Browse by Discipline

Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Á | É | Ó | Ö | Ú | Ü
Number of items at this level: 464.

A

Abushalha Ziad
The reworking of Shakespeare’s Hamlet in the arab political theatre after 1970: a comparative study between arab Hamlets in Post-Nasserism (1970-2009) and the period of the Arab Spring (2010- present).
[Thesis]

Acél Zsuzsanna
"Jövel, halál, megadni nékünk az utolsó vacsorát..." (Európai halál-képzet a közgondolkodásban a 17. század utolsó harmadáig).
[Thesis]

Al-Ahmedi Mustafa Wshyar Abdullah
The Representation of Violence in Khaled Hosseini’s Novels.
[Thesis]

Almásiné Hévizi Natália
Apáti Miklós Pályakezdése 1681-1687.
[Thesis] (Unpublished)

Ambrus Erzsébet
Edouard Estaunié az író és az ember.
[Thesis] (Unpublished)

Andrási Dorottya
Francesco Petrarca: Africa (Szövegtörténeti és műfajelméleti elemzés).
[Thesis] (Unpublished)

Andróczki Anett
A Fioretti „mítosztalanítása” - Új szempontok a mű értelmezéséhez.
[Thesis] (Unpublished)

Annus Irén
The structuration of Mormon identity.
[Thesis] (Unpublished)

Antala Zsuzsanna
A modern magyar metaforikus regény.
[Thesis] (Unpublished)

Aradi Csenge Eszter
A fogalmi metafora diskurzusteremtő szerepe a janzenista hatású XVII. századi francia prózában. Blaise Pascal és François de La Rochefoucauld munkáinak vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Arany Mihály György
Felfedezők, felmérők, világgyűjtők. A kortárs német nyelvű történelmi felfedező-utazási regény változatai Chrisoph Ransmayr Die Schrecken des Eises und der Finsternis, Daniel Kehlmann Die Vermessung der Welt és Ilija Trojanow Der Weltensammler című regényének példáján.
[Thesis] (Unpublished)

Auckenthaler Karlheinz
Beziehungslosigkeit und Verweigerung.
[Thesis] (Unpublished)

Auckenthaler Anita
Es möge mir vergeben werden, daB dies an mancher Stelle Literatur geworden ist. Franz Werfels frühe Prosa.
[Thesis] (Unpublished)

B

B. Kiss Attila
A radikális pacifizmustól a nagyszombati béketárgyalásig. Egy 17. századi kolozsvári peregrinus-tipográfus, Erdély nyugat-európai ágense: Adam Franc (1639-1717) pályaképe.
[Thesis] (Unpublished)

Bagi Ibolya
Világkép és struktúra összefüggései B. Pilnyak "Meztelen év" c. regényében.
[Thesis] (Unpublished)

Bajner Mária
Text and gender in Charlotte Bronte's novels.
[Thesis] (Unpublished)

Bakonyi Géza
A harmincas évek magyar és olasz "valóság" - irodalma.
[Thesis] (Unpublished)

Bakonyi Veronika
Kirabolni a képtelent, avagy a nyíló forma apológiái (A kadaverikus kép és a prospektív potencia Babits Mihály költészetében és prózájában).
[Thesis] (Unpublished)

Balcsik-Tamás Kinga
A metafikció mintázatai: az irodalmi elbeszélés és a történetmesélő mozgókép intermediális egymásrahatásának példái.
[Thesis] (Unpublished)

Balog Edit
Konstrukció és dekonstrukció az orosz szimbolista regényben. A szöveg dialogizáltságának vizsgálata Andrej Belij "Pétervár" című regényében.
[Thesis]

Balogh Tamás
A legkegyetlenebb műfaj. A Kosztolányi-életrajz kérdései.
[Thesis]

Balogh Tamás
Filológiai adalékok Kosztolányi Dezső életművének értelmezéséhez.
[Thesis]

Balázs Péter
La philosophie politique et morale du marquis d'Argenson 1694-1757.
[Thesis] (Unpublished)

Balázs Péter
Zsengék, töredékek, kétes hitelűek (A Madách-Rimay-kódexek Szerelmes énekek c. füzetének versanyaga).
[Thesis] (Unpublished)

Baló Irma
Thuanus Jakab Ágoston "Historia mei temporis" c. művének a magyarokra vonatkozó részletei.
[Thesis] (Unpublished)

Bandura Gabriella
Littérature et cognition pour une approche autopoïétique des oeuvres de Michel Houellebecq, Éric Chevillard et Anne Garréta.
[Thesis] (Unpublished)

Baranyai Zsolt
Bródy Sándor novellái.
[Thesis] (Unpublished)

Baricz Zsolt
Cserei Mihály Erdély históriája kéziratmásolati családjának provenienciája.
[Thesis] (Unpublished)

Baróti Tibor
Hagyomány és újítás Tyutcsev verselésében.
[Thesis] (Unpublished)

