Items where Subject is "01.04. Chemical sciences"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | Ó | Ö
Number of items at this level: 592.

A

Abd Elhameed Heba Alaa Eldeen Hosiny
Artificial metallonucleases - molecular tools for gene therapy of cancer.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2020)

Abdul-Karim Laith A.
Optimization approach of dissolving pulp and its esterified derivative preparation from new resources.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1994) (Unpublished)

Aczél Attila
Az epesav-ketonok és oxinjaik Schmidt- és Beckmann-átrendeződésének összehasonlító vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Adamkovich István
A modell-módszer lehetőségei a természettudományos megismerésben, különös tekintettel a kémia tanításának világnézeti problémáira.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1979) (Unpublished)

Adi Basel
Nem fehérjeeredetű aminosavakat tartalmazó neuropeptid analógok szintézise és vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1996) (Unpublished)

Agócs Pál
1,5-dimetil-tropinon és származékainak szintézise.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1966) (Unpublished)

Albert Sándor
Tapasztalatok és meggondolások a középisklolai franciaoktatás korszerűsítésével kapcsolatban (Kontrasztiv nyelvészeti és fordítástani eredmények felhasználásának lehetőségei).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1979) (Unpublished)

András Gizella
A Kinetikus Izotóp Módszer alkalmazása a foszfátanyagcsere és transzport szimultán vizsgálatára vörösvértest esetében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Apróné Török Ibolya
Imidazoltartalmú ligandumok és inozitolszármazékok kölcsönhatása réz(II)- cink(II)- és nikkel(II)ionokkal: egyensúly, szerkezet, hidrolitikus aktivitás.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2002) (Unpublished)

Aranyi Anita
Poliszacharid és ciklofruktán típusú királis állófázisok alkalmazása enantiomerek elválasztására.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Azzidani Awad Mohamed
Presynaptic regulation of noradrenergic transmission: the role of sodium-pump and sodium/calcium exchange.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1993) (Unpublished)

B

Bacsa Ildikó
Ösztrán vázas vegyületek A- és D-gyűrűben történő módosítása.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2018) (Unpublished)

Baji Ádám
Szteránvázhoz kondenzált nitrogéntartalmú heterociklusok szintézise bifunkciós nemi hormon származékokból.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2018) (Unpublished)

Bajnóczi Éva Gabriella
Chemistry of Some Amphoteric Cations (Sn2+; Pb2+; Cr3+) in Hyper-Alkaline Aqueous Solutions.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Bakos Tamás
Koleszterinszint-csökkentő hatású vegyületek előállítása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1992) (Unpublished)

Baksay Iván
Spectrographic determination of major constituents in coal and fly ASH and slag by solution excitation.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Balog Ádám
Félvezető elektródok optoelektronikai tulajdonságainak tanulmányozása.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

Balogh Károly
Melanocit-stimuláló hormon fragmensek és analógok szintézise.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Balogh Ria Katalin
Transcriptional Activator CueR Protein: Purification, Characterization and Potential Bioanalytical Application.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2020) (Unpublished)

Baláspiri Lajos
Alfa-14C-etilbenzol és szek-n-butilbenzol folyadékfázisú kompetitív oxidációjának a vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1964) (Unpublished)

Balázs János
Nátrium-karbonát hatása a bentonit frakciók ioncserélőképességére.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1964) (Unpublished)

Balázsik Katalin
Prokirális ketonok heterogén katalitikus enantioszelektív hidrogénezése.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2001) (Unpublished)

Bara Tamásné Herczegh Ottilia
Műszeres és érzékszervi vizsgálatok egyes sajtok minőségkövetésében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2002) (Unpublished)

Barna Dóra
Referenciaértékek származtatása a kísérleti és számításos kémiában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Barthos Róbert
A Zr02 -Si02 és a Zr02 -Ti02 vegyes oxidok és szulfátozott származékaik savas és katalitikus tulajdonságai.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2002) (Unpublished)

Bartók Mihályné Bozóki Gizella
Vizsgálatok az 1,3-klórhidrinek bázisok hatására végbemenő átalakulásának mechanizmusa területén.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1979) (Unpublished)

Basa Erzsébet
Vizes közegű kaolin szuszpenziók ülepedési sajátságai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1972) (Unpublished)

Bata Péter
Heterogenizált fém-ftalocianin komplexek katalitikus alkalmazásai.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Batta István
Félvezető oxidok katalitikus és hordozó sajátságainak vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1961) (Unpublished)

Bayer Jenő
A reszerpin átalakulástermékei.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1958) (Unpublished)

Bencsik Gábor
Vezető polimereken alapuló fotokatalitikus hatású összetett elektródok előállítása, jellemzése és lehetséges alkalmazásai.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2012) (Unpublished)

Benkő Mária
Tenzidek zárványkomplex képződésének vizsgálata folyadékfázisban és adszorpciójuk tanulmányozása szilárd/folyadék határfelületen.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Bereczkné Urbán Mónika
Szén nanocsövek szintézise mezoporózusos szilikátokban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2005) (Unpublished)

Beregszászi Tímea
Heteropolisavak alkalmazása szerves kémiai átalakulásokban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2001) (Unpublished)

Berger Ferenc
A fermentációs citromsav-előállítás vizsgálata szacharóz alapon Aspergillus nigerrel.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1989) (Unpublished)

Berger Ferenc
Multimolekulás adszorpciós rétegek szerkezete, termodinamikája és szerepe a kolloid stabilitásban.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1999) (Unpublished)

Berkecz Róbert
Enantiomerek királis elválasztása és megkülönböztetése.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2011) (Unpublished)

Berkes Mária
A hidrogén-peroxid és az uranil(VI)ion közti kölcsönhatás vizsgálata az urán által katalizált polarográfiás nitrátredukcióról.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1974) (Unpublished)

Berkesi Ottó
Cink-(2-etil-hexanát)-ok szerkezete és spektroszkópiai tulajdonságai az infravörös tartományban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Berki Péter
Szervetlen fém-oxid alapú szén nanocső nanokompozitok előállítása és vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2017) (Unpublished)

Bernáth Gábor
Térszerkezeti vizsgálatok a morfinvázas alkaloidok körében.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1961) (Unpublished)

Bessar Badiaa Abd El-Rahman
Effect of food technological processing on residue of some pesticides in some plant foods.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1992) (Unpublished)

Biczók László
A 2-pentanon primer fotokémiai átalakulásainak vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Binshahna Saeed Omer
Preparation of certain aryl alkyl ketones.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Bite Pál
A Neber féle átalakulások vizsgálata a 2-aceto-furan-oximon.
Earlier doctoral dissertations, University of Szeged.
(1948) (Unpublished)

Boa János
Acetil-fluorid elektrokémiai fluorozásának tanulmányozása vízmentes hidrogén-fluoridban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Boga Endre
A benzaldehid folyadékfázisban történő autooxidációja Co-(Ac)2, CoCl2(KinCl)2 és CoCl2Kin2 katalizátorok jelenlétében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1965) (Unpublished)

Boga Györgyi
Különböző vesekövek ultramikro-kémiai, infravörös spektroszkópiai, röntgendiffrakciós, termikus analízisének összehasonlítása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Boga Endréné Hornok Katalin
Klinikai kémiai referencia értékek meghatározásának módszertani vonatkozásai.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Bohner Bíborka
Kalciumiontartalmú csapadékok mintázatképződése.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2017) (Unpublished)

Borsné Pető Judit
Prosztaciklin és thromboxán A2 metabolitok mérése vérplazmában, valamint a meghatározás jelentősége az érelmeszesedéssel járó folyamatok jellemzésében.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Borsodi Loránt
Aktin kémiai tulajdonságainak a vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1947) (Unpublished)

Bottka Sándor
Nukleozid-5'-foszfodiamidátok.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Bozsó Ferenc
Oxidációs reakciók vizsgálata ón-dioxid-króm-oxid katalizátorokon.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Bozóki Ferenc
Nitrogéntartalmú szerves vegyületek hatása a vas korróziójára kén-hidrogént tartalmazó elektrolitokban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1976) (Unpublished)

Boór Lajosné
Ipari célú szintézisvizsgálatok kortikoidok előállítására.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

Buchholcz Balázs
Módosított titanát nanocsövek szerkezete és stabilitása: ioncsere, adalékolás és heterostruktúrák.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2019) (Unpublished)

Bucsi Imre
Diolok átalakulásai elektrofil katalizátorokon, szilíciumtartalmú szerves vegyületek katalitikus átalakulásai, fullerének kémiai átalakulásai : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Bucsi Imre
Diolok átalakulásai zeolitokon.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Budai Balázs
Semleges sók befolyása híg savak hydrogén-ion concentrátiójára. Ionhydrátvíz quantitatív meghatározása.
Earlier doctoral dissertations, Kolozsvári Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem (1881–1919).
(1921) (Unpublished)

Budavári Viktória
Módosított felületű elektródok.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Budó Éva
A szorbinsav és a mukonsav homogén katalitikus hidrogénezése pentaciano-kobaltát(II) jelenlétében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Bugris Valéria
Dehydration-rehydration induced structural changes in pristine and composite layered double hydroxides.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Bugyi László
A CO, NO és Mo közötti kölcsönhatás vizsgálata téremissziós mikroszkópban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Buzás István
Szubsztituensek hatása a borazinok elektronszerkezetére.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

Bánsági Tamás
Néhány halogén oxisav só termikus bomlásának kinetikai tanulmányozása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1967) (Unpublished)

Bánsági Tamás
Konvektív instabilitás a klorit-tetrationát rendszerben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2005) (Unpublished)

Bárdi István
Nitrogénmonoxid hatása az acetaldehid termikus bomlására.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1963) (Unpublished)

Bátyai Jenő
A H2O2-H2S2O8 rendszerben fellépő indukciós reakcióról.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1964) (Unpublished)

Bélteky Péter
Különböző méretű és felületi borítottságú ezüst nanorészecskék aggregációjának és toxicitásának kapcsolata bioreleváns körülmények között.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

Béres Attila
Bázikus mikropórusos katalizátorok előállítása és vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Börcsök Sándor
Egyes félvezető oxidok katalitikus és félvezető sajátságainak vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1967) (Unpublished)

