Művek tudományterület szerint "bölcsészettudományok"

Vissza
Export [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
csoportosítás: Publikációban használt név | csoportosítás nélkül
Válasszon: B | C | D | F | G | H | K | L | M | N | O | P | R | S | T | Z | Á | Ú
Találatok száma ezen a szinten: 61.

B

B. Kiss Attila
A radikális pacifizmustól a nagyszombati béketárgyalásig.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2004)

Balogh Ádám
A nacionalizmus szerepe a görög külpolitikai gondolkodásban 1897-1912.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2006)

Balázs Péter
La philosophie politique et morale du marquis d'Argenson 1694-1757.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2003)

Berecz Ágnes
Janzenista olvasmányok Magyarországon.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2006)

Berta Ádám
Az Unheimliche - az intellektuális bizonytalanságtól az elfojtott visszatéréséig. Egy kísérteties fogalom kontextuálása a pszichoanalitikus irodalomtudomány diskurzusában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2005)

Blénesi Éva
Kontextus nélküli textus - Textus teremtő kontextus : Identitás, kanonizációs viszonyulásmódok és referencialitás problematikája a kortárs erdélyi magyar irodalomban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2005)

Bán Mónika
Világképek és életrajzok. A spanyolországi Habsburg uralkodók a XIX. századi spanyol történetírás múltképében biografikus művek alapján.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2003)

C

Cserjés Katalin
Applikációk a Hajnóczy-korpusz szövetén a hagyományos szövegformálás elhagyásának módozatai Hajnóczy Péter életművében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Császtvay Tünde
Reviczky Gyula összes versei.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2005)

Csíky Gábor
La fascination de la mort dans les mémoires d outre-tombe de Chateaubriand.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2002)

D

Darabos Enikő
Női trópusok és "maternális inskripciók". A nőiség jelölői a pszichoanalízis és a dekonstruktív retorikaelmélet mátrixában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2005)

Devescovi Balázs
Korsók és díszedények - Eötvös József 1848 előtti regényei.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2005)

Dobrovits Mihály
Égi kagánok eltűnt birodalma.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2005)

F

Farkas Zoltán
A mindenegység vándora – Vlagyimir Szolovjov.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2006)

Farkas Zsolt
Pszichoretorikai vizsgálódások egy ambivalencia-elmélethez.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2004)

Fenyves Miklós
Kontingencia és elbeszélés. Thomas Bernhard prózája a hetvenes-nyolcvanas években.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2006)

Ferwagner Péter Ákos
Francia politikai pártok a gyarmati Algériában 1945-1954.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2003)

Filinger Margit
Mese, novella, mesenovella. Ludwig Tieck elbeeszélései egy műfaj változásainak tükrében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Füzi Izabella
Meggyőzés és tropológia Platón - Nietzsche - de Man.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2004)

G

Granasztói Olga
Francia könyvek magyar olvasói. A tiltott irodalom fogadtatása Magyarországon 1770-1810.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2006)

Győrei Zsolt
Heltai Jenő drámai életműve.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2003)

Géczi Lajos
Anjou-kori Oklevéltár IX. 1325.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2002)

H

Hubert Gabriella
A XVI-XVII. századi protestáns gyülekezeti éneklés.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2002)

K

Karácsonyi Zsolt
A tér játékai. A virtuális tér és a történelmi idő viszonyának módosulásai Páskándi Géza és Marin Sorescu drámáiban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Katona Tünde
"Eijnem armen Schuler der Nacket VND bloss Wahr" Über die Thurzónische Stiftung und das Bildungswesen in der Zips mit dem Text des Leutschauer Testamentbuches.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2003)

Kaylor Michael Matthew
Sanctus Paederasta: A Consideration of the Major Uranians: Hopkins, Pater, Wilde, Johnson and Dolben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2005)

Kelemen Zoltán
Történelmi emlékezet és mitikus történet Krúdy Gyula műveiben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2002)

Kenesiné Tekulics Judit
A "dialógus művészete" és a "társalgás temploma". A dialógus XVI. századi olasz elméletei és gyakorlata Stefani Guazzo műveiben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2005)

