Works by discipline "Humanities > Pedagogy"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Y | Z
Number of items at this level: 387.

A

Abonyi Gyula
Szakmunkásképzés a vállalatoknál [Egyetemi doktori értekezés].
PhD, University of Szeged.
(1978)

Akáb István
Állami gondozott serdülők erkölcsi fejlődésének nevelőotthoni tapasztalatai.
PhD, University of Szeged.
(1983)

Albel Andor
Az országos diáknapok 25 éves története és szerepe a nevelésben.
PhD, University of Szeged.
(1984)

Altorjay Tamás
Klasszikus énekesi hangképzés empirikus kutatása, az orr és melléküregei bekapcsolhatóságának vizsgálatára.
PhD, University of Szeged.
(2019)

Antal Judit
Fit indices for the Rasch model.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Arató Ágnes
Audio-vizuális eszközök multi-média rendszerben.
PhD, University of Szeged.
(1976)

Asztalos Kata
A zenei észlelési képesség szerkezete és fejlődése 5-17 éves korban - online diagnosztikus mérések óvodai és iskolai környezetben.
PhD, University of Szeged.
(2016)

B

B. Németh Mária
Természettudományos tudás alkalmazása: hétköznapi jelenségek értelmezésének vizsgálata 1995 és 2006 között.
PhD, University of Szeged.
(2009)

Bacsa Éva
Az egyéni különbségek szerepe a hallás utáni szövegértés fejlődésében a korai nyelvtanulás időszakában.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Bakacsi Géza
Az iskolai honvédelmi nevelés a szocialista hazafiságra nevelés rendszerében (A röszkei általános iskola honvédelmi nevelőmunkájának elemzése).
PhD, University of Szeged.
(1982)

Bakacsi Gézáné
A tanári magatartás és fontosabb hatásainak pedagógiai vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(1977)

Bakonyi Ferenc
Az iskolásifjú testalkattípusai és az egyes típusok lelki élete.
PhD, University of Szeged.
(1947)

Balla Gábor Tamás
Az értelmiségnevelés helyzete és feladatai az agrárszakképzésben [Kandidátusi értekezés].
PhD, University of Szeged.
(1985)

Balogh Lászlóné Zábó Magdolna
AV-információhordozók a megtanítási rendszerben (Kémia 7. osztály).
PhD, University of Szeged.
(1986)

Bangha József
A szakközépiskolai műszaki rajz-tanítás alapvető problémái a szakfelügyeleti munka tükrében.
PhD, University of Szeged.
(1974)

Baracsi Pál
Az ifjúságmozgalmi pedagógiai tevékenységre való felkészítés hatékonysága a tanárképző főiskolán.
PhD, University of Szeged.
(1982)

Barkow Ingo
The challenges of metadata management in computer-based surveys and assessments.
PhD, University of Szeged.
(2016)

Barna Péter
A középiskolák katonatiszti pályára orientáló tevékenysége.
PhD, University of Szeged.
(1985)

Barsi László
A gyermekvédelem intézményrendszerében és a fiatalkorúak büntetésvégrehajtásában alkalmazott pedagógiai tevékenység fejlődéstörténeti áttekintése.
PhD, University of Szeged.
(1996)

Bartha Gyula
Az iskola és a közművelődés együttműködése (Egy váci vizsgálat tapasztalatai).
PhD, University of Szeged.
(1984)

Bartha Árpád
A multiple-choice vizsgamódszer elemzése és alkalmazása a műszaki felsőoktatásban.
PhD, University of Szeged.
(1974)

Baukó Mihály
Értékorientációs jellemzők a szakmunkástanulók munkára nevelésében.
PhD, University of Szeged.
(1983)

Benedek Tibor
A közúti közlekedési vállalat vezetésének pedagógiai feladatairól (A VOLÁN 10. sz. Vállalatnál végzett nevelésszociológiai vizsgálatok alapján).
PhD, University of Szeged.
(1974)

Benő Kálmán
Az iskolarendszerű felnőttoktatás kialakulása hazánkban 1945-1948 között.
PhD, University of Szeged.
(1973)

Berkes László
Ötnapos tanítási hét az iskolában Fáradtság és pihenés.
PhD, University of Szeged.
(1977)

Berényi István
A család és iskola kapcsolatának vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(1969)

Biczók Ferencné
A gimnáziumi kémiai gyakorlati órák vezetésének szakmódszertani kérdései.
PhD, University of Szeged.
(1958)

Bihari Pál
Komplex szemléltetőeszközök, eszközrendszerek szerepe a műszaki oktatásban (Különös tekintettel a témacentrikus eszközfejlesztési koncepcióra).
PhD, University of Szeged.
(1979)

Binder Károly
A Tanárképző Főiskola műszaki szak "géptan gyakorlat" c. témaköréből A gépszerelési ismeretek és gyakorlat oktatása a Galperin féle oktatáselmélet alapján a tanárképző főiskolák műszaki szakán.
PhD, University of Szeged.
(1975)

Biszterszky Elemér
A programozott oktatás elméleti alapjai és irányzatainak kritikai összehasonlítása.
PhD, University of Szeged.
(1973)

Blumenfeld Gyuláné Mikola Júlia
A vitamódszer alkalmazása a gimnáziumi pszichológia-tanításban.
PhD, University of Szeged.
(1975)

Bodor János
Gazdasági viszonyok, érdekeltség, erkölcs és a személyiség.
PhD, József Attila Tudományegyetem.
(1967)

Bognár Gyula
Adatok a közösségi kapcsolatok pedagógiai pszichológiai vizsgálatához (Élelmiszeripari Szakmunkásképző Intézet nevelési tapasztalatai alapján).
PhD, University of Szeged.
(1975)

Bohács Krisztina
Clinical applications of the modifiability model: Feuerstein’s mediated learning experience and the instrumental enrichment basic program.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Bokányi Dezsőné
A házi olvasmányok helye, anyaga, terjedelme és ellenőrzési formái az orosz szakos tanárképzés I-II. évfolyamán.
PhD, University of Szeged.
(1979)

Bolgár Péter
A számítógéppel segített oktatás és a számítógépek egyéb alkalmazásai az oktatásban.
PhD, University of Szeged.
(1973)

Borkovits Margit
Szociálisan hátrányos helyzetű tanulók mozgásprogramja táplálkozási szokásuk és a testnevelésben mutatott teljesítményük alapján.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Borsos Lajosné Parajdi Ilona
Programozott oktatási kísérlet matematikából.
PhD, University of Szeged.
(1967)

Bottyán Menyhért
Az iskola és a közművelődési intézmények együttműködése.
PhD, University of Szeged.
(1985)

Burián Miklós
Többdimenziós zenei feladatok alkalmazása, és azoknak a zenei kreativitásra gyakorolt fejlesztő hatása a 3-6 éves korosztályban.
PhD, University of Szeged.
(1988)

Buzás Zsuzsanna
Testing the music reading skills of 10- to 14-year-old students.
PhD, University of Szeged.
(2017)

Bácskai László Zoltán
A közoktatási és közművelődési intézmények együttműködésének és integrálásának pedagógiai kérdései (A Besenyőteleki nevelési központ tapasztalatai) (1974-1982).
PhD, University of Szeged.
(1983)

Bálint János
Az ellenőrző feladatok rendszeres alkalmazásának hatékonysága a tanulók matematikai tudásszintjének alakulásában [Egyetemi doktori értekezés].
PhD, University of Szeged.
(1974)

Bányász János
Az értelmiségnevelés lehetőségei és eredményei az agrárműszaki felsőoktatásban.
PhD, University of Szeged.
(1990)

Bársony Jenő
Komplex nevelés és a tanulócsoportok patronálása főiskoláinkon [Kandidátusi értekezés].
PhD, University of Szeged.
(1976)

Békési Lajos
A hivatástudat nevelésének néhány kérdése a Budapesti Tanítóképző Intézetben.
PhD, University of Szeged.
(1967)

Békési Lajos
A tanulói aktivitásról. A tanulók aktivitásának biztosítása az oktatási módszerek helyes felhasználása és a tanítási órák jobb szervezésével.
PhD, University of Szeged.
(1963)

