Művek tudományterület szerint "bölcsészettudományok > neveléstudományok"

Vissza
Export [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
csoportosítás: Publikációban használt név | csoportosítás nélkül
Válasszon: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Y | Z
Találatok száma ezen a szinten: 380.

A

Abonyi Gyula
Szakmunkásképzés a vállalatoknál [Egyetemi doktori értekezés].
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1978)

Akáb István
Állami gondozott serdülők erkölcsi fejlődésének nevelőotthoni tapasztalatai.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1983)

Albel Andor
Az országos diáknapok 25 éves története és szerepe a nevelésben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1984)

Antal Judit
Fit indices for the Rasch model.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2012)

Arató Ágnes
Audio-vizuális eszközök multi-média rendszerben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1976)

Asztalos Kata
A zenei észlelési képesség szerkezete és fejlődése 5-17 éves korban - online diagnosztikus mérések óvodai és iskolai környezetben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2016)

B

B. Németh Mária
Természettudományos tudás alkalmazása: hétköznapi jelenségek értelmezésének vizsgálata 1995 és 2006 között.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2009)

Bacsa Éva
Az egyéni különbségek szerepe a hallás utáni szövegértés fejlődésében a korai nyelvtanulás időszakában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Bakacsi Géza
Az iskolai honvédelmi nevelés a szocialista hazafiságra nevelés rendszerében (A röszkei általános iskola honvédelmi nevelőmunkájának elemzése).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1982)

Bakacsi Gézáné
A tanári magatartás és fontosabb hatásainak pedagógiai vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1977)

Bakonyi Ferenc
Az iskolásifjú testalkattípusai és az egyes típusok lelki élete.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1947)

Balla Gábor Tamás
Az értelmiségnevelés helyzete és feladatai az agrárszakképzésben [Kandidátusi értekezés].
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1985)

Balogh Lászlóné Zábó Magdolna
AV-információhordozók a megtanítási rendszerben (Kémia 7. osztály).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1986)

Bangha József
A szakközépiskolai műszaki rajz-tanítás alapvető problémái a szakfelügyeleti munka tükrében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1974)

Baracsi Pál
Az ifjúságmozgalmi pedagógiai tevékenységre való felkészítés hatékonysága a tanárképző főiskolán.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1982)

Barkow Ingo
The challenges of metadata management in computer-based surveys and assessments.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2016)

Barna Péter
A középiskolák katonatiszti pályára orientáló tevékenysége.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1985)

Barsi László
A gyermekvédelem intézményrendszerében és a fiatalkorúak büntetésvégrehajtásában alkalmazott pedagógiai tevékenység fejlődéstörténeti áttekintése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1996)

Bartha Gyula
Az iskola és a közművelődés együttműködése (Egy váci vizsgálat tapasztalatai).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1984)

Bartha Árpád
A multiple-choice vizsgamódszer elemzése és alkalmazása a műszaki felsőoktatásban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1974)

Baukó Mihály
Értékorientációs jellemzők a szakmunkástanulók munkára nevelésében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1983)

Benedek Tibor
A közúti közlekedési vállalat vezetésének pedagógiai feladatairól (A VOLÁN 10. sz. Vállalatnál végzett nevelésszociológiai vizsgálatok alapján).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1974)

Benő Kálmán
Az iskolarendszerű felnőttoktatás kialakulása hazánkban 1945-1948 között.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1973)

Berkes László
Ötnapos tanítási hét az iskolában Fáradtság és pihenés.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1977)

Berényi István
A család és iskola kapcsolatának vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1969)

Biczók Ferencné
A gimnáziumi kémiai gyakorlati órák vezetésének szakmódszertani kérdései.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1958)

Bihari Pál
Komplex szemléltetőeszközök, eszközrendszerek szerepe a műszaki oktatásban (Különös tekintettel a témacentrikus eszközfejlesztési koncepcióra).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1979)

Binder Károly
A Tanárképző Főiskola műszaki szak "géptan gyakorlat" c. témaköréből A gépszerelési ismeretek és gyakorlat oktatása a Galperin féle oktatáselmélet alapján a tanárképző főiskolák műszaki szakán.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1975)

Biszterszky Elemér
A programozott oktatás elméleti alapjai és irányzatainak kritikai összehasonlítása.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1973)

Dr. Blumenfeld Gyuláné Mikola Júlia
A vitamódszer alkalmazása a gimnáziumi pszichológia-tanításban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1975)

Bodor János
Gazdasági viszonyok, érdekeltség, erkölcs és a személyiség.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1967)

Bognár Gyula
Adatok a közösségi kapcsolatok pedagógiai pszichológiai vizsgálatához (Élelmiszeripari Szakmunkásképző Intézet nevelési tapasztalatai alapján).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1975)

Bohács Krisztina
Clinical applications of the modifiability model: Feuerstein’s mediated learning experience and the instrumental enrichment basic program.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Bokányi Dezsőné
A házi olvasmányok helye, anyaga, terjedelme és ellenőrzési formái az orosz szakos tanárképzés I-II. évfolyamán.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1979)

Bolgár Péter
A számítógéppel segített oktatás és a számítógépek egyéb alkalmazásai az oktatásban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1973)

Borkovits Margit
Szociálisan hátrányos helyzetű tanulók mozgásprogramja táplálkozási szokásuk és a testnevelésben mutatott teljesítményük alapján.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Borsos Lajosné Parajdi Ilona
Programozott oktatási kísérlet matematikából.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1967)

Bottyán Menyhért
Az iskola és a közművelődési intézmények együttműködése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1985)

Burián Miklós
Többdimenziós zenei feladatok alkalmazása, és azoknak a zenei kreativitásra gyakorolt fejlesztő hatása a 3-6 éves korosztályban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1988)

Buzás Zsuzsanna
Testing the music reading skills of 10- to 14-year-old students.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Bácskai László Zoltán
A közoktatási és közművelődési intézmények együttműködésének és integrálásának pedagógiai kérdései (A Besenyőteleki nevelési központ tapasztalatai) (1974-1982).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1983)

Bálint János
Az ellenőrző feladatok rendszeres alkalmazásának hatékonysága a tanulók matematikai tudásszintjének alakulásában [Egyetemi doktori értekezés].
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1974)

Bányász János
Az értelmiségnevelés lehetőségei és eredményei az agrárműszaki felsőoktatásban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1990)

Bársony Jenő
Komplex nevelés és a tanulócsoportok patronálása főiskoláinkon [Kandidátusi értekezés].
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1976)

