A vizuális kommunikáció alkotói részképességeinek online mérése 5–8. évfolyamon

Biró Ildikó
A vizuális kommunikáció alkotói részképességeinek online mérése 5–8. évfolyamon.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2024)

[thumbnail of Biro_Ildiko_Disszertacio.pdf] PDF (thesis)
Download (9MB)
[thumbnail of Biro_Ildiko_Tezisek.pdf] PDF (booklet)
Download (411kB)
[thumbnail of Biro_Ildiko_Summary_ENG.pdf] PDF (cover page)
Download (50kB)

Abstract in Hungarian

Kutatásom a vizuális kommunikáció kompetenciaszerkezetének feltárását célozta meg, amely korunk vitathatatlanul legfontosabb vizuális képességcsoportja. További célom volt olyan innovatív és autentikus digitális mérőeszköz kidolgozása, amely segítségével a vizuális kommunikáció négy alkotói részképessége mérhetővé válik az 5–8. osztályos tanulók körében. A disszertáció első fele a kutatás elméleti hátterét mutatja be: ismerteti a vizuális kommunikáció fogalmát és tartalmi kereteit, amely alapján meghatározhatóvá válik a képességstruktúra. Kitér a vizuális kommunikáció érzékszervi alapjaira, érzékelési elméletére, valamint azoknak a vizuális közlésben betöltött szerepére. Szakirodalmi feltárás alapján meghatározásra kerülnek a vizuális kommunikáció alkotói kompetenciái, elvei és elemei. Ezt követi a vizuális képességek mérési gyakorlatának bemutatása nemzetközi és hazai viszonylatban, a klasszikus és a kortárs képességmodellek ismertetése. Majd a vizsgálni kívánt alkotói részképességek rendszerének leírása következik. A képesség működését tesztekkel vizsgáltam, és ennek alapján kialakítottam a vizuális kommunikáció alkotói részképességeinek rendszerét. A négy részképesség klaszterből álló modell összetevői: komponálás síkban, absztrakció, szimbólumalkotás és modalitásváltás. Ezután kifejtésre kerülnek a vizuális kommunikáció tantervi keretei a magyar vizuális nevelésben. A dolgozat harmadik, eszközfejlesztésre és mérésre vonatkozó része a kutatási kérdések és hipotézisek ismertetése után az empirikus vizsgálatokat mutatja be a modellhez kapcsolódó online teszt három fázisban történő fejlesztési folyamatán keresztül. Mindegyiknél bemutatásra kerül a mérőeszköz, a vizsgált minta, az eljárások és az részeredmények. Végül a kutatási eredmények összefoglalása és következtetések levonása következik. A konstruktumok mérését célzó feladatok kidolgozása egy hosszabb, több pilot mérést is tartalmazó fejlesztési folyamat eredményeként valósult meg. A GeoGebra Notes alkalmazásban végzett nagymintás mérés alapját képező kismintás vizsgálatokból nyert adatokat klasszikus statisztikai módszerekkel, valamint valószínűségi tesztelméleten és strukturális egyenleteken alapuló statisztikai vizsgálatokkal elemeztem. A nagymintás mérés során a tesztfeladatok nehézségi szintje és a tanulók képességszintje közötti kapcsolatok kimutatására személy/item térképeket, valamint strukturális egyenleteken (konstruktum dimenzionalitás-vizsgálaton) nyugvó elemzéseket használtam. A kutatás egyik legfontosabb eredménye annak bizonyítása, hogy a vizuális képességek hiteles értékelése elvégezhető a 11–14 évesek vizuális nyelvének autentikus használatát szimuláló digitális tesztek segítségével is. Sikerült kidolgozni olyan hiteles és megbízható online tesztrendszert, feladatbankot, ami alkalmas a vizuális kommunikáció fontos alkotói részképességeinek felső tagozatos diákok körében történő iskolai mérésére. Az eredmények megerősítették a vizuális kommunikáció alkotói képességelemeinek előzetesen kialakított, hipotetikus négydimenziós elméleti modelljét. Eredményeim hozzájárulnak a Közös Európai Vizuális Műveltség Referenciakeret és a Magyar Vizuális Framework modelljeinek továbbfejlesztéséhez és a vizuális kultúra tantárgyban a képességek fejlesztéséhez és értékeléséhez is. Eredményeim segítik a képek által dominált világunkban a vizuális tanulás, a képekben rejlő tudáskiegyenlítő potenciál beépítését az oktatási programokba.

