Néhány családi változó összefüggése az elsajátítási motivációval és a tanulás sikerességével óvodás- és iskolás korban

Kis Noémi
Néhány családi változó összefüggése az elsajátítási motivációval és a tanulás sikerességével óvodás- és iskolás korban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2020)

[thumbnail of Disszertacio_Kis Noemi.pdf]
Preview
PDF (thesis)
Download (2MB) | Preview
[thumbnail of Tezisek_Kis Noemi_hun.pdf]
Preview
PDF (booklet)
Download (595kB) | Preview
[thumbnail of Tezisek_Kis Noemi_eng.pdf]
Preview
PDF (booklet)
Download (342kB) | Preview

Abstract in Hungarian

Hazai és nemzetközi vizsgálatok is alátámasztották, hogy a gyermek fejlődése, motiváltsága, mindennek köszönhetően pedig az iskolai sikeressége szempontjából is nagy jelentősége van a társas környezetnek, illetve annak kiemelt jelentőségű részeként a családnak, amelyben a gyermek nevelkedik. Keveset tudunk viszont arról, hogy a családi környezet mely tényezőinek van leginkább szerepe a gyermek motivációjának és az iskolai eredményességének alakulásában. A dolgozat célja annak vizsgálata, hogy az otthoni érzelmi-fizikai családi környezet és a szülői nevelés hogyan befolyásolják az óvodás és az iskolás gyermekek elsajátítási motivációjának, illetve iskolai sikerességének alakulását. Óvodások körében három felmérést végeztünk. Kismintán (n=43) elemeztük az otthoni érzelmi-fizikai környezet és a gyermek motiváltságának szülői, illetve pedagógusok általi jellemzése közötti kapcsolatot. Nagymintás (n=400) vizsgálat keretében a gyermek motiváltságát a közepesen nehéz feladatok megoldása közben megfigyelt érzelmi reakciókkal és kitartással is értékeltük. Longitudinális (n=77) felmérés keretében pedig azt kívántuk feltárni, hogy hogyan jellemezhető a gyermek otthoni érzelmi-fizikai környezetének szerepe az óvodások elsajátítási motivációjának változásában. Iskolások körében két vizsgálatot végeztünk. 4. és 7. évfolyamosok (n=299) körében a szülői nevelés, a gyermek motivációja, iskolai teljesítménye és néhány háttérváltozó közötti összefüggéseket külön-külön elemeztük. Egy másik, 7. évfolyamosok (n=296) körében végzett felmérés során pedig a szülők iskolai végzettsége, az anyai szülői nevelés, a gyermek elsajátítási motivációja és iskolai teljesítménye közötti kapcsolatrendszert elemeztük strukturális egyenletmodellezést alkalmazva. Az otthoni érzelmi-fizikai környezet elemzéséhez a HOME-leltárt, az elsajátítási motiváció vizsgálatára az Elsajátítási Motiváció Kérdőívet alkalmaztuk. A feladatvégzés közbeni megfigyelés alatt a gyermekek számítógépen különböző nehézségű játékos feladatokat oldottak meg (FOCUS teszt). A szülői nevelés feltárására a tanulókkal a Szülői Bánásmód Kérdőívet, a szülőkkel a Gyermeknevelési Kérdőívet vettük fel. Mind az óvodások, mind az iskolások körében végzett vizsgálataink - összhangban a szakirodalommal - rávilágítanak arra, hogy a családi háttér elemzésével fontos információk nyerhetők a gyermek motiváltságát befolyásoló tényezők köréről. Eredményeink alapján megállapítható, hogy minél támogatóbb és ingergazdagabb az otthoni érzelmi-fizikai környezet, annál erősebb elsajátítási motivációval rendelkezik az óvodás gyermek. Iskolás korban pedig minél jellemzőbb a szülői szeretet-törődés, illetve minél kevésbé jellemző a szülői korlátozás-túlvédés, a gyermek annál motiváltabb és annál jobban teljesít az iskolában is.

Abstract in foreign language

The crucial role the social environment and within it, most importantly, family plays in the development, motivation and, as a result, school success of children has been confirmed by Hungarian and international studies alike. However, little is known of which specific factors of the family environment shape children’s motivation and school success the most. The paper aims to explore the role of the emotional and physical home environment as well as that of parenting in the mastery motivation and school success of preschool and school-age children. Three studies were conducted among preschool children. The relationship of emotional and physical home environment and students’ degree of motivation as perceived by teachers and parents was analyzed on a small sample (n=43). In a large-scale study (n=400), children’s motivation was rated by the emotional reactions and persistence they exhibited in moderately challenging tasks. Moreover, a longitudinal (n=77) study explored the role of the emotional and physical home environment in the change in preschool children’s mastery motivation. Two studies were conducted among school-age children. The study among 4th and 7th graders (n=299) analyzed individually the correlations of parenting practices, children’s motivation, school achievement and specific background variables. The second study, which was conducted among 7th graders (n=296), used structural equation modeling to explore the interrelation of mothers’ parenting practices, children’s mastery motivation and school achievement. The emotional and physical home environment was analyzed with the help of the HOME Inventory, while mastery motivation was assessed with the help of the Dimensions of Mastery Motivation Questionnaire. During the observation, children completed computer-based, playful tasks with various levels of difficulty (FOCUS test). In order to explore parenting practices, children filled out the Parental Bonding Instrument, while parents filled out the Child-Mother Bonding Instrument. In line with the literature, our results both among preschool and school-age children confirm the relevance of analyzing children’s family background in order to gain insight into the factors that impact motivation. We found that the more supportive and stimulating the emotional and physical home environment is, the higher the mastery motivation of preschoolers is. As for school-age children, results show that the more higher the degree of parental care is, and the lower the degree of parental overprotection is, the more motivated children are, and the higher they achieve in school.

Item Type: Thesis (Doctoral thesis (PhD))
Creators: Kis Noémi
Title of the thesis in foreign language: The relationship of some family variables with mastery motivation and school success among preschool and school-age children
Supervisor(s):
Supervisor
Position, academic title, institution
MTMT author ID
Józsa Krisztián
egyetemi tanár, Neveléstudományi Intézet SZTE / BTK
10001148
Subjects: 05. Social sciences > 05.03. Educational sciences
Divisions: Doctoral School of Education
Discipline: Humanities > Pedagogy
Language: Hungarian
Date: 2020. November 25.
Uncontrolled Keywords: családi háttér, elsajátítási motiváció, iskolai eredményesség
Item ID: 10665
MTMT identifier of the thesis: 31656716
doi: https://doi.org/10.14232/phd.10665
Date Deposited: 2020. Oct. 06. 15:48
Last Modified: 2021. Mar. 31. 13:11
Depository no.: B 6709
URI: https://doktori.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/10665
Defence/Citable status: Defended.

Actions (login required)

View Item View Item