Items where Subject is "01.06. Biological sciences"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | Ó | Ö | Ő
Number of items at this level: 535.

A

Agbas Abdulbaki
Biochemical characterization of opiate receptors in the human placental membrane fractions.
[Thesis] (Unpublished)

Aguilon Dianne Joy
The effect of habitat heterogeneity and human disturbance on ant and plant assemblages of karst dolines.
[Thesis]

Almási Nikoletta
Sigma-1 receptor mediálta protektív mechanizmus vizsgálata TNBS-indukálta patkány colitis modellben.
[Thesis]

Amal Ahmed Mohamed Hassan
Effect of heat shock treatment on heat resistance of microorganisms and biogenic amine synthesis.
[Thesis] (Unpublished)

Antal Annamária
Nem metrikus jellegek vizsgálata a szatymazi és Békés-povádzugi Árpád-kori széria leletein.
[Thesis] (Unpublished)

Antal Zsuzsanna
Gombaparazita Trichoderma törzsek biokémiai jellemzése és genetikai transzformációja.
[Thesis] (Unpublished)

Asztalos Béla
Stresszhatás és szövetkárosodás kimutatása halak vércukorszintjének és tejsav-dehidrogenáz enzimeinek meghatározásával.
[Thesis] (Unpublished)

Avasi Zoltán
Az árvízi perturbáció hatása epigeikus zoocönózisra.
[Thesis] (Unpublished)

Ayyad Maha
Tropical diseases : review paper.
[Thesis] (Unpublished)

B

Bachrati Csanád
Sejtciklus ellenőrzőpontok vizsgálata malignusan transzformált rágcsálósejteken.
[Thesis] (Unpublished)

Bagi István
A folyómedri iszapnövényzet vegetációdinamikája.
[Thesis] (Unpublished)

Bajusz Tamásné Kabók Katalin
Hőmérséklet hatása a fehérjék fluoreszcenciájára.
[Thesis] (Unpublished)

Bakos Ágnes
In vitro szövettenyésztési, regenerációs és transzformációs rendszerek kialakítása a gazda-parazita kölcsönhatások vizsgálatához Cuscuta trifolii fajban.
[Thesis] (Unpublished)

Baksa Katalin
A Drosophila melanogaster 87B8-10 régiójának molekuláris genetikai jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Bakó László
Természetes és szintetikus stilbének biológiai aktivitásának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Balikó Gabriella
Az Escherichia coli murI gén hiányának, illetve fokozott aktivitásának fenotipikus hatásai.
[Thesis] (Unpublished)

Balázs Géza
KoA mérése normál és kóros anyagban.
[Thesis] (Unpublished)

Banka Lajos
A máj méregtelenítő enzimrendszerének vizsgálata halakban.
[Thesis] (Unpublished)

Bankovics Attila
A Péteri-tó madárvilága.
[Thesis] (Unpublished)

Bankovics Attila
Természetvédelmi-ökológiai kutatások madarakon : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Barabás Klára
Festék-detergens rendszerekben végbemenő asszociációs folyamatok vizsgálata lumineszcenciás módszerekkel.
[Thesis] (Unpublished)

Barabás Zoltánné
A nitrát-redukció és a dinitrogén-fixálás kapcsolata Rhizobium meliloti-ban.
[Thesis] (Unpublished)

Barabás Nina Katalin
Effects of environmental stress factors on the antioxidant defence systems and molibdoenzymes in plants.
[Thesis] (Unpublished)

Baranji Katalin
Monoklonális ellenanyagok előállítása humán leukocyta interferonnal, valamint csirke sejtfelszíni antigénekkel szemben.
[Thesis] (Unpublished)

Baranyi Lajos
Malignus lymphomák immunmodulációs beavatkozásokat követő megjelenése és immunológiai jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Bariska János
Folyadékkristály tulajdonságú anyagok szintézise.
[Thesis] (Unpublished)

Bariska János
Labordiagnosztikai eljárások bevezetése a klinikai gyakorlatban.
[Thesis] (Unpublished)

Barta Anna
Szimultán fertőzött protoplaszt rendszer alkalmazása vírusinhibitorok tanulmányozására.
[Thesis] (Unpublished)

Barta Endre
A kapcsoló fehérje molekuláris evolúciójának és a gén 5' végének vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Barzda Virginijus
Spectroscopy and function of macroaggregates of the chlorophyll A/B light harvesting antenna.
[Thesis] (Unpublished)

Bashir Faiza
The detection, elimination and damaging effect of singlet oxygen in the photosynthetic apparatus of plants and microalgae.
[Thesis]

Bedéné Muskó Ilona
Fény - és elektronmikroszkópos vizsgálatok sáska agyon, különös tekintettel a gombatestre.
[Thesis] (Unpublished)

Bencze Gábor
Az imágó korongok fejlődésében gátolt mutáns Drosophila törzsek előállítása és előzetes jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Benkő Sándor
Modification of membrane fluidity by changing lipid unsaturation in mammalian cells: the medical aspects.
[Thesis] (Unpublished)

Benyhe Sándor
Delta opioid receptorok jellemzése (3H)D-Ala2-Leu5-enkefalinnal patkány agyban.
[Thesis] (Unpublished)

Berek Imre
A mikrobiológiai aktivitás és a kémiai szerkezet összefüggéseinek vizsgálata szteroid glikozidokkal új analitikai mikrobiológiai eljárás alkalmazásával.
[Thesis] (Unpublished)

Berek Imréné Petri Ildikó
Extrakromoszómális F faktorral rendelkező Escherichia coli törzsek izolálása és ezek genetikai tanulmányozása.
[Thesis] (Unpublished)

Berényi Mária
Eljárás fehérjék biotonil-[epsilon]-aminokapronsav-o-pentafluor-fenol észterrel való jelölése.
[Thesis] (Unpublished)

Bilgin Metin
Utilization of transgenic maize plants for functional analysis of a histone promoter and host-geminivirus interactions.
[Thesis] (Unpublished)

Bocska Béláné Nagy Julia
A morfológiai nem és életkor meghatározás eredményeinek összehasonlítása, valamint a vércsoport meghatározás eredményeinek értékelése egy Árpád-kori (Békés-povádzugi) temető csontanyagán.
[Thesis] (Unpublished)

Boda Bernadett
Agykérgi fokális epileptikus tevékenység tanulmányozása patkányban : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Boda Bernadett
Aminopyridinnel kiváltott in vivo görcstevékenység jellemzői patkány agykéreg elsődleges és másodlagos fókuszaiban.
[Thesis] (Unpublished)

Bodor Tibor
Az emberi csontszövet paleoszerológia vizsgálata. Módszertani és szerogenetikai értékelés.
[Thesis] (Unpublished)

Bodrossy Levente
Thermophilic methane-oxidising bacteria and their biotechnological potential.
[Thesis] (Unpublished)

Bokor Zsuzsanna
Tarvágás hatása egy bükkerdő talajlakó meso- és makroizeltlábu faunájára.
[Thesis] (Unpublished)

Boros András
A csirke mienterikus plexus embrionális fejlődésének morfológiai és hisztokémiai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Borosné Hatfaludy Zsófia
A vázizom anyagcsereenzimeinek aktivitás változása különböző típusú edzések hatására.
[Thesis] (Unpublished)

Buda Csaba
Foszfolipidek szerepe hőmérséklet-adaptációban.
[Thesis] (Unpublished)

Burg Kornél
DNS replikáció vizsgálata kínai hörcsög sejtvonalban (A HGPRT enzimet kódoló gén replikálódási időpontjának valamint a kromoszómák replikációs mintázatának meghatározása szinkronizált sejtkultúrákban).
[Thesis] (Unpublished)

Bus Veronika
Az Ehrlich-ascitescarcinoma sejtek A-vírusokhoz hasonló részecskéinek jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Buzás Zsuzsanna
A videodenzitometria alkalmazhatóságának kiterjesztése különböző biokémiai problémák megoldására.
[Thesis] (Unpublished)

Bálint József
Két Triticum aestivum őszi búzafajta zászlós és második levele szövettanának, vízgazdálkodásának és CO2 felvételének vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Bálint Tamás
Néhány édesvízi halfaj kolinerg enzimeinek jellemzése és két inszekticid ezen enzimekre gyakorolt hatásának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Bánfalvi Zsófia
Szimbiotikus nitrogénkötésért felelős gének lokalizálása Rhizobium melilotiban.
[Thesis] (Unpublished)

Békássyné Garai Anna
A gyökérrendszer eltávolítása után bekövetkező változások a Bánkuti 1201-es őszi búza csíranövény fotoszintetikus pigmentjénél.
[Thesis] (Unpublished)

Békéssy György
Dinitrofenol hatóanyagú peszticidek in vivo hatásának vizsgálata melegvérű szervezetekben.
[Thesis] (Unpublished)

Bérczi Alajos
Bimolekuláris lipid membránok ellenállása pH-függésének kísérleti és elméleti vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Búzás Beáta
Egy új tríciált delta opioid receptor szelektív peptid, a [3H][D-ala2]deltorfin II kötődési sajátságainak jellemzése in vitro receptorkötési tesztekben.
[Thesis] (Unpublished)

C

Chakraborty Payal
Nitric oxide synthase dysfunctionality in the umbilical cord vascular system during twin birth correlates with maturity and birth weight of the neonates.
[Thesis]

Csanádi Gyula
Az ENOD12 korai nodulációs gén molekuláris genetikai jellemzése Medicago növényekben.
[Thesis] (Unpublished)

Csanádi Gyula
Az ENOD12 korai nodulációs gén molekuláris genetikai jellemzése Medicago növényekben : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Csatorday Károly
Az elektrongerjesztési energia vándorlása klorofill-A tartalmú detergens micellákban.
[Thesis] (Unpublished)

Csiszár Jolán
A glifozát hatásmechanizmusának vizsgálata búza csíranövényeken.
[Thesis] (Unpublished)

Csiszár Katalin
Cianobakteriális klónozó rendszer kidolgozása a Pseudanabaena PCC 6903 fajra.
[Thesis] (Unpublished)

