Items where Subject is "01.04. Chemical sciences"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Ö
Number of items at this level: 242.

A

Abd Elhameed Heba Alaa Eldeen Hosiny
Artificial metallonucleases - molecular tools for gene therapy of cancer.
[Thesis]

Abdul-Karim Laith A.
Optimization approach of dissolving pulp and its esterified derivative preparation from new resources.
[Thesis] (Unpublished)

Adamkovich István
A modell-módszer lehetőségei a természettudományos megismerésben, különös tekintettel a kémia tanításának világnézeti problémáira.
[Thesis] (Unpublished)

Adi Basel
Nem fehérjeeredetű aminosavakat tartalmazó neuropeptid analógok szintézise és vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Albert Sándor
Tapasztalatok és meggondolások a középisklolai franciaoktatás korszerűsítésével kapcsolatban (Kontrasztiv nyelvészeti és fordítástani eredmények felhasználásának lehetőségei).
[Thesis] (Unpublished)

András Gizella
A Kinetikus Izotóp Módszer alkalmazása a foszfátanyagcsere és transzport szimultán vizsgálatára vörösvértest esetében.
[Thesis] (Unpublished)

Azzidani Awad Mohamed
Presynaptic regulation of noradrenergic transmission: the role of sodium-pump and sodium/calcium exchange.
[Thesis] (Unpublished)

B

Bakos Tamás
Koleszterinszint-csökkentő hatású vegyületek előállítása.
[Thesis] (Unpublished)

Baksay Iván
Spectrographic determination of major constituents in coal and fly ASH and slag by solution excitation.
[Thesis] (Unpublished)

Balog Ádám
Félvezető elektródok optoelektronikai tulajdonságainak tanulmányozása.
[Thesis]

Balogh Károly
Melanocit-stimuláló hormon fragmensek és analógok szintézise.
[Thesis] (Unpublished)

Bartók Mihályné Bozóki Gizella
Vizsgálatok az 1,3-klórhidrinek bázisok hatására végbemenő átalakulásának mechanizmusa területén.
[Thesis] (Unpublished)

Basa Erzsébet
Vizes közegű kaolin szuszpenziók ülepedési sajátságai.
[Thesis] (Unpublished)

Berger Ferenc
A fermentációs citromsav-előállítás vizsgálata szacharóz alapon Aspergillus nigerrel.
[Thesis] (Unpublished)

Berger Ferenc
Multimolekulás adszorpciós rétegek szerkezete, termodinamikája és szerepe a kolloid stabilitásban.
[Thesis] (Unpublished)

Berkes Mária
A hidrogén-peroxid és az uranil(VI)ion közti kölcsönhatás vizsgálata az urán által katalizált polarográfiás nitrátredukcióról.
[Thesis] (Unpublished)

Berkesi Ottó
Cink-(2-etil-hexanát)-ok szerkezete és spektroszkópiai tulajdonságai az infravörös tartományban.
[Thesis] (Unpublished)

Bessar Badiaa Abd El-Rahman
Effect of food technological processing on residue of some pesticides in some plant foods.
[Thesis] (Unpublished)

Biczók László
A 2-pentanon primer fotokémiai átalakulásainak vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Binshahna Saeed Omer
Preparation of certain aryl alkyl ketones.
[Thesis] (Unpublished)

Boa János
Acetil-fluorid elektrokémiai fluorozásának tanulmányozása vízmentes hidrogén-fluoridban.
[Thesis] (Unpublished)

Boga Györgyi
Különböző vesekövek ultramikro-kémiai, infravörös spektroszkópiai, röntgendiffrakciós, termikus analízisének összehasonlítása.
[Thesis] (Unpublished)

Boga Endréné Hornok Katalin
Klinikai kémiai referencia értékek meghatározásának módszertani vonatkozásai.
[Thesis] (Unpublished)

Borsné Pető Judit
Prosztaciklin és thromboxán A2 metabolitok mérése vérplazmában, valamint a meghatározás jelentősége az érelmeszesedéssel járó folyamatok jellemzésében.
[Thesis] (Unpublished)

Bottka Sándor
Nukleozid-5'-foszfodiamidátok.
[Thesis] (Unpublished)

Bozsó Ferenc
Oxidációs reakciók vizsgálata ón-dioxid-króm-oxid katalizátorokon.
[Thesis] (Unpublished)

Bozóki Ferenc
Nitrogéntartalmú szerves vegyületek hatása a vas korróziójára kén-hidrogént tartalmazó elektrolitokban.
[Thesis] (Unpublished)