Bőti Zsuzsanna
A tallium(III) ionok és a hidrogén-peroxid közötti reakcióról.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

C

Chass Gregory A.
Configurational isomers and conformational structures of lycopene.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2001) (Unpublished)

Chinorai Mária
Gyűrűs acetálok kémiája.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1962) (Unpublished)

Csankó Krisztián
Stereoselective synthesis and self-assembling capabilities of heterocyclic cinnamic acids.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Csanálosiné Németh Márta
A tojáshéj lipoidjainak vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Csapó Zsuzsanna
Nemfehérjealkotó aminósavakat tartalmazó egyszerűbb "releasing és inhibiting hormonok" szintézise és vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Cseh Ferenc
Fehérje és zsír kinyerése húsipari melléktermékekből, különös tekintettel a csontok préselésére.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

Cseh István
Hazai gyártmányú alúmínium és alúmíniumötvözetek savas közegben való korróziójának vizsgálata kalibrált vezetőképességi módszer segítségével.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1961) (Unpublished)

Csekő József
Újabb stabilis paramágneses vegyületek szintézise és felhasználása biológiai jelölésre.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Csendes Zita
Redox-active bioinspired catalysts – syntheses, characterisation and an application.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Cserényi József
A metán bomlása és a metán - szén-dioxid reakció vizsgálata hordozós nemesfém katalizátorokon.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Cserényi Szabolcs
Aktivált ketonok cinkona alkaloidokkal módosított heterogén katalitikus enantioszelektív hidrogénezése, folyamatos áramú rendszerben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2011) (Unpublished)

Csikkel Csabáné Szolnoki Anna
Nitrát- és nitritionok redukciója nátrium-ditionittal.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Csiszár Marika
Szilárd fázisú fullerének elektrokémiája és bioelektrokémiai alkalmazása.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Csonti Ferenc
Összefüggések a malmi rendszerlisztek diszperzitásfok eloszlása és kémiai tulajdonságai között.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1966) (Unpublished)

Csákiné Tombácz Etelka
Huminsavak és alkálifém-humátok kolloidkémiai sajátságainak vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Csáti Sándor
Normál propanol elektrokémiai oxidációjának néhány sajátsága.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Csütörtöki Renáta
Syntheses and transformations of carbamatoalkylnaphthols prepared via modified Mannich reactions.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2012) (Unpublished)

Czene Anikó
A colicin E7 nukleáz domén, mint egy lehetséges mesterséges metallonukleáz alapja.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Czombos József
Aminomalonsav peptidek szintézise.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1967) (Unpublished)

Czukor Bálint
Adatok a helyettesítők hatásához a kalkonképződés és a Darzens kondenzáció esetében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1963) (Unpublished)

D

Daku Lajos
Félnedves fénymásolópapírok továbbfejlesztése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

Dancs Ágnes
New peptide-type tripodal ligands and their metal complexes: Synthesis, thermodynamic and structural study, application in catalytic function.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2017) (Unpublished)

Darula Zsuzsanna
Design, synthesis and tritium labeling of conformationally constrained delta opioid peptides.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(1999) (Unpublished)

Darwish Nabila Abd El Hakim
Factors affecting textile cord-rubber adhesion.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1993) (Unpublished)

Darányi Mária
Nanostrukturált vékonyrétegek előállítása és vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2011) (Unpublished)

Deme István
Kis mennyiségű adalékanyagok hatása az epoxigyanták tulajdonságaira.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Demjén András
Izocianid alapú egyedényes módszerek kidolgozása.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2018) (Unpublished)

Dobrovolszky Andrásné
A ciklohexanolnak és a ciklohexanonnak a VIII. csoport fémeivel és réniummal katalizált átalakulása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Dobó Dorina Gabriella
Soft- és hard templáttal szintetizált mezopórusos oxidok előállítása, jellemzése és felhasználása.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2018) (Unpublished)

Dombi György
NMR sift technika és alkalmazása a szerves vegyületek konformációjának meghatározásában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Domokos Tamás
Organikus közegű kaolin szuszpenziók ülepedésének vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1974) (Unpublished)

Dormán József
A habok alapvető tulajdonságainak tanulmányozása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Dreveni Irén
A n-propilalkohol gőzfázisú heterogén katalitikus oxidációjának tanulmányozása NiO katalizátorokon.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Dudás Csilla
Complex formation between calcium and hydroxy/oxocarboxylates in neutral and highly alkaline aqueous solutions.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2018) (Unpublished)

Dékány Imre
Intermolekuláris kölcsönhatások vizsgálata különböző oldószer-polimer elegyekben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1972) (Unpublished)

Dózsai László
Újabb adatok a Kostanecki-reakció mechanizmusához.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

Dömök Márta
Az etanol gőzreformálása Al2O3 hordozós nemesfém katalizátorokon.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2008) (Unpublished)

Dömötör Orsolya
Rákellenes gallium- és platinafém komplexek oldatkémiája, kölcsönhatásuk vérszérum-fehérjékkel és DNS-sel.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Dörnyei Ágnes
Potenciális inzulinutánzó oxovanádium(IV)- komplexek (bio)speciációja.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2008) (Unpublished)

E

Egyed József
Újabb 4-nitro-2-hidroxi-ketonok előállítása Fries-reakcióval.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1962) (Unpublished)

El-Fadaly Husain Abdallah Mohamad
Fermentation of thermostable alkaline proteinase.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1993) (Unpublished)

El-Reyani Nasruddin Emhemed
Effect of different Potassium channel inhibitors on the outcome of experimental coronary artery occlusion.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2000) (Unpublished)

Endrődi Balázs
Szerkezeti tényezők hatása a vezető polimerek termoelektromos tulajdonságaira.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Erdőhelyi András
A metán képződésének vizsgálata a szén-dioxid hidrogén reakciójában néhány hordozott fémkatalizátoron.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Erdőhelyi Ágota
2,4-diacetoxi-6-hidroxi-propiofenon KOSTANECKI--ROBINSON-reakciója.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

F

Farkas Judit
Az azoetán unimolekulás bomlási sebességi állandójának meghatározása az azoetán - izobutén rendszerben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Farkas Mária
A montmorillonit kationcserélőképessége és elektrokémiai sajátságai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1964) (Unpublished)

Farkas András Attila
Környezetszennyező szerves anyagok adszorpciója hidrofil/hidrofób rétegszilikátokon és fotokatalitikus lebontásuk TiO2 szuszpenzióban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2001) (Unpublished)

Farkas Arnold Péter
A Mo2CMo(100) rendszer oxidációjának és adszorpciós tulajdonságainak vizsgálata foton-, elektron- és ion-spektroszkópiai módszerekkel.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2007) (Unpublished)

Fazekas Gábor
Pszichoenergizáló hatású hidrazin-származékok szintézise.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1966) (Unpublished)

Felföldi Károly
Ciklohexén PRINS-reakciója.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Felföldi Károly
Cikloolefinek Prins reakciója. Rh és Ru komplexek szerveskémiai átalakulásokban : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Felián Borbála
Kőolaj-víz rendszer emulzióképződésének és a képződött makroemulziók kolloidkémiai tulajdonságainak meghatározása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Ferencz Zsolt
Mechanochemical Preparation and Structural Characterization of Layered Double Hydroxides and their Amino Acid-Intercalated Derivatives.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2016) (Unpublished)

Ferke András
Láncvégződés és öninhibíció a propán termikus bomlásának kezdeti szakaszában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1974) (Unpublished)

Feuer György
A chromi komplexek szerkezete és fényelnyelése közötti összefüggés.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1945) (Unpublished)

Fodor Gábor
Enantiomerelválasztás ciklodextrin alapú királis szelektorokkal.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Fodor Krisztina
A metán katalitikus átalakítása hordozós nemesfém és alkálifém-molibdát katalizátorokon.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2001) (Unpublished)

Frank Éva
Ösztránvázas D-szekoszteroidok gyűrűzárási reakciói.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2000) (Unpublished)

Frey Krisztina
Arany/átmenetifém-oxid határfelület módosítása: a szerkezet és a katalitikus tulajdonságok közötti összefüggés vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006) (Unpublished)

Fudala Ágnes
Új típusú mezopórusos anyagok szintézise és vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1999) (Unpublished)

Furka Árpád
A timilacetát Fries-reakciójának kinetikai vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1959) (Unpublished)

Fási András
A ciklohexén és az oxiránok átalakulásai fémkatalizátorokon.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Földesi István
Halogén szubsztituált alumíniumalkoholátok és szerepe az oxo kötés redukálásában.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1959) (Unpublished)

Földeák Sándor
A kémiai szerkezet és gyógyszerhatás összefüggéseinek vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1963) (Unpublished)

Förgeteg Sándor
A salétromsav gőzfázisú fotolízisének kinetikája.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1967) (Unpublished)

Fülöp Ferenc
Nitrogénhídfős heterociklusok szintézise gyógyszerkémiai célkitűzésekkel.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

G

Gajda Tamás
Néhány 2-polihidroxialkil-tiazolidin-4-karbonsav származék koordinációs sajátsága.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1990) (Unpublished)

Gajdáné Schrantz Krisztina
Oxigén, nitrogén és kén donoratomokat tartalmazó bioligandumok ón(IV)organikus komplexeinek egyensúlyi viszonyai és szerkezete.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2002) (Unpublished)

Galbács Zoltán
Ozmium-tetroxiddal katalizált hidrogén-peroxid-bomlás vizsgálata lúgos közegben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Galiba Ilona
A peroxidiszulfát- és jodid-ionok közötti reakció katalízise.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1957) (Unpublished)

Gazsi Andrea
Termikus reakciók vizsgálata arany nanorészecskéket tartalmazó katalizátorokon.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Gaál Imre
A vinilklorid termikus klórozásának kinetikai tanulmányozása gázfázisban OoC alatti hőmérsékleteken.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1964) (Unpublished)

Gera Lajos
Farmakológiailag aktív cisz- és transz-2-amino-1-ciklohexánkarboxamidok és 4a,5,6,7,8,8a-hexahidrokinazolin-4/3H/-onok szintézise.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1974) (Unpublished)

