Browse by Discipline

Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Á | É | Ó | Ö | Ú | Ü | Ő | Š
Number of items at this level: 1115.

A

Abasova Leyla
The role of the orange carotenoid protein and PsbU protein in photoprotection in cyanobacteria.
[Thesis] (Unpublished)

Achar Yathish Jagadheesh
Coordinated protein and DNA remodeling by human HLTF and comparison of its activity with Bloom Syndrome helicase protein.
[Thesis] (Unpublished)

Agbas Abdulbaki
Biochemical characterization of opiate receptors in the human placental membrane fractions.
[Thesis] (Unpublished)

Akhtar Parveen
Excitonic States and Excitation Energy Transfer in Plant Light-Harvesting Complexes in Different Molecular Environments.
[Thesis] (Unpublished)

Al-awar Amin
Novel potentials of dipeptidyl peptidase-4 inhibitor sitagliptin against ischemia-reperfusion (I/R) injury in normolipidemic and hyperlipidemic animals.
[Thesis] (Unpublished)

Aleksza Dávid
A foszfátéhezés, mint a stresszindukált prolinszintézis kiváltója Arabidopsis thaliana-ban.
[Thesis] (Unpublished)

Alföldi Róbert
Három-dimenziós in vitro multicelluláris szferoidok fejlesztése és alkalmazása tumorellenes hatóanyagok vizsgálatára.
[Thesis]

Allaga Henrietta
Termesztett gombák penészkórokozóinak összehasonlító vizsgálata.
[Thesis]

Almási Nikoletta
Sigma-1 receptor mediálta protektív mechanizmus vizsgálata TNBS-indukálta patkány colitis modellben.
[Thesis]

Alzyoud Elham
Microtubule nucleation controlled by testis-specific γ TuRC in Drosophila spermatogenesis.
[Thesis]

Amal Ahmed Mohamed Hassan
Effect of heat shock treatment on heat resistance of microorganisms and biogenic amine synthesis.
[Thesis] (Unpublished)

Andrásfalvy K. Bertalan
Modulation of dendritic AMPA receptors by different forms of synaptic plasticity.
[Thesis] (Unpublished)

Andrási Norbert
Az Arabidopsis Hősokk Faktor A4A szerepe a kombinált stresszválaszban.
[Thesis] (Unpublished)

Antal Annamária
Nem metrikus jellegek vizsgálata a szatymazi és Békés-povádzugi Árpád-kori széria leletein.
[Thesis] (Unpublished)

Antal Otilia
Telítetlen zsírsavak és sugárzás hatása humán glióma sejtekre: morfológiai, biokémiai és génexpresszió elemzés.
[Thesis] (Unpublished)

Antal Zsuzsanna
Gombaparazita Trichoderma törzsek biokémiai jellemzése és genetikai transzformációja.
[Thesis] (Unpublished)

Apjok Gábor
A bakteriofágok gazdaspecifitásának és az emberi bélrendszerrel való kapcsolatának vizsgálata antibiotikum-rezisztens kórokozók elleni terápiás stratégiák kifejlesztéséhez.
[Thesis]

Asghar Muhammad Ahsan
Redox control of metabolism in wheat.
[Thesis]

Asztalos Béla
Stresszhatás és szövetkárosodás kimutatása halak vércukorszintjének és tejsav-dehidrogenáz enzimeinek meghatározásával.
[Thesis] (Unpublished)

Avasi Zoltán
Az árvízi perturbáció hatása epigeikus zoocönózisra.
[Thesis] (Unpublished)

Ayaydin Ferhan
Role of serine/threonine phosphatases and cyclin-dependent kinases in alfalfa cell division.
[Thesis] (Unpublished)

Ayyad Maha
Tropical diseases : review paper.
[Thesis] (Unpublished)

B

Baba Abu Imran
Functional analysis of the CDPK-Related Kinase (CRK) family in Arabidopsis thaliana.
[Thesis] (Unpublished)

Bachrati Csanád
Sejtciklus ellenőrzőpontok vizsgálata malignusan transzformált rágcsálósejteken.
[Thesis] (Unpublished)

Bagi István
A folyómedri iszapnövényzet vegetációdinamikája.
[Thesis] (Unpublished)

Bagi Krisztina
Rögzített sertés hasnyálmirigy lipáz előállítása, jellemzése és alkalmazása.
[Thesis] (Unpublished)

Bagi Zoltán
Biogáz fermentáló rendszerek hatékonyságának mikrobiológiai fokozása.
[Thesis] (Unpublished)

Bagyánszki Mária
A humán bélidegrendszer és szöveti környezetének embrionális fejlődése.
[Thesis] (Unpublished)

Bajkán Szilvia
A D1 protein mutáció hatása a kettes fotokémiai rendszer energiahasznosítására eltérő vízellátású növényekben.
[Thesis] (Unpublished)

Bajusz Csaba
A sejtmagi Moesin importjának és funkciójának vizsgálata.
[Thesis]

Bajusz Izabella
Az Enhancer of zeste fehérje szerepe az epigenetikus represszió létrehozásában Drosophila melanogasterben.
[Thesis] (Unpublished)

Bajusz Tamásné Kabók Katalin
Hőmérséklet hatása a fehérjék fluoreszcenciájára.
[Thesis] (Unpublished)

Baka Judith
Agykérgi szinapszisok összehasonlító vizsgálata és a szinapszisszám változása posztpartum depresszióban.
[Thesis] (Unpublished)

Bakos Ágnes
In vitro szövettenyésztési, regenerációs és transzformációs rendszerek kialakítása a gazda-parazita kölcsönhatások vizsgálatához Cuscuta trifolii fajban.
[Thesis] (Unpublished)

Bakota Lídia
A kalmodulin génexpresszió változása a patkányagyban fejlődéstani és kísérletes körülmények között.
[Thesis] (Unpublished)

Baksa Katalin
A Drosophila melanogaster 87B8-10 régiójának molekuláris genetikai jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Bakó László
Természetes és szintetikus stilbének biológiai aktivitásának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Balikó Gabriella
Az Escherichia coli murI gén hiányának, illetve fokozott aktivitásának fenotipikus hatásai.
[Thesis] (Unpublished)

Balog József Ágoston
Terápia naiv autoimmun betegek perifériás immunrendszerének multiplex jellemzése.
[Thesis]

Balogh Dávid
A humán HLTF fehérje HIRAN doménjének strukturális és funkcionális vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Balogi Zsolt
Kismolsúlyú hősokkfehérjék membrán kölcsönjatásai.
[Thesis] (Unpublished)

Balázs Géza
KoA mérése normál és kóros anyagban.
[Thesis] (Unpublished)

Balázs János
Komplementer morfológiai és kémiai antropológiai vizsgálatok régi emberi maradványokon.
[Thesis] (Unpublished)

Bancos Simona
Regulation of the genes involved in brassinosteroid biosynthesis.
[Thesis] (Unpublished)

Banka Lajos
A máj méregtelenítő enzimrendszerének vizsgálata halakban.
[Thesis] (Unpublished)

Bankovics Attila
A Péteri-tó madárvilága.
[Thesis] (Unpublished)

Bankovics Attila
Természetvédelmi-ökológiai kutatások madarakon : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Barabás Klára
Festék-detergens rendszerekben végbemenő asszociációs folyamatok vizsgálata lumineszcenciás módszerekkel.
[Thesis] (Unpublished)

Barabás Zoltánné
A nitrát-redukció és a dinitrogén-fixálás kapcsolata Rhizobium meliloti-ban.
[Thesis] (Unpublished)

Barabás Nina Katalin
Effects of environmental stress factors on the antioxidant defence systems and molibdoenzymes in plants.
[Thesis] (Unpublished)

Baranji Katalin
Monoklonális ellenanyagok előállítása humán leukocyta interferonnal, valamint csirke sejtfelszíni antigénekkel szemben.
[Thesis] (Unpublished)

Baranyi Lajos
Malignus lymphomák immunmodulációs beavatkozásokat követő megjelenése és immunológiai jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Baranyi Nikolett
Mezőgazdasági és klinikai szempontból jelentős aflatoxin-termelő Aspergillus izolátumok jellemzése és genetikai variabilitásának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Barceló-Coblijn Gwendolyn Cecilia
Dynamics of long chain polyunsaturated fatty acids in rat brain.
[Thesis] (Unpublished)

Bariska János
Folyadékkristály tulajdonságú anyagok szintézise.
[Thesis] (Unpublished)

Bariska János
Labordiagnosztikai eljárások bevezetése a klinikai gyakorlatban.
[Thesis] (Unpublished)

Barna Lilla
Gyógyszer- és természetes hatóanyagok védőhatásának vizsgálata vér-agy gát károsodással szemben tenyészetes modellen.
[Thesis]

Barna Barbara
Agyi ingerületi folyamatok szerepe felnőtt és fejlődő idegrendszer agykérgi epileptikus tevékenységében.
[Thesis] (Unpublished)

Barta Anna
Szimultán fertőzött protoplaszt rendszer alkalmazása vírusinhibitorok tanulmányozására.
[Thesis] (Unpublished)

Barta Csengele
In vivo detection of light stress induced reactive oxygen species in plants.
[Thesis] (Unpublished)

Barta Endre
A kapcsoló fehérje molekuláris evolúciójának és a gén 5' végének vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Bartal Attila
Bacillus törzsek lipopeptid termelésének elemzése HPLC-MS módszerekkel.
[Thesis]

Bartók Tibor
Új biotechnológiai és bioanalitikai módszerek kidolgozása és alkalmazása a növényi sejt- szövettenyésztésben valamint a fuzárium kutatásban.
[Thesis] (Unpublished)

Barzda Virginijus
Spectroscopy and function of macroaggregates of the chlorophyll A/B light harvesting antenna.
[Thesis] (Unpublished)

Bashir Faiza
The detection, elimination and damaging effect of singlet oxygen in the photosynthetic apparatus of plants and microalgae.
[Thesis]

Bebes Attila
Xenobiotikum transzporterek vizsgálata humán keratinocitákban és bőrben.
[Thesis] (Unpublished)

Bedéné Muskó Ilona
Fény - és elektronmikroszkópos vizsgálatok sáska agyon, különös tekintettel a gombatestre.
[Thesis] (Unpublished)

Beer Zsuzsanna
Szomatikus és Y kromoszómán lokalizálódó STR markerek populációgenetikai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Bela Krisztina
Növényi glutation peroxidáz enzimek vizsgálata lúdfűben.
[Thesis] (Unpublished)

Belecz István
New cytoplasmic dynein functions in light of the Drosophila laborcD mutation.
[Thesis] (Unpublished)

Bencsik Ottó
Fonalas gombák másodlagosmetabolit-termelésének tanulmányozása.
[Thesis] (Unpublished)

Bencsik-Bóka Bettina
Egy biokontroll képességekkel rendelkező Bacillus subtilis törzs ökofiziológiai és molekuláris jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Bencze Gábor
Az imágó korongok fejlődésében gátolt mutáns Drosophila törzsek előállítása és előzetes jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Benkő Mária
Gyors mikro módszer kidolgozása az antibiotikumok minimális gátló koncentrációjának meghatározására; antibiogram készítése automatával.
[Thesis] (Unpublished)

Benkő Péter
Dohány (Nicotiana tabacum) poliamin-oxidáz gének szekvenciális és funkcionális jellemzése abiotikus stressz és fejlődési válaszokban.
[Thesis]

Benkő Sándor
Modification of membrane fluidity by changing lipid unsaturation in mammalian cells: the medical aspects.
[Thesis] (Unpublished)

Benyhe Sándor
Delta opioid receptorok jellemzése (3H)D-Ala2-Leu5-enkefalinnal patkány agyban.
[Thesis] (Unpublished)

Bereczki Zsolt
Az avarok trepanációs szokásai a Dél-Alföld bioarcheológiai leletanyagának tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Berek Imre
A mikrobiológiai aktivitás és a kémiai szerkezet összefüggéseinek vizsgálata szteroid glikozidokkal új analitikai mikrobiológiai eljárás alkalmazásával.
[Thesis] (Unpublished)

Berek Imréné Petri Ildikó
Extrakromoszómális F faktorral rendelkező Escherichia coli törzsek izolálása és ezek genetikai tanulmányozása.
[Thesis] (Unpublished)

Bernula Dóra
In vitro gyökér alapú regenerációs rendszer Arabidopsis-ban.
[Thesis] (Unpublished)

Bernula Péter
Szövettípusokra jellemző folyamatok az UV RESISTANCE LOCUS 8 (UVR8) UV-B fotoreceptor jelátviteli rendszerében.
[Thesis] (Unpublished)

Berthon William
Bioarchaeological Analysis of the Mounted Archers from the Hungarian Conquest Period (10th Century): Horse Riding and Activity-Related Skeletal Changes.
[Thesis] (Unpublished)

Berényi Mária
Eljárás fehérjék biotonil-[epsilon]-aminokapronsav-o-pentafluor-fenol észterrel való jelölése.
[Thesis] (Unpublished)

Bihari Péter
Társbérlő gubacsdarazsak filogenetikája és filogeográfiája.
[Thesis] (Unpublished)

Bilgin Metin
Utilization of transgenic maize plants for functional analysis of a histone promoter and host-geminivirus interactions.
[Thesis] (Unpublished)

Bindics János
A fitokrómok N-terminális régiójának szerepe a vörös és távoli vörös fény érzékelésében.
[Thesis] (Unpublished)

Biyashev Dauren
Biological activity of structurally modified opioid receptor ligands.
[Thesis] (Unpublished)

Blaskó Andrea
Szolubilis és sejteredetű galektin-1 által kiváltott T sejt apoptózis mechanizmusa; egy összehasonlító tanulmány a galektin-1 fiziológiás hatásának meghatározására.
[Thesis] (Unpublished)

Blastyák András
A Rad5 fehérje szerepe a blokkolt replikációs villa menekítésében.
[Thesis] (Unpublished)

Blazsó Péter Gábor
A ciklin C promóter működésének jellegzetességei emlősökben.
[Thesis] (Unpublished)

Bocska Béláné Nagy Julia
A morfológiai nem és életkor meghatározás eredményeinek összehasonlítása, valamint a vércsoport meghatározás eredményeinek értékelése egy Árpád-kori (Békés-povádzugi) temető csontanyagán.
[Thesis] (Unpublished)

Boda Bernadett
Agykérgi fokális epileptikus tevékenység tanulmányozása patkányban : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Bodai László
Application of a Drosophila model to study Huntington's disease pathogenesis in vivo.
[Thesis] (Unpublished)

Bodogai Monica
Functional and regulatory characterization of the ntrPR operon of Sinorhizobium meliloti.
[Thesis] (Unpublished)

Bodor Tibor
Az emberi csontszövet paleoszerológia vizsgálata. Módszertani és szerogenetikai értékelés.
[Thesis] (Unpublished)

Bodor Attila
A Micrococcus luteus extracelluláris szervesanyagának alkalmazása használt kenőolajjal szennyezett talajok ex situ bioremediációjának fokozására.
[Thesis]

Bodrossy Levente
Thermophilic methane-oxidising bacteria and their biotechnological potential.
[Thesis] (Unpublished)

Bogdan Morgun
Expression of dsRNA-specific monoclonal antibodies in transgenic plants.
[Thesis] (Unpublished)

Bogos Balázs
A foszfatidil-glicerin fiziológiai szerepe egy obligát fotoautotróf, a Synechococcus sp. PCC7942 cianobaktériumban.
[Thesis] (Unpublished)

Bogácsi-Szabó Erika
Populációgenetikai és diagnosztikai célú mitokondriális DNS és autoszómális marker vizsgálatok Magyarországon feltárt régészeti csontleletekből és modern mintákból.
[Thesis] (Unpublished)

Bokor Eszter
Az első eukarióta nikotinsav lebontási útvonal felderítése Aspergillus nidulans-ban.
[Thesis] (Unpublished)

Bokor Zsuzsanna
Tarvágás hatása egy bükkerdő talajlakó meso- és makroizeltlábu faunájára.
[Thesis] (Unpublished)

Boldog Eszter
Egy humán agykérgi specializált GABAerg idegsejt típus morfológiai, molekuláris és elektrofiziológiai jellemzése.
[Thesis]

Borbély Péter Gábor
Az etilén státusz szerepe a paradicsom sóstressz akklimatizációjában.
[Thesis] (Unpublished)

Borkúti Péter
The biological significance of nuclear actin.
[Thesis]

Boros András
A csirke mienterikus plexus embrionális fejlődésének morfológiai és hisztokémiai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Boros Éva
A gyulladásos bélbetegségek patogenezisében szerepet játszó gének és mikroRNS-ek azonosítása módosított mintagyűjtéssel.
[Thesis] (Unpublished)

Borosné Hatfaludy Zsófia
A vázizom anyagcsereenzimeinek aktivitás változása különböző típusú edzések hatására.
[Thesis] (Unpublished)

Boross Gábor Zoltán
A kompenzáló evolúció rendszerszintű vizsgálata élesztőben.
[Thesis] (Unpublished)

Borsos Barbara Nikolett
A humán P53 fehérje transzkripció elongációban betöltött, eddig nem azonosított szerepének jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Bozsó Miklós
Taxonómiai és filogenetikai vizsgálatok a palearktikumi Saphonecrus Dalla Torre & Kieffer tölgy gubacs inquilin fajokon (Hymenoptera: Cynipidae, Synergini).
[Thesis] (Unpublished)

Bozsóki Zoltán
A nitrogénkötő szimbiózis génjeinek evolúciós és funkcionális vizsgálata Medicago truncatula modellnövényen.
[Thesis] (Unpublished)

Bozó Beáta
Binding characteristics, G-protein activation and receptor regulatory mechanisms of opioid ligands.
[Thesis] (Unpublished)

Buda Csaba
Foszfolipidek szerepe hőmérséklet-adaptációban.
[Thesis] (Unpublished)

Budai Mária
Összehasonlító fogmorfológiai vizsgálat a történeti és a mai népesség körében.
[Thesis] (Unpublished)

Bujna Ágnes
A Drosophila mir-282 mikroRNS gén szerkezeti és funkcionális jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Burg Kornél
DNS replikáció vizsgálata kínai hörcsög sejtvonalban (A HGPRT enzimet kódoló gén replikálódási időpontjának valamint a kromoszómák replikációs mintázatának meghatározása szinkronizált sejtkultúrákban).
[Thesis] (Unpublished)

Burkovics Péter
A humán Ape2 fehérje szerepe a DNS reparációban.
[Thesis] (Unpublished)

Bus Veronika
Az Ehrlich-ascitescarcinoma sejtek A-vírusokhoz hasonló részecskéinek jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Buzás Zsuzsanna
A videodenzitometria alkalmazhatóságának kiterjesztése különböző biokémiai problémák megoldására.
[Thesis] (Unpublished)

Buzás-Bereczki Orsolya
A TATA-kötő fehérje asszociált faktor 3 (TAF3) p53-mal való kölcsönhatásának funkcionális vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Báldi Rita
Két molekula sejtszintű kifejeződése patkány agyszövetben: a KCC2, mely közvetett módon, a posztszinaptikus GABA A receptor mediált sejtválaszban játszik szerepet, valamint a δ alegységgel rendelkező GABA A receptor, mely a tónusos áramok kialakításában vesz részt.
[Thesis] (Unpublished)

Bálint József
Két Triticum aestivum őszi búzafajta zászlós és második levele szövettanának, vízgazdálkodásának és CO2 felvételének vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Bálint András Ferenc
A búza réztoleranciáját és a hajtás Cu-, Fe-, Mn- és Zn- koncentrációját befolyásoló lókuszok térképezése.
[Thesis] (Unpublished)

Bálint Balázs
Utilization of protein-rich animal waste materials to produce biohydrogen.
[Thesis] (Unpublished)

Bálint Tamás
Néhány édesvízi halfaj kolinerg enzimeinek jellemzése és két inszekticid ezen enzimekre gyakorolt hatásának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Bánfalvi Zsófia
Szimbiotikus nitrogénkötésért felelős gének lokalizálása Rhizobium melilotiban.
[Thesis] (Unpublished)

Békássyné Garai Anna
A gyökérrendszer eltávolítása után bekövetkező változások a Bánkuti 1201-es őszi búza csíranövény fotoszintetikus pigmentjénél.
[Thesis] (Unpublished)

Békéssy György
Dinitrofenol hatóanyagú peszticidek in vivo hatásának vizsgálata melegvérű szervezetekben.
[Thesis] (Unpublished)

Bérczi Alajos
Bimolekuláris lipid membránok ellenállása pH-függésének kísérleti és elméleti vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Bíró Judit
A növényi NRP fehérjék lehetséges szerepe a hiszton defoszforiláció szabályozásában, és a hőstressz válaszban.
[Thesis] (Unpublished)

Bódi Nikolett
A myentericus plexust ellátó kapillárisok diabétesszel összefüggő strukturális, molekuláris és funkcionális változásai streptozotocin-indukált diabéteszes patkányban.
[Thesis] (Unpublished)

Bódi Zoltán
A fenotípusos heterogenitás szerepe és jelentősége az adaptív folyamatokban.
[Thesis] (Unpublished)

Búzás Beáta
Egy új tríciált delta opioid receptor szelektív peptid, a [3H][D-ala2]deltorfin II kötődési sajátságainak jellemzése in vitro receptorkötési tesztekben.
[Thesis] (Unpublished)

