Items where Subject is "01.01. Mathematics"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z | É
Number of items at this level: 235.

A

AL-Najafi Amenah
Estimation of Tail Indices of Heavy-Tailed Distributions with Application.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

Ahmed Delbrin
On subuniverses of lattices and semilattices.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2022)

Alexin Zoltán
Szabályalapú gépi tanulási módszerek és alkalmazásaik természetes nyelvi problémák megoldására.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2003) (Unpublished)

Ambrus Gergely
Tételek a konvex geometria és az analízis határán.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2010) (Unpublished)

B

Babcsányi István
Generálható kváziautomaták.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1974) (Unpublished)

Bagota Mónika
Fourier-sorok Riemann összegezhetősége és Fourier-transzformáltak nagyságrendje.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Balcza Lajos
Permutációk szerkezetéről.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Balogh József
Graph Parameters.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2003) (Unpublished)

Balázs István
Stability and periodicity for differential equations with delay.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2020) (Unpublished)

Balázs Péter Attila
Binary Tomography Using Geometrical Priors: Uniqueness and Reconstruction Results.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2007) (Unpublished)

Baranyi József
Plazmidstabilitással kapcsolatos matematikai modellek és numerikus elemzésük.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1989) (Unpublished)

Baranyi József
Modelling and parameter estimation of bacterial growth with distributed lag time.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2011) (Unpublished)

Bartalos István
Mátrixfaktorizációk módosítása diáddal változtatás esetén.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1988) (Unpublished)

Bartha Miklós
Attributumos transzformációk algebrai jellemzése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Bartha Mária
Stability, convergence and periodicity for equations with state-dependent delay.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2002) (Unpublished)

Barát János
Width-type graph parameters.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2001) (Unpublished)

Baráth Tibor
Jablonszkij tételének új bizonyítása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Baróthy Béla
A Moore-Penrose típusú általánosított inverz mátrix.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1976) (Unpublished)

Battha László
Két elemmel generálható speciális végtelen félcsoportok vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1988) (Unpublished)

Beck György
Toeplitz-típusú szalagmátrix együtthatójú lineáris egyenletrendszerek megoldása gyors fourier transzformációval.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Ben Yousif Nuri Muhammed
Complete polynomial vector fields and warped product manifolds.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Benke János Marcell
Asymptotic inference for linear stochastic differential equations with time delay.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2018) (Unpublished)

Benkő Dávid
The equilibrium measure and the Saff's conjecture.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006) (Unpublished)

Beretka Szandra
Késleltetett differenciálegyenletek periodikus megoldásai monoton visszacsatolás esetén.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

Beringer Dorottya
Local weak limits of random graphs and parameter continuity.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2020) (Unpublished)

Berkes Jenő
Simplexekre vonatkozó egyenlőtlenségek.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1963) (Unpublished)

Bernátsky László
The complexity of star-freeness and the free Conway theories.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(2000) (Unpublished)

Beszédes Árpád
Forráskód analízis és szeletelés a programmegértés támogatásához.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2005) (Unpublished)

Blázsik Zoltán
Domináló csúcsok szerepe hálózati folyamatok tervezésében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2008) (Unpublished)

Boda Krisztina
Statisztikus alakfelismerési módszerek és alkalmazásuk az orvosi diagnosztikában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Bukva Mátyás
Small vesicles, great value: machine learning analysis of molecular fingerprint in extracellular vesicles for tumor diagnostic purposes.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2024)

Busa-Fekete Róbert
Evolutionary Tree Reconstruction and its Applications in Protein Classification.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2008) (Unpublished)

Buza Antal
Szabad algebrák számítógépes vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

Bálintné Szendrei Mária
Ortodox félcsoportok részköteg-parcelláló kongruenciái és bővítései.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Bán Dénes
Static Source Code Analysis in Pattern Recognition, Performance Optimization and Software Maintainability.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2018) (Unpublished)

Bánhelyi Balázs
Dinamikai rendszerek kaotikusságának és stabilitásának vizsgálata megbízható számítógépes módszerekkel.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2008) (Unpublished)

Békési József
Heurisztikus algoritmusok legrosszabb-eset vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Bényi Beáta
Advances in Bijective Combinatorics.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Bóta András
Methods for the description and analysis of processes in real-life networks.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

