Works by discipline "Natural Sciences > Biology"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Á | É | Ö | Ú | Ő
Number of items at this level: 500.

A

Abasova Leyla
The role of the orange carotenoid protein and PsbU protein in photoprotection in cyanobacteria.
[Thesis] (Unpublished)

Achar Yathish Jagadheesh
Coordinated protein and DNA remodeling by human HLTF and comparison of its activity with Bloom Syndrome helicase protein.
[Thesis] (Unpublished)

Akhtar Parveen
Excitonic States and Excitation Energy Transfer in Plant Light-Harvesting Complexes in Different Molecular Environments.
[Thesis] (Unpublished)

Al-awar Amin
Novel potentials of dipeptidyl peptidase-4 inhibitor sitagliptin against ischemia-reperfusion (I/R) injury in normolipidemic and hyperlipidemic animals.
[Thesis] (Unpublished)

Aleksza Dávid
A foszfátéhezés, mint a stresszindukált prolinszintézis kiváltója Arabidopsis thaliana-ban.
[Thesis] (Unpublished)

Andrásfalvy K. Bertalan
Modulation of dendritic AMPA receptors by different forms of synaptic plasticity.
[Thesis] (Unpublished)

Andrási Norbert
Az Arabidopsis Hősokk Faktor A4A szerepe a kombinált stresszválaszban.
[Thesis] (Unpublished)

Antal Otilia
Telítetlen zsírsavak és sugárzás hatása humán glióma sejtekre: morfológiai, biokémiai és génexpresszió elemzés.
[Thesis] (Unpublished)

Ayaydin Ferhan
Role of serine/threonine phosphatases and cyclin-dependent kinases in alfalfa cell division.
[Thesis] (Unpublished)

B

Baba Abu Imran
Functional analysis of the CDPK-Related Kinase (CRK) family in Arabidopsis thaliana.
[Thesis] (Unpublished)

Bagi Krisztina
Rögzített sertés hasnyálmirigy lipáz előállítása, jellemzése és alkalmazása.
[Thesis] (Unpublished)

Bagi Zoltán
Biogáz fermentáló rendszerek hatékonyságának mikrobiológiai fokozása.
[Thesis] (Unpublished)

Bagyánszki Mária
A humán bélidegrendszer és szöveti környezetének embrionális fejlődése.
[Thesis] (Unpublished)

Bajkán Szilvia
A D1 protein mutáció hatása a kettes fotokémiai rendszer energiahasznosítására eltérő vízellátású növényekben.
[Thesis] (Unpublished)

Bajusz Csaba
A sejtmagi Moesin importjának és funkciójának vizsgálata.
[Thesis]

Bajusz Izabella
Az Enhancer of zeste fehérje szerepe az epigenetikus represszió létrehozásában Drosophila melanogasterben.
[Thesis] (Unpublished)

Baka Judith
Agykérgi szinapszisok összehasonlító vizsgálata és a szinapszisszám változása posztpartum depresszióban.
[Thesis] (Unpublished)

Bakota Lídia
A kalmodulin génexpresszió változása a patkányagyban fejlődéstani és kísérletes körülmények között.
[Thesis] (Unpublished)

Balogh Dávid
A humán HLTF fehérje HIRAN doménjének strukturális és funkcionális vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Balogi Zsolt
Kismolsúlyú hősokkfehérjék membrán kölcsönjatásai.
[Thesis] (Unpublished)

Balázs János
Komplementer morfológiai és kémiai antropológiai vizsgálatok régi emberi maradványokon.
[Thesis] (Unpublished)

Bancos Simona
Regulation of the genes involved in brassinosteroid biosynthesis.
[Thesis] (Unpublished)

Baranyi Nikolett
Mezőgazdasági és klinikai szempontból jelentős aflatoxin-termelő Aspergillus izolátumok jellemzése és genetikai variabilitásának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Barceló-Coblijn Gwendolyn Cecilia
Dynamics of long chain polyunsaturated fatty acids in rat brain.
[Thesis] (Unpublished)

Barna Barbara
Agyi ingerületi folyamatok szerepe felnőtt és fejlődő idegrendszer agykérgi epileptikus tevékenységében.
[Thesis] (Unpublished)

Barta Csengele
In vivo detection of light stress induced reactive oxygen species in plants.
[Thesis] (Unpublished)

Bartók Tibor
Új biotechnológiai és bioanalitikai módszerek kidolgozása és alkalmazása a növényi sejt- szövettenyésztésben valamint a fuzárium kutatásban.
[Thesis] (Unpublished)

Bebes Attila
Xenobiotikum transzporterek vizsgálata humán keratinocitákban és bőrben.
[Thesis] (Unpublished)

Beer Zsuzsanna
Szomatikus és Y kromoszómán lokalizálódó STR markerek populációgenetikai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Bela Krisztina
Növényi glutation peroxidáz enzimek vizsgálata lúdfűben.
[Thesis] (Unpublished)

Belecz István
New cytoplasmic dynein functions in light of the Drosophila laborcD mutation.
[Thesis] (Unpublished)

Bencsik Ottó
Fonalas gombák másodlagosmetabolit-termelésének tanulmányozása.
[Thesis] (Unpublished)

Bencsik-Bóka Bettina
Egy biokontroll képességekkel rendelkező Bacillus subtilis törzs ökofiziológiai és molekuláris jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Bereczki Zsolt
Az avarok trepanációs szokásai a Dél-Alföld bioarcheológiai leletanyagának tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Bernula Dóra
In vitro gyökér alapú regenerációs rendszer Arabidopsis-ban.
[Thesis] (Unpublished)

Bernula Péter
Szövettípusokra jellemző folyamatok az UV RESISTANCE LOCUS 8 (UVR8) UV-B fotoreceptor jelátviteli rendszerében.
[Thesis] (Unpublished)

Berthon William
Bioarchaeological Analysis of the Mounted Archers from the Hungarian Conquest Period (10th Century): Horse Riding and Activity-Related Skeletal Changes.
[Thesis] (Unpublished)

Bihari Péter
Társbérlő gubacsdarazsak filogenetikája és filogeográfiája.
[Thesis] (Unpublished)

Bindics János
A fitokrómok N-terminális régiójának szerepe a vörös és távoli vörös fény érzékelésében.
[Thesis] (Unpublished)

Biyashev Dauren
Biological activity of structurally modified opioid receptor ligands.
[Thesis] (Unpublished)

Blaskó Andrea
Szolubilis és sejteredetű galektin-1 által kiváltott T sejt apoptózis mechanizmusa; egy összehasonlító tanulmány a galektin-1 fiziológiás hatásának meghatározására.
[Thesis] (Unpublished)

Blastyák András
A Rad5 fehérje szerepe a blokkolt replikációs villa menekítésében.
[Thesis] (Unpublished)

Blazsó Péter Gábor
A ciklin C promóter működésének jellegzetességei emlősökben.
[Thesis] (Unpublished)

Bodai László
Application of a Drosophila model to study Huntington's disease pathogenesis in vivo.
[Thesis] (Unpublished)

Bodogai Monica
Functional and regulatory characterization of the ntrPR operon of Sinorhizobium meliloti.
[Thesis] (Unpublished)

Bogdan Morgun
Expression of dsRNA-specific monoclonal antibodies in transgenic plants.
[Thesis] (Unpublished)

Bogos Balázs
A foszfatidil-glicerin fiziológiai szerepe egy obligát fotoautotróf, a Synechococcus sp. PCC7942 cianobaktériumban.
[Thesis] (Unpublished)

Bogácsi-Szabó Erika
Populációgenetikai és diagnosztikai célú mitokondriális DNS és autoszómális marker vizsgálatok Magyarországon feltárt régészeti csontleletekből és modern mintákból.
[Thesis] (Unpublished)

Bokor Eszter
Az első eukarióta nikotinsav lebontási útvonal felderítése Aspergillus nidulans-ban.
[Thesis] (Unpublished)

Borbély Péter Gábor
Az etilén státusz szerepe a paradicsom sóstressz akklimatizációjában.
[Thesis] (Unpublished)

Boros Éva
A gyulladásos bélbetegségek patogenezisében szerepet játszó gének és mikroRNS-ek azonosítása módosított mintagyűjtéssel.
[Thesis] (Unpublished)

Boross Gábor Zoltán
A kompenzáló evolúció rendszerszintű vizsgálata élesztőben.
[Thesis] (Unpublished)

Borsos Barbara Nikolett
A humán P53 fehérje transzkripció elongációban betöltött, eddig nem azonosított szerepének jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Bozsó Miklós
Taxonómiai és filogenetikai vizsgálatok a palearktikumi Saphonecrus Dalla Torre & Kieffer tölgy gubacs inquilin fajokon (Hymenoptera: Cynipidae, Synergini).
[Thesis] (Unpublished)

Bozsóki Zoltán
A nitrogénkötő szimbiózis génjeinek evolúciós és funkcionális vizsgálata Medicago truncatula modellnövényen.
[Thesis] (Unpublished)

Bozó Beáta
Binding characteristics, G-protein activation and receptor regulatory mechanisms of opioid ligands.
[Thesis] (Unpublished)

Budai Mária
Összehasonlító fogmorfológiai vizsgálat a történeti és a mai népesség körében.
[Thesis] (Unpublished)

Bujna Ágnes
A Drosophila mir-282 mikroRNS gén szerkezeti és funkcionális jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Burkovics Péter
A humán Ape2 fehérje szerepe a DNS reparációban.
[Thesis] (Unpublished)

Buzás-Bereczki Orsolya
A TATA-kötő fehérje asszociált faktor 3 (TAF3) p53-mal való kölcsönhatásának funkcionális vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Báldi Rita
Két molekula sejtszintű kifejeződése patkány agyszövetben: a KCC2, mely közvetett módon, a posztszinaptikus GABA A receptor mediált sejtválaszban játszik szerepet, valamint a δ alegységgel rendelkező GABA A receptor, mely a tónusos áramok kialakításában vesz részt.
[Thesis] (Unpublished)