Baróti Tiborné Gaál Márta
E. T. A. Hoffmann emberábrázolása.
[Thesis] (Unpublished)

Bellus Ibolya
A fabula togata fragmentumai.
[Thesis] (Unpublished)

Below Jürgen
Das Schrifttum über Hermann Hesse dargestellt an dem Projekt und der Realisierung einer Bibliographie der Sekundärliteratur von 1899 – 2007.
[Thesis] (Unpublished)

Bencsik Orsolya
Identitáskonfliktusok a geokulturális térben (A sehol és a máshol köztes állomásai Juhász Erzsébet, Végel László és Tolnai Ottó írásművészetében).
[Thesis] (Unpublished)

Bene Kálmán
A tömeg-kérdés szerepe Madách Imre életművében.
[Thesis] (Unpublished)

Bera Shreya
The Diasporic Sublime in the Works of Bharati Mukherjee, Jhumpa Lahiri, and Chitra Banerjee Divakaruni.
[Thesis]

Berecz Ágnes
Janzenista olvasmányok Magyarországon.
[Thesis] (Unpublished)

Bernáth András
Hamlet, the Ghost and the Model Reader - The Problems of the Reception and a Concept of Shakespeare’s Hamlet.
[Thesis] (Unpublished)

Bernáth Béláné Troska Viktória
Makszim Gorkij és Arthur Schopenhauer.
[Thesis] (Unpublished)

Berta Ádám
Az Unheimliche - az intellektuális bizonytalanságtól az elfojtott visszatéréséig. Egy kísérteties fogalom kontextuálása a pszichoanalitikus irodalomtudomány diskurzusában.
[Thesis] (Unpublished)

Bessenyey Hedvig
Die Rolle und Stelle der Sozialkritik in den Novellen von Theodor Storm.
[Thesis] (Unpublished)

Bistey András
Bányai Kornél.
[Thesis] (Unpublished)

Blénesi Éva
Kontextus nélküli textus - Textus teremtő kontextus : Identitás, kanonizációs viszonyulásmódok és referencialitás problematikája a kortárs erdélyi magyar irodalomban.
[Thesis] (Unpublished)

Bocsor Péter
Paradigms of Authority in the Carver Canon.
[Thesis] (Unpublished)

Bognár Ferenc
Dosztojevszkij emberfelfogása A Karamazov testvérek c. regénye alapján (Antropológiai vázlatok).
[Thesis] (Unpublished)

Bognár Zoltán
Szilády Áron.
[Thesis] (Unpublished)

Bombitz Attila
Mindenkori utolsó világok.
[Thesis] (Unpublished)

Bonsack Edwin
Dvalinn: Wieland, poet of the Heliand.
[Thesis] (Unpublished)

Bordás Sándor
A trópusok mesekertje – metaforikus prózaváltozatok a modernitás poétikájában.
[Thesis] (Unpublished)

Boronkai Iván
Cerbanus fordításainak néhány filológiai tanulsága.
[Thesis] (Unpublished)

Borsodi László
Metaforikus versbeszéd, szerepjáték és ciklusképzés Baka István költészetében - A Tájkép fohásszal mint újrarendezett költői testamentum.
[Thesis] (Unpublished)

Borsos Márta
Tanulmányok a Geoponika című bizánci mezőgazdasági enciklopédiához.
[Thesis] (Unpublished)

Borthaiser Nóra
Performing New Cosmos: Environment Matters and Disability Issues in Diesney's Animations between 1990-2010.
[Thesis] (Unpublished)

Buday Lajos
L. N. Tolsztoj és a kortárs orosz festőművészek kapcsolata.
[Thesis] (Unpublished)

Bukovinszky István
Böll emberábrázolása írói pályájának első és második szakaszában.
[Thesis] (Unpublished)

Burján Monika
A fordításról való gondolkodás története Magyarországon 1787 és 1883 között.
[Thesis] (Unpublished)

Bácskai Mihály
Petőfi en francais.
[Thesis] (Unpublished)

Bálint Gyula György
Németh László társadalmi drámái (1931-1945) A két világháború közötti korszak társadalmi valóságának tükröződése.
[Thesis] (Unpublished)

Bán Katalin
A filozófiai és orvosi jellegű insania jelensége Seneca őrület-koncepciójában.
[Thesis]

Bánhegyi Péter
A korabeli Anglia történeti problémái Shakespeare drámáiban.
[Thesis] (Unpublished)

Bánki-Horváth Sándorné Borbély Mária
Adalékok Szalkay Antal Aeneis-paródiájának történetéhez.
[Thesis] (Unpublished)

Bányai Éva
Térképzetek, névtérképek, határidentitások - A Bodor-próza tér- és névpoétikája, valamint hatása néhány kortárs magyar elbeszélı mőben.
[Thesis] (Unpublished)

Bárdos József
Az igazi Madách.
[Thesis] (Unpublished)