Bús Enikő
Tanárjelöltek szakmai énképének fejlesztése aktív tanulásra épülő kurzuson keresztül.
PhD, University of Szeged.
(2018)

Bükki Mária
Munkáscsoportok kohéziós tényezői.
PhD, University of Szeged.
(1983)

Bőke Gyula
A pedagógiai célrendszer és a személyiség irányultságának érintkezési pontjai.
PhD, University of Szeged.
(1983)

C

Csabai Valéria
Az iskolai olvasmányok szerepe a nevelésben 1945-1990.
PhD, University of Szeged.
(1992)

Csapó Benő
A kombinatív képesség és értékelésének feltételei [Egyetemi doktori értekezés].
PhD, University of Szeged.
(1979)

Csatlósné Fülöp Sára
A kombinatív képesség fejleszthetőségének vizsgálata az általános iskola negyedik osztályában.
PhD, University of Szeged.
(1985)

Cseh Béla
A veszélyeztetett tanulók helyzete falusi általános iskolai osztályközösségekben.
PhD, University of Szeged.
(1980)

Csikós István
A kis- és mikrocsoportos vegyipari gyakorlati oktatás irányítástechnikai és módszertani kérdései.
PhD, University of Szeged.
(1983)

Csirikné Czachesz Erzsébet
Vizsgálat a tízéves tanulók írásos szókészletének köréből.
PhD, University of Szeged.
(1976)

Csiszár Imre
A felzárkóztatás és az orientálás folyamata a fakultatív tantárgycsoportos gimnáziumi képzési kísérletben.
PhD, University of Szeged.
(1976)

Csonka Annamária
A pályaismeret fejlesztése a földrajztanításban.
PhD, University of Szeged.
(1984)

Czene Valéria
Katolikus ellenreformáció és népoktatás Magyarországon 1560-1777.
PhD, University of Szeged.
(1983)

D

D. Kovács Gábor
A pedagógiai hatásfok vizsgálata egy nevelőtestületben.
PhD, University of Szeged.
(1969)

Dajka Miklós
A gyakorló pedagógusok alkotó, újító munkájának feltételei és közkinccsé tételének egyes kérdései.
PhD, University of Szeged.
(1978)

Dancs Katinka
Általános iskolások nemzeti identitásának vizsgálata – a nemzeti szimbólumok ismerete, a nemzeti identitás erőssége, a nemzeti identitással összefüggő vélekedések.
PhD, University of Szeged.
(2018)

Dancs Istvánné Hodu Rozália
Adatok az általános iskola megszervezéséhez.
PhD, University of Szeged.
(1975)

Dancsó Tünde
A tanulók informatikai készségeinek fejlettsége az általános és középiskola végén.
PhD, University of Szeged.
(2009)

Dankó Ervinné
Az anyanyelvi nevelés az óvodákban (Történeti elemzés, 1828-1900).
PhD, University of Szeged.
(1984)

Devosa Iván
A kortárssegítés hatékonyságának vizsgálata a reproduktív egészségfejlesztő munkában, és az eredmények alapján kialakított Ariadné Többgenerációs Egészségfejlesztő program ismertetése.
PhD, University of Szeged.
(2018)

Deák Zsuzsa
Távlati fejlesztés és pedagógus közvélemény - Egy pályázat tartalomelemzése - [Egyetemi doktori értekezés].
PhD, University of Szeged.
(1977)

Diós József
A tanítás - tanulás folyamatának "korszerűsítése" gépi programok alkalmazásával.
PhD, University of Szeged.
(1969)

Dohány Gabriella
A zenei műveltség és az ének-zene tanulásával kapcsolatos háttérváltozók összefüggéseinek empirikus vizsgálata a középiskolás tanuló körében.
PhD, University of Szeged.
(2013)

Dombi Edina
Az időperspektíva hazai mérése, személyiségvonásokkal való összefüggéseinek vizsgálata és egy új jövőorientációs mérőeszköz kidolgozása.
PhD, University of Szeged.
(2018)

Dombi Józsefné Kemény Erzsébet
A zenei képességek mérése, és fejlesztésének lehetősége.
PhD, University of Szeged.
(1980)

Dorner Helga
Online instructor roles and effects of online mentoring in CSCL encironments in communities of pre- and in-service teacher.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Drien Károlyné Movik Angéla
A szocialista hazafiságra és proletár nemzetköziségre nevelés pedagógiai problémái az általános iskola felső osztályaiban.
PhD, University of Szeged.
(1975)

Dzsatkó József
Az iskolai tanulás irányítása korszerű technikai eszközökkel.
PhD, University of Szeged.
(1972)

Déri Miklósné
Külföldi hallgatók Magyarországon.
PhD, University of Szeged.
(1972)

Dömötör Gábor
Posch Jenő élete, munkássága és filozófiája.
PhD, University of Szeged.
(1948)

E

Ecsédi András
Mikrocsoportos felzárkóztatás matematikából az óvoda nagycsoportjában.
PhD, University of Szeged.
(1981)

Engloner Gyula
A műszaki szakközépiskolákban bevezetés előtt álló technikus- és szakmunkásképzés tartalmi és struktúrális kérdései.
PhD, University of Szeged.
(1984)

Erős Istvánné Haincz Erzsébet
A zenei képességek fejlődése II. Dallam és harmónia.
PhD, University of Szeged.
(1982)

F

Farkas Jenő
A munkalap és a feladatlap alkalmazásának szerepe, lehetőségei és hatékonyságának vizsgálata a sokoldalú személyiségfejlesztésben - különös tekintettel az általános iskolai fizikatanításra.
PhD, University of Szeged.
(1974)

Farkas János
A közismereti tantárgyak részletezett követelményrendszere.
PhD, University of Szeged.
(1980)

Farkas József
A békepedagógia és a békére nevelés a századfordulótól napjainkig.
PhD, University of Szeged.
(1993)

Farkas László
Gimnáziumi, szakközépiskolai és szakmunkásképző iskolai elektrotechnika tantárgy közös törzsanyagának rendszere és elsajátítási lehetőségei a szakmunkásképzésben.
PhD, University of Szeged.
(1984)

Farkas Mária
A gyakorlás és a gyakorlatok szerepe az idegennyelv-oktatásban.
PhD, University of Szeged.
(1980)

Fehér Péter
Internet és számítógéppel segített tanulás a kistelepülések iskoláiban - A pedagógusok módszertani kultúrája fejlesztésének és megújításának lehetőségei IKT-eszközök alkalmazásával.
PhD, University of Szeged.
(2009)

Fehér Zoltán
A családi nevelés változásai egy parasztfaluban (az első világháború végétől napjainkig).
PhD, University of Szeged.
(1984)

Fejes József Balázs
A célorientációk és az osztálytermi környezet összefüggése matematika tantárgyhoz kötődően 5-8. évfolyamon.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Fekete Bertalan
Szerbhorvát nemzetiségi iskoláink pedagógiai problémái.
PhD, University of Szeged.
(1968)

Ferka Mihályné Sallai Julianna
Az orosz nyelvű szakszövegolvasás tanításának módszertani kérdései.
PhD, University of Szeged.
(1973)

Flóri Lajosné Várnai Györgyi
Az ösztöndíjrendszer szociális és pedagógiai funkciója a felsőoktatási intézményekben (A 141/1969/M.K.12./MM.sz. rendelet tapasztalatainak méréses vizsgálata a Szegedi Orvostudományi Egyetemen).
PhD, University of Szeged.
(1973)

Fodor Katalin
A zenei képességek fejlődése II. Hangközök és hangszín.
PhD, University of Szeged.
(1982)

Forrai R. Katalin
Az iskolakörzetesítés társadalmi hatásai.
PhD, University of Szeged.
(1976)

Forray R. Katalin
Társadalmunk és középiskolája - A képzési kínálat szerepe a középiskola választásában - [Kandidátusi értekezés].
PhD, University of Szeged.
(1983)

Fésűs András
A ciklusos nyelvoktatás.
PhD, University of Szeged.
(1968)