Boór Lajosné
Ipari célú szintézisvizsgálatok kortikoidok előállítására.
[Thesis] (Unpublished)

Bucsi Imre
Diolok átalakulásai elektrofil katalizátorokon, szilíciumtartalmú szerves vegyületek katalitikus átalakulásai, fullerének kémiai átalakulásai : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Bucsi Imre
Diolok átalakulásai zeolitokon.
[Thesis] (Unpublished)

Bugyi László
A CO, NO és Mo közötti kölcsönhatás vizsgálata téremissziós mikroszkópban.
[Thesis] (Unpublished)

Béres Attila
Bázikus mikropórusos katalizátorok előállítása és vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

C

Csanálosiné Németh Márta
A tojáshéj lipoidjainak vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Csapó Zsuzsanna
Nemfehérjealkotó aminósavakat tartalmazó egyszerűbb "releasing és inhibiting hormonok" szintézise és vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Cseh Ferenc
Fehérje és zsír kinyerése húsipari melléktermékekből, különös tekintettel a csontok préselésére.
[Thesis] (Unpublished)

Csekő József
Újabb stabilis paramágneses vegyületek szintézise és felhasználása biológiai jelölésre.
[Thesis] (Unpublished)

Cserényi József
A metán bomlása és a metán - szén-dioxid reakció vizsgálata hordozós nemesfém katalizátorokon.
[Thesis] (Unpublished)

Csikkel Csabáné Szolnoki Anna
Nitrát- és nitritionok redukciója nátrium-ditionittal.
[Thesis] (Unpublished)

Csákiné Tombácz Etelka
Huminsavak és alkálifém-humátok kolloidkémiai sajátságainak vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Csáti Sándor
Normál propanol elektrokémiai oxidációjának néhány sajátsága.
[Thesis] (Unpublished)

D

Daku Lajos
Félnedves fénymásolópapírok továbbfejlesztése.
[Thesis] (Unpublished)

Darula Zsuzsanna
Design, synthesis and tritium labeling of conformationally constrained delta opioid peptides.
[Thesis] (Unpublished)

Darwish Nabila Abd El Hakim
Factors affecting textile cord-rubber adhesion.
[Thesis] (Unpublished)

Deme István
Kis mennyiségű adalékanyagok hatása az epoxigyanták tulajdonságaira.
[Thesis] (Unpublished)

Dobrovolszky Andrásné
A ciklohexanolnak és a ciklohexanonnak a VIII. csoport fémeivel és réniummal katalizált átalakulása.
[Thesis] (Unpublished)

Dombi György
NMR sift technika és alkalmazása a szerves vegyületek konformációjának meghatározásában.
[Thesis] (Unpublished)

Domokos Tamás
Organikus közegű kaolin szuszpenziók ülepedésének vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Dormán József
A habok alapvető tulajdonságainak tanulmányozása.
[Thesis] (Unpublished)

Dékány Imre
Intermolekuláris kölcsönhatások vizsgálata különböző oldószer-polimer elegyekben.
[Thesis] (Unpublished)

E

El-Fadaly Husain Abdallah Mohamad
Fermentation of thermostable alkaline proteinase.
[Thesis] (Unpublished)

Erdőhelyi András
A metán képződésének vizsgálata a szén-dioxid hidrogén reakciójában néhány hordozott fémkatalizátoron.
[Thesis] (Unpublished)

Erdőhelyi Ágota
2,4-diacetoxi-6-hidroxi-propiofenon KOSTANECKI--ROBINSON-reakciója.
[Thesis] (Unpublished)

F

Farkas Judit
Az azoetán unimolekulás bomlási sebességi állandójának meghatározása az azoetán - izobutén rendszerben.
[Thesis] (Unpublished)

Felföldi Károly
Cikloolefinek Prins reakciója. Rh és Ru komplexek szerveskémiai átalakulásokban : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Felián Borbála
Kőolaj-víz rendszer emulzióképződésének és a képződött makroemulziók kolloidkémiai tulajdonságainak meghatározása.
[Thesis] (Unpublished)

Ferke András
Láncvégződés és öninhibíció a propán termikus bomlásának kezdeti szakaszában.
[Thesis] (Unpublished)

Fudala Ágnes
Új típusú mezopórusos anyagok szintézise és vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Fási András
A ciklohexén és az oxiránok átalakulásai fémkatalizátorokon.
[Thesis] (Unpublished)