C

Csató Sándor
Funkcionál-differenciálegyenletek megoldásainak aszimptotikus viselkedése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

Csernenszky András
The Chooser-Picker games.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2012) (Unpublished)

Csernyák László
Ortogonális sorok szummációjáról.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1965) (Unpublished)

Csizmadia László
Az inga egyensúlyi helyzeteinek stabilizálása és destabilizálása.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2018) (Unpublished)

Csörgő Sándor
A véletlen mintaméretű empirikus folyamat gyenge konvergenciájáról.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Czédli Gábor
Kongruenciavarietások.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1979) (Unpublished)

D

Danka Tivadar
Orthogonal polynomials with respect to generalized Jacobi measures.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2017) (Unpublished)

Dobjánné Antal Elvira
A matematikai modellezés hatása nemlineáris optimalizálási feladatok megoldásának hatékonyságára.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2017) (Unpublished)

Dombi József
Hidrogén transzfer reakciók néhány kinetikai paraméterének félempírikus meghatározása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Domokos Csaba
Parametric Estimation of Affine Deformations without Correspondences.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2011) (Unpublished)

Dormán Miklós
Monoidal intervals.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2010) (Unpublished)

Durszt Endre
Vizsgálatok Hilbert-tér operátorainak numerikus értékkészletéről és uniter dilatációiról.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1967) (Unpublished)

Dányi Gábor
Superlinear deterministic top-down tree transducers.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Dékány Tamás
E-solid locally inverse semigroups as extensions.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2019) (Unpublished)

Dénes Attila
Populációdinamikai rendszerek elméleti és számítógépes stabilitásvizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2011) (Unpublished)

Dósa György
Optimális és közel-optimális online és félig online algoritmusok ütemezési feladatokra.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2008) (Unpublished)

E

Eisner Tímea
Diadikus Cesáro és Copson operátorok.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2001) (Unpublished)

El Khalfaoui Sabira
On the dimension of the subfield subcodes of Hermitian codes.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2020) (Unpublished)

Eller József
A mátrix-exponenciális numerikus meghatározása és biológiai alkalmazása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

F

Fekete Árpád
Tauber-típusú tételek közönséges és statisztikus konvergenciára, statisztikus határértékre.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006) (Unpublished)

Ferenc Rudolf
Modelling and reverse engineering C++ source code.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2005) (Unpublished)

Fülöp Lajos Jenő
Evaluating and Improving Reverse Engineering Tools.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2011) (Unpublished)

Fülöp Vanda
Abszolút konvergens Fourier sorok és függvényosztályok.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006) (Unpublished)

Fülöp Zsolt
Feladat megoldási módszerek összehasonlító vizsgálata a pedagógus illetve a diák rendelkezésére álló ismeretek birtokában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2018) (Unpublished)

G

Garab Ábel
Biológiai jelenségeket modellező késleltetett differenciál- és differenciaegyenletek vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Gazdag Zsolt
Shape preserving tree transducers.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006) (Unpublished)

Gaál Marcell
On some isometries and other preservers.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2019) (Unpublished)

Gehér László
Metrikus terek folytonos leképezéseinek kiterjesztése és aproximálása Lipschitz-transzformációkkal.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1958) (Unpublished)

Gehér György Pál
Asymptotic behaviour of Hilbert space operators with applications.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Gergely Jenő
Kettős integrálú variátióproblémák változó határgörbével.
Earlier doctoral dissertations, Horthy Miklós Tudományegyetem (1940–1944).
(1945) (Unpublished)

Gergely Tamás
Programok Statikus és Dinamikus Analízise.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2010) (Unpublished)

Gosztonyi Katalin
Hagyomány és reform az 1960-as és ’70-es évek matematikaoktatásában: Magyarország és Franciaország reformjainak összehasonlító elemzése = Tradition et réforme de l'enseignement des mathématiques à l'époque des mathématiques modernes: le cas de la Hongrie et de la France.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Griechisch Erika
Online signature verification and handwriting classification.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2018) (Unpublished)

Gyenizse Gergő
Quasiorder lattices of universal algebras.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2018) (Unpublished)

Gyuricza György
Speciális faautomata osztályok jellemzése.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2011) (Unpublished)