Fülöp János
A középiskolai tanulóifjúság világnézeti, politikai, erkölcsi nevelésének időszerű kérdései a Szegedi MÁV Nevelőotthon növendékei körében végzett intervallumvizsgálat tükrében.
PhD, University of Szeged.
(1976)

Fűz Nóra
Az iskolán kívüli tanulás gyakorlatának, megítélésének és hatásának vizsgálata általános iskolás tanulók, pedagógusok és intézményvezetők körében.
PhD, University of Szeged.
(2018)

G

Gajdos László
Új eszközök és eljárások az elektromosság témaköreinek hatékonyabb tanításához. Általános iskola technika tantárgy 5-8. osztály.
PhD, University of Szeged.
(1985)

Galicza János
A pedagógus funkciója a nevelési folyamatban [Kandidátusi értekezés].
PhD, University of Szeged.
(1977)

Garai Ernő
Pázmány Péter, a nevelő.
PhD, University of Szeged.
(1982)

Gazsó István
Középiskolai matematika tankönyveink 1949 után.
PhD, University of Szeged.
(1960)

Gaál Attila
A tanítójelöltek természettudományos műveltsége.
PhD, University of Szeged.
(1981)

Gaál Éva
A fonematikus hallás vizsgálata óvodás gyermekeknél.
PhD, University of Szeged.
(1996)

Gerelyes Endréné
A szocialista újságíróképzés pedagógiai követelményei különös tekintettel a magyarországi helyzetre.
PhD, University of Szeged.
(1979)

Germánné Vastag Györgyi
Ifjúság és demokrácia az egyetemeken.
PhD, University of Szeged.
(1984)

Gottl Frigyes
Fakultáció a gimnáziumban (A makói József Attila Gimnázium kísérleti tapasztalatai).
PhD, University of Szeged.
(1978)

Gregus Terézia
Oktatócsomag a logika tantárgy főiskolai feldolgozásához.
PhD, University of Szeged.
(1984)

Gyaraky Ferenc Frigyes
Didaktikai algoritmusok elemei.
PhD, University of Szeged.
(1967)

Gyukics Antal
A hátrányos helyzetű általános iskolai tanulók felzárkóztatásának pedagógiai kérdései.
PhD, University of Szeged.
(1982)

Gyóni Lajosné
A nevelési célrendszerre vonatkozó kutatások a Lengyel Népköztársaságban.
PhD, University of Szeged.
(1979)

Györke Zoltánné Molnár Katalin
Családi életre nevelés 6-10 éves korban.
PhD, University of Szeged.
(1982)

Gácsi Erzsébet
Középiskolás kollégisták értékrendje ma.
PhD, University of Szeged.
(1994)

Gál Zita
A tudatelmélet életkori különbségei, kapcsolata a munkamemória kapacitással és a társas pozícióval.
PhD, University of Szeged.
(2016)

Gál Zoltán
Baja város zenei nevelés- és művelődéstörténete (1800-tól napjainkig).
PhD, University of Szeged.
(1984)

Gévayné Janurik Márta
A zenei hallási képességek fejlődése és összefüggése néhány alapkészséggel 4-8 éves kor között.
PhD, University of Szeged.
(2010)

H

H. Tóth István
Olvasásfejlesztő irodalomtanítás.
PhD, University of Szeged.
(1990)

Habók Anita
A fogalmi térképek alkalmazása az értelemgazdag tanulás elősegítésére.
PhD, University of Szeged.
(2009)

Haffnerné Miskolczi Margit
A középiskolás tanulók termelési munkájának pedagógiai hatása.
PhD, University of Szeged.
(1984)

Hajnal Imre
A matematika tanítása a magyar gimnáziumokban az Entwurftól 1979-ig.
PhD, University of Szeged.
(1984)

Halblender Anna
Tanórai tehetségfejlesztés és felzárkóztatás témánkénti differenciáló szakaszokkal kémia 7-8. osztály.
PhD, University of Szeged.
(1985)

Hamvai Csaba
Általános és középiskolai tanulók jóllétének pozitív pszichológiai aspektusai.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Havranek László
Mammalogiai vizsgálatok az Alsó-Tiszavidék ártéri erdeiben (2 függelékkel).
PhD, University of Szeged.
(1961)

Hegedűs Szilvia
A proszociális viselkedések egyes altípusainak vizsgálata és fejlesztése intézményes környezetben kiscsoportosok körében.
PhD, University of Szeged.
(2019)

Helembai Kornélia
Az egészségügyi szakiskolai tanulók munkára való beállítódása.
PhD, University of Szeged.
(1980)

Hercz Mária
A pedagógusok gondolkodása a gyermekek kognitív fejlődéséről és fejlesztéséről.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Herzog Csilla
A médiaműveltség és a médiahasználat vizsgálata 14-18. éves tanulók körében.
PhD, University of Szeged.
(2013)

Hofer Lajos
A magyar tannyelvű iskoláztatás a Csehszlovák Szocialista Köztársaságban.
PhD, University of Szeged.
(1967)

Hollós István
A letartóztatottak fegyelemre nevelése.
PhD, University of Szeged.
(1965)

Honfi Aladár
A tanítóképzés története Somogyban.
PhD, University of Szeged.
(1981)

Horváth László
A tartalmi munka és a szervezeti felépítés összefüggései a középiskolai KISZ tevékenységben.
PhD, University of Szeged.
(1985)

Horváth Mihály
Fáy András nevelési eszméi.
PhD, University of Szeged.
(1972)

Horváth Zoltán
Középiskolai tanulók közösségi értékorientációjának pedagógiai vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(1976)

Horváth Gyuláné Szabó Sára
Az audio-vizuális eszközök használatának határhatékonysága a nyelvoktatásban.
PhD, University of Szeged.
(1976)

Héjjas Endre
Az általános iskolai orosznyelv-oktatás eredményességének vizsgálata ipariszakmunkás-tanulók körében.
PhD, University of Szeged.
(1976)

Hídvégi Péter
Munkahelyi egészségfejlesztés lehetősége a Vám- és Pénzügyőrség személyi állományának és a rendészeti szakközépiskolák oktatóinak empirikus vizsgálata alapján.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Hódi Ágnes
Testing the model of reading literacy: Examining the cognitive and non-cognitive factors influencing students’ reading achievement in different text formats in grade 2.
PhD, University of Szeged.
(2018)

Hülber László
Áttérés a technológia alapú mérés-értékelésre: papír és számítógép alapú matematika tesztelés összehasonlító vizsgálata 1-6. évfolyamon.
PhD, University of Szeged.
(2016)

I

Inotai Gyula
Az oktatás akusztikai feltételei.
PhD, University of Szeged.
(1985)

Isky László
Sportmozgások vizsgálata és oktatása kibernetikai módszerekkel.
PhD, University of Szeged.
(1985)

J

Jakubovits Elek
Az eszménykép és a példakép problémája a nevelésben.
PhD, University of Szeged.
(1959)

Janovszky Sándor
Általános iskolások erkölcsi-társadalmi tudata.
PhD, University of Szeged.
(1984)

Jazimiczkyné Tanács Erzsébet
Törekvések a retardált gyermekek felzárkóztatására az iskoláskort megelőzően és az általános iskolában.
PhD, University of Szeged.
(1982)

Juhász Károly
A Bács-Kiskun megyei általános iskolai diákotthonok története, fejlődési tendenciái (1962-82).
PhD, University of Szeged.
(1983)

Jáki László
A pedagógiai kutatómunka legfontosabb forrásai.
PhD, University of Szeged.
(1963)

K

Kahlichné Simon Márta
A magyarországi védőnőképzés kialakulása és a védőnőképző iskolák oktató-nevelő munkája.
PhD, József Attila Tudományegyetem.
(1985)

Kalászi Pál
Bélapátfalva (Heves megye) története.
PhD, University of Szeged.
(1970)

Kapor Károly
A középiskolások pályairányulásának és pályaválasztásának vizsgálata Veszprém megyében.
PhD, University of Szeged.
(1979)