Abstract in foreign language

My research aimed to explore the competence structure of visual communication, undoubtedly the most important visual skill cluster of our time. I also aimed to develop an innovative and authentic digital assessment tool to measure the four sub-skills of the creative domain of visual communication among students in grades 5-8. The first part of the dissertation presents the theoretical background of the research: it describes the concept of visual communication and its constituents, which supported the definition of the skill structure. It discusses the sensory basis of visual communication and, perceptual theory, and their role in the process of visual communication. A literature review summarises research on subskills and knowledge elements of the creative domain of visual communication. This review is followed by an introduction to the practice of assessing visual skills in international and national contexts and a review of some classic and contemporary models of visual skills. Based on previous research, I define the system of creative sub-skills to be investigated. On the basis of the testing study, I have developed a model of the creative subskills of visual communication that includes four skill clusters. Then the curricular framework of visual communication in Hungarian art education is explained. The third part of the thesis deals with the development of the assessment tool. After describing the research questions and hypotheses, I present the testing study that involved three phases of the development of an online test to verify the model. For each phase, the assessment tool, the research sample, the procedures, and the results are presented. Finally, research results are summarised and conclusions are drawn. For the first pilot study, a paper-based test was developed with a task structure designed to reveal the four sub-skills of the creative domain of visual communication. Task items were mapped to a sub-skill of visual communication ability. Two test variants of different levels of difficulty were designed. In this pilot study, a total of 117 students participated the assessment that took place in classrooms. For the second assessment, revised tasks were developed and posted in the GeoGebra Notes application. In this study, 73 pupils participated. The tasks were the same for all grades and the assessment was carried out in a school setting for all student groups. 311 pupils took part in the large-scale assessment, some of them solved the tasks at school and others at home (due to Covid restrictions). One of the main findings of these studies is, that valid assessment of visual skills can be performed using digital tests that simulate authentic use of visual language for 11-14-year-olds. A valid and reliable online test system and task bank were developed that is suitable for assessing important subskills of the creative domain of visual communication of upper secondary school students. The results confirmed that my hypothetical four-dimensional model of the subskills of the creative domain of visual communication is valid and may be used in art education for development and assessment. My results also contribute to the further development of the models of the Common European Framework of Reference for Visual Literacy and the Hungarian Visual Framework. In this way, they support the integration of visual learning and the knowledge equalizing potential of images into educational programmes in an increasingly image-dominated world.

Item Type: Thesis (Doctoral thesis (PhD))
Creators: Biró Ildikó
Title of the thesis in foreign language: Online Assessment of Creative Sub-skills in Visual Communication in Grades 5-8.
Supervisor(s):
Supervisor
Position, academic title, institution
MTMT author ID
Kárpáti Andrea
egyetemi tanár, MTA Doktora, Kommunikáció- és Médiatudomány Tanszék BCE / MKTI
10008761
Subjects: 05. Social sciences > 05.03. Educational sciences > 05.03.01. Education, general (including training, pedagogy, didactics)
Divisions: Doctoral School of Education
Discipline: Humanities > Pedagogy
Language: Hungarian
Date: 2024. March 01.
Uncontrolled Keywords: vizuális kommunikáció, vizuális alkotói képességek, online képességmérés
Item ID: 11947
Date Deposited: 2023. Oct. 15. 08:23
Last Modified: 2024. Apr. 19. 11:21
Depository no.: B 7402
URI: https://doktori.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/11947
Defence/Citable status: Not Defended. (Do not cite until it has not assigned DOI number!)

Actions (login required)

View Item View Item