Bálint András Ferenc
A búza réztoleranciáját és a hajtás Cu-, Fe-, Mn- és Zn- koncentrációját befolyásoló lókuszok térképezése.
[Thesis] (Unpublished)

Bálint Balázs
Utilization of protein-rich animal waste materials to produce biohydrogen.
[Thesis] (Unpublished)

Bíró Judit
A növényi NRP fehérjék lehetséges szerepe a hiszton defoszforiláció szabályozásában, és a hőstressz válaszban.
[Thesis] (Unpublished)

Bódi Nikolett
A myentericus plexust ellátó kapillárisok diabétesszel összefüggő strukturális, molekuláris és funkcionális változásai streptozotocin-indukált diabéteszes patkányban.
[Thesis] (Unpublished)

Bódi Zoltán
A fenotípusos heterogenitás szerepe és jelentősége az adaptív folyamatokban.
[Thesis] (Unpublished)

C

Chakraborty Tanmoy
Fungal eicosanoid biosynthesis Influences the virulence of Candida Parapsilosis.
[Thesis] (Unpublished)

Chandrakumar Lalitha
Gut region-specific alterations of the endogenous heme oxygenase system and pro-inflammatory cytokines in the enteric neurons of streptozotocininduced diabetic rat model.
[Thesis] (Unpublished)

Cheregi Otilia-Silvia
Involvement of proteases, cyclic nucleotides and small heat shock proteins in psii repair in synechocystis sp. PCC6803.
[Thesis] (Unpublished)

Chitu Violeta
Biological significance of differential tyrosine phosphorylation of ITAM sequences in T cell receptor zeta subunit.
[Thesis] (Unpublished)

Cinege Gyöngyi Ilona
A c-típusú citokrómok biogenezisében résztvevő fehérjék szerepe és génjeik szabályozása Sinorhizobium meliloti-ban.
[Thesis] (Unpublished)

Cingaram Pradeep Kumar Reddy
Investigation of the role of prion protein in protection against transition metal induced toxicity.
[Thesis] (Unpublished)

Cserháti Mátyás
An enumeration-based putative dyad predicting algorithm for promoter analysis in plants.
[Thesis] (Unpublished)

Cseri András
Genomikai és fenomikai megközelítések kombinálása az árpa szárazságtűrésének jellemzésében.
[Thesis] (Unpublished)

Csernetics Árpád
Karotintermelő járomspórás gombák genetikai módosításának lehetőségei.
[Thesis] (Unpublished)

Csiszár Jolán
A stresszválasz szabályozása auxin autotróf és heterotróf dohány szövettenyészetekben.
[Thesis] (Unpublished)

Csoboz Bálint
Regulatory role of plasma membrane microdomains in cellular stress sensing and growth signaling.
[Thesis] (Unpublished)

Csonka Erika
Generation of prototype human satellite DNA-based artificial chromosomes.
[Thesis] (Unpublished)

Csonka Katalin
A Candida parapsilosis in vivo fertőzés jellemzése: a sejtfal N-mannoziláció szerepe a virulenciában.
[Thesis] (Unpublished)

Csordás Gábor
Vérsejtleszármazási vonalak vizsgálata Drosophila melanogasterben.
[Thesis] (Unpublished)

Csáki Róbert
Szolubilis metán monooxigenáz réz ion függő szabályozásának vizsgálata Methylococcus capsulatus (Bath) törzsben.
[Thesis] (Unpublished)

Csörgő Bálint
Redukált genomú Escherichia coli törzs genetikai stabilitásának növelése az indukálható DNS-polimerázok kiiktatásával.
[Thesis] (Unpublished)

Czibula Ágnes
Az idiopathiás scoliosis molekuláris genetikai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

D

Daraba Andreea
Def1 promotes polymerase exchange at stalled replication forks upon DNA damage.
[Thesis] (Unpublished)

Demydenko Dmytro
Regulation of T lymphocyte function by galectin-1 and its dependence on the carbohydrate binding activity of lectin.
[Thesis] (Unpublished)

Dinç Emine
Antisense Oligodeoxynucleotide Technology: A Novel Tool for Gene Silencing in Higher Plants.
[Thesis] (Unpublished)

Dobos Orsolya
A HY5 és HYH transzkripciós faktorok szerepe a növényi cirkadián óra szabályozásában.
[Thesis] (Unpublished)

Dobszay Márton
Developmental Determinants of Synapse-specific Retrograde Signalling in Cortical Neuronal Networks.
[Thesis] (Unpublished)

Domján Anna
"Vízigombás"-adatok Szeged és Tihany vidékéről.
[Thesis] (Unpublished)

Domoki Mónika
A embriogén kompetencia kialakulása során aktiválódó gének azonosítása lucerna sejtekben és az “Oxprot” gén jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Domonkos Ildikó
A foszfatidil-glicerin szerepe az 1. fotokémiai rendszer szerkezetében és funkciójában.
[Thesis] (Unpublished)

Dorina Veliceasa
Serological and genomic characterization of two plant RNA viruses: Barley Mild Mosaic Virus (BaMMV) and a potential cryptic virus from from pine (Pinus sylvestris).
[Thesis] (Unpublished)

Dorjgotov Dulguun
Növényi RHO (ROP) GTP-áz aktivált kinázok azonosítása és jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Duzs Ágnes
Egy új típusú szulfid kinon oxidoreduktáz funkcionális és működési analízise.
[Thesis] (Unpublished)

Dósa Erika
Néhány szexuálisan átvihető kórokozó korszerű mikrobiológiai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Dürgő Hajnalka
Gümő-specifikus NCR peptidek azonosítása, vad és mutáns Medicago truncatula gyökérgümők összehasonlító fehérjeanalízise, és az NCR247 lehetséges bakteriális interakciós partnereinek felderítése.
[Thesis] (Unpublished)

E

Engin Bojnik
Biochemical and pharmacological characterizations of the novel endogenous opioid peptide motifs and synthetic nociceptin hexapeptide sequences.
[Thesis] (Unpublished)

Enyedi Márton Zsolt
A BRCA1 és BRCA2 gének tumorevolúcióban szerepet játszó mutációinak vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Enünlü Izzet
Functional investigation of an RNA binding protein with methyl-transferase domain.
[Thesis] (Unpublished)

F

Fajka-Boja Roberta
Tirozin kinázok és foszfatázok szerepe a T sejtek galektin-1 indukálta apoptózisában.
[Thesis] (Unpublished)

Faragó Dóra
A PlantSize fenotipizáló program alkalmazása az abiotikus stressztoleranciát biztosító SPQ gének funkcionális jellemzésére.
[Thesis] (Unpublished)

Faragó Nóra
Szív, tumor és idegsejtek fókuszált miRNS és mRNS expressziós analízise.
[Thesis] (Unpublished)

Farkas Zoltán István
Tipizálási módszerek kidolgozása Candida fajok elkülönítésére.
[Thesis] (Unpublished)

Fazakas Judit
A deltamethrin halakra kifejtett hatásának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Fehér Balázs
Az UV-B fény és a növényi cirkadián óra kapcsolatának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Fehér Tamás
Construction and characterisation of a multi-deletion Escherichia coli strain.
[Thesis] (Unpublished)

Feigl Gábor
Nehézfém-indukált nitro-oxidatív stressz vizsgálata Brassica fajokban.
[Thesis] (Unpublished)

Fodor Barna Dezső
Towards understanding hydrogenase maturation in Thiocapsa roseopersicina.
[Thesis] (Unpublished)

Forgóné Guóth Adrienn
Búzafajták szárazságtűrésének élettani indikátorai.
[Thesis] (Unpublished)

Fuzik János
Globális agyi ischaemia hatása két különböző patkánytörzs kérgi aktivitására és egy új lehetséges neuroprotektív stratégia tesztelése.
[Thesis] (Unpublished)

Fábián Gabriella
Qualitative and quantitative investigation of heterotrimeric G-proteins of brain origin.
[Thesis] (Unpublished)

Fábri-Ördögh Lilla
Terápiás potenciállal rendelkező növényi szimbiotikus peptidek patogén gombákra gyakorolt hatásának és toxicitásának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Fülöp András
A polihidroxi-alkánsavak és a hidrogén metabolizmus kapcsolata egy fototróf bíbor kénbaktériumban.
[Thesis] (Unpublished)

Fülöp Dávid
Taxonómiai és filogenetikai vizsgálatok Palearktikus Charipinae (Hymenoptera, Figitidae) fajokon.
[Thesis] (Unpublished)

Fülöp Katalin
Analysis of two plant protein complexes associated with transcription and cell cycle progression.
[Thesis] (Unpublished)

G

Gajda Zita
Involvement of gap junctions in epileptogenesis and manifestation of seizures of the immature and adult neocortex.
[Thesis] (Unpublished)

Galgóczi László
Kis molekulatömegű antimikrobiális fehérjék és kódoló génjeik vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Gali Himabindu
Role of non-classical polymerases and SUMO PCNA dependent mechanisms in the maintenance of genome stability.
[Thesis] (Unpublished)

Gali Vamsi Krishna
Translesion DNA Polymerase eta functions in transcription elongation.
[Thesis] (Unpublished)

Galina Vasileva Ivanova
Hydrogen production from biomaterials by the extreme thermophile Caldicellulosiruptor saccharolyticus.
[Thesis] (Unpublished)

Gallé Róbert
Dél-alföldi pókközösségek szerkezete.
[Thesis] (Unpublished)

Gallé Ágnes
Búzafajták ozmotikus- és szárazságstressz alatti akklimatizációja, a glutation transzferázok szerepe a stresszválaszban.
[Thesis] (Unpublished)

Gaur Paras
Discovery of small-molecule inhibitors of Uba1 and development of step-specific assays for PCNA ubiquitination.
[Thesis]

