Items where Subject is "01. Natural sciences"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | É | Ó | Ö | Ő
Number of items at this level: 1172.

A

Abdul-Karim Laith A.
Optimization approach of dissolving pulp and its esterified derivative preparation from new resources.
[Thesis] (Unpublished)

Abonyi Gyöngyi
A spanyol-magyar gazdasági együttműködés alakulása a külkereskedelem terén.
[Thesis] (Unpublished)

Adamkovich István
A modell-módszer lehetőségei a természettudományos megismerésben, különös tekintettel a kémia tanításának világnézeti problémáira.
[Thesis] (Unpublished)

Adi Basel
Nem fehérjeeredetű aminosavakat tartalmazó neuropeptid analógok szintézise és vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Agbas Abdulbaki
Biochemical characterization of opiate receptors in the human placental membrane fractions.
[Thesis] (Unpublished)

Aguilon Dianne Joy
The effect of habitat heterogeneity and human disturbance on ant and plant assemblages of karst dolines.
[Thesis]

Albert Sándor
Tapasztalatok és meggondolások a középisklolai franciaoktatás korszerűsítésével kapcsolatban (Kontrasztiv nyelvészeti és fordítástani eredmények felhasználásának lehetőségei).
[Thesis] (Unpublished)

Alexay Zoltán
Szigetköz. Ember és táj.
[Thesis] (Unpublished)

Amal Ahmed Mohamed Hassan
Effect of heat shock treatment on heat resistance of microorganisms and biogenic amine synthesis.
[Thesis] (Unpublished)

Ambrus Edit
Nuclearis medicinai eljárások alkalmazása a központi idegrendszer vizsgálatában.
[Thesis] (Unpublished)

András Gizella
A Kinetikus Izotóp Módszer alkalmazása a foszfátanyagcsere és transzport szimultán vizsgálatára vörösvértest esetében.
[Thesis] (Unpublished)

Antal Annamária
Nem metrikus jellegek vizsgálata a szatymazi és Békés-povádzugi Árpád-kori széria leletein.
[Thesis] (Unpublished)

Antal Sándor
A Bükk-hegység felső-permi karbonátos üledékösszlletének mikrofáciesei és keletkezési körülményei.
[Thesis] (Unpublished)

Antal Zsuzsanna
Gombaparazita Trichoderma törzsek biokémiai jellemzése és genetikai transzformációja.
[Thesis] (Unpublished)

Apai Pál
Optikai vékonyréteg rendszerek szerkezetvizsgálata fényszórásuk és spektrálkarakterisztikájuk hőmérsékletfüggése alapján.
[Thesis] (Unpublished)

Asztalos Béla
Stresszhatás és szövetkárosodás kimutatása halak vércukorszintjének és tejsav-dehidrogenáz enzimeinek meghatározásával.
[Thesis] (Unpublished)

Asztalos Tibor
A kényszerített Raman-szórás vizsgálata benzol-ciklohexán elegyeken.
[Thesis] (Unpublished)

Avasi Zoltán
Az árvízi perturbáció hatása epigeikus zoocönózisra.
[Thesis] (Unpublished)

Ayyad Maha
Tropical diseases : review paper.
[Thesis] (Unpublished)

Azzidani Awad Mohamed
Presynaptic regulation of noradrenergic transmission: the role of sodium-pump and sodium/calcium exchange.
[Thesis] (Unpublished)

B

B. Tóth Mária
Hidrobiológiai tanulmányok a Kiskörei vízlépcső térségében valamint a Tisza hossz-szelvényében.
[Thesis] (Unpublished)

Baaity Zain
Investigating important aspects of antimicrobial resistance in Bacteroides strains and a direct qPCR method as a promising tool for Mycoplasma detection.
[Thesis]

Babcsányi István
Generálható kváziautomaták.
[Thesis] (Unpublished)

Bachrati Csanád
Sejtciklus ellenőrzőpontok vizsgálata malignusan transzformált rágcsálósejteken.
[Thesis] (Unpublished)

Bagi István
A folyómedri iszapnövényzet vegetációdinamikája.
[Thesis] (Unpublished)

Bagota Mónika
Fourier-sorok Riemann összegezhetősége és Fourier-transzformáltak nagyságrendje.
[Thesis] (Unpublished)

Bagány Mihály
Villanófény indukálta gyors transzmisszió-változás tanulmányozása festék oldatokon.
[Thesis] (Unpublished)

Bajusz Tamásné Kabók Katalin
Hőmérséklet hatása a fehérjék fluoreszcenciájára.
[Thesis] (Unpublished)

Bakos Tamás
Koleszterinszint-csökkentő hatású vegyületek előállítása.
[Thesis] (Unpublished)

Bakos Ágnes
In vitro szövettenyésztési, regenerációs és transzformációs rendszerek kialakítása a gazda-parazita kölcsönhatások vizsgálatához Cuscuta trifolii fajban.
[Thesis] (Unpublished)

Baksa Katalin
A Drosophila melanogaster 87B8-10 régiójának molekuláris genetikai jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Baksay Iván
Spectrographic determination of major constituents in coal and fly ASH and slag by solution excitation.
[Thesis] (Unpublished)

Bakó Attila
A lövészosztag szinkronizálási probléma.
[Thesis] (Unpublished)

Bakó László
Természetes és szintetikus stilbének biológiai aktivitásának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Balcza Lajos
Permutációk szerkezetéről.
[Thesis] (Unpublished)

Bali Katalin
Maratási kísérletek vanádiumpentoxid egykristályok (010) felületein.
[Thesis] (Unpublished)

Balikó Gabriella
Az Escherichia coli murI gén hiányának, illetve fokozott aktivitásának fenotipikus hatásai.
[Thesis] (Unpublished)

Balog Ádám
Félvezető elektródok optoelektronikai tulajdonságainak tanulmányozása.
[Thesis]

Balogh Imre
A tájökológiai kutatások elméleti és gyakorlati alapjai.
[Thesis] (Unpublished)

Balogh Károly
Melanocit-stimuláló hormon fragmensek és analógok szintézise.
[Thesis] (Unpublished)

Balogh Nándor
Fotoszintetikus membránok szerkezetének vizsgálata spin jelző ESR módszerrel.
[Thesis] (Unpublished)

Balázs Endre
A kisalföldi neogén medence aljzatából megismert metamorf kőzetek litosztratigráfiai besorolása ás megaszerkezeti helyzete.
[Thesis] (Unpublished)

Balázs Géza
KoA mérése normál és kóros anyagban.
[Thesis] (Unpublished)

Banka Lajos
A máj méregtelenítő enzimrendszerének vizsgálata halakban.
[Thesis] (Unpublished)

Bankovics Attila
Természetvédelmi-ökológiai kutatások madarakon : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Barabás Klára
Festék-detergens rendszerekben végbemenő asszociációs folyamatok vizsgálata lumineszcenciás módszerekkel.
[Thesis] (Unpublished)

Barabás Zoltánné
A nitrát-redukció és a dinitrogén-fixálás kapcsolata Rhizobium meliloti-ban.
[Thesis] (Unpublished)

Barabás Nina Katalin
Effects of environmental stress factors on the antioxidant defence systems and molibdoenzymes in plants.
[Thesis] (Unpublished)

Baranji Katalin
Monoklonális ellenanyagok előállítása humán leukocyta interferonnal, valamint csirke sejtfelszíni antigénekkel szemben.
[Thesis] (Unpublished)

Baranyi József
Plazmidstabilitással kapcsolatos matematikai modellek és numerikus elemzésük.
[Thesis] (Unpublished)

Baranyi Lajos
Malignus lymphomák immunmodulációs beavatkozásokat követő megjelenése és immunológiai jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Bariska János
Folyadékkristály tulajdonságú anyagok szintézise.
[Thesis] (Unpublished)

Bariska János
Labordiagnosztikai eljárások bevezetése a klinikai gyakorlatban.
[Thesis] (Unpublished)

Barta Anna
Szimultán fertőzött protoplaszt rendszer alkalmazása vírusinhibitorok tanulmányozására.
[Thesis] (Unpublished)

Barta Endre
A kapcsoló fehérje molekuláris evolúciójának és a gén 5' végének vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Bartalos István
Mátrixfaktorizációk módosítása diáddal változtatás esetén.
[Thesis] (Unpublished)

Bartha Ferenc
AB initio módszerek kidolgozása és alkalmazása kiterjedt elektronrendszerek vizsgálatára.
[Thesis] (Unpublished)

Bartha Miklós
Attributumos transzformációk algebrai jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Bartha Miklósné
Attributum nyelvtanok kiértékelési módszerei.
[Thesis] (Unpublished)

Bartyik Tamás
Fluviális folyamatok rekonstrukciója a Maros folyó vízgyűjtőjén, különös tekintettel az OSL érzékenység ezirányú alkalmazhatóságára.
[Thesis]

Bartók Mihályné Bozóki Gizella
Vizsgálatok az 1,3-klórhidrinek bázisok hatására végbemenő átalakulásának mechanizmusa területén.
[Thesis] (Unpublished)

Barzda Virginijus
Spectroscopy and function of macroaggregates of the chlorophyll A/B light harvesting antenna.
[Thesis] (Unpublished)

Baráth Tibor
Jablonszkij tételének új bizonyítása.
[Thesis] (Unpublished)

Baróthy Béla
A Moore-Penrose típusú általánosított inverz mátrix.
[Thesis] (Unpublished)

Basa Erzsébet
Vizes közegű kaolin szuszpenziók ülepedési sajátságai.
[Thesis] (Unpublished)

Bashir Faiza
The detection, elimination and damaging effect of singlet oxygen in the photosynthetic apparatus of plants and microalgae.
[Thesis]

Battha László
Két elemmel generálható speciális végtelen félcsoportok vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Beck György
Toeplitz-típusú szalagmátrix együtthatójú lineáris egyenletrendszerek megoldása gyors fourier transzformációval.
[Thesis] (Unpublished)

Bedéné Muskó Ilona
Fény - és elektronmikroszkópos vizsgálatok sáska agyon, különös tekintettel a gombatestre.
[Thesis] (Unpublished)

Ben Youssif Nuri Mohamed
On geodesics of some special riemannian spaces on RnoxR1.
[Thesis] (Unpublished)

Bencze Gábor
Az imágó korongok fejlődésében gátolt mutáns Drosophila törzsek előállítása és előzetes jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Benedict Mihály
A hidrogén és hélium spektrumának kapcsolata az O4 csoport bizonyos előállításaival.
[Thesis] (Unpublished)

Benkő Mária
Gyors mikro módszer kidolgozása az antibiotikumok minimális gátló koncentrációjának meghatározására; antibiogram készítése automatával.
[Thesis] (Unpublished)

Benkő Sándor
Modification of membrane fluidity by changing lipid unsaturation in mammalian cells: the medical aspects.
[Thesis] (Unpublished)

Benkő Zsolt István
Femtoszekundumos fényimpulzusok terjedésével kapcsolatos jelenségek. Különbségi frekvencia keltése (DFG) AgGaS2 és AgGaSe2 kristályban.
[Thesis] (Unpublished)

Benyhe Sándor
Delta opioid receptorok jellemzése (3H)D-Ala2-Leu5-enkefalinnal patkány agyban.
[Thesis] (Unpublished)

Berek Imre
A mikrobiológiai aktivitás és a kémiai szerkezet összefüggéseinek vizsgálata szteroid glikozidokkal új analitikai mikrobiológiai eljárás alkalmazásával.
[Thesis] (Unpublished)

Berek Imréné Petri Ildikó
Extrakromoszómális F faktorral rendelkező Escherichia coli törzsek izolálása és ezek genetikai tanulmányozása.
[Thesis] (Unpublished)

Berger Ferenc
A fermentációs citromsav-előállítás vizsgálata szacharóz alapon Aspergillus nigerrel.
[Thesis] (Unpublished)

Berger Ferenc
Multimolekulás adszorpciós rétegek szerkezete, termodinamikája és szerepe a kolloid stabilitásban.
[Thesis] (Unpublished)

Berkes Mária
A hidrogén-peroxid és az uranil(VI)ion közti kölcsönhatás vizsgálata az urán által katalizált polarográfiás nitrátredukcióról.
[Thesis] (Unpublished)

Berkesi Ottó
Cink-(2-etil-hexanát)-ok szerkezete és spektroszkópiai tulajdonságai az infravörös tartományban.
[Thesis] (Unpublished)

Berkó András
Kis molekulák és fémegykristály felületek kölcsönhatásának elektronspektroszkópiai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Berlinger Henrik
Montmorillonit - aminosav komplexek képződésmódjának és termikus sajátságainak tanulmányozása.
[Thesis] (Unpublished)

Bernula Dóra
In vitro gyökér alapú regenerációs rendszer Arabidopsis-ban.
[Thesis] (Unpublished)

Bertalan Ákosné Balogi Margit
Üledékes kőzetek kerogén tartalmának minősítése geokémiai szempontok alapján.
[Thesis] (Unpublished)

Berényi Mária
Eljárás fehérjék biotonil-[epsilon]-aminokapronsav-o-pentafluor-fenol észterrel való jelölése.
[Thesis] (Unpublished)

Bessar Badiaa Abd El-Rahman
Effect of food technological processing on residue of some pesticides in some plant foods.
[Thesis] (Unpublished)

Biczók László
A 2-pentanon primer fotokémiai átalakulásainak vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Bilgin Metin
Utilization of transgenic maize plants for functional analysis of a histone promoter and host-geminivirus interactions.
[Thesis] (Unpublished)

Binshahna Saeed Omer
Preparation of certain aryl alkyl ketones.
[Thesis] (Unpublished)

Boa János
Acetil-fluorid elektrokémiai fluorozásának tanulmányozása vízmentes hidrogén-fluoridban.
[Thesis] (Unpublished)

Bocska Béláné Nagy Julia
A morfológiai nem és életkor meghatározás eredményeinek összehasonlítása, valamint a vércsoport meghatározás eredményeinek értékelése egy Árpád-kori (Békés-povádzugi) temető csontanyagán.
[Thesis] (Unpublished)

Boda Krisztina
Statisztikus alakfelismerési módszerek és alkalmazásuk az orvosi diagnosztikában.
[Thesis] (Unpublished)

Boda Bernadett
Agykérgi fokális epileptikus tevékenység tanulmányozása patkányban : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Boda Bernadett
Aminopyridinnel kiváltott in vivo görcstevékenység jellemzői patkány agykéreg elsődleges és másodlagos fókuszaiban.
[Thesis] (Unpublished)

Bodor Tibor
Az emberi csontszövet paleoszerológia vizsgálata. Módszertani és szerogenetikai értékelés.
[Thesis] (Unpublished)

Bodrossy Levente
Thermophilic methane-oxidising bacteria and their biotechnological potential.
[Thesis] (Unpublished)

Boga Györgyi
Különböző vesekövek ultramikro-kémiai, infravörös spektroszkópiai, röntgendiffrakciós, termikus analízisének összehasonlítása.
[Thesis] (Unpublished)

Boga Endréné Hornok Katalin
Klinikai kémiai referencia értékek meghatározásának módszertani vonatkozásai.
[Thesis] (Unpublished)

Bogár Ferenc
Lokalizált pályák alkalmazása a többtest perturbációszámításban.
[Thesis] (Unpublished)

Bogár Ferenc
Nagy molekulák és polimerek elektronszerkezetének ab initio vizsgálata : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Bohus Mihály
Számítógép-hálózati protokollok szimulációs vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Bokor Zsuzsanna
Tarvágás hatása egy bükkerdő talajlakó meso- és makroizeltlábu faunájára.
[Thesis] (Unpublished)

Bor Edit
A sugárzás nélküli energiaátadás tanulmányozása több komponensű, rendezett struktúrájú rendszerekben.
[Thesis] (Unpublished)

Bor Zsolt
Impulzusüzemű nitrogénlézer vizsgálata és alkalmazása festéklézerek gerjesztésére.
[Thesis] (Unpublished)

Bor Pálné Báli Katalin
Tudományos tevékenység összegző tézisei. Amorf vanádium-oxidok előállítása és minősítése : Mikrostruktúrák lézeres leválasztása. Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Borgulya István
Egy ALGOL 60 fordítóprogram.
[Thesis] (Unpublished)

Boros András
A csirke mienterikus plexus embrionális fejlődésének morfológiai és hisztokémiai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Boros Istvánné Szegedi Judit
Szénhidrogénkutató fúrások értékelhetőségének lehetősége az oldható szerves anyag tartalom alapján.
[Thesis] (Unpublished)

Borosné Hatfaludy Zsófia
A vázizom anyagcsereenzimeinek aktivitás változása különböző típusú edzések hatására.
[Thesis] (Unpublished)

Borsné Pető Judit
Prosztaciklin és thromboxán A2 metabolitok mérése vérplazmában, valamint a meghatározás jelentősége az érelmeszesedéssel járó folyamatok jellemzésében.
[Thesis] (Unpublished)

Borús András
Funkcionál-differenciálegyenletek megoldásainak aszimptotikus viselkedése.
[Thesis] (Unpublished)

Bottka Sándor
Nukleozid-5'-foszfodiamidátok.
[Thesis] (Unpublished)

Bozsó Ferenc
Oxidációs reakciók vizsgálata ón-dioxid-króm-oxid katalizátorokon.
[Thesis] (Unpublished)

Bozóki Ferenc
Nitrogéntartalmú szerves vegyületek hatása a vas korróziójára kén-hidrogént tartalmazó elektrolitokban.
[Thesis] (Unpublished)

Boór Lajosné
Ipari célú szintézisvizsgálatok kortikoidok előállítására.
[Thesis] (Unpublished)

Bucsi Imre
Diolok átalakulásai elektrofil katalizátorokon, szilíciumtartalmú szerves vegyületek katalitikus átalakulásai, fullerének kémiai átalakulásai : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Bucsi Imre
Diolok átalakulásai zeolitokon.
[Thesis] (Unpublished)

Buda Csaba
Foszfolipidek szerepe hőmérséklet-adaptációban.
[Thesis] (Unpublished)

Bugyi László
A CO, NO és Mo közötti kölcsönhatás vizsgálata téremissziós mikroszkópban.
[Thesis] (Unpublished)

Burg Kornél
DNS replikáció vizsgálata kínai hörcsög sejtvonalban (A HGPRT enzimet kódoló gén replikálódási időpontjának valamint a kromoszómák replikációs mintázatának meghatározása szinkronizált sejtkultúrákban).
[Thesis] (Unpublished)

Bus Veronika
Az Ehrlich-ascitescarcinoma sejtek A-vírusokhoz hasonló részecskéinek jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Buza Antal
Szabad algebrák számítógépes vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Buzás Zsuzsanna
A videodenzitometria alkalmazhatóságának kiterjesztése különböző biokémiai problémák megoldására.
[Thesis] (Unpublished)

Bálint József
Két Triticum aestivum őszi búzafajta zászlós és második levele szövettanának, vízgazdálkodásának és CO2 felvételének vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Bálint Tamás
Néhány édesvízi halfaj kolinerg enzimeinek jellemzése és két inszekticid ezen enzimekre gyakorolt hatásának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Bálintné Szendrei Mária
Ortodox félcsoportok részköteg-parcelláló kongruenciái és bővítései.
[Thesis] (Unpublished)

Bánfalvi Zsófia
Szimbiotikus nitrogénkötésért felelős gének lokalizálása Rhizobium melilotiban.
[Thesis] (Unpublished)

Békássyné Garai Anna
A gyökérrendszer eltávolítása után bekövetkező változások a Bánkuti 1201-es őszi búza csíranövény fotoszintetikus pigmentjénél.
[Thesis] (Unpublished)

Békéssy György
Dinitrofenol hatóanyagú peszticidek in vivo hatásának vizsgálata melegvérű szervezetekben.
[Thesis] (Unpublished)

Bérczi Alajos
Bimolekuláris lipid membránok ellenállása pH-függésének kísérleti és elméleti vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Béres Attila
Bázikus mikropórusos katalizátorok előállítása és vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Búzás Beáta
Egy új tríciált delta opioid receptor szelektív peptid, a [3H][D-ala2]deltorfin II kötődési sajátságainak jellemzése in vitro receptorkötési tesztekben.
[Thesis] (Unpublished)

C

Chakraborty Payal
Nitric oxide synthase dysfunctionality in the umbilical cord vascular system during twin birth correlates with maturity and birth weight of the neonates.
[Thesis]

Csanádi Gyula
Az ENOD12 korai nodulációs gén molekuláris genetikai jellemzése Medicago növényekben.
[Thesis] (Unpublished)

Csanádi Gyula
Az ENOD12 korai nodulációs gén molekuláris genetikai jellemzése Medicago növényekben : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Csanálosiné Németh Márta
A tojáshéj lipoidjainak vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Csapó Zsuzsanna
Nemfehérjealkotó aminósavakat tartalmazó egyszerűbb "releasing és inhibiting hormonok" szintézise és vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Csatorday Károly
Az elektrongerjesztési energia vándorlása klorofill-A tartalmú detergens micellákban.
[Thesis] (Unpublished)