Gyurkó György
Az általános elosztási (szállítási) feladat megoldásának algoritmusa a sor- és oszlop-sajátelem fogalom felhasználásával.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Győrffy Lajos
Tic-Tac-Toe, Amőba és egyéb állatok.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2019) (Unpublished)

Győri István
Líneáris konvolúciós típusú integrálegyenletek megoldásairól.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Gévay Gábor
Perfekt 4-politópok konstrukciója és osztályozása.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

H

Hajgató Tamás
Partial iteration theories.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Hantos Norbert
Reconstruction, Enumeration, and Examination of Binary Images with Prior Information.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2016) (Unpublished)

Hartmann Miklós
Ortodox félcsoportok és szemidirekt szorzatok.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2008) (Unpublished)

Hatvani László
Bizonyos másodrendű nem-líneáris differenciálegyenletek megoldásainak aszimptotikus viselkedéséről.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Hegedűs Jenő
Retardált differenciálegyenletre vonatkozó peremérték-probléma kétoldali iterációs vizsgálatáról.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1974) (Unpublished)

Hetyei Gábor
Síkbeli háromszögelt gráfok.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1967) (Unpublished)

Hodován Renáta
Fuzz Testing and Test Case Reduction.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2019) (Unpublished)

Holló Csaba
Hálózati folyamatok szintézise.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Horváth Lajos
Becsült paraméterű empírikus folyamatok és transzformációik.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Horváth Péter
The ‘gas of circles’ model and its application to tree crown extraction.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2007) (Unpublished)

Huhn András
Gyengén disztributív hálók.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1972) (Unpublished)

Hócza András
A magyar nyelv automatikus szintaktikai elemzése szabályalapú gépi tanulási technikák alkalmazásával.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

I

Imreh Csanád
Combinatorial algorithms for the PNS and online scheduling problems.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2001) (Unpublished)

Iván Szabolcs
Logic and tree automata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2008) (Unpublished)

J

Jenei Árpád
Kétváltozós periodikus függvények Fourier- és konjugált sorainak konvergenciája.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Juhos István
Quotient and Power methods for the Graph Colouring Problem.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2010) (Unpublished)

Juhász Rozália
Geometriai Ramsey tételek.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

K

Kardos Péter
Topológia-megőrző képműveletek és a vékonyítás új módszerei.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Katona Endre
Sejtprocesszorok programozásának matematikai alapjai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Katonáné Horváth Eszter
Lattices and invariants.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2005) (Unpublished)

Katz Sándor
A függvényfogalom bevezetése a középiskolában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Kevei Péter
Szemistabilis eloszlások geometriai parciális vonzástartományából vett véletlen változók lineáris kombinációi.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Kincses János
Konvex halmazok Helly dimenziójáról.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Kiss Zoltán
A Pixel-based Discrete Tomographic Technique and Its Applications.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2012) (Unpublished)

Kiss Ákos
Program code analysis and manipulation.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Klincsik Mihály
Differenciálegyenletek stabilitásvizsgálata Banach terekben a második generális kitevő segítségével.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Klukovits Lajos
Univerzális algebrák Abel- és Hamilton-féle primitív osztályairól.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Knipl Diána
Transmission dynamics of infectious diseases on transportation networks.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Kocsor András
Kernel-based feature extraction and speech technology applications.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Komlósi Sándor
Tételek Neumann-algebrák bizonyos konvex részhalmazairól.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Kovács Tibor
Leszálló fatranszformációk kompozíciójának indukálhatósága.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

Kovács György
Noise Robust Automatic Speech Recognition Based on Spectro-Temporal Techniques.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2018) (Unpublished)

Kovács István
Some algebraic methods in finite geometry and graph theory.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2003) (Unpublished)

Kozma József
Lokális differenciálható loopok és kanonikus koordináta - rendszereik.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1989) (Unpublished)

Kozma József László
Geometriák karakterizálása projektív-metrikus terekben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2018) (Unpublished)

Koós Krisztián
Energy Minimization Algorithms for Image-Guided Automatic Patch Clamp Systems.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2020) (Unpublished)

Krisztin Tibor
Retardált típusú funkcionál differenciálegyenletek megoldásainak aszimptotikus viselkedéséről.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Krizsán Lívia
Kettős trigonometrikus sorok összegfüggvényének simasága, Riemann szummálhatósága és integrálok Lebesgue szummálhatósága.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2016) (Unpublished)