Fülöp Ferenc
Nitrogénhídfős heterociklusok szintézise gyógyszerkémiai célkitűzésekkel.
[Thesis] (Unpublished)

G

Galbács Zoltán
Ozmium-tetroxiddal katalizált hidrogén-peroxid-bomlás vizsgálata lúgos közegben.
[Thesis] (Unpublished)

Gera Lajos
Farmakológiailag aktív cisz- és transz-2-amino-1-ciklohexánkarboxamidok és 4a,5,6,7,8,8a-hexahidrokinazolin-4/3H/-onok szintézise.
[Thesis] (Unpublished)

Gilde Anna
P-nitro-etilbenzol oxidációjának vizsgálata, különös tekintettel a P-nitro-acetofenon képződésére.
[Thesis] (Unpublished)

Gregussné Zsigmond Ágnes
Fémkatalizátorok fajlagos felületének meghatározása.
[Thesis] (Unpublished)

Gálik Ágnes
Szteroid-észterek szolvolizis vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Gáspár Mária
A kőolajok genetikai vizsgálata szénizotóp arány és forgatóképesség mérés alapján.
[Thesis] (Unpublished)

Görgényi Miklós
Nitrogén-monoxid hatása az izo-bután termikus bomlására.
[Thesis] (Unpublished)

H

Hackler László
Heterociklusos szteroidok előállítása.
[Thesis] (Unpublished)

Hajdu Éva
Homológ cikloalkil-jodidok kicserélődési reakciója káliumjodiddal.
[Thesis] (Unpublished)

Hajdú Éva
A CO adszorpció által indukált morfológiai változások hordozós katalizátorokon : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Halász Dezső
A n-bután termikus bomlásának és propilén inhibiciójának vizsgálata gázfázisban.
[Thesis] (Unpublished)

Hannus István
A ciklopropán vázizomerizációjának vizsgálata módosított NaY zeolitokon.
[Thesis] (Unpublished)

Hegyes Péter
Cryptopleurin analógok szintézise.
[Thesis] (Unpublished)

Hegyes Péter
Cryptopleurin analógok szintézise és vizsgálata, biológiailag aktív szerves szilícium vegyületek és poliszilánok szintézise, savérzékeny handle-k előállítása és peptidkémiai felhasználása : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Hegyi Árpád
A vas kénsavoldatokban bekövetkező korróziójának vizsgálata haloidionok, valamint haloidionok és diciklohexilamin jelenlétében.
[Thesis] (Unpublished)

Herczegh Ottilia
Gasztrin és kolecisztokinin-oktapeptid analógok előállítása a biológiai hatás és a kémiai szerkezet összefüggésének vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Herzfeld Rozália
Amincsere vizsgálata a Schiff-bázisok fémkomplexeinél.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Attila
A tioszulfát-klorit reakció néhány alrendszerének kinetikája és mechanizmusa.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth István
Az azo-etán és a propionaldehid azo-etánnal iniciált termikus bomlása.
[Thesis] (Unpublished)

Horváthné Almássy Katalin
Szikes nyersvizek előkezelése mészreaktorban, különös tekintettel a SIO2 mentesítés hatásfokának javítására, a DÉMÁSZ Szegedi Erő- és Kecskeméti Fűtőművében.
[Thesis] (Unpublished)

Hulesch Ágnes
Egy tiokarbamát herbicid - EPTC (N,N-dipropil-S-etil-tiokarbamát) - és antidótumai hatásmódjának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

I

Ilisz Itván
Vizek szerves mikroszennyezőinek fotokatalitikus oxidációja.
[Thesis] (Unpublished)

István László
Kéntartalmú pregnánszármazékok készítése és vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Iványi Judit
A korrózió és inhibició elektrokémiai vizsgálata szénhidrogén - vizes elektrolit rendszerben.
[Thesis] (Unpublished)

J

Janáky Tamás
Progeszteron, ösztradiol-17beta és vazopresszin antigének, antiszérumok készítése radioimmunoassay-hez.
[Thesis] (Unpublished)

Joó Béla
Antigének ill. antiszérumok előállítása neurotranszmitterek kimutatására.
[Thesis] (Unpublished)

Joó Imre
A benztriazol származékok fényvédőhatásának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

K

Kahán Róbert
A vas csoport fémeinek korróziós viselkedése kén-hidrogén tartalmú elektrolitokban.
[Thesis] (Unpublished)

Kalmár András
Vizsgálatok a kalkonképződéssel kapcsolatban.
[Thesis] (Unpublished)

