Works by discipline "Natural Sciences > Biology"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Á | É | Ö | Ú
Number of items at this level: 419.

A

Abasova Leyla
The role of the orange carotenoid protein and PsbU protein in photoprotection in cyanobacteria.
PhD, University of Szeged.
(2011)

Achar Yathish Jagadheesh
Coordinated protein and DNA remodeling by human HLTF and comparison of its activity with Bloom Syndrome helicase protein.
PhD, University of Szeged.
(2011)

Akhtar Parveen
Excitonic States and Excitation Energy Transfer in Plant Light-Harvesting Complexes in Different Molecular Environments.
PhD, University of Szeged.
(2018)

Al-awar Amin
Novel potentials of dipeptidyl peptidase-4 inhibitor sitagliptin against ischemia-reperfusion (I/R) injury in normolipidemic and hyperlipidemic animals.
PhD, University of Szeged.
(2018)

Aleksza Dávid
A foszfátéhezés, mint a stresszindukált prolinszintézis kiváltója Arabidopsis thaliana-ban.
PhD, University of Szeged.
(2018)

Andrásfalvy K. Bertalan
Modulation of dendritic AMPA receptors by different forms of synaptic plasticity.
PhD, University of Szeged.
(2004)

Andrási Norbert
Az Arabidopsis Hősokk Faktor A4A szerepe a kombinált stresszválaszban.
PhD, University of Szeged.
(2019)

Antal Otilia
Telítetlen zsírsavak és sugárzás hatása humán glióma sejtekre: morfológiai, biokémiai és génexpresszió elemzés.
PhD, University of Szeged.
(2016)

B

Baba Abu Imran
Functional analysis of the CDPK-Related Kinase (CRK) family in Arabidopsis thaliana.
PhD, University of Szeged.
(2019)

Bagi Krisztina
Rögzített sertés hasnyálmirigy lipáz előállítása, jellemzése és alkalmazása.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Bagi Zoltán
Biogáz fermentáló rendszerek hatékonyságának mikrobiológiai fokozása.
PhD, University of Szeged.
(2009)

Bagyánszki Mária
A humán bélidegrendszer és szöveti környezetének embrionális fejlődése.
PhD, University of Szeged.
(2002)

Bajkán Szilvia
A D1 protein mutáció hatása a kettes fotokémiai rendszer energiahasznosítására eltérő vízellátású növényekben.
PhD, University of Szeged.
(2011)

Bajusz Izabella
Az Enhancer of zeste fehérje szerepe az epigenetikus represszió létrehozásában Drosophila melanogasterben.
PhD, University of Szeged.
(2003)

Baka Judith
Agykérgi szinapszisok összehasonlító vizsgálata és a szinapszisszám változása posztpartum depresszióban.
PhD, University of Szeged.
(2018)

Bakota Lídia
A kalmodulin génexpresszió változása a patkányagyban fejlődéstani és kísérletes körülmények között.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Balogh Dávid
A humán HLTF fehérje HIRAN doménjének strukturális és funkcionális vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2016)

Balogi Zsolt
Kismolsúlyú hősokkfehérjék membrán kölcsönjatásai.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Balázs János
Komplementer morfológiai és kémiai antropológiai vizsgálatok régi emberi maradványokon.
PhD, University of Szeged.
(2017)

Bancos Simona
Regulation of the genes involved in brassinosteroid biosynthesis.
PhD, University of Szeged.
(2003)

Baranyi Nikolett
Mezőgazdasági és klinikai szempontból jelentős aflatoxin-termelő Aspergillus izolátumok jellemzése és genetikai variabilitásának vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2016)

Barceló-Coblijn Gwendolyn Cecilia
Dynamics of long chain polyunsaturated fatty acids in rat brain.
PhD, University of Szeged.
(2003)

Barna Barbara
Agyi ingerületi folyamatok szerepe felnőtt és fejlődő idegrendszer agykérgi epileptikus tevékenységében.
PhD, University of Szeged.
(2003)

Barta Csengele
In vivo detection of light stress induced reactive oxygen species in plants.
PhD, University of Szeged.
(2004)

Bartók Tibor
Új biotechnológiai és bioanalitikai módszerek kidolgozása és alkalmazása a növényi sejt-szövettenyésztésben, valamint a fuzárium kutatásban.
PhD, University of Szeged.
(2002)

Bebes Attila
Xenobiotikum transzporterek vizsgálata humán keratinocitákban és bőrben.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Beer Zsuzsanna
Szomatikus és Y kromoszómán lokalizálódó STR markerek populációgenetikai vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2004)

Bela Krisztina
Növényi glutation peroxidáz enzimek vizsgálata lúdfűben.
PhD, University of Szeged.
(2018)

Bencsik Ottó
Fonalas gombák másodlagosmetabolit-termelésének tanulmányozása.
PhD, University of Szeged.
(2017)

Bencsik-Bóka Bettina
Egy biokontroll képességekkel rendelkező Bacillus subtilis törzs ökofiziológiai és molekuláris jellemzése.
PhD, University of Szeged.

Bereczki Zsolt
Az avarok trepanációs szokásai a Dél-Alföld bioarcheológiai leletanyagának tükrében.
PhD, University of Szeged.
(2013)

Bernula Péter
Szövettípusokra jellemző folyamatok az UV RESISTANCE LOCUS 8 (UVR8) UV-B fotoreceptor jelátviteli rendszerében.
PhD, University of Szeged.
(2018)

Berthon William
Bioarchaeological Analysis of the Mounted Archers from the Hungarian Conquest Period (10th Century): Horse Riding and Activity-Related Skeletal Changes.
PhD, University of Szeged.
(2019)

Bihari Péter
Társbérlő gubacsdarazsak filogenetikája és filogeográfiája.
PhD, University of Szeged.
(2011)

Bindics János
A fitokrómok N-terminális régiójának szerepe a vörös és távoli vörös fény érzékelésében.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Blaskó Andrea
Szolubilis és sejteredetű galektin-1 által kiváltott T sejt apoptózis mechanizmusa; egy összehasonlító tanulmány a galektin-1 fiziológiás hatásának meghatározására.
PhD, University of Szeged.
(2011)

Blastyák András
A Rad5 fehérje szerepe a blokkolt replikációs villa menekítésében.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Blazsó Péter Gábor
A ciklin C promóter működésének jellegzetességei emlősökben.
PhD, University of Szeged.
(2011)

Bodai László
Application of a Drosophila model to study Huntington's disease pathogenesis in vivo.
PhD, University of Szeged.
(2004)

Bodogai Monica
Functional and regulatory characterization of the ntrPR operon of Sinorhizobium meliloti.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Bogdan Morgun
Expression of dsRNA-specific monoclonal antibodies in transgenic plants.
PhD, University of Szeged.
(2005)

Bogos Balázs
A foszfatidil-glicerin fiziológiai szerepe egy obligát fotoautotróf, a Synechococcus sp. PCC7942 cianobaktériumban.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Bogácsi-Szabó Erika
Populációgenetikai és diagnosztikai célú mitokondriális DNS és autoszómális marker vizsgálatok Magyarországon feltárt régészeti csontleletekből és modern mintákból.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Bokor Eszter
Az első eukarióta nikotinsav lebontási útvonal felderítése Aspergillus nidulans-ban.
PhD, University of Szeged.
(2019)

Borbély Péter Gábor
Az etilén státusz szerepe a paradicsom sóstressz akklimatizációjában.
PhD, University of Szeged.
(2020)

Boros Éva
A gyulladásos bélbetegségek patogenezisében szerepet játszó gének és mikroRNS-ek azonosítása módosított mintagyűjtéssel.
PhD, University of Szeged.
(2018)

Boross Gábor Zoltán
A kompenzáló evolúció rendszerszintű vizsgálata élesztőben.
PhD, University of Szeged.
(2016)

Borsos Barbara Nikolett
A humán P53 fehérje transzkripció elongációban betöltött, eddig nem azonosított szerepének jellemzése.
PhD, University of Szeged.
(2017)

Bozsó Miklós
Taxonómiai és filogenetikai vizsgálatok a palearktikumi Saphonecrus Dalla Torre & Kieffer tölgy gubacs inquilin fajokon (Hymenoptera: Cynipidae, Synergini).
PhD, University of Szeged.
(2015)

Bozsóki Zoltán
A nitrogénkötő szimbiózis génjeinek evolúciós és funkcionális vizsgálata Medicago truncatula modellnövényen.
PhD, University of Szeged.
(2018)