C

Chakraborty Payal
Nitric oxide synthase dysfunctionality in the umbilical cord vascular system during twin birth correlates with maturity and birth weight of the neonates.
[Thesis]

Chakraborty Tanmoy
Fungal eicosanoid biosynthesis Influences the virulence of Candida Parapsilosis.
[Thesis] (Unpublished)

Chandrakumar Lalitha
Gut region-specific alterations of the endogenous heme oxygenase system and pro-inflammatory cytokines in the enteric neurons of streptozotocininduced diabetic rat model.
[Thesis] (Unpublished)

Chen Liqiong
Towards Biocontrol of Tree Root Rot Pathogens from the Genus Armillaria.
[Thesis]

Cheregi Otilia-Silvia
Involvement of proteases, cyclic nucleotides and small heat shock proteins in psii repair in synechocystis sp. PCC6803.
[Thesis] (Unpublished)

Chitu Violeta
Biological significance of differential tyrosine phosphorylation of ITAM sequences in T cell receptor zeta subunit.
[Thesis] (Unpublished)

Cinege Gyöngyi Ilona
A c-típusú citokrómok biogenezisében résztvevő fehérjék szerepe és génjeik szabályozása Sinorhizobium meliloti-ban.
[Thesis] (Unpublished)

Cingaram Pradeep Kumar Reddy
Investigation of the role of prion protein in protection against transition metal induced toxicity.
[Thesis] (Unpublished)

Csanádi Gyula
Az ENOD12 korai nodulációs gén molekuláris genetikai jellemzése Medicago növényekben.
[Thesis] (Unpublished)

Csanádi Gyula
Az ENOD12 korai nodulációs gén molekuláris genetikai jellemzése Medicago növényekben : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Csatorday Károly
Az elektrongerjesztési energia vándorlása klorofill-A tartalmú detergens micellákban.
[Thesis] (Unpublished)

Cserháti Mátyás
An enumeration-based putative dyad predicting algorithm for promoter analysis in plants.
[Thesis] (Unpublished)

Cseri András
Genomikai és fenomikai megközelítések kombinálása az árpa szárazságtűrésének jellemzésében.
[Thesis] (Unpublished)

Csernetics Árpád
Karotintermelő járomspórás gombák genetikai módosításának lehetőségei.
[Thesis] (Unpublished)

Csiszár Jolán
A glifozát hatásmechanizmusának vizsgálata búza csíranövényeken.
[Thesis] (Unpublished)

Csiszár Katalin
Cianobakteriális klónozó rendszer kidolgozása a Pseudanabaena PCC 6903 fajra.
[Thesis] (Unpublished)

Csiszár Jolán
A stresszválasz szabályozása auxin autotróf és heterotróf dohány szövettenyészetekben.
[Thesis] (Unpublished)

Csoboz Bálint
Regulatory role of plasma membrane microdomains in cellular stress sensing and growth signaling.
[Thesis] (Unpublished)

Csonka Csaba
The role of nitric oxide in classic preconditioning in isolated rat hearts.
[Thesis] (Unpublished)

Csonka Erika
Generation of prototype human satellite DNA-based artificial chromosomes.
[Thesis] (Unpublished)

Csonka Katalin
A Candida parapsilosis in vivo fertőzés jellemzése: a sejtfal N-mannoziláció szerepe a virulenciában.
[Thesis] (Unpublished)

Csorba Imre
Vizsgálatok fotoszintetikus pigmenteket tartalmazó lipid membránokon.
[Thesis] (Unpublished)

Csorba Gábor
Rendszertani vizsgálatok denevéreken (Chiroptera: Rhinolophoidea).
[Thesis] (Unpublished)

Csordás Gábor
Vérsejtleszármazási vonalak vizsgálata Drosophila melanogasterben.
[Thesis] (Unpublished)

Csordás-Tóth Éva
T4 fágindulált polinukleotid kináz felhasználása DNS szerkezet kutatásban.
[Thesis] (Unpublished)

Csáki Róbert
Szolubilis metán monooxigenáz réz ion függő szabályozásának vizsgálata Methylococcus capsulatus (Bath) törzsben.
[Thesis] (Unpublished)

Cséplő Ágnes
Linkomicin-rezisztens Nicotiana plumbaginifolia mutánsok előállítása és genetikai jellmezése.
[Thesis] (Unpublished)

Csörgő Tibor
Niche - vizsgálatok sympatrikus elterjedésű rokon madárfajokon.
[Thesis] (Unpublished)

Csörgő Bálint
Redukált genomú Escherichia coli törzs genetikai stabilitásának növelése az indukálható DNS-polimerázok kiiktatásával.
[Thesis] (Unpublished)

Czakó Mihály
Aspergillus niger hiánymutánsok felhasználása aminosavak kvantitatív meghatározására.
[Thesis] (Unpublished)

Czakó Mihály
Oktopin-típusú Agrobacterium tumefaciens tumorindukáló-plazmid TR-régiójának integrálódása Nicotiana plumbaginifolia protoplaszt-transzformációs rendszerben.
[Thesis] (Unpublished)

Czakó Mihály
Transzformációs markerek és negatív szelekciós gének Agrobacterium általi növényi transzformációhoz.
[Thesis] (Unpublished)

Czibula Ágnes
Az idiopathiás scoliosis molekuláris genetikai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Czékus Géza
A moravicai (Stara moravica) avar temető csontvázmaradványainak embertani jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Czékus Zalán
A kitozán és a flagellin22 által indukált lokális és szisztemikus védekezési válaszok etilén-, fény-, valamint napszakfüggésének vizsgálata paradicsom növényekben.
[Thesis]

D

Dallmann Géza
A Rhizobium meliloti 16-3 mérsékelt fág kromoszóma térképezése restrikciós endonukleázokkal.
[Thesis] (Unpublished)

Dallmann Klára
Egy RNS processing enzim klónozása.
[Thesis] (Unpublished)

Dallmann László
Szomatikus sejtek genetikai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Dallmann Klára
Szilárd fázisú biokatalizátorok előállítása és gyakorlati alkalmazása : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Dancs Albert
Különböző fóliatakarás hatása a bab és a borsó szárazanyag produkciójára és energiahasznosítására.
[Thesis] (Unpublished)

Daraba Andreea
Def1 promotes polymerase exchange at stalled replication forks upon DNA damage.
[Thesis] (Unpublished)

Darkó Éva
Különböző herbicid-rezisztenciák hatása a fotoszintetikus apparátus működésére és stresszérzékenységére.
[Thesis] (Unpublished)

Daruka Lejla
Az antimikrobiális peptidekkel szemben kialakuló rezisztencia rendszer szintű vizsgálata.
[Thesis]

Dedeoglu Dalma Bilgin
Functional and developmental analysis of cell cycle control genes in alfalfa (Medicago sativa) and snapdragon (Antirrhinum majus).
[Thesis] (Unpublished)

Demydenko Dmytro
Regulation of T lymphocyte function by galectin-1 and its dependence on the carbohydrate binding activity of lectin.
[Thesis] (Unpublished)

Devasahayam J. Manjula Devi
Changes in photosynthetic apparatus and activity in protoplast culture.
[Thesis] (Unpublished)

Dey Indranil
Molecular and structural organization of phospholipid membranes in livers of marine and fresh water fish adapted to radically different temperatures in their course of evolution.
[Thesis] (Unpublished)

Deák Ferenc
Patkány máj tirozin: tRNS ligáz tisztítása és néhány tulajdonsága.
[Thesis] (Unpublished)

Deák Mária
Génátviteli rendszer kidolgozása lucernában.
[Thesis] (Unpublished)

Deák Péter
Balanszer kromoszóma izolálása és felhasználása fejlődésgenetikai vizsgálatokhoz Caenorhabditis elegans öntermékenyítő rendszerben.
[Thesis] (Unpublished)

Deák Mária
Stressz indukált gének molekuláris biológiai analízise lucernában : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Deák Péter
Membránpotenciál függő ioncsatorna gének genetikai és molekuláris analízise Drosophila melanogasterben.
[Thesis] (Unpublished)

Deák Zsuzsanna
A fotoszintetikus oxigénfejlődés mechanizmusának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Dinç Emine
Antisense Oligodeoxynucleotide Technology: A Novel Tool for Gene Silencing in Higher Plants.
[Thesis] (Unpublished)

Djuangsih Nani
Light-induced conformational changes of granal and agranal Thylakoids.
[Thesis] (Unpublished)

Dobi Albert László
A Humán Szérum Albumin gén IV. nagy fragmentjének kémiai szintézise és klónozása.
[Thesis] (Unpublished)

Dobler Lászlóné
A Tisza és mellékfolyói mederüledékének ökológiai vizsgálata a kovaalgák (Bacillariophyceae) minőségi és mennyiségi elemzése alapján.
[Thesis] (Unpublished)

Dobos Ilona
A csonthéjas gyümölcsfáink extraflorális nektáriumai.
[Thesis] (Unpublished)

Dobos Orsolya
A HY5 és HYH transzkripciós faktorok szerepe a növényi cirkadián óra szabályozásában.
[Thesis] (Unpublished)

Dobszay Márton
Developmental Determinants of Synapse-specific Retrograde Signalling in Cortical Neuronal Networks.
[Thesis] (Unpublished)

Dobó Endre
Kolinerg - és GABA-erg rendszer immunhisztokémiai lokalizációja egér felső nyaki ganglionjában.
[Thesis] (Unpublished)

Dobóczky-Balázs Evelin
Exploring the properties of a newly described rotifer-specific biopolymer escpecially in relation to neurotoxic aggregates.
[Thesis]

Domján Anna
"Vízigombás"-adatok Szeged és Tihany vidékéről.
[Thesis] (Unpublished)

Domoki Mónika
A embriogén kompetencia kialakulása során aktiválódó gének azonosítása lucerna sejtekben és az “Oxprot” gén jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Domoki Ferencné Szőnyi Gabriella
Szteroidok néhány csoportjának rétegkromatográfiás tanulmányozásából levonható következtetések.
[Thesis] (Unpublished)

Domonkos Ildikó
A foszfatidil-glicerin szerepe az 1. fotokémiai rendszer szerkezetében és funkciójában.
[Thesis] (Unpublished)

Dorgai László
Candida boidiniiből izolált alkohol oxidáz vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Dorgai László
A 16-3 bakteriofág helyspecifikus rekombinációs rendszere : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Dorina Veliceasa
Serological and genomic characterization of two plant RNA viruses: Barley Mild Mosaic Virus (BaMMV) and a potential cryptic virus from from pine (Pinus sylvestris).
[Thesis] (Unpublished)

Dorjgotov Dulguun
Növényi RHO (ROP) GTP-áz aktivált kinázok azonosítása és jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Dosztál István
Halastavak limnológiai vizsgálati eredményei és azok gyakorlati alkalmazhatósága.
[Thesis] (Unpublished)

Dudás Brigitta
Egy cisztron funkcióelemzése genetikai úton.
[Thesis] (Unpublished)

Dukay Brigitta Dóra
A HSPB1 neuroinflammációban betöltött moduláló szerepének vizsgálata transzgenikus egérmodellben.
[Thesis]

Dunai Anett
Multidrog-rezisztens baktériumok kompenzáló evolúciójának rendszerszintű vizsgálata.
[Thesis]

Duzs Ágnes
Egy új típusú szulfid kinon oxidoreduktáz funkcionális és működési analízise.
[Thesis] (Unpublished)

Dávid Dezső
Expression of hepato-specific functions in hepatoma cell lines.
[Thesis] (Unpublished)

Dékány Katalin
Csirke porc kapcsoló fehérje genomiális klónjainak térképezése.
[Thesis] (Unpublished)

Dósa Erika
Az urogenitális szervek gyulladásos megbetegedéseit okozó humán mycoplasma törzsek laboratóriumi vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Dósa Erika
Néhány szexuálisan átvihető kórokozó korszerű mikrobiológiai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Dürgő Hajnalka
Gümő-specifikus NCR peptidek azonosítása, vad és mutáns Medicago truncatula gyökérgümők összehasonlító fehérjeanalízise, és az NCR247 lehetséges bakteriális interakciós partnereinek felderítése.
[Thesis] (Unpublished)

E

Endre Gabriella
Szimbiotikus nitrogénkötésben és levélfejlődésben hibás lucerna mutánsok genetikai analízise.
[Thesis] (Unpublished)

Endre Gábor
Purification of fungal secondary metabolites by centrifugal partition chromatography.
[Thesis]

Endreffy Ildikó
Heteroglycanosisok vizsgálata Szabolcs-Szatmár megyei Tanács Jósa András Kórház R. I. Gyermekosztályán és a megye egészségügyi-szociális gyermekintézményeiben.
[Thesis] (Unpublished)

Endrész Valéria
Humán interferon-gamma termelése, tisztítása és jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Engin Bojnik
Biochemical and pharmacological characterizations of the novel endogenous opioid peptide motifs and synthetic nociceptin hexapeptide sequences.
[Thesis] (Unpublished)

Enyedi Márton Zsolt
A BRCA1 és BRCA2 gének tumorevolúcióban szerepet játszó mutációinak vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Enünlü Izzet
Functional investigation of an RNA binding protein with methyl-transferase domain.
[Thesis] (Unpublished)

Erdei Miklós
Táplálkozásbiológiai vizsgálatok végzése az Alsó-Tiszavidék rókapopulációkon.
[Thesis] (Unpublished)

Erdei Sára
A nukleinsavanyagcsere néhány sajátsága dohánymozaik vírus fertőzött dohány levélben.
[Thesis] (Unpublished)

Erdélyi Miklós
Az anyai hatás fejlődésbiológiai boncolása Drosophila melanogasterben: domináns nősténysteril mutációk izolálása és jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Estók Bertalan
A Kiskörei-tározó területén, valamint az Eger és Laskó patakon végzett hidrobiológiai vizsgálatok.
[Thesis] (Unpublished)

F

Fajka-Boja Roberta
Tirozin kinázok és foszfatázok szerepe a T sejtek galektin-1 indukálta apoptózisában.
[Thesis] (Unpublished)

Faragó László
Kender (Cannabis sativa) ivarmegváltoztatása növényi hormonokkal.
[Thesis] (Unpublished)

Faragó Anikó
Epigenetikai módosítások hatásának és a cirkadián ritmus zavarának vizsgálata a Huntington-kór Drosophila modelljében.
[Thesis]

Faragó Dóra
A PlantSize fenotipizáló program alkalmazása az abiotikus stressztoleranciát biztosító SPQ gének funkcionális jellemzésére.
[Thesis] (Unpublished)

Faragó Nóra
Szív, tumor és idegsejtek fókuszált miRNS és mRNS expressziós analízise.
[Thesis] (Unpublished)

Farkas Gabriella
A Drosophila melanogaster 87A7 hősokk régióját szegélyező nukleáz hiperszenzitiv kromatinszerkezetet képző DNS szakaszok szekvenciaanalízise és kromatinrekonstrukciós vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Farkas József
A Lycopersicon esculentum x Solanum pennellii utódnemzedékeinek genetikai elemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Farkas Árpád
A Rába halainak rendszertani és ökológiai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Farkas Imre
Possible role of the C5a receptor in cell death and neurodegeneration.
[Thesis] (Unpublished)

Farkas Sándor
Isopodák szünbiológiai vizsgálata a Dráva-ártéren.
[Thesis] (Unpublished)

Farkas Tamás
Idegi plaszticitás tanulmányozása patkány szomatoszenzoros és motoros kérgén.
[Thesis] (Unpublished)

Farkas Zoltán István
Tipizálási módszerek kidolgozása Candida fajok elkülönítésére.
[Thesis] (Unpublished)

Fazakas Judit
A deltamethrin halakra kifejtett hatásának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Fazekas Márta
Ammónium- és nitrátellátás hatása a rövid fény-sötét ciklusban nevelt paradicsom és kukorica szárazanyag felhalmozódására és kloroplasztisz szerkezetére.
[Thesis] (Unpublished)

Fehér László
Antifungális hatásvizsgálatok a demetoxitylophorinnal és származékaival.
[Thesis] (Unpublished)

Fehér Balázs
Az UV-B fény és a növényi cirkadián óra kapcsolatának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Fehér Tamás
Construction and characterisation of a multi-deletion Escherichia coli strain.
[Thesis] (Unpublished)

Feigl Gábor
Nehézfém-indukált nitro-oxidatív stressz vizsgálata Brassica fajokban.
[Thesis] (Unpublished)

Fekete Rózsa
Összehasonlító gyomvizsgálatok hagyományos művelésű és vegyszeresen kezelt búza- és kukoricavetésekben.
[Thesis] (Unpublished)

Fekete Csaba
Toxintermelő Fusarium-fajok genetikai elemzése molekuláris markerekkel.
[Thesis] (Unpublished)

Fekete Tiborné Nagy Mária
A német juhászkutyák magatartásának vizsgálata, különös tekintettel a morfológiai alapjaira.
[Thesis] (Unpublished)

Feketené Csete Klára
Az eszteráze D és Glyoxaláze I enzimrendszerek vizsgálata Szeged és környéke népességében.
[Thesis] (Unpublished)

Feledi Adrienne
A trifolium repens morfológiai és anatómiai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Finta Csaba
A KpnI metiltranszferáz molekuláris vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Finta Csaba
Tudományos eredmények összefoglalása [A KpnI metiltranszferáz molekuláris vizsgálata] : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Fodor Eleonóra
A tüdő metalloproteináz enzimaktivitása, különös tekintettel a gasztrinszármazékok katabolizmusára.
[Thesis] (Unpublished)

Fodor Barna Dezső
Towards understanding hydrogenase maturation in Thiocapsa roseopersicina.
[Thesis] (Unpublished)

Fogl Ágnes
A kétoldali aszimmetria fejlődésének vizsgálata történeti embertani anyagon.
[Thesis]

Forgó Emőke
A termálvíz hatása a fiatal uborkanövényekre.
[Thesis] (Unpublished)

Forgóné Guóth Adrienn
Búzafajták szárazságtűrésének élettani indikátorai.
[Thesis] (Unpublished)

Forrai Tamás
Rhizobium meliloti szimbiotikus mutánsok előállítása és jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Frank László
Másodlagos anyagcsere termékek szintézise Datura és Solanum szuszpenziós sejtkulturákban.
[Thesis] (Unpublished)

Franko András
A kémiai szerkezet és a mikrobiológiai aktivitás összefüggésének vizsgálata szalicilanilid származékokkal.
[Thesis] (Unpublished)

Frittmann Orsolya
Az élesztő Rad18 fehérje szerkezeti és funkcionális vizsgálata.
[Thesis]

Fuzik János
Globális agyi ischaemia hatása két különböző patkánytörzs kérgi aktivitására és egy új lehetséges neuroprotektív stratégia tesztelése.
[Thesis] (Unpublished)

Fábián Gabriella
Qualitative and quantitative investigation of heterotrimeric G-proteins of brain origin.
[Thesis] (Unpublished)

Fábri-Ördögh Lilla
Terápiás potenciállal rendelkező növényi szimbiotikus peptidek patogén gombákra gyakorolt hatásának és toxicitásának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Fátrai Zsuzsanna
Kvantitatív immunelektroforézis alkalmazása szérumfehérjék vizsgálatában.
[Thesis] (Unpublished)

Fátyol Károly
Egy új kromoszóma specifikus centromer szekvencia azonosítása és molekuláris jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Földesi Imre
Establishment of a human granulosa cell culture for evaluation of the biological activity of human recombinant gonadotrophins.
[Thesis] (Unpublished)

Fülöp Erzsébet
A rövid fény-sötét ciklusok hatása a kukorica és paradicsom morfológiájára és a levél szöveti szerkezetére.
[Thesis] (Unpublished)

Fülöp András
A polihidroxi-alkánsavak és a hidrogén metabolizmus kapcsolata egy fototróf bíbor kénbaktériumban.
[Thesis] (Unpublished)

Fülöp Dávid
Taxonómiai és filogenetikai vizsgálatok Palearktikus Charipinae (Hymenoptera, Figitidae) fajokon.
[Thesis] (Unpublished)

Fülöp Katalin
Analysis of two plant protein complexes associated with transcription and cell cycle progression.
[Thesis] (Unpublished)

Fülöp László
Bakteriális O-glikozil hidrolázok izolálása, tisztítása és jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Füzi Zsuzsanna
A Trichoderma harzianum CBS 354.33 törzsének fiziológiai és genetikai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

G

Gajda Zita
Involvement of gap junctions in epileptogenesis and manifestation of seizures of the immature and adult neocortex.
[Thesis] (Unpublished)

Gajdos László
Immobilizálás hatása a különböző típusú vázizmok szakoplazmatikus retikulumának fehérje és lipid összetételére.
[Thesis] (Unpublished)

Galgóczi László
Kis molekulatömegű antimikrobiális fehérjék és kódoló génjeik vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Gali Himabindu
Role of non-classical polymerases and SUMO PCNA dependent mechanisms in the maintenance of genome stability.
[Thesis] (Unpublished)

Gali Vamsi Krishna
Translesion DNA Polymerase eta functions in transcription elongation.
[Thesis] (Unpublished)

Galiba Gábor
Szövettenyésztési és sejtgenetikai módszerek alkalmazása dohány és búza rendszerben.
[Thesis] (Unpublished)