Bárdos József
Madách Imre: Az ember tragédiája /elemzés/.
[Thesis] (Unpublished)

Bárdos Pál
Gábor Andor pályaképe 1918-19-ig.
[Thesis] (Unpublished)

Békés Enikő
Galeotto Marzio De doctrina promiscua című művének eszmetörténeti vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Bíró Csilla
Szemlélődés és misztika Andreas Pannonius Énekek éneke-kommentárjában.
[Thesis] (Unpublished)

Bódis Klára
Tennessee Williams: Mű és személyiség.
[Thesis] (Unpublished)

C

Cristian Réka Mónika
Interface semiotics in the dramaturgy of Tennessee Williams and Edward Albee.
[Thesis] (Unpublished)

Csabai Sarolta
Ifjúsági regények a nyolcvanas évek első felében.
[Thesis] (Unpublished)

Csepregi Zoltán
Adalékok a dunántúli pietista irodalom történetéhez (1700-1756) Tanulmány és forrásgyűjtemény.
[Thesis] (Unpublished)

Cserjés Katalin
Világnézeti válság tünetei a második világháború utáni nyugati prózában (Camus; Sartre; Beckett; Dürrenmatt; Moravia).
[Thesis] (Unpublished)

Cserjés Katalin
Applikációk a Hajnóczy-korpusz szövetén - A hagyományos szövegformálás elhagyásának módozatai Hajnóczy Péter életművében (Egy Hajnóczy-kalauz első fejezetei).
[Thesis] (Unpublished)

Csetri Lajos
Az irodalom fejlődésének stílustörténeti koncepciója.
[Thesis] (Unpublished)

Csetényi Korinna
The Metafictional Narrativization of the Traumatized Body and Monstrous Femininity in Stephen King's Horror Fiction.
[Thesis] (Unpublished)

Csillag András
Korai magyar útirajzok az Amerikai Egyesült Államokról 1831-1853.
[Thesis] (Unpublished)

Csorbáné Tóth Marianna
A szocialista realizmus kialakulása Alekszej Tolsztoj életművében.
[Thesis] (Unpublished)

Császtvay Tünde
Reviczky Gyula összes versei.
[Thesis] (Unpublished)

Cséby Géza
Gróf Festetics György helye a magyar művelődéstörténetben, különös tekintettel a Magyar Minerva könyvsorozatra és a Helikoni Ünnepségekre.
[Thesis] (Unpublished)

Csíky Gábor
La fascination de la mort dans les mémoires d outre-tombe de Chateaubriand.
[Thesis] (Unpublished)

Czerjak Milána
Az ember ábrázolása és a művészet és alkotás problémái Gogol "Pétervári elbeszélések" című elbeszélésciklusában = Изображение человека и проблемы искусства и творчества в «Петербургских повестях» Гоголя.
[Thesis] (Unpublished)

Czerovszki Mariann
„…sumque argumenti conditor ipse mei…” Ovidius pontusi elégiái narratív pszichológiai megközelítésben.
[Thesis] (Unpublished)

Czár Jánosné Sághy Ilona
Művészet és történelmi valóság Kemény Zsigmond: Zord idő című regényében.
[Thesis] (Unpublished)

D

Dalloul Zaynab
Kovásznai Sándor, az elfeledett Janus-kommentátor.
[Thesis] (Unpublished)

Darabos Enikő
Női trópusok és "maternális inskripciók". A nőiség jelölői a pszichoanalízis és a dekonstruktív retorikaelmélet mátrixában.
[Thesis] (Unpublished)

Demény Tamás
Hungarian Roma and African American Autobiographies in Comparative Perspective: Lakatos, Peline Nyari, Wright, and Hurston.
[Thesis] (Unpublished)

Devescovi Balázs
Korsók és díszedények - Eötvös József 1848 előtti regényei.
[Thesis] (Unpublished)

Devich Mária
Pyramus és Thisbe a magyar irodalomban.
[Thesis] (Unpublished)

Dobolán Katalin
Két nem-Arisztotelészi poétika.
[Thesis]

Doboss Gyula
A művészi ábrázolásmód néhány sajátossága Mándy Iván Látogatás apánál című elbeszélésében.
[Thesis] (Unpublished)

Dragon Zoltán
Tennessee Williams Hollywoodba megy, avagy a dráma és film dialógusa.
[Thesis] (Unpublished)

Draskóczy Eszter
Metamorfózis, ovidiusi allúziók és az antitetikus struktúrák szerepe a Divina Commediában.
[Thesis] (Unpublished)

Dácz Enikő
Das Nibelungenlied als Projektionsfläche für die Gegenwart Das Beispiel von Moritz Rinkes Die Nibelungen und János Téreys A Nibelung-lakópark.
[Thesis] (Unpublished)

Dávid Gábor Csaba
Adalékok Wesselényi Miklós "Balitéletekről" című művének filológiai vizsgálatához.
[Thesis] (Unpublished)