Kapocsi Irén
Alkilszubsztituált ciklohexanonok transzfer hidrogénezése és hidroszililezése.
[Thesis] (Unpublished)

Kardos Éva
Gyors fotometriás eljárás L-aszkorbinsav mérésére természetes anyagokban és ipari termékekben.
[Thesis] (Unpublished)

Karikó Katalin
Antivirális anyagtesztelés kidolgozása: A (2'-5')3'dA(p3'dA)2 vírusellenes hatásának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Katona Sarolta
Ca-Na-bentonit szuszpenzió folyamatos ülepítése.
[Thesis] (Unpublished)

Katonáné Balázs Judit
Nitrogéntartalmú szerves molekulák ezüstion koordinációjának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Kiricsi Imre
Néhány elvi és gyakorlati megjegyzés a radiogázkromatográfok használatához.
[Thesis] (Unpublished)

Király Zoltán
Korlátozottan elegyedő folyadékpárok adszorpciós csereegyensúlya apoláris szorbenseken.
[Thesis] (Unpublished)

Király Zoltán
Metilgyökkel iniciált termikus reakciók: gázkromatográfiás, reakciókinetikai és termokémiai adatok meghatározása.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss János
Röntgenamorf részt tartalmazó kőzetminták vizsgálata infravörös spektroszkópia segítségével.
[Thesis] (Unpublished)

Koppány Enikő
Klór-hangyasav-metilészter és metilalkohol reakciójának mechanizmusa.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Barna
Ionos tenzidekre érzékeny elektród készítésének lehetősége különös tekintettel az indirekt potenciometriás meghatározásokra.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Imre
A hangyasav felületkémiája tiszta, oxigénnel és káliummal módosított Rh(111) és Pd(100) egykristálylapokon.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Kálmán
A dimetil-karbonát és dietil-karbonát előállításának kémiai optimalizálása.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Lívia Klára
Gasztrin származékok szintézise.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Lórántné
Nedvesítőszerek adszorpciójának hatása titán-dioxid organoszuszpenziók sajátságaira.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Barna
Ionpárok alkalmazása környezetanalitikai mérésekre alkalmas kémiai érzékelők és eljárások fejlesztésében.
[Thesis] (Unpublished)

Krajkó Erzsébet
A kémiai mozgásforma helye a mozgásformák rendszerében.
[Thesis] (Unpublished)

Kunfi Attila
Polidopamin alkalmazása a szerves kémiában: katalizátor hordozótól a fotoizomerizálható felületekig.
[Thesis] (Unpublished)

Kutasi Istvánné Kolláth Rózsa
Organikus közegű titán-dioxid szuszpenziók állandóságának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Kutsán György
Komplex, sztochasztikus, rakodási, szállítási és tárolási folyamat szimulációs matematikai modellje.
[Thesis] (Unpublished)

Kádár Enikő
Különleges tulajdonságú és szerkezetű fémek és ötvözetek elektrokémiai előállítása : [Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis].
[Thesis] (Unpublished)

Kászony Attila
Fém-kén-víz terner rendszerek potenciál-pH egyensúlyi diagramjai 298, 373 és 473 K-en.
[Thesis] (Unpublished)

Kónya Zoltán
Halogéntartalmú vegyületek adszorpciója és reakciója zeolitokon.
[Thesis] (Unpublished)

Kószó Ferenc
A n-pentán termikus bomlása.
[Thesis] (Unpublished)

Körtvélyesi Tamás
A propilén termikus bomlásának vizsgálata 1,3-butadién jelenlétében.
[Thesis] (Unpublished)

Kúti Zsolt
HOx-gyökök generálása és vizsgálata nemvizes közegben.
[Thesis] (Unpublished)

L

Lajkó Gyula
Liquid and supercritical fluid chromatographic enantioseparation of Nα‐Fmoc proteinogenic amino acids on Cinchona alkaloid-based chiral stationary phases.
[Thesis]

Laszlavik Márta
2-o-klorfenil-2-metilamino-ciklohexanon előállítása.
[Thesis] (Unpublished)

Lathwesenné Szántó Katalin
Organikus közegű szuszpenziók reológiai tulajdonságainak vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Lendvay György
Az aceton gőzfázisú fotolízisének vizsgálata adalékok jelenlétében.
[Thesis] (Unpublished)

Lendvayné Győrik Gabriella
Foszfátozott acélfelületek borítottságának vizsgálata impedancia módszerrel.
[Thesis] (Unpublished)