Csonka Csaba
The role of nitric oxide in classic preconditioning in isolated rat hearts.
[Thesis] (Unpublished)

Csont Tamás
Direct myocardial anti-ischaemic effect of glyceryl trinitrate.
[Thesis] (Unpublished)

Csorba Gábor
Rendszertani vizsgálatok denevéreken (Chiroptera: Rhinolophoidea).
[Thesis] (Unpublished)

Csordás-Tóth Éva
T4 fágindulált polinukleotid kináz felhasználása DNS szerkezet kutatásban.
[Thesis] (Unpublished)

Cséplő Ágnes
Linkomicin-rezisztens Nicotiana plumbaginifolia mutánsok előállítása és genetikai jellmezése.
[Thesis] (Unpublished)

Csörgő Tibor
Niche - vizsgálatok sympatrikus elterjedésű rokon madárfajokon.
[Thesis] (Unpublished)

Czakó Mihály
Aspergillus niger hiánymutánsok felhasználása aminosavak kvantitatív meghatározására.
[Thesis] (Unpublished)

Czakó Mihály
Oktopin-típusú Agrobacterium tumefaciens tumorindukáló-plazmid TR-régiójának integrálódása Nicotiana plumbaginifolia protoplaszt-transzformációs rendszerben.
[Thesis] (Unpublished)

Czakó Mihály
Transzformációs markerek és negatív szelekciós gének Agrobacterium általi növényi transzformációhoz.
[Thesis] (Unpublished)

Czékus Géza
A moravicai (Stara moravica) avar temető csontvázmaradványainak embertani jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

D

Dallmann Géza
A Rhizobium meliloti 16-3 mérsékelt fág kromoszóma térképezése restrikciós endonukleázokkal.
[Thesis] (Unpublished)

Dallmann Klára
Egy RNS processing enzim klónozása.
[Thesis] (Unpublished)

Dallmann László
Szomatikus sejtek genetikai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Dallmann Klára
Szilárd fázisú biokatalizátorok előállítása és gyakorlati alkalmazása : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Dancs Albert
Különböző fóliatakarás hatása a bab és a borsó szárazanyag produkciójára és energiahasznosítására.
[Thesis] (Unpublished)

Darkó Éva
Különböző herbicid-rezisztenciák hatása a fotoszintetikus apparátus működésére és stresszérzékenységére.
[Thesis] (Unpublished)

Dedeoglu Dalma Bilgin
Functional and developmental analysis of cell cycle control genes in alfalfa (Medicago sativa) and snapdragon (Antirrhinum majus).
[Thesis] (Unpublished)

Deli Mária Anna
Changes of permeability in response to histamine and tumor necrosis factor-alpha and their possible mechanism of action on an in vitro model of the blood-brain barrier.
[Thesis] (Unpublished)

Devasahayam J. Manjula Devi
Changes in photosynthetic apparatus and activity in protoplast culture.
[Thesis] (Unpublished)

Dey Indranil
Molecular and structural organization of phospholipid membranes in livers of marine and fresh water fish adapted to radically different temperatures in their course of evolution.
[Thesis] (Unpublished)

Deák Mária
Génátviteli rendszer kidolgozása lucernában.
[Thesis] (Unpublished)

Deák Péter
Balanszer kromoszóma izolálása és felhasználása fejlődésgenetikai vizsgálatokhoz Caenorhabditis elegans öntermékenyítő rendszerben.
[Thesis] (Unpublished)

Deák Mária
Stressz indukált gének molekuláris biológiai analízise lucernában : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Deák Péter
Membránpotenciál függő ioncsatorna gének genetikai és molekuláris analízise Drosophila melanogasterben.
[Thesis] (Unpublished)

Deák Zsuzsanna
A fotoszintetikus oxigénfejlődés mechanizmusának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Djuangsih Nani
Light-induced conformational changes of granal and agranal Thylakoids.
[Thesis] (Unpublished)

Dobi Albert László
A Humán Szérum Albumin gén IV. nagy fragmentjének kémiai szintézise és klónozása.
[Thesis] (Unpublished)

Dobler Lászlóné
A Tisza és mellékfolyói mederüledékének ökológiai vizsgálata a kovaalgák (Bacillariophyceae) minőségi és mennyiségi elemzése alapján.
[Thesis] (Unpublished)

Dobos Ilona
A csonthéjas gyümölcsfáink extraflorális nektáriumai.
[Thesis] (Unpublished)

Dobó Endre
Kolinerg - és GABA-erg rendszer immunhisztokémiai lokalizációja egér felső nyaki ganglionjában.
[Thesis] (Unpublished)

Domoki Ferencné Szőnyi Gabriella
Szteroidok néhány csoportjának rétegkromatográfiás tanulmányozásából levonható következtetések.
[Thesis] (Unpublished)

Dorgai László
A 16-3 bakteriofág helyspecifikus rekombinációs rendszere : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Dosztál István
Halastavak limnológiai vizsgálati eredményei és azok gyakorlati alkalmazhatósága.
[Thesis] (Unpublished)

Dudás Brigitta
Egy cisztron funkcióelemzése genetikai úton.
[Thesis] (Unpublished)

Dukay Brigitta Dóra
A HSPB1 neuroinflammációban betöltött moduláló szerepének vizsgálata transzgenikus egérmodellben.
[Thesis]

Dunai Anett
Multidrog-rezisztens baktériumok kompenzáló evolúciójának rendszerszintű vizsgálata.
[Thesis]

Dávid Dezső
Expression of hepato-specific functions in hepatoma cell lines.
[Thesis] (Unpublished)

Dékány Katalin
Csirke porc kapcsoló fehérje genomiális klónjainak térképezése.
[Thesis] (Unpublished)

Dósa Erika
Az urogenitális szervek gyulladásos megbetegedéseit okozó humán mycoplasma törzsek laboratóriumi vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

E

Endre Gabriella
Szimbiotikus nitrogénkötésben és levélfejlődésben hibás lucerna mutánsok genetikai analízise.
[Thesis] (Unpublished)

Endreffy Ildikó
Heteroglycanosisok vizsgálata Szabolcs-Szatmár megyei Tanács Jósa András Kórház R. I. Gyermekosztályán és a megye egészségügyi-szociális gyermekintézményeiben.
[Thesis] (Unpublished)

Endrész Valéria
Humán interferon-gamma termelése, tisztítása és jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Erdei Miklós
Táplálkozásbiológiai vizsgálatok végzése az Alsó-Tiszavidék rókapopulációkon.
[Thesis] (Unpublished)

Erdei Sára
A nukleinsavanyagcsere néhány sajátsága dohánymozaik vírus fertőzött dohány levélben.
[Thesis] (Unpublished)

Erdélyi Miklós
Az anyai hatás fejlődésbiológiai boncolása Drosophila melanogasterben: domináns nősténysteril mutációk izolálása és jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Estók Bertalan
A Kiskörei-tározó területén, valamint az Eger és Laskó patakon végzett hidrobiológiai vizsgálatok.
[Thesis] (Unpublished)

F

Faragó László
Kender (Cannabis sativa) ivarmegváltoztatása növényi hormonokkal.
[Thesis] (Unpublished)

Faragó Anikó
Epigenetikai módosítások hatásának és a cirkadián ritmus zavarának vizsgálata a Huntington-kór Drosophila modelljében.
[Thesis]

Farkas Gabriella
A Drosophila melanogaster 87A7 hősokk régióját szegélyező nukleáz hiperszenzitiv kromatinszerkezetet képző DNS szakaszok szekvenciaanalízise és kromatinrekonstrukciós vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Farkas József
A Lycopersicon esculentum x Solanum pennellii utódnemzedékeinek genetikai elemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Farkas Árpád
A Rába halainak rendszertani és ökológiai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Farkas Imre
Possible role of the C5a receptor in cell death and neurodegeneration.
[Thesis] (Unpublished)

Farkas Sándor
Isopodák szünbiológiai vizsgálata a Dráva-ártéren.
[Thesis] (Unpublished)

Farkas Tamás
Idegi plaszticitás tanulmányozása patkány szomatoszenzoros és motoros kérgén.
[Thesis] (Unpublished)

Fazekas Márta
Ammónium- és nitrátellátás hatása a rövid fény-sötét ciklusban nevelt paradicsom és kukorica szárazanyag felhalmozódására és kloroplasztisz szerkezetére.
[Thesis] (Unpublished)

Fehér László
Antifungális hatásvizsgálatok a demetoxitylophorinnal és származékaival.
[Thesis] (Unpublished)

Fekete Rózsa
Összehasonlító gyomvizsgálatok hagyományos művelésű és vegyszeresen kezelt búza- és kukoricavetésekben.
[Thesis] (Unpublished)

Fekete Csaba
Toxintermelő Fusarium-fajok genetikai elemzése molekuláris markerekkel.
[Thesis] (Unpublished)

Fekete Tamás
Biophysical investigations of single cells with optically actuated microtools.
[Thesis]

Fekete Tiborné Nagy Mária
A német juhászkutyák magatartásának vizsgálata, különös tekintettel a morfológiai alapjaira.
[Thesis] (Unpublished)

Feketené Csete Klára
Az eszteráze D és Glyoxaláze I enzimrendszerek vizsgálata Szeged és környéke népességében.
[Thesis] (Unpublished)

Feledi Adrienne
A trifolium repens morfológiai és anatómiai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Ferdinandy Péter
Ischemic myocardial function and reperfusion-induced arrhythmias: role of ATP sensitive K+-channel modulation and oxygen free radicals.
[Thesis] (Unpublished)

Finta Csaba
A KpnI metiltranszferáz molekuláris vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Finta Csaba
Tudományos eredmények összefoglalása [A KpnI metiltranszferáz molekuláris vizsgálata] : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Fodor Eleonóra
A tüdő metalloproteináz enzimaktivitása, különös tekintettel a gasztrinszármazékok katabolizmusára.
[Thesis] (Unpublished)

Fodor István
A foetoplacentális egység szteroidjainak és enzimeinek vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Forgó Emőke
A termálvíz hatása a fiatal uborkanövényekre.
[Thesis] (Unpublished)

