Works by discipline "bölcsészettudományok"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: B | C | D | F | G | H | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Z | Á | Ú
Number of items at this level: 61.

B

B. Kiss Attila
A radikális pacifizmustól a nagyszombati béketárgyalásig.
PhD, University of Szeged.
(2004)

Balogh Ádám
A nacionalizmus szerepe a görög külpolitikai gondolkodásban 1897-1912.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Balázs Péter
La philosophie politique et morale du marquis d'Argenson 1694-1757.
PhD, University of Szeged.
(2003)

Berecz Ágnes
Janzenista olvasmányok Magyarországon.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Berta Ádám
Az Unheimliche - az intellektuális bizonytalanságtól az elfojtott visszatéréséig. Egy kísérteties fogalom kontextuálása a pszichoanalitikus irodalomtudomány diskurzusában.
PhD, University of Szeged.
(2005)

Blénesi Éva
Kontextus nélküli textus - Textus teremtő kontextus : Identitás, kanonizációs viszonyulásmódok és referencialitás problematikája a kortárs erdélyi magyar irodalomban.
PhD, University of Szeged.
(2005)

Bán Mónika
Világképek és életrajzok. A spanyolországi Habsburg uralkodók a XIX. századi spanyol történetírás múltképében biografikus művek alapján.
PhD, University of Szeged.
(2003)

C

Cserjés Katalin
Applikációk a Hajnóczy-korpusz szövetén a hagyományos szövegformálás elhagyásának módozatai Hajnóczy Péter életművében.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Császtvay Tünde
Reviczky Gyula összes versei.
PhD, University of Szeged.
(2005)

Csíky Gábor
La fascination de la mort dans les mémoires d outre-tombe de Chateaubriand.
PhD, University of Szeged.
(2002)

D

Darabos Enikő
Női trópusok és "maternális inskripciók". A nőiség jelölői a pszichoanalízis és a dekonstruktív retorikaelmélet mátrixában.
PhD, University of Szeged.
(2005)

Devescovi Balázs
Korsók és díszedények - Eötvös József 1848 előtti regényei.
PhD, University of Szeged.
(2005)

Dobrovits Mihály
Égi kagánok eltűnt birodalma.
PhD, University of Szeged.
(2005)

F

Farkas Zoltán
A mindenegység vándora – Vlagyimir Szolovjov.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Farkas Zsolt
Pszichoretorikai vizsgálódások egy ambivalencia-elmélethez.
PhD, University of Szeged.
(2004)

Fenyves Miklós
Kontingencia és elbeszélés. Thomas Bernhard prózája a hetvenes-nyolcvanas években.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Ferwagner Péter Ákos
Francia politikai pártok a gyarmati Algériában 1945-1954.
PhD, University of Szeged.
(2003)

Filinger Margit
Mese, novella, mesenovella. Ludwig Tieck elbeeszélései egy műfaj változásainak tükrében.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Füzi Izabella
Meggyőzés és tropológia Platón - Nietzsche - de Man.
PhD, University of Szeged.
(2004)

G

Granasztói Olga
Francia könyvek magyar olvasói. A tiltott irodalom fogadtatása Magyarországon 1770-1810.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Győrei Zsolt
Heltai Jenő drámai életműve.
PhD, University of Szeged.
(2003)

Géczi Lajos
Anjou-kori Oklevéltár IX. 1325.
PhD, University of Szeged.
(2002)

H

Hubert Gabriella
A XVI-XVII. századi protestáns gyülekezeti éneklés.
PhD, University of Szeged.
(2002)

K

Karácsonyi Zsolt
A tér játékai. A virtuális tér és a történelmi idő viszonyának módosulásai Páskándi Géza és Marin Sorescu drámáiban.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Katona Tünde
"Eijnem armen Schuler der Nacket VND bloss Wahr" Über die Thurzónische Stiftung und das Bildungswesen in der Zips mit dem Text des Leutschauer Testamentbuches.
PhD, University of Szeged.
(2003)

Kaylor Michael Matthew
Sanctus Paederasta: A Consideration of the Major Uranians: Hopkins, Pater, Wilde, Johnson and Dolben.
PhD, University of Szeged.
(2005)

Kelemen Zoltán
Történelmi emlékezet és mitikus történet Krúdy Gyula műveiben.
PhD, University of Szeged.
(2002)

Kenesiné Tekulics Judit
A "dialógus művészete" és a "társalgás temploma". A dialógus XVI. századi olasz elméletei és gyakorlata Stefani Guazzo műveiben.
PhD, University of Szeged.
(2005)

Kocsis Lilla
„Én csak jel és szimbólum vagyok” Utópikus vonások Babits Mihály Elza pilóta vagy a tökéletes társadalom című művében.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Komlóssy Gyöngyi
HISTORIAE LINGUAE HUNGARICAE LIBROS DUOS GENESIN ET EXODUM EDERE PARAT MATTHIAS BELIUS Bél Mátyás irodalom- és nyelvtörténeti munkái, különös tekintettel Héber-magyar etimológiai szótárára és annak az életműben elfoglalt helyére.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Kontra József
A problémamegoldó gondolkodás néhány elemének összefüggése a matematikai eredményességgel.
PhD, University of Szeged.
(2002)