Lukács Ferenc
Folyékony ammóniában fémnátriummal megvalósított reakciók mennyiségi vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Lukács Zoltán
A hőmérséklet és a kén-hidrogén hatása a titán korróziós sajátságaira savas közegekben.
[Thesis] (Unpublished)

Lukács Ferenc
[Folyékony ammóniában fémnátriummal megvalósított reakciók mennyiségi vizsgálata] : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Lőkös Magdolna
Bioaktív organikus szilícium vegyületek előállítása és kémiai tulajdonságainak vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

M

Major Tibor
Adatok a primer alkoholok és egyes származékaik elektrokémiai oxidációjának megismeréséhez.
[Thesis] (Unpublished)

Makáry Anna
A szalicilaldehid és a monoszubsztituált anilin-származékokból képződött Schiff-bázisok szerkezetének tanulmányozása.
[Thesis] (Unpublished)

Malz Russel E. Jr.
Two approaches to selectivity issues in heterogeneous catalytic hydrogenation.
[Thesis] (Unpublished)

Marosi Tibor
A folyadékszorpciós kiszorítás termodinamikája hidrofóbizált szilárd felületeken.
[Thesis] (Unpublished)

Marosi Tibor
[A folyadékszorpciós kiszorítás termodinamikája hidrofóbizált szilárd felületeken] : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Marsi István
Homogén és heterogén reakciókban keletkező köztitermékek tulajdonságainak számítógépes vizsgálata : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Marsi István
A metanol oxidatív dehidrogénezésének modellezése.
[Thesis] (Unpublished)

Mastalir Ágnes
Szerves modellvegyületek átalakulásainak vizsgálata graphimet katalizátorokon.
[Thesis] (Unpublished)

Meskó Eszter
Metil-szteroidok konfigurációbizonyítása.
[Thesis] (Unpublished)

Mindszenty László
Néhány foszfátészter peszticid szintézise és szöveti oxidatív anyagcserére gyakorolt hatásának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Mohammed C. Aesa
New synthetic procedures for the preparation of natural products (pheromones) and their intermediates.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár Jenő
Emulziók és szuszpoemulziók vizsgálata olajipari felhasználás szempontjából.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár Péter
5,6- és 5,8-karotinoid-epoxidok oxidációja alkalikus kálium-permanganáttal.
[Thesis] (Unpublished)

Motika Gábor
Folyadékkristályok szintézise és vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Mureramanzi Silas
Contribution to the characterization of natural and artificial photosynthetic systems.
[Thesis] (Unpublished)

Méreg Klára
A hidrogén-peroxid és a peroxikénsav közötti reakció vizsgálata platina-fém jelenlétében.
[Thesis] (Unpublished)

Mészáros János Péter
Félszendvics ródium- és ruténiumkomplexek összehasonlító oldatkémiai- és szerkezetvizsgálata, kölcsönhatásuk biomolekulákkal.
[Thesis]

N

Nacsa Ágnes
A gerjesztett állapotok szerepe a n-butiraldehid fotolízisénél izooktán oldatban 313 nm hullámhossznál.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Andrea
1Benzil-6,7,3'4'-alkoxi-3,4-dihidroizokinolin sók pszeudocianid származékának reakciókinetikai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Attila
Aminosav-számazékok és peptidek tervezése és szintézise a XIII-as véralvadási faktor gátlására.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy József
A hazai pektinbontó enzim (polizim) összehasonlító vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Kornél
Kutatási tervek kiválasztása a gyógyszerkutatásban.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy László
A hidrogén-peroxid ozmium-tetraoxiddal katalizált bomlásáról.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Krisztina Anita
Pórusos, szén alapú struktúrák mechanikai, elektromos és nedvesítési tulajdonságai.
[Thesis]

Nemes Péter
Epimer tropan-3-IL-fenil-ketonok szintézise és sztereokémiája.
[Thesis] (Unpublished)

Nemes Péter
Szintetikus és sztereokémiai vizsgálatok nitrogéntartalmú heterociklusok körében : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Notheisz Ferenc
A kationcserélő gyantákkal katalizált olefin hidratálás tanulmányozása.
[Thesis] (Unpublished)

O

Olár Péter
A vas felületén kén-hidrogén jelenlétében lejátszódó korróziós folyamatok mechanizmusáról.
[Thesis] (Unpublished)

