Items where Subject is "01.05. Earth and related environmental sciences"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z
Number of items at this level: 124.

A

Abonyi Gyöngyi
A spanyol-magyar gazdasági együttműködés alakulása a külkereskedelem terén.
[Thesis] (Unpublished)

Alexay Zoltán
Szigetköz. Ember és táj.
[Thesis] (Unpublished)

Antal Sándor
A Bükk-hegység felső-permi karbonátos üledékösszlletének mikrofáciesei és keletkezési körülményei.
[Thesis] (Unpublished)

B

B. Tóth Mária
Hidrobiológiai tanulmányok a Kiskörei vízlépcső térségében valamint a Tisza hossz-szelvényében.
[Thesis] (Unpublished)

Balogh Imre
A tájökológiai kutatások elméleti és gyakorlati alapjai.
[Thesis] (Unpublished)

Balázs Endre
A kisalföldi neogén medence aljzatából megismert metamorf kőzetek litosztratigráfiai besorolása ás megaszerkezeti helyzete.
[Thesis] (Unpublished)

Bartyik Tamás
Fluviális folyamatok rekonstrukciója a Maros folyó vízgyűjtőjén, különös tekintettel az OSL érzékenység ezirányú alkalmazhatóságára.
[Thesis]

Ben Youssif Nuri Mohamed
On geodesics of some special riemannian spaces on RnoxR1.
[Thesis] (Unpublished)

Berlinger Henrik
Montmorillonit - aminosav komplexek képződésmódjának és termikus sajátságainak tanulmányozása.
[Thesis] (Unpublished)

Bertalan Ákosné Balogi Margit
Üledékes kőzetek kerogén tartalmának minősítése geokémiai szempontok alapján.
[Thesis] (Unpublished)

Boros Istvánné Szegedi Judit
Szénhidrogénkutató fúrások értékelhetőségének lehetősége az oldható szerves anyag tartalom alapján.
[Thesis] (Unpublished)

C

Czompó József
Inerciális geodéziai mérőrendszer modellezése.
[Thesis] (Unpublished)

D

Dimák Andor
A geológiai mozgásforma néhány elméleti-filozófiai problémája.
[Thesis] (Unpublished)

Duró Annamária
A tanyai átalakulás társadalomföldrajzi vonatkozásai Szatymaz és Zákányszék példáján.
[Thesis] (Unpublished)

Dövényi Zoltán
Adalékok a Balaton déli partvidékének felszínfejlődéséhez.
[Thesis] (Unpublished)

E

Endrédi Lajos
Priabonai üledékek palynológiai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Esztergomy Zoltán
A Bodrogköz komplex gazdaságföldrajzi vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

F

Farkas Károly
A Felső-Tiszavidék (Szabolcs-Szatmár megye) vízgazdálkodásának néhány kérdése.
[Thesis] (Unpublished)

Farkasné Gere Márta
Hidrotermális karsztjelenségek a Budai-hegységben és a Pilisben.
[Thesis] (Unpublished)

Farsang Andrea
A talaj nehézfémtartalmának térbeli eloszlása mátrai mintaterületen, különös tekintettel az antropogén terhelésre.
[Thesis] (Unpublished)

Fazekas Judit
A paradicsom fenológiai fázisainak összefüggései az időjárási tényezőkkel.
[Thesis] (Unpublished)

Fekete László
Csapadékos és csapadék nélküli ismétlődések statisztikai jellemzői az Alföldön (Budapest, Debrecen, Kecskemét és Szeged adatai alapján).
[Thesis] (Unpublished)

Fényes József
A Duna-Tisza közi tőzeges tavak fejlődéstörténete Mollusca-fauna vizsgálatok alapján.
[Thesis] (Unpublished)

Fülöp Mihály
Az időjárási elemek - hőmérséklet, csapadék, napfénytartam - és az őszi búza termésátlagának összefüggésvizsgálata, előrejelzés lehetősége.
[Thesis] (Unpublished)

G

Gadócziné Fekete Éva
A bódva-völgyi települések népességmegtartó képességének vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Geiger János
Szemcseeloszlás és felhalmozódási környezet. Litifikálódott kőzetek szemcseeloszlási viszonyainak vizsgálata és értelmezése.
[Thesis] (Unpublished)

Gurzó Imre
Tatabánya levegőszennyeződése a levegőszennyeződést befolyásoló meteorológiai tényezők vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Gyuricza László
A Kerka-vidék komplex természeti földrajzi vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Gyöngyös Zsuzsanna
Kőszenek fizikai - kémiai sajátságai és szerepük a váratlan szén- és gázkitörések kialakulásában.
[Thesis] (Unpublished)