Csató Sándor
Funkcionál-differenciálegyenletek megoldásainak aszimptotikus viselkedése.
[Thesis] (Unpublished)

Cseh Ferenc
Fehérje és zsír kinyerése húsipari melléktermékekből, különös tekintettel a csontok préselésére.
[Thesis] (Unpublished)

Csekő József
Újabb stabilis paramágneses vegyületek szintézise és felhasználása biológiai jelölésre.
[Thesis] (Unpublished)

Csendes Tibor
A chemoton modellezése.
[Thesis] (Unpublished)

Cserényi József
A metán bomlása és a metán - szén-dioxid reakció vizsgálata hordozós nemesfém katalizátorokon.
[Thesis] (Unpublished)

Csete Mária
Polimerek felületmódosítása és folyadékok ablációja excimer lézeres besugárzással.
[Thesis] (Unpublished)

Csikkel Csabáné Szolnoki Anna
Nitrát- és nitritionok redukciója nátrium-ditionittal.
[Thesis] (Unpublished)

Csirik János
Számítógépes szcintigráfia.
[Thesis] (Unpublished)

Csiszár Jolán
A glifozát hatásmechanizmusának vizsgálata búza csíranövényeken.
[Thesis] (Unpublished)

Csiszár Katalin
Cianobakteriális klónozó rendszer kidolgozása a Pseudanabaena PCC 6903 fajra.
[Thesis] (Unpublished)

Csonka Csaba
The role of nitric oxide in classic preconditioning in isolated rat hearts.
[Thesis] (Unpublished)

Csont Tamás
Direct myocardial anti-ischaemic effect of glyceryl trinitrate.
[Thesis] (Unpublished)

Csorba Imre
Vizsgálatok fotoszintetikus pigmenteket tartalmazó lipid membránokon.
[Thesis] (Unpublished)

Csorba Gábor
Rendszertani vizsgálatok denevéreken (Chiroptera: Rhinolophoidea).
[Thesis] (Unpublished)

Csordás Tóth Anna
A rácsfeloldás technikájának alkalmazása nátriumaluminát minták vizsgálatára.
[Thesis]

Csordás-Tóth Éva
T4 fágindulált polinukleotid kináz felhasználása DNS szerkezet kutatásban.
[Thesis] (Unpublished)

Csákiné Tombácz Etelka
Huminsavak és alkálifém-humátok kolloidkémiai sajátságainak vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Csányi István
A nagynyomású fémhaloid adalékos gázkisülési csövek felmelegedési szakaszában lejátszódó fizikai és kémiai folyamatok vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Csáti Sándor
Normál propanol elektrokémiai oxidációjának néhány sajátsága.
[Thesis] (Unpublished)

Cséplő Ágnes
Linkomicin-rezisztens Nicotiana plumbaginifolia mutánsok előállítása és genetikai jellmezése.
[Thesis] (Unpublished)

Csörgő Sándor
A véletlen mintaméretű empirikus folyamat gyenge konvergenciájáról.
[Thesis] (Unpublished)

Czakó Mihály
Aspergillus niger hiánymutánsok felhasználása aminosavak kvantitatív meghatározására.
[Thesis] (Unpublished)

Czakó Mihály
Oktopin-típusú Agrobacterium tumefaciens tumorindukáló-plazmid TR-régiójának integrálódása Nicotiana plumbaginifolia protoplaszt-transzformációs rendszerben.
[Thesis] (Unpublished)

Czakó Mihály
Transzformációs markerek és negatív szelekciós gének Agrobacterium általi növényi transzformációhoz.
[Thesis] (Unpublished)

Czirják Attila
Wigner functions in quantum optics.
[Thesis] (Unpublished)

Czompó József
Inerciális geodéziai mérőrendszer modellezése.
[Thesis] (Unpublished)

Czédli Gábor
Kongruenciavarietások.
[Thesis] (Unpublished)

Czékus Géza
A moravicai (Stara moravica) avar temető csontvázmaradványainak embertani jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

D

Daku Lajos
Félnedves fénymásolópapírok továbbfejlesztése.
[Thesis] (Unpublished)

Dallmann Géza
A Rhizobium meliloti 16-3 mérsékelt fág kromoszóma térképezése restrikciós endonukleázokkal.
[Thesis] (Unpublished)

Dallmann Klára
Egy RNS processing enzim klónozása.
[Thesis] (Unpublished)

Dallmann László
Szomatikus sejtek genetikai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Dallmann Klára
Szilárd fázisú biokatalizátorok előállítása és gyakorlati alkalmazása : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Dancs Albert
Különböző fóliatakarás hatása a bab és a borsó szárazanyag produkciójára és energiahasznosítására.
[Thesis] (Unpublished)

Darkó Éva
Különböző herbicid-rezisztenciák hatása a fotoszintetikus apparátus működésére és stresszérzékenységére.
[Thesis] (Unpublished)

Darula Zsuzsanna
Design, synthesis and tritium labeling of conformationally constrained delta opioid peptides.
[Thesis] (Unpublished)

Darwish Nabila Abd El Hakim
Factors affecting textile cord-rubber adhesion.
[Thesis] (Unpublished)

Daróczy Bálint
A diszkrét jelek és lineáris rendszerek elméletének néhány kérdése és egy biomechanikai alkalmazása.
[Thesis] (Unpublished)

Dedeoglu Dalma Bilgin
Functional and developmental analysis of cell cycle control genes in alfalfa (Medicago sativa) and snapdragon (Antirrhinum majus).
[Thesis] (Unpublished)

Deli Mária Anna
Changes of permeability in response to histamine and tumor necrosis factor-alpha and their possible mechanism of action on an in vitro model of the blood-brain barrier.
[Thesis] (Unpublished)

Deme István
Kis mennyiségű adalékanyagok hatása az epoxigyanták tulajdonságaira.
[Thesis] (Unpublished)

Demetrovicsné Kocsis Mária
A felületi formák tanulmányozása infravörös spektroszkópiával a H2+CO és H2+CO2 reakciókban.
[Thesis] (Unpublished)

Dercsényi László
A porózus közeg transzportfolyamatáinak értelmezése a póruskapcsolatok és a többfázisú áramlás egyenletei alapján.
[Thesis] (Unpublished)

Devasahayam J. Manjula Devi
Changes in photosynthetic apparatus and activity in protoplast culture.
[Thesis] (Unpublished)

Dey Indranil
Molecular and structural organization of phospholipid membranes in livers of marine and fresh water fish adapted to radically different temperatures in their course of evolution.
[Thesis] (Unpublished)

Deák Ferenc
Patkány máj tirozin: tRNS ligáz tisztítása és néhány tulajdonsága.
[Thesis] (Unpublished)

Deák Mária
Génátviteli rendszer kidolgozása lucernában.
[Thesis] (Unpublished)

Deák Péter
Balanszer kromoszóma izolálása és felhasználása fejlődésgenetikai vizsgálatokhoz Caenorhabditis elegans öntermékenyítő rendszerben.
[Thesis] (Unpublished)

Deák Mária
Stressz indukált gének molekuláris biológiai analízise lucernában : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Deák Péter
Membránpotenciál függő ioncsatorna gének genetikai és molekuláris analízise Drosophila melanogasterben.
[Thesis] (Unpublished)

Deák Zsuzsanna
A fotoszintetikus oxigénfejlődés mechanizmusának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Dimák Andor
A geológiai mozgásforma néhány elméleti-filozófiai problémája.
[Thesis] (Unpublished)

Djuangsih Nani
Light-induced conformational changes of granal and agranal Thylakoids.
[Thesis] (Unpublished)

Dobi Albert László
A Humán Szérum Albumin gén IV. nagy fragmentjének kémiai szintézise és klónozása.
[Thesis] (Unpublished)

Dobi János
Trigonometrikus sorok abszolút és erős konvergenciája.
[Thesis] (Unpublished)

Dobler Lászlóné
A Tisza és mellékfolyói mederüledékének ökológiai vizsgálata a kovaalgák (Bacillariophyceae) minőségi és mennyiségi elemzése alapján.
[Thesis] (Unpublished)

Dobos Ilona
A csonthéjas gyümölcsfáink extraflorális nektáriumai.
[Thesis] (Unpublished)

Dobos Katalin
A vanádiumpentoxid egykristály nemlineáris abszorpciójának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Dobrovolszky Andrásné
A ciklohexanolnak és a ciklohexanonnak a VIII. csoport fémeivel és réniummal katalizált átalakulása.
[Thesis] (Unpublished)

Dobó Endre
Kolinerg - és GABA-erg rendszer immunhisztokémiai lokalizációja egér felső nyaki ganglionjában.
[Thesis] (Unpublished)

Dombi György
NMR sift technika és alkalmazása a szerves vegyületek konformációjának meghatározásában.
[Thesis] (Unpublished)

Dombi József
Hidrogén transzfer reakciók néhány kinetikai paraméterének félempírikus meghatározása.
[Thesis] (Unpublished)

Domoki Ferencné Szőnyi Gabriella
Szteroidok néhány csoportjának rétegkromatográfiás tanulmányozásából levonható következtetések.
[Thesis] (Unpublished)

Domokos Tamás
Organikus közegű kaolin szuszpenziók ülepedésének vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Dorgai László
Candida boidiniiből izolált alkohol oxidáz vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Dorgai László
A 16-3 bakteriofág helyspecifikus rekombinációs rendszere : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Dormán József
A habok alapvető tulajdonságainak tanulmányozása.
[Thesis] (Unpublished)

Dosztál István
Halastavak limnológiai vizsgálati eredményei és azok gyakorlati alkalmazhatósága.
[Thesis] (Unpublished)

Dudás Brigitta
Egy cisztron funkcióelemzése genetikai úton.
[Thesis] (Unpublished)

Dunai Anett
Multidrog-rezisztens baktériumok kompenzáló evolúciójának rendszerszintű vizsgálata.
[Thesis]

Duró Annamária
A tanyai átalakulás társadalomföldrajzi vonatkozásai Szatymaz és Zákányszék példáján.
[Thesis] (Unpublished)

Dániel József
A szegedi kísérleti fizikai kutatás fél évszázada.
[Thesis] (Unpublished)

Dávid Dezső
Expression of hepato-specific functions in hepatoma cell lines.
[Thesis] (Unpublished)

Dékány Imre
Intermolekuláris kölcsönhatások vizsgálata különböző oldószer-polimer elegyekben.
[Thesis] (Unpublished)

Dékány Katalin
Csirke porc kapcsoló fehérje genomiális klónjainak térképezése.
[Thesis] (Unpublished)

Dévényi Károly
A VDDS kisszámítógép fejlesztéséről.
[Thesis] (Unpublished)

Dóbé Sándor
A n-butiraldehid gőzfázisú fotolízise 313 nm-nél.
[Thesis] (Unpublished)

Dóka Ottó
Vizsgálatok a fototermikus effektus fotoakusztikus spektroszkópiai és anyagvizsgálati alkalmazására.
[Thesis] (Unpublished)

Dósa Erika
Az urogenitális szervek gyulladásos megbetegedéseit okozó humán mycoplasma törzsek laboratóriumi vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Dömötör Gyula
Átmeneti fém komplexek elektronszerkezetének számítására alkalmas módszerek kidolgozása és vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Dövényi Zoltán
Adalékok a Balaton déli partvidékének felszínfejlődéséhez.
[Thesis] (Unpublished)

Dús Magdolna
Tranziens kétfázisú folyadékáramlást leíró parciális differenciálegyenletek numerikus megoldásainak problémái.
[Thesis] (Unpublished)

E

El-Fadaly Husain Abdallah Mohamad
Fermentation of thermostable alkaline proteinase.
[Thesis] (Unpublished)

Eller József
A mátrix-exponenciális numerikus meghatározása és biológiai alkalmazása.
[Thesis] (Unpublished)

Endre Gabriella
Szimbiotikus nitrogénkötésben és levélfejlődésben hibás lucerna mutánsok genetikai analízise.
[Thesis] (Unpublished)

Endreffy Ildikó
Heteroglycanosisok vizsgálata Szabolcs-Szatmár megyei Tanács Jósa András Kórház R. I. Gyermekosztályán és a megye egészségügyi-szociális gyermekintézményeiben.
[Thesis] (Unpublished)

Endrédi Lajos
Priabonai üledékek palynológiai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Endrész Valéria
Humán interferon-gamma termelése, tisztítása és jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Erdei Miklós
Táplálkozásbiológiai vizsgálatok végzése az Alsó-Tiszavidék rókapopulációkon.
[Thesis] (Unpublished)

Erdei Sára
A nukleinsavanyagcsere néhány sajátsága dohánymozaik vírus fertőzött dohány levélben.
[Thesis] (Unpublished)

Erdélyi Miklós
Az anyai hatás fejlődésbiológiai boncolása Drosophila melanogasterben: domináns nősténysteril mutációk izolálása és jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Erdélyi Miklós
Resolution enhancement techniques in optical microlithography based on multiple imaging.
[Thesis] (Unpublished)

Erdőhelyi András
A metán képződésének vizsgálata a szén-dioxid hidrogén reakciójában néhány hordozott fémkatalizátoron.
[Thesis] (Unpublished)

Erdőhelyi Ágota
2,4-diacetoxi-6-hidroxi-propiofenon KOSTANECKI--ROBINSON-reakciója.
[Thesis] (Unpublished)

Erostyák János
Lumineszcencia folyamatok dinamikájának vizsgálata időbontott spektroszkópiai módszerekkel.
[Thesis] (Unpublished)

Estók Bertalan
A Kiskörei-tározó területén, valamint az Eger és Laskó patakon végzett hidrobiológiai vizsgálatok.
[Thesis] (Unpublished)

Esztergomy Zoltán
A Bodrogköz komplex gazdaságföldrajzi vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

F

Faragó László
Kender (Cannabis sativa) ivarmegváltoztatása növényi hormonokkal.
[Thesis] (Unpublished)

Faragó Anikó
Epigenetikai módosítások hatásának és a cirkadián ritmus zavarának vizsgálata a Huntington-kór Drosophila modelljében.
[Thesis]

Farkas Gabriella
A Drosophila melanogaster 87A7 hősokk régióját szegélyező nukleáz hiperszenzitiv kromatinszerkezetet képző DNS szakaszok szekvenciaanalízise és kromatinrekonstrukciós vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Farkas György
A radio-farmakonokkal végzett diagnosztikai vizsgálatok szervdózisai.
[Thesis] (Unpublished)

Farkas Judit
Az azoetán unimolekulás bomlási sebességi állandójának meghatározása az azoetán - izobutén rendszerben.
[Thesis] (Unpublished)

Farkas József
A Lycopersicon esculentum x Solanum pennellii utódnemzedékeinek genetikai elemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Farkas Károly
A Felső-Tiszavidék (Szabolcs-Szatmár megye) vízgazdálkodásának néhány kérdése.
[Thesis] (Unpublished)

Farkas Zsuzsa
Lézerfestékek lumineszcencia-polarizációja.
[Thesis] (Unpublished)

Farkas Árpád
A Rába halainak rendszertani és ökológiai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Farkas Imre
Possible role of the C5a receptor in cell death and neurodegeneration.
[Thesis] (Unpublished)

Farkas Sándor
Isopodák szünbiológiai vizsgálata a Dráva-ártéren.
[Thesis] (Unpublished)

Farkas Tamás
Idegi plaszticitás tanulmányozása patkány szomatoszenzoros és motoros kérgén.
[Thesis] (Unpublished)

Farkasné Gere Márta
Hidrotermális karsztjelenségek a Budai-hegységben és a Pilisben.
[Thesis] (Unpublished)

Farsang Andrea
A talaj nehézfémtartalmának térbeli eloszlása mátrai mintaterületen, különös tekintettel az antropogén terhelésre.
[Thesis] (Unpublished)

Fazekas Judit
A paradicsom fenológiai fázisainak összefüggései az időjárási tényezőkkel.
[Thesis] (Unpublished)

Fazekas Márta
Ammónium- és nitrátellátás hatása a rövid fény-sötét ciklusban nevelt paradicsom és kukorica szárazanyag felhalmozódására és kloroplasztisz szerkezetére.
[Thesis] (Unpublished)

Fehér László
Antifungális hatásvizsgálatok a demetoxitylophorinnal és származékaival.
[Thesis] (Unpublished)

Fekete László
Csapadékos és csapadék nélküli ismétlődések statisztikai jellemzői az Alföldön (Budapest, Debrecen, Kecskemét és Szeged adatai alapján).
[Thesis] (Unpublished)

Fekete Rózsa
Összehasonlító gyomvizsgálatok hagyományos művelésű és vegyszeresen kezelt búza- és kukoricavetésekben.
[Thesis] (Unpublished)

Fekete Csaba
Toxintermelő Fusarium-fajok genetikai elemzése molekuláris markerekkel.
[Thesis] (Unpublished)

Fekete Tiborné Nagy Mária
A német juhászkutyák magatartásának vizsgálata, különös tekintettel a morfológiai alapjaira.
[Thesis] (Unpublished)

Feketené Csete Klára
Az eszteráze D és Glyoxaláze I enzimrendszerek vizsgálata Szeged és környéke népességében.
[Thesis] (Unpublished)

Feledi Adrienne
A trifolium repens morfológiai és anatómiai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Felföldi Károly
Cikloolefinek Prins reakciója. Rh és Ru komplexek szerveskémiai átalakulásokban : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Felián Borbála
Kőolaj-víz rendszer emulzióképződésének és a képződött makroemulziók kolloidkémiai tulajdonságainak meghatározása.
[Thesis] (Unpublished)

Ferdinandy Péter
Ischemic myocardial function and reperfusion-induced arrhythmias: role of ATP sensitive K+-channel modulation and oxygen free radicals.
[Thesis] (Unpublished)

Ferke András
Láncvégződés és öninhibíció a propán termikus bomlásának kezdeti szakaszában.
[Thesis] (Unpublished)

Finta Csaba
A KpnI metiltranszferáz molekuláris vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Finta Csaba
Tudományos eredmények összefoglalása [A KpnI metiltranszferáz molekuláris vizsgálata] : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Fodor Eleonóra
A tüdő metalloproteináz enzimaktivitása, különös tekintettel a gasztrinszármazékok katabolizmusára.
[Thesis] (Unpublished)

Fodor István
A foetoplacentális egység szteroidjainak és enzimeinek vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Forgó Emőke
A termálvíz hatása a fiatal uborkanövényekre.
[Thesis] (Unpublished)

Forrai Tamás
Rhizobium meliloti szimbiotikus mutánsok előállítása és jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Frank László
Másodlagos anyagcsere termékek szintézise Datura és Solanum szuszpenziós sejtkulturákban.
[Thesis] (Unpublished)

Franko András
A kémiai szerkezet és a mikrobiológiai aktivitás összefüggésének vizsgálata szalicilanilid származékokkal.
[Thesis] (Unpublished)

Fudala Ágnes
Új típusú mezopórusos anyagok szintézise és vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Fási András
A ciklohexén és az oxiránok átalakulásai fémkatalizátorokon.
[Thesis] (Unpublished)

Fátrai Zsuzsanna
Kvantitatív immunelektroforézis alkalmazása szérumfehérjék vizsgálatában.
[Thesis] (Unpublished)

Fátyol Károly
Egy új kromoszóma specifikus centromer szekvencia azonosítása és molekuláris jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Fényes József
A Duna-Tisza közi tőzeges tavak fejlődéstörténete Mollusca-fauna vizsgálatok alapján.
[Thesis] (Unpublished)

Földesi Imre
Establishment of a human granulosa cell culture for evaluation of the biological activity of human recombinant gonadotrophins.
[Thesis] (Unpublished)

Fülöp Erzsébet
A rövid fény-sötét ciklusok hatása a kukorica és paradicsom morfológiájára és a levél szöveti szerkezetére.
[Thesis] (Unpublished)

Fülöp Ferenc
Nitrogénhídfős heterociklusok szintézise gyógyszerkémiai célkitűzésekkel.
[Thesis] (Unpublished)

Fülöp Mihály
Az időjárási elemek - hőmérséklet, csapadék, napfénytartam - és az őszi búza termésátlagának összefüggésvizsgálata, előrejelzés lehetősége.
[Thesis] (Unpublished)

Fülöp Zoltán
Attributumos fatranszformációk.
[Thesis] (Unpublished)

Fülöp László
Bakteriális O-glikozil hidrolázok izolálása, tisztítása és jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Füvesi István
Programok párhuzamos végrehajtásának formális leírása VDL segítségével.
[Thesis] (Unpublished)

Füzi Zsuzsanna
A Trichoderma harzianum CBS 354.33 törzsének fiziológiai és genetikai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