Kocsis Lilla
„Én csak jel és szimbólum vagyok” Utópikus vonások Babits Mihály Elza pilóta vagy a tökéletes társadalom című művében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Komlóssy Gyöngyi
HISTORIAE LINGUAE HUNGARICAE LIBROS DUOS GENESIN ET EXODUM EDERE PARAT MATTHIAS BELIUS Bél Mátyás irodalom- és nyelvtörténeti munkái, különös tekintettel Héber-magyar etimológiai szótárára és annak az életműben elfoglalt helyére.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Kontra József
A problémamegoldó gondolkodás néhány elemének összefüggése a matematikai eredményességgel.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2002)

Kopár Lilla
The iconography of Viking-age stone sculptures: visual evidence of religious accommodation in the Anglo-Scandinavian communities of Northern England.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2004)

Kovács Ágnes Zsófia
The Power of the Imagination: A Contextual Model of Understandig in Hery James.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2004)

Kérchy Anna
Self-freakings.. Body-texts in Angela Carter's trilogy ; Feminist grotesque bodies, fictionalized identities, and somatized narratives in The Passion of New Eve, Nights at the Circus, and Wise children.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2006)

L

Labádi Gergely
"ez a' theoria helyes theoriája e" A felvilágosodás kori magyar episztola műfaja poétikai és médiatörténeti megközelítésben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2006)

Lovács Andrea
Meseváltozatok a jelenkori magyar irodalomban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2006)

M

Matuska Ágnes
The vice-device: Iago and Lear's fool as agents of representational crisis.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2005)

Medgyes Tamás
Felszínesség, ismétlés, intertextualitás: A kortárs amerikai próza olvasása.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2003)

Molnár Éva
Önszabályozó tanulás és iskolai eredményesség.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2004)

N

Nagy Lászlóné Antal Erzsébet
Az analógiás gondolkodás fejlesztése a biológia tantárgy keretében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2004)

O

Obrodina László
Le CTh 3,7,2 et les mariages mextes.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2006)

P

Pethő Ildikó
A zenei elv, zenei műfajok és kompozíciós technikák Weöres Sándor költészetében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2006)

Pinczés Tamás
Sportoló serdülők egészségmagatartás-vizsgálata pedagógiai és pszichológiai szempontok alapján.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2015)

Propszt Eszter
Untersuchungen zur Interdiskursiven Konstruktion ungarndeutscher Identität in der ungarndeutschen Gegenwartsliteratur.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2006)

Pál Ágnes
Levelezés és levélregény határán.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2005)

Péter Róbert
The Mysteries of English Freemasonry: Janus-Faced Masonic Ideology and Practice between 1696 and 1815.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2006)

R

Rosselli Alessandro
La politica di Mussolini in Mediterraneo e il movimento operaio italiano (1933-1939).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2002)

Rákosi Marianna
A másik - Füst Milán: A káprázatok hőse, Füst Milán álomalapítása.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2003)

Révész Éva
Régészeti és történeti adatok a kora Árpád-kori bizánci-bolgár-magyar egyházi kapcsolatokhoz.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2012)

S

Sirató Ildikó
Összehasonlító színháztörténeti modell a XVIII-XX. századi Európa nemzeti színházi központú színházstruktúráinak vizsgálatára.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2005)

Szabó Erzsébet
Ikerföldek, episztemikus világok, szövegvilágok. Szövegértés és szövegmagyarázat.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2005)

Szilvássy Orsolya
"Ellenszegülés a labirintusnak" A tér és az értelmezés kérdése Italo Calvino, Umberto Eco és Luigi Malerba prózájában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2002)

Szilágyi Judit
Magántörténet-Magánytörténet - Füst Milán: Napló.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2002)

Szász Géza
L'image de la Hongrie dans les récits de voyage et dans la presse en France, 1837-1847.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2005)

Sánta Gábor
"Minden nemzetnek van egy szent városa" ; Fejezetek a dualizmus korának Budapest-irodalmából.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2005)

Séra-Ferencz Anna
A fokalizáció kísérteties materialitása.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2011)

T

Török Ervin
A megjelenés obszcenitása. Heinrich von Kleist.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2005)

Z

Zvara Edina
Libros habere A szakolcai ferencesek könyvkultúrája a 16-17. századi Magyarországon.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2006)

Á

Ádám Anikó
La poétique du vague dans les oeuvres de Chateaubriand.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2003)

Ármeán Otília
Paragrammatika Olvasatok az intertextualitás és a retorika hálójában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2004)

Ú

Újvári Edit
"A mindenség hullámzó nászruhád" Istennői mítoszmotívumok Weöres Sándor költészetében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2002)

A lista elkészítésének dátuma 2019. február 21. 02:34:05 CET.