Művek tudományterület szerint "természettudományok > biológiai tudományok"

Vissza
Export [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
csoportosítás: Publikációban használt név | csoportosítás nélkül
Válasszon: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Á | Ö | Ú
Találatok száma ezen a szinten: 311.

A

Abasova Leyla
The role of the orange carotenoid protein and PsbU protein in photoprotection in cyanobacteria.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2011)

Mr. Achar Yathish Jagadheesh
Coordinated protein and DNA remodeling by human HLTF and comparison of its activity with Bloom Syndrome helicase protein.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2011)

Akhtar Parveen
Excitonic States and Excitation Energy Transfer in Plant Light-Harvesting Complexes in Different Molecular Environments.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2018)

Mr Al-awar Amin
Novel potentials of dipeptidyl peptidase-4 inhibitor sitagliptin against ischemia-reperfusion (I/R) injury in normolipidemic and hyperlipidemic animals.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2018)

Aleksza Dávid
A foszfátéhezés, mint a stresszindukált prolinszintézis kiváltója Arabidopsis thaliana-ban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2018)

Antal Otilia
Telítetlen zsírsavak és sugárzás hatása humán glióma sejtekre: morfológiai, biokémiai és génexpresszió elemzés.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2016)

B

Dr Bagi Zoltán
Biogáz fermentáló rendszerek hatékonyságának mikrobiológiai fokozása.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2009)

Bagyánszki Mária
A humán bélidegrendszer és szöveti környezetének embrionális fejlődése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2002)

Bajkán Szilvia
A D1 protein mutáció hatása a kettes fotokémiai rendszer energiahasznosítására eltérő vízellátású növényekben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2011)

Baka Judith
Agykérgi szinapszisok összehasonlító vizsgálata és a szinapszisszám változása posztpartum depresszióban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2018)

Balogh Dávid
A humán HLTF fehérje HIRAN doménjének strukturális és funkcionális vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2016)

Balázs János
Komplementer morfológiai és kémiai antropológiai vizsgálatok régi emberi maradványokon.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Baranyi Nikolett
Mezőgazdasági és klinikai szempontból jelentős aflatoxin-termelő Aspergillus izolátumok jellemzése és genetikai variabilitásának vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2016)

Bebes Attila
Xenobiotikum transzporterek vizsgálata humán keratinocitákban és bőrben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2012)

Bela Krisztina
Növényi glutation peroxidáz enzimek vizsgálata lúdfűben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2018)

Bencsik Ottó
Fonalas gombák másodlagosmetabolit-termelésének tanulmányozása.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Bereczki Zsolt
Az avarok trepanációs szokásai a Dél-Alföld bioarcheológiai leletanyagának tükrében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Bernula Péter
Szövettípusokra jellemző folyamatok az UV RESISTANCE LOCUS 8 (UVR8) UV-B fotoreceptor jelátviteli rendszerében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2018)

Bihari Péter
Társbérlő gubacsdarazsak filogenetikája és filogeográfiája.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2011)

Bindics János
A fitokrómok N-terminális régiójának szerepe a vörös és távoli vörös fény érzékelésében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Blaskó Andrea
Szolubilis és sejteredetű galektin-1 által kiváltott T sejt apoptózis mechanizmusa; egy összehasonlító tanulmány a galektin-1 fiziológiás hatásának meghatározására.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2011)

Blastyák András
A Rad5 fehérje szerepe a blokkolt replikációs villa menekítésében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Dr. Blazsó Péter Gábor
A ciklin C promóter működésének jellegzetességei emlősökben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2011)

Bogos Balázs
A foszfatidil-glicerin fiziológiai szerepe egy obligát fotoautotróf, a Synechococcus sp. PCC7942 cianobaktériumban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Bokor Eszter
Az első eukarióta nikotinsav lebontási útvonal felderítése Aspergillus nidulans-ban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.

Boros Éva
A gyulladásos bélbetegségek patogenezisében szerepet játszó gének és mikroRNS-ek azonosítása módosított mintagyűjtéssel.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2018)

Boross Gábor Zoltán
A kompenzáló evolúció rendszerszintű vizsgálata élesztőben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2016)

Borsos Barbara Nikolett
A humán P53 fehérje transzkripció elongációban betöltött, eddig nem azonosított szerepének jellemzése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Bozsó Miklós
Taxonómiai és filogenetikai vizsgálatok a palearktikumi Saphonecrus Dalla Torre & Kieffer tölgy gubacs inquilin fajokon (Hymenoptera: Cynipidae, Synergini).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2015)

Bozsóki Zoltán
A nitrogénkötő szimbiózis génjeinek evolúciós és funkcionális vizsgálata Medicago truncatula modellnövényen.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2018)

Budai Mária
Összehasonlító fogmorfológiai vizsgálat a történeti és a mai népesség körében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2007)

Bujna Ágnes
A Drosophila mir-282 mikroRNS gén szerkezeti és funkcionális jellemzése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2016)

Buzás-Bereczki Orsolya
A TATA-kötő fehérje asszociált faktor 3 (TAF3) p53-mal való kölcsönhatásának funkcionális vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Báldi Rita
Két molekula sejtszintű kifejeződése patkány agyszövetben: a KCC2, mely közvetett módon, a posztszinaptikus GABA A receptor mediált sejtválaszban játszik szerepet, valamint a δ alegységgel rendelkező GABA A receptor, mely a tónusos áramok kialakításában vesz részt.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2012)

Bálint Balázs
Utilization of protein-rich animal waste materials to produce biohydrogen.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2009)