Kasik László
A szociálisérdek-érvényesítő, az érzelmi és a szociálisprobléma-megoldó képességek vizsgálata 4-18 évesek körében.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Katona Imréné Balogh Magda
Állami gondozottak - nevelőotthonba utalt tanulók - pályaválasztása.
PhD, University of Szeged.
(1972)

Kecskésné Dobóvári Erzsébet
Kritériumorientált értékelés a 7. osztályos kémia tantárgyban.
PhD, University of Szeged.
(1986)

Keczer Tamás
Gimnáziumi osztályközösség személyközi kapcsolatainak fejlődése (a fakultatív rendszerű oktatás feltételei között).
PhD, University of Szeged.
(1979)

Kelemen Rita
A matematikai szövegesfeladat-megoldó képesség vizsgálata többségi és tanulásban akadályozott 9-13 éves tanulók körében.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Keményné Gyimes Erzsébet
Gimnáziumi tanulók közösségi értékorientációi és személyközi viszonyai.
PhD, University of Szeged.
(1977)

Kerekes Imréné Nagy Mária
A tanulói személyiség társadalmi aktivitásának pszichológiai vizsgálata. A középiskolai korosztály tanulmányozása alapján.
PhD, University of Szeged.
(1968)

Keresztesi Miklós
A tudásszintmérés egy lehetséges Software-rendszere [Kandidátusi értekezés].
PhD, University of Szeged.
(1975)

Kertész Leóné Horváth Erzsébet
Az iskolatelevízió és a rádió szerepe az általános alapműveltséggel nem rendelkező rétegek műveltségi hátrányainak felszámolásában.
PhD, University of Szeged.
(1978)

Kerékgyártó József
Adatok a hetedik osztályosok pályaorientációjának vizsgálatához (Egy longitudinális vizsgálat tapasztalatai).
PhD, University of Szeged.
(1978)

Kerényi Klára
A fejlődésben elmaradt gyermekek felzárkóztatása az iskoláztatás kezdetén.
PhD, University of Szeged.
(1984)

Kinyó László
Az állampolgári kompetencia egyes összetevőinek és a közösségi tevékenységformák jellemzőinek vizsgálata 7. és 11. évfolyamos tanulók körében.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Királyné Kerényi Klára
Nehezen nevelhető tanulók személyiségének megismerése.
PhD, University of Szeged.

Kiss András
Budai Ézsaiás, a nevelő és iskolaszervező.
PhD, University of Szeged.
(1963)

Kiss Ferenc
Az ifjúság öntevékenységre nevelése.
PhD, University of Szeged.
(1965)

Kiss György
A koedukáció neveléslélektani kérdései.
PhD, University of Szeged.
(1976)

Kiss István
Középiskolai tanulók értékorientációjának néhány kérdése.
PhD, University of Szeged.
(1983)

Kiss Renáta
A fonológiai tudatosság technológiaalapú mérése 5-8 éves gyermekek körében.
PhD, University of Szeged.
(2018)

Kiss Kond László
Szakmaválasztási értékorientáció és azonosulás.
PhD, University of Szeged.
(1982)

Kiszely Lukács
Az iskolavezetés tartalma, funkciói, feladatrendszere, struktúrája, működési rendje, módszerei és eszközei Fejér megyei tapasztalatok tükrében.
PhD, University of Szeged.
(1981)

Kocsis Judit
A beszédészlelési és beszédmegértési retardáció óvodáskorúak körében végzett korrekciója a szegedi és hódmezővásárhelyi nevelési tanácsadóban.
PhD, University of Szeged.
(1996)

Koczka János
Az iskolatípusok fejlődésének nemzetközi összehasonlító vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(1969)

Koczkás Imre
Középiskolai kollégisták erkölcsi ítéletei és személyközi kapcsolatai.
PhD, University of Szeged.
(1977)

Komlódi János Lajos
Az ifjúságvédelmi albizottságok tevékenysége Békés megyében.
PhD, University of Szeged.
(1978)

Komlósné Kéry Anikó
Nehezen nevelhető 6-14 éves tanulók személyiség-vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(1984)

Kopasz Filoméla Gertrúd
Német nemzetiségi népiskolai oktatás a dualizmus kori Békés vármegyében.
PhD, University of Szeged.
(1996)

Korányi Mátyás
Megtanító stratégia alkalmazása a géprajz I. féléves tanításában az Élelmiszeripari Főiskolán.
PhD, University of Szeged.
(1985)

Kossa Mária Valéria
A művészeti nevelés fejlődése az Amerikai Egyesült Államok alap- és középfokú iskoláiban 1955-től 1975-ig.
PhD, University of Szeged.
(1978)

Kovács Géza
A tanulók munkavégző képességének és testi nevelésüknek összefüggései (Konkrét vizsgálatok tükrében; különösen a szellemi munkavégző képesség vonatkozásában).
PhD, University of Szeged.
(1968)

Kovács József
Földrajzi állóképek kísérleti optimalizálása.
PhD, University of Szeged.
(1981)

Kovács József
A zenepedagógia- és pszichológia néhány alapkérdése és a tanulói személyiség megismerésének jelentősége a zeneiskolában.
PhD, University of Szeged.
(1969)

Kovács Krisztina
Tanítókép a dualizmus kori magyar és német neveléstan könyvekben (1867-1914).
PhD, University of Szeged.
(2013)

Kovács Kálmán
A permanens testnevelés iránti igény kialakításának lehetőségei a tanár motiváló tevékenységének hatására.
PhD, University of Szeged.
(1984)

Kovács Lajos
Az oktatás korszerűsítésének fő tendenciái Zala megyében (1970-es évek).
PhD, University of Szeged.
(1977)

Kovács László
A tanulók iskolához való viszonyának alakulása és befolyásolása.
PhD, University of Szeged.
(1982)

Kovács Lászlóné
Rendszerműködés elsajátítása különböző absztrakciós szintű állóképekkel.
PhD, University of Szeged.
(1980)

Kovács Péter
Középiskolai tanulók erkölcsi tudattartalmának vizsgálata (A proletár nemzetköziségről alkotott vélemények pedagógiai elemzése alapján).
PhD, University of Szeged.
(1969)

Kozma Róbert
Egy főiskolai tantárgy taxonómiai vizsgálata, cél- és feladatrendszerének megfogalmazása.
PhD, University of Szeged.
(1976)

Koós István
Kilépési kritériumok fizikából (Egy tantárgy lehetőségei a személyiségformálásban).
PhD, University of Szeged.
(1983)

Krenkó József
Képesítés nélkül (Tények-gondok-távlatok).
PhD, University of Szeged.
(1984)

Kretz István
Iskolaérettségi vizsgálatok és korrekciós nevelés a gyermekotthonokban.
PhD, University of Szeged.
(1983)

Kudron Nándor
A gimnáziumi fakultatív gyakorlati képzés néhány kérdése (Az 1974-től 1980-ig folytatott gépészeti- és az 1979-től 1981-ig kísérletként tanított gépipari műszaki rajz tantárgy tanításának tapasztalatai iskolánkban).
PhD, University of Szeged.
(1982)

Kunoss Judit
Fogalmazástanítás az alsó tagozatban.
PhD, University of Szeged.
(1980)

Kunstár Jánosné
Az általános iskolai matematikatanítás eredményei és hiányosságai a 6. osztályos témazáró mérőlapok tükrében.
PhD, University of Szeged.
(1975)

Kunsági Elemér
A gimnáziumi biológiai gyakorlati órák vezetésének szakmódszertani kérdései.
PhD, University of Szeged.
(1958)

Kutas Ferenc
Magnetofon alkalmazásának lehetőségei és eredményei az 5. osztályos fogalmazástanításban mérések tükrében.
PhD, University of Szeged.
(1971)

Kuti István
A kombinatív képesség fejlesztése az óvodában.
PhD, University of Szeged.
(1984)

Kálmán András
Műszaki tantárgyak feladatmegoldásának optimális logikai rendje (Feladatok előkészítésének, megadásának és megoldásának módszerei).
PhD, University of Szeged.
(1971)

Kékes Szabó Marietta
Észlelési és tárgyhasználati sajátosságok autizmusban, a tipikus fejlődéssel összevetve.
PhD, University of Szeged.
(2017)