Gellért Levente
Neuroprotekciós lehetőségek kinureninekkel.
[Thesis] (Unpublished)

Gombos Magdolna
A szálkaperje (Brachypodium distachyon) LOB-domain transzkripciós faktorok géncsaládjának jellemzése, és két fehérjéjének kölcsönhatás-vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Gombos Rita
A Drosophila DAAM axon növekedésben betöltött szerepének vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Gopisetty Mohana Krishna
Role of endoplasmic reticulum stress in size-dependent inhibition of P-glycoprotein by silver nanoparticles in multidrug-resistant breast cancer cells.
[Thesis]

Gorjánácz Mátyás
Az Importin-alpha 2 fehérje új funkciójának azonosítása a Drosophila melanogaster petefejlődése során.
[Thesis] (Unpublished)

Grózer Zsuzsanna Barbara
A bioaktív lipidek és a zsírsav-bioszintézis szerepe a Candida Parapsilosis virulenciájában.
[Thesis] (Unpublished)

Gyula Péter
Egy szokatlan szerkezetű kis GTPáz növényi cirkadián órában betöltött szerepének vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

György Andrea
The molecular of AT-rich DNA binding proteins in the developing brain.
[Thesis] (Unpublished)

Győrffy Katinka
Az oxymitra paleacea Bisch. (Tessellina pyramidata dumort.) Összehasonlító fejlődéstörténete és phylogeneticai jelentősége.
[Thesis] (Unpublished)

Gábor Erika
A mézelő méh sejt-közvetítette immunitása.
[Thesis] (Unpublished)

Gál József
Novel methods in molecular cloning.
[Thesis] (Unpublished)

Gémes Katalin
Paradicsom sóstressz akklimatizációjának javítása szalicilsav előkezeléssel: a reaktív oxigénformák és a nitrogén-monoxid szerepe.
[Thesis] (Unpublished)

Güngör Burçin
The role of small GTPase Rac1 in stress signaling.
[Thesis] (Unpublished)

H

Hajdu Anita
A fitokróm B fotoreceptor szerepe a virágzás fotoperiodikus szabályozásában.
[Thesis] (Unpublished)

Hajdú Edit
Légúti infekciót okozó baktériumok terápiás hatékonyságot befolyásoló rezisztenciáinak és rezisztencia mechanizmusainak vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Hajdú Ildikó
A HLTF (Helicase like transcription factor) és az SHPRH (SNF2 histone linker PHD RING helicase) fehérjék szerepe a károsodott DNS replikációjában.
[Thesis] (Unpublished)

Halmai Miklós
DNS reparációs és DNS hiba tolerancia folyamatokat befolyásoló PCNA mutánsok genetikai elemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Hanczár Tímea
Hidrogenáz enzimek vizsgálata Methylococcus Capsulatus (BATH)-ban.
[Thesis] (Unpublished)

Harazin András
Az α-melanocita stimuláló hormon gyulladáscsökkentő hatása biológiai gátrendszerek tenyészetes modelljein.
[Thesis] (Unpublished)

Hatvani Lóránt
Mushroom pathogenic Trichoderma species: occurrence, biodiversity, diagnosis and extracellular enzyme production.
[Thesis] (Unpublished)

Haţegan Lidia
Differential expression of the brassinosteroid receptor-encoding BRI1 gene in Arabidopsis thaliana.
[Thesis] (Unpublished)

Hegedüs Botond
A szulfanilsav-bontó Novosphingobium resinovorum SA1 törzs strukturális genomikai és transzkriptomikai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Hegyi Andrea
A koponya és az axiális váz fejlődési rendellenességeinek gyakorisága avar kori és középkori temetők embertani leletein.
[Thesis] (Unpublished)

Henn László
A Drosophila melanogaster ivarvonal-fejlődésében szerepet játszó gének azonosítása és vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Herédi Judit
A kinurénsav termelődés anatómiai és funkcionális vizsgálata egér agyszövetben.
[Thesis] (Unpublished)

Homa Mónika
Szaruhártya-fertőzésekből izolált Fusarium törzsek átfogó vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Honti Viktor
Epigenetikus szabályozó faktorok azonosítása és jellemzése Drosophila melanogaster-ben.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth András
A mezőföldi löszvegetáció términtázati szerveződése.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Edit
A szalicilsav előkezelés hatása a sóstressz akklimatizációra különös tekintettel a glutation transzferázok szerepére paradicsom és lúdfű növényekben.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Ferenc
A sztómazárósejtek ioncsatorna-működésének szabályozása; A pH-függő szabályozás vizsgálata a legprimitívebb K+-csatorna modellrendszerében.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Győző
Kisemlős populációk paramétereinek becslése és modellezése.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Krisztina
Kísérletes gyulladásos bélbetegség modell hatásmechanizmusának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Péter Ferenc
Candida parapsilosis szekretált aszpartil proteinázok virulenciában betöltött szerepének vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Szatmár
Injury-induced and hormonal state dependent plasticity in the rat central nervous system.
[Thesis] (Unpublished)

Hoyk Zsófia
Ösztradiol által kiváltott szinaptikus átrendeződés mechanizmusának vizsgálata patkány nucleus arcuatus-ban.
[Thesis] (Unpublished)

Hracskó Zsuzsanna
Szabad gyökök szerepe neonatológiai kórképekben.
[Thesis] (Unpublished)

Hunyadkürti Judit
A Propionibacterium acnes filogenetikai jellemzése új molekuláris tipizálási módszerek kidolgozásával és egyes törzsek lipáz aktivitásának meghatározása.
[Thesis] (Unpublished)

I

Ion Gabriella
Human galectin-1 triggers apoptosis via ceramide mediated mitochondrial pathway.
[Thesis] (Unpublished)

Ivanenko Tetiana
Analysis of certain aspects of restriction endonuclease function: DNA recognition and in vivo effects.
[Thesis] (Unpublished)

J

Jancsó Zsanett
Az oxidatív stressz és az antioxidáns védelmi rendszer vizsgálata nehézfém kezelést követően pontyban és streptozotocin-indukálta diabéteszes patkány modellben.
[Thesis] (Unpublished)

Jangir Pramod Kumar
Chemical-genetic profiling to investigate cross-resistance and collateral sensitivity between antimicrobial peptides.
[Thesis] (Unpublished)

Jee Shyam
The Effects of Exogenous Polyamines and the Silencing of RLCK VI_A Kinases on the Polar Growth of Nicotiana tabacum (Tobacco) Pollen Tubes.
[Thesis] (Unpublished)

Jipa András
A Drosophila melanogaster Atg8 fehérjék lipidációtól független szerepeinek a vizsgálata.
[Thesis]

Jobbágy Zsolt
Studies on the regulation of the Pit2 sodium dependent phosphate transporter/amphotropic murine leukemia virus receptor.
[Thesis] (Unpublished)

Joseph Mary Prathiba
Identification & functional characterization of the Arabidopsis ZINC FINGER PROTEIN 3.
[Thesis] (Unpublished)

Juhász Szilvia
A C1orf124/Spartan szerepe a DNS-hiba tolerancia útvonalban.
[Thesis] (Unpublished)

Juhász Ákos
Néhány fekete Aspergillus faj mitokondriális genom vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Jurca Elena Manuela
Characterization of ROP GTPase-activated Arabidopsis receptor-like cytoplasmic kinases (RLCK class VI_A).
[Thesis] (Unpublished)

Jády Beáta Erika
RNA-guided post-transcriptional modification of spliceosomal small nuclear RNAs.
[Thesis] (Unpublished)

János-Zsigmond Kelemen
Bioinformatic analysis and digital signal processing on global gene expression screening data.
[Thesis] (Unpublished)

Jász-Subáné Varga Emilia
Fény és elektronmikroszkópos vizsgálatok a ponty (Cyprinus carpio L.) emésztőkészülékén különös tekintettel a májra.
[Thesis] (Unpublished)

K

Kajdocsi Lovász Gabriella
A török hódoltság kori idegen etnikumok összehasonlító embertani vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Kalapis Dorottya
A felgyorsult fehérje körforgás szerepe a transzlációs hibákkal szembeni alkalmazkodási folyamatokban.
[Thesis] (Unpublished)

Kanizsai Orsolya
A Formica fusca és Camponotus vagus hangyafajok koegzisztenciájának formái és feltételei erdőssztyepp élőhelyeken.
[Thesis] (Unpublished)

Karcsúné Kis Gyöngyi
Orexin jelentősége a vízanyagcsere, valamint a vazopresszin kiválasztás szabályozásában.
[Thesis] (Unpublished)

Kari Beáta
A veleszületett immunitás vizsgálata Drosophila melanogasterben.
[Thesis] (Unpublished)

Karácsony Zoltán
High Mobility Group fehérjék élettani szerepének vizsgálata Aspergillus nidulans modellszervezetben.
[Thesis] (Unpublished)

Kasi Phanindra Babu
The Anti-amyloidogenic effect of natural product extracts on amyloid-like fibril formation of trypsin in aqueous organic solvents.
[Thesis] (Unpublished)

Kasza Zsolt
Sclerotinia sclerotiorum patogenezisének molekuláris vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Kedves Miklós
Az Equisetum fajok epidermis vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Keisham Kabichandra
Studies on the sexual development of Aspergillus nidulans.
[Thesis] (Unpublished)

Kelemen Krisztina
A kukorica csíkoltsági vírus életciklusa és a gazdasejt sejtciklusa közötti kapcsolat vizsgálata transzgenikus kukorica növényekben.
[Thesis] (Unpublished)

Kelemen Zsolt
Lucerna hiszton H3 gén szabályozó régióinak vizsgálata transzgénikus növényekben.
[Thesis] (Unpublished)

Kenny Paul
Screening and characterization of plant physiological traits using photosynthetic and phenotyping tools.
[Thesis] (Unpublished)