Krész Miklós
Soliton automata: a computational model on the principle of graph matchings.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2005) (Unpublished)

Kuba Attila
A két vetületből történő rekonstrukció algoritmusai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Kádár István
Symbolic Execution for Runtime Error Detection and Investigation of Refactoring Activities Based on a New Dataset.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2018) (Unpublished)

Kátai-Urbán Kamilla
Kombinatorikus teljesen 0-egyszerű félcsoportok és szabad spektrum.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Kérchy László
P-gyenge kontrakciók.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1979) (Unpublished)

Kórus Péter
Egyszeres és kétszeres szinuszsorok és -integrálok egyenletes konvergenciája.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2012) (Unpublished)

Körmendi Kristóf
Estimation of the offspring means for critical 2-type Galton-Watson processes with immigration.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2019) (Unpublished)

L

Lengvárszky Zsolt
A fixpont tulajdonság egy általánosítása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1987) (Unpublished)

Lengyel Imre
A darabolási feladatok és a megoldásukra alkalmazott módszerek áttekintése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Lenkehegyi Attila
Rendezett algebrák disztributív bővítései.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

London András
Complex network models, graph mining and information extraction from real-world systems.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2018) (Unpublished)

Léka Zoltán
On Stability Conditions of Operator Semigroups.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Lévai Balázs L.
Design and Development of Global Optimization Methods with Applications.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2020) (Unpublished)

M

Markót Mihály Csaba
Garantált megbízhatóságú globális optimalizálási módszerek továbbfejlesztése korlátozásos feladatokra és alkalmazásuk körpakolási feladatok megoldása esetén.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Maróti Attila
Orders, Conjugacy Classes, and Coverings of Permutation Groups.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2008) (Unpublished)

Maróti Miklós
Decidability in algebra.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006) (Unpublished)

Megyesi László
Főideálfélcsoportok és kvázifőideálfélcsoportok vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Megyesi Zoltán
Limit theorems for sums and maxima from domains of geometric partial attraction of semistable and max-semistable laws.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2002) (Unpublished)

Mezőfi Dávid Csaba
Constructions, classifications and embeddings of abstract unitals.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

Molnár István
Pozitív egész kitevőjű hatványösszegekről. Történeti és módszertani áttekintés.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2011) (Unpublished)

Muszka Dániel
Matematikai, matematikai logikai és kibernetikai módszerek alkalmazása a gépjárműközlekedés néhány problémájára.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1966) (Unpublished)

Muzamel Loránd
Pebble macro tree transducers with strong pebble handling.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2011) (Unpublished)

Máder Attila
Számítógéppel segített felfedeztetés-központú matematikaoktatás.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2012) (Unpublished)

Mágoriné Huhn Ágnes
Számítógépes szemléltetés az analízis oktatásában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1989) (Unpublished)

Máté Eörs
Az additív számelméleti függvények és a logaritmus függvény kapcsolata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1972) (Unpublished)

Mészáros Viola
Extremal problems on planar point sets.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2011) (Unpublished)

Móricz Ferenc
Négyzetesen integrálható függvény Fourier-sorának részletösszegeiről.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1967) (Unpublished)

N

Nagy Péter Tibor
Weyl terek ekvivalenciája és izometrikus transzformációi.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Nagy Antal
Diszkrét tomográfiai és PACS képfeldolgozó rendszerek.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006) (Unpublished)

Nagy Béla
Asymptotic Bernstein type inequalities.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006) (Unpublished)

Nagy Csaba
Evaluating optimization and reverse engineering techniques on data-intensive systems.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Nagy Gábor
Rácsséták bijektív leszámlálása.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Nagy Gábor Péter
Bol-tükrözések alkalmazásai.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1999) (Unpublished)

Nagy Örs
A reprezentációváltás mint problémamegoldási stratégia taníthatóságáról.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2018) (Unpublished)

Nagy-György Judit
Online algorithms for combinatorial problems.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Nah Kyeongah
Malaria dynamics with long latent period in hosts.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Nyúl László G.
Novel MR image analysis strategies: applications in multiple sclerosis.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2003) (Unpublished)

Németh József
A Hardy-Littlewood-féle egyenlőtlenség általánosításai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1972) (Unpublished)