Budai Mária
Összehasonlító fogmorfológiai vizsgálat a történeti és a mai népesség körében.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Bujna Ágnes
A Drosophila mir-282 mikroRNS gén szerkezeti és funkcionális jellemzése.
PhD, University of Szeged.
(2016)

Burkovics Péter
A humán Ape2 fehérje szerepe a DNS reparációban.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Buzás-Bereczki Orsolya
A TATA-kötő fehérje asszociált faktor 3 (TAF3) p53-mal való kölcsönhatásának funkcionális vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Báldi Rita
Két molekula sejtszintű kifejeződése patkány agyszövetben: a KCC2, mely közvetett módon, a posztszinaptikus GABA A receptor mediált sejtválaszban játszik szerepet, valamint a δ alegységgel rendelkező GABA A receptor, mely a tónusos áramok kialakításában vesz részt.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Bálint András Ferenc
A búza réztoleranciáját és a hajtás Cu-, Fe-, Mn- és Zn- koncentrációját befolyásoló lókuszok térképezése.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Bálint Balázs
Utilization of protein-rich animal waste materials to produce biohydrogen.
PhD, University of Szeged.
(2009)

Bíró Judit
A növényi NRP fehérjék lehetséges szerepe a hiszton defoszforiláció szabályozásában, és a hőstressz válaszban.
PhD, University of Szeged.
(2013)

Bódi Nikolett
A myentericus plexust ellátó kapillárisok diabétesszel összefüggő strukturális, molekuláris és funkcionális változásai streptozotocin-indukált diabéteszes patkányban.
PhD, University of Szeged.
(2011)

Bódi Zoltán
A fenotípusos heterogenitás szerepe és jelentősége az adaptív folyamatokban.
PhD, University of Szeged.
(2018)

C

Chakraborty Tanmoy
Fungal eicosanoid biosynthesis Influences the virulence of Candida Parapsilosis.
PhD, University of Szeged.
(2019)

Chandrakumar Lalitha
Gut region-specific alterations of the endogenous heme oxygenase system and pro-inflammatory cytokines in the enteric neurons of streptozotocininduced diabetic rat model.
PhD, University of Szeged.
(2018)

Cheregi Otilia-Silvia
Involvement of proteases, cyclic nucleotides and small heat shock proteins in psii repair in synechocystis sp. PCC6803.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Cinege Gyöngyi Ilona
A c-típusú citokrómok biogenezisében résztvevő fehérjék szerepe és génjeik szabályozása Sinorhizobium meliloti-ban.
PhD, University of Szeged.
(2004)

Cingaram Pradeep Kumar Reddy
Investigation of the role of prion protein in protection against transition metal induced toxicity.
PhD, University of Szeged.
(2016)

Cserháti Mátyás
An enumeration-based putative dyad predicting algorithm for promoter analysis in plants.
PhD, University of Szeged.
(2011)

Cseri András
Genomikai és fenomikai megközelítések kombinálása az árpa szárazságtűrésének jellemzésében.
PhD, University of Szeged.
(2013)

Csernetics Árpád
Karotintermelő járomspórás gombák genetikai módosításának lehetőségei.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Csiszár Jolán
A stresszválasz szabályozása auxin autotróf és heterotróf dohány szövettenyészetekben.
PhD, University of Szeged.
(2003)

Csoboz Bálint
Regulatory role of plasma membrane microdomains in cellular stress sensing and growth signaling.
PhD, University of Szeged.
(2018)

Csonka Katalin
A Candida parapsilosis in vivo fertőzés jellemzése: a sejtfal N-mannoziláció szerepe a virulenciában.
PhD, University of Szeged.
(2019)

Csordás Gábor
Vérsejtleszármazási vonalak vizsgálata Drosophila melanogasterben.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Csáki Róbert
Szolubilis metán monooxigenáz réz ion függő szabályozásának vizsgálata Methylococcus capsulatus (Bath) törzsben.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Csörgő Bálint
Redukált genomú Escherichia coli törzs genetikai stabilitásának növelése az indukálható DNS-polimerázok kiiktatásával.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Czibula Ágnes
Az idiopathiás scoliosis molekuláris genetikai vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2010)

D

Daraba Andreea
Def1 promotes polymerase exchange at stalled replication forks upon DNA damage.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Dinç Emine
Antisense Oligodeoxynucleotide Technology: A Novel Tool for Gene Silencing in Higher Plants.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Dobos Orsolya
A HY5 és HYH transzkripciós faktorok szerepe a növényi cirkadián óra szabályozásában.
PhD, University of Szeged.
(2020)

Dobszay Márton
Developmental Determinants of Synapse-specific Retrograde Signalling in Cortical Neuronal Networks.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Domoki Mónika
A embriogén kompetencia kialakulása során aktiválódó gének azonosítása lucerna sejtekben és az “Oxprot” gén jellemzése.
PhD, University of Szeged.
(2009)

Domonkos Ildikó
A foszfatidil-glicerin szerepe az 1. fotokémiai rendszer szerkezetében és funkciójában.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Dorina Veliceasa
Serological and genomic characterization of two plant RNA viruses: Barley Mild Mosaic Virus (BaMMV) and a potential cryptic virus from from pine (Pinus sylvestris).
PhD, University of Szeged.
(2005)

Dorjgotov Dulguun
Növényi RHO (ROP) GTP-áz aktivált kinázok azonosítása és jellemzése.
PhD, University of Szeged.
(2009)

Duzs Ágnes
Egy új típusú szulfid kinon oxidoreduktáz funkcionális és működési analízise.
PhD, University of Szeged.
(2018)

Dürgő Hajnalka
Gümő-specifikus NCR peptidek azonosítása, vad és mutáns Medicago truncatula gyökérgümők összehasonlító fehérjeanalízise, és az NCR247 lehetséges bakteriális interakciós partnereinek felderítése.
PhD, University of Szeged.
(2015)

E

Engin Bojnik
Biochemical and pharmacological characterizations of the novel endogenous opioid peptide motifs and synthetic nociceptin hexapeptide sequences.
PhD, University of Szeged.
(2009)

Enyedi Márton Zsolt
A BRCA1 és BRCA2 gének tumorevolúcióban szerepet játszó mutációinak vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2017)

Enünlü Izzet
Functional investigation of an RNA binding protein with methyl-transferase domain.
PhD, University of Szeged.
(2003)

F

Faragó Dóra
A PlantSize fenotipizáló program alkalmazása az abiotikus stressztoleranciát biztosító SPQ gének funkcionális jellemzésére.
PhD, University of Szeged.
(2019)

Faragó Nóra
Szív, tumor és idegsejtek fókuszált miRNS és mRNS expressziós analízise.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Farkas Zoltán István
Tipizálási módszerek kidolgozása Candida fajok elkülönítésére.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Fehér Balázs
Az UV-B fény és a növényi cirkadián óra kapcsolatának vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2011)

Fehér Tamás
Construction and characterisation of a multi-deletion Escherichia coli strain.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Feigl Gábor
Nehézfém-indukált nitro-oxidatív stressz vizsgálata Brassica fajokban.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Fodor Barna Dezső
Towards understanding hydrogenase maturation in Thiocapsa roseopersicina.
PhD, University of Szeged.
(2003)

Forgóné Guóth Adrienn
Búzafajták szárazságtűrésének élettani indikátorai.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Fuzik János
Globális agyi ischaemia hatása két különböző patkánytörzs kérgi aktivitására és egy új lehetséges neuroprotektív stratégia tesztelése.
PhD, University of Szeged.
(2013)

Fülöp András
A polihidroxi-alkánsavak és a hidrogén metabolizmus kapcsolata egy fototróf bíbor kénbaktériumban.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Fülöp Dávid
Taxonómiai és filogenetikai vizsgálatok Palearktikus Charipinae (Hymenoptera, Figitidae) fajokon.
PhD, University of Szeged.
(2013)

Fülöp Katalin
Analysis of two plant protein complexes associated with transcription and cell cycle progression.
PhD, University of Szeged.
(2005)

G

Gajda Zita
Involvement of gap junctions in epileptogenesis and manifestation of seizures of the immature and adult neocortex.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Galgóczi László
Kis molekulatömegű antimikrobiális fehérjék és kódoló génjeik vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Gali Himabindu
Role of non-classical polymerases and SUMO PCNA dependent mechanisms in the maintenance of genome stability.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Gali Vamsi Krishna
Translesion DNA Polymerase eta functions in transcription elongation.
PhD, University of Szeged.
(2018)