Gálfi Márta
A fenothiazinok hatása az inter- és intracellularis szignal transzdukációra in vitro modellrendszereken : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Géczi Róbert
A városökológiai kutatások néhány időszerű kérdése Kolozsváron.
[Thesis] (Unpublished)

H

Hajnal Klára
Egy Duna-Tisza közi mintaterület komplex természetföldrajzi tájelemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Hamar József
Duzzasztás hatása a fitoplanktonra a Kiskörei Vízlépcső térségében.
[Thesis] (Unpublished)

Hammad Muhannad
Landslide hazard assessment using advanced remote sensing techniques and GIS.
[Thesis]

Hanusz Árpád
Szabolcs-Szatmár megye dohánytermesztésének gazdaságföldrajzi vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Herendi István
Földrajzi paraméterek mennyiségi értékelésére és előrejelzésére szolgáló módszer kidolgozása, különös tekintettel a csapadék statisztikai előrejelzésére.
[Thesis] (Unpublished)

Horváthné Tóth Antónia
Bács-Kiskun megye infrastrukturális ellátottságának alakulása.
[Thesis] (Unpublished)

Hum László
Délkelet-dunántúli lösz-paleotalaj sorozatok keletkezésének rekonstrukciója üledéktani, geokémiai és őslénytani vizsgálatok alapján.
[Thesis] (Unpublished)

Hursán György
A környezetvédelem földrajzi problémái a közép-békési városegyüttes térségében.
[Thesis] (Unpublished)

I

Iványosi Szabó András
Az Izsáki Kolon-tó üledék- és környezetföldtani vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

K

Kamarás György
Egy Duna-menti falu településföldrajzi vizsgálata (Géderlak).
[Thesis] (Unpublished)

Karlik Máté
The environmental change in the Lake Bolătău - Feredeu basin over the last 500 years.
[Thesis]

Kaszab Imre Ferenc
A Duna-Tisza köze északi részének geotermikus viszonyai.
[Thesis] (Unpublished)

Kelemen István
A Mátra nyugati részének természetföldrajza, különös tekintettel a völgyfejlődés morfogenetikai és morfostrukturális problémáira.
[Thesis] (Unpublished)

Kemény M. Katalin
Meteorológiai mezők analógiájának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss Balázs
Üledékes kőzetek pórusszerkezetének kvantitativ értelmezése.
[Thesis] (Unpublished)

Kocsis Zsolt
A faktor- és klaszteranalízis alkalmazási lehetőségei a városszerkezet kutatásában Győr példáján.
[Thesis] (Unpublished)

Koller Nándorné
Szigetvár funkciói és vonzáskörzete.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Sándor
A Dél-Gömöri alsóhegy magyarországi részének földtana.
[Thesis] (Unpublished)

Kubassek János
Trópusi karsztok felszínfejlődése különös tekintettel Dél- és Délkelet Ázsiára.
[Thesis] (Unpublished)

Kun Éva
A Battonya–Pusztaföldvári-hát hidrodinamikai és hőtranszport modellvizsgálata az energia- és pórustér-hasznosítás tükrében.
[Thesis]

Kurucz Béla
Pusztaföldvár-Battonya közötti terület medencealjzatának képződményei és hegységszerkezete.
[Thesis] (Unpublished)

Kuti László
Agrogeológiai vizsgálatok Kecskemét környékén.
[Thesis] (Unpublished)

Kádár Géza
Politrófikus víztározók néhány hidrobiológiai sajátossága, különös tekintettel a vízminőségváltozásokra.
[Thesis] (Unpublished)

Károssy Csaba
A rövidhullámú sugárzásforgalom összetevőinek vizsgálata a Bükk-fennsíkon.
[Thesis] (Unpublished)

Kürti György
Településföldrajzi változások Csemőben.
[Thesis] (Unpublished)

L

Lakotár Katalin
Az éghajlati potenciál értékelése az őszi gabona áttelelése szempontjából.
[Thesis] (Unpublished)

Lenner Tibor
Kisvárosi értelmiség társadalomföldrajzi vizsgálata Sárváron és Celldömölkön.
[Thesis] (Unpublished)

Lenner Tibor
A kisvárosok az átalakulás folyamatában Vas megye példáján.
[Thesis] (Unpublished)

M

Makra László
Magyarország makroszinoptikus helyzetei idősorának periodikus összetevői.
[Thesis] (Unpublished)

Makra László
A tengerszinti légmnyomási mező statisztikus jellemzőinek vizsgálata a teljes földgömbre.
[Thesis] (Unpublished)