Galina Vasileva Ivanova
Hydrogen production from biomaterials by the extreme thermophile Caldicellulosiruptor saccharolyticus.
[Thesis] (Unpublished)

Gallé Róbert
Dél-alföldi pókközösségek szerkezete.
[Thesis] (Unpublished)

Gallé Ágnes
Búzafajták ozmotikus- és szárazságstressz alatti akklimatizációja, a glutation transzferázok szerepe a stresszválaszban.
[Thesis] (Unpublished)

Garamszegi Nándor
A Rhizobium meliloti 41 16-3 fágja terminációs jelenségei.
[Thesis] (Unpublished)

Gaskó Béla
Ökofaunisztikai adatok Szeged környékének Cerambycida faunájához.
[Thesis] (Unpublished)

Gaur Paras
Discovery of small-molecule inhibitors of Uba1 and development of step-specific assays for PCNA ubiquitination.
[Thesis]

Gaálné Sebestyén Magdolna
Emberi fehérvérsejtek sejtfelszíni fehérjéinek vizsgálata monoklonális ellenanyagok segítségével.
[Thesis] (Unpublished)

Gellért Levente
Neuroprotekciós lehetőségek kinureninekkel.
[Thesis] (Unpublished)

Georgieva Milka Hristova
DNA repair on the level of the gene in teratocarcinoma cells.
[Thesis] (Unpublished)

Gitau Margaret
Evaluation of the plant biostimulant effects of selected eukaryotic green microalgae.
[Thesis]

Glatz Attila
A Synechocystis PCC 6803 cianobaktérium chaperonin génjeinek transzkripciós regulációja, és funkcionális analízise inszerciós mutagenezissel.
[Thesis] (Unpublished)

Godih Massoud Mahammed
Effect of cyanophage as-1 on the metabolic processes of anacystis nidulans.
[Thesis] (Unpublished)

Golovkin Maxim Vladimirovitch
The detection of AC/DS homologous DNA sequences in the genome of barley and utilization of AC/DS elements in production of transgenic maize plants.
[Thesis] (Unpublished)

Gombos Zoltán
A fém-ionok és koproporfirin szabályozó szerepe a tetrapirrol bioszintézisben.
[Thesis] (Unpublished)

Gombos Magdolna
A szálkaperje (Brachypodium distachyon) LOB-domain transzkripciós faktorok géncsaládjának jellemzése, és két fehérjéjének kölcsönhatás-vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Gombos Rita
A Drosophila DAAM axon növekedésben betöltött szerepének vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Gombás Margit
Adatok a glucosaminó-glikánok szerepéhez az érelmeszesedésben.
[Thesis] (Unpublished)

Gopisetty Mohana Krishna
Role of endoplasmic reticulum stress in size-dependent inhibition of P-glycoprotein by silver nanoparticles in multidrug-resistant breast cancer cells.
[Thesis]

Gorjánácz Mátyás
Az Importin-alpha 2 fehérje új funkciójának azonosítása a Drosophila melanogaster petefejlődése során.
[Thesis] (Unpublished)

Groma Géza
A bakteriorodopszin fotociklus kinetikája sejtvezikulákon.
[Thesis] (Unpublished)

Groma Gézáné Lévi Éva
Fehérjeszintézis gátlók és a táptalaj összetételének hatása dohány szövettenyészetekre.
[Thesis] (Unpublished)

Gráf Alexandra
BRCA1/2 patogén és ismeretlen klinikai szignifikanciájú variánsok azonosítása és vizsgálati lehetőségei.
[Thesis]

Gróf Ilona
Tenyészetes epitélsejt modellek alkalmazása biológiailag aktív peptidek és adjuváns terápiás szerek hatásának vizsgálatára.
[Thesis]

Grózer Zsuzsanna Barbara
A bioaktív lipidek és a zsírsav-bioszintézis szerepe a Candida Parapsilosis virulenciájában.
[Thesis] (Unpublished)

Guba Ferenc ifj.
Az SR funkciójának vizsgálata a PSS elektrosokkal kiváltott modelljében.
[Thesis] (Unpublished)

Gullner Gábor
A formaldehid és a hidrogén-peroxid szerepe növényeknek abiogén stresszhatásokra adott reakcióiban, különös tekintettel a demetilezési folyamatokra.
[Thesis] (Unpublished)

Gulya Károly
A kolinerg és GABAerg neuronális struktúrák lokalizálása patkány bulbus olfactoriusában.
[Thesis] (Unpublished)

Gyovai Ferenc
Koegzisztens gyíkpopulációk ökológiai vizsgálata homokpusztai gyepen.
[Thesis] (Unpublished)

Gyula Péter
Egy szokatlan szerkezetű kis GTPáz növényi cirkadián órában betöltött szerepének vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Gyuris Jenő
SV40 emlős tumorvírus enhanszer/promoter régiójához kapcsolódó élesztő sejtmagi fehérjék kimutatása.
[Thesis] (Unpublished)

Gyurkovics Henrik
A Drosophila melanogaster harmadik kromoszómája egy szakaszának genetikai és citológiai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Gyurkovics Henrik
Kromatinszerkezet és génműködés kapcsolata ecetmuslicában : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Györffy György
Vizsgálatok egy Szeged környéki fűszerpaprika-tábla tápnövényközösségén.
[Thesis] (Unpublished)

György Andrea
The molecular of AT-rich DNA binding proteins in the developing brain.
[Thesis] (Unpublished)

Györgyi Katalin
Szervesfoszfát-vegyületekkel történő akut és szubkrónikus kezelések funkcionális neurotoxikus hatásainak összehasonlító vizsgálata állatkísérletekben.
[Thesis] (Unpublished)

Györkei Ádám
Az in vivo fehérjeaggregáció útvonalait befolyásoló tényezők vizsgálata Escherichia coliban.
[Thesis]

Győrffy Katinka
Az oxymitra paleacea Bisch. (Tessellina pyramidata dumort.) Összehasonlító fejlődéstörténete és phylogeneticai jelentősége.
[Thesis] (Unpublished)

Gábor Erika
A mézelő méh sejt-közvetítette immunitása.
[Thesis] (Unpublished)

Gábriel Róbert
A myenterikus plexus és a neuromuszkuláris kapcsolat morfológiája béka tápcsatornában.
[Thesis] (Unpublished)

Gál József
Novel methods in molecular cloning.
[Thesis] (Unpublished)

Gémes Katalin
Paradicsom sóstressz akklimatizációjának javítása szalicilsav előkezeléssel: a reaktív oxigénformák és a nitrogén-monoxid szerepe.
[Thesis] (Unpublished)

Göncziné Szabó Terézia
Szabolcs-Szatmár megye értelmi fogyatékos gyermekeinek humánbiológiai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Güngör Burçin
The role of small GTPase Rac1 in stress signaling.
[Thesis] (Unpublished)

H

Hajdu Anita
A fitokróm B fotoreceptor szerepe a virágzás fotoperiodikus szabályozásában.
[Thesis] (Unpublished)

Hajdú Edit
Légúti infekciót okozó baktériumok terápiás hatékonyságot befolyásoló rezisztenciáinak és rezisztencia mechanizmusainak vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Hajdú Ildikó
A HLTF (Helicase like transcription factor) és az SHPRH (SNF2 histone linker PHD RING helicase) fehérjék szerepe a károsodott DNS replikációjában.
[Thesis] (Unpublished)

Halasy Katalin
Morfológiai és kísérletes vizsgálatok a Palingenia longicauda oliv. tracheakopoltyúján.
[Thesis] (Unpublished)

Halmai Miklós
DNS reparációs és DNS hiba tolerancia folyamatokat befolyásoló PCNA mutánsok genetikai elemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Hanczár Tímea
Hidrogenáz enzimek vizsgálata Methylococcus Capsulatus (BATH)-ban.
[Thesis] (Unpublished)

Hantos Zoltán
Kapilláris rendszerek áramlási viszonyainak modell-vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Hanusz Béla
Szuperoxid dizmutázok (SOD) vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Haracska Lajos
A Drosophila 26S proteáz regulátor komplexének molekuláris elemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Harazin András
Az α-melanocita stimuláló hormon gyulladáscsökkentő hatása biológiai gátrendszerek tenyészetes modelljein.
[Thesis] (Unpublished)

Harka Ákos
Adatok a kiskörei víztároló területére eső Tisza-szakasz élővízi halállományához.
[Thesis] (Unpublished)

Harmat Beáta
Szünbiológiai vizsgálatok homokpusztai gyep Heteroptera-közösségein.
[Thesis] (Unpublished)

Hatvani Lóránt
Mushroom pathogenic Trichoderma species: occurrence, biodiversity, diagnosis and extracellular enzyme production.
[Thesis] (Unpublished)

Hausinger Péter
Környezeti hatótényezők endokrin diszruptor (ED) hatásainak experimentális vizsgálata és kapcsolata a kardiovaszkuláris klinikai gyakorlattal.
[Thesis]

Haydu Zsolt
A szomatikus kompatibilitás vizsgálata protoplaszt fúzióból származó sejteken.
[Thesis] (Unpublished)

Haţegan Lidia
Differential expression of the brassinosteroid receptor-encoding BRI1 gene in Arabidopsis thaliana.
[Thesis] (Unpublished)

Hebshi Emhemmed A.
Antioxidant function of tocopherol, ascorbic acid and carotenoids in food and model systems.
[Thesis] (Unpublished)

Hegedüs Botond
A szulfanilsav-bontó Novosphingobium resinovorum SA1 törzs strukturális genomikai és transzkriptomikai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Hegedűs Lili
A PARI fehérje szerepe a rekombináció-függő folyamatok szabályozásában elakadt replikációs villa esetén.
[Thesis]

Hegedűs Zoltán
A T-sejt antigén receptor komplex dzéta láncában található tirozin foszforilációs helyek vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Hegyi Hedvig
Kis RNS-ek primér és szekundér struktúrájának elemzése számítógéppel.
[Thesis] (Unpublished)

Hegyi Andrea
A koponya és az axiális váz fejlődési rendellenességeinek gyakorisága avar kori és középkori temetők embertani leletein.
[Thesis] (Unpublished)

Henn László
A Drosophila melanogaster ivarvonal-fejlődésében szerepet játszó gének azonosítása és vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Hernádi László
Szenzoros sejtek fény és elektronmikroszkópos vizsgálata Helix pomatia L. talp és alsó tapogató kültakarójában.
[Thesis] (Unpublished)

Herédi Judit
A kinurénsav termelődés anatómiai és funkcionális vizsgálata egér agyszövetben.
[Thesis] (Unpublished)

Hevér-Szabó Anna
A hőrezisztencia és multidrog rezisztencia kialakulásának vizsgálata : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Hevér-Szabó Anna
A hőrezisztencia és multidrog rezisztencia kialakulásának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Hideg Éva
Szekundumos késleltetett lumineszcencia komponensek vizsgálata kloroplasztiszokban.
[Thesis] (Unpublished)

Hideg J. Ildikó
A Mantis religiosa populációdinamikai vizsgálata (1972-88).
[Thesis] (Unpublished)

Hidjapusztayné Dugmonits Krisztina Nikoletta
A terhesség alatti dohányzás hatásának vizsgálata a magzati és felnőttkori eritrocitákra: morfológiai, reológiai és funkcionális vizsgálatok.
[Thesis]

Hoffmann Gyula
A follikuláris sejtek szerepe a muslica peték eredetében: az Apc mutáció fejlődésgenetikai jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Hoffmann Gyula
A Drosophila follikuláris sejtek származási viszonyainak és funkciójának genetikai elemzése nősténysteril mutációkkal.
[Thesis] (Unpublished)

Hoffmann Gyula
Kromatinszerkezetet befolyásoló mutációk izolálása és hatása a homeotikus génekre Drosophila melanogasterben : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Homa Mónika
Szaruhártya-fertőzésekből izolált Fusarium törzsek átfogó vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Hong Nguyen Thi
The induced alterations of superoxide dismutase activity in stressed Synechococcus sp.- an obligate photoautotrophic cyanobacterium.
[Thesis] (Unpublished)

Honti Viktor
Epigenetikus szabályozó faktorok azonosítása és jellemzése Drosophila melanogaster-ben.
[Thesis] (Unpublished)

Hornung Erzsébet
Makrodekomponáló ízeltlábú populációk ökológiai vizsgálata alföldi gyeptársulásokban.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Emőke
Tavaszi árpafajták anatómiai vizsgálata, különös tekintettel a lisztharmat-rezisztenciára.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth György
A Scrophulariaceae pollenmorfológiája.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Ibolya
Foszfolipidek szerepe a búzák fagyállóságában.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Judit
Rhizobium meliloti általános transzdukciója.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth László
Elektromos és mágneses vizsgálatok lipid-jód molekulakomplexeken.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Lóránt
Oldott és rögzített aldoláz előállítása és jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Péter
Az N6- 2-(izopentenil) adenozin specifikus kémiai modifikálása a tisztított élesztő tRNSSer-ben.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Ágnes
A kelebiai halastavak zooplanktonjának szezonális vizsgálata 1981-1984-ben.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Éva
Rekombináns humán szérumalbumin előállítása.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth András
A mezőföldi löszvegetáció términtázati szerveződése.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Edit
A szalicilsav előkezelés hatása a sóstressz akklimatizációra különös tekintettel a glutation transzferázok szerepére paradicsom és lúdfű növényekben.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Ferenc
A sztómazárósejtek ioncsatorna-működésének szabályozása; A pH-függő szabályozás vizsgálata a legprimitívebb K+-csatorna modellrendszerében.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Győző
Kisemlős populációk paramétereinek becslése és modellezése.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Gábor
Geminivírus replikációs fehérjék vizsgálata az élesztő kettős-hibrid rendszerben : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Gábor
Rekombináns kloroplasztiszgenom vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Krisztina
Kísérletes gyulladásos bélbetegség modell hatásmechanizmusának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Péter Ferenc
Candida parapsilosis szekretált aszpartil proteinázok virulenciában betöltött szerepének vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Szatmár
Injury-induced and hormonal state dependent plasticity in the rat central nervous system.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Tamás
Anatomical relationship between the biological clock and the neuroendocrine hypothalamus.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth-Furdan Szabina
Fiziológiás és patológiás agyi állapotok celluláris és hálózati mechanizmusai.
[Thesis]

Hoyk Zsófia
Ösztradiol által kiváltott szinaptikus átrendeződés mechanizmusának vizsgálata patkány nucleus arcuatus-ban.
[Thesis] (Unpublished)

Hracskó Zsuzsanna
Szabad gyökök szerepe neonatológiai kórképekben.
[Thesis] (Unpublished)

Hulesch Helga
Béta-receptor stimuláció hatása egér limfociták ciklikus adenozin-monofoszfát szintjére és migrációjára.
[Thesis] (Unpublished)

Huliák Ildikó
Tumor-asszociált miofibroblasztok genetikai, epigenetikai, transzkripciós és funkcionális jellemzői.
[Thesis]

Hullán Lehel
Adatok a kannabidiolsav biológiai hatásmódjához.
[Thesis] (Unpublished)

Humphries Marian M.
Studies on the genetics of retinitis pigmentosa.
[Thesis] (Unpublished)

Hunyadkürti Judit
A Propionibacterium acnes filogenetikai jellemzése új molekuláris tipizálási módszerek kidolgozásával és egyes törzsek lipáz aktivitásának meghatározása.
[Thesis] (Unpublished)

Hussein Samy Abd-El Rahman
Enzymatic modification of buffalo`s and cow`s milk proteins.
[Thesis] (Unpublished)

Huszár Lászlóné Fehér Evelin
Kinurénsav-analógok in vitro elektrofiziológiai vizsgálata az ischaemiás stroke szempontjából.
[Thesis]

Huynh Thu
Identification and classification of microorganisms based on their fatty acid profiles.
[Thesis]

Héder András
Mutational analysis of the HTLV-I trans-activator, Tax.
[Thesis] (Unpublished)

I

Igaz Nóra
Fém nanorészecskék és hiszton-deacetiláz inhibitorok tumorellenes hatásának vizsgálata.
[Thesis]

Ilioubaev-Omirulleh Serik
Genetic transformation and functional promoter analysis in maize (Zea mays L.).
[Thesis] (Unpublished)

Ilosvay György
A talajfelszínen mozgó Isopoda és Diplopoda fajok ökológiai vizsgálata a Bakonyban.
[Thesis] (Unpublished)

Ion Gabriella
Human galectin-1 triggers apoptosis via ceramide mediated mitochondrial pathway.
[Thesis] (Unpublished)

Istokovics Anita
Királis makrodomének struktúraváltozásai kloroplasztisz tilakoid membránjaiban.
[Thesis] (Unpublished)

Ivanenko Tetiana
Analysis of certain aspects of restriction endonuclease function: DNA recognition and in vivo effects.
[Thesis] (Unpublished)

J

Jancsó Zsanett
Az oxidatív stressz és az antioxidáns védelmi rendszer vizsgálata nehézfém kezelést követően pontyban és streptozotocin-indukálta diabéteszes patkány modellben.
[Thesis] (Unpublished)

Jangir Pramod Kumar
Chemical-genetic profiling to investigate cross-resistance and collateral sensitivity between antimicrobial peptides.
[Thesis] (Unpublished)

Jee Shyam
The Effects of Exogenous Polyamines and the Silencing of RLCK VI_A Kinases on the Polar Growth of Nicotiana tabacum (Tobacco) Pollen Tubes.
[Thesis] (Unpublished)

Jipa András
A Drosophila melanogaster Atg8 fehérjék lipidációtól független szerepeinek a vizsgálata.
[Thesis]

Jobbágy Zsolt
A Ceq I restrikciós endonukleáz jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Jobbágy Zsolt
Studies on the regulation of the Pit2 sodium dependent phosphate transporter/amphotropic murine leukemia virus receptor.
[Thesis] (Unpublished)

Joseph Mary Prathiba
Identification & functional characterization of the Arabidopsis ZINC FINGER PROTEIN 3.
[Thesis] (Unpublished)

Joó Ernő
Különböző szintű heterozigóta állapotok létrehozása Aspergillus nidulansban protoplaszt fúzióval.
[Thesis] (Unpublished)

Juhász Anna
Vizsgálatok természetes növényi fenolvegyületek növekedésszabályozó hatásával kapcsolatban.
[Thesis] (Unpublished)

Juhász Csilla
Tobamovírusokkal fertőzött Solanaceae növényekben meginduló védekezési reakciók biokémiai mechanizmusai.
[Thesis]

Juhász Orsolya
A biotikus és abiotikus környezeti tényezők, valamint az erdei vöröshangya fajcsoport kapcsolatainak vizsgálata Közép-Európában.
[Thesis]

Juhász Szilvia
A C1orf124/Spartan szerepe a DNS-hiba tolerancia útvonalban.
[Thesis] (Unpublished)

Juhász Ákos
Néhány fekete Aspergillus faj mitokondriális genom vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Jurca Elena Manuela
Characterization of ROP GTPase-activated Arabidopsis receptor-like cytoplasmic kinases (RLCK class VI_A).
[Thesis] (Unpublished)

Just Zsuzsanna
Alföldi Árpád-kori népességek biológiai kapcsolatainak rekonstrukciója a koponya non-metrikus jellegeinek alapján.
[Thesis] (Unpublished)

Jády Beáta Erika
RNA-guided post-transcriptional modification of spliceosomal small nuclear RNAs.
[Thesis] (Unpublished)

Jáky Károlyné Mencser Mária
Palinológiai vizsgálatok recens kubai páfrányokon.
[Thesis] (Unpublished)

János-Zsigmond Kelemen
Bioinformatic analysis and digital signal processing on global gene expression screening data.
[Thesis] (Unpublished)

Jász-Subáné Varga Emilia
Fény és elektronmikroszkópos vizsgálatok a ponty (Cyprinus carpio L.) emésztőkészülékén különös tekintettel a májra.
[Thesis] (Unpublished)

Jónás Erzsébet
Szerin-proteázok összehasonlító vizsgálata különös tekintettel a termostabilitásra.
[Thesis] (Unpublished)

K

Kajdocsi Lovász Gabriella
A török hódoltság kori idegen etnikumok összehasonlító embertani vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Kakuk Balázs
Anaerobic digestion of Green Willow Biomass, a novel lignocellulosic substrate, and the evaluation of H2-induced stress in anaerobic bioreactors by genome-resolved metatranscriptomics.
[Thesis]

Kalapis Dorottya
A felgyorsult fehérje körforgás szerepe a transzlációs hibákkal szembeni alkalmazkodási folyamatokban.
[Thesis] (Unpublished)

Kalpagam C.
A comparative study of viral RNA synthesis in leaves and protoplasts.
[Thesis] (Unpublished)

Kaló Péter
A diploid lucerna (Medicago sativa) továbbfejlesztett genetikai térképének megszerkesztése, összehasonlítása a borsó genetikai térképével, és egy szimbiotikus nitrogénkötésben hibás lucerna mutáns genetikai térképezése.
[Thesis] (Unpublished)

Kamarás Gábor
Szeged környékének nagygombái különös tekintettel a környezeti viszonyokra és a tömegprodukcióra.
[Thesis] (Unpublished)

Kanizsai Orsolya
A Formica fusca és Camponotus vagus hangyafajok koegzisztenciájának formái és feltételei erdőssztyepp élőhelyeken.
[Thesis] (Unpublished)

