Works by discipline "Biology"

Up a level
Export as [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Á | É | Ö | Ú | Ő
Number of items at this level: 530.

A

Abasova, Leyla
The role of the orange carotenoid protein and PsbU protein in photoprotection in cyanobacteria.
[Thesis] (Unpublished)

Achar, Yathish Jagadheesh
Coordinated protein and DNA remodeling by human HLTF and comparison of its activity with Bloom Syndrome helicase protein.
[Thesis] (Unpublished)

Akhtar, Parveen
Excitonic States and Excitation Energy Transfer in Plant Light-Harvesting Complexes in Different Molecular Environments.
[Thesis] (Unpublished)

Al-awar, Amin
Novel potentials of dipeptidyl peptidase-4 inhibitor sitagliptin against ischemia-reperfusion (I/R) injury in normolipidemic and hyperlipidemic animals.
[Thesis] (Unpublished)

Aleksza, Dávid
A foszfátéhezés, mint a stresszindukált prolinszintézis kiváltója Arabidopsis thaliana-ban.
[Thesis] (Unpublished)

Almási, Nikoletta
Sigma-1 receptor mediálta protektív mechanizmus vizsgálata TNBS-indukálta patkány colitis modellben.
[Thesis]

Andrásfalvy K., Bertalan
Modulation of dendritic AMPA receptors by different forms of synaptic plasticity.
[Thesis] (Unpublished)

Andrási, Norbert
Az Arabidopsis Hősokk Faktor A4A szerepe a kombinált stresszválaszban.
[Thesis] (Unpublished)

Antal, Otilia
Telítetlen zsírsavak és sugárzás hatása humán glióma sejtekre: morfológiai, biokémiai és génexpresszió elemzés.
[Thesis] (Unpublished)

Ayaydin, Ferhan
Role of serine/threonine phosphatases and cyclin-dependent kinases in alfalfa cell division.
[Thesis] (Unpublished)

B

Baba, Abu Imran
Functional analysis of the CDPK-Related Kinase (CRK) family in Arabidopsis thaliana.
[Thesis] (Unpublished)

Bagi, Krisztina
Rögzített sertés hasnyálmirigy lipáz előállítása, jellemzése és alkalmazása.
[Thesis] (Unpublished)

Bagi, Zoltán
Biogáz fermentáló rendszerek hatékonyságának mikrobiológiai fokozása.
[Thesis] (Unpublished)

Bagyánszki, Mária
A humán bélidegrendszer és szöveti környezetének embrionális fejlődése.
[Thesis] (Unpublished)

Bajkán, Szilvia
A D1 protein mutáció hatása a kettes fotokémiai rendszer energiahasznosítására eltérő vízellátású növényekben.
[Thesis] (Unpublished)

Bajusz, Csaba
A sejtmagi Moesin importjának és funkciójának vizsgálata.
[Thesis]

Bajusz, Izabella
Az Enhancer of zeste fehérje szerepe az epigenetikus represszió létrehozásában Drosophila melanogasterben.
[Thesis] (Unpublished)

Baka, Judith
Agykérgi szinapszisok összehasonlító vizsgálata és a szinapszisszám változása posztpartum depresszióban.
[Thesis] (Unpublished)

Bakacsy, László
A közönséges selyemkóró (Asclepias syriaca L.) inváziójának vizsgálata és az ellene való védekezés lehetősége nyílt homokgyepekben.
[Thesis]

Bakota, Lídia
A kalmodulin génexpresszió változása a patkányagyban fejlődéstani és kísérletes körülmények között.
[Thesis] (Unpublished)

Balogh, Dávid
A humán HLTF fehérje HIRAN doménjének strukturális és funkcionális vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Balogi, Zsolt
Kismolsúlyú hősokkfehérjék membrán kölcsönjatásai.
[Thesis] (Unpublished)

Balázs, János
Komplementer morfológiai és kémiai antropológiai vizsgálatok régi emberi maradványokon.
[Thesis] (Unpublished)

Bancos, Simona
Regulation of the genes involved in brassinosteroid biosynthesis.
[Thesis] (Unpublished)

Baranyi, Nikolett
Mezőgazdasági és klinikai szempontból jelentős aflatoxin-termelő Aspergillus izolátumok jellemzése és genetikai variabilitásának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Barceló-Coblijn, Gwendolyn Cecilia
Dynamics of long chain polyunsaturated fatty acids in rat brain.
[Thesis] (Unpublished)

Barna, Barbara
Agyi ingerületi folyamatok szerepe felnőtt és fejlődő idegrendszer agykérgi epileptikus tevékenységében.
[Thesis] (Unpublished)

Barta, Csengele
In vivo detection of light stress induced reactive oxygen species in plants.
[Thesis] (Unpublished)

Bartók, Tibor
Új biotechnológiai és bioanalitikai módszerek kidolgozása és alkalmazása a növényi sejt- szövettenyésztésben valamint a fuzárium kutatásban.
[Thesis] (Unpublished)

Bebes, Attila
Xenobiotikum transzporterek vizsgálata humán keratinocitákban és bőrben.
[Thesis] (Unpublished)

Beer, Zsuzsanna
Szomatikus és Y kromoszómán lokalizálódó STR markerek populációgenetikai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Bela, Krisztina
Növényi glutation peroxidáz enzimek vizsgálata lúdfűben.
[Thesis] (Unpublished)

Belecz, István
New cytoplasmic dynein functions in light of the Drosophila laborcD mutation.
[Thesis] (Unpublished)

Bencsik, Ottó
Fonalas gombák másodlagosmetabolit-termelésének tanulmányozása.
[Thesis] (Unpublished)

Bencsik-Bóka, Bettina
Egy biokontroll képességekkel rendelkező Bacillus subtilis törzs ökofiziológiai és molekuláris jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Bereczki, Zsolt
Az avarok trepanációs szokásai a Dél-Alföld bioarcheológiai leletanyagának tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Bernula, Dóra
In vitro gyökér alapú regenerációs rendszer Arabidopsis-ban.
[Thesis] (Unpublished)

Bernula, Péter
Szövettípusokra jellemző folyamatok az UV RESISTANCE LOCUS 8 (UVR8) UV-B fotoreceptor jelátviteli rendszerében.
[Thesis] (Unpublished)

Berthon, William
Bioarchaeological Analysis of the Mounted Archers from the Hungarian Conquest Period (10th Century): Horse Riding and Activity-Related Skeletal Changes.
[Thesis] (Unpublished)

Bihari, Péter
Társbérlő gubacsdarazsak filogenetikája és filogeográfiája.
[Thesis] (Unpublished)

Bindics, János
A fitokrómok N-terminális régiójának szerepe a vörös és távoli vörös fény érzékelésében.
[Thesis] (Unpublished)

Biyashev, Dauren
Biological activity of structurally modified opioid receptor ligands.
[Thesis] (Unpublished)

Blaskó, Andrea
Szolubilis és sejteredetű galektin-1 által kiváltott T sejt apoptózis mechanizmusa; egy összehasonlító tanulmány a galektin-1 fiziológiás hatásának meghatározására.
[Thesis] (Unpublished)

Blastyák, András
A Rad5 fehérje szerepe a blokkolt replikációs villa menekítésében.
[Thesis] (Unpublished)

Blazsó, Péter Gábor
A ciklin C promóter működésének jellegzetességei emlősökben.
[Thesis] (Unpublished)

Bodai, László
Application of a Drosophila model to study Huntington's disease pathogenesis in vivo.
[Thesis] (Unpublished)

Bodogai, Monica
Functional and regulatory characterization of the ntrPR operon of Sinorhizobium meliloti.
[Thesis] (Unpublished)

Bodor, Attila
A Micrococcus luteus extracelluláris szervesanyagának alkalmazása használt kenőolajjal szennyezett talajok ex situ bioremediációjának fokozására.
[Thesis]

Bogdan, Morgun
Expression of dsRNA-specific monoclonal antibodies in transgenic plants.
[Thesis] (Unpublished)

Bogos, Balázs
A foszfatidil-glicerin fiziológiai szerepe egy obligát fotoautotróf, a Synechococcus sp. PCC7942 cianobaktériumban.
[Thesis] (Unpublished)

Bogácsi-Szabó, Erika
Populációgenetikai és diagnosztikai célú mitokondriális DNS és autoszómális marker vizsgálatok Magyarországon feltárt régészeti csontleletekből és modern mintákból.
[Thesis] (Unpublished)

Bokor, Eszter
Az első eukarióta nikotinsav lebontási útvonal felderítése Aspergillus nidulans-ban.
[Thesis] (Unpublished)

Boldog, Eszter
Egy humán agykérgi specializált GABAerg idegsejt típus morfológiai, molekuláris és elektrofiziológiai jellemzése.
[Thesis]

Borbély, Péter Gábor
Az etilén státusz szerepe a paradicsom sóstressz akklimatizációjában.
[Thesis] (Unpublished)

Boros, Éva
A gyulladásos bélbetegségek patogenezisében szerepet játszó gének és mikroRNS-ek azonosítása módosított mintagyűjtéssel.
[Thesis] (Unpublished)

Boross, Gábor Zoltán
A kompenzáló evolúció rendszerszintű vizsgálata élesztőben.
[Thesis] (Unpublished)

Borsos, Barbara Nikolett
A humán P53 fehérje transzkripció elongációban betöltött, eddig nem azonosított szerepének jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Bozsó, Miklós
Taxonómiai és filogenetikai vizsgálatok a palearktikumi Saphonecrus Dalla Torre & Kieffer tölgy gubacs inquilin fajokon (Hymenoptera: Cynipidae, Synergini).
[Thesis] (Unpublished)

Bozsóki, Zoltán
A nitrogénkötő szimbiózis génjeinek evolúciós és funkcionális vizsgálata Medicago truncatula modellnövényen.
[Thesis] (Unpublished)

Bozó, Beáta
Binding characteristics, G-protein activation and receptor regulatory mechanisms of opioid ligands.
[Thesis] (Unpublished)

Budai, Mária
Összehasonlító fogmorfológiai vizsgálat a történeti és a mai népesség körében.
[Thesis] (Unpublished)

Bujna, Ágnes
A Drosophila mir-282 mikroRNS gén szerkezeti és funkcionális jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Burkovics, Péter
A humán Ape2 fehérje szerepe a DNS reparációban.
[Thesis] (Unpublished)

Buzás-Bereczki, Orsolya
A TATA-kötő fehérje asszociált faktor 3 (TAF3) p53-mal való kölcsönhatásának funkcionális vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Báldi, Rita
Két molekula sejtszintű kifejeződése patkány agyszövetben: a KCC2, mely közvetett módon, a posztszinaptikus GABA A receptor mediált sejtválaszban játszik szerepet, valamint a δ alegységgel rendelkező GABA A receptor, mely a tónusos áramok kialakításában vesz részt.
[Thesis] (Unpublished)