Bíró Judit
A növényi NRP fehérjék lehetséges szerepe a hiszton defoszforiláció szabályozásában, és a hőstressz válaszban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Bódi Nikolett
A myentericus plexust ellátó kapillárisok diabétesszel összefüggő strukturális, molekuláris és funkcionális változásai streptozotocin-indukált diabéteszes patkányban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2011)

Bódi Zoltán
A fenotípusos heterogenitás szerepe és jelentősége az adaptív folyamatokban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2018)

C

Chakraborty Tanmoy
Fungal eicosanoid biosynthesis Influences the virulence of Candida Parapsilosis.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2019)

Chandrakumar Lalitha
Gut region-specific alterations of the endogenous heme oxygenase system and pro-inflammatory cytokines in the enteric neurons of streptozotocininduced diabetic rat model.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2018)

Cheregi Otilia-Silvia
Involvement of proteases, cyclic nucleotides and small heat shock proteins in psii repair in synechocystis sp. PCC6803.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Cingaram Pradeep Kumar Reddy
Investigation of the role of prion protein in protection against transition metal induced toxicity.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2016)

Cserháti Mátyás
An enumeration-based putative dyad predicting algorithm for promoter analysis in plants.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2011)

Cseri András
Genomikai és fenomikai megközelítések kombinálása az árpa szárazságtűrésének jellemzésében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Csernetics Árpád
Karotintermelő járomspórás gombák genetikai módosításának lehetőségei.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2012)

Csoboz Bálint
Regulatory role of plasma membrane microdomains in cellular stress sensing and growth signaling.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2018)

Csonka Katalin
A Candida parapsilosis in vivo fertőzés jellemzése: a sejtfal N-mannoziláció szerepe a virulenciában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.

Csordás Gábor
Vérsejtleszármazási vonalak vizsgálata Drosophila melanogasterben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Csörgő Bálint
Redukált genomú Escherichia coli törzs genetikai stabilitásának növelése az indukálható DNS-polimerázok kiiktatásával.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2012)

Czibula Agnes
Az idiopathiás scoliosis molekuláris genetikai vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

D

Daraba Andreea
Def1 promotes polymerase exchange at stalled replication forks upon DNA damage.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Ms Dinç Emine
Antisense Oligodeoxynucleotide Technology: A Novel Tool for Gene Silencing in Higher Plants.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2012)

Dobszay Marton B.
Developmental Determinants of Synapse-specific Retrograde Signalling in Cortical Neuronal Networks.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Domoki Mónika
A embriogén kompetencia kialakulása során aktiválódó gének azonosítása lucerna sejtekben és az “Oxprot” gén jellemzése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2009)

Dorjgotov Dulguun
Növényi RHO (ROP) GTP-áz aktivált kinázok azonosítása és jellemzése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2009)

Duzs Ágnes
Egy új típusú szulfid kinon oxidoreduktáz funkcionális és működési analízise.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2018)

Dürgő Hajnalka
Gümő-specifikus NCR peptidek azonosítása, vad és mutáns Medicago truncatula gyökérgümők összehasonlító fehérjeanalízise, és az NCR247 lehetséges bakteriális interakciós partnereinek felderítése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2015)

E

Engin Bojnik
Biochemical and pharmacological characterizations of the novel endogenous opioid peptide motifs and synthetic nociceptin hexapeptide sequences.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2009)

Enyedi Márton Zsolt
A BRCA1 és BRCA2 gének tumorevolúcióban szerepet játszó mutációinak vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

F

Faragó Nóra
Szív, tumor és idegsejtek fókuszált miRNS és mRNS expressziós analízise.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2012)

Farkas Zoltán István
Tipizálási módszerek kidolgozása Candida fajok elkülönítésére.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Fehér Balázs
Az UV-B fény és a növényi cirkadián óra kapcsolatának vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2011)

Feigl Gábor
Nehézfém-indukált nitro-oxidatív stressz vizsgálata Brassica fajokban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2015)

Forgóné Guóth Adrienn
Búzafajták szárazságtűrésének élettani indikátorai.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Fuzik János
Globális agyi ischaemia hatása két különböző patkánytörzs kérgi aktivitására és egy új lehetséges neuroprotektív stratégia tesztelése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Fülöp András
A polihidroxi-alkánsavak és a hidrogén metabolizmus kapcsolata egy fototróf bíbor kénbaktériumban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2012)

Fülöp Dávid
Taxonómiai és filogenetikai vizsgálatok Palearktikus Charipinae (Hymenoptera, Figitidae) fajokon.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

G

Galgóczi László
Kis molekulatömegű antimikrobiális fehérjék és kódoló génjeik vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Gali Himabindu
Role of non-classical polymerases and SUMO PCNA dependent mechanisms in the maintenance of genome stability.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2012)

Gali Vamsi Krishna
Translesion DNA Polymerase eta functions in transcription elongation.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2018)

Galina Vasileva Ivanova
Hydrogen production from biomaterials by the extreme thermophile Caldicellulosiruptor saccharolyticus.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2009)

Gallé Róbert
Dél-alföldi pókközösségek szerkezete.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2011)

Gallé Ágnes
Búzafajták ozmotikus- és szárazságstressz alatti akklimatizációja, a glutation transzferázok szerepe a stresszválaszban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Gellért Levente
Neuroprotekcios lehetőségek kinureninekkel.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Gombos Magdolna
A szálkaperje (Brachypodium distachyon) LOB-domain transzkripciós faktorok géncsaládjának jellemzése, és két fehérjéjének kölcsönhatás-vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2018)

Gombos Rita
A Drosophila DAAM axon növekedésben betöltött szerepének vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2012)

Grózer Zsuzsanna Barbara
A bioaktív lipidek és a zsírsav-bioszintézis szerepe a Candida Parapsilosis virulenciájában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2015)