Galina Vasileva Ivanova
Hydrogen production from biomaterials by the extreme thermophile Caldicellulosiruptor saccharolyticus.
PhD, University of Szeged.
(2009)

Gallé Róbert
Dél-alföldi pókközösségek szerkezete.
PhD, University of Szeged.
(2011)

Gallé Ágnes
Búzafajták ozmotikus- és szárazságstressz alatti akklimatizációja, a glutation transzferázok szerepe a stresszválaszban.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Gellért Levente
Neuroprotekciós lehetőségek kinureninekkel.
PhD, University of Szeged.
(2013)

Gombos Magdolna
A szálkaperje (Brachypodium distachyon) LOB-domain transzkripciós faktorok géncsaládjának jellemzése, és két fehérjéjének kölcsönhatás-vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2018)

Gombos Rita
A Drosophila DAAM axon növekedésben betöltött szerepének vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Gorjánácz Mátyás
Az Importin-alpha 2 fehérje új funkciójának azonosítása a Drosophila melanogaster petefejlődése során.
PhD, University of Szeged.
(2003)

Grózer Zsuzsanna Barbara
A bioaktív lipidek és a zsírsav-bioszintézis szerepe a Candida Parapsilosis virulenciájában.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Gyula Péter
Egy szokatlan szerkezetű kis GTPáz növényi cirkadián órában betöltött szerepének vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2009)

György Andrea
The molecular of AT-rich DNA binding proteins in the developing brain.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Gábor Erika
A mézelő méh sejt-közvetítette immunitása.
PhD, University of Szeged.
(2019)

Gémes Katalin
Paradicsom sóstressz akklimatizációjának javítása szalicilsav előkezeléssel: a reaktív oxigénformák és a nitrogén-monoxid szerepe.
PhD, University of Szeged.
(2011)

Gömöri Csilla
Illóolajok hatása toxintermelő fonalasgomba fajokra.
PhD, University of Szeged.

Güngör Burçin
The role of small GTPase Rac1 in stress signaling.
PhD, University of Szeged.
(2014)

H

Hajdu Anita
A fitokróm B fotoreceptor szerepe a virágzás fotoperiodikus szabályozásában.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Hajdú Edit
Légúti infekciót okozó baktériumok terápiás hatékonyságot befolyásoló rezisztenciáinak és rezisztencia mechanizmusainak vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Hajdú Ildikó
A HLTF (Helicase like transcription factor) és az SHPRH (SNF2 histone linker PHD RING helicase) fehérjék szerepe a károsodott DNS replikációjában.
PhD, University of Szeged.
(2009)

Halmai Miklós
DNS reparációs és DNS hiba tolerancia folyamatokat befolyásoló PCNA mutánsok genetikai elemzése.
PhD, University of Szeged.
(2017)

Hanczár Tímea
Hidrogenáz enzimek vizsgálata Methylococcus Capsulatus (BATH)-ban.
PhD, University of Szeged.
(2003)

Harazin András
Az α-melanocita stimuláló hormon gyulladáscsökkentő hatása biológiai gátrendszerek tenyészetes modelljein.
PhD, University of Szeged.
(2018)

Hatvani Lóránt
Mushroom pathogenic Trichoderma species: occurrence, biodiversity, diagnosis and extracellular enzyme production.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Haţegan Lidia
Differential expression of the brassinosteroid receptor-encoding BRI1 gene in Arabidopsis thaliana.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Hegedüs Botond
A szulfanilsav-bontó Novosphingobium resinovorum SA1 törzs strukturális genomikai és transzkriptomikai vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2019)

Hegyi Andrea
A koponya és az axiális váz fejlődési rendellenességeinek gyakorisága avar kori és középkori temetők embertani leletein.
PhD, University of Szeged.
(2003)

Henn László
A Drosophila melanogaster ivarvonal-fejlődésében szerepet játszó gének azonosítása és vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Herédi Judit
A kinurénsav termelődés anatómiai és funkcionális vizsgálata egér agyszövetben.
PhD, University of Szeged.
(2018)

Homa Mónika
Szaruhártya-fertőzésekből izolált Fusarium törzsek átfogó vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2016)

Honti Viktor
Epigenetikus szabályozó faktorok azonosítása és jellemzése Drosophila melanogaster-ben.
PhD, University of Szeged.
(2009)

Horváth Edit
A szalicilsav előkezelés hatása a sóstressz akklimatizációra különös tekintettel a glutation transzferázok szerepére paradicsom és lúdfű növényekben.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Horváth Ferenc
A sztómazárósejtek ioncsatorna-működésének szabályozása; A pH-függő szabályozás vizsgálata a legprimitívebb K-csatorna modellrendszerében.
PhD, University of Szeged.
(2003)

Horváth Győző
Kisemlős populációk paramétereinek becslése és modellezése.
PhD, University of Szeged.
(2009)

Horváth Krisztina
Kísérletes gyulladásos bélbetegség modell hatásmechanizmusának vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Horváth Péter Ferenc
Candida parapsilosis szekretált aszpartil proteinázok virulenciában betöltött szerepének vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Hracskó Zsuzsanna
Szabad gyökök szerepe neonatológiai kórképekben.
PhD, University of Szeged.
(2009)

Hunyadkürti Judit
A Propionibacterium acnes filogenetikai jellemzése új molekuláris tipizálási módszerek kidolgozásával és egyes törzsek lipáz aktivitásának meghatározása.
PhD, University of Szeged.
(2014)

I

Ion Gabriella
Human galectin-1 triggers apoptosis via ceramide mediated mitochondrial pathway.
PhD, University of Szeged.
(2005)

J

Jancsó Zsanett
Az oxidatív stressz és az antioxidáns védelmi rendszer vizsgálata nehézfém kezelést követően pontyban és streptozotocin-indukálta diabéteszes patkány modellben.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Jangir Pramod Kumar
Chemical-genetic profiling to investigate cross-resistance and collateral sensitivity between antimicrobial peptides.
PhD, University of Szeged.
(2020)

Jee Shyam
The Effects of Exogenous Polyamines and the Silencing of RLCK VI_A Kinases on the Polar Growth of Nicotiana tabacum (Tobacco) Pollen Tubes.
PhD, University of Szeged.
(2020)

Jobbágy Zsolt
Studies on the regulation of the Pit2 sodium dependent phosphate transporter/amphotropic murine leukemia virus receptor.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Joseph Mary Prathiba
Identification & functional characterization of the Arabidopsis ZINC FINGER PROTEIN 3.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Juhász Szilvia
A C1orf124/Spartan szerepe a DNS-hiba tolerancia útvonalban.
PhD, University of Szeged.
(2013)

Juhász Ákos
Néhány fekete Aspergillus faj mitokondriális genom vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Jurca Elena Manuela
Characterization of ROP GTPase-activated Arabidopsis receptor-like cytoplasmic kinases (RLCK class VI_A).
PhD, University of Szeged.
(2011)

János-Zsigmond Kelemen
Bioinformatic analysis and digital signal processing on global gene expression screening data.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Jász-Subáné Varga Emilia
Fény és elektronmikroszkópos vizsgálatok a ponty (Cyprinus carpio L.) emésztőkészülékén különös tekintettel a májra.
PhD, University of Szeged.
(1982)

K

Kajdocsi Lovász Gabriella
A török hódoltság kori idegen etnikumok összehasonlító embertani vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Kalapis Dorottya
A felgyorsult fehérje körforgás szerepe a transzlációs hibákkal szembeni alkalmazkodási folyamatokban.
PhD, University of Szeged.
(2017)

Kanizsai Orsolya
A Formica fusca és Camponotus vagus hangyafajok koegzisztenciájának formái és feltételei erdőssztyepp élőhelyeken.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Karcsúné Kis Gyöngyi
Orexin jelentősége a vízanyagcsere, valamint a vazopresszin kiválasztás szabályozásában.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Kari Beáta
A veleszületett immunitás vizsgálata Drosophila melanogasterben.
PhD, University of Szeged.
(2016)

Karácsony Zoltán
High Mobility Group fehérjék élettani szerepének vizsgálata Aspergillus nidulans modellszervezetben.
PhD, University of Szeged.
(2016)

Kasi Phanindra Babu
The Anti-amyloidogenic effect of natural product extracts on amyloid-like fibril formation of trypsin in aqueous organic solvents.
PhD, University of Szeged.
(2019)

