Macro-organization of photosynthetic complexes during salt stress acclimation of green microalgae and in plant chloroplast acetyltransferase and Ser/Thr protein kinase mutants

Kanna Sai Divya
Macro-organization of photosynthetic complexes during salt stress acclimation of green microalgae and in plant chloroplast acetyltransferase and Ser/Thr protein kinase mutants.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2022)

[thumbnail of PhD Thesis_Kanna.pdf] PDF (thesis)
Download (2MB)
[thumbnail of Thesis Booklet_Kanna.pdf] PDF (booklet)
Download (994kB)

Abstract in Hungarian

Doktori munkám során célom volt tanulmányozni sóstressz hatására bekövetkezett változásokat i) a Chlamydomonas reinhardtii (C. reinhardtii) fotoszintetikus apparátus szerkezetében és működésében ii) az Euglena gracilis (E. gracilis) akklimatizációs reakcióiban, továbbá iii) feltárni a proteinek acetilezésének/ foszforilálásának szerepét az Arabidopsis thaliana (A. thaliana) fotoszintetikus apparátusának membrándinamikájában. A sóstressz negatív hatással volt az E. gracilis sejtek növekedésére és klorofill tartalmára, valamint kihatott a TM makro-szerveződésére, de nem volt hatása a fotoszintetikus folyamatokra és a fotoszintetikus komplexek összetételére. Ugyanakkor a karotinoid-klorofill arány és a biotechnológiai szempontból jelentős paramilon tartalom megnőtt. A raktározott poliszacharid felhalmozódása, a pigment összetételben és a TM szerveződésében bekövetkező változások segíthetik az E. gracilis sejtek sóstresszhez történő alkalmazkodását. Vizsgáltuk a sóstressz hatását a C. reinhardtii vad típusú és két stt7 és a pgrl1 mutáns törzsére. Kimutattuk, hogy a sóstressz kihatott a tilakod membránok (TM) ismétlődési távolságára; a pigment-fehérje komplexek szerveződésére és működésére. Az stt7 mutáns fokozott sóstressz érzékenysége, arra utal, hogy a fotoszintetikus állapotátmenetek kulcsszerepet játszanak a sóstresszhez való alkalmazkodásban. Vizsgáltuk a kloroplaszt acetil-transzferáz (GNAT2) és az STN7 kináz szerepét A. thaliana TM szerveződésében. A CD spektroszkópiai vizsgálatok a vad típushoz képest eltérést mutattak a PSII-LHCII szuperkomplex és/vagy az LHCII szerkezetében és elrendezésében mind a gnat2, és az stn7 mutánsokban. Ezek az eredmények megerősítették, hogy a GNAT2 az STN7 kinázhoz hasonlóan részt vesz a TM makroszervezésének alakításában. Általánosságban elmondható, hogy a membrán dinamikus szerveződése kulcsszerepet játszik a fotoszintetikus organizmusok stressz-adaptációjában, melyben a fehérjék poszttranszlációs módosításának is szerepe lehet.

Abstract in foreign language

During my doctoral work, my aim was to study the changes that occurred as a result of salt stress i) in the structure and function of the photosynthetic apparatus of Chlamydomonas reinhardtii (C. reinhardtii) ii) in the acclimatization reactions of Euglena gracilis (E. gracilis), and iii) to explore the role of protein acetylation/phosphorylation in Arabidopsis thaliana (A. thaliana) in the membrane dynamics of the photosynthetic apparatus. Salt stress had a negative effect on the growth and chlorophyll content of E. gracilis cells, as well as on the macro-organization of thylakoid membranes (TM), but had no effect on photosynthetic processes and the composition of photosynthetic complexes. At the same time, the carotenoid-chlorophyll ratio and the biotechnologically significant paramylon content increased. Accumulation of storage polysaccharide, changes in pigment composition and TM organization can help in the acclimation of E. gracilis cells to salt stress. We investigated the effect of salt stress on C. reinhardtii wild type and two stt7 and pgrl1 mutant strains. We showed that salt stress affected the repeat distance of TM; on the organization and functioning of pigment-protein complexes. The increased sensitivity of the stt7 mutant to salt stress suggests that photosynthetic state transitions play a key role in acclimation to salt stress. We investigated the role of chloroplast acetyltransferase (GNAT2) and STN7 kinase in the organization of A. thaliana TM. CD spectroscopic studies showed differences in the structure and arrangement of the PSII-LHCII supercomplex and/or LHCII in both gnat2 and stn7 mutants compared to the wild type. These results confirmed that GNAT2, like the STN7 kinase, is involved in shaping TM macroorganization. In general, it can be said that the dynamic organization of the membrane plays a key role in the stress adaptation of photosynthetic organisms, in which the post-translational modification of proteins may also play a role.

Item Type: Thesis (Doctoral thesis (PhD))
Creators: Kanna Sai Divya
Hungarian title: A fotoszintetikus komplexek makro-szerveződése sóstressz akklimatizáció hatására zöld mikroalgákban, növényi kloroplaszt acetiltranszferáz ás Ser/Thr fehérje kináz mutánsokban
Supervisor(s):
Supervisor
Position, academic title, institution
MTMT author ID
Ughy Bettina
PhD, ELKH Növénybiológiai Intézet SZBK
10025379
Subjects: 01. Natural sciences > 01.06. Biological sciences
Divisions: Doctoral School of Biology
Discipline: Natural Sciences > Biology
Language: English
Date: 2022. November 08.
Uncontrolled Keywords: Algae, Circular dichroism, Fluorescence, Light-harvesting, Photosynthesis, Salt stress
Item ID: 11440
MTMT identifier of the thesis: 34110361
doi: https://doi.org/10.14232/phd.11440
Date Deposited: 2022. Aug. 30. 09:10
Last Modified: 2023. Aug. 25. 09:50
Depository no.: B 6995
URI: https://doktori.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/11440
Defence/Citable status: Defended.

Actions (login required)

View Item View Item