Mayer Lászlóné Hegedűs Mária
Felső kréta kori zárvatermők pollenszemeinek ultrastruktúrája.
[Thesis] (Unpublished)

Mezősi Gábor
Néhány geomorfometriai módszer értékelése és bemutatása középhegységi mintaterületeken.
[Thesis] (Unpublished)

Miklovicz Árpád
Szabolcs-Szatmár megye infrastruktúrájának gazdaságföldrajzi vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Milota Katalin
A Mecsek - Nagykőrös - Debrecen övezet óalpi mezozóos képződményeinek szénhidrogén geokémiai vizsgálata és értékelése az ásványi nyersanyagkutatás szempontjai szerint.
[Thesis] (Unpublished)

Mizó Mihály
Békés megye vízföldrajzi viszonyai, különös tekintettel a gazdasági életre.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár Sándor
Az Alföld kréta időszaki vulkanitjainak kőzettani, kőzetkémiai jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Mucsi László
Karsztmorfologiai vizsgálatok Odorvár környékén, különös tekintettel a különböző kőzetadottságú felszínekre.
[Thesis] (Unpublished)

Mucsi László
A városökológia elmélete és alkalmazási lehetőségei Szeged példáján.
[Thesis] (Unpublished)

N

Nagyné Botykai Erzsébet
Algéria mezőgazdasága.
[Thesis] (Unpublished)

Nemes István
Practical applications of geological modelling workflows in the redevelopment of mature hydrocarbon fields – a case study.
[Thesis]

Nyéki Lajos
A szeghalmi járás agrárföldrajzi viszonyai az 1970-es évek elején.
[Thesis] (Unpublished)

O

Orbán Géza
A földrajzi munkamegosztás fejlődése Győr-Sopron megye mezőgazdaságában.
[Thesis] (Unpublished)

Orbán Veronika
A Sió-csatorna kémiai és szaprobiológiai értékelése vízhasznosítás szempontjából.
[Thesis] (Unpublished)

Osvald Máté
Geotermikus rezervoárokból történő fémkioldás laboratóriumi vizsgálata, különös tekintettel a volfrámra.
[Thesis]

Ouma Emily Awuor
Development of a photoacoustic system for the selective detection and analysis of ammonia gas isotopes.
[Thesis]

P

Papp Sándor
Szőlő- és bortermelő közösségek rezilienciájának társadalomföldrajzi vizsgálata a cselekvőhálózat-elmélet alapján.
[Thesis]

Petrás József
A kiskőrösi Szücsi erdő természetvédelmi területének phytocönológiai, környezetbiológiai feltárása.
[Thesis] (Unpublished)

Pham Thi Ha Nhung
Geochemical distribution and risk assessment of potentially toxic elements in the soil and eroded sediment in two sloping vineyards (Tokaj-Hegyalja, Hungary).
[Thesis]

Poór Zsolt István
A felszínalatti karsztakkumulációs képződmények morfogenetikai tipizálása.
[Thesis] (Unpublished)

Puskás János
A tengerszinti légnyomás havi változásai a Földön.
[Thesis] (Unpublished)

Pál Molnár
A Ditrói szienitmasszívum földtani felépítése és petrológiája, különös tekintettel a hornblenditek és dioritok kialakulására.
[Thesis] (Unpublished)

Pápay László
A pulai olajpala bitumenek és az olajpala szervesanyagából termikus degradációkor keletkezett oldható termékek vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Pápay László
Néhány hazai olajpala oldható szerves anyagának jellemzése, olajpaláink és barnakőszeneink kénmegoszlása.
[Thesis] (Unpublished)

Péntek Kálmán
Néhány karsztos folyamat matematikai leírása.
[Thesis] (Unpublished)

R

Rakonczai János
Adatok a Dél-Tiszántúl talajvízjárásának sajátosságaihoz.
[Thesis] (Unpublished)

Rau Éva
A listeriosis járványtanával kapcsolatos vizsgálatok, különös tekintettel a fágtipizálásra.
[Thesis] (Unpublished)

Raucsik Béla
A Komlói Mészmárga Formáció ritmicitásának okai Püspökszentlászló-környéki szelvények vizsgálata alapján.
[Thesis] (Unpublished)

Ringler Andrásné Szentpéteri Mária
A zivatarok gyakorisága és típusai Magyarországon.
[Thesis] (Unpublished)

Rácz Lajos
Éghajlatingadozások a Kárpát-medencében 1540-1779 között. Egy történeti ökológiai modell alapvonalai.
[Thesis] (Unpublished)

Rákosi János
Strukturális változások Szabolcs-Szatmár megye iparában.
[Thesis] (Unpublished)

