Items where Subject is "01. Natural sciences"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | É | Ó | Ö | Ő
Number of items at this level: 1409.

A

Abdul-Karim Laith A.
Optimization approach of dissolving pulp and its esterified derivative preparation from new resources.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1994) (Unpublished)

Abonyi Gyöngyi
A spanyol-magyar gazdasági együttműködés alakulása a külkereskedelem terén.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1994) (Unpublished)

Aczél Attila
Az epesav-ketonok és oxinjaik Schmidt- és Beckmann-átrendeződésének összehasonlító vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Adamkovich István
A modell-módszer lehetőségei a természettudományos megismerésben, különös tekintettel a kémia tanításának világnézeti problémáira.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1979) (Unpublished)

Adi Basel
Nem fehérjeeredetű aminosavakat tartalmazó neuropeptid analógok szintézise és vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1996) (Unpublished)

Agbas Abdulbaki
Biochemical characterization of opiate receptors in the human placental membrane fractions.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1988) (Unpublished)

Aguilon Dianne Joy
The effect of habitat heterogeneity and human disturbance on ant and plant assemblages of karst dolines.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

Agócs Pál
1,5-dimetil-tropinon és származékainak szintézise.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1966) (Unpublished)

Agócsy Pál
A Magyar Középhegység Gastropoda faunája.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1962) (Unpublished)

Albert Sándor
Tapasztalatok és meggondolások a középisklolai franciaoktatás korszerűsítésével kapcsolatban (Kontrasztiv nyelvészeti és fordítástani eredmények felhasználásának lehetőségei).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1979) (Unpublished)

Alexay Zoltán
Szigetköz. Ember és táj.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Amal Ahmed Mohamed Hassan
Effect of heat shock treatment on heat resistance of microorganisms and biogenic amine synthesis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Ambrus Edit
Nuclearis medicinai eljárások alkalmazása a központi idegrendszer vizsgálatában.
Doctoral thesis (PhD), Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1999) (Unpublished)

András Gizella
A Kinetikus Izotóp Módszer alkalmazása a foszfátanyagcsere és transzport szimultán vizsgálatára vörösvértest esetében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Antal Annamária
Nem metrikus jellegek vizsgálata a szatymazi és Békés-povádzugi Árpád-kori széria leletein.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Antal Sándor
A Bükk-hegység felső-permi karbonátos üledékösszlletének mikrofáciesei és keletkezési körülményei.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Antal Zsuzsanna
Gombaparazita Trichoderma törzsek biokémiai jellemzése és genetikai transzformációja.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1999) (Unpublished)

Apai Pál
Optikai vékonyréteg rendszerek szerkezetvizsgálata fényszórásuk és spektrálkarakterisztikájuk hőmérsékletfüggése alapján.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Asztalos Béla
Stresszhatás és szövetkárosodás kimutatása halak vércukorszintjének és tejsav-dehidrogenáz enzimeinek meghatározásával.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Asztalos Tibor
A kényszerített Raman-szórás vizsgálata benzol-ciklohexán elegyeken.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Avasi Zoltán
Az árvízi perturbáció hatása epigeikus zoocönózisra.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Ayyad Maha
Tropical diseases : review paper.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1990) (Unpublished)

Azzidani Awad Mohamed
Presynaptic regulation of noradrenergic transmission: the role of sodium-pump and sodium/calcium exchange.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1993) (Unpublished)

B

B. Tóth Mária
Hidrobiológiai tanulmányok a Kiskörei vízlépcső térségében valamint a Tisza hossz-szelvényében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Baaity Zain
Investigating important aspects of antimicrobial resistance in Bacteroides strains and a direct qPCR method as a promising tool for Mycoplasma detection.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2022)

Babcsányi István
Generálható kváziautomaták.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1974) (Unpublished)

Bachrati Csanád
Sejtciklus ellenőrzőpontok vizsgálata malignusan transzformált rágcsálósejteken.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1999) (Unpublished)

Bagdi Sándor
Tiszazug hidrogeográfiai viszonyainak vizsgálata különös tekintettel a felszín és felszínalatti vizek hasznosíthatóságára.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

Bagi István
A folyómedri iszapnövényzet vegetációdinamikája.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1989) (Unpublished)

Bagota Mónika
Fourier-sorok Riemann összegezhetősége és Fourier-transzformáltak nagyságrendje.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Bagány Julianna
Alföldi gyermekek néhány testméretének allometrikus elemzése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Bagány Mihály
Villanófény indukálta gyors transzmisszió-változás tanulmányozása festék oldatokon.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1976) (Unpublished)

Bajusz Tamásné Kabók Katalin
Hőmérséklet hatása a fehérjék fluoreszcenciájára.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1974) (Unpublished)

Bakos Tamás
Koleszterinszint-csökkentő hatású vegyületek előállítása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1992) (Unpublished)

Bakos Ágnes
In vitro szövettenyésztési, regenerációs és transzformációs rendszerek kialakítása a gazda-parazita kölcsönhatások vizsgálatához Cuscuta trifolii fajban.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Baksa Katalin
A Drosophila melanogaster 87B8-10 régiójának molekuláris genetikai jellemzése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1991) (Unpublished)

Baksay Iván
Spectrographic determination of major constituents in coal and fly ASH and slag by solution excitation.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Bakó Attila
A lövészosztag szinkronizálási probléma.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Bakó László
Természetes és szintetikus stilbének biológiai aktivitásának vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Balcza Lajos
Permutációk szerkezetéről.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Bali Katalin
Maratási kísérletek vanádiumpentoxid egykristályok (010) felületein.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Balikó Gabriella
Az Escherichia coli murI gén hiányának, illetve fokozott aktivitásának fenotipikus hatásai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1994) (Unpublished)

Balog Ádám
Félvezető elektródok optoelektronikai tulajdonságainak tanulmányozása.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

Balogh Imre
A tájökológiai kutatások elméleti és gyakorlati alapjai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1992) (Unpublished)

Balogh Károly
Melanocit-stimuláló hormon fragmensek és analógok szintézise.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Balogh Nándor
Fotoszintetikus membránok szerkezetének vizsgálata spin jelző ESR módszerrel.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1994) (Unpublished)

Baláspiri Lajos
Alfa-14C-etilbenzol és szek-n-butilbenzol folyadékfázisú kompetitív oxidációjának a vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1964) (Unpublished)

Balázs Endre
A kisalföldi neogén medence aljzatából megismert metamorf kőzetek litosztratigráfiai besorolása ás megaszerkezeti helyzete.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

Balázs Géza
KoA mérése normál és kóros anyagban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1974) (Unpublished)

Balázs János
Nátrium-karbonát hatása a bentonit frakciók ioncserélőképességére.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1964) (Unpublished)

Banka Lajos
A máj méregtelenítő enzimrendszerének vizsgálata halakban.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1999) (Unpublished)

Bankovics Attila
Természetvédelmi-ökológiai kutatások madarakon : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Barabás József
A Homo bélprotozoonjainak előfordulása és paratizmusa Kántorjánosiban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1966) (Unpublished)

Barabás Klára
Festék-detergens rendszerekben végbemenő asszociációs folyamatok vizsgálata lumineszcenciás módszerekkel.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1974) (Unpublished)

Barabás Zoltánné
A nitrát-redukció és a dinitrogén-fixálás kapcsolata Rhizobium meliloti-ban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1974) (Unpublished)

Barabás Nina Katalin
Effects of environmental stress factors on the antioxidant defence systems and molibdoenzymes in plants.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1999) (Unpublished)

Baranji Katalin
Monoklonális ellenanyagok előállítása humán leukocyta interferonnal, valamint csirke sejtfelszíni antigénekkel szemben.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1990) (Unpublished)

Baranyi József
Plazmidstabilitással kapcsolatos matematikai modellek és numerikus elemzésük.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1989) (Unpublished)

Baranyi Lajos
Malignus lymphomák immunmodulációs beavatkozásokat követő megjelenése és immunológiai jellemzése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Bariska János
Folyadékkristály tulajdonságú anyagok szintézise.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Bariska János
Labordiagnosztikai eljárások bevezetése a klinikai gyakorlatban.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Barta Anna
Szimultán fertőzött protoplaszt rendszer alkalmazása vírusinhibitorok tanulmányozására.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Barta Endre
A kapcsoló fehérje molekuláris evolúciójának és a gén 5' végének vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1993) (Unpublished)

Bartalos István
Mátrixfaktorizációk módosítása diáddal változtatás esetén.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1988) (Unpublished)

Bartha Ferenc
AB initio módszerek kidolgozása és alkalmazása kiterjedt elektronrendszerek vizsgálatára.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

Bartha Miklós
Attributumos transzformációk algebrai jellemzése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Bartha Miklósné
Attributum nyelvtanok kiértékelési módszerei.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Bartyik Tamás
Fluviális folyamatok rekonstrukciója a Maros folyó vízgyűjtőjén, különös tekintettel az OSL érzékenység ezirányú alkalmazhatóságára.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2022)

Bartók Mihályné Bozóki Gizella
Vizsgálatok az 1,3-klórhidrinek bázisok hatására végbemenő átalakulásának mechanizmusa területén.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1979) (Unpublished)

Barzda Virginijus
Spectroscopy and function of macroaggregates of the chlorophyll A/B light harvesting antenna.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Baráth Tibor
Jablonszkij tételének új bizonyítása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Baróthy Béla
A Moore-Penrose típusú általánosított inverz mátrix.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1976) (Unpublished)

Basa Erzsébet
Vizes közegű kaolin szuszpenziók ülepedési sajátságai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1972) (Unpublished)

Bashir Faiza
The detection, elimination and damaging effect of singlet oxygen in the photosynthetic apparatus of plants and microalgae.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

Batta István
Félvezető oxidok katalitikus és hordozó sajátságainak vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1961) (Unpublished)

Battha László
Két elemmel generálható speciális végtelen félcsoportok vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1988) (Unpublished)

Beck György
Toeplitz-típusú szalagmátrix együtthatójú lineáris egyenletrendszerek megoldása gyors fourier transzformációval.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Bedéné Muskó Ilona
Fény - és elektronmikroszkópos vizsgálatok sáska agyon, különös tekintettel a gombatestre.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1976) (Unpublished)

Ben Youssif Nuri Mohamed
On geodesics of some special riemannian spaces on RnoxR1.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1989) (Unpublished)

Bencze Gábor
Az imágó korongok fejlődésében gátolt mutáns Drosophila törzsek előállítása és előzetes jellemzése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1974) (Unpublished)

Benedict Mihály
A hidrogén és hélium spektrumának kapcsolata az O4 csoport bizonyos előállításaival.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Benkő Mária
Gyors mikro módszer kidolgozása az antibiotikumok minimális gátló koncentrációjának meghatározására; antibiogram készítése automatával.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Benkő Sándor
Modification of membrane fluidity by changing lipid unsaturation in mammalian cells: the medical aspects.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Benkő Zsolt István
Femtoszekundumos fényimpulzusok terjedésével kapcsolatos jelenségek. Különbségi frekvencia keltése (DFG) AgGaS2 és AgGaSe2 kristályban.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Bentzik Ferenc
Kémiai és víztechnológiai kérdések a nagykanizsai vízmű bővítésével kapcsolatban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1967) (Unpublished)

Benyhe Sándor
Delta opioid receptorok jellemzése (3H)D-Ala2-Leu5-enkefalinnal patkány agyban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1989) (Unpublished)

Berek Imre
A mikrobiológiai aktivitás és a kémiai szerkezet összefüggéseinek vizsgálata szteroid glikozidokkal új analitikai mikrobiológiai eljárás alkalmazásával.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Berek Imréné Petri Ildikó
Extrakromoszómális F faktorral rendelkező Escherichia coli törzsek izolálása és ezek genetikai tanulmányozása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Berger Ferenc
A fermentációs citromsav-előállítás vizsgálata szacharóz alapon Aspergillus nigerrel.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1989) (Unpublished)

Berger Ferenc
Multimolekulás adszorpciós rétegek szerkezete, termodinamikája és szerepe a kolloid stabilitásban.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1999) (Unpublished)

Berinkey László
A Gobio genus Kárpátmedencei fajainak rendszertani vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1963) (Unpublished)

Berkes Jenő
Simplexekre vonatkozó egyenlőtlenségek.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1963) (Unpublished)

Berkes Mária
A hidrogén-peroxid és az uranil(VI)ion közti kölcsönhatás vizsgálata az urán által katalizált polarográfiás nitrátredukcióról.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1974) (Unpublished)

Berkesi Ottó
Cink-(2-etil-hexanát)-ok szerkezete és spektroszkópiai tulajdonságai az infravörös tartományban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Berkó András
Kis molekulák és fémegykristály felületek kölcsönhatásának elektronspektroszkópiai vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Berlinger Henrik
Montmorillonit - aminosav komplexek képződésmódjának és termikus sajátságainak tanulmányozása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Bernula Dóra
In vitro gyökér alapú regenerációs rendszer Arabidopsis-ban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021) (Unpublished)

Bernáth Gábor
Térszerkezeti vizsgálatok a morfinvázas alkaloidok körében.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1961) (Unpublished)

Bertalan Ákosné Balogi Margit
Üledékes kőzetek kerogén tartalmának minősítése geokémiai szempontok alapján.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Berényi Mária
Eljárás fehérjék biotonil-[epsilon]-aminokapronsav-o-pentafluor-fenol észterrel való jelölése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1989) (Unpublished)

Bessar Badiaa Abd El-Rahman
Effect of food technological processing on residue of some pesticides in some plant foods.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1992) (Unpublished)

Biczók László
A 2-pentanon primer fotokémiai átalakulásainak vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Bilgin Metin
Utilization of transgenic maize plants for functional analysis of a histone promoter and host-geminivirus interactions.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1999) (Unpublished)

Binshahna Saeed Omer
Preparation of certain aryl alkyl ketones.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Bitó Mária
Adatok a gibberellinsav és az indol-3-ecetsav növekedésre gyakorolt hatásának összefüggéséhez.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1967) (Unpublished)

Boa János
Acetil-fluorid elektrokémiai fluorozásának tanulmányozása vízmentes hidrogén-fluoridban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Bocska Béláné Nagy Julia
A morfológiai nem és életkor meghatározás eredményeinek összehasonlítása, valamint a vércsoport meghatározás eredményeinek értékelése egy Árpád-kori (Békés-povádzugi) temető csontanyagán.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Boda Krisztina
Statisztikus alakfelismerési módszerek és alkalmazásuk az orvosi diagnosztikában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Boda Bernadett
Agykérgi fokális epileptikus tevékenység tanulmányozása patkányban : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Boda Bernadett
Aminopyridinnel kiváltott in vivo görcstevékenység jellemzői patkány agykéreg elsődleges és másodlagos fókuszaiban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1994) (Unpublished)

Bodor Tibor
Az emberi csontszövet paleoszerológia vizsgálata. Módszertani és szerogenetikai értékelés.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1976) (Unpublished)

Bodrogközy György
Termőhelyökológiai vizsgálatok Dél-Kiskunság növénytakaróján.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1968) (Unpublished)

Bodrossy Levente
Thermophilic methane-oxidising bacteria and their biotechnological potential.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Boga Endre
A benzaldehid folyadékfázisban történő autooxidációja Co-(Ac)2, CoCl2(KinCl)2 és CoCl2Kin2 katalizátorok jelenlétében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1965) (Unpublished)

Boga Györgyi
Különböző vesekövek ultramikro-kémiai, infravörös spektroszkópiai, röntgendiffrakciós, termikus analízisének összehasonlítása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Boga Endréné Hornok Katalin
Klinikai kémiai referencia értékek meghatározásának módszertani vonatkozásai.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Bogár Ferenc
Lokalizált pályák alkalmazása a többtest perturbációszámításban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1993) (Unpublished)

Bogár Ferenc
Nagy molekulák és polimerek elektronszerkezetének ab initio vizsgálata : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Bohner Flóra Fatime
Az antifungális rezisztencia kialakulásának és következményének vizsgálata a humánpatogén Candida auris esetében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2024)

Bohus Mihály
Számítógép-hálózati protokollok szimulációs vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Bokor Zsuzsanna
Tarvágás hatása egy bükkerdő talajlakó meso- és makroizeltlábu faunájára.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1994) (Unpublished)

Bor Edit
A sugárzás nélküli energiaátadás tanulmányozása több komponensű, rendezett struktúrájú rendszerekben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Bor Zsolt
Impulzusüzemű nitrogénlézer vizsgálata és alkalmazása festéklézerek gerjesztésére.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Bor Pálné Báli Katalin
Tudományos tevékenység összegző tézisei. Amorf vanádium-oxidok előállítása és minősítése : Mikrostruktúrák lézeres leválasztása. Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Borgulya István
Egy ALGOL 60 fordítóprogram.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Boros József
Hőmérsékleti viszonyok hegyi réten és erdei fenyő állományban, nyári, sugárzási napokon (Jávorkút 1962.).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1965) (Unpublished)

Boros András
A csirke mienterikus plexus embrionális fejlődésének morfológiai és hisztokémiai vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1993) (Unpublished)

Boros Istvánné Szegedi Judit
Szénhidrogénkutató fúrások értékelhetőségének lehetősége az oldható szerves anyag tartalom alapján.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Boros Józsefné Marcsik Antónia
A Szeged-Kundombi avarkori népesség csontvázanyagának embertani vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1965) (Unpublished)

Borosné Hatfaludy Zsófia
A vázizom anyagcsereenzimeinek aktivitás változása különböző típusú edzések hatására.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1983) (Unpublished)

Borsné Pető Judit
Prosztaciklin és thromboxán A2 metabolitok mérése vérplazmában, valamint a meghatározás jelentősége az érelmeszesedéssel járó folyamatok jellemzésében.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Borús András
Funkcionál-differenciálegyenletek megoldásainak aszimptotikus viselkedése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1990) (Unpublished)

Bottka Sándor
Nukleozid-5'-foszfodiamidátok.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Bozsó Ferenc
Oxidációs reakciók vizsgálata ón-dioxid-króm-oxid katalizátorokon.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Bozóki Ferenc
Nitrogéntartalmú szerves vegyületek hatása a vas korróziójára kén-hidrogént tartalmazó elektrolitokban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1976) (Unpublished)

Boór Lajosné
Ipari célú szintézisvizsgálatok kortikoidok előállítására.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

Bucsi Imre
Diolok átalakulásai elektrofil katalizátorokon, szilíciumtartalmú szerves vegyületek katalitikus átalakulásai, fullerének kémiai átalakulásai : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Bucsi Imre
Diolok átalakulásai zeolitokon.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Buda Csaba
Foszfolipidek szerepe hőmérséklet-adaptációban.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Budó Éva
A szorbinsav és a mukonsav homogén katalitikus hidrogénezése pentaciano-kobaltát(II) jelenlétében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Bugyi László
A CO, NO és Mo közötti kölcsönhatás vizsgálata téremissziós mikroszkópban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Bukva Mátyás
Small vesicles, great value: machine learning analysis of molecular fingerprint in extracellular vesicles for tumor diagnostic purposes.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2024)

Burg Kornél
DNS replikáció vizsgálata kínai hörcsög sejtvonalban (A HGPRT enzimet kódoló gén replikálódási időpontjának valamint a kromoszómák replikációs mintázatának meghatározása szinkronizált sejtkultúrákban).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Bus Veronika
Az Ehrlich-ascitescarcinoma sejtek A-vírusokhoz hasonló részecskéinek jellemzése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Buza Antal
Szabad algebrák számítógépes vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

Buzás István
Szubsztituensek hatása a borazinok elektronszerkezetére.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

Buzás Zsuzsanna
A videodenzitometria alkalmazhatóságának kiterjesztése különböző biokémiai problémák megoldására.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Bába Károly
Összehasonlító malakocönológiai sávzóna vizsgálatok.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1966) (Unpublished)

Bálint József
Két Triticum aestivum őszi búzafajta zászlós és második levele szövettanának, vízgazdálkodásának és CO2 felvételének vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Bálint Tamás
Néhány édesvízi halfaj kolinerg enzimeinek jellemzése és két inszekticid ezen enzimekre gyakorolt hatásának vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Bálintné Szendrei Mária
Ortodox félcsoportok részköteg-parcelláló kongruenciái és bővítései.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Bánfalvi Zsófia
Szimbiotikus nitrogénkötésért felelős gének lokalizálása Rhizobium melilotiban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Bánsági Tamás
Néhány halogén oxisav só termikus bomlásának kinetikai tanulmányozása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1967) (Unpublished)

Bárdi István
Nitrogénmonoxid hatása az acetaldehid termikus bomlására.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1963) (Unpublished)

Bárány Ilona
A szintkülönbség és az expozíció hatása a léghőmérsékletre egy bükki töbörben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1966) (Unpublished)

Bátyai Jenő
A H2O2-H2S2O8 rendszerben fellépő indukciós reakcióról.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1964) (Unpublished)

Békássyné Garai Anna
A gyökérrendszer eltávolítása után bekövetkező változások a Bánkuti 1201-es őszi búza csíranövény fotoszintetikus pigmentjénél.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Békéssy György
Dinitrofenol hatóanyagú peszticidek in vivo hatásának vizsgálata melegvérű szervezetekben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

Bérczi Alajos
Bimolekuláris lipid membránok ellenállása pH-függésének kísérleti és elméleti vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Béres Attila
Bázikus mikropórusos katalizátorok előállítása és vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Bódi Árpád
Vérnyomásmérés csirkeembryon és néhány vegetatív idegrendszeri pharmacon hatása az embryo vérnyomására.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1967) (Unpublished)

Börcsök Sándor
Egyes félvezető oxidok katalitikus és félvezető sajátságainak vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1967) (Unpublished)

Búzás Beáta
Egy új tríciált delta opioid receptor szelektív peptid, a [3H][D-ala2]deltorfin II kötődési sajátságainak jellemzése in vitro receptorkötési tesztekben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1991) (Unpublished)

Bőti Zsuzsanna
A tallium(III) ionok és a hidrogén-peroxid közötti reakcióról.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

C

Chakraborty Payal
Nitric oxide synthase dysfunctionality in the umbilical cord vascular system during twin birth correlates with maturity and birth weight of the neonates.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2022)

Chinorai Mária
Gyűrűs acetálok kémiája.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1962) (Unpublished)

Csanádi Gyula
Az ENOD12 korai nodulációs gén molekuláris genetikai jellemzése Medicago növényekben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1995) (Unpublished)

Csanádi Gyula
Az ENOD12 korai nodulációs gén molekuláris genetikai jellemzése Medicago növényekben : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Csanálosiné Németh Márta
A tojáshéj lipoidjainak vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Csapó Zsuzsanna
Nemfehérjealkotó aminósavakat tartalmazó egyszerűbb "releasing és inhibiting hormonok" szintézise és vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Csatorday Károly
Az elektrongerjesztési energia vándorlása klorofill-A tartalmú detergens micellákban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1974) (Unpublished)