Békési Lajos
A hivatástudat nevelésének néhány kérdése a Budapesti Tanítóképző Intézetben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1967)

Békési Lajos
A tanulói aktivitásról. A tanulók aktivitásának biztosítása az oktatási módszerek helyes felhasználása és a tanítási órák jobb szervezésével.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1963)

Bús Enikő
Tanárjelöltek szakmai énképének fejlesztése aktív tanulásra épülő kurzuson keresztül.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2018)

Bükki Mária
Munkáscsoportok kohéziós tényezői.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1983)

Bőke Gyula
A pedagógiai célrendszer és a személyiség irányultságának érintkezési pontjai.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1983)

C

Csabai Valéria
Az iskolai olvasmányok szerepe a nevelésben 1945-1990.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1992)

Csapó Benő
A kombinatív képesség és értékelésének feltételei [Egyetemi doktori értekezés].
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1979)

Csatlósné Fülöp Sára
A kombinatív képesség fejleszthetőségének vizsgálata az általános iskola negyedik osztályában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1985)

Cseh Béla
A veszélyeztetett tanulók helyzete falusi általános iskolai osztályközösségekben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1980)

Csikós István
A kis- és mikrocsoportos vegyipari gyakorlati oktatás irányítástechnikai és módszertani kérdései.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1983)

Dr. Csirikné Czachesz Erzsébet
Vizsgálat a tízéves tanulók írásos szókészletének köréből.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1976)

Csiszár Imre
A felzárkóztatás és az orientálás folyamata a fakultatív tantárgycsoportos gimnáziumi képzési kísérletben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1976)

Csonka Annamária
A pályaismeret fejlesztése a földrajztanításban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1984)

Czene Valéria
Katolikus ellenreformáció és népoktatás Magyarországon 1560-1777.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1983)

D

D. Kovács Gábor
A pedagógiai hatásfok vizsgálata egy nevelőtestületben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1969)

Dajka Miklós
A gyakorló pedagógusok alkotó, újító munkájának feltételei és közkinccsé tételének egyes kérdései.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1978)

Dancs Katinka
Általános iskolások nemzeti identitásának vizsgálata – a nemzeti szimbólumok ismerete, a nemzeti identitás erőssége, a nemzeti identitással összefüggő vélekedések.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2018)

Dancs Istvánné Hodu Rozália
Adatok az általános iskola megszervezéséhez.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1975)

Dancsó Tünde
A tanulók informatikai készségeinek fejlettsége az általános és középiskola végén.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2009)

Dankó Ervinné
Az anyanyelvi nevelés az óvodákban (Történeti elemzés, 1828-1900).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1984)

Devosa Iván
A kortárssegítés hatékonyságának vizsgálata a reproduktív egészségfejlesztő munkában, és az eredmények alapján kialakított Ariadné Többgenerációs Egészségfejlesztő program ismertetése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2018)

Deák Zsuzsa
Távlati fejlesztés és pedagógus közvélemény - Egy pályázat tartalomelemzése - [Egyetemi doktori értekezés].
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1977)

Diós József
A tanítás - tanulás folyamatának "korszerűsítése" gépi programok alkalmazásával.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1969)

Dohány Gabriella
A zenei műveltség és az ének-zene tanulásával kapcsolatos háttérváltozók összefüggéseinek empirikus vizsgálata a középiskolás tanuló körében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Dombi Edina
Az időperspektíva hazai mérése, személyiségvonásokkal való összefüggéseinek vizsgálata és egy új jövőorientációs mérőeszköz kidolgozása.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2018)

Dr. Dombi Józsefné Kemény Erzsébet
A zenei képességek mérése, és fejlesztésének lehetősége.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1980)

Dorner Helga
Online instructor roles and effects of online mentoring in CSCL encironments in communities of pre- and in-service teacher.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Drien Károlyné Movik Angéla
A szocialista hazafiságra és proletár nemzetköziségre nevelés pedagógiai problémái az általános iskola felső osztályaiban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1975)

Dzsatkó József
Az iskolai tanulás irányítása korszerű technikai eszközökkel.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1972)

Déri Miklósné
Külföldi hallgatók Magyarországon.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1972)

Dömötör Gábor
Posch Jenő élete, munkássága és filozófiája.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1948)

E

Ecsédi András
Mikrocsoportos felzárkóztatás matematikából az óvoda nagycsoportjában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1981)

Engloner Gyula
A műszaki szakközépiskolákban bevezetés előtt álló technikus- és szakmunkásképzés tartalmi és struktúrális kérdései.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1984)

Dr. Erős Istvánné Haincz Erzsébet
A zenei képességek fejlődése II. Dallam és harmónia.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1982)

F

Farkas Jenő
A munkalap és a feladatlap alkalmazásának szerepe, lehetőségei és hatékonyságának vizsgálata a sokoldalú személyiségfejlesztésben - különös tekintettel az általános iskolai fizikatanításra.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1974)

Farkas János
A közismereti tantárgyak részletezett követelményrendszere.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1980)

Farkas József
A békepedagógia és a békére nevelés a századfordulótól napjainkig.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1993)

Farkas László
Gimnáziumi, szakközépiskolai és szakmunkásképző iskolai elektrotechnika tantárgy közös törzsanyagának rendszere és elsajátítási lehetőségei a szakmunkásképzésben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1984)

Farkas Mária
A gyakorlás és a gyakorlatok szerepe az idegennyelv-oktatásban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1980)

Fehér Péter
Internet és számítógéppel segített tanulás a kistelepülések iskoláiban - A pedagógusok módszertani kultúrája fejlesztésének és megújításának lehetőségei IKT-eszközök alkalmazásával.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Fehér Zoltán
A családi nevelés változásai egy parasztfaluban (az első világháború végétől napjainkig).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1984)

Fejes József Balázs
A célorientációk és az osztálytermi környezet összefüggése matematika tantárgyhoz kötődően 5-8. évfolyamon.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2012)

Fekete Bertalan
Szerbhorvát nemzetiségi iskoláink pedagógiai problémái.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1968)

Ferka Mihályné Sallai Julianna
Az orosz nyelvű szakszövegolvasás tanításának módszertani kérdései.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1973)

Dr. Flóri Lajosné Várnai Györgyi
Az ösztöndíjrendszer szociális és pedagógiai funkciója a felsőoktatási intézményekben (A 141/1969/M.K.12./MM.sz. rendelet tapasztalatainak méréses vizsgálata a Szegedi Orvostudományi Egyetemen).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1973)

Fodor Katalin
A zenei képességek fejlődése II. Hangközök és hangszín.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1982)