Kékes Szabó Mihály
A vegyeséletkorú középiskolai KISZ-szervezetek kialakítása és közösségi életének néhány kérdése.
PhD, University of Szeged.
(1977)

Kétyi András
IKT-val támogatott módszerek hatékonysága felnőttek nyelvoktatásában.
PhD, University of Szeged.
(2016)

Kígyóssy Zsolt
Megtanító stratégiák alkalmazása a géprajz-gépelemek II. féléves tanításában.
PhD, University of Szeged.
(1985)

Kövesdi László
Bevezetés a váltakozóáramú mérésekbe.
PhD, University of Szeged.
(1982)

Kövesdi László
Villamos műszerek és mérések tantárgy összetett áramkörök megtanítási programcsomagja és a programcsomag által elért eredmények értékelése.
PhD, University of Szeged.
(1983)

Kőkúti Lajos
Kísérleti modell az általános iskolai tanulók műszaki-technikai képességeinek feltárására és fejlesztésére.
PhD, University of Szeged.
(1976)

L

Laczkó Gyuláné
Az Általános iskolai diákotthon sajátos feladatai a tanyai tanulók nevelésében.
PhD, University of Szeged.
(1983)

Lakatosné Török Erika
Informatikai kompetencia, oktatási stratégiák és módszerek a pedagógiai innováció szolgálatában – vizsgálatok nemzetközi fejlesztő programban részt vevő pedagógusok körében.
PhD, University of Szeged.
(2011)

Laszlavik Éva
Csoportképzési koncepciók elemzése az angol és az amerikai szakirodalom alapján.
PhD, University of Szeged.
(1980)

Ligetiné Dr. Verebély Anna
Vizsgálatok az esztétikai nevelés folyamatáról az általános iskola felső tagozatán [Kandidátusi értekezés].
PhD, University of Szeged.
(1969)

Linus Kambeyo
Assessing Namibian Students' Abilities in Scientific Reasoning, Scientific Inquiry and Inductive Reasoning Skills.
PhD, University of Szeged.
(2018)

Lovász Gabriella
Az intenzív kombinált olvasástanítás módszere az olvasástanítás kezdeti szakaszában.
PhD, University of Szeged.
(1980)

Lükő István
Tevékenységorientált szakmai nevelés és új struktúrájú tantárgyrendszere.
PhD, University of Szeged.
(1983)

Lőrinczné Szabó Margit
Pályaválasztási és pályamegvalósítási motívumok vizsgálata I-II. éves tanítójelölteknél.
PhD, University of Szeged.
(1980)

M

M. Szántó Zsuzsanna
A katolikus népoktatás Magyarországon a szatmári békétől a Ratio Educationis kibocsátásáig 1711-1777.
PhD, University of Szeged.
(1973)

Magyar Andrea
Számítógép alapú adaptív és lineáris tesztek összehasonlító hatékonyságvizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Magyar Erzsébet
A hazai műszaki pedagógusképzés története (1945-1985).
PhD, University of Szeged.
(1985)

Major Lenke
Egy környezeti nevelési program beillesztésének kísérlete a szerbiai alsó tagozatos oktatásba, tanítóképzős hallgatók bevonásával.
PhD, University of Szeged.
(2017)

Majoros Anna
Tantárgyi és erkölcsi értékek vizsgálata a közös alapú középiskolai kísérletben (három iskola adatai alapján).
PhD, University of Szeged.
(1985)

Makai Katalin
Egy iskola útja az alapítástól a szocialista nevelőiskola megteremtéséig.
PhD, University of Szeged.
(1980)

Makk Ferencné
A tanulók önálló munkájának néhány lehetősége az általános iskolai történelemtanításban.
PhD, University of Szeged.
(1976)

Merényiné Meleg Csilla
A gimnáziumi felsőfokú tanulmányokra felkészítő funkciójának tükröződése az érettségi utáni szándékokban (Csongrád megyei teljes körű felvétel alapján).
PhD, University of Szeged.
(1977)

Mihály Endre
A mezőgazdasági gyakorlati foglalkozás tanításmódszertana.
PhD, University of Szeged.
(1965)

Mihály Istvánné
Az óvodai környezetismereti foglalkozások iskolaelőkészító szerepe és ennek konzekvenciái a pedagógusképzésben.
PhD, University of Szeged.
(1983)

Mikulán Rita
Serdülőkorú versenysportolók egészségének és egészségmagatartásának vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Modrovichné Nagy Klára
A tanulók természettudományi műveltségének elmélyítése a tanórán kívüli foglalkozásokon (A napközi otthonos foglalkozások szerepe a 4. osztályos tanulók természettudományi ismereteinek elmélyítésében és bővítésében).
PhD, University of Szeged.
(1983)

Molitorisz Anikó
Az olvasási stratégiákról alkotott tanulói meggyőződések vizsgálata 12-18 éves korban.
PhD, University of Szeged.
(2013)

Molnár Éva
Önszabályozó tanulás és iskolai eredményesség.
PhD, University of Szeged.
(2004)

Molnár István
Nyelvi-logikai képességfejlesztés a 8. osztályos kémia tanításában.
PhD, University of Szeged.
(1996)

Molnár László
Üzemmérnökképzés egy beválás-vizsgálat tükrében.
PhD, University of Szeged.
(1977)

Molnár Péter
Egy megtanítási rendszer a nyolcadik osztályos technika tantárgyhoz.
PhD, University of Szeged.
(1984)

Molnár Pál
Hálózatos technológiával segített, kutatásalapú tanulásban részt vett tanulóközösségek interakciós és kapcsolathálói, valamint a közös vizsgálódás hatásai felsőoktatási kurzuskörnyezetben.
PhD, University of Szeged.
(2016)

Mosoni József
Tanintézetek komplex pedagógiai tervezése.
PhD, University of Szeged.
(1987)

Mosonyi Kálmán
Tipikus gondolkodási hibák számolásból és mérésből az általános iskola felső tagozatában.
PhD, University of Szeged.
(1967)

Murányi Pál
A szakmai képzés tantervi alapelvei és beválásának vizsgálata eredményességmérésekkel a JATE középiskolai kísérletében.
PhD, University of Szeged.
(1985)

Márin István
Környezet- és természetvédelemre nevelés a tanórán és tanórán kívül.
PhD, University of Szeged.
(1983)

Mészáros Lajos
A közlekedésre nevelés korunk új követelménye (Közlekedési magatartásra nevelés, különös tekintettel az iskolára).
PhD, University of Szeged.
(1983)

Mónusné Goda Ágnes
Az oktatás integrálása az Élelmiszeripari Főiskola Állattenyésztési Karán.
PhD, University of Szeged.
(1978)

N

Nagy Gyula
A Magyar Pedagógia folyóirat tudománymetriai és tartalmi elemzése.
PhD, University of Szeged.
(2019)

Nagy György László
A tanulmányi terhelés mérésének tapasztalatai a Veszprémi Vegyipari Egyetemen.
PhD, University of Szeged.
(1976)

Nagy Julia
A makói tanyavilág közoktatási és közművelődési helyzetéről (1857-1948).
PhD, University of Szeged.
(1980)

Nagy János
Neveléstörténet (Egyetemi jegyzet-tervezet).
PhD, University of Szeged.
(1966)

Nagy József
Az idegen nyelvi készségek és jártasságok kialakításának néhány problémája.
PhD, University of Szeged.
(1963)

Nagy Lászlóné
Egy szakközépiskola száz évének története (A Szeged Városi Közép Kereskedelmi Iskolától a Kőrösy József Közgazdasági és Kereskedelmi Szakközépiskoláig).
PhD, University of Szeged.
(1986)

Nagy Margit
A nevelési alapismeretek gimnáziumi fakultatív tantárgycsoport képzési funkciói és tantervi kérdései.
PhD, University of Szeged.
(1978)

Nagy Sándor
Az úszástanulás folyamata, az alapfokú úszótudás mérése.
PhD, University of Szeged.
(1981)