G

Gadócziné Fekete Éva
A bódva-völgyi települések népességmegtartó képességének vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Gajdos László
Immobilizálás hatása a különböző típusú vázizmok szakoplazmatikus retikulumának fehérje és lipid összetételére.
[Thesis] (Unpublished)

Galambos Gábor
A szabási feladat és az ehhez kapcsolódó lefedési problémák megoldása egzakt és heurisztikus módszerekkel.
[Thesis] (Unpublished)

Galbács Zoltán
Ozmium-tetroxiddal katalizált hidrogén-peroxid-bomlás vizsgálata lúgos közegben.
[Thesis] (Unpublished)

Galiba Gábor
Szövettenyésztési és sejtgenetikai módszerek alkalmazása dohány és búza rendszerben.
[Thesis] (Unpublished)

Garamszegi Nándor
A Rhizobium meliloti 41 16-3 fágja terminációs jelenségei.
[Thesis] (Unpublished)

Gaskó Béla
Ökofaunisztikai adatok Szeged környékének Cerambycida faunájához.
[Thesis] (Unpublished)

Gaur Paras
Discovery of small-molecule inhibitors of Uba1 and development of step-specific assays for PCNA ubiquitination.
[Thesis]

Gaál Ferenc
Rattus norvegicus ökológiája, etológiája és asszanációja Budapesten.
[Thesis] (Unpublished)

Gaálné Sebestyén Magdolna
Emberi fehérvérsejtek sejtfelszíni fehérjéinek vizsgálata monoklonális ellenanyagok segítségével.
[Thesis] (Unpublished)

Geiger János
Szemcseeloszlás és felhalmozódási környezet. Litifikálódott kőzetek szemcseeloszlási viszonyainak vizsgálata és értelmezése.
[Thesis] (Unpublished)

Georgieva Milka Hristova
DNA repair on the level of the gene in teratocarcinoma cells.
[Thesis] (Unpublished)

Gera Lajos
Farmakológiailag aktív cisz- és transz-2-amino-1-ciklohexánkarboxamidok és 4a,5,6,7,8,8a-hexahidrokinazolin-4/3H/-onok szintézise.
[Thesis] (Unpublished)

Gergely Csilla
Töltésmozgások és fotociklus a vad típusú és mutáns bakteriorodopszinban.
[Thesis] (Unpublished)

Gilde Anna
P-nitro-etilbenzol oxidációjának vizsgálata, különös tekintettel a P-nitro-acetofenon képződésére.
[Thesis] (Unpublished)

Gingl Zoltán
1/F-zaj és sztochasztikus rezonancia vizsgálata analóg és numerikus módszerekkel : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Gingl Zoltán
1/f zaj generálása a Brown-mozgás skálázása alapján.
[Thesis] (Unpublished)

Glatz Attila
A Synechocystis PCC 6803 cianobaktérium chaperonin génjeinek transzkripciós regulációja, és funkcionális analízise inszerciós mutagenezissel.
[Thesis] (Unpublished)

Godih Massoud Mahammed
Effect of cyanophage as-1 on the metabolic processes of anacystis nidulans.
[Thesis] (Unpublished)

Gogolák Zoltán
Impulzusfront-torzulás mérése optikai elemekben femtoszekundumos feloldású repülési-idő interferometriával.
[Thesis] (Unpublished)

Golovkin Maxim Vladimirovitch
The detection of AC/DS homologous DNA sequences in the genome of barley and utilization of AC/DS elements in production of transgenic maize plants.
[Thesis] (Unpublished)

Gombos Zoltán
A fém-ionok és koproporfirin szabályozó szerepe a tetrapirrol bioszintézisben.
[Thesis] (Unpublished)

Gombás Margit
Adatok a glucosaminó-glikánok szerepéhez az érelmeszesedésben.
[Thesis] (Unpublished)

Gonda Tibor
Computerized patient information system.
[Thesis] (Unpublished)

Gregussné Zsigmond Ágnes
Fémkatalizátorok fajlagos felületének meghatározása.
[Thesis] (Unpublished)

Groma Géza
A bakteriorodopszin fotociklus kinetikája sejtvezikulákon.
[Thesis] (Unpublished)

Groma Gézáné Lévi Éva
Fehérjeszintézis gátlók és a táptalaj összetételének hatása dohány szövettenyészetekre.
[Thesis] (Unpublished)

Gróf Ilona
Tenyészetes epitélsejt modellek alkalmazása biológiailag aktív peptidek és adjuváns terápiás szerek hatásának vizsgálatára.
[Thesis]

Guba Ferenc ifj.
Az SR funkciójának vizsgálata a PSS elektrosokkal kiváltott modelljében.
[Thesis] (Unpublished)

Gullner Gábor
A formaldehid és a hidrogén-peroxid szerepe növényeknek abiogén stresszhatásokra adott reakcióiban, különös tekintettel a demetilezési folyamatokra.
[Thesis] (Unpublished)

Gulya Károly
A kolinerg és GABAerg neuronális struktúrák lokalizálása patkány bulbus olfactoriusában.
[Thesis] (Unpublished)

Gurzó Imre
Tatabánya levegőszennyeződése a levegőszennyeződést befolyásoló meteorológiai tényezők vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Gyenizse Pál
Decidability questions for term rewriting systems and tree transducers.
[Thesis] (Unpublished)

Gyimóthy Tibor
Attributum nyelvtanok alkalmazása fordítóprogramíró rendszerben.
[Thesis] (Unpublished)

Gyimóthy Tibor
Attributum nyelvtanok és alkalmazásaik a szoftvertechnológia és a mesterséges intelligencia területén : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Gyovai Ferenc
Koegzisztens gyíkpopulációk ökológiai vizsgálata homokpusztai gyepen.
[Thesis] (Unpublished)

Gyulai Gábor
Lipid metabolizmust módosító vegyületek hatása a fotoszintézis második fotokémiai rendszerének aktivitására.
[Thesis] (Unpublished)

Gyuricza László
A Kerka-vidék komplex természeti földrajzi vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Gyuris Jenő
SV40 emlős tumorvírus enhanszer/promoter régiójához kapcsolódó élesztő sejtmagi fehérjék kimutatása.
[Thesis] (Unpublished)

Gyurkovics Henrik
A Drosophila melanogaster harmadik kromoszómája egy szakaszának genetikai és citológiai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Gyurkovics Henrik
Kromatinszerkezet és génműködés kapcsolata ecetmuslicában : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Gyurkó György
Az általános elosztási (szállítási) feladat megoldásának algoritmusa a sor- és oszlop-sajátelem fogalom felhasználásával.
[Thesis] (Unpublished)

Gyémánt Iván Károly
Többelektron rendszerek vizsgálata elektron keltése és eltüntetése segítségével.
[Thesis] (Unpublished)

Gyöngyös Zsuzsanna
Kőszenek fizikai - kémiai sajátságai és szerepük a váratlan szén- és gázkitörések kialakulásában.
[Thesis] (Unpublished)

Györffy György
Vizsgálatok egy Szeged környéki fűszerpaprika-tábla tápnövényközösségén.
[Thesis] (Unpublished)

Györgyi Katalin
Szervesfoszfát-vegyületekkel történő akut és szubkrónikus kezelések funkcionális neurotoxikus hatásainak összehasonlító vizsgálata állatkísérletekben.
[Thesis] (Unpublished)

Győri Antal
A lumineszcencia csillapodási idejére vonatkozó vizsgálatok különös tekintettel a szekunderlumineszcencia hatására gömbküvettás mérőmódszernél és a polarizáció szerepére viszkózus oldatoknál.
[Thesis] (Unpublished)

Győri István
Líneáris konvolúciós típusú integrálegyenletek megoldásairól.
[Thesis] (Unpublished)

Gábriel Róbert
A myenterikus plexus és a neuromuszkuláris kapcsolat morfológiája béka tápcsatornában.
[Thesis] (Unpublished)

Gálfi Márta
A fenothiazinok hatása az inter- és intracellularis szignal transzdukációra in vitro modellrendszereken : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Gálik Ágnes
Szteroid-észterek szolvolizis vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Gárgyán József
Új kontaktpotenciál mérőmódszer és biofizikai alkalmazásai.
[Thesis] (Unpublished)

Gáspár Mária
A kőolajok genetikai vizsgálata szénizotóp arány és forgatóképesség mérés alapján.
[Thesis] (Unpublished)

Géczi Róbert
A városökológiai kutatások néhány időszerű kérdése Kolozsváron.
[Thesis] (Unpublished)

Göncziné Szabó Terézia
Szabolcs-Szatmár megye értelmi fogyatékos gyermekeinek humánbiológiai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Görgényi Miklós
Nitrogén-monoxid hatása az izo-bután termikus bomlására.
[Thesis] (Unpublished)

H

Hackler László
Heterociklusos szteroidok előállítása.
[Thesis] (Unpublished)

Hajdu Éva
Homológ cikloalkil-jodidok kicserélődési reakciója káliumjodiddal.
[Thesis] (Unpublished)

Hajdú Éva
A CO adszorpció által indukált morfológiai változások hordozós katalizátorokon : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Hajnal Klára
Egy Duna-Tisza közi mintaterület komplex természetföldrajzi tájelemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Halasy Katalin
Morfológiai és kísérletes vizsgálatok a Palingenia longicauda oliv. tracheakopoltyúján.
[Thesis] (Unpublished)

Halász Dezső
A n-bután termikus bomlásának és propilén inhibiciójának vizsgálata gázfázisban.
[Thesis] (Unpublished)

Halász Norbertné Fekete Mária
A fűszerpaprika festékkomponenseinek mennyiségi meghatározása spektrofotometriás módszerrel.
[Thesis] (Unpublished)

Hamar József
Duzzasztás hatása a fitoplanktonra a Kiskörei Vízlépcső térségében.
[Thesis] (Unpublished)

Hannus István
A ciklopropán vázizomerizációjának vizsgálata módosított NaY zeolitokon.
[Thesis] (Unpublished)

Hantos Zoltán
Kapilláris rendszerek áramlási viszonyainak modell-vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Hanusz Béla
Szuperoxid dizmutázok (SOD) vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Hanusz Árpád
Szabolcs-Szatmár megye dohánytermesztésének gazdaságföldrajzi vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Haracska Lajos
A Drosophila 26S proteáz regulátor komplexének molekuláris elemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Harka Ákos
Adatok a kiskörei víztároló területére eső Tisza-szakasz élővízi halállományához.
[Thesis] (Unpublished)

Harmat Beáta
Szünbiológiai vizsgálatok homokpusztai gyep Heteroptera-közösségein.
[Thesis] (Unpublished)

Hausinger Péter
Környezeti hatótényezők endokrin diszruptor (ED) hatásainak experimentális vizsgálata és kapcsolata a kardiovaszkuláris klinikai gyakorlattal.
[Thesis]

Haydu Zsolt
A szomatikus kompatibilitás vizsgálata protoplaszt fúzióból származó sejteken.
[Thesis] (Unpublished)

Hebling János
100 pikoszekundumos fényimpulzusok előállítása TEA N2 lézerrel gerjesztett festéklézerekkel.
[Thesis] (Unpublished)

Hebshi Emhemmed A.
Antioxidant function of tocopherol, ascorbic acid and carotenoids in food and model systems.
[Thesis] (Unpublished)

Hegedűs Jenő
Retardált differenciálegyenletre vonatkozó peremérték-probléma kétoldali iterációs vizsgálatáról.
[Thesis] (Unpublished)

Hegedűs Zoltán
A T-sejt antigén receptor komplex dzéta láncában található tirozin foszforilációs helyek vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Hegyes Péter
Cryptopleurin analógok szintézise.
[Thesis] (Unpublished)

Hegyes Péter
Cryptopleurin analógok szintézise és vizsgálata, biológiailag aktív szerves szilícium vegyületek és poliszilánok szintézise, savérzékeny handle-k előállítása és peptidkémiai felhasználása : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Hegyi Hedvig
Kis RNS-ek primér és szekundér struktúrájának elemzése számítógéppel.
[Thesis] (Unpublished)

Hegyi Árpád
A vas kénsavoldatokban bekövetkező korróziójának vizsgálata haloidionok, valamint haloidionok és diciklohexilamin jelenlétében.
[Thesis] (Unpublished)

Herczeg Tamás
A lipoidhiány hatása Chlorella sejtek szerkezetére és fotoszintetikus működésére.
[Thesis] (Unpublished)

Herczegh Ottilia
Gasztrin és kolecisztokinin-oktapeptid analógok előállítása a biológiai hatás és a kémiai szerkezet összefüggésének vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Herendi István
Földrajzi paraméterek mennyiségi értékelésére és előrejelzésére szolgáló módszer kidolgozása, különös tekintettel a csapadék statisztikai előrejelzésére.
[Thesis] (Unpublished)

Hernádi László
Szenzoros sejtek fény és elektronmikroszkópos vizsgálata Helix pomatia L. talp és alsó tapogató kültakarójában.
[Thesis] (Unpublished)

Herzfeld Rozália
Amincsere vizsgálata a Schiff-bázisok fémkomplexeinél.
[Thesis] (Unpublished)

Heszler Péter
Kis divergenciájú, rövid impulzusidejű nitrogén lézerimpulzusok előállítása.
[Thesis] (Unpublished)

Hevér-Szabó Anna
A hőrezisztencia és multidrog rezisztencia kialakulásának vizsgálata : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Hevér-Szabó Anna
A hőrezisztencia és multidrog rezisztencia kialakulásának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Hideg Éva
Szekundumos késleltetett lumineszcencia komponensek vizsgálata kloroplasztiszokban.
[Thesis] (Unpublished)

Hideg J. Ildikó
A Mantis religiosa populációdinamikai vizsgálata (1972-88).
[Thesis] (Unpublished)

Hilbert Margit
[Festékmolekula és környezete közötti kölcsönhatás tanulmányozása szilárd közegekben a molekuláris lumineszcencia módszereivel] Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Ho Hoang Thuy
Jódizotópokkal jelzett hippurán, 99m-Tc-mal jelzett makroaggregát anyagcseréjének vizsgálata és dozimetriája felnőttek és gyermekek esetében.
[Thesis] (Unpublished)

Hoffmann Gyula
A follikuláris sejtek szerepe a muslica peték eredetében: az Apc mutáció fejlődésgenetikai jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Hoffmann Gyula
A Drosophila follikuláris sejtek származási viszonyainak és funkciójának genetikai elemzése nősténysteril mutációkkal.
[Thesis] (Unpublished)

Hoffmann Gyula
Kromatinszerkezetet befolyásoló mutációk izolálása és hatása a homeotikus génekre Drosophila melanogasterben : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Hong Nguyen Thi
The induced alterations of superoxide dismutase activity in stressed Synechococcus sp.- an obligate photoautotrophic cyanobacterium.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Attila
A tioszulfát-klorit reakció néhány alrendszerének kinetikája és mechanizmusa.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Emőke
Tavaszi árpafajták anatómiai vizsgálata, különös tekintettel a lisztharmat-rezisztenciára.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Gyula
Automaták kategóriákban.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth György
A Scrophulariaceae pollenmorfológiája.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Ibolya
Foszfolipidek szerepe a búzák fagyállóságában.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth István
Az azo-etán és a propionaldehid azo-etánnal iniciált termikus bomlása.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Jenőné
Modell - módszer alkalmazása egy szaktudományon belül (Fizika).
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Judit
Rhizobium meliloti általános transzdukciója.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Lajos
Becsült paraméterű empírikus folyamatok és transzformációik.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth László
Elektromos és mágneses vizsgálatok lipid-jód molekulakomplexeken.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Lóránt
Oldott és rögzített aldoláz előállítása és jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Péter
Az N6- 2-(izopentenil) adenozin specifikus kémiai modifikálása a tisztított élesztő tRNSSer-ben.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Ágnes
A kelebiai halastavak zooplanktonjának szezonális vizsgálata 1981-1984-ben.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Éva
Rekombináns humán szérumalbumin előállítása.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Gábor
Geminivírus replikációs fehérjék vizsgálata az élesztő kettős-hibrid rendszerben : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Gábor
Rekombináns kloroplasztiszgenom vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Horváthné Almássy Katalin
Szikes nyersvizek előkezelése mészreaktorban, különös tekintettel a SIO2 mentesítés hatásfokának javítására, a DÉMÁSZ Szegedi Erő- és Kecskeméti Fűtőművében.
[Thesis] (Unpublished)

Horváthné Tóth Antónia
Bács-Kiskun megye infrastrukturális ellátottságának alakulása.
[Thesis] (Unpublished)

Huhn András
Gyengén disztributív hálók.
[Thesis] (Unpublished)

Huhn Edit
Stacionárius üzemben működő folyadéklézerek.
[Thesis] (Unpublished)

Huhn Andrásné Budó Gabriella
A fluoreszcin lumineszcenciája különböző ideig polimerizált foszforsavban.
[Thesis] (Unpublished)

Hulesch Helga
Béta-receptor stimuláció hatása egér limfociták ciklikus adenozin-monofoszfát szintjére és migrációjára.
[Thesis] (Unpublished)

Hulesch Ágnes
Egy tiokarbamát herbicid - EPTC (N,N-dipropil-S-etil-tiokarbamát) - és antidótumai hatásmódjának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Hullán Lehel
Adatok a kannabidiolsav biológiai hatásmódjához.
[Thesis] (Unpublished)

Hum László
Délkelet-dunántúli lösz-paleotalaj sorozatok keletkezésének rekonstrukciója üledéktani, geokémiai és őslénytani vizsgálatok alapján.
[Thesis] (Unpublished)

Humphries Marian M.
Studies on the genetics of retinitis pigmentosa.
[Thesis] (Unpublished)

Hunya Péter
Makroutasítások alkalmazása magasabb szintű nyelv kiterjesztésére.
[Thesis] (Unpublished)

Hursán György
A környezetvédelem földrajzi problémái a közép-békési városegyüttes térségében.
[Thesis] (Unpublished)

Hussein Samy Abd-El Rahman
Enzymatic modification of buffalo`s and cow`s milk proteins.
[Thesis] (Unpublished)

Hámori Ildikó
Fluoreszcencia-jellemzők közötti kapcsolatokról, különös tekintettel a természetes csillapodási idő meghatározási módjaira.
[Thesis] (Unpublished)

Héder András
Mutational analysis of the HTLV-I trans-activator, Tax.
[Thesis] (Unpublished)

I

Iglói Ferenc
Folyékony fémek szerkezetének, kohéziós és termikus tulajdonságainak vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Ilioubaev-Omirulleh Serik
Genetic transformation and functional promoter analysis in maize (Zea mays L.).
[Thesis] (Unpublished)

Ilisz Itván
Vizek szerves mikroszennyezőinek fotokatalitikus oxidációja.
[Thesis] (Unpublished)

Ilosvay György
A talajfelszínen mozgó Isopoda és Diplopoda fajok ökológiai vizsgálata a Bakonyban.
[Thesis] (Unpublished)

Imreh Balázs
Vizsgálatok az általánosított szekvenciális gépek köréből.
[Thesis] (Unpublished)

Istokovics Anita
Királis makrodomének struktúraváltozásai kloroplasztisz tilakoid membránjaiban.
[Thesis] (Unpublished)

István László
Kéntartalmú pregnánszármazékok készítése és vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Iványi Judit
A korrózió és inhibició elektrokémiai vizsgálata szénhidrogén - vizes elektrolit rendszerben.
[Thesis] (Unpublished)

Iványosi Szabó András
Az Izsáki Kolon-tó üledék- és környezetföldtani vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

J

Janáky Tamás
Progeszteron, ösztradiol-17beta és vazopresszin antigének, antiszérumok készítése radioimmunoassay-hez.
[Thesis] (Unpublished)

Jobbágy Zsolt
A Ceq I restrikciós endonukleáz jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Joó Béla
Antigének ill. antiszérumok előállítása neurotranszmitterek kimutatására.
[Thesis] (Unpublished)

Joó Ernő
Különböző szintű heterozigóta állapotok létrehozása Aspergillus nidulansban protoplaszt fúzióval.
[Thesis] (Unpublished)

Joó Imre
A benztriazol származékok fényvédőhatásának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Juhász Anna
Vizsgálatok természetes növényi fenolvegyületek növekedésszabályozó hatásával kapcsolatban.
[Thesis] (Unpublished)

Juhász Rozália
Geometriai Ramsey tételek.
[Thesis] (Unpublished)

Juhász Tibor
Direkte Messung der Lebensdauer optischer Phononen mit Pikosekunden-Laserpulsen : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Juhász Tibor
Optikai fonon élettartamának mérése pikoszekundumos impulzusokkal.
[Thesis] (Unpublished)

Jung József
Folytonos üzemű Nd: YAG lézerek hatásfokának és üzemmódjainak vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Just Zsuzsanna
Alföldi Árpád-kori népességek biológiai kapcsolatainak rekonstrukciója a koponya non-metrikus jellegeinek alapján.
[Thesis] (Unpublished)