Bálint, András Ferenc
A búza réztoleranciáját és a hajtás Cu-, Fe-, Mn- és Zn- koncentrációját befolyásoló lókuszok térképezése.
[Thesis] (Unpublished)

Bálint, Balázs
Utilization of protein-rich animal waste materials to produce biohydrogen.
[Thesis] (Unpublished)

Bíró, Judit
A növényi NRP fehérjék lehetséges szerepe a hiszton defoszforiláció szabályozásában, és a hőstressz válaszban.
[Thesis] (Unpublished)

Bódi, Nikolett
A myentericus plexust ellátó kapillárisok diabétesszel összefüggő strukturális, molekuláris és funkcionális változásai streptozotocin-indukált diabéteszes patkányban.
[Thesis] (Unpublished)

Bódi, Zoltán
A fenotípusos heterogenitás szerepe és jelentősége az adaptív folyamatokban.
[Thesis] (Unpublished)

C

Chakraborty, Payal
Nitric oxide synthase dysfunctionality in the umbilical cord vascular system during twin birth correlated with maturity and birthweight of the neonates.
[Thesis]

Chakraborty, Tanmoy
Fungal eicosanoid biosynthesis Influences the virulence of Candida Parapsilosis.
[Thesis] (Unpublished)

Chandrakumar, Lalitha
Gut region-specific alterations of the endogenous heme oxygenase system and pro-inflammatory cytokines in the enteric neurons of streptozotocininduced diabetic rat model.
[Thesis] (Unpublished)

Chen, Liqiong
Towards Biocontrol of Tree Root Rot Pathogens from the Genus Armillaria.
[Thesis]

Cheregi, Otilia-Silvia
Involvement of proteases, cyclic nucleotides and small heat shock proteins in psii repair in synechocystis sp. PCC6803.
[Thesis] (Unpublished)

Chitu, Violeta
Biological significance of differential tyrosine phosphorylation of ITAM sequences in T cell receptor zeta subunit.
[Thesis] (Unpublished)

Cinege, Gyöngyi Ilona
A c-típusú citokrómok biogenezisében résztvevő fehérjék szerepe és génjeik szabályozása Sinorhizobium meliloti-ban.
[Thesis] (Unpublished)

Cingaram, Pradeep Kumar Reddy
Investigation of the role of prion protein in protection against transition metal induced toxicity.
[Thesis] (Unpublished)

Cserháti, Mátyás
An enumeration-based putative dyad predicting algorithm for promoter analysis in plants.
[Thesis] (Unpublished)

Cseri, András
Genomikai és fenomikai megközelítések kombinálása az árpa szárazságtűrésének jellemzésében.
[Thesis] (Unpublished)

Csernetics, Árpád
Karotintermelő járomspórás gombák genetikai módosításának lehetőségei.
[Thesis] (Unpublished)

Csiszár, Jolán
A stresszválasz szabályozása auxin autotróf és heterotróf dohány szövettenyészetekben.
[Thesis] (Unpublished)

Csoboz, Bálint
Regulatory role of plasma membrane microdomains in cellular stress sensing and growth signaling.
[Thesis] (Unpublished)

Csonka, Erika
Generation of prototype human satellite DNA-based artificial chromosomes.
[Thesis] (Unpublished)

Csonka, Katalin
A Candida parapsilosis in vivo fertőzés jellemzése: a sejtfal N-mannoziláció szerepe a virulenciában.
[Thesis] (Unpublished)

Csordás, Gábor
Vérsejtleszármazási vonalak vizsgálata Drosophila melanogasterben.
[Thesis] (Unpublished)

Csáki, Róbert
Szolubilis metán monooxigenáz réz ion függő szabályozásának vizsgálata Methylococcus capsulatus (Bath) törzsben.
[Thesis] (Unpublished)

Csörgő, Bálint
Redukált genomú Escherichia coli törzs genetikai stabilitásának növelése az indukálható DNS-polimerázok kiiktatásával.
[Thesis] (Unpublished)

Czibula, Ágnes
Az idiopathiás scoliosis molekuláris genetikai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

D

Daraba, Andreea
Def1 promotes polymerase exchange at stalled replication forks upon DNA damage.
[Thesis] (Unpublished)

Demydenko, Dmytro
Regulation of T lymphocyte function by galectin-1 and its dependence on the carbohydrate binding activity of lectin.
[Thesis] (Unpublished)

Dinç, Emine
Antisense Oligodeoxynucleotide Technology: A Novel Tool for Gene Silencing in Higher Plants.
[Thesis] (Unpublished)

Dobos, Orsolya
A HY5 és HYH transzkripciós faktorok szerepe a növényi cirkadián óra szabályozásában.
[Thesis] (Unpublished)

Dobszay, Márton
Developmental Determinants of Synapse-specific Retrograde Signalling in Cortical Neuronal Networks.
[Thesis] (Unpublished)

Domján, Anna
"Vízigombás"-adatok Szeged és Tihany vidékéről.
[Thesis] (Unpublished)

Domoki, Mónika
A embriogén kompetencia kialakulása során aktiválódó gének azonosítása lucerna sejtekben és az “Oxprot” gén jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Domonkos, Ildikó
A foszfatidil-glicerin szerepe az 1. fotokémiai rendszer szerkezetében és funkciójában.
[Thesis] (Unpublished)

Dorina, Veliceasa
Serological and genomic characterization of two plant RNA viruses: Barley Mild Mosaic Virus (BaMMV) and a potential cryptic virus from from pine (Pinus sylvestris).
[Thesis] (Unpublished)

Dorjgotov, Dulguun
Növényi RHO (ROP) GTP-áz aktivált kinázok azonosítása és jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Dukay, Brigitta Dóra
A HSPB1 neuroinflammációban betöltött moduláló szerepének vizsgálata transzgenikus egérmodellben.
[Thesis]

Duzs, Ágnes
Egy új típusú szulfid kinon oxidoreduktáz funkcionális és működési analízise.
[Thesis] (Unpublished)

Dósa, Erika
Néhány szexuálisan átvihető kórokozó korszerű mikrobiológiai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Dürgő, Hajnalka
Gümő-specifikus NCR peptidek azonosítása, vad és mutáns Medicago truncatula gyökérgümők összehasonlító fehérjeanalízise, és az NCR247 lehetséges bakteriális interakciós partnereinek felderítése.
[Thesis] (Unpublished)

E

Engin, Bojnik
Biochemical and pharmacological characterizations of the novel endogenous opioid peptide motifs and synthetic nociceptin hexapeptide sequences.
[Thesis] (Unpublished)

Enyedi, Márton Zsolt
A BRCA1 és BRCA2 gének tumorevolúcióban szerepet játszó mutációinak vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Enünlü, Izzet
Functional investigation of an RNA binding protein with methyl-transferase domain.
[Thesis] (Unpublished)

F

Fajka-Boja, Roberta
Tirozin kinázok és foszfatázok szerepe a T sejtek galektin-1 indukálta apoptózisában.
[Thesis] (Unpublished)

Faragó, Anikó
Epigenetikai módosítások hatásának és a cirkadián ritmus zavarának vizsgálata a Huntington-kór Drosophila modelljében.
[Thesis]

Faragó, Dóra
A PlantSize fenotipizáló program alkalmazása az abiotikus stressztoleranciát biztosító SPQ gének funkcionális jellemzésére.
[Thesis] (Unpublished)

Faragó, Nóra
Szív, tumor és idegsejtek fókuszált miRNS és mRNS expressziós analízise.
[Thesis] (Unpublished)

Farkas, Zoltán István
Tipizálási módszerek kidolgozása Candida fajok elkülönítésére.
[Thesis] (Unpublished)

Fazakas, Judit
A deltamethrin halakra kifejtett hatásának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Fehér, Balázs
Az UV-B fény és a növényi cirkadián óra kapcsolatának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Fehér, Tamás
Construction and characterisation of a multi-deletion Escherichia coli strain.
[Thesis] (Unpublished)

Feigl, Gábor
Nehézfém-indukált nitro-oxidatív stressz vizsgálata Brassica fajokban.
[Thesis] (Unpublished)

Fodor, Barna Dezső
Towards understanding hydrogenase maturation in Thiocapsa roseopersicina.
[Thesis] (Unpublished)

Forgóné Guóth, Adrienn
Búzafajták szárazságtűrésének élettani indikátorai.
[Thesis] (Unpublished)

Frittmann, Orsolya
Az élesztő Rad18 fehérje szerkezeti és funkcionális vizsgálata.
[Thesis]

Fuzik , János
Globális agyi ischaemia hatása két különböző patkánytörzs kérgi aktivitására és egy új lehetséges neuroprotektív stratégia tesztelése.
[Thesis] (Unpublished)

Fábián, Gabriella
Qualitative and quantitative investigation of heterotrimeric G-proteins of brain origin.
[Thesis] (Unpublished)

Fábri-Ördögh, Lilla
Terápiás potenciállal rendelkező növényi szimbiotikus peptidek patogén gombákra gyakorolt hatásának és toxicitásának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Fülöp, András
A polihidroxi-alkánsavak és a hidrogén metabolizmus kapcsolata egy fototróf bíbor kénbaktériumban.
[Thesis] (Unpublished)

Fülöp, Dávid
Taxonómiai és filogenetikai vizsgálatok Palearktikus Charipinae (Hymenoptera, Figitidae) fajokon.
[Thesis] (Unpublished)

Fülöp, Katalin
Analysis of two plant protein complexes associated with transcription and cell cycle progression.
[Thesis] (Unpublished)

G

Gajda, Zita
Involvement of gap junctions in epileptogenesis and manifestation of seizures of the immature and adult neocortex.
[Thesis] (Unpublished)

Galgóczi, László
Kis molekulatömegű antimikrobiális fehérjék és kódoló génjeik vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Gali, Himabindu
Role of non-classical polymerases and SUMO PCNA dependent mechanisms in the maintenance of genome stability.
[Thesis] (Unpublished)

Gali, Vamsi Krishna
Translesion DNA Polymerase eta functions in transcription elongation.
[Thesis] (Unpublished)

Galina Vasileva, Ivanova
Hydrogen production from biomaterials by the extreme thermophile Caldicellulosiruptor saccharolyticus.
[Thesis] (Unpublished)

Gallé, Róbert
Dél-alföldi pókközösségek szerkezete.
[Thesis] (Unpublished)

Gallé, Ágnes
Búzafajták ozmotikus- és szárazságstressz alatti akklimatizációja, a glutation transzferázok szerepe a stresszválaszban.
[Thesis] (Unpublished)