Forrai R. Katalin
Az iskolakörzetesítés társadalmi hatásai.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1976)

Forray R. Katalin
Társadalmunk és középiskolája - A képzési kínálat szerepe a középiskola választásában - [Kandidátusi értekezés].
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1983)

Fésűs András
A ciklusos nyelvoktatás.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1968)

Fülöp János
A középiskolai tanulóifjúság világnézeti, politikai, erkölcsi nevelésének időszerű kérdései a Szegedi MÁV Nevelőotthon növendékei körében végzett intervallumvizsgálat tükrében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1976)

Fűz Nóra
Az iskolán kívüli tanulás gyakorlatának, megítélésének és hatásának vizsgálata általános iskolás tanulók, pedagógusok és intézményvezetők körében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2018)

G

Gajdos László
Új eszközök és eljárások az elektromosság témaköreinek hatékonyabb tanításához. Általános iskola technika tantárgy 5-8. osztály.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1985)

Galicza János
A pedagógus funkciója a nevelési folyamatban [Kandidátusi értekezés].
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1977)

Garai Ernő
Pázmány Péter, a nevelő.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1982)

Gazsó István
Középiskolai matematika tankönyveink 1949 után.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1960)

Gaál Attila
A tanítójelöltek természettudományos műveltsége.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1981)

Gaál Éva
A fonematikus hallás vizsgálata óvodás gyermekeknél.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1996)

Gerelyes Endréné
A szocialista újságíróképzés pedagógiai követelményei különös tekintettel a magyarországi helyzetre.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1979)

Germánné Vastag Györgyi
Ifjúság és demokrácia az egyetemeken.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1984)

Gottl Frigyes
Fakultáció a gimnáziumban (A makói József Attila Gimnázium kísérleti tapasztalatai).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1978)

Gregus Terézia
Oktatócsomag a logika tantárgy főiskolai feldolgozásához.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1984)

Gyaraky Ferenc Frigyes
Didaktikai algoritmusok elemei.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1967)

Gyukics Antal
A hátrányos helyzetű általános iskolai tanulók felzárkóztatásának pedagógiai kérdései.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1982)

Gyóni Lajosné
A nevelési célrendszerre vonatkozó kutatások a Lengyel Népköztársaságban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1979)

Dr. Györke Zoltánné Molnár Katalin
Családi életre nevelés 6-10 éves korban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1982)

Gácsi Erzsébet
Középiskolás kollégisták értékrendje ma.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1994)

Gál Zita
A tudatelmélet életkori különbségei, kapcsolata a munkamemória kapacitással és a társas pozícióval.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2016)

Gál Zoltán
Baja város zenei nevelés- és művelődéstörténete (1800-tól napjainkig).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1984)

Gévayné Janurik Márta
A zenei hallási képességek fejlődése és összefüggése néhány alapkészséggel 4-8 éves kor között.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

H

H. Tóth István
Olvasásfejlesztő irodalomtanítás.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1990)

Habók Anita
A fogalmi térképek alkalmazása az értelemgazdag tanulás elősegítésére.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2009)

Haffnerné Miskolczi Margit
A középiskolás tanulók termelési munkájának pedagógiai hatása.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1984)

Hajnal Imre
A matematika tanítása a magyar gimnáziumokban az Entwurftól 1979-ig.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1984)

Halblender Anna
Tanórai tehetségfejlesztés és felzárkóztatás témánkénti differenciáló szakaszokkal kémia 7-8. osztály.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1985)

Hamvai Csaba
Általános és középiskolai tanulók jóllétének pozitív pszichológiai aspektusai.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Havranek László
Mammalogiai vizsgálatok az Alsó-Tiszavidék ártéri erdeiben (2 függelékkel).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1961)

Helembai Kornélia
Az egészségügyi szakiskolai tanulók munkára való beállítódása.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1980)

Hercz Mária
A pedagógusok gondolkodása a gyermekek kognitív fejlődéséről és fejlesztéséről.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2007)

Herzog Csilla
A médiaműveltség és a médiahasználat vizsgálata 14-18. éves tanulók körében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Hofer Lajos
A magyar tannyelvű iskoláztatás a Csehszlovák Szocialista Köztársaságban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1967)

Hollós István
A letartóztatottak fegyelemre nevelése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1965)

Honfi Aladár
A tanítóképzés története Somogyban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1981)

Horváth László
A tartalmi munka és a szervezeti felépítés összefüggései a középiskolai KISZ tevékenységben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1985)

Horváth Mihály
Fáy András nevelési eszméi.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1972)

Horváth Zoltán
Középiskolai tanulók közösségi értékorientációjának pedagógiai vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1976)

Horváth Gyuláné Szabó Sára
Az audio-vizuális eszközök használatának határhatékonysága a nyelvoktatásban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1976)

Héjjas Endre
Az általános iskolai orosznyelv-oktatás eredményességének vizsgálata ipariszakmunkás-tanulók körében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1976)

Hídvégi Péter
Munkahelyi egészségfejlesztés lehetősége a Vám- és Pénzügyőrség személyi állományának és a rendészeti szakközépiskolák oktatóinak empirikus vizsgálata alapján.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2015)

Hódi Ágnes
Testing the model of reading literacy: Examining the cognitive and non-cognitive factors influencing students’ reading achievement in different text formats in grade 2.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2018)

Hülber László
Áttérés a technológia alapú mérés-értékelésre: papír és számítógép alapú matematika tesztelés összehasonlító vizsgálata 1-6. évfolyamon.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2016)

I

Inotai Gyula
Az oktatás akusztikai feltételei.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1985)

Isky László
Sportmozgások vizsgálata és oktatása kibernetikai módszerekkel.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1985)

J

Jakubovits Elek
Az eszménykép és a példakép problémája a nevelésben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1959)

Janovszky Sándor
Általános iskolások erkölcsi-társadalmi tudata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1984)

Jazimiczkyné Tanács Erzsébet
Törekvések a retardált gyermekek felzárkóztatására az iskoláskort megelőzően és az általános iskolában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1982)

Juhász Károly
A Bács-Kiskun megyei általános iskolai diákotthonok története, fejlődési tendenciái (1962-82).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1983)

Jáki László
A pedagógiai kutatómunka legfontosabb forrásai.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1963)

K

Kahlichné Simon Márta
A magyarországi védőnőképzés kialakulása és a védőnőképző iskolák oktató-nevelő munkája.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1985)

Kalászi Pál
Bélapátfalva (Heves megye) története.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1970)

Kapor Károly
A középiskolások pályairányulásának és pályaválasztásának vizsgálata Veszprém megyében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1979)

