Items where Subject is "01.03. Physical sciences"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Z
Number of items at this level: 85.

A

Ambrus Edit
Nuclearis medicinai eljárások alkalmazása a központi idegrendszer vizsgálatában.
[Thesis] (Unpublished)

B

Balogh Nándor
Fotoszintetikus membránok szerkezetének vizsgálata spin jelző ESR módszerrel.
[Thesis] (Unpublished)

Bartha Ferenc
AB initio módszerek kidolgozása és alkalmazása kiterjedt elektronrendszerek vizsgálatára.
[Thesis] (Unpublished)

Benkő Zsolt István
Femtoszekundumos fényimpulzusok terjedésével kapcsolatos jelenségek. Különbségi frekvencia keltése (DFG) AgGaS2 és AgGaSe2 kristályban.
[Thesis] (Unpublished)

Bogár Ferenc
Lokalizált pályák alkalmazása a többtest perturbációszámításban.
[Thesis] (Unpublished)

Bogár Ferenc
Nagy molekulák és polimerek elektronszerkezetének ab initio vizsgálata : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Bor Pálné Báli Katalin
Tudományos tevékenység összegző tézisei. Amorf vanádium-oxidok előállítása és minősítése : Mikrostruktúrák lézeres leválasztása. Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

C

Csete Mária
Polimerek felületmódosítása és folyadékok ablációja excimer lézeres besugárzással.
[Thesis] (Unpublished)

Czirják Attila
Wigner functions in quantum optics.
[Thesis] (Unpublished)

D

Dóka Ottó
Vizsgálatok a fototermikus effektus fotoakusztikus spektroszkópiai és anyagvizsgálati alkalmazására.
[Thesis] (Unpublished)

Dömötör Gyula
Átmeneti fém komplexek elektronszerkezetének számítására alkalmas módszerek kidolgozása és vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

E

Erdélyi Miklós
Resolution enhancement techniques in optical microlithography based on multiple imaging.
[Thesis] (Unpublished)

Erostyák János
Lumineszcencia folyamatok dinamikájának vizsgálata időbontott spektroszkópiai módszerekkel.
[Thesis] (Unpublished)

F

Farkas György
A radio-farmakonokkal végzett diagnosztikai vizsgálatok szervdózisai.
[Thesis] (Unpublished)

Farkas Zsuzsa
Lézerfestékek lumineszcencia-polarizációja.
[Thesis] (Unpublished)

G

Gergely Csilla
Töltésmozgások és fotociklus a vad típusú és mutáns bakteriorodopszinban.
[Thesis] (Unpublished)

Gingl Zoltán
1/F-zaj és sztochasztikus rezonancia vizsgálata analóg és numerikus módszerekkel : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Gingl Zoltán
1/f zaj generálása a Brown-mozgás skálázása alapján.
[Thesis] (Unpublished)

Gogolák Zoltán
Impulzusfront-torzulás mérése optikai elemekben femtoszekundumos feloldású repülési-idő interferometriával.
[Thesis] (Unpublished)

Gyulai Gábor
Lipid metabolizmust módosító vegyületek hatása a fotoszintézis második fotokémiai rendszerének aktivitására.
[Thesis] (Unpublished)

H

Hack Szabolcs
Intenzív lézerimpulzussal kölcsönható atomi és szabad elektronok dinamikája és sugárzása.
[Thesis]

Heszler Péter
Kis divergenciájú, rövid impulzusidejű nitrogén lézerimpulzusok előállítása.
[Thesis] (Unpublished)

Hilbert Margit
[Festékmolekula és környezete közötti kölcsönhatás tanulmányozása szilárd közegekben a molekuláris lumineszcencia módszereivel] Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Ho Hoang Thuy
Jódizotópokkal jelzett hippurán, 99m-Tc-mal jelzett makroaggregát anyagcseréjének vizsgálata és dozimetriája felnőttek és gyermekek esetében.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Jenőné
Modell - módszer alkalmazása egy szaktudományon belül (Fizika).
[Thesis] (Unpublished)

J

Juhász Tibor
Direkte Messung der Lebensdauer optischer Phononen mit Pikosekunden-Laserpulsen : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Juhász Tibor
Optikai fonon élettartamának mérése pikoszekundumos impulzusokkal.
[Thesis] (Unpublished)

