Réteges kettős hidroxidok előállítása ultrahang besugárzással segített mechanokémiai módszerrel

Szabados Márton
Réteges kettős hidroxidok előállítása ultrahang besugárzással segített mechanokémiai módszerrel.
[Thesis] (Unpublished)

[thumbnail of Szabados Márton disszertáció.pdf] PDF (disszertáció)
Download (4MB)
[thumbnail of Szabados Márton magyar tézisfüzet.pdf] PDF (tézis)
Download (384kB)
[thumbnail of Szabados Márton angol tézisfüzet.pdf] PDF (tézis)
Download (377kB)

Abstract in foreign language

Az elmúlt évtizedekben igen nagy népszerűségre tettek szert a réteges kettős hidroxidok (LDH-k). Az anyagtípus rétegeit általában két- és háromvegyértékű fémionok építik fel, melyeket hidroxid anionok vesznek körbe oktaéderes elrendeződésben. A rétegek pozitív töltéssel rendelkeznek, amelynek kompenzálására teljesen vagy részlegesen hidratált anionok épülnek be a rétegközi térbe. Széles körben változtatható a rétegek és a rétegközi tér kémiai összetétele, illetve hőkezeléssel keverékoxidok alakíthatóak ki belőlük,amelyek „emlékezve” az eredeti szerkezetre, rehidratálással akár vissza is alakulhatnak LDH-vá. LDH-k a természetben is megtalálhatók, összetételük is változatos, azonban, ha gyakorlati alkalmazásuk a cél, akkor általában mesterséges körülmények között szokás előállítani őket, így szintézisükre és utólagos módosításukra a kutatók sokféle módszert dolgoztak ki az évek során. A szerkezet könnyű hangolhatósága, a viszonylag nagy fajlagos felület és anioncsere kapacitás szerteágazó alkalmazási lehetőségeket kínál. Lehetnek katalizátorok, katalizátorhordozók, adszorberek, a gyógyszeriparban hatóanyag stabilizálók, hordozók, vagy éppen polimerekben adalékanyagként is szolgálhatnak. Az értekezéshez vezető kísérleti munka során egy szintézismódszert, a mechanohidrotermális technikát fejlesztettük ultrahangos besugárzás alkalmazásával. Az így módosított eljárást CaAl-, CaFe-, CaAlFe- és ZnAl-LDH-k előállítására használtuk fel. Különös gondot fordítottunk a szintézist befolyásoló körülmények megismerése, illetve különböző szervetlen anionok (oxo, halogenid, és azid anionok) beépítési lehetőségének tanulmányozására. Fő vizsgálati módszerként a por röntgendiffraktometriát alkalmaztuk, azonban a rendelkezésünkre álló lehető legtöbb szerkezetvizsgálati módszerrel is jellemeztük a kapott mintákat annak érdekében, hogy minél teljesebb képet kapjunk az előállított LDH-k felépítéséről. A röntgendiffraktometria mellett infravörös és röntgenabszorpciós spektroszkópiával, termogravimetriás elemzéssel és pásztázó elektronmikroszkópiás mérésekkel, valamint a hozzá csatolt energiadiszperzív röntgen analitikai berendezés használatával is tanulmányoztuk az elkészített mintákat.

Item Type: Thesis (Doktori értekezés)
Creators: Szabados Márton
Title of the thesis in foreign language: Preparation of Layered Double Hydroxides by Ultrasonically-Enhanced Mechanochemical Technique
Divisions: Doctoral School of Chemistry
Tudományterület / tudományág: Natural Sciences > Chemistry
Nyelv: Hungarian
Date: 2017. February 27.
Item ID: 3197
A mű MTMT azonosítója: 3268449
doi: https://doi.org/10.14232/phd.3197
Date Deposited: 2016. Nov. 17. 11:16
Last Modified: 2020. May. 08. 12:29
Depository no.: B 6185
URI: https://doktori.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/3197
Defence/Citable status: Defended.

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year