Csató Sándor
Funkcionál-differenciálegyenletek megoldásainak aszimptotikus viselkedése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

Cseh Ferenc
Fehérje és zsír kinyerése húsipari melléktermékekből, különös tekintettel a csontok préselésére.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

Cseh István
Hazai gyártmányú alúmínium és alúmíniumötvözetek savas közegben való korróziójának vizsgálata kalibrált vezetőképességi módszer segítségével.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1961) (Unpublished)

Csekő József
Újabb stabilis paramágneses vegyületek szintézise és felhasználása biológiai jelölésre.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Csendes Tibor
A chemoton modellezése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Csernyák László
Ortogonális sorok szummációjáról.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1965) (Unpublished)

Cserényi József
A metán bomlása és a metán - szén-dioxid reakció vizsgálata hordozós nemesfém katalizátorokon.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Csete Mária
Polimerek felületmódosítása és folyadékok ablációja excimer lézeres besugárzással.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Csihás Gábor
Mindszent község gazdasági földrajza.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1961) (Unpublished)

Csikkel Csabáné Szolnoki Anna
Nitrát- és nitritionok redukciója nátrium-ditionittal.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Csirik János
Számítógépes szcintigráfia.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Csiszár Jolán
A glifozát hatásmechanizmusának vizsgálata búza csíranövényeken.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1988) (Unpublished)

Csiszár Katalin
Cianobakteriális klónozó rendszer kidolgozása a Pseudanabaena PCC 6903 fajra.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Csiszár Károly
Az "Őrség" természetföldrajzi adottságainak jellemzése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1966) (Unpublished)

Csizmazia György
A tiszai védőgát kisemlőseinek vizsgálata tekintettel az árvízvédelmi biztonság kérdéseire.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1967) (Unpublished)

Csoknya Mária
Fénymikroszkópos és elektronmikroszkópos vizsgálatok madarak gastero-intestinalis rendszerén.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1967) (Unpublished)

Csonka Csaba
The role of nitric oxide in classic preconditioning in isolated rat hearts.
Doctoral thesis (PhD), Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1999) (Unpublished)

Csont Tamás
Direct myocardial anti-ischaemic effect of glyceryl trinitrate.
Doctoral thesis (PhD), Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1999) (Unpublished)

Csonti Ferenc
Összefüggések a malmi rendszerlisztek diszperzitásfok eloszlása és kémiai tulajdonságai között.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1966) (Unpublished)

Csorba Imre
Vizsgálatok fotoszintetikus pigmenteket tartalmazó lipid membránokon.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1976) (Unpublished)

Csorba Gábor
Rendszertani vizsgálatok denevéreken (Chiroptera: Rhinolophoidea).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1995) (Unpublished)

Csordás Tóth Anna
A rácsfeloldás technikájának alkalmazása nátriumaluminát minták vizsgálatára.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977)

Csordás-Tóth Éva
T4 fágindulált polinukleotid kináz felhasználása DNS szerkezet kutatásban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Csákiné Tombácz Etelka
Huminsavak és alkálifém-humátok kolloidkémiai sajátságainak vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Csányi István
A nagynyomású fémhaloid adalékos gázkisülési csövek felmelegedési szakaszában lejátszódó fizikai és kémiai folyamatok vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1976) (Unpublished)

Csáti Sándor
Normál propanol elektrokémiai oxidációjának néhány sajátsága.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Cséplő Ágnes
Linkomicin-rezisztens Nicotiana plumbaginifolia mutánsok előállítása és genetikai jellmezése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Csörgő Sándor
A véletlen mintaméretű empirikus folyamat gyenge konvergenciájáról.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Csürös Csaba
Human parazita protozoonok és gyakoriságuk Baranya megyében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1962) (Unpublished)

Czabafy László
Aminotranszferáze izoenzimek. A 2.6.1.1. L-aspartat-2-oxoglutarat-aminotransferase és a 2.6.1.2. L-alanin-2-oxoglutarat-aminotransferase izoenzimek vizsgálata emberi szérumban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Czakó Mihály
Aspergillus niger hiánymutánsok felhasználása aminosavak kvantitatív meghatározására.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Czakó Mihály
Oktopin-típusú Agrobacterium tumefaciens tumorindukáló-plazmid TR-régiójának integrálódása Nicotiana plumbaginifolia protoplaszt-transzformációs rendszerben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

Czakó Mihály
Transzformációs markerek és negatív szelekciós gének Agrobacterium általi növényi transzformációhoz.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1999) (Unpublished)

Czirják Attila
Wigner functions in quantum optics.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(1999) (Unpublished)

Czombos József
Aminomalonsav peptidek szintézise.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1967) (Unpublished)

Czompó József
Inerciális geodéziai mérőrendszer modellezése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1988) (Unpublished)

Czukor Bálint
Adatok a helyettesítők hatásához a kalkonképződés és a Darzens kondenzáció esetében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1963) (Unpublished)

Czédli Gábor
Kongruenciavarietások.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1979) (Unpublished)

Czékus Géza
A moravicai (Stara moravica) avar temető csontvázmaradványainak embertani jellemzése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

D

Daku Lajos
Félnedves fénymásolópapírok továbbfejlesztése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

Dallmann Géza
A Rhizobium meliloti 16-3 mérsékelt fág kromoszóma térképezése restrikciós endonukleázokkal.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1979) (Unpublished)

Dallmann Klára
Egy RNS processing enzim klónozása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

Dallmann László
Szomatikus sejtek genetikai vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1972) (Unpublished)

Dallmann Klára
Szilárd fázisú biokatalizátorok előállítása és gyakorlati alkalmazása : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Dancs Albert
Különböző fóliatakarás hatása a bab és a borsó szárazanyag produkciójára és energiahasznosítására.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Darkó Éva
Különböző herbicid-rezisztenciák hatása a fotoszintetikus apparátus működésére és stresszérzékenységére.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Darula Zsuzsanna
Design, synthesis and tritium labeling of conformationally constrained delta opioid peptides.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(1999) (Unpublished)

Darwish Nabila Abd El Hakim
Factors affecting textile cord-rubber adhesion.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1993) (Unpublished)

Daróczy Bálint
A diszkrét jelek és lineáris rendszerek elméletének néhány kérdése és egy biomechanikai alkalmazása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Dedeoglu Dalma Bilgin
Functional and developmental analysis of cell cycle control genes in alfalfa (Medicago sativa) and snapdragon (Antirrhinum majus).
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1999) (Unpublished)

Deli Mária Anna
Changes of permeability in response to histamine and tumor necrosis factor-alpha and their possible mechanism of action on an in vitro model of the blood-brain barrier.
Doctoral thesis (PhD), Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1995) (Unpublished)

Deme István
Kis mennyiségű adalékanyagok hatása az epoxigyanták tulajdonságaira.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Demetrovicsné Kocsis Mária
A felületi formák tanulmányozása infravörös spektroszkópiával a H2+CO és H2+CO2 reakciókban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Dercsényi László
A porózus közeg transzportfolyamatáinak értelmezése a póruskapcsolatok és a többfázisú áramlás egyenletei alapján.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Devasahayam J. Manjula Devi
Changes in photosynthetic apparatus and activity in protoplast culture.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Dey Indranil
Molecular and structural organization of phospholipid membranes in livers of marine and fresh water fish adapted to radically different temperatures in their course of evolution.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1992) (Unpublished)

Dezső Gyula
Egy szkítakori populáció a Duna-Tisza közén.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1965) (Unpublished)

Deák Ferenc
Patkány máj tirozin: tRNS ligáz tisztítása és néhány tulajdonsága.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Deák Mária
Génátviteli rendszer kidolgozása lucernában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

Deák Péter
Balanszer kromoszóma izolálása és felhasználása fejlődésgenetikai vizsgálatokhoz Caenorhabditis elegans öntermékenyítő rendszerben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Deák Mária
Stressz indukált gének molekuláris biológiai analízise lucernában : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Deák Péter
Membránpotenciál függő ioncsatorna gének genetikai és molekuláris analízise Drosophila melanogasterben.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1999) (Unpublished)

Deák Zsuzsanna
A fotoszintetikus oxigénfejlődés mechanizmusának vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1993) (Unpublished)

Dimák Andor
A geológiai mozgásforma néhány elméleti-filozófiai problémája.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Dinnyés Illés
Az öntözés természetföldrajzi adottságai, helyzete és távlatai körzetünkben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1965) (Unpublished)

Djuangsih Nani
Light-induced conformational changes of granal and agranal Thylakoids.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Dobi Albert László
A Humán Szérum Albumin gén IV. nagy fragmentjének kémiai szintézise és klónozása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1990) (Unpublished)

Dobi János
Trigonometrikus sorok abszolút és erős konvergenciája.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1990) (Unpublished)

Dobler Lászlóné
A Tisza és mellékfolyói mederüledékének ökológiai vizsgálata a kovaalgák (Bacillariophyceae) minőségi és mennyiségi elemzése alapján.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Dobos Ilona
A csonthéjas gyümölcsfáink extraflorális nektáriumai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Dobos Katalin
A vanádiumpentoxid egykristály nemlineáris abszorpciójának vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1979) (Unpublished)

Dobrovolszky Andrásné
A ciklohexanolnak és a ciklohexanonnak a VIII. csoport fémeivel és réniummal katalizált átalakulása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Dobó Endre
Kolinerg - és GABA-erg rendszer immunhisztokémiai lokalizációja egér felső nyaki ganglionjában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1989) (Unpublished)

Dombi György
NMR sift technika és alkalmazása a szerves vegyületek konformációjának meghatározásában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Dombi József
Hidrogén transzfer reakciók néhány kinetikai paraméterének félempírikus meghatározása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Domoki Ferencné Szőnyi Gabriella
Szteroidok néhány csoportjának rétegkromatográfiás tanulmányozásából levonható következtetések.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1974) (Unpublished)

Domokos Tamás
Organikus közegű kaolin szuszpenziók ülepedésének vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1974) (Unpublished)

Dorgai László
Candida boidiniiből izolált alkohol oxidáz vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1979) (Unpublished)

Dorgai László
A 16-3 bakteriofág helyspecifikus rekombinációs rendszere : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Dormán József
A habok alapvető tulajdonságainak tanulmányozása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Dosztál István
Halastavak limnológiai vizsgálati eredményei és azok gyakorlati alkalmazhatósága.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Dreveni Irén
A n-propilalkohol gőzfázisú heterogén katalitikus oxidációjának tanulmányozása NiO katalizátorokon.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Dudás Brigitta
Egy cisztron funkcióelemzése genetikai úton.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Dunai Anett
Multidrog-rezisztens baktériumok kompenzáló evolúciójának rendszerszintű vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2022)

Durszt Endre
Vizsgálatok Hilbert-tér operátorainak numerikus értékkészletéről és uniter dilatációiról.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1967) (Unpublished)

Duró Annamária
A tanyai átalakulás társadalomföldrajzi vonatkozásai Szatymaz és Zákányszék példáján.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1989) (Unpublished)

Dániel József
A szegedi kísérleti fizikai kutatás fél évszázada.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Dávid Dezső
Expression of hepato-specific functions in hepatoma cell lines.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1988) (Unpublished)

Dékány Imre
Intermolekuláris kölcsönhatások vizsgálata különböző oldószer-polimer elegyekben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1972) (Unpublished)

Dékány Katalin
Csirke porc kapcsoló fehérje genomiális klónjainak térképezése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Dévényi Károly
A VDDS kisszámítógép fejlesztéséről.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Dévényi Pál
Ökológiai és cönológiai tanulmányok Gödöllő környéki homoki gyeptársulásokban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1965) (Unpublished)

Dóbé Sándor
A n-butiraldehid gőzfázisú fotolízise 313 nm-nél.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Dóka Ottó
Vizsgálatok a fototermikus effektus fotoakusztikus spektroszkópiai és anyagvizsgálati alkalmazására.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1989) (Unpublished)

Dósa Erika
Az urogenitális szervek gyulladásos megbetegedéseit okozó humán mycoplasma törzsek laboratóriumi vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Dózsai László
Újabb adatok a Kostanecki-reakció mechanizmusához.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

Dömötör Gyula
Átmeneti fém komplexek elektronszerkezetének számítására alkalmas módszerek kidolgozása és vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Dövényi Zoltán
Adalékok a Balaton déli partvidékének felszínfejlődéséhez.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1974) (Unpublished)

Dús Magdolna
Tranziens kétfázisú folyadékáramlást leíró parciális differenciálegyenletek numerikus megoldásainak problémái.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

E

Ecsedy Éva
Sopron és környékének erdőgazdálkodása - faipara.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1966) (Unpublished)

Egyed József
Újabb 4-nitro-2-hidroxi-ketonok előállítása Fries-reakcióval.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1962) (Unpublished)

El-Fadaly Husain Abdallah Mohamad
Fermentation of thermostable alkaline proteinase.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1993) (Unpublished)

Eller József
A mátrix-exponenciális numerikus meghatározása és biológiai alkalmazása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Endre Gabriella
Szimbiotikus nitrogénkötésben és levélfejlődésben hibás lucerna mutánsok genetikai analízise.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Endreffy Ildikó
Heteroglycanosisok vizsgálata Szabolcs-Szatmár megyei Tanács Jósa András Kórház R. I. Gyermekosztályán és a megye egészségügyi-szociális gyermekintézményeiben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Endrédi Lajos
Priabonai üledékek palynológiai vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Endrész Valéria
Humán interferon-gamma termelése, tisztítása és jellemzése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1993) (Unpublished)

Erdei Miklós
Táplálkozásbiológiai vizsgálatok végzése az Alsó-Tiszavidék rókapopulációkon.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1976) (Unpublished)

Erdei Sára
A nukleinsavanyagcsere néhány sajátsága dohánymozaik vírus fertőzött dohány levélben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1976) (Unpublished)

Erdélyi Lajos
Neurohistológiai és histochemiai vizsgálatok emlőssziveken.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1961) (Unpublished)

Erdélyi Miklós
Az anyai hatás fejlődésbiológiai boncolása Drosophila melanogasterben: domináns nősténysteril mutációk izolálása és jellemzése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1993) (Unpublished)

Erdélyi Miklós
Resolution enhancement techniques in optical microlithography based on multiple imaging.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1999) (Unpublished)

Erdőhelyi András
A metán képződésének vizsgálata a szén-dioxid hidrogén reakciójában néhány hordozott fémkatalizátoron.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Erdőhelyi Ágota
2,4-diacetoxi-6-hidroxi-propiofenon KOSTANECKI--ROBINSON-reakciója.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Erdősi Ferenc
A társadalom szerepe a földrajzi környezet fejlődésében, különös tekintettel Pécs és környékére.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1966) (Unpublished)

Erostyák János
Lumineszcencia folyamatok dinamikájának vizsgálata időbontott spektroszkópiai módszerekkel.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Estók Bertalan
A Kiskörei-tározó területén, valamint az Eger és Laskó patakon végzett hidrobiológiai vizsgálatok.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Esztergomy Zoltán
A Bodrogköz komplex gazdaságföldrajzi vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

F

Faragó László
Kender (Cannabis sativa) ivarmegváltoztatása növényi hormonokkal.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Faragó Anikó
Epigenetikai módosítások hatásának és a cirkadián ritmus zavarának vizsgálata a Huntington-kór Drosophila modelljében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2022)

Farkas Gabriella
A Drosophila melanogaster 87A7 hősokk régióját szegélyező nukleáz hiperszenzitiv kromatinszerkezetet képző DNS szakaszok szekvenciaanalízise és kromatinrekonstrukciós vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1987) (Unpublished)

Farkas Gyula
Újabb adatok 6-18 éves tanulóifjúságunk testi fejlődéséhez 3999 szegedi tanuló vizsgálata alapján.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1960) (Unpublished)

Farkas György
A radio-farmakonokkal végzett diagnosztikai vizsgálatok szervdózisai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1987) (Unpublished)

Farkas Judit
Az azoetán unimolekulás bomlási sebességi állandójának meghatározása az azoetán - izobutén rendszerben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Farkas József
A Lycopersicon esculentum x Solanum pennellii utódnemzedékeinek genetikai elemzése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Farkas Károly
A Felső-Tiszavidék (Szabolcs-Szatmár megye) vízgazdálkodásának néhány kérdése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Farkas Mária
A montmorillonit kationcserélőképessége és elektrokémiai sajátságai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1964) (Unpublished)

Farkas Zsuzsa
Lézerfestékek lumineszcencia-polarizációja.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Farkas Árpád
A Rába halainak rendszertani és ökológiai vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1972) (Unpublished)

Farkas Éva
Vizsgálatok fluoreszkáló oldatok abszorpciós és emissziós színképeinek a hatásfok-függvénnyel való kapcsolatáról, különös tekintettel a hatásfok felső korlátjának kérdésére.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

Farkas Imre
Possible role of the C5a receptor in cell death and neurodegeneration.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(1999) (Unpublished)

Farkas Sándor
Isopodák szünbiológiai vizsgálata a Dráva-ártéren.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1999) (Unpublished)

Farkas Tamás
Idegi plaszticitás tanulmányozása patkány szomatoszenzoros és motoros kérgén.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Farkasné Gere Márta
Hidrotermális karsztjelenségek a Budai-hegységben és a Pilisben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

Farsang Andrea
A talaj nehézfémtartalmának térbeli eloszlása mátrai mintaterületen, különös tekintettel az antropogén terhelésre.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Fazekas Gábor
Pszichoenergizáló hatású hidrazin-származékok szintézise.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1966) (Unpublished)

Fazekas Géza
Budapesti ásvány- és gyógyvizek keletkezése és jelenkori helyzetük.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Fazekas Judit
A paradicsom fenológiai fázisainak összefüggései az időjárási tényezőkkel.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Fazekas Márta
Ammónium- és nitrátellátás hatása a rövid fény-sötét ciklusban nevelt paradicsom és kukorica szárazanyag felhalmozódására és kloroplasztisz szerkezetére.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Fehér József
Adatok a Soltvadkerti Nagybüdös-tó hidrogeográfiájához.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1963) (Unpublished)

Fehér László
Antifungális hatásvizsgálatok a demetoxitylophorinnal és származékaival.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1974) (Unpublished)

Fekete László
Csapadékos és csapadék nélküli ismétlődések statisztikai jellemzői az Alföldön (Budapest, Debrecen, Kecskemét és Szeged adatai alapján).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Fekete Rózsa
Összehasonlító gyomvizsgálatok hagyományos művelésű és vegyszeresen kezelt búza- és kukoricavetésekben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1972) (Unpublished)

Fekete Éva
Kísérletek primer sejtkultúrákkal.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Fekete Csaba
Toxintermelő Fusarium-fajok genetikai elemzése molekuláris markerekkel.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Fekete Tiborné Nagy Mária
A német juhászkutyák magatartásának vizsgálata, különös tekintettel a morfológiai alapjaira.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Feketené Csete Klára
Az eszteráze D és Glyoxaláze I enzimrendszerek vizsgálata Szeged és környéke népességében.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1981) (Unpublished)

Feledi Adrienne
A trifolium repens morfológiai és anatómiai vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1979) (Unpublished)

Felföldi Károly
Ciklohexén PRINS-reakciója.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Felföldi Károly
Cikloolefinek Prins reakciója. Rh és Ru komplexek szerveskémiai átalakulásokban : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Felián Borbála
Kőolaj-víz rendszer emulzióképződésének és a képződött makroemulziók kolloidkémiai tulajdonságainak meghatározása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Ferdinandy Péter
Ischemic myocardial function and reperfusion-induced arrhythmias: role of ATP sensitive K+-channel modulation and oxygen free radicals.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1995) (Unpublished)

Ferke András
Láncvégződés és öninhibíció a propán termikus bomlásának kezdeti szakaszában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1974) (Unpublished)

Finta Csaba
A KpnI metiltranszferáz molekuláris vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Finta Csaba
Tudományos eredmények összefoglalása [A KpnI metiltranszferáz molekuláris vizsgálata] : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Fischer Ernő
Anatómiai, szövettani és hisztokémiai vizsgálatok Orthopterák bélcsatornáján.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1964) (Unpublished)

Fodor Eleonóra
A tüdő metalloproteináz enzimaktivitása, különös tekintettel a gasztrinszármazékok katabolizmusára.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Fodor István
A foetoplacentális egység szteroidjainak és enzimeinek vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Forgó Emőke
A termálvíz hatása a fiatal uborkanövényekre.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Forrai Tamás
Rhizobium meliloti szimbiotikus mutánsok előállítása és jellemzése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1988) (Unpublished)

Frank József
Fényökológiai vizsgálatok Solanum laciniatumon.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Frank László
Másodlagos anyagcsere termékek szintézise Datura és Solanum szuszpenziós sejtkulturákban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Franko András
A kémiai szerkezet és a mikrobiológiai aktivitás összefüggésének vizsgálata szalicilanilid származékokkal.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Fudala Ágnes
Új típusú mezopórusos anyagok szintézise és vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1999) (Unpublished)

Fási András
A ciklohexén és az oxiránok átalakulásai fémkatalizátorokon.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Fátrai Zsuzsanna
Kvantitatív immunelektroforézis alkalmazása szérumfehérjék vizsgálatában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1976) (Unpublished)

Fátyol Károly
Egy új kromoszóma specifikus centromer szekvencia azonosítása és molekuláris jellemzése.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Fényes József
A Duna-Tisza közi tőzeges tavak fejlődéstörténete Mollusca-fauna vizsgálatok alapján.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Földesi Imre
Establishment of a human granulosa cell culture for evaluation of the biological activity of human recombinant gonadotrophins.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(1999) (Unpublished)

Földeák Sándor
A kémiai szerkezet és gyógyszerhatás összefüggéseinek vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1963) (Unpublished)

Förgeteg Sándor
A salétromsav gőzfázisú fotolízisének kinetikája.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1967) (Unpublished)

Fülöp Erzsébet
A rövid fény-sötét ciklusok hatása a kukorica és paradicsom morfológiájára és a levél szöveti szerkezetére.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Fülöp Ferenc
Nitrogénhídfős heterociklusok szintézise gyógyszerkémiai célkitűzésekkel.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Fülöp Mihály
Az időjárási elemek - hőmérséklet, csapadék, napfénytartam - és az őszi búza termésátlagának összefüggésvizsgálata, előrejelzés lehetősége.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

Fülöp Zoltán
Attributumos fatranszformációk.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Fülöp László
Bakteriális O-glikozil hidrolázok izolálása, tisztítása és jellemzése.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Füvesi István
Programok párhuzamos végrehajtásának formális leírása VDL segítségével.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Füzi Zsuzsanna
A Trichoderma harzianum CBS 354.33 törzsének fiziológiai és genetikai vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1987) (Unpublished)

G

Gadócziné Fekete Éva
A bódva-völgyi települések népességmegtartó képességének vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