Forrai Tamás
Rhizobium meliloti szimbiotikus mutánsok előállítása és jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Frank László
Másodlagos anyagcsere termékek szintézise Datura és Solanum szuszpenziós sejtkulturákban.
[Thesis] (Unpublished)

Franko András
A kémiai szerkezet és a mikrobiológiai aktivitás összefüggésének vizsgálata szalicilanilid származékokkal.
[Thesis] (Unpublished)

Fátrai Zsuzsanna
Kvantitatív immunelektroforézis alkalmazása szérumfehérjék vizsgálatában.
[Thesis] (Unpublished)

Fátyol Károly
Egy új kromoszóma specifikus centromer szekvencia azonosítása és molekuláris jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Földesi Imre
Establishment of a human granulosa cell culture for evaluation of the biological activity of human recombinant gonadotrophins.
[Thesis] (Unpublished)

Fülöp Erzsébet
A rövid fény-sötét ciklusok hatása a kukorica és paradicsom morfológiájára és a levél szöveti szerkezetére.
[Thesis] (Unpublished)

Fülöp László
Bakteriális O-glikozil hidrolázok izolálása, tisztítása és jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Füzi Zsuzsanna
A Trichoderma harzianum CBS 354.33 törzsének fiziológiai és genetikai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

G

Gajdos László
Immobilizálás hatása a különböző típusú vázizmok szakoplazmatikus retikulumának fehérje és lipid összetételére.
[Thesis] (Unpublished)

Galiba Gábor
Szövettenyésztési és sejtgenetikai módszerek alkalmazása dohány és búza rendszerben.
[Thesis] (Unpublished)

Garamszegi Nándor
A Rhizobium meliloti 41 16-3 fágja terminációs jelenségei.
[Thesis] (Unpublished)

Gaskó Béla
Ökofaunisztikai adatok Szeged környékének Cerambycida faunájához.
[Thesis] (Unpublished)

Gaur Paras
Discovery of small-molecule inhibitors of Uba1 and development of step-specific assays for PCNA ubiquitination.
[Thesis]

Gaálné Sebestyén Magdolna
Emberi fehérvérsejtek sejtfelszíni fehérjéinek vizsgálata monoklonális ellenanyagok segítségével.
[Thesis] (Unpublished)

Georgieva Milka Hristova
DNA repair on the level of the gene in teratocarcinoma cells.
[Thesis] (Unpublished)

Glatz Attila
A Synechocystis PCC 6803 cianobaktérium chaperonin génjeinek transzkripciós regulációja, és funkcionális analízise inszerciós mutagenezissel.
[Thesis] (Unpublished)

Godih Massoud Mahammed
Effect of cyanophage as-1 on the metabolic processes of anacystis nidulans.
[Thesis] (Unpublished)

Golovkin Maxim Vladimirovitch
The detection of AC/DS homologous DNA sequences in the genome of barley and utilization of AC/DS elements in production of transgenic maize plants.
[Thesis] (Unpublished)

Gombos Zoltán
A fém-ionok és koproporfirin szabályozó szerepe a tetrapirrol bioszintézisben.
[Thesis] (Unpublished)

Gombás Margit
Adatok a glucosaminó-glikánok szerepéhez az érelmeszesedésben.
[Thesis] (Unpublished)

Groma Géza
A bakteriorodopszin fotociklus kinetikája sejtvezikulákon.
[Thesis] (Unpublished)

Groma Gézáné Lévi Éva
Fehérjeszintézis gátlók és a táptalaj összetételének hatása dohány szövettenyészetekre.
[Thesis] (Unpublished)

Gróf Ilona
Tenyészetes epitélsejt modellek alkalmazása biológiailag aktív peptidek és adjuváns terápiás szerek hatásának vizsgálatára.
[Thesis]

Guba Ferenc ifj.
Az SR funkciójának vizsgálata a PSS elektrosokkal kiváltott modelljében.
[Thesis] (Unpublished)

Gullner Gábor
A formaldehid és a hidrogén-peroxid szerepe növényeknek abiogén stresszhatásokra adott reakcióiban, különös tekintettel a demetilezési folyamatokra.
[Thesis] (Unpublished)

Gulya Károly
A kolinerg és GABAerg neuronális struktúrák lokalizálása patkány bulbus olfactoriusában.
[Thesis] (Unpublished)

Gyovai Ferenc
Koegzisztens gyíkpopulációk ökológiai vizsgálata homokpusztai gyepen.
[Thesis] (Unpublished)

Gyuris Jenő
SV40 emlős tumorvírus enhanszer/promoter régiójához kapcsolódó élesztő sejtmagi fehérjék kimutatása.
[Thesis] (Unpublished)

Gyurkovics Henrik
A Drosophila melanogaster harmadik kromoszómája egy szakaszának genetikai és citológiai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Gyurkovics Henrik
Kromatinszerkezet és génműködés kapcsolata ecetmuslicában : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Györffy György
Vizsgálatok egy Szeged környéki fűszerpaprika-tábla tápnövényközösségén.
[Thesis] (Unpublished)

Györgyi Katalin
Szervesfoszfát-vegyületekkel történő akut és szubkrónikus kezelések funkcionális neurotoxikus hatásainak összehasonlító vizsgálata állatkísérletekben.
[Thesis] (Unpublished)

Gábriel Róbert
A myenterikus plexus és a neuromuszkuláris kapcsolat morfológiája béka tápcsatornában.
[Thesis] (Unpublished)

Göncziné Szabó Terézia
Szabolcs-Szatmár megye értelmi fogyatékos gyermekeinek humánbiológiai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

H

Halasy Katalin
Morfológiai és kísérletes vizsgálatok a Palingenia longicauda oliv. tracheakopoltyúján.
[Thesis] (Unpublished)

Hantos Zoltán
Kapilláris rendszerek áramlási viszonyainak modell-vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Hanusz Béla
Szuperoxid dizmutázok (SOD) vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Haracska Lajos
A Drosophila 26S proteáz regulátor komplexének molekuláris elemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Harka Ákos
Adatok a kiskörei víztároló területére eső Tisza-szakasz élővízi halállományához.
[Thesis] (Unpublished)

Harmat Beáta
Szünbiológiai vizsgálatok homokpusztai gyep Heteroptera-közösségein.
[Thesis] (Unpublished)

Hausinger Péter
Környezeti hatótényezők endokrin diszruptor (ED) hatásainak experimentális vizsgálata és kapcsolata a kardiovaszkuláris klinikai gyakorlattal.
[Thesis]

Haydu Zsolt
A szomatikus kompatibilitás vizsgálata protoplaszt fúzióból származó sejteken.
[Thesis] (Unpublished)

Hebshi Emhemmed A.
Antioxidant function of tocopherol, ascorbic acid and carotenoids in food and model systems.
[Thesis] (Unpublished)

Hegedűs Lili
A PARI fehérje szerepe a rekombináció-függő folyamatok szabályozásában elakadt replikációs villa esetén.
[Thesis]

Hegedűs Zoltán
A T-sejt antigén receptor komplex dzéta láncában található tirozin foszforilációs helyek vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Hegyi Hedvig
Kis RNS-ek primér és szekundér struktúrájának elemzése számítógéppel.
[Thesis] (Unpublished)

Hernádi László
Szenzoros sejtek fény és elektronmikroszkópos vizsgálata Helix pomatia L. talp és alsó tapogató kültakarójában.
[Thesis] (Unpublished)

Hevér-Szabó Anna
A hőrezisztencia és multidrog rezisztencia kialakulásának vizsgálata : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Hevér-Szabó Anna
A hőrezisztencia és multidrog rezisztencia kialakulásának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Hideg Éva
Szekundumos késleltetett lumineszcencia komponensek vizsgálata kloroplasztiszokban.
[Thesis] (Unpublished)

Hideg J. Ildikó
A Mantis religiosa populációdinamikai vizsgálata (1972-88).
[Thesis] (Unpublished)

Hoffmann Gyula
A follikuláris sejtek szerepe a muslica peték eredetében: az Apc mutáció fejlődésgenetikai jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Hoffmann Gyula
A Drosophila follikuláris sejtek származási viszonyainak és funkciójának genetikai elemzése nősténysteril mutációkkal.
[Thesis] (Unpublished)

Hoffmann Gyula
Kromatinszerkezetet befolyásoló mutációk izolálása és hatása a homeotikus génekre Drosophila melanogasterben : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Hong Nguyen Thi
The induced alterations of superoxide dismutase activity in stressed Synechococcus sp.- an obligate photoautotrophic cyanobacterium.
[Thesis] (Unpublished)

Hornung Erzsébet
Makrodekomponáló ízeltlábú populációk ökológiai vizsgálata alföldi gyeptársulásokban.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Emőke
Tavaszi árpafajták anatómiai vizsgálata, különös tekintettel a lisztharmat-rezisztenciára.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth György
A Scrophulariaceae pollenmorfológiája.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Ibolya
Foszfolipidek szerepe a búzák fagyállóságában.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Judit
Rhizobium meliloti általános transzdukciója.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth László
Elektromos és mágneses vizsgálatok lipid-jód molekulakomplexeken.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Lóránt
Oldott és rögzített aldoláz előállítása és jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Péter
Az N6- 2-(izopentenil) adenozin specifikus kémiai modifikálása a tisztított élesztő tRNSSer-ben.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Ágnes
A kelebiai halastavak zooplanktonjának szezonális vizsgálata 1981-1984-ben.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Éva
Rekombináns humán szérumalbumin előállítása.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Gábor
Geminivírus replikációs fehérjék vizsgálata az élesztő kettős-hibrid rendszerben : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Gábor
Rekombináns kloroplasztiszgenom vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth-Furdan Szabina
Fiziológiás és patológiás agyi állapotok celluláris és hálózati mechanizmusai.
[Thesis]

Hulesch Helga
Béta-receptor stimuláció hatása egér limfociták ciklikus adenozin-monofoszfát szintjére és migrációjára.
[Thesis] (Unpublished)

Hullán Lehel
Adatok a kannabidiolsav biológiai hatásmódjához.
[Thesis] (Unpublished)

Humphries Marian M.
Studies on the genetics of retinitis pigmentosa.
[Thesis] (Unpublished)