Gyula Péter
Egy szokatlan szerkezetű kis GTPáz növényi cirkadián órában betöltött szerepének vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2009)

Gábor Erika
A mézelő méh sejt-közvetítette immunitása.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2019)

Gémes Katalin
Paradicsom sóstressz akklimatizációjának javítása szalicilsav előkezeléssel: a reaktív oxigénformák és a nitrogén-monoxid szerepe.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2011)

Güngör Burçin
The role of small GTPase Rac1 in stress signaling.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

H

Hajdu Anita
A fitokróm B fotoreceptor szerepe a virágzás fotoperiodikus szabályozásában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2015)

Hajdú Ildikó
A HLTF (Helicase like transcription factor) és az SHPRH (SNF2 histone linker PHD RING helicase) fehérjék szerepe a károsodott DNS replikációjában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2009)

Halmai Miklós
DNS reparációs és DNS hiba tolerancia folyamatokat befolyásoló PCNA mutánsok genetikai elemzése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Harazin András
Az α-melanocita stimuláló hormon gyulladáscsökkentő hatása biológiai gátrendszerek tenyészetes modelljein.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2018)

Hatvani Lóránt
Mushroom pathogenic Trichoderma species: occurrence, biodiversity, diagnosis and extracellular enzyme production.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Haţegan Lidia
Differential expression of the brassinosteroid receptor-encoding BRI1 gene in Arabidopsis thaliana.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Hegedüs Botond
A szulfanilsav-bontó Novosphingobium resinovorum SA1 törzs strukturális genomikai és transzkriptomikai vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.

Henn László
A Drosophila melanogaster ivarvonal-fejlődésében szerepet játszó gének azonosítása és vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Herédi Judit
A kinurénsav termelődés anatómiai és funkcionális vizsgálata egér agyszövetben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2018)

Homa Mónika
Szaruhártya-fertőzésekből izolált Fusarium törzsek átfogó vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2016)

Honti Viktor
Epigenetikus szabályozó faktorok azonosítása és jellemzése Drosophila melanogaster-ben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2009)

Horváth Edit
A szalicilsav előkezelés hatása a sóstressz akklimatizációra különös tekintettel a glutation transzferázok szerepére paradicsom és lúdfű növényekben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2015)

Horváth Győző
Kisemlős populációk paramétereinek becslése és modellezése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2009)

Horváth Krisztina
Kísérletes gyulladásos bélbetegség modell hatásmechanizmusának vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Horváth Péter Ferenc
Candida parapsilosis szekretált aszpartil proteinázok virulenciában betöltött szerepének vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Hracskó Zsuzsanna
Szabad gyökök szerepe neonatológiai kórképekben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2009)

Hunyadkürti Judit
A Propionibacterium acnes filogenetikai jellemzése új molekuláris tipizálási módszerek kidolgozásával és egyes törzsek lipáz aktivitásának meghatározása.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

J

Jancsó Zsanett
Az oxidatív stressz és az antioxidáns védelmi rendszer vizsgálata nehézfém kezelést követően pontyban és streptozotocin-indukálta diabéteszes patkány modellben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2015)

Joseph Mary Prathiba
Identification & functional characterization of the Arabidopsis ZINC FINGER PROTEIN 3.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Juhász Szilvia
A C1orf124/Spartan szerepe a DNS-hiba tolerancia útvonalban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Jurca Elena Manuela
Characterization of ROP GTPase-activated Arabidopsis receptor-like cytoplasmic kinases (RLCK class VI_A).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2011)

János-Zsigmond Kelemen
Bioinformatic analysis and digital signal processing on global gene expression screening data.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2007)

Jász-Subáné Varga Emilia
Fény és elektronmikroszkópos vizsgálatok a ponty (Cyprinus carpio L.) emésztőkészülékén különös tekintettel a májra.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1982)

K

Kajdocsi Lovász Gabriella
A török hódoltság kori idegen etnikumok összehasonlító embertani vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2015)

Kalapis Dorottya
A felgyorsult fehérje körforgás szerepe a transzlációs hibákkal szembeni alkalmazkodási folyamatokban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Kanizsai Orsolya
A Formica fusca és Camponotus vagus hangyafajok koegzisztenciájának formái és feltételei erdőssztyepp élőhelyeken.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Karcsúné Kis Gyöngyi
Orexin jelentősége a vízanyagcsere, valamint a vazopresszin kiválasztás szabályozásában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2012)

Kari Beáta
A veleszületett immunitás vizsgálata Drosophila melanogasterben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2016)

Karácsony Zoltán
High Mobility Group fehérjék élettani szerepének vizsgálata Aspergillus nidulans modellszervezetben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2016)

Kasi Phanindra Babu
The Anti-amyloidogenic effect of natural product extracts on amyloid-like fibril formation of trypsin in aqueous organic solvents.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2019)

Mr Kenny Paul
Screening and characterization of plant physiological traits using photosynthetic and phenotyping tools.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2016)

Kerekes Erika Beáta
Illóolajok hatása élelmiszeriparban előforduló mikroorganizmusok biofilmképzésére és sejt-sejt közötti kommunikációjára.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Kerényi Ádám
A bakteriális kommunikáció vizsgálata ágens alapú modellel.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2015)

Keszthelyi Andrea
Cryptococcus Neoformans ellen hatásos killer toxint termelő illetve nem termelő Filobasidium Capsuligenum törzsek összehasonlítása, toxinjuk jellemzése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Khoroshyy Petro
Dynamics of physical processes in proteins studied by kinetic absorption spectroscopy.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Kis Emese
Gyógyszermolekulák és ABC transzporterek kölcsönhatásának vizsgálatára alkalmas in vitro rendszerek fejlesztése és validálása.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Kiss Mihály Arnold
Identification and characterisation of novel small nuclear RNAs.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2005)