Orosz Tímea
Potenciális farmakonok enantioszelektív kromatográfiás vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Orovicza Márk
A mecseki feketekőszenek derivatográfiás és scanning elektronmikroszkópos vizsgálatai.
[Thesis] (Unpublished)

Ostgard Daniel
The structure sensitivity of allyl alcohol and methyloxirane transformations on Pt/SiO2 catalysts.
[Thesis] (Unpublished)

P

Pallai Vilmos Péter
Oxitocin szintézisek szilárd fázison.
[Thesis] (Unpublished)

Palágyi Zoltán
Az AL2H2, GA2H2, GE2H2 molekulák vizsgálata elméleti módszerekkel, az elektronkorreláció figyelembevételével.
[Thesis] (Unpublished)

Papp György
Néhány pipekolinsav és béta-L-prolin helyettesített bradikinin analóg szintézise.
[Thesis] (Unpublished)

Peintler Gábor
Új adatértékelési módszerek és alkalmazásaik a reakciókinetikában.
[Thesis] (Unpublished)

Pelczer István
Kétdimenziós (2D) NMR spektroszkópia, alkalmazások természetes anyagok szerkezetvizsgálatában.
[Thesis] (Unpublished)

Petres Jolán
Hipofízis-eredetű peptidhormonok szintézise, különös tekintettel a humán növekedési hormon 62-67 hexapeptidjére.
[Thesis] (Unpublished)

Polák Aranka
16-metilén-17-ketoszteroidok előállítása.
[Thesis] (Unpublished)

Puskás Sándor
Paraffinos kiválások határfelületi és kolloidkémiai tulajdonságainak szerepe a kőolajemulziók szerkezetképzésében.
[Thesis] (Unpublished)

Pásztor-Turák Mónika
A CO kemiszorpciójának hatása a hordozott Rh felületi szerkezetére.
[Thesis] (Unpublished)

Pénzes Ilona
A peroxi-kénsav és cérium IV ionok közötti reakcióról.
[Thesis] (Unpublished)

Péter Antal
Adatok a fotokémiai oxidációs reakciók analitikai alkalmazásához.
[Thesis] (Unpublished)

Pósza István
A másodlagos olajtermelésre felhasznált CO2 és H2S tartalmú földgáz által okozott korróziós jelenségek vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

R

Rajkó Róbert
Új paraméterbecslő eljárások alkalmazása az analitikai kémiai méréskiértékelés gyakorlatában.
[Thesis] (Unpublished)

Raskó János
Az ammónium-perklorát és néhány fém-perklorát termikus stabilitásának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Révész Károly
Gázok kölcsönhatása adalékolt platinafém-felületekkel.
[Thesis] (Unpublished)

Révész Márta
Torzult tetraéderes Co-(II)-komplexek tanulmányozása a szögfüggő ligandumtér modell alapján.
[Thesis] (Unpublished)

Révész Károly
Felületi kémiai reakciók adalékolt platinafémeken, felületi fotokémiai reakciók : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Rózsa Tarjáni Mária
N-monoszubsztituált karbonsavamidok asszociációs folyamatainak spektroszkópiai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

S

Sallay Éva
Az 1,3-klóralkoholok átalakulásának mechanizmusa alkalikus közegben.
[Thesis] (Unpublished)

Schőbel György
A helyettesítők hatásának vizsgálata a fenacil-halogenidek és benzaldehidek Darzens-kondenzációjában.
[Thesis] (Unpublished)

Shahmohammadi Sayeh
New enzymatic strategies for the preparation of pharmaceutically important enantiomeric β-amino acid derivatives.
[Thesis]

Simkó Ferenc
Fém- és fémoxidporok előállítása elektromos eróziós úton, elektrokémiai célú elektródok alapanyagának készítése, ill. fémet felhasználó szerves kémiai reakciók kivitelezése érdekében.
[Thesis] (Unpublished)

Sinkó Katalin
N,N'-dialkil-bispidonok szintézisének és redukciójának tanulmányozása, bispidin származékok előállítása.
[Thesis] (Unpublished)

Sinkó Katalin
Szilikátok különböző előállítási lehetőségei : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Sipos Emese
Organikus közegű szuszpenziók ülepedési sajátságai.
[Thesis] (Unpublished)

Sipos Pál
Nitrogén- és oxigéndonor bioligandumok protonálódási, valamint kalcium- és magnéziumion koordinációs egyensúlyai.
[Thesis] (Unpublished)

Siposné Nagy Gabriella
Gázreakciók csendes elektromos kisülésben.
[Thesis] (Unpublished)