Gaur, Paras
Discovery of small-molecule inhibitors of Uba1 and development of step-specific assays for PCNA ubiquitination.
[Thesis]

Gellért, Levente
Neuroprotekciós lehetőségek kinureninekkel.
[Thesis] (Unpublished)

Gombos, Magdolna
A szálkaperje (Brachypodium distachyon) LOB-domain transzkripciós faktorok géncsaládjának jellemzése, és két fehérjéjének kölcsönhatás-vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Gombos, Rita
A Drosophila DAAM axon növekedésben betöltött szerepének vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Gopisetty, Mohana Krishna
Role of endoplasmic reticulum stress in size-dependent inhibition of P-glycoprotein by silver nanoparticles in multidrug-resistant breast cancer cells.
[Thesis]

Gorjánácz, Mátyás
Az Importin-alpha 2 fehérje új funkciójának azonosítása a Drosophila melanogaster petefejlődése során.
[Thesis] (Unpublished)

Gróf, Ilona
Tenyészetes epitélsejt modellek alkalmazása biológiailag aktív peptidek és adjuváns terápiás szerek hatásának vizsgálatára.
[Thesis]

Grózer, Zsuzsanna Barbara
A bioaktív lipidek és a zsírsav-bioszintézis szerepe a Candida Parapsilosis virulenciájában.
[Thesis] (Unpublished)

Gyula, Péter
Egy szokatlan szerkezetű kis GTPáz növényi cirkadián órában betöltött szerepének vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

György, Andrea
The molecular of AT-rich DNA binding proteins in the developing brain.
[Thesis] (Unpublished)

Győrffy, Katinka
Az oxymitra paleacea Bisch. (Tessellina pyramidata dumort.) Összehasonlító fejlődéstörténete és phylogeneticai jelentősége.
[Thesis] (Unpublished)

Gábor, Erika
A mézelő méh sejt-közvetítette immunitása.
[Thesis] (Unpublished)

Gál, József
Novel methods in molecular cloning.
[Thesis] (Unpublished)

Gémes, Katalin
Paradicsom sóstressz akklimatizációjának javítása szalicilsav előkezeléssel: a reaktív oxigénformák és a nitrogén-monoxid szerepe.
[Thesis] (Unpublished)

Güngör, Burçin
The role of small GTPase Rac1 in stress signaling.
[Thesis] (Unpublished)

H

Hajdu, Anita
A fitokróm B fotoreceptor szerepe a virágzás fotoperiodikus szabályozásában.
[Thesis] (Unpublished)

Hajdú, Edit
Légúti infekciót okozó baktériumok terápiás hatékonyságot befolyásoló rezisztenciáinak és rezisztencia mechanizmusainak vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Hajdú, Ildikó
A HLTF (Helicase like transcription factor) és az SHPRH (SNF2 histone linker PHD RING helicase) fehérjék szerepe a károsodott DNS replikációjában.
[Thesis] (Unpublished)

Halmai, Miklós
DNS reparációs és DNS hiba tolerancia folyamatokat befolyásoló PCNA mutánsok genetikai elemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Hanczár, Tímea
Hidrogenáz enzimek vizsgálata Methylococcus Capsulatus (BATH)-ban.
[Thesis] (Unpublished)

Harazin, András
Az α-melanocita stimuláló hormon gyulladáscsökkentő hatása biológiai gátrendszerek tenyészetes modelljein.
[Thesis] (Unpublished)

Hatvani, Lóránt
Mushroom pathogenic Trichoderma species: occurrence, biodiversity, diagnosis and extracellular enzyme production.
[Thesis] (Unpublished)

Hausinger, Peter
Környezeti hatótényezők endokrin diszruptor (ed) hatásainak experimentális vizsgálata és kapcsolata a kardiovaszkuláris klinikai gyakorlattal.
[Thesis]

Haţegan, Lidia
Differential expression of the brassinosteroid receptor-encoding BRI1 gene in Arabidopsis thaliana.
[Thesis] (Unpublished)

Hegedüs, Botond
A szulfanilsav-bontó Novosphingobium resinovorum SA1 törzs strukturális genomikai és transzkriptomikai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Hegedűs, Lili
A PARI fehérje szerepe a rekombináció-függő folyamatok szabályozásában elakadt replikációs villa esetén.
[Thesis]

Hegyi, Andrea
A koponya és az axiális váz fejlődési rendellenességeinek gyakorisága avar kori és középkori temetők embertani leletein.
[Thesis] (Unpublished)

Henn, László
A Drosophila melanogaster ivarvonal-fejlődésében szerepet játszó gének azonosítása és vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Herédi, Judit
A kinurénsav termelődés anatómiai és funkcionális vizsgálata egér agyszövetben.
[Thesis] (Unpublished)

Hidjapusztayné Dugmonits, Krisztina Nikoletta
A terhesség alatti dohányzás hatásának vizsgálata a magzati és felnőttkori eritrocitákra: morfológiai, reológiai és funkcionális vizsgálatok.
[Thesis]

Homa, Mónika
Szaruhártya-fertőzésekből izolált Fusarium törzsek átfogó vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Honti, Viktor
Epigenetikus szabályozó faktorok azonosítása és jellemzése Drosophila melanogaster-ben.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth, András
A mezőföldi löszvegetáció términtázati szerveződése.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth, Edit
A szalicilsav előkezelés hatása a sóstressz akklimatizációra különös tekintettel a glutation transzferázok szerepére paradicsom és lúdfű növényekben.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth, Ferenc
A sztómazárósejtek ioncsatorna-működésének szabályozása; A pH-függő szabályozás vizsgálata a legprimitívebb K+-csatorna modellrendszerében.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth, Győző
Kisemlős populációk paramétereinek becslése és modellezése.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth, Krisztina
Kísérletes gyulladásos bélbetegség modell hatásmechanizmusának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth, Péter Ferenc
Candida parapsilosis szekretált aszpartil proteinázok virulenciában betöltött szerepének vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth, Szatmár
Injury-induced and hormonal state dependent plasticity in the rat central nervous system.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth-Furdan, Szabina
Fiziológiás és patológiás agyi állapotok celluláris és hálózati mechanizmusai.
[Thesis]

Hoyk, Zsófia
Ösztradiol által kiváltott szinaptikus átrendeződés mechanizmusának vizsgálata patkány nucleus arcuatus-ban.
[Thesis] (Unpublished)

Hracskó, Zsuzsanna
Szabad gyökök szerepe neonatológiai kórképekben.
[Thesis] (Unpublished)

Huliák, Ildikó
Tumor-asszociált miofibroblasztok genetikai, epigenetikai, transzkripciós és funkcionális jellemzői.
[Thesis]

Hunyadkürti , Judit
A Propionibacterium acnes filogenetikai jellemzése új molekuláris tipizálási módszerek kidolgozásával és egyes törzsek lipáz aktivitásának meghatározása.
[Thesis] (Unpublished)

I

Igaz, Nóra
Fém nanorészecskék és hiszton-deacetiláz inhibitorok tumorellenes hatásának vizsgálata.
[Thesis]

Ion, Gabriella
Human galectin-1 triggers apoptosis via ceramide mediated mitochondrial pathway.
[Thesis] (Unpublished)

Ivanenko, Tetiana
Analysis of certain aspects of restriction endonuclease function: DNA recognition and in vivo effects.
[Thesis] (Unpublished)

J

Jancsó, Zsanett
Az oxidatív stressz és az antioxidáns védelmi rendszer vizsgálata nehézfém kezelést követően pontyban és streptozotocin-indukálta diabéteszes patkány modellben.
[Thesis] (Unpublished)

Jangir, Pramod Kumar
Chemical-genetic profiling to investigate cross-resistance and collateral sensitivity between antimicrobial peptides.
[Thesis] (Unpublished)

Jee, Shyam
The Effects of Exogenous Polyamines and the Silencing of RLCK VI_A Kinases on the Polar Growth of Nicotiana tabacum (Tobacco) Pollen Tubes.
[Thesis] (Unpublished)

Jipa, András
A Drosophila melanogaster Atg8 fehérjék lipidációtól független szerepeinek a vizsgálata.
[Thesis]

Jobbágy, Zsolt
Studies on the regulation of the Pit2 sodium dependent phosphate transporter/amphotropic murine leukemia virus receptor.
[Thesis] (Unpublished)

Joseph, Mary Prathiba
Identification & functional characterization of the Arabidopsis ZINC FINGER PROTEIN 3.
[Thesis] (Unpublished)

Juhász, Orsolya
A biotikus és abiotikus környezeti tényezők, valamint az erdei vöröshangya fajcsoport kapcsolatainak vizsgálata Közép-Európában.
[Thesis]

Juhász, Szilvia
A C1orf124/Spartan szerepe a DNS-hiba tolerancia útvonalban.
[Thesis] (Unpublished)

Juhász, Ákos
Néhány fekete Aspergillus faj mitokondriális genom vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Jurca, Elena Manuela
Characterization of ROP GTPase-activated Arabidopsis receptor-like cytoplasmic kinases (RLCK class VI_A).
[Thesis] (Unpublished)

Jády, Beáta Erika
RNA-guided post-transcriptional modification of spliceosomal small nuclear RNAs.
[Thesis] (Unpublished)

János-Zsigmond, Kelemen
Bioinformatic analysis and digital signal processing on global gene expression screening data.
[Thesis] (Unpublished)

Jász-Subáné Varga, Emilia
Fény és elektronmikroszkópos vizsgálatok a ponty (Cyprinus carpio L.) emésztőkészülékén különös tekintettel a májra.
[Thesis] (Unpublished)

K

Kajdocsi Lovász, Gabriella
A török hódoltság kori idegen etnikumok összehasonlító embertani vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Kalapis, Dorottya
A felgyorsult fehérje körforgás szerepe a transzlációs hibákkal szembeni alkalmazkodási folyamatokban.
[Thesis] (Unpublished)

Kanizsai, Orsolya
A Formica fusca és Camponotus vagus hangyafajok koegzisztenciájának formái és feltételei erdőssztyepp élőhelyeken.
[Thesis] (Unpublished)

Karcsúné Kis, Gyöngyi
Orexin jelentősége a vízanyagcsere, valamint a vazopresszin kiválasztás szabályozásában.
[Thesis] (Unpublished)

Kari, Beáta
A veleszületett immunitás vizsgálata Drosophila melanogasterben.
[Thesis] (Unpublished)

Karácsony , Zoltán
High Mobility Group fehérjék élettani szerepének vizsgálata Aspergillus nidulans modellszervezetben.
[Thesis] (Unpublished)

Kasi, Phanindra Babu
The Anti-amyloidogenic effect of natural product extracts on amyloid-like fibril formation of trypsin in aqueous organic solvents.
[Thesis] (Unpublished)