Nagy Zsuzsanna
Az önismereti és személyiségfejlesztő csoportok szerepe a tanítóképzésben.
PhD, University of Szeged.
(1996)

Nagy Lászlóné Antal Erzsébet
Az analógiás gondolkodás fejlesztése a biológia tantárgy keretében.
PhD, University of Szeged.
(2004)

Nagy Lászlóné Antal Erzsébet
Néhány biológiai alapfogalom fejlődése 6-16 éves korban.
PhD, University of Szeged.
(1996)

Nemes Rudolf
Műveleti fokozat és jártassági szint.
PhD, University of Szeged.
(1964)

Novák Béláné Vaszily Anna
A tanulók egészségnevelésének kérdései az iskolában.
PhD, University of Szeged.
(1978)

Nyitrai Ágnes
Az összefüggés-kezelés fejlődésének kritériumorientált segítése mesékkel 4-8 éves gyermekek körében.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Nyitrai Ágnes
A mese, a vers és a képeskönyv szerepe a bölcsődés gyermekek életében és fejlődésében.
PhD, University of Szeged.
(1995)

Nádassy Lászlóné Karres Magdolna
Az intenzív zenei nevelés hatása a gyermek személyiségének fejlődésére.
PhD, University of Szeged.
(1981)

Németh Endre
A gimnáziumi második osztályos biológia tananyag komplex feladatlapos feldolgozása és felmérési tapasztalatai.
PhD, University of Szeged.
(1974)

Németh Mária
A 13 éves diákok életmódjának pedagógiai vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(1986)

Németh Ottó
A távlati iskolarendszerrel kapcsolatos szakközépiskolai-gimnáziumi oktatás műszaki alapismeretek és az arra épülő villamosipari szakközépiskolai képzés tananyagának értékelése.
PhD, University of Szeged.
(1982)

Nóbik Attila
Klasszikusok és kánonképzés a magyar neveléstörténeti tankönyvekben (1867-1956).
PhD, University of Szeged.
(2010)

O

Orosz László
Megtanítási programcsomag az egyenletek című témához (ált. isk. 8. o.).
PhD, University of Szeged.
(1983)

Orosz Sándor
Középiskolai fogalmazástanítás.
PhD, University of Szeged.
(1962)

P

Palatinus Zsolt
Multi scale interactions in biological motion perception.
PhD, University of Szeged.

Pallay Farkas Géza
Az általános iskola 8. osztály elektrotechnikai szerelési gyakorlatának problémái.
PhD, University of Szeged.
(1971)

Pap-Szigeti Róbert
Kritériumorientált képességfejlesztés tantárgyi tartalmakkal az 5. évfolyamon.
PhD, University of Szeged.
(2009)

Pataki József
Pedagógiai-pszichológiai problémák az általános iskolai tanulók munkaerkölcsre nevelésében.
PhD, University of Szeged.
(1968)

Perniss Istvánné Rimóczi Judit
Az iskola együttműködése iskolán kívüli tényezőkkel a tanulóifjúság családi életre való felkészítésében és szexuális nevelésében.
PhD, University of Szeged.
(1984)

Perényi János
A gyakorlati oktatás új szervezeti modellje és annak hatása a tanulmányi színvonalra (Kísérletek a műszaki mérések c. tantárgy keretében).
PhD, University of Szeged.
(1973)

Perényi Rezső
Villamos műszerek és mérések tantárgy egyenáramú és váltakozó áramú egyszerű áramkörök megtanítási programcsomagja és a programcsomag által elért eredmények értékelése.
PhD, University of Szeged.
(1983)

Pethő István
A zenei képességek fejlődése III. ritmus, metrum, tempó, hangerő.
PhD, University of Szeged.
(1982)

Pethő Villő
Kodály Zoltán és követői zenepedagógiájának életreform elemei.
PhD, University of Szeged.
(2011)

Petőcz Jánosné
A német nemzetiségi anyanyelvi tantárgypedagógia tanításának elméleti és gyakorlati problémái (A tárgy főiskolai jegyzetének elemzése).
PhD, University of Szeged.
(1987)

Phongphanit Thongsay
Instructional management and stress factors affecting teacher trainers as perceived by the educational leaders of Laos.
PhD, University of Szeged.
(2019)

Piczil Márta
Az ápolói hivatás magatartástudományi vizsgálata és egészségvédelme.
PhD, University of Szeged.
(2009)

Pintér Henriett
A tudás szerveződésének vizsgálata fogalmazásban és grafikus ábrázolásban.
PhD, University of Szeged.
(2013)

Prievara Dóra Katalin
A problémás internethasználat pszichoszociális háttértényezői és prevenciós lehetőségei.
PhD, University of Szeged.
(2018)

Prémeczné Szantner Emma
A személyiség fejlődésének zavarai, a korrekciós nevelés lehetősége az általános iskolában.
PhD, University of Szeged.
(1983)

Puppi József
Az intenzív oktatási módszer lehetőségei és eredményei az általános iskola alsó tagozatának számtantanításában.
PhD, University of Szeged.
(1970)

Pusztaszeri Miklósné
A gyakorlóiskolai szakvezető munkája az orosz szakos tanárjelöltek képzésében.
PhD, University of Szeged.
(1989)

Putnoky Jenő
Analitikus műveletrend a gyermeki gondolkodásban.
PhD, University of Szeged.
(1958)

Pádár Lászlóné
Az egészségnevelés hatása a szakmunkástanulók magatartására Csongrád megyében.
PhD, University of Szeged.
(1985)

Pálfy Gyula
A szabadidő megszervezése bentlakásos nevelési intézményekben (A Fóti Gyermekváros pedagógiai gyakorlata alapján).
PhD, University of Szeged.
(1982)

Pálmai János
Az általános iskolai tanulók pályaválasztásáról (a társadalmi szükséglet, a családi és iskolai tényezők hatásrendszerében mért vizsgálatok alapján).
PhD, University of Szeged.
(1969)

Pásztor Attila
Az induktív gondolkodás technológia alapú mérése és fejlesztése.
PhD, University of Szeged.
(2016)

Pásztor-Kovács Anita
A kollaboratív problémamegoldó képesség vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2018)

Pék András
A 14-18 éves korú tanulóifjúság közéleti-politikai aktivitásának alakulása [Kandidátusi értekezés].
PhD, University of Szeged.
(1977)

Pótáriné Hojcsi Zsuzsanna
Egyéni tanterv és alkalmazásának lehetőségei a szakképzést megalapozó kémiaoktatásban.
PhD, University of Szeged.
(1992)

R

Rakonczás Pál
A magyarról oroszra fordítás a főiskolai lexikaoktatásban.
PhD, University of Szeged.
(1977)

Rapp János
A tanulmányi anyag kiválasztásának problémái és megoldásának néhány módja a műszaki felsőoktatásban.
PhD, University of Szeged.
(1982)

Rausch Attila
Korai numerikus készségek online mérése.
PhD, University of Szeged.
(2018)

Rendek Magdolna
Gazdasszonyképzés Magyarországon.
PhD, University of Szeged.
(1996)

Rendes Béla
Néhány történelmi fogalom kialakítása az általános iskola ötödik osztályában.
PhD, University of Szeged.
(1974)

Rideg Ildikó
Kísérlet az 5-6 éves gyermekek anyanyelvi retardációjának csökkentésére a családi és óvodai anyanyelvi nevelés javításával.
PhD, University of Szeged.
(1985)

Rigó Szilveszter
A szegedi közoktatás fejlődése, különös tekintettel a pedagógusok művelődési igényére (1945-1982).
PhD, University of Szeged.
(1983)

Ritecz József
Világnézeti, vallási, erkölcsi attitűdök vizsgálata középiskolákban.
PhD, University of Szeged.
(1976)

Ritoc Jože
Ének-zenei képzés szerepe a gyerekek esztétikai nevelésében.
PhD, University of Szeged.
(1970)

Rizner Dezső
A családmodell szerepe az állami nevelőotthonokban élő gyermekek nevelésében.
PhD, University of Szeged.
(1978)

Rizner Dezsőné Kékesi Mária
A patronáló tanári tevékenység szerepe a főiskolai tanárképzésben.
PhD, University of Szeged.
(1978)

