A kelet-közép európai térség néhány oktatási rendszerének összehasonlító vizsgálata - a matematikaoktatás területén

Dudok Fanni
A kelet-közép európai térség néhány oktatási rendszerének összehasonlító vizsgálata - a matematikaoktatás területén.
[Thesis]

[thumbnail of Dudok-Fanni_PhD_ertekezes..pdf]
Preview
PDF (thesis)
Download (7MB) | Preview
[thumbnail of Dudok-Fanni_Phd_tezis..pdf]
Preview
PDF (booklet)
Download (474kB) | Preview
[thumbnail of Dudok-Fanni_Phd_kivonat_angol. .pdf]
Preview
PDF (booklet)
Download (254kB) | Preview

Abstract in Hungarian

Az értekezés egy összehasonlító vizsgálat a Kelet-Közép Európa országainak oktatási rendszeréről, a kutatásba így bevonásra került Ausztria, Horvátország, Csehország, Lengyelország, Magyarország, Románia, Szerbiam Szlovákia és Szlovénia (Dudok, 2018). Az értekezés célja, hogy megvizsgálja az oktatási rendszerek egészét, fókuszálva a matematikaoktatás (azon belül is tovább fókuszálva elsősorban a 8. évfolyamra) helyzetére dokumentumok, szabályozások, nemzetközi mérések és saját vizsgálat alapján (Dudok, 2019). Az összehasonlítás célja a matematikaoktatásban tapasztalható eltérések feltárása és ezek hatásának elemzése az oktatás eredményességében (Dudok & Dudok, 2020). Az általam vizsgált összehasonlító tényezők között szerepelnek oktatáspolitikai-, oktatásirányítási-, történeti-, tantervi-, matematika specifikus tantervi-, módszertani-, értékelési- és, eredményességi tényezők is. Az oktatási rendszerek változásán túl a matematika oktatása is változásokon ment keresztül a vizsgált térségben a reformok során (Mullis et al., 2016). A matematikaoktatás területén egy ország sikeressége és hatékonysága számos egymással összefüggő nemzeti jellemzőtől és döntéstől függ, a matematika területén készült nemzetközi mérések eredményei tájékoztatást nyújtanak a szakmai fejlesztéshez, a tanagyagfejlesztéshez, továbbá a rendszerfejlesztéshez (OECD, 2010, 2016). Az értekezés egy összehasonlító neveléstudományi vizsgálat, amelyben dokumentumelemzést alkalmazok az összehasonlító tényezők mentén. A forrásokat tekintve elsődleges és másodlagos forrásokra használok, így vizsgálok törvényeket, rendeleteket és egyéb oktatási tanulmányokat, amelyek alapvető fontosságú információkat szolgáltatnak az általuk vizsgálat országok oktatási rendszereiről. A vizsgálatot egy kérdőíves, empirikus méréssel egészítem ki, ahol az elméleti vizsgálat során feltárt elemek gyakorlati megvalósulását elemzem. A kérdőív egy saját fejlesztésű kérdőív, amelynek eredményeit statisztikai módszerekkel elemzem. Az empirikus vizsgálathoz tartozó adatfelvétel több lépcsőben valósult meg online felületen. Elsőként a magyar adatok kerültek felvételre (N=637) és a kérdőív lefordítása a célországok anyanyelvére, majd a nemzetközi mintán (N=443) történt meg a mérés. A vizsgálat azt mutatja, hogy az oktatás eredményességét több tényező is befolyásolhatja, így az oktatáspolitika beleszólásának mértéke, a taneszközök, a matematika óraszámok és a tananyag mennyisége a 8. évfolyamon, az alapfokú oktatás felépítése és szintjei, a pedagógusok részéről az érdekérvényesítés és a személyi erőforrások.

Abstract in foreign language

This dissertation attempts to provide a comparative analysis of the education systems in the countries of Central and Eastern Europe, including Austria and Croatia, the Czech Republic, Hungary, Poland, Romania, Serbia, Slovakia and Slovenia (Dudok, 2018). The aim of this thesis is to examine education systems as a whole, focusing on the teaching of mathematics (with a further focus on the 8th grade) based on documents, regulations, international measurements and the my own research (Dudok, 2019). The aim of the comparison is to identify differences in the teaching of mathematics and to analyze their impact on educational results (Dudok & Dudok, 2020). The comparative factors I examine include educational policy, educational governance, history, curriculum, mathematics-specific curriculum, methodology, assessment and, achievement factors. In addition to changes in educational systems, the teaching of mathematics has also changed in the course of the reforms in the region under study (Mullis et al., 2016). A country's success and effectiveness in the education of mathematics depends on a number of interrelated national characteristics and choices, international measurements in the field of mathematics provide information for professional development, the curriculum development, and systems development (OECD, 2010, 2016). This thesis is a comparative educational research study, in which I analyze documentation with the help of comparative factors. In terms of sources, I use primary and secondary sources, thus I examine laws, regulations and other educational studies, which provide essential information for the education systems in the countries in question. I complement the study with a questionnaire based empirical measurement where I analyze the practical implementation of the elements identified in the theoretical analysis. The questionnaire was developed by me and he results were analyzed using statistical methods. The data collection for the empirical study was carried out in several stages via an online interface. First the Hungarian data were collected (N=637) and the questionnaire was translated into the native tongue of the other target countries, followed by taking the international sample (N=443). The study shows that the effectiveness of education can be influenced by several factors, including the degree of involvement of education policy, teaching materials, the number of math classes and the amount of curriculum material in 8th grade, the structure and levels of primary education, the teacher advocacy and human resources.

Item Type: Thesis (Doctoral thesis (PhD))
Creators: Dudok Fanni
Title of the thesis in foreign language: Comparative analysis of some education systems in the central-eastern european region - in the field of mathematics education
Supervisor(s):
Supervisor
Position, academic title, institution
MTMT author ID
Vidákovich Tibor
egyetemi tanár, CSc, SZTE BTK Neveléstudományi Intézet
10002384
Subjects: 05. Social sciences
05. Social sciences > 05.03. Educational sciences
05. Social sciences > 05.03. Educational sciences > 05.03.01. Education, general (including training, pedagogy, didactics)
05. Social sciences > 05.03. Educational sciences > 05.03.01. Education, general (including training, pedagogy, didactics) > 05.03.01.01. Education: systems and institutions, teaching and learning
Divisions: Doctoral School of Education
Discipline: Humanities > Pedagogy
Language: Hungarian
Date: 2021. November 11.
Uncontrolled Keywords: összehasonlító neveléstudomány, Kelet-Közép Európa, oktatási rendszer, matematikaoktatás,
Item ID: 10938
MTMT identifier of the thesis: 32868690
doi: https://doi.org/10.14232/phd.10938
Date Deposited: 2021. Jun. 01. 12:46
Last Modified: 2022. Jun. 08. 15:51
Depository no.: B 6856
URI: https://doktori.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/10938
Defence/Citable status: Defended.

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year