Kasza, Zsolt
Sclerotinia sclerotiorum patogenezisének molekuláris vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Kedves, Miklós
Az Equisetum fajok epidermis vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Keisham, Kabichandra
Studies on the sexual development of Aspergillus nidulans.
[Thesis] (Unpublished)

Kelemen, Krisztina
A kukorica csíkoltsági vírus életciklusa és a gazdasejt sejtciklusa közötti kapcsolat vizsgálata transzgenikus kukorica növényekben.
[Thesis] (Unpublished)

Kelemen, Zsolt
Lucerna hiszton H3 gén szabályozó régióinak vizsgálata transzgénikus növényekben.
[Thesis] (Unpublished)

Kenny, Paul
Screening and characterization of plant physiological traits using photosynthetic and phenotyping tools.
[Thesis] (Unpublished)

Kerekes, Erika Beáta
Illóolajok hatása élelmiszeriparban előforduló mikroorganizmusok biofilmképzésére és sejt-sejt közötti kommunikációjára.
[Thesis] (Unpublished)

Kerényi, Ádám
A bakteriális kommunikáció vizsgálata ágens alapú modellel.
[Thesis] (Unpublished)

Keszthelyi, Andrea
Cryptococcus Neoformans ellen hatásos killer toxint termelő illetve nem termelő Filobasidium Capsuligenum törzsek összehasonlítása, toxinjuk jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Kevei, Zoltán
Gümőspecifikus glicin-gazdag fehérjék vizsgálata Medicago fajokban.
[Thesis] (Unpublished)

Kevei, Éva
A ZEITLUPE fehérje szerepének vizsgálata a növényi cirkadián óra működésében és a fényszabályozott folyamatokban.
[Thesis] (Unpublished)

Khoroshyy, Petro
Dynamics of physical processes in proteins studied by kinetic absorption spectroscopy.
[Thesis] (Unpublished)

Kis, Emese
Gyógyszermolekulák és ABC transzporterek kölcsönhatásának vizsgálatára alkalmas in vitro rendszerek fejlesztése és validálása.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss, Brigitta
A Drosophila melanogaster FMRF-amid rokon neuropeptidjeinek és GPCR receptorainak genetikai analízise.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss, Enikő
Comparative genomics reveals the origin of fungal hyphae and multicellularity.
[Thesis]

Kiss, Mihály Arnold
Identification and characterisation of novel small nuclear RNAs.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss, Márton
Emésztőrendszeri diszfunkció és humorális immunválasz kapcsolata IV-es típusú kollagén mutációkkal Drosophilában.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss, Petra Veronika
A Drosophila 26S proteaszóma p54 alegységének lehetséges extraproteaszómális szerepe.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss, Péter János
A másodlagos élőhelyek szerepe a biodiverzitás megőrzésében.
[Thesis]

Kiss, Viktória
A Drosophila Atg9 autofágia gén szerepe az aktin citoszkeleton szabályozásában.
[Thesis]

Kiss, Éva
Az Acaryochloris marina cianobaktérium kettes fotokémiai rendszerének D1, D2 és citokróm b559 alegységeit, valamint a Hox hidrogenázt kódoló gének kifejeződésének vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Kissné Oláh, Boglárka
A környezet kötött nitrogén koncentrációjának a bakteriális syrM és ntrR gének által közvetített szabályozó szerepe a szimbiotikus nitrogénkötés egyes szakaszaiban.
[Thesis] (Unpublished)

Knapp, Levente
Egy új fokális ischaemiás modell kialakítása és az oxálecetsav hatásainak vizsgálata patkány központi idegrendszerén.
[Thesis] (Unpublished)

Kocsis, Kitti Anita
Az acetil-L-karnitin neuroprotektív hatásának vizsgálata ischemiás modelleken.
[Thesis] (Unpublished)

Kocsubé, Sándor
Humán patogén Candida fajok molekuláris kimutatása és jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Kol, Erzsébet
Előmunkálatok a Nagy Magyar Alföld moszatflórájához. I. Szeged és környéke.
[Thesis] (Unpublished)

Kolbert, Zsuzsanna
A nitrogén-monoxid (NO) szerepe, keletkezése és forrása auxin kezelés, valamint ozmotikus stressz alatt gyökerekben.
[Thesis] (Unpublished)

Kolisnychenko, Vitaliy S.
Genome engineering in Escherichia coli: methods and applications.
[Thesis] (Unpublished)

Komlósi, Gergely
Humán agykérgi neuronhálózatok működése és szerotonerg szabályozása.
[Thesis] (Unpublished)

Komonyi, Orbán
Drosophila ekdizon receptor izoformák genetikai és molekuláris analízise.
[Thesis] (Unpublished)

Konstantinova Zhiponova, Miroslava
The effects of stress factors on gene expression in higher plants.
[Thesis] (Unpublished)

Korcsmáros, Tamás
Jelátviteli útvonalak rendszerszintű adatbázisa és elemzése: új fehérjefunkciók, jelátviteli keresztbeszélgetések és gyógyszercélpont-jelöltek meghatározása.
[Thesis] (Unpublished)

Korpos Pintye-Gyuri, Éva
Expression of matrilins in mouse skeletal development and in a deer antler model of bone regeneration.
[Thesis] (Unpublished)

Kotogán, Alexandra
Járomspórás gombák extracelluláris lipázainak vizsgálata: enzimtermelés, hidrolitikus és szintetikus reakciók jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács, Balázs
A hipotalamusz paraventrikuláris magjában (PVN) elhelyezkedő tirotropin-releasing hormont (TRH) termelő idegsejtek TRH általi szabályozásának és a tanicitákkal létesített kapcsolatának elektrofiziológiai karakterizálása.
[Thesis]

Kovács, Beatrix
Kalmodulin génexpresszió a központi idegrendszer alacsony kópiaszámú kalmodulin mRNS tartalmú területein.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács, Dávid
Arany és ezüst nanorészecskék sejtbiológiai hatásainak vizsgálata p53 deficiens rákos sejtekben és tumor metasztázis modellben.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács, Etelka
Magas fehérjetartalmú ipari hulladékok anaerob fermentációjának fokozása adaptált mikrobaközösség segítségével.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács, Gergő
Rybp is required for neural differentiation of mouse embryonic stem cells.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács, Judit
Comparative study of salt stress-induced physiological and molecular responses in tomato (Solanum lycopersicum L.).
[Thesis] (Unpublished)

Kovács, Károly
Az anyagcsere szerkezetének hatása a genetikai interakciókra és a genomszerveződésre.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács, Laura
A Neosartorya fischeri által termelt defenzinszerű antifungális protein azonosítása és jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács, Levente
A DmUsp5 dezubikvitiláz fiziológiai funkciójának meghatározása Drosophila melanogasterben.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács, Ákos Tibor
Signal transduction cascades controlling the expression of NiFe hydrogenases and photosynthetic apparatus in Thiocapsa roseopersicina.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács, Éva
Elterjedési mintázatok és háttérváltozók kapcsolata a hangyaközösségek szerveződésében.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács-Sólyom, Ferenc
A tumorsejtek által kiválasztott galektin-1 T-sejtekre kifejtett apoptotikus hatásának mechanizmusa.
[Thesis] (Unpublished)

Kovácsné Csányi, Bernadett
Honfoglalás kori, valamint magyar és székely populációk apai ági genetikai kapcsolatrendszerének vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Kovácsné Lendvai, Ágnes
Sejtciklus specifikus gének szabályozása a növényi növekedés és fejlődés során.
[Thesis] (Unpublished)

Kozma, Gabriella
Egy Polycomb Response Element (PRE) in situ vizsgálata Drosophila melanogaster-ben génkonverzió segítségével.
[Thesis] (Unpublished)

Kozma-Bognár, László
A fitokróm fotoreceptorok szabályozó funkciójának molekuláris szintű vizsgálata transzgenikus növényekben.
[Thesis] (Unpublished)

Krecsmarik, Mónika
A krónikus alkoholfogyasztás hatása a nitrogén monoxid szintézise patkány és egér bélidegrendszerében.
[Thesis] (Unpublished)

Kredics, László
Környezeti tényezők Trichoderma törzsekre gyakorolt hatásának vizsgálata, és antagonista törzsek nemesítése.
[Thesis] (Unpublished)

Kriston-Pál, Éva
A mezenhimális őssejt-eredetű galektin-1 meghatározó faktor a felnőtt szöveti őssejtek pro-angiogén funkciójában.
[Thesis] (Unpublished)

Kristó, Ildikó
Az aktinkötő Moesin fehérje sejtmagi funkciójának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Kristóf, Lilla Alida
Paleoradiológia: Non-invazív módszertani lehetőség a történeti antropológiában.
[Thesis] (Unpublished)

Krizsán, Krisztina
Opportunista patogén Cochliobolus izolátumok jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Kulcsár, Ágnes
Dissection of the photocycles of bacterial retinal proteins based on time-resolved visible spectroscopy.
[Thesis] (Unpublished)

Kumar, Dileep
Functional characterization of the mevalonate-isoprenoid biosynthesis pathway genes in Mucor circinelloides.
[Thesis] (Unpublished)

Kuntam, Soujanya
Development of novel dyes and fluorescence-imaging based approaches for cellular localization and dynamics of lipid droplets.
[Thesis] (Unpublished)

Kurunczi, Anita
Neuroplasztikus változások a központi idegrendszerben: a gonadális hormonok szerepe.
[Thesis] (Unpublished)

Kármán, Zoltán
A PP4 foszfatáz kölcsönható partnereinek azonosítása és szubsztrátum-felismerő mechanizmusának feltárása.
[Thesis]

Kóródi, Katalin
Felnőttkori plaszticitás rágcsálók primer szomatoszenzoros kérgében.
[Thesis] (Unpublished)

Körmöczi, Péter
Trichoderma törzseken alapuló növényvédő és növénynövekedést serkentő bioeffektorok fejlesztése.
[Thesis] (Unpublished)

Körtvély, Előd
A kalmodulin gének kifejeződésének in silico, in vivo és in vitro vizsgálata a patkány központi idegrendszerében.
[Thesis] (Unpublished)

L

Laczi, Krisztián
Szénhidrogén bontó Rhodococcus erythropolis törzsek funkcionális genomikai analízise és biotechnológiai alkalmazása.
[Thesis] (Unpublished)

Laczkó-Dobos, Hajnalka
A foszfatidil-glicerin szerepe a fotoszintetikus szervezetek sejtfunkcióiban.
[Thesis] (Unpublished)