Rohonyi András
Oktatás és technológia (A pedagógiai technológia kialakulása Észak-Amerikában).
PhD, University of Szeged.
(1979)

Rokszin Adrienn Aranka
A vizuális kategorizáció idegrendszeri hátterének vizsgálata 7-15 éves tipikus fejlődésű gyermekek, felnőttek, illetve fejlődési diszlexiások körében.
PhD, University of Szeged.
(2017)

Ronkovics Józsefné Faragó Eszter
Imre Sándor pedagógia professzor munkássága a szegedi egyetemen (1925-1934).
PhD, University of Szeged.
(1994)

Rosta Sándor
Orosz nyelvoktatás audio-vizuális eszközökkel (Beszámoló egy kísérlet eredményeiről, tapasztalatairól).
PhD, University of Szeged.
(1966)

Ruttner Erzsébet
A pedagóguspálya Békés megye középiskoláinak véleménye tükrében.
PhD, University of Szeged.
(1983)

Ruzsányi Istvánné
Az óvodai matematikaoktatás történeti előzményei hazánkban (1828-1983).
PhD, University of Szeged.
(1983)

Rácz Fodor Benő
Oktatáslélektani problémák a középiskolai kémia tanításban.
PhD, University of Szeged.
(1970)

Ráczkevi Edit
A gyorsírási készség fejlődését befolyásoló 48 tényező elemzése.
PhD, University of Szeged.
(1982)

Révi Jenő
A sikerelvárás és teljesítményelvárás mint motivációs tényező azonos intelligenciakorú normális és imbecillis tanulóknál.
PhD, University of Szeged.
(1972)

Révész Béla
Az oktatófilm helye és szerepe az oktatási folyamatban.
PhD, University of Szeged.
(1966)

S

Savovic Margit
A környezeti nyelv tanulásához való pozitív viszonyulás kialakításának és fejlesztésének feltételei a jugoszláviai Vajdaság Szocialista Autonóm Tartomány tapasztalatai alapján.
PhD, University of Szeged.
(1986)

Scholz Gyula
Az oktatógépek kialakításának és alkalmazásának problémái.
PhD, University of Szeged.
(1965)

Schvób Péter
Az oktatás fejlesztésének útjai a tanyai iskolákban.
PhD, University of Szeged.
(1980)

Sebő Jánosné
A hivatástudat alakulása az óvónőképzés folyamatában.
PhD, University of Szeged.
(1980)

Simon Tünde
A vizuális kommunikáció képesség diagnosztikus mérés 4-6. évfolyamban.
PhD, University of Szeged.
(2018)

Simon Józsefné Győrfi Zsuzsanna
A megtanítási stratégia alkalmazása az ötödik osztályos történelem és állampolgári ismeretek tanításában.
PhD, University of Szeged.
(1982)

Simonics István
Számítógépes oktatóprogramok tervezésének elméleti és gyakorlati problémái.
PhD, University of Szeged.
(1988)

Sipos István
A közösségi és a fizikai munkára való nevelés tapasztalatai az egri Dobó István gimnázium és szakközépiskola gyakorlatában.
PhD, University of Szeged.
(1969)

Sipos Sándorné Kedves Éva
A szemléltetés lehetőségei és szerepe a fizika tanításában.
PhD, University of Szeged.
(1959)

Stadler Jenő
Serdülő tanulók erkölcsi ítéleteinek pedagógiai pszichológiai vizsgálata [Kandidátusi értekezés].
PhD, University of Szeged.
(1972)

Stenger Mária
A mikroosztályos nevelési rendszer a 6. osztályos biológia tanításában.
PhD, University of Szeged.
(1992)

Stróbl Mária
Visszaemlékezés a tanulók iskolához való viszonyára és néhány fontosabb motívum vizsgálata.
PhD, University of Szeged.

Sydorkó György
A siket tanulók gondolkodásának fejlesztése a szakmai képzésben.
PhD, University of Szeged.
(1983)

Szabadi Magdolna
A szociális kompetencia érzelmi elemeinek fejlesztése zeneterápiás eszközökkel tantó és tanár szakos hallgatók körében.
PhD, University of Szeged.
(2018)

Szabady Józsefné Békési Magdolna
A magánének oktatásának története Szegeden 1948-ig.
PhD, University of Szeged.
(1987)

Szabó László
A nyíregyházi polgári iskolai oktatás története 1880-1948.
PhD, University of Szeged.
(1985)

Szabó Attila
Egészségfejlesztés és versenyzők felkészítése pozitív pszichológia alkalmazásával.
PhD, University of Szeged.
(2017)

Szabó G. Mária
A szülők elvárása az iskolai oktató-nevelő munkával szemben.
PhD, University of Szeged.
(1973)

Szabó-Balogh Virág
Kognitív funkciók autizmusban.
PhD, University of Szeged.
(2017)

Szakács Mihályné
Óvónői magatartások hatása a gyermeki tevékenységek eredményességére.
PhD, University of Szeged.
(1983)

Szanyi László
Csoportszerkezet vizsgálatok.
PhD, University of Szeged.
(1975)

Szenczi László
A népi demokrácia közoktatási rendszerének kialakítása Tolna megyében 1945-1948.
PhD, University of Szeged.
(1983)

Szenczi Beáta
Az olvasási motiváció vizsgálata 8–14 éves tanulók körében.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Szende László
A pályaadaptációt befolyásoló személyiségtényezők elméleti és gyakorlati elemzése.
PhD, University of Szeged.
(1974)

Szenes György
A tantervi anyag egységesítési lehetőségének vizsgálata a szakközépiskola első két évében.
PhD, University of Szeged.
(1983)

Szentirmai László
Egyetemi hallgatók szabadidő struktúrájának vizsgálata különös tekintettel az olvasásra (Két kérdőíves felmérés eredményei).
PhD, University of Szeged.
(1968)

Szentjóbi Szabó Tibor
A magyar középfokú vízügyi szakképzés szervezeti és tartalmi fejlődésének száz éve (1879-1979).
PhD, University of Szeged.
(1984)

Szigeti Lajos
A pedagógiai-pszichológia néhány alapkérdése a mozgástanulás folyamatában -A tudatosság, az aktivitás, a sikerélmény szerepe és jelentősége a mozgástanulásban-.
PhD, University of Szeged.
(1972)

Szili Katalin
A fonológiai tudatosság és a mentális lexikon fejlettségének mérését lehetővé tevő online tesztrendszer kidolgozása és működésének hatákonyságvizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2016)

Szántó Lajosné Horváth Mária
A kiegyensúlyozatlan életritmus hatása a 3-10 éves korú gyermekek intellektuális fejlődésére.
PhD, University of Szeged.
(1977)

Székely Istvánné Tóth Rózsa
Az osztályközösség hatása a 10-14 éves korú tanulócsoport kollektív beállítódására.
PhD, University of Szeged.
(1977)

Szöllősy Vágó László
A pszichikus jelenségek modellezése és az oktatás hatékonysága.
PhD, University of Szeged.
(1979)

Szüts István
Programozott oktatás alkalmazása a matematikai statisztika tanításában, a postgraduális mérnökképzésben.
PhD, University of Szeged.
(1977)

Sásdi Imréné Rabb Ilona
Közösségalakítás az alsótagozati osztályokban.
PhD, University of Szeged.
(1972)

T

Takács Gábor
A fizika megmaradási tételeinek alkalmazása középiskolai feladatok megoldásánál.
PhD, University of Szeged.
(1974)

Takács Miklós
A Honvédelmi nevelőmunka és a katonatiszti hivatás.
PhD, University of Szeged.
(1984)

Takács Sándor Péter
Számítógépek a tanulói munkában és hatásuk a tanulmányi eredményekre.
PhD, University of Szeged.
(1996)

Tatár Judith
Pályakezdő szakmunkások beilleszkedése és beválása. Felmérés a belkereskedelmi szakmákra képesítést nyújtó intézmények (szakmunkásképző iskolák, szakközépiskolák, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola) végzett tanulóira (hallgatóira) vonatkozóan.
PhD, University of Szeged.
(1984)