Kasza Zsolt
Analysis ot the pathogenesis of the pythopathogenic fungus Sclerotinia Sclerotium by molecular methods.
PhD, University of Szeged.
(2004)

Keisham Kabichandra
Studies on the sexual development of Aspergillus nidulans.
PhD, University of Szeged.
(2019)

Kenny Paul
Screening and characterization of plant physiological traits using photosynthetic and phenotyping tools.
PhD, University of Szeged.
(2016)

Kerekes Erika Beáta
Illóolajok hatása élelmiszeriparban előforduló mikroorganizmusok biofilmképzésére és sejt-sejt közötti kommunikációjára.
PhD, University of Szeged.
(2017)

Kerényi Ádám
A bakteriális kommunikáció vizsgálata ágens alapú modellel.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Keszthelyi Andrea
Cryptococcus Neoformans ellen hatásos killer toxint termelő illetve nem termelő Filobasidium Capsuligenum törzsek összehasonlítása, toxinjuk jellemzése.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Kevei Éva
A ZEITLUPE fehérje szerepének vizsgálata a növényi cirkadián óra működésében és a fényszabályozott folyamatokban.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Khoroshyy Petro
Dynamics of physical processes in proteins studied by kinetic absorption spectroscopy.
PhD, University of Szeged.
(2013)

Kis Emese
Gyógyszermolekulák és ABC transzporterek kölcsönhatásának vizsgálatára alkalmas in vitro rendszerek fejlesztése és validálása.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Kiss Brigitta
A Drosophila melanogaster FMRF-amid rokon neuropeptidjeinek és GPCR receptorainak genetikai analízise.
PhD, University of Szeged.

Kiss Mihály Arnold
Identification and characterisation of novel small nuclear RNAs.
PhD, University of Szeged.
(2005)

Kiss Márton
Emésztőrendszeri diszfunkció és humorális immunválasz kapcsolata IV-es típusú kollagén mutációkkal Drosophilában.
PhD, University of Szeged.
(2017)

Kiss Petra Veronika
A Drosophila 26S proteaszóma p54 alegységének lehetséges extraproteaszómális szerepe.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Kiss Éva
Az Acaryochloris marina cianobaktérium kettes fotokémiai rendszerének D1, D2 és citokróm b559 alegységeit, valamint a Hox hidrogenázt kódoló gének kifejeződésének vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Knapp Levente
Egy új fokális ischaemiás modell kialakítása és az oxálecetsav hatásainak vizsgálata patkány központi idegrendszerén.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Kocsis Kitti Anita
Az acetil-L-karnitin neuroprotektív hatásának vizsgálata ischemiás modelleken.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Kocsubé Sándor
Humán patogén Candida fajok molekuláris kimutatása és jellemzése.
PhD, University of Szeged.
(2013)

Kolbert Zsuzsanna
A nitrogén-monoxid (NO) szerepe, keletkezése és forrása auxin kezelés, valamint ozmotikus stressz alatt gyökerekben.
PhD, University of Szeged.
(2009)

Komlósi Gergely
Humán agykérgi neuronhálózatok működése és szerotonerg szabályozása.
PhD, University of Szeged.
(2013)

Konstantinova Zhiponova Miroslava
The effects of stress factors on gene expression in higher plants.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Korcsmáros Tamás
Jelátviteli útvonalak rendszerszintű adatbázisa és elemzése: új fehérjefunkciók, jelátviteli keresztbeszélgetések és gyógyszercélpont-jelöltek meghatározása.
PhD, University of Szeged.
(2011)

Kotogán Alexandra
Járomspórás gombák extracelluláris lipázainak vizsgálata: enzimtermelés, hidrolitikus és szintetikus reakciók jellemzése.
PhD, University of Szeged.
(2017)

Kovács Beatrix
Kalmodulin génexpresszió a központi idegrendszer alacsony kópiaszámú kalmodulin mRNS tartalmú területein.
PhD, University of Szeged.
(2004)

Kovács Dávid
Arany és ezüst nanorészecskék sejtbiológiai hatásainak vizsgálata p53 deficiens rákos sejtekben és tumor metasztázis modellben.
PhD, University of Szeged.
(2017)

Kovács Etelka
Magas fehérjetartalmú ipari hulladékok anaerob fermentációjának fokozása adaptált mikrobaközösség segítségével.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Kovács Gergő
Rybp is required for neural differentiation of mouse embryonic stem cells.
PhD, University of Szeged.
(2016)

Kovács Judit
Comparative study of salt stress-induced physiological and molecular responses in tomato (Solanum lycopersicum L.).
PhD, University of Szeged.
(2017)

Kovács Károly
Az anyagcsere szerkezetének hatása a genetikai interakciókra és a genomszerveződésre.
PhD, University of Szeged.
(2013)

Kovács Laura
A Neosartorya fischeri által termelt defenzinszerű antifungális protein azonosítása és jellemzése.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Kovács Levente
A DmUsp5 dezubikvitiláz fiziológiai funkciójának meghatározása Drosophila melanogasterben.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Kovács Ákos Tibor
Signal transduction cascades controlling the expression of NiFe hydrogenases and photosynthetic apparatus in Thiocapsa roseopersicina.
PhD, University of Szeged.
(2003)

Kovács-Sólyom Ferenc
A tumorsejtek által kiválasztott galektin-1 T-sejtekre kifejtett apoptotikus hatásának mechanizmusa.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Kovácsné Csányi Bernadett
Honfoglalás kori, valamint magyar és székely populációk apai ági genetikai kapcsolatrendszerének vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2009)

Kovácsné Lendvai Ágnes
Sejtciklus specifikus gének szabályozása a növényi növekedés és fejlődés során.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Kozma Gabriella
Egy Polycomb Response Element (PRE) in situ vizsgálata Drosophila melanogaster-ben génkonverzió segítségével.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Krecsmarik Mónika
A krónikus alkoholfogyasztás hatása a nitrogén monoxid szintézise patkány és egér bélidegrendszerében.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Kriston-Pál Éva
A mezenhimális őssejt-eredetű galektin-1 meghatározó faktor a felnőtt szöveti őssejtek pro-angiogén funkciójában.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Kristó Ildikó
Az aktinkötő Moesin fehérje sejtmagi funkciójának vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2016)

Kristóf Lilla Alida
Paleoradiológia: Non-invazív módszertani lehetőség a történeti antropológiában.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Krizsán Krisztina
Opportunista patogén Cochliobolus izolátumok jellemzése.
PhD, University of Szeged.
(2013)

Kulcsár Péter István
Development of new increased fidelity SpCas9 variants.
PhD, Szegedi Orvostudományi Egyetem.
(2019)

Kumar Dileep
Functional characterization of the mevalonate-isoprenoid biosynthesis pathway genes in Mucor circinelloides.
PhD, University of Szeged.
(2018)

Kuntam Soujanya
Development of novel dyes and fluorescence-imaging based approaches for cellular localization and dynamics of lipid droplets.
PhD, University of Szeged.
(2016)

Kurunczi Anita
Neuroplasztikus változások a központi idegrendszerben: a gonadális hormonok szerepe.
PhD, University of Szeged.
(2009)

Körmöczi Péter
Trichoderma törzseken alapuló növényvédő és növénynövekedést serkentő bioeffektorok fejlesztése.
PhD, University of Szeged.
(2016)

Körtvély Előd
A kalmodulin gének kifejeződésének in silico, in vivo és in vitro vizsgálata a patkány központi idegrendszerében.
PhD, University of Szeged.
(2004)

L

Laczi Krisztián
Szénhidrogén bontó Rhodococcus erythropolis törzsek funkcionális genomikai analízise és biotechnológiai alkalmazása.
PhD, University of Szeged.
(2017)

Laczkó-Dobos Hajnalka
A foszfatidil-glicerin szerepe a fotoszintetikus szervezetek sejtfunkcióiban.
PhD, University of Szeged.
(2009)

Lajkó Dézi Bianka
A növényi RHO (ROP) GTP-áz kapcsolt receptor-szerű citoplazmatikus kinázok aktiválását befolyásoló aminosav motívumok azonosítása.
PhD, University of Szeged.