Jáky Károlyné Mencser Mária
Palinológiai vizsgálatok recens kubai páfrányokon.
[Thesis] (Unpublished)

Jónás Erzsébet
Szerin-proteázok összehasonlító vizsgálata különös tekintettel a termostabilitásra.
[Thesis] (Unpublished)

K

Kahán Róbert
A vas csoport fémeinek korróziós viselkedése kén-hidrogén tartalmú elektrolitokban.
[Thesis] (Unpublished)

Kalmár András
Vizsgálatok a kalkonképződéssel kapcsolatban.
[Thesis] (Unpublished)

Kalpagam C.
A comparative study of viral RNA synthesis in leaves and protoplasts.
[Thesis] (Unpublished)

Kaló Péter
A diploid lucerna (Medicago sativa) továbbfejlesztett genetikai térképének megszerkesztése, összehasonlítása a borsó genetikai térképével, és egy szimbiotikus nitrogénkötésben hibás lucerna mutáns genetikai térképezése.
[Thesis] (Unpublished)

Kamarás György
Egy Duna-menti falu településföldrajzi vizsgálata (Géderlak).
[Thesis] (Unpublished)

Kamarás Gábor
Szeged környékének nagygombái különös tekintettel a környezeti viszonyokra és a tömegprodukcióra.
[Thesis] (Unpublished)

Kapocsi Irén
Alkilszubsztituált ciklohexanonok transzfer hidrogénezése és hidroszililezése.
[Thesis] (Unpublished)

Kapros Tamás
Lucerna hiszton H3 gének kifejeződése különböző növényi szövetekben, a sejtciklus és szomatikus embriógenezis folyamán.
[Thesis] (Unpublished)

Kapros Tamás
Regulation of histone H3 expression in alfalfa : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Kardos Éva
Gyors fotometriás eljárás L-aszkorbinsav mérésére természetes anyagokban és ipari termékekben.
[Thesis] (Unpublished)

Kardosné Lovas Margit
A lónadály, Haemopis sanguisuga L. kötőszövetének felépítése és működése.
[Thesis] (Unpublished)

Karikó Katalin
Antivirális anyagtesztelés kidolgozása: A (2'-5')3'dA(p3'dA)2 vírusellenes hatásának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Karnyushina Irina L.
Izolált agyi hajszálerek, mint kísérleti modell a vér-agy gát mechanizmusának tanulmányozásához.
[Thesis] (Unpublished)

Karsai István
Kaparódarázsközösség élőhely-heteromorfia érzékenysége és minősítése homokpusztai gyepen.
[Thesis] (Unpublished)

Karsai János
Bizonyos másodrendű nem-lineáris differenciálegyenletek megoldásainak aszimptotikus viselkedéséről.
[Thesis] (Unpublished)

Kartali Tünde
A járomspórás gombák vírushordozásának vizsgálata.
[Thesis]

Kaszab Imre Ferenc
A Duna-Tisza köze északi részének geotermikus viszonyai.
[Thesis] (Unpublished)

Katitsné Balatincz Zsuzsanna
A "Merit" szójafajta virágzás és termékenyülés biológiája és annak szövettani vonatkozásai.
[Thesis] (Unpublished)

Katona Endre
Sejtprocesszorok programozásának matematikai alapjai.
[Thesis] (Unpublished)

Katona Sarolta
Ca-Na-bentonit szuszpenzió folyamatos ülepítése.
[Thesis] (Unpublished)

Katona Róbert
Anti-HIVgag-ribozim transzgénikus egér. Kezdeti lépések szatellit DNS alapú mesterséges kromoszómákat hordozó transzgénikus egér előállítására.
[Thesis] (Unpublished)

Katonáné Balázs Judit
Nitrogéntartalmú szerves molekulák ezüstion koordinációjának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Katz Sándor
A függvényfogalom bevezetése a középiskolában.
[Thesis] (Unpublished)

Kelemen István
A Mátra nyugati részének természetföldrajza, különös tekintettel a völgyfejlődés morfogenetikai és morfostrukturális problémáira.
[Thesis] (Unpublished)

Kemecsey Imréné Dobó Anna, B.
A citosztatikumok hatásának vizsgálata a meiotikus folyamatban, az embrionális kromoszóma készletben és a csontrendszeri elváltozások tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Kemenesné Fügedi Klára
A természetes és a mesterségesen kialakított környezet a Kurca folyó szakaszán Szentes város térségében.
[Thesis] (Unpublished)

Kereszt Attila
A Rhizobium meliloti fix-14 régiójában kódolt fehérjék a szimbiotikus nitrogénkötésben is szerepet játszó C-típusú citokrómok érési folyamataiban vesznek részt.
[Thesis] (Unpublished)

Keresztes Tibor
2,4-D alapanyagú herbicid hatása vízinövényekre.
[Thesis] (Unpublished)

Keresztes Gábor
Az állatfajok széles körében immunsejtek kimutatására felhasználható, rögzített szövetek vizsgálatára is alkalmas állatorvosi immundiagnosztikumok kifejlesztése és jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Khan Asadullah
Purification of kappa-opioid receptor subtype from frog brain.
[Thesis] (Unpublished)

Kincsek Irén
A pillangósvirágú fajok florális nektáriumai.
[Thesis] (Unpublished)

Kincses János
Konvex halmazok Helly dimenziójáról.
[Thesis] (Unpublished)

Kincses András
Lab-on-a-chip tool for the investigation of biological barriers.
[Thesis]

Kiricsi Imre
Néhány elvi és gyakorlati megjegyzés a radiogázkromatográfok használatához.
[Thesis] (Unpublished)

Király Zoltán
Korlátozottan elegyedő folyadékpárok adszorpciós csereegyensúlya apoláris szorbenseken.
[Thesis] (Unpublished)

Király Zoltán
Metilgyökkel iniciált termikus reakciók: gázkromatográfiás, reakciókinetikai és termokémiai adatok meghatározása.
[Thesis] (Unpublished)

Kis Mihály
Sejtmagi kis RNS-ek és génjeik Chlamydomonas reinhadtii-ban.
[Thesis] (Unpublished)

Kis Zsolt
Nemklasszikus állapotok keltése és tulajdonságaik vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss Endre
Vanádiumfoszfát üvegek előállítása; elektromos vezetőképességük és kapcsolási tulajdonságaik vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss György Botond
Nitrátredukcióban hibás Rhizobium meliloti mutánsok genetikai és biokémiai jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss Ibolya
Riboszómális RNS szintézis lambdarifd18 DNS-en.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss János
Röntgenamorf részt tartalmazó kőzetminták vizsgálata infravörös spektroszkópia segítségével.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss József Géza
Klorofill-a emissziós dipóljainak orientációja fotoszintetikus membránokban.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss László
Zajmérések vanádiumpentoxid egykristályokon.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss Zoltán
A Pentobarbital gátló hatása egyes aminosavak anyagcseréjére.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss Zsuzsanna
Szívizom sejtmembrán (Na+-K+) aktiválható ATP-áz és foszfodiészteráz enzimek vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss Balázs
Üledékes kőzetek pórusszerkezetének kvantitativ értelmezése.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss Endre
Az elektromos áram hatásainak vizsgálata félvezetőkben és gázokban : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss Ernő
A Rhizobium meliloti RKP génjei által meghatározott fehérjék kapszuláris poliszacharidok szintézisében és transzportjában vesznek részt.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss László
Fakultatív patogén baktériumok jelentősége mútők és kórházi osztályok mikroflórájában.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss László Iván
A termolumineszcencia és az elektronspin-rezonancia módszer alkalmazása az élelmiszerek besugárzottságának vizsgálatára.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss Jánosné Deér Aranka
Aminoaciláz hatásmechanizmusának és ipari alkalmazhatóságának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss Jánosné Deér Aranka
Enzimek ipari méretű elkülönítése, rögzítése és gyakorlati alkalmazása. Környezetkárosító hatások enzimszintű vizsgálata : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss L. László
Pulzáló változócsillagok fizikai paramétereinek és csillagfejlődési állapotának meghatározása többszín-fotometriai és spektroszkópiai módszerekkel.
[Thesis] (Unpublished)

Klebniczki József
Az intratorakális gáztérfogat és az alveoláris nyomás mérése test-pletizmográffal.
[Thesis] (Unpublished)

Klebniczki József
Ultrarövid fényimpulzusok előállítása rövid rezonátorú kioltott festéklézerben és haladóhullámú erősítőben.
[Thesis] (Unpublished)

Klincsik Mihály
Differenciálegyenletek stabilitásvizsgálata Banach terekben a második generális kitevő segítségével.
[Thesis] (Unpublished)

Klukovits Lajos
Univerzális algebrák Abel- és Hamilton-féle primitív osztályairól.
[Thesis] (Unpublished)

Koch Péter
Rákos sejtek morfológiai vizsgálata optikai Fourier-transzform módszerrel.
[Thesis] (Unpublished)

Kocsis Zsolt
A faktor- és klaszteranalízis alkalmazási lehetőségei a városszerkezet kutatásában Győr példáján.
[Thesis] (Unpublished)

Kocsis Éva
A szarkoplazmatikus retikulum Ca2+-ATPáz izolált dimérek szerkezetének vizsgálata foto szuperpozíciós és számítógépes átlagolási eljárással.
[Thesis] (Unpublished)

Koczka Katalin
Ritka genetikai variánsok tömeges visszanyerésére alkalmas módszer és annak alkalmazása a Drosophila melanogaster X-kromoszómájára.
[Thesis] (Unpublished)

Kohn Irén
A Jókai bánya művelés alatt álló telepeinek spóra- pollenegyüttesei.
[Thesis] (Unpublished)

Koller Nándorné
Szigetvár funkciói és vonzáskörzete.
[Thesis] (Unpublished)

Komlósi Sándor
Tételek Neumann-algebrák bizonyos konvex részhalmazairól.
[Thesis] (Unpublished)

Komárné Jakab Györgyi
Az aktomiozin szuperprecipitációja.
[Thesis] (Unpublished)

Koncz Csaba
A Bacillus sphaericus R restrikciós-modifikációs rendszerének biokémiai jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Kondász Bence
LASCA véráramlásmérő rendszer fejlesztése és a kiértékelést befolyásoló egyes folyamatok fontosságának vizsgálata.
[Thesis]

Koppány Enikő
Klór-hangyasav-metilészter és metilalkohol reakciójának mechanizmusa.
[Thesis] (Unpublished)

Kordoss N. István
Az izolált, folyamatos patkánymáj-perfúzió felhasználása fiziológiai és farmakológiai vizsgálatokban.
[Thesis] (Unpublished)

Kotkat Hossam Mohamed
A comparative study on composition and dynamics of phospholipids in fish.
[Thesis] (Unpublished)

Kotkat Hossam Mohamed
Environmental and dietary effects on the composition and metabolism of lipids in fish. Practical effects of research.
[Thesis] (Unpublished)

Kotormán Márta
Rögzített glikolitikus enzimek és alkalmazásuk.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Angéla
Az öntözővízben lévő vegyületek hatásának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Barna
Ionos tenzidekre érzékeny elektród készítésének lehetősége különös tekintettel az indirekt potenciometriás meghatározásokra.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Flórián
Az egri borvidék gyomtársulásai és környezetbiológiája.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Gábor
Nitrogén-lézer elektromos gerjesztő rendszerének vizsgálata és optimalizálása.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Ilona
A béta-indolil-ecetsav oxidáz élettani jelentősége az őszi búzák fagyállóságában.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Imre
A hangyasav felületkémiája tiszta, oxigénnel és káliummal módosított Rh(111) és Pd(100) egykristálylapokon.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács József
Vanádiumpentoxid egykristály felületén lézerfénnyel keltett mikroplazma tulajdonságairól.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Katalin
A Lakiteleki Holt-Tisza fitoplanktonjának összehasonlító vizsgálata (1980-1983).
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Kálmán
A dimetil-karbonát és dietil-karbonát előállításának kémiai optimalizálása.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Károly
Fékezőpotenciál analizátorokkal rakétán végzett mérések elmélete és kiértékelése.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács László
A felszabadulás utáni etnikai antropológiai vizsgálatok összehasonlító elemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Lívia Klára
Gasztrin származékok szintézise.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Lórántné
Nedvesítőszerek adszorpciójának hatása titán-dioxid organoszuszpenziók sajátságaira.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Sándor
A Dél-Gömöri alsóhegy magyarországi részének földtana.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Tibor
Leszálló fatranszformációk kompozíciójának indukálhatósága.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Zsuzsanna
A szuperoxid dizmutáz enzim aktivitásának vizsgálata beltenyésztett egértörzsekben.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Barna
Ionpárok alkalmazása környezetanalitikai mérésekre alkalmas kémiai érzékelők és eljárások fejlesztésében.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Eszter
A Synechocystis PCC 6803 cianobaktérium GroEl-analóg chaperonin fehérjéinek azonosítása, tisztítása, membrán-kötésük és chaperone aktívitásuk jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Krisztina
Közepes térerősségű elektromos impulzusok hatása élő sejtekre.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Zoltán
A lézerek működési alapjainak és a lézersugárzás alkalmazásainak tanítása.
[Thesis] (Unpublished)

Kozma József
Lokális differenciálható loopok és kanonikus koordináta - rendszereik.
[Thesis] (Unpublished)

Kozma-Bogárné Hamari Zsuzsanna
Variabilitás, mitokondriális genomszerveződés elemzése és a mtDNS rekombináció értelmezése két imperfekt fekete Aspergillus faj esetében.
[Thesis] (Unpublished)

Koós Margit
Vanádiumpentoxid infravörös színképének tanulmányozása, különös tekintettel a katalitikus tulajdonságokra.
[Thesis] (Unpublished)

Krajkó Erzsébet
A kémiai mozgásforma helye a mozgásformák rendszerében.
[Thesis] (Unpublished)

Krasnyanski Sergei
Plant regeneration from sunflower protoplasts of two wild species Helianthus giganteus L. and Helianthus maximiliani Schrad. and cultivated sunflower Helianthus annuus L.
[Thesis] (Unpublished)

Krekic Szilvia
Photonic application of proteins.
[Thesis]

Krisch Judit
Folyamatos ecetsav termelés rögzített mikroorganizmusokkal összetett rendszerben.
[Thesis] (Unpublished)

Krisztin Tibor
Retardált típusú funkcionál differenciálegyenletek megoldásainak aszimptotikus viselkedéséről.
[Thesis] (Unpublished)

Krizbai István Adorján
Expression of calcium/calmodulin-dependent protein kinase II and protein kinase C family members in cerebral endothelial cells.
[Thesis] (Unpublished)

Krizsán Éva Dóra
Morfinvázas affinitásjelölők irreverzibilis kötődésének vizsgálata patkány agyi opioid receptorokon.
[Thesis] (Unpublished)

Kránicz Imréné Tikász Ágnes
Algológiai vizsgálatok a százhalombattai Temperáltvizű Halszaporító Gazdaság ivadék-előnevelő tavain.
[Thesis] (Unpublished)

Kuba Attila
A két vetületből történő rekonstrukció algoritmusai.
[Thesis] (Unpublished)

Kubassek János
Trópusi karsztok felszínfejlődése különös tekintettel Dél- és Délkelet Ázsiára.
[Thesis] (Unpublished)

Kucsera Judit
Candida fajok interspecifikus protoplaszt fúziója.
[Thesis] (Unpublished)

Kucsera Judit
Kromoszómális és extrakromoszómális genom átvitel természetes és mesterséges hibridizációval az élesztőgombák körében : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Kufcsák Oszkár
Környezeti tényezők és növényvédőszerek hatása halak biokémiai és fiziológiai paramétereire.
[Thesis] (Unpublished)

Kulinyi Gábor
A patkánylép citoplazmából részlegesen tisztított timidinkináz enzim tulajdonságairól.
[Thesis] (Unpublished)

Kumar Kaushal
Some parameters of EMS and X-rays induced mitotic recombination and cell-death in Drosophila melanogaster.
[Thesis] (Unpublished)

Kunsági-Máté Sándor
Adalékok a fluoreszcencia polarizációjának elméletéhez.
[Thesis] (Unpublished)

Kunsági-Máté Sándor
Anyagszerkezet vizsgálatok kvantumkémiai módszerekkel különös tekintettel az anyag összefüggő spektroszkópiai és konformációs tulajdonságaira : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Kurucz Béla
Pusztaföldvár-Battonya közötti terület medencealjzatának képződményei és hegységszerkezete.
[Thesis] (Unpublished)

Kurucz Éva
Alfa-fetoprotein vérfoltból és magzatvízfoltból történő kimutatása monoklonális ellenanyagot alkalmazó ELISA módszerrel.
[Thesis] (Unpublished)

Kurucz Éva
A limfocita funkciókban szerepet játszó sejtfelszíni markerek vizsgálata, különös tekintettel a törzsfejlődés során állandosult struktúrákra.
[Thesis] (Unpublished)

Kutasi Istvánné Kolláth Rózsa
Organikus közegű titán-dioxid szuszpenziók állandóságának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Kuti László
Agrogeológiai vizsgálatok Kecskemét környékén.
[Thesis] (Unpublished)

Kutsán György
Komplex, sztochasztikus, rakodási, szállítási és tárolási folyamat szimulációs matematikai modellje.
[Thesis] (Unpublished)

Kádár Enikő
Különleges tulajdonságú és szerkezetű fémek és ötvözetek elektrokémiai előállítása : [Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis].
[Thesis] (Unpublished)

Kádár Enikő
NiCo vékonyréteg elektrokémiai előállítása többrétegű huzalmemória készítéséhez.
[Thesis] (Unpublished)

Kádár Géza
Politrófikus víztározók néhány hidrobiológiai sajátossága, különös tekintettel a vízminőségváltozásokra.
[Thesis] (Unpublished)

Kálmán Flóra
A Ricinus communis L. extraflorális nektárium sejtjeinek ultrastruktúrája és a nektár kiválasztás.
[Thesis] (Unpublished)

Kálmán Katalin
Expressziós vektorok szerkesztése magasabbrendű növényekben való idegen gén kifejeztetéséhez.
[Thesis] (Unpublished)

Kálmán Miklós
Fehérje-fehérje kölcsönhatások tanulmányozása affinitás szorbensek segítségével.
[Thesis] (Unpublished)

Kálmán Zsuzsanna
Rhizobium meliloti 41 transzformációja és transzfekciója plazmid és fág DNS-ekkel.
[Thesis] (Unpublished)

Kálmán László
A bakteriális reakciócentrum-fehérje protonfelvétele.
[Thesis] (Unpublished)

Kántor Zoltán
Dynamics of laser-induced thin film machining process.
[Thesis] (Unpublished)

Károssy Csaba
A rövidhullámú sugárzásforgalom összetevőinek vizsgálata a Bükk-fennsíkon.
[Thesis] (Unpublished)

Kárpáti László
A Fertő-táj és a madárvilág kapcsolata 1972-80. között.
[Thesis] (Unpublished)

Kászony Attila
Fém-kén-víz terner rendszerek potenciál-pH egyensúlyi diagramjai 298, 373 és 473 K-en.
[Thesis] (Unpublished)

Kérchy László
P-gyenge kontrakciók.
[Thesis] (Unpublished)

Kígyóssy Zsoltné Torday Csilla
Összehasonlító vizsgálatok patkány agy és máj monoamin oxidáz enzimjéval.
[Thesis] (Unpublished)

Kónya Zoltán
Halogéntartalmú vegyületek adszorpciója és reakciója zeolitokon.
[Thesis] (Unpublished)

Kós Péter
A Microcystis aeruginosa toxintermelése.
[Thesis] (Unpublished)

Kósa Edit
Bacillus megaterium genetikai térképezése protoplaszt fúzióval.
[Thesis] (Unpublished)

Kószó Ferenc
A n-pentán termikus bomlása.
[Thesis] (Unpublished)

Körmöczi László
A felsőbugacpusztai homoki gyeptársulások synökológiai analízise.
[Thesis] (Unpublished)

Körtvélyesi Tamás
A propilén termikus bomlásának vizsgálata 1,3-butadién jelenlétében.
[Thesis] (Unpublished)

Kövesdi Katalin
Az energiafogalom és tanításának néhány módszertani problémája.
[Thesis] (Unpublished)

Kúti Zsolt
HOx-gyökök generálása és vizsgálata nemvizes közegben.
[Thesis] (Unpublished)

Kürti György
Településföldrajzi változások Csemőben.
[Thesis] (Unpublished)

L

L-né Simon Mária
Növényi antranilsav-hidroxiláló rendszer vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Laczkó Ilona
D- és DL-hidroxi-fenilalanin izomérek konformációja valamint fluoreszcencia tulajdonságaik optikai aktivitásuk függvényében.
[Thesis] (Unpublished)

Lajkó Ferenc
A fotoszintetikus elektrontranszport légzéskontrollja magasabb rendű növényekben.
[Thesis] (Unpublished)