Sirokmán Géza
Az 1,3-butándiol és néhány 1,3-aminoalkohol heterogén katalitikus átalakulása, a reakciók szelektivitása.
[Thesis] (Unpublished)

Sirokmán Géza
A katalizátor mint sztereokémiai tényező heterogén katalitikus folyamatokban : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Somlai Csaba
2-hidroximetil-szteroidok előállítása és vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Soós István
Adatok a tiszta és az ón-dioxid rácsába beépített króm-dioxid reakcióképességéhez.
[Thesis] (Unpublished)

Soós Katalin
Alumínium és egyéb fémporok előállítása elektromos erósióval és kémiai célú felhasználásuk.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Antal
A klinikai kémia speciális analitikai feladatai.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Mária
Újtípusú filmreaktorok felhasználása heterogén fázisú fizikai és kémiai műveletekben.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Terézia
Szubsztituensek hatása Ni(II)-Schiff-bázis komplexek fizikai kémiai sajátságaira és reakciókészségére.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Anna
Függőlegesen rendezett szén nanocsövek CCVD előállítása során alkalmazott paraméterek hatása a szerkezetre.
[Thesis]

Szakácsné Földényi Rita
Növényvédőszerek előállításában és vizsgálatában elért eredményekről : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Szakácsné Földényi Rita
Új ciánimido-ditioszénsav-származékok, mint peszticidek kutatása.
[Thesis]

Szakál Pál
Elektroeróziós fémporlasztás alkalmazása Grignard-vegyületek előállítására.
[Thesis] (Unpublished)

Szanyi János
Toluol alkilezése metanollal faujazit típusú zeolit katalizátorokon.
[Thesis] (Unpublished)

Szeghy Andrea
Trimetilén-, tetrametilén- és pentametilénazetidin-származékok képződésének kinetikai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Szekeres Márta
Tenzidoldatok adszorpciója szilárd - folyadék határfelületen.
[Thesis] (Unpublished)

Szendi Zsuzsanna
Antiekdizonhatású anyagok előállítása.
[Thesis] (Unpublished)

Szendi Zsuzsanna
Oldalláncban módosított koleszterinanalógok és más potenciálisan biológiailag aktív szteroidok szintézise : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Szentesi Gyöngyi
Adatok a Darzens-kondenzáció mechanizmusához; a helyettesítők hatása a kondenzációra.
[Thesis] (Unpublished)

Szilvay Géza
Természetes és szintetikus ülepítőszerek hatása a vörösiszap ülepedésére.
[Thesis] (Unpublished)

Szitás Ádám
A h-BN nanoháló alkalmazása molekulaadszorpciós és fémkatalizált folyamatokban.
[Thesis]

Szécsi Mihály
Androgén szteroidhormonok meghatározása prosztataszövetben.
[Thesis] (Unpublished)

Szécsi Mihály
Szteroidok izolálása, mennyiségi meghatározása szövetekből, és alkalmazása a szteroidhormon-anyagcsere vizsgálatára : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Szécsényi István
Néhány N-tartalmú gyűrűs vegyület szintézise.
[Thesis] (Unpublished)

Szőke Attila
A metán és az etán átalakulása molibdéntartalmú katalizátorokon.
[Thesis] (Unpublished)

Szűcs Imre
N-2-tiazolil-N'-szubsztituált szukcinamidok előállítása.
[Thesis] (Unpublished)

Sági János
DNS-diamin komplexek stabilitásának és alkilezett DNS-ek templát aktivitásának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Ságiné Kiss Ildikó
Biotin antagonista perhidrotiazin típusú vegyületek hatásmódjának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Sárkány János Lőrinc
Felületi izocianát komplexek képződésének és reakcióinak vizsgálata Al2O3 hordozóra felvitt Pt-, Pd- és Rh katalizátorokon.
[Thesis] (Unpublished)

Sárközi László
I. Automation in clinical chemistry. II. An automated fluorometric method for determination of (alfa)-hydroxybutyric dehydrogenase.
[Thesis] (Unpublished)

T

Tihanyi Tamás
A propilén hidrogénezésének vizsgálata nátriummal mérgezett NiOHNaY zeolit katalizátoron.
[Thesis] (Unpublished)

Timár Zita
Fotokatalizátor és nanoreaktor - réteges kettős hidroxidok kétféle hasznosítása.
[Thesis]

Tombácz Imre
A propilén oxidatív dehidrocikloaromatizációjának vizsgálata néhány fémoxid-katalizátoron.
[Thesis] (Unpublished)