Gilde Anna
P-nitro-etilbenzol oxidációjának vizsgálata, különös tekintettel a P-nitro-acetofenon képződésére.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Grasselly Gyula
Zink, mangán, vas egymás melletti kolorimetrikus meghatározása ásványokban.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1947) (Unpublished)

Grecsó Nóra
Investigation of Novel Cinchona Alkaloid-based Zwitterionic Chiral Stationary Phases in Cation- and Zwitterion-Exchange Modes.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2017) (Unpublished)

Gregussné Zsigmond Ágnes
Fémkatalizátorok fajlagos felületének meghatározása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Guczi László
A merkaptoecetsav oxidációs mechanizmusának tanulmányozása S35 izotóp segítségével.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1959) (Unpublished)

Gurka András Attila
L-aminosav-származékokkal és immobilizált oligopeptidekkel katalizált aszimmetrikus aldolreakciók sztereoszelektivitásának szabályozása.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2017) (Unpublished)

Gyevi-Nagy László
Molekulaszimmetria vektoralgebrai meghatározása és alkalmazása a modellezésben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2018) (Unpublished)

Gyuris Márió
Új típusú vegyületek előállítása multikomponensű és dominó szintetikus stratégiák alkalmazásával.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Gácsi Attila
Néhány, hiperalkalikus körülmények között képződő Ca(II)-komplex oldategyensúlyainak és szerkezetének jellemzése.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2017) (Unpublished)

Gálik Ágnes
Szteroid-észterek szolvolizis vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Gáspár Mária
A kőolajok genetikai vizsgálata szénizotóp arány és forgatóképesség mérés alapján.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1976) (Unpublished)

Görgényi Miklós
Nitrogén-monoxid hatása az izo-bután termikus bomlására.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Görög Sándor
Adatok a komplex vegyületek katalitikus sajátságaihoz és ezek analitikai alkalmazásához.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1959) (Unpublished)

H

Hackl Lajos
Intermolekuláris hidrogénhídkötés vizsgálata elektrongerjesztési elnyelési színkép alapján, orto helyzetben hidroxil gyököt tartalmazó arómás azometineknél.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1961) (Unpublished)

Hackler László
Heterociklusos szteroidok előállítása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Hajdu Éva
Homológ cikloalkil-jodidok kicserélődési reakciója káliumjodiddal.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Hajdú Angéla
Mágneses folyadékok előállítása és stabilizálása fiziológiás körülmények között orvos-biológiai felhasználás céljából.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2010) (Unpublished)

Hajdú Éva
A CO adszorpció által indukált morfológiai változások hordozós katalizátorokon : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1995) (Unpublished)

Hajnal Andrea
Az ösztránváz D-gyűrűjéhez kondenzált heterociklusok előállítása.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2002) (Unpublished)

Hakkel Orsolya
Összegfrekvencia-keltési spektroszkópia alkalmazása határfelületi rendszerek vizsgálatára.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2010) (Unpublished)

Halasi Gyula
Fotokémiai folyamatok vizsgálata TiO2 hordozós katalizátorokon.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Halmos Miklós
A nitrogén atom abszolút konfigurációja néhány optikailag aktív tropanolban és kvaterner sóikban.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1958) (Unpublished)

Halász Dezső
A n-bután termikus bomlásának és propilén inhibiciójának vizsgálata gázfázisban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Hannus István
A ciklopropán vázizomerizációjának vizsgálata módosított NaY zeolitokon.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Harnos Szabolcs
Ecetsav hidrokonverziója hordozós fém-, illetve indiummal módosított fémkatalizátorokon.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Haspel Henrik
Vízadszorpció hatása szilárdtestek dielektromos tulajdonságaira.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Hassoon Azza Ahmed Mousad Megahed
Copper(II) and (η5-Cp*)rhodium(III) complexes of some imidazole and pyridine containing ligands.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2023)

Hegedüs Zsófia
Molecular mimicry of conformationally diverse β-sheets by using α/β-peptide foldamers.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2017) (Unpublished)

Hegyes Péter
Cryptopleurin analógok szintézise.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1972) (Unpublished)

Hegyes Péter
Cryptopleurin analógok szintézise és vizsgálata, biológiailag aktív szerves szilícium vegyületek és poliszilánok szintézise, savérzékeny handle-k előállítása és peptidkémiai felhasználása : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Hegyi Árpád
A vas kénsavoldatokban bekövetkező korróziójának vizsgálata haloidionok, valamint haloidionok és diciklohexilamin jelenlétében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Herczegh Ottilia
Gasztrin és kolecisztokinin-oktapeptid analógok előállítása a biológiai hatás és a kémiai szerkezet összefüggésének vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Hermán Beáta
Enantioselective hydrogenations of α,β-unsaturated carboxylic acids over a cinchonidine-modified palladium catalyst.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2011) (Unpublished)

Herzfeld Rozália
Amincsere vizsgálata a Schiff-bázisok fémkomplexeinél.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Hesz Árpád
A szervetlen telítetlen gyűrűs vegyületek elektronszerkezete. I. a foszfor-nitrid-halogén- és pszeudohalogén-származékok.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1967) (Unpublished)

Hetényi Magdolna
Mangánoxidok adszorpciós sajátságainak szerepe az elemvándorlásban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

Hodos Mária
Titanát nanocsövek szintézise, jellemzése és egy lehetséges képződési modellje.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2007) (Unpublished)

Hoffmann Pál
Az észterképződés és az észterhidrolízis reakciókinetikája.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1959) (Unpublished)

Hoffmann Eufrozina Andrea
Összetett egyensúlyi és kinetikai rendszerek vizsgálatának újabb eredményei.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2002) (Unpublished)

Horkay Ferenc
Pigmentszuszpenziók stabilitása és üledéktérfogata organikus közegekben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1962) (Unpublished)

Horváth Attila
A tioszulfát-klorit reakció néhány alrendszerének kinetikája és mechanizmusa.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Horváth Erzsébet
Ni(II)-komplexek fényelnyelésének vizsgálata különböző oldószerekben.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1961) (Unpublished)

Horváth Gábor
Furil-ketoxin izomérek elektrongerjesztési színképeiről.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1962) (Unpublished)

Horváth István
Az azo-etán és a propionaldehid azo-etánnal iniciált termikus bomlása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Horváth János
Az extractum pomi ferratum helyesebb készítése és eltartása, ferro- és ferrivas-tartalmának mennyileges vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1946) (Unpublished)

Horváth Tibor
1.3-dimethyl-6.7-methylendioxy-isochinolin szerkezetének igazolása; A 3.4-dibenzyloxy-propenylbenzol és új származékainak vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1947) (Unpublished)

Horváth Anita
Hordozós palládium nanorészecskék kolloidkémiai előállítása, szerkezetvizsgálata és katalitikus tulajdonságai.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2002) (Unpublished)

Horváth Dénes
Összefüggés arany nanorészecskék elektronszerkezete, morfológiája és katalitikus aktivitása között.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2001) (Unpublished)

Horváth Endre
Multifunkciós nanoszerkezetű polimererősítő anyag előállítása és jellemzése.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2010) (Unpublished)

Horváth István
Célpont-ligandum komplexek számítása fragmens alapú molekulatervezési eljárásokkal.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2020) (Unpublished)

Horváthné Almássy Katalin
Szikes nyersvizek előkezelése mészreaktorban, különös tekintettel a SIO2 mentesítés hatásfokának javítására, a DÉMÁSZ Szegedi Erő- és Kecskeméti Fűtőművében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Huber Judit
Nitrogéntartalmú ösztron származékok előállítása és tumorellenes hatásának in vitro vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2016) (Unpublished)

Hulesch Ágnes
Egy tiokarbamát herbicid - EPTC (N,N-dipropil-S-etil-tiokarbamát) - és antidótumai hatásmódjának vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

Hursán Dorottya
Szén-dioxid elektrokémiai redukciója nitrogénnel adalékolt szén elektródokon.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2020) (Unpublished)

Huszka Tibor
A technológiai folyamat szabályozottságának és optimalizálásának vizsgálata a fűszerpaprika őrlemények előállítása során.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

Hyross József
Az aromás nitrovegyületek elnyelési színképéről.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1947) (Unpublished)

I

Ilisz Itván
Vizek szerves mikroszennyezőinek fotokatalitikus oxidációja.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Imre-Deák Ágota
Funkcionális kompozit rendszerek előállítása, jellemzése és alkalmazási lehetőségeik.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2020) (Unpublished)

István László
Kéntartalmú pregnánszármazékok készítése és vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1972) (Unpublished)

István Krisztina
A Raman és IR spektroszkópia válogatott alkalmazásai a kromatográfiában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2005) (Unpublished)

Iványi Judit
A korrózió és inhibició elektrokémiai vizsgálata szénhidrogén - vizes elektrolit rendszerben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1974) (Unpublished)

Iványi Zoltán
17β-Pirazolil és -pirazolinil szteroidok szintézise és szerkezetvizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

J

Jacqueline M. S. Law
Molecular Structures and Thermodynamic Functions of Phospholipid Components.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2007) (Unpublished)

Jakab Éva
Autokatalizátor elvonásának hatása frontreakciókra.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Jaksáné Kecskés Tamara
Felületi formák és gázfázisú termékek a hangyasav katalitikus bomlásában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2005) (Unpublished)

Jakusch Tamás
Az oxovanádium(IV) indukált amidnitrogén deprotonálódás.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2005) (Unpublished)

Jancsó Attila
Proteinek fémkötőhelyeinek szerkezeti illetve funkcionális modellezése nitrogéndonor ligandumok fémkomplexeivel.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2001) (Unpublished)

Janovák László
Intelligens hidrogél/ rétegszilikát és hidrogél/ arany nanohibrid rendszerek szintézise és tulajdonságai.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Janáky Tamás
Progeszteron, ösztradiol-17beta és vazopresszin antigének, antiszérumok készítése radioimmunoassay-hez.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1979) (Unpublished)

Janáky Csaba
Elektromosan vezető polimerek mágneses nanorészecskékkel alkotott kompozitjai.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2010) (Unpublished)

Janóné Ungor Ditta Anita
Arany nanorészecskék és nanoklaszterek szintézise, szerkezetvizsgálata és szenzorikai alkalmazásaik.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2018) (Unpublished)