Kasik László
A szociálisérdek-érvényesítő, az érzelmi és a szociálisprobléma-megoldó képességek vizsgálata 4-18 évesek körében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Katona Imréné Balogh Magda
Állami gondozottak - nevelőotthonba utalt tanulók - pályaválasztása.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1972)

Kecskésné Dobóvári Erzsébet
Kritériumorientált értékelés a 7. osztályos kémia tantárgyban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1986)

Keczer Tamás
Gimnáziumi osztályközösség személyközi kapcsolatainak fejlődése (a fakultatív rendszerű oktatás feltételei között).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1979)

Kelemen Rita
A matematikai szövegesfeladat-megoldó képesség vizsgálata többségi és tanulásban akadályozott 9-13 éves tanulók körében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Keményné Gyimes Erzsébet
Gimnáziumi tanulók közösségi értékorientációi és személyközi viszonyai.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1977)

Kerekes Imréné Nagy Mária
A tanulói személyiség társadalmi aktivitásának pszichológiai vizsgálata. A középiskolai korosztály tanulmányozása alapján.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1968)

Keresztesi Miklós
A tudásszintmérés egy lehetséges Software-rendszere [Kandidátusi értekezés].
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1975)

Kertész Leóné Horváth Erzsébet
Az iskolatelevízió és a rádió szerepe az általános alapműveltséggel nem rendelkező rétegek műveltségi hátrányainak felszámolásában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1978)

Kerékgyártó József
Adatok a hetedik osztályosok pályaorientációjának vizsgálatához (Egy longitudinális vizsgálat tapasztalatai).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1978)

Kerényi Klára
A fejlődésben elmaradt gyermekek felzárkóztatása az iskoláztatás kezdetén.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1984)

Kinyó László
Az állampolgári kompetencia egyes összetevőinek és a közösségi tevékenységformák jellemzőinek vizsgálata 7. és 11. évfolyamos tanulók körében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2012)

Királyné Kerényi Klára
Nehezen nevelhető tanulók személyiségének megismerése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss András
Budai Ézsaiás, a nevelő és iskolaszervező.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1963)

Kiss Ferenc
Az ifjúság öntevékenységre nevelése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1965)

Kiss György
A koedukáció neveléslélektani kérdései.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1976)

Kiss István
Középiskolai tanulók értékorientációjának néhány kérdése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1983)

Kiss Renáta
A fonológiai tudatosság technológiai alapú mérése 5-8 éves gyermekek körében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2018)

Kiss Kond László
Szakmaválasztási értékorientáció és azonosulás.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1982)

Kiszely Lukács
Az iskolavezetés tartalma, funkciói, feladatrendszere, struktúrája, működési rendje, módszerei és eszközei Fejér megyei tapasztalatok tükrében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1981)

Kocsis Judit
A beszédészlelési és beszédmegértési retardáció óvodáskorúak körében végzett korrekciója a szegedi és hódmezővásárhelyi nevelési tanácsadóban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1996)

Koczka János
Az iskolatípusok fejlődésének nemzetközi összehasonlító vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1969)

Koczkás Imre
Középiskolai kollégisták erkölcsi ítéletei és személyközi kapcsolatai.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1977)

Komlódi János Lajos
Az ifjúságvédelmi albizottságok tevékenysége Békés megyében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1978)

Komlósné Kéry Anikó
Nehezen nevelhető 6-14 éves tanulók személyiség-vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1984)

Kopasz Filoméla Gertrúd
Német nemzetiségi népiskolai oktatás a dualizmus kori Békés vármegyében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1996)

Korányi Mátyás
Megtanító stratégia alkalmazása a géprajz I. féléves tanításában az Élelmiszeripari Főiskolán.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1985)

Kossa Mária Valéria
A művészeti nevelés fejlődése az Amerikai Egyesült Államok alap- és középfokú iskoláiban 1955-től 1975-ig.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1978)

Kovács Géza
A tanulók munkavégző képességének és testi nevelésüknek összefüggései (Konkrét vizsgálatok tükrében; különösen a szellemi munkavégző képesség vonatkozásában).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1968)

Kovács József
Földrajzi állóképek kísérleti optimalizálása.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1981)

Kovács József
A zenepedagógia- és pszichológia néhány alapkérdése és a tanulói személyiség megismerésének jelentősége a zeneiskolában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1969)

Kovács Krisztina
Tanítókép a dualizmus kori magyar és német neveléstan könyvekben (1867-1914).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Kovács Kálmán
A permanens testnevelés iránti igény kialakításának lehetőségei a tanár motiváló tevékenységének hatására.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1984)

Kovács Lajos
Az oktatás korszerűsítésének fő tendenciái Zala megyében (1970-es évek).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1977)

Kovács László
A tanulók iskolához való viszonyának alakulása és befolyásolása.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1982)

Kovács Lászlóné
Rendszerműködés elsajátítása különböző absztrakciós szintű állóképekkel.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1980)

Kovács Péter
Középiskolai tanulók erkölcsi tudattartalmának vizsgálata (A proletár nemzetköziségről alkotott vélemények pedagógiai elemzése alapján).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1969)

Kozma Róbert
Egy főiskolai tantárgy taxonómiai vizsgálata, cél- és feladatrendszerének megfogalmazása.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1976)

Koós István
Kilépési kritériumok fizikából (Egy tantárgy lehetőségei a személyiségformálásban).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1983)

Krenkó József
Képesítés nélkül (Tények-gondok-távlatok).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1984)

Kretz István
Iskolaérettségi vizsgálatok és korrekciós nevelés a gyermekotthonokban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1983)

Kudron Nándor
A gimnáziumi fakultatív gyakorlati képzés néhány kérdése (Az 1974-től 1980-ig folytatott gépészeti- és az 1979-től 1981-ig kísérletként tanított gépipari műszaki rajz tantárgy tanításának tapasztalatai iskolánkban).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1982)

Kunoss Judit
Fogalmazástanítás az alsó tagozatban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1980)

Kunstár Jánosné
Az általános iskolai matematikatanítás eredményei és hiányosságai a 6. osztályos témazáró mérőlapok tükrében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1975)

Kunsági Elemér
A gimnáziumi biológiai gyakorlati órák vezetésének szakmódszertani kérdései.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1958)

Kutas Ferenc
Magnetofon alkalmazásának lehetőségei és eredményei az 5. osztályos fogalmazástanításban mérések tükrében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1971)

Kuti István
A kombinatív képesség fejlesztése az óvodában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1984)