K

Kis Zsolt
Nemklasszikus állapotok keltése és tulajdonságaik vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss László
Zajmérések vanádiumpentoxid egykristályokon.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss Endre
Az elektromos áram hatásainak vizsgálata félvezetőkben és gázokban : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss László Iván
A termolumineszcencia és az elektronspin-rezonancia módszer alkalmazása az élelmiszerek besugárzottságának vizsgálatára.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss L. László
Pulzáló változócsillagok fizikai paramétereinek és csillagfejlődési állapotának meghatározása többszín-fotometriai és spektroszkópiai módszerekkel.
[Thesis] (Unpublished)

Klebniczki József
Ultrarövid fényimpulzusok előállítása rövid rezonátorú kioltott festéklézerben és haladóhullámú erősítőben.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Gábor
Nitrogén-lézer elektromos gerjesztő rendszerének vizsgálata és optimalizálása.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Károly
Fékezőpotenciál analizátorokkal rakétán végzett mérések elmélete és kiértékelése.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Zoltán
A lézerek működési alapjainak és a lézersugárzás alkalmazásainak tanítása.
[Thesis] (Unpublished)

Kunsági-Máté Sándor
Adalékok a fluoreszcencia polarizációjának elméletéhez.
[Thesis] (Unpublished)

Kunsági-Máté Sándor
Anyagszerkezet vizsgálatok kvantumkémiai módszerekkel különös tekintettel az anyag összefüggő spektroszkópiai és konformációs tulajdonságaira : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Kálmán László
A bakteriális reakciócentrum-fehérje protonfelvétele.
[Thesis] (Unpublished)

Kántor Zoltán
Dynamics of laser-induced thin film machining process.
[Thesis] (Unpublished)

L

Lajkó Péter
Inhomogén rendszerek lokális kritikus viselkedése.
[Thesis] (Unpublished)

Loboda Csilla
A gratonit természetes ásvány néhány elektromos-, dielektromos- és fotoelektromos tulajdonsága.
[Thesis] (Unpublished)

Ludwig János
Nukleozid 5'-foszfodikloridátok szintetikus alkalmazása pppA2'p5'A2'p5'A szintézise.
[Thesis] (Unpublished)

M

Miklós Erzsébet
A szőlő kálium transzportja.
[Thesis] (Unpublished)

Mogyorósi Péter
Átmeneti fémek (V, W, Mo) CW CO2 lézeres oxidációja.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár Miklós
[Szerves festéket tartalmazó detergens (micella)-rendszerek stabilitásának vizsgálata] : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Morvay Zita
Színkódolt Doppler ultrahangvizsgálatok a perifériás érelváltozások kimutatásában.
[Thesis] (Unpublished)

Moustafa Said Hussien Sayed
Amorphous carbon (a-C:H): atomic bonding structure, electrical and optical properties.
[Thesis] (Unpublished)

Márki-Zay János
Anyagszerkezeti modellek kristálymodellek.
[Thesis] (Unpublished)

N

Nagy László
Fotoszintetizáló membránok fizikai-kémiai állapotának jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Endre
A transbrachialis katéterezés technikája és lehetőségei a digitális szubtrakciós angiográfia és a radiológiai intervenciók területén.
[Thesis] (Unpublished)

Nádházi Ágnes
V2O5 egykristály és V fém felületén lézerfénnyel keltett mikroplazma spektrális és dinamikai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Német Béla
Szilárd oldatba (PVA) ágyazott festékek hosszú élettartamú sugárzásánál tapasztalható sajátosságok tanulmányozása.
[Thesis] (Unpublished)

Német Béla
A molekuláris lumineszcencia és az atomi emisszió időbeli vizsgálata. Az időbontás és a belső standardok alkalmazása az emissziós analitika terén : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

O

Osváth Szabolcs
Töltésszétválasztás és fotociklus fotoszintetikus reakciócentrumokban.
[Thesis] (Unpublished)