Jedlinszki Nikoletta
Többimpulzusos lézer indukált plazmák jellemzése és atomspektroszkópiai alkalmazása.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2011) (Unpublished)

Joó Béla
Antigének ill. antiszérumok előállítása neurotranszmitterek kimutatására.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1982) (Unpublished)

Joó Imre
A benztriazol származékok fényvédőhatásának vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1972) (Unpublished)

Juhász Ádám
Receptor mimetikumok és ligandumaik kölcsönhatásának modellezése szilárd/folyadék határfelületen.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2019) (Unpublished)

Jáky Károly
Adalék anyagok hatása a szilárd fázisú reakciók sebességére.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1966) (Unpublished)

K

K. Stur Judit
Redoxpotenciál mint indikátor mikroszervezetek növekedésénél.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1958) (Unpublished)

Kahán Róbert
A vas csoport fémeinek korróziós viselkedése kén-hidrogén tartalmú elektrolitokban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Kalmár András
Vizsgálatok a kalkonképződéssel kapcsolatban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Kapocsi Irén
Alkilszubsztituált ciklohexanonok transzfer hidrogénezése és hidroszililezése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Kardos Éva
Gyors fotometriás eljárás L-aszkorbinsav mérésére természetes anyagokban és ipari termékekben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1974) (Unpublished)

Karikó Katalin
Antivirális anyagtesztelés kidolgozása: A (2'-5')3'dA(p3'dA)2 vírusellenes hatásának vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Kaskötő Zoltán
Biológiailag hatásos új ópiumalkaloida-származékok előállítása diénszintézissel.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

Katona Ferenc
Szteroidok klormetilezése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1967) (Unpublished)

Katona Sarolta
Ca-Na-bentonit szuszpenzió folyamatos ülepítése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1976) (Unpublished)

Katonáné Balázs Judit
Nitrogéntartalmú szerves molekulák ezüstion koordinációjának vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1990) (Unpublished)

Kerekes Lajos
A növényi diasztáz zymocénje. A phosphatidák hatása a növényi diasztázra.
Earlier doctoral dissertations, Ferencz József Tudományegyetem (1919–1940).
(1923) (Unpublished)

Kilyén Melinda
Az alumínium(III)ion kölcsönhatása peptidekkel, aminosav- és peptidszármazékokkal.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2005) (Unpublished)

Kiricsi Imre
Néhány elvi és gyakorlati megjegyzés a radiogázkromatográfok használatához.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1974) (Unpublished)

Király Dezső
Az oxalilklorid termikus bomlásának kinetikai tanulmányozása.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1961) (Unpublished)

Király Zoltán
Korlátozottan elegyedő folyadékpárok adszorpciós csereegyensúlya apoláris szorbenseken.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1988) (Unpublished)

Király Zoltán
Metilgyökkel iniciált termikus reakciók: gázkromatográfiás, reakciókinetikai és termokémiai adatok meghatározása.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1999) (Unpublished)

Kis Attila
Fémegykristályok felületén adszorbeált szénhidrogén-származékok jellemzése felületanalitikai módszerekkel.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2001) (Unpublished)

Kiss János
Röntgenamorf részt tartalmazó kőzetminták vizsgálata infravörös spektroszkópia segítségével.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Kiss László
Co(III) komplexek polarográfiás vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1960) (Unpublished)

Kiss Zoltán
Oxigénhordozó komplexek hatása az aszkorbinsav autooxidációjára.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1965) (Unpublished)

Kiss Ákos
Az izo-bután termikus bomlása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

Kiss Anita
Szteroid Hibridek sztereoszelektív szintézise.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2018) (Unpublished)

Kocsis György
A normál humán serum lipoproteinjeiről.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1966) (Unpublished)

Kolcsár Vanessza Judit
Környezetkímélő katalitikus rendszerek fejlesztése prokirális ketonok aszimmetrikus transzfer hidrogénezésére.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2022)

Kollár Márton
Hierarchikus pórusrendszerű MCM-22 zeolit katalizátorok előállítása, fizikai-kémiai és katalitikus tulajdonságai.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2011) (Unpublished)

Kolozsi András
Természet ihlette hisztidingazdag ligandumok kölcsönhatása cink(II)-, réz(II)- és nikkel(II)ionokkal.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Koppány Enikő
Klór-hangyasav-metilészter és metilalkohol reakciójának mechanizmusa.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1972) (Unpublished)

Kormányos Attila
Photoelectrochemistry of conducting polymer-based nanohybrid electrodes.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2018) (Unpublished)

Kormányos Balázs
Kinetikai mérések egyedi és együttes értékelésének összehasonlító vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2010) (Unpublished)

Kovács Barna
Ionos tenzidekre érzékeny elektród készítésének lehetősége különös tekintettel az indirekt potenciometriás meghatározásokra.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1990) (Unpublished)

Kovács Imre
A hangyasav felületkémiája tiszta, oxigénnel és káliummal módosított Rh(111) és Pd(100) egykristálylapokon.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1990) (Unpublished)

Kovács Kálmán
A dimetil-karbonát és dietil-karbonát előállításának kémiai optimalizálása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Kovács Lívia Klára
Gasztrin származékok szintézise.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1983) (Unpublished)

Kovács Lórántné
Nedvesítőszerek adszorpciójának hatása titán-dioxid organoszuszpenziók sajátságaira.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Kovács Anita Kármen
Optimized synthesis routes and biological application of N-peptide-6-amino-D-luciferin conjugates.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2019) (Unpublished)

Kovács Barna
Ionpárok alkalmazása környezetanalitikai mérésekre alkalmas kémiai érzékelők és eljárások fejlesztésében.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Kovács Dóra
Farmakológiailag aktív 17-exo-heterociklusos szteroidok szintézise.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Kovács Lenke
Asymmetric cascade reaction of 2-nitrophenylpyruvates over chirally modified platinum catalyst.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2016) (Unpublished)

Kozma Béla
A hattagú gyűrűs éterek szintézise és katalitikus átalakulásainak tanulmányozása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1963) (Unpublished)

Kozma Viktória
Új katalitikus rendszerek alkalmazása aszimmetrikus Michael-addíciókban maleimidekre.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2022)

Kozma Dávid
Diasztereomer- és enantiomerkeverékek előállítása és elválasztása.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2005) (Unpublished)

Kozma Gábor
Nanoszerkezetek mechanokémiai előállítása és módosítási lehetőségeinek vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2017) (Unpublished)

Krajkó Erzsébet
A kémiai mozgásforma helye a mozgásformák rendszerében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Kukovecz Ákos
Applications of the sol-gel method for the synthesis of novel catalytic materials.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2001) (Unpublished)

Kun Róbert
Reaktív nanorészecskéket tartalmazó réteges szerkezetek és ultravékony filmek fotokatalitikus tulajdonságai.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006) (Unpublished)

Kunfi Attila
Polidopamin alkalmazása a szerves kémiában: katalizátor hordozótól a fotoizomerizálható felületekig.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2020) (Unpublished)

Kunné Pál Edit
Cink-oxid nanorészecskék és hibrid vékonyrétegek optikai, szerkezeti és fényelektromos tulajdonság.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Kutasi Istvánné Kolláth Rózsa
Organikus közegű titán-dioxid szuszpenziók állandóságának vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Kutsán György
Komplex, sztochasztikus, rakodási, szállítási és tárolási folyamat szimulációs matematikai modellje.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Kutus Bence
Complex formation and lactonization reactions in aqueous solutions containing Ca2+ or Nd3+ ions and sugar-type ligands.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2018) (Unpublished)

Kádár Enikő
Különleges tulajdonságú és szerkezetű fémek és ötvözetek elektrokémiai előállítása : [Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis].
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Kádár Zalán
Szteránvázas azidok előállítása és réz(I)-katalizált dipoláris cikloaddíciói.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Kálmán György
A nem-specifikus alkalikus foszfatáz fény- és elektronmikroszkópos lokalizációja.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

Kálomista Ildikó
Az egyrészecskés ICP-MS analitikai módszer jelképzése és paramétereinek optimálása.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2018) (Unpublished)

Kása Zsolt
Bizmut-volframát és bizmut-vanadát alakformált fotokatalizátorok előállítása és alkalmazhatóságának vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2019) (Unpublished)

Kászony Attila
Fém-kén-víz terner rendszerek potenciál-pH egyensúlyi diagramjai 298, 373 és 473 K-en.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Kéri Albert
ICP-MS alapú mérési módszerek fejlesztése összetett nanorészecskék vizsgálatára.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2020) (Unpublished)

Kónya Zoltán
Halogéntartalmú vegyületek adszorpciója és reakciója zeolitokon.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Kószó Ferenc
A n-pentán termikus bomlása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Körtvélyesi Tamás
A propilén termikus bomlásának vizsgálata 1,3-butadién jelenlétében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Kúti Zsolt
HOx-gyökök generálása és vizsgálata nemvizes közegben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1992) (Unpublished)

Kőrösi László Tamás
Funkcionalizált felületű nanokristályos titán/dioxid fotoaktivitása szilárd/gáz és szilárd/folyadék határfelületeken.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2008) (Unpublished)

Kővári István
A Prins-reakció mechanizmusa.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1963) (Unpublished)

L

Lajkó Gyula
Liquid and supercritical fluid chromatographic enantioseparation of Nα‐Fmoc proteinogenic amino acids on Cinchona alkaloid-based chiral stationary phases.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2022)

Lakatos Andrea
Az Al(III) kölcsönhatása kis biomolekulákkal. Az idő hatása a részecskeeloszlásra.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2001) (Unpublished)

Lakatos Antalné Láng Kornélia
Cikloalkiltozilátok szolvolízise.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1967) (Unpublished)

Laszlavik Márta
2-o-klorfenil-2-metilamino-ciklohexanon előállítása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Lathwesenné Szántó Katalin
Organikus közegű szuszpenziók reológiai tulajdonságainak vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Lehotai Lajos
Az elnyelési görbék analízise.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1957) (Unpublished)