Kiss Márton
Emésztőrendszeri diszfunkció és humorális immunválasz kapcsolata IV-es típusú kollagén mutációkkal Drosophilában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Kiss Petra Veronika
A Drosophila 26S proteaszóma p54 alegységének lehetséges extraproteaszómális szerepe.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2007)

Kiss Éva
Az Acaryochloris marina cianobaktérium kettes fotokémiai rendszerének D1, D2 és citokróm b559 alegységeit, valamint a Hox hidrogenázt kódoló gének kifejeződésének vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2012)

Knapp Levente
Egy új fokális ischaemiás modell kialakítása és az oxálecetsav hatásainak vizsgálata patkány központi idegrendszerén.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2015)

Kocsis Kitti Anita
Az acetil-L-karnitin neuroprotektív hatásának vizsgálata ischemiás modelleken.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2015)

Kocsubé Sándor
Humán patogén Candida fajok molekuláris kimutatása és jellemzése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Kolbert Zsuzsanna
A nitrogén-monoxid (NO) szerepe, keletkezése és forrása auxin kezelés, valamint ozmotikus stressz alatt gyökerekben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2009)

Komlósi Gergely
Humán agykérgi neuronhálózatok működése és szerotonerg szabályozása.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Korcsmaros Tamas
Jelátviteli útvonalak rendszerszintű adatbázisa és elemzése: új fehérjefunkciók, jelátviteli keresztbeszélgetések és gyógyszercélpont-jelöltek meghatározása.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2011)

Kotogán Alexandra
Járomspórás gombák extracelluláris lipázainak vizsgálata: enzimtermelés, hidrolitikus és szintetikus reakciók jellemzése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Kovács Dávid
Arany és ezüst nanorészecskék sejtbiológiai hatásainak vizsgálata p53 deficiens rákos sejtekben és tumor metasztázis modellben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Kovács Etelka
Magas fehérjetartalmú ipari hulladékok anaerob fermentációjának fokozása adaptált mikrobaközösség segítségével.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Kovács Gergő
Rybp is required for neural differentiation of mouse embryonic stem cells.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2016)

Kovács Judit
Comparative study of salt stress-induced physiological and molecular responses in tomato (Solanum lycopersicum L.).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Kovács Károly
Az anyagcsere szerkezetének hatása a genetikai interakciókra és a genomszerveződésre.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Kovács Laura
A Neosartorya fischeri által termelt defenzinszerű antifungális protein azonosítása és jellemzése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Kovács Levente
A DmUsp5 dezubikvitiláz fiziológiai funkciójának meghatározása Drosophila melanogasterben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2015)

Kovács-Sólyom Ferenc
A tumorsejtek által kiválasztott galektin-1 T-sejtekre kifejtett apoptotikus hatásának mechanizmusa.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Kovácsné Csányi Bernadett
Honfoglalás kori, valamint magyar és székely populációk apai ági genetikai kapcsolatrendszerének vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2009)

Kovácsné Lendvai Ágnes
Sejtciklus specifikus gének szabályozása a növényi növekedés és fejlődés során.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2007)

Kozma Gabriella
Egy Polycomb Response Element (PRE) in situ vizsgálata Drosophila melanogaster-ben génkonverzió segítségével.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Kriston-Pál Éva
A mezenhimális őssejt-eredetű galektin-1 meghatározó faktor a felnőtt szöveti őssejtek pro-angiogén funkciójában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Kristó Ildikó
Az aktinkötő Moesin fehérje sejtmagi funkciójának vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2016)

Kristóf Lilla Alida
Paleoradiológia: Non-invazív módszertani lehetőség a történeti antropológiában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2015)

Krizsán Krisztina
Opportunista patogén Cochliobolus izolátumok jellemzése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Kumar Dileep
Functional characterization of the mevalonate-isoprenoid biosynthesis pathway genes in Mucor circinelloides.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2018)

Ms Kuntam Soujanya
Development of novel dyes and fluorescence-imaging based approaches for cellular localization and dynamics of lipid droplets.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2016)

Kurunczi Anita
Neuroplasztikus változások a központi idegrendszerben: a gonadális hormonok szerepe.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2009)

Körmöczi Péter
Trichoderma törzseken alapuló növényvédő és növénynövekedést serkentő bioeffektorok fejlesztése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2016)

L

Laczi Krisztián
Szénhidrogén bontó Rhodococcus erythropolis törzsek funkcionális genomikai analízise és biotechnológiai alkalmazása.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Laczkó-Dobos Hajnalka
A foszfatidil-glicerin szerepe a fotoszintetikus szervezetek sejtfunkcióiban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2009)

Lakatos Gergely
Bakteriális partnerek által elősegített foto-fermentatív hidrogéntermelés Chlamydomonas algában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2015)

Laurinyecz Barbara
A Drosophila Melanogaster lamellocitáira jellemzi molekulák funkcionális vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2009)

Lehoczki-Krsjak Szabolcs
Tebukonazol és protiokonazol hatóanyagok mennyiségének, transzlokációjának, bomlásának és kalászfuzáriózis elleni hatékonyságának vizsgálata búzában különböző kijuttatási módszereknél.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Lehotai Nóra
Szelén-indukált stresszválaszok vizsgálata Arabidopsis thaliana L. és Pisum sativum L. növényekben, a biofortifikáció lehetősége.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Linka Beáta
Kataláz aktivitás vizsgálata a Rhizopus oryzae opportunista patogén járomspórás gombában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2012)

Linke Nikolett
A glutamáterg neuronális rendszer fejlidése a humán magzati bélidegrendszerben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Lipinszki Zoltán
A poliubiquitin receptorok fejlődésstádiumspecifikus szabályozása drosophila Melanogasterben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2009)