Kálmán András
Műszaki tantárgyak feladatmegoldásának optimális logikai rendje (Feladatok előkészítésének, megadásának és megoldásának módszerei).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1971)

Kékes Szabó Marietta
Észlelési és tárgyhasználati sajátosságok autizmusban, a tipikus fejlődéssel összevetve.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Kékes Szabó Mihály
A vegyeséletkorú középiskolai KISZ-szervezetek kialakítása és közösségi életének néhány kérdése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1977)

Kétyi András
IKT-val támogatott módszerek hatékonysága felnőttek nyelvoktatásában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2016)

Kígyóssy Zsolt
Megtanító stratégiák alkalmazása a géprajz-gépelemek II. féléves tanításában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1985)

Kövesdi László
Bevezetés a váltakozóáramú mérésekbe.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1982)

Kövesdi László
Villamos műszerek és mérések tantárgy összetett áramkörök megtanítási programcsomagja és a programcsomag által elért eredmények értékelése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1983)

Kőkúti Lajos
Kísérleti modell az általános iskolai tanulók műszaki-technikai képességeinek feltárására és fejlesztésére.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1976)

L

Laczkó Gyuláné
Az Általános iskolai diákotthon sajátos feladatai a tanyai tanulók nevelésében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1983)

Lakatosné Török Erika
Informatikai kompetencia, oktatási stratégiák és módszerek a pedagógiai innováció szolgálatában – vizsgálatok nemzetközi fejlesztő programban részt vevő pedagógusok körében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2011)

Laszlavik Éva
Csoportképzési koncepciók elemzése az angol és az amerikai szakirodalom alapján.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1980)

Ligetiné Dr. Verebély Anna
Vizsgálatok az esztétikai nevelés folyamatáról az általános iskola felső tagozatán [Kandidátusi értekezés].
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1969)

Linus Kambeyo
Assessing Namibian Students' Abilities in Scientific Reasoning, Scientific Inquiry and Inductive Reasoning Skills.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2018)

Lovász Gabriella
Az intenzív kombinált olvasástanítás módszere az olvasástanítás kezdeti szakaszában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1980)

Lükő István
Tevékenységorientált szakmai nevelés és új struktúrájú tantárgyrendszere.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1983)

Lőrinczné Szabó Margit
Pályaválasztási és pályamegvalósítási motívumok vizsgálata I-II. éves tanítójelölteknél.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1980)

M

M. Szántó Zsuzsanna
A katolikus népoktatás Magyarországon a szatmári békétől a Ratio Educationis kibocsátásáig 1711-1777.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1973)

Magyar Andrea
Számítógép alapú adaptív és lineáris tesztek összehasonlító hatékonyságvizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2015)

Magyar Erzsébet
A hazai műszaki pedagógusképzés története (1945-1985).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1985)

Major Lenke
Egy környezeti nevelési program beillesztésének kísérlete a szerbiai alsó tagozatos oktatásba, tanítóképzős hallgatók bevonásával.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Majoros Anna
Tantárgyi és erkölcsi értékek vizsgálata a közös alapú középiskolai kísérletben (három iskola adatai alapján).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1985)

Makai Katalin
Egy iskola útja az alapítástól a szocialista nevelőiskola megteremtéséig.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1980)

Dr. Makk Ferencné
A tanulók önálló munkájának néhány lehetősége az általános iskolai történelemtanításban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1976)

Dr. Merényiné Meleg Csilla
A gimnáziumi felsőfokú tanulmányokra felkészítő funkciójának tükröződése az érettségi utáni szándékokban (Csongrád megyei teljes körű felvétel alapján).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1977)

Mihály Endre
A mezőgazdasági gyakorlati foglalkozás tanításmódszertana.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1965)

Mihály Istvánné
Az óvodai környezetismereti foglalkozások iskolaelőkészító szerepe és ennek konzekvenciái a pedagógusképzésben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1983)

Mikulán Rita
Serdülőkorú versenysportolók egészségének és egészségmagatartásának vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2015)

Dr. Modrovichné Nagy Klára
A tanulók természettudományi műveltségének elmélyítése a tanórán kívüli foglalkozásokon (A napközi otthonos foglalkozások szerepe a 4. osztályos tanulók természettudományi ismereteinek elmélyítésében és bővítésében).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1983)

Molitorisz Anikó
Az olvasási stratégiákról alkotott tanulói meggyőződések vizsgálata 12-18 éves korban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Molnár István
Nyelvi-logikai képességfejlesztés a 8. osztályos kémia tanításában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1996)

Molnár László
Üzemmérnökképzés egy beválás-vizsgálat tükrében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1977)

Molnár Péter
Egy megtanítási rendszer a nyolcadik osztályos technika tantárgyhoz.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1984)

Molnár Pál
Hálózatos technológiával segített, kutatásalapú tanulásban részt vett tanulóközösségek interakciós és kapcsolathálói, valamint a közös vizsgálódás hatásai felsőoktatási kurzuskörnyezetben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2016)

Mosoni József
Tanintézetek komplex pedagógiai tervezése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1987)

Mosonyi Kálmán
Tipikus gondolkodási hibák számolásból és mérésből az általános iskola felső tagozatában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1967)

Murányi Pál
A szakmai képzés tantervi alapelvei és beválásának vizsgálata eredményességmérésekkel a JATE középiskolai kísérletében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1985)

Márin István
Környezet- és természetvédelemre nevelés a tanórán és tanórán kívül.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1983)

Mészáros Lajos
A közlekedésre nevelés korunk új követelménye (Közlekedési magatartásra nevelés, különös tekintettel az iskolára).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1983)

Mónusné Goda Ágnes
Az oktatás integrálása az Élelmiszeripari Főiskola Állattenyésztési Karán.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1978)

N

Nagy György László
A tanulmányi terhelés mérésének tapasztalatai a Veszprémi Vegyipari Egyetemen.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1976)

Nagy Julia
A makói tanyavilág közoktatási és közművelődési helyzetéről (1857-1948).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1980)

Nagy János
Neveléstörténet (Egyetemi jegyzet-tervezet).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1966)

Nagy József
Az idegen nyelvi készségek és jártasságok kialakításának néhány problémája.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1963)

Nagy Lászlóné
Egy szakközépiskola száz évének története (A Szeged Városi Közép Kereskedelmi Iskolától a Kőrösy József Közgazdasági és Kereskedelmi Szakközépiskoláig).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1986)

Nagy Margit
A nevelési alapismeretek gimnáziumi fakultatív tantárgycsoport képzési funkciói és tantervi kérdései.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1978)