Dávid Gábor Csaba
Adalékok Wesselényi Miklós "Balitéletekről" című művének filológiai vizsgálatához.
[Thesis]

Dávid Katalin
Kaffka Margit nárcisztikus hősnői.
[Thesis] (Unpublished)

Dávid Kinga
Még nem, majdnem és már nem humorizmus. Adalékok Luigi Pirandello művészetértelmezéséhez.
[Thesis] (Unpublished)

Dávid Péter
„Itt van a’ legvégső óltára Pallásnak” Erdélyi tudományos intézmények a XVIII. század végén.
[Thesis] (Unpublished)

Dér Terézia
A kettős kötésű dativus Horatiusnál.
[Thesis] (Unpublished)

E

Erdei Klára
Francia nyelvű meditációk a XVI. század végén (A magyar későreneszánsz elmélkedő irodalom európai hátteréhez).
[Thesis] (Unpublished)

F

Fajt Anita
"Embernek maga Istenre való hagyása" Huszti Szabó István Paradicsomkertecskéje és Szenci Fekete István Lelki nyugosztaló órákja.
[Thesis] (Unpublished)

Farkas Ildikó
Nyelv és humor Raymond Queneau: Zazie a metrón című regényében.
[Thesis] (Unpublished)

Farkas István
A történelmi múlt és magyarságszemlélet kialakulásának forrásai Németh László esszéírói munkásságában.
[Thesis] (Unpublished)

Farkas Gábor Farkas
Régi könyvek, új csillagok - A csillagászat új eredményeinek receipciója koraújkori olvasmánytörténeti forrásainkban és az égi jelenségek interpretációja a régi magyar irodalomban.
[Thesis] (Unpublished)

Farkas Zoltán
A mindenegység vándora – Vlagyimir Szolovjov.
[Thesis] (Unpublished)

Farkas Zsolt
Pszichoretorikai vizsgálódások egy ambivalencia-elmélethez.
[Thesis] (Unpublished)

Farkas-Wellmann Endre
A transzszilvanizmus ködszurkálója. Gelu Păteanu életművének jelentősége a kortárs román és romániai magyar irodalmi interakciókban.
[Thesis]

Farmasi Lilla
Storytelling and the Perceptions of the Embodied Mind: Space and Movement in Narratives.
[Thesis] (Unpublished)

Fazekas István
Móra Ferenc parasztábrázolása.
[Thesis] (Unpublished)

Fazekas Sándor
„A soknyelvű tolmács” – A Sebes agynak késő sisak forrásai, műfaj- és eszmetörténeti jellemzői –.
[Thesis] (Unpublished)

Fedor László
Balassi Bálint istenes énekei.
[Thesis] (Unpublished)

Fehér Géza
A drámaíró Vörösmarty /Művek, tervek, töredékek/.
[Thesis] (Unpublished)

Fenyves Miklós
Kontingencia és elbeszélés. Thomas Bernhard prózája a hetvenes-nyolcvanas években.
[Thesis] (Unpublished)

Fenyvesiné Prohászka Erzsébet
Az embert ábrázoló kis műfajok: a zsánerkép és a portré a XVII. és a XVIII. századi francia festészetben és a festészetről szóló írásokban.
[Thesis]

Fodor András
Fantastic Place and Space in China Miéville’s Fiction. Rhetorics of Emancipatory Spatial Changes in the Miévillean New Weird.
[Thesis]

Fogarasi György
Angol nekromantika (Ideológia, kísértetjárás, retorika Wordsworthnél és a kritikai elméletben).
[Thesis] (Unpublished)

Fresli Mihály
Andrej Rubljov alakja a középkori orosz kultúrában és Andrej Tarkovszkij filmjében.
[Thesis] (Unpublished)

Fried István
A szerb irodalom útja Magyarországon 1780-1841.
[Thesis] (Unpublished)

Fórizs Gergely
"Az emberképzet' philosophiája" : Berzsenyi mint elméletíró.
[Thesis] (Unpublished)

Fülöp Gábor
A klasszika és a korai romantika viszonya az antikvitáshoz Goethe és Hölderlin műveiben.
[Thesis] (Unpublished)

Fülöp Klára
Horatius hatása újabb irodalmunkra.
[Thesis] (Unpublished)

Fülöp Zsuzsanna
Adalékok a Nibelungenének eszthétikai méltatásához.
[Thesis] (Unpublished)

Füzi László
Németh László a Tanú előtt.
[Thesis] (Unpublished)

Füzi Izabella
Meggyőzés és tropológia Platón - Nietzsche - de Man.
[Thesis] (Unpublished)

G

Gajdó Ágnes
"...és bűneim halállá állnak össze" A bűn és bűntudat fogalma és megjelenése József Attila életművében.
[Thesis]

Gellérfi Gergő
Allúziós technika és műfaji hatások Iuvenalis szatíráiban.
[Thesis] (Unpublished)