Lajkó Gyula
Liquid and supercritical fluid chromatographic enantioseparation of Nα‐Fmoc proteinogenic amino acids on Cinchona alkaloid-based chiral stationary phases.
[Thesis]

Lajkó Péter
Inhomogén rendszerek lokális kritikus viselkedése.
[Thesis] (Unpublished)

Lakotár Katalin
Az éghajlati potenciál értékelése az őszi gabona áttelelése szempontjából.
[Thesis] (Unpublished)

Laskay Gábor
Lipidek szerepe fotoszintetikus membránok szerveződésében.
[Thesis] (Unpublished)

Laszlavik Márta
2-o-klorfenil-2-metilamino-ciklohexanon előállítása.
[Thesis] (Unpublished)

Lathwesenné Szántó Katalin
Organikus közegű szuszpenziók reológiai tulajdonságainak vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Latif Abd El-Alim Suzan Saad
Effect of genotype, keeping practice "in vivo" and natural antioxidants "post mortem" on the chemical composition of chicken meat and pork.
[Thesis] (Unpublished)

Legendi Tamás
A CHANGE nyelv/multiprocesszor.
[Thesis] (Unpublished)

Lehel Csaba
Chaperonin fehérje és tilakoid membrán hőmérsékletfüggő kölcsönhatása a Synechocystis PCC 6803 cianobaktériumban.
[Thesis] (Unpublished)

Lehoczki Endre
Az elektron gerjesztési energia vándorlásának tanulmányozása festékkeveréket tartalmazó detergens oldatokban.
[Thesis] (Unpublished)

Lendvay György
Az aceton gőzfázisú fotolízisének vizsgálata adalékok jelenlétében.
[Thesis] (Unpublished)

Lendvayné Győrik Gabriella
Foszfátozott acélfelületek borítottságának vizsgálata impedancia módszerrel.
[Thesis] (Unpublished)

Lengvárszky Zsolt
A fixpont tulajdonság egy általánosítása.
[Thesis] (Unpublished)

Lengyel Imre
A darabolási feladatok és a megoldásukra alkalmazott módszerek áttekintése.
[Thesis] (Unpublished)

Lengyel Imre
A kalcium/calmodulin-függő protein kináz II foszforilációja az agyi mikroerek endotél sejtjeiben: nátriumfluorid és szintetikus peptidek hatása.
[Thesis] (Unpublished)

Lenkehegyi Attila
Rendezett algebrák disztributív bővítései.
[Thesis] (Unpublished)

Lenner Tibor
Kisvárosi értelmiség társadalomföldrajzi vizsgálata Sárváron és Celldömölkön.
[Thesis] (Unpublished)

Lenner Tibor
A kisvárosok az átalakulás folyamatában Vas megye példáján.
[Thesis] (Unpublished)

Liker Erika
A klorofill A/B fénybegyüjtő antanna komplex mennyiségének és funkciójának napszakos szabályozása.
[Thesis] (Unpublished)

Loboda Csilla
A gratonit természetes ásvány néhány elektromos-, dielektromos- és fotoelektromos tulajdonsága.
[Thesis] (Unpublished)

Loshchilova Evgenija
Laser Raman studies on lipids. Molecular interactions with phosphatidylcholine multilayers.
[Thesis] (Unpublished)

Lovas Sándor
A Vitis vinifera biológiailag aktív flavonoidjainak azonosítása és antifungális tesztelése.
[Thesis] (Unpublished)

Ludwig János
Nukleozid 5'-foszfodikloridátok szintetikus alkalmazása pppA2'p5'A2'p5'A szintézise.
[Thesis] (Unpublished)

Lukács Ferenc
Folyékony ammóniában fémnátriummal megvalósított reakciók mennyiségi vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Lukács Zoltán
A hőmérséklet és a kén-hidrogén hatása a titán korróziós sajátságaira savas közegekben.
[Thesis] (Unpublished)

Lukács Ferenc
[Folyékony ammóniában fémnátriummal megvalósított reakciók mennyiségi vizsgálata] : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Lukácsovich Tamás
Az Escherichia coli riboszómális RNS transzkripciójának vizsgálata : Gyakorlati alkalmazások.
[Thesis] (Unpublished)

Lupkovics Gábor
Új szempontok a pozitív oszlopú He-Cd lézer tervezéséhez és optimalizációjához.
[Thesis] (Unpublished)

Lutter Kinga
Szintetikus apatitok adhéziója üveg felületén.
[Thesis] (Unpublished)

Láng Gabriella
Xenobiotikumok toxikus hatása halak enzimrendszerére.
[Thesis] (Unpublished)

Lázár Gábor
A cikloheximid rezisztencia, mint differenciált funkció megnyilvánulásának szabályozása sárgarépában (Daucus carota L.).
[Thesis] (Unpublished)

Lőkös Magdolna
Bioaktív organikus szilícium vegyületek előállítása és kémiai tulajdonságainak vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

M

Magyar Zoltán
A növényi sejtosztódási ciklus szabályozásának molekuláris elemei: lucerna kinázgének és fehérjekomplexek.
[Thesis] (Unpublished)

Mai Antal
Rekombináns és természetes humán tumor nekrózis faktor-alfa (TNF) gén klónozása és módosítása. Rezisztencia-vizsgálatok természetes és mutáns TNF-fel.
[Thesis] (Unpublished)

Major Jenő
Nemhez kötött öröklődésű, bábozódásban gátolt Drosophila melagonaster mutánsok fejlődésgenetikai analízise.
[Thesis] (Unpublished)

Major Tibor
Adatok a primer alkoholok és egyes származékaik elektrokémiai oxidációjának megismeréséhez.
[Thesis] (Unpublished)

Makay Árpád
Tezauruszok alkalmazása számítógépes információs rendszerekben.
[Thesis] (Unpublished)

Makra László
Magyarország makroszinoptikus helyzetei idősorának periodikus összetevői.
[Thesis] (Unpublished)

Makra László
A tengerszinti légmnyomási mező statisztikus jellemzőinek vizsgálata a teljes földgömbre.
[Thesis] (Unpublished)

Makáry Anna
A szalicilaldehid és a monoszubsztituált anilin-származékokból képződött Schiff-bázisok szerkezetének tanulmányozása.
[Thesis] (Unpublished)

Malachowsky Katalin
Steroid resistentia kialakulása és vizsgálata egér fibroblast sejtvonalakon.
[Thesis] (Unpublished)

Maliga Pál
Haploid Nicotiana tabacum L. előállítása portok kultúrában és a haploid szövetek vizsgálata szövet és sejttenyészetben.
[Thesis] (Unpublished)

Malz Russel E. Jr.
Two approaches to selectivity issues in heterogeneous catalytic hydrogenation.
[Thesis] (Unpublished)

Manczinger László
Biotechnológiai szempontból fontos Trichoderma és Claviceps törzsek nemesítése mutagenezissel, protoplasztfúzióval és transzformációval : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Manczinger László
A trichoderma longibrachiatum QM 9414 törzs heterokarionjainak vizsgálata genetikai rekombinánsok nyerése céljából.
[Thesis] (Unpublished)

Marczinovits Ilona
Development and adaptation of expression systems for the production of active recombinant proteins/antigens in Escherichia coli cells.
[Thesis] (Unpublished)

Margóczi Katalin
A rövid fény-sötét periódusok hatása hibridkukoricák és szülői vonalaik morfológiájára és a levél szénhidrát tartalmának térbeli és időbeli megoszlására.
[Thesis] (Unpublished)

Marincs Ferenc
A 16-3 fág promoterek és a regulátor gén vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Marián Miklós
Hidroxiláló rendszerek hatásának vizsgálata különböző model vegyületeken.
[Thesis] (Unpublished)

Markó Imre
Germánium - szilícium p-p heteróátmenetek néhány fizikai tulajdonsága.
[Thesis] (Unpublished)

Marosi Tibor
A folyadékszorpciós kiszorítás termodinamikája hidrofóbizált szilárd felületeken.
[Thesis] (Unpublished)

Marosi Tibor
[A folyadékszorpciós kiszorítás termodinamikája hidrofóbizált szilárd felületeken] : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Marsi István
Homogén és heterogén reakciókban keletkező köztitermékek tulajdonságainak számítógépes vizsgálata : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Marsi István
A metanol oxidatív dehidrogénezésének modellezése.
[Thesis] (Unpublished)

Marton Dénes
Reális germánium felület kilépési munkájának változása az oxidréteg vastagságának függvényében.
[Thesis] (Unpublished)

Marton László
Egyszerű kontextusmentes nyelvek.
[Thesis] (Unpublished)

Maráz Anna Mária
Saccharomyces fajok légzésdeficiens mutánsainak előállítása és összehasonlító vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Maródi Antal
Vízminőség vizsgálatok a Szajoli Holt-Tiszán, különös tekintettel az algaflóra alakulására.
[Thesis] (Unpublished)

Maróti György
Faautomaták és reguláris erdők osztályai.
[Thesis] (Unpublished)

Maróti Péter
A fotoszintetikus egység működési mechanizmusának vizsgálata a gerjesztő fény koherenciájának változtatásával.
[Thesis] (Unpublished)

Maróy Péter
Adatok néhány alföldi talajtípus páncélosatka (Acari: Oribatidae) faunájához.
[Thesis] (Unpublished)

Mastala Zoltán
Nehézfém-szennyezettség felmérése vízi állatok szöveti fémkoncentrációi alapján a Balatonon és vízgyűjtő területén.
[Thesis] (Unpublished)

Mastalir Ágnes
Szerves modellvegyületek átalakulásainak vizsgálata graphimet katalizátorokon.
[Thesis] (Unpublished)

Matyi Anna
Pathogen és apathogen amoebák filogenetikai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Mayer Lászlóné Hegedűs Mária
Felső kréta kori zárvatermők pollenszemeinek ultrastruktúrája.
[Thesis] (Unpublished)

Medgyesy Péter
Kloroplasztisztranszfer és szomatikus hibridizáció citoplazmatikus marker felhasználásával.
[Thesis] (Unpublished)

Medgyesy Péter
Plastid gene transfer in higher plants. Homeologous plastid DNA transformation in Tobacco is mediated by multiple recombination events.
[Thesis] (Unpublished)

Merényi Erzsébet
A HYDRA rendszer implementálása PDP 11/40 számítógépre és alkalmazása kozmikus sugárzási adatok kiértékelésére.
[Thesis] (Unpublished)

Meskó Eszter
Metil-szteroidok konfigurációbizonyítása.
[Thesis] (Unpublished)

Mezei Pál
Hélium színképvonalak intenzitásarányának nyomásfüggése.
[Thesis] (Unpublished)

Mezei Lajosné Kopasz Mária
A Bajai 10-18 éves tanulók testi fejlődése és fiziológiai érése.
[Thesis] (Unpublished)

Mezősi Gábor
Néhány geomorfometriai módszer értékelése és bemutatása középhegységi mintaterületeken.
[Thesis] (Unpublished)

Miczák András
Bacillus subtilis néhány porfirin igényes mutánsának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Mihalik Erzsébet
Változó megvilágításerősség hatása a szárazanyag produkcióra és a fotoszintetikus energiahasznosításra.
[Thesis] (Unpublished)

Miklovicz Árpád
Szabolcs-Szatmár megye infrastruktúrájának gazdaságföldrajzi vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Miklós Erzsébet
A szőlő kálium transzportja.
[Thesis] (Unpublished)

Mileff János
Fa fajok elkülönítésének lehetősége pigmentek alapján összefüggésben a szezonális változásokkal.
[Thesis] (Unpublished)

Milota Katalin
A Mecsek - Nagykőrös - Debrecen övezet óalpi mezozóos képződményeinek szénhidrogén geokémiai vizsgálata és értékelése az ásványi nyersanyagkutatás szempontjai szerint.
[Thesis] (Unpublished)

Mindszenty László
Néhány foszfátészter peszticid szintézise és szöveti oxidatív anyagcserére gyakorolt hatásának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Mink Mátyás
Rhizobium-fág- és plazmid DNS-ek.
[Thesis] (Unpublished)

Mizsei István
Egészségügyi célú informatikai hálózat építése a SZOTENET.
[Thesis] (Unpublished)

Mizó Mihály
Békés megye vízföldrajzi viszonyai, különös tekintettel a gazdasági életre.
[Thesis] (Unpublished)

Mogyorósi Péter
Átmeneti fémek (V, W, Mo) CW CO2 lézeres oxidációja.
[Thesis] (Unpublished)

Mohamed Khan
Burgonya viroid betegség előfordulása Magyarországon.
[Thesis] (Unpublished)

Mohammed C. Aesa
New synthetic procedures for the preparation of natural products (pheromones) and their intermediates.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár Gyula
Populáció-ökológiai vizsgálatok a Sturnus vulgaris-on.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár Ilona
Vad típusú és mutáns Drosophila melanogaster lárvális szöveteinek metamorfózisa in vitro kultúrákban.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár Jenő
Emulziók és szuszpoemulziók vizsgálata olajipari felhasználás szempontjából.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár Miklós
[Szerves festéket tartalmazó detergens (micella)-rendszerek stabilitásának vizsgálata] : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár Miklós
Szerves festéket tartamazó detergens (micella)-rendszerek stabilitásának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár Péter
5,6- és 5,8-karotinoid-epoxidok oxidációja alkalikus kálium-permanganáttal.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár Sándor
Az Alföld kréta időszaki vulkanitjainak kőzettani, kőzetkémiai jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Monory Krisztina
Binding and signalling properties of alkaloid and peptide ligands acting at the mű opioid receptors.
[Thesis] (Unpublished)

Monostory Katalin
Fenobarbitál és dexametazon együttes hatása a mikroszómális citokróm P450 enzimekre.
[Thesis] (Unpublished)

Monostory Katalin
A máj méregtelenítő működésének gyógyszer-hatásra bekövetkező változásai - Két gyógyszer vegyület együttes alkalmazása miként befolyásolhatja mikroszómális citokróm P450 enzimeket? - : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Morvay Zita
Színkódolt Doppler ultrahangvizsgálatok a perifériás érelváltozások kimutatásában.
[Thesis] (Unpublished)

Motika Gábor
Folyadékkristályok szintézise és vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Moustafa Said Hussien Sayed
Amorphous carbon (a-C:H): atomic bonding structure, electrical and optical properties.
[Thesis] (Unpublished)

Mucsi László
Karsztmorfologiai vizsgálatok Odorvár környékén, különös tekintettel a különböző kőzetadottságú felszínekre.
[Thesis] (Unpublished)

Mucsi László
A városökológia elmélete és alkalmazási lehetőségei Szeged példáján.
[Thesis] (Unpublished)

Muratoglu Selen
Heterogenous transcript formation during expression of extracellular matrix genes.
[Thesis] (Unpublished)

Mureramanzi Silas
Contribution to the characterization of natural and artificial photosynthetic systems.
[Thesis] (Unpublished)

Mustárdy László
Kiváltott potenciálok frekvenciafüggése patkány halló agykérgén.
[Thesis] (Unpublished)

Mágoriné Huhn Ágnes
Számítógépes szemléltetés az analízis oktatásában.
[Thesis] (Unpublished)

Márki-Zay János
Anyagszerkezeti modellek kristálymodellek.
[Thesis] (Unpublished)

Márton László
5-bromodeoxyuridin rezisztens dohánymutánsok izolálása és jellemzése szövettenyészetben.
[Thesis] (Unpublished)

Máthé Endre
Female meiosis and the onset of embryogenesis in Drosophila melanogaster.
[Thesis] (Unpublished)

Máté Eörs
Az additív számelméleti függvények és a logaritmus függvény kapcsolata.
[Thesis] (Unpublished)

Méreg Klára
A hidrogén-peroxid és a peroxikénsav közötti reakció vizsgálata platina-fém jelenlétében.
[Thesis] (Unpublished)

Mészáros Tamás
A G2 és M fázis szabályozásában szerepet játszó ciklinfüggő kinázok vizsgálata lucernában.
[Thesis] (Unpublished)

Mészáros-Molnár Kinga
Involvement of the neurovascular unit in the formation of brain metastases.
[Thesis]

N

Nacsa Ágnes
A gerjesztett állapotok szerepe a n-butiraldehid fotolízisénél izooktán oldatban 313 nm hullámhossznál.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Andrea
1Benzil-6,7,3'4'-alkoxi-3,4-dihidroizokinolin sók pszeudocianid származékának reakciókinetikai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Attila
Aminosav-számazékok és peptidek tervezése és szintézise a XIII-as véralvadási faktor gátlására.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Edit
Humán kromoszómák heteromorfizmusainak vizsgálata allogén csontvelő transzplantációban.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Ferenc
Kloroplasztisz és mitokondrium szegregáció, rekombináció vizsgálata dohány szomatikus hibridekben.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy István L.
A Környei Mezőgazdasági Kombinát üzemi - és Tatabánya városi szennyvíztisztító telepének bakteriológiai vizsgálata, valamint hatásuk az Általér patakra.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy János
Békahólyagból nyert cellulinhatású anyag tisztítása és szerkezetvizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy József
A hazai pektinbontó enzim (polizim) összehasonlító vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Kornél
Kutatási tervek kiválasztása a gyógyszerkutatásban.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Károly
Dielektromos vizsgálatok lipid komplexeken.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy László
Fotoszintetizáló membránok fizikai-kémiai állapotának jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy László
A hidrogén-peroxid ozmium-tetraoxiddal katalizált bomlásáról.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Mária
Rögzített hexokináz előállítása, jellemzése és alkalmazása.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Péter Tibor
Weyl terek ekvivalenciája és izometrikus transzformációi.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Endre
A transbrachialis katéterezés technikája és lehetőségei a digitális szubtrakciós angiográfia és a radiológiai intervenciók területén.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Gábor Péter
Bol-tükrözések alkalmazásai.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Krisztina Anita
Pórusos, szén alapú struktúrák mechanikai, elektromos és nedvesítési tulajdonságai.
[Thesis]

Nagy Ágnes
Mikroszkópikus gombák genomanalízise pulzáltatott mezejű génelektroforézis felhasználásával.
[Thesis] (Unpublished)

Nagyné Botykai Erzsébet
Algéria mezőgazdasága.
[Thesis] (Unpublished)

Nemcsók János
A monoaminok szerepe a tavikagyló (Anodonta cygnea L.) periodikus aktivitásának szabályozásában.
[Thesis] (Unpublished)

Nemecz György
Foszfolipid környezet szerepe az adenil-cikláz aktivitásában.
[Thesis] (Unpublished)

Nemes Péter
Epimer tropan-3-IL-fenil-ketonok szintézise és sztereokémiája.
[Thesis] (Unpublished)

Nemes Péter
Szintetikus és sztereokémiai vizsgálatok nitrogéntartalmú heterociklusok körében : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Nevin Simon Thomas
Biochemical characterisation of the delta opioid receptor in rat brain membranes.
[Thesis] (Unpublished)

Notheisz Ferenc
A kationcserélő gyantákkal katalizált olefin hidratálás tanulmányozása.
[Thesis] (Unpublished)

Novák Tibor
Lokalizációs mikroszkópiai modalitások szimulációs és kísérleti vizsgálata.
[Thesis]

Nyéki Lajos
A szeghalmi járás agrárföldrajzi viszonyai az 1970-es évek elején.
[Thesis] (Unpublished)

Nádházi Ágnes
V2O5 egykristály és V fém felületén lézerfénnyel keltett mikroplazma spektrális és dinamikai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Német Béla
Szilárd oldatba (PVA) ágyazott festékek hosszú élettartamú sugárzásánál tapasztalható sajátosságok tanulmányozása.
[Thesis] (Unpublished)

Német Béla
A molekuláris lumineszcencia és az atomi emisszió időbeli vizsgálata. Az időbontás és a belső standardok alkalmazása az emissziós analitika terén : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Németh József
A Hardy-Littlewood-féle egyenlőtlenség általánosításai.
[Thesis] (Unpublished)

Németh Miklós
A környezetbe juttatott vegyületek hatása termesztett növényekre.
[Thesis] (Unpublished)

Németh Krisztina
A cisztikus fibrózis leggyakoribb mutációinak vizsgálata és ennek diagnosztikai felhasználása.
[Thesis] (Unpublished)

Németh Zoltán
A Cesaro módszer általánosításai és alkalmazásai.
[Thesis] (Unpublished)

Névai G. Pál
Az ekvidisztáns csomópontokon alapuló trigonometrikus interpolációról.
[Thesis] (Unpublished)

O

Ochirkhuyag Altantuya
Synthesis and Environmental Applications of Manganese Oxides.
[Thesis]

Ocsovszki Imre
Immobilizált nyúl M. soleus és M. gastrocnemius rángási mechanogramjainak elemzése mikroszámítógéppel.
[Thesis] (Unpublished)

