Mastery Motivation and Executive Functions as School Readiness Factors: Enhancement of School Readiness in Kenya

Amukune Stephen
Mastery Motivation and Executive Functions as School Readiness Factors: Enhancement of School Readiness in Kenya.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2022)

[thumbnail of Dissertation _Stephen_Amukune.pdf] PDF (thesis)
Download (5MB)
[thumbnail of Dissertation_Summary_in_English_Stephen_Amukune.pdf] PDF (booklet)
Download (577kB)
[thumbnail of Dissertation_Summary_in_Hungarian_Stephen_Amukune.pdf] PDF (supplement)
Download (615kB)

Abstract in Hungarian

A kutatás átfogó célja egy könnyen használható, táblagépes Android-alkalmazás kifejlesztése, amely segítheti a tanárokat és a tanulókat az elsajátítási motiváció (mastery motivation, MM) és a végrahajtó funkció (executive functions, EF) értékelése során Kenyában. Mind az MM, mind az EF a tanulási kompetenciának (Approaches to Learning, ATL) az összetevői: ezek az iskolakészültség eddig kevés figyelmet kapott területei. A disszertáció az ATL elméletén alapult, és több emprikus kutatás összegzését adja. Két empirikus vizsgálat az Elsajátítási motiváció kérdőív (DMQ18) és a Gyermekkori végrehajtó funkció kérdőív (Childhood Executive Functioning, CHEXI) adaptálására összpontosított, hogy megkönnyítsék az MM, illetve az EF értékelését Kenyában. Ezenkívül egy vizsgálatunk foglalkozik az MM és az EF szerepével az iskolai tanulmányi eredményekben. Ezenkívül az egyik fejezet egy szisztematikus áttekintés volt, amely azonosította a szakirodalomban az iskolakészültség játékos alkalmazások segítségével történő értékelését. Ez az elemzés képezte az alapját a Finding Out Children’s Unique Strengths (FOCUS) alkalmazás fejlesztésének Kenyában az oktatástervezési kutatási megközelítést követve. Két vizsgálat értékelte a FOCUS alkalmazás pszichometriai tulajdonságait. A kutatásban összesen 40 tanár, 497 óvodás és 535 első osztályos gyermek vett részt. Az adatok elemzéséhez parametrikus és nem paraméteres statisztikai elemzéseket is alkalmaztunk. A CHEXI és a DMQ18 jól illeszkedtek az adatokhoz, és erős pszichometriai tulajdonságokat mutattak, így alkalmasak a kenyai kontextusban történő alkalmazásra. Ezenkívül mind az MM, mind az EF közvetlenül és közvetve is bejósolta az első osztályos gyermekek tanulmányi eredményeit. Ezenkívül a FOCUS alkalmazással kapcsolatos feladatok, az iskola előtti készségek, a szám- és betűkeresési feladatok az óvodában erősen előre jelezték az első osztályban elért tanulmányi eredményeket. A FOCUS alkalmazással értékelt MM jobb előrejelzője volt a tanulmányi eredményeknek, mint a DMQ 18. A FOCUS alkalmazásban az EF-feladatok azonban további felülvizsgálatokat igényelnek az adatinstabilitás forrásának megállapításához. Az MM és az EF javítását célzó beavatkozások sokat ígérnek az iskolai felkészültség javításában Kenyában. A FOCUS alkalmazás nagyban kiegészítheti a Kenya School Readiness eszközt, hogy szélesebb spektrumot biztosítson a tanároknak és a szülőknek a helyes döntések meghozatalához a gyerekekkel kapcsolatban.

Abstract in foreign language

The overall goal of this study is to enhance school readiness assessment in Kenya by developing an easy-to-use tablet-based android app that can support teachers and learners during the assessment of Pre-academic skills, Mastery Motivation (MM) and Executive Functions (EF) in the Kenyan context. We operationalised MM and EF as components of Approaches to Learning (ATL): one of the poorly assessed domains of school readiness. This research was based on the theory of ATL and followed a non-experimental longitudinal research design. One study was a Scoping Review that identified the gap in the literature in the assessment of School Readiness domains using game-like apps. This study formed the basis for developing Finding Out Children's Unique Strengths (FOCUS) app for Kenya following Education Design Research Approach. Two studies tested and evaluated the psychometric properties of the FOCUS app in the Kenyan context. Another two empirical studies focused on adapting the Preschool Dimension of Mastery Questionnaire 18 (DMQ 18) and the Childhood Executive Functioning (CHEXI) to complement the assessment of MM and EF, respectively. In addition, one study addressed the role played by MM and EF on school academic performance. A total of 40 teachers, 497 preschool and 535 grade 1 children were involved in this study. Both parametric and non-parametric statistical analyses were used to analyse the generated data. The FOCUS app, CHEXI and DMQ 18 fit well with the data and exhibited strong psychometric properties, thus being suitable for the Kenyan context. Furthermore, both MM and EF were directly and indirectly, involved in grade one children's academic performance. FOCUS app tasks, pre-academic skills, and number and letter search tasks at preprimary II strongly predicted preschool and grade one academic performance. MM assessed using the FOCUS app as a better predictor of academic performance than the DMQ 18. Interventions to improve MM and EF promise to enhance School Readiness in the Kenyan context. The FOCUS app can greatly complement Kenya School Readiness Test to give teachers and parents a broader spectrum to make correct decisions concerning the child.

Item Type: Thesis (Doctoral thesis (PhD))
Creators: Amukune Stephen
Hungarian title: Az elsajátítási motiváció és a végrehajtó funkció mint az iskolaérettség faktorai: az iskolakezdés segítése Kenyában
Supervisor(s):
Supervisor
Position, academic title, institution
MTMT author ID
Józsa Krisztián
egyetemi tanár, Neveléstudományi Intézet SZTE / BTK
10001148
Subjects: 05. Social sciences > 05.03. Educational sciences
Divisions: Doctoral School of Education
Discipline: Humanities > Pedagogy
Language: English
Date: 2022. August 29.
Uncontrolled Keywords: Approaches to Learning, CHEXI, DMQ 18, Executive Functions, FOCUS App, Mastery Motivation, School Readiness, Preschool Education, Academic Performance; Tanulási kompetencia, CHEXI, DMQ 18, végrehajtó funkciók, FOCUS applikáció, elsajátítási motiváció, iskolakészültség, óvodai nevelés, iskolai teljesítmény
Item ID: 11326
MTMT identifier of the thesis: 34127785
doi: https://doi.org/10.14232/phd.11326
Date Deposited: 2022. May. 25. 08:51
Last Modified: 2023. Sep. 06. 09:31
Depository no.: B 7096
URI: https://doktori.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/11326
Defence/Citable status: Defended.

Actions (login required)

View Item View Item