Lukács Gyöngyi
A Rhizomucor miehei járomspórás gomba HMG-koenzim A reduktáz génjének molekuláris és funkcionális vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

László Orsolya
Gyermekkorú maradványok összehasonlító vizsgálata történeti népességekben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2018)

Lénárt Nikolett
Hiperlipidémia okozta neurodegeneratív és vér-agy gát-elváltozások ApoB-100 transzgenikus egerekben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2015)

Lövei Gábor
Vizsgálatok a Sylvia atricapilla és Phylloscopus collybita (Aves: passeriformes) fajok átvonuló populációin.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1977)

Lőrinczi Gábor
Szubmediterrán erdei hangyaközösségek (Hymenoptera: Formicidae) tér- és időbeli szerveződése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2015)

M

Majer Petra
Antioxidánsok szerepe a levelek akklimációjában – rövidtávú alkalmazkodás változó megvilágításhoz.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Dr Marincs Ferenc
Regulation of nopaline uptake in Agrobacterium tumefaciens.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2007)

Marosi Máté Gábor
Ischaemia okozta funkcionális és morfológiai károsodások és néhány lehetséges neuroprotektív beavatkozás vizsgálata patkány modellen.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2009)

Marton Annamária
A melanoma lehetséges terápiás célpontjainak vizsgálata: az NF-κB jelátviteli útvonal gátlása és a melanoma sejtek termelte exoszómák immunmoduláló hatásának vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Maróti Judit
Metabolic versatility of [NiFe]-hydrogenases in Thiocapsa roseopersicina.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Masson Muriel
The Osteological Evidence of Neolithic Populations from the Southern Great Plain of Hungary An Insight into the Potential of Macroscopic Observations for the Demographic and Pathological Analyses of Past Populations.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Matusek Tamás
Egy új Drosophila formin szövetspecifikus funkcióinak genetikai, sejtbiológiai, és biokémiai vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2009)

Miclea Sebastian Paul
Atypical transcriptional regulation and function of a new toxin-antitoxin-like module in Bradyrhizobium japonicum.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Migh Ede
A dDAAM sejtvázszabályozó fehérje szinaptikus fejlődésben betöltött szerepének vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2019)

Miskolczi Pál
A sejtek osztódásának aktiválásában és szabályozásában szerepet játszó fehérjék lucernában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Molnár Eszter
Új kismolekula-alapú módszerek kidolgozása és alkalmazása.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Molnár Imre
A DAAM formin alcsalád szerepe az izomfejlődésben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Méhi Orsolya Katinka
A vas homeosztázis, oxidatív mutagenezis és az antibiotikum rezisztencia evolúciójának kapcsolata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

N

Nagy Andrea
A matrilin-1 gén transzkripciós szabályozásának vizsgálata transzgenikus egerekben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2011)

Nagy Csaba István
Szulfid és arzén alapú alternatív anyagcsereutak tanulmányozása a Synechocystis sp. PCC6803 cianobaktériumban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2015)

Nagy Dávid
Különböző neuroprotekciós lehetőségek tanulmányozása ischaemiás patkány modelleken.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2011)

Nagy Enikő
A stresszválasz és a membránok kapcsolata emlős sejtekben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2009)

Nagy Ildikó Katalin
A HupSL és Hox1 NiFe hidrogenáz enzimek összehangolt szabályozásának vizsgálata Thiocapsa roseopersicina baktériumban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2016)

Nagy Lajos István
Talidomid analógok hatásának vizsgálata jelölésmentes szűrőrendszeren és a hepatocelluláris karcinóma egér modelljén.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2016)

Nagy László
An Investigation of the Phylogeny and Evolutionary Processes of Deliquescent Fruiting Bodies in the Mushroom Family Psathyrellaceae (Agaricales).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2012)

Nagy Valéria
Aszkorbát-függő alternatív elektrontranszport növényekben és az aszkorbát szerepe a Chlamydomonas reinhardtii hidrogéntermelésének szabályozásában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2015)

Nagy Zoltán
A búza (Triticum aestivum L.) glutamin szintetáz enzim viselkedése abiotikus stresszfolyamatok ( szárazság- és az alumíniumstressz) során.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Nagy Gábor
A HMG-KoA reduktáz funkcionális vizsgálata Mucor circinelloides-ben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2015)

Nagy Olga
Az anafázis promoting komplex (APC/C) katalitikus modulja Drosophila melanogasterben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2012)

Nagymihály Marianna
Ploidy-dependent changes in the epigenome of symbiotic cells correlate with specific patterns of gene expression.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Nagyőszi Péter
A Toll-szerű receptorok, valamint a dohányfüst összetevői által kiváltott funkciózavarok molekuláris mechanizmusai agyi endotélsejtekben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Neparáczki Endre Dávid
A honfoglalók genetikai származásának és rokonsági viszonyainak vizsgálata archeogenetikai módszerekkel.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Nyerges Ákos József
Systematic genome engineering approaches to investigate mutational effects and evolutionary processes.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.