Okos Károlyné Erdélyi Mária
Specifikus mRNS izolálása és jellemzése - egy Drosophila hősokk gént hordozó - immobilizált hibrid plazmid segítségével.
[Thesis] (Unpublished)

Olasz Ferenc
Rhizobium meliloti repair és rekombinációs rendszerének vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Oluoch Lillian Achola
Limit laws of weighted power sums of extreme values and Statistical analysis of partition lattices.
[Thesis]

Oláh Zoltán
Búza csíranövények K/86Rb/-felvétele és -transzlokációja a K ellátás függvényében.
[Thesis] (Unpublished)

Olár Péter
A vas felületén kén-hidrogén jelenlétében lejátszódó korróziós folyamatok mechanizmusáról.
[Thesis] (Unpublished)

Oravecz Gyula
Bakteriológiai vizsgálatok egy kísérleti szennyvízelhelyező és -hasznosító rendszerben.
[Thesis] (Unpublished)

Oravecz Tamás
A HIV-1 és az immunsejtek közötti kölcsönhatás molekuláris mechanizmusa: egy végzetes vonzalom : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Oravecz Tamás
A leukocita közös antigén (CD45) szerepe az immunválasz szabályozásában.
[Thesis] (Unpublished)

Orbán Géza
A földrajzi munkamegosztás fejlődése Győr-Sopron megye mezőgazdaságában.
[Thesis] (Unpublished)

Orbán László
Halak aminotranszferáz enzimei: érzékeny indikátorok környezeti hatás okozta szervkárosodás kimutatására.
[Thesis] (Unpublished)

Orbán Veronika
A Sió-csatorna kémiai és szaprobiológiai értékelése vízhasznosítás szempontjából.
[Thesis] (Unpublished)

Orosz András
Az rrnB riboszómális RNS operon komplex transzkripciós terminátorrégiójának molekuláris analízise.
[Thesis] (Unpublished)

Orosz Tímea
Potenciális farmakonok enantioszelektív kromatográfiás vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Orovicza Márk
A mecseki feketekőszenek derivatográfiás és scanning elektronmikroszkópos vizsgálatai.
[Thesis] (Unpublished)

Ostgard Daniel
The structure sensitivity of allyl alcohol and methyloxirane transformations on Pt/SiO2 catalysts.
[Thesis] (Unpublished)

Osváth Szabolcs
Töltésszétválasztás és fotociklus fotoszintetikus reakciócentrumokban.
[Thesis] (Unpublished)

Ouma Emily Awuor
Development of a photoacoustic system for the selective detection and analysis of ammonia gas isotopes.
[Thesis]

P

Paca-Uccaralertkun Saowakon
Transcriptional regulation of HTLV-I and BLV retroviruses.
[Thesis] (Unpublished)

Pallai Vilmos Péter
Oxitocin szintézisek szilárd fázison.
[Thesis] (Unpublished)

Palágyi Zsuzsanna
Rekombinációs vizsgálatok egy mérsékelt bakteriofág kromoszómán.
[Thesis] (Unpublished)

Palágyi Zoltán
Az AL2H2, GA2H2, GE2H2 molekulák vizsgálata elméleti módszerekkel, az elektronkorreláció figyelembevételével.
[Thesis] (Unpublished)

Papp András
A 3,4-diaminopiridin konvulziv hatásának vizsgálata éti csiga neuronokra.
[Thesis] (Unpublished)

Papp Bertalan
Az orosházi járás népességének és ipartelepítési lehetőségeinek vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Papp György
Az [F2(phen)3]2+ és az [F2(phen-(OH)2)3]2+ elektronszerkezeti vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Papp György
Néhány pipekolinsav és béta-L-prolin helyettesített bradikinin analóg szintézise.
[Thesis] (Unpublished)

Papp Katalin
Néhány alkálihalogenid kristály optikai tartósságának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Papp Péter
DNS-fehérje szekvencia-specifikus kölcsönhatásainak vizsgálata : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Papp Péter
A Rhizobium meliloti 16-3 mérsékelt fág represszor régiójának szerkezeti analízise.
[Thesis] (Unpublished)

Papp András
Konvulzív, illetve a sejten belüli jeltovábbítást befolyásoló vegyületek sejtszintű hatásainak vizsgálata puhatestű neuronokon : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Papp Sándor
Szőlő- és bortermelő közösségek rezilienciájának társadalomföldrajzi vizsgálata a cselekvőhálózat-elmélet alapján.
[Thesis]

Papp Tamás
Raktári kártevő járomspórás gombák genetikai és fiziológiai variabilitásának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Pataki Mária
Koleszterin diéta indukálta változások házinyúl agyi kapillárisaiban.
[Thesis] (Unpublished)

Patkó György
A nátriumhidrid (NaH) emissziós spektrumának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Paulovits Gábor
Az angolna (Anguilla anguilla L.) tápláléka a Balatonban. Balatoni és Fertő tavi angolnák növekedésének vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Paulovits Gábor
Halpopulációdinamikai vizsgálatok sekélyvízi ökoszisztémákban : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Peintler Gábor
Új adatértékelési módszerek és alkalmazásaik a reakciókinetikában.
[Thesis] (Unpublished)

Peisner János
Indium és germánium vékonyrétegek fényelektromos emissziója.
[Thesis] (Unpublished)

Pelczer István
Kétdimenziós (2D) NMR spektroszkópia, alkalmazások természetes anyagok szerkezetvizsgálatában.
[Thesis] (Unpublished)

Pelle Béla
Au-Si, Ag-Si és Al-Si Schottky-átmenetek vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Pelle László
Az északi félgömb hőmérsékleti mezőjének információtartalma.
[Thesis] (Unpublished)

Penczi Edit
Video-denzitometria értékelésű ioncserélő vékonyréteg kromatográfia fehérjehidrolizátumok aminosavai gyors tesztelésére.
[Thesis] (Unpublished)

Perei Katalin
A szulfanilsav biológiai lebontása.
[Thesis] (Unpublished)

Perki Mária
Protoplasztképzés különböző gombafajokból Trichoderma törzsek enzimeivel.
[Thesis] (Unpublished)

Pesti Miklós
A protoplasztképzést, regenerációt és fúziót befolyásoló tényezők vizsgálata Geotrichum candidum és Penicillium fajoknál.
[Thesis] (Unpublished)

Petres Jolán
Hipofízis-eredetű peptidhormonok szintézise, különös tekintettel a humán növekedési hormon 62-67 hexapeptidjére.
[Thesis] (Unpublished)

Petrovics György
A Rhizobium meliloti egy szimbiózisban résztvevő, zsírsavszintáz jellegű géncsoportjának szerkezeti és funkcionális analízise.
[Thesis] (Unpublished)

Petrovicsné Pázmán Cecília
A mesterséges humán szérum albumin gén egy részének összeállítása szintetikus oligonukleotidokból.
[Thesis] (Unpublished)

Petrás József
A kiskőrösi Szücsi erdő természetvédelmi területének phytocönológiai, környezetbiológiai feltárása.
[Thesis] (Unpublished)

Pető Judit
Prosztaciklin és tromboxán meghatározás humán plazmában, valamint szerepük az érelmeszesedés korai felismerésében.
[Thesis] (Unpublished)

Pfeiffer Ilona
Phaffia rhodozyma extrakromoszómális genetikai elemei.
[Thesis] (Unpublished)

Pham Thi Ha Nhung
Geochemical distribution and risk assessment of potentially toxic elements in the soil and eroded sediment in two sloping vineyards (Tokaj-Hegyalja, Hungary).
[Thesis]

Pintémé Dr. Csordás Tóth Anna
Alumíniumhidroxidok és -oxidok, valamint bauxitásványok szerkezetének kutatása elektronsugaras módszerekkel : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Pintér Katalin
A protoplaszt-fúziós módszer alkalmazása Torulopsis glabrata törzsek intra- és interspecifikus hibridizálására.
[Thesis] (Unpublished)

Pirity Melinda
A hsp68 szerepe a hőtoleranciában.
[Thesis] (Unpublished)

Pirity Melinda
Összegző tézisek (A hsp68 szerepe a hőtoleranciában) : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Piros Mihály
Egy féllíneáris differenciálegyenlet vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Polgár Iván
Az ipari technológiákat terhelő levegőtisztasági követelmények megállapítása.
[Thesis] (Unpublished)

Pollák Tamás
Elektroforetogramok számítógépvezérelt denzitometriával történő kiértékelése személyi számítógépek.
[Thesis] (Unpublished)

Polner Gábor
Kromoszóma fizikai térképének készítése számítógépes program segítségével.
[Thesis] (Unpublished)

Polyák Béla
Túlnyomásos rétegkromatográfia a biokémiai analitikában.
[Thesis] (Unpublished)

Polák Aranka
16-metilén-17-ketoszteroidok előállítása.
[Thesis] (Unpublished)

Poór Zsolt István
A felszínalatti karsztakkumulációs képződmények morfogenetikai tipizálása.
[Thesis] (Unpublished)

Praznovszky Tünde
A celluláris inkompatibilitás vizsgálata szója-borsó heterokarionokban.
[Thesis] (Unpublished)

Preiszner Johanna
Solanum tuberosum + Solanum brevidens szomatikus hibridek létrehozása és jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Preiszner Johanna
Szomatikus hibridizáció és környezeti stresszhatással indukálható gén izolációja: lépések a genetikai variabilitás növeléséhez vezető úton : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Prágai Béla
Lizogén konverzió okozta foszfolipáz A termelés a Bacillus Genus egyes törzseiben.
[Thesis] (Unpublished)

Puskás Albert
A FORTRAN-PZ programozási nyelv.
[Thesis] (Unpublished)

Puskás Csaba
Automaták félcsoportjairól.
[Thesis] (Unpublished)

Puskás János
A tengerszinti légnyomás havi változásai a Földön.
[Thesis] (Unpublished)

Puskás Sándor
Paraffinos kiválások határfelületi és kolloidkémiai tulajdonságainak szerepe a kőolajemulziók szerkezetképzésében.
[Thesis] (Unpublished)

Puskás Ágnes
Egy denzitás-függő szabályozó rendszer Rhodobacter sphaeroides 2.4.1-ben : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Puskás Ágnes
Herbicid-rezisztencia nem-kén bíborbaktériumokban.
[Thesis] (Unpublished)

Pál Molnár
A Ditrói szienitmasszívum földtani felépítése és petrológiája, különös tekintettel a hornblenditek és dioritok kialakulására.
[Thesis] (Unpublished)

Pálfi Árpád
A kalmodulin génexpresszió élettani és kísérleti körülmények közötti összehasonlító vizsgálata patkányagyban.
[Thesis] (Unpublished)

Páli Tibor
A myelin bázikus fehérje által aggregált vezikulákban lelassul a lipidek laterális diffúziója.
[Thesis] (Unpublished)

Pápa Aladár
A földgáz szerepe a hazai petrolkémiai nyersanyagbázis kiszélesítésében.
[Thesis] (Unpublished)

Pápay László
A pulai olajpala bitumenek és az olajpala szervesanyagából termikus degradációkor keletkezett oldható termékek vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Pápay László
Néhány hazai olajpala oldható szerves anyagának jellemzése, olajpaláink és barnakőszeneink kénmegoszlása.
[Thesis] (Unpublished)

Párdutz Árpád
A szinaptikus apparátus vizsgálata a szimpatikus ganglion különböző működési állapotaiban.
[Thesis] (Unpublished)

Pásztor-Turák Mónika
A CO kemiszorpciójának hatása a hordozott Rh felületi szerkezetére.
[Thesis] (Unpublished)

Páy Anikó
Rekombinációs vizsgálatok egy fág kromoszómán: in vivo és in vitro.
[Thesis] (Unpublished)

Pécsváradi Attila
Specifikus fehérjék a Ricinus communis L. rostacső exudátumában: elválasztás, jellemzés, funkció.
[Thesis] (Unpublished)

Pécsváradi Attila
Specifikus fehérjék a Ricinus communis L. rostacső exudátumában: elválasztás, jellemzés, funkció : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Péntek Kálmán
Az En n-dimenziós euklideszi terek szabályos politópjai.
[Thesis] (Unpublished)

Péntek Kálmán
Néhány karsztos folyamat matematikai leírása.
[Thesis] (Unpublished)

Pénzes Ilona
A peroxi-kénsav és cérium IV ionok közötti reakcióról.
[Thesis] (Unpublished)

Péter Antal
Adatok a fotokémiai oxidációs reakciók analitikai alkalmazásához.
[Thesis] (Unpublished)

Pór István
A kiváltott és posztszinaptikus potenciálok frekvenciafüggése macska szomatoszenzoros kérgén.
[Thesis] (Unpublished)

Pósfai György
A bacillus sphaericus modifikációs metiláz génjének szerkezete.
[Thesis] (Unpublished)

Pósfai Zsuzsanna
Reproducing uneven development on the Hungarian housing market.
[Thesis] (Unpublished)

Pósza István
A másodlagos olajtermelésre felhasznált CO2 és H2S tartalmú földgáz által okozott korróziós jelenségek vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Pölös Endre
A Conyza (Erigeron) canadensis cronq (L.) herbicid-rezisztenciája.
[Thesis] (Unpublished)

Pölös Endréné
Hazai borok és borkezelő anyagok mutagén aktivitásának vizsgálata mikrobiológiai tesztekkel.
[Thesis] (Unpublished)

R

R. Oravecz Ágnes
A réz és kadmium, mint környezetszennyező nehézfémek hatása a kloroplasztiszok kialakulására zöldülő árpa levelekben.
[Thesis] (Unpublished)

Rady Adel Ali Ragheb
A halászat és a haltenyésztés helyzete az arab országokban.
[Thesis] (Unpublished)

Rajkó Róbert
Új paraméterbecslő eljárások alkalmazása az analitikai kémiai méréskiértékelés gyakorlatában.
[Thesis] (Unpublished)

Rakonczai János
Adatok a Dél-Tiszántúl talajvízjárásának sajátosságaihoz.
[Thesis] (Unpublished)

Rakonczay Zoltán
Aromás szteroidok nem specifikus jódozása és hidroxilálása peroxidázzal (Az összehasonlító anyagok szintézise és tulajdonságainak vizsgálata).
[Thesis] (Unpublished)

Rani Vaishali
Understanding nitrate assimilation by eukaryotic green microalgae.
[Thesis]

Rashid Abdur
Comparative spectroscopic investigation of herbicidal effect upon photosystem II photochemistry of chloroplasts isolated from triazine-susceptible and triazine-resistant biotypes of Erigeron canadensis L.
[Thesis] (Unpublished)

Raskó János
Az ammónium-perklorát és néhány fém-perklorát termikus stabilitásának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Ratkai Lajosné Király Emőke
A Normapolles nemzetségek ősnövényföldrajzi jelentősége a felső - Kréta és alsó harmad időszakban.
[Thesis] (Unpublished)

Raucsik Béla
A Komlói Mészmárga Formáció ritmicitásának okai Püspökszentlászló-környéki szelvények vizsgálata alapján.
[Thesis] (Unpublished)

Reisz M. Zsuzsanna
Alkalikus foszfodiészteráz tisztítása és karakterizálása Triticum aestivumból (L.) és Triticum durum x Aegilops squarrosa szintetikus amfiploidból.
[Thesis] (Unpublished)

Rigó Katalin
A Thimet G-10 hatása a különböző kukoricafajták csírázására.
[Thesis] (Unpublished)

Ringler András
Abszorpciós-, és fluoreszcencia spektrumjellemzők kapcsolata a lokális hőmérséklettel.
[Thesis] (Unpublished)

Ringler Andrásné Szentpéteri Mária
A zivatarok gyakorisága és típusai Magyarországon.
[Thesis] (Unpublished)

Rinyu Edit
A genetikai variabilitás vizsgálata az Aspergillus fumigatus és rokon fajai esetében.
[Thesis] (Unpublished)

Rohán János
Patkányizmok szerkezetének változása különböző helyzetű rögzítés hatására és az izomrost "splitting".
[Thesis] (Unpublished)

Roncz Béla
Heves megye öntözéses mezőgazdasága.
[Thesis] (Unpublished)

Rostás Katalin
A MegacinA-termelés plazmid kódoltságának bizonyítása.
[Thesis] (Unpublished)

Rácz Béla
Villanólámpával gerjesztett folyadéklézerek vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Rácz Lajos
Éghajlatingadozások a Kárpát-medencében 1540-1779 között. Egy történeti ökológiai modell alapvonalai.
[Thesis] (Unpublished)

Rágyanszki Mária
Zooplankton vizsgálatok polikulturás népesítésű halastavakban.
[Thesis] (Unpublished)

Rákhely Gábor
Mezofil és hipertermofil eredetű termostabil hidrogenázok molekuláris biológiája : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Rákhely Gábor
Szintetikus oligonukleotidok felhasználása molekuláris biológiai problémák megoldására különös tekintettel a csirke porc mátrix fehérje gén promoter közeli 5' végi szabályozó régiójának vizsgálatára.
[Thesis] (Unpublished)

Rákosi János
Strukturális változások Szabolcs-Szatmár megye iparában.
[Thesis] (Unpublished)

Ráksi Ferenc
Ultrarövid fényimpulzusok előállítása térbeli lyuk-égetett elosztott visszacsatolású festéklézerrel.
[Thesis] (Unpublished)

Rátkai Sándor
Szelén vékonyrétegek fotovezetése.
[Thesis] (Unpublished)

Rékási József
Bromatológiai és oikológiai vizsgálatok Bácsalmás és környékének vadmadarain, különös tekintettel egyes urbanizált madárfajokra.
[Thesis] (Unpublished)

Révész István
Az Algyő-2 telep földtani felépítése, üledékföldtani heterogenitása és ősföldrajzi viszonyai.
[Thesis] (Unpublished)

Révész Károly
Gázok kölcsönhatása adalékolt platinafém-felületekkel.
[Thesis] (Unpublished)

Révész Márta
Torzult tetraéderes Co-(II)-komplexek tanulmányozása a szögfüggő ligandumtér modell alapján.
[Thesis] (Unpublished)

Révész Károly
Felületi kémiai reakciók adalékolt platinafémeken, felületi fotokémiai reakciók : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Rónáné Kovács Zsuzsanna
Morfológiai és anyagcsereélettani változások kultúrnövényekben 2,4-diklórfenoxiecetsav hatására.
[Thesis] (Unpublished)

Róth Józsefné Borvendég Márta Mária
A magyar vagon- és gépgyár háttériparáról.
[Thesis] (Unpublished)

Rózsa Zsuzsanna
A sugárzásnmélküli energiaátadás tanulmányozása micellarendszerekben.
[Thesis] (Unpublished)

Rózsa Zsuzsanna
Fotoszintetikus folyamatok vizsgálata modellrendszerben és in vivo : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Rózsa Tarjáni Mária
N-monoszubsztituált karbonsavamidok asszociációs folyamatainak spektroszkópiai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Rück Wolfgang Rüdiger
On substance-group specificity of antiarrhythmic test methods.
[Thesis] (Unpublished)

S

S. Rajki Erzsébet
A nem specifikus enzim hatás in vitro vizsgálata aromás-szteroidokban.
[Thesis] (Unpublished)

Sahu Neha
Comparative -omics analyses to understand wood decay strategies and evolution of pathogenicity in Armillaria spp.
[Thesis]

Salgó András
A közeli infravörös spektroszkópiai módszerek egyes élelmiszeranalitikai és technológiai alkalmazásai.
[Thesis] (Unpublished)

Sallay Éva
Az 1,3-klóralkoholok átalakulásának mechanizmusa alkalikus közegben.
[Thesis] (Unpublished)

Samir Mohamed Mohamed Sallam
A numerical method for solving the equations of motion of an incompressible viscous fluid.
[Thesis] (Unpublished)

Schneider Béla
Chlorpromazin-metabolitok és néhány szerkezeti analóg plazmidtörlő hatásának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Schäfferné Varga Éva
Lézeraktív festékoldatokban lejátszódó fotokémiai folyamatok vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Schőbel György
A helyettesítők hatásának vizsgálata a fenacil-halogenidek és benzaldehidek Darzens-kondenzációjában.
[Thesis] (Unpublished)

Sebestyén Rita
A kultúrnövények szabad aminosav összetétel változásának két fő iránya erős vízhiány hatására.
[Thesis] (Unpublished)

Seprényi György
Avian és humán natural killer rendszerek összehasonlítása.
[Thesis] (Unpublished)

Seres József
1-3 ps-os lézerimpulzusok előállítása kétfokozatú festéklézer-rendszerrel.
[Thesis] (Unpublished)

Seres József
Kétfokozatú festéklézer-erősítő-rendszer tervezése és alkalmazása : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Sieglné Farkas Ágnes
Az ajkai kőszén formáció palinosztratigrafiai és őskörnyezeti vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Siklósi Csaba
A porphyrinopathiák kialakulásának biokémiai alapjai különös tekintettel a porphyria cutanea tarda szerzett formájára.
[Thesis] (Unpublished)