Gere Zsolt
Vörösmarty Mihály epikus korszakának irodalom- és recepciótörténeti kontextusai.
[Thesis] (Unpublished)

Gerencsér Péter
A web 2.0 mint a net art neoavantgárdja - Folytonosságok és törésvonalak az internetes művészet diskurzusában.
[Thesis] (Unpublished)

Goda Imre
Megközelítésmódok XIX. századi epikánk téma- és formavilágának tanításához.
[Thesis] (Unpublished)

Gombkötőné Lombár Izabella
Az arctalanítás poétikája. A tropizmus szereplőfelfogása Nathalie Sarraute életművében.
[Thesis] (Unpublished)

Goretity József
A mítoszalkotás módszere Fjodor Szologub: A kis ördög című regényében.
[Thesis] (Unpublished)

Granasztói Olga
Francia könyvek magyar olvasói - A tiltott irodalom fogadtatása Magyarországon 1770-1810.
[Thesis] (Unpublished)

Grüll Tibor
Irodalmi élet és könyvgyűjtés a XVII. századi Sopronban.
[Thesis] (Unpublished)

Gules Christiana
Die Rekonstruktion des bürgerlichen Sommeralltags des Budapester Bürgertums um 1900 anhand publizistisch-literarischer (Selbst)-Darstellungen im Feuilleton des Neuen Pester Journals und des Pester Lloyd.
[Thesis]

Gyenizse Pál
Julius Exuperantius.
[Thesis] (Unpublished)

Gyertyános Éva Rita
Árpád-házi Szent Erzsébet tisztelete a mai Umbria ferences közösségeiben.
[Thesis]

Gyimesi Tímea
Avatars de la lettre : Approches du possible dans l'oeuvre de Michel Tournier.
[Thesis] (Unpublished)

Gyuris György
A Tiszatáj fél évszázada.
[Thesis] (Unpublished)

Győrei Zsolt
Heltai Jenő drámai életműve.
[Thesis] (Unpublished)

Gáti Gyuláné Csala Katalin
A tudományos-fantasztikus irodalom néhány kérdése H. G. Wells és A. R. Beljaev alkotásaiban.
[Thesis] (Unpublished)

Géczi János
Fejezetek a rózsa kultúrtörténetéből.
[Thesis] (Unpublished)

Góli Kornélia
Színház a multietnikus térben. A szabadkai Kosztolányi Dezső Színház története és Urbán András rendezői munkássága.
[Thesis]

Gönczöl Andrea
A védekezés retorikája. Szövegszervező eljárások unitárius vitairatokban a 18. század derekán.
[Thesis] (Unpublished)

H

Hafner Zoltán
"Egy kötetre való..." Babits Mihály 1900-1903 között írt verseinek keletkezéstörténete.
[Thesis] (Unpublished)

Hamvas Endre Ádám
A lélek megváltásának hermészi útja - Hermész Triszmegisztosz és a platóni hagyomány.
[Thesis] (Unpublished)

Han Anna
A korai Ahmatova-líra műfaji arculata - A pszichológiai paralelizmusok funkciója a verskompozícióban -.
[Thesis] (Unpublished)

Hann Ferenc
Adalékok Komjáthy Jenő pályaképéhez.
[Thesis] (Unpublished)

Harmat Márta
Az orosz felvilágosult eszmeiség és N. M. Karamzin.
[Thesis] (Unpublished)

Harmath Erzsébet
Andrei Makine Géopoétique d'un écrivain mineur.
[Thesis] (Unpublished)

Hegyi Pál
Fehér terek: Paul Auster recepciója a korai művek tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Herner János
Bornemisza Anna megbűvöltetése.
[Thesis] (Unpublished)

Hernádi Mária
Párbeszédformák Nemes Nagy Ágnes költészetében.
[Thesis] (Unpublished)

Hevesi Imréné
Shakespeare tragikus nőalakjai.
[Thesis] (Unpublished)

Hoffmann Zsuzsanna
A római erények és eszmények paródiája Plautusnál.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Béla
József Attila folklórszemléletéhez.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Erzsébet
Sinka István mitologizáló költői világa.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Géza
Wege der deutschen Innerlichkeit am Beispiel von Johann Wolfgang von Goethes Die Leiden des jungen Werther, Hermann Hesses Siddhartha und Thomas Manns Doktor Faustus.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Márta
Kritika és relativitás Robert Musil A tulajdonságok nélküli ember című regényében.
[Thesis] (Unpublished)

Hoványi-Nagy Fruzsina
„És ha parergon lenne a cím?” (Parergonalitás az angol romantika irodalmában és festészetében).
[Thesis] (Unpublished)

Hu Ji
Degrowth in American Ecofictions: An Ecocritical Study of Joyce Carol Oates’s The Falls, Don DeLillo’s White Noise, and Edward Abbey’s The Monkey Wrench Gang — With A Comparison of A Chinese Ecofiction: Jiang Rong’s Wolf Totem.
[Thesis]