Nagy Sándor
Az úszástanulás folyamata, az alapfokú úszótudás mérése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1981)

Nagy Zsuzsanna
Az önismereti és személyiségfejlesztő csoportok szerepe a tanítóképzésben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1996)

Dr. Nagy Lászlóné Antal Erzsébet
Néhány biológiai alapfogalom fejlődése 6-16 éves korban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1996)

Nemes Rudolf
Műveleti fokozat és jártassági szint.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1964)

Novák Béláné Vaszily Anna
A tanulók egészségnevelésének kérdései az iskolában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1978)

Nyitrai Ágnes
Az összefüggés-kezelés fejlődésének kritériumorientált segítése mesékkel 4-8 éves gyermekek körében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Nyitrai Ágnes
A mese, a vers és a képeskönyv szerepe a bölcsődés gyermekek életében és fejlődésében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1995)

Dr. Nádassy Lászlóné Karres Magdolna
Az intenzív zenei nevelés hatása a gyermek személyiségének fejlődésére.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1981)

Németh Endre
A gimnáziumi második osztályos biológia tananyag komplex feladatlapos feldolgozása és felmérési tapasztalatai.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1974)

Németh Mária
A 13 éves diákok életmódjának pedagógiai vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1986)

Németh Ottó
A távlati iskolarendszerrel kapcsolatos szakközépiskolai-gimnáziumi oktatás műszaki alapismeretek és az arra épülő villamosipari szakközépiskolai képzés tananyagának értékelése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1982)

Nóbik Attila
Klasszikusok és kánonképzés a magyar neveléstörténeti tankönyvekben (1867 - 1956).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

O

Orosz László
Megtanítási programcsomag az egyenletek című témához (ált. isk. 8. o.).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1983)

Orosz Sándor
Középiskolai fogalmazástanítás.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1962)

P

Palatinus Zsolt
Multi scale interactions in biological motion perception.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.

Pallay Farkas Géza
Az általános iskola 8. osztály elektrotechnikai szerelési gyakorlatának problémái.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1971)

Pap-Szigeti Róbert
Kritériumorientált képességfejlesztés tantárgyi tartalmakkal az 5. évfolyamon.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2009)

Pataki József
Pedagógiai-pszichológiai problémák az általános iskolai tanulók munkaerkölcsre nevelésében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1968)

Perniss Istvánné Rimóczi Judit
Az iskola együttműködése iskolán kívüli tényezőkkel a tanulóifjúság családi életre való felkészítésében és szexuális nevelésében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1984)

Perényi János
A gyakorlati oktatás új szervezeti modellje és annak hatása a tanulmányi színvonalra (Kísérletek a műszaki mérések c. tantárgy keretében).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1973)

Perényi Rezső
Villamos műszerek és mérések tantárgy egyenáramú és váltakozó áramú egyszerű áramkörök megtanítási programcsomagja és a programcsomag által elért eredmények értékelése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1983)

Pethő István
A zenei képességek fejlődése III. ritmus, metrum, tempó, hangerő.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1982)

Pethő Villő
Kodály Zoltán és követői zenepedagógiájának életreform elemei.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2011)

Petőcz Jánosné
A német nemzetiségi anyanyelvi tantárgypedagógia tanításának elméleti és gyakorlati problémái (A tárgy főiskolai jegyzetének elemzése).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1987)

Piczil Márta
Az ápolói hivatás magatartástudományi vizsgálata és egészségvédelme.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2009)

Pintér Henriett
A tudás szerveződésének vizsgálata fogalmazásban és grafikus ábrázolásban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Prievara Dóra Katalin
A problémás internethasználat pszichoszociális háttértényezői és prevenciós lehetőségei.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2018)

Prémeczné Szantner Emma
A személyiség fejlődésének zavarai, a korrekciós nevelés lehetősége az általános iskolában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1983)

Puppi József
Az intenzív oktatási módszer lehetőségei és eredményei az általános iskola alsó tagozatának számtantanításában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1970)

Pusztaszeri Miklósné
A gyakorlóiskolai szakvezető munkája az orosz szakos tanárjelöltek képzésében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1989)

Putnoky Jenő
Analitikus műveletrend a gyermeki gondolkodásban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1958)

Pádár Lászlóné
Az egészségnevelés hatása a szakmunkástanulók magatartására Csongrád megyében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1985)

Pálfy Gyula
A szabadidő megszervezése bentlakásos nevelési intézményekben (A Fóti Gyermekváros pedagógiai gyakorlata alapján).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1982)

Pálmai János
Az általános iskolai tanulók pályaválasztásáról (a társadalmi szükséglet, a családi és iskolai tényezők hatásrendszerében mért vizsgálatok alapján).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1969)

Pásztor Attila
Az induktív gondolkodás technológia alapú mérése és fejlesztése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2016)

Pásztor-Kovács Anita
A kollaboratív problémamegoldó képesség vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2018)

Pék András
A 14-18 éves korú tanulóifjúság közéleti-politikai aktivitásának alakulása [Kandidátusi értekezés].
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1977)

Pótáriné Hojcsi Zsuzsanna
Egyéni tanterv és alkalmazásának lehetőségei a szakképzést megalapozó kémiaoktatásban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1992)

R

Rakonczás Pál
A magyarról oroszra fordítás a főiskolai lexikaoktatásban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1977)

Rapp János
A tanulmányi anyag kiválasztásának problémái és megoldásának néhány módja a műszaki felsőoktatásban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1982)

Rausch Attila
Korai numerikus készségek online mérése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2018)

Rendek Magdolna
Gazdasszonyképzés Magyarországon.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1996)

Rendes Béla
Néhány történelmi fogalom kialakítása az általános iskola ötödik osztályában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1974)

Rideg Ildikó
Kísérlet az 5-6 éves gyermekek anyanyelvi retardációjának csökkentésére a családi és óvodai anyanyelvi nevelés javításával.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1985)

Rigó Szilveszter
A szegedi közoktatás fejlődése, különös tekintettel a pedagógusok művelődési igényére (1945-1982).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1983)

Ritecz József
Világnézeti, vallási, erkölcsi attitűdök vizsgálata középiskolákban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1976)

Ritoc Jože
Ének-zenei képzés szerepe a gyerekek esztétikai nevelésében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1970)

Rizner Dezső
A családmodell szerepe az állami nevelőotthonokban élő gyermekek nevelésében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1978)

Rizner Dezsőné Kékesi Mária
A patronáló tanári tevékenység szerepe a főiskolai tanárképzésben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1978)