Hussein Samy Abd-El Rahman
Enzymatic modification of buffalo`s and cow`s milk proteins.
[Thesis] (Unpublished)

Huszár Lászlóné Fehér Evelin
Kinurénsav-analógok in vitro elektrofiziológiai vizsgálata az ischaemiás stroke szempontjából.
[Thesis]

Héder András
Mutational analysis of the HTLV-I trans-activator, Tax.
[Thesis] (Unpublished)

I

Ilioubaev-Omirulleh Serik
Genetic transformation and functional promoter analysis in maize (Zea mays L.).
[Thesis] (Unpublished)

Ilosvay György
A talajfelszínen mozgó Isopoda és Diplopoda fajok ökológiai vizsgálata a Bakonyban.
[Thesis] (Unpublished)

Istokovics Anita
Királis makrodomének struktúraváltozásai kloroplasztisz tilakoid membránjaiban.
[Thesis] (Unpublished)

J

Jobbágy Zsolt
A Ceq I restrikciós endonukleáz jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Joó Ernő
Különböző szintű heterozigóta állapotok létrehozása Aspergillus nidulansban protoplaszt fúzióval.
[Thesis] (Unpublished)

Juhász Anna
Vizsgálatok természetes növényi fenolvegyületek növekedésszabályozó hatásával kapcsolatban.
[Thesis] (Unpublished)

Just Zsuzsanna
Alföldi Árpád-kori népességek biológiai kapcsolatainak rekonstrukciója a koponya non-metrikus jellegeinek alapján.
[Thesis] (Unpublished)

Jáky Károlyné Mencser Mária
Palinológiai vizsgálatok recens kubai páfrányokon.
[Thesis] (Unpublished)

Jónás Erzsébet
Szerin-proteázok összehasonlító vizsgálata különös tekintettel a termostabilitásra.
[Thesis] (Unpublished)

K

Kalpagam C.
A comparative study of viral RNA synthesis in leaves and protoplasts.
[Thesis] (Unpublished)

Kaló Péter
A diploid lucerna (Medicago sativa) továbbfejlesztett genetikai térképének megszerkesztése, összehasonlítása a borsó genetikai térképével, és egy szimbiotikus nitrogénkötésben hibás lucerna mutáns genetikai térképezése.
[Thesis] (Unpublished)

Kamarás Gábor
Szeged környékének nagygombái különös tekintettel a környezeti viszonyokra és a tömegprodukcióra.
[Thesis] (Unpublished)

Kapros Tamás
Lucerna hiszton H3 gének kifejeződése különböző növényi szövetekben, a sejtciklus és szomatikus embriógenezis folyamán.
[Thesis] (Unpublished)

Kapros Tamás
Regulation of histone H3 expression in alfalfa : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Kardosné Lovas Margit
A lónadály, Haemopis sanguisuga L. kötőszövetének felépítése és működése.
[Thesis] (Unpublished)

Karnyushina Irina L.
Izolált agyi hajszálerek, mint kísérleti modell a vér-agy gát mechanizmusának tanulmányozásához.
[Thesis] (Unpublished)

Karsai István
Kaparódarázsközösség élőhely-heteromorfia érzékenysége és minősítése homokpusztai gyepen.
[Thesis] (Unpublished)

Kartali Tünde
A járomspórás gombák vírushordozásának vizsgálata.
[Thesis]

Katitsné Balatincz Zsuzsanna
A "Merit" szójafajta virágzás és termékenyülés biológiája és annak szövettani vonatkozásai.
[Thesis] (Unpublished)

Katona Róbert
Anti-HIVgag-ribozim transzgénikus egér. Kezdeti lépések szatellit DNS alapú mesterséges kromoszómákat hordozó transzgénikus egér előállítására.
[Thesis] (Unpublished)

Kemecsey Imréné Dobó Anna, B.
A citosztatikumok hatásának vizsgálata a meiotikus folyamatban, az embrionális kromoszóma készletben és a csontrendszeri elváltozások tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Kemenesné Fügedi Klára
A természetes és a mesterségesen kialakított környezet a Kurca folyó szakaszán Szentes város térségében.
[Thesis] (Unpublished)

Kereszt Attila
A Rhizobium meliloti fix-14 régiójában kódolt fehérjék a szimbiotikus nitrogénkötésben is szerepet játszó C-típusú citokrómok érési folyamataiban vesznek részt.
[Thesis] (Unpublished)

Keresztes Gábor
Az állatfajok széles körében immunsejtek kimutatására felhasználható, rögzített szövetek vizsgálatára is alkalmas állatorvosi immundiagnosztikumok kifejlesztése és jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Khan Asadullah
Purification of kappa-opioid receptor subtype from frog brain.
[Thesis] (Unpublished)

Kincsek Irén
A pillangósvirágú fajok florális nektáriumai.
[Thesis] (Unpublished)

Kis Mihály
Sejtmagi kis RNS-ek és génjeik Chlamydomonas reinhadtii-ban.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss György Botond
Nitrátredukcióban hibás Rhizobium meliloti mutánsok genetikai és biokémiai jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss Ibolya
Riboszómális RNS szintézis lambdarifd18 DNS-en.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss József Géza
Klorofill-a emissziós dipóljainak orientációja fotoszintetikus membránokban.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss Zoltán
A Pentobarbital gátló hatása egyes aminosavak anyagcseréjére.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss Zsuzsanna
Szívizom sejtmembrán (Na+-K+) aktiválható ATP-áz és foszfodiészteráz enzimek vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss Ernő
A Rhizobium meliloti RKP génjei által meghatározott fehérjék kapszuláris poliszacharidok szintézisében és transzportjában vesznek részt.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss László
Fakultatív patogén baktériumok jelentősége mútők és kórházi osztályok mikroflórájában.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss Jánosné Deér Aranka
Aminoaciláz hatásmechanizmusának és ipari alkalmazhatóságának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss Jánosné Deér Aranka
Enzimek ipari méretű elkülönítése, rögzítése és gyakorlati alkalmazása. Környezetkárosító hatások enzimszintű vizsgálata : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Koch Péter
Rákos sejtek morfológiai vizsgálata optikai Fourier-transzform módszerrel.
[Thesis] (Unpublished)

Kocsis Éva
A szarkoplazmatikus retikulum Ca2+-ATPáz izolált dimérek szerkezetének vizsgálata foto szuperpozíciós és számítógépes átlagolási eljárással.
[Thesis] (Unpublished)

Kohn Irén
A Jókai bánya művelés alatt álló telepeinek spóra- pollenegyüttesei.
[Thesis] (Unpublished)

Komárné Jakab Györgyi
Az aktomiozin szuperprecipitációja.
[Thesis] (Unpublished)

Koncz Csaba
A Bacillus sphaericus R restrikciós-modifikációs rendszerének biokémiai jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Kordoss N. István
Az izolált, folyamatos patkánymáj-perfúzió felhasználása fiziológiai és farmakológiai vizsgálatokban.
[Thesis] (Unpublished)

Kotkat Hossam Mohamed
A comparative study on composition and dynamics of phospholipids in fish.
[Thesis] (Unpublished)

Kotkat Hossam Mohamed
Environmental and dietary effects on the composition and metabolism of lipids in fish. Practical effects of research.
[Thesis] (Unpublished)

Kotormán Márta
Rögzített glikolitikus enzimek és alkalmazásuk.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Angéla
Az öntözővízben lévő vegyületek hatásának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Flórián
Az egri borvidék gyomtársulásai és környezetbiológiája.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Ilona
A béta-indolil-ecetsav oxidáz élettani jelentősége az őszi búzák fagyállóságában.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Katalin
A Lakiteleki Holt-Tisza fitoplanktonjának összehasonlító vizsgálata (1980-1983).
[Thesis] (Unpublished)

Kovács László
A felszabadulás utáni etnikai antropológiai vizsgálatok összehasonlító elemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Zsuzsanna
A szuperoxid dizmutáz enzim aktivitásának vizsgálata beltenyésztett egértörzsekben.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Balázs
A hipotalamusz paraventrikuláris magjában (PVN) elhelyezkedő tirotropin-releasing hormont (TRH) termelő idegsejtek TRH általi szabályozásának és a tanicitákkal létesített kapcsolatának elektrofiziológiai karakterizálása.
[Thesis]

Kovács Eszter
A Synechocystis PCC 6803 cianobaktérium GroEl-analóg chaperonin fehérjéinek azonosítása, tisztítása, membrán-kötésük és chaperone aktívitásuk jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Krisztina
Közepes térerősségű elektromos impulzusok hatása élő sejtekre.
[Thesis] (Unpublished)

Kozma-Bogárné Hamari Zsuzsanna
Variabilitás, mitokondriális genomszerveződés elemzése és a mtDNS rekombináció értelmezése két imperfekt fekete Aspergillus faj esetében.
[Thesis] (Unpublished)

Krasnyanski Sergei
Plant regeneration from sunflower protoplasts of two wild species Helianthus giganteus L. and Helianthus maximiliani Schrad. and cultivated sunflower Helianthus annuus L.
[Thesis] (Unpublished)

Krisch Judit
Folyamatos ecetsav termelés rögzített mikroorganizmusokkal összetett rendszerben.
[Thesis] (Unpublished)

Krizbai István Adorján
Expression of calcium/calmodulin-dependent protein kinase II and protein kinase C family members in cerebral endothelial cells.
[Thesis] (Unpublished)

Krizsán Éva Dóra
Morfinvázas affinitásjelölők irreverzibilis kötődésének vizsgálata patkány agyi opioid receptorokon.
[Thesis] (Unpublished)

Kránicz Imréné Tikász Ágnes
Algológiai vizsgálatok a százhalombattai Temperáltvizű Halszaporító Gazdaság ivadék-előnevelő tavain.
[Thesis] (Unpublished)

Kucsera Judit
Candida fajok interspecifikus protoplaszt fúziója.
[Thesis] (Unpublished)

