Online assessment and development of morphological awareness and reading comprehension in grades 2-4

Varga Szilvia
Online assessment and development of morphological awareness and reading comprehension in grades 2-4.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

[thumbnail of PhD_Varga_Szilvia_05.26.pdf]
Preview
PDF (thesis)
Download (4MB) | Preview
[thumbnail of Varga Szilvia_angol_tezis_05.26.pdf]
Preview
PDF (booklet)
Download (693kB) | Preview
[thumbnail of Varga_Szilvia_kivonat_magyar_05.29.pdf]
Preview
PDF (cover page)
Download (504kB) | Preview

Abstract in Hungarian

A jelen értekezés az olvasási képességek és a szövegértés elsajátításának nyelvészeti aspektusához kíván hozzájárulni. A tanulási képességek nagyban függnek az információk megértésének képességétől (Csapó, 2015). A szövegértés folyamatait vizsgáltuk az általános iskola 2-4. osztályában, hogy bepillantást nyerjünk a morfológiai tudatosság és a szövegértés kapcsolatának összefüggéseibe. A morfológiai tudatosság a gyermekek azon képessége, amelynek segítségével képesek a szavak szerkezetét megérteni és a szavak morfémáival különböző műveleteket végezni (Kuo & Anderson, 2006). A morfológiai tudatosság a későbbi szövegértési képesség várható eredményességének előjelzője, így a fejlesztés, tanítás szempontjából értékes diagnosztikus eredmény, befolyásolhatja az egyénre szabott fejlesztést, tanítást. A kutatás elsődleges célja az volt, hogy online mérőeszközt hozzunk létre, amely a morfológiai tudatosságot méri az általános iskola 2-4. osztályában. A dolgozat elméleti és empirikus részből áll. Az elméleti fejezetekben áttekintjük a kutatáshoz kapcsolódó szakirodalmi hátteret, az empirikus rész a próbamérés és a nagymintás mérés eredményeit tartalmazza. A kutatás főbb hipotézisei a következők voltak: a mérőeszköz pszichometriai jellemzői elfogadhatóak. Közepes erősségű kapcsolatot fogunk találni a morfológiai tudatosság és a szövegértés között. Különbségek fognak mutatkozni a fiúk és a lányok teljesítménye között. Az olvasási attitűdök hatása kimutatható lesz mind a morfológiai tudatosság mind a szövegértési teljesítményekre vonatkozóan. A próbamérés (N=356) célja a nagymintás mérés előkészítése volt. Az előzetes eredmények alapján a 4 dimenziós mérőeszköz jól működött, de még megbízhatóbbá, precízebbé kellett tenni és a fejlődési tendenciákat alaposabban megvizsgálni. A nagymintás mérés (N=4134) során a morfológiai tudatosság, a szövegértés és az olvasási motiváció lehetséges kapcsolataira is igyekeztünk rávilágítani. Az 5 dimenziós mérőeszköz (59 item) szövegértési tesztet (10 item), olvasási motivációs kérdőívet (10 kérdés) tartalmazott. Kutatásunk főbb eredményeit 4 pontban foglalhatjuk össze: (1) létrehoztunk egy online mérőeszközt, amely a morfológiai tudatosságot megbízhatóan méri az általános iskola 2-4. évfolyamán; (2) a morfológiai tudatosság és a szövegértési képességek összefüggéseit bizonyítottuk és jellemzőit elemeztük; (3) kimutattuk és elemeztük a konstruktumok fejlődését a 2-4. évfolyamon; (4) az olvasási motiváció, a morfológiai tudatosság és a szövegértési képességek közötti összefüggéseket kimutattuk. Kutatásunk újszerű volt, mert hazánkban empirikusan kevésbé vizsgált konstruktumot (morfológiai tudatosság) innovativ módszerekkel (online mérőeszköz) tanulmányozta, eredményeink több későbbi kutatás számára nyújthatnak támpontot, valamint az osztálytermi gyakorlatban is alkalmazhatók.