Lajkó, Dézi Bianka
A növényi RHO (ROP) GTP-áz kapcsolt receptor-szerű citoplazmatikus kinázok aktiválását befolyásoló aminosav motívumok azonosítása.
[Thesis] (Unpublished)

Lakatos, Gergely
Bakteriális partnerek által elősegített foto-fermentatív hidrogéntermelés Chlamydomonas algában.
[Thesis] (Unpublished)

Laurinyecz, Barbara
A Drosophila Melanogaster lamellocitáira jellemző molekulák funkcionális vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Lehoczki-Krsjak, Szabolcs
Tebukonazol és protiokonazol hatóanyagok mennyiségének, transzlokációjának, bomlásának és kalászfuzáriózis elleni hatékonyságának vizsgálata búzában különböző kijuttatási módszereknél.
[Thesis] (Unpublished)

Lehotai, Nóra
Szelén-indukált stresszválaszok vizsgálata Arabidopsis thaliana L. és Pisum sativum L. növényekben, a biofortifikáció lehetősége.
[Thesis] (Unpublished)

Leitgeb, Balázs
Az endomorfinok konformáció-analízise.
[Thesis] (Unpublished)

Lerner, Zita
Egy új vérsejt típus, a sokmagvú óriássejt szerepe a Drosophila sejt-közvetítette immunválaszában.
[Thesis]

Leviczky, Tünde
A növényi (Arabidopsis) aktivátor E2F transzkripciós faktorok szerepe a magfejlődésben és a sejtciklus szabályozásában.
[Thesis]

Li, Qiuzhen
RAD18-dependent Activation of FAN1 by Ub-PCNA to Rescue DNA Interstrand crosslinks along with TLS Pol η.
[Thesis]

Liker, Erika
Biochemical and structural studies of the cellular mRNA export factor TAP, and its interaction with the viral CTE-RNA.
[Thesis] (Unpublished)

Linka, Beáta
Kataláz aktivitás vizsgálata a Rhizopus oryzae opportunista patogén járomspórás gombában.
[Thesis] (Unpublished)

Linke, Nikolett
A glutamáterg neuronális rendszer fejlődése a humán magzati bélidegrendszerben.
[Thesis] (Unpublished)

Lipinszki, Zoltán
A poliubiquitin receptorok fejlődésstádium-specifikus szabályozása Drosophila melanogasterben.
[Thesis] (Unpublished)

Lukács, Gyöngyi
A Rhizomucor miehei járomspórás gomba HMG-koenzim A reduktáz génjének molekuláris és funkcionális vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

László, Kinga
Az α-kimotripszin stabilitása és működése szerves oldószeres közegben.
[Thesis] (Unpublished)

László, Orsolya
Gyermekkorú maradványok összehasonlító vizsgálata történeti népességekben.
[Thesis] (Unpublished)

Lénárt, Nikolett
Hiperlipidémia okozta neurodegeneratív és vér-agy gát-elváltozások ApoB-100 transzgenikus egerekben.
[Thesis] (Unpublished)

Lövei, Gábor
Vizsgálatok a Sylvia atricapilla és Phylloscopus collybita (Aves: passeriformes) fajok átvonuló populációin.
[Thesis] (Unpublished)

Lőrincz, Andrea
Dendritic information processing: placement and effect of GABAergic synapses, gap junctions, and voltage-gated ion channels on cortical neurons.
[Thesis] (Unpublished)

Lőrinczi, Gábor
Szubmediterrán erdei hangyaközösségek (Hymenoptera: Formicidae) tér- és időbeli szerveződése.
[Thesis] (Unpublished)

M

Maczel, Márta
'Sur les traces de la tuberculose' Criteries diagnostiques des attentes tuberculeuses du squlette humain et leur application dans des series anthropologiques hongroises et francaises.
[Thesis] (Unpublished)

Magyariné Berkó, Anikó
Terápiás lehetőségek kísérletes vastagbélgyulladásos patkánymodellben.
[Thesis] (Unpublished)

Majer, Petra
Antioxidánsok szerepe a levelek akklimációjában – rövidtávú alkalmazkodás változó megvilágításhoz.
[Thesis] (Unpublished)

Majoros, Hajnalka
A SerpinB2 és a SerpinB10 szerepe a DNS hibajavításban és a tumoros folyamatokban.
[Thesis] (Unpublished)

Marik, Tamás
Investigation of biologically active peptaibol compounds produced by members of the filamentous fungal genus Trichoderma.
[Thesis]

Marincs, Ferenc
Regulation of nopaline uptake in Agrobacterium tumefaciens.
[Thesis] (Unpublished)

Marosi, Máté Gábor
Ischaemia okozta funkcionális és morfológiai károsodások és néhány lehetséges neuroprotektív beavatkozás vizsgálata patkány modellen.
[Thesis] (Unpublished)

Marton, Annamária
A melanoma lehetséges terápiás célpontjainak vizsgálata: az NF-κB jelátviteli útvonal gátlása és a melanoma sejtek termelte exoszómák immunmoduláló hatásának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Maróti, Gergely
Insights into the assembly of the NiFe hydrogenase enzymes.
[Thesis] (Unpublished)

Maróti, Judit
Metabolic versatility of [NiFe]-hydrogenases in Thiocapsa roseopersicina.
[Thesis] (Unpublished)

Masson, Muriel
The Osteological Evidence of Neolithic Populations from the Southern Great Plain of Hungary - An Insight into the Potential of Macroscopic Observations for the Demographic and Pathological Analyses of Past Populations.
[Thesis] (Unpublished)

Matusek, Tamás
Egy új Drosophila formin szövetspecifikus funkcióinak genetikai, sejtbiológiai, és biokémiai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Miclea, Sebastian Paul
Atypical transcriptional regulation and function of a new toxin-antitoxin-like module in Bradyrhizobium japonicum.
[Thesis] (Unpublished)

Migh, Ede
A dDAAM sejtvázszabályozó fehérje szinaptikus fejlődésben betöltött szerepének vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Miskolczi, Pál
A sejtek osztódásának aktiválásában és szabályozásában szerepet játszó fehérjék lucernában.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár, Andor
Galanin és monoaminerg rendszer jelentősége a vazopresszin kiválasztás.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár, Benedek
Brain State Dependent Activity in the Lateral Geniculate Nucleus.
[Thesis]

Molnár, Erika
Egy avar kori temető (Pitvaros-Víztározó) szisztematikus embertani feldolgozása.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár, Eszter
Új kismolekula-alapú módszerek kidolgozása és alkalmazása.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár, Gergely
Brasszinoszteroid-regulált génexpresszió vizsgálata Arabidopsis thaliana-ban.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár, Imre
A DAAM formin alcsalád szerepe az izomfejlődésben.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár, Árpád
A szeléntoxicitás és nitro-oxidatív stressz kapcsolatának vizsgálata különböző növényfajokban.
[Thesis]

Máté, Zoltán
A psbA génexpresszió és a D1 protein szintézis szerepe a második fotokémiai rendszer UV-B indukált károsításának helyreállításában.
[Thesis] (Unpublished)

Méhi, Orsolya Katinka
A vas homeosztázis, oxidatív mutagenezis és az antibiotikum rezisztencia evolúciójának kapcsolata.
[Thesis] (Unpublished)

Ménesi, Rudolf
A ghrelin-indukálta oxitocin elválasztás vizsgálata in vivo állatmodellben.
[Thesis] (Unpublished)

Mórocz, Mónika
DNS reparáció vizsgálatok emlőssejt tenyészeteken és Alzheimer-kóros betegek limfocitáin.
[Thesis] (Unpublished)

N

Nagy, Andrea
A matrilin-1 gén transzkripciós szabályozásának vizsgálata transzgenikus egerekben.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy, Csaba István
Szulfid és arzén alapú alternatív anyagcsereutak tanulmányozása a Synechocystis sp. PCC6803 cianobaktériumban.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy, Dávid
Különböző neuroprotekciós lehetőségek tanulmányozása ischaemiás patkány modelleken.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy, Enikő
A stresszválasz és a membránok kapcsolata emlős sejtekben.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy, Ildikó Katalin
A HupSL és Hox1 NiFe hidrogenáz enzimek összehangolt szabályozásának vizsgálata Thiocapsa roseopersicina baktériumban.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy, Lajos István
Talidomid analógok hatásának vizsgálata jelölésmentes szűrőrendszeren és a hepatocelluláris karcinóma egér modelljén.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy, László
An Investigation of the Phylogeny and Evolutionary Processes of Deliquescent Fruiting Bodies in the Mushroom Family Psathyrellaceae (Agaricales).
[Thesis] (Unpublished)

Nagy, Valéria
Aszkorbát-függő alternatív elektrontranszport növényekben és az aszkorbát szerepe a Chlamydomonas reinhardtii hidrogéntermelésének szabályozásában.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy, Zoltán
A búza (Triticum aestivum L.) glutamin szintetáz enzim viselkedése abiotikus stresszfolyamatok ( szárazság- és az alumíniumstressz) során.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy, Ágota
Ubikvitin formák és az ubikvitináció vizsgálata Drosophila melanogasterben.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy , Gábor
A HMG-KoA reduktáz funkcionális vizsgálata Mucor circinelloides-ben.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy, Olga
Az anafázis promoting komplex (APC/C) katalitikus modulja Drosophila melanogasterben.
[Thesis] (Unpublished)

Nagymihály, Marianna
Ploidy-dependent changes in the epigenome of symbiotic cells correlate with specific patterns of gene expression.
[Thesis] (Unpublished)

Nagyőszi, Péter
A Toll-szerű receptorok, valamint a dohányfüst összetevői által kiváltott funkciózavarok molekuláris mechanizmusai agyi endotélsejtekben.
[Thesis] (Unpublished)

Nedeianu, Saviana
Nitric oxide in membranes and aqueous media: spin trapping and interaction with spin labels. An electron paramagnetic resonance spectroscopic study.
[Thesis] (Unpublished)

Neparáczki, Endre Dávid
A honfoglalók genetikai származásának és rokonsági viszonyainak vizsgálata archeogenetikai módszerekkel.
[Thesis] (Unpublished)

Nyerges, Ákos József
Systematic genome engineering approaches to investigate mutational effects and evolutionary processes.
[Thesis] (Unpublished)

Nyeste, Antal
Cytoprotective and toxic functions of the prion protein family.
[Thesis] (Unpublished)

Nyilasi, Andrea
Fotobiohidrogén termelésében szerepet játszó enzimek bioszintézise és metabolikus kontextusa.
[Thesis] (Unpublished)

Nyilasi, Ildikó
A vasfelvételben szerepet játszó gének molekuláris jellemzése opportunista patogén járomspórás gombákban.
[Thesis] (Unpublished)