Kucsera Judit
Kromoszómális és extrakromoszómális genom átvitel természetes és mesterséges hibridizációval az élesztőgombák körében : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Kufcsák Oszkár
Környezeti tényezők és növényvédőszerek hatása halak biokémiai és fiziológiai paramétereire.
[Thesis] (Unpublished)

Kumar Kaushal
Some parameters of EMS and X-rays induced mitotic recombination and cell-death in Drosophila melanogaster.
[Thesis] (Unpublished)

Kurucz Éva
Alfa-fetoprotein vérfoltból és magzatvízfoltból történő kimutatása monoklonális ellenanyagot alkalmazó ELISA módszerrel.
[Thesis] (Unpublished)

Kurucz Éva
A limfocita funkciókban szerepet játszó sejtfelszíni markerek vizsgálata, különös tekintettel a törzsfejlődés során állandosult struktúrákra.
[Thesis] (Unpublished)

Kálmán Flóra
A Ricinus communis L. extraflorális nektárium sejtjeinek ultrastruktúrája és a nektár kiválasztás.
[Thesis] (Unpublished)

Kálmán Katalin
Expressziós vektorok szerkesztése magasabbrendű növényekben való idegen gén kifejeztetéséhez.
[Thesis] (Unpublished)

Kálmán Zsuzsanna
Rhizobium meliloti 41 transzformációja és transzfekciója plazmid és fág DNS-ekkel.
[Thesis] (Unpublished)

Kárpáti László
A Fertő-táj és a madárvilág kapcsolata 1972-80. között.
[Thesis] (Unpublished)

Kós Péter
A Microcystis aeruginosa toxintermelése.
[Thesis] (Unpublished)

Kósa Edit
Bacillus megaterium genetikai térképezése protoplaszt fúzióval.
[Thesis] (Unpublished)

Körmöczi László
A felsőbugacpusztai homoki gyeptársulások synökológiai analízise.
[Thesis] (Unpublished)

L

L-né Simon Mária
Növényi antranilsav-hidroxiláló rendszer vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Laczkó Gábor
A második fotokémiai rendszer gyors reakcióinak vizsgálata késleltetett fluoreszcenciás módszerrel.
[Thesis] (Unpublished)

Laczkó Ilona
D- és DL-hidroxi-fenilalanin izomérek konformációja valamint fluoreszcencia tulajdonságaik optikai aktivitásuk függvényében.
[Thesis] (Unpublished)

Lajkó Ferenc
A fotoszintetikus elektrontranszport légzéskontrollja magasabb rendű növényekben.
[Thesis] (Unpublished)

Laskay Gábor
Lipidek szerepe fotoszintetikus membránok szerveződésében.
[Thesis] (Unpublished)

Latif Abd El-Alim Suzan Saad
Effect of genotype, keeping practice "in vivo" and natural antioxidants "post mortem" on the chemical composition of chicken meat and pork.
[Thesis] (Unpublished)

Lehel Csaba
Chaperonin fehérje és tilakoid membrán hőmérsékletfüggő kölcsönhatása a Synechocystis PCC 6803 cianobaktériumban.
[Thesis] (Unpublished)

Lehoczki Endre
Az elektron gerjesztési energia vándorlásának tanulmányozása festékkeveréket tartalmazó detergens oldatokban.
[Thesis] (Unpublished)

Lengyel Imre
A kalcium/calmodulin-függő protein kináz II foszforilációja az agyi mikroerek endotél sejtjeiben: nátriumfluorid és szintetikus peptidek hatása.
[Thesis] (Unpublished)

Liker Erika
A klorofill A/B fénybegyüjtő antanna komplex mennyiségének és funkciójának napszakos szabályozása.
[Thesis] (Unpublished)

Loshchilova Evgenija
Laser Raman studies on lipids. Molecular interactions with phosphatidylcholine multilayers.
[Thesis] (Unpublished)

Lovas Sándor
A Vitis vinifera biológiailag aktív flavonoidjainak azonosítása és antifungális tesztelése.
[Thesis] (Unpublished)

Lukács Zoltán
A repce világgazdasági és hazai jelentősége.
[Thesis] (Unpublished)

Lukácsovich Tamás
Az Escherichia coli riboszómális RNS transzkripciójának vizsgálata : Gyakorlati alkalmazások.
[Thesis] (Unpublished)

Láng Gabriella
Xenobiotikumok toxikus hatása halak enzimrendszerére.
[Thesis] (Unpublished)

Lázár Gábor
A cikloheximid rezisztencia, mint differenciált funkció megnyilvánulásának szabályozása sárgarépában (Daucus carota L.).
[Thesis] (Unpublished)

M

Magyar Zoltán
A növényi sejtosztódási ciklus szabályozásának molekuláris elemei: lucerna kinázgének és fehérjekomplexek.
[Thesis] (Unpublished)

Mai Antal
Rekombináns és természetes humán tumor nekrózis faktor-alfa (TNF) gén klónozása és módosítása. Rezisztencia-vizsgálatok természetes és mutáns TNF-fel.
[Thesis] (Unpublished)

Major Jenő
Nemhez kötött öröklődésű, bábozódásban gátolt Drosophila melagonaster mutánsok fejlődésgenetikai analízise.
[Thesis] (Unpublished)

Malachowsky Katalin
Steroid resistentia kialakulása és vizsgálata egér fibroblast sejtvonalakon.
[Thesis] (Unpublished)

Maliga Pál
Haploid Nicotiana tabacum L. előállítása portok kultúrában és a haploid szövetek vizsgálata szövet és sejttenyészetben.
[Thesis] (Unpublished)

Manczinger László
Biotechnológiai szempontból fontos Trichoderma és Claviceps törzsek nemesítése mutagenezissel, protoplasztfúzióval és transzformációval : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Manczinger László
A trichoderma longibrachiatum QM 9414 törzs heterokarionjainak vizsgálata genetikai rekombinánsok nyerése céljából.
[Thesis] (Unpublished)

Marczinovits Ilona
Development and adaptation of expression systems for the production of active recombinant proteins/antigens in Escherichia coli cells.
[Thesis] (Unpublished)

Margóczi Katalin
A rövid fény-sötét periódusok hatása hibridkukoricák és szülői vonalaik morfológiájára és a levél szénhidrát tartalmának térbeli és időbeli megoszlására.
[Thesis] (Unpublished)

Marincs Ferenc
A 16-3 fág promoterek és a regulátor gén vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Marián Miklós
Hidroxiláló rendszerek hatásának vizsgálata különböző model vegyületeken.
[Thesis] (Unpublished)

Maráz Anna Mária
Saccharomyces fajok légzésdeficiens mutánsainak előállítása és összehasonlító vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Maródi Antal
Vízminőség vizsgálatok a Szajoli Holt-Tiszán, különös tekintettel az algaflóra alakulására.
[Thesis] (Unpublished)

Maróti Péter
A fotoszintetikus egység működési mechanizmusának vizsgálata a gerjesztő fény koherenciájának változtatásával.
[Thesis] (Unpublished)

Maróy Péter
Adatok néhány alföldi talajtípus páncélosatka (Acari: Oribatidae) faunájához.
[Thesis] (Unpublished)

Mastala Zoltán
Nehézfém-szennyezettség felmérése vízi állatok szöveti fémkoncentrációi alapján a Balatonon és vízgyűjtő területén.
[Thesis] (Unpublished)

Matvon Denise
Természetes és mesterséges hormonhiány kiváltotta kardiovaszkuláris változások és terápiás lehetőségei patkánymodellben.
[Thesis]

Matyi Anna
Pathogen és apathogen amoebák filogenetikai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Medgyesy Péter
Kloroplasztisztranszfer és szomatikus hibridizáció citoplazmatikus marker felhasználásával.
[Thesis] (Unpublished)

Medgyesy Péter
Plastid gene transfer in higher plants. Homeologous plastid DNA transformation in Tobacco is mediated by multiple recombination events.
[Thesis] (Unpublished)

Mezei Lajosné Kopasz Mária
A Bajai 10-18 éves tanulók testi fejlődése és fiziológiai érése.
[Thesis] (Unpublished)

Miczák András
Bacillus subtilis néhány porfirin igényes mutánsának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Mihalik Erzsébet
Változó megvilágításerősség hatása a szárazanyag produkcióra és a fotoszintetikus energiahasznosításra.
[Thesis] (Unpublished)

Mileff János
Fa fajok elkülönítésének lehetősége pigmentek alapján összefüggésben a szezonális változásokkal.
[Thesis] (Unpublished)

Mink Mátyás
Rhizobium-fág- és plazmid DNS-ek.
[Thesis] (Unpublished)

Mohamed Khan
Burgonya viroid betegség előfordulása Magyarországon.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár Gyula
Populáció-ökológiai vizsgálatok a Sturnus vulgaris-on.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár Ilona
Vad típusú és mutáns Drosophila melanogaster lárvális szöveteinek metamorfózisa in vitro kultúrákban.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár Benedek
Brain State Dependent Activity in the Lateral Geniculate Nucleus.
[Thesis]

Monory Krisztina
Binding and signalling properties of alkaloid and peptide ligands acting at the mű opioid receptors.
[Thesis] (Unpublished)

Monostory Katalin
Fenobarbitál és dexametazon együttes hatása a mikroszómális citokróm P450 enzimekre.
[Thesis] (Unpublished)

Monostory Katalin
A máj méregtelenítő működésének gyógyszer-hatásra bekövetkező változásai - Két gyógyszer vegyület együttes alkalmazása miként befolyásolhatja mikroszómális citokróm P450 enzimeket? - : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Muratoglu Selen
Heterogenous transcript formation during expression of extracellular matrix genes.
[Thesis] (Unpublished)

Mustárdy László
Kiváltott potenciálok frekvenciafüggése patkány halló agykérgén.
[Thesis] (Unpublished)

Márton László
5-bromodeoxyuridin rezisztens dohánymutánsok izolálása és jellemzése szövettenyészetben.
[Thesis] (Unpublished)

Máthé Endre
Female meiosis and the onset of embryogenesis in Drosophila melanogaster.
[Thesis] (Unpublished)

Mészáros Tamás
A G2 és M fázis szabályozásában szerepet játszó ciklinfüggő kinázok vizsgálata lucernában.
[Thesis] (Unpublished)