Révész István
Az Algyő-2 telep földtani felépítése, üledékföldtani heterogenitása és ősföldrajzi viszonyai.
[Thesis] (Unpublished)

Róth Józsefné Borvendég Márta Mária
A magyar vagon- és gépgyár háttériparáról.
[Thesis] (Unpublished)

S

Sieglné Farkas Ágnes
Az ajkai kőszén formáció palinosztratigrafiai és őskörnyezeti vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Sindely Pál
A hőmérséklet és légnedvesség különbségek alakulása Szeged város és környezete között.
[Thesis] (Unpublished)

Szabados Csaba
A mórágyi rög bostonitnak nevezett kőzeteinek petrográfiai és petrológiai jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Zoltán
A bakonyi mangántelepek eredete.
[Thesis] (Unpublished)

Szalai László
Termőhely-minősítési modell dombsági típusterületen : Udvari példáján.
[Thesis] (Unpublished)

Szappanos Albert
Kecskemét vonzáskörzete.
[Thesis] (Unpublished)

Szelepcsényi Zoltán
Applying Correlative Biome Models to Address Certain Phytogeographical Issues over Different Space and Time Windows.
[Thesis]

Szentandrássyné Polgári Márta
Az urkuti mangántelep genetikai kérdéseinek geokémiai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Szentgyörgyi Károly
A tiszántúli szénhidrogénkutató fúrásokban feltárt szarmata képződmények és rétegtani helyzetük.
[Thesis] (Unpublished)

Szpirosz Klicász
Görögország makroszinoptikus helyzetei.
[Thesis] (Unpublished)

Szász Erzsébet
A fényviszonyok, a nitrogénfölvétel és az elsődleges termelés kölcsönhatásai a Balaton eltérő trofitású tájain.
[Thesis] (Unpublished)

Szónoky Miklós
Medenceperemi és medencebelseji felső-pannóniai rétegsorok összehasonlító vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Szönyi Tibor
Természetátalakítás a Maros alföldi szakaszán.
[Thesis] (Unpublished)

Szűcs Jolán
A jugoszláviai Postojanska-Jama, a csehszlovákiai Demänovai-barlangok és a magyarországi Aggteleki-barlangok összehasonlító morfogenetikai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

T

T. Kovács Gábor
A Duna-Tisza köze déli részének földtani fejlődéstörténete.
[Thesis] (Unpublished)

Tardy János
Városi terület földrajzi környezetértékelése Óbuda példáján.
[Thesis] (Unpublished)

Tánczos-Szabó László
Adatok Békés megye és Békéscsaba népesedéséhez.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Elek
Ausztria vasúti közlekedésének gazdaságföldrajzi értékelése.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Lászlóné Szita Klára
A hazai karbonátos mangánércek dúsítása szulfatizáló és redukáló pörköléssel.
[Thesis] (Unpublished)

Tózsa István
Egészségügyi környezetinformációs rendszer koncepciója és kísérleti alkalmazása.
[Thesis] (Unpublished)

U

Unger János
A Szahel-övezet csapadékjárásának néhány jellemzője.
[Thesis] (Unpublished)

Unger János
Szeged városklímája (léghőmérséklet és légnedvesség).
[Thesis] (Unpublished)

V

Varsányi Zoltánné Tóth Irén
Magminták agyagásvány, kvarc, földpát és amorf anyag tartalmának vizsgálata kémiai módszerrel.
[Thesis] (Unpublished)

Vas Zoltán
Dél-Alföld erdeinek természeti- és gazdasági-földrajzi értékelése.
[Thesis] (Unpublished)

Vas Zoltánné Oross Gabriella
Hosszú csapadéksorok periódusainak és trendjének elemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Veress Márton
A Csendes Óceán morfológiája, különös tekintettel néhány mélytengeri árokra és a Kelet Csendes Óceáni Hátságra.
[Thesis] (Unpublished)

Veress Márton
Fedett karsztosodás az Észak-Bakonyban.
[Thesis] (Unpublished)

Veress Mártonné Herczegh Katalin
A Hárskuti-fennsík karsztmorfológiája.
[Thesis] (Unpublished)

Vida László
A lejtői típusú édesvízi mészkövek morfológiai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Z

Zentay Tibor
Békés megye északi részén végzett agrogeológiai kutatás összefoglaló értékelése.
[Thesis] (Unpublished)

Zsiga Attila
Szeged beépítettségének városklimatológiai és urbanisztikai vonatkozásai.
[Thesis] (Unpublished)

This list was generated on 2023. január 29. 13:47:23 CET.