P

Pelle Béla
Au-Si, Ag-Si és Al-Si Schottky-átmenetek vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Pintémé Dr. Csordás Tóth Anna
Alumíniumhidroxidok és -oxidok, valamint bauxitásványok szerkezetének kutatása elektronsugaras módszerekkel : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Polanek Róbert
Dosimetric Analysis of a Laser Accelerated Electron Beam and Optimization of FBX Chemical Dosimeter.
[Thesis]

Páli Tibor
A myelin bázikus fehérje által aggregált vezikulákban lelassul a lipidek laterális diffúziója.
[Thesis] (Unpublished)

Pölös Endre
A Conyza (Erigeron) canadensis cronq (L.) herbicid-rezisztenciája.
[Thesis] (Unpublished)

R

Ráksi Ferenc
Ultrarövid fényimpulzusok előállítása térbeli lyuk-égetett elosztott visszacsatolású festéklézerrel.
[Thesis] (Unpublished)

Rátkai Sándor
Szelén vékonyrétegek fotovezetése.
[Thesis] (Unpublished)

S

Seres József
1-3 ps-os lézerimpulzusok előállítása kétfokozatú festéklézer-rendszerrel.
[Thesis] (Unpublished)

Seres József
Kétfokozatú festéklézer-erősítő-rendszer tervezése és alkalmazása : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Simon Péter
Ultrarövid festéklézer impulzusok előállítása és erősítése.
[Thesis] (Unpublished)

Somogyi Sándor
Az optika tanítása különböző országok középiskoláiban.
[Thesis] (Unpublished)

Szablics Bálint
A kvantummechanika és a szilárdtestfizika tanítása a gimnáziumban.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Andrea Csilla
Ragulation of the blood-brain barrier permeability: studies on in vitro and in vivo models.
[Thesis] (Unpublished)

Szabóné Nagy Andrea
Foszforellátás hatása a búza csíranövény foszfor metabolizmusára.
[Thesis] (Unpublished)

Szalma Ferenc
Hierarchikus és rendezetlen rendszerek kritikus viselkedése.
[Thesis] (Unpublished)

Szil Elemér
[Lézerfénnyel keltett relaxációs folyamatok vizsgálata vanádiumpentoxid egykristályban] : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Száraz Sándor
A bakteriorodopszin, mint lehetséges anionpumpa.
[Thesis] (Unpublished)

Szűts Viktória
Doxorubicin-transzferrin konjugátum kölcsönhatása transzformált sejtekkel.
[Thesis] (Unpublished)

Séra Teréz Emese
Izotópdiagnosztikai képalkotó berendezések minőségellenőrzése.
[Thesis] (Unpublished)

T

Tandori Júlia
A kinon-akceptor komplex működése fotoszintetizáló baktériumok reakciócentrumaiban.
[Thesis] (Unpublished)

Tarnóczi Tibor
Módosító elemek hatásának vizsgálata az NCO és a metanol viselkedésére Rh(111) felületen modern spektroszkópiai módszerekkel.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Zsolt
Laser induced forward transfer (lift) of metals, ceramics and compound semiconductors.
[Thesis] (Unpublished)

Török Miklós
[A lumineszkáló oldatok valódi spektrális hatásfokára vonatkozó újabb vizsgálatok] : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

V

Vajtai Róbert
Az inhomogén megvilágítás hatása a vanádium fém lézeres oxidációjára.
[Thesis] (Unpublished)

Vajtai Róbert
Az inhomogén megvilágítás hatása a vanádium fém lézeres oxidációjára : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Varga Zsuzsanna
[A többszórásos Xalfa-módszer és alkalmazása néhány egyszerű molekulára] : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Velősy Borbála
Gastrointestinalis hormonok és farmakonok hatásának vizsgálata Oddi sphincteren.
[Thesis] (Unpublished)

Vo De Van
Assessing Inductive Reasoning, Scientific Reasoning and Science Motivation: Cross-Sectional Studies in Vietnamese Context.
[Thesis]

Vörös Erika
A mágneses rezonanciás angiográfia és a komputertomográfiás angiográfia alkalmazása éreredetű neurológiai kórképekben.
[Thesis] (Unpublished)

Z

Zsednai József
A trigonális szelén néhány fotoelektromos tulajdonságának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

This list was generated on 2022. július 6. 20:59:03 CEST.