Mészáros-Molnár Kinga
Involvement of the neurovascular unit in the formation of brain metastases.
[Thesis]

N

Nagy Edit
Humán kromoszómák heteromorfizmusainak vizsgálata allogén csontvelő transzplantációban.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Ferenc
Kloroplasztisz és mitokondrium szegregáció, rekombináció vizsgálata dohány szomatikus hibridekben.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy István L.
A Környei Mezőgazdasági Kombinát üzemi - és Tatabánya városi szennyvíztisztító telepének bakteriológiai vizsgálata, valamint hatásuk az Általér patakra.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy János
Békahólyagból nyert cellulinhatású anyag tisztítása és szerkezetvizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Károly
Dielektromos vizsgálatok lipid komplexeken.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Mária
Rögzített hexokináz előállítása, jellemzése és alkalmazása.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Ágnes
Mikroszkópikus gombák genomanalízise pulzáltatott mezejű génelektroforézis felhasználásával.
[Thesis] (Unpublished)

Nemcsók János
A monoaminok szerepe a tavikagyló (Anodonta cygnea L.) periodikus aktivitásának szabályozásában.
[Thesis] (Unpublished)

Nemecz György
Foszfolipid környezet szerepe az adenil-cikláz aktivitásában.
[Thesis] (Unpublished)

Nevin Simon Thomas
Biochemical characterisation of the delta opioid receptor in rat brain membranes.
[Thesis] (Unpublished)

Németh Miklós
A környezetbe juttatott vegyületek hatása termesztett növényekre.
[Thesis] (Unpublished)

Németh Krisztina
A cisztikus fibrózis leggyakoribb mutációinak vizsgálata és ennek diagnosztikai felhasználása.
[Thesis] (Unpublished)

O

Ocsovszki Imre
Immobilizált nyúl M. soleus és M. gastrocnemius rángási mechanogramjainak elemzése mikroszámítógéppel.
[Thesis] (Unpublished)

Okos Károlyné Erdélyi Mária
Specifikus mRNS izolálása és jellemzése - egy Drosophila hősokk gént hordozó - immobilizált hibrid plazmid segítségével.
[Thesis] (Unpublished)

Oláh Zoltán
Búza csíranövények K/86Rb/-felvétele és -transzlokációja a K ellátás függvényében.
[Thesis] (Unpublished)

Oravecz Gyula
Bakteriológiai vizsgálatok egy kísérleti szennyvízelhelyező és -hasznosító rendszerben.
[Thesis] (Unpublished)

Oravecz Tamás
A HIV-1 és az immunsejtek közötti kölcsönhatás molekuláris mechanizmusa: egy végzetes vonzalom : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Oravecz Tamás
A leukocita közös antigén (CD45) szerepe az immunválasz szabályozásában.
[Thesis] (Unpublished)

Orbán László
Halak aminotranszferáz enzimei: érzékeny indikátorok környezeti hatás okozta szervkárosodás kimutatására.
[Thesis] (Unpublished)

Orosz András
Az rrnB riboszómális RNS operon komplex transzkripciós terminátorrégiójának molekuláris analízise.
[Thesis] (Unpublished)

P

Paca-Uccaralertkun Saowakon
Transcriptional regulation of HTLV-I and BLV retroviruses.
[Thesis] (Unpublished)

Palágyi Zsuzsanna
Rekombinációs vizsgálatok egy mérsékelt bakteriofág kromoszómán.
[Thesis] (Unpublished)

Papp András
A 3,4-diaminopiridin konvulziv hatásának vizsgálata éti csiga neuronokra.
[Thesis] (Unpublished)

Papp Péter
DNS-fehérje szekvencia-specifikus kölcsönhatásainak vizsgálata : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Papp Péter
A Rhizobium meliloti 16-3 mérsékelt fág represszor régiójának szerkezeti analízise.
[Thesis] (Unpublished)

Papp András
Konvulzív, illetve a sejten belüli jeltovábbítást befolyásoló vegyületek sejtszintű hatásainak vizsgálata puhatestű neuronokon : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Papp Tamás
Raktári kártevő járomspórás gombák genetikai és fiziológiai variabilitásának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Pataki Mária
Koleszterin diéta indukálta változások házinyúl agyi kapillárisaiban.
[Thesis] (Unpublished)

Pato Santa Maria Ana Raquel
The role of brain endothelial surface charge and glycocalyx in the function and integrity of the blood-brain barrier.
[Thesis]

Patyi Gábor
Nehézfém és szinglet oxigén érzékelés Synechocystis PCC 6803 cianobaktériumban.
[Thesis]

Paulovits Gábor
Az angolna (Anguilla anguilla L.) tápláléka a Balatonban. Balatoni és Fertő tavi angolnák növekedésének vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Paulovits Gábor
Halpopulációdinamikai vizsgálatok sekélyvízi ökoszisztémákban : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Perei Katalin
A szulfanilsav biológiai lebontása.
[Thesis] (Unpublished)

Perki Mária
Protoplasztképzés különböző gombafajokból Trichoderma törzsek enzimeivel.
[Thesis] (Unpublished)

Pesti Miklós
A protoplasztképzést, regenerációt és fúziót befolyásoló tényezők vizsgálata Geotrichum candidum és Penicillium fajoknál.
[Thesis] (Unpublished)

Petrovics György
A Rhizobium meliloti egy szimbiózisban résztvevő, zsírsavszintáz jellegű géncsoportjának szerkezeti és funkcionális analízise.
[Thesis] (Unpublished)

Petrovicsné Pázmán Cecília
A mesterséges humán szérum albumin gén egy részének összeállítása szintetikus oligonukleotidokból.
[Thesis] (Unpublished)

Pető Judit
Prosztaciklin és tromboxán meghatározás humán plazmában, valamint szerepük az érelmeszesedés korai felismerésében.
[Thesis] (Unpublished)

Pfeiffer Ilona
Phaffia rhodozyma extrakromoszómális genetikai elemei.
[Thesis] (Unpublished)

Pintér Katalin
A protoplaszt-fúziós módszer alkalmazása Torulopsis glabrata törzsek intra- és interspecifikus hibridizálására.
[Thesis] (Unpublished)

Pirity Melinda
A hsp68 szerepe a hőtoleranciában.
[Thesis] (Unpublished)

Pirity Melinda
Összegző tézisek (A hsp68 szerepe a hőtoleranciában) : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Pollák Tamás
Elektroforetogramok számítógépvezérelt denzitometriával történő kiértékelése személyi számítógépek.
[Thesis] (Unpublished)

Polyák Béla
Túlnyomásos rétegkromatográfia a biokémiai analitikában.
[Thesis] (Unpublished)

Preiszner Johanna
Solanum tuberosum + Solanum brevidens szomatikus hibridek létrehozása és jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Preiszner Johanna
Szomatikus hibridizáció és környezeti stresszhatással indukálható gén izolációja: lépések a genetikai variabilitás növeléséhez vezető úton : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Prágai Béla
Lizogén konverzió okozta foszfolipáz A termelés a Bacillus Genus egyes törzseiben.
[Thesis] (Unpublished)

Puskás Ágnes
Egy denzitás-függő szabályozó rendszer Rhodobacter sphaeroides 2.4.1-ben : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Puskás Ágnes
Herbicid-rezisztencia nem-kén bíborbaktériumokban.
[Thesis] (Unpublished)

Pálfi Árpád
A kalmodulin génexpresszió élettani és kísérleti körülmények közötti összehasonlító vizsgálata patkányagyban.
[Thesis] (Unpublished)

Párdutz Árpád
A szinaptikus apparátus vizsgálata a szimpatikus ganglion különböző működési állapotaiban.
[Thesis] (Unpublished)

Páy Anikó
Rekombinációs vizsgálatok egy fág kromoszómán: in vivo és in vitro.
[Thesis] (Unpublished)

Pécsváradi Attila
Specifikus fehérjék a Ricinus communis L. rostacső exudátumában: elválasztás, jellemzés, funkció.
[Thesis] (Unpublished)

Pécsváradi Attila
Specifikus fehérjék a Ricinus communis L. rostacső exudátumában: elválasztás, jellemzés, funkció : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Pór István
A kiváltott és posztszinaptikus potenciálok frekvenciafüggése macska szomatoszenzoros kérgén.
[Thesis] (Unpublished)

Pölös Endréné
Hazai borok és borkezelő anyagok mutagén aktivitásának vizsgálata mikrobiológiai tesztekkel.
[Thesis] (Unpublished)

R

R. Oravecz Ágnes
A réz és kadmium, mint környezetszennyező nehézfémek hatása a kloroplasztiszok kialakulására zöldülő árpa levelekben.
[Thesis] (Unpublished)

Rakonczay Zoltán
Aromás szteroidok nem specifikus jódozása és hidroxilálása peroxidázzal (Az összehasonlító anyagok szintézise és tulajdonságainak vizsgálata).
[Thesis] (Unpublished)

Rashid Abdur
Comparative spectroscopic investigation of herbicidal effect upon photosystem II photochemistry of chloroplasts isolated from triazine-susceptible and triazine-resistant biotypes of Erigeron canadensis L.
[Thesis] (Unpublished)

Ratkai Lajosné Király Emőke
A Normapolles nemzetségek ősnövényföldrajzi jelentősége a felső - Kréta és alsó harmad időszakban.
[Thesis] (Unpublished)

Reisz M. Zsuzsanna
Alkalikus foszfodiészteráz tisztítása és karakterizálása Triticum aestivumból (L.) és Triticum durum x Aegilops squarrosa szintetikus amfiploidból.
[Thesis] (Unpublished)

Rinyu Edit
A genetikai variabilitás vizsgálata az Aspergillus fumigatus és rokon fajai esetében.
[Thesis] (Unpublished)

Rohán János
Patkányizmok szerkezetének változása különböző helyzetű rögzítés hatására és az izomrost "splitting".
[Thesis] (Unpublished)

Roncz Béla
Heves megye öntözéses mezőgazdasága.
[Thesis] (Unpublished)

Rostás Katalin
A MegacinA-termelés plazmid kódoltságának bizonyítása.
[Thesis] (Unpublished)