Kanna Sai Divya
Macro-organization of photosynthetic complexes during salt stress acclimation of green microalgae and in plant chloroplast acetyltransferase and Ser/Thr protein kinase mutants.
[Thesis]

Kapros Tamás
Lucerna hiszton H3 gének kifejeződése különböző növényi szövetekben, a sejtciklus és szomatikus embriógenezis folyamán.
[Thesis] (Unpublished)

Kapros Tamás
Regulation of histone H3 expression in alfalfa : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Karcsúné Kis Gyöngyi
Orexin jelentősége a vízanyagcsere, valamint a vazopresszin kiválasztás szabályozásában.
[Thesis] (Unpublished)

Kardosné Lovas Margit
A lónadály, Haemopis sanguisuga L. kötőszövetének felépítése és működése.
[Thesis] (Unpublished)

Kari Beáta
A veleszületett immunitás vizsgálata Drosophila melanogasterben.
[Thesis] (Unpublished)

Karnyushina Irina L.
Izolált agyi hajszálerek, mint kísérleti modell a vér-agy gát mechanizmusának tanulmányozásához.
[Thesis] (Unpublished)

Karsai István
Kaparódarázsközösség élőhely-heteromorfia érzékenysége és minősítése homokpusztai gyepen.
[Thesis] (Unpublished)

Kartali Tünde
A járomspórás gombák vírushordozásának vizsgálata.
[Thesis]

Karácsony Zoltán
High Mobility Group fehérjék élettani szerepének vizsgálata Aspergillus nidulans modellszervezetben.
[Thesis] (Unpublished)

Kasi Phanindra Babu
The Anti-amyloidogenic effect of natural product extracts on amyloid-like fibril formation of trypsin in aqueous organic solvents.
[Thesis] (Unpublished)

Kasza Zsolt
Sclerotinia sclerotiorum patogenezisének molekuláris vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Katitsné Balatincz Zsuzsanna
A "Merit" szójafajta virágzás és termékenyülés biológiája és annak szövettani vonatkozásai.
[Thesis] (Unpublished)

Katona Róbert
Anti-HIVgag-ribozim transzgénikus egér. Kezdeti lépések szatellit DNS alapú mesterséges kromoszómákat hordozó transzgénikus egér előállítására.
[Thesis] (Unpublished)

Kaur Hardeep
The effect of habitat fragmentation and road verges on composition of plants and invertebrates in the Great Hungarian Plain.
[Thesis]

Kedves Miklós
Az Equisetum fajok epidermis vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Keisham Kabichandra
Studies on the sexual development of Aspergillus nidulans.
[Thesis] (Unpublished)

Kelemen Krisztina
A kukorica csíkoltsági vírus életciklusa és a gazdasejt sejtciklusa közötti kapcsolat vizsgálata transzgenikus kukorica növényekben.
[Thesis] (Unpublished)

Kelemen Zsolt
Lucerna hiszton H3 gén szabályozó régióinak vizsgálata transzgénikus növényekben.
[Thesis] (Unpublished)

Kemecsey Imréné Dobó Anna, B.
A citosztatikumok hatásának vizsgálata a meiotikus folyamatban, az embrionális kromoszóma készletben és a csontrendszeri elváltozások tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Kemenesné Fügedi Klára
A természetes és a mesterségesen kialakított környezet a Kurca folyó szakaszán Szentes város térségében.
[Thesis] (Unpublished)

Kenny Paul
Screening and characterization of plant physiological traits using photosynthetic and phenotyping tools.
[Thesis] (Unpublished)

Kerekes Erika Beáta
Illóolajok hatása élelmiszeriparban előforduló mikroorganizmusok biofilmképzésére és sejt-sejt közötti kommunikációjára.
[Thesis] (Unpublished)

Kereszt Attila
A Rhizobium meliloti fix-14 régiójában kódolt fehérjék a szimbiotikus nitrogénkötésben is szerepet játszó C-típusú citokrómok érési folyamataiban vesznek részt.
[Thesis] (Unpublished)

Keresztes Tibor
2,4-D alapanyagú herbicid hatása vízinövényekre.
[Thesis] (Unpublished)

Keresztes Gábor
Az állatfajok széles körében immunsejtek kimutatására felhasználható, rögzített szövetek vizsgálatára is alkalmas állatorvosi immundiagnosztikumok kifejlesztése és jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Kerényi Ádám
A bakteriális kommunikáció vizsgálata ágens alapú modellel.
[Thesis] (Unpublished)

Keszthelyi Andrea
Cryptococcus Neoformans ellen hatásos killer toxint termelő illetve nem termelő Filobasidium Capsuligenum törzsek összehasonlítása, toxinjuk jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Kevei Zoltán
Gümőspecifikus glicin-gazdag fehérjék vizsgálata Medicago fajokban.
[Thesis] (Unpublished)

Kevei Éva
A ZEITLUPE fehérje szerepének vizsgálata a növényi cirkadián óra működésében és a fényszabályozott folyamatokban.
[Thesis] (Unpublished)

Khan Asadullah
Purification of kappa-opioid receptor subtype from frog brain.
[Thesis] (Unpublished)

Khoroshyy Petro
Dynamics of physical processes in proteins studied by kinetic absorption spectroscopy.
[Thesis] (Unpublished)

Kimani Bernard Gitura
Antimicrobial action of natural phenolics against food spoilage yeasts.
[Thesis]

Kincsek Irén
A pillangósvirágú fajok florális nektáriumai.
[Thesis] (Unpublished)

Király Kitty
A magyarországi 10-11. századi sebészi trepanációk összehasonlító vizsgálata a validált oszteoarcheológiai adatok tükrében.
[Thesis]

Kis Emese
Gyógyszermolekulák és ABC transzporterek kölcsönhatásának vizsgálatára alkalmas in vitro rendszerek fejlesztése és validálása.
[Thesis] (Unpublished)

Kis Mihály
Sejtmagi kis RNS-ek és génjeik Chlamydomonas reinhadtii-ban.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss György Botond
Nitrátredukcióban hibás Rhizobium meliloti mutánsok genetikai és biokémiai jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss Ibolya
Riboszómális RNS szintézis lambdarifd18 DNS-en.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss József Géza
Klorofill-a emissziós dipóljainak orientációja fotoszintetikus membránokban.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss Zoltán
A Pentobarbital gátló hatása egyes aminosavak anyagcseréjére.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss Zsuzsanna
Szívizom sejtmembrán (Na+-K+) aktiválható ATP-áz és foszfodiészteráz enzimek vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss Brigitta
A Drosophila melanogaster FMRF-amid rokon neuropeptidjeinek és GPCR receptorainak genetikai analízise.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss Enikő
Comparative genomics reveals the origin of fungal hyphae and multicellularity.
[Thesis]

Kiss Ernő
A Rhizobium meliloti RKP génjei által meghatározott fehérjék kapszuláris poliszacharidok szintézisében és transzportjában vesznek részt.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss László
Fakultatív patogén baktériumok jelentősége mútők és kórházi osztályok mikroflórájában.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss Mihály Arnold
Identification and characterisation of novel small nuclear RNAs.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss Márton
Emésztőrendszeri diszfunkció és humorális immunválasz kapcsolata IV-es típusú kollagén mutációkkal Drosophilában.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss Petra Veronika
A Drosophila 26S proteaszóma p54 alegységének lehetséges extraproteaszómális szerepe.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss Viktória
A Drosophila Atg9 autofágia gén szerepe az aktin citoszkeleton szabályozásában.
[Thesis]

Kiss Éva
Az Acaryochloris marina cianobaktérium kettes fotokémiai rendszerének D1, D2 és citokróm b559 alegységeit, valamint a Hox hidrogenázt kódoló gének kifejeződésének vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss Jánosné Deér Aranka
Aminoaciláz hatásmechanizmusának és ipari alkalmazhatóságának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss Jánosné Deér Aranka
Enzimek ipari méretű elkülönítése, rögzítése és gyakorlati alkalmazása. Környezetkárosító hatások enzimszintű vizsgálata : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Kissné Oláh Boglárka
A környezet kötött nitrogén koncentrációjának a bakteriális syrM és ntrR gének által közvetített szabályozó szerepe a szimbiotikus nitrogénkötés egyes szakaszaiban.
[Thesis] (Unpublished)

Knapp Levente
Egy új fokális ischaemiás modell kialakítása és az oxálecetsav hatásainak vizsgálata patkány központi idegrendszerén.
[Thesis] (Unpublished)

Koch Péter
Rákos sejtek morfológiai vizsgálata optikai Fourier-transzform módszerrel.
[Thesis] (Unpublished)

Kocsis Éva
A szarkoplazmatikus retikulum Ca2+-ATPáz izolált dimérek szerkezetének vizsgálata foto szuperpozíciós és számítógépes átlagolási eljárással.
[Thesis] (Unpublished)

Kocsis Kitti Anita
Az acetil-L-karnitin neuroprotektív hatásának vizsgálata ischemiás modelleken.
[Thesis] (Unpublished)

Kocsubé Sándor
Humán patogén Candida fajok molekuláris kimutatása és jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Koczka Katalin
Ritka genetikai variánsok tömeges visszanyerésére alkalmas módszer és annak alkalmazása a Drosophila melanogaster X-kromoszómájára.
[Thesis] (Unpublished)

Koderi Valappil Sarshad
Phage infection reinstates antibiotic sensitivity in MDR Pseudomonas aeruginosa: A study on phage and bacterial evolution.
[Thesis]

Kodru Sandeesha
Studies on the mechanism of photodamage and photoprotection of photosystem II in the cyanobacterium Synechocystis PCC 6803.
[Thesis]

Kohn Irén
A Jókai bánya művelés alatt álló telepeinek spóra- pollenegyüttesei.
[Thesis] (Unpublished)

Kol Erzsébet
Előmunkálatok a Nagy Magyar Alföld moszatflórájához. I. Szeged és környéke.
[Thesis] (Unpublished)

Kolbert Zsuzsanna
A nitrogén-monoxid (NO) szerepe, keletkezése és forrása auxin kezelés, valamint ozmotikus stressz alatt gyökerekben.
[Thesis] (Unpublished)

Kolisnychenko Vitaliy S.
Genome engineering in Escherichia coli: methods and applications.
[Thesis] (Unpublished)

Komlósi Gergely
Humán agykérgi neuronhálózatok működése és szerotonerg szabályozása.
[Thesis] (Unpublished)

Komonyi Orbán
Drosophila ekdizon receptor izoformák genetikai és molekuláris analízise.
[Thesis] (Unpublished)

Komárné Jakab Györgyi
Az aktomiozin szuperprecipitációja.
[Thesis] (Unpublished)

Koncz Csaba
A Bacillus sphaericus R restrikciós-modifikációs rendszerének biokémiai jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Konstantinova Zhiponova Miroslava
The effects of stress factors on gene expression in higher plants.
[Thesis] (Unpublished)

Korcsmáros Tamás
Jelátviteli útvonalak rendszerszintű adatbázisa és elemzése: új fehérjefunkciók, jelátviteli keresztbeszélgetések és gyógyszercélpont-jelöltek meghatározása.
[Thesis] (Unpublished)

Kordoss N. István
Az izolált, folyamatos patkánymáj-perfúzió felhasználása fiziológiai és farmakológiai vizsgálatokban.
[Thesis] (Unpublished)

Korpos Pintye-Gyuri Éva
Expression of matrilins in mouse skeletal development and in a deer antler model of bone regeneration.
[Thesis] (Unpublished)

Kotkat Hossam Mohamed
A comparative study on composition and dynamics of phospholipids in fish.
[Thesis] (Unpublished)

Kotogán Alexandra
Járomspórás gombák extracelluláris lipázainak vizsgálata: enzimtermelés, hidrolitikus és szintetikus reakciók jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Kotormán Márta
Rögzített glikolitikus enzimek és alkalmazásuk.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Angéla
Az öntözővízben lévő vegyületek hatásának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Flórián
Az egri borvidék gyomtársulásai és környezetbiológiája.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Ilona
A béta-indolil-ecetsav oxidáz élettani jelentősége az őszi búzák fagyállóságában.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Katalin
A Lakiteleki Holt-Tisza fitoplanktonjának összehasonlító vizsgálata (1980-1983).
[Thesis] (Unpublished)

Kovács László
A felszabadulás utáni etnikai antropológiai vizsgálatok összehasonlító elemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Zsuzsanna
A szuperoxid dizmutáz enzim aktivitásának vizsgálata beltenyésztett egértörzsekben.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Balázs
A hipotalamusz paraventrikuláris magjában (PVN) elhelyezkedő tirotropin-releasing hormont (TRH) termelő idegsejtek TRH általi szabályozásának és a tanicitákkal létesített kapcsolatának elektrofiziológiai karakterizálása.
[Thesis]

Kovács Beatrix
Kalmodulin génexpresszió a központi idegrendszer alacsony kópiaszámú kalmodulin mRNS tartalmú területein.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Dávid
Arany és ezüst nanorészecskék sejtbiológiai hatásainak vizsgálata p53 deficiens rákos sejtekben és tumor metasztázis modellben.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Eszter
A Synechocystis PCC 6803 cianobaktérium GroEl-analóg chaperonin fehérjéinek azonosítása, tisztítása, membrán-kötésük és chaperone aktívitásuk jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Etelka
Magas fehérjetartalmú ipari hulladékok anaerob fermentációjának fokozása adaptált mikrobaközösség segítségével.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Gergő
Rybp is required for neural differentiation of mouse embryonic stem cells.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Judit
Comparative study of salt stress-induced physiological and molecular responses in tomato (Solanum lycopersicum L.).
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Krisztina
Közepes térerősségű elektromos impulzusok hatása élő sejtekre.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Károly
Az anyagcsere szerkezetének hatása a genetikai interakciókra és a genomszerveződésre.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Laura
A Neosartorya fischeri által termelt defenzinszerű antifungális protein azonosítása és jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Levente
A DmUsp5 dezubikvitiláz fiziológiai funkciójának meghatározása Drosophila melanogasterben.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Szilárd
Új Medicago truncatula szimbiotikus gének azonosítása és jellemzése és az NSP2 gén két pontmutáns alléljának funkcionális analízise.
[Thesis]

Kovács Terézia
A lipidek szerepe az ősziárpa fényindukált hidegakklimatizációjában.
[Thesis]

Kovács Ákos Tibor
Signal transduction cascades controlling the expression of NiFe hydrogenases and photosynthetic apparatus in Thiocapsa roseopersicina.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Éva
Elterjedési mintázatok és háttérváltozók kapcsolata a hangyaközösségek szerveződésében.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács-Sólyom Ferenc
A tumorsejtek által kiválasztott galektin-1 T-sejtekre kifejtett apoptotikus hatásának mechanizmusa.
[Thesis] (Unpublished)

Kovácsné Csányi Bernadett
Honfoglalás kori, valamint magyar és székely populációk apai ági genetikai kapcsolatrendszerének vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Kovácsné Lendvai Ágnes
Sejtciklus specifikus gének szabályozása a növényi növekedés és fejlődés során.
[Thesis] (Unpublished)

Kozma Gabriella
Egy Polycomb Response Element (PRE) in situ vizsgálata Drosophila melanogaster-ben génkonverzió segítségével.
[Thesis] (Unpublished)

Kozma-Bognár László
A fitokróm fotoreceptorok szabályozó funkciójának molekuláris szintű vizsgálata transzgenikus növényekben.
[Thesis] (Unpublished)

Kozma-Bogárné Hamari Zsuzsanna
Variabilitás, mitokondriális genomszerveződés elemzése és a mtDNS rekombináció értelmezése két imperfekt fekete Aspergillus faj esetében.
[Thesis] (Unpublished)

Krasnyanski Sergei
Plant regeneration from sunflower protoplasts of two wild species Helianthus giganteus L. and Helianthus maximiliani Schrad. and cultivated sunflower Helianthus annuus L.
[Thesis] (Unpublished)

Krecsmarik Mónika
A krónikus alkoholfogyasztás hatása a nitrogén monoxid szintézise patkány és egér bélidegrendszerében.
[Thesis] (Unpublished)

Kredics László
Környezeti tényezők Trichoderma törzsekre gyakorolt hatásának vizsgálata, és antagonista törzsek nemesítése.
[Thesis] (Unpublished)

Krisch Judit
Folyamatos ecetsav termelés rögzített mikroorganizmusokkal összetett rendszerben.
[Thesis] (Unpublished)

Kriston-Pál Éva
A mezenhimális őssejt-eredetű galektin-1 meghatározó faktor a felnőtt szöveti őssejtek pro-angiogén funkciójában.
[Thesis] (Unpublished)

Kristó Ildikó
Az aktinkötő Moesin fehérje sejtmagi funkciójának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Kristóf Lilla Alida
Paleoradiológia: Non-invazív módszertani lehetőség a történeti antropológiában.
[Thesis] (Unpublished)

Krizbai István Adorján
Expression of calcium/calmodulin-dependent protein kinase II and protein kinase C family members in cerebral endothelial cells.
[Thesis] (Unpublished)

Krizsán Éva Dóra
Morfinvázas affinitásjelölők irreverzibilis kötődésének vizsgálata patkány agyi opioid receptorokon.
[Thesis] (Unpublished)

Krizsán Krisztina
Opportunista patogén Cochliobolus izolátumok jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Kránicz Imréné Tikász Ágnes
Algológiai vizsgálatok a százhalombattai Temperáltvizű Halszaporító Gazdaság ivadék-előnevelő tavain.
[Thesis] (Unpublished)

Kucsera Judit
Candida fajok interspecifikus protoplaszt fúziója.
[Thesis] (Unpublished)

Kucsera Judit
Kromoszómális és extrakromoszómális genom átvitel természetes és mesterséges hibridizációval az élesztőgombák körében : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Kufcsák Oszkár
Környezeti tényezők és növényvédőszerek hatása halak biokémiai és fiziológiai paramétereire.
[Thesis] (Unpublished)

Kulcsár Ágnes
Dissection of the photocycles of bacterial retinal proteins based on time-resolved visible spectroscopy.
[Thesis] (Unpublished)

Kulinyi Gábor
A patkánylép citoplazmából részlegesen tisztított timidinkináz enzim tulajdonságairól.
[Thesis] (Unpublished)

Kumar Kaushal
Some parameters of EMS and X-rays induced mitotic recombination and cell-death in Drosophila melanogaster.
[Thesis] (Unpublished)

Kumar Dileep
Functional characterization of the mevalonate-isoprenoid biosynthesis pathway genes in Mucor circinelloides.
[Thesis] (Unpublished)

Kuntam Soujanya
Development of novel dyes and fluorescence-imaging based approaches for cellular localization and dynamics of lipid droplets.
[Thesis] (Unpublished)

Kurucz Éva
Alfa-fetoprotein vérfoltból és magzatvízfoltból történő kimutatása monoklonális ellenanyagot alkalmazó ELISA módszerrel.
[Thesis] (Unpublished)

Kurucz Éva
A limfocita funkciókban szerepet játszó sejtfelszíni markerek vizsgálata, különös tekintettel a törzsfejlődés során állandosult struktúrákra.
[Thesis] (Unpublished)

Kurunczi Anita
Neuroplasztikus változások a központi idegrendszerben: a gonadális hormonok szerepe.
[Thesis] (Unpublished)

Kálmán Flóra
A Ricinus communis L. extraflorális nektárium sejtjeinek ultrastruktúrája és a nektár kiválasztás.
[Thesis] (Unpublished)

Kálmán Katalin
Expressziós vektorok szerkesztése magasabbrendű növényekben való idegen gén kifejeztetéséhez.
[Thesis] (Unpublished)

Kálmán Miklós
Fehérje-fehérje kölcsönhatások tanulmányozása affinitás szorbensek segítségével.
[Thesis] (Unpublished)

Kálmán Zsuzsanna
Rhizobium meliloti 41 transzformációja és transzfekciója plazmid és fág DNS-ekkel.
[Thesis] (Unpublished)

Kármán Zoltán
A PP4 foszfatáz kölcsönható partnereinek azonosítása és szubsztrátum-felismerő mechanizmusának feltárása.
[Thesis]

Kárpáti László
A Fertő-táj és a madárvilág kapcsolata 1972-80. között.
[Thesis] (Unpublished)

Kátay Lívia
Concomitant effects of neuromodulators on gene expression and homeostasis in the CNS, revealed at cellular and behavioral levels of organization in rats.
[Thesis] (Unpublished)

Kígyóssy Zsoltné Torday Csilla
Összehasonlító vizsgálatok patkány agy és máj monoamin oxidáz enzimjéval.
[Thesis] (Unpublished)

Kóródi Katalin
Felnőttkori plaszticitás rágcsálók primer szomatoszenzoros kérgében.
[Thesis] (Unpublished)

Kós Péter
A Microcystis aeruginosa toxintermelése.
[Thesis] (Unpublished)

Kósa Edit
Bacillus megaterium genetikai térképezése protoplaszt fúzióval.
[Thesis] (Unpublished)

Körmöczi László
A felsőbugacpusztai homoki gyeptársulások synökológiai analízise.
[Thesis] (Unpublished)

Körmöczi Péter
Trichoderma törzseken alapuló növényvédő és növénynövekedést serkentő bioeffektorok fejlesztése.
[Thesis] (Unpublished)