Lendvay György
Az aceton gőzfázisú fotolízisének vizsgálata adalékok jelenlétében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Lendvayné Győrik Gabriella
Foszfátozott acélfelületek borítottságának vizsgálata impedancia módszerrel.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1988) (Unpublished)

Lukács Ferenc
Folyékony ammóniában fémnátriummal megvalósított reakciók mennyiségi vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1989) (Unpublished)

Lukács Zoltán
A hőmérséklet és a kén-hidrogén hatása a titán korróziós sajátságaira savas közegekben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1989) (Unpublished)

Lukács Ferenc
[Folyékony ammóniában fémnátriummal megvalósított reakciók mennyiségi vizsgálata] : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Lőkös Magdolna
Bioaktív organikus szilícium vegyületek előállítása és kémiai tulajdonságainak vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Lőrincz Orsolya
Plazmid DNS-alapú nanomedicína formuláció fejlesztése.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

M

Magyar Angéla Andrea
D-gyűrűben módosított nitrogéntartalmú szteroidok szintézise.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Major Tibor
Adatok a primer alkoholok és egyes származékaik elektrokémiai oxidációjának megismeréséhez.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1974) (Unpublished)

Majzik Zsolt
Investigation of surface reactions by means of scanning probe techniques and electron spectroscopies.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Makra Zsolt
Alifás α,β-telítetlen karbonsavak enantioszelektív hidrogénezése módosított Pd katalizátoron.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Makáry Anna
A szalicilaldehid és a monoszubsztituált anilin-származékokból képződött Schiff-bázisok szerkezetének tanulmányozása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Mallareddy Jayapal Reddy
Design, Synthesis and Pharmacological Evaluation of Novel Endomorphin Analogues with Multiple Structural Modifications.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2012) (Unpublished)

Malz Russel E. Jr.
Two approaches to selectivity issues in heterogeneous catalytic hydrogenation.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1994) (Unpublished)

Marosi Tibor
A folyadékszorpciós kiszorítás termodinamikája hidrofóbizált szilárd felületeken.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1991) (Unpublished)

Marosi Tibor
[A folyadékszorpciós kiszorítás termodinamikája hidrofóbizált szilárd felületeken] : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Marsi István
Homogén és heterogén reakciókban keletkező köztitermékek tulajdonságainak számítógépes vizsgálata : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Marsi István
A metanol oxidatív dehidrogénezésének modellezése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Mastalir Ágnes
Szerves modellvegyületek átalakulásainak vizsgálata graphimet katalizátorokon.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1988) (Unpublished)

Matyuska Ferenc
A fémion környezetének finomhangolása többfogú tripodális ligandumok segítségével.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2020) (Unpublished)

Matók Mária
A benzaldehid CoAc2-tal katalizált folyadékfázisú autooxidációja.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1966) (Unpublished)

Mernyák Erzsébet
13alfa- és 13béta-ösztránvázas vegyületek D-gyűrűjének átalakításai.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2002) (Unpublished)

Meskó Eszter
Metil-szteroidok konfigurációbizonyítása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Mesterházy Edit
New peptidic Cu(I) chelators as potential candidates for the treatment of Wilson’s disease.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2018) (Unpublished)

Metzinger Anikó
Analitikai módszerek fejlesztése folyadék és szilárd minták LIBS vizsgálatára.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2016) (Unpublished)

Mindszenty László
Néhány foszfátészter peszticid szintézise és szöveti oxidatív anyagcserére gyakorolt hatásának vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Mogyorósi Károly
Titán-dioxid nanorészecskék és titán-dioxid/ rétegszilikát adszorbens-fotokatalizátor rendszerek előállítása és minősítése.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2003) (Unpublished)

Mohammed C. Aesa
New synthetic procedures for the preparation of natural products (pheromones) and their intermediates.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1995) (Unpublished)

Mohl Melinda
Egydimenziós fém nanoszerkezetek előállítása és vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2011) (Unpublished)

Mohácsi Tivadar
Kinetikus rezolválás kisebb tagszámú alanin oligopeptidek lánctagszám növelési reakciójában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Molnár Anna
A propilaldehid fotolitikus bomlásának kinetikai struktúrája.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1967) (Unpublished)

Molnár Erzsébet
[Búzaörlemények összetevőinek változása aszkorbinsav hatására].
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1967) (Unpublished)

Molnár Jenő
Emulziók és szuszpoemulziók vizsgálata olajipari felhasználás szempontjából.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Molnár József
Phenolos hidroxyl csoportot tartalmazó arómás vegyületek elnyelési színképéről.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1947) (Unpublished)

Molnár Péter
5,6- és 5,8-karotinoid-epoxidok oxidációja alkalikus kálium-permanganáttal.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1976) (Unpublished)

Molnár Árpád
Az 1,3-aminoalkoholok kvaterner sói bomlásának tanulmányozása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1967) (Unpublished)

Motika Gábor
Folyadékkristályok szintézise és vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Mureramanzi Silas
Contribution to the characterization of natural and artificial photosynthetic systems.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1987) (Unpublished)

Muráth Szabolcs
Réteges kettős hidroxidok előállítása, módosítása és delaminációja szerves molekulák jelenlétében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2019) (Unpublished)

Muth Béla Róbert
Különféle típusú oxigén, kén, szelén vagy tellur tartalmú aromás szénhidrogének és heterociklusok.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1958) (Unpublished)

Mády György
A molibdenát-ionok és a hidrogén-peroxid közötti reakcióról.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1964) (Unpublished)

Márai Pál
N-O acilvándorlás a cisz- és transz-2-aminometil-ciklopentanol s a cisz- és transz-2-oximetil-ciklopentilamin származékoknál.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Mátyási József
Timföldgyári aluminátlúgok szervesanyagtartalma és annak hatása a Bayer-féle timföldgyártás technológiájára.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1963) (Unpublished)

Méreg Klára
A hidrogén-peroxid és a peroxikénsav közötti reakció vizsgálata platina-fém jelenlétében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Mészáros Irén
Kísérletek fonalreaktoron és fonalkromatográfon.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

Mészáros János Péter
Félszendvics ródium- és ruténiumkomplexek összehasonlító oldatkémiai- és szerkezetvizsgálata, kölcsönhatásuk biomolekulákkal.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

Mótyán Gergő
Szteránvázhoz kondenzált öttagú heterociklusos vegyületek szintézise.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2017) (Unpublished)

N

Nacsa Ágnes
A gerjesztett állapotok szerepe a n-butiraldehid fotolízisénél izooktán oldatban 313 nm hullámhossznál.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1976) (Unpublished)

Nafaee Zeyad Hasan Abdullah
Modification of the activity of hydrolytic enzymes by the nature of the non-endogenous/non-native metal ions.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2024)

Nagy Andrea
1Benzil-6,7,3'4'-alkoxi-3,4-dihidroizokinolin sók pszeudocianid származékának reakciókinetikai vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Nagy Attila
Aminosav-számazékok és peptidek tervezése és szintézise a XIII-as véralvadási faktor gátlására.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1989) (Unpublished)

Nagy József
A hazai pektinbontó enzim (polizim) összehasonlító vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Nagy Kornél
Kutatási tervek kiválasztása a gyógyszerkutatásban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Nagy László
A hidrogén-peroxid ozmium-tetraoxiddal katalizált bomlásáról.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Nagy Balázs
Légkörkémiai fontosságú kisebb gyökök és molekulák ab initio termokémiája.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Nagy Krisztina
Molekulaszerkezet és mikrokörnyezet hatása a gerjesztett molekulák energiavesztési folyamataira.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2003) (Unpublished)

Nagy Krisztina Anita
Pórusos, szén alapú struktúrák mechanikai, elektromos és nedvesítési tulajdonságai.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

Nagy Nóra Veronika
Bioligandum - réz(II) egyensúlyi rendszerek ESR-spektroszkópiai vizsgálata vizes oldatban kétdimenziós értékelő módszerrel: mikroeloszlás és koordinációs módok.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2003) (Unpublished)

Nemes Péter
Epimer tropan-3-IL-fenil-ketonok szintézise és sztereokémiája.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Nemes Péter
Szintetikus és sztereokémiai vizsgálatok nitrogéntartalmú heterociklusok körében : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Niesz Krisztián
Kémia a szén nanocsövekkel.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2003) (Unpublished)

Nonn Melinda
Selective functionalization of alicyclic β-amino acids by 1,3-dipolar cycloaddition of nitrile oxides.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Notheisz Ferenc
A kationcserélő gyantákkal katalizált olefin hidratálás tanulmányozása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Novák Mihály
A Stern-schwerdtfeger-féle korróziósebesség meghatározó módszer vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1963) (Unpublished)

Németh Eszter
Redesign of the colicin E7 nuclease domain into a controlled and specific artificial enzyme.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Németh József
Rétegszilikátokkal stabilizált ZnO és SnO2 nanorészecskék szerkezeti és fotooxidációs tulajdonságai.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Németh Róbert
Etán és propán átalakítási lehetőségei Mo2C tartalmú katalizátorokon valamint HNCO és NCO felületi kémiája Pd(100) egykristályon.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2008) (Unpublished)

Németh Zoltán
Fém-oxidokkal borított többfalú szén nanocső kompozitok előállítása és vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

O

Olasz Balázs
Theoretical investigation of the dynamics and microhydration of the F‾ + CH3I Sn2 and proton-transfer reactions.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2019) (Unpublished)

Olár Péter
A vas felületén kén-hidrogén jelenlétében lejátszódó korróziós folyamatok mechanizmusáról.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Ondré Dóra
Nitrogén- és oxigéntartalmú heterociklusos szteroidok előállítása és biológiai hatásvizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Orosz Tímea
Potenciális farmakonok enantioszelektív kromatográfiás vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2020) (Unpublished)

Orovicza Márk
A mecseki feketekőszenek derivatográfiás és scanning elektronmikroszkópos vizsgálatai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

Ostgard Daniel
The structure sensitivity of allyl alcohol and methyloxirane transformations on Pt/SiO2 catalysts.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1987) (Unpublished)

Oszkó Albert
A röntgen fotoelektron-spektroszkópia alkalmazása felületi reakciók vizsgálatában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2003) (Unpublished)

Owen Michael C
Free Radical-Initiated Unfolding of Peptide Secondary Structure Elements.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2012) (Unpublished)