Rágyanszki Mária
Zooplankton vizsgálatok polikulturás népesítésű halastavakban.
[Thesis] (Unpublished)

Rákhely Gábor
Mezofil és hipertermofil eredetű termostabil hidrogenázok molekuláris biológiája : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Rákhely Gábor
Szintetikus oligonukleotidok felhasználása molekuláris biológiai problémák megoldására különös tekintettel a csirke porc mátrix fehérje gén promoter közeli 5' végi szabályozó régiójának vizsgálatára.
[Thesis] (Unpublished)

Rékási József
Bromatológiai és oikológiai vizsgálatok Bácsalmás és környékének vadmadarain, különös tekintettel egyes urbanizált madárfajokra.
[Thesis] (Unpublished)

Révayné Rajkányi Katalin
Hidrogénion koncentráció, ATP és cisztein hatása érzékenyített Tetrahymena pyriformis L.G. fényindukált mozgására.
[Thesis] (Unpublished)

Rónáné Kovács Zsuzsanna
Morfológiai és anyagcsereélettani változások kultúrnövényekben 2,4-diklórfenoxiecetsav hatására.
[Thesis] (Unpublished)

Rózsa Zsuzsanna
Fotoszintetikus folyamatok vizsgálata modellrendszerben és in vivo : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Rück Wolfgang Rüdiger
On substance-group specificity of antiarrhythmic test methods.
[Thesis] (Unpublished)

S

S. Rajki Erzsébet
A nem specifikus enzim hatás in vitro vizsgálata aromás-szteroidokban.
[Thesis] (Unpublished)

Sangeetham Sudheer Babu
Dimerization of the prion protein studied by site specific mutagenesis to p-benzoyl-L-phenylalanine.
[Thesis]

Schneider Béla
Chlorpromazin-metabolitok és néhány szerkezeti analóg plazmidtörlő hatásának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Sebestyén Rita
A kultúrnövények szabad aminosav összetétel változásának két fő iránya erős vízhiány hatására.
[Thesis] (Unpublished)

Seprényi György
Avian és humán natural killer rendszerek összehasonlítása.
[Thesis] (Unpublished)

Siklósi Csaba
A porphyrinopathiák kialakulásának biokémiai alapjai különös tekintettel a porphyria cutanea tarda szerzett formájára.
[Thesis] (Unpublished)

Simon József
Kétértékű kation függő adenozin trifoszfatáz enzimek szolubilizálása és gélelektroforetikus analízise.
[Thesis] (Unpublished)

Simoncsits András
A guanozin 3',5'-di-pirofoszfát (ppGpp) kémiai szintézise.
[Thesis] (Unpublished)

Sipiczki Mátyás
Gombamutánsok feldúsításának és izolálásának új módszere.
[Thesis] (Unpublished)

Sipos László
Transz-reguláció a Drosophila melanogaster Abd-B doménjében.
[Thesis] (Unpublished)

Sivók Béla
Tradescantia albiflora levelekből tisztított foszfomonoeszteráz izoenzimek jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Sivók Béla
Vírusindukált nukleázok vizsgálata Anacystis Nidulansban. Hormonkezelt búzagyökér kallusztenyészet enzimológiai vizsgálata : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Soós István
Kromoszóma-szám változás kimutatására alkalmas módszer kidolgozása és jellemzése Drosophila melanogasterrel.
[Thesis] (Unpublished)

Soós József
Adatok az exobiológia néhány kérdéséhez.
[Thesis] (Unpublished)

Soósné Héjja Gyöngyi
Egy letális mutáció mozaik-analízise Drosophila melanogasterben: adatok a szárnyvénaképződés kialakulásának genetikai szabályozásához.
[Thesis] (Unpublished)

Spetea Cornelia
On the mechanism of photosystem II reaction centre D1 protein degradation induced by excess visible- and ultraviolet-B light in isolated systems from green plants.
[Thesis] (Unpublished)

Spetea Mariana
Biochemical characterization of mű- and delta-opioid receptors using highly selective opioid analogues.
[Thesis] (Unpublished)

Stefanov Ivan
Tissue and organ specific expression of developmentally regulated chimeric genes in transgenic plants.
[Thesis] (Unpublished)

Strang Orsolya
Biogáz termelés lignocellulózban gazdag biomasszákból bioaugmentációval és előkezeléssel.
[Thesis]

Stumpf Imre
Vízicsigákban élősködő trematoda cercariák fénymikroszkópos vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Suki Béla
Viszkoelasztikus biológiai membránok mechanikai impedanciája.
[Thesis] (Unpublished)

Suki Béla
[Viszkoelesztikus biológiai membránok mechanikai impedanciája] : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Szabad János
Az elektrongerjesztési energia átadása karotin és klorofil keverékoldatokban.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó András
Peszticidek hatása a ponty kolinerg rendszerére.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Lilla
Fehérjeminőség alakulása kukoricavonalak kialakítása során.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó László
Adatok az emberi vér és vörösvértestek külső körülmények hatására bekövetkező oxidatív enzim változásaihoz.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Margit
Az arctiin növekedésszabályozó hatása az organizáció különböző szintjén.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Piroska
A csirke porc matrix fehérje gén szövetspecifikus működése: a promoter és a silencer régió azonosítása és analízise.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Piroska Edit
A csirke porc matrix fehérje gén szövetspecifikus működése: a promoter és a silencer régió azonosítása és analízise : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis]

Szabó Gábor
Az egér glutaminsav dekarboxiláz 67 kDa formáját kódoló gén szerkezete, valamint- szövet és fejlődés-specifikus szabályozása.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Kitti
The complex role of syndecan-4 in skeletal muscle: myogenesis and oncogenesis.
[Thesis]

Szabóné Komlovszky Ildikó
A Tetranychus telarius L. biológiája.
[Thesis] (Unpublished)

Szakonyi Gerda
Structural and functional relationship between distinct SERCA isoforms.
[Thesis] (Unpublished)

Szalay Katalin
The effects of tumor necrosis factor-alpha (TNF) on the differentiation and development of cultured myoblast and Sertoli cells.
[Thesis] (Unpublished)

Szalma Elemér
A tiszamenti holtágak hínárvegetációjának synökológiai analízise.
[Thesis] (Unpublished)

Szegedi Ernő
Szőlőfajták és hibridek agrobacterium tumefaciens érzékenysége.
[Thesis] (Unpublished)

Szegedi Mihály
Aspergillus fajok protoplasztjainak intra- és interspecifikus fúziója.
[Thesis] (Unpublished)

Szegletes Tivadar
Peszticidek hatása halak enzimrendszereire, különös tekintettel a kolinészterázokra.
[Thesis] (Unpublished)

Szekeres Miklós
Vírusindukált szekvencia-specifikus endonukleáz megjelenése az Anacystis nidulans kékalgában.
[Thesis] (Unpublished)

Szelei József
Nagy DNS tartalmú liposzómák kifejlesztése eukarióta sejtek hatékony transzformációjára.
[Thesis] (Unpublished)

Szelei József
[Nagy DNS tartalmú liposzómák kifejlesztése eukarióta sejtek hatékony transzformációjára] : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Szeles Anna
Fluoreszcens DNS in situ hibridizáció (FISH) a molekuláris citogenetikában. Tumorok kialakulásában szerepet játszó kromoszóma régiók azonosítása : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Szeles Anna
A dinitrogén - oxid hatása szomatikus növényi sejtek osztódására.
[Thesis] (Unpublished)

Szente Magdolna
Az átvivőanyag dinamika paramétereinek kísérletes vizsgálata macska agykérgen.
[Thesis] (Unpublished)

Szepesné Kitajka Klára
Hosszú szénláncú politelítetlen szírsavak dinamikája a központi idegrendszerben, különös tekintettel a környezeti hatásokra.
[Thesis] (Unpublished)

Szeverényi Ildikó
IS elemek izolálása és transzpozíciójuk jellemzése csapdavektor segítségével.
[Thesis] (Unpublished)

Szundi István
Vizsgálatok az N-vinil-karbazol szilárd fázisú polimerizációja körében.
[Thesis] (Unpublished)

Szécsi Judit
A gümőfejlődésben résztvevő enod12, ciklin és msc27 gének jellemzése és kifejeződésük vizsgálata Medicago növényekben.
[Thesis] (Unpublished)

Széll Julianna
Herbicid vizsgálatok fűféléken.
[Thesis] (Unpublished)

Széll Márta
Egy fényregulált növényi gén szövetspecifikus kifejeződésénak szabályozása.
[Thesis] (Unpublished)

Szító Tatjana
Vlijanie dodecilovogo spirta na perenos energii v sisteme smeshannih krasitelej i detergenta.
[Thesis] (Unpublished)

Szöllősi István
A gyökerek hisztogenezise vegetatív szaporításkor a Cupressaceae családban.
[Thesis] (Unpublished)

Szörényi Ágnes
A humán cytogenetika jelentősége és alkalmazása genetikai összefüggések feltárására.
[Thesis] (Unpublished)

Szücs Mária
A ligand-receptor kölcsönhatás vizsgálata a gasztrin és a diazepám esetén.
[Thesis] (Unpublished)

Szőke Ildikó
Examination of pathogenic factors of anaerobic bacteria.
[Thesis] (Unpublished)

Szőllősi Istvánné Varga Ilona
Koleszterin típusú folyadékkristályok szintézise és elválasztástechnikai problémája.
[Thesis] (Unpublished)

Szűts Viktória
Csirke porcszövet-specifikus génkifejeződés differenciálódó chondrocytákban : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Sági László
Citoplazmatikus és kromoszómális szabályozás a búza (Triticum aestivum L.) antérakultúrában.
[Thesis] (Unpublished)

Sági László
Citoplazmatikus és kromoszómális szabályozás a búza (Triticum aestivum L.) antérakultúrában : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Sántha Miklós
Madáreredetű mycoplasma törzsek molekuláris biológiai vizsgálata, valamint a micoplasma gallisepticum kimutatása DNS-próbával.
[Thesis] (Unpublished)