Abstract in foreign language

This thesis aims to contribute to the linguistic aspects of reading acquisition. Morphological awareness is the ability to reflect upon and manipulate morphemes and employ word formation rules in one’s language (Kuo & Anderson, 2006). The significant contribution of morphological awareness to reading comprehension has been shown in several studies. The assessment of morphological skills especially in lower primary grades is essential because the development of morphological skills is related to reading comprehension skills. The primary aim of this research was to develop an online instrument for measuring morphological awareness. The dissertation consists of a theoretical and an empirical part. Theoretical part is composed of models and theories related to the research; the empirical part includes the results of the pilot study and the large sample survey. The main hypotheses of the research were the following: The psychometric features of the test will be acceptable. There will be moderate correlations between morphological awareness and reading comprehension. There will be differences between boys’ and girls’ performances. Reading attitudes will be related to both morphological awareness and reading comprehension performances. The aim of the pilot study (N=356) was to empirically test the online instrument assessing morphological awareness in the second, third and fourth grades of primary school. It was also an important aim to get preliminary information about the operation of the instrument and to tap into different dimensions of morphological awareness. The four-dimensional instrument which tested inflectional and derivational and compound morphology worked well; however, it had to be made more reliable to get a deeper insight into the developmental tendencies of the construct. The main objective of the large sample survey (N=4,134) was to examine how the instrument works in a large sample and to get more reliable data about how different aspects of morphological awareness change in the second, third and fourth grades. It also attempted to follow how morphological awareness develops in the Hungarian language and what relationship it has with basic reading comprehension skills and reading motivation as well as how these relationships change in grades 2-4. The five-dimensional online instrument consisted of 59 items, reading comprehension subtest (10 items), and reading motivation questionnaire (10 questions). The main findings of this research are the following: (1) The novel online instrument gives a reliable estimation about the development of the students’ morphological awareness. (2) A significant relationship between morphological awareness and reading comprehension has been discovered, and the relationships were analysed as well, (3) growth and development of the constructs were discovered in grades 2-4, (4) correlations among reading motivation, morphological awareness and reading comprehension were found. These findings suggest that morphological awareness is linked to the development of reading skills. However, further examinations are needed to explore how exactly morphological awareness or other skills might contribute to the development of reading skills. This research was novel because I examined a construct (morphological awareness) which has not been researched extensively in Hungary with innovative methods (online instrument). These results might pave the way for other research, and the instrument can be applied in the everyday school practice.

Item Type: Thesis (Doctoral thesis (PhD))
Creators: Varga Szilvia
Hungarian title: A morfológiai tudatosság és a szövegértés online mérése, fejlesztése 2-4 osztályos tanulók körében
Supervisor(s):
Supervisor
Position, academic title, institution
MTMT author ID
Steklács János
egyetemi tanár, Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék ELTE / TOK
10012655
Pásztor Attila
adjunktus, Neveléstudományi Intézet SZTE / BTK
10024714
Subjects: 05. Social sciences > 05.03. Educational sciences > 05.03.01. Education, general (including training, pedagogy, didactics) > 05.03.01.01. Education: systems and institutions, teaching and learning > 05.03.01.01.04. School education
05. Social sciences > 05.03. Educational sciences > 05.03.01. Education, general (including training, pedagogy, didactics) > 05.03.01.01. Education: systems and institutions, teaching and learning > 05.03.01.01.07. ICT in education and learning
Divisions: Doctoral School of Education
Discipline: Humanities > Pedagogy
Language: English
Date: 2021. November 25.
Uncontrolled Keywords: morphological awareness, reading comprehension, online instrument
Item ID: 10932
MTMT identifier of the thesis: 32765738
doi: https://doi.org/10.14232/phd.10932
Date Deposited: 2021. May. 31. 08:28
Last Modified: 2022. Jun. 09. 09:49
Depository no.: B 6857
URI: https://doktori.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/10932
Defence/Citable status: Defended.

Actions (login required)

View Item View Item