Lakatos Gergely
Bakteriális partnerek által elősegített foto-fermentatív hidrogéntermelés Chlamydomonas algában.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Laurinyecz Barbara
A Drosophila Melanogaster lamellocitáira jellemző molekulák funkcionális vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2009)

Lehoczki-Krsjak Szabolcs
Tebukonazol és protiokonazol hatóanyagok mennyiségének, transzlokációjának, bomlásának és kalászfuzáriózis elleni hatékonyságának vizsgálata búzában különböző kijuttatási módszereknél.
PhD, University of Szeged.
(2013)

Lehotai Nóra
Szelén-indukált stresszválaszok vizsgálata Arabidopsis thaliana L. és Pisum sativum L. növényekben, a biofortifikáció lehetősége.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Leitgeb Balázs
Az endomorfinok konformáció-analízise.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Liker Erika
Biochemical and structural studies of the celullar mRNA export factor TAP, and its interaction with the viral CTE-RNA.
PhD, University of Szeged.
(2004)

Linka Beáta
Kataláz aktivitás vizsgálata a Rhizopus oryzae opportunista patogén járomspórás gombában.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Linke Nikolett
A glutamáterg neuronális rendszer fejlődése a humán magzati bélidegrendszerben.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Lipinszki Zoltán
A poliubiquitin receptorok fejlődésstádium-specifikus szabályozása Drosophila melanogasterben.
PhD, University of Szeged.
(2009)

Lukács Gyöngyi
A Rhizomucor miehei járomspórás gomba HMG-koenzim A reduktáz génjének molekuláris és funkcionális vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2008)

László Orsolya
Gyermekkorú maradványok összehasonlító vizsgálata történeti népességekben.
PhD, University of Szeged.
(2018)

Lénárt Nikolett
Hiperlipidémia okozta neurodegeneratív és vér-agy gát-elváltozások ApoB-100 transzgenikus egerekben.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Lövei Gábor
Vizsgálatok a Sylvia atricapilla és Phylloscopus collybita (Aves: passeriformes) fajok átvonuló populációin.
PhD, University of Szeged.
(1977)

Lőrincz Andrea
Dendritic information processing: placement and effect of GABAergic synapses, gap junctions, and voltage-gated ion channels on cortical neurons.
PhD, University of Szeged.
(2004)

Lőrinczi Gábor
Szubmediterrán erdei hangyaközösségek (Hymenoptera: Formicidae) tér- és időbeli szerveződése.
PhD, University of Szeged.
(2015)

M

Maczel Márta
'Sur les traces de la tuberculose' Criteries diagnostiques des attentes tuberculeuses du squlette humain et leur application dans des series anthropologiques hongroises et francaises.
PhD, University of Szeged.
(2003)

Magyariné Berkó Anikó
Terápiás lehetőségek kísérletes vastagbélgyulladásos patkánymodellben.
PhD, University of Szeged.
(2019)

Majer Petra
Antioxidánsok szerepe a levelek akklimációjában – rövidtávú alkalmazkodás változó megvilágításhoz.
PhD, University of Szeged.
(2013)

Majoros Hajnalka
A SerpinB2 és a SerpinB10 szerepe a DNS hibajavításban és a tumoros folyamatokban.
PhD, University of Szeged.
(2019)

Marincs Ferenc
Regulation of nopaline uptake in Agrobacterium tumefaciens.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Marosi Máté Gábor
Ischaemia okozta funkcionális és morfológiai károsodások és néhány lehetséges neuroprotektív beavatkozás vizsgálata patkány modellen.
PhD, University of Szeged.
(2009)

Marton Annamária
A melanoma lehetséges terápiás célpontjainak vizsgálata: az NF-κB jelátviteli útvonal gátlása és a melanoma sejtek termelte exoszómák immunmoduláló hatásának vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2017)

Maróti Gergely
Insights into the assembly of the NiFe hydrogenase enzymes.
PhD, University of Szeged.
(2005)

Maróti Judit
Metabolic versatility of [NiFe]-hydrogenases in Thiocapsa roseopersicina.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Masson Muriel
The Osteological Evidence of Neolithic Populations from the Southern Great Plain of Hungary An Insight into the Potential of Macroscopic Observations for the Demographic and Pathological Analyses of Past Populations.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Matusek Tamás
Egy új Drosophila formin szövetspecifikus funkcióinak genetikai, sejtbiológiai, és biokémiai vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2009)

Miclea Sebastian Paul
Atypical transcriptional regulation and function of a new toxin-antitoxin-like module in Bradyrhizobium japonicum.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Migh Ede
A dDAAM sejtvázszabályozó fehérje szinaptikus fejlődésben betöltött szerepének vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2019)

Miskolczi Pál
A sejtek osztódásának aktiválásában és szabályozásában szerepet játszó fehérjék lucernában.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Molnár Andor
Galanin és monoaminerg rendszer jelentősége a vazopresszin kiválasztás.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Molnár Erika
Egy avar kori temető (Pitvaros-Víztározó) szisztematikus embertani feldolgozása.
PhD, University of Szeged.
(2000)

Molnár Eszter
Új kismolekula-alapú módszerek kidolgozása és alkalmazása.
PhD, University of Szeged.
(2013)

Molnár Imre
A DAAM formin alcsalád szerepe az izomfejlődésben.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Méhi Orsolya Katinka
A vas homeosztázis, oxidatív mutagenezis és az antibiotikum rezisztencia evolúciójának kapcsolata.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Mórocz Mónika
DNS reparáció vizsgálatok emlőssejt tenyészeteken és Alzheimer-kóros betegek limfocitáin.
PhD, University of Szeged.
(2003)

N

Nagy Andrea
A matrilin-1 gén transzkripciós szabályozásának vizsgálata transzgenikus egerekben.
PhD, University of Szeged.
(2011)

Nagy Csaba István
Szulfid és arzén alapú alternatív anyagcsereutak tanulmányozása a Synechocystis sp. PCC6803 cianobaktériumban.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Nagy Dávid
Különböző neuroprotekciós lehetőségek tanulmányozása ischaemiás patkány modelleken.
PhD, University of Szeged.
(2011)

Nagy Enikő
A stresszválasz és a membránok kapcsolata emlős sejtekben.
PhD, University of Szeged.
(2009)

Nagy Ildikó Katalin
A HupSL és Hox1 NiFe hidrogenáz enzimek összehangolt szabályozásának vizsgálata Thiocapsa roseopersicina baktériumban.
PhD, University of Szeged.
(2016)

Nagy Lajos István
Talidomid analógok hatásának vizsgálata jelölésmentes szűrőrendszeren és a hepatocelluláris karcinóma egér modelljén.
PhD, University of Szeged.
(2016)

Nagy László
An Investigation of the Phylogeny and Evolutionary Processes of Deliquescent Fruiting Bodies in the Mushroom Family Psathyrellaceae (Agaricales).
PhD, University of Szeged.
(2012)

Nagy Valéria
Aszkorbát-függő alternatív elektrontranszport növényekben és az aszkorbát szerepe a Chlamydomonas reinhardtii hidrogéntermelésének szabályozásában.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Nagy Zoltán
A búza (Triticum aestivum L.) glutamin szintetáz enzim viselkedése abiotikus stresszfolyamatok ( szárazság- és az alumíniumstressz) során.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Nagy Ágota
Ubikvitin formák és az ubikvitináció vizsgálata Drosophila melanogasterben.
PhD, University of Szeged.

Nagy Gábor
A HMG-KoA reduktáz funkcionális vizsgálata Mucor circinelloides-ben.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Nagy Olga
Az anafázis promoting komplex (APC/C) katalitikus modulja Drosophila melanogasterben.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Nagymihály Marianna
Ploidy-dependent changes in the epigenome of symbiotic cells correlate with specific patterns of gene expression.
PhD, University of Szeged.
(2017)

Nagyőszi Péter
A Toll-szerű receptorok, valamint a dohányfüst összetevői által kiváltott funkciózavarok molekuláris mechanizmusai agyi endotélsejtekben.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Nedeianu Saviana
Nitric oxide in membranes and aqueous media: spin trapping and interaction with spin labels. An electron paramagnetic resonance spectroscopic study.
PhD, University of Szeged.
(2004)

Neparáczki Endre Dávid
A honfoglalók genetikai származásának és rokonsági viszonyainak vizsgálata archeogenetikai módszerekkel.
PhD, University of Szeged.
(2017)

Nyerges Ákos József
Systematic genome engineering approaches to investigate mutational effects and evolutionary processes.
PhD, University of Szeged.
(2019)

Nyeste Antal
Cytoprotective and toxic functions of the prion protein family.
PhD, University of Szeged.
(2016)

Nyilasi Andrea
Fotobiohidrogén termelésében szerepet játszó enzimek bioszintézise és metabolikus kontextusa.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Nyilasi Ildikó
A vasfelvételben szerepet játszó gének molekuláris jellemzése opportunista patogén járomspórás gombákban.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Németh Edit
A búza (Triticum aestivum L.) kloroplasztisz lokalizált glutamin-szintetáz enzim allosztérikus szabályozása, a szubsztrátumszintű működés tanulmányozása.
PhD, University of Szeged.
(2018)

Németh Tibor
Gazda - patogén kölcsönhatás vizsgálata Candida fertőzések során.
PhD, University of Szeged.
(2014)

O

Oláh Szabolcs
Diverse role of neurogliaform cells in cortical microcircuits.
PhD, University of Szeged.
(2009)

Oriana Ciurciu Anita
Functional analysis of Drosophila melanogaster histone H4 specific acetylase complex and its role in regulating chromatin structure.
PhD, University of Szeged.
(2009)

Otgonchimeg Rentsendorj
Transcriptional regulation of the martilin-1 gene.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Ozsvár Attila
Mielinhüvely károsodást követő lipid törmelék eloszlásának a vizsgálat a központi idegrendszerben és Agykérgi neurogliaform sejthálózat által kiváltott ionotróp és metabotróp gátló posztszinaptikus válaszok eltérő összegződése.
PhD, University of Szeged.