Németh, Edit
A búza (Triticum aestivum L.) kloroplasztisz lokalizált glutamin-szintetáz enzim allosztérikus szabályozása, a szubsztrátumszintű működés tanulmányozása.
[Thesis] (Unpublished)

Németh, Tibor
Gazda - patogén kölcsönhatás vizsgálata Candida fertőzések során.
[Thesis] (Unpublished)

O

Oláh, Szabolcs
Diverse role of neurogliaform cells in cortical microcircuits.
[Thesis] (Unpublished)

Oriana Ciurciu, Anita
Functional analysis of Drosophila melanogaster histone H4 specific acetylase complex and its role in regulating chromatin structure.
[Thesis] (Unpublished)

Otgonchimeg, Rentsendorj
Transcriptional regulation of the martilin-1 gene.
[Thesis] (Unpublished)

Ozsvár, Attila
Mielinhüvely degradációt követő lipid törmelék eloszlás vizsgálata a központi idegrendszerben CARS mikroszkópiával és Agykérgi neurogliaform sejthálózat által kiváltott ionotróp és metabotróp gátló posztszinaptikus válaszok eltérő összegződése.
[Thesis] (Unpublished)

P

Paja, László
Joint fusions in palaeopathology: diagnosis and epidemiology.
[Thesis] (Unpublished)

Pallos, Judit
Inhibition of specific histone deacetylases suppresses pathogenesis in a Drosophila model of Huntington’s disease.
[Thesis] (Unpublished)

Palágyi, Andrea
A fitokróm B fotoreceptor szerepe a növényi cirkadián óra és ritmusok szabályozásában.
[Thesis] (Unpublished)

Palágyi-Mészáros, Lívia Sarolta
A HYN hidrogenáz alegységeinek vizsgálata Thiocapsa Roseopersicina BBS-ben.
[Thesis] (Unpublished)

Pankotai, Tibor
Az ADA2b adaptor fehérjéket tartalmazó hiszton acetiltranszferáz komplexek szerepének vizsgálata Drosophila melanogaster-ben.
[Thesis] (Unpublished)

Pankotai-Bodó, Gabriella
A hidrogenáz enzim autokatalitikus működésének vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Pap, Ádám
Humán vizeletből dúsított O-glikopeptidek tandem tömegspektrometriás jellemzése EThcD aktiváció alkalmazásával.
[Thesis]

Papdi, Csaba
Új genetikai stratégia kidolgozása az Arabidopsis stressz válaszát szabályzó gének azonosítására.
[Thesis] (Unpublished)

Papp, Csaba Gergő
Az antifungális rezisztencia és a virulencia összefüggésének vizsgálata Candida parapsilosis-ban.
[Thesis] (Unpublished)

Pardi, Norbert
A Drosophila melanogaster p53 sumoilációjának molekuláris biológiai és genetikai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Pataki, Andreea Csilla
The isolation of new tissue polarity genes in Drosophila and the genetic analysis of Rab23 involved in the regulation of the number and planar organization of the adult cuticular hairs.
[Thesis] (Unpublished)

Pato Santa Maria, Ana Raquel
The role of brain endothelial surface charge and glycocalyx in the function and integrity of the blood-brain barrier.
[Thesis]

Peca, Loredana
Metal-inducible promoters of Synechocystis sp. PCC 6803 and their use for whole-cell bioreporter development.
[Thesis] (Unpublished)

Perhald, Ariana Titiana
Development and application of transgenic approaches to study the NORK gene implicated in symbiotic interactions.
[Thesis] (Unpublished)

Pettkó-Szandtner, Aladár
Lucerna ciklin-függő kináz inhibitor fehérje jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Pető , Andrea
A nitrogén-monoxid (NO) szerepe, reaktív oxigénformákkal (ROF) és auxinnal való kapcsolata réz stressz során.
[Thesis] (Unpublished)

Pintér, Zoltán
Antropometriai paraméterek diagnosztikus hatékonysága az elhízás, különös tekintettel a zsigeri zsírfelhalmozódás és bizonyos kardiovaszkuláris rizikótényezők tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Pirity, Melinda Katalin
A polycomb protein RYBP/DEDAF in vivo funkcióinak vizsgálata transzgenikus módszerekkel.
[Thesis] (Unpublished)

Poles, Marietta Zita
Metán belélegzés hatása az akut mesenterialis ischaemia és a korai reperfúzió okozta bélszakasz-függő funkcionális, strukturális és molekuláris változásokra patkány bélcsatornában.
[Thesis] (Unpublished)

Polgár, Noémi
Interaction of lysyl oxidase with the hormone placental lactogen and its effect on mammary epithelial cell proliferation and migration.
[Thesis] (Unpublished)

Poór, Péter
Sóstressz és szalicilsav indukálta élettani folyamatok összehasonlító vizsgálata paradicsomban: akklimatizáció vagy programozott sejthalál.
[Thesis] (Unpublished)

Priskin, Katalin
A Kárpát-medence avar és honfoglalás kori lóállományának archaeogenetikai elemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Páhi, Zoltán
TAF10 fehérjék szerepe Drosophila melanogaster-ben.
[Thesis] (Unpublished)

Pál, Margit
Az APC komplex TPR alegységeinek genetikai analízise Drosophila melanogasterben.
[Thesis] (Unpublished)

Páldy, Ferencz Sándor
A Drosophila melanogaster kalpainok és a sejtvándorlás.
[Thesis] (Unpublished)

Pálinkás, Hajnalka Laura
Genomic uracil occurence and the role of dUTPase in transgenic models.
[Thesis]

Pápai, Gábor
A Drosophila melanogaster Dtl és Ada2aRpb4 génjeinek szerkezeti és funkcionális vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Pérez Salamó, Immaculada
Functional characterization of the Arabidopsis heat shock factor A4A, identified by a novel genetic screen.
[Thesis] (Unpublished)

Péteri, Adrienn Zsanett
Mikroszkópikus gombák mikotoxin-bontó képességének vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Pósa, Anikó
Az ösztrogén és raloxifen közvetítette kardiovaszkuláris protektív mechanizmusok.
[Thesis] (Unpublished)

Pósa, Annamária
A Mycobacterium tuberculosis komplex archaikus DNS kimutatása emberi csontvázmaradványokból.
[Thesis] (Unpublished)

R

Radvánszkiné Mikuláss, Kata
Antimikrobiális hatású gümő-specifikus ciszteinben gazdag (NCR) peptidek hatásmechanizmusának feltárása és a velük kölcsönhatásba lépő bakteriális fehérjék azonosítására alkalmas rendszer kidolgozása.
[Thesis] (Unpublished)

Ramasamy, Aruna Vigneshwari
Bioprospecting and biodiversity investigations of endophytic fungi isolated from medicinal plants and mosses.
[Thesis]

Raskó, Tamás
C5-citozin metiltranszferázok szekvenciaspecifikus DNS felismerésének vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Rauch, Tibor
Cisz reguláló elemek szerepe a Matrilin-1 gén transzkripciós és poszt-transzkripciós szabályozásában.
[Thesis] (Unpublished)

Rehman, Ateeq Ur
Detection of singlet oxygen production and its relation to photosystem II photodamage in cyanobacteria and microalgae.
[Thesis] (Unpublished)

Reşat, Çınar
New Directions in Receptor Research; Receptor Selectivity and Promiscuity.
[Thesis] (Unpublished)

Rigó, Gábor
Az Arabidopsis CRK5 protein kináz szerepe a gyökérgravitropizmus szabályozásában.
[Thesis] (Unpublished)

Rigó, Krisztina
Az ochratoxin termelés előfordulásának, biokémiai és genetikai hátterének vizsgálata Aspergillus fajokban.
[Thesis] (Unpublished)

Rios-Gonzalez, Krisztina
A növényi antioxidáns védekezőrendszer enzimatikus elemeinek változása só (NaCl) stressz hatására.
[Thesis] (Unpublished)

Riyazuddin, Riyazuddin
Overexpression of the Arabidopsis glutathione peroxidase-like 5 gene (AtGPXL5) resulted in altered redox status, plant development and salt tolerance.
[Thesis] (Unpublished)

Román, Viktor
A fejlődő bélidegrendszer kvalitatív és kvantitatív elemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Rozs, Magdolna
Egy új keratinbontó Bacillus licheniformis törzs izolálása és jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Rus, Florentina
Expression and novel function of Filamin-240 in lamellocyte development in Drosophila.
[Thesis] (Unpublished)

Rádi, Feríz
Hazai nemesítésű kukorica tenyészanyagok genetikai forrásainak bővítése innovatív módszerekkel.
[Thesis]

Rákos, Gabriella
Neuroprotekció vizsgálata trauma és stroke modellen.
[Thesis] (Unpublished)

Rátkai, Csilla
Characterization of medically important Pseudomonas aeruginosa isolates.
[Thesis] (Unpublished)

Rózsa, Márton
Whole cell patch clamp analysis of non-synaptic and synaptic signaling in rodent and human supragranular neocortex.
[Thesis] (Unpublished)

Rózsa, Éva
Kinureninek elektrofiziológiai hatásvizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

S

Sajben-Nagy, Enikő Ilona
Laskagomba-patogén Pseudomonas törzsek vizsgálata, és az ellenük történő biológiai védekezés lehetőségeinek felmérése.
[Thesis] (Unpublished)

Sandy, Péter
Identification of three novel p53-interacting proteins.
[Thesis] (Unpublished)

Schwéger, Szabina
Eastern Palearctic oak cynipid inquilines (Hymenoptera: Cynipidae: Synergini) and associated gallwasps (Hymenoptera: Cynipidae: Cynipini).
[Thesis] (Unpublished)

Seltmann, Katja C.
Advancement in Hymenoptera Research through Anatomy Ontology Development.
[Thesis] (Unpublished)

Seregélyes, Csaba
Isolation and characterization of Mhb1, a novel non-symbiotic hemoglobin from Medicago sativa.
[Thesis] (Unpublished)

Sergiu, Netotea
Network evolution models and bacterial communication.
[Thesis] (Unpublished)

Sike, Ádám
ABCB1 transzporterek vizsgálata multidrog rezisztens patkány hepatoma sejtekben.
[Thesis] (Unpublished)

Simon, Anna
A distinct GABAerg cell type: studies on the neurogliaform cell in the cerebral cortex.
[Thesis] (Unpublished)

Singh, Dhirendra Kumar
Characterization of secreted aspartyl proteases in Candida parapsilosis.
[Thesis] (Unpublished)

Sinka, Rita
Az ivarsejtek kialakításában szerepet játszó poirot gén azonosítása és jellemzése Drosophila melanogasterben.
[Thesis] (Unpublished)