Körtvély Előd
A kalmodulin gének kifejeződésének in silico, in vivo és in vitro vizsgálata a patkány központi idegrendszerében.
[Thesis] (Unpublished)

L

L-né Simon Mária
Növényi antranilsav-hidroxiláló rendszer vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Laczi Krisztián
Szénhidrogén bontó Rhodococcus erythropolis törzsek funkcionális genomikai analízise és biotechnológiai alkalmazása.
[Thesis] (Unpublished)

Laczkó Gábor
A második fotokémiai rendszer gyors reakcióinak vizsgálata késleltetett fluoreszcenciás módszerrel.
[Thesis] (Unpublished)

Laczkó Ilona
D- és DL-hidroxi-fenilalanin izomérek konformációja valamint fluoreszcencia tulajdonságaik optikai aktivitásuk függvényében.
[Thesis] (Unpublished)

Laczkó-Dobos Hajnalka
A foszfatidil-glicerin szerepe a fotoszintetikus szervezetek sejtfunkcióiban.
[Thesis] (Unpublished)

Lajkó Ferenc
A fotoszintetikus elektrontranszport légzéskontrollja magasabb rendű növényekben.
[Thesis] (Unpublished)

Lajkó Dézi Bianka
A növényi RHO (ROP) GTP-áz kapcsolt receptor-szerű citoplazmatikus kinázok aktiválását befolyásoló aminosav motívumok azonosítása.
[Thesis] (Unpublished)

Lakatos Gergely
Bakteriális partnerek által elősegített foto-fermentatív hidrogéntermelés Chlamydomonas algában.
[Thesis] (Unpublished)

Laskay Gábor
Lipidek szerepe fotoszintetikus membránok szerveződésében.
[Thesis] (Unpublished)

Latif Abd El-Alim Suzan Saad
Effect of genotype, keeping practice "in vivo" and natural antioxidants "post mortem" on the chemical composition of chicken meat and pork.
[Thesis] (Unpublished)

Laurinyecz Barbara
A Drosophila Melanogaster lamellocitáira jellemző molekulák funkcionális vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Lehel Csaba
Chaperonin fehérje és tilakoid membrán hőmérsékletfüggő kölcsönhatása a Synechocystis PCC 6803 cianobaktériumban.
[Thesis] (Unpublished)

Lehoczki Endre
Az elektron gerjesztési energia vándorlásának tanulmányozása festékkeveréket tartalmazó detergens oldatokban.
[Thesis] (Unpublished)

Lehoczki-Krsjak Szabolcs
Tebukonazol és protiokonazol hatóanyagok mennyiségének, transzlokációjának, bomlásának és kalászfuzáriózis elleni hatékonyságának vizsgálata búzában különböző kijuttatási módszereknél.
[Thesis] (Unpublished)

Lehotai Nóra
Szelén-indukált stresszválaszok vizsgálata Arabidopsis thaliana L. és Pisum sativum L. növényekben, a biofortifikáció lehetősége.
[Thesis] (Unpublished)

Leitgeb Balázs
Az endomorfinok konformáció-analízise.
[Thesis] (Unpublished)

Lengyel Imre
A kalcium/calmodulin-függő protein kináz II foszforilációja az agyi mikroerek endotél sejtjeiben: nátriumfluorid és szintetikus peptidek hatása.
[Thesis] (Unpublished)

Lerner Zita
Egy új vérsejt típus, a sokmagvú óriássejt szerepe a Drosophila sejt-közvetítette immunválaszában.
[Thesis]

Leviczky Tünde
A növényi (Arabidopsis) aktivátor E2F transzkripciós faktorok szerepe a magfejlődésben és a sejtciklus szabályozásában.
[Thesis]

Li Qiuzhen
RAD18-dependent Activation of FAN1 by Ub-PCNA to Rescue DNA Interstrand crosslinks along with TLS Pol η.
[Thesis]

Liker Erika
Biochemical and structural studies of the cellular mRNA export factor TAP, and its interaction with the viral CTE-RNA.
[Thesis] (Unpublished)

Liker Erika
A klorofill A/B fénybegyüjtő antanna komplex mennyiségének és funkciójának napszakos szabályozása.
[Thesis] (Unpublished)

Lima Rui Dániel
A gümőspecifikus ciszteinben gazdag NCR peptidek evolúciója és funkcionális analízise.
[Thesis]

Linka Beáta
Kataláz aktivitás vizsgálata a Rhizopus oryzae opportunista patogén járomspórás gombában.
[Thesis] (Unpublished)

Linke Nikolett
A glutamáterg neuronális rendszer fejlődése a humán magzati bélidegrendszerben.
[Thesis] (Unpublished)

Lipinszki Zoltán
A poliubiquitin receptorok fejlődésstádium-specifikus szabályozása Drosophila melanogasterben.
[Thesis] (Unpublished)

Loshchilova Evgenija
Laser Raman studies on lipids. Molecular interactions with phosphatidylcholine multilayers.
[Thesis] (Unpublished)

Lovas Sándor
A Vitis vinifera biológiailag aktív flavonoidjainak azonosítása és antifungális tesztelése.
[Thesis] (Unpublished)

Lukács Zoltán
A repce világgazdasági és hazai jelentősége.
[Thesis] (Unpublished)

Lukács Gyöngyi
A Rhizomucor miehei járomspórás gomba HMG-koenzim A reduktáz génjének molekuláris és funkcionális vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Lukácsovich Tamás
Az Escherichia coli riboszómális RNS transzkripciójának vizsgálata : Gyakorlati alkalmazások.
[Thesis] (Unpublished)

Láng Gabriella
Xenobiotikumok toxikus hatása halak enzimrendszerére.
[Thesis] (Unpublished)

László Kinga
Az α-kimotripszin stabilitása és működése szerves oldószeres közegben.
[Thesis] (Unpublished)

László Orsolya
Gyermekkorú maradványok összehasonlító vizsgálata történeti népességekben.
[Thesis] (Unpublished)

Lázár Gábor
A cikloheximid rezisztencia, mint differenciált funkció megnyilvánulásának szabályozása sárgarépában (Daucus carota L.).
[Thesis] (Unpublished)

Lénárt Nikolett
Hiperlipidémia okozta neurodegeneratív és vér-agy gát-elváltozások ApoB-100 transzgenikus egerekben.
[Thesis] (Unpublished)

Lövei Gábor
Vizsgálatok a Sylvia atricapilla és Phylloscopus collybita (Aves: passeriformes) fajok átvonuló populációin.
[Thesis] (Unpublished)

Lőrincz Andrea
Dendritic information processing: placement and effect of GABAergic synapses, gap junctions, and voltage-gated ion channels on cortical neurons.
[Thesis] (Unpublished)

Lőrinczi Gábor
Szubmediterrán erdei hangyaközösségek (Hymenoptera: Formicidae) tér- és időbeli szerveződése.
[Thesis] (Unpublished)

M

Maczel Márta
'Sur les traces de la tuberculose' Criteries diagnostiques des attentes tuberculeuses du squlette humain et leur application dans des series anthropologiques hongroises et francaises.
[Thesis] (Unpublished)

Magyar Zoltán
A növényi sejtosztódási ciklus szabályozásának molekuláris elemei: lucerna kinázgének és fehérjekomplexek.
[Thesis] (Unpublished)

Magyariné Berkó Anikó
Terápiás lehetőségek kísérletes vastagbélgyulladásos patkánymodellben.
[Thesis] (Unpublished)

Mai Antal
Rekombináns és természetes humán tumor nekrózis faktor-alfa (TNF) gén klónozása és módosítása. Rezisztencia-vizsgálatok természetes és mutáns TNF-fel.
[Thesis] (Unpublished)

Majer Petra
Antioxidánsok szerepe a levelek akklimációjában – rövidtávú alkalmazkodás változó megvilágításhoz.
[Thesis] (Unpublished)

Major Jenő
Nemhez kötött öröklődésű, bábozódásban gátolt Drosophila melagonaster mutánsok fejlődésgenetikai analízise.
[Thesis] (Unpublished)

Majoros Hajnalka
A SerpinB2 és a SerpinB10 szerepe a DNS hibajavításban és a tumoros folyamatokban.
[Thesis] (Unpublished)

Malachowsky Katalin
Steroid resistentia kialakulása és vizsgálata egér fibroblast sejtvonalakon.
[Thesis] (Unpublished)

Maliga Pál
Haploid Nicotiana tabacum L. előállítása portok kultúrában és a haploid szövetek vizsgálata szövet és sejttenyészetben.
[Thesis] (Unpublished)

Manczinger László
Biotechnológiai szempontból fontos Trichoderma és Claviceps törzsek nemesítése mutagenezissel, protoplasztfúzióval és transzformációval : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Manczinger László
A trichoderma longibrachiatum QM 9414 törzs heterokarionjainak vizsgálata genetikai rekombinánsok nyerése céljából.
[Thesis] (Unpublished)

Marczinovits Ilona
Development and adaptation of expression systems for the production of active recombinant proteins/antigens in Escherichia coli cells.
[Thesis] (Unpublished)

Margóczi Katalin
A rövid fény-sötét periódusok hatása hibridkukoricák és szülői vonalaik morfológiájára és a levél szénhidrát tartalmának térbeli és időbeli megoszlására.
[Thesis] (Unpublished)

Marik Tamás
Investigation of biologically active peptaibol compounds produced by members of the filamentous fungal genus Trichoderma.
[Thesis]

Marincs Ferenc
A 16-3 fág promoterek és a regulátor gén vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Marincs Ferenc
Regulation of nopaline uptake in Agrobacterium tumefaciens.
[Thesis] (Unpublished)

Marián Miklós
Hidroxiláló rendszerek hatásának vizsgálata különböző model vegyületeken.
[Thesis] (Unpublished)

Marosi Máté Gábor
Ischaemia okozta funkcionális és morfológiai károsodások és néhány lehetséges neuroprotektív beavatkozás vizsgálata patkány modellen.
[Thesis] (Unpublished)

Marton Annamária
A melanoma lehetséges terápiás célpontjainak vizsgálata: az NF-κB jelátviteli útvonal gátlása és a melanoma sejtek termelte exoszómák immunmoduláló hatásának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Maráz Anna Mária
Saccharomyces fajok légzésdeficiens mutánsainak előállítása és összehasonlító vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Maródi Antal
Vízminőség vizsgálatok a Szajoli Holt-Tiszán, különös tekintettel az algaflóra alakulására.
[Thesis] (Unpublished)

Maróti Péter
A fotoszintetikus egység működési mechanizmusának vizsgálata a gerjesztő fény koherenciájának változtatásával.
[Thesis] (Unpublished)

Maróti Gergely
Insights into the assembly of the NiFe hydrogenase enzymes.
[Thesis] (Unpublished)

Maróti Judit
Metabolic versatility of [NiFe]-hydrogenases in Thiocapsa roseopersicina.
[Thesis] (Unpublished)

Maróy Péter
Adatok néhány alföldi talajtípus páncélosatka (Acari: Oribatidae) faunájához.
[Thesis] (Unpublished)

Masson Muriel
The Osteological Evidence of Neolithic Populations from the Southern Great Plain of Hungary - An Insight into the Potential of Macroscopic Observations for the Demographic and Pathological Analyses of Past Populations.
[Thesis] (Unpublished)

Mastala Zoltán
Nehézfém-szennyezettség felmérése vízi állatok szöveti fémkoncentrációi alapján a Balatonon és vízgyűjtő területén.
[Thesis] (Unpublished)

Matusek Tamás
Egy új Drosophila formin szövetspecifikus funkcióinak genetikai, sejtbiológiai, és biokémiai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Matvon Denise
Természetes és mesterséges hormonhiány kiváltotta kardiovaszkuláris változások és terápiás lehetőségei patkánymodellben.
[Thesis]

Matyi Anna
Pathogen és apathogen amoebák filogenetikai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Medgyesy Péter
Kloroplasztisztranszfer és szomatikus hibridizáció citoplazmatikus marker felhasználásával.
[Thesis] (Unpublished)

Medgyesy Péter
Plastid gene transfer in higher plants. Homeologous plastid DNA transformation in Tobacco is mediated by multiple recombination events.
[Thesis] (Unpublished)

Mezei Diána
A diabéteszhez kapcsolódó emésztőrendszeri zavarok hátterében álló morfológiai és molekuláris változások vizsgálata streptozotocin-indukált diabéteszes patkányok myentericus ganglionjaiban és azok mikrokörnyezetében.
[Thesis]

Mezei Lajosné Kopasz Mária
A Bajai 10-18 éves tanulók testi fejlődése és fiziológiai érése.
[Thesis] (Unpublished)

Miclea Sebastian Paul
Atypical transcriptional regulation and function of a new toxin-antitoxin-like module in Bradyrhizobium japonicum.
[Thesis] (Unpublished)

Miczák András
Bacillus subtilis néhány porfirin igényes mutánsának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Migh Ede
A dDAAM sejtvázszabályozó fehérje szinaptikus fejlődésben betöltött szerepének vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Mihalik Erzsébet
Változó megvilágításerősség hatása a szárazanyag produkcióra és a fotoszintetikus energiahasznosításra.
[Thesis] (Unpublished)

Miklovics Nikolett
A VI. típusú szulfid kinon oxidoreduktáz működési analízise.
[Thesis]

Mileff János
Fa fajok elkülönítésének lehetősége pigmentek alapján összefüggésben a szezonális változásokkal.
[Thesis] (Unpublished)

Mink Mátyás
Rhizobium-fág- és plazmid DNS-ek.
[Thesis] (Unpublished)

Miskolczi Pál
A sejtek osztódásának aktiválásában és szabályozásában szerepet játszó fehérjék lucernában.
[Thesis] (Unpublished)

Mohamed Khan
Burgonya viroid betegség előfordulása Magyarországon.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár Gyula
Populáció-ökológiai vizsgálatok a Sturnus vulgaris-on.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár Ilona
Vad típusú és mutáns Drosophila melanogaster lárvális szöveteinek metamorfózisa in vitro kultúrákban.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár Andor
Galanin és monoaminerg rendszer jelentősége a vazopresszin kiválasztás.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár Benedek
Brain State Dependent Activity in the Lateral Geniculate Nucleus.
[Thesis]

Molnár Erika
Egy avar kori temető (Pitvaros-Víztározó) szisztematikus embertani feldolgozása.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár Eszter
Új kismolekula-alapú módszerek kidolgozása és alkalmazása.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár Gergely
Brasszinoszteroid-regulált génexpresszió vizsgálata Arabidopsis thaliana-ban.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár Imre
A DAAM formin alcsalád szerepe az izomfejlődésben.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár Árpád
A szeléntoxicitás és nitro-oxidatív stressz kapcsolatának vizsgálata különböző növényfajokban.
[Thesis]

Monory Krisztina
Binding and signalling properties of alkaloid and peptide ligands acting at the mű opioid receptors.
[Thesis] (Unpublished)

Monostory Katalin
Fenobarbitál és dexametazon együttes hatása a mikroszómális citokróm P450 enzimekre.
[Thesis] (Unpublished)

Monostory Katalin
A máj méregtelenítő működésének gyógyszer-hatásra bekövetkező változásai - Két gyógyszer vegyület együttes alkalmazása miként befolyásolhatja mikroszómális citokróm P450 enzimeket? - : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Muratoglu Selen
Heterogenous transcript formation during expression of extracellular matrix genes.
[Thesis] (Unpublished)

Mustárdy László
Kiváltott potenciálok frekvenciafüggése patkány halló agykérgén.
[Thesis] (Unpublished)

Márton László
5-bromodeoxyuridin rezisztens dohánymutánsok izolálása és jellemzése szövettenyészetben.
[Thesis] (Unpublished)

Máthé Endre
Female meiosis and the onset of embryogenesis in Drosophila melanogaster.
[Thesis] (Unpublished)

Máté Zoltán
A psbA génexpresszió és a D1 protein szintézis szerepe a második fotokémiai rendszer UV-B indukált károsításának helyreállításában.
[Thesis] (Unpublished)

Méhi Orsolya Katinka
A vas homeosztázis, oxidatív mutagenezis és az antibiotikum rezisztencia evolúciójának kapcsolata.
[Thesis] (Unpublished)

Ménesi Rudolf
A ghrelin-indukálta oxitocin elválasztás vizsgálata in vivo állatmodellben.
[Thesis] (Unpublished)

Mészáros Tamás
A G2 és M fázis szabályozásában szerepet játszó ciklinfüggő kinázok vizsgálata lucernában.
[Thesis] (Unpublished)

Módra Gábor
A táplálékszállító eszközhasználat jellegzetességei a bütyköshangyáknál (Myrmicinae).
[Thesis]

Mórocz Mónika
DNS reparáció vizsgálatok emlőssejt tenyészeteken és Alzheimer-kóros betegek limfocitáin.
[Thesis] (Unpublished)

N

Nagy Edit
Humán kromoszómák heteromorfizmusainak vizsgálata allogén csontvelő transzplantációban.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Ferenc
Kloroplasztisz és mitokondrium szegregáció, rekombináció vizsgálata dohány szomatikus hibridekben.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy István L.
A Környei Mezőgazdasági Kombinát üzemi - és Tatabánya városi szennyvíztisztító telepének bakteriológiai vizsgálata, valamint hatásuk az Általér patakra.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy János
Békahólyagból nyert cellulinhatású anyag tisztítása és szerkezetvizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Károly
Dielektromos vizsgálatok lipid komplexeken.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Mária
Rögzített hexokináz előállítása, jellemzése és alkalmazása.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Andrea
A matrilin-1 gén transzkripciós szabályozásának vizsgálata transzgenikus egerekben.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Csaba István
Szulfid és arzén alapú alternatív anyagcsereutak tanulmányozása a Synechocystis sp. PCC6803 cianobaktériumban.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Dávid
Különböző neuroprotekciós lehetőségek tanulmányozása ischaemiás patkány modelleken.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Enikő
A stresszválasz és a membránok kapcsolata emlős sejtekben.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Ildikó Katalin
A HupSL és Hox1 NiFe hidrogenáz enzimek összehangolt szabályozásának vizsgálata Thiocapsa roseopersicina baktériumban.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Lajos István
Talidomid analógok hatásának vizsgálata jelölésmentes szűrőrendszeren és a hepatocelluláris karcinóma egér modelljén.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy László
An Investigation of the Phylogeny and Evolutionary Processes of Deliquescent Fruiting Bodies in the Mushroom Family Psathyrellaceae (Agaricales).
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Valéria
Aszkorbát-függő alternatív elektrontranszport növényekben és az aszkorbát szerepe a Chlamydomonas reinhardtii hidrogéntermelésének szabályozásában.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Zoltán
A búza (Triticum aestivum L.) glutamin szintetáz enzim viselkedése abiotikus stresszfolyamatok ( szárazság- és az alumíniumstressz) során.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Ágnes
Mikroszkópikus gombák genomanalízise pulzáltatott mezejű génelektroforézis felhasználásával.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Ágota
Ubikvitin formák és az ubikvitináció vizsgálata Drosophila melanogasterben.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Gábor
A HMG-KoA reduktáz funkcionális vizsgálata Mucor circinelloides-ben.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Olga
Az anafázis promoting komplex (APC/C) katalitikus modulja Drosophila melanogasterben.
[Thesis] (Unpublished)

Nagymihály Marianna
Ploidy-dependent changes in the epigenome of symbiotic cells correlate with specific patterns of gene expression.
[Thesis] (Unpublished)

Nagyőszi Péter
A Toll-szerű receptorok, valamint a dohányfüst összetevői által kiváltott funkciózavarok molekuláris mechanizmusai agyi endotélsejtekben.
[Thesis] (Unpublished)

Nedeianu Saviana
Nitric oxide in membranes and aqueous media: spin trapping and interaction with spin labels. An electron paramagnetic resonance spectroscopic study.
[Thesis] (Unpublished)

Nemcsók János
A monoaminok szerepe a tavikagyló (Anodonta cygnea L.) periodikus aktivitásának szabályozásában.
[Thesis] (Unpublished)

Nemecz György
Foszfolipid környezet szerepe az adenil-cikláz aktivitásában.
[Thesis] (Unpublished)

Neparáczki Endre Dávid
A honfoglalók genetikai származásának és rokonsági viszonyainak vizsgálata archeogenetikai módszerekkel.
[Thesis] (Unpublished)

Nevin Simon Thomas
Biochemical characterisation of the delta opioid receptor in rat brain membranes.
[Thesis] (Unpublished)

Novák Julianna
Galektin-1 indukált T sejt apoptózis vizsgálatok.
[Thesis]

Nyerges Ákos József
Systematic genome engineering approaches to investigate mutational effects and evolutionary processes.
[Thesis] (Unpublished)

Nyeste Antal
Cytoprotective and toxic functions of the prion protein family.
[Thesis] (Unpublished)

Nyilasi Andrea
Fotobiohidrogén termelésében szerepet játszó enzimek bioszintézise és metabolikus kontextusa.
[Thesis] (Unpublished)

Nyilasi Ildikó
A vasfelvételben szerepet játszó gének molekuláris jellemzése opportunista patogén járomspórás gombákban.
[Thesis] (Unpublished)

Németh Miklós
A környezetbe juttatott vegyületek hatása termesztett növényekre.
[Thesis] (Unpublished)