Huba Márk
Test-referencialitás Komparatisztikai vizsgálatok a szöveg(ek) test-referenciális olvashatóságához.
[Thesis] (Unpublished)

Hubert Gabriella
A 16-17. századi protestáns gyülekezeti éneklés (Történet és adattár).
[Thesis] (Unpublished)

Huszár Linda
Film noir: Az átmenet alakzata.
[Thesis] (Unpublished)

Hárs Endre
Singularität. Lektüren zu Botho Strauss.
[Thesis] (Unpublished)

Hász-Fehér Katalin
"Múlt századnak gyermeke és a jelennek férfia..." - Fáy András és az integrált irodalom -.
[Thesis]

Hódosy Annamária
Shakespeare meta-szonettjei.
[Thesis]

Húbert Gabriella
A XVI. századi protestáns népének mint műfaj.
[Thesis] (Unpublished)

I

Iby András
Romantikus és realista vonások Heinrich von Kleist novelláiban.
[Thesis] (Unpublished)

Ilia Mihály
A Holnap története.
[Thesis] (Unpublished)

Iván Éva
A bohóc színeváltozása : A bohóc-bolond motívum egyes megjelenési formái a XX. századi művészetben.
[Thesis] (Unpublished)

Ivánné Máté Zsuzsanna
A nembeliség kategóriájának fejlődéstörténete a lukácsi életműben.
[Thesis] (Unpublished)

J

Jankovits László
Accessus ad Janum. A műértelmezés hagyományai Janus Pannonius költészetében.
[Thesis] (Unpublished)

Janó István
Távol-keleti hatások az imagizmus költészetében.
[Thesis] (Unpublished)

Joudar Ahmed Saeed Otaiwi
Mobility Writers in–between Multiculturalism and Transculturality: Case Studies in Canadian Literature.
[Thesis]

Jászay Tamás
Körülírások (Fejezetek a Krétakör Színház történetéből: 1995-2011).
[Thesis] (Unpublished)

Jávor György
Csingiz Ajtmatov Fehér hajó című kisregényének szimbólumai és jelentésrétegei.
[Thesis] (Unpublished)

Józsa György
Az abszurd élet "értelme" Albert Camus "Le Mythe de Sisyphe" című művében.
[Thesis] (Unpublished)

K

Kakuszi Béla Péter
Márai Sándor és Németország.
[Thesis] (Unpublished)

Kalmár Melinda
A Csillag című folyóirat poétikai vizsgálata esztétikai tárgyú írásai alapján.
[Thesis] (Unpublished)

Kalmár Melinda
A kommunista ideológia alakváltozásai Magyarországon 1948-1989 : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Karafiáth Judit
Az esszétől a fikcióig : Céline útja a Semmelweistől az Utazás az éjszaka mélyére című regényig.
[Thesis] (Unpublished)

Kardos József
Bíró Lajos magyarországi írói és újságírói tevékenységéhez.
[Thesis] (Unpublished)

Karácsonyi Péter
A mikszáthi romantika és realizmus kérdéséhez ("Galamb a kalitkában").
[Thesis] (Unpublished)

Karácsonyi Judit
Kortárs francia novelizáció. Tanguy Viel, Catherine Soullard és Nathalie Léger filmregényesítéseiről.
[Thesis] (Unpublished)

Karácsonyi Zsolt
A tér játékai. A virtuális tér és a történelmi idő viszonyának módosulásai Páskándi Géza és Marin Sorescu drámáiban.
[Thesis] (Unpublished)

Kasza Péter
"Mert látom, hogy néhányan az eseményeket másképp mesélik, mint megörténtek..." Brodarics István tevékenysége irodalomtörténeti megközelítésben.
[Thesis] (Unpublished)

Katona Judit
Az emigrációs korszak jelentősége Bunyin prózájában.
[Thesis] (Unpublished)

Katona Tünde
"Eijnem armen Schuler der Nacket VND bloss Wahr" Über die Thurzónische Stiftung und das Bildungswesen in der Zips mit dem Text des Leutschauer Testamentbuches.
[Thesis] (Unpublished)

Kaylor Michael Matthew
Sanctus Paederasta: A Consideration of the Major Uranians: Hopkins, Pater, Wilde, Johnson and Dolben.
[Thesis] (Unpublished)

Kelemen János
Cesare Pavese.
[Thesis] (Unpublished)

Kelemen Zoltán
Történelmi emlékezet és mitikus történet Krúdy Gyula műveiben.
[Thesis] (Unpublished)

Kemény István
Tolnai Lajos.
[Thesis] (Unpublished)

Kenesiné Tekulics Judit
A "dialógus művészete" és a "társalgás temploma". A dialógus XVI. századi olasz elméletei és gyakorlata Stefani Guazzo műveiben.
[Thesis] (Unpublished)