Gajdos László
Immobilizálás hatása a különböző típusú vázizmok szakoplazmatikus retikulumának fehérje és lipid összetételére.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Galambos Gábor
A szabási feladat és az ehhez kapcsolódó lefedési problémák megoldása egzakt és heurisztikus módszerekkel.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Galbács Zoltán
Ozmium-tetroxiddal katalizált hidrogén-peroxid-bomlás vizsgálata lúgos közegben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Galiba Gábor
Szövettenyésztési és sejtgenetikai módszerek alkalmazása dohány és búza rendszerben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Gallé László
A Tisza árterületeinek zuzmóvegetációja.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1967) (Unpublished)

Gallé, ifj. László
Tisza-ártéri Formicoidea-tanulmányok.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1967) (Unpublished)

Garamszegi Nándor
A Rhizobium meliloti 41 16-3 fágja terminációs jelenségei.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

Gaskó Béla
Ökofaunisztikai adatok Szeged környékének Cerambycida faunájához.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Gaur Paras
Discovery of small-molecule inhibitors of Uba1 and development of step-specific assays for PCNA ubiquitination.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2020)

Gausz János
Az Adriamelléki és Pannón-medencei orthopterák faunisztikai-biocönotikai egybevetése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1967) (Unpublished)

Gaál Ferenc
Rattus norvegicus ökológiája, etológiája és asszanációja Budapesten.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Gaál Imre
A vinilklorid termikus klórozásának kinetikai tanulmányozása gázfázisban OoC alatti hőmérsékleteken.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1964) (Unpublished)

Gaálné Sebestyén Magdolna
Emberi fehérvérsejtek sejtfelszíni fehérjéinek vizsgálata monoklonális ellenanyagok segítségével.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1987) (Unpublished)

Geiger János
Szemcseeloszlás és felhalmozódási környezet. Litifikálódott kőzetek szemcseeloszlási viszonyainak vizsgálata és értelmezése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Georgieva Milka Hristova
DNA repair on the level of the gene in teratocarcinoma cells.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1992) (Unpublished)

Gera Lajos
Farmakológiailag aktív cisz- és transz-2-amino-1-ciklohexánkarboxamidok és 4a,5,6,7,8,8a-hexahidrokinazolin-4/3H/-onok szintézise.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1974) (Unpublished)

Gergely Csilla
Töltésmozgások és fotociklus a vad típusú és mutáns bakteriorodopszinban.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Gilde Anna
P-nitro-etilbenzol oxidációjának vizsgálata, különös tekintettel a P-nitro-acetofenon képződésére.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Gingl Zoltán
1/F-zaj és sztochasztikus rezonancia vizsgálata analóg és numerikus módszerekkel : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Gingl Zoltán
1/f zaj generálása a Brown-mozgás skálázása alapján.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1992) (Unpublished)

Glatz Attila
A Synechocystis PCC 6803 cianobaktérium chaperonin génjeinek transzkripciós regulációja, és funkcionális analízise inszerciós mutagenezissel.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(1999) (Unpublished)

Godih Massoud Mahammed
Effect of cyanophage as-1 on the metabolic processes of anacystis nidulans.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1979) (Unpublished)

Gogolák Zoltán
Impulzusfront-torzulás mérése optikai elemekben femtoszekundumos feloldású repülési-idő interferometriával.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1989) (Unpublished)

Golovkin Maxim Vladimirovitch
The detection of AC/DS homologous DNA sequences in the genome of barley and utilization of AC/DS elements in production of transgenic maize plants.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1993) (Unpublished)

Gombos Zoltán
A fém-ionok és koproporfirin szabályozó szerepe a tetrapirrol bioszintézisben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Gombás Margit
Adatok a glucosaminó-glikánok szerepéhez az érelmeszesedésben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Gonda Tibor
Computerized patient information system.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1979) (Unpublished)

Gorzó György
A falconiformes táplálkozásbiológiai jelenségeinek adaptív jellegei.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1967) (Unpublished)

Gregussné Zsigmond Ágnes
Fémkatalizátorok fajlagos felületének meghatározása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Groma Géza
A bakteriorodopszin fotociklus kinetikája sejtvezikulákon.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Groma Gézáné Lévi Éva
Fehérjeszintézis gátlók és a táptalaj összetételének hatása dohány szövettenyészetekre.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Gróf Ilona
Tenyészetes epitélsejt modellek alkalmazása biológiailag aktív peptidek és adjuváns terápiás szerek hatásának vizsgálatára.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

Guba Ferenc ifj.
Az SR funkciójának vizsgálata a PSS elektrosokkal kiváltott modelljében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

Gullner Gábor
A formaldehid és a hidrogén-peroxid szerepe növényeknek abiogén stresszhatásokra adott reakcióiban, különös tekintettel a demetilezési folyamatokra.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1990) (Unpublished)

Gulya Károly
A kolinerg és GABAerg neuronális struktúrák lokalizálása patkány bulbus olfactoriusában.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1980) (Unpublished)

Gulyás Sándor
A Selaginellák levélepidermisének vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1961) (Unpublished)

Gurzó Imre
Tatabánya levegőszennyeződése a levegőszennyeződést befolyásoló meteorológiai tényezők vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Gyenizse Pál
Decidability questions for term rewriting systems and tree transducers.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1999) (Unpublished)

Gyimóthy Tibor
Attributum nyelvtanok alkalmazása fordítóprogramíró rendszerben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Gyimóthy Tibor
Attributum nyelvtanok és alkalmazásaik a szoftvertechnológia és a mesterséges intelligencia területén : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1995) (Unpublished)

Gyovai Ferenc
Koegzisztens gyíkpopulációk ökológiai vizsgálata homokpusztai gyepen.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

Gyulai Gábor
Lipid metabolizmust módosító vegyületek hatása a fotoszintézis második fotokémiai rendszerének aktivitására.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Gyulai József
Szilícium és germánium kristályok néhány elektromos tulajdonságának meghatározása.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1960) (Unpublished)

Gyuricza László
A Kerka-vidék komplex természeti földrajzi vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1993) (Unpublished)

Gyuris Jenő
SV40 emlős tumorvírus enhanszer/promoter régiójához kapcsolódó élesztő sejtmagi fehérjék kimutatása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1989) (Unpublished)

Gyurkovics Henrik
A Drosophila melanogaster harmadik kromoszómája egy szakaszának genetikai és citológiai vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Gyurkovics Henrik
Kromatinszerkezet és génműködés kapcsolata ecetmuslicában : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Gyurkó György
Az általános elosztási (szállítási) feladat megoldásának algoritmusa a sor- és oszlop-sajátelem fogalom felhasználásával.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Gyémánt Iván Károly
Többelektron rendszerek vizsgálata elektron keltése és eltüntetése segítségével.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1972) (Unpublished)

Gyöngyös Zsuzsanna
Kőszenek fizikai - kémiai sajátságai és szerepük a váratlan szén- és gázkitörések kialakulásában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Györffy György
Vizsgálatok egy Szeged környéki fűszerpaprika-tábla tápnövényközösségén.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1974) (Unpublished)

Györgyi Katalin
Szervesfoszfát-vegyületekkel történő akut és szubkrónikus kezelések funkcionális neurotoxikus hatásainak összehasonlító vizsgálata állatkísérletekben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1995) (Unpublished)

Győri Antal
A lumineszcencia csillapodási idejére vonatkozó vizsgálatok különös tekintettel a szekunderlumineszcencia hatására gömbküvettás mérőmódszernél és a polarizáció szerepére viszkózus oldatoknál.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Győri István
Líneáris konvolúciós típusú integrálegyenletek megoldásairól.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Gábriel Róbert
A myenterikus plexus és a neuromuszkuláris kapcsolat morfológiája béka tápcsatornában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1988) (Unpublished)

Gálfi Márta
A fenothiazinok hatása az inter- és intracellularis szignal transzdukációra in vitro modellrendszereken : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Gálik Ágnes
Szteroid-észterek szolvolizis vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Gárgyán József
Új kontaktpotenciál mérőmódszer és biofizikai alkalmazásai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Gáspár Mária
A kőolajok genetikai vizsgálata szénizotóp arány és forgatóképesség mérés alapján.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1976) (Unpublished)

Géczi Róbert
A városökológiai kutatások néhány időszerű kérdése Kolozsváron.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1999) (Unpublished)

Góczián Ferenc
A bakonyi felső-kréta képződmények üledékföldtani viszonyainak palynológiai vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1963) (Unpublished)

Göncziné Szabó Terézia
Szabolcs-Szatmár megye értelmi fogyatékos gyermekeinek humánbiológiai vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Görgényi Miklós
Nitrogén-monoxid hatása az izo-bután termikus bomlására.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

H

Hackler László
Heterociklusos szteroidok előállítása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Hajdu Éva
Homológ cikloalkil-jodidok kicserélődési reakciója káliumjodiddal.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Hajdú Éva
A CO adszorpció által indukált morfológiai változások hordozós katalizátorokon : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1995) (Unpublished)

Hajnal Klára
Egy Duna-Tisza közi mintaterület komplex természetföldrajzi tájelemzése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

Halasy Katalin
Morfológiai és kísérletes vizsgálatok a Palingenia longicauda oliv. tracheakopoltyúján.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1979) (Unpublished)

Halász Dezső
A n-bután termikus bomlásának és propilén inhibiciójának vizsgálata gázfázisban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Halász Norbert
Ingerlő és gátló synapsisok ultrastrukturális vizsgálata patkány kisagykéregben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1967) (Unpublished)

Halász Norbertné Fekete Mária
A fűszerpaprika festékkomponenseinek mennyiségi meghatározása spektrofotometriás módszerrel.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Hamar József
Duzzasztás hatása a fitoplanktonra a Kiskörei Vízlépcső térségében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Hannus István
A ciklopropán vázizomerizációjának vizsgálata módosított NaY zeolitokon.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Hantos Zoltán
Kapilláris rendszerek áramlási viszonyainak modell-vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1972) (Unpublished)

Hanusz Béla
Szuperoxid dizmutázok (SOD) vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1974) (Unpublished)

Hanusz Árpád
Szabolcs-Szatmár megye dohánytermesztésének gazdaságföldrajzi vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1979) (Unpublished)

Haracska Lajos
A Drosophila 26S proteáz regulátor komplexének molekuláris elemzése.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Harka Ákos
Adatok a kiskörei víztároló területére eső Tisza-szakasz élővízi halállományához.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Harmat Beáta
Szünbiológiai vizsgálatok homokpusztai gyep Heteroptera-közösségein.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Hatvani László
Bizonyos másodrendű nem-líneáris differenciálegyenletek megoldásainak aszimptotikus viselkedéséről.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Hausinger Péter
Környezeti hatótényezők endokrin diszruptor (ED) hatásainak experimentális vizsgálata és kapcsolata a kardiovaszkuláris klinikai gyakorlattal.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

Haydu Zsolt
A szomatikus kompatibilitás vizsgálata protoplaszt fúzióból származó sejteken.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Hebling János
100 pikoszekundumos fényimpulzusok előállítása TEA N2 lézerrel gerjesztett festéklézerekkel.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Hebshi Emhemmed A.
Antioxidant function of tocopherol, ascorbic acid and carotenoids in food and model systems.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Hegedűs Jenő
Retardált differenciálegyenletre vonatkozó peremérték-probléma kétoldali iterációs vizsgálatáról.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1974) (Unpublished)

Hegedűs Zoltán
A T-sejt antigén receptor komplex dzéta láncában található tirozin foszforilációs helyek vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Hegyes Péter
Cryptopleurin analógok szintézise.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1972) (Unpublished)

Hegyes Péter
Cryptopleurin analógok szintézise és vizsgálata, biológiailag aktív szerves szilícium vegyületek és poliszilánok szintézise, savérzékeny handle-k előállítása és peptidkémiai felhasználása : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Hegyi Hedvig
Kis RNS-ek primér és szekundér struktúrájának elemzése számítógéppel.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1991) (Unpublished)

Hegyi Árpád
A vas kénsavoldatokban bekövetkező korróziójának vizsgálata haloidionok, valamint haloidionok és diciklohexilamin jelenlétében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Herczeg Tamás
A lipoidhiány hatása Chlorella sejtek szerkezetére és fotoszintetikus működésére.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Herczegh Ottilia
Gasztrin és kolecisztokinin-oktapeptid analógok előállítása a biológiai hatás és a kémiai szerkezet összefüggésének vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Herendi István
Földrajzi paraméterek mennyiségi értékelésére és előrejelzésére szolgáló módszer kidolgozása, különös tekintettel a csapadék statisztikai előrejelzésére.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Hernádi László
Szenzoros sejtek fény és elektronmikroszkópos vizsgálata Helix pomatia L. talp és alsó tapogató kültakarójában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Herzfeld Rozália
Amincsere vizsgálata a Schiff-bázisok fémkomplexeinél.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Hesz Árpád
A szervetlen telítetlen gyűrűs vegyületek elektronszerkezete. I. a foszfor-nitrid-halogén- és pszeudohalogén-származékok.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1967) (Unpublished)

Heszler Péter
Kis divergenciájú, rövid impulzusidejű nitrogén lézerimpulzusok előállítása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1988) (Unpublished)

Hetyei Gábor
Síkbeli háromszögelt gráfok.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1967) (Unpublished)

Hetényi Magdolna
Mangánoxidok adszorpciós sajátságainak szerepe az elemvándorlásban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

Hevér-Szabó Anna
A hőrezisztencia és multidrog rezisztencia kialakulásának vizsgálata : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Hevér-Szabó Anna
A hőrezisztencia és multidrog rezisztencia kialakulásának vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1995) (Unpublished)

Hideg Éva
Szekundumos késleltetett lumineszcencia komponensek vizsgálata kloroplasztiszokban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

Hideg J. Ildikó
A Mantis religiosa populációdinamikai vizsgálata (1972-88).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1993) (Unpublished)

Hilbert Margit
[Festékmolekula és környezete közötti kölcsönhatás tanulmányozása szilárd közegekben a molekuláris lumineszcencia módszereivel] Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Ho Hoang Thuy
Jódizotópokkal jelzett hippurán, 99m-Tc-mal jelzett makroaggregát anyagcseréjének vizsgálata és dozimetriája felnőttek és gyermekek esetében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1988) (Unpublished)

Hoffmann Gyula
A follikuláris sejtek szerepe a muslica peték eredetében: az Apc mutáció fejlődésgenetikai jellemzése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1989) (Unpublished)

Hoffmann Gyula
A Drosophila follikuláris sejtek származási viszonyainak és funkciójának genetikai elemzése nősténysteril mutációkkal.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Hoffmann Gyula
Kromatinszerkezetet befolyásoló mutációk izolálása és hatása a homeotikus génekre Drosophila melanogasterben : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Hong Nguyen Thi
The induced alterations of superoxide dismutase activity in stressed Synechococcus sp.- an obligate photoautotrophic cyanobacterium.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1991) (Unpublished)

Horkay Ferenc
Pigmentszuszpenziók stabilitása és üledéktérfogata organikus közegekben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1962) (Unpublished)

Horváth Attila
A tioszulfát-klorit reakció néhány alrendszerének kinetikája és mechanizmusa.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Horváth Emőke
Tavaszi árpafajták anatómiai vizsgálata, különös tekintettel a lisztharmat-rezisztenciára.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Horváth Gyula
Automaták kategóriákban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Horváth György
A Scrophulariaceae pollenmorfológiája.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1976) (Unpublished)

Horváth Gábor
Furil-ketoxin izomérek elektrongerjesztési színképeiről.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1962) (Unpublished)

Horváth Ibolya
Foszfolipidek szerepe a búzák fagyállóságában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1979) (Unpublished)

Horváth István
Az azo-etán és a propionaldehid azo-etánnal iniciált termikus bomlása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Horváth Jenőné
Modell - módszer alkalmazása egy szaktudományon belül (Fizika).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Horváth Judit
Rhizobium meliloti általános transzdukciója.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Horváth Károly
Összehasonlító mikrobiológiai vizsgálatok magasabbrendű növények antifungális vegyületeivel.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1967) (Unpublished)

Horváth Lajos
Becsült paraméterű empírikus folyamatok és transzformációik.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Horváth László
Elektromos és mágneses vizsgálatok lipid-jód molekulakomplexeken.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1976) (Unpublished)

Horváth Lóránt
Oldott és rögzített aldoláz előállítása és jellemzése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

Horváth Péter
Az N6- 2-(izopentenil) adenozin specifikus kémiai modifikálása a tisztított élesztő tRNSSer-ben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Horváth Ágnes
A kelebiai halastavak zooplanktonjának szezonális vizsgálata 1981-1984-ben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Horváth Éva
Rekombináns humán szérumalbumin előállítása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1992) (Unpublished)

Horváth Gábor
Geminivírus replikációs fehérjék vizsgálata az élesztő kettős-hibrid rendszerben : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Horváth Gábor
Rekombináns kloroplasztiszgenom vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1995) (Unpublished)

Horváth Ferencné Tantos Olga
Paradicsomalapfajták és a "vegetatív hibridek" leveleinek és bőrszövetüknek összehasonlító vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1964) (Unpublished)

Horváthné Almássy Katalin
Szikes nyersvizek előkezelése mészreaktorban, különös tekintettel a SIO2 mentesítés hatásfokának javítására, a DÉMÁSZ Szegedi Erő- és Kecskeméti Fűtőművében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Horváthné Tóth Antónia
Bács-Kiskun megye infrastrukturális ellátottságának alakulása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Huhn András
Gyengén disztributív hálók.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1972) (Unpublished)

Huhn Edit
Stacionárius üzemben működő folyadéklézerek.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Huhn Andrásné Budó Gabriella
A fluoreszcin lumineszcenciája különböző ideig polimerizált foszforsavban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Hulesch Helga
Béta-receptor stimuláció hatása egér limfociták ciklikus adenozin-monofoszfát szintjére és migrációjára.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Hulesch Ágnes
Egy tiokarbamát herbicid - EPTC (N,N-dipropil-S-etil-tiokarbamát) - és antidótumai hatásmódjának vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

Hullán Lehel
Adatok a kannabidiolsav biológiai hatásmódjához.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1974) (Unpublished)

Hum László
Délkelet-dunántúli lösz-paleotalaj sorozatok keletkezésének rekonstrukciója üledéktani, geokémiai és őslénytani vizsgálatok alapján.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Humphries Marian M.
Studies on the genetics of retinitis pigmentosa.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1999) (Unpublished)

Hunya Péter
Makroutasítások alkalmazása magasabb szintű nyelv kiterjesztésére.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1974) (Unpublished)

Hursán György
A környezetvédelem földrajzi problémái a közép-békési városegyüttes térségében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Hussein Samy Abd-El Rahman
Enzymatic modification of buffalo`s and cow`s milk proteins.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1994) (Unpublished)

Hámori Ildikó
Fluoreszcencia-jellemzők közötti kapcsolatokról, különös tekintettel a természetes csillapodási idő meghatározási módjaira.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Héder András
Mutational analysis of the HTLV-I trans-activator, Tax.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1991) (Unpublished)

I

Iglói Ferenc
Folyékony fémek szerkezetének, kohéziós és termikus tulajdonságainak vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1979) (Unpublished)

Ilioubaev-Omirulleh Serik
Genetic transformation and functional promoter analysis in maize (Zea mays L.).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1993) (Unpublished)

Ilisz Itván
Vizek szerves mikroszennyezőinek fotokatalitikus oxidációja.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Ilosvay György
A talajfelszínen mozgó Isopoda és Diplopoda fajok ökológiai vizsgálata a Bakonyban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Imreh Balázs
Vizsgálatok az általánosított szekvenciális gépek köréből.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Istokovics Anita
Királis makrodomének struktúraváltozásai kloroplasztisz tilakoid membránjaiban.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

István László
Kéntartalmú pregnánszármazékok készítése és vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1972) (Unpublished)

Iványi Judit
A korrózió és inhibició elektrokémiai vizsgálata szénhidrogén - vizes elektrolit rendszerben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1974) (Unpublished)

Iványosi Szabó András
Az Izsáki Kolon-tó üledék- és környezetföldtani vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

J

Jantos Lajos
Szeged bel- és külterületének hőmérsékleti viszonyai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1967) (Unpublished)

Janzsó József
A nagykanizsai 6-18 éves fiúk és leányok növekedése, főbb testméretei és serdülése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1967) (Unpublished)

Janáky Tamás
Progeszteron, ösztradiol-17beta és vazopresszin antigének, antiszérumok készítése radioimmunoassay-hez.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1979) (Unpublished)

Jasinszky István
A dunai magyar folyamhajózás (különös tekintettel a személyszállító hajók forgalmára).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1962) (Unpublished)

Jillingné Kaszler Nikolett
A poliamin metabolizmus szerepe az oldalgyökér primordiumok citokinin-indukált hajtásmerisztémává történő átalakulásában Arabidopsis thaliana növényben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2024)

Jobbágy Zsolt
A Ceq I restrikciós endonukleáz jellemzése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1993) (Unpublished)

Joó Béla
Antigének ill. antiszérumok előállítása neurotranszmitterek kimutatására.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1982) (Unpublished)

Joó Ernő
Különböző szintű heterozigóta állapotok létrehozása Aspergillus nidulansban protoplaszt fúzióval.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Joó Imre
A benztriazol származékok fényvédőhatásának vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1972) (Unpublished)

Juhász Anna
Vizsgálatok természetes növényi fenolvegyületek növekedésszabályozó hatásával kapcsolatban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Juhász Miklós
Környezeti tényezők hatása a Solanum-fajok levélepidermisére.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1966) (Unpublished)

Juhász Rozália
Geometriai Ramsey tételek.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Juhász Tibor
Direkte Messung der Lebensdauer optischer Phononen mit Pikosekunden-Laserpulsen : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Juhász Tibor
Optikai fonon élettartamának mérése pikoszekundumos impulzusokkal.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Jung József
Folytonos üzemű Nd: YAG lézerek hatásfokának és üzemmódjainak vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Just Zsuzsanna
Alföldi Árpád-kori népességek biológiai kapcsolatainak rekonstrukciója a koponya non-metrikus jellegeinek alapján.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Jáky Károly
Adalék anyagok hatása a szilárd fázisú reakciók sebességére.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1966) (Unpublished)

Jáky Károlyné Mencser Mária
Palinológiai vizsgálatok recens kubai páfrányokon.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Jámborné Kness Mária
A Dorogi-medence Ny-i része eocén korú Nummuliteseinek vizsgálata és annak rétegtani eredményei.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Jónás Erzsébet
Szerin-proteázok összehasonlító vizsgálata különös tekintettel a termostabilitásra.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Jónás László
A pilisi karszt természetföldrajza.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