Nyeste Antal
Cytoprotective and toxic functions of the prion protein family.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2016)

Nyilasi Andrea
Fotobiohidrogén termelésében szerepet játszó enzimek bioszintézise és metabolikus kontextusa.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Nyilasi Ildikó
A vasfelvételben szerepet játszó gének molekuláris jellemzése opportunista patogén járomspórás gombákban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Németh Edit
A búza (Triticum aestivum L.) kloroplasztisz lokalizált glutamin-szintetáz enzim allosztérikus szabályozása, a szubsztrátumszintű működés tanulmányozása.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2018)

Németh Tibor
Gazda - patogén kölcsönhatás vizsgálata Candida fertőzések során.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

O

Oláh Szabolcs
Diverse role of neurogliaform cells in cortical microcircuits.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2009)

Oriana Ciurciu Anita
Functional analysis of Drosophila melanogaster histone H4 specific acetylase complex and its role in regulating chromatin structure.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2009)

P

Paja László
Joint fusions in palaeopathology: diagnosis and epidemiology.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Pallos Judit
Inhibition of specific histone deacetylases suppresses pathogenesis in a Drosophila model of Huntington’s disease.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2012)

Palágyi-Mészáros Lívia Sarolta
A HYN hidrogenáz alegységeinek vizsgálata Thiocapsa Roseopersicina BBS-ben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Pankotai-Bodó Gabriella
A hidrogenáz enzim autokatalitikus működésének vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2009)

Papdi Csaba
Új genetikai stratégia kidolgozása az Arabidopsis stressz válaszát szabályzó gének azonosítására.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Papp Csaba Gergő
Az antifungális rezisztencia és a virulencia összefüggésének vizsgálata Candida parapsilosis-ban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2019)

Pardi Norbert
A Drosophila melanogaster p53 sumoilációjának molekuláris biológiai és genetikai vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2011)

Pataki Andreea Csilla
The isolation of new tissue polarity genes in Drosophila and the genetic analysis of Rab23 involved in the regulation of the number and planar organization of the adult cuticular hairs.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Perhald Ariana Titiana
Development and application of transgenic approaches to study the NORK gene implicated in symbiotic interactions.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2009)

Pető Andrea
A nitrogén-monoxid (NO) szerepe, reaktív oxigénformákkal (ROF) és auxinnal való kapcsolata réz stressz során.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Pintér Zoltán
Antropometriai paraméterek diagnosztikus hatékonysága az elhízás, különös tekintettel a zsigeri zsírfelhalmozódás és bizonyos kardiovaszkuláris rizikótényezők tükrében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Pirity Melinda Katalin
A polycomb protein RYBP/DEDAF in vivo funkcióinak vizsgálata transzgenikus módszerekkel.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2011)

Poles Marietta Zita
Metán belélegzés hatása az akut mesenterialis ischaemia és a korai reperfúzió okozta bélszakasz-függő funkcionális, strukturális és molekuláris változásokra patkány bélcsatornában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2016)

Polgár Noémi
Interaction of lysyl oxidase with the hormone placental lactogen and its effect on mammary epithelial cell proliferation and migration.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Poór Péter
Sóstressz és szalicilsav indukálta élettani folyamatok összehasonlító vizsgálata paradicsomban: akklimatizáció vagy programozott sejthalál.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Dr. Priskin Katalin
A Kárpát-medence avar és honfoglalás kori lóállományának archaeogenetikai elemzése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Páhi Zoltán
TAF10 fehérjék szerepe Drosophila melanogaster-ben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Páldy Ferencz Sándor
A Drosophila melanogaster kalpainok és a sejtvándorlás.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Pérez Salamó Immaculada
Functional characterization of the Arabidopsis heat shock factor A4A, identified by a novel genetic screen.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Péteri Adrienn Zsanett
Mikroszkópikus gombák mikotoxin-bontó képességének vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Pósa Anikó
Az ösztrogén és raloxifen közvetítette kardiovaszkuláris protektív mechanizmusok.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Pósa Annamária
A Mycobacterium tuberculosis komplex archaikus DNS kimutatása emberi csontvázmaradványokból.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

R

Radvánszkiné Mikuláss Kata
Antimikrobiális hatású gümő-specifikus ciszteinben gazdag (NCR) peptidek hatásmechanizmusának feltárása és a velük kölcsönhatásba lépő bakteriális fehérjék azonosítására alkalmas rendszer kidolgozása.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2016)

Mr. Rehman Ateeq Ur
Detection of singlet oxygen production and its relation to photosystem II photodamage in cyanobacteria and microalgae.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2016)

Resat Cinar
New Directions in Receptor Research; Receptor Selectivity and Promiscuity.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2009)

Rigó Gábor
Az Arabidopsis CRK5 protein kináz szerepe a gyökérgravitropizmus szabályozásában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Rákos Gabriella
Neuroprotekció vizsgálata trauma és stroke modellen.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Rátkai Csilla
Characterization of medically important Pseudomonas aeruginosa isolates.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2011)

Rózsa Márton
Whole cell patch clamp analysis of non-synaptic and synaptic signaling in rodent and human supragranular neocortex.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2018)

Rózsa Éva
Kinureninek elektrofiziológiai hatásvizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

S

Sajben Enikő
Laskagomba-patogén Pseudomonas törzsek vizsgálata, és az ellenük történő biológiai védekezés lehetőségeinek felmérése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2011)

Schwéger Szabina
Eastern Palearctic oak cynipid inquilines (Hymenoptera: Cynipidae: Synergini) and associated gallwasps (Hymenoptera: Cynipidae: Cynipini).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Secenji Maria and Sečenji Maria
Fajtafüggő élettani és transzkriptszintű változások szárazságstressz hatására búzában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2011)

Seltmann Katja C.
Advancement in Hymenoptera Research through Anatomy Ontology Development.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Sergiu Netotea
Network evolution models and bacterial communication.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Sike Ádám
ABCB1 transzporterek vizsgálata multidrog rezisztens patkány hepatoma sejtekben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Simon Anna
A distinct GABAerg cell type: studies on the neurogliaform cell in the cerebral cortex.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2006)

Sipos Botond
A Nimrod szupergéncsalád evolúciója.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Spekker Olga
Evaluation of endocranial bony changes in relation to tuberculosis in the Robert J. Terry Anatomical Skeletal Collection (Washington, DC, USA).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2018)