Németh Gábor
Topológia-megőrző vékonyító algoritmusok tervezése és vázközelítések kvantitatív összehasonlítása.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2012) (Unpublished)

Németh József
Geometric and Visual Reconstruction of Binary Shapes.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2016) (Unpublished)

Németh Zoltán
A Cesaro módszer általánosításai és alkalmazásai.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1999) (Unpublished)

Németh L. Zoltán
Higher Dimensional Automata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2008) (Unpublished)

Névai G. Pál
Az ekvidisztáns csomópontokon alapuló trigonometrikus interpolációról.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1972) (Unpublished)

O

Oluoch Lillian Achola
Limit laws of weighted power sums of extreme values and Statistical analysis of partition lattices.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

Ormándi Róbert
Applications of Support Vector-Based Learning.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Osztényi József
Multikromatikus számokra vonatkozó topologikus alsókorlát tételek.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2010) (Unpublished)

Osztényiné Krauczi Éva
Eloszláscsaládokhoz való illeszkedés vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2016) (Unpublished)

P

Palágyi Kálmán
Vékonyító algoritmusok 3D képekre.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2000) (Unpublished)

Pintér Klára
A matematikai problémamegoldás és problémaalkotás tanításáról.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2012) (Unpublished)

Piros Mihály
Egy féllíneáris differenciálegyenlet vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Puskás Csaba
Automaták félcsoportjairól.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Pál László
Global optimization algorithms for bound constrained problems.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2011) (Unpublished)

Pávó Imre
Egy gráf K-fáinak előállításáról.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

Péics Hajnalka
Asymptotic behavior of solutions of difference equations with continuous time.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2000) (Unpublished)

Péntek Kálmán
Az En n-dimenziós euklideszi terek szabályos politópjai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Pósfai Anna
Approximation Theorems Related to the Coupon Collector’s Problem.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2010) (Unpublished)

R

Ripco Sipos Elvira
Teaching geometry using computer visualization.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2012) (Unpublished)

Ruff János
Links among finite geometries, graphs and groups.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2011) (Unpublished)

Röst Gergely
Periodikus funkcionál-differenciálegyenletek bifurkációelmélete.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006) (Unpublished)

S

Samir Mohamed Mohamed Sallam
A numerical method for solving the equations of motion of an incompressible viscous fluid.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1972) (Unpublished)

Schrettner Lajos
Framework applications for parallel computers.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(2000) (Unpublished)

Skublics Benedek
Modular and semimodular lattices.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Solymosi Tamás
Nemkompenzatórikus preferencia-struktúrák és súlyozások.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1987) (Unpublished)

Stachó Lajos
Egy Gallai Tibortól származó problémáról.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1958) (Unpublished)

Stachó László
Euklidesi térbeli paralleltartományok geometriai mértékelméleti szempontból.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Steiner Tibor
Konstans görbületű szakaszosan kúpos felületek.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

Stéger Ferenc
A szemléltetés és a mennyiségtani film.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1958) (Unpublished)

Szabó Lajos
A balegységes félcsoportok vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Szabó László
Univerzális algebrák kísérő strukturáiról.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1974) (Unpublished)

Szabó Zoltán
Finsler-triádokról és az érintőnyaláb Finsler-típusú líneáris összefüggéseiről.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Szabó Péter Gábor
Egybevágó körök pakolásai négyzetben-korlátok, ismétlődő minták és minimálpolinomok.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006) (Unpublished)

Szakács Nóra
F-inverse covers of E-unitary inverse monoids.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2016) (Unpublished)

Szalai Attila
Asymptotic behaviour of Hilbert space contractions.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Szalay István
Ortogonális függvénysorok általánosított abszolút Cesaro szummálhatóságáról.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Szarvas György
Feature Engineering for Domain Independent Named Entity Recognition and Biomedical Text Mining Applications.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2008) (Unpublished)

Szederkényi Antal
Egy homogén algebra vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

Szekeres István
Az ember által felvett információ mérése a szubjektív valószínűségeloszlás megváltozása alapján.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Szendrei Ágnes
Modulusok idempotens reduktjain teljesülő azonosságokról.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Szentimrey Tamás
Empirikus idősorok statisztikai trendvizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Szepesvári Csaba
Static and dynamic aspects of optimal sequential decision making.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Szijártó András Lajos
Húrrezgések megfigyelési problémáinak vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2016) (Unpublished)