Kerekes Erika Beáta
Illóolajok hatása élelmiszeriparban előforduló mikroorganizmusok biofilmképzésére és sejt-sejt közötti kommunikációjára.
[Thesis] (Unpublished)

Kerényi Ádám
A bakteriális kommunikáció vizsgálata ágens alapú modellel.
[Thesis] (Unpublished)

Keszthelyi Andrea
Cryptococcus Neoformans ellen hatásos killer toxint termelő illetve nem termelő Filobasidium Capsuligenum törzsek összehasonlítása, toxinjuk jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Kevei Zoltán
Gümőspecifikus glicin-gazdag fehérjék vizsgálata Medicago fajokban.
[Thesis] (Unpublished)

Kevei Éva
A ZEITLUPE fehérje szerepének vizsgálata a növényi cirkadián óra működésében és a fényszabályozott folyamatokban.
[Thesis] (Unpublished)

Khoroshyy Petro
Dynamics of physical processes in proteins studied by kinetic absorption spectroscopy.
[Thesis] (Unpublished)

Kis Emese
Gyógyszermolekulák és ABC transzporterek kölcsönhatásának vizsgálatára alkalmas in vitro rendszerek fejlesztése és validálása.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss Brigitta
A Drosophila melanogaster FMRF-amid rokon neuropeptidjeinek és GPCR receptorainak genetikai analízise.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss Enikő
Comparative genomics reveals the origin of fungal hyphae and multicellularity.
[Thesis]

Kiss Mihály Arnold
Identification and characterisation of novel small nuclear RNAs.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss Márton
Emésztőrendszeri diszfunkció és humorális immunválasz kapcsolata IV-es típusú kollagén mutációkkal Drosophilában.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss Petra Veronika
A Drosophila 26S proteaszóma p54 alegységének lehetséges extraproteaszómális szerepe.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss Péter János
A másodlagos élőhelyek szerepe a biodiverzitás megőrzésében.
[Thesis]

Kiss Viktória
A Drosophila Atg9 autofágia gén szerepe az aktin citoszkeleton szabályozásában.
[Thesis]

Kiss Éva
Az Acaryochloris marina cianobaktérium kettes fotokémiai rendszerének D1, D2 és citokróm b559 alegységeit, valamint a Hox hidrogenázt kódoló gének kifejeződésének vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Kissné Oláh Boglárka
A környezet kötött nitrogén koncentrációjának a bakteriális syrM és ntrR gének által közvetített szabályozó szerepe a szimbiotikus nitrogénkötés egyes szakaszaiban.
[Thesis] (Unpublished)

Knapp Levente
Egy új fokális ischaemiás modell kialakítása és az oxálecetsav hatásainak vizsgálata patkány központi idegrendszerén.
[Thesis] (Unpublished)

Kocsis Kitti Anita
Az acetil-L-karnitin neuroprotektív hatásának vizsgálata ischemiás modelleken.
[Thesis] (Unpublished)

Kocsubé Sándor
Humán patogén Candida fajok molekuláris kimutatása és jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Kol Erzsébet
Előmunkálatok a Nagy Magyar Alföld moszatflórájához. I. Szeged és környéke.
[Thesis] (Unpublished)

Kolbert Zsuzsanna
A nitrogén-monoxid (NO) szerepe, keletkezése és forrása auxin kezelés, valamint ozmotikus stressz alatt gyökerekben.
[Thesis] (Unpublished)

Kolisnychenko Vitaliy S.
Genome engineering in Escherichia coli: methods and applications.
[Thesis] (Unpublished)

Komlósi Gergely
Humán agykérgi neuronhálózatok működése és szerotonerg szabályozása.
[Thesis] (Unpublished)

Komonyi Orbán
Drosophila ekdizon receptor izoformák genetikai és molekuláris analízise.
[Thesis] (Unpublished)

Konstantinova Zhiponova Miroslava
The effects of stress factors on gene expression in higher plants.
[Thesis] (Unpublished)

Korcsmáros Tamás
Jelátviteli útvonalak rendszerszintű adatbázisa és elemzése: új fehérjefunkciók, jelátviteli keresztbeszélgetések és gyógyszercélpont-jelöltek meghatározása.
[Thesis] (Unpublished)

Korpos Pintye-Gyuri Éva
Expression of matrilins in mouse skeletal development and in a deer antler model of bone regeneration.
[Thesis] (Unpublished)

Kotogán Alexandra
Járomspórás gombák extracelluláris lipázainak vizsgálata: enzimtermelés, hidrolitikus és szintetikus reakciók jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Beatrix
Kalmodulin génexpresszió a központi idegrendszer alacsony kópiaszámú kalmodulin mRNS tartalmú területein.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Dávid
Arany és ezüst nanorészecskék sejtbiológiai hatásainak vizsgálata p53 deficiens rákos sejtekben és tumor metasztázis modellben.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Etelka
Magas fehérjetartalmú ipari hulladékok anaerob fermentációjának fokozása adaptált mikrobaközösség segítségével.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Gergő
Rybp is required for neural differentiation of mouse embryonic stem cells.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Judit
Comparative study of salt stress-induced physiological and molecular responses in tomato (Solanum lycopersicum L.).
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Károly
Az anyagcsere szerkezetének hatása a genetikai interakciókra és a genomszerveződésre.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Laura
A Neosartorya fischeri által termelt defenzinszerű antifungális protein azonosítása és jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Levente
A DmUsp5 dezubikvitiláz fiziológiai funkciójának meghatározása Drosophila melanogasterben.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Ákos Tibor
Signal transduction cascades controlling the expression of NiFe hydrogenases and photosynthetic apparatus in Thiocapsa roseopersicina.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Éva
Elterjedési mintázatok és háttérváltozók kapcsolata a hangyaközösségek szerveződésében.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács-Sólyom Ferenc
A tumorsejtek által kiválasztott galektin-1 T-sejtekre kifejtett apoptotikus hatásának mechanizmusa.
[Thesis] (Unpublished)

Kovácsné Csányi Bernadett
Honfoglalás kori, valamint magyar és székely populációk apai ági genetikai kapcsolatrendszerének vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Kovácsné Lendvai Ágnes
Sejtciklus specifikus gének szabályozása a növényi növekedés és fejlődés során.
[Thesis] (Unpublished)

Kozma Gabriella
Egy Polycomb Response Element (PRE) in situ vizsgálata Drosophila melanogaster-ben génkonverzió segítségével.
[Thesis] (Unpublished)

Kozma-Bognár László
A fitokróm fotoreceptorok szabályozó funkciójának molekuláris szintű vizsgálata transzgenikus növényekben.
[Thesis] (Unpublished)

Krecsmarik Mónika
A krónikus alkoholfogyasztás hatása a nitrogén monoxid szintézise patkány és egér bélidegrendszerében.
[Thesis] (Unpublished)

Kredics László
Környezeti tényezők Trichoderma törzsekre gyakorolt hatásának vizsgálata, és antagonista törzsek nemesítése.
[Thesis] (Unpublished)

Kriston-Pál Éva
A mezenhimális őssejt-eredetű galektin-1 meghatározó faktor a felnőtt szöveti őssejtek pro-angiogén funkciójában.
[Thesis] (Unpublished)

Kristó Ildikó
Az aktinkötő Moesin fehérje sejtmagi funkciójának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Kristóf Lilla Alida
Paleoradiológia: Non-invazív módszertani lehetőség a történeti antropológiában.
[Thesis] (Unpublished)

Krizsán Krisztina
Opportunista patogén Cochliobolus izolátumok jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Kulcsár Ágnes
Dissection of the photocycles of bacterial retinal proteins based on time-resolved visible spectroscopy.
[Thesis] (Unpublished)

Kumar Dileep
Functional characterization of the mevalonate-isoprenoid biosynthesis pathway genes in Mucor circinelloides.
[Thesis] (Unpublished)

Kuntam Soujanya
Development of novel dyes and fluorescence-imaging based approaches for cellular localization and dynamics of lipid droplets.
[Thesis] (Unpublished)

Kurunczi Anita
Neuroplasztikus változások a központi idegrendszerben: a gonadális hormonok szerepe.
[Thesis] (Unpublished)

Kóródi Katalin
Felnőttkori plaszticitás rágcsálók primer szomatoszenzoros kérgében.
[Thesis] (Unpublished)

Körmöczi Péter
Trichoderma törzseken alapuló növényvédő és növénynövekedést serkentő bioeffektorok fejlesztése.
[Thesis] (Unpublished)

Körtvély Előd
A kalmodulin gének kifejeződésének in silico, in vivo és in vitro vizsgálata a patkány központi idegrendszerében.
[Thesis] (Unpublished)

L

Laczi Krisztián
Szénhidrogén bontó Rhodococcus erythropolis törzsek funkcionális genomikai analízise és biotechnológiai alkalmazása.
[Thesis] (Unpublished)

Laczkó-Dobos Hajnalka
A foszfatidil-glicerin szerepe a fotoszintetikus szervezetek sejtfunkcióiban.
[Thesis] (Unpublished)

Lajkó Dézi Bianka
A növényi RHO (ROP) GTP-áz kapcsolt receptor-szerű citoplazmatikus kinázok aktiválását befolyásoló aminosav motívumok azonosítása.
[Thesis] (Unpublished)

Lakatos Gergely
Bakteriális partnerek által elősegített foto-fermentatív hidrogéntermelés Chlamydomonas algában.
[Thesis] (Unpublished)

Laurinyecz Barbara
A Drosophila Melanogaster lamellocitáira jellemző molekulák funkcionális vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Lehoczki-Krsjak Szabolcs
Tebukonazol és protiokonazol hatóanyagok mennyiségének, transzlokációjának, bomlásának és kalászfuzáriózis elleni hatékonyságának vizsgálata búzában különböző kijuttatási módszereknél.
[Thesis] (Unpublished)

Lehotai Nóra
Szelén-indukált stresszválaszok vizsgálata Arabidopsis thaliana L. és Pisum sativum L. növényekben, a biofortifikáció lehetősége.
[Thesis] (Unpublished)

