Works by discipline "természettudományok"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | J | K | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Ö
Number of items at this level: 77.

A

Alapi Tünde
Kisnyomású higanygőzlámpák alkalmazása szerves víz- és légszennyezők lebontásában.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Asztalos Emese
Fotoszintetizáló baktériumok fluoreszcenciájának indukciója és relaxációja.
PhD, University of Szeged.
(2015)

B

Babos Magor
A bélrendszer MR vizsgálatában alkalmazható impulzusszekvenciák optimalizálása és endoluminális kontrasztanyagok tanulmányozása.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Bagaméry Farkas
Kétdimenziós modellek kritikus viselkedése Inhomogén perturbációk esetén.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Bagi Krisztina
Rögzített sertés hasnyálmirigy lipáz előállítása, jellemzése és alkalmazása.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Bakota Lídia
A kalmodulin génexpresszió változása a patkányagyban fejlődéstani és kísérletes körülmények között.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Bali Enikő
Fluid/melt - wall rock interaction in the upper mantle beneath the central Pannonian basin.
PhD, University of Szeged.
(2004)

Balogh József
Graph Parameters.
PhD, University of Szeged.
(2003)

Balogi Zsolt
Kismolsúlyú hősokkfehérjék membrán kölcsönjatásai.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Dr Bari Gábor
Reduction of perioperative inflammatory reaction with exogenous methane.
PhD, University of Szeged.
(2019)

Ben Yousif Nuri Muhammed
Complete polynomial vector fields and warped product manifolds.
PhD, University of Szeged.
(2004)

Benkő Dávid
The equilibrium measure and the Saff's conjecture.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Bihari Zoltán
Mikroorganizmusok alkalmazása az olajiparban – az Acinetobacter haemolyticus AR-46 jelű, új n-alkánbontó törzs izolálása és karakterizálása.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Bodogai Iona Monica
Functional and regulatory characterization of the ntrPR operon of Sinorhizobium meliloti.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Bogácsi-Szabó Erika
Populációgenetikai és diagnosztikai célú mitokondriális DNS és autoszómális marker viizsgálatok MAgyarországon feltárt régészeti csontleletekből és modern mintákból.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Burkovics Péter
Az Ape2 fehérje szerepe a DNS reparációban.
PhD, University of Szeged.
(2006)

C

Csáki Róbert
Szolubilis metán monooxigenáz réz ion függő szabályozásának vizsgálata Methylococcus capsulatus (Bath) törzsben.
PhD, University of Szeged.
(2006)

D

Domonkos Ildikó
A foszfatidil-glicerin szerepe az 1. fotokémiai rendszer szerkezetében és funkciójában.
PhD, University of Szeged.
(2006)

F

Farkas Arnold Péter
A Mo2CMo(100) rendszer oxidációjának és adszorpciós tulajdonságainak vizsgálata foton-, elektron- és ion-spektroszkópiai módszerekkel.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Farsang Andrea
A talaj nehézfémtartalmának térbeli eloszlása mátrai mintaterületen, különös tekintettel az antropogén terhelésre.
PhD, József Attila Tudományegyetem.
(1997)

Fehér Tamás
Construction and characterisation of a multi-deletion Escherichia coli strain.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Fekete Árpád
Tauber-típusú tételek közönséges és statisztikus konvergenciára, statisztikus határértékre.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Fogarasi Sándor
A karsztvíz beszivárgás éghajlati adottságainak vizsgálata a Dunántúli-középhegységben 1850-2000.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Frey Krisztina
Arany/átmenetifém-oxid határfelület módosítása: a szerkezet és a katalitikus tulajdonságok közötti összefüggés vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Földi Péter
Highly nonclassical quantum states and environment induced decoherence.
PhD, University of Szeged.
(2003)

Füle Miklós
Fotolumineszcencia és optikai elnyelés a sávhatárok közelében amorf szén vékonyrétegekben.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Fülöp Vanda
Abszolút konvergens Fourier sorok és függvényosztályok.
PhD, University of Szeged.
(2006)

G

Gajda Zita
Involvement of gap junctions in epileptogenesis and manifestation of seizures of the immature and adult neocortex.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Gazdag Zsolt
Shape preserving tree transducers.
PhD, University of Szeged.
(2006)

György Andrea
AT-gazdag DNS-kötő fehérjék jellemzése a fejlődő agyban.
PhD, University of Szeged.
(2006)

H

Horváthné, Dr. Hajdú Edit
Légúti infekciót okozó baktériumok terápiás hatékonyságot befolyásoló rezisztenciáinak és rezisztencia mechanizmusainak vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Hunyadfalvi Zoltán
Kisléptékű heterogenitás vizsgálatok a törmelékes üledékben röntgen komputer tomográf alkalmazásával.
PhD, University of Szeged.
(2006)

J

Juhász Róbert
Disorder Dominated Singular Behaviour in Random Quantum and Classical Systems.
PhD, University of Szeged.
(2003)

K

Kovács Csaba
Az országhatármentiség értelmezésének földrajzi problémái.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Kovács József
Modern geomatematikai módszerek alkalmazása hidrogeológiai feladatok megoldására.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Krecsmarik Mónika
A krónikus alkoholfogyasztás hatása a nitrogén monoxid szintézise patkány és egér bélidegrendszerében.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Kun Róbert
Reaktív nanorészecskéket tartalmazó réteges szerkezetek és ultravékony filmek fotokatalitikus tulajdonságai.
PhD, University of Szeged.
(2006)