Spohn Réka
A bakteriális antibiotikum rezisztencia de novo evolúciója és járulékos következményei.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2018)

Steinbach Gábor
Differenciál-polarizációs lézerpásztázó mikroszkóp fejlesztése és felhasználása anizotróp biológiai szerkezetek feltárásában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2012)

Stier Ildikó
SssI DNS metiltranszferáz által katalizált citozin dezamináció.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Szabó András
A papain konformációstabilitása, stabilizálása és alkalmazása szerves oldószeres közegben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2009)

Szabó Enikő
A mesenchymalis őssejtek funkcionális heterogenitása nem gyulladásos és gyulladásos mikrokörnyezetben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2015)

Szabó Milán
Macro-organization and structural flexibility of the photosynthetic pigment system in diatoms.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2011)

Szabó Renáta
Az ösztrogénhiány, elhízás és a szabadidős testmozgás hatásának vizsgálata állatkísérletes modellekben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Szabó Zsolt
Éter típusú üzemanyag-adalékok mikrobiális bontása: a Methylibium sp. T29 jelű, új MTBE-bontó törzs izolálása és jellemzése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2015)

Szalai Zita
A szabadidős mozgás kardiovaszkuláris és vastagbélgyulladást csökkentő hatása patkányban: a hem-oxigenáz és a nitrogénmonoxid-szintáz enzimek szerepe.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Szalay-Bekő Máté
Biológiai hálózatok átfedő modularizálását végző számítógépes programok és azok alkalmazási területei.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Szappanos Balázs
Génkölcsönhatások és evolúciós újítások vizsgálata anyagcsere-hálózati megközelítéssel.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Szatmári Anna-Mária
A brasszinoszteroid bioszintézis és érzékelés napszakos szabályozása.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2007)

Szebeni Gábor János
A galektin-1 alapvető faktor a csontvelő eredetű mesenchymalis őssejtek tumor fejlődést serkentő hatásában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2012)

Szepesi Ágnes
Hosszútávú szalicilsav előkezelés hatása paradicsom növények sóstressz akklimatizációjára.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2009)

Szigeti Gyöngyi
Az Aspergillus nemzetség átfogó filogenetikai analízise; potenciális mikotoxin-termelő és opportunista patogén fekete Aspergillus törzsek jellemzése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2018)

Szvetnik Attila
Escherichia coli aminosav-transzporterek vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Szász András
A veleszületett immunitás szabályozásának vizsgálata in vitro és in vivo rendszerekben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Szőllősi Réka
Nehézfémkezelés által kiváltott oxidatív stressz vizsgálata csírázó indiai mustár (Brassica juncea L.) magvakban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2012)

Szőri-Dorogházi Emma
A membránkötött Hyn [NiFe] hidrogenáz enzim struktúra-funkció analízise Thiocapsa roseopersicina-ban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2012)

Szűcs Attila
A búzaszem fejlődésében szerepet játszó gének azonosítása bioinformatikai és molekuláris módszerekkel.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

T

Takács István Gábor
Szénhidrátbontó enzimek gátlásának vizsgálata STZ indukált diabetes mellitus egérmodellben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2018)

Takács Sándor
Fehérje interakciók az ecetmuslica telomerének retrotranszpozonjain.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Takács Zoltán
Exogén SA kezelések fényben és sötétben történő hatásának összehasonlító elemzése vad típusú és etilén receptor mutáns, Never-ripe paradicsom növények leveleiben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2018)

Takó Miklós
Járomspórás gombák béta-glükozidáz enzimeinek vizsgálata: az enzim tisztítása és jellemzése, a kódoló gének molekuláris és funkcionális elemzése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2012)

Talapka Petra
Strukturális és molekuláris változások Crohn-beteg patkányok bélidegrendszerében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Tenger Katalin
A mitokondriális citokróm c poszttranszlációs érése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2011)

Tengölics Roland
A hidrogenázok és a kénanyagcsere kapcsolatának jellemzése fototróf bíbor kénbaktériumokban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Terecskei Kata
Egy kis GTP-kötő fehérje szerepe a növényi cirkadián óra, stressz-válaszok és a fényfüggő endoreduplikáció szabályozásában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Tiricz Hilda
Szimbiotikus eredetű, antimikrobiális típusú peptidek hatása Sinorhizobium meliloti baktériumra.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Tombácz István
A Drosophila melanogaster Fcp1 foszfatáz szerkezetének és funkciójának vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Tserennadmid Rentsenkhand
Illóolajok és kombinációik hatása élelmiszerromlást okozó mikroorganizmusokra.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2011)

Tubak Vilmos
A TL1A/VEGI gén expressziójának vizsgálata differenciálódó csirke porcszövetben és humán autoimmun folyamatokban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2009)

Tuka Bernadett
Role of pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide (pacap) in the trigeminovascular system: preclinical and clinical results.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Turóczy Zoltán
The role of rice aldo/keto reductases in the detoxification of reactive carbonyls and their use to create stress resistant transgenic plants.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2011)

Tímár Edit
Megváltoztatott szekvenciaspecifitású DNS metiltranszferázok létrehozása és vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Tóth Adél
Az opportunista humánpatogén Candida parapsilosis élesztőgomba elleni természetes és adaptív immunválasz vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2015)

Tóth András
Hidrogén és kén anyagcserében szerepet játszó NAD+/NADP+ függő enzimek Thermococcus litoralis hipertermofil archaebaktériumban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Tóth Anna
Egy emlős mesterséges kromoszóma több génnel történő feltöltésének új módszere.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Tóth Erzsébet Melinda
A Hsp27 neuroprotektív szerepének tanulmányozása transzgenikus egerekben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Tóth Liliána
A Neosartorya fischeri antifungális protein 2 (NFAP2) izolálása és jellemzése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2018)