Leitgeb Balázs
Az endomorfinok konformáció-analízise.
[Thesis] (Unpublished)

Lerner Zita
Egy új vérsejt típus, a sokmagvú óriássejt szerepe a Drosophila sejt-közvetítette immunválaszában.
[Thesis]

Liker Erika
Biochemical and structural studies of the cellular mRNA export factor TAP, and its interaction with the viral CTE-RNA.
[Thesis] (Unpublished)

Linka Beáta
Kataláz aktivitás vizsgálata a Rhizopus oryzae opportunista patogén járomspórás gombában.
[Thesis] (Unpublished)

Linke Nikolett
A glutamáterg neuronális rendszer fejlődése a humán magzati bélidegrendszerben.
[Thesis] (Unpublished)

Lipinszki Zoltán
A poliubiquitin receptorok fejlődésstádium-specifikus szabályozása Drosophila melanogasterben.
[Thesis] (Unpublished)

Lukács Gyöngyi
A Rhizomucor miehei járomspórás gomba HMG-koenzim A reduktáz génjének molekuláris és funkcionális vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

László Kinga
Az α-kimotripszin stabilitása és működése szerves oldószeres közegben.
[Thesis] (Unpublished)

László Orsolya
Gyermekkorú maradványok összehasonlító vizsgálata történeti népességekben.
[Thesis] (Unpublished)

Lénárt Nikolett
Hiperlipidémia okozta neurodegeneratív és vér-agy gát-elváltozások ApoB-100 transzgenikus egerekben.
[Thesis] (Unpublished)

Lövei Gábor
Vizsgálatok a Sylvia atricapilla és Phylloscopus collybita (Aves: passeriformes) fajok átvonuló populációin.
[Thesis] (Unpublished)

Lőrincz Andrea
Dendritic information processing: placement and effect of GABAergic synapses, gap junctions, and voltage-gated ion channels on cortical neurons.
[Thesis] (Unpublished)

Lőrinczi Gábor
Szubmediterrán erdei hangyaközösségek (Hymenoptera: Formicidae) tér- és időbeli szerveződése.
[Thesis] (Unpublished)

M

Maczel Márta
'Sur les traces de la tuberculose' Criteries diagnostiques des attentes tuberculeuses du squlette humain et leur application dans des series anthropologiques hongroises et francaises.
[Thesis] (Unpublished)

Magyariné Berkó Anikó
Terápiás lehetőségek kísérletes vastagbélgyulladásos patkánymodellben.
[Thesis] (Unpublished)

Majer Petra
Antioxidánsok szerepe a levelek akklimációjában – rövidtávú alkalmazkodás változó megvilágításhoz.
[Thesis] (Unpublished)

Majoros Hajnalka
A SerpinB2 és a SerpinB10 szerepe a DNS hibajavításban és a tumoros folyamatokban.
[Thesis] (Unpublished)

Marik Tamás
Investigation of biologically active peptaibol compounds produced by members of the filamentous fungal genus Trichoderma.
[Thesis]

Marincs Ferenc
Regulation of nopaline uptake in Agrobacterium tumefaciens.
[Thesis] (Unpublished)

Marosi Máté Gábor
Ischaemia okozta funkcionális és morfológiai károsodások és néhány lehetséges neuroprotektív beavatkozás vizsgálata patkány modellen.
[Thesis] (Unpublished)

Marton Annamária
A melanoma lehetséges terápiás célpontjainak vizsgálata: az NF-κB jelátviteli útvonal gátlása és a melanoma sejtek termelte exoszómák immunmoduláló hatásának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Maróti Gergely
Insights into the assembly of the NiFe hydrogenase enzymes.
[Thesis] (Unpublished)

Maróti Judit
Metabolic versatility of [NiFe]-hydrogenases in Thiocapsa roseopersicina.
[Thesis] (Unpublished)

Masson Muriel
The Osteological Evidence of Neolithic Populations from the Southern Great Plain of Hungary - An Insight into the Potential of Macroscopic Observations for the Demographic and Pathological Analyses of Past Populations.
[Thesis] (Unpublished)

Matusek Tamás
Egy új Drosophila formin szövetspecifikus funkcióinak genetikai, sejtbiológiai, és biokémiai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Miclea Sebastian Paul
Atypical transcriptional regulation and function of a new toxin-antitoxin-like module in Bradyrhizobium japonicum.
[Thesis] (Unpublished)

Migh Ede
A dDAAM sejtvázszabályozó fehérje szinaptikus fejlődésben betöltött szerepének vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Miskolczi Pál
A sejtek osztódásának aktiválásában és szabályozásában szerepet játszó fehérjék lucernában.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár Andor
Galanin és monoaminerg rendszer jelentősége a vazopresszin kiválasztás.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár Erika
Egy avar kori temető (Pitvaros-Víztározó) szisztematikus embertani feldolgozása.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár Eszter
Új kismolekula-alapú módszerek kidolgozása és alkalmazása.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár Gergely
Brasszinoszteroid-regulált génexpresszió vizsgálata Arabidopsis thaliana-ban.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár Imre
A DAAM formin alcsalád szerepe az izomfejlődésben.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár Árpád
A szeléntoxicitás és nitro-oxidatív stressz kapcsolatának vizsgálata különböző növényfajokban.
[Thesis]

Máté Zoltán
A psbA génexpresszió és a D1 protein szintézis szerepe a második fotokémiai rendszer UV-B indukált károsításának helyreállításában.
[Thesis] (Unpublished)

Méhi Orsolya Katinka
A vas homeosztázis, oxidatív mutagenezis és az antibiotikum rezisztencia evolúciójának kapcsolata.
[Thesis] (Unpublished)

Ménesi Rudolf
A ghrelin-indukálta oxitocin elválasztás vizsgálata in vivo állatmodellben.
[Thesis] (Unpublished)

Mórocz Mónika
DNS reparáció vizsgálatok emlőssejt tenyészeteken és Alzheimer-kóros betegek limfocitáin.
[Thesis] (Unpublished)

N

Nagy Andrea
A matrilin-1 gén transzkripciós szabályozásának vizsgálata transzgenikus egerekben.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Csaba István
Szulfid és arzén alapú alternatív anyagcsereutak tanulmányozása a Synechocystis sp. PCC6803 cianobaktériumban.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Dávid
Különböző neuroprotekciós lehetőségek tanulmányozása ischaemiás patkány modelleken.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Enikő
A stresszválasz és a membránok kapcsolata emlős sejtekben.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Ildikó Katalin
A HupSL és Hox1 NiFe hidrogenáz enzimek összehangolt szabályozásának vizsgálata Thiocapsa roseopersicina baktériumban.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Lajos István
Talidomid analógok hatásának vizsgálata jelölésmentes szűrőrendszeren és a hepatocelluláris karcinóma egér modelljén.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy László
An Investigation of the Phylogeny and Evolutionary Processes of Deliquescent Fruiting Bodies in the Mushroom Family Psathyrellaceae (Agaricales).
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Valéria
Aszkorbát-függő alternatív elektrontranszport növényekben és az aszkorbát szerepe a Chlamydomonas reinhardtii hidrogéntermelésének szabályozásában.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Zoltán
A búza (Triticum aestivum L.) glutamin szintetáz enzim viselkedése abiotikus stresszfolyamatok ( szárazság- és az alumíniumstressz) során.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Ágota
Ubikvitin formák és az ubikvitináció vizsgálata Drosophila melanogasterben.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Gábor
A HMG-KoA reduktáz funkcionális vizsgálata Mucor circinelloides-ben.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Olga
Az anafázis promoting komplex (APC/C) katalitikus modulja Drosophila melanogasterben.
[Thesis] (Unpublished)

Nagymihály Marianna
Ploidy-dependent changes in the epigenome of symbiotic cells correlate with specific patterns of gene expression.
[Thesis] (Unpublished)

Nagyőszi Péter
A Toll-szerű receptorok, valamint a dohányfüst összetevői által kiváltott funkciózavarok molekuláris mechanizmusai agyi endotélsejtekben.
[Thesis] (Unpublished)

Nedeianu Saviana
Nitric oxide in membranes and aqueous media: spin trapping and interaction with spin labels. An electron paramagnetic resonance spectroscopic study.
[Thesis] (Unpublished)

Neparáczki Endre Dávid
A honfoglalók genetikai származásának és rokonsági viszonyainak vizsgálata archeogenetikai módszerekkel.
[Thesis] (Unpublished)

Nyerges Ákos József
Systematic genome engineering approaches to investigate mutational effects and evolutionary processes.
[Thesis] (Unpublished)

Nyeste Antal
Cytoprotective and toxic functions of the prion protein family.
[Thesis] (Unpublished)

Nyilasi Andrea
Fotobiohidrogén termelésében szerepet játszó enzimek bioszintézise és metabolikus kontextusa.
[Thesis] (Unpublished)

Nyilasi Ildikó
A vasfelvételben szerepet játszó gének molekuláris jellemzése opportunista patogén járomspórás gombákban.
[Thesis] (Unpublished)

Németh Edit
A búza (Triticum aestivum L.) kloroplasztisz lokalizált glutamin-szintetáz enzim allosztérikus szabályozása, a szubsztrátumszintű működés tanulmányozása.
[Thesis] (Unpublished)

Németh Tibor
Gazda - patogén kölcsönhatás vizsgálata Candida fertőzések során.
[Thesis] (Unpublished)

O

Oláh Szabolcs
Diverse role of neurogliaform cells in cortical microcircuits.
[Thesis] (Unpublished)

Oriana Ciurciu Anita
Functional analysis of Drosophila melanogaster histone H4 specific acetylase complex and its role in regulating chromatin structure.
[Thesis] (Unpublished)

Otgonchimeg Rentsendorj
Transcriptional regulation of the martilin-1 gene.
[Thesis] (Unpublished)