Rohonyi András
Oktatás és technológia (A pedagógiai technológia kialakulása Észak-Amerikában).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1979)

Rokszin Adrienn Aranka
A vizuális kategorizáció idegrendszeri hátterének vizsgálata 7-15 éves tipikus fejlődésű gyermekek, felnőttek, illetve fejlődési diszlexiások körében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Ronkovics Józsefné Faragó Eszter
Imre Sándor pedagógia professzor munkássága a szegedi egyetemen (1925-1934).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1994)

Rosta Sándor
Orosz nyelvoktatás audio-vizuális eszközökkel (Beszámoló egy kísérlet eredményeiről, tapasztalatairól).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1966)

Ruttner Erzsébet
A pedagóguspálya Békés megye középiskoláinak véleménye tükrében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1983)

Ruzsányi Istvánné
Az óvodai matematikaoktatás történeti előzményei hazánkban (1828-1983).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1983)

Rácz Fodor Benő
Oktatáslélektani problémák a középiskolai kémia tanításban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1970)

Ráczkevi Edit
A gyorsírási készség fejlődését befolyásoló 48 tényező elemzése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1982)

Révi Jenő
A sikerelvárás és teljesítményelvárás mint motivációs tényező azonos intelligenciakorú normális és imbecillis tanulóknál.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1972)

Révész Béla
Az oktatófilm helye és szerepe az oktatási folyamatban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1966)

S

Savovic Margit
A környezeti nyelv tanulásához való pozitív viszonyulás kialakításának és fejlesztésének feltételei a jugoszláviai Vajdaság Szocialista Autonóm Tartomány tapasztalatai alapján.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1986)

Scholz Gyula
Az oktatógépek kialakításának és alkalmazásának problémái.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1965)

Schvób Péter
Az oktatás fejlesztésének útjai a tanyai iskolákban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1980)

Sebő Jánosné
A hivatástudat alakulása az óvónőképzés folyamatában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1980)

Simon Tünde
A vizuális kommunikáció képesség diagnosztikus mérés 4-6. évfolyamban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2018)

Dr. Simon Józsefné Győrfi Zsuzsanna
A megtanítási stratégia alkalmazása az ötödik osztályos történelem és állampolgári ismeretek tanításában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1982)

Simonics István
Számítógépes oktatóprogramok tervezésének elméleti és gyakorlati problémái.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1988)

Sipos István
A közösségi és a fizikai munkára való nevelés tapasztalatai az egri Dobó István gimnázium és szakközépiskola gyakorlatában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1969)

Sipos Sándorné Kedves Éva
A szemléltetés lehetőségei és szerepe a fizika tanításában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1959)

Stadler Jenő
Serdülő tanulók erkölcsi ítéleteinek pedagógiai pszichológiai vizsgálata [Kandidátusi értekezés].
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1972)

Stenger Mária
A mikroosztályos nevelési rendszer a 6. osztályos biológia tanításában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1992)

Stróbl Mária
Visszaemlékezés a tanulók iskolához való viszonyára és néhány fontosabb motívum vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.

Sydorkó György
A siket tanulók gondolkodásának fejlesztése a szakmai képzésben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1983)

Szabadi Magdolna
A szociális kompetencia érzelmi elemeinek fejlesztése zeneterápiás eszközökkel tantó és tanár szakos hallgatók körében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2018)

Szabady Józsefné Békési Magdolna
A magánének oktatásának története Szegeden 1948-ig.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1987)

Szabó László
A nyíregyházi polgári iskolai oktatás története 1880-1948.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1985)

Szabó Attila
Egészségfejlesztés és versenyzők felkészítése pozitív pszichológia alkalmazásával.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Szabó G. Mária
A szülők elvárása az iskolai oktató-nevelő munkával szemben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1973)

Szabó-Balogh Virág
Kognitív funkciók autizmusban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.

Szakács Mihályné
Óvónői magatartások hatása a gyermeki tevékenységek eredményességére.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1983)

Szanyi László
Csoportszerkezet vizsgálatok.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1975)

Szenczi László
A népi demokrácia közoktatási rendszerének kialakítása Tolna megyében 1945-1948.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1983)

Szenczi Beáta
Az olvasási motiváció vizsgálata 8–14 éves tanulók körében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2012)

Szende László
A pályaadaptációt befolyásoló személyiségtényezők elméleti és gyakorlati elemzése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1974)

Szenes György
A tantervi anyag egységesítési lehetőségének vizsgálata a szakközépiskola első két évében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1983)

Szentirmai László
Egyetemi hallgatók szabadidő struktúrájának vizsgálata különös tekintettel az olvasásra (Két kérdőíves felmérés eredményei).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1968)

Szentjóbi Szabó Tibor
A magyar középfokú vízügyi szakképzés szervezeti és tartalmi fejlődésének száz éve (1879-1979).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1984)

Szigeti Lajos
A pedagógiai-pszichológia néhány alapkérdése a mozgástanulás folyamatában -A tudatosság, az aktivitás, a sikerélmény szerepe és jelentősége a mozgástanulásban-.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1972)

Szili Katalin
A fonológiai tudatosság és a mentális lexikon fejlettségének mérését lehetővé tevő online tesztrendszer kidolgozása és működésének hatákonyságvizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2016)

Szántó Lajosné Horváth Mária
A kiegyensúlyozatlan életritmus hatása a 3-10 éves korú gyermekek intellektuális fejlődésére.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1977)

Dr. Székely Istvánné Tóth Rózsa
Az osztályközösség hatása a 10-14 éves korú tanulócsoport kollektív beállítódására.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1977)

Szöllősy Vágó László
A pszichikus jelenségek modellezése és az oktatás hatékonysága.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1979)

Szüts István
Programozott oktatás alkalmazása a matematikai statisztika tanításában, a postgraduális mérnökképzésben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1977)

Sásdi Imréné Rabb Ilona
Közösségalakítás az alsótagozati osztályokban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1972)

T

Takács Gábor
A fizika megmaradási tételeinek alkalmazása középiskolai feladatok megoldásánál.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1974)

Takács Miklós
A Honvédelmi nevelőmunka és a katonatiszti hivatás.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1984)

Takács Sándor Péter
Számítógépek a tanulói munkában és hatásuk a tanulmányi eredményekre.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1996)

Tatár Judith
Pályakezdő szakmunkások beilleszkedése és beválása. Felmérés a belkereskedelmi szakmákra képesítést nyújtó intézmények (szakmunkásképző iskolák, szakközépiskolák, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola) végzett tanulóira (hallgatóira) vonatkozóan.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1984)