Németh Edit
A búza (Triticum aestivum L.) kloroplasztisz lokalizált glutamin-szintetáz enzim allosztérikus szabályozása, a szubsztrátumszintű működés tanulmányozása.
[Thesis] (Unpublished)

Németh Krisztina
A cisztikus fibrózis leggyakoribb mutációinak vizsgálata és ennek diagnosztikai felhasználása.
[Thesis] (Unpublished)

Németh Tibor
Gazda - patogén kölcsönhatás vizsgálata Candida fertőzések során.
[Thesis] (Unpublished)

O

Ocsovszki Imre
Immobilizált nyúl M. soleus és M. gastrocnemius rángási mechanogramjainak elemzése mikroszámítógéppel.
[Thesis] (Unpublished)

Okos Károlyné Erdélyi Mária
Specifikus mRNS izolálása és jellemzése - egy Drosophila hősokk gént hordozó - immobilizált hibrid plazmid segítségével.
[Thesis] (Unpublished)

Olasz Ferenc
Rhizobium meliloti repair és rekombinációs rendszerének vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Oláh Zoltán
Búza csíranövények K/86Rb/-felvétele és -transzlokációja a K ellátás függvényében.
[Thesis] (Unpublished)

Oláh Szabolcs
Diverse role of neurogliaform cells in cortical microcircuits.
[Thesis] (Unpublished)

Oravecz Gyula
Bakteriológiai vizsgálatok egy kísérleti szennyvízelhelyező és -hasznosító rendszerben.
[Thesis] (Unpublished)

Oravecz Tamás
A HIV-1 és az immunsejtek közötti kölcsönhatás molekuláris mechanizmusa: egy végzetes vonzalom : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Oravecz Tamás
A leukocita közös antigén (CD45) szerepe az immunválasz szabályozásában.
[Thesis] (Unpublished)

Orbán László
Halak aminotranszferáz enzimei: érzékeny indikátorok környezeti hatás okozta szervkárosodás kimutatására.
[Thesis] (Unpublished)

Oriana Ciurciu Anita
Functional analysis of Drosophila melanogaster histone H4 specific acetylase complex and its role in regulating chromatin structure.
[Thesis] (Unpublished)

Orosz András
Az rrnB riboszómális RNS operon komplex transzkripciós terminátorrégiójának molekuláris analízise.
[Thesis] (Unpublished)

Otgonchimeg Rentsendorj
Transcriptional regulation of the martilin-1 gene.
[Thesis] (Unpublished)

Ozsvár Attila
Mielinhüvely degradációt követő lipid törmelék eloszlás vizsgálata a központi idegrendszerben CARS mikroszkópiával és Agykérgi neurogliaform sejthálózat által kiváltott ionotróp és metabotróp gátló posztszinaptikus válaszok eltérő összegződése.
[Thesis] (Unpublished)

P

Paca-Uccaralertkun Saowakon
Transcriptional regulation of HTLV-I and BLV retroviruses.
[Thesis] (Unpublished)

Paja László
Joint fusions in palaeopathology: diagnosis and epidemiology.
[Thesis] (Unpublished)

Pallos Judit
Inhibition of specific histone deacetylases suppresses pathogenesis in a Drosophila model of Huntington’s disease.
[Thesis] (Unpublished)

Palágyi Zsuzsanna
Rekombinációs vizsgálatok egy mérsékelt bakteriofág kromoszómán.
[Thesis] (Unpublished)

Palágyi Andrea
A fitokróm B fotoreceptor szerepe a növényi cirkadián óra és ritmusok szabályozásában.
[Thesis] (Unpublished)

Palágyi-Mészáros Lívia Sarolta
A HYN hidrogenáz alegységeinek vizsgálata Thiocapsa Roseopersicina BBS-ben.
[Thesis] (Unpublished)

Pankotai Tibor
Az ADA2b adaptor fehérjéket tartalmazó hiszton acetiltranszferáz komplexek szerepének vizsgálata Drosophila melanogaster-ben.
[Thesis] (Unpublished)

Pankotai-Bodó Gabriella
A hidrogenáz enzim autokatalitikus működésének vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Pap Ádám
Humán vizeletből dúsított O-glikopeptidek tandem tömegspektrometriás analízise EThcD aktiváció alkalmazásával.
[Thesis]

Papdi Csaba
Új genetikai stratégia kidolgozása az Arabidopsis stressz válaszát szabályzó gének azonosítására.
[Thesis] (Unpublished)

Papp András
A 3,4-diaminopiridin konvulziv hatásának vizsgálata éti csiga neuronokra.
[Thesis] (Unpublished)

Papp Péter
DNS-fehérje szekvencia-specifikus kölcsönhatásainak vizsgálata : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Papp Péter
A Rhizobium meliloti 16-3 mérsékelt fág represszor régiójának szerkezeti analízise.
[Thesis] (Unpublished)

Papp András
Konvulzív, illetve a sejten belüli jeltovábbítást befolyásoló vegyületek sejtszintű hatásainak vizsgálata puhatestű neuronokon : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Papp Csaba Gergő
Az antifungális rezisztencia és a virulencia összefüggésének vizsgálata Candida parapsilosis-ban.
[Thesis] (Unpublished)

Papp Tamás
Raktári kártevő járomspórás gombák genetikai és fiziológiai variabilitásának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Pardi Norbert
A Drosophila melanogaster p53 sumoilációjának molekuláris biológiai és genetikai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Pataki Mária
Koleszterin diéta indukálta változások házinyúl agyi kapillárisaiban.
[Thesis] (Unpublished)

Pataki Andreea Csilla
The isolation of new tissue polarity genes in Drosophila and the genetic analysis of Rab23 involved in the regulation of the number and planar organization of the adult cuticular hairs.
[Thesis] (Unpublished)

Pato Santa Maria Ana Raquel
The role of brain endothelial surface charge and glycocalyx in the function and integrity of the blood-brain barrier.
[Thesis]

Patyi Gábor
Nehézfém és szinglet oxigén érzékelés Synechocystis PCC 6803 cianobaktériumban.
[Thesis]

Paulovits Gábor
Az angolna (Anguilla anguilla L.) tápláléka a Balatonban. Balatoni és Fertő tavi angolnák növekedésének vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Paulovits Gábor
Halpopulációdinamikai vizsgálatok sekélyvízi ökoszisztémákban : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Peca Loredana
Metal-inducible promoters of Synechocystis sp. PCC 6803 and their use for whole-cell bioreporter development.
[Thesis] (Unpublished)

Perei Katalin
A szulfanilsav biológiai lebontása.
[Thesis] (Unpublished)

Perhald Ariana Titiana
Development and application of transgenic approaches to study the NORK gene implicated in symbiotic interactions.
[Thesis] (Unpublished)

Perki Mária
Protoplasztképzés különböző gombafajokból Trichoderma törzsek enzimeivel.
[Thesis] (Unpublished)

Pesti Miklós
A protoplasztképzést, regenerációt és fúziót befolyásoló tényezők vizsgálata Geotrichum candidum és Penicillium fajoknál.
[Thesis] (Unpublished)

Petrovics György
A Rhizobium meliloti egy szimbiózisban résztvevő, zsírsavszintáz jellegű géncsoportjának szerkezeti és funkcionális analízise.
[Thesis] (Unpublished)

Petrovicsné Pázmán Cecília
A mesterséges humán szérum albumin gén egy részének összeállítása szintetikus oligonukleotidokból.
[Thesis] (Unpublished)

Pettkó-Szandtner Aladár
Lucerna ciklin-függő kináz inhibitor fehérje jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Pető Judit
Prosztaciklin és tromboxán meghatározás humán plazmában, valamint szerepük az érelmeszesedés korai felismerésében.
[Thesis] (Unpublished)

Pető Andrea
A nitrogén-monoxid (NO) szerepe, reaktív oxigénformákkal (ROF) és auxinnal való kapcsolata réz stressz során.
[Thesis] (Unpublished)

Pfeiffer Ilona
Phaffia rhodozyma extrakromoszómális genetikai elemei.
[Thesis] (Unpublished)

Pintér Katalin
A protoplaszt-fúziós módszer alkalmazása Torulopsis glabrata törzsek intra- és interspecifikus hibridizálására.
[Thesis] (Unpublished)

Pintér Zoltán
Antropometriai paraméterek diagnosztikus hatékonysága az elhízás, különös tekintettel a zsigeri zsírfelhalmozódás és bizonyos kardiovaszkuláris rizikótényezők tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Pirity Melinda
A hsp68 szerepe a hőtoleranciában.
[Thesis] (Unpublished)

Pirity Melinda
Összegző tézisek (A hsp68 szerepe a hőtoleranciában) : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Pirity Melinda Katalin
A polycomb protein RYBP/DEDAF in vivo funkcióinak vizsgálata transzgenikus módszerekkel.
[Thesis] (Unpublished)

Podmaniczki Anna
Hatékony fotoautotróf H2-termelés megvalósítása Chlamydomonas reinhardtii zöldalgával.
[Thesis]

Poles Marietta Zita
Metán belélegzés hatása az akut mesenterialis ischaemia és a korai reperfúzió okozta bélszakasz-függő funkcionális, strukturális és molekuláris változásokra patkány bélcsatornában.
[Thesis] (Unpublished)

Polgár Noémi
Interaction of lysyl oxidase with the hormone placental lactogen and its effect on mammary epithelial cell proliferation and migration.
[Thesis] (Unpublished)

Pollák Tamás
Elektroforetogramok számítógépvezérelt denzitometriával történő kiértékelése személyi számítógépek.
[Thesis] (Unpublished)

Polner Gábor
Kromoszóma fizikai térképének készítése számítógépes program segítségével.
[Thesis] (Unpublished)

Polyák Béla
Túlnyomásos rétegkromatográfia a biokémiai analitikában.
[Thesis] (Unpublished)

Poór Péter
Sóstressz és szalicilsav indukálta élettani folyamatok összehasonlító vizsgálata paradicsomban: akklimatizáció vagy programozott sejthalál.
[Thesis] (Unpublished)

Praznovszky Tünde
A celluláris inkompatibilitás vizsgálata szója-borsó heterokarionokban.
[Thesis] (Unpublished)

Preiszner Johanna
Solanum tuberosum + Solanum brevidens szomatikus hibridek létrehozása és jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Preiszner Johanna
Szomatikus hibridizáció és környezeti stresszhatással indukálható gén izolációja: lépések a genetikai variabilitás növeléséhez vezető úton : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Priskin Katalin
A Kárpát-medence avar és honfoglalás kori lóállományának archaeogenetikai elemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Prágai Béla
Lizogén konverzió okozta foszfolipáz A termelés a Bacillus Genus egyes törzseiben.
[Thesis] (Unpublished)

Puskás Ágnes
Egy denzitás-függő szabályozó rendszer Rhodobacter sphaeroides 2.4.1-ben : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Puskás Ágnes
Herbicid-rezisztencia nem-kén bíborbaktériumokban.
[Thesis] (Unpublished)

Páhi Zoltán
TAF10 fehérjék szerepe Drosophila melanogaster-ben.
[Thesis] (Unpublished)

Pál Sára Eszter
Overexpressziós mutáns törzsek létrehozása és széles körű vizsgálata az opportunista humánpatogén Candida parapsilosis gombafajban.
[Thesis]

Pál Margit
Az APC komplex TPR alegységeinek genetikai analízise Drosophila melanogasterben.
[Thesis] (Unpublished)

Páldy Ferencz Sándor
A Drosophila melanogaster kalpainok és a sejtvándorlás.
[Thesis] (Unpublished)

Pálfi Árpád
A kalmodulin génexpresszió élettani és kísérleti körülmények közötti összehasonlító vizsgálata patkányagyban.
[Thesis] (Unpublished)

Pálinkás Hajnalka Laura
Genomic uracil occurence and the role of dUTPase in transgenic models.
[Thesis]

Pápai Gábor
A Drosophila melanogaster Dtl és Ada2aRpb4 génjeinek szerkezeti és funkcionális vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Párdutz Árpád
A szinaptikus apparátus vizsgálata a szimpatikus ganglion különböző működési állapotaiban.
[Thesis] (Unpublished)

Páy Anikó
Rekombinációs vizsgálatok egy fág kromoszómán: in vivo és in vitro.
[Thesis] (Unpublished)

Pécsváradi Attila
Specifikus fehérjék a Ricinus communis L. rostacső exudátumában: elválasztás, jellemzés, funkció.
[Thesis] (Unpublished)

Pécsváradi Attila
Specifikus fehérjék a Ricinus communis L. rostacső exudátumában: elválasztás, jellemzés, funkció : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Pérez Salamó Immaculada
Functional characterization of the Arabidopsis heat shock factor A4A, identified by a novel genetic screen.
[Thesis] (Unpublished)

Péteri Adrienn Zsanett
Mikroszkópikus gombák mikotoxin-bontó képességének vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Pór István
A kiváltott és posztszinaptikus potenciálok frekvenciafüggése macska szomatoszenzoros kérgén.
[Thesis] (Unpublished)

Pósa Anikó
Az ösztrogén és raloxifen közvetítette kardiovaszkuláris protektív mechanizmusok.
[Thesis] (Unpublished)

Pósa Annamária
A Mycobacterium tuberculosis komplex archaikus DNS kimutatása emberi csontvázmaradványokból.
[Thesis] (Unpublished)

Pósfai György
A bacillus sphaericus modifikációs metiláz génjének szerkezete.
[Thesis] (Unpublished)

Pölös Endréné
Hazai borok és borkezelő anyagok mutagén aktivitásának vizsgálata mikrobiológiai tesztekkel.
[Thesis] (Unpublished)

R

R. Oravecz Ágnes
A réz és kadmium, mint környezetszennyező nehézfémek hatása a kloroplasztiszok kialakulására zöldülő árpa levelekben.
[Thesis] (Unpublished)

Radvánszkiné Mikuláss Kata
Antimikrobiális hatású gümő-specifikus ciszteinben gazdag (NCR) peptidek hatásmechanizmusának feltárása és a velük kölcsönhatásba lépő bakteriális fehérjék azonosítására alkalmas rendszer kidolgozása.
[Thesis] (Unpublished)

Rakonczay Zoltán
Aromás szteroidok nem specifikus jódozása és hidroxilálása peroxidázzal (Az összehasonlító anyagok szintézise és tulajdonságainak vizsgálata).
[Thesis] (Unpublished)

Ramasamy Aruna Vigneshwari
Bioprospecting and biodiversity investigations of endophytic fungi isolated from medicinal plants and mosses.
[Thesis]

Rani Vaishali
Understanding nitrate assimilation by eukaryotic green microalgae.
[Thesis]

Raskó Tamás
C5-citozin metiltranszferázok szekvenciaspecifikus DNS felismerésének vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Ratkai Lajosné Király Emőke
A Normapolles nemzetségek ősnövényföldrajzi jelentősége a felső - Kréta és alsó harmad időszakban.
[Thesis] (Unpublished)

Rauch Tibor
Cisz reguláló elemek szerepe a Matrilin-1 gén transzkripciós és poszt-transzkripciós szabályozásában.
[Thesis] (Unpublished)

Rehman Ateeq Ur
Detection of singlet oxygen production and its relation to photosystem II photodamage in cyanobacteria and microalgae.
[Thesis] (Unpublished)

Reisz M. Zsuzsanna
Alkalikus foszfodiészteráz tisztítása és karakterizálása Triticum aestivumból (L.) és Triticum durum x Aegilops squarrosa szintetikus amfiploidból.
[Thesis] (Unpublished)

Reşat Çınar
New Directions in Receptor Research; Receptor Selectivity and Promiscuity.
[Thesis] (Unpublished)

Rigó Katalin
A Thimet G-10 hatása a különböző kukoricafajták csírázására.
[Thesis] (Unpublished)

Rigó Gábor
Az Arabidopsis CRK5 protein kináz szerepe a gyökérgravitropizmus szabályozásában.
[Thesis] (Unpublished)

Rigó Krisztina
Az ochratoxin termelés előfordulásának, biokémiai és genetikai hátterének vizsgálata Aspergillus fajokban.
[Thesis] (Unpublished)

Rinyu Edit
A genetikai variabilitás vizsgálata az Aspergillus fumigatus és rokon fajai esetében.
[Thesis] (Unpublished)

Rios-Gonzalez Krisztina
A növényi antioxidáns védekezőrendszer enzimatikus elemeinek változása só (NaCl) stressz hatására.
[Thesis] (Unpublished)

Riyazuddin Riyazuddin
Overexpression of the Arabidopsis glutathione peroxidase-like 5 gene (AtGPXL5) resulted in altered redox status, plant development and salt tolerance.
[Thesis] (Unpublished)

Rohán János
Patkányizmok szerkezetének változása különböző helyzetű rögzítés hatására és az izomrost "splitting".
[Thesis] (Unpublished)

Román Viktor
A fejlődő bélidegrendszer kvalitatív és kvantitatív elemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Roncz Béla
Heves megye öntözéses mezőgazdasága.
[Thesis] (Unpublished)

Rostás Katalin
A MegacinA-termelés plazmid kódoltságának bizonyítása.
[Thesis] (Unpublished)

Rozs Magdolna
Egy új keratinbontó Bacillus licheniformis törzs izolálása és jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Rus Florentina
Expression and novel function of Filamin-240 in lamellocyte development in Drosophila.
[Thesis] (Unpublished)

Rádi Feríz
Hazai nemesítésű kukorica tenyészanyagok genetikai forrásainak bővítése innovatív módszerekkel.
[Thesis]

Rágyanszki Mária
Zooplankton vizsgálatok polikulturás népesítésű halastavakban.
[Thesis] (Unpublished)

Rákhely Gábor
Mezofil és hipertermofil eredetű termostabil hidrogenázok molekuláris biológiája : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Rákhely Gábor
Szintetikus oligonukleotidok felhasználása molekuláris biológiai problémák megoldására különös tekintettel a csirke porc mátrix fehérje gén promoter közeli 5' végi szabályozó régiójának vizsgálatára.
[Thesis] (Unpublished)

Rákos Gabriella
Neuroprotekció vizsgálata trauma és stroke modellen.
[Thesis] (Unpublished)

Rátkai Csilla
Characterization of medically important Pseudomonas aeruginosa isolates.
[Thesis] (Unpublished)

Rékási József
Bromatológiai és oikológiai vizsgálatok Bácsalmás és környékének vadmadarain, különös tekintettel egyes urbanizált madárfajokra.
[Thesis] (Unpublished)

Réthi-Nagy Zsuzsánna
A PP4 foszfatáz és a Centrobin kapcsolata a DNS hibajavítás késői szakaszaiban.
[Thesis]

Révayné Rajkányi Katalin
Hidrogénion koncentráció, ATP és cisztein hatása érzékenyített Tetrahymena pyriformis L.G. fényindukált mozgására.
[Thesis] (Unpublished)

Rónáné Kovács Zsuzsanna
Morfológiai és anyagcsereélettani változások kultúrnövényekben 2,4-diklórfenoxiecetsav hatására.
[Thesis] (Unpublished)

Rózsa Márton
Whole cell patch clamp analysis of non-synaptic and synaptic signaling in rodent and human supragranular neocortex.
[Thesis] (Unpublished)

Rózsa Zsuzsanna
Fotoszintetikus folyamatok vizsgálata modellrendszerben és in vivo : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Rózsa Éva
Kinureninek elektrofiziológiai hatásvizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Rück Wolfgang Rüdiger
On substance-group specificity of antiarrhythmic test methods.
[Thesis] (Unpublished)

S

S. Rajki Erzsébet
A nem specifikus enzim hatás in vitro vizsgálata aromás-szteroidokban.
[Thesis] (Unpublished)

Sahu Neha
Comparative -omics analyses to understand wood decay strategies and evolution of pathogenicity in Armillaria spp.
[Thesis]

Sajben-Nagy Enikő Ilona
Laskagomba-patogén Pseudomonas törzsek vizsgálata, és az ellenük történő biológiai védekezés lehetőségeinek felmérése.
[Thesis] (Unpublished)

Sandy Péter
Identification of three novel p53-interacting proteins.
[Thesis] (Unpublished)

Schneider Béla
Chlorpromazin-metabolitok és néhány szerkezeti analóg plazmidtörlő hatásának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Schwéger Szabina
Eastern Palearctic oak cynipid inquilines (Hymenoptera: Cynipidae: Synergini) and associated gallwasps (Hymenoptera: Cynipidae: Cynipini).
[Thesis] (Unpublished)

Sebestyén Rita
A kultúrnövények szabad aminosav összetétel változásának két fő iránya erős vízhiány hatására.
[Thesis] (Unpublished)

Seltmann Katja C.
Advancement in Hymenoptera Research through Anatomy Ontology Development.
[Thesis] (Unpublished)

Seprényi György
Avian és humán natural killer rendszerek összehasonlítása.
[Thesis] (Unpublished)

Seregélyes Csaba
Isolation and characterization of Mhb1, a novel non-symbiotic hemoglobin from Medicago sativa.
[Thesis] (Unpublished)

Sergiu Netotea
Network evolution models and bacterial communication.
[Thesis] (Unpublished)

Sharma Gaurav
Discovery of small-molecule inhibitors of Rad6 function and the Rad6-Rad18 interaction.
[Thesis]