Simkó Ferenc
Fém- és fémoxidporok előállítása elektromos eróziós úton, elektrokémiai célú elektródok alapanyagának készítése, ill. fémet felhasználó szerves kémiai reakciók kivitelezése érdekében.
[Thesis] (Unpublished)

Simon Endre
Software eszközök programozási nyelvek és rendszerek definiálására.
[Thesis] (Unpublished)

Simon József
Kétértékű kation függő adenozin trifoszfatáz enzimek szolubilizálása és gélelektroforetikus analízise.
[Thesis] (Unpublished)

Simon Péter
Ultrarövid festéklézer impulzusok előállítása és erősítése.
[Thesis] (Unpublished)

Simoncsits András
A guanozin 3',5'-di-pirofoszfát (ppGpp) kémiai szintézise.
[Thesis] (Unpublished)

Sindely Pál
A hőmérséklet és légnedvesség különbségek alakulása Szeged város és környezete között.
[Thesis] (Unpublished)

Sinkó Katalin
N,N'-dialkil-bispidonok szintézisének és redukciójának tanulmányozása, bispidin származékok előállítása.
[Thesis] (Unpublished)

Sinkó Katalin
Szilikátok különböző előállítási lehetőségei : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Sipiczki Mátyás
Gombamutánsok feldúsításának és izolálásának új módszere.
[Thesis] (Unpublished)

Sipos Emese
Organikus közegű szuszpenziók ülepedési sajátságai.
[Thesis] (Unpublished)

Sipos Pál
Nitrogén- és oxigéndonor bioligandumok protonálódási, valamint kalcium- és magnéziumion koordinációs egyensúlyai.
[Thesis] (Unpublished)

Sipos László
Transz-reguláció a Drosophila melanogaster Abd-B doménjében.
[Thesis] (Unpublished)

Siposné Nagy Gabriella
Gázreakciók csendes elektromos kisülésben.
[Thesis] (Unpublished)

Sirokmán Géza
Az 1,3-butándiol és néhány 1,3-aminoalkohol heterogén katalitikus átalakulása, a reakciók szelektivitása.
[Thesis] (Unpublished)

Sirokmán Géza
A katalizátor mint sztereokémiai tényező heterogén katalitikus folyamatokban : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Sisay Elias Jigar
Development of nanocomposite membranes for dairy wastewater treatment.
[Thesis]

Sivók Béla
Tradescantia albiflora levelekből tisztított foszfomonoeszteráz izoenzimek jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Sivók Béla
Vírusindukált nukleázok vizsgálata Anacystis Nidulansban. Hormonkezelt búzagyökér kallusztenyészet enzimológiai vizsgálata : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Solymosi Tamás
Nemkompenzatórikus preferencia-struktúrák és súlyozások.
[Thesis] (Unpublished)

Somlai Csaba
2-hidroximetil-szteroidok előállítása és vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Somogyi Sándor
Az optika tanítása különböző országok középiskoláiban.
[Thesis] (Unpublished)

Soós István
Adatok a tiszta és az ón-dioxid rácsába beépített króm-dioxid reakcióképességéhez.
[Thesis] (Unpublished)

Soós István
Kromoszóma-szám változás kimutatására alkalmas módszer kidolgozása és jellemzése Drosophila melanogasterrel.
[Thesis] (Unpublished)

Soós József
Adatok az exobiológia néhány kérdéséhez.
[Thesis] (Unpublished)

Soós Katalin
Alumínium és egyéb fémporok előállítása elektromos erósióval és kémiai célú felhasználásuk.
[Thesis] (Unpublished)

Soósné Héjja Gyöngyi
Egy letális mutáció mozaik-analízise Drosophila melanogasterben: adatok a szárnyvénaképződés kialakulásának genetikai szabályozásához.
[Thesis] (Unpublished)

Spetea Cornelia
On the mechanism of photosystem II reaction centre D1 protein degradation induced by excess visible- and ultraviolet-B light in isolated systems from green plants.
[Thesis] (Unpublished)

Spetea Mariana
Biochemical characterization of mű- and delta-opioid receptors using highly selective opioid analogues.
[Thesis] (Unpublished)

Spissák Lajos
Vanádiumpentoxid egykristályok elektromos vezetőképességének és termoelektromotoros erejének vizsgálata széles hőmérsékleti tartományban.
[Thesis] (Unpublished)

Stachó László
Euklidesi térbeli paralleltartományok geometriai mértékelméleti szempontból.
[Thesis] (Unpublished)

Stefanov Ivan
Tissue and organ specific expression of developmentally regulated chimeric genes in transgenic plants.
[Thesis] (Unpublished)

Steiner Tibor
Konstans görbületű szakaszosan kúpos felületek.
[Thesis] (Unpublished)

Strang Orsolya
Biogáz termelés lignocellulózban gazdag biomasszákból bioaugmentációval és előkezeléssel.
[Thesis]

Stumpf Imre
Vízicsigákban élősködő trematoda cercariák fénymikroszkópos vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Suki Béla
Viszkoelasztikus biológiai membránok mechanikai impedanciája.
[Thesis] (Unpublished)

Suki Béla
[Viszkoelesztikus biológiai membránok mechanikai impedanciája] : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Szabad János
Az elektrongerjesztési energia átadása karotin és klorofil keverékoldatokban.
[Thesis] (Unpublished)

Szabad Jánosné Juhász Júlia
Az etilénoxidos kezelés és a gamma sugárzás csíracsökkentő hatásának összehasonlító vizsgálata fűszerpaprikánál.
[Thesis] (Unpublished)

Szabados László
Mitótikus növényi protoplasztok (Mitótikus növényi protoplasztok izolálása sejtszuszpenzióból, felhasználásuk a korai kromoszóma kondenzáció indukálásában és növényi kromoszómák izolálásában).
[Thesis] (Unpublished)

Szabados Csaba
A mórágyi rög bostonitnak nevezett kőzeteinek petrográfiai és petrológiai jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó András
Peszticidek hatása a ponty kolinerg rendszerére.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Antal
A klinikai kémia speciális analitikai feladatai.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Gábor
Nitrogénlézerrel gerjesztett festéklézerek tranziens viselkedésének vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Lilla
Fehérjeminőség alakulása kukoricavonalak kialakítása során.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó László
Adatok az emberi vér és vörösvértestek külső körülmények hatására bekövetkező oxidatív enzim változásaihoz.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó László
Univerzális algebrák kísérő strukturáiról.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Margit
Az arctiin növekedésszabályozó hatása az organizáció különböző szintjén.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Mária
Újtípusú filmreaktorok felhasználása heterogén fázisú fizikai és kémiai műveletekben.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Piroska
A csirke porc matrix fehérje gén szövetspecifikus működése: a promoter és a silencer régió azonosítása és analízise.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Piroska Edit
A csirke porc matrix fehérje gén szövetspecifikus működése: a promoter és a silencer régió azonosítása és analízise : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis]

Szabó Terézia
Szubsztituensek hatása Ni(II)-Schiff-bázis komplexek fizikai kémiai sajátságaira és reakciókészségére.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Zoltán
Finsler-triádokról és az érintőnyaláb Finsler-típusú líneáris összefüggéseiről.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Zoltán
A bakonyi mangántelepek eredete.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Andrea Csilla
Ragulation of the blood-brain barrier permeability: studies on in vitro and in vivo models.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Anna
Függőlegesen rendezett szén nanocsövek CCVD előállítása során alkalmazott paraméterek hatása a szerkezetre.
[Thesis]

Szabó Gábor
Az egér glutaminsav dekarboxiláz 67 kDa formáját kódoló gén szerkezete, valamint- szövet és fejlődés-specifikus szabályozása.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Kitti
The complex role of syndecan-4 in skeletal muscle: myogenesis and oncogenesis.
[Thesis]

Szabóné Komlovszky Ildikó
A Tetranychus telarius L. biológiája.
[Thesis] (Unpublished)

Szabóné Nagy Andrea
Foszforellátás hatása a búza csíranövény foszfor metabolizmusára.
[Thesis] (Unpublished)

Szakonyi Gerda
Structural and functional relationship between distinct SERCA isoforms.
[Thesis] (Unpublished)

Szakácsné Földényi Rita
Növényvédőszerek előállításában és vizsgálatában elért eredményekről : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Szakácsné Földényi Rita
Új ciánimido-ditioszénsav-származékok, mint peszticidek kutatása.
[Thesis]

Szakál Pál
Elektroeróziós fémporlasztás alkalmazása Grignard-vegyületek előállítására.
[Thesis] (Unpublished)

Szalai László
Termőhely-minősítési modell dombsági típusterületen : Udvari példáján.
[Thesis] (Unpublished)

Szalay István
Ortogonális függvénysorok általánosított abszolút Cesaro szummálhatóságáról.
[Thesis] (Unpublished)

Szalay Katalin
The effects of tumor necrosis factor-alpha (TNF) on the differentiation and development of cultured myoblast and Sertoli cells.
[Thesis] (Unpublished)

Szalma Elemér
A tiszamenti holtágak hínárvegetációjának synökológiai analízise.
[Thesis] (Unpublished)

Szalma Ferenc
Hierarchikus és rendezetlen rendszerek kritikus viselkedése.
[Thesis] (Unpublished)

Szalontai István
A párologtatott szelénrétegek kristályosodásának és néhány elektromos tulajdonságának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Szanka Károly
Lumineszcencia emisszió hőmérsékletfüggés vizsgálatok mangánnal aktivált oxigéndomináns kristályfoszforokon.
[Thesis] (Unpublished)

Szanyi János
Toluol alkilezése metanollal faujazit típusú zeolit katalizátorokon.
[Thesis] (Unpublished)

Szappanos Albert
Kecskemét vonzáskörzete.
[Thesis] (Unpublished)

Szarka-Kovács Alexandra Brigitta
A Misexpression supressor of Ras 4 szerepe a Drosophila ivarsejtképződésben.
[Thesis]

Szatmári Sándor
Keskenysávú festéklézerek elméleti és kísérleti vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Szederkényi Antal
Egy homogén algebra vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Szegedi Mihály
Aspergillus fajok protoplasztjainak intra- és interspecifikus fúziója.
[Thesis] (Unpublished)

Szeghy Andrea
Trimetilén-, tetrametilén- és pentametilénazetidin-származékok képződésének kinetikai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Szegletes Tivadar
Peszticidek hatása halak enzimrendszereire, különös tekintettel a kolinészterázokra.
[Thesis] (Unpublished)

Szekeres Miklós
Vírusindukált szekvencia-specifikus endonukleáz megjelenése az Anacystis nidulans kékalgában.
[Thesis] (Unpublished)

Szekeres Márta
Tenzidoldatok adszorpciója szilárd - folyadék határfelületen.
[Thesis] (Unpublished)

Szelei József
Nagy DNS tartalmú liposzómák kifejlesztése eukarióta sejtek hatékony transzformációjára.
[Thesis] (Unpublished)

Szelei József
[Nagy DNS tartalmú liposzómák kifejlesztése eukarióta sejtek hatékony transzformációjára] : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Szeles Anna
Fluoreszcens DNS in situ hibridizáció (FISH) a molekuláris citogenetikában. Tumorok kialakulásában szerepet játszó kromoszóma régiók azonosítása : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Szeles Anna
A dinitrogén - oxid hatása szomatikus növényi sejtek osztódására.
[Thesis] (Unpublished)

Szemesné Németh Ágnes
A tavi ponty (Cyprinus carpio L.) kolineszteráz enzimének jellmezése és néhány növényvédő szer hatása az enzim aktivitására.
[Thesis] (Unpublished)

Szendi Zsuzsanna
Antiekdizonhatású anyagok előállítása.
[Thesis] (Unpublished)

Szendi Zsuzsanna
Oldalláncban módosított koleszterinanalógok és más potenciálisan biológiailag aktív szteroidok szintézise : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Szendrei Ágnes
Modulusok idempotens reduktjain teljesülő azonosságokról.
[Thesis] (Unpublished)

Szentandrássyné Polgári Márta
Az urkuti mangántelep genetikai kérdéseinek geokémiai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Szente Magdolna
Az átvivőanyag dinamika paramétereinek kísérletes vizsgálata macska agykérgen.
[Thesis] (Unpublished)

Szentesi Gyöngyi
Adatok a Darzens-kondenzáció mechanizmusához; a helyettesítők hatása a kondenzációra.
[Thesis] (Unpublished)

Szentgyörgyi Károly
A tiszántúli szénhidrogénkutató fúrásokban feltárt szarmata képződmények és rétegtani helyzetük.
[Thesis] (Unpublished)

Szentimrey Tamás
Empirikus idősorok statisztikai trendvizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Szepesné Kitajka Klára
Hosszú szénláncú politelítetlen szírsavak dinamikája a központi idegrendszerben, különös tekintettel a környezeti hatásokra.
[Thesis] (Unpublished)

Szepesvári Csaba
Static and dynamic aspects of optimal sequential decision making.
[Thesis] (Unpublished)

Szeverényi Ildikó
IS elemek izolálása és transzpozíciójuk jellemzése csapdavektor segítségével.
[Thesis] (Unpublished)

Szil Elemér
Lézerfénnyel keltett relaxációs folyamatok vizsgálata vanádiumpentoxid egykristályban.
[Thesis] (Unpublished)

Szil Elemér
Lézerfénnyel keltett relaxációs folyamatok vizsgálata vanádiumpentoxid egykristályban : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Szilassi Lajos
Páronként szomszédos lapokkal határolt poliéderek.
[Thesis] (Unpublished)

Szilvay Géza
Természetes és szintetikus ülepítőszerek hatása a vörösiszap ülepedésére.
[Thesis] (Unpublished)

Szpirosz Klicász
Görögország makroszinoptikus helyzetei.
[Thesis] (Unpublished)

Szundi István
Vizsgálatok az N-vinil-karbazol szilárd fázisú polimerizációja körében.
[Thesis] (Unpublished)

Száraz Sándor
A bakteriorodopszin, mint lehetséges anionpumpa.
[Thesis] (Unpublished)

Szász Erzsébet
A fényviszonyok, a nitrogénfölvétel és az elsődleges termelés kölcsönhatásai a Balaton eltérő trofitású tájain.
[Thesis] (Unpublished)

Szécsi Judit
A gümőfejlődésben résztvevő enod12, ciklin és msc27 gének jellemzése és kifejeződésük vizsgálata Medicago növényekben.
[Thesis] (Unpublished)

Szécsi Mihály
Androgén szteroidhormonok meghatározása prosztataszövetben.
[Thesis] (Unpublished)

Szécsi Mihály
Szteroidok izolálása, mennyiségi meghatározása szövetekből, és alkalmazása a szteroidhormon-anyagcsere vizsgálatára : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Szécsényi István
Néhány N-tartalmú gyűrűs vegyület szintézise.
[Thesis] (Unpublished)

Székely Zoltán
Koműveletek algebrai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Széles Eszter
Mikrofluidikai eszközök fejlesztése Chlamydomonas reinhardtii zöldalga egysejt-szintű morfológiai és fotoszintetikus vizsgálataihoz.
[Thesis]

Széll Julianna
Herbicid vizsgálatok fűféléken.
[Thesis] (Unpublished)

Széll Márta
Egy fényregulált növényi gén szövetspecifikus kifejeződésénak szabályozása.
[Thesis] (Unpublished)

Szénási Zsuzsanna
Candida ellenanyagszint meghatározása ELISA-vel.
[Thesis] (Unpublished)

Szító Tatjana
Vlijanie dodecilovogo spirta na perenos energii v sisteme smeshannih krasitelej i detergenta.
[Thesis] (Unpublished)

Szónoky Miklós
Medenceperemi és medencebelseji felső-pannóniai rétegsorok összehasonlító vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Szöllősi István
A gyökerek hisztogenezise vegetatív szaporításkor a Cupressaceae családban.
[Thesis] (Unpublished)

Szönyi Tibor
Természetátalakítás a Maros alföldi szakaszán.
[Thesis] (Unpublished)

Szörényi Tamás
Vizsgálatok mangánnal aktivált foszfát üvegek lumineszcenciájának koncentráció- és hőmérsékletfüggéséről.
[Thesis] (Unpublished)

Szörényi Ágnes
A humán cytogenetika jelentősége és alkalmazása genetikai összefüggések feltárására.
[Thesis] (Unpublished)

Szücs Katalin
Fluoreszkáló oldatok csillapodási idejének vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Szücs Mária
A ligand-receptor kölcsönhatás vizsgálata a gasztrin és a diazepám esetén.
[Thesis] (Unpublished)

Szőke Attila
A metán és az etán átalakulása molibdéntartalmú katalizátorokon.
[Thesis] (Unpublished)

Szőke Ildikó
Examination of pathogenic factors of anaerobic bacteria.
[Thesis] (Unpublished)

Szőllősi Istvánné Varga Ilona
Koleszterin típusú folyadékkristályok szintézise és elválasztástechnikai problémája.
[Thesis] (Unpublished)

Szűcs Imre
N-2-tiazolil-N'-szubsztituált szukcinamidok előállítása.
[Thesis] (Unpublished)

Szűcs Jolán
A jugoszláviai Postojanska-Jama, a csehszlovákiai Demänovai-barlangok és a magyarországi Aggteleki-barlangok összehasonlító morfogenetikai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Szűts Viktória
Csirke porcszövet-specifikus génkifejeződés differenciálódó chondrocytákban : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Szűts Viktória
Doxorubicin-transzferrin konjugátum kölcsönhatása transzformált sejtekkel.
[Thesis] (Unpublished)

Sági János
DNS-diamin komplexek stabilitásának és alkilezett DNS-ek templát aktivitásának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Sági László
Citoplazmatikus és kromoszómális szabályozás a búza (Triticum aestivum L.) antérakultúrában.
[Thesis] (Unpublished)

Sági László
Citoplazmatikus és kromoszómális szabályozás a búza (Triticum aestivum L.) antérakultúrában : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Ságiné Kiss Ildikó
Biotin antagonista perhidrotiazin típusú vegyületek hatásmódjának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Sánta Imre
Atmoszférikus nyomáson működő nitrogén lézer építése és vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Sántha Miklós
Madáreredetű mycoplasma törzsek molekuláris biológiai vizsgálata, valamint a micoplasma gallisepticum kimutatása DNS-próbával.
[Thesis] (Unpublished)

Sára Attila
Multiprogramozás modellezése MINSZK-22 számítógépen.
[Thesis] (Unpublished)

Sárkány Ernő
Önreprodukáló automaták.
[Thesis] (Unpublished)

Sárkány János Lőrinc
Felületi izocianát komplexek képződésének és reakcióinak vizsgálata Al2O3 hordozóra felvitt Pt-, Pd- és Rh katalizátorokon.
[Thesis] (Unpublished)

Sárközi László
I. Automation in clinical chemistry. II. An automated fluorometric method for determination of (alfa)-hydroxybutyric dehydrogenase.
[Thesis] (Unpublished)

Séra Teréz Emese
Izotópdiagnosztikai képalkotó berendezések minőségellenőrzése.
[Thesis] (Unpublished)

T

T. Kovács Gábor
A Duna-Tisza köze déli részének földtani fejlődéstörténete.
[Thesis] (Unpublished)

Takács Edit
A fény hatása néhány kultúrnövény szöveti szerkezetére.
[Thesis] (Unpublished)

Tamás Gábor
GABA-erg interneuronok szerepe a látókérgi neuronhálózatban.
[Thesis] (Unpublished)

Tanaka Masaru
Mutagenicity and antimutagenicity of tricyclic compounds: acridines and phenothiazines.
[Thesis] (Unpublished)

Tandori Júlia
A kinon-akceptor komplex működése fotoszintetizáló baktériumok reakciócentrumaiban.
[Thesis] (Unpublished)

Tanács Lajos
Méhalkatú rovarok (Hym: apoidea) szerepe a Szeged környéki lucernásokban.
[Thesis] (Unpublished)

Tardy János
Városi terület földrajzi környezetértékelése Óbuda példáján.
[Thesis] (Unpublished)

Tari Irma
A butachlor herbicid élettani hatása kukorica csíranövényre.
[Thesis] (Unpublished)

Tarján Klára
Összetett vegyipari rendszermodellek gráfelméleten alapuló dekompozíciós módszere.
[Thesis] (Unpublished)

Tarjányi Zsófia
Számítógépes szakértői rendszerek alkalmazása a metabolizmuskutatásban.
[Thesis] (Unpublished)

Tarnóczi Tibor
Módosító elemek hatásának vizsgálata az NCO és a metanol viselkedésére Rh(111) felületen modern spektroszkópiai módszerekkel.
[Thesis] (Unpublished)

Terjéki József
Funkcionál differenciálegyenletek megoldásainak stabilitási tulajdonságairól.
[Thesis] (Unpublished)

Tihanyi Tamás
A propilén hidrogénezésének vizsgálata nátriummal mérgezett NiOHNaY zeolit katalizátoron.
[Thesis] (Unpublished)