Ozsvár Attila
Mielinhüvely degradációt követő lipid törmelék eloszlás vizsgálata a központi idegrendszerben CARS mikroszkópiával és Agykérgi neurogliaform sejthálózat által kiváltott ionotróp és metabotróp gátló posztszinaptikus válaszok eltérő összegződése.
[Thesis] (Unpublished)

P

Paja László
Joint fusions in palaeopathology: diagnosis and epidemiology.
[Thesis] (Unpublished)

Pallos Judit
Inhibition of specific histone deacetylases suppresses pathogenesis in a Drosophila model of Huntington’s disease.
[Thesis] (Unpublished)

Palágyi Andrea
A fitokróm B fotoreceptor szerepe a növényi cirkadián óra és ritmusok szabályozásában.
[Thesis] (Unpublished)

Palágyi-Mészáros Lívia Sarolta
A HYN hidrogenáz alegységeinek vizsgálata Thiocapsa Roseopersicina BBS-ben.
[Thesis] (Unpublished)

Pankotai Tibor
Az ADA2b adaptor fehérjéket tartalmazó hiszton acetiltranszferáz komplexek szerepének vizsgálata Drosophila melanogaster-ben.
[Thesis] (Unpublished)

Pankotai-Bodó Gabriella
A hidrogenáz enzim autokatalitikus működésének vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Papdi Csaba
Új genetikai stratégia kidolgozása az Arabidopsis stressz válaszát szabályzó gének azonosítására.
[Thesis] (Unpublished)

Papp Csaba Gergő
Az antifungális rezisztencia és a virulencia összefüggésének vizsgálata Candida parapsilosis-ban.
[Thesis] (Unpublished)

Pardi Norbert
A Drosophila melanogaster p53 sumoilációjának molekuláris biológiai és genetikai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Pataki Andreea Csilla
The isolation of new tissue polarity genes in Drosophila and the genetic analysis of Rab23 involved in the regulation of the number and planar organization of the adult cuticular hairs.
[Thesis] (Unpublished)

Peca Loredana
Metal-inducible promoters of Synechocystis sp. PCC 6803 and their use for whole-cell bioreporter development.
[Thesis] (Unpublished)

Perhald Ariana Titiana
Development and application of transgenic approaches to study the NORK gene implicated in symbiotic interactions.
[Thesis] (Unpublished)

Pettkó-Szandtner Aladár
Lucerna ciklin-függő kináz inhibitor fehérje jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Pető Andrea
A nitrogén-monoxid (NO) szerepe, reaktív oxigénformákkal (ROF) és auxinnal való kapcsolata réz stressz során.
[Thesis] (Unpublished)

Pintér Zoltán
Antropometriai paraméterek diagnosztikus hatékonysága az elhízás, különös tekintettel a zsigeri zsírfelhalmozódás és bizonyos kardiovaszkuláris rizikótényezők tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Pirity Melinda Katalin
A polycomb protein RYBP/DEDAF in vivo funkcióinak vizsgálata transzgenikus módszerekkel.
[Thesis] (Unpublished)

Poles Marietta Zita
Metán belélegzés hatása az akut mesenterialis ischaemia és a korai reperfúzió okozta bélszakasz-függő funkcionális, strukturális és molekuláris változásokra patkány bélcsatornában.
[Thesis] (Unpublished)

Polgár Noémi
Interaction of lysyl oxidase with the hormone placental lactogen and its effect on mammary epithelial cell proliferation and migration.
[Thesis] (Unpublished)

Poór Péter
Sóstressz és szalicilsav indukálta élettani folyamatok összehasonlító vizsgálata paradicsomban: akklimatizáció vagy programozott sejthalál.
[Thesis] (Unpublished)

Priskin Katalin
A Kárpát-medence avar és honfoglalás kori lóállományának archaeogenetikai elemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Páhi Zoltán
TAF10 fehérjék szerepe Drosophila melanogaster-ben.
[Thesis] (Unpublished)

Pál Margit
Az APC komplex TPR alegységeinek genetikai analízise Drosophila melanogasterben.
[Thesis] (Unpublished)

Páldy Ferencz Sándor
A Drosophila melanogaster kalpainok és a sejtvándorlás.
[Thesis] (Unpublished)

Pálinkás Hajnalka Laura
Genomic uracil occurence and the role of dUTPase in transgenic models.
[Thesis]

Pápai Gábor
A Drosophila melanogaster Dtl és Ada2aRpb4 génjeinek szerkezeti és funkcionális vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Pérez Salamó Immaculada
Functional characterization of the Arabidopsis heat shock factor A4A, identified by a novel genetic screen.
[Thesis] (Unpublished)

Péteri Adrienn Zsanett
Mikroszkópikus gombák mikotoxin-bontó képességének vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Pósa Anikó
Az ösztrogén és raloxifen közvetítette kardiovaszkuláris protektív mechanizmusok.
[Thesis] (Unpublished)

Pósa Annamária
A Mycobacterium tuberculosis komplex archaikus DNS kimutatása emberi csontvázmaradványokból.
[Thesis] (Unpublished)

R

Radvánszkiné Mikuláss Kata
Antimikrobiális hatású gümő-specifikus ciszteinben gazdag (NCR) peptidek hatásmechanizmusának feltárása és a velük kölcsönhatásba lépő bakteriális fehérjék azonosítására alkalmas rendszer kidolgozása.
[Thesis] (Unpublished)

Ramasamy Aruna Vigneshwari
Bioprospecting and biodiversity investigations of endophytic fungi isolated from medicinal plants and mosses.
[Thesis]

Raskó Tamás
C5-citozin metiltranszferázok szekvenciaspecifikus DNS felismerésének vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Rauch Tibor
Cisz reguláló elemek szerepe a Matrilin-1 gén transzkripciós és poszt-transzkripciós szabályozásában.
[Thesis] (Unpublished)

Rehman Ateeq Ur
Detection of singlet oxygen production and its relation to photosystem II photodamage in cyanobacteria and microalgae.
[Thesis] (Unpublished)

Reşat Çınar
New Directions in Receptor Research; Receptor Selectivity and Promiscuity.
[Thesis] (Unpublished)

Rigó Gábor
Az Arabidopsis CRK5 protein kináz szerepe a gyökérgravitropizmus szabályozásában.
[Thesis] (Unpublished)

Rigó Krisztina
Az ochratoxin termelés előfordulásának, biokémiai és genetikai hátterének vizsgálata Aspergillus fajokban.
[Thesis] (Unpublished)

Rios-Gonzalez Krisztina
A növényi antioxidáns védekezőrendszer enzimatikus elemeinek változása só (NaCl) stressz hatására.
[Thesis] (Unpublished)

Riyazuddin Riyazuddin
Overexpression of the Arabidopsis glutathione peroxidase-like 5 gene (AtGPXL5) resulted in altered redox status, plant development and salt tolerance.
[Thesis] (Unpublished)

Román Viktor
A fejlődő bélidegrendszer kvalitatív és kvantitatív elemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Rozs Magdolna
Egy új keratinbontó Bacillus licheniformis törzs izolálása és jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Rus Florentina
Expression and novel function of Filamin-240 in lamellocyte development in Drosophila.
[Thesis] (Unpublished)

Rádi Feríz
Hazai nemesítésű kukorica tenyészanyagok genetikai forrásainak bővítése innovatív módszerekkel.
[Thesis]

Rákos Gabriella
Neuroprotekció vizsgálata trauma és stroke modellen.
[Thesis] (Unpublished)

Rátkai Csilla
Characterization of medically important Pseudomonas aeruginosa isolates.
[Thesis] (Unpublished)

Rózsa Márton
Whole cell patch clamp analysis of non-synaptic and synaptic signaling in rodent and human supragranular neocortex.
[Thesis] (Unpublished)

Rózsa Éva
Kinureninek elektrofiziológiai hatásvizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

S

Sajben-Nagy Enikő Ilona
Laskagomba-patogén Pseudomonas törzsek vizsgálata, és az ellenük történő biológiai védekezés lehetőségeinek felmérése.
[Thesis] (Unpublished)

Sandy Péter
Identification of three novel p53-interacting proteins.
[Thesis] (Unpublished)

Schwéger Szabina
Eastern Palearctic oak cynipid inquilines (Hymenoptera: Cynipidae: Synergini) and associated gallwasps (Hymenoptera: Cynipidae: Cynipini).
[Thesis] (Unpublished)

Seltmann Katja C.
Advancement in Hymenoptera Research through Anatomy Ontology Development.
[Thesis] (Unpublished)

Seregélyes Csaba
Isolation and characterization of Mhb1, a novel non-symbiotic hemoglobin from Medicago sativa.
[Thesis] (Unpublished)

Sergiu Netotea
Network evolution models and bacterial communication.
[Thesis] (Unpublished)

Sike Ádám
ABCB1 transzporterek vizsgálata multidrog rezisztens patkány hepatoma sejtekben.
[Thesis] (Unpublished)

Simon Anna
A distinct GABAerg cell type: studies on the neurogliaform cell in the cerebral cortex.
[Thesis] (Unpublished)

Singh Dhirendra Kumar
Characterization of secreted aspartyl proteases in Candida parapsilosis.
[Thesis] (Unpublished)

Sinka Rita
Az ivarsejtek kialakításában szerepet játszó poirot gén azonosítása és jellemzése Drosophila melanogasterben.
[Thesis] (Unpublished)

Sinkó Ildikó
A dohányzás okozta DNS károsodások és javításuk vizsgálata emberi Cumulus és Granulosa sejtekben.
[Thesis] (Unpublished)

Sipos Botond
A Nimrod szupergéncsalád evolúciója.
[Thesis] (Unpublished)

Somogyi Kálmán
A határsejtvándorlás szabályozásban résztvevő gének azonosítása és jellemzése ecetmuslicában.
[Thesis] (Unpublished)

Somogyvári Ferenc
Application of real-time PCR methods in population genetics.
[Thesis] (Unpublished)