K

Kahán Róbert
A vas csoport fémeinek korróziós viselkedése kén-hidrogén tartalmú elektrolitokban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Kalmár András
Vizsgálatok a kalkonképződéssel kapcsolatban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Kalpagam C.
A comparative study of viral RNA synthesis in leaves and protoplasts.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Kaló Péter
A diploid lucerna (Medicago sativa) továbbfejlesztett genetikai térképének megszerkesztése, összehasonlítása a borsó genetikai térképével, és egy szimbiotikus nitrogénkötésben hibás lucerna mutáns genetikai térképezése.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1999) (Unpublished)

Kamarás György
Egy Duna-menti falu településföldrajzi vizsgálata (Géderlak).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Kamarás Gábor
Szeged környékének nagygombái különös tekintettel a környezeti viszonyokra és a tömegprodukcióra.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Kant Kamal
Mutation in Arabidopsis mitochondrial pentatricopeptide repeat 40 gene affects tolerance to water deficit.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2024)

Kapocsi Irén
Alkilszubsztituált ciklohexanonok transzfer hidrogénezése és hidroszililezése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Kapronczay József
Adatok a Zselic természeti földrajzához.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1963) (Unpublished)

Kapros Tamás
Lucerna hiszton H3 gének kifejeződése különböző növényi szövetekben, a sejtciklus és szomatikus embriógenezis folyamán.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1992) (Unpublished)

Kapros Tamás
Regulation of histone H3 expression in alfalfa : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Kardos Éva
Gyors fotometriás eljárás L-aszkorbinsav mérésére természetes anyagokban és ipari termékekben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1974) (Unpublished)

Kardosné Lovas Margit
A lónadály, Haemopis sanguisuga L. kötőszövetének felépítése és működése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Karikó Katalin
Antivirális anyagtesztelés kidolgozása: A (2'-5')3'dA(p3'dA)2 vírusellenes hatásának vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Karnyushina Irina L.
Izolált agyi hajszálerek, mint kísérleti modell a vér-agy gát mechanizmusának tanulmányozásához.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1979) (Unpublished)

Karsai István
Kaparódarázsközösség élőhely-heteromorfia érzékenysége és minősítése homokpusztai gyepen.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1990) (Unpublished)

Karsai János
Bizonyos másodrendű nem-lineáris differenciálegyenletek megoldásainak aszimptotikus viselkedéséről.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Kartali Tünde
A járomspórás gombák vírushordozásának vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2022)

Karvaly Béla
Vizsgálatok a poralakú üvegek Lambert-Beer-féle abszorpciós és diffúz reflexiós spektruma közötti kapcsolatra vonatkozólag.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1967) (Unpublished)

Kaskötő Zoltán
Biológiailag hatásos új ópiumalkaloida-származékok előállítása diénszintézissel.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

Kaszab Imre Ferenc
A Duna-Tisza köze északi részének geotermikus viszonyai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Katitsné Balatincz Zsuzsanna
A "Merit" szójafajta virágzás és termékenyülés biológiája és annak szövettani vonatkozásai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Katona Endre
Sejtprocesszorok programozásának matematikai alapjai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Katona Ferenc
Szteroidok klormetilezése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1967) (Unpublished)

Katona Ferenc
A verpeléti szőlőtermesztés természetföldrajzi alapjai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1964) (Unpublished)

Katona Sarolta
Ca-Na-bentonit szuszpenzió folyamatos ülepítése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1976) (Unpublished)

Katona Róbert
Anti-HIVgag-ribozim transzgénikus egér. Kezdeti lépések szatellit DNS alapú mesterséges kromoszómákat hordozó transzgénikus egér előállítására.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Katonáné Balázs Judit
Nitrogéntartalmú szerves molekulák ezüstion koordinációjának vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1990) (Unpublished)

Katz Sándor
A függvényfogalom bevezetése a középiskolában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Kelemen István
A Mátra nyugati részének természetföldrajza, különös tekintettel a völgyfejlődés morfogenetikai és morfostrukturális problémáira.
Earlier doctoral dissertations, University of Szeged.
(1984) (Unpublished)

Kemecsey Imréné Dobó Anna, B.
A citosztatikumok hatásának vizsgálata a meiotikus folyamatban, az embrionális kromoszóma készletben és a csontrendszeri elváltozások tükrében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Kemenesné Fügedi Klára
A természetes és a mesterségesen kialakított környezet a Kurca folyó szakaszán Szentes város térségében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Kereszt Attila
A Rhizobium meliloti fix-14 régiójában kódolt fehérjék a szimbiotikus nitrogénkötésben is szerepet játszó C-típusú citokrómok érési folyamataiban vesznek részt.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Keresztes Tibor
2,4-D alapanyagú herbicid hatása vízinövényekre.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1976) (Unpublished)

Keresztes Gábor
Az állatfajok széles körében immunsejtek kimutatására felhasználható, rögzített szövetek vizsgálatára is alkalmas állatorvosi immundiagnosztikumok kifejlesztése és jellemzése.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Kevei Ferenc
Hatásmódvizsgálatok szelektív antifungális aktivitású szteroidglikozidokkal.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1967) (Unpublished)

Khan Asadullah
Purification of kappa-opioid receptor subtype from frog brain.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1987) (Unpublished)

Kincsek Irén
A pillangósvirágú fajok florális nektáriumai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Kincses János
Konvex halmazok Helly dimenziójáról.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Kincses András
Lab-on-a-chip tool for the investigation of biological barriers.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

Kiricsi Imre
Néhány elvi és gyakorlati megjegyzés a radiogázkromatográfok használatához.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1974) (Unpublished)

Király Zoltán
Korlátozottan elegyedő folyadékpárok adszorpciós csereegyensúlya apoláris szorbenseken.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1988) (Unpublished)

Király Zoltán
Metilgyökkel iniciált termikus reakciók: gázkromatográfiás, reakciókinetikai és termokémiai adatok meghatározása.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1999) (Unpublished)

Kis Mihály
Sejtmagi kis RNS-ek és génjeik Chlamydomonas reinhadtii-ban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1994) (Unpublished)

Kis Zsolt
Nemklasszikus állapotok keltése és tulajdonságaik vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1999) (Unpublished)

Kispéter József
A szelén és a szelénegyenirányítók tulajdonságainak vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1963) (Unpublished)

Kiss Endre
Vanádiumfoszfát üvegek előállítása; elektromos vezetőképességük és kapcsolási tulajdonságaik vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1976) (Unpublished)

Kiss György Botond
Nitrátredukcióban hibás Rhizobium meliloti mutánsok genetikai és biokémiai jellemzése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Kiss Ibolya
Riboszómális RNS szintézis lambdarifd18 DNS-en.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Kiss János
Röntgenamorf részt tartalmazó kőzetminták vizsgálata infravörös spektroszkópia segítségével.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Kiss József Géza
Klorofill-a emissziós dipóljainak orientációja fotoszintetikus membránokban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1979) (Unpublished)

Kiss László
Co(III) komplexek polarográfiás vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1960) (Unpublished)

Kiss László
Zajmérések vanádiumpentoxid egykristályokon.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Kiss Zoltán
Oxigénhordozó komplexek hatása az aszkorbinsav autooxidációjára.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1965) (Unpublished)

Kiss Zoltán
A Pentobarbital gátló hatása egyes aminosavak anyagcseréjére.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Kiss Zsuzsanna
Szívizom sejtmembrán (Na+-K+) aktiválható ATP-áz és foszfodiészteráz enzimek vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1976) (Unpublished)

Kiss Ákos
Az izo-bután termikus bomlása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

Kiss Balázs
Üledékes kőzetek pórusszerkezetének kvantitativ értelmezése.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Kiss Endre
Az elektromos áram hatásainak vizsgálata félvezetőkben és gázokban : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Kiss Ernő
A Rhizobium meliloti RKP génjei által meghatározott fehérjék kapszuláris poliszacharidok szintézisében és transzportjában vesznek részt.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Kiss László
Fakultatív patogén baktériumok jelentősége mútők és kórházi osztályok mikroflórájában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1994) (Unpublished)

Kiss László Iván
A termolumineszcencia és az elektronspin-rezonancia módszer alkalmazása az élelmiszerek besugárzottságának vizsgálatára.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1994) (Unpublished)

Kiss Jánosné Deér Aranka
Aminoaciláz hatásmechanizmusának és ipari alkalmazhatóságának vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Kiss Jánosné Deér Aranka
Enzimek ipari méretű elkülönítése, rögzítése és gyakorlati alkalmazása. Környezetkárosító hatások enzimszintű vizsgálata : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Kiss L. László
Pulzáló változócsillagok fizikai paramétereinek és csillagfejlődési állapotának meghatározása többszín-fotometriai és spektroszkópiai módszerekkel.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1999) (Unpublished)

Klebniczki József
Az intratorakális gáztérfogat és az alveoláris nyomás mérése test-pletizmográffal.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Klebniczki József
Ultrarövid fényimpulzusok előállítása rövid rezonátorú kioltott festéklézerben és haladóhullámú erősítőben.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Klincsik Mihály
Differenciálegyenletek stabilitásvizsgálata Banach terekben a második generális kitevő segítségével.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Klingerné Végh Irén
A Bács-Kiskunmegyei az ipari körzetkutatás néhány elvi és módszertani vonatkozásában. A megye gép- és vasipari vállalatainak feldolgozása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

Klujber László
Növényi szövet- és sejttenyészetek növekedése és differenciálódása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1965) (Unpublished)

Klukovits Lajos
Univerzális algebrák Abel- és Hamilton-féle primitív osztályairól.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Koch Péter
Rákos sejtek morfológiai vizsgálata optikai Fourier-transzform módszerrel.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Kocsis György
A normál humán serum lipoproteinjeiről.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1966) (Unpublished)

Kocsis Zsolt
A faktor- és klaszteranalízis alkalmazási lehetőségei a városszerkezet kutatásában Győr példáján.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1992) (Unpublished)

Kocsis Éva
A szarkoplazmatikus retikulum Ca2+-ATPáz izolált dimérek szerkezetének vizsgálata foto szuperpozíciós és számítógépes átlagolási eljárással.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1988) (Unpublished)

Koczka Katalin
Ritka genetikai variánsok tömeges visszanyerésére alkalmas módszer és annak alkalmazása a Drosophila melanogaster X-kromoszómájára.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Kohn Irén
A Jókai bánya művelés alatt álló telepeinek spóra- pollenegyüttesei.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1976) (Unpublished)

Koller Nándorné
Szigetvár funkciói és vonzáskörzete.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Komlósi Sándor
Tételek Neumann-algebrák bizonyos konvex részhalmazairól.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Komárné Jakab Györgyi
Az aktomiozin szuperprecipitációja.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1973) (Unpublished)

Koncz Csaba
A Bacillus sphaericus R restrikciós-modifikációs rendszerének biokémiai jellemzése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Kondak Dóra
Az S-nitrozoglutation-reduktáz által szabályozott nitrogén-monoxid jelátvitel részvétele a strigolaktonok/karrikinek- és a cinkhiány által szabályozott gyökérfejlődésben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.

Kondász Bence
LASCA véráramlásmérő rendszer fejlesztése és a kiértékelést befolyásoló egyes folyamatok fontosságának vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2024)

Koppány Enikő
Klór-hangyasav-metilészter és metilalkohol reakciójának mechanizmusa.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1972) (Unpublished)

Kordoss N. István
Az izolált, folyamatos patkánymáj-perfúzió felhasználása fiziológiai és farmakológiai vizsgálatokban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Koreczné Laky Ilona
A K-i Mecsek miocén képződményeinek földtani és mikropaleontológiai vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1964) (Unpublished)

Kormány Gyula
A Rétköz gazdasági földrajza.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1967) (Unpublished)

Korom József
Adatok a legfontosabb szántóföldi növények rovarkártevőinek ismeretéhez.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

Kotkat Hossam Mohamed
A comparative study on composition and dynamics of phospholipids in fish.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1992) (Unpublished)

Kotkat Hossam Mohamed
Environmental and dietary effects on the composition and metabolism of lipids in fish. Practical effects of research.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1999) (Unpublished)

Kotormán Márta
Rögzített glikolitikus enzimek és alkalmazásuk.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1989) (Unpublished)

Kovács Angéla
Az öntözővízben lévő vegyületek hatásának vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Kovács Barna
Ionos tenzidekre érzékeny elektród készítésének lehetősége különös tekintettel az indirekt potenciometriás meghatározásokra.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1990) (Unpublished)

Kovács Flórián
Az egri borvidék gyomtársulásai és környezetbiológiája.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Kovács Gyula
Somogy-Csurgó és környékének Mollusca faunája.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1960) (Unpublished)

Kovács Gábor
Nitrogén-lézer elektromos gerjesztő rendszerének vizsgálata és optimalizálása.
Earlier doctoral dissertations, University of Szeged.
(1986) (Unpublished)

Kovács Ilona
A béta-indolil-ecetsav oxidáz élettani jelentősége az őszi búzák fagyállóságában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1976) (Unpublished)

Kovács Imre
A hangyasav felületkémiája tiszta, oxigénnel és káliummal módosított Rh(111) és Pd(100) egykristálylapokon.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1990) (Unpublished)

Kovács József
Vanádiumpentoxid egykristály felületén lézerfénnyel keltett mikroplazma tulajdonságairól.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Kovács Katalin
A Lakiteleki Holt-Tisza fitoplanktonjának összehasonlító vizsgálata (1980-1983).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Kovács Kálmán
A dimetil-karbonát és dietil-karbonát előállításának kémiai optimalizálása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Kovács Károly
Fékezőpotenciál analizátorokkal rakétán végzett mérések elmélete és kiértékelése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Kovács László
A felszabadulás utáni etnikai antropológiai vizsgálatok összehasonlító elemzése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1979) (Unpublished)

Kovács Lívia Klára
Gasztrin származékok szintézise.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1983) (Unpublished)

Kovács Lórántné
Nedvesítőszerek adszorpciójának hatása titán-dioxid organoszuszpenziók sajátságaira.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Kovács Sándor
A Dél-Gömöri alsóhegy magyarországi részének földtana.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Kovács Tibor
Leszálló fatranszformációk kompozíciójának indukálhatósága.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

Kovács Zsuzsanna
A szuperoxid dizmutáz enzim aktivitásának vizsgálata beltenyésztett egértörzsekben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Kovács Barna
Ionpárok alkalmazása környezetanalitikai mérésekre alkalmas kémiai érzékelők és eljárások fejlesztésében.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Kovács Eszter
A Synechocystis PCC 6803 cianobaktérium GroEl-analóg chaperonin fehérjéinek azonosítása, tisztítása, membrán-kötésük és chaperone aktívitásuk jellemzése.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Kovács Krisztina
Közepes térerősségű elektromos impulzusok hatása élő sejtekre.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1999) (Unpublished)

Kovács Zoltán
A lézerek működési alapjainak és a lézersugárzás alkalmazásainak tanítása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1995) (Unpublished)

Kozma Béla
A hattagú gyűrűs éterek szintézise és katalitikus átalakulásainak tanulmányozása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1963) (Unpublished)

Kozma József
Lokális differenciálható loopok és kanonikus koordináta - rendszereik.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1989) (Unpublished)

Kozma László
Kísérleti vizsgálatok a fluoreszcencia és a hőmérsékleti sugárzás törvényeinek kapcsolatára vonatkozólag.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1962) (Unpublished)

Kozma-Bogárné Hamari Zsuzsanna
Variabilitás, mitokondriális genomszerveződés elemzése és a mtDNS rekombináció értelmezése két imperfekt fekete Aspergillus faj esetében.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1999) (Unpublished)

Koós Margit
Vanádiumpentoxid infravörös színképének tanulmányozása, különös tekintettel a katalitikus tulajdonságokra.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1972) (Unpublished)

Krajkó Erzsébet
A kémiai mozgásforma helye a mozgásformák rendszerében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Krasnyanski Sergei
Plant regeneration from sunflower protoplasts of two wild species Helianthus giganteus L. and Helianthus maximiliani Schrad. and cultivated sunflower Helianthus annuus L.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1993) (Unpublished)

Krekic Szilvia
Photonic application of proteins.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2023)

Krisch Judit
Folyamatos ecetsav termelés rögzített mikroorganizmusokkal összetett rendszerben.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Krisztin Tibor
Retardált típusú funkcionál differenciálegyenletek megoldásainak aszimptotikus viselkedéséről.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Krizbai István Adorján
Expression of calcium/calmodulin-dependent protein kinase II and protein kinase C family members in cerebral endothelial cells.
Doctoral thesis (PhD), Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1995) (Unpublished)

Krizsán Éva Dóra
Morfinvázas affinitásjelölők irreverzibilis kötődésének vizsgálata patkány agyi opioid receptorokon.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1988) (Unpublished)

Kránicz Imréné Tikász Ágnes
Algológiai vizsgálatok a százhalombattai Temperáltvizű Halszaporító Gazdaság ivadék-előnevelő tavain.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Kuba Attila
A két vetületből történő rekonstrukció algoritmusai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Kubassek János
Trópusi karsztok felszínfejlődése különös tekintettel Dél- és Délkelet Ázsiára.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Kucsera Judit
Candida fajok interspecifikus protoplaszt fúziója.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Kucsera Judit
Kromoszómális és extrakromoszómális genom átvitel természetes és mesterséges hibridizációval az élesztőgombák körében : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1995) (Unpublished)

Kufcsák Oszkár
Környezeti tényezők és növényvédőszerek hatása halak biokémiai és fiziológiai paramétereire.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Kulinyi Gábor
A patkánylép citoplazmából részlegesen tisztított timidinkináz enzim tulajdonságairól.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Kumar Kaushal
Some parameters of EMS and X-rays induced mitotic recombination and cell-death in Drosophila melanogaster.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Kunsági-Máté Sándor
Adalékok a fluoreszcencia polarizációjának elméletéhez.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1990) (Unpublished)

Kunsági-Máté Sándor
Anyagszerkezet vizsgálatok kvantumkémiai módszerekkel különös tekintettel az anyag összefüggő spektroszkópiai és konformációs tulajdonságaira : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Kurucz Béla
Pusztaföldvár-Battonya közötti terület medencealjzatának képződményei és hegységszerkezete.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Kurucz Éva
Alfa-fetoprotein vérfoltból és magzatvízfoltból történő kimutatása monoklonális ellenanyagot alkalmazó ELISA módszerrel.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Kurucz Éva
A limfocita funkciókban szerepet játszó sejtfelszíni markerek vizsgálata, különös tekintettel a törzsfejlődés során állandosult struktúrákra.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Kutasi Istvánné Kolláth Rózsa
Organikus közegű titán-dioxid szuszpenziók állandóságának vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Kuti László
Agrogeológiai vizsgálatok Kecskemét környékén.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Kutsán György
Komplex, sztochasztikus, rakodási, szállítási és tárolási folyamat szimulációs matematikai modellje.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Kádár Enikő
Különleges tulajdonságú és szerkezetű fémek és ötvözetek elektrokémiai előállítása : [Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis].
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Kádár Enikő
NiCo vékonyréteg elektrokémiai előállítása többrétegű huzalmemória készítéséhez.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Kádár Géza
Politrófikus víztározók néhány hidrobiológiai sajátossága, különös tekintettel a vízminőségváltozásokra.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Kálmán Flóra
A Ricinus communis L. extraflorális nektárium sejtjeinek ultrastruktúrája és a nektár kiválasztás.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Kálmán György
A nem-specifikus alkalikus foszfatáz fény- és elektronmikroszkópos lokalizációja.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

Kálmán Katalin
Expressziós vektorok szerkesztése magasabbrendű növényekben való idegen gén kifejeztetéséhez.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

Kálmán Miklós
Fehérje-fehérje kölcsönhatások tanulmányozása affinitás szorbensek segítségével.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Kálmán Zsuzsanna
Rhizobium meliloti 41 transzformációja és transzfekciója plazmid és fág DNS-ekkel.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Kálmán László
A bakteriális reakciócentrum-fehérje protonfelvétele.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Kántor Zoltán
Dynamics of laser-induced thin film machining process.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Károssy Csaba
A rövidhullámú sugárzásforgalom összetevőinek vizsgálata a Bükk-fennsíkon.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1972) (Unpublished)

Kárpáti László
A Fertő-táj és a madárvilág kapcsolata 1972-80. között.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Kárpáti Sándor
A Bükkhegység geomorfológiai vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1966) (Unpublished)

Kászony Attila
Fém-kén-víz terner rendszerek potenciál-pH egyensúlyi diagramjai 298, 373 és 473 K-en.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Kérchy László
P-gyenge kontrakciók.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1979) (Unpublished)

Kígyóssy Zsoltné Torday Csilla
Összehasonlító vizsgálatok patkány agy és máj monoamin oxidáz enzimjéval.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1977) (Unpublished)

Kónya Zoltán
Halogéntartalmú vegyületek adszorpciója és reakciója zeolitokon.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Kós Péter
A Microcystis aeruginosa toxintermelése.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Kósa Edit
Bacillus megaterium genetikai térképezése protoplaszt fúzióval.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1991) (Unpublished)

Kószó Ferenc
A n-pentán termikus bomlása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Körmöczi László
A felsőbugacpusztai homoki gyeptársulások synökológiai analízise.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Körtvélyesi Tamás
A propilén termikus bomlásának vizsgálata 1,3-butadién jelenlétében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Kövesdi Katalin
Az energiafogalom és tanításának néhány módszertani problémája.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Kúti Zsolt
HOx-gyökök generálása és vizsgálata nemvizes közegben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1992) (Unpublished)

Kürti György
Településföldrajzi változások Csemőben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Kőszegi György
S2 sajátfüggvényeinek szerkesztése spinoperátoros módszerrel.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1965) (Unpublished)

Kővári István
A Prins-reakció mechanizmusa.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1963) (Unpublished)

L

L-né Simon Mária
Növényi antranilsav-hidroxiláló rendszer vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1972) (Unpublished)

Laczkó Ilona
D- és DL-hidroxi-fenilalanin izomérek konformációja valamint fluoreszcencia tulajdonságaik optikai aktivitásuk függvényében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1974) (Unpublished)

Lajkó Ferenc
A fotoszintetikus elektrontranszport légzéskontrollja magasabb rendű növényekben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1991) (Unpublished)

Lajkó Gyula
Liquid and supercritical fluid chromatographic enantioseparation of Nα‐Fmoc proteinogenic amino acids on Cinchona alkaloid-based chiral stationary phases.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2022)

Lajkó Péter
Inhomogén rendszerek lokális kritikus viselkedése.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Lakatos Antalné Láng Kornélia
Cikloalkiltozilátok szolvolízise.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1967) (Unpublished)