Sinkó, Ildikó
A dohányzás okozta DNS károsodások és javításuk vizsgálata emberi Cumulus és Granulosa sejtekben.
[Thesis] (Unpublished)

Sipos, Botond
A Nimrod szupergéncsalád evolúciója.
[Thesis] (Unpublished)

Somogyi, Kálmán
A határsejtvándorlás szabályozásban résztvevő gének azonosítása és jellemzése ecetmuslicában.
[Thesis] (Unpublished)

Somogyvári, Ferenc
Application of real-time PCR methods in population genetics.
[Thesis] (Unpublished)

Soós, József
Nem-véletlen tendenciák néhány evolúciós megnyilvánulása és biotechnológiai használhatósága.
[Thesis] (Unpublished)

Spekker, Olga
Evaluation of endocranial bony changes in relation to tuberculosis in the Robert J. Terry Anatomical Skeletal Collection (Washington, DC, USA).
[Thesis] (Unpublished)

Spohn, Réka
A bakteriális antibiotikum rezisztencia de novo evolúciója és járulékos következményei.
[Thesis] (Unpublished)

Steinbach, Gábor
Differenciál-polarizációs lézerpásztázó mikroszkóp fejlesztése és felhasználása anizotróp biológiai szerkezetek feltárásában.
[Thesis] (Unpublished)

Stier, Ildikó
SssI DNS metiltranszferáz által katalizált citozin dezamináció.
[Thesis] (Unpublished)

Strang, Orsolya
Biogáz termelés lignocellulózban gazdag biomasszákból bioaugmentációval és előkezeléssel.
[Thesis]

Surya, Henry
Polycomb protein RYBP regulates transcription factor Plagl1 during in vitro cardiac differentiation of mouse embryonic stem cells.
[Thesis]

Szabadics, János
Consequences of sequences: Studies on convergent and divergent elements of neorotical inhibitory microcircuits.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó, András
A papain konformációstabilitása, stabilizálása és alkalmazása szerves oldószeres közegben.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó, Anikó
A BigH1 alternatív linker hiszton szerepe a Drosophila korai fejlődésben.
[Thesis]

Szabó, Enikő
A mesenchymalis őssejtek funkcionális heterogenitása nem gyulladásos és gyulladásos mikrokörnyezetben.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó, Kornélia Ágnes
Analysis of border cell migration using systematic gain-of-function studies in Drosophila melanogaster.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó, Milán
Macro-organization and structural flexibility of the photosynthetic pigment system in diatoms.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó, Renáta
Az ösztrogénhiány, elhízás és a szabadidős testmozgás hatásának vizsgálata állatkísérletes modellekben.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó, Zsolt
Éter típusú üzemanyag-adalékok mikrobiális bontása: a Methylibium sp. T29 jelű, új MTBE-bontó törzs izolálása és jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó, Áron
A drosophila melanogaster 26s proteaszóma RTP1 alegységeinek molekuláris genetikai és funkcionális vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Szakál, Barnabás
A kínai hörcsög heterokromatin protein 1 (HP1) génjeinek klónozása és jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Szalai, Zita
A szabadidős mozgás kardiovaszkuláris és vastagbélgyulladást csökkentő hatása patkányban: a hem-oxigenáz és a nitrogénmonoxid-szintáz enzimek szerepe.
[Thesis] (Unpublished)

Szalay-Bekő, Máté
Biológiai hálózatok átfedő modularizálását végző számítógépes programok és azok alkalmazási területei.
[Thesis] (Unpublished)

Szamecz, Béla
Heterológ fehérjék expressziójára alkalmas rendszer fejlesztése.
[Thesis] (Unpublished)

Szameczné Rutkai, Edit
A Lambda bakteriofág másodlagos attachment helyekre való integrációja megváltozott specifitású int mutánsok esetén.
[Thesis] (Unpublished)

Szappanos, Balázs
Génkölcsönhatások és evolúciós újítások vizsgálata anyagcsere-hálózati megközelítéssel.
[Thesis] (Unpublished)

Szatmári, Anna-Mária
A brasszinoszteroid bioszintézis és érzékelés napszakos szabályozása.
[Thesis] (Unpublished)

Szebeni, Gábor János
A galektin-1 alapvető faktor a csontvelő eredetű mesenchymalis őssejtek tumor fejlődést serkentő hatásában.
[Thesis] (Unpublished)

Szebenyi, Csilla
Spórafelszíni fehérjéket kódoló gének jellemzése Mucor circinelloides-ben.
[Thesis]

Szegletes, Zsolt
Növények antioxidáns védekezőmechanizmusai környezeti stresszfeltételek mellett.
[Thesis] (Unpublished)

Szekeres, András
Hazai talajmintákból izolált Trichoderma törzsek ökofiziológiai és molekurális vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Szemes, Marianna
Design and development of nucleic acid amplification-based assays for the detection and characterization of plant viruses.
[Thesis] (Unpublished)

Szepesi, Ágnes
Hosszútávú szalicilsav előkezelés hatása paradicsom növények sóstressz akklimatizációjára.
[Thesis] (Unpublished)

Szigeti, Gyöngyi
Az Aspergillus nemzetség átfogó filogenetikai analízise; potenciális mikotoxin-termelő és opportunista patogén fekete Aspergillus törzsek jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Szikossy, Ildikó
Sebészeti beavatkozások nyomai a XVIII. századi váci múmiákon.
[Thesis]

Szilágyi, Árpád
Növényi és állati eredetű hulladékok hasznosíthatósága biogáz előállítására.
[Thesis]

Szlanka, Tamás
A 26S proteaszóma p54 alegységét érintő deléció előállítása és jellemzése Drosophila melanogaster-ben.
[Thesis] (Unpublished)

Szuperák, Milán
Ivarsejtek kialakulásában szerepet játszó faktorok azonosítására alkalmas genomszintű vizsgálati módszerek kidolgozása Drosophila melanogasterben.
[Thesis] (Unpublished)

Szvetnik, Attila
Escherichia coli aminosav-transzporterek vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Szász, András
A veleszületett immunitás szabályozásának vizsgálata in vitro és in vivo rendszerekben.
[Thesis] (Unpublished)

Szécsényi, Mária
Fajtafüggő élettani és transzkriptszintű változások szárazságstressz hatására búzában.
[Thesis] (Unpublished)

Székely, Gyöngyi
The regulatory roles of P5CS genes in Arabidopsis thaliana.
[Thesis] (Unpublished)

Szőllősi , Réka
Nehézfémkezelés által kiváltott oxidatív stressz vizsgálata csírázó indiai mustár (Brassica juncea L.) magvakban.
[Thesis] (Unpublished)

Szőri-Dorogházi, Emma
A membránkötött Hyn [NiFe] hidrogenáz enzim struktúra-funkció analízise Thiocapsa roseopersicina-ban.
[Thesis] (Unpublished)

Szűcs, Attila
A búzaszem fejlődésében szerepet játszó gének azonosítása bioinformatikai és molekuláris módszerekkel.
[Thesis] (Unpublished)

Sümegi, Máté
A Drosophila melanogaster 26A proteaszóma alegységösszetétele, alegységszerkezet-változásai és O-glikozilációi.
[Thesis] (Unpublished)

T

Takács, István Gábor
Szénhidrátbontó enzimek gátlásának vizsgálata STZ indukált diabetes mellitus egérmodellben.
[Thesis] (Unpublished)

Takács, Mária
Hidrogén metabolizmusban szerepet játszó gének és géntermékek vizsgálata Thermococcus litoralis-ban.
[Thesis] (Unpublished)

Takács, Sándor
Fehérje interakciók az ecetmuslica telomerének retrotranszpozonjain.
[Thesis] (Unpublished)

Takács, Zoltán
Exogén SA kezelések fényben és sötétben történő hatásának összehasonlító elemzése vad típusú és etilén receptor mutáns, Never-ripe paradicsom növények leveleiben.
[Thesis] (Unpublished)

Takács, Zsanett
A Drosophila spektraplakin szerepe hámzáródási folyamatokban.
[Thesis] (Unpublished)

Takó, Miklós
Járomspórás gombák béta-glükozidáz enzimeinek vizsgálata: az enzim tisztítása és jellemzése, a kódoló gének molekuláris és funkcionális elemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Talapka, Petra
Strukturális és molekuláris változások Crohn-beteg patkányok bélidegrendszerében.
[Thesis] (Unpublished)

Temesváriné Ábrahám, Edit
A prolin felhalmozódás és az ebben kulcsszerepet játszó gének transzkripcionális szintű vizsgálata Arabidopsis thaliana-ban.
[Thesis] (Unpublished)

Tenger, Katalin
A mitokondriális citokróm c poszttranszlációs érése.
[Thesis] (Unpublished)

Tengölics, Roland
A hidrogenázok és a kénanyagcsere kapcsolatának jellemzése fototróf bíbor kénbaktériumokban.
[Thesis] (Unpublished)

Terecskei, Kata
Egy kis GTP-kötő fehérje szerepe a növényi cirkadián óra, stressz-válaszok és a fényfüggő endoreduplikáció szabályozásában.
[Thesis] (Unpublished)

Tihanyi, Balázs
10. századi fegyveresek aktivitás okozta szkeletális elváltozásainak összehasonlító vizsgálata. A fegyvermelléklet adás szokásának bioarchaeológiai megközelítése.
[Thesis]

Tiricz, Hilda
Szimbiotikus eredetű, antimikrobiális típusú peptidek hatása Sinorhizobium meliloti baktériumra.
[Thesis] (Unpublished)

Tirián, László
Developmental and molecular genetics of Ketel, the Drosophila homologue of importin-beta.
[Thesis] (Unpublished)

Tombácz, István
A Drosophila melanogaster Fcp1 foszfatáz szerkezetének és funkciójának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Tserennadmid, Rentsenkhand
Illóolajok és kombinációik hatása élelmiszerromlást okozó mikroorganizmusokra.
[Thesis] (Unpublished)

Tubak, Vilmos
A TL1A/VEGI gén expressziójának vizsgálata differenciálódó csirke porcszövetben és humán autoimmun folyamatokban.
[Thesis] (Unpublished)

Tuka, Bernadett
Role of pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide (pacap) in the trigeminovascular system: preclinical and clinical results.
[Thesis] (Unpublished)

Turóczy, Zoltán
The role of rice aldo/keto reductases in the detoxification of reactive carbonyls and their use to create stress resistant transgenic plants.
[Thesis] (Unpublished)

Tyagi, Chetna
Structural investigation of peptaibols using accelerated molecular dynamics simulations.
[Thesis]

