Items where Subject is "01.01. Mathematics"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: B | C | D | E | G | H | J | K | L | M | N | O | P | S | T | V | W | É
Number of items at this level: 76.

B

Babcsányi István
Generálható kváziautomaták.
[Thesis] (Unpublished)

Bagota Mónika
Fourier-sorok Riemann összegezhetősége és Fourier-transzformáltak nagyságrendje.
[Thesis] (Unpublished)

Balcza Lajos
Permutációk szerkezetéről.
[Thesis] (Unpublished)

Baranyi József
Plazmidstabilitással kapcsolatos matematikai modellek és numerikus elemzésük.
[Thesis] (Unpublished)

Bartalos István
Mátrixfaktorizációk módosítása diáddal változtatás esetén.
[Thesis] (Unpublished)

Bartha Miklós
Attributumos transzformációk algebrai jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Baráth Tibor
Jablonszkij tételének új bizonyítása.
[Thesis] (Unpublished)

Baróthy Béla
A Moore-Penrose típusú általánosított inverz mátrix.
[Thesis] (Unpublished)

Battha László
Két elemmel generálható speciális végtelen félcsoportok vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Beck György
Toeplitz-típusú szalagmátrix együtthatójú lineáris egyenletrendszerek megoldása gyors fourier transzformációval.
[Thesis] (Unpublished)

Boda Krisztina
Statisztikus alakfelismerési módszerek és alkalmazásuk az orvosi diagnosztikában.
[Thesis] (Unpublished)

Buza Antal
Szabad algebrák számítógépes vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Bálintné Szendrei Mária
Ortodox félcsoportok részköteg-parcelláló kongruenciái és bővítései.
[Thesis] (Unpublished)

C

Csató Sándor
Funkcionál-differenciálegyenletek megoldásainak aszimptotikus viselkedése.
[Thesis] (Unpublished)

Csörgő Sándor
A véletlen mintaméretű empirikus folyamat gyenge konvergenciájáról.
[Thesis] (Unpublished)

Czédli Gábor
Kongruenciavarietások.
[Thesis] (Unpublished)

D

Dombi József
Hidrogén transzfer reakciók néhány kinetikai paraméterének félempírikus meghatározása.
[Thesis] (Unpublished)

E

Eller József
A mátrix-exponenciális numerikus meghatározása és biológiai alkalmazása.
[Thesis] (Unpublished)

G

Gyurkó György
Az általános elosztási (szállítási) feladat megoldásának algoritmusa a sor- és oszlop-sajátelem fogalom felhasználásával.
[Thesis] (Unpublished)

Győri István
Líneáris konvolúciós típusú integrálegyenletek megoldásairól.
[Thesis] (Unpublished)

H

Hegedűs Jenő
Retardált differenciálegyenletre vonatkozó peremérték-probléma kétoldali iterációs vizsgálatáról.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Lajos
Becsült paraméterű empírikus folyamatok és transzformációik.
[Thesis] (Unpublished)

Huhn András
Gyengén disztributív hálók.
[Thesis] (Unpublished)

J

Juhász Rozália
Geometriai Ramsey tételek.
[Thesis] (Unpublished)

K

Katona Endre
Sejtprocesszorok programozásának matematikai alapjai.
[Thesis] (Unpublished)

Katz Sándor
A függvényfogalom bevezetése a középiskolában.
[Thesis] (Unpublished)

Kincses János
Konvex halmazok Helly dimenziójáról.
[Thesis] (Unpublished)

Klincsik Mihály
Differenciálegyenletek stabilitásvizsgálata Banach terekben a második generális kitevő segítségével.
[Thesis] (Unpublished)

Klukovits Lajos
Univerzális algebrák Abel- és Hamilton-féle primitív osztályairól.
[Thesis] (Unpublished)

Komlósi Sándor
Tételek Neumann-algebrák bizonyos konvex részhalmazairól.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Tibor
Leszálló fatranszformációk kompozíciójának indukálhatósága.
[Thesis] (Unpublished)

Kozma József
Lokális differenciálható loopok és kanonikus koordináta - rendszereik.
[Thesis] (Unpublished)

Krisztin Tibor
Retardált típusú funkcionál differenciálegyenletek megoldásainak aszimptotikus viselkedéséről.
[Thesis] (Unpublished)

Kuba Attila
A két vetületből történő rekonstrukció algoritmusai.
[Thesis] (Unpublished)

Kérchy László
P-gyenge kontrakciók.
[Thesis] (Unpublished)

L

Lengvárszky Zsolt
A fixpont tulajdonság egy általánosítása.
[Thesis] (Unpublished)

Lengyel Imre
A darabolási feladatok és a megoldásukra alkalmazott módszerek áttekintése.
[Thesis] (Unpublished)