Kerekes Gábor
Theodor Fontanes Literaturtheorie und die Deutsche Klassik.
[Thesis] (Unpublished)

Keresztes Andor
Illyés elbeszélő költeményei.
[Thesis] (Unpublished)

Keveházi Katalin
Melanchton és a Wittenbergben tanult magyarok az 1550-es évektől 1587-ig (Adalékok Melanchton magyarországi recepciójának első évszázadához).
[Thesis] (Unpublished)

Kis Zsuzsa
L’Orient dans les contes philosophiques de Montesquieu et de Voltaire.
[Thesis] (Unpublished)

Kispálné Lucza Ilona
Madách Imre: Mózes (A dráma értelmezése).
[Thesis] (Unpublished)

Kiss Attila
The semiotics of revenge. Subjectivity and abjection in English Renaissance tragedy : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss Gabriella
(Ön)kritikus állapot. Az előadáselemzés Erika Fischer-Lichte-i módszerének rekonstrukciója és produktivitásának vizsgálata Zsótér Sándor rendezéseinek tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Kocsis Lilla
„Én csak jel és szimbólum vagyok” Utópikus vonások Babits Mihály Elza pilóta vagy a tökéletes társadalom című művében.
[Thesis] (Unpublished)

Kocziszky Éva
Berzsenyi poetai halála (Az elhallgató költő költészetbölcselete).
[Thesis] (Unpublished)

Kopár Lilla
The iconography of Viking-age stone sculptures: visual evidence of religious accommodation in the Anglo-Scandinavian communities of Northern England.
[Thesis] (Unpublished)

Korzenszky Miklós
Kassai István énekgyűjteménye.
[Thesis]

Kothencz-Török Katalin
A nő helye: Női szerepmodellek a kortárs amerikai televíziós sorozatokban.
[Thesis]

Kovács András
Erdélyi József költészete.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Gábor Zoltán
Az ösztönélet Csáth Géza novelláiban.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Magdolna
Lapp irodalmi törekvések. Kirsti Paltto művei.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Ágnes Zsófia
The Power of the Imagination: A Contextual Model of Understandig in Henry James.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Eszter
Le Voyage dans la pensée de Diderot: sa fonction et sa critique dans la fiction, dans le récit de voyage et dans le discours philosophique et politique.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Flóra
A közösség kérdésköre és alakulási módozatai a kortárs erdélyi drámában és színházban.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Sándor
Az angolszász-magyar unitárius érintkezések a 19. században.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Zsuzsa
Szent Vilma magyar királyné legendája.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Miklósné Novák Mária
Kárpáti Aurél színikritikai munkássága.
[Thesis] (Unpublished)

Kozma Huba István
Egy progresszív irodalmi folyóirat /Magyar Csillag/.
[Thesis] (Unpublished)

Kristó Sándor Zsolt
Terek, térképzetek Leonyid Andrejev prózájában.
[Thesis] (Unpublished)

Krupa András
Szilágyi és Hagymási története a magyar és a szlovák irodalomban.
[Thesis] (Unpublished)

Kruppa Tamás
Legitimáció és propaganda Báthory Zsigmond udvarában.
[Thesis] (Unpublished)

Kránicz Imre
A létezés problémái Rilke Első, Második és Negyedik Duinói Elégiájában.
[Thesis] (Unpublished)

Kukovecz Györgyné Zentai Mária
A fény és sötétség szerepe Az apostol ban és a reformkori költői hagyományban.
[Thesis] (Unpublished)

Kulcsár Péter
Bonfini magyar őstörténetének forrásai.
[Thesis] (Unpublished)

Kérchy Anna
Self-freakings. Body-texts in Angela Carter's trilogy - Feminist grotesque bodies, fictionalized identities, and somatized narratives in The Passion of New Eve, Nights at the Circus, and Wise children.
[Thesis] (Unpublished)

Kérchy Vera
A de Man-i retorikaelmélet színházelméleti kihívásai a posztmodern önreflexiós színházelméletek és a performanszelméletek ideológiái, egy materiális színházolvasat esélyei.
[Thesis] (Unpublished)

Kötél Emőke
"Nyeh sze pácsi" Örkény István egypercesei.
[Thesis] (Unpublished)

Kürtösi Katalin Sz.
A 20. századi költői dráma három típusa (Szempontok T. S. Eliot, F. Garcia Lorca és B. Brecht költői drámáinak értelmezéséhez).
[Thesis] (Unpublished)

Kőhalmi Péter
Testet öltött gondolatok - Erdélyi Miklós, konceptuális művészet, pop art.
[Thesis] (Unpublished)

L

Labádi Gergely
"ez a' theoria helyes theoriája e" A felvilágosodás kori magyar episztola műfaja poétikai és médiatörténeti megközelítésben.
[Thesis] (Unpublished)

Laczó Katalin
Bródy Sándor munkássága 1905-től haláláig.
[Thesis] (Unpublished)