Tímár, Edit
Megváltoztatott szekvenciaspecifitású DNS metiltranszferázok létrehozása és vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth, Adél
Az opportunista humánpatogén Candida parapsilosis élesztőgomba elleni természetes és adaptív immunválasz vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth, András
Hidrogén és kén anyagcserében szerepet játszó NAD+/NADP+ függő enzimek Thermococcus litoralis hipertermofil archaebaktériumban.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth, Anna
Egy emlős mesterséges kromoszóma több génnel történő feltöltésének új módszere.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth, Erzsébet Melinda
A Hsp27 neuroprotektív szerepének tanulmányozása transzgenikus egerekben.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth, Eszter Judit
Curvularia lunata interakciójának vizsgálata a természetes immunválasz sejtjeivel.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth, Liliána
A Neosartorya fischeri antifungális protein 2 (NFAP2) izolálása és jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth, Mónika
Az MDR1 gén kromatin szerkezetének tanulmányozása gyógyszerérzékeny és gyógyszerrezisztens humán sejtekben.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth, Renáta
Az opportunista humánpatogén Candida parapsilosis patomechanizmusának molekuláris szabályozottsága.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth, Réka
A növényi cirkadián óra szerepének vizsgálata a fotoreceptor gének kifejeződésének szabályozásában.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth, Ágnes
Az élesztő Mgs1 és a humán WRNIP1 fehérjék szerepe a G-kvadruplexet formáló DNS szakaszok replikációjában.
[Thesis]

Tölgyesi, Csaba
Gyepközösségek közötti ökotonok dinamikája egyirányú és fluktuáló vízállapot-változások mellett.
[Thesis] (Unpublished)

Tömöry, Gyöngyvér
A Kárpát-medence honfoglalás kori (10-11. századi) lakosságának valamint mai magyar nyelvű népcsoportoknak összehasonlító mitokondriális alapú filogeográfiai analízise.
[Thesis] (Unpublished)

Török, Nóra
Eltérő életkori sajátságokat mutató neurológiai kórképek genetikai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

U

Ughy, Bettina
Phycobilisome assembly in Synechocystis sp. strain PCC6803.
[Thesis] (Unpublished)

Ulicsni, Viktor
Investigation of traditional ecological knowledge of wild animal species in the Carpathian Basin.
[Thesis]

Umenhoffer, Kinga
Az Escherichia coli K-12 inszerciós elemeinek hatása a genom stabilitására.
[Thesis] (Unpublished)

V

Vajravel, Sindhujaa
Carotenoids affect the structure and functions of the Cyanobacterial photosynthetic complexes.
[Thesis] (Unpublished)

Valkai, Ildikó Anna
Stressztoleranciát biztosító gének azonosítása a halofita Lepidium crassifolium-ból.
[Thesis] (Unpublished)

Vamoş, Ecaterina Edith
Analysis of the mechanism by which dADA2 factors contribute to the specificity of dSAGA and dATAC histone acetyltransferase complexes.
[Thesis] (Unpublished)

Varga, Dániel Péter
Az akut L-kinurenin szulfát kezelés magatartási, szövettani és keringési hatásainak komplex vizsgálata C57Bl/6j egér törzsben.
[Thesis] (Unpublished)

Varga, Gergely István
A Headcase a Drosophila melanogaster vérsejtképződésének szabályozó faktora.
[Thesis] (Unpublished)

Varga, Júlia
Epigenetikai faktorok hatásának vizsgálata a Huntington-kór patomechanizmusában Drosophila modellben.
[Thesis]

Varga, Torda
Examining the macro-evolution and genetic background of complex multicellular structures in mushroom-forming fungi (Agaricomycetes).
[Thesis]

Vass, István Zoltán
A PhrA fotoliáz és szerkezeti homológja a PhrB kriptokróm szerepe a Synechocystis sp. PCC 6803 kettes fotokémiai rendszerének javítási ciklusában.
[Thesis] (Unpublished)

Vastag, Mária
Genetikai és rendszertani vizsgálatok a Rhizomucor nemzetségben.
[Thesis] (Unpublished)

Vaz, Amanda Grace
Characterization of novel hydrophobic surface binding proteins in Mucor circinelloides.
[Thesis]

Vedelek, Balázs
A Drosophila telomer védelmét szolgáló fehérjék fajképzésben betöltött lehetséges szerepének vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Vedelek, Viktor
A Drosophila melanogaster poszt-meiotikus spermatogenezisében szerepet játszó gének vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Veres, Csilla
Illóolajok hatása toxintermelő fonalasgomba fajokra.
[Thesis] (Unpublished)

Veszelka, Médea
Rekreatív testmozgás kardioprotektív és gyulladáscsökkentő hatásának vizsgálata patkánymodellben.
[Thesis] (Unpublished)

Viczián, András
A fitokróm fotoreceptorok irányította jelátvitelben szerepet játszó transzkripciós faktor funkcionális vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Vidal Meireles, André Manuel
Ascorbate biosynthesis and its physiological roles in the green alga Chlamydomonas reinhardtii.
[Thesis] (Unpublished)

Vidács, Anita
Élelmiszeriparban használható illóolajok fertőtlenítő és antimikrobiális hatásának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Virágh, Eszter Erika
Az importin-α2 paralóg-specifikus szerepe és összehangolt együttműködése az importin-β/Ketel génnel az ecetmuslica korai embrionális fejlődésében.
[Thesis] (Unpublished)

Virágh, Máté
A Neosartorya fischeri antifungális protein (NFAP) heterológ expressziója és hatásmechanizmusának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Váradi, Gyula
Xantofill-ciklus függő folyamatok módosulása gyomnövények herbicid-rezisztens mutánsaiban.
[Thesis] (Unpublished)

Váradi, Orsolya Anna
Development of lipid biomarker based diagnostic method for TB research in archaeological samples via HPLC-HRMS.
[Thesis]

Várkonyi, Zsuzsanna
Membránok lipid- és pigmenttartalom változásának élettani hatása cianobaktériumokban.
[Thesis] (Unpublished)

Vízi, Sándor
A kalmodulin génexpresszió funkcionális vizsgálata és a Hmax érték számítása patkányagyi régiókban.
[Thesis] (Unpublished)

W

Walter, Fruzsina
Új lehetőség a vér-agy gát megnyitására: a tezmilifen és a rövidláncú alkilglicerolok hatása agyi endotélsejteken.
[Thesis] (Unpublished)

Waro Biru, Girma
Roles of voltage-gated Shal/Kv4 ion channels in D.melanogaster life span, motor activity, learning and memory.
[Thesis] (Unpublished)

Weinhardt, Nóra
CRISPR/Cas rendszerek és kis RNS-eik expressziójára alkalmazott promóterek vizsgálata.
[Thesis]

Wirth, Roland
Biogáz termelő mikroorganizmus közösségek vizsgálata metagenomikai megközelítéssel.
[Thesis] (Unpublished)

Wodala, Barnabás
A nitrogén-monoxid hatása borsólevelek fotoszintetikus elektrontranszportjára.
[Thesis] (Unpublished)

Y

Yu, Ping
Plant RBR proteins are phosphorylated in cell cycle-phase dependent manner and the B” regulatory subunit containing OsPP2A holoenzyme mediates the dephosphorylation of OsRBR1.
[Thesis] (Unpublished)

Z

Zahorán, Szabolcs
A terhesség alatti dohányzással összefüggésbe hozható endotéliális diszfunkció molekuláris vizsgálata köldökzsinór modellrendszerben.
[Thesis]

Zajta, Erik
A Syk/CARD9 szignalizáció szerepe a Candida parapsilosis immunológiai felismerésében.
[Thesis]

Zakar, Tomás
Lipidek és karotinoidok szerepe a cianobakteriális fotoszintetikus makrokomplexek kialakulásában.
[Thesis] (Unpublished)

Zambrano Carrillo, Carolina Lorena
Production of bioactive phenolic compounds from fruit residues by solid-state fermentation and carbohydrase treatment.
[Thesis] (Unpublished)

Zhang, Senlei
Developing tools for the functional analysis of NCR peptides in Medicago truncatula.
[Thesis]

Zsigmond, Eszter
A humán Spartan szerepe a DNS−fehérje keresztkötések eltávolításában.
[Thesis]

Zsigmond, Laura
A mitokondriális elektrontranszportot befolyásoló Arabidopsis PPR40 fehérje szerepe az abiotikus stresszválaszokban.
[Thesis] (Unpublished)

Zsindely, Nóra
A dSAGA specifikus hiszton acetiláció génműködés szabályozásban betöltött funkciójának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Zsámboki, János
A Nimród fehérje- és géncsalád szerepe a mikroorganizmusok felismerésében és bekebelezésében.
[Thesis] (Unpublished)

Zsíros, Ottó
A fény szerepe fotoszintetikus membránszerkezetet reguláló folyamatokban.
[Thesis] (Unpublished)

Zvara, Ágnes
A c-CrkII adapter fehérje C-terminális régiójának szerepe a fokális adhéziós kináz jelátviteli folyamataiban.
[Thesis] (Unpublished)

Zádori, Zoltán
Új virális funkciók felismerése szekvenciaelemzéssel.
[Thesis] (Unpublished)

Závorszky, Péter
Az oskar mRNS struktúrális szerepe a korai oogenezisben.
[Thesis] (Unpublished)

Á

Ács, Klára
A glicerinaldehid-3-foszfát dehidrogenázt (GPD) kódoló gén klónozása Mucor circinelloides-ből transzformációs rendszer kidolgozása céljából.
[Thesis] (Unpublished)

Ács, Norbert
Biogáztermelő mikrobaközösségek molekuláris biológiai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Ágoston, Vilmos
Hálózati modellek alkalmazása a molekuláris biológia néhány problémájára.
[Thesis] (Unpublished)

Ámon, Judit
Az első eukarióta nikotinsav hasznosítási útvonal felderítése, szabályozása és enzimeinek vizsgálata Aspergillus nidulans modellszervezetben.
[Thesis] (Unpublished)

É

Élő, Péter
Egy atadenovírus izolátum genomjának összehasonlító elemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Ö

Ördög, Attila
A gomba eredetű elicitor kitozán hatása a zárósejtek működésére: a sztómamozgás és a zárósejt fotoszintézisének kapcsolata.
[Thesis] (Unpublished)

Ötvös, Krisztina
Felismerések a nitrogén oxid sejtosztódást és differenciációt szabályozó tulajdonságáról lucernában.
[Thesis] (Unpublished)

Özge, Sözer
Carotenoids assist in assembly and functions of photosynthetic complexes in cyanobacteria.
[Thesis] (Unpublished)

Ú

Újfaludi, Zsuzsanna
A Drosophila p53 működésének vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Ő

Őszi, Erika
Az Arabidopsis E2FB transzkripciós faktor funkcionális jellemzése.
[Thesis]

This list was generated on 2021. október 21. 09:36:08 CEST.