P

Paja László
Joint fusions in palaeopathology: diagnosis and epidemiology.
PhD, University of Szeged.
(2013)

Pallos Judit
Inhibition of specific histone deacetylases suppresses pathogenesis in a Drosophila model of Huntington’s disease.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Palágyi Andrea
A fitokróm B fotoreceptor szerepe a növényi cirkadián óra és ritmusok szabályozásában.
PhD, University of Szeged.
(2011)

Palágyi-Mészáros Lívia Sarolta
A HYN hidrogenáz alegységeinek vizsgálata Thiocapsa Roseopersicina BBS-ben.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Pankotai Tibor
Az ADA2b adaptor fehérjéket tartalmazó hiszton acetiltranszferáz komplexek szerepének vizsgálata Drosophila melanogaster-ben.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Pankotai-Bodó Gabriella
A hidrogenáz enzim autokatalitikus működésének vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2009)

Papdi Csaba
Új genetikai stratégia kidolgozása az Arabidopsis stressz válaszát szabályzó gének azonosítására.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Papp Csaba Gergő
Az antifungális rezisztencia és a virulencia összefüggésének vizsgálata Candida parapsilosis-ban.
PhD, University of Szeged.
(2019)

Pardi Norbert
A Drosophila melanogaster p53 sumoilációjának molekuláris biológiai és genetikai vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2011)

Pataki Andreea Csilla
The isolation of new tissue polarity genes in Drosophila and the genetic analysis of Rab23 involved in the regulation of the number and planar organization of the adult cuticular hairs.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Peca Loredana
Metal-inducible promoters of Synechocystis sp. PCC 6803 and their use for whole-cell bioreporter development.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Perhald Ariana Titiana
Development and application of transgenic approaches to study the NORK gene implicated in symbiotic interactions.
PhD, University of Szeged.
(2009)

Pettkó-Szandtner Aladár
Lucerna ciklin-függő kináz inhibitor fehérje jellemzése.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Pető Andrea
A nitrogén-monoxid (NO) szerepe, reaktív oxigénformákkal (ROF) és auxinnal való kapcsolata réz stressz során.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Pintér Zoltán
Antropometriai paraméterek diagnosztikus hatékonysága az elhízás, különös tekintettel a zsigeri zsírfelhalmozódás és bizonyos kardiovaszkuláris rizikótényezők tükrében.
PhD, University of Szeged.
(2013)

Pirity Melinda Katalin
A polycomb protein RYBP/DEDAF in vivo funkcióinak vizsgálata transzgenikus módszerekkel.
PhD, University of Szeged.
(2011)

Poles Marietta Zita
Metán belélegzés hatása az akut mesenterialis ischaemia és a korai reperfúzió okozta bélszakasz-függő funkcionális, strukturális és molekuláris változásokra patkány bélcsatornában.
PhD, University of Szeged.
(2016)

Polgár Noémi
Interaction of lysyl oxidase with the hormone placental lactogen and its effect on mammary epithelial cell proliferation and migration.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Poór Péter
Sóstressz és szalicilsav indukálta élettani folyamatok összehasonlító vizsgálata paradicsomban: akklimatizáció vagy programozott sejthalál.
PhD, University of Szeged.
(2013)

Priskin Katalin
A Kárpát-medence avar és honfoglalás kori lóállományának archaeogenetikai elemzése.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Páhi Zoltán
TAF10 fehérjék szerepe Drosophila melanogaster-ben.
PhD, University of Szeged.
(2017)

Pál Margit
Az APC komplex TPR alegységeinek genetikai analízise Drosophila melanogasterben.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Páldy Ferencz Sándor
A Drosophila melanogaster kalpainok és a sejtvándorlás.
PhD, University of Szeged.
(2013)

Pápai Gábor
A Drosophila melanogaster Dtl és Ada2aRpb4 génjeinek szerkezeti és funkcionális vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2005)

Pérez Salamó Immaculada
Functional characterization of the Arabidopsis heat shock factor A4A, identified by a novel genetic screen.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Péteri Adrienn Zsanett
Mikroszkópikus gombák mikotoxin-bontó képességének vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Pósa Anikó
Az ösztrogén és raloxifen közvetítette kardiovaszkuláris protektív mechanizmusok.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Pósa Annamária
A Mycobacterium tuberculosis komplex archaikus DNS kimutatása emberi csontvázmaradványokból.
PhD, University of Szeged.
(2017)

R

Radvánszkiné Mikuláss Kata
Antimikrobiális hatású gümő-specifikus ciszteinben gazdag (NCR) peptidek hatásmechanizmusának feltárása és a velük kölcsönhatásba lépő bakteriális fehérjék azonosítására alkalmas rendszer kidolgozása.
PhD, University of Szeged.
(2016)

Raskó Tamás
C5-citozin metiltranszferázok szekvenciaspecifikus DNS felismerésének vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2004)

Rauch Tibor
Cisz reguláló elemek szerepe a Matrilin-1 gén transzkripciós és poszt-transzkripciós szabályozásában.
PhD, University of Szeged.
(2003)

Rehman Ateeq Ur
Detection of singlet oxygen production and its relation to photosystem II photodamage in cyanobacteria and microalgae.
PhD, University of Szeged.
(2016)

Reşat Çınar
New Directions in Receptor Research; Receptor Selectivity and Promiscuity.
PhD, University of Szeged.
(2009)

Rigó Gábor
Az Arabidopsis CRK5 protein kináz szerepe a gyökérgravitropizmus szabályozásában.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Rigó Krisztina
Az ochratoxin termelés előfordulásának, biokémiai és genetikai hátterének vizsgálata Aspergillus fajokban.
PhD, University of Szeged.
(2005)

Román Viktor
A fejlődő bélidegrendszer kvalitatív és kvantitatív elemzése.
PhD, University of Szeged.
(2005)

Rus Florentina
Expression and novel function of Filamin-240 in lamellocyte development in Drosophila.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Rákos Gabriella
Neuroprotekció vizsgálata trauma és stroke modellen.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Rátkai Csilla
Characterization of medically important Pseudomonas aeruginosa isolates.
PhD, University of Szeged.
(2011)

Rózsa Márton
Whole cell patch clamp analysis of non-synaptic and synaptic signaling in rodent and human supragranular neocortex.
PhD, University of Szeged.
(2018)

Rózsa Éva
Kinureninek elektrofiziológiai hatásvizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2008)

S

Sajben-Nagy Enikő Ilona
Laskagomba-patogén Pseudomonas törzsek vizsgálata, és az ellenük történő biológiai védekezés lehetőségeinek felmérése.
PhD, University of Szeged.
(2011)

Schwéger Szabina
Eastern Palearctic oak cynipid inquilines (Hymenoptera: Cynipidae: Synergini) and associated gallwasps (Hymenoptera: Cynipidae: Cynipini).
PhD, University of Szeged.
(2017)

Seltmann Katja C.
Advancement in Hymenoptera Research through Anatomy Ontology Development.
PhD, University of Szeged.
(2013)

Sergiu Netotea
Network evolution models and bacterial communication.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Sike Ádám
ABCB1 transzporterek vizsgálata multidrog rezisztens patkány hepatoma sejtekben.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Simon Anna
A distinct GABAerg cell type: studies on the neurogliaform cell in the cerebral cortex.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Singh Dhirendra Kumar
Characterization of secreted aspartyl proteases in Candida parapsilosis.
PhD, University of Szeged.
(2020)