Lakotár Katalin
Az éghajlati potenciál értékelése az őszi gabona áttelelése szempontjából.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Laskay Gábor
Lipidek szerepe fotoszintetikus membránok szerveződésében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Laszlavik Márta
2-o-klorfenil-2-metilamino-ciklohexanon előállítása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Lathwesenné Szántó Katalin
Organikus közegű szuszpenziók reológiai tulajdonságainak vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Latif Abd El-Alim Suzan Saad
Effect of genotype, keeping practice "in vivo" and natural antioxidants "post mortem" on the chemical composition of chicken meat and pork.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Legendi Tamás
A CHANGE nyelv/multiprocesszor.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1972) (Unpublished)

Lehel Csaba
Chaperonin fehérje és tilakoid membrán hőmérsékletfüggő kölcsönhatása a Synechocystis PCC 6803 cianobaktériumban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1991) (Unpublished)

Lehoczki Endre
Az elektron gerjesztési energia vándorlásának tanulmányozása festékkeveréket tartalmazó detergens oldatokban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Lendvay György
Az aceton gőzfázisú fotolízisének vizsgálata adalékok jelenlétében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Lendvayné Győrik Gabriella
Foszfátozott acélfelületek borítottságának vizsgálata impedancia módszerrel.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1988) (Unpublished)

Lengvárszky Zsolt
A fixpont tulajdonság egy általánosítása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1987) (Unpublished)

Lengyel Imre
A darabolási feladatok és a megoldásukra alkalmazott módszerek áttekintése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Lengyel Imre
A kalcium/calmodulin-függő protein kináz II foszforilációja az agyi mikroerek endotél sejtjeiben: nátriumfluorid és szintetikus peptidek hatása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1990) (Unpublished)

Lenkehegyi Attila
Rendezett algebrák disztributív bővítései.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Lenner Tibor
Kisvárosi értelmiség társadalomföldrajzi vizsgálata Sárváron és Celldömölkön.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1994) (Unpublished)

Lenner Tibor
A kisvárosok az átalakulás folyamatában Vas megye példáján.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Liker Erika
A klorofill A/B fénybegyüjtő antanna komplex mennyiségének és funkciójának napszakos szabályozása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1995) (Unpublished)

Loboda Csilla
A gratonit természetes ásvány néhány elektromos-, dielektromos- és fotoelektromos tulajdonsága.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Loshchilova Evgenija
Laser Raman studies on lipids. Molecular interactions with phosphatidylcholine multilayers.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1979) (Unpublished)

Lovas Sándor
A Vitis vinifera biológiailag aktív flavonoidjainak azonosítása és antifungális tesztelése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Ludwig János
Nukleozid 5'-foszfodikloridátok szintetikus alkalmazása pppA2'p5'A2'p5'A szintézise.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Lukács Ferenc
Folyékony ammóniában fémnátriummal megvalósított reakciók mennyiségi vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1989) (Unpublished)

Lukács Zoltán
A hőmérséklet és a kén-hidrogén hatása a titán korróziós sajátságaira savas közegekben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1989) (Unpublished)

Lukács Ferenc
[Folyékony ammóniában fémnátriummal megvalósított reakciók mennyiségi vizsgálata] : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Lukácsovich Tamás
Az Escherichia coli riboszómális RNS transzkripciójának vizsgálata : Gyakorlati alkalmazások.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1991) (Unpublished)

Lupkovics Gábor
Új szempontok a pozitív oszlopú He-Cd lézer tervezéséhez és optimalizációjához.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Lutter Kinga
Szintetikus apatitok adhéziója üveg felületén.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1976) (Unpublished)

Láng Gabriella
Xenobiotikumok toxikus hatása halak enzimrendszerére.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Lázár Gábor
A cikloheximid rezisztencia, mint differenciált funkció megnyilvánulásának szabályozása sárgarépában (Daucus carota L.).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Lőkös Magdolna
Bioaktív organikus szilícium vegyületek előállítása és kémiai tulajdonságainak vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

M

Magyar Levente
A Szeged-környéki rizsföldek madárvilágának faunisztikai és ökológiai vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1967) (Unpublished)

Magyar Zoltán
A növényi sejtosztódási ciklus szabályozásának molekuláris elemei: lucerna kinázgének és fehérjekomplexek.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Mai Antal
Rekombináns és természetes humán tumor nekrózis faktor-alfa (TNF) gén klónozása és módosítása. Rezisztencia-vizsgálatok természetes és mutáns TNF-fel.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1992) (Unpublished)

Major Jenő
Nemhez kötött öröklődésű, bábozódásban gátolt Drosophila melagonaster mutánsok fejlődésgenetikai analízise.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1979) (Unpublished)

Major Tibor
Adatok a primer alkoholok és egyes származékaik elektrokémiai oxidációjának megismeréséhez.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1974) (Unpublished)

Makay Árpád
Tezauruszok alkalmazása számítógépes információs rendszerekben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Makra László
Magyarország makroszinoptikus helyzetei idősorának periodikus összetevői.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Makra László
A tengerszinti légmnyomási mező statisztikus jellemzőinek vizsgálata a teljes földgömbre.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1994) (Unpublished)

Makáry Anna
A szalicilaldehid és a monoszubsztituált anilin-származékokból képződött Schiff-bázisok szerkezetének tanulmányozása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Malachowsky Katalin
Steroid resistentia kialakulása és vizsgálata egér fibroblast sejtvonalakon.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Maliga Pál
Haploid Nicotiana tabacum L. előállítása portok kultúrában és a haploid szövetek vizsgálata szövet és sejttenyészetben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1972) (Unpublished)

Malz Russel E. Jr.
Two approaches to selectivity issues in heterogeneous catalytic hydrogenation.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1994) (Unpublished)

Manczinger László
Biotechnológiai szempontból fontos Trichoderma és Claviceps törzsek nemesítése mutagenezissel, protoplasztfúzióval és transzformációval : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Manczinger László
A trichoderma longibrachiatum QM 9414 törzs heterokarionjainak vizsgálata genetikai rekombinánsok nyerése céljából.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Marczinovits Ilona
Development and adaptation of expression systems for the production of active recombinant proteins/antigens in Escherichia coli cells.
Doctoral thesis (PhD), Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1998) (Unpublished)

Marek Nándor
Vizsgálatok a fotolumineszkáló festékek abszorpciós és polarizációs spektrumai közötti összefüggésre vonatkozólag. Különös tekintettel a kérdés kvantummechanikai tárgyalásának lehetőségeire és a vibrációs átmenetek tanulmányozására.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1960) (Unpublished)

Margóczi Katalin
A rövid fény-sötét periódusok hatása hibridkukoricák és szülői vonalaik morfológiájára és a levél szénhidrát tartalmának térbeli és időbeli megoszlására.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Marincs Ferenc
A 16-3 fág promoterek és a regulátor gén vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

Marián Miklós
Hidroxiláló rendszerek hatásának vizsgálata különböző model vegyületeken.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Markó Imre
Germánium - szilícium p-p heteróátmenetek néhány fizikai tulajdonsága.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1972) (Unpublished)

Marosi Tibor
A folyadékszorpciós kiszorítás termodinamikája hidrofóbizált szilárd felületeken.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1991) (Unpublished)

Marosi Tibor
[A folyadékszorpciós kiszorítás termodinamikája hidrofóbizált szilárd felületeken] : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Marsi István
Homogén és heterogén reakciókban keletkező köztitermékek tulajdonságainak számítógépes vizsgálata : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Marsi István
A metanol oxidatív dehidrogénezésének modellezése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Marton Dénes
Reális germánium felület kilépési munkájának változása az oxidréteg vastagságának függvényében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1972) (Unpublished)

Marton László
Egyszerű kontextusmentes nyelvek.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Maráz Anna Mária
Saccharomyces fajok légzésdeficiens mutánsainak előállítása és összehasonlító vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1976) (Unpublished)

Maráz Vilmos
Az LCAO-MO módszer alkalmazása kétmagú Co-komplexek elektronenergiáinak meghatározására.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1965) (Unpublished)

Maródi Antal
Vízminőség vizsgálatok a Szajoli Holt-Tiszán, különös tekintettel az algaflóra alakulására.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Maróti György
Faautomaták és reguláris erdők osztályai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Maróti Péter
A fotoszintetikus egység működési mechanizmusának vizsgálata a gerjesztő fény koherenciájának változtatásával.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1976) (Unpublished)

Maróy Péter
Adatok néhány alföldi talajtípus páncélosatka (Acari: Oribatidae) faunájához.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1972) (Unpublished)

Mastala Zoltán
Nehézfém-szennyezettség felmérése vízi állatok szöveti fémkoncentrációi alapján a Balatonon és vízgyűjtő területén.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1992) (Unpublished)

Mastalir Ágnes
Szerves modellvegyületek átalakulásainak vizsgálata graphimet katalizátorokon.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1988) (Unpublished)

Matyi Anna
Pathogen és apathogen amoebák filogenetikai vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Matók Mária
A benzaldehid CoAc2-tal katalizált folyadékfázisú autooxidációja.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1966) (Unpublished)

Mayer Lászlóné Hegedűs Mária
Felső kréta kori zárvatermők pollenszemeinek ultrastruktúrája.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Maácz János
Fejlődésritmus és gradáció a Lupinus luteus L.-nál.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1965) (Unpublished)

Medgyesy Péter
Kloroplasztisztranszfer és szomatikus hibridizáció citoplazmatikus marker felhasználásával.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Medgyesy Péter
Plastid gene transfer in higher plants. Homeologous plastid DNA transformation in Tobacco is mediated by multiple recombination events.
Doctoral thesis (PhD), Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1999) (Unpublished)

Megyesi László
Főideálfélcsoportok és kvázifőideálfélcsoportok vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Merényi Erzsébet
A HYDRA rendszer implementálása PDP 11/40 számítógépre és alkalmazása kozmikus sugárzási adatok kiértékelésére.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1979) (Unpublished)

Meskó Eszter
Metil-szteroidok konfigurációbizonyítása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Mezei Pál
Hélium színképvonalak intenzitásarányának nyomásfüggése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Mezei Lajosné Kopasz Mária
A Bajai 10-18 éves tanulók testi fejlődése és fiziológiai érése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Mezősi Gábor
Néhány geomorfometriai módszer értékelése és bemutatása középhegységi mintaterületeken.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Michailovits Lehel
A felületi rekombinációs sebesség mérése különböző módon előkezelt germánium kristályokon.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

Miczák András
Bacillus subtilis néhány porfirin igényes mutánsának vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1974) (Unpublished)

Mihalik Erzsébet
Változó megvilágításerősség hatása a szárazanyag produkcióra és a fotoszintetikus energiahasznosításra.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Miklovicz Árpád
Szabolcs-Szatmár megye infrastruktúrájának gazdaságföldrajzi vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Miklós Erzsébet
A szőlő kálium transzportja.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1987) (Unpublished)

Mileff János
Fa fajok elkülönítésének lehetősége pigmentek alapján összefüggésben a szezonális változásokkal.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Milota Katalin
A Mecsek - Nagykőrös - Debrecen övezet óalpi mezozóos képződményeinek szénhidrogén geokémiai vizsgálata és értékelése az ásványi nyersanyagkutatás szempontjai szerint.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1992) (Unpublished)

Mindszenty László
Néhány foszfátészter peszticid szintézise és szöveti oxidatív anyagcserére gyakorolt hatásának vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Mink Mátyás
Rhizobium-fág- és plazmid DNS-ek.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Mizsei István
Egészségügyi célú informatikai hálózat építése a SZOTENET.
Doctoral thesis (PhD), Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1996) (Unpublished)

Mizó Mihály
Békés megye vízföldrajzi viszonyai, különös tekintettel a gazdasági életre.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Mogyorósi Péter
Átmeneti fémek (V, W, Mo) CW CO2 lézeres oxidációja.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

Mohamed Khan
Burgonya viroid betegség előfordulása Magyarországon.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Mohammed C. Aesa
New synthetic procedures for the preparation of natural products (pheromones) and their intermediates.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1995) (Unpublished)

Mohácsi Tivadar
Kinetikus rezolválás kisebb tagszámú alanin oligopeptidek lánctagszám növelési reakciójában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Molnár Anna
A propilaldehid fotolitikus bomlásának kinetikai struktúrája.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1967) (Unpublished)

Molnár Erzsébet
[Búzaörlemények összetevőinek változása aszkorbinsav hatására].
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1967) (Unpublished)

Molnár Gyula
Populáció-ökológiai vizsgálatok a Sturnus vulgaris-on.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Molnár Ilona
Vad típusú és mutáns Drosophila melanogaster lárvális szöveteinek metamorfózisa in vitro kultúrákban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Molnár Jenő
Emulziók és szuszpoemulziók vizsgálata olajipari felhasználás szempontjából.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Molnár Miklós
[Szerves festéket tartalmazó detergens (micella)-rendszerek stabilitásának vizsgálata] : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Molnár Miklós
Szerves festéket tartamazó detergens (micella)-rendszerek stabilitásának vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Molnár Péter
5,6- és 5,8-karotinoid-epoxidok oxidációja alkalikus kálium-permanganáttal.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1976) (Unpublished)

Molnár Sándor
Az Alföld kréta időszaki vulkanitjainak kőzettani, kőzetkémiai jellemzése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Molnár Árpád
Az 1,3-aminoalkoholok kvaterner sói bomlásának tanulmányozása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1967) (Unpublished)

Monory Krisztina
Binding and signalling properties of alkaloid and peptide ligands acting at the mű opioid receptors.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1999) (Unpublished)

Monostory Katalin
Fenobarbitál és dexametazon együttes hatása a mikroszómális citokróm P450 enzimekre.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1994) (Unpublished)

Monostory Katalin
A máj méregtelenítő működésének gyógyszer-hatásra bekövetkező változásai - Két gyógyszer vegyület együttes alkalmazása miként befolyásolhatja mikroszómális citokróm P450 enzimeket? - : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Morvay Zita
Színkódolt Doppler ultrahangvizsgálatok a perifériás érelváltozások kimutatásában.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Motika Gábor
Folyadékkristályok szintézise és vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Moustafa Said Hussien Sayed
Amorphous carbon (a-C:H): atomic bonding structure, electrical and optical properties.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Mucsi László
Karsztmorfologiai vizsgálatok Odorvár környékén, különös tekintettel a különböző kőzetadottságú felszínekre.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1992) (Unpublished)

Mucsi Mihály
Finomrétegtani vizsgálatok a kiskunság területéről.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1965) (Unpublished)

Mucsi László
A városökológia elmélete és alkalmazási lehetőségei Szeged példáján.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Muratoglu Selen
Heterogenous transcript formation during expression of extracellular matrix genes.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Mureramanzi Silas
Contribution to the characterization of natural and artificial photosynthetic systems.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1987) (Unpublished)

Mustárdy László
Kiváltott potenciálok frekvenciafüggése patkány halló agykérgén.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1972) (Unpublished)

Muszka Dániel
Matematikai, matematikai logikai és kibernetikai módszerek alkalmazása a gépjárműközlekedés néhány problémájára.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1966) (Unpublished)

Mády György
A molibdenát-ionok és a hidrogén-peroxid közötti reakcióról.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1964) (Unpublished)

Mágoriné Huhn Ágnes
Számítógépes szemléltetés az analízis oktatásában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1989) (Unpublished)

Márai Pál
N-O acilvándorlás a cisz- és transz-2-aminometil-ciklopentanol s a cisz- és transz-2-oximetil-ciklopentilamin származékoknál.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Márki-Zay János
Anyagszerkezeti modellek kristálymodellek.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Márton László
5-bromodeoxyuridin rezisztens dohánymutánsok izolálása és jellemzése szövettenyészetben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Máthé Endre
Female meiosis and the onset of embryogenesis in Drosophila melanogaster.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Mátyási József
Timföldgyári aluminátlúgok szervesanyagtartalma és annak hatása a Bayer-féle timföldgyártás technológiájára.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1963) (Unpublished)

Máté Eörs
Az additív számelméleti függvények és a logaritmus függvény kapcsolata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1972) (Unpublished)

Méreg Klára
A hidrogén-peroxid és a peroxikénsav közötti reakció vizsgálata platina-fém jelenlétében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Mészáros Irén
Kísérletek fonalreaktoron és fonalkromatográfon.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

Mészáros Rezső
A makói járás szántóföldi növénytermesztésének társadalmi és természeti földrajzi alapjai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1967) (Unpublished)

Mészáros Tamás
A G2 és M fázis szabályozásában szerepet játszó ciklinfüggő kinázok vizsgálata lucernában.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1999) (Unpublished)

Mészáros-Molnár Kinga
Involvement of the neurovascular unit in the formation of brain metastases.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

Móricz Ferenc
Négyzetesen integrálható függvény Fourier-sorának részletösszegeiről.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1967) (Unpublished)

N

Nacsa Ágnes
A gerjesztett állapotok szerepe a n-butiraldehid fotolízisénél izooktán oldatban 313 nm hullámhossznál.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1976) (Unpublished)

Nafaee Zeyad Hasan Abdullah
Modification of the activity of hydrolytic enzymes by the nature of the non-endogenous/non-native metal ions.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2024)

Nagy Andrea
1Benzil-6,7,3'4'-alkoxi-3,4-dihidroizokinolin sók pszeudocianid származékának reakciókinetikai vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Nagy Attila
Aminosav-számazékok és peptidek tervezése és szintézise a XIII-as véralvadási faktor gátlására.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1989) (Unpublished)

Nagy Edit
Humán kromoszómák heteromorfizmusainak vizsgálata allogén csontvelő transzplantációban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1987) (Unpublished)

Nagy Ferenc
Kloroplasztisz és mitokondrium szegregáció, rekombináció vizsgálata dohány szomatikus hibridekben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Nagy István L.
A Környei Mezőgazdasági Kombinát üzemi - és Tatabánya városi szennyvíztisztító telepének bakteriológiai vizsgálata, valamint hatásuk az Általér patakra.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Nagy János
Békahólyagból nyert cellulinhatású anyag tisztítása és szerkezetvizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1974) (Unpublished)

Nagy József
A hazai pektinbontó enzim (polizim) összehasonlító vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Nagy Kornél
Kutatási tervek kiválasztása a gyógyszerkutatásban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Nagy Károly
Dielektromos vizsgálatok lipid komplexeken.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Nagy László
Fotoszintetizáló membránok fizikai-kémiai állapotának jellemzése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Nagy László
A hidrogén-peroxid ozmium-tetraoxiddal katalizált bomlásáról.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Nagy László
A mezőgazdasági termelés területi elhelyezésének természetföldrajzi alapjai Csongrád- és Békés megyében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1964) (Unpublished)

Nagy Mária
Rögzített hexokináz előállítása, jellemzése és alkalmazása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

Nagy Mária
A gibberellinsav szerepe a Fraxinus excelsior L. magvak nyugalmi állapotának megszüntetésében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1967) (Unpublished)

Nagy Péter Tibor
Weyl terek ekvivalenciája és izometrikus transzformációi.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Nagy Endre
A transbrachialis katéterezés technikája és lehetőségei a digitális szubtrakciós angiográfia és a radiológiai intervenciók területén.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Nagy Gábor Péter
Bol-tükrözések alkalmazásai.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1999) (Unpublished)

Nagy Krisztina Anita
Pórusos, szén alapú struktúrák mechanikai, elektromos és nedvesítési tulajdonságai.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

Nagy Ágnes
Mikroszkópikus gombák genomanalízise pulzáltatott mezejű génelektroforézis felhasználásával.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Nagy Béláné Gellai Ágnes
A Dorogi-medence oligocén képződményeinek felosztása Foraminiferák alapján.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Nagyné Botykai Erzsébet
Algéria mezőgazdasága.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Nemcsók János
A monoaminok szerepe a tavikagyló (Anodonta cygnea L.) periodikus aktivitásának szabályozásában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Nemecz György
Foszfolipid környezet szerepe az adenil-cikláz aktivitásában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Nemes Péter
Epimer tropan-3-IL-fenil-ketonok szintézise és sztereokémiája.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Nemes Péter
Szintetikus és sztereokémiai vizsgálatok nitrogéntartalmú heterociklusok körében : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Nevin Simon Thomas
Biochemical characterisation of the delta opioid receptor in rat brain membranes.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1994) (Unpublished)

Notheisz Ferenc
A kationcserélő gyantákkal katalizált olefin hidratálás tanulmányozása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Novák Mihály
A Stern-schwerdtfeger-féle korróziósebesség meghatározó módszer vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1963) (Unpublished)

Novák Tibor
Lokalizációs mikroszkópiai modalitások szimulációs és kísérleti vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2023)

Novák Ákos
Mikroklímavizsgálatok a Duna-Tisza közén.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1967) (Unpublished)

Nyilasi Julia
Az europid, mongolid és negrid arc antropologiai elemzése (Kísérlet új antropometriai módszer alkalmazására).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1965) (Unpublished)

Nyéki Lajos
A szeghalmi járás agrárföldrajzi viszonyai az 1970-es évek elején.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1976) (Unpublished)

Nádházi Ágnes
V2O5 egykristály és V fém felületén lézerfénnyel keltett mikroplazma spektrális és dinamikai vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Német Béla
Szilárd oldatba (PVA) ágyazott festékek hosszú élettartamú sugárzásánál tapasztalható sajátosságok tanulmányozása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Német Béla
A molekuláris lumineszcencia és az atomi emisszió időbeli vizsgálata. Az időbontás és a belső standardok alkalmazása az emissziós analitika terén : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Németh Gábor
Morphologiai és biokémiai vizsgálatok hideg- és meleg shock-kezelt Tetrahymena pyriformis GL törzsén.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1964) (Unpublished)

Németh József
A Hardy-Littlewood-féle egyenlőtlenség általánosításai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1972) (Unpublished)

Németh Miklós
A környezetbe juttatott vegyületek hatása termesztett növényekre.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Németh Krisztina
A cisztikus fibrózis leggyakoribb mutációinak vizsgálata és ennek diagnosztikai felhasználása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1993) (Unpublished)

Németh Zoltán
A Cesaro módszer általánosításai és alkalmazásai.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1999) (Unpublished)

Névai G. Pál
Az ekvidisztáns csomópontokon alapuló trigonometrikus interpolációról.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1972) (Unpublished)

O

Ochirkhuyag Altantuya
Synthesis and Environmental Applications of Manganese Oxides.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

Ocsovszki Imre
Immobilizált nyúl M. soleus és M. gastrocnemius rángási mechanogramjainak elemzése mikroszámítógéppel.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

Okos Károlyné Erdélyi Mária
Specifikus mRNS izolálása és jellemzése - egy Drosophila hősokk gént hordozó - immobilizált hibrid plazmid segítségével.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Olasz Ferenc
Rhizobium meliloti repair és rekombinációs rendszerének vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Oldal Imre
A mukopoliszaharidózis laboratóriumi diagnosztizálásának lehetőségei.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1972) (Unpublished)

Oluoch Lillian Achola
Limit laws of weighted power sums of extreme values and Statistical analysis of partition lattices.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