P

Paksi Zoltán
Metalloenzimek szerkezeti és funkcionális modellezése átmenetifém-komplexekkel.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2008) (Unpublished)

Pallagi Attila
Interaction of calcium with sugar type ligands in solutions related to the Bayer process.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2012) (Unpublished)

Pallai Vilmos Péter
Oxitocin szintézisek szilárd fázison.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Palágyi Zoltán
Az AL2H2, GA2H2, GE2H2 molekulák vizsgálata elméleti módszerekkel, az elektronkorreláció figyelembevételével.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1993) (Unpublished)

Pap Zsolt
Synthesis, morpho-structural characterization and environmental application of titania photocatalysts obtained by rapid crystallization.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2012) (Unpublished)

Papp György
Néhány pipekolinsav és béta-L-prolin helyettesített bradikinin analóg szintézise.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1972) (Unpublished)

Papp Attila
Új típusú heterogén palládium-katalizátorok (előállítás és alkalmazás).
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2010) (Unpublished)

Papp Szilvia
Palládium és ródium nanokristályok képződése, stabilizálása polimeroldatban és rétegszilikátokban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2005) (Unpublished)

Pataj Zoltán
Enantiomer elválasztás és felismerés nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás rendszerekben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2011) (Unpublished)

Pataki István
Néhány ftalein és szulfoftalein szintézise.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1960) (Unpublished)

Patzkó Ágnes
A kvarc adhéziója szerves folyadékokban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

Paulik István
Az öntött kádkövek oldódási mechanizmusa, és korróziójának újabb vizsgálati módszere üvegolvadékban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1967) (Unpublished)

Peintler Gábor
Új adatértékelési módszerek és alkalmazásaik a reakciókinetikában.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1999) (Unpublished)

Peintler-Kriván Emese
A polipirrol/dodecil-szulfát rendszer tanulmányozása.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2002) (Unpublished)

Pelczer István
Kétdimenziós (2D) NMR spektroszkópia, alkalmazások természetes anyagok szerkezetvizsgálatában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1989) (Unpublished)

Penke Botond
Bázisos jellegű glutaminsav-származékok szintézise.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

Petres Jolán
Hipofízis-eredetű peptidhormonok szintézise, különös tekintettel a humán növekedési hormon 62-67 hexapeptidjére.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Pető Antal
A hidrogénhíd-kötés energiájának vizsgálata krezoloknál ultraibolya elnyelési színkép alapján.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1961) (Unpublished)

Polák Aranka
16-metilén-17-ketoszteroidok előállítása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Pongráczné Faragó Eszter
Combined experimental and theoretical investisgation of the reactivity of CH3O2 and C2H5O2 radicals.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Prókai László
Makromolekulák tömegspektrometriája: a szintetikus oligomerektől a fehérjékig és a proteomikáig.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Puskás Róbert
Carbon nanostructures with different dimensionality – From synthesis to applications.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2016) (Unpublished)

Puskás Sándor
Paraffinos kiválások határfelületi és kolloidkémiai tulajdonságainak szerepe a kőolajemulziók szerkezetképzésében.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Pusztai Péter
Cérium-foszfát nanorészecskék előállítása és szerkezetfüggő tulajdonságainak vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2016) (Unpublished)

Páhi Barbara Annamária
Funkcionális és gemini tenzidek önrendeződésének jellemzése tömbfázisban és szilárd/folyadék határfelületen.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2010) (Unpublished)

Pásztor-Turák Mónika
A CO kemiszorpciójának hatása a hordozott Rh felületi szerkezetére.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Pénzes Ilona
A peroxi-kénsav és cérium IV ionok közötti reakcióról.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1972) (Unpublished)

Pénzes Pál
Ferroaszkorbátos, nem enzimatikus hidroxilálás helyettesített alifás és aliciklusos karbonsavaknál.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1964) (Unpublished)

Péter Antal
Adatok a fotokémiai oxidációs reakciók analitikai alkalmazásához.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Pópity-Tóth Éva
Diffúzív és konvektív instabilitás tanulmányozása autokatalitikus eakciófrontokban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2012) (Unpublished)

Pósza István
A másodlagos olajtermelésre felhasznált CO2 és H2S tartalmú földgáz által okozott korróziós jelenségek vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1979) (Unpublished)

Pótári Gábor
Katalizátorok felületének jellemzése röntgen-fotoelektron spektroszkópiával.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

R

Rajkó Róbert
Új paraméterbecslő eljárások alkalmazása az analitikai kémiai méréskiértékelés gyakorlatában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1995) (Unpublished)

Raskó János
Az ammónium-perklorát és néhány fém-perklorát termikus stabilitásának vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1972) (Unpublished)

Rauscher Ádám
Megszaggatott galvanosztatikus polarizációs módszer alkalmazása korróziós inhibitorok hatékonyságának és hatásmechanizmusának meghatározására.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1966) (Unpublished)

Reinbold Alice
Erős elektrolitek nagy hígítású vizes oldatainak belső súrlódásáról.
Earlier doctoral dissertations, Horthy Miklós Tudományegyetem (1940–1944).
(1944) (Unpublished)

Rica Tamás
Polimeroldatok hatása a közegmozgásra autokatalitikus frontokban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2011) (Unpublished)

Rác Bulcsú
Szulfonsavcsoporttal funkcionalizált elektrofil katalizátorok szintézise és alkalmazása.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006) (Unpublished)

Rágyanszki Anita
Analytical functional representation of quantum chemical potential energy curves and surfaces.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Rákosi Kinga
Biológiailag aktív peptidek módosított származékainak előállítása és vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2011) (Unpublished)

Rémiás Róbert
Új hordozókra alapuló hidrogénező modellkatalizátorok vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Réti Balázs
Titán-dioxid alapú, többfalú szén nanocső tartalmú kompozitok előállítása, jellemzése és fotokatalitikus aktivitásuk vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2016) (Unpublished)

Révész Károly
Gázok kölcsönhatása adalékolt platinafém-felületekkel.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1992) (Unpublished)

Révész Márta
Torzult tetraéderes Co-(II)-komplexek tanulmányozása a szögfüggő ligandumtér modell alapján.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Révész Károly
Felületi kémiai reakciók adalékolt platinafémeken, felületi fotokémiai reakciók : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Rózsa Tarjáni Mária
N-monoszubsztituált karbonsavamidok asszociációs folyamatainak spektroszkópiai vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1994) (Unpublished)

S

Sajtos Lajos
A dextrán hatása a vérkémiai értékekre és annak tárolódása a szervezetben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1962) (Unpublished)

Sallay Éva
Az 1,3-klóralkoholok átalakulásának mechanizmusa alkalikus közegben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Samu Gergely Ferenc
Characterization of optically active perovskite electrodes.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2018) (Unpublished)

Sarló Károly
A higany térfogatos meghatározása szerves vegyületekben és anyagokban.
Earlier doctoral dissertations, Ferencz József Tudományegyetem (1919–1940).
(1923) (Unpublished)

Schneider Gyula
Carotinoidok autoxidációja.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1959) (Unpublished)

Schneider Jolán
Adatok a peroxisavak potenciáljának kérdéséhez.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

Schuszter Gábor
A konvektív instabilitás tanulmányozása homogén és pórusos közegben a klorit-tetrationát rendszerben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Schäfer Balázs
Development of fluorescent cholesterol derivatives for the exogenous introduction of proteins to the plasma membrane.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Schőbel György
A helyettesítők hatásának vizsgálata a fenacil-halogenidek és benzaldehidek Darzens-kondenzációjában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Sebők Dániel
Cink-peroxid és cink-oxid tartalmú hibrid rétegek optikai, szorpciós és szenzorikus tulajdonságai.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2012) (Unpublished)

Selmeci György
Morfin diffúziójának vizsgálata elektromos erőtérben mákgubóból történő kivonatoláskor.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1966) (Unpublished)

Seres István
A dietiléter termikus bomlása és annak nitrogén-monoxiddal történő befolyásolása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1965) (Unpublished)

Seres László
Az etil-nitrit termikus bomlása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1965) (Unpublished)

Setiadi David Hadrian
Molecular Structures and Bio-redox Reaction Mechanisms of Vitamin E Models.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Shahmohammadi Sayeh
New enzymatic strategies for the preparation of pharmaceutically important enantiomeric β-amino acid derivatives.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2022)

Sija Éva Ilona
Rákellenes és Alzheimer-kórban alkalmazható ligandumok és fémkomplexeinek oldatkémiája.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Simkó Ferenc
Fém- és fémoxidporok előállítása elektromos eróziós úton, elektrokémiai célú elektródok alapanyagának készítése, ill. fémet felhasználó szerves kémiai reakciók kivitelezése érdekében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Simon Ida Noémi
Fehérjék fémkötő tulajdonságainak modellezése többcélú felhasználásra alkalmas peptidek fémkomplexeivel.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2008) (Unpublished)

Sinkó Katalin
N,N'-dialkil-bispidonok szintézisének és redukciójának tanulmányozása, bispidin származékok előállítása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Sinkó Katalin
Szilikátok különböző előállítási lehetőségei : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Sipiczki Mónika
Functional Materials - Syntheses, Characterisation and Catalytic Applications.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Sipos Emese
Organikus közegű szuszpenziók ülepedési sajátságai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Sipos Pál
Nitrogén- és oxigéndonor bioligandumok protonálódási, valamint kalcium- és magnéziumion koordinációs egyensúlyai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1988) (Unpublished)

Sipos Sándor
Komplex vizsgálatok hazai fiatal barnaszeneken.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1964) (Unpublished)

Siposné Nagy Gabriella
Gázreakciók csendes elektromos kisülésben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1995) (Unpublished)

Sirokmán Ferenc
A szfingozin aszimmetriás szénatomjainak konfigurációja.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1958) (Unpublished)

Sirokmán Géza
Az 1,3-butándiol és néhány 1,3-aminoalkohol heterogén katalitikus átalakulása, a reakciók szelektivitása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Sirokmán Géza
A katalizátor mint sztereokémiai tényező heterogén katalitikus folyamatokban : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1995) (Unpublished)