Lenkehegyi Attila
Rendezett algebrák disztributív bővítései.
[Thesis] (Unpublished)

M

Mágoriné Huhn Ágnes
Számítógépes szemléltetés az analízis oktatásában.
[Thesis] (Unpublished)

Máté Eörs
Az additív számelméleti függvények és a logaritmus függvény kapcsolata.
[Thesis] (Unpublished)

N

Nagy Péter Tibor
Weyl terek ekvivalenciája és izometrikus transzformációi.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Gábor Péter
Bol-tükrözések alkalmazásai.
[Thesis] (Unpublished)

Németh József
A Hardy-Littlewood-féle egyenlőtlenség általánosításai.
[Thesis] (Unpublished)

Németh Zoltán
A Cesaro módszer általánosításai és alkalmazásai.
[Thesis] (Unpublished)

Névai G. Pál
Az ekvidisztáns csomópontokon alapuló trigonometrikus interpolációról.
[Thesis] (Unpublished)

O

Oluoch Lillian Achola
Limit laws of weighted power sums of extreme values and Statistical analysis of partition lattices.
[Thesis]

P

Piros Mihály
Egy féllíneáris differenciálegyenlet vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Puskás Csaba
Automaták félcsoportjairól.
[Thesis] (Unpublished)

Péntek Kálmán
Az En n-dimenziós euklideszi terek szabályos politópjai.
[Thesis] (Unpublished)

S

Samir Mohamed Mohamed Sallam
A numerical method for solving the equations of motion of an incompressible viscous fluid.
[Thesis] (Unpublished)

Solymosi Tamás
Nemkompenzatórikus preferencia-struktúrák és súlyozások.
[Thesis] (Unpublished)

Stachó László
Euklidesi térbeli paralleltartományok geometriai mértékelméleti szempontból.
[Thesis] (Unpublished)

Steiner Tibor
Konstans görbületű szakaszosan kúpos felületek.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó László
Univerzális algebrák kísérő strukturáiról.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Zoltán
Finsler-triádokról és az érintőnyaláb Finsler-típusú líneáris összefüggéseiről.
[Thesis] (Unpublished)

Szalay István
Ortogonális függvénysorok általánosított abszolút Cesaro szummálhatóságáról.
[Thesis] (Unpublished)

Szederkényi Antal
Egy homogén algebra vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Szendrei Ágnes
Modulusok idempotens reduktjain teljesülő azonosságokról.
[Thesis] (Unpublished)

Szentimrey Tamás
Empirikus idősorok statisztikai trendvizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Szepesvári Csaba
Static and dynamic aspects of optimal sequential decision making.
[Thesis] (Unpublished)

Szilassi Lajos
Páronként szomszédos lapokkal határolt poliéderek.
[Thesis] (Unpublished)

Székely Zoltán
Koműveletek algebrai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

T

Tarján Klára
Összetett vegyipari rendszermodellek gráfelméleten alapuló dekompozíciós módszere.
[Thesis] (Unpublished)

Terjéki József
Funkcionál differenciálegyenletek megoldásainak stabilitási tulajdonságairól.
[Thesis] (Unpublished)

Totik Vilmos
Az erős szummációról és approximációról.
[Thesis] (Unpublished)

Turán György
Gráf-tulajdonságok lokális felismerhetőségéről és definiálhatóságáról.
[Thesis] (Unpublished)

V

Varga Antal
Hatékony eljárás Boole-függvények irredundáns normálformáinak előállítására.
[Thesis] (Unpublished)

Vas Zoltán
A Fuzzy halmazok elméletének mértékelméleti és logikai megalapozása és algebrai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Vermes Domokos
Markov folyamatok optimális irányításáról.
[Thesis] (Unpublished)

Vicsek Tamásné Strehó Mária
Vizsgálatok a kezdeti érték problémák numerikus megoldásával kapcsolatban.
[Thesis] (Unpublished)

Viharos László
Extrémális és intermediális statisztikák lineáris kombinációinak határeloszlásai.
[Thesis] (Unpublished)

Virágh János
Felszálló faautomaták.
[Thesis] (Unpublished)

Vágvölgyi Sándor
Felszálló fatranszformációk kompozíciói.
[Thesis] (Unpublished)

Vármonostory Endre
Mintafüggvények funkcionális teljessége.
[Thesis] (Unpublished)

W

Wiegand Teodóra
A hiperbolikus sík egy analitikus modellje és alkalmazása.
[Thesis] (Unpublished)

É

Ésik Zoltán
Eldönthetőségi kérdések a fatranszformációk körében.
[Thesis] (Unpublished)

This list was generated on 2023. január 29. 14:27:21 CET.