Tóth Mónika
Az MDR1 gén kromatin szerkezetének tanulmányozása gyógyszerérzékeny és gyógyszerrezisztens humán sejtekben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Tóth Renáta
Az opportunista humánpatogén Candida parapsilosis patomechanizmusának molekuláris szabályozottsága.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2016)

Tölgyesi Csaba
Gyepközösségek közötti ökotonok dinamikája egyirányú és fluktuáló vízállapot-változások mellett.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Tömöry Gyöngyvér
A Kárpát-medence honfoglalás kori (10-11. századi) lakosságának valamint mai magyar nyelvű népcsoportoknak összehasonlító mitokondriális alapú filogeográfiai analízise.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2009)

U

Umenhoffer Kinga
Az Escherichia coli K-12 inszerciós elemeinek hatása a genom stabilitására.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

V

Ms Vajravel Sindhujaa
Carotenoids affect the structure and functions of the Cyanobacterial photosynthetic complexes.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2018)

Valkai Ildikó Anna
Stressztoleranciát biztosító gének azonosítása a halofita Lepidium crassifolium-ból.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2018)

Vamos Edith
Analysis of the mechanism by which dADA2 factors contribute to the specificity of dSAGA and dATAC histone acetyltransferase complexes.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Varga Dániel Péter
Az akut L-kinurenin szulfát kezelés magatartási, szövettani és keringési hatásainak komplex vizsgálata C57Bl/6j egér törzsben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Vass István Zoltán
A PhrA fotoliáz és szerkezeti homológja a PhrB kriptokróm szerepe a Synechocystis sp. PCC 6803 kettes fotokémiai rendszerének javítási ciklusában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Vedelek Balázs
A Drosophila telomer védelmét szolgáló fehérjék fajképzésben betöltött lehetséges szerepének vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Vedelek Viktor
A Drosophila melanogaster poszt-meiotikus spermatogenezisében szerepet játszó gének vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Veszelka Médea
Rekreatív testmozgás kardioprotektív és gyulladáscsökkentő hatásának vizsgálata patkánymodellben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2018)

Veszelka Szilvia
Protection againts blood-brain barrier damages in pathological conditions: in vivo and in vitro studies.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2007)

Vidal Meireles André Manuel
Ascorbate biosynthesis and its physiological roles in the green alga Chlamydomonas reinhardtii.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2018)

Vidács Anita
Élelmiszeriparban használható illóolajok fertőtlenítő és antimikrobiális hatásának vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2018)

Viragh Erika
Az importin-α2 paralóg-specifikus szerepe és összehangolt együttműködése az importin-β/Ketel génnel az ecetmuslica korai embrionális fejlődésében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Virágh Máté
A Neosartorya fischeri antifungális protein (NFAP) heterológ expressziója és hatásmechanizmusának vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2015)

Vojnits Kinga
Development of alternative methods to animal testing: Human pluripotent stem cell lines as a tool for the detection of prenatal toxicity.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2012)

W

Walter Fruzsina
Új lehetőség a vér-agy gát megnyitására: a tezmilifen és a rövidláncú alkilglicerolok hatása agyi endotélsejteken.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2015)

Waro Biru Girma
Roles of voltage-gated Shal/Kv4 ion channels in D.melanogaster life span, motor activity, learning and memory.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Wirth Roland
Biogáz termelő mikroorganizmus közösségek vizsgálata metagenomikai megközelítéssel.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Wodala Barnabás
A NITROGÉN-MONOXID HATÁSA BORSÓLEVELEK FOTOSZINTETIKUS ELEKTRONTRANSZPORTJÁRA.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2009)

Y

Yu Ping
Plant RBR proteins are phosphorylated in cell cycle-phase dependent manner and the B” regulatory subunit containing OsPP2A holoenzyme mediates the dephosphorylation of OsRBR1.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2015)

Z

Zakar Tomás
Lipidek és karotinoidok szerepe a cianobakteriális fotoszintetikus makrokomplexek kialakulásában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2018)

Zsigmond Laura
A mitokondriális elektrontranszportot befolyásoló Arabidopsis PPR40 fehérje szerepe az abiotikus stresszválaszokban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Zsindely Nóra
A dSAGA specifikus hiszton acetiláció génműködés szabályozásban betöltött funkciójának vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Zsámboki János
A Nimród fehérje- és géncsalád szerepe a mikroorganizmusok felismerésében és bekebelezésében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Á

Ács Klára
A glicerinaldehid-3-foszfát dehidrogenázt (GPD) kódoló gén klónozása Mucor circinelloides-ből transzformációs rendszer kidolgozása céljából.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2006)

Ács Norbert
Biogáztermelő mikrobaközösségek molekuláris biológiai vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Ágoston Vilmos
Hálózati modellek alkalmazása a molekuláris biológia néhány problémájára.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2007)

Ámon Judit
Az első eukarióta nikotinsav hasznosítási útvonal felderítése, szabályozása és enzimeinek vizsgálata Aspergillus nidulans modellszervezetben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2019)

Ö

Ördög Attila
A gomba eredetű elicitor kitozán hatása a zárósejtek működésére: a sztómamozgás és a zárósejt fotoszintézisének kapcsolata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Ördögh Lilla
Terápiás potenciállal rendelkező növényi szimbiotikus peptidek patogén gombákra gyakorolt hatásának és toxicitásának vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Özge Sözer
Carotenoids assist in assembly and functions of photosynthetic complexes in cyanobacteria.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2011)

Ú

Újfaludi Zsuzsanna
A Drosophila p53 működésének vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

A lista elkészítésének dátuma 2019. február 21. 00:35:28 CET.