Siska Andrea
Szén nanocsövek katalitikus szintézisének optimalizálása, tisztítás és módosítás.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2002) (Unpublished)

Sohár István
Újabb adatok a kalkonképződés mechanizmusához és a kromonok metilezéséhez.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Solt Hanna
Nitrogén-oxidok szelektív katalitikus redukciója metánnal indium tartalmú zeolitokon.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2011) (Unpublished)

Somlai Csaba
2-hidroximetil-szteroidok előállítása és vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Soós István
Adatok a tiszta és az ón-dioxid rácsába beépített króm-dioxid reakcióképességéhez.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Soós Katalin
Alumínium és egyéb fémporok előállítása elektromos erósióval és kémiai célú felhasználásuk.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Sprung János
Extendált butadien-stirol elasztomer részleges katalitikus depolimerizációja.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

Srankó Dávid Ferenc
Preparation and Structural Characterization of Alkaline Earth−Iron(III) Layered Double Hydroxides and their Acrylate-Intercalated Derivatives.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2012) (Unpublished)

Sutyinszki Mária
Izocinkona alkaloidok a heterogén katalitikus enantioszelektív hidrogénezésben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Szabados Márton
Réteges kettős hidroxidok előállítása ultrahang besugárzással segített mechanokémiai módszerrel.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2017) (Unpublished)

Szabó Antal
A klinikai kémia speciális analitikai feladatai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1974) (Unpublished)

Szabó Imre
A Kissnyer-Wolff reakció alkalmazása a gyűrűs éterek szintézisében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1964) (Unpublished)

Szabó János
Tanulmányok a spasmolytikus hatású aryl-benzo-[e] -1:3-thiazinszármazékok körében.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1958) (Unpublished)

Szabó József
Néhány 6-os és 16-os helyzetben szubsztituált prenán-származék készítése és vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1966) (Unpublished)

Szabó Károly
Kénvegyületek korróziója a kőolajiparban.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1959) (Unpublished)

Szabó Mária
Újtípusú filmreaktorok felhasználása heterogén fázisú fizikai és kémiai műveletekben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1974) (Unpublished)

Szabó Terézia
Szubsztituensek hatása Ni(II)-Schiff-bázis komplexek fizikai kémiai sajátságaira és reakciókészségére.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1976) (Unpublished)

Szabó Anna
Függőlegesen rendezett szén nanocsövek CCVD előállítása során alkalmazott paraméterek hatása a szerkezetre.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2022)

Szabó Emese
Atmospheric kinetics and photochemistry of oxygenated volatile organic compounds.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2011) (Unpublished)

Szabó Tamás
A grafit-oxid kémiai és nanoszerkezete.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006) (Unpublished)

Szailer Tamás
A H2S hatása a CO2 és a CH4 katalitikus átalakításában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Szakácsné Földényi Rita
Növényvédőszerek előállításában és vizsgálatában elért eredményekről : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(1995) (Unpublished)

Szakácsné Földényi Rita
Új ciánimido-ditioszénsav-származékok, mint peszticidek kutatása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1991)

Szakál Pál
Elektroeróziós fémporlasztás alkalmazása Grignard-vegyületek előállítására.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1979) (Unpublished)

Szanyi János
Toluol alkilezése metanollal faujazit típusú zeolit katalizátorokon.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

Szebenyi Ferenc
A Hg-S-H2O, illetve Me(Hg)-S-H2O terner rendszerekben lejátszódó elektrokémiai reakciók vizsgálata megszaggatott galvanosztatikus, valamint oszcillopolarográfiás módszerekkel.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Szegedi Ágnes
Átmenetifémeket tartalmazó mezopórusos szilikátok fizikai-kémiai és katalitikus tulajdonságai.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Szeghy Andrea
Trimetilén-, tetrametilén- és pentametilénazetidin-származékok képződésének kinetikai vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1976) (Unpublished)

Szekeres Márta
Tenzidoldatok adszorpciója szilárd - folyadék határfelületen.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Szekeres Márta
Szilícium-oxid alapú szorbensek gázadszorpciós és oldatadszorpciós tulajdonságai.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2003) (Unpublished)

Szendi Zsuzsanna
Antiekdizonhatású anyagok előállítása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Szendi Zsuzsanna
Oldalláncban módosított koleszterinanalógok és más potenciálisan biológiailag aktív szteroidok szintézise : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Szentesi Gyöngyi
Adatok a Darzens-kondenzáció mechanizmusához; a helyettesítők hatása a kondenzációra.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Szenti Imre
Elemi reakciók vizsgálata oxidokon hordozott ródiumon és inverz katalitikus rendszerekben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2020) (Unpublished)

Szerlauth Adél
Application of layered double hydroxide nanoparticles to combat oxidative stress.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.

Szilvay Géza
Természetes és szintetikus ülepítőszerek hatása a vörösiszap ülepedésére.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Szilágyi Géza
Farmakológiailag hatásos, új oxim-típusú származékok szintézise.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1966) (Unpublished)

Szilágyi István
Vizsgálatok a Fries reakcióval kapcsolatban.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1960) (Unpublished)

Szilágyi János
cisz-6-Oxabiciklo/3.2.O/heptán szintézise.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1962) (Unpublished)

Szilágyi István
Metalloenzimek szerkezeti és funkcionális modellezése.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006) (Unpublished)

Szirovicza Lajos
Intermolekuláris hidrogénhíd-kötés vizsgálata elnyelési színkép alapján.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1963) (Unpublished)

Szitás Ádám
A h-BN nanoháló alkalmazása molekulaadszorpciós és fémkatalizált folyamatokban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2022)

Szolomájer János
Magasabb rendű szerkezeteket alkotó purinszármazékok előállítása és vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2011) (Unpublished)

Szolomájer-Csikós Orsolya
Módosított peptidek szintézise.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Szunyogh Dániel Mihály
A réz-efflux szabályzó CueR fehérje fémkötő sajátságainak tanulmányozása modellpeptideken keresztül.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2016) (Unpublished)

Szájli Emília
A tömegspektrometria kvalitatív és kvantitatív proteomikai alkalmazása.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Szájli Ágota
D-gyűrűben módosított heteroatomot tartalmazó szteroidok szintézise.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006) (Unpublished)

Széchenyi Aleksandar
C4 és C8 szénhidrogének átalakulása Mo2C és Re tartalmú katalizátorokon.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2007) (Unpublished)

Szécsi Mihály
Androgén szteroidhormonok meghatározása prosztataszövetben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1993) (Unpublished)

Szécsi Mihály
Szteroidok izolálása, mennyiségi meghatározása szövetekből, és alkalmazása a szteroidhormon-anyagcsere vizsgálatára : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Szécsényi István
Néhány N-tartalmú gyűrűs vegyület szintézise.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1992) (Unpublished)

Széll Tamás
Néhány új nitro-fenilészter származék jellemzése és szintézise.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1957) (Unpublished)

Szökő János
Ti02(110) felületen hordozott fém-nanorészecskék tanulmányozása STM, STS és AES módszerekkel.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2005) (Unpublished)

Szöllősi György
Ketonok heterogén katalitikus transzfer hidrogénezése oxidokon.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2002) (Unpublished)

Szőke Attila
A metán és az etán átalakulása molibdéntartalmú katalizátorokon.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Szőri Kornél
Ketonok heterogén katalitikus enantioszelektív hidrogénezése cinkona alkaloidok jelenlétében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2011) (Unpublished)

Szőri Milán
Telítetlen szénhidrogének gyökös reakcióinak elméleti vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2008) (Unpublished)

Szűcs Imre
N-2-tiazolil-N'-szubsztituált szukcinamidok előállítása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1974) (Unpublished)

Szűcs Anna
Szilárd/folyadék határfelületen előállított palládium nanorészecskék tulajdonságai.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2001) (Unpublished)

Sági János
DNS-diamin komplexek stabilitásának és alkilezett DNS-ek templát aktivitásának vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Ságiné Kiss Ildikó
Biotin antagonista perhidrotiazin típusú vegyületek hatásmódjának vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Sápi András
Nanorészecske-szén nanocső nanokompozitok előállítása, jellemzése és katalitikus tulajdonságainak vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2012) (Unpublished)

Sárkány János Lőrinc
Felületi izocianát komplexek képződésének és reakcióinak vizsgálata Al2O3 hordozóra felvitt Pt-, Pd- és Rh katalizátorokon.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Sárközi László
I. Automation in clinical chemistry. II. An automated fluorometric method for determination of (alfa)-hydroxybutyric dehydrogenase.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Sárosi Herbert
Infravörös sugárzás alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata élelmiszeripari termékek szárításánál.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

Sárosi Herbertné
Pigment szuszpenziók vizsgálata poláris és apoláris közegben dielektromos állandójuk és reológiai viselkedésük révén.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1967) (Unpublished)

Sárosi Szilvia
Vizsgálatok a katalitikus hatáson alapuló elemzések körében. Szelén, ezüst, higany és jodid meghatározása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1967) (Unpublished)

Süli Zakar Tímea
Kismolekulák reakciójában képződő felületi formák és köztitermékek vizsgálata infravörös spektroszkópiai módszerrel.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006) (Unpublished)

Sümegi Mihály
Organikus közegű, koherens bárium-szulfát szuszpenziók reológiai vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

T

Tallósy Szabolcs Péter
Reaktív hibrid nanokompozit felületek antibakteriális hatása.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2016) (Unpublished)

Tapolcsányi Pál
D-gyűrűben szubsztituált szteroidok szintézise és szerkezetvizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2002) (Unpublished)

Taródi Béla
Hidroxi-karbonil-szteroidok és oxidjaik Schmidt- és Beckmann-átrendezése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Tasi Domonkos Attila
Ab initio characterization and dynamics of SN2 reactions involving polyatomic nucleophiles.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2023)

Tegyey Zsuzsanna
A 6-keto-androsztán-diol-diacetátés 6-ketoxim-androsztán-diol-diacetát Schmidt és Beckmann átrendezésének vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1967) (Unpublished)

Tihanyi Tamás
A propilén hidrogénezésének vizsgálata nátriummal mérgezett NiOHNaY zeolit katalizátoron.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Timár Zita
Fotokatalizátor és nanoreaktor - réteges kettős hidroxidok kétféle hasznosítása.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2020)