Oláh Zoltán
Búza csíranövények K/86Rb/-felvétele és -transzlokációja a K ellátás függvényében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Olár Péter
A vas felületén kén-hidrogén jelenlétében lejátszódó korróziós folyamatok mechanizmusáról.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Oravecz Gyula
Bakteriológiai vizsgálatok egy kísérleti szennyvízelhelyező és -hasznosító rendszerben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Oravecz Tamás
A HIV-1 és az immunsejtek közötti kölcsönhatás molekuláris mechanizmusa: egy végzetes vonzalom : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(1997) (Unpublished)

Oravecz Tamás
A leukocita közös antigén (CD45) szerepe az immunválasz szabályozásában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1991) (Unpublished)

Orbán Géza
A földrajzi munkamegosztás fejlődése Győr-Sopron megye mezőgazdaságában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Orbán László
Halak aminotranszferáz enzimei: érzékeny indikátorok környezeti hatás okozta szervkárosodás kimutatására.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Orbán Veronika
A Sió-csatorna kémiai és szaprobiológiai értékelése vízhasznosítás szempontjából.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1974) (Unpublished)

Orkonyi Ede
A makói hagyma gazdaságföldrajza.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1967) (Unpublished)

Orosz András
Az rrnB riboszómális RNS operon komplex transzkripciós terminátorrégiójának molekuláris analízise.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1990) (Unpublished)

Orosz Tímea
Potenciális farmakonok enantioszelektív kromatográfiás vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2020) (Unpublished)

Orovicza Márk
A mecseki feketekőszenek derivatográfiás és scanning elektronmikroszkópos vizsgálatai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

Ostgard Daniel
The structure sensitivity of allyl alcohol and methyloxirane transformations on Pt/SiO2 catalysts.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1987) (Unpublished)

Osváth Szabolcs
Töltésszétválasztás és fotociklus fotoszintetikus reakciócentrumokban.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Ouma Emily Awuor
Development of a photoacoustic system for the selective detection and analysis of ammonia gas isotopes.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2023)

P

Paca-Uccaralertkun Saowakon
Transcriptional regulation of HTLV-I and BLV retroviruses.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1991) (Unpublished)

Pallai Vilmos Péter
Oxitocin szintézisek szilárd fázison.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Palotás Gábor
A mezei pocok (Microtud arvalis pall) hazai populációinak microsystematical, oecologiai (populáció dinamikai) vizsgálata és az ellene való védekezés - különös tekintettel a biológiai védekezésre.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

Palágyi Zsuzsanna
Rekombinációs vizsgálatok egy mérsékelt bakteriofág kromoszómán.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

Palágyi Zoltán
Az AL2H2, GA2H2, GE2H2 molekulák vizsgálata elméleti módszerekkel, az elektronkorreláció figyelembevételével.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1993) (Unpublished)

Palásti Artur
Expozíciós talajhőmérsékleti vizsgálatok két bükki töbörben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1965) (Unpublished)

Papp András
A 3,4-diaminopiridin konvulziv hatásának vizsgálata éti csiga neuronokra.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Papp Bertalan
Az orosházi járás népességének és ipartelepítési lehetőségeinek vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1976) (Unpublished)

Papp György
Az [F2(phen)3]2+ és az [F2(phen-(OH)2)3]2+ elektronszerkezeti vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1974) (Unpublished)

Papp György
Néhány pipekolinsav és béta-L-prolin helyettesített bradikinin analóg szintézise.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1972) (Unpublished)

Papp Katalin
Néhány alkálihalogenid kristály optikai tartósságának vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Papp Péter
DNS-fehérje szekvencia-specifikus kölcsönhatásainak vizsgálata : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Papp Péter
A Rhizobium meliloti 16-3 mérsékelt fág represszor régiójának szerkezeti analízise.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

Papp András
Konvulzív, illetve a sejten belüli jeltovábbítást befolyásoló vegyületek sejtszintű hatásainak vizsgálata puhatestű neuronokon : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1995) (Unpublished)

Papp Sándor
Szőlő- és bortermelő közösségek rezilienciájának társadalomföldrajzi vizsgálata a cselekvőhálózat-elmélet alapján.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

Papp Tamás
Raktári kártevő járomspórás gombák genetikai és fiziológiai variabilitásának vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1999) (Unpublished)

Pataki István
Néhány ftalein és szulfoftalein szintézise.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1960) (Unpublished)

Pataki Mária
Koleszterin diéta indukálta változások házinyúl agyi kapillárisaiban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1990) (Unpublished)

Pataky Szerén
Barkás fák összehasonlító levélepidermisz vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1967) (Unpublished)

Patkó György
A nátriumhidrid (NaH) emissziós spektrumának vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Patzkó Ágnes
A kvarc adhéziója szerves folyadékokban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

Paulik István
Az öntött kádkövek oldódási mechanizmusa, és korróziójának újabb vizsgálati módszere üvegolvadékban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1967) (Unpublished)

Paulovits Gábor
Az angolna (Anguilla anguilla L.) tápláléka a Balatonban. Balatoni és Fertő tavi angolnák növekedésének vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1987) (Unpublished)

Paulovits Gábor
Halpopulációdinamikai vizsgálatok sekélyvízi ökoszisztémákban : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(1995) (Unpublished)

Peintler Gábor
Új adatértékelési módszerek és alkalmazásaik a reakciókinetikában.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1999) (Unpublished)

Peisner János
Indium és germánium vékonyrétegek fényelektromos emissziója.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Pelczer István
Kétdimenziós (2D) NMR spektroszkópia, alkalmazások természetes anyagok szerkezetvizsgálatában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1989) (Unpublished)

Pelle Béla
Au-Si, Ag-Si és Al-Si Schottky-átmenetek vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Pelle László
Az északi félgömb hőmérsékleti mezőjének információtartalma.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Penczi Edit
Video-denzitometria értékelésű ioncserélő vékonyréteg kromatográfia fehérjehidrolizátumok aminosavai gyors tesztelésére.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Penke Botond
Bázisos jellegű glutaminsav-származékok szintézise.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

Perei Katalin
A szulfanilsav biológiai lebontása.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1999) (Unpublished)

Perki Mária
Protoplasztképzés különböző gombafajokból Trichoderma törzsek enzimeivel.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Pesti Miklós
A protoplasztképzést, regenerációt és fúziót befolyásoló tényezők vizsgálata Geotrichum candidum és Penicillium fajoknál.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1976) (Unpublished)

Petres Jolán
Hipofízis-eredetű peptidhormonok szintézise, különös tekintettel a humán növekedési hormon 62-67 hexapeptidjére.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Petrovics György
A Rhizobium meliloti egy szimbiózisban résztvevő, zsírsavszintáz jellegű géncsoportjának szerkezeti és funkcionális analízise.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1992) (Unpublished)

Petrovicsné Pázmán Cecília
A mesterséges humán szérum albumin gén egy részének összeállítása szintetikus oligonukleotidokból.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1992) (Unpublished)

Petrás József
A kiskőrösi Szücsi erdő természetvédelmi területének phytocönológiai, környezetbiológiai feltárása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Pető Judit
Prosztaciklin és tromboxán meghatározás humán plazmában, valamint szerepük az érelmeszesedés korai felismerésében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1993) (Unpublished)

Pfeiffer Ilona
Phaffia rhodozyma extrakromoszómális genetikai elemei.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Pham Thi Ha Nhung
Geochemical distribution and risk assessment of potentially toxic elements in the soil and eroded sediment in two sloping vineyards (Tokaj-Hegyalja, Hungary).
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2022)

Pintémé Dr. Csordás Tóth Anna
Alumíniumhidroxidok és -oxidok, valamint bauxitásványok szerkezetének kutatása elektronsugaras módszerekkel : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Pintér Katalin
A protoplaszt-fúziós módszer alkalmazása Torulopsis glabrata törzsek intra- és interspecifikus hibridizálására.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Pirity Melinda
A hsp68 szerepe a hőtoleranciában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1994) (Unpublished)

Pirity Melinda
Összegző tézisek (A hsp68 szerepe a hőtoleranciában) : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Piros Mihály
Egy féllíneáris differenciálegyenlet vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Polgár Iván
Az ipari technológiákat terhelő levegőtisztasági követelmények megállapítása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Pollák Tamás
Elektroforetogramok számítógépvezérelt denzitometriával történő kiértékelése személyi számítógépek.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1987) (Unpublished)

Polner Gábor
Kromoszóma fizikai térképének készítése számítógépes program segítségével.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Polyák Béla
Túlnyomásos rétegkromatográfia a biokémiai analitikában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Polák Aranka
16-metilén-17-ketoszteroidok előállítása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Poór Zsolt István
A felszínalatti karsztakkumulációs képződmények morfogenetikai tipizálása.
Earlier doctoral dissertations, University of Szeged.
(1984) (Unpublished)

Praznovszky Tünde
A celluláris inkompatibilitás vizsgálata szója-borsó heterokarionokban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Preiszner Johanna
Solanum tuberosum + Solanum brevidens szomatikus hibridek létrehozása és jellemzése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1992) (Unpublished)

Preiszner Johanna
Szomatikus hibridizáció és környezeti stresszhatással indukálható gén izolációja: lépések a genetikai variabilitás növeléséhez vezető úton : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Procs Tibor
Indolvázas vegyületek bioszintézisének vizsgálata élesztőkön.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1963) (Unpublished)

Prágai Béla
Lizogén konverzió okozta foszfolipáz A termelés a Bacillus Genus egyes törzseiben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Puskás Albert
A FORTRAN-PZ programozási nyelv.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1974) (Unpublished)

Puskás Csaba
Automaták félcsoportjairól.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Puskás János
A tengerszinti légnyomás havi változásai a Földön.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1988) (Unpublished)

Puskás Sándor
Paraffinos kiválások határfelületi és kolloidkémiai tulajdonságainak szerepe a kőolajemulziók szerkezetképzésében.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Puskás Ágnes
Egy denzitás-függő szabályozó rendszer Rhodobacter sphaeroides 2.4.1-ben : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Puskás Ágnes
Herbicid-rezisztencia nem-kén bíborbaktériumokban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1993) (Unpublished)

Pál Molnár
A Ditrói szienitmasszívum földtani felépítése és petrológiája, különös tekintettel a hornblenditek és dioritok kialakulására.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Pálfi Árpád
A kalmodulin génexpresszió élettani és kísérleti körülmények közötti összehasonlító vizsgálata patkányagyban.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1999) (Unpublished)

Páli Tibor
A myelin bázikus fehérje által aggregált vezikulákban lelassul a lipidek laterális diffúziója.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1987) (Unpublished)

Pápa Aladár
A földgáz szerepe a hazai petrolkémiai nyersanyagbázis kiszélesítésében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Pápay László
A pulai olajpala bitumenek és az olajpala szervesanyagából termikus degradációkor keletkezett oldható termékek vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Pápay László
Néhány hazai olajpala oldható szerves anyagának jellemzése, olajpaláink és barnakőszeneink kénmegoszlása.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Párdutz Árpád
A szinaptikus apparátus vizsgálata a szimpatikus ganglion különböző működési állapotaiban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Pásztor-Turák Mónika
A CO kemiszorpciójának hatása a hordozott Rh felületi szerkezetére.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Pávó Imre
Egy gráf K-fáinak előállításáról.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

Páy Anikó
Rekombinációs vizsgálatok egy fág kromoszómán: in vivo és in vitro.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Pécsváradi Attila
Specifikus fehérjék a Ricinus communis L. rostacső exudátumában: elválasztás, jellemzés, funkció.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1993) (Unpublished)

Pécsváradi Attila
Specifikus fehérjék a Ricinus communis L. rostacső exudátumában: elválasztás, jellemzés, funkció : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Péntek Kálmán
Az En n-dimenziós euklideszi terek szabályos politópjai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Péntek Kálmán
Néhány karsztos folyamat matematikai leírása.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Pénzes Ilona
A peroxi-kénsav és cérium IV ionok közötti reakcióról.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1972) (Unpublished)

Pénzes Pál
Ferroaszkorbátos, nem enzimatikus hidroxilálás helyettesített alifás és aliciklusos karbonsavaknál.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1964) (Unpublished)

Péter Antal
Adatok a fotokémiai oxidációs reakciók analitikai alkalmazásához.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Pór István
A kiváltott és posztszinaptikus potenciálok frekvenciafüggése macska szomatoszenzoros kérgén.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1974) (Unpublished)

Pósfai György
A bacillus sphaericus modifikációs metiláz génjének szerkezete.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Pósfai Zsuzsanna
Reproducing uneven development on the Hungarian housing market.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2018) (Unpublished)

Pósza István
A másodlagos olajtermelésre felhasznált CO2 és H2S tartalmú földgáz által okozott korróziós jelenségek vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1979) (Unpublished)

Pölös Endre
A Conyza (Erigeron) canadensis cronq (L.) herbicid-rezisztenciája.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Pölös Endréné
Hazai borok és borkezelő anyagok mutagén aktivitásának vizsgálata mikrobiológiai tesztekkel.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

R

R. Oravecz Ágnes
A réz és kadmium, mint környezetszennyező nehézfémek hatása a kloroplasztiszok kialakulására zöldülő árpa levelekben.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Rady Adel Ali Ragheb
A halászat és a haltenyésztés helyzete az arab országokban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

Rajkó Róbert
Új paraméterbecslő eljárások alkalmazása az analitikai kémiai méréskiértékelés gyakorlatában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1995) (Unpublished)

Rakonczai János
Adatok a Dél-Tiszántúl talajvízjárásának sajátosságaihoz.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Rakonczay Zoltán
Aromás szteroidok nem specifikus jódozása és hidroxilálása peroxidázzal (Az összehasonlító anyagok szintézise és tulajdonságainak vizsgálata).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Rani Vaishali
Understanding nitrate assimilation by eukaryotic green microalgae.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2023)

Rashid Abdur
Comparative spectroscopic investigation of herbicidal effect upon photosystem II photochemistry of chloroplasts isolated from triazine-susceptible and triazine-resistant biotypes of Erigeron canadensis L.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Raskó János
Az ammónium-perklorát és néhány fém-perklorát termikus stabilitásának vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1972) (Unpublished)

Ratkai Lajosné Király Emőke
A Normapolles nemzetségek ősnövényföldrajzi jelentősége a felső - Kréta és alsó harmad időszakban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1972) (Unpublished)

Raucsik Béla
A Komlói Mészmárga Formáció ritmicitásának okai Püspökszentlászló-környéki szelvények vizsgálata alapján.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1999) (Unpublished)

Rauscher Ádám
Megszaggatott galvanosztatikus polarizációs módszer alkalmazása korróziós inhibitorok hatékonyságának és hatásmechanizmusának meghatározására.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1966) (Unpublished)

Reisz M. Zsuzsanna
Alkalikus foszfodiészteráz tisztítása és karakterizálása Triticum aestivumból (L.) és Triticum durum x Aegilops squarrosa szintetikus amfiploidból.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Rigó Katalin
A Thimet G-10 hatása a különböző kukoricafajták csírázására.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Ringler András
Abszorpciós-, és fluoreszcencia spektrumjellemzők kapcsolata a lokális hőmérséklettel.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1972) (Unpublished)

Ringler Andrásné Szentpéteri Mária
A zivatarok gyakorisága és típusai Magyarországon.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1979) (Unpublished)

Rinyu Edit
A genetikai variabilitás vizsgálata az Aspergillus fumigatus és rokon fajai esetében.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Rohán János
Patkányizmok szerkezetének változása különböző helyzetű rögzítés hatására és az izomrost "splitting".
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Rojik Imre
A tejmirígy összehasonlító bonc- és szövettani vizsgálata, különös tekintettel az idegellátásra.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1967) (Unpublished)

Roncz Béla
Heves megye öntözéses mezőgazdasága.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1979) (Unpublished)

Rostás Katalin
A MegacinA-termelés plazmid kódoltságának bizonyítása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Rácz Béla
Villanólámpával gerjesztett folyadéklézerek vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1972) (Unpublished)

Rácz Lajos
Éghajlatingadozások a Kárpát-medencében 1540-1779 között. Egy történeti ökológiai modell alapvonalai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1989) (Unpublished)

Rágyanszki Mária
Zooplankton vizsgálatok polikulturás népesítésű halastavakban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Rákhely Gábor
Mezofil és hipertermofil eredetű termostabil hidrogenázok molekuláris biológiája : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Rákhely Gábor
Szintetikus oligonukleotidok felhasználása molekuláris biológiai problémák megoldására különös tekintettel a csirke porc mátrix fehérje gén promoter közeli 5' végi szabályozó régiójának vizsgálatára.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1994) (Unpublished)

Rákosi János
Strukturális változások Szabolcs-Szatmár megye iparában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Ráksi Ferenc
Ultrarövid fényimpulzusok előállítása térbeli lyuk-égetett elosztott visszacsatolású festéklézerrel.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1988) (Unpublished)

Rátkai Sándor
Szelén vékonyrétegek fotovezetése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Rékási József
Bromatológiai és oikológiai vizsgálatok Bácsalmás és környékének vadmadarain, különös tekintettel egyes urbanizált madárfajokra.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Révész István
Az Algyő-2 telep földtani felépítése, üledékföldtani heterogenitása és ősföldrajzi viszonyai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Révész Károly
Gázok kölcsönhatása adalékolt platinafém-felületekkel.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1992) (Unpublished)

Révész Márta
Torzult tetraéderes Co-(II)-komplexek tanulmányozása a szögfüggő ligandumtér modell alapján.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Révész Károly
Felületi kémiai reakciók adalékolt platinafémeken, felületi fotokémiai reakciók : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Rónáné Kovács Zsuzsanna
Morfológiai és anyagcsereélettani változások kultúrnövényekben 2,4-diklórfenoxiecetsav hatására.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1972) (Unpublished)

Róth Józsefné Borvendég Márta Mária
A magyar vagon- és gépgyár háttériparáról.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Rózsa Zsuzsanna
A sugárzásnmélküli energiaátadás tanulmányozása micellarendszerekben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Rózsa Zsuzsanna
Fotoszintetikus folyamatok vizsgálata modellrendszerben és in vivo : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Rózsa Tarjáni Mária
N-monoszubsztituált karbonsavamidok asszociációs folyamatainak spektroszkópiai vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1994) (Unpublished)

Rück Wolfgang Rüdiger
On substance-group specificity of antiarrhythmic test methods.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1987) (Unpublished)

S

S. Rajki Erzsébet
A nem specifikus enzim hatás in vitro vizsgálata aromás-szteroidokban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1972) (Unpublished)

Saadu Ibrahim
Quantification of Macro-and Microplastic Pollution of Fallow Greenhouse Farmlands: Case Study in Southeastern Hungary.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2024)

Sahu Neha
Comparative -omics analyses to understand wood decay strategies and evolution of pathogenicity in Armillaria spp.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2023)

Sajtos Lajos
A dextrán hatása a vérkémiai értékekre és annak tárolódása a szervezetben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1962) (Unpublished)

Salgó András
A közeli infravörös spektroszkópiai módszerek egyes élelmiszeranalitikai és technológiai alkalmazásai.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2003) (Unpublished)

Sallay Éva
Az 1,3-klóralkoholok átalakulásának mechanizmusa alkalikus közegben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Samir Mohamed Mohamed Sallam
A numerical method for solving the equations of motion of an incompressible viscous fluid.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1972) (Unpublished)

Schneider Béla
Chlorpromazin-metabolitok és néhány szerkezeti analóg plazmidtörlő hatásának vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1978) (Unpublished)

Schneider Jolán
Adatok a peroxisavak potenciáljának kérdéséhez.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

Schweighoffer Ernőné Sólymosy Gizella
Antibiotikumok és fémionok baktériumellenes kölcsönhatásának vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1967) (Unpublished)

Schäfferné Varga Éva
Lézeraktív festékoldatokban lejátszódó fotokémiai folyamatok vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1979) (Unpublished)

Schőbel György
A helyettesítők hatásának vizsgálata a fenacil-halogenidek és benzaldehidek Darzens-kondenzációjában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Sebestyén Rita
A kultúrnövények szabad aminosav összetétel változásának két fő iránya erős vízhiány hatására.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1974) (Unpublished)

Selmeci György
Morfin diffúziójának vizsgálata elektromos erőtérben mákgubóból történő kivonatoláskor.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1966) (Unpublished)

Seprényi György
Avian és humán natural killer rendszerek összehasonlítása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1989) (Unpublished)

Seres István
A dietiléter termikus bomlása és annak nitrogén-monoxiddal történő befolyásolása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1965) (Unpublished)

Seres László
Az etil-nitrit termikus bomlása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1965) (Unpublished)

Seres József
1-3 ps-os lézerimpulzusok előállítása kétfokozatú festéklézer-rendszerrel.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1993) (Unpublished)

Seres József
Kétfokozatú festéklézer-erősítő-rendszer tervezése és alkalmazása : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Sey Ottó
A magyarországi pézsmapocok/Ondatra zibethica Link, 1795/ belsőélősködő férgei.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1964) (Unpublished)

Sieglné Farkas Ágnes
Az ajkai kőszén formáció palinosztratigrafiai és őskörnyezeti vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1993) (Unpublished)

Siklósi Csaba
A porphyrinopathiák kialakulásának biokémiai alapjai különös tekintettel a porphyria cutanea tarda szerzett formájára.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Simkó Ferenc
Fém- és fémoxidporok előállítása elektromos eróziós úton, elektrokémiai célú elektródok alapanyagának készítése, ill. fémet felhasználó szerves kémiai reakciók kivitelezése érdekében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Simon Endre
Software eszközök programozási nyelvek és rendszerek definiálására.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1976) (Unpublished)

Simon József
Kétértékű kation függő adenozin trifoszfatáz enzimek szolubilizálása és gélelektroforetikus analízise.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Simon Péter
Ultrarövid festéklézer impulzusok előállítása és erősítése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Simon Ágoston
A kobalaminmonokarbonsav mikrobiológiai vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1967) (Unpublished)

Simoncsits András
A guanozin 3',5'-di-pirofoszfát (ppGpp) kémiai szintézise.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1974) (Unpublished)

Sindely Pál
A hőmérséklet és légnedvesség különbségek alakulása Szeged város és környezete között.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Sinkó Katalin
N,N'-dialkil-bispidonok szintézisének és redukciójának tanulmányozása, bispidin származékok előállítása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Sinkó Katalin
Szilikátok különböző előállítási lehetőségei : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Sipiczki Mátyás
Gombamutánsok feldúsításának és izolálásának új módszere.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Sipos Emese
Organikus közegű szuszpenziók ülepedési sajátságai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Sipos Pál
Nitrogén- és oxigéndonor bioligandumok protonálódási, valamint kalcium- és magnéziumion koordinációs egyensúlyai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1988) (Unpublished)

Sipos Sándor
Komplex vizsgálatok hazai fiatal barnaszeneken.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1964) (Unpublished)