T

Takács Edit
A fény hatása néhány kultúrnövény szöveti szerkezetére.
[Thesis] (Unpublished)

Tamás Gábor
GABA-erg interneuronok szerepe a látókérgi neuronhálózatban.
[Thesis] (Unpublished)

Tanaka Masaru
Mutagenicity and antimutagenicity of tricyclic compounds: acridines and phenothiazines.
[Thesis] (Unpublished)

Tanács Lajos
Méhalkatú rovarok (Hym: apoidea) szerepe a Szeged környéki lucernásokban.
[Thesis] (Unpublished)

Tari Irma
A butachlor herbicid élettani hatása kukorica csíranövényre.
[Thesis] (Unpublished)

Tarjányi Zsófia
Számítógépes szakértői rendszerek alkalmazása a metabolizmuskutatásban.
[Thesis] (Unpublished)

Tihanyi Balázs
10. századi fegyveresek aktivitás okozta szkeletális elváltozásainak összehasonlító vizsgálata. A fegyvermelléklet adás szokásának bioarchaeológiai megközelítése.
[Thesis]

Toldi Ottó
Organogenezis indukciója cukorrépa (Beta vulgaris L.) szerv- és szövetpreparátumokon.
[Thesis] (Unpublished)

Toldi Ottó
Organogenezis indukciója cukorrépa (Beta vulgaris L.) szerv- és szövetpreparátumokon : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Treer Tivadar
Spinpolarizált elektronforrás építése.
[Thesis] (Unpublished)

Tuba Zoltán
Különböző vízgazdálkodású fajok fotoszintetikus pigmentrendszerének és kloroplasztisz szerkezetének változásai eltérő vízökológiai körülmények hatására.
[Thesis] (Unpublished)

Turcsányi Enikő
Az antioxidáns enzimek szerepe a betyárkóró (Conyza canadensis [L.] Cronq.) paraquat rezisztenciájában : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Tábith Klára
Ivari kromoszómán lokalizált gének különböző hőérzékeny letális alléljeinek összehasonlító vizsgálata Drosophila melanogasteren.
[Thesis] (Unpublished)

Técsi László
A fotoszintetikus teljesítőképesség összehasonlítása két kukorica és bab genotípus levelében a megvilágítás kezdeti szakaszában.
[Thesis] (Unpublished)

Téren József
A T-2 Fusarium toxin kimutatása és mennyiségi meghatározása mikrobiológiai eljárással.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Ildikó
Összehasonlító vizsgálatok rizsgyökér ATP-áz enzimmel.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Márta
Növényi kis molekulasúlyú nukleáris RNS-ek izolálása és részleges jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Sándor
Eljárás humán leukocita interferon (HuIFN-alpha) termelésére és tisztítására.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Beáta
Mitokondrium átvitel, mitokondriális genomszerveződés és rekombináció elemzése az imperfekt Aspergillus niger fajaggregátum törzsei körében.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Sándor
Interferonok antivirális hatásának befolyásolása aminosavakkal.
[Thesis] (Unpublished)

Török Attila
A kibernetikai modellezés biofizikai vonatkozásairól.
[Thesis] (Unpublished)

Török Szilvia Ágnes
A kén-hidrogén protektív hatásmechanizmusainak vizsgálata TNBS-indukált patkány colitis modellben.
[Thesis]

Török Zsolt
Tilakoid membrán hőmérsékletadaptációját és termostabilitását befolyásoló tényezők cianobaktériumban.
[Thesis] (Unpublished)

Török Zsolt
Specifikus fehérje-lipid kölcsönhatások szerepe a stressztűrésben és a fehérjék sejten belüli lokalizációjában : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

U

Unk Ildikó
A szarvasmarha leukémia vírus transzaktivációs mechanizmusának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

V

Vadász István
Óriás idegsejtmembránok ionpermeabilitásának anyagcsere függése.
[Thesis] (Unpublished)

Varga János
Aspergillus nidulans és Aspergillus quadrilineatus összehasonlító genetikai és biokémiai analízise.
[Thesis] (Unpublished)

Varga János
A ponty (Cyprinus carpio) mesonephrosának fény-, elektron- és scanning elektronmikroszkópos tanulmánya.
[Thesis] (Unpublished)

Varga Károly
Az immunfluoreszcencia alkalmazása a mikrobiológiában.
[Thesis] (Unpublished)

Varga Csaba
Vazopresszin pathogenetikai jelentőségének vizsgálata kísérletes agyödéma kialakulásában.
[Thesis] (Unpublished)

Varga János
Molekuláris markerek alkalmazása Aspergillus fajok genetikai és taxonómiai vizsgálatában : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Varróné Darók Judit
Solanaceae hazai fajainak florális nektáriumai.
[Thesis] (Unpublished)

Veres Gábor
A génterápia potenciális alkalmazása egyes veleszületett betegségek és a HIV-1 fertőzés kezelésére : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Vigh László
Zsírsavak és zsírsavszármazékok szerepe őszi és tavaszi búzák fagyállóságában.
[Thesis] (Unpublished)

Vincze Éva
Rhizobium meliloti kromoszómájának térképezése konjugációval.
[Thesis] (Unpublished)

Visnyovszky Éva
Új szelekciós eljárások hiánymutáns gombatörzsek izolálására és az aminosav-dependens törzsek gyakorlati felhasználásának lehetőségei.
[Thesis] (Unpublished)

Vizler Csaba
Graft-versus-host betegség alőidézésének és prevenciójának lehetőségei egerekben.
[Thesis] (Unpublished)

Vozáry Eszter
Az elektron gerjesztési energia átadásának hatékonysága fehérje-detergens rendszerekben.
[Thesis] (Unpublished)

Vágvölgyi Csaba
Sejtmagizolálás és sejtmagátvitel mikroszkópos gombákban.
[Thesis] (Unpublished)

Vágvölgyi Csaba
A Mucor nemzetség genetikai és taxonómiai vizsgálata molekuláris markerek alkalmazásával.
[Thesis] (Unpublished)

Váradi Anikó
The effect of cancer on the synthesis and carbohydrate composition of serum Ó1-antichymotrypsin.
[Thesis] (Unpublished)

Várhelyiné Zsuga Katalin
A Gerje-Perje vízgyűjtőrendszer Rotatoria és Entomostraca faunájának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Várkonyi Zsuzsanna
SV 40 enhancer szekvencia in vivo és in vitro vizsgálata alacsonyabb rendű eukariota, élesztő sejtekben.
[Thesis] (Unpublished)

Végh Ágnes
Prostaglandin synthetase gátlók és a morphin hatásának vizsgálata izolált ganglionon.
[Thesis] (Unpublished)

Vértesi Adél
A karboxipeptidáz A jellemzése, rögzítése; szintetikus reakciók vizsgálata szerves oldószeres közegben.
[Thesis] (Unpublished)

Víg Éva
Halak antioxidatív enzimrendszerének biokémiai vizsgálata fiziológiás valamint patológiás körülmények között.
[Thesis] (Unpublished)

Vörös Lajosné Balogh Katalin
Nehézfémek akkumulációja és koncentrációváltozása balatoni állatokban.
[Thesis] (Unpublished)

W

Walkovszky Attila
Néhány lágyszárú növény intercepciója, és ennek jelentősége a vízforgalomban.
[Thesis] (Unpublished)

Wilhelm Márta
Citoszkeletális és citoplazmatikus fehérjék eloszlása a varangy (Bufo marinus) retinában: sejtes lokalizáció, kvantitatív morfológia és neurokémiai kódrendszer.
[Thesis] (Unpublished)

Wilhelm Márta
Kvantitatív morfológiai és neurohisztokémiai vizsgálatok kétéltűek és hüllők retináján : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Wu Sheng-Cheng
The structure, organization and expression of plant histone H3 genes.
[Thesis] (Unpublished)

Z

Zajta Erik
A Syk/CARD9 szignalizáció szerepe a Candida parapsilosis immunológiai felismerésében.
[Thesis]

Zevallos Martha Cecília García
Modification of thymocytes plasma membrane affects desaturases activities.
[Thesis] (Unpublished)

Zsengellér Zsuzsanna
Toward improved gene transfer to the lung.
[Thesis] (Unpublished)

Zsigó József
Benzpirán vázas vegyületek szintézise és módszerek a vegyületcsalád biológiai aktivitásának tesztelésére.
[Thesis] (Unpublished)

Zsigóné Bán Annamária
A zöldborsó színének komplex vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Zsilinszky Tibor
Magyarország kétéltűinek (Amphibia) összehasonlító haematológiai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Zádor Ernő
Dohánykalluszok auxinfüggésének és fenolanyagcseréjének kapcsolata.
[Thesis] (Unpublished)

Zádori Zoltán
Víziszárnyas eredetű parvovírusok genomjának jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Á

Ábrahám Tamásné Gulyás Magdolna
Spektroszkópiai tulajdonságok és az elektrongerjesztési energia vándorlásának tanulmányozása fluoreszkáló lizozim-fluoreszcein izotiocionát komplex rendszeren.
[Thesis] (Unpublished)

Ádám Géza
A mikroerek adenilát cikláz aktivitásának változása kísérletes agyödémában.
[Thesis] (Unpublished)

Ádám Géza
Sejtváz fehérjék vizsgálata idegsejtekben : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Ádám Éva
Dohány fitokróm A gének izolálása és a kifejeződésüket szabályozó mechanizmusok azonosítása.
[Thesis] (Unpublished)

Ádám Éva
Dohány fitokróm gének kifejeződését szabályozó mechanizmusok azonosítása : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Ó

Ódor József
Új eljárás gombamutánsok feldúsítására antifungális alkaloidokkal.
[Thesis] (Unpublished)

Ö

Öktem Huseyin Avni
Molecular characterization of mu opioid receptors by affinity labeling.
[Thesis] (Unpublished)

Ötvös Ferenc
Morfinvázas mű és delta szelektív opioid ligandumok tríciálása.
[Thesis] (Unpublished)

Ő

Őszi Erika
Az Arabidopsis E2FB transzkripciós faktor funkcionális jellemzése.
[Thesis]

This list was generated on 2023. január 29. 14:12:49 CET.