Tavali Zoltán
A fonematikus hallás fejlesztésének jelentősége az iskolakészültség alakulásában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1985)

Thékes István
Assessing Young Hungarian EFL Learners’ Vocabulary and Learning Strategies.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2016)

Tihanyi Nándor
A tíz éves gimnáziumi levelező oktatás vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1963)

Toldiné Kószó Mária
Az önismeret, a pályaismeret és a pályaorientáció összefüggéseinek alakulása a fakultatív gimnáziumi képzés körülményei között.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1982)

Tongori Ágota
Measuring ICT literacy among grade 5-11 students: Confidence in accessing information.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2018)

Turai Géza
Az ismétlő -továbbképző- iskola történeti fejlődése 1868-tól 1964-ig (A mindennapos iskolaköteles koron túli fiatalokról való gondoskodás oktatásügyünkben).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1964)

Tánczos Tímea
A verbális fluencia és a munkamemória életkori változásai és szerepük az iskolai teljesítményben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Tímár Éva
A tanítási klíma.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1995)

Tóth Balázs
A logika és a nyelv szerepe a matematikaoktatás hatékonyságában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1977)

Tóth Gyula
Az idegennyelvi tudás problematikája. A francia nyelv oktatási folyamatának elméleti kérdései; a tanórán kívüli nyelvoktatás tapasztalatai egy gimnáziumban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1980)

Tóth János
Az osztályfőnök pedagógiai feladatai az új tantervi követelmények alapján.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1983)

Tóth Krisztina
Felső tagozatos diákok papír-ceruza és számítógép alapú teszteredményeinek összehasonlító vizsgálata szövegértés, induktív gondolkodás és problémamegoldás terén.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2015)

Tóth Edit
Pedagógusok véleménye a rendszerszintű mérésekről és azok tanítási folyamatra gyakorolt hatásáról.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Tózsa-Rigóné Nagy Judit
A mindennapos testnevelés komplex programja Hódmezővásárhelyen 2005-től 2009-ig: Megvalósulás, hatékonyságvizsgálat, szoftverfejlesztés.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2012)

Török Sándor
Az idegen nyelvi kommunikatív képességek fejlettségének mérése (az angol nyelvi irodalom alapján).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1980)

Török Sándor
Szakközépiskolai tanulók megterhelésének vizsgálata [Kandidátusi értekezés].
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1973)

Túri Endréné Újhelyi Mária
A rendszerezési és a logikai képesség fejlesztésének lehetőségei az óvodai anyanyelvi nevelésben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1982)

V

Valent Julianna
A korai (óvodai) idegennyelv-oktatás néhány időszerű kérdése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1982)

Valkusz Pál
Betekintés az általános iskolai fizikatanítás eredményeibe és korszerűsítési folyamatába.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1968)

Varga István
Kísérlet egy szakközépiskolai osztály helyesírási tevékenységének megjavítására.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1975)

Varga Sándorné
Önismeret és pályaorientáció serdülőkorban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1977)

Varsányi Péter
Széchenyi István nevelési nézetei.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1964)

Vas Miklós
Az általános iskolai technika tantárgy nevelési és képzési funkciója.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1984)

Vaskor András
A matematika középiskolai oktatásában előforduló néhány tipikus hiba gyakoriságának felmérése és jellemzése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1971)

Vastagh Zoltán
Mikrocsoportok hatásmegszűrő szerepének kísérleti vizsgálata az általános iskola felső tagozatában [Kandidátusi értekezés].
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1974)

Veidner János
A programozás lehetőségei a fizikaoktatásban. A hagyományos és a programozott fizikatanítás viszonya a fizika oktatásában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1967)

Veszprémi László
A testnevelés hatása a szellemi munkateljesítményre.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1964)

Vezér Károly
A bukások alakulásának néhány pedagógiai problémája.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1969)

Vidákovich Tibor
Innovatív célú diagnosztikus pedagógiai értékelés.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1987)

Villant Györgyi
A nyolcadik osztályos tanulók hiedelmeinek pedagógiai elemzése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1985)

Virányi Katalin
Az óvónőjelöltek értékorientációját befolyásoló tényezők vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1988)

Vize Lászlóné Szelei Éva
A tanulók kutató-jellegű foglalkoztatása a gimnáziumi fizika szakkörben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1968)

Vágvölgyi András
A televízió hatása az egyén művelődésére, életvitelére, szerepe a tudatformálásban (Beszámoló egy vizsgálat eredményeiről).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1967)

Várnagy Elemér
A hátrányos helyzetet kialakító tényezők és ezek hatása a gyermek személyiségére.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1971)

Váry Béla
A mérték-rendszerek néhány kérdése a fizika oktatásban - különös tekintettel a gimnáziumi oktatásra.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1969)

Vígh Tibor
Az idegen nyelvi érettségi működése és hatása a tanulói teljesítmények és a tanári nézetek tükrében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2011)

Vörös János
Az ünnep, az ünnepély, a megemlékezés és helyük a nevelés folyamatában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1981)

W

Wagner Istvánné
Az egészségügyi pályára készülő fiatalok családképe (a családi életre nevelés problémái).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1984)

Walter József
Megtanítási programcsomag készítésének és alkalmazásának néhány kérdése (Agrárfőiskolai hallgatók számítástechnikai tantárgyának feldolgozásával és kísérleti tanításával).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1983)

Welchner Antalné Merkler Mária
A gondolkodási képességek fejlesztése feladatelemző módszer segítségével 10 éves tanulóknál.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1989)

Y

Yunjun Kong
TEFL Trainees' and Teachers' Knowledge of Writing: A Case of China.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2018)

Z

Zalotay Erzsébet
Az iskolaközösség kialakításának nevelési problémája a hódmezővásárhelyi Frankel Leó Közgazdasági és Egészségügyi Szakközépiskolában különös tekintettel a vertikális KISZ-szervezetek létrehozása utáni időszakra.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1977)

Zenei József
Pályaválasztási szempontok az általános iskolai zárójellemzésekben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1980)

Zentai Gabriella
A rendszerező képesség fejlődése és fejlesztése 4-10 éves korban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2018)

Zombai László
Iskolavezetési rendszermodell javaslat.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1980)

Zsigmond Tiborné Váczi Irén Sára
A motiváció hatása a tanulók kérdéskultúrájára és kauzális gondolkodására az általános iskolai biológiaoktatásban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1983)

Zátonyi Sándor
A tanulók előismereteinek felhasználása a tanítási-tanulási folyamatban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1984)

A lista elkészítésének dátuma 2019. március 23. 17:11:42 CET.