Soós József
Nem-véletlen tendenciák néhány evolúciós megnyilvánulása és biotechnológiai használhatósága.
[Thesis] (Unpublished)

Spekker Olga
Evaluation of endocranial bony changes in relation to tuberculosis in the Robert J. Terry Anatomical Skeletal Collection (Washington, DC, USA).
[Thesis] (Unpublished)

Spohn Réka
A bakteriális antibiotikum rezisztencia de novo evolúciója és járulékos következményei.
[Thesis] (Unpublished)

Steinbach Gábor
Differenciál-polarizációs lézerpásztázó mikroszkóp fejlesztése és felhasználása anizotróp biológiai szerkezetek feltárásában.
[Thesis] (Unpublished)

Stier Ildikó
SssI DNS metiltranszferáz által katalizált citozin dezamináció.
[Thesis] (Unpublished)

Szabadics János
Consequences of sequences: Studies on convergent and divergent elements of neorotical inhibitory microcircuits.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó András
A papain konformációstabilitása, stabilizálása és alkalmazása szerves oldószeres közegben.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Enikő
A mesenchymalis őssejtek funkcionális heterogenitása nem gyulladásos és gyulladásos mikrokörnyezetben.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Kornélia Ágnes
Analysis of border cell migration using systematic gain-of-function studies in Drosophila melanogaster.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Milán
Macro-organization and structural flexibility of the photosynthetic pigment system in diatoms.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Renáta
Az ösztrogénhiány, elhízás és a szabadidős testmozgás hatásának vizsgálata állatkísérletes modellekben.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Zsolt
Éter típusú üzemanyag-adalékok mikrobiális bontása: a Methylibium sp. T29 jelű, új MTBE-bontó törzs izolálása és jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Áron
A drosophila melanogaster 26s proteaszóma RTP1 alegységeinek molekuláris genetikai és funkcionális vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Szakál Barnabás
A kínai hörcsög heterokromatin protein 1 (HP1) génjeinek klónozása és jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Szalai Zita
A szabadidős mozgás kardiovaszkuláris és vastagbélgyulladást csökkentő hatása patkányban: a hem-oxigenáz és a nitrogénmonoxid-szintáz enzimek szerepe.
[Thesis] (Unpublished)

Szalay-Bekő Máté
Biológiai hálózatok átfedő modularizálását végző számítógépes programok és azok alkalmazási területei.
[Thesis] (Unpublished)

Szamecz Béla
Heterológ fehérjék expressziójára alkalmas rendszer fejlesztése.
[Thesis] (Unpublished)

Szameczné Rutkai Edit
A Lambda bakteriofág másodlagos attachment helyekre való integrációja megváltozott specifitású int mutánsok esetén.
[Thesis] (Unpublished)

Szappanos Balázs
Génkölcsönhatások és evolúciós újítások vizsgálata anyagcsere-hálózati megközelítéssel.
[Thesis] (Unpublished)

Szatmári Anna-Mária
A brasszinoszteroid bioszintézis és érzékelés napszakos szabályozása.
[Thesis] (Unpublished)

Szebeni Gábor János
A galektin-1 alapvető faktor a csontvelő eredetű mesenchymalis őssejtek tumor fejlődést serkentő hatásában.
[Thesis] (Unpublished)

Szebenyi Csilla
Spórafelszíni fehérjéket kódoló gének jellemzése Mucor circinelloides-ben.
[Thesis]

Szegletes Zsolt
Növények antioxidáns védekezőmechanizmusai környezeti stresszfeltételek mellett.
[Thesis] (Unpublished)

Szekeres András
Hazai talajmintákból izolált Trichoderma törzsek ökofiziológiai és molekurális vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Szemes Marianna
Design and development of nucleic acid amplification-based assays for the detection and characterization of plant viruses.
[Thesis] (Unpublished)

Szepesi Ágnes
Hosszútávú szalicilsav előkezelés hatása paradicsom növények sóstressz akklimatizációjára.
[Thesis] (Unpublished)

Szigeti Gyöngyi
Az Aspergillus nemzetség átfogó filogenetikai analízise; potenciális mikotoxin-termelő és opportunista patogén fekete Aspergillus törzsek jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Szikossy Ildikó
Sebészeti beavatkozások nyomai a XVIII. századi váci múmiákon.
[Thesis]

Szlanka Tamás
A 26S proteaszóma p54 alegységét érintő deléció előállítása és jellemzése Drosophila melanogaster-ben.
[Thesis] (Unpublished)

Szuperák Milán
Ivarsejtek kialakulásában szerepet játszó faktorok azonosítására alkalmas genomszintű vizsgálati módszerek kidolgozása Drosophila melanogasterben.
[Thesis] (Unpublished)

Szvetnik Attila
Escherichia coli aminosav-transzporterek vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Szász András
A veleszületett immunitás szabályozásának vizsgálata in vitro és in vivo rendszerekben.
[Thesis] (Unpublished)

Szécsényi Mária
Fajtafüggő élettani és transzkriptszintű változások szárazságstressz hatására búzában.
[Thesis] (Unpublished)

Székely Gyöngyi
The regulatory roles of P5CS genes in Arabidopsis thaliana.
[Thesis] (Unpublished)

Szőllősi Réka
Nehézfémkezelés által kiváltott oxidatív stressz vizsgálata csírázó indiai mustár (Brassica juncea L.) magvakban.
[Thesis] (Unpublished)

Szőri-Dorogházi Emma
A membránkötött Hyn [NiFe] hidrogenáz enzim struktúra-funkció analízise Thiocapsa roseopersicina-ban.
[Thesis] (Unpublished)

Szűcs Attila
A búzaszem fejlődésében szerepet játszó gének azonosítása bioinformatikai és molekuláris módszerekkel.
[Thesis] (Unpublished)

Sümegi Máté
A Drosophila melanogaster 26A proteaszóma alegységösszetétele, alegységszerkezet-változásai és O-glikozilációi.
[Thesis] (Unpublished)

T

Takács István Gábor
Szénhidrátbontó enzimek gátlásának vizsgálata STZ indukált diabetes mellitus egérmodellben.
[Thesis] (Unpublished)

Takács Mária
Hidrogén metabolizmusban szerepet játszó gének és géntermékek vizsgálata Thermococcus litoralis-ban.
[Thesis] (Unpublished)

Takács Sándor
Fehérje interakciók az ecetmuslica telomerének retrotranszpozonjain.
[Thesis] (Unpublished)

Takács Zoltán
Exogén SA kezelések fényben és sötétben történő hatásának összehasonlító elemzése vad típusú és etilén receptor mutáns, Never-ripe paradicsom növények leveleiben.
[Thesis] (Unpublished)

Takács Zsanett
A Drosophila spektraplakin szerepe hámzáródási folyamatokban.
[Thesis] (Unpublished)

Takó Miklós
Járomspórás gombák béta-glükozidáz enzimeinek vizsgálata: az enzim tisztítása és jellemzése, a kódoló gének molekuláris és funkcionális elemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Talapka Petra
Strukturális és molekuláris változások Crohn-beteg patkányok bélidegrendszerében.
[Thesis] (Unpublished)

Temesváriné Ábrahám Edit
A prolin felhalmozódás és az ebben kulcsszerepet játszó gének transzkripcionális szintű vizsgálata Arabidopsis thaliana-ban.
[Thesis] (Unpublished)

Tenger Katalin
A mitokondriális citokróm c poszttranszlációs érése.
[Thesis] (Unpublished)

Tengölics Roland
A hidrogenázok és a kénanyagcsere kapcsolatának jellemzése fototróf bíbor kénbaktériumokban.
[Thesis] (Unpublished)

Terecskei Kata
Egy kis GTP-kötő fehérje szerepe a növényi cirkadián óra, stressz-válaszok és a fényfüggő endoreduplikáció szabályozásában.
[Thesis] (Unpublished)

Tihanyi Balázs
10. századi fegyveresek aktivitás okozta szkeletális elváltozásainak összehasonlító vizsgálata. A fegyvermelléklet adás szokásának bioarchaeológiai megközelítése.
[Thesis]

Tiricz Hilda
Szimbiotikus eredetű, antimikrobiális típusú peptidek hatása Sinorhizobium meliloti baktériumra.
[Thesis] (Unpublished)

Tirián László
Developmental and molecular genetics of Ketel, the Drosophila homologue of importin-beta.
[Thesis] (Unpublished)

Tombácz István
A Drosophila melanogaster Fcp1 foszfatáz szerkezetének és funkciójának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Tserennadmid Rentsenkhand
Illóolajok és kombinációik hatása élelmiszerromlást okozó mikroorganizmusokra.
[Thesis] (Unpublished)

Tubak Vilmos
A TL1A/VEGI gén expressziójának vizsgálata differenciálódó csirke porcszövetben és humán autoimmun folyamatokban.
[Thesis] (Unpublished)

Tuka Bernadett
Role of pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide (pacap) in the trigeminovascular system: preclinical and clinical results.
[Thesis] (Unpublished)

Turóczy Zoltán
The role of rice aldo/keto reductases in the detoxification of reactive carbonyls and their use to create stress resistant transgenic plants.
[Thesis] (Unpublished)

Tyagi Chetna
Structural investigation of peptaibols using accelerated molecular dynamics simulations.
[Thesis]