Sipos László
Transz-reguláció a Drosophila melanogaster Abd-B doménjében.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Siposné Nagy Gabriella
Gázreakciók csendes elektromos kisülésben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1995) (Unpublished)

Sirokmán Géza
Az 1,3-butándiol és néhány 1,3-aminoalkohol heterogén katalitikus átalakulása, a reakciók szelektivitása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Sirokmán Géza
A katalizátor mint sztereokémiai tényező heterogén katalitikus folyamatokban : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1995) (Unpublished)

Sisay Elias Jigar
Development of nanocomposite membranes for dairy wastewater treatment.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2023)

Sivók Béla
Tradescantia albiflora levelekből tisztított foszfomonoeszteráz izoenzimek jellemzése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1974) (Unpublished)

Sivók Béla
Vírusindukált nukleázok vizsgálata Anacystis Nidulansban. Hormonkezelt búzagyökér kallusztenyészet enzimológiai vizsgálata : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Sohajda Imre
Akridin-vegyületek abszorpciós és lumineszcencia spektrumának vizsgálata LCAO módszerrel.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

Sohár István
Újabb adatok a kalkonképződés mechanizmusához és a kromonok metilezéséhez.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Solymosi Tamás
Nemkompenzatórikus preferencia-struktúrák és súlyozások.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1987) (Unpublished)

Somfai Attila
A Dél-Alföldi túlnyomásos tárolók vizsgálata, a túlnyomás okainak rendszerezése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Somfalvy Endre
Összehasonlító fehérjevizsgálatok egészséges és vírusos sárgasággal fertőzött cukorrépánál.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1964) (Unpublished)

Somlai Csaba
2-hidroximetil-szteroidok előállítása és vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Somogyi Sándor
Az optika tanítása különböző országok középiskoláiban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Soós István
Adatok a tiszta és az ón-dioxid rácsába beépített króm-dioxid reakcióképességéhez.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Soós István
Kromoszóma-szám változás kimutatására alkalmas módszer kidolgozása és jellemzése Drosophila melanogasterrel.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Soós József
Adatok az exobiológia néhány kérdéséhez.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Soós Katalin
Alumínium és egyéb fémporok előállítása elektromos erósióval és kémiai célú felhasználásuk.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Soósné Héjja Gyöngyi
Egy letális mutáció mozaik-analízise Drosophila melanogasterben: adatok a szárnyvénaképződés kialakulásának genetikai szabályozásához.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

Spetea Cornelia
On the mechanism of photosystem II reaction centre D1 protein degradation induced by excess visible- and ultraviolet-B light in isolated systems from green plants.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Spetea Mariana
Biochemical characterization of mű- and delta-opioid receptors using highly selective opioid analogues.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Spissák Lajos
Vanádiumpentoxid egykristályok elektromos vezetőképességének és termoelektromotoros erejének vizsgálata széles hőmérsékleti tartományban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1979) (Unpublished)

Sprung János
Extendált butadien-stirol elasztomer részleges katalitikus depolimerizációja.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

Stachó László
Euklidesi térbeli paralleltartományok geometriai mértékelméleti szempontból.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Stefanov Ivan
Tissue and organ specific expression of developmentally regulated chimeric genes in transgenic plants.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1992) (Unpublished)

Steiner Tibor
Konstans görbületű szakaszosan kúpos felületek.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

Strang Orsolya
Biogáz termelés lignocellulózban gazdag biomasszákból bioaugmentációval és előkezeléssel.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

Stumpf Imre
Vízicsigákban élősködő trematoda cercariák fénymikroszkópos vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Suhai Ferenc
A kender és a gyapot hatása a talaj hőmérsékletére.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Suki Béla
Viszkoelasztikus biológiai membránok mechanikai impedanciája.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

Suki Béla
[Viszkoelesztikus biológiai membránok mechanikai impedanciája] : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Szabad János
Az elektrongerjesztési energia átadása karotin és klorofil keverékoldatokban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Szabad Jánosné Juhász Júlia
Az etilénoxidos kezelés és a gamma sugárzás csíracsökkentő hatásának összehasonlító vizsgálata fűszerpaprikánál.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Szabados László
Mitótikus növényi protoplasztok (Mitótikus növényi protoplasztok izolálása sejtszuszpenzióból, felhasználásuk a korai kromoszóma kondenzáció indukálásában és növényi kromoszómák izolálásában).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Szabados Csaba
A mórágyi rög bostonitnak nevezett kőzeteinek petrográfiai és petrológiai jellemzése.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Szabó András
Peszticidek hatása a ponty kolinerg rendszerére.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1990) (Unpublished)

Szabó Antal
A klinikai kémia speciális analitikai feladatai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1974) (Unpublished)

Szabó Elek
Adalékok a pozitív fototaxisú rovarok repülési aktivitásához (Entomológiai alapkutatások fénycsapda-rendszerekkel 1965-1967-ig).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Szabó Gyula
Mikroklíma vizsgálatok a lillafüredi István cseppkő- és a forrás mésztufabarlangban.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1961) (Unpublished)

Szabó Gábor
Nitrogénlézerrel gerjesztett festéklézerek tranziens viselkedésének vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Szabó Imre
A Kissnyer-Wolff reakció alkalmazása a gyűrűs éterek szintézisében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1964) (Unpublished)

Szabó József
Néhány 6-os és 16-os helyzetben szubsztituált prenán-származék készítése és vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1966) (Unpublished)

Szabó Lajos
A balegységes félcsoportok vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Szabó Lilla
Fehérjeminőség alakulása kukoricavonalak kialakítása során.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

Szabó László
Adatok az emberi vér és vörösvértestek külső körülmények hatására bekövetkező oxidatív enzim változásaihoz.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Szabó László
Univerzális algebrák kísérő strukturáiról.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1974) (Unpublished)

Szabó Margit
Az arctiin növekedésszabályozó hatása az organizáció különböző szintjén.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Szabó Mária
Újtípusú filmreaktorok felhasználása heterogén fázisú fizikai és kémiai műveletekben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1974) (Unpublished)

Szabó Piroska
A csirke porc matrix fehérje gén szövetspecifikus működése: a promoter és a silencer régió azonosítása és analízise.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1992) (Unpublished)

Szabó Piroska Edit
A csirke porc matrix fehérje gén szövetspecifikus működése: a promoter és a silencer régió azonosítása és analízise : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996)

Szabó Pál
Kecskemét közlekedése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1964) (Unpublished)

Szabó Terézia
Szubsztituensek hatása Ni(II)-Schiff-bázis komplexek fizikai kémiai sajátságaira és reakciókészségére.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1976) (Unpublished)

Szabó Zoltán
Finsler-triádokról és az érintőnyaláb Finsler-típusú líneáris összefüggéseiről.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Szabó Zoltán
A bakonyi mangántelepek eredete.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Szabó Andrea Csilla
Ragulation of the blood-brain barrier permeability: studies on in vitro and in vivo models.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Szabó Anna
Függőlegesen rendezett szén nanocsövek CCVD előállítása során alkalmazott paraméterek hatása a szerkezetre.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2022)

Szabó Gábor
Az egér glutaminsav dekarboxiláz 67 kDa formáját kódoló gén szerkezete, valamint- szövet és fejlődés-specifikus szabályozása.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Szabó Kitti
The complex role of syndecan-4 in skeletal muscle: myogenesis and oncogenesis.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2022)

Szabóné Komlovszky Ildikó
A Tetranychus telarius L. biológiája.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Szabóné Nagy Andrea
Foszforellátás hatása a búza csíranövény foszfor metabolizmusára.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Szakonyi Gerda
Structural and functional relationship between distinct SERCA isoforms.
Doctoral thesis (PhD), Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1999) (Unpublished)

Szakácsné Földényi Rita
Növényvédőszerek előállításában és vizsgálatában elért eredményekről : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(1995) (Unpublished)

Szakácsné Földényi Rita
Új ciánimido-ditioszénsav-származékok, mint peszticidek kutatása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1991)

Szakál Pál
Elektroeróziós fémporlasztás alkalmazása Grignard-vegyületek előállítására.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1979) (Unpublished)

Szalai László
Termőhely-minősítési modell dombsági típusterületen : Udvari példáján.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Szalay István
Ortogonális függvénysorok általánosított abszolút Cesaro szummálhatóságáról.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Szalay Katalin
The effects of tumor necrosis factor-alpha (TNF) on the differentiation and development of cultured myoblast and Sertoli cells.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1999) (Unpublished)

Szalma Elemér
A tiszamenti holtágak hínárvegetációjának synökológiai analízise.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

Szalma István
Szerves festékoldatok fotolumineszcenciájának csillapodási idejéről.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

Szalma Ferenc
Hierarchikus és rendezetlen rendszerek kritikus viselkedése.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Szalontai István
A párologtatott szelénrétegek kristályosodásának és néhány elektromos tulajdonságának vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Szanka Károly
Lumineszcencia emisszió hőmérsékletfüggés vizsgálatok mangánnal aktivált oxigéndomináns kristályfoszforokon.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1972) (Unpublished)

Szanyi János
Toluol alkilezése metanollal faujazit típusú zeolit katalizátorokon.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

Szappanos Albert
Kecskemét vonzáskörzete.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Szarka-Kovács Alexandra Brigitta
A Misexpression supressor of Ras 4 szerepe a Drosophila ivarsejtképződésben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2023)

Szatmári Sándor
Keskenysávú festéklézerek elméleti és kísérleti vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Szebenyi Ferenc
A Hg-S-H2O, illetve Me(Hg)-S-H2O terner rendszerekben lejátszódó elektrokémiai reakciók vizsgálata megszaggatott galvanosztatikus, valamint oszcillopolarográfiás módszerekkel.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Szederkényi Antal
Egy homogén algebra vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

Szegedi Mihály
Aspergillus fajok protoplasztjainak intra- és interspecifikus fúziója.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1976) (Unpublished)

Szeghy Andrea
Trimetilén-, tetrametilén- és pentametilénazetidin-származékok képződésének kinetikai vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1976) (Unpublished)

Szegletes Tivadar
Peszticidek hatása halak enzimrendszereire, különös tekintettel a kolinészterázokra.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1994) (Unpublished)

Szekeres Miklós
Vírusindukált szekvencia-specifikus endonukleáz megjelenése az Anacystis nidulans kékalgában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Szekeres Márta
Tenzidoldatok adszorpciója szilárd - folyadék határfelületen.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Szelei József
Nagy DNS tartalmú liposzómák kifejlesztése eukarióta sejtek hatékony transzformációjára.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1989) (Unpublished)

Szelei József
[Nagy DNS tartalmú liposzómák kifejlesztése eukarióta sejtek hatékony transzformációjára] : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Szeles Anna
Fluoreszcens DNS in situ hibridizáció (FISH) a molekuláris citogenetikában. Tumorok kialakulásában szerepet játszó kromoszóma régiók azonosítása : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Szeles Anna
A dinitrogén - oxid hatása szomatikus növényi sejtek osztódására.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Szemesné Németh Ágnes
A tavi ponty (Cyprinus carpio L.) kolineszteráz enzimének jellmezése és néhány növényvédő szer hatása az enzim aktivitására.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Szendi Zsuzsanna
Antiekdizonhatású anyagok előállítása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Szendi Zsuzsanna
Oldalláncban módosított koleszterinanalógok és más potenciálisan biológiailag aktív szteroidok szintézise : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Szendrei Ágnes
Modulusok idempotens reduktjain teljesülő azonosságokról.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Szentandrássyné Polgári Márta
Az urkuti mangántelep genetikai kérdéseinek geokémiai vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Szente Magdolna
Az átvivőanyag dinamika paramétereinek kísérletes vizsgálata macska agykérgen.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1974) (Unpublished)

Szentesi Gyöngyi
Adatok a Darzens-kondenzáció mechanizmusához; a helyettesítők hatása a kondenzációra.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Szentgyörgyi Károly
A tiszántúli szénhidrogénkutató fúrásokban feltárt szarmata képződmények és rétegtani helyzetük.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Szentimrey Tamás
Empirikus idősorok statisztikai trendvizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Szepesné Kitajka Klára
Hosszú szénláncú politelítetlen szírsavak dinamikája a központi idegrendszerben, különös tekintettel a környezeti hatásokra.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1999) (Unpublished)

Szepesvári Csaba
Static and dynamic aspects of optimal sequential decision making.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Szeverényi Ildikó
IS elemek izolálása és transzpozíciójuk jellemzése csapdavektor segítségével.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Szil Elemér
Lézerfénnyel keltett relaxációs folyamatok vizsgálata vanádiumpentoxid egykristályban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Szil Elemér
Lézerfénnyel keltett relaxációs folyamatok vizsgálata vanádiumpentoxid egykristályban : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Szilassi Lajos
Páronként szomszédos lapokkal határolt poliéderek.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Szilvay Géza
Természetes és szintetikus ülepítőszerek hatása a vörösiszap ülepedésére.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Szilágyi Géza
Farmakológiailag hatásos, új oxim-típusú származékok szintézise.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1966) (Unpublished)

Szilágyi István
Vizsgálatok a Fries reakcióval kapcsolatban.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1960) (Unpublished)

Szilágyi János
cisz-6-Oxabiciklo/3.2.O/heptán szintézise.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1962) (Unpublished)

Szirovicza Lajos
Intermolekuláris hidrogénhíd-kötés vizsgálata elnyelési színkép alapján.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1963) (Unpublished)

Szitó András
Árvaszunyoglárvákon végzett megfigyelések és kísérletek.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

Szpirosz Klicász
Görögország makroszinoptikus helyzetei.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1989) (Unpublished)

Szundi István
Vizsgálatok az N-vinil-karbazol szilárd fázisú polimerizációja körében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1972) (Unpublished)

Száraz Sándor
A bakteriorodopszin, mint lehetséges anionpumpa.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1992) (Unpublished)

Szász Erzsébet
A fényviszonyok, a nitrogénfölvétel és az elsődleges termelés kölcsönhatásai a Balaton eltérő trofitású tájain.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1989) (Unpublished)

Szécsi Judit
A gümőfejlődésben résztvevő enod12, ciklin és msc27 gének jellemzése és kifejeződésük vizsgálata Medicago növényekben.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Szécsi Mihály
Androgén szteroidhormonok meghatározása prosztataszövetben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1993) (Unpublished)

Szécsi Mihály
Szteroidok izolálása, mennyiségi meghatározása szövetekből, és alkalmazása a szteroidhormon-anyagcsere vizsgálatára : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Szécsényi István
Néhány N-tartalmú gyűrűs vegyület szintézise.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1992) (Unpublished)

Székely Sándor
A mozgásformák visszavezethetetlensége és az u.n. "gondolkodó gépek" kérdése.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1960) (Unpublished)

Székely Zoltán
Koműveletek algebrai vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1988) (Unpublished)

Széles Eszter
Mikrofluidikai eszközök fejlesztése Chlamydomonas reinhardtii zöldalga egysejt-szintű morfológiai és fotoszintetikus vizsgálataihoz.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2023)

Széll Julianna
Herbicid vizsgálatok fűféléken.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Széll Márta
Egy fényregulált növényi gén szövetspecifikus kifejeződésénak szabályozása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1994) (Unpublished)

Szénási Zsuzsanna
Candida ellenanyagszint meghatározása ELISA-vel.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1982) (Unpublished)

Szító Tatjana
Vlijanie dodecilovogo spirta na perenos energii v sisteme smeshannih krasitelej i detergenta.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Szónoky Miklós
Medenceperemi és medencebelseji felső-pannóniai rétegsorok összehasonlító vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Szöllősi István
A gyökerek hisztogenezise vegetatív szaporításkor a Cupressaceae családban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

Szönyi Tibor
Természetátalakítás a Maros alföldi szakaszán.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Szörényi Tamás
Vizsgálatok mangánnal aktivált foszfát üvegek lumineszcenciájának koncentráció- és hőmérsékletfüggéséről.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1972) (Unpublished)

Szörényi Ágnes
A humán cytogenetika jelentősége és alkalmazása genetikai összefüggések feltárására.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1977) (Unpublished)

Szücs József
Fixpont-tételek a Neumann-algebrák elméletében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1967) (Unpublished)

Szücs Katalin
Fluoreszkáló oldatok csillapodási idejének vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Szücs Mária
A ligand-receptor kölcsönhatás vizsgálata a gasztrin és a diazepám esetén.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Szőke Attila
A metán és az etán átalakulása molibdéntartalmú katalizátorokon.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Szőke Ildikó
Examination of pathogenic factors of anaerobic bacteria.
Doctoral thesis (PhD), Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1999) (Unpublished)

Szőllősi Istvánné Varga Ilona
Koleszterin típusú folyadékkristályok szintézise és elválasztástechnikai problémája.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1974) (Unpublished)

Szűcs Imre
N-2-tiazolil-N'-szubsztituált szukcinamidok előállítása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1974) (Unpublished)

Szűcs Jolán
A jugoszláviai Postojanska-Jama, a csehszlovákiai Demänovai-barlangok és a magyarországi Aggteleki-barlangok összehasonlító morfogenetikai vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

Szűts Viktória
Csirke porcszövet-specifikus génkifejeződés differenciálódó chondrocytákban : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Szűts Viktória
Doxorubicin-transzferrin konjugátum kölcsönhatása transzformált sejtekkel.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1993) (Unpublished)

Sági János
DNS-diamin komplexek stabilitásának és alkilezett DNS-ek templát aktivitásának vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Sági László
Citoplazmatikus és kromoszómális szabályozás a búza (Triticum aestivum L.) antérakultúrában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1989) (Unpublished)

Sági László
Citoplazmatikus és kromoszómális szabályozás a búza (Triticum aestivum L.) antérakultúrában : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1990) (Unpublished)

Ságiné Kiss Ildikó
Biotin antagonista perhidrotiazin típusú vegyületek hatásmódjának vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Sánta Imre
Atmoszférikus nyomáson működő nitrogén lézer építése és vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Sántha Miklós
Madáreredetű mycoplasma törzsek molekuláris biológiai vizsgálata, valamint a micoplasma gallisepticum kimutatása DNS-próbával.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Sára Attila
Multiprogramozás modellezése MINSZK-22 számítógépen.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1972) (Unpublished)

Sárkány Béla
Vizsgálatok az energiavándorlás köréből.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1962) (Unpublished)

Sárkány Ernő
Önreprodukáló automaták.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Sárkány János Lőrinc
Felületi izocianát komplexek képződésének és reakcióinak vizsgálata Al2O3 hordozóra felvitt Pt-, Pd- és Rh katalizátorokon.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Sárközi László
I. Automation in clinical chemistry. II. An automated fluorometric method for determination of (alfa)-hydroxybutyric dehydrogenase.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Sárosi Herbert
Infravörös sugárzás alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata élelmiszeripari termékek szárításánál.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

Sárosi Herbertné
Pigment szuszpenziók vizsgálata poláris és apoláris közegben dielektromos állandójuk és reológiai viselkedésük révén.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1967) (Unpublished)

Sárosi Szilvia
Vizsgálatok a katalitikus hatáson alapuló elemzések körében. Szelén, ezüst, higany és jodid meghatározása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1967) (Unpublished)

Séra Teréz Emese
Izotópdiagnosztikai képalkotó berendezések minőségellenőrzése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1993) (Unpublished)

Süli Árpád
A germánium felületi vezetőképessége lassú relaxációjának vizsgálata etilalkohol atmoszférában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

Sümegi Mihály
Organikus közegű, koherens bárium-szulfát szuszpenziók reológiai vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

T

T. Kovács Gábor
A Duna-Tisza köze déli részének földtani fejlődéstörténete.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Takács Edit
A fény hatása néhány kultúrnövény szöveti szerkezetére.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Tamás Gábor
GABA-erg interneuronok szerepe a látókérgi neuronhálózatban.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Tanaka Masaru
Mutagenicity and antimutagenicity of tricyclic compounds: acridines and phenothiazines.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Tandori Júlia
A kinon-akceptor komplex működése fotoszintetizáló baktériumok reakciócentrumaiban.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Tanács Lajos
Méhalkatú rovarok (Hym: apoidea) szerepe a Szeged környéki lucernásokban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1972) (Unpublished)

Tardy János
Városi terület földrajzi környezetértékelése Óbuda példáján.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Tari Irma
A butachlor herbicid élettani hatása kukorica csíranövényre.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Tarján Klára
Összetett vegyipari rendszermodellek gráfelméleten alapuló dekompozíciós módszere.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Tarjányi Zsófia
Számítógépes szakértői rendszerek alkalmazása a metabolizmuskutatásban.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Tarnóczi Tibor
Módosító elemek hatásának vizsgálata az NCO és a metanol viselkedésére Rh(111) felületen modern spektroszkópiai módszerekkel.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1987) (Unpublished)

Taródi Béla
Hidroxi-karbonil-szteroidok és oxidjaik Schmidt- és Beckmann-átrendezése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Tegyey Zsuzsanna
A 6-keto-androsztán-diol-diacetátés 6-ketoxim-androsztán-diol-diacetát Schmidt és Beckmann átrendezésének vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1967) (Unpublished)

Terjéki József
Funkcionál differenciálegyenletek megoldásainak stabilitási tulajdonságairól.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1976) (Unpublished)

Tihanyi Jenő
Belső-Somogy déli részének cönológiai vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1965) (Unpublished)

Tihanyi Tamás
A propilén hidrogénezésének vizsgálata nátriummal mérgezett NiOHNaY zeolit katalizátoron.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Tihanyi Balázs
10. századi fegyveresek aktivitás okozta szkeletális elváltozásainak összehasonlító vizsgálata. A fegyvermelléklet adás szokásának bioarchaeológiai megközelítése.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2020)

Timár Zita
Fotokatalizátor és nanoreaktor - réteges kettős hidroxidok kétféle hasznosítása.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2020)

Tiszlavicz Ádám István
Hipertermia-okozta stresszválasz molekuláris mechanizmusai emlős sejtekben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2022)

Toczki János
Attributum nyelvtanok és gyakorlati alkalmazásuk.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1989) (Unpublished)

Toldi Ottó
Organogenezis indukciója cukorrépa (Beta vulgaris L.) szerv- és szövetpreparátumokon.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1995) (Unpublished)

Toldi Ottó
Organogenezis indukciója cukorrépa (Beta vulgaris L.) szerv- és szövetpreparátumokon : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Tolvaj László
Az optikai aktivitás és a triplett állapot betöltöttségének kapcsolata tirozin és menton oldatainál.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1972) (Unpublished)

Tombácz Imre
A propilén oxidatív dehidrocikloaromatizációjának vizsgálata néhány fémoxid-katalizátoron.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Tombácz Imre
A propilén oxidatív dehidrocikloaromatizációjának vizsgálata néhány fémoxid-katalizátoron : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Totik Vilmos
Az erős szummációról és approximációról.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1979) (Unpublished)