Tolmacsov Péter
Etán és propán átalakítása hordozós platinafém- és réniumkatalizátorokon.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2008) (Unpublished)

Tombácz Imre
A propilén oxidatív dehidrocikloaromatizációjának vizsgálata néhány fémoxid-katalizátoron.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Tombácz Imre
A propilén oxidatív dehidrocikloaromatizációjának vizsgálata néhány fémoxid-katalizátoron : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Toókos Ildikó
Tejipari szennyvizek tisztítása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Trogmayerné Málik Katalin
Cukortípusú vegyületek és amino-alkoholok fémionokkal képzett komplexeinek képződési egyensúlyai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1990) (Unpublished)

Truong Ngoc Hung
Synthesis, properties and selected applications of some sulfur containing organic compounds.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2022)

Tuba Zoltán
A cisz és a transz 2-oxi-metil C-hexanol és származékai kémiája.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1960) (Unpublished)

Tálas Emília
Irányított felületi kölcsönhatások alkalmazása egy- és többfémes Pt/Al2O3 katalizátorok előállítására.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

Tálas Emília
Irányított felületi reakciók alkalmazása egy- és többfémes hordozós katalizátorok előállítására, valamint vázkatalizátorok szelektív módosítására : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Tárnoki Klára
Heparin és fehérjék kölcsönhatásának vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1961) (Unpublished)

Tóbiás Roland József
Konformációváltozások kinetikájának modellezése elsőrendű reakcióhálózatokkal.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2018) (Unpublished)

Tóth Gábor
Nitrogéntartalmú heterociklusos vegyületek 1H, 13C és 15N NMR spektroszkópiája.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Tóth Gábor
Vazopresszin analógok szintézise biológiai vizsgálatok és triciumos jelzés céljára.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1979) (Unpublished)

Tóth Géza
A propionaldehid termikus bomlása 14C-etilén jelenlétében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Tóth Irén
Szérumfehérje frakciók összehasonlító vizsgálata Hodgkin kóros betegeken.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1979) (Unpublished)

Tóth István
Eróziós úton nyert különböző aktív fémporok felhasználásának lehetőségei, különös tekintettel a Reformatszkij szintézisre.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Tóth Ildikó
Méretvariált magnetit nanorészecskék előállítása és felületmódosítása polianionos védőrétegekkel.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Tóth Mariann
Az etanol katalitikus átalakítása hordozós Rh katalizátorokon.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2017) (Unpublished)

Tóth Péter Sándor
Egyidejű spektroelektrokémia és in situ vezetésmérési technika magvalósítása és alkalmazása a vezető polimerek redoxi átalakításainak vizsgálatára.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2012) (Unpublished)

Tóth-Szeles Eszter
Diffúzió- és áramlásvezérelt csapadékmintázatok vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2018) (Unpublished)

Tölgyesi Margit
A propionaldehid folyadékfázisú radiolízise 60Co-gamma sugárzás hatására.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1967) (Unpublished)

Török István
Oxa-cikloalkánok átalakulása fémkatalizátorokon.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Török Roland Sándor
Gyógyszerhatóanyagok és sztérikusan gátolt aminosavak királis folyadékkromatográfiás elválasztása.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006) (Unpublished)

Török Attiláné Pusztay Éva
A koleszterin szubsztituált aminoalkil étereinek előállítása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1972) (Unpublished)

U

Undrala Sushen
Selective hydrogenations on anchored metal complexes.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Unyi Éva
Felületi rétegek kialakulásának vizsgálata Ge-H2O biner rendszerben megszaggatott galvanosztatikus polarizációs és potenciosztatikus módszerekkel.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

Uresch Ferenc
A növényi és állati eredetű élelmiszerek nitráttartalmának spektroszkópiás meghatározása, a nitrát ion akkumulációjának okai, növényi eredetű táplálékok nitráttartalma Győr-Sopron és Fejér megyében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

V

V. Tóth Mihály
Nemfehérje-alkotó aminósavat tartalmazó vazopresszin analógok szintézise.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Varga János
Hormonok és neurotranszmitterek immunológiai vizsgálatához szükséges vegyületek szintézise.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1982) (Unpublished)

Varga Zoltán
A 2-n-alkilamino-tiazolok szintézisének módszerei.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Varga András Márk
Oxid alapú összetett fotoelektródok előállítása és vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2019) (Unpublished)

Varga Erika
CeO2 hordozós Rh-Co katalizátorok felületi és morfológiai jellemzése.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2016) (Unpublished)

Varga Gábor
Átmenetifém-aminosav komplex–CaAl-réteges kettős hidroxid kompozitok készítése, szerkezetvizsgálatuk és katalitikus alkalmazásaik.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2017) (Unpublished)

Varga Judit
Módosított ZSM-5 típusú zeolitok vizsgálata és alkalmazása nitrogén-oxidok átalakításában.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Varga Mónika
Nem hagyományos módszerekkel előállított fémkatalizátorok jellemzése.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2002) (Unpublished)

Varga Noémi
Gyógyszerhatóanyag hordozó rendszerek szerkezete és a hatóanyag leadás kinetikája.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Varga Tamás
Nitrogénnel adalékolt grafén hordozós oxigénredukciós katalizátorok.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2019) (Unpublished)

Varga Viktória
Önszerveződő hibrid nanofilmek felépülése és morfológiai tulajdonságai.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Varsányi Dénes
Az 1-/2'-oxy-4'-methoxy-phenyl/-3-methyl-6,7-dimethoxy-isochinolin és származékainak synthesise.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1947) (Unpublished)

Varsányi Lilly
Újabb triphenylmethan vegyületekről.
Earlier doctoral dissertations, Kolozsvári Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem (1881–1919).
(1925) (Unpublished)

Vass András
Szomszédcsoport részvétel vizsgálata a 16-hidroximetil-17-hidroxi szteroidok sorában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Vass András
Új növényvédőszer hatóanyagok tervezése és szintézise témakörben elért eredményekről : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Veisz Bernadett
Szabályozott méretű és morfológiájú palládium részecskék előállítása, jellemzése és vizsgálata hidrogénezési tesztreakciókban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2003) (Unpublished)

Velimir Nikolasev
Vizsgálatok a komplex katalízis köréből.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1965) (Unpublished)

Veres Sándor
A közegek dielektromos állandójának hatása adszorpciós komplexek sajátságaira.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1960) (Unpublished)

Veres Ágnes
TiO2-based photocatalysts and photo-reactive coatings for water and air cleaning.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Vetéssy Zsuzsanna
A szervetlen telítetlen gyűrűs vegyületek elektronszerkezetének vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Vinkler Péter
Tiokarbamid és tioszemikarbazid származékok szerkezetvizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Virányi Zsanett
Migráció- és diffúzióvezérelt instabilitás autokatalitikus ionreakciókban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2007) (Unpublished)

Visy Csaba
További adatok a primer alkoholok elektrokémiai oxidációjáról.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1976) (Unpublished)

Vollár Martin
Phytochemical and pharmacological assessment of Hungarian bryophytes, with special focus on Paraleucobryum longifolium.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2023)

Váradi Györgyi
Peptidek szerepe az immunológiai felismerésben : szintézis, konformációs és immunológiai vizsgálatok.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1993) (Unpublished)

Várkonyi Bernát
A montmorillonitok üledéktérfogata szerves folyadékokban.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1961) (Unpublished)

Völgyesi László
A nitrogén-monoxid és a szén-monoxid kölcsönhatásának vizsgálata hordozott nemesfém katalizátorokon.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

W

Weisz Imre
A kokain térszerkezetéről.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1961) (Unpublished)

Weisz Imréné Vincze Irén
A valeroidin abszolút konfigurációja és szintézise.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1958) (Unpublished)

Wittmann Gyula
Módosított Raney-nikkel katalizálta enantioszelektív hidrogénezések.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1987) (Unpublished)

Wittmann Gyula
Módosított Raney-nikkel katalizálta enantioszelektív hidrogénezések. Nagyhatékonyságú oxidációs eljárások vizsgálata : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Wéber Csaba
Aminopirimidin és aminokinazolin vegyülettárak előállítása szilárd hordozón.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Wéber Edit
Investigation of protein–ligand interactions of targets with solvent-exposed binding sites.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2012) (Unpublished)

Z

Zalotai Lajos
A propán termikus bomlására és inhibiciójára végzett vizsgálatok.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Zarándi Márta
Vizsgálatok a flavonoid kémia körében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Zerginé Gombos Mária Valéria
Alkidgyanta frakciók tulajdonságainak és szuszpenziókra gyakorolt hatásának vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1963) (Unpublished)

Zoltai Attila
Új szerkezetű szteroid folyadékkristályok szintézise és mezogén tulajdonságainak vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

Zsednai Ágnes
Elegyadszorpciós csereegyensúlyok különböző felületi tulajdonságú szorbenseken.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Zsigó István
Vibrációs szárítás az élelmiszeriparban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Zsulán Ágnes
Vizsgálatok saválló acélok lyukkorróziós sajátságainak megállapítására.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1974) (Unpublished)

Zóka Johanna
Biológiailag aktív konjugátumok szintézise módosított ösztrán vázon.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2017) (Unpublished)

Á

Ábrahám Nóra
Kétdimenziós rendezett cink-oxid nanostruktúrák optikai és fluoreszcenciás tulajdonságai.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Ács Gábor
A propilén hatása a propilaldehid termikus bomlására.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1965) (Unpublished)

Ádám Anna Adél
Nikkeltartalmú nanokatalizátorok előállítása, szerkezetük jellemzése és katalitikus felhasználása.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2020) (Unpublished)

Ó

Óvári László
Kisszénatomszámú szénvegyületek adszorpciójának infravörös spektroszkópiai vizsgálata hordozós katalizátorokon.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2000) (Unpublished)

Ö

Ötvös Ferenc
Biológiailag aktív heterociklusos vegyületek szintézise és tríciumjelölése : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Ötvös Sándor Balázs
Exploiting the benefits of continuous-flow processing for the development of novel sustainable catalytic procedures.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

This list was generated on 2024. május 20. 05:12:47 CEST.