Sinkó Ildikó
A dohányzás okozta DNS károsodások és javításuk vizsgálata emberi Cumulus és Granulosa sejtekben.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Sipos Botond
A Nimrod szupergéncsalád evolúciója.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Somogyi Kálmán
A határsejtvándorlás szabályozásban résztvevő gének azonosítása és jellemzése ecetmuslicában.
PhD, University of Szeged.
(2004)

Spekker Olga
Evaluation of endocranial bony changes in relation to tuberculosis in the Robert J. Terry Anatomical Skeletal Collection (Washington, DC, USA).
PhD, University of Szeged.
(2018)

Spohn Réka
A bakteriális antibiotikum rezisztencia de novo evolúciója és járulékos következményei.
PhD, University of Szeged.
(2018)

Steinbach Gábor
Differenciál-polarizációs lézerpásztázó mikroszkóp fejlesztése és felhasználása anizotróp biológiai szerkezetek feltárásában.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Stier Ildikó
SssI DNS metiltranszferáz által katalizált citozin dezamináció.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Szabadics János
Consequences of sequences: Studies on convergent and divergent elements of neorotical inhibitory microcircuits.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Szabó András
A papain konformációstabilitása, stabilizálása és alkalmazása szerves oldószeres közegben.
PhD, University of Szeged.
(2009)

Szabó Enikő
A mesenchymalis őssejtek funkcionális heterogenitása nem gyulladásos és gyulladásos mikrokörnyezetben.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Szabó Kornélia Ágnes
Analysis of border cell migration using systematic gain-of-function studies in Drosophila melanogaster.
PhD, University of Szeged.
(2004)

Szabó Milán
Macro-organization and structural flexibility of the photosynthetic pigment system in diatoms.
PhD, University of Szeged.
(2011)

Szabó Renáta
Az ösztrogénhiány, elhízás és a szabadidős testmozgás hatásának vizsgálata állatkísérletes modellekben.
PhD, University of Szeged.
(2017)

Szabó Zsolt
Éter típusú üzemanyag-adalékok mikrobiális bontása: a Methylibium sp. T29 jelű, új MTBE-bontó törzs izolálása és jellemzése.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Szabó Áron
A drosophila melanogaster 26s proteaszóma RTP1 alegységeinek molekuláris genetikai és funkcionális vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Szakál Barnabás
A kínai hörcsög heterokromatin protein 1 (HP1) génjeinek klónozása és jellemzése.
PhD, University of Szeged.
(2005)

Szalai Zita
A szabadidős mozgás kardiovaszkuláris és vastagbélgyulladást csökkentő hatása patkányban: a hem-oxigenáz és a nitrogénmonoxid-szintáz enzimek szerepe.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Szalay-Bekő Máté
Biológiai hálózatok átfedő modularizálását végző számítógépes programok és azok alkalmazási területei.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Szamecz Béla
Heterológ fehérjék expressziójára alkalmas rendszer fejlesztése.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Szameczné Rutkai Edit
A Lambda bakteriofág másodlagos attachment helyekre való integrációja megváltozott specifitású int mutánsok esetén.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Szappanos Balázs
Génkölcsönhatások és evolúciós újítások vizsgálata anyagcsere-hálózati megközelítéssel.
PhD, University of Szeged.
(2017)

Szatmári Anna-Mária
A brasszinoszteroid bioszintézis és érzékelés napszakos szabályozása.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Szebeni Gábor János
A galektin-1 alapvető faktor a csontvelő eredetű mesenchymalis őssejtek tumor fejlődést serkentő hatásában.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Szekeres András
Hazai talajmintákból izolált Trichoderma törzsek ökofiziológiai és molekurális vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Szepesi Ágnes
Hosszútávú szalicilsav előkezelés hatása paradicsom növények sóstressz akklimatizációjára.
PhD, University of Szeged.
(2009)

Szigeti Gyöngyi
Az Aspergillus nemzetség átfogó filogenetikai analízise; potenciális mikotoxin-termelő és opportunista patogén fekete Aspergillus törzsek jellemzése.
PhD, University of Szeged.
(2018)

Szlanka Tamás
A 26S proteaszóma p54 alegységét érintő deléció előállítása és jellemzése Drosophila melanogaster-ben.
PhD, University of Szeged.
(2004)

Szuperák Milán
Ivarsejtek kialakulásában szerepet játszó faktorok azonosítására alkalmas genomszintű vizsgálati módszerek kidolgozása Drosophila melanogasterben.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Szvetnik Attila
Escherichia coli aminosav-transzporterek vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Szász András
A veleszületett immunitás szabályozásának vizsgálata in vitro és in vivo rendszerekben.
PhD, University of Szeged.
(2013)

Szécsényi Mária
Fajtafüggő élettani és transzkriptszintű változások szárazságstressz hatására búzában.
PhD, University of Szeged.
(2011)

Székely Gyöngyi
The regulatory roles of P5CS genes in Arabidopsis thaliana.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Szőllősi Réka
Nehézfémkezelés által kiváltott oxidatív stressz vizsgálata csírázó indiai mustár (Brassica juncea L.) magvakban.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Szőri-Dorogházi Emma
A membránkötött Hyn [NiFe] hidrogenáz enzim struktúra-funkció analízise Thiocapsa roseopersicina-ban.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Szűcs Attila
A búzaszem fejlődésében szerepet játszó gének azonosítása bioinformatikai és molekuláris módszerekkel.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Sümegi Máté
A Drosophila melanogaster 26A proteaszóma alegységösszetétele, alegységszerkezet-változásai és O-glikozilációi.
PhD, University of Szeged.
(2004)

T

Takács István Gábor
Szénhidrátbontó enzimek gátlásának vizsgálata STZ indukált diabetes mellitus egérmodellben.
PhD, University of Szeged.
(2018)

Takács Mária
Hidrogén metabolizmusban szerepet játszó gének és géntermékek vizsgálata Thermococcus litoralis-ban.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Takács Sándor
Fehérje interakciók az ecetmuslica telomerének retrotranszpozonjain.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Takács Zoltán
Exogén SA kezelések fényben és sötétben történő hatásának összehasonlító elemzése vad típusú és etilén receptor mutáns, Never-ripe paradicsom növények leveleiben.
PhD, University of Szeged.
(2018)

Takó Miklós
Járomspórás gombák béta-glükozidáz enzimeinek vizsgálata: az enzim tisztítása és jellemzése, a kódoló gének molekuláris és funkcionális elemzése.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Talapka Petra
Strukturális és molekuláris változások Crohn-beteg patkányok bélidegrendszerében.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Temesváriné Ábrahám Edit
A prolin felhalmozódás és az ebben kulcsszerepet játszó gének transzkripcionális szintű vizsgálata Arabidopsis thaliana-ban.
PhD, University of Szeged.
(2005)

Tenger Katalin
A mitokondriális citokróm c poszttranszlációs érése.
PhD, University of Szeged.
(2011)

Tengölics Roland
A hidrogenázok és a kénanyagcsere kapcsolatának jellemzése fototróf bíbor kénbaktériumokban.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Terecskei Kata
Egy kis GTP-kötő fehérje szerepe a növényi cirkadián óra, stressz-válaszok és a fényfüggő endoreduplikáció szabályozásában.
PhD, University of Szeged.
(2013)

Tiricz Hilda
Szimbiotikus eredetű, antimikrobiális típusú peptidek hatása Sinorhizobium meliloti baktériumra.
PhD, University of Szeged.
(2013)

Tombácz István
A Drosophila melanogaster Fcp1 foszfatáz szerkezetének és funkciójának vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Tserennadmid Rentsenkhand
Illóolajok és kombinációik hatása élelmiszerromlást okozó mikroorganizmusokra.
PhD, University of Szeged.
(2011)

Tubak Vilmos
A TL1A/VEGI gén expressziójának vizsgálata differenciálódó csirke porcszövetben és humán autoimmun folyamatokban.
PhD, University of Szeged.
(2009)

Tuka Bernadett
Role of pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide (pacap) in the trigeminovascular system: preclinical and clinical results.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Turóczy Zoltán
The role of rice aldo/keto reductases in the detoxification of reactive carbonyls and their use to create stress resistant transgenic plants.
PhD, University of Szeged.
(2011)