Shetty Prateek
A sweet and sour relationship: Algal-bacterial interactions and the interplay of carbohydrate accumulation and fermentation on biohydrogen production.
[Thesis]

Shukla Ranti Dev
An IS element-mediated synthetic biology approach for engineering multi-copy integration of large genetic constructs into bacterial genomes.
[Thesis]

Sike Ádám
ABCB1 transzporterek vizsgálata multidrog rezisztens patkány hepatoma sejtekben.
[Thesis] (Unpublished)

Siklósi Csaba
A porphyrinopathiák kialakulásának biokémiai alapjai különös tekintettel a porphyria cutanea tarda szerzett formájára.
[Thesis] (Unpublished)

Simon József
Kétértékű kation függő adenozin trifoszfatáz enzimek szolubilizálása és gélelektroforetikus analízise.
[Thesis] (Unpublished)

Simon Anna
A distinct GABAerg cell type: studies on the neurogliaform cell in the cerebral cortex.
[Thesis] (Unpublished)

Simoncsits András
A guanozin 3',5'-di-pirofoszfát (ppGpp) kémiai szintézise.
[Thesis] (Unpublished)

Singh Dhirendra Kumar
Characterization of secreted aspartyl proteases in Candida parapsilosis.
[Thesis] (Unpublished)

Sinka Rita
Az ivarsejtek kialakításában szerepet játszó poirot gén azonosítása és jellemzése Drosophila melanogasterben.
[Thesis] (Unpublished)

Sinkó Ildikó
A dohányzás okozta DNS károsodások és javításuk vizsgálata emberi Cumulus és Granulosa sejtekben.
[Thesis] (Unpublished)

Sipiczki Mátyás
Gombamutánsok feldúsításának és izolálásának új módszere.
[Thesis] (Unpublished)

Sipos Botond
A Nimrod szupergéncsalád evolúciója.
[Thesis] (Unpublished)

Sipos László
Transz-reguláció a Drosophila melanogaster Abd-B doménjében.
[Thesis] (Unpublished)

Sivók Béla
Tradescantia albiflora levelekből tisztított foszfomonoeszteráz izoenzimek jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Sivók Béla
Vírusindukált nukleázok vizsgálata Anacystis Nidulansban. Hormonkezelt búzagyökér kallusztenyészet enzimológiai vizsgálata : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Somogyi Kálmán
A határsejtvándorlás szabályozásban résztvevő gének azonosítása és jellemzése ecetmuslicában.
[Thesis] (Unpublished)

Somogyvári Ferenc
Application of real-time PCR methods in population genetics.
[Thesis] (Unpublished)

Soós István
Kromoszóma-szám változás kimutatására alkalmas módszer kidolgozása és jellemzése Drosophila melanogasterrel.
[Thesis] (Unpublished)

Soós József
Nem-véletlen tendenciák néhány evolúciós megnyilvánulása és biotechnológiai használhatósága.
[Thesis] (Unpublished)

Soósné Héjja Gyöngyi
Egy letális mutáció mozaik-analízise Drosophila melanogasterben: adatok a szárnyvénaképződés kialakulásának genetikai szabályozásához.
[Thesis] (Unpublished)

Spekker Olga
Evaluation of endocranial bony changes in relation to tuberculosis in the Robert J. Terry Anatomical Skeletal Collection (Washington, DC, USA).
[Thesis] (Unpublished)

Spetea Cornelia
On the mechanism of photosystem II reaction centre D1 protein degradation induced by excess visible- and ultraviolet-B light in isolated systems from green plants.
[Thesis] (Unpublished)

Spetea Mariana
Biochemical characterization of mű- and delta-opioid receptors using highly selective opioid analogues.
[Thesis] (Unpublished)

Spohn Réka
A bakteriális antibiotikum rezisztencia de novo evolúciója és járulékos következményei.
[Thesis] (Unpublished)

Stefanov Ivan
Tissue and organ specific expression of developmentally regulated chimeric genes in transgenic plants.
[Thesis] (Unpublished)

Steinbach Gábor
Differenciál-polarizációs lézerpásztázó mikroszkóp fejlesztése és felhasználása anizotróp biológiai szerkezetek feltárásában.
[Thesis] (Unpublished)

Stier Ildikó
SssI DNS metiltranszferáz által katalizált citozin dezamináció.
[Thesis] (Unpublished)

Strang Orsolya
Biogáz termelés lignocellulózban gazdag biomasszákból bioaugmentációval és előkezeléssel.
[Thesis]

Stumpf Imre
Vízicsigákban élősködő trematoda cercariák fénymikroszkópos vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Suki Béla
Viszkoelasztikus biológiai membránok mechanikai impedanciája.
[Thesis] (Unpublished)

Suki Béla
[Viszkoelesztikus biológiai membránok mechanikai impedanciája] : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Surya Henry
Polycomb protein RYBP regulates transcription factor Plagl1 during in vitro cardiac differentiation of mouse embryonic stem cells.
[Thesis]

Sutus Enikő
Az RYBP retinsav jelátviteli útvonalra gyakorolt hatásának vizsgálata egér őssejtek in vitro neurális differenciációja során.
[Thesis]

Szabad János
Az elektrongerjesztési energia átadása karotin és klorofil keverékoldatokban.
[Thesis] (Unpublished)

Szabad Jánosné Juhász Júlia
Az etilénoxidos kezelés és a gamma sugárzás csíracsökkentő hatásának összehasonlító vizsgálata fűszerpaprikánál.
[Thesis] (Unpublished)

Szabadics János
Consequences of sequences: Studies on convergent and divergent elements of neorotical inhibitory microcircuits.
[Thesis] (Unpublished)

Szabados László
Mitótikus növényi protoplasztok (Mitótikus növényi protoplasztok izolálása sejtszuszpenzióból, felhasználásuk a korai kromoszóma kondenzáció indukálásában és növényi kromoszómák izolálásában).
[Thesis] (Unpublished)

Szabó András
Peszticidek hatása a ponty kolinerg rendszerére.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Balázs
Kukorica genotípusok ellenállóságának vizsgálata toxikus Fusarium és Aspergillus gomba fajokkal szemben és ezek takarmány- és élelmiszerbiztonságra gyakorolt hatása.
[Thesis]

Szabó Lilla
Fehérjeminőség alakulása kukoricavonalak kialakítása során.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó László
Adatok az emberi vér és vörösvértestek külső körülmények hatására bekövetkező oxidatív enzim változásaihoz.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Margit
Az arctiin növekedésszabályozó hatása az organizáció különböző szintjén.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Piroska
A csirke porc matrix fehérje gén szövetspecifikus működése: a promoter és a silencer régió azonosítása és analízise.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Piroska Edit
A csirke porc matrix fehérje gén szövetspecifikus működése: a promoter és a silencer régió azonosítása és analízise : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis]

Szabó András
A papain konformációstabilitása, stabilizálása és alkalmazása szerves oldószeres közegben.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Anikó
A BigH1 alternatív linker hiszton szerepe a Drosophila korai fejlődésben.
[Thesis]

Szabó Enikő
A mesenchymalis őssejtek funkcionális heterogenitása nem gyulladásos és gyulladásos mikrokörnyezetben.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Gábor
Az egér glutaminsav dekarboxiláz 67 kDa formáját kódoló gén szerkezete, valamint- szövet és fejlődés-specifikus szabályozása.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Kornélia Ágnes
Analysis of border cell migration using systematic gain-of-function studies in Drosophila melanogaster.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Milán
Macro-organization and structural flexibility of the photosynthetic pigment system in diatoms.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Renáta
Az ösztrogénhiány, elhízás és a szabadidős testmozgás hatásának vizsgálata állatkísérletes modellekben.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Zsolt
Éter típusú üzemanyag-adalékok mikrobiális bontása: a Methylibium sp. T29 jelű, új MTBE-bontó törzs izolálása és jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Áron
A drosophila melanogaster 26s proteaszóma RTP1 alegységeinek molekuláris genetikai és funkcionális vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Szabóné Komlovszky Ildikó
A Tetranychus telarius L. biológiája.
[Thesis] (Unpublished)

Szakál Barnabás
A kínai hörcsög heterokromatin protein 1 (HP1) génjeinek klónozása és jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Szalai Zita
A szabadidős mozgás kardiovaszkuláris és vastagbélgyulladást csökkentő hatása patkányban: a hem-oxigenáz és a nitrogénmonoxid-szintáz enzimek szerepe.
[Thesis] (Unpublished)

Szalay Katalin
The effects of tumor necrosis factor-alpha (TNF) on the differentiation and development of cultured myoblast and Sertoli cells.
[Thesis] (Unpublished)

Szalay-Bekő Máté
Biológiai hálózatok átfedő modularizálását végző számítógépes programok és azok alkalmazási területei.
[Thesis] (Unpublished)

Szalma Elemér
A tiszamenti holtágak hínárvegetációjának synökológiai analízise.
[Thesis] (Unpublished)

Szamecz Béla
Heterológ fehérjék expressziójára alkalmas rendszer fejlesztése.
[Thesis] (Unpublished)

Szameczné Rutkai Edit
A Lambda bakteriofág másodlagos attachment helyekre való integrációja megváltozott specifitású int mutánsok esetén.
[Thesis] (Unpublished)

Szappanos Balázs
Génkölcsönhatások és evolúciós újítások vizsgálata anyagcsere-hálózati megközelítéssel.
[Thesis] (Unpublished)

Szarka-Kovács Alexandra Brigitta
A Misexpression supressor of Ras 4 szerepe a Drosophila ivarsejtképződésben.
[Thesis]

Szatmári Anna-Mária
A brasszinoszteroid bioszintézis és érzékelés napszakos szabályozása.
[Thesis] (Unpublished)

Szebeni Gábor János
A galektin-1 alapvető faktor a csontvelő eredetű mesenchymalis őssejtek tumor fejlődést serkentő hatásában.
[Thesis] (Unpublished)

Szebenyi Csilla
Spórafelszíni fehérjéket kódoló gének jellemzése Mucor circinelloides-ben.
[Thesis]

Szegedi Ernő
Szőlőfajták és hibridek agrobacterium tumefaciens érzékenysége.
[Thesis] (Unpublished)

Szegedi Mihály
Aspergillus fajok protoplasztjainak intra- és interspecifikus fúziója.
[Thesis] (Unpublished)

Szegletes Tivadar
Peszticidek hatása halak enzimrendszereire, különös tekintettel a kolinészterázokra.
[Thesis] (Unpublished)

Szegletes Zsolt
Növények antioxidáns védekezőmechanizmusai környezeti stresszfeltételek mellett.
[Thesis] (Unpublished)

Szekeres Miklós
Vírusindukált szekvencia-specifikus endonukleáz megjelenése az Anacystis nidulans kékalgában.
[Thesis] (Unpublished)

Szekeres András
Hazai talajmintákból izolált Trichoderma törzsek ökofiziológiai és molekurális vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Szelei József
Nagy DNS tartalmú liposzómák kifejlesztése eukarióta sejtek hatékony transzformációjára.
[Thesis] (Unpublished)

Szelei József
[Nagy DNS tartalmú liposzómák kifejlesztése eukarióta sejtek hatékony transzformációjára] : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Szeles Anna
Fluoreszcens DNS in situ hibridizáció (FISH) a molekuláris citogenetikában. Tumorok kialakulásában szerepet játszó kromoszóma régiók azonosítása : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Szeles Anna
A dinitrogén - oxid hatása szomatikus növényi sejtek osztódására.
[Thesis] (Unpublished)

Szemes Marianna
Design and development of nucleic acid amplification-based assays for the detection and characterization of plant viruses.
[Thesis] (Unpublished)

Szemesné Németh Ágnes
A tavi ponty (Cyprinus carpio L.) kolineszteráz enzimének jellmezése és néhány növényvédő szer hatása az enzim aktivitására.
[Thesis] (Unpublished)

Szente Magdolna
Az átvivőanyag dinamika paramétereinek kísérletes vizsgálata macska agykérgen.
[Thesis] (Unpublished)

Szepesi Ágnes
Hosszútávú szalicilsav előkezelés hatása paradicsom növények sóstressz akklimatizációjára.
[Thesis] (Unpublished)

Szepesné Kitajka Klára
Hosszú szénláncú politelítetlen szírsavak dinamikája a központi idegrendszerben, különös tekintettel a környezeti hatásokra.
[Thesis] (Unpublished)

Szeverényi Ildikó
IS elemek izolálása és transzpozíciójuk jellemzése csapdavektor segítségével.
[Thesis] (Unpublished)

Szigeti Gyöngyi
Az Aspergillus nemzetség átfogó filogenetikai analízise; potenciális mikotoxin-termelő és opportunista patogén fekete Aspergillus törzsek jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Szikossy Ildikó
Sebészeti beavatkozások nyomai a XVIII. századi váci múmiákon.
[Thesis]

Szilágyi Árpád
Növényi és állati eredetű hulladékok hasznosíthatósága biogáz előállítására.
[Thesis]

Szlanka Tamás
A 26S proteaszóma p54 alegységét érintő deléció előállítása és jellemzése Drosophila melanogaster-ben.
[Thesis] (Unpublished)

Szuhaj Márk
Komplex anaerob mikroba-közösség alkalmazása a „Power-to-Biomethane” technológiában.
[Thesis]

Szuperák Milán
Ivarsejtek kialakulásában szerepet játszó faktorok azonosítására alkalmas genomszintű vizsgálati módszerek kidolgozása Drosophila melanogasterben.
[Thesis] (Unpublished)

Szvetnik Attila
Escherichia coli aminosav-transzporterek vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Számel Mónika
A funkcionális metagenomika módszerének kiterjesztése kórokozó baktériumokra az antibiotikumrezisztencia vizsgálatának céljából.
[Thesis]

Szász András
A veleszületett immunitás szabályozásának vizsgálata in vitro és in vivo rendszerekben.
[Thesis] (Unpublished)

Szécsi Judit
A gümőfejlődésben résztvevő enod12, ciklin és msc27 gének jellemzése és kifejeződésük vizsgálata Medicago növényekben.
[Thesis] (Unpublished)

Szécsényi Mária
Fajtafüggő élettani és transzkriptszintű változások szárazságstressz hatására búzában.
[Thesis] (Unpublished)

Székely Gyöngyi
The regulatory roles of P5CS genes in Arabidopsis thaliana.
[Thesis] (Unpublished)

Széles Eszter
Mikrofluidikai eszközök fejlesztése Chlamydomonas reinhardtii zöldalga egysejt-szintű morfológiai és fotoszintetikus vizsgálataihoz.
[Thesis]

Széll Julianna
Herbicid vizsgálatok fűféléken.
[Thesis] (Unpublished)

Széll Márta
Egy fényregulált növényi gén szövetspecifikus kifejeződésénak szabályozása.
[Thesis] (Unpublished)

Szénási Zsuzsanna
Candida ellenanyagszint meghatározása ELISA-vel.
[Thesis] (Unpublished)

Szító Tatjana
Vlijanie dodecilovogo spirta na perenos energii v sisteme smeshannih krasitelej i detergenta.
[Thesis] (Unpublished)

Szöllősi István
A gyökerek hisztogenezise vegetatív szaporításkor a Cupressaceae családban.
[Thesis] (Unpublished)

Szörényi Ágnes
A humán cytogenetika jelentősége és alkalmazása genetikai összefüggések feltárására.
[Thesis] (Unpublished)

Szücs Mária
A ligand-receptor kölcsönhatás vizsgálata a gasztrin és a diazepám esetén.
[Thesis] (Unpublished)

Szőke Ildikó
Examination of pathogenic factors of anaerobic bacteria.
[Thesis] (Unpublished)

Szőllősi Réka
Nehézfémkezelés által kiváltott oxidatív stressz vizsgálata csírázó indiai mustár (Brassica juncea L.) magvakban.
[Thesis] (Unpublished)

Szőllősi Istvánné Varga Ilona
Koleszterin típusú folyadékkristályok szintézise és elválasztástechnikai problémája.
[Thesis] (Unpublished)

Szőri-Dorogházi Emma
A membránkötött Hyn [NiFe] hidrogenáz enzim struktúra-funkció analízise Thiocapsa roseopersicina-ban.
[Thesis] (Unpublished)

Szűcs Attila
A búzaszem fejlődésében szerepet játszó gének azonosítása bioinformatikai és molekuláris módszerekkel.
[Thesis] (Unpublished)

Szűts Viktória
Csirke porcszövet-specifikus génkifejeződés differenciálódó chondrocytákban : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Sági László
Citoplazmatikus és kromoszómális szabályozás a búza (Triticum aestivum L.) antérakultúrában.
[Thesis] (Unpublished)

Sági László
Citoplazmatikus és kromoszómális szabályozás a búza (Triticum aestivum L.) antérakultúrában : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Sántha Miklós
Madáreredetű mycoplasma törzsek molekuláris biológiai vizsgálata, valamint a micoplasma gallisepticum kimutatása DNS-próbával.
[Thesis] (Unpublished)

Sümegi Máté
A Drosophila melanogaster 26A proteaszóma alegységösszetétele, alegységszerkezet-változásai és O-glikozilációi.
[Thesis] (Unpublished)

T

Takács Edit
A fény hatása néhány kultúrnövény szöveti szerkezetére.
[Thesis] (Unpublished)

Takács István Gábor
Szénhidrátbontó enzimek gátlásának vizsgálata STZ indukált diabetes mellitus egérmodellben.
[Thesis] (Unpublished)

Takács Mária
Hidrogén metabolizmusban szerepet játszó gének és géntermékek vizsgálata Thermococcus litoralis-ban.
[Thesis] (Unpublished)

Takács Sándor
Fehérje interakciók az ecetmuslica telomerének retrotranszpozonjain.
[Thesis] (Unpublished)

Takács Zoltán
Exogén SA kezelések fényben és sötétben történő hatásának összehasonlító elemzése vad típusú és etilén receptor mutáns, Never-ripe paradicsom növények leveleiben.
[Thesis] (Unpublished)

Takács Zsanett
A Drosophila spektraplakin szerepe hámzáródási folyamatokban.
[Thesis] (Unpublished)

Takó Miklós
Járomspórás gombák béta-glükozidáz enzimeinek vizsgálata: az enzim tisztítása és jellemzése, a kódoló gének molekuláris és funkcionális elemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Talapka Petra
Strukturális és molekuláris változások Crohn-beteg patkányok bélidegrendszerében.
[Thesis] (Unpublished)

Tamás Gábor
GABA-erg interneuronok szerepe a látókérgi neuronhálózatban.
[Thesis] (Unpublished)

Tanaka Masaru
Mutagenicity and antimutagenicity of tricyclic compounds: acridines and phenothiazines.
[Thesis] (Unpublished)

Tanács Lajos
Méhalkatú rovarok (Hym: apoidea) szerepe a Szeged környéki lucernásokban.
[Thesis] (Unpublished)

Tari Irma
A butachlor herbicid élettani hatása kukorica csíranövényre.
[Thesis] (Unpublished)

Tarjányi Zsófia
Számítógépes szakértői rendszerek alkalmazása a metabolizmuskutatásban.
[Thesis] (Unpublished)

Temesváriné Ábrahám Edit
A prolin felhalmozódás és az ebben kulcsszerepet játszó gének transzkripcionális szintű vizsgálata Arabidopsis thaliana-ban.
[Thesis] (Unpublished)

Tenger Katalin
A mitokondriális citokróm c poszttranszlációs érése.
[Thesis] (Unpublished)

Tengölics Roland
A hidrogenázok és a kénanyagcsere kapcsolatának jellemzése fototróf bíbor kénbaktériumokban.
[Thesis] (Unpublished)

Terecskei Kata
Egy kis GTP-kötő fehérje szerepe a növényi cirkadián óra, stressz-válaszok és a fényfüggő endoreduplikáció szabályozásában.
[Thesis] (Unpublished)

Tihanyi Balázs
10. századi fegyveresek aktivitás okozta szkeletális elváltozásainak összehasonlító vizsgálata. A fegyvermelléklet adás szokásának bioarchaeológiai megközelítése.
[Thesis]

Tiricz Hilda
Szimbiotikus eredetű, antimikrobiális típusú peptidek hatása Sinorhizobium meliloti baktériumra.
[Thesis] (Unpublished)

Tirián László
Developmental and molecular genetics of Ketel, the Drosophila homologue of importin-beta.
[Thesis] (Unpublished)

Toldi Ottó
Organogenezis indukciója cukorrépa (Beta vulgaris L.) szerv- és szövetpreparátumokon.
[Thesis] (Unpublished)

Toldi Ottó
Organogenezis indukciója cukorrépa (Beta vulgaris L.) szerv- és szövetpreparátumokon : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Tombácz István
A Drosophila melanogaster Fcp1 foszfatáz szerkezetének és funkciójának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Treer Tivadar
Spinpolarizált elektronforrás építése.
[Thesis] (Unpublished)

Tserennadmid Rentsenkhand
Illóolajok és kombinációik hatása élelmiszerromlást okozó mikroorganizmusokra.
[Thesis] (Unpublished)

Tuba Zoltán
Különböző vízgazdálkodású fajok fotoszintetikus pigmentrendszerének és kloroplasztisz szerkezetének változásai eltérő vízökológiai körülmények hatására.
[Thesis] (Unpublished)

Tubak Vilmos
A TL1A/VEGI gén expressziójának vizsgálata differenciálódó csirke porcszövetben és humán autoimmun folyamatokban.
[Thesis] (Unpublished)