Toókos Ildikó
Tejipari szennyvizek tisztítása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Treer Tivadar
Spinpolarizált elektronforrás építése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Trogmayerné Málik Katalin
Cukortípusú vegyületek és amino-alkoholok fémionokkal képzett komplexeinek képződési egyensúlyai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1990) (Unpublished)

Tuba Zoltán
Különböző vízgazdálkodású fajok fotoszintetikus pigmentrendszerének és kloroplasztisz szerkezetének változásai eltérő vízökológiai körülmények hatására.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Tuba Zoltán
A cisz és a transz 2-oxi-metil C-hexanol és származékai kémiája.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1960) (Unpublished)

Tubak István
Az optikai roncsolódási küszöbérték és a diszlokációsűrűség közötti kapcsolat vanádiumpentoxid egykristályok esetében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Turcsányi Enikő
Az antioxidáns enzimek szerepe a betyárkóró (Conyza canadensis [L.] Cronq.) paraquat rezisztenciájában : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Turi László
Interpolációelméleti vizsgálatok.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1990) (Unpublished)

Turán György
Gráf-tulajdonságok lokális felismerhetőségéről és definiálhatóságáról.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Tábith Klára
Ivari kromoszómán lokalizált gének különböző hőérzékeny letális alléljeinek összehasonlító vizsgálata Drosophila melanogasteren.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Tálas Emília
Irányított felületi kölcsönhatások alkalmazása egy- és többfémes Pt/Al2O3 katalizátorok előállítására.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

Tálas Emília
Irányított felületi reakciók alkalmazása egy- és többfémes hordozós katalizátorok előállítására, valamint vázkatalizátorok szelektív módosítására : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Tánczos Frigyes
Lenti járás mezőgazdasági földrajza.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1967) (Unpublished)

Tánczos József
Összehasonlító bonctani és szövettani vizsgálatok az epehólyagon, különös tekintettel az idegellátásra.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

Tánczos-Szabó László
Adatok Békés megye és Békéscsaba népesedéséhez.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Tárnoki Klára
Heparin és fehérjék kölcsönhatásának vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1961) (Unpublished)

Técsi László
A fotoszintetikus teljesítőképesség összehasonlítása két kukorica és bab genotípus levelében a megvilágítás kezdeti szakaszában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1987) (Unpublished)

Téren József
A T-2 Fusarium toxin kimutatása és mennyiségi meghatározása mikrobiológiai eljárással.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1974) (Unpublished)

Tóth Elek
Ausztria vasúti közlekedésének gazdaságföldrajzi értékelése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Tóth Gábor
Nitrogéntartalmú heterociklusos vegyületek 1H, 13C és 15N NMR spektroszkópiája.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Tóth Gábor
Vazopresszin analógok szintézise biológiai vizsgálatok és triciumos jelzés céljára.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1979) (Unpublished)

Tóth Géza
A propionaldehid termikus bomlása 14C-etilén jelenlétében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Tóth Ildikó
Összehasonlító vizsgálatok rizsgyökér ATP-áz enzimmel.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1976) (Unpublished)

Tóth Imre
A Kőrösvidék természeti földrajzi képe.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1963) (Unpublished)

Tóth Irén
Szérumfehérje frakciók összehasonlító vizsgálata Hodgkin kóros betegeken.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1979) (Unpublished)

Tóth István
Eróziós úton nyert különböző aktív fémporok felhasználásának lehetőségei, különös tekintettel a Reformatszkij szintézisre.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Tóth József
Városfunkció-vizsgálatok a Dél-Alföldön.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1966) (Unpublished)

Tóth Mária
A Maros hullámterének fitocönológiai jellemzése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1967) (Unpublished)

Tóth Márta
Növényi kis molekulasúlyú nukleáris RNS-ek izolálása és részleges jellemzése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Tóth Sándor
Eljárás humán leukocita interferon (HuIFN-alpha) termelésére és tisztítására.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1984) (Unpublished)

Tóth Sándor
Új adatok a Tisza-völgy Diptera faunájához.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1965) (Unpublished)

Tóth Zsolt
Laser induced forward transfer (lift) of metals, ceramics and compound semiconductors.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1991) (Unpublished)

Tóth Zsuzsanna
Bikromofor molekulák lumineszcencia jellemzői (Intramolekuláris energiaátadás bikromofor molekulákban).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Tóth Beáta
Mitokondrium átvitel, mitokondriális genomszerveződés és rekombináció elemzése az imperfekt Aspergillus niger fajaggregátum törzsei körében.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1999) (Unpublished)

Tóth Sándor
Interferonok antivirális hatásának befolyásolása aminosavakkal.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1995) (Unpublished)

Tóth Lászlóné Szita Klára
A hazai karbonátos mangánércek dúsítása szulfatizáló és redukáló pörköléssel.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Tózsa István
Egészségügyi környezetinformációs rendszer koncepciója és kísérleti alkalmazása.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1995) (Unpublished)

Tölgyesi Margit
A propionaldehid folyadékfázisú radiolízise 60Co-gamma sugárzás hatására.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1967) (Unpublished)

Török Attila
A kibernetikai modellezés biofizikai vonatkozásairól.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Török István
Oxa-cikloalkánok átalakulása fémkatalizátorokon.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Török Miklós
A lumineszkáló oldatok valódi spektrális hatásfokára vonatkozó újabb vizsgálatok.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1967) (Unpublished)

Török Szilvia Ágnes
A kén-hidrogén protektív hatásmechanizmusainak vizsgálata TNBS-indukált patkány colitis modellben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2022)

Török Tamás
Fiziológiai és citológiai vizsgálatok cukortűrő élesztőgombákkal.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Török Zsolt
Tilakoid membrán hőmérsékletadaptációját és termostabilitását befolyásoló tényezők cianobaktériumban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1992) (Unpublished)

Török Miklós
[A lumineszkáló oldatok valódi spektrális hatásfokára vonatkozó újabb vizsgálatok] : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Török Zsolt
Specifikus fehérje-lipid kölcsönhatások szerepe a stressztűrésben és a fehérjék sejten belüli lokalizációjában : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Török Attiláné Pusztay Éva
A koleszterin szubsztituált aminoalkil étereinek előállítása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1972) (Unpublished)

Túri Norbert
A talajcsövezési beavatkozások hatása a Körösök közének vízgazdálkodására.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2022)

Túry Géza
Anatómiai, hisztológiai és hisztokémiai vizsgálatok a Rana ridibunda agyvelején.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1962) (Unpublished)

U

Udvarhelyi Péter
Structural investigation of chlorophyll complexes and gastrin analogues using spectroscopic methods.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Uherkovich Ákos
Lepidopterológiai vizsgálatok a Tisza - völgyben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

Ujhelyi Livia
Budapest gastropoda-faunája.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

Unger János
A Szahel-övezet csapadékjárásának néhány jellemzője.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

Unger János
Szeged városklímája (léghőmérséklet és légnedvesség).
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1995) (Unpublished)

Unk Ildikó
A szarvasmarha leukémia vírus transzaktivációs mechanizmusának vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Unyi Éva
Felületi rétegek kialakulásának vizsgálata Ge-H2O biner rendszerben megszaggatott galvanosztatikus polarizációs és potenciosztatikus módszerekkel.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

Uresch Ferenc
A növényi és állati eredetű élelmiszerek nitráttartalmának spektroszkópiás meghatározása, a nitrát ion akkumulációjának okai, növényi eredetű táplálékok nitráttartalma Győr-Sopron és Fejér megyében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

V

V. Tóth Mihály
Nemfehérje-alkotó aminósavat tartalmazó vazopresszin analógok szintézise.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Vadász István
Óriás idegsejtmembránok ionpermeabilitásának anyagcsere függése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

Vajda János
Az SU-csoportok és azok néhány részecskefizikai alkalmazása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Vajon Imre
Anatomiai vizsgálatok hazai lepkék idegrendszerén.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1964) (Unpublished)

Vajtai Róbert
Az inhomogén megvilágítás hatása a vanádium fém lézeres oxidációjára.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1990) (Unpublished)

Vajtai Róbert
Az inhomogén megvilágítás hatása a vanádium fém lézeres oxidációjára : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1994) (Unpublished)

Varga Antal
Hatékony eljárás Boole-függvények irredundáns normálformáinak előállítására.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1979) (Unpublished)

Varga János
Aspergillus nidulans és Aspergillus quadrilineatus összehasonlító genetikai és biokémiai analízise.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1990) (Unpublished)

Varga János
Hormonok és neurotranszmitterek immunológiai vizsgálatához szükséges vegyületek szintézise.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1982) (Unpublished)

Varga János
A ponty (Cyprinus carpio) mesonephrosának fény-, elektron- és scanning elektronmikroszkópos tanulmánya.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Varga Károly
Az immunfluoreszcencia alkalmazása a mikrobiológiában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Varga Tibor
Az időosztás egy lehetséges modellje a JATE MINSZK-22 típusú számítógépére.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Varga Zoltán
A 2-n-alkilamino-tiazolok szintézisének módszerei.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Varga Zsuzsanna
A többszórásos Xalfa-módszer és alkalmazása néhány egyszerű molekulára.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Varga Zsuzsanna
[A többszórásos Xalfa-módszer és alkalmazása néhány egyszerű molekulára] : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Varga Csaba
Vazopresszin pathogenetikai jelentőségének vizsgálata kísérletes agyödéma kialakulásában.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Varga Judit
Módosított ZSM-5 típusú zeolitok vizsgálata és alkalmazása nitrogén-oxidok átalakításában.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Varga János
Molekuláris markerek alkalmazása Aspergillus fajok genetikai és taxonómiai vizsgálatában : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1995) (Unpublished)

Varjas László
Légzésvizsgálatok az amerikai fehér szövőlepke (Hyphantria cunea drury) diapauza-bábjain.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1963) (Unpublished)

Varju Károlyné Hilbert Margit
Festékmolekula és környezete közötti kölcsönhatás tanulmányozása szilárd közegekben a molekuláris lumineszcencia módszereivel.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Varró Sándor
Szabad elektronok és intenzív fény kölcsönhatásának elméleti vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Varróné Darók Judit
Solanaceae hazai fajainak florális nektáriumai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Varsányi Zoltánné Tóth Irén
Magminták agyagásvány, kvarc, földpát és amorf anyag tartalmának vizsgálata kémiai módszerrel.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1974) (Unpublished)

Vas Mihály
A Kállósemjéni Nagymohos és Nyárias fitocönológiája, természetvédelmi helyzete.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Vas Zoltán
Dél-Alföld erdeinek természeti- és gazdasági-földrajzi értékelése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Vas Zoltán
A Fuzzy halmazok elméletének mértékelméleti és logikai megalapozása és algebrai vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Vas Zoltánné Oross Gabriella
Hosszú csapadéksorok periódusainak és trendjének elemzése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Vashegyi Ágnes
Tápanyagstressz és a 2,4-D hatása búza növekedésére és ionfelvételére.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Vass András
Szomszédcsoport részvétel vizsgálata a 16-hidroximetil-17-hidroxi szteroidok sorában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Vass András
Új növényvédőszer hatóanyagok tervezése és szintézise témakörben elért eredményekről : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Vass Imre
Az induktív rezonanciás energiaátadás vizsgálata festék-detergens modellrendszereken.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1976) (Unpublished)

Vasváry Artúr
A Balaton kialakulása, fejlődése és néhány gazdaságföldrajzi jellemzője.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1963) (Unpublished)

Velimir Nikolasev
Vizsgálatok a komplex katalízis köréből.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1965) (Unpublished)

Velősy Borbála
Gastrointestinalis hormonok és farmakonok hatásának vizsgálata Oddi sphincteren.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Veres Gábor
A génterápia potenciális alkalmazása egyes veleszületett betegségek és a HIV-1 fertőzés kezelésére : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Earlier doctoral dissertations, University of Szeged.
(1995) (Unpublished)

Veress Márton
A Csendes Óceán morfológiája, különös tekintettel néhány mélytengeri árokra és a Kelet Csendes Óceáni Hátságra.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Veress Márton
Fedett karsztosodás az Észak-Bakonyban.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Veress Mártonné Herczegh Katalin
A Hárskuti-fennsík karsztmorfológiája.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Vermes Domokos
Markov folyamatok optimális irányításáról.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1974) (Unpublished)

Veszelka Elemér
A Duna-Tisza közének talajvízföldrajza.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Vetéssy Zsuzsanna
A szervetlen telítetlen gyűrűs vegyületek elektronszerkezetének vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Vicsek Tamásné Strehó Mária
Vizsgálatok a kezdeti érték problémák numerikus megoldásával kapcsolatban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Vida László
A lejtői típusú édesvízi mészkövek morfológiai vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1993) (Unpublished)

Vigh László
Zsírsavak és zsírsavszármazékok szerepe őszi és tavaszi búzák fagyállóságában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Viharos László
Extrémális és intermediális statisztikák lineáris kombinációinak határeloszlásai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1991) (Unpublished)

Viharos László
Extrémális és intermediális statisztikák lineáris kombinációinak határeloszlásai : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Vincze Éva
Rhizobium meliloti kromoszómájának térképezése konjugációval.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Vinkler Péter
Tiokarbamid és tioszemikarbazid származékok szerkezetvizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Virágh János
Felszálló faautomaták.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Visnyovszky Éva
Új szelekciós eljárások hiánymutáns gombatörzsek izolálására és az aminosav-dependens törzsek gyakorlati felhasználásának lehetőségei.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1972) (Unpublished)

Visy Csaba
További adatok a primer alkoholok elektrokémiai oxidációjáról.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1976) (Unpublished)

Vize László
A lumineszcencia-jellemzők sávszélesség-korrekciójáról.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1964) (Unpublished)

Vizler Csaba
Graft-versus-host betegség alőidézésének és prevenciójának lehetőségei egerekben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1993) (Unpublished)

Vollár Martin
Phytochemical and pharmacological assessment of Hungarian bryophytes, with special focus on Paraleucobryum longifolium.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2023)

Vozáry Eszter
Az elektron gerjesztési energia átadásának hatékonysága fehérje-detergens rendszerekben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Vuics Tibor
Tolna megye iparföldrajza.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1967) (Unpublished)

Vágvölgyi Csaba
Sejtmagizolálás és sejtmagátvitel mikroszkópos gombákban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1990) (Unpublished)

Vágvölgyi Sándor
Felszálló fatranszformációk kompozíciói.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1987) (Unpublished)

Vágvölgyi Csaba
A Mucor nemzetség genetikai és taxonómiai vizsgálata molekuláris markerek alkalmazásával.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1995) (Unpublished)

Vágvölgyi Sándor
Reguláris szűkítésű determinisztikus top-down fatranszformátorok : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1995) (Unpublished)

Vámos Károly
A Fehértó-A avarkori temető embertani elemzése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1966) (Unpublished)

Váradi Anikó
The effect of cancer on the synthesis and carbohydrate composition of serum Ó1-antichymotrypsin.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1993) (Unpublished)

Váradi Györgyi
Peptidek szerepe az immunológiai felismerésben : szintézis, konformációs és immunológiai vizsgálatok.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1993) (Unpublished)

Várhelyiné Zsuga Katalin
A Gerje-Perje vízgyűjtőrendszer Rotatoria és Entomostraca faunájának vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Várkonyi Bernát
A montmorillonitok üledéktérfogata szerves folyadékokban.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1961) (Unpublished)

Várkonyi Zoltán
Az elektron gerjesztési energia vándorlásának vizsgálata viszkozus keverékoldatokban a fluoreszcencia-kioltás és polarizáció alapján.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

Várkonyi Zsuzsanna
SV 40 enhancer szekvencia in vivo és in vitro vizsgálata alacsonyabb rendű eukariota, élesztő sejtekben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1987) (Unpublished)

Várkonyi Zoltánné Bálint Erzsébet
Kis viszkozitású festékoldatok fotolumineszcenciájának kioltása szerves és szervetlen kioltó anyagokkal.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1967) (Unpublished)

Vármonostori Endre
Reláció-mintaalgebrák függvényteljessége.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Vármonostory Endre
Mintafüggvények funkcionális teljessége.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Végh Gyula
A hódmezővásárhelyi (Nagyszigeti) szikesek természetföldrajzi vizsgálata hasznosításuk szempontjából.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1963) (Unpublished)

Végh Ágnes
Prostaglandin synthetase gátlók és a morphin hatásának vizsgálata izolált ganglionon.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1980) (Unpublished)

Végh Joachimné Varga Izabella
Szeged-környéki szikes vizek phytoplanktonjának qualitatív vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1965) (Unpublished)

Vértesi Adél
A karboxipeptidáz A jellemzése, rögzítése; szintetikus reakciók vizsgálata szerves oldószeres közegben.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1999) (Unpublished)

Víg Éva
Halak antioxidatív enzimrendszerének biokémiai vizsgálata fiziológiás valamint patológiás körülmények között.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1988) (Unpublished)

Völgyesi László
A nitrogén-monoxid és a szén-monoxid kölcsönhatásának vizsgálata hordozott nemesfém katalizátorokon.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Vörös Erika
A mágneses rezonanciás angiográfia és a komputertomográfiás angiográfia alkalmazása éreredetű neurológiai kórképekben.
Doctoral thesis (PhD), Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1999) (Unpublished)

Vörös Lajosné Balogh Katalin
Nehézfémek akkumulációja és koncentrációváltozása balatoni állatokban.
Earlier doctoral dissertations, University of Szeged.
(1982) (Unpublished)

Vöröss László Zsigmond
Középső-Drávasiki holtágak cönológiai és florisztikai vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1964) (Unpublished)

W

Wagenhoffer Vilmos
A Gerecse természeti földrajza.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

Walkovszky Attila
Néhány lágyszárú növény intercepciója, és ennek jelentősége a vízforgalomban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Warvasovszky Emil
A Mezőföld madárélete.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Weisz Imre
A kokain térszerkezetéről.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1961) (Unpublished)

Wenger Sándor
Adatok az avarkor népességének anthropológiájához: I. Előszállás-Bajcsihegy avarkori temető embertana. II. Szentes-Kaján népvándorláskori népességének embertani típusai (VII-VIII. szd.).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1966) (Unpublished)

Wiegand Teodóra
A hiperbolikus sík egy analitikus modellje és alkalmazása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1989) (Unpublished)

Wilhelm Márta
Citoszkeletális és citoplazmatikus fehérjék eloszlása a varangy (Bufo marinus) retinában: sejtes lokalizáció, kvantitatív morfológia és neurokémiai kódrendszer.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1993) (Unpublished)

Wilhelm Márta
Kvantitatív morfológiai és neurohisztokémiai vizsgálatok kétéltűek és hüllők retináján : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Wittmann Gyula
Módosított Raney-nikkel katalizálta enantioszelektív hidrogénezések.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1987) (Unpublished)

Wittmann Gyula
Módosított Raney-nikkel katalizálta enantioszelektív hidrogénezések. Nagyhatékonyságú oxidációs eljárások vizsgálata : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Wu Sheng-Cheng
The structure, organization and expression of plant histone H3 genes.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1989) (Unpublished)

Z

Zalotai Lajos
A propán termikus bomlására és inhibiciójára végzett vizsgálatok.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Zarándi Márta
Vizsgálatok a flavonoid kémia körében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Zentay Tibor
Békés megye északi részén végzett agrogeológiai kutatás összefoglaló értékelése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Zerginé Gombos Mária Valéria
Alkidgyanta frakciók tulajdonságainak és szuszpenziókra gyakorolt hatásának vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1963) (Unpublished)

Zevallos Martha Cecília García
Modification of thymocytes plasma membrane affects desaturases activities.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1987) (Unpublished)

Zimányi László
Az elektrokróm abszorpcióváltozás kinetikája és az elektromos tér konfigurációja fotoszintetikus membránokban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Zoltai Attila
Új szerkezetű szteroid folyadékkristályok szintézise és mezogén tulajdonságainak vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

Zsednai József
A trigonális szelén néhány fotoelektromos tulajdonságának vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

Zsednai Ágnes
Elegyadszorpciós csereegyensúlyok különböző felületi tulajdonságú szorbenseken.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Zsengellér Zsuzsanna
Toward improved gene transfer to the lung.
Doctoral thesis (PhD), Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1998) (Unpublished)

Zsiga Attila
Szeged beépítettségének városklimatológiai és urbanisztikai vonatkozásai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Zsigó István
Vibrációs szárítás az élelmiszeriparban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Zsigó József
Benzpirán vázas vegyületek szintézise és módszerek a vegyületcsalád biológiai aktivitásának tesztelésére.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Zsigóné Bán Annamária
A zöldborsó színének komplex vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

Zsilinszky Tibor
Magyarország kétéltűinek (Amphibia) összehasonlító haematológiai vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Zsilkó Katalin
Kiszombor B. kora-Árpádkori és Kisszállás-Templomdomb XI-XIX. századi temetők embertani vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1966) (Unpublished)

Zsulán Ágnes
Vizsgálatok saválló acélok lyukkorróziós sajátságainak megállapítására.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1974) (Unpublished)

Zádor Ernő
Dohánykalluszok auxinfüggésének és fenolanyagcseréjének kapcsolata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Zádori Zoltán
Víziszárnyas eredetű parvovírusok genomjának jellemzése.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Á

Ábrahám Tamásné Gulyás Magdolna
Spektroszkópiai tulajdonságok és az elektrongerjesztési energia vándorlásának tanulmányozása fluoreszkáló lizozim-fluoreszcein izotiocionát komplex rendszeren.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Ács Gábor
A propilén hatása a propilaldehid termikus bomlására.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1965) (Unpublished)

Ádám Géza
A mikroerek adenilát cikláz aktivitásának változása kísérletes agyödémában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Ádám Géza
Sejtváz fehérjék vizsgálata idegsejtekben : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Ádám Éva
Dohány fitokróm A gének izolálása és a kifejeződésüket szabályozó mechanizmusok azonosítása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1993) (Unpublished)

Ádám Éva
Dohány fitokróm gének kifejeződését szabályozó mechanizmusok azonosítása : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

É

Ésik Zoltán
Eldönthetőségi kérdések a fatranszformációk körében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Ó

Ódor József
Új eljárás gombamutánsok feldúsítására antifungális alkaloidokkal.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1974) (Unpublished)

Ö

Öktem Huseyin Avni
Molecular characterization of mu opioid receptors by affinity labeling.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1990) (Unpublished)

Ötvös Ferenc
Biológiailag aktív heterociklusos vegyületek szintézise és tríciumjelölése : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Ötvös Ferenc
Morfinvázas mű és delta szelektív opioid ligandumok tríciálása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1992) (Unpublished)

Öveges István
A szántóföldi növénytermesztés helyzete a zalaegerszegi járás termelőszövetkezeti gazdaságaiban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1967) (Unpublished)

Ő

Őszi Erika
Az Arabidopsis E2FB transzkripciós faktor funkcionális jellemzése.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

This list was generated on 2024. május 20. 05:35:51 CEST.