Tímár Edit
Megváltoztatott szekvenciaspecifitású DNS metiltranszferázok létrehozása és vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2017)

Tóth Adél
Az opportunista humánpatogén Candida parapsilosis élesztőgomba elleni természetes és adaptív immunválasz vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Tóth András
Hidrogén és kén anyagcserében szerepet játszó NAD+/NADP+ függő enzimek Thermococcus litoralis hipertermofil archaebaktériumban.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Tóth Anna
Egy emlős mesterséges kromoszóma több génnel történő feltöltésének új módszere.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Tóth Erzsébet Melinda
A Hsp27 neuroprotektív szerepének tanulmányozása transzgenikus egerekben.
PhD, University of Szeged.
(2013)

Tóth Eszter Judit
Curvularia lunata interakciójának vizsgálata a természetes immunválasz sejtjeivel.
PhD, University of Szeged.
(2019)

Tóth Liliána
A Neosartorya fischeri antifungális protein 2 (NFAP2) izolálása és jellemzése.
PhD, University of Szeged.
(2018)

Tóth Mónika
Az MDR1 gén kromatin szerkezetének tanulmányozása gyógyszerérzékeny és gyógyszerrezisztens humán sejtekben.
PhD, University of Szeged.
(2013)

Tóth Renáta
Az opportunista humánpatogén Candida parapsilosis patomechanizmusának molekuláris szabályozottsága.
PhD, University of Szeged.
(2016)

Tóth Réka
A növényi cirkadián óra szerepének vizsgálata a fotoreceptor gének kifejeződésének szabályozásában.
PhD, University of Szeged.
(2004)

Tölgyesi Csaba
Gyepközösségek közötti ökotonok dinamikája egyirányú és fluktuáló vízállapot-változások mellett.
PhD, University of Szeged.
(2017)

Tömöry Gyöngyvér
A Kárpát-medence honfoglalás kori (10-11. századi) lakosságának valamint mai magyar nyelvű népcsoportoknak összehasonlító mitokondriális alapú filogeográfiai analízise.
PhD, University of Szeged.
(2009)

Török Nóra
Eltérő életkori sajátságokat mutató neurológiai kórképek genetikai vizsgálata.
PhD, University of Szeged.

U

Ughy Bettina
Phycobilisome assembly in Synechocystis sp. strain PCC6803.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Umenhoffer Kinga
Az Escherichia coli K-12 inszerciós elemeinek hatása a genom stabilitására.
PhD, University of Szeged.
(2010)

V

Vajravel Sindhujaa
Carotenoids affect the structure and functions of the Cyanobacterial photosynthetic complexes.
PhD, University of Szeged.
(2018)

Valkai Ildikó Anna
Stressztoleranciát biztosító gének azonosítása a halofita Lepidium crassifolium-ból.
PhD, University of Szeged.
(2018)

Vamoş Ecaterina Edith
Analysis of the mechanism by which dADA2 factors contribute to the specificity of dSAGA and dATAC histone acetyltransferase complexes.
PhD, University of Szeged.
(2013)

Varga Dániel Péter
Az akut L-kinurenin szulfát kezelés magatartási, szövettani és keringési hatásainak komplex vizsgálata C57Bl/6j egér törzsben.
PhD, University of Szeged.
(2017)

Varga Gergely I. B.
A Headcase a Drosophila melanogaster vérsejtképződésének szabályozó faktora.
PhD, University of Szeged.
(2019)

Vass István Zoltán
A PhrA fotoliáz és szerkezeti homológja a PhrB kriptokróm szerepe a Synechocystis sp. PCC 6803 kettes fotokémiai rendszerének javítási ciklusában.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Vastag Mária
Genetikai és rendszertani vizsgálatok a Rhizomucor nemzetségben.
PhD, University of Szeged.
(2002)

Vedelek Balázs
A Drosophila telomer védelmét szolgáló fehérjék fajképzésben betöltött lehetséges szerepének vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2017)

Vedelek Viktor
A Drosophila melanogaster poszt-meiotikus spermatogenezisében szerepet játszó gének vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2017)

Veszelka Médea
Rekreatív testmozgás kardioprotektív és gyulladáscsökkentő hatásának vizsgálata patkánymodellben.
PhD, University of Szeged.
(2018)

Veszelka Szilvia
Protection againts blood-brain barrier damages in pathological conditions: in vivo and in vitro studies.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Viczián András
A fitokróm fotoreceptorok irányította jelátvitelben szerepet játszó transzkripciós faktor funkcionális vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2004)

Vidal Meireles André Manuel
Ascorbate biosynthesis and its physiological roles in the green alga Chlamydomonas reinhardtii.
PhD, University of Szeged.
(2018)

Vidács Anita
Élelmiszeriparban használható illóolajok fertőtlenítő és antimikrobiális hatásának vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2018)

Virágh Eszter Erika
Az importin-α2 paralóg-specifikus szerepe és összehangolt együttműködése az importin-β/Ketel génnel az ecetmuslica korai embrionális fejlődésében.
PhD, University of Szeged.
(2013)

Virágh Máté
A Neosartorya fischeri antifungális protein (NFAP) heterológ expressziója és hatásmechanizmusának vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2015)

W

Walter Fruzsina
Új lehetőség a vér-agy gát megnyitására: a tezmilifen és a rövidláncú alkilglicerolok hatása agyi endotélsejteken.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Waro Biru Girma
Roles of voltage-gated Shal/Kv4 ion channels in D.melanogaster life span, motor activity, learning and memory.
PhD, University of Szeged.
(2013)

Wirth Roland
Biogáz termelő mikroorganizmus közösségek vizsgálata metagenomikai megközelítéssel.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Wodala Barnabás
A nitrogén-monoxid hatása borsólevelek fotoszintetikus elektrontranszportjára.
PhD, University of Szeged.
(2009)

Y

Yu Ping
Plant RBR proteins are phosphorylated in cell cycle-phase dependent manner and the B” regulatory subunit containing OsPP2A holoenzyme mediates the dephosphorylation of OsRBR1.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Z

Zakar Tomás
Lipidek és karotinoidok szerepe a cianobakteriális fotoszintetikus makrokomplexek kialakulásában.
PhD, University of Szeged.
(2018)

Zambrano Carrillo Carolina Lorena
Production of bioactive phenolic compounds from fruit residues by solid-state fermentation and carbohydrase treatment.
PhD, University of Szeged.

Zsigmond Laura
A mitokondriális elektrontranszportot befolyásoló Arabidopsis PPR40 fehérje szerepe az abiotikus stresszválaszokban.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Zsindely Nóra
A dSAGA specifikus hiszton acetiláció génműködés szabályozásban betöltött funkciójának vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2013)

Zsámboki János
A Nimród fehérje- és géncsalád szerepe a mikroorganizmusok felismerésében és bekebelezésében.
PhD, University of Szeged.
(2013)

Zádori Zoltán
Új virális funkciók felismerése szekvenciaelemzéssel.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Á

Ács Klára
A glicerinaldehid-3-foszfát dehidrogenázt (GPD) kódoló gén klónozása Mucor circinelloides-ből transzformációs rendszer kidolgozása céljából.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Ács Norbert
Biogáztermelő mikrobaközösségek molekuláris biológiai vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Ágoston Vilmos
Hálózati modellek alkalmazása a molekuláris biológia néhány problémájára.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Ámon Judit
Az első eukarióta nikotinsav hasznosítási útvonal felderítése, szabályozása és enzimeinek vizsgálata Aspergillus nidulans modellszervezetben.
PhD, University of Szeged.
(2019)

É

Élő Péter
Egy atadenovírus izolátum genomjának összehasonlító elemzése.
PhD, University of Szeged.
(2003)

Ö

Ördög Attila
A gomba eredetű elicitor kitozán hatása a zárósejtek működésére: a sztómamozgás és a zárósejt fotoszintézisének kapcsolata.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Ördögh Lilla
Terápiás potenciállal rendelkező növényi szimbiotikus peptidek patogén gombákra gyakorolt hatásának és toxicitásának vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Ötvös Krisztina
Felismerések a nitrogén oxid sejtosztódást és differenciációt szabályozó tulajdonságáról lucernában.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Özge Sözer
Carotenoids assist in assembly and functions of photosynthetic complexes in cyanobacteria.
PhD, University of Szeged.
(2011)

Ú

Újfaludi Zsuzsanna
A Drosophila p53 működésének vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2008)

This list was generated on 2020. január 25. 10:07:03 CET.