Tombácz Imre
A propilén oxidatív dehidrocikloaromatizációjának vizsgálata néhány fémoxid-katalizátoron : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Trogmayerné Málik Katalin
Cukortípusú vegyületek és amino-alkoholok fémionokkal képzett komplexeinek képződési egyensúlyai.
[Thesis] (Unpublished)

Tálas Emília
Irányított felületi kölcsönhatások alkalmazása egy- és többfémes Pt/Al2O3 katalizátorok előállítására.
[Thesis] (Unpublished)

Tálas Emília
Irányított felületi reakciók alkalmazása egy- és többfémes hordozós katalizátorok előállítására, valamint vázkatalizátorok szelektív módosítására : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Gábor
Nitrogéntartalmú heterociklusos vegyületek 1H, 13C és 15N NMR spektroszkópiája.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Gábor
Vazopresszin analógok szintézise biológiai vizsgálatok és triciumos jelzés céljára.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Géza
A propionaldehid termikus bomlása 14C-etilén jelenlétében.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Irén
Szérumfehérje frakciók összehasonlító vizsgálata Hodgkin kóros betegeken.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth István
Eróziós úton nyert különböző aktív fémporok felhasználásának lehetőségei, különös tekintettel a Reformatszkij szintézisre.
[Thesis] (Unpublished)

Török Attiláné Pusztay Éva
A koleszterin szubsztituált aminoalkil étereinek előállítása.
[Thesis] (Unpublished)

U

Uresch Ferenc
A növényi és állati eredetű élelmiszerek nitráttartalmának spektroszkópiás meghatározása, a nitrát ion akkumulációjának okai, növényi eredetű táplálékok nitráttartalma Győr-Sopron és Fejér megyében.
[Thesis] (Unpublished)

V

V. Tóth Mihály
Nemfehérje-alkotó aminósavat tartalmazó vazopresszin analógok szintézise.
[Thesis] (Unpublished)

Varga János
Hormonok és neurotranszmitterek immunológiai vizsgálatához szükséges vegyületek szintézise.
[Thesis] (Unpublished)

Varga Zoltán
A 2-n-alkilamino-tiazolok szintézisének módszerei.
[Thesis] (Unpublished)

Varga Judit
Módosított ZSM-5 típusú zeolitok vizsgálata és alkalmazása nitrogén-oxidok átalakításában.
[Thesis] (Unpublished)

Vass András
Szomszédcsoport részvétel vizsgálata a 16-hidroximetil-17-hidroxi szteroidok sorában.
[Thesis] (Unpublished)

Vass András
Új növényvédőszer hatóanyagok tervezése és szintézise témakörben elért eredményekről : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Vinkler Péter
Tiokarbamid és tioszemikarbazid származékok szerkezetvizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Visy Csaba
További adatok a primer alkoholok elektrokémiai oxidációjáról.
[Thesis] (Unpublished)

Váradi Györgyi
Peptidek szerepe az immunológiai felismerésben : szintézis, konformációs és immunológiai vizsgálatok.
[Thesis] (Unpublished)

Völgyesi László
A nitrogén-monoxid és a szén-monoxid kölcsönhatásának vizsgálata hordozott nemesfém katalizátorokon.
[Thesis] (Unpublished)

W

Wittmann Gyula
Módosított Raney-nikkel katalizálta enantioszelektív hidrogénezések.
[Thesis] (Unpublished)

Wittmann Gyula
Módosított Raney-nikkel katalizálta enantioszelektív hidrogénezések. Nagyhatékonyságú oxidációs eljárások vizsgálata : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Z

Zalotai Lajos
A propán termikus bomlására és inhibiciójára végzett vizsgálatok.
[Thesis] (Unpublished)

Zoltai Attila
Új szerkezetű szteroid folyadékkristályok szintézise és mezogén tulajdonságainak vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Zsednai Ágnes
Elegyadszorpciós csereegyensúlyok különböző felületi tulajdonságú szorbenseken.
[Thesis] (Unpublished)

Zsigó István
Vibrációs szárítás az élelmiszeriparban.
[Thesis] (Unpublished)

Zsulán Ágnes
Vizsgálatok saválló acélok lyukkorróziós sajátságainak megállapítására.
[Thesis] (Unpublished)

Ö

Ötvös Ferenc
Biológiailag aktív heterociklusos vegyületek szintézise és tríciumjelölése : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

This list was generated on 2023. január 29. 13:17:36 CET.