M

Maczel Márta
'Sur les traces de la tuberculose' Criteries diagnostiques des attentes tuberculeuses du squlette humain et leur application dans des series anthropologiques hongroises et francaises.
PhD, University of Szeged.
(2003)

Magyar Angéla Andrea
D-gyűrűben módosított nitrogéntartalmú szteroidok szintézise.
PhD, University of Szeged.
(2004)

Makra Péter
Sztochasztikus rezonanciával elérhető jeljavítás és neurokardiológiai fluktuációk vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Maróti Miklós
Decidability in algebra.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Mikó István
Sceletomusculature and systematics of scelionidae (Hymenoptera: Platygastroidea).
PhD, University of Szeged.
(2007)

Molnár Andor
Galanin és monoaminerg rendszer jelentősége a vazopresszin kiválasztás.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Márk László
A csontkémiai vizsgálatok jelentősége és alkalmazása a történeti és igazságügyi antropológiában.
PhD, University of Szeged.
(2006)

N

Nagy Antal
Diszkrét tomográfiai és PACS képfeldolgozó rendszerek.
PhD, University of Szeged.
(2006)

O

Otgonchimeg Rentsendorj
Transcriptional regulation of the martilin-1 gene.
PhD, University of Szeged.
(2006)

P

Palágyi Andrea
A fitokróm b fotoreceptor szerepe a növényi cirkadián óra és ritmusok szabályozásában.
PhD, University of Szeged.
(2011)

Pankotai Tibor
Az ADA2b adaptor fehérjéket tartalmazó hiszton acetiltranszferáz komplexek szerepének vizsgálata Drosophila melanogaster-ben.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Péti Márton
A fenntarthatóság elvére épülő területi tervezés.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Pósfai Zsuzsanna
Reproducing uneven development on the Hungarian housing market.
PhD, University of Szeged.
(2018)

R

Rus Florentina
Expression and novel function of Filamin-240 in lamellocyte development in Drosophila.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Rác Bulcsú
Szulfonsavcsoporttal funkcionalizált elektrofil katalizátorok szintézise és alkalmazása.
PhD, University of Szeged.
(2006)

S

Serényi Tamás
Félvezető vékonyrétegek és pontláncok kölcsönhatása elektromágneses mezővel.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Sinkó Ildikó
A dohányzás okozta DNS károsodások és javításuk vizsgálata emberi Cumulus és Granulosa sejtekben.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Sipos György
A meder dinamikájának vizsgálata a Maros magyarországi szakaszán.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Solymár Edit
MCM-41 és SBA-15 mezopórusos szilikátok előállítása és szerkezetének tanulmányozása.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Soós Judit
Parp activation and inflammatory reaction in selective neurodegeneration.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Szabó Tamás
A grafit-oxid kémiai és nanoszerkezete.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Szabó Áron
A drosophila melanogaster 26s proteaszóma RTP1 alegységeinek molekuláris genetikai és funkcionális vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Szameczné Rutkai Edit
A Lambda bakteriofág másodlagos attachment helyekre való integrációja megváltozott specifitású int mutánsok esetén.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Szatmári József
Geoinformatikai módszerek és folyamatmodellek alkalmazása a széleróziós vizsgálatokban.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Szekeres András
Hazai talajmintákból izolált Trichoderma törzsek ökofiziológiai és molekurális vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Dr. Szentgyörgyi Réka
Radiological diagnosis and therapy of extracranial carotid artery stenosis.
PhD, University of Szeged.
(2003)

Szilágyi István
Metalloenzimek szerkezeti és funkcionális modellezése.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Szuperák Milán
Ivarsejtek kialakulásában szerepet játszó faktorok azonosítására alkalmas genomszintű vizsgálati módszerek kidolgozása Drosophila melanogasterben.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Szájli Ágota
D-gyűrűben módosított heteroatomot tartalmazó szteroidok szintézise.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Dr. Séra Teréz
Korszerű minőségellenőrzés és sugárvédelem a nukleáris medicinában.
PhD, University of Szeged.
(2004)

Süli Zakar Tímea
Kismolekulák reakciójában képződő felületi formák és köztitermékek vizsgálata infravörös spektroszkópiai módszerrel.
PhD, University of Szeged.
(2006)

T

Takács Mária
Hidrogén metabolizmusban szerepet játszó gének és géntermékek vizsgálata Thermococcus litoralis-ban.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Torma Attila
Poloskaegyüttesek términtázata kiskunsági gyepeken.
PhD, University of Szeged.
(2011)

Tóth László
Posterior-based speech models and their application to Hungarian speech recognition.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Török Roland Sándor
Gyógyszerhatóanyagok és sztérikusan gátolt aminosavak királis folyadékkromatográfiás elválasztása.
PhD, University of Szeged.
(2006)

U

Unger Zoltán
Vetőstatisztika és fraktálgeometria földtani alkalmazásai.
PhD, University of Szeged.
(2007)

V

Vesselényi István
Többfalú szén nanocsövek katalitikus előállítása és a képződési mechanizmus vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Vinkó Tamás
Globális optimalizálási módszerek továbbfejlesztése, tesztelése és alkalmazása atomklaszter feladatokra.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Vukics András
Mobile atoms in a cavity field: Statical and quantum aspects.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Ö

Ötvös Zsolt
Szénnanocsövek adszorpciós tulajdonságainak sebesség-spektroszkópiai vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2007)

This list was generated on 2019. június 18. 14:45:39 CEST.