Tuka Bernadett
Role of pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide (pacap) in the trigeminovascular system: preclinical and clinical results.
[Thesis] (Unpublished)

Turbat Adiyadolgor
Characterization of plant growth-promoting activities of endophytic fungi isolated from Mongolian medicinal plants.
[Thesis]

Turcsányi Enikő
Az antioxidáns enzimek szerepe a betyárkóró (Conyza canadensis [L.] Cronq.) paraquat rezisztenciájában : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Turóczy Zoltán
The role of rice aldo/keto reductases in the detoxification of reactive carbonyls and their use to create stress resistant transgenic plants.
[Thesis] (Unpublished)

Tyagi Chetna
Structural investigation of peptaibols using accelerated molecular dynamics simulations.
[Thesis]

Tábith Klára
Ivari kromoszómán lokalizált gének különböző hőérzékeny letális alléljeinek összehasonlító vizsgálata Drosophila melanogasteren.
[Thesis] (Unpublished)

Técsi László
A fotoszintetikus teljesítőképesség összehasonlítása két kukorica és bab genotípus levelében a megvilágítás kezdeti szakaszában.
[Thesis] (Unpublished)

Téren József
A T-2 Fusarium toxin kimutatása és mennyiségi meghatározása mikrobiológiai eljárással.
[Thesis] (Unpublished)

Tímár Edit
Megváltoztatott szekvenciaspecifitású DNS metiltranszferázok létrehozása és vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Ildikó
Összehasonlító vizsgálatok rizsgyökér ATP-áz enzimmel.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Márta
Növényi kis molekulasúlyú nukleáris RNS-ek izolálása és részleges jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Róbert
A Saccharomyces cerevisiae Rad5 aktivitásainak genetikai vizsgálata.
[Thesis]

Tóth Sándor
Eljárás humán leukocita interferon (HuIFN-alpha) termelésére és tisztítására.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Tímea
Single-cell image analysis and machine learning methods using the cellular microenvironment.
[Thesis]

Tóth Adél
Az opportunista humánpatogén Candida parapsilosis élesztőgomba elleni természetes és adaptív immunválasz vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth András
Hidrogén és kén anyagcserében szerepet játszó NAD+/NADP+ függő enzimek Thermococcus litoralis hipertermofil archaebaktériumban.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Anna
Egy emlős mesterséges kromoszóma több génnel történő feltöltésének új módszere.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Beáta
Mitokondrium átvitel, mitokondriális genomszerveződés és rekombináció elemzése az imperfekt Aspergillus niger fajaggregátum törzsei körében.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Erzsébet Melinda
A Hsp27 neuroprotektív szerepének tanulmányozása transzgenikus egerekben.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Eszter Judit
Curvularia lunata interakciójának vizsgálata a természetes immunválasz sejtjeivel.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Liliána
A Neosartorya fischeri antifungális protein 2 (NFAP2) izolálása és jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Mónika
Az MDR1 gén kromatin szerkezetének tanulmányozása gyógyszerérzékeny és gyógyszerrezisztens humán sejtekben.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Renáta
Az opportunista humánpatogén Candida parapsilosis patomechanizmusának molekuláris szabályozottsága.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Réka
A növényi cirkadián óra szerepének vizsgálata a fotoreceptor gének kifejeződésének szabályozásában.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Sándor
Interferonok antivirális hatásának befolyásolása aminosavakkal.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Ágnes
Az élesztő Mgs1 és a humán WRNIP1 fehérjék szerepe a G-kvadruplexet formáló DNS szakaszok replikációjában.
[Thesis]

Tölgyesi Csaba
Gyepközösségek közötti ökotonok dinamikája egyirányú és fluktuáló vízállapot-változások mellett.
[Thesis] (Unpublished)

Tömöry Gyöngyvér
A Kárpát-medence honfoglalás kori (10-11. századi) lakosságának valamint mai magyar nyelvű népcsoportoknak összehasonlító mitokondriális alapú filogeográfiai analízise.
[Thesis] (Unpublished)

Török Attila
A kibernetikai modellezés biofizikai vonatkozásairól.
[Thesis] (Unpublished)

Török Szilvia Ágnes
A kén-hidrogén protektív hatásmechanizmusainak vizsgálata TNBS-indukált patkány colitis modellben.
[Thesis]

Török Tamás
Fiziológiai és citológiai vizsgálatok cukortűrő élesztőgombákkal.
[Thesis] (Unpublished)

Török Zsolt
Tilakoid membrán hőmérsékletadaptációját és termostabilitását befolyásoló tényezők cianobaktériumban.
[Thesis] (Unpublished)

Török Nóra
Eltérő életkori sajátságokat mutató neurológiai kórképek genetikai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Török Zsolt
Specifikus fehérje-lipid kölcsönhatások szerepe a stressztűrésben és a fehérjék sejten belüli lokalizációjában : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

U

Ughy Bettina
Phycobilisome assembly in Synechocystis sp. strain PCC6803.
[Thesis] (Unpublished)

Ulicsni Viktor
Investigation of traditional ecological knowledge of wild animal species in the Carpathian Basin.
[Thesis]

Umenhoffer Kinga
Az Escherichia coli K-12 inszerciós elemeinek hatása a genom stabilitására.
[Thesis] (Unpublished)

Unk Ildikó
A szarvasmarha leukémia vírus transzaktivációs mechanizmusának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

V

Vadovics Máté
A Candida gombák szájüregi laphámsejtes karcinóma progressziójára gyakorolt hatásának vizsgálata.
[Thesis]

Vadász István
Óriás idegsejtmembránok ionpermeabilitásának anyagcsere függése.
[Thesis] (Unpublished)

Vajravel Sindhujaa
Carotenoids affect the structure and functions of the Cyanobacterial photosynthetic complexes.
[Thesis] (Unpublished)

Valkai Ildikó Anna
Stressztoleranciát biztosító gének azonosítása a halofita Lepidium crassifolium-ból.
[Thesis] (Unpublished)

Vamoş Ecaterina Edith
Analysis of the mechanism by which dADA2 factors contribute to the specificity of dSAGA and dATAC histone acetyltransferase complexes.
[Thesis] (Unpublished)

Varga János
Aspergillus nidulans és Aspergillus quadrilineatus összehasonlító genetikai és biokémiai analízise.
[Thesis] (Unpublished)

Varga János
A ponty (Cyprinus carpio) mesonephrosának fény-, elektron- és scanning elektronmikroszkópos tanulmánya.
[Thesis] (Unpublished)

Varga Károly
Az immunfluoreszcencia alkalmazása a mikrobiológiában.
[Thesis] (Unpublished)

Varga Csaba
Vazopresszin pathogenetikai jelentőségének vizsgálata kísérletes agyödéma kialakulásában.
[Thesis] (Unpublished)

Varga Dániel Péter
Az akut L-kinurenin szulfát kezelés magatartási, szövettani és keringési hatásainak komplex vizsgálata C57Bl/6j egér törzsben.
[Thesis] (Unpublished)

Varga Gergely István
A Headcase a Drosophila melanogaster vérsejtképződésének szabályozó faktora.
[Thesis] (Unpublished)

Varga János
Molekuláris markerek alkalmazása Aspergillus fajok genetikai és taxonómiai vizsgálatában : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Varga Júlia
Epigenetikai faktorok hatásának vizsgálata a Huntington-kór patomechanizmusában Drosophila modellben.
[Thesis]

Varga Torda
Examining the macro-evolution and genetic background of complex multicellular structures in mushroom-forming fungi (Agaricomycetes).
[Thesis]

Varróné Darók Judit
Solanaceae hazai fajainak florális nektáriumai.
[Thesis] (Unpublished)

Vas Mihály
A Kállósemjéni Nagymohos és Nyárias fitocönológiája, természetvédelmi helyzete.
[Thesis] (Unpublished)

Vashegyi Ágnes
Tápanyagstressz és a 2,4-D hatása búza növekedésére és ionfelvételére.
[Thesis] (Unpublished)

Vass István Zoltán
A PhrA fotoliáz és szerkezeti homológja a PhrB kriptokróm szerepe a Synechocystis sp. PCC 6803 kettes fotokémiai rendszerének javítási ciklusában.
[Thesis] (Unpublished)

Vastag Mária
Genetikai és rendszertani vizsgálatok a Rhizomucor nemzetségben.
[Thesis] (Unpublished)

Vaz Amanda Grace
Characterization of novel hydrophobic surface binding proteins in Mucor circinelloides.
[Thesis]

Vedelek Balázs
A Drosophila telomer védelmét szolgáló fehérjék fajképzésben betöltött lehetséges szerepének vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Vedelek Viktor
A Drosophila melanogaster poszt-meiotikus spermatogenezisében szerepet játszó gének vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Veres Gábor
A génterápia potenciális alkalmazása egyes veleszületett betegségek és a HIV-1 fertőzés kezelésére : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Veres Csilla
Illóolajok hatása toxintermelő fonalasgomba fajokra.
[Thesis] (Unpublished)

Vernyik Viktor
A fitnesz-maximalizáló genomredukció lehetőségei Escherichia coli baktériumban.
[Thesis]

Veszelka Médea
Rekreatív testmozgás kardioprotektív és gyulladáscsökkentő hatásának vizsgálata patkánymodellben.
[Thesis] (Unpublished)

Viczián András
A fitokróm fotoreceptorok irányította jelátvitelben szerepet játszó transzkripciós faktor funkcionális vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Vidal Meireles André Manuel
Ascorbate biosynthesis and its physiological roles in the green alga Chlamydomonas reinhardtii.
[Thesis] (Unpublished)

Vidács Anita
Élelmiszeriparban használható illóolajok fertőtlenítő és antimikrobiális hatásának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Vigh László
Zsírsavak és zsírsavszármazékok szerepe őszi és tavaszi búzák fagyállóságában.
[Thesis] (Unpublished)

Vincze Éva
Rhizobium meliloti kromoszómájának térképezése konjugációval.
[Thesis] (Unpublished)

Virágh Eszter Erika
Az importin-α2 paralóg-specifikus szerepe és összehangolt együttműködése az importin-β/Ketel génnel az ecetmuslica korai embrionális fejlődésében.
[Thesis] (Unpublished)

Virágh Máté
A Neosartorya fischeri antifungális protein (NFAP) heterológ expressziója és hatásmechanizmusának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Visnyovszky Éva
Új szelekciós eljárások hiánymutáns gombatörzsek izolálására és az aminosav-dependens törzsek gyakorlati felhasználásának lehetőségei.
[Thesis] (Unpublished)

Vizler Csaba
Graft-versus-host betegség alőidézésének és prevenciójának lehetőségei egerekben.
[Thesis] (Unpublished)

Volford Bettina
β-Galaktozidáz aktivitások vizsgálata járomspórás gombákban.
[Thesis]

Vozáry Eszter
Az elektron gerjesztési energia átadásának hatékonysága fehérje-detergens rendszerekben.
[Thesis] (Unpublished)

Vágvölgyi Csaba
Sejtmagizolálás és sejtmagátvitel mikroszkópos gombákban.
[Thesis] (Unpublished)

Vágvölgyi Csaba
A Mucor nemzetség genetikai és taxonómiai vizsgálata molekuláris markerek alkalmazásával.
[Thesis] (Unpublished)

Váradi Anikó
The effect of cancer on the synthesis and carbohydrate composition of serum Ó1-antichymotrypsin.
[Thesis] (Unpublished)

Váradi Gyula
Xantofill-ciklus függő folyamatok módosulása gyomnövények herbicid-rezisztens mutánsaiban.
[Thesis] (Unpublished)

Váradi Orsolya Anna
Development of lipid biomarker based diagnostic method for TB research in archaeological samples via HPLC-HRMS.
[Thesis]

Várhelyiné Zsuga Katalin
A Gerje-Perje vízgyűjtőrendszer Rotatoria és Entomostraca faunájának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Várkonyi Zsuzsanna
SV 40 enhancer szekvencia in vivo és in vitro vizsgálata alacsonyabb rendű eukariota, élesztő sejtekben.
[Thesis] (Unpublished)

Várkonyi Zsuzsanna
Membránok lipid- és pigmenttartalom változásának élettani hatása cianobaktériumokban.
[Thesis] (Unpublished)

Végh Ágnes
Prostaglandin synthetase gátlók és a morphin hatásának vizsgálata izolált ganglionon.
[Thesis] (Unpublished)

Vértesi Adél
A karboxipeptidáz A jellemzése, rögzítése; szintetikus reakciók vizsgálata szerves oldószeres közegben.
[Thesis] (Unpublished)

Víg Éva
Halak antioxidatív enzimrendszerének biokémiai vizsgálata fiziológiás valamint patológiás körülmények között.
[Thesis] (Unpublished)

Vízi Sándor
A kalmodulin génexpresszió funkcionális vizsgálata és a Hmax érték számítása patkányagyi régiókban.
[Thesis] (Unpublished)

Vörös Lajosné Balogh Katalin
Nehézfémek akkumulációja és koncentrációváltozása balatoni állatokban.
[Thesis] (Unpublished)

W

Walter Fruzsina
Új lehetőség a vér-agy gát megnyitására: a tezmilifen és a rövidláncú alkilglicerolok hatása agyi endotélsejteken.
[Thesis] (Unpublished)

Wang Ting
Incompatible symbiotic interactions between Sinorhizobium meliloti strain Rm41 and the ecotypes of the host Medicago truncatula.
[Thesis]

Waro Biru Girma
Roles of voltage-gated Shal/Kv4 ion channels in D.melanogaster life span, motor activity, learning and memory.
[Thesis] (Unpublished)

Weinhardt Nóra
CRISPR/Cas rendszerek és kis RNS-eik expressziójára alkalmazott promóterek vizsgálata.
[Thesis]

Wilhelm Márta
Citoszkeletális és citoplazmatikus fehérjék eloszlása a varangy (Bufo marinus) retinában: sejtes lokalizáció, kvantitatív morfológia és neurokémiai kódrendszer.
[Thesis] (Unpublished)

Wilhelm Márta
Kvantitatív morfológiai és neurohisztokémiai vizsgálatok kétéltűek és hüllők retináján : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Wirth Roland
Biogáz termelő mikroorganizmus közösségek vizsgálata metagenomikai megközelítéssel.
[Thesis] (Unpublished)

Wodala Barnabás
A nitrogén-monoxid hatása borsólevelek fotoszintetikus elektrontranszportjára.
[Thesis] (Unpublished)

Wu Sheng-Cheng
The structure, organization and expression of plant histone H3 genes.
[Thesis] (Unpublished)

Y

Yu Ping
Plant RBR proteins are phosphorylated in cell cycle-phase dependent manner and the B” regulatory subunit containing OsPP2A holoenzyme mediates the dephosphorylation of OsRBR1.
[Thesis] (Unpublished)

Z

Zahorán Szabolcs
A terhesség alatti dohányzással összefüggésbe hozható endotéliális diszfunkció molekuláris vizsgálata köldökzsinór modellrendszerben.
[Thesis]

Zajta Erik
A Syk/CARD9 szignalizáció szerepe a Candida parapsilosis immunológiai felismerésében.
[Thesis]

Zakar Tomás
Lipidek és karotinoidok szerepe a cianobakteriális fotoszintetikus makrokomplexek kialakulásában.
[Thesis] (Unpublished)

Zambrano Carrillo Carolina Lorena
Production of bioactive phenolic compounds from fruit residues by solid-state fermentation and carbohydrase treatment.
[Thesis] (Unpublished)

Zevallos Martha Cecília García
Modification of thymocytes plasma membrane affects desaturases activities.
[Thesis] (Unpublished)

Zhang Senlei
Developing tools for the functional analysis of NCR peptides in Medicago truncatula.
[Thesis]

Zhumakayev Anuar Rysbekovich
Comprehensive examination of glyphosate-tolerant bacteria with plant growth-promoting and biocontrol potential.
[Thesis]

Zimányi László
Az elektrokróm abszorpcióváltozás kinetikája és az elektromos tér konfigurációja fotoszintetikus membránokban.
[Thesis] (Unpublished)

Zsengellér Zsuzsanna
Toward improved gene transfer to the lung.
[Thesis] (Unpublished)

Zsibrita Nikolett
Szekvenciaspecifikus DNS-fehérje kölcsönhatások vizsgálatára alkalmas módszerek kidolgozása Escherichia coliban.
[Thesis]

Zsigmond Eszter
A humán Spartan szerepe a DNS−fehérje keresztkötések eltávolításában.
[Thesis]

Zsigmond Laura
A mitokondriális elektrontranszportot befolyásoló Arabidopsis PPR40 fehérje szerepe az abiotikus stresszválaszokban.
[Thesis] (Unpublished)

Zsigó József
Benzpirán vázas vegyületek szintézise és módszerek a vegyületcsalád biológiai aktivitásának tesztelésére.
[Thesis] (Unpublished)

Zsigóné Bán Annamária
A zöldborsó színének komplex vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Zsilinszky Tibor
Magyarország kétéltűinek (Amphibia) összehasonlító haematológiai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Zsindely Nóra
A dSAGA specifikus hiszton acetiláció génműködés szabályozásban betöltött funkciójának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Zsámboki János
A Nimród fehérje- és géncsalád szerepe a mikroorganizmusok felismerésében és bekebelezésében.
[Thesis] (Unpublished)

Zsíros Ottó
A fény szerepe fotoszintetikus membránszerkezetet reguláló folyamatokban.
[Thesis] (Unpublished)

Zvara Ágnes
A c-CrkII adapter fehérje C-terminális régiójának szerepe a fokális adhéziós kináz jelátviteli folyamataiban.
[Thesis] (Unpublished)

Zádor Ernő
Dohánykalluszok auxinfüggésének és fenolanyagcseréjének kapcsolata.
[Thesis] (Unpublished)

Zádori Zoltán
Víziszárnyas eredetű parvovírusok genomjának jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Zádori Zoltán
Új virális funkciók felismerése szekvenciaelemzéssel.
[Thesis] (Unpublished)

Závorszky Péter
Az oskar mRNS struktúrális szerepe a korai oogenezisben.
[Thesis] (Unpublished)

Á

Ábrahám Andrea
A Histone H4 replacement (H4r) gén funkciójának vizsgálata Drosophila melanogasterben.
[Thesis]

Ábrahám Tamásné Gulyás Magdolna
Spektroszkópiai tulajdonságok és az elektrongerjesztési energia vándorlásának tanulmányozása fluoreszkáló lizozim-fluoreszcein izotiocionát komplex rendszeren.
[Thesis] (Unpublished)

Ács Klára
A glicerinaldehid-3-foszfát dehidrogenázt (GPD) kódoló gén klónozása Mucor circinelloides-ből transzformációs rendszer kidolgozása céljából.
[Thesis] (Unpublished)

Ács Norbert
Biogáztermelő mikrobaközösségek molekuláris biológiai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Ádám Géza
A mikroerek adenilát cikláz aktivitásának változása kísérletes agyödémában.
[Thesis] (Unpublished)

Ádám Géza
Sejtváz fehérjék vizsgálata idegsejtekben : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Ádám Éva
Dohány fitokróm A gének izolálása és a kifejeződésüket szabályozó mechanizmusok azonosítása.
[Thesis] (Unpublished)

Ádám Éva
Dohány fitokróm gének kifejeződését szabályozó mechanizmusok azonosítása : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Ágoston Vilmos
Hálózati modellek alkalmazása a molekuláris biológia néhány problémájára.
[Thesis] (Unpublished)

Ámon Judit
Az első eukarióta nikotinsav hasznosítási útvonal felderítése, szabályozása és enzimeinek vizsgálata Aspergillus nidulans modellszervezetben.
[Thesis] (Unpublished)

É

Élő Péter
Egy atadenovírus izolátum genomjának összehasonlító elemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Ó

Ódor József
Új eljárás gombamutánsok feldúsítására antifungális alkaloidokkal.
[Thesis] (Unpublished)

Ö

Öktem Huseyin Avni
Molecular characterization of mu opioid receptors by affinity labeling.
[Thesis] (Unpublished)

Ördög Attila
A gomba eredetű elicitor kitozán hatása a zárósejtek működésére: a sztómamozgás és a zárósejt fotoszintézisének kapcsolata.
[Thesis] (Unpublished)

Ötvös Ferenc
Morfinvázas mű és delta szelektív opioid ligandumok tríciálása.
[Thesis] (Unpublished)

Ötvös Krisztina
Felismerések a nitrogén oxid sejtosztódást és differenciációt szabályozó tulajdonságáról lucernában.
[Thesis] (Unpublished)

Özge Sözer
Carotenoids assist in assembly and functions of photosynthetic complexes in cyanobacteria.
[Thesis] (Unpublished)

Ú

Újfaludi Zsuzsanna
A Drosophila p53 működésének vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Ü

Ürmösi Adél
A Drosophila melanogaster Ref(2)P LC3- interakciós régió mutációjának hatása az oxidatív stresszre.
[Thesis]

Ő

Őszi Erika
Az Arabidopsis E2FB transzkripciós faktor funkcionális jellemzése.
[Thesis]

Š

Šeat Jelena
True bugs (heteroptera) as a conservation tool in habitat assessment and monitoring: case studies on the pannonian saline grasslands.
[Thesis]

This list was generated on 2023. október 1. 13:14:29 CEST.