Kopár Lilla
The iconography of Viking-age stone sculptures: visual evidence of religious accommodation in the Anglo-Scandinavian communities of Northern England.
PhD, University of Szeged.
(2004)

Kovács Ágnes Zsófia
The Power of the Imagination: A Contextual Model of Understandig in Hery James.
PhD, University of Szeged.
(2004)

Kérchy Anna
Self-freakings.. Body-texts in Angela Carter's trilogy ; Feminist grotesque bodies, fictionalized identities, and somatized narratives in The Passion of New Eve, Nights at the Circus, and Wise children.
PhD, University of Szeged.
(2006)

L

Labádi Gergely
"ez a' theoria helyes theoriája e" A felvilágosodás kori magyar episztola műfaja poétikai és médiatörténeti megközelítésben.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Lovács Andrea
Meseváltozatok a jelenkori magyar irodalomban.
PhD, University of Szeged.
(2006)

M

Matuska Ágnes
The vice-device: Iago and Lear's fool as agents of representational crisis.
PhD, University of Szeged.
(2005)

Medgyes Tamás
Felszínesség, ismétlés, intertextualitás: A kortárs amerikai próza olvasása.
PhD, University of Szeged.
(2003)

Molnár Éva
Önszabályozó tanulás és iskolai eredményesség.
PhD, University of Szeged.
(2004)

N

Nagy Lászlóné Antal Erzsébet
Az analógiás gondolkodás fejlesztése a biológia tantárgy keretében.
PhD, University of Szeged.
(2004)

O

Obrodina László
Le CTh 3,7,2 et les mariages mextes.
PhD, University of Szeged.
(2006)

P

Pethő Ildikó
A zenei elv, zenei műfajok és kompozíciós technikák Weöres Sándor költészetében.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Pinczés Tamás
Sportoló serdülők egészségmagatartás-vizsgálata pedagógiai és pszichológiai szempontok alapján.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Propszt Eszter
Untersuchungen zur Interdiskursiven Konstruktion ungarndeutscher Identität in der ungarndeutschen Gegenwartsliteratur.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Pál Ágnes
Levelezés és levélregény határán.
PhD, University of Szeged.
(2005)

Péter Róbert
The Mysteries of English Freemasonry: Janus-Faced Masonic Ideology and Practice between 1696 and 1815.
PhD, University of Szeged.
(2006)

R

Rosselli Alessandro
La politica di Mussolini in Mediterraneo e il movimento operaio italiano (1933-1939).
PhD, University of Szeged.
(2002)

Rákosi Marianna
A másik - Füst Milán: A káprázatok hőse, Füst Milán álomalapítása.
PhD, University of Szeged.
(2003)

Révész Éva
Régészeti és történeti adatok a kora Árpád-kori bizánci-bolgár-magyar egyházi kapcsolatokhoz.
PhD, University of Szeged.
(2012)

S

Sirató Ildikó
Összehasonlító színháztörténeti modell a XVIII-XX. századi Európa nemzeti színházi központú színházstruktúráinak vizsgálatára.
PhD, University of Szeged.
(2005)

Szabó Erzsébet
Ikerföldek, episztemikus világok, szövegvilágok. Szövegértés és szövegmagyarázat.
PhD, University of Szeged.
(2005)

Szilvássy Orsolya
"Ellenszegülés a labirintusnak" A tér és az értelmezés kérdése Italo Calvino, Umberto Eco és Luigi Malerba prózájában.
PhD, University of Szeged.
(2002)

Szilágyi Judit
Magántörténet-Magánytörténet - Füst Milán: Napló.
PhD, University of Szeged.
(2002)

Szász Géza
L'image de la Hongrie dans les récits de voyage et dans la presse en France, 1837-1847.
PhD, University of Szeged.
(2005)

Sánta Gábor
"Minden nemzetnek van egy szent városa" ; Fejezetek a dualizmus korának Budapest-irodalmából.
PhD, University of Szeged.
(2005)

Séra-Ferencz Anna
A fokalizáció kísérteties materialitása.
PhD, University of Szeged.
(2011)

T

Török Ervin
A megjelenés obszcenitása. Heinrich von Kleist.
PhD, University of Szeged.
(2005)

Z

Zvara Edina
Libros habere A szakolcai ferencesek könyvkultúrája a 16-17. századi Magyarországon.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Á

Ádám Anikó
La poétique du vague dans les oeuvres de Chateaubriand.
PhD, University of Szeged.
(2003)

Ármeán Otília
Paragrammatika Olvasatok az intertextualitás és a retorika hálójában.
PhD, University of Szeged.
(2004)

Ú

Újvári Edit
"A mindenség hullámzó nászruhád" Istennői mítoszmotívumok Weöres Sándor költészetében.
PhD, University of Szeged.
(2002)

This list was generated on 2019. április 20. 22:22:19 CEST.