Szilassi Lajos
Páronként szomszédos lapokkal határolt poliéderek.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Szilágyi Gyöngyi
Dependency analysis and learning methods of declarative languages.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Székely Zoltán
Koműveletek algebrai vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1988) (Unpublished)

Székely László
Lépcsősfüggvény-együtthatós másodrendű differenciálegyenletek stabilitásáról.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2011) (Unpublished)

Szörényi Balázs
Learnability and Characterization Results for Classes of Boolean Functions.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2008) (Unpublished)

Szücs József
Fixpont-tételek a Neumann-algebrák elméletében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1967) (Unpublished)

Szőke Gábor
Fighting Software Erosion with Automated Refactoring.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2020) (Unpublished)

Szűcs Gábor
Approximations of empirical processes.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2012) (Unpublished)

Sáfár Zoltán
Kétváltozós periodikus függvények, általánosított Lipschitz és Zygmund osztályok.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2011) (Unpublished)

T

T. Szabó Tamás
Change detection problems in branching processes.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2017) (Unpublished)

Takách Géza
Kísérőhálók tulajdonságai.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1999) (Unpublished)

Tarján Klára
Összetett vegyipari rendszermodellek gráfelméleten alapuló dekompozíciós módszere.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Terjéki József
Funkcionál differenciálegyenletek megoldásainak stabilitási tulajdonságairól.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1976) (Unpublished)

Totik Vilmos
Az erős szummációról és approximációról.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1979) (Unpublished)

Toókos Ferenc
Smoothness of Green's functions and density of sets.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2005) (Unpublished)

Turán György
Gráf-tulajdonságok lokális felismerhetőségéről és definiálhatóságáról.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Tóth László
Posterior-based speech models and their application to Hungarian speech recognition.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006) (Unpublished)

V

Varga Antal
Hatékony eljárás Boole-függvények irredundáns normálformáinak előállítására.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1979) (Unpublished)

Varga László
Information Content of Projections and Reconstruction of Objects in Discrete Tomography.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Varga Tamás
Ortogonális polinomok zérushelyei és Christoffel-függvények.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Vas Zoltán
A Fuzzy halmazok elméletének mértékelméleti és logikai megalapozása és algebrai vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Vas Gabriella
Periodic Orbits and Global Dynamics for Delay Differential Equations.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2011) (Unpublished)

Veres Antal
Absolute convergence of double trigonometric Fourier series and Walsh-Fourier Series.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2011) (Unpublished)

Vermes Domokos
Markov folyamatok optimális irányításáról.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1974) (Unpublished)

Vicsek Tamásné Strehó Mária
Vizsgálatok a kezdeti érték problémák numerikus megoldásával kapcsolatban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Viharos László
Extrémális és intermediális statisztikák lineáris kombinációinak határeloszlásai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1991) (Unpublished)

Vinkó Tamás
Globális optimalizálási módszerek továbbfejlesztése, tesztelése és alkalmazása atomklaszter feladatokra.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006) (Unpublished)

Virágh János
Felszálló faautomaták.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Vizi Zsolt
Pairwise models for non-Markovian epidemics on networks.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2017) (Unpublished)

Vágvölgyi Sándor
Felszálló fatranszformációk kompozíciói.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1987) (Unpublished)

Vármonostory Endre
Mintafüggvények funkcionális teljessége.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Vásárhelyi Bálint Márk
Trees and graph packing.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2018) (Unpublished)

Vígh Viktor
Konvex testek közelítése politópokkal.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2010) (Unpublished)

W

Waldhauser Tamás
Minimal clones.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2007) (Unpublished)

Wiegand Teodóra
A hiperbolikus sík egy analitikus modellje és alkalmazása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1989) (Unpublished)

Z

Zarnócz Tamás
Convex and Discrete Geometrical Problems on the Sphere.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2019) (Unpublished)

Zavalnij Bogdan
The k-Clique Problem Usage, Modeling Expressivity, Serial and Massively Parallel Algorithms.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2020) (Unpublished)

É

Ésik Zoltán
Eldönthetőségi kérdések a fatranszformációk körében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

This list was generated on 2024. július 15. 14:28:22 CEST.