Tavali Zoltán
A fonematikus hallás fejlesztésének jelentősége az iskolakészültség alakulásában.
PhD, University of Szeged.
(1985)

Thékes István
Assessing Young Hungarian EFL Learners’ Vocabulary and Learning Strategies.
PhD, University of Szeged.
(2016)

Tihanyi Nándor
A tíz éves gimnáziumi levelező oktatás vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(1963)

Toldiné Kószó Mária
Az önismeret, a pályaismeret és a pályaorientáció összefüggéseinek alakulása a fakultatív gimnáziumi képzés körülményei között.
PhD, University of Szeged.
(1982)

Tongori Ágota
Measuring ICT literacy among grade 5-11 students: Confidence in accessing information.
PhD, University of Szeged.
(2018)

Turai Géza
Az ismétlő -továbbképző- iskola történeti fejlődése 1868-tól 1964-ig (A mindennapos iskolaköteles koron túli fiatalokról való gondoskodás oktatásügyünkben).
PhD, University of Szeged.
(1964)

Tánczos Tímea
A verbális fluencia és a munkamemória életkori változásai és szerepük az iskolai teljesítményben.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Tímár Éva
A tanítási klíma.
PhD, University of Szeged.
(1995)

Tóth Balázs
A logika és a nyelv szerepe a matematikaoktatás hatékonyságában.
PhD, University of Szeged.
(1977)

Tóth Gyula
Az idegennyelvi tudás problematikája. A francia nyelv oktatási folyamatának elméleti kérdései; a tanórán kívüli nyelvoktatás tapasztalatai egy gimnáziumban.
PhD, University of Szeged.
(1980)

Tóth János
Az osztályfőnök pedagógiai feladatai az új tantervi követelmények alapján.
PhD, University of Szeged.
(1983)

Tóth Krisztina
Felső tagozatos diákok papír-ceruza és számítógép alapú teszteredményeinek összehasonlító vizsgálata szövegértés, induktív gondolkodás és problémamegoldás terén.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Tóth Edit
Pedagógusok véleménye a rendszerszintű mérésekről és azok tanítási folyamatra gyakorolt hatásáról.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Tózsa-Rigóné Nagy Judit
A mindennapos testnevelés komplex programja Hódmezővásárhelyen 2005-től 2009-ig: Megvalósulás, hatékonyságvizsgálat, szoftverfejlesztés.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Török Sándor
Az idegen nyelvi kommunikatív képességek fejlettségének mérése (az angol nyelvi irodalom alapján).
PhD, University of Szeged.
(1980)

Török Sándor
Szakközépiskolai tanulók megterhelésének vizsgálata [Kandidátusi értekezés].
PhD, University of Szeged.
(1973)

Túri Endréné Újhelyi Mária
A rendszerezési és a logikai képesség fejlesztésének lehetőségei az óvodai anyanyelvi nevelésben.
PhD, University of Szeged.
(1982)

V

Valent Julianna
A korai (óvodai) idegennyelv-oktatás néhány időszerű kérdése.
PhD, University of Szeged.
(1982)

Valkusz Pál
Betekintés az általános iskolai fizikatanítás eredményeibe és korszerűsítési folyamatába.
PhD, University of Szeged.
(1968)

Varga István
Kísérlet egy szakközépiskolai osztály helyesírási tevékenységének megjavítására.
PhD, University of Szeged.
(1975)

Varga Sándorné
Önismeret és pályaorientáció serdülőkorban.
PhD, University of Szeged.
(1977)

Varsányi Péter
Széchenyi István nevelési nézetei.
PhD, University of Szeged.
(1964)

Vas Miklós
Az általános iskolai technika tantárgy nevelési és képzési funkciója.
PhD, University of Szeged.
(1984)

Vaskor András
A matematika középiskolai oktatásában előforduló néhány tipikus hiba gyakoriságának felmérése és jellemzése.
PhD, University of Szeged.
(1971)

Vastagh Zoltán
Mikrocsoportok hatásmegszűrő szerepének kísérleti vizsgálata az általános iskola felső tagozatában [Kandidátusi értekezés].
PhD, University of Szeged.
(1974)

Veidner János
A programozás lehetőségei a fizikaoktatásban. A hagyományos és a programozott fizikatanítás viszonya a fizika oktatásában.
PhD, University of Szeged.
(1967)

Veszprémi László
A testnevelés hatása a szellemi munkateljesítményre.
PhD, University of Szeged.
(1964)

Vezér Károly
A bukások alakulásának néhány pedagógiai problémája.
PhD, University of Szeged.
(1969)

Vidákovich Tibor
Innovatív célú diagnosztikus pedagógiai értékelés.
PhD, University of Szeged.
(1987)

Villant Györgyi
A nyolcadik osztályos tanulók hiedelmeinek pedagógiai elemzése.
PhD, University of Szeged.
(1985)

Virányi Katalin
Az óvónőjelöltek értékorientációját befolyásoló tényezők vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(1988)

Vize Lászlóné Szelei Éva
A tanulók kutató-jellegű foglalkoztatása a gimnáziumi fizika szakkörben.
PhD, University of Szeged.
(1968)

Vágvölgyi András
A televízió hatása az egyén művelődésére, életvitelére, szerepe a tudatformálásban (Beszámoló egy vizsgálat eredményeiről).
PhD, University of Szeged.
(1967)

Várnagy Elemér
A hátrányos helyzetet kialakító tényezők és ezek hatása a gyermek személyiségére.
PhD, University of Szeged.
(1971)

Váry Béla
A mérték-rendszerek néhány kérdése a fizika oktatásban - különös tekintettel a gimnáziumi oktatásra.
PhD, University of Szeged.
(1969)

Vígh Tibor
Az idegen nyelvi érettségi működése és hatása a tanulói teljesítmények és a tanári nézetek tükrében.
PhD, University of Szeged.
(2011)

Vörös János
Az ünnep, az ünnepély, a megemlékezés és helyük a nevelés folyamatában.
PhD, József Attila Tudományegyetem.
(1981)

W

Wagner Istvánné
Az egészségügyi pályára készülő fiatalok családképe (a családi életre nevelés problémái).
PhD, University of Szeged.
(1984)

Walter József
Megtanítási programcsomag készítésének és alkalmazásának néhány kérdése (Agrárfőiskolai hallgatók számítástechnikai tantárgyának feldolgozásával és kísérleti tanításával).
PhD, University of Szeged.
(1983)

Welchner Antalné Merkler Mária
A gondolkodási képességek fejlesztése feladatelemző módszer segítségével 10 éves tanulóknál.
PhD, University of Szeged.
(1989)

Wu Hao
Identifying the Influencing Factors of Problem Solving: A Cross-National Study.
PhD, University of Szeged.
(2019)

Y

Yunjun Kong
TEFL Trainees' and Teachers' Knowledge of Writing: A Case of China.
PhD, University of Szeged.
(2018)

Z

Zalotay Erzsébet
Az iskolaközösség kialakításának nevelési problémája a hódmezővásárhelyi Frankel Leó Közgazdasági és Egészségügyi Szakközépiskolában különös tekintettel a vertikális KISZ-szervezetek létrehozása utáni időszakra.
PhD, University of Szeged.
(1977)

Zenei József
Pályaválasztási szempontok az általános iskolai zárójellemzésekben.
PhD, University of Szeged.
(1980)

Zentai Gabriella
A rendszerező képesség fejlődése és fejlesztése 4-10 éves korban.
PhD, University of Szeged.
(2018)

Zombai László
Iskolavezetési rendszermodell javaslat.
PhD, University of Szeged.
(1980)

Zsigmond Tiborné Váczi Irén Sára
A motiváció hatása a tanulók kérdéskultúrájára és kauzális gondolkodására az általános iskolai biológiaoktatásban.
PhD, University of Szeged.
(1983)

Zátonyi Sándor
A tanulók előismereteinek felhasználása a tanítási-tanulási folyamatban.
PhD, University of Szeged.
(1984)

This list was generated on 2020. január 25. 09:58:37 CET.