Tihanyi Balázs
10. századi fegyveresek aktivitás okozta szkeletális elváltozásainak összehasonlító vizsgálata. A fegyvermelléklet adás szokásának bioarchaeológiai megközelítése.
[Thesis]

Timár Zita
Fotokatalizátor és nanoreaktor - réteges kettős hidroxidok kétféle hasznosítása.
[Thesis]

Tiszlavicz Ádám István
Hipertermia-okozta stresszválasz molekuláris mechanizmusai emlős sejtekben.
[Thesis]

Toczki János
Attributum nyelvtanok és gyakorlati alkalmazásuk.
[Thesis] (Unpublished)

Toldi Ottó
Organogenezis indukciója cukorrépa (Beta vulgaris L.) szerv- és szövetpreparátumokon.
[Thesis] (Unpublished)

Toldi Ottó
Organogenezis indukciója cukorrépa (Beta vulgaris L.) szerv- és szövetpreparátumokon : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Tolvaj László
Az optikai aktivitás és a triplett állapot betöltöttségének kapcsolata tirozin és menton oldatainál.
[Thesis] (Unpublished)

Tombácz Imre
A propilén oxidatív dehidrocikloaromatizációjának vizsgálata néhány fémoxid-katalizátoron.
[Thesis] (Unpublished)

Tombácz Imre
A propilén oxidatív dehidrocikloaromatizációjának vizsgálata néhány fémoxid-katalizátoron : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Totik Vilmos
Az erős szummációról és approximációról.
[Thesis] (Unpublished)

Treer Tivadar
Spinpolarizált elektronforrás építése.
[Thesis] (Unpublished)

Trogmayerné Málik Katalin
Cukortípusú vegyületek és amino-alkoholok fémionokkal képzett komplexeinek képződési egyensúlyai.
[Thesis] (Unpublished)

Tuba Zoltán
Különböző vízgazdálkodású fajok fotoszintetikus pigmentrendszerének és kloroplasztisz szerkezetének változásai eltérő vízökológiai körülmények hatására.
[Thesis] (Unpublished)

Tubak István
Az optikai roncsolódási küszöbérték és a diszlokációsűrűség közötti kapcsolat vanádiumpentoxid egykristályok esetében.
[Thesis] (Unpublished)

Turcsányi Enikő
Az antioxidáns enzimek szerepe a betyárkóró (Conyza canadensis [L.] Cronq.) paraquat rezisztenciájában : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Turi László
Interpolációelméleti vizsgálatok.
[Thesis] (Unpublished)

Turán György
Gráf-tulajdonságok lokális felismerhetőségéről és definiálhatóságáról.
[Thesis] (Unpublished)

Tábith Klára
Ivari kromoszómán lokalizált gének különböző hőérzékeny letális alléljeinek összehasonlító vizsgálata Drosophila melanogasteren.
[Thesis] (Unpublished)

Tálas Emília
Irányított felületi kölcsönhatások alkalmazása egy- és többfémes Pt/Al2O3 katalizátorok előállítására.
[Thesis] (Unpublished)

Tálas Emília
Irányított felületi reakciók alkalmazása egy- és többfémes hordozós katalizátorok előállítására, valamint vázkatalizátorok szelektív módosítására : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Tánczos-Szabó László
Adatok Békés megye és Békéscsaba népesedéséhez.
[Thesis] (Unpublished)

Técsi László
A fotoszintetikus teljesítőképesség összehasonlítása két kukorica és bab genotípus levelében a megvilágítás kezdeti szakaszában.
[Thesis] (Unpublished)

Téren József
A T-2 Fusarium toxin kimutatása és mennyiségi meghatározása mikrobiológiai eljárással.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Elek
Ausztria vasúti közlekedésének gazdaságföldrajzi értékelése.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Gábor
Nitrogéntartalmú heterociklusos vegyületek 1H, 13C és 15N NMR spektroszkópiája.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Gábor
Vazopresszin analógok szintézise biológiai vizsgálatok és triciumos jelzés céljára.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Géza
A propionaldehid termikus bomlása 14C-etilén jelenlétében.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Ildikó
Összehasonlító vizsgálatok rizsgyökér ATP-áz enzimmel.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Irén
Szérumfehérje frakciók összehasonlító vizsgálata Hodgkin kóros betegeken.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth István
Eróziós úton nyert különböző aktív fémporok felhasználásának lehetőségei, különös tekintettel a Reformatszkij szintézisre.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Márta
Növényi kis molekulasúlyú nukleáris RNS-ek izolálása és részleges jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Sándor
Eljárás humán leukocita interferon (HuIFN-alpha) termelésére és tisztítására.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Zsolt
Laser induced forward transfer (lift) of metals, ceramics and compound semiconductors.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Zsuzsanna
Bikromofor molekulák lumineszcencia jellemzői (Intramolekuláris energiaátadás bikromofor molekulákban).
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Beáta
Mitokondrium átvitel, mitokondriális genomszerveződés és rekombináció elemzése az imperfekt Aspergillus niger fajaggregátum törzsei körében.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Sándor
Interferonok antivirális hatásának befolyásolása aminosavakkal.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Lászlóné Szita Klára
A hazai karbonátos mangánércek dúsítása szulfatizáló és redukáló pörköléssel.
[Thesis] (Unpublished)

Tózsa István
Egészségügyi környezetinformációs rendszer koncepciója és kísérleti alkalmazása.
[Thesis] (Unpublished)

Török Attila
A kibernetikai modellezés biofizikai vonatkozásairól.
[Thesis] (Unpublished)

Török Szilvia Ágnes
A kén-hidrogén protektív hatásmechanizmusainak vizsgálata TNBS-indukált patkány colitis modellben.
[Thesis]

Török Tamás
Fiziológiai és citológiai vizsgálatok cukortűrő élesztőgombákkal.
[Thesis] (Unpublished)

Török Zsolt
Tilakoid membrán hőmérsékletadaptációját és termostabilitását befolyásoló tényezők cianobaktériumban.
[Thesis] (Unpublished)

Török Miklós
[A lumineszkáló oldatok valódi spektrális hatásfokára vonatkozó újabb vizsgálatok] : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Török Zsolt
Specifikus fehérje-lipid kölcsönhatások szerepe a stressztűrésben és a fehérjék sejten belüli lokalizációjában : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Török Attiláné Pusztay Éva
A koleszterin szubsztituált aminoalkil étereinek előállítása.
[Thesis] (Unpublished)

Túri Norbert
A talajcsövezési beavatkozások hatása a Körösök közének vízgazdálkodására.
[Thesis]

U

Udvarhelyi Péter
Structural investigation of chlorophyll complexes and gastrin analogues using spectroscopic methods.
[Thesis] (Unpublished)

Unger János
A Szahel-övezet csapadékjárásának néhány jellemzője.
[Thesis] (Unpublished)

Unger János
Szeged városklímája (léghőmérséklet és légnedvesség).
[Thesis] (Unpublished)

Unk Ildikó
A szarvasmarha leukémia vírus transzaktivációs mechanizmusának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Uresch Ferenc
A növényi és állati eredetű élelmiszerek nitráttartalmának spektroszkópiás meghatározása, a nitrát ion akkumulációjának okai, növényi eredetű táplálékok nitráttartalma Győr-Sopron és Fejér megyében.
[Thesis] (Unpublished)

V

V. Tóth Mihály
Nemfehérje-alkotó aminósavat tartalmazó vazopresszin analógok szintézise.
[Thesis] (Unpublished)

Vadász István
Óriás idegsejtmembránok ionpermeabilitásának anyagcsere függése.
[Thesis] (Unpublished)

Vajda János
Az SU-csoportok és azok néhány részecskefizikai alkalmazása.
[Thesis] (Unpublished)

Vajtai Róbert
Az inhomogén megvilágítás hatása a vanádium fém lézeres oxidációjára.
[Thesis] (Unpublished)

Vajtai Róbert
Az inhomogén megvilágítás hatása a vanádium fém lézeres oxidációjára : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Varga Antal
Hatékony eljárás Boole-függvények irredundáns normálformáinak előállítására.
[Thesis] (Unpublished)

Varga János
Aspergillus nidulans és Aspergillus quadrilineatus összehasonlító genetikai és biokémiai analízise.
[Thesis] (Unpublished)

Varga János
Hormonok és neurotranszmitterek immunológiai vizsgálatához szükséges vegyületek szintézise.
[Thesis] (Unpublished)

Varga János
A ponty (Cyprinus carpio) mesonephrosának fény-, elektron- és scanning elektronmikroszkópos tanulmánya.
[Thesis] (Unpublished)

Varga Károly
Az immunfluoreszcencia alkalmazása a mikrobiológiában.
[Thesis] (Unpublished)

Varga Tibor
Az időosztás egy lehetséges modellje a JATE MINSZK-22 típusú számítógépére.
[Thesis] (Unpublished)

Varga Zoltán
A 2-n-alkilamino-tiazolok szintézisének módszerei.
[Thesis] (Unpublished)

Varga Zsuzsanna
A többszórásos Xalfa-módszer és alkalmazása néhány egyszerű molekulára.
[Thesis] (Unpublished)

Varga Zsuzsanna
[A többszórásos Xalfa-módszer és alkalmazása néhány egyszerű molekulára] : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Varga Csaba
Vazopresszin pathogenetikai jelentőségének vizsgálata kísérletes agyödéma kialakulásában.
[Thesis] (Unpublished)

Varga Judit
Módosított ZSM-5 típusú zeolitok vizsgálata és alkalmazása nitrogén-oxidok átalakításában.
[Thesis] (Unpublished)

Varga János
Molekuláris markerek alkalmazása Aspergillus fajok genetikai és taxonómiai vizsgálatában : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Varju Károlyné Hilbert Margit
Festékmolekula és környezete közötti kölcsönhatás tanulmányozása szilárd közegekben a molekuláris lumineszcencia módszereivel.
[Thesis] (Unpublished)

Varró Sándor
Szabad elektronok és intenzív fény kölcsönhatásának elméleti vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Varróné Darók Judit
Solanaceae hazai fajainak florális nektáriumai.
[Thesis] (Unpublished)

Varsányi Zoltánné Tóth Irén
Magminták agyagásvány, kvarc, földpát és amorf anyag tartalmának vizsgálata kémiai módszerrel.
[Thesis] (Unpublished)

Vas Mihály
A Kállósemjéni Nagymohos és Nyárias fitocönológiája, természetvédelmi helyzete.
[Thesis] (Unpublished)

Vas Zoltán
Dél-Alföld erdeinek természeti- és gazdasági-földrajzi értékelése.
[Thesis] (Unpublished)

Vas Zoltán
A Fuzzy halmazok elméletének mértékelméleti és logikai megalapozása és algebrai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Vas Zoltánné Oross Gabriella
Hosszú csapadéksorok periódusainak és trendjének elemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Vashegyi Ágnes
Tápanyagstressz és a 2,4-D hatása búza növekedésére és ionfelvételére.
[Thesis] (Unpublished)

Vass András
Szomszédcsoport részvétel vizsgálata a 16-hidroximetil-17-hidroxi szteroidok sorában.
[Thesis] (Unpublished)

Vass András
Új növényvédőszer hatóanyagok tervezése és szintézise témakörben elért eredményekről : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Vass Imre
Az induktív rezonanciás energiaátadás vizsgálata festék-detergens modellrendszereken.
[Thesis] (Unpublished)

Velősy Borbála
Gastrointestinalis hormonok és farmakonok hatásának vizsgálata Oddi sphincteren.
[Thesis] (Unpublished)

Veres Gábor
A génterápia potenciális alkalmazása egyes veleszületett betegségek és a HIV-1 fertőzés kezelésére : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Veress Márton
A Csendes Óceán morfológiája, különös tekintettel néhány mélytengeri árokra és a Kelet Csendes Óceáni Hátságra.
[Thesis] (Unpublished)

Veress Márton
Fedett karsztosodás az Észak-Bakonyban.
[Thesis] (Unpublished)

Veress Mártonné Herczegh Katalin
A Hárskuti-fennsík karsztmorfológiája.
[Thesis] (Unpublished)

Vermes Domokos
Markov folyamatok optimális irányításáról.
[Thesis] (Unpublished)

Vicsek Tamásné Strehó Mária
Vizsgálatok a kezdeti érték problémák numerikus megoldásával kapcsolatban.
[Thesis] (Unpublished)

Vida László
A lejtői típusú édesvízi mészkövek morfológiai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Vigh László
Zsírsavak és zsírsavszármazékok szerepe őszi és tavaszi búzák fagyállóságában.
[Thesis] (Unpublished)

Viharos László
Extrémális és intermediális statisztikák lineáris kombinációinak határeloszlásai.
[Thesis] (Unpublished)

Viharos László
Extrémális és intermediális statisztikák lineáris kombinációinak határeloszlásai : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Vincze Éva
Rhizobium meliloti kromoszómájának térképezése konjugációval.
[Thesis] (Unpublished)

Vinkler Péter
Tiokarbamid és tioszemikarbazid származékok szerkezetvizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Virágh János
Felszálló faautomaták.
[Thesis] (Unpublished)

Visnyovszky Éva
Új szelekciós eljárások hiánymutáns gombatörzsek izolálására és az aminosav-dependens törzsek gyakorlati felhasználásának lehetőségei.
[Thesis] (Unpublished)

Visy Csaba
További adatok a primer alkoholok elektrokémiai oxidációjáról.
[Thesis] (Unpublished)

Vizler Csaba
Graft-versus-host betegség alőidézésének és prevenciójának lehetőségei egerekben.
[Thesis] (Unpublished)

Vozáry Eszter
Az elektron gerjesztési energia átadásának hatékonysága fehérje-detergens rendszerekben.
[Thesis] (Unpublished)

Vágvölgyi Csaba
Sejtmagizolálás és sejtmagátvitel mikroszkópos gombákban.
[Thesis] (Unpublished)

Vágvölgyi Sándor
Felszálló fatranszformációk kompozíciói.
[Thesis] (Unpublished)

Vágvölgyi Csaba
A Mucor nemzetség genetikai és taxonómiai vizsgálata molekuláris markerek alkalmazásával.
[Thesis] (Unpublished)

Vágvölgyi Sándor
Reguláris szűkítésű determinisztikus top-down fatranszformátorok : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Váradi Anikó
The effect of cancer on the synthesis and carbohydrate composition of serum Ó1-antichymotrypsin.
[Thesis] (Unpublished)

Váradi Györgyi
Peptidek szerepe az immunológiai felismerésben : szintézis, konformációs és immunológiai vizsgálatok.
[Thesis] (Unpublished)

Várhelyiné Zsuga Katalin
A Gerje-Perje vízgyűjtőrendszer Rotatoria és Entomostraca faunájának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Várkonyi Zsuzsanna
SV 40 enhancer szekvencia in vivo és in vitro vizsgálata alacsonyabb rendű eukariota, élesztő sejtekben.
[Thesis] (Unpublished)

Vármonostori Endre
Reláció-mintaalgebrák függvényteljessége.
[Thesis] (Unpublished)

Vármonostory Endre
Mintafüggvények funkcionális teljessége.
[Thesis] (Unpublished)

Végh Ágnes
Prostaglandin synthetase gátlók és a morphin hatásának vizsgálata izolált ganglionon.
[Thesis] (Unpublished)

Vértesi Adél
A karboxipeptidáz A jellemzése, rögzítése; szintetikus reakciók vizsgálata szerves oldószeres közegben.
[Thesis] (Unpublished)

Víg Éva
Halak antioxidatív enzimrendszerének biokémiai vizsgálata fiziológiás valamint patológiás körülmények között.
[Thesis] (Unpublished)

Völgyesi László
A nitrogén-monoxid és a szén-monoxid kölcsönhatásának vizsgálata hordozott nemesfém katalizátorokon.
[Thesis] (Unpublished)

Vörös Erika
A mágneses rezonanciás angiográfia és a komputertomográfiás angiográfia alkalmazása éreredetű neurológiai kórképekben.
[Thesis] (Unpublished)

Vörös Lajosné Balogh Katalin
Nehézfémek akkumulációja és koncentrációváltozása balatoni állatokban.
[Thesis] (Unpublished)

W

Walkovszky Attila
Néhány lágyszárú növény intercepciója, és ennek jelentősége a vízforgalomban.
[Thesis] (Unpublished)

Wiegand Teodóra
A hiperbolikus sík egy analitikus modellje és alkalmazása.
[Thesis] (Unpublished)

Wilhelm Márta
Citoszkeletális és citoplazmatikus fehérjék eloszlása a varangy (Bufo marinus) retinában: sejtes lokalizáció, kvantitatív morfológia és neurokémiai kódrendszer.
[Thesis] (Unpublished)

Wilhelm Márta
Kvantitatív morfológiai és neurohisztokémiai vizsgálatok kétéltűek és hüllők retináján : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Wittmann Gyula
Módosított Raney-nikkel katalizálta enantioszelektív hidrogénezések.
[Thesis] (Unpublished)

Wittmann Gyula
Módosított Raney-nikkel katalizálta enantioszelektív hidrogénezések. Nagyhatékonyságú oxidációs eljárások vizsgálata : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Wu Sheng-Cheng
The structure, organization and expression of plant histone H3 genes.
[Thesis] (Unpublished)

Z

Zalotai Lajos
A propán termikus bomlására és inhibiciójára végzett vizsgálatok.
[Thesis] (Unpublished)

Zentay Tibor
Békés megye északi részén végzett agrogeológiai kutatás összefoglaló értékelése.
[Thesis] (Unpublished)

Zevallos Martha Cecília García
Modification of thymocytes plasma membrane affects desaturases activities.
[Thesis] (Unpublished)

Zimányi László
Az elektrokróm abszorpcióváltozás kinetikája és az elektromos tér konfigurációja fotoszintetikus membránokban.
[Thesis] (Unpublished)

Zoltai Attila
Új szerkezetű szteroid folyadékkristályok szintézise és mezogén tulajdonságainak vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Zsednai József
A trigonális szelén néhány fotoelektromos tulajdonságának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Zsednai Ágnes
Elegyadszorpciós csereegyensúlyok különböző felületi tulajdonságú szorbenseken.
[Thesis] (Unpublished)

Zsengellér Zsuzsanna
Toward improved gene transfer to the lung.
[Thesis] (Unpublished)

Zsiga Attila
Szeged beépítettségének városklimatológiai és urbanisztikai vonatkozásai.
[Thesis] (Unpublished)

Zsigó István
Vibrációs szárítás az élelmiszeriparban.
[Thesis] (Unpublished)

Zsigó József
Benzpirán vázas vegyületek szintézise és módszerek a vegyületcsalád biológiai aktivitásának tesztelésére.
[Thesis] (Unpublished)

Zsigóné Bán Annamária
A zöldborsó színének komplex vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Zsilinszky Tibor
Magyarország kétéltűinek (Amphibia) összehasonlító haematológiai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Zsulán Ágnes
Vizsgálatok saválló acélok lyukkorróziós sajátságainak megállapítására.
[Thesis] (Unpublished)

Zádor Ernő
Dohánykalluszok auxinfüggésének és fenolanyagcseréjének kapcsolata.
[Thesis] (Unpublished)

Zádori Zoltán
Víziszárnyas eredetű parvovírusok genomjának jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Á

Ábrahám Tamásné Gulyás Magdolna
Spektroszkópiai tulajdonságok és az elektrongerjesztési energia vándorlásának tanulmányozása fluoreszkáló lizozim-fluoreszcein izotiocionát komplex rendszeren.
[Thesis] (Unpublished)

Ádám Géza
A mikroerek adenilát cikláz aktivitásának változása kísérletes agyödémában.
[Thesis] (Unpublished)

Ádám Géza
Sejtváz fehérjék vizsgálata idegsejtekben : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Ádám Éva
Dohány fitokróm A gének izolálása és a kifejeződésüket szabályozó mechanizmusok azonosítása.
[Thesis] (Unpublished)

Ádám Éva
Dohány fitokróm gének kifejeződését szabályozó mechanizmusok azonosítása : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

É

Ésik Zoltán
Eldönthetőségi kérdések a fatranszformációk körében.
[Thesis] (Unpublished)

Ó

Ódor József
Új eljárás gombamutánsok feldúsítására antifungális alkaloidokkal.
[Thesis] (Unpublished)

Ö

Öktem Huseyin Avni
Molecular characterization of mu opioid receptors by affinity labeling.
[Thesis] (Unpublished)

Ötvös Ferenc
Biológiailag aktív heterociklusos vegyületek szintézise és tríciumjelölése : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Ötvös Ferenc
Morfinvázas mű és delta szelektív opioid ligandumok tríciálása.
[Thesis] (Unpublished)

Ő

Őszi Erika
Az Arabidopsis E2FB transzkripciós faktor funkcionális jellemzése.
[Thesis]

This list was generated on 2023. szeptember 27. 14:18:25 CEST.