Tímár Edit
Megváltoztatott szekvenciaspecifitású DNS metiltranszferázok létrehozása és vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Adél
Az opportunista humánpatogén Candida parapsilosis élesztőgomba elleni természetes és adaptív immunválasz vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth András
Hidrogén és kén anyagcserében szerepet játszó NAD+/NADP+ függő enzimek Thermococcus litoralis hipertermofil archaebaktériumban.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Anna
Egy emlős mesterséges kromoszóma több génnel történő feltöltésének új módszere.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Erzsébet Melinda
A Hsp27 neuroprotektív szerepének tanulmányozása transzgenikus egerekben.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Eszter Judit
Curvularia lunata interakciójának vizsgálata a természetes immunválasz sejtjeivel.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Liliána
A Neosartorya fischeri antifungális protein 2 (NFAP2) izolálása és jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Mónika
Az MDR1 gén kromatin szerkezetének tanulmányozása gyógyszerérzékeny és gyógyszerrezisztens humán sejtekben.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Renáta
Az opportunista humánpatogén Candida parapsilosis patomechanizmusának molekuláris szabályozottsága.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Réka
A növényi cirkadián óra szerepének vizsgálata a fotoreceptor gének kifejeződésének szabályozásában.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Ágnes
Az élesztő Mgs1 és a humán WRNIP1 fehérjék szerepe a G-kvadruplexet formáló DNS szakaszok replikációjában.
[Thesis]

Tölgyesi Csaba
Gyepközösségek közötti ökotonok dinamikája egyirányú és fluktuáló vízállapot-változások mellett.
[Thesis] (Unpublished)

Tömöry Gyöngyvér
A Kárpát-medence honfoglalás kori (10-11. századi) lakosságának valamint mai magyar nyelvű népcsoportoknak összehasonlító mitokondriális alapú filogeográfiai analízise.
[Thesis] (Unpublished)

Török Nóra
Eltérő életkori sajátságokat mutató neurológiai kórképek genetikai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

U

Ughy Bettina
Phycobilisome assembly in Synechocystis sp. strain PCC6803.
[Thesis] (Unpublished)

Umenhoffer Kinga
Az Escherichia coli K-12 inszerciós elemeinek hatása a genom stabilitására.
[Thesis] (Unpublished)

V

Vajravel Sindhujaa
Carotenoids affect the structure and functions of the Cyanobacterial photosynthetic complexes.
[Thesis] (Unpublished)

Valkai Ildikó Anna
Stressztoleranciát biztosító gének azonosítása a halofita Lepidium crassifolium-ból.
[Thesis] (Unpublished)

Vamoş Ecaterina Edith
Analysis of the mechanism by which dADA2 factors contribute to the specificity of dSAGA and dATAC histone acetyltransferase complexes.
[Thesis] (Unpublished)

Varga Dániel Péter
Az akut L-kinurenin szulfát kezelés magatartási, szövettani és keringési hatásainak komplex vizsgálata C57Bl/6j egér törzsben.
[Thesis] (Unpublished)

Varga Gergely István
A Headcase a Drosophila melanogaster vérsejtképződésének szabályozó faktora.
[Thesis] (Unpublished)

Varga Júlia
Epigenetikai faktorok hatásának vizsgálata a Huntington-kór patomechanizmusában Drosophila modellben.
[Thesis]

Varga Torda
Examining the macro-evolution and genetic background of complex multicellular structures in mushroom-forming fungi (Agaricomycetes).
[Thesis]

Vass István Zoltán
A PhrA fotoliáz és szerkezeti homológja a PhrB kriptokróm szerepe a Synechocystis sp. PCC 6803 kettes fotokémiai rendszerének javítási ciklusában.
[Thesis] (Unpublished)

Vastag Mária
Genetikai és rendszertani vizsgálatok a Rhizomucor nemzetségben.
[Thesis] (Unpublished)

Vaz Amanda Grace
Characterization of novel hydrophobic surface binding proteins in Mucor circinelloides.
[Thesis]

Vedelek Balázs
A Drosophila telomer védelmét szolgáló fehérjék fajképzésben betöltött lehetséges szerepének vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Vedelek Viktor
A Drosophila melanogaster poszt-meiotikus spermatogenezisében szerepet játszó gének vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Veres Csilla
Illóolajok hatása toxintermelő fonalasgomba fajokra.
[Thesis] (Unpublished)

Veszelka Médea
Rekreatív testmozgás kardioprotektív és gyulladáscsökkentő hatásának vizsgálata patkánymodellben.
[Thesis] (Unpublished)

Veszelka Szilvia
Protection againts blood-brain barrier damages in pathological conditions: in vivo and in vitro studies.
[Thesis] (Unpublished)

Viczián András
A fitokróm fotoreceptorok irányította jelátvitelben szerepet játszó transzkripciós faktor funkcionális vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Vidal Meireles André Manuel
Ascorbate biosynthesis and its physiological roles in the green alga Chlamydomonas reinhardtii.
[Thesis] (Unpublished)

Vidács Anita
Élelmiszeriparban használható illóolajok fertőtlenítő és antimikrobiális hatásának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Virágh Eszter Erika
Az importin-α2 paralóg-specifikus szerepe és összehangolt együttműködése az importin-β/Ketel génnel az ecetmuslica korai embrionális fejlődésében.
[Thesis] (Unpublished)

Virágh Máté
A Neosartorya fischeri antifungális protein (NFAP) heterológ expressziója és hatásmechanizmusának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Váradi Gyula
Xantofill-ciklus függő folyamatok módosulása gyomnövények herbicid-rezisztens mutánsaiban.
[Thesis] (Unpublished)

Várkonyi Zsuzsanna
Membránok lipid- és pigmenttartalom változásának élettani hatása cianobaktériumokban.
[Thesis] (Unpublished)

Vízi Sándor
A kalmodulin génexpresszió funkcionális vizsgálata és a Hmax érték számítása patkányagyi régiókban.
[Thesis] (Unpublished)

W

Walter Fruzsina
Új lehetőség a vér-agy gát megnyitására: a tezmilifen és a rövidláncú alkilglicerolok hatása agyi endotélsejteken.
[Thesis] (Unpublished)

Waro Biru Girma
Roles of voltage-gated Shal/Kv4 ion channels in D.melanogaster life span, motor activity, learning and memory.
[Thesis] (Unpublished)

Weinhardt Nóra
CRISPR/Cas rendszerek és kis RNS-eik expressziójára alkalmazott promóterek vizsgálata.
[Thesis]

Wirth Roland
Biogáz termelő mikroorganizmus közösségek vizsgálata metagenomikai megközelítéssel.
[Thesis] (Unpublished)

Wodala Barnabás
A nitrogén-monoxid hatása borsólevelek fotoszintetikus elektrontranszportjára.
[Thesis] (Unpublished)

Y

Yu Ping
Plant RBR proteins are phosphorylated in cell cycle-phase dependent manner and the B” regulatory subunit containing OsPP2A holoenzyme mediates the dephosphorylation of OsRBR1.
[Thesis] (Unpublished)

Z

Zahorán Szabolcs
A terhesség alatti dohányzással összefüggésbe hozható endotéliális diszfunkció molekuláris vizsgálata köldökzsinór modellrendszerben.
[Thesis]

Zajta Erik
A Syk/CARD9 szignalizáció szerepe a Candida parapsilosis immunológiai felismerésében.
[Thesis]

Zakar Tomás
Lipidek és karotinoidok szerepe a cianobakteriális fotoszintetikus makrokomplexek kialakulásában.
[Thesis] (Unpublished)

Zambrano Carrillo Carolina Lorena
Production of bioactive phenolic compounds from fruit residues by solid-state fermentation and carbohydrase treatment.
[Thesis] (Unpublished)

Zhang Senlei
Developing tools for the functional analysis of NCR peptides in Medicago truncatula.
[Thesis]

Zsigmond Laura
A mitokondriális elektrontranszportot befolyásoló Arabidopsis PPR40 fehérje szerepe az abiotikus stresszválaszokban.
[Thesis] (Unpublished)

Zsindely Nóra
A dSAGA specifikus hiszton acetiláció génműködés szabályozásban betöltött funkciójának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Zsámboki János
A Nimród fehérje- és géncsalád szerepe a mikroorganizmusok felismerésében és bekebelezésében.
[Thesis] (Unpublished)

Zsíros Ottó
A fény szerepe fotoszintetikus membránszerkezetet reguláló folyamatokban.
[Thesis] (Unpublished)

Zvara Ágnes
A c-CrkII adapter fehérje C-terminális régiójának szerepe a fokális adhéziós kináz jelátviteli folyamataiban.
[Thesis] (Unpublished)

Zádori Zoltán
Új virális funkciók felismerése szekvenciaelemzéssel.
[Thesis] (Unpublished)

Závorszky Péter
Az oskar mRNS struktúrális szerepe a korai oogenezisben.
[Thesis] (Unpublished)

Á

Ács Klára
A glicerinaldehid-3-foszfát dehidrogenázt (GPD) kódoló gén klónozása Mucor circinelloides-ből transzformációs rendszer kidolgozása céljából.
[Thesis] (Unpublished)

Ács Norbert
Biogáztermelő mikrobaközösségek molekuláris biológiai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Ágoston Vilmos
Hálózati modellek alkalmazása a molekuláris biológia néhány problémájára.
[Thesis] (Unpublished)

Ámon Judit
Az első eukarióta nikotinsav hasznosítási útvonal felderítése, szabályozása és enzimeinek vizsgálata Aspergillus nidulans modellszervezetben.
[Thesis] (Unpublished)

É

Élő Péter
Egy atadenovírus izolátum genomjának összehasonlító elemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Ö

Ördög Attila
A gomba eredetű elicitor kitozán hatása a zárósejtek működésére: a sztómamozgás és a zárósejt fotoszintézisének kapcsolata.
[Thesis] (Unpublished)

Ötvös Krisztina
Felismerések a nitrogén oxid sejtosztódást és differenciációt szabályozó tulajdonságáról lucernában.
[Thesis] (Unpublished)

Özge Sözer
Carotenoids assist in assembly and functions of photosynthetic complexes in cyanobacteria.
[Thesis] (Unpublished)

Ú

Újfaludi Zsuzsanna
A Drosophila p53 működésének vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Ő

Őszi Erika
Az Arabidopsis E2FB transzkripciós faktor funkcionális jellemzése.
[Thesis]

This list was generated on 2020. december 1. 01:19:34 CET.