Lanczkor Gábor
Templom és szentély - Huszadik századi magyar ekphrasztikus versek és versciklusok az egyes világirodalmi minták tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Latzkovits Miklós
Régi magyar dráma és szöveghagyomány.
[Thesis] (Unpublished)

Lengyel András
Játékszenvedély és monománia Stefan Zweig novellisztikájában, különös tekintettel a Sakknovellára.
[Thesis] (Unpublished)

Lengyel Réka
Petrarca, a lélekvezető. A De Remediis Utriusque Fortunae újraértékelése.
[Thesis] (Unpublished)

Lengyel Zoltán
A sors kritikájáról. Vizsgálódások Walter Benjamin sorsfogalma mentén.
[Thesis] (Unpublished)

Lepahin Valerij
Keresztény motívumok Dosztojevszkij "Félkegyelmű" c. regényében.
[Thesis] (Unpublished)

Lipták-Pikó Judit
Teória és Praxis: Fantom és fikció Marie Darrieussecq regényeiben és elméleti írásaiban.
[Thesis] (Unpublished)

Lipócziné Csabai Sarolta
Ifjúsági regények a nyolcvanas évek első felében : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Lovas Dániel
Puszta - pusztaság. Fejezet a magyar költői képvilág történetéből.
[Thesis] (Unpublished)

Lovács Andrea
Meseváltozatok a jelenkori magyar irodalomban.
[Thesis] (Unpublished)

Lovász Andrea
Jelen idejű holnemvolt - mesék a jelenkori magyar gyermekirodalomban -.
[Thesis]

Luchmann Zsuzsanna
Az életkép a reformkori magyar irodalomban.
[Thesis] (Unpublished)

Ludwig Éva
A költészet funkciójának változása a tizenhatodik századi angol poétikában.
[Thesis] (Unpublished)

Lukács István
Friedrich Nietzsche eszméinek hatása Ivan Cankar és Miroslav Krleza irodalmi munkásságára : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Lázár István Dávid
Szántó (Arator) István S. J. Confutatio Alcorani (1611).
[Thesis] (Unpublished)

Lázár István
Tudatlanság=jámborság : tudatlanság=istentelenség ; paradoxon és megoldása Petrarca: De sui ipsius et multorum ignorantia c. művében.
[Thesis] (Unpublished)

M

Maczelka Csaba
The Uses of Paratextuality and Dialogicity in Early Modern English Utopias.
[Thesis] (Unpublished)

Madarász Klára
Pirandello, az irodalomteoretikus. Pirandello esztétikai nézetei.
[Thesis] (Unpublished)

Makai Péter Kristóf
Bridging the Empathy Gap: Representing Neurological Difference in Contemporary Autism Novels.
[Thesis] (Unpublished)

Makra Éva
Jean-Paul Sartre és Hermann Hesse regényírói elméletének és gyakorlatának összehasonlítása a La Nausée (Az undor) és Der Steppenwolf (A pusztai farkas) című mű alapján.
[Thesis] (Unpublished)

Margittai Gábor
Arcadás és önarckép, hagyománytudat és irodalomtörténeti önreflexió Babits Mihály esszéportréiban.
[Thesis] (Unpublished)

Marmiroli Lorenzo
Gli intellettuali e la transizione dalla neutralità all'intervento: un confronto tra riviste culturali italiane e austro-ungariche (1914-1915).
[Thesis] (Unpublished)

Marton Mária
A XX. századi magyar próza egy kísérletéről Németh László Gyász című regényének elemzése alapján.
[Thesis] (Unpublished)

Martonyi Éva
L'imagination de Balzac dans le roman "Le peau de chagrin".
[Thesis] (Unpublished)

Mary György
Georg Tectander - /Zalánkeményi Kakas István/: Iter Persicum.
[Thesis] (Unpublished)

Matuska Ágnes
The vice-device: Iago and Lear's fool as agents of representational crisis.
[Thesis] (Unpublished)

Maurer Zsuzsa
Tanulmányok az agathyrsosokról.
[Thesis] (Unpublished)

Medgyes Tamás
Felszínesség, ismétlés, intertextualitás: a kortárs amerikai próza olvasása.
[Thesis] (Unpublished)

Medve Zoltán
A Kárpátaljai Petőfi fordítások és azok társadalmi-politikai háttere.
[Thesis] (Unpublished)

Merényi László
A nőalakok jelleme Seneca tragédiáiban (Seneca mint drámaíró).
[Thesis] (Unpublished)

Mihály Csilla
Figuren und Figurenkonstellationen im 'Theater des Selbst'. Exemplarische Texterklärungen aus Franz Kafkas mittlerem Erzählwerk.
[Thesis] (Unpublished)

Mikola Gyöngyike
A "misztikus változó" (Boldogság-konstrukciók Nabokov orosz korszakának műveiben).
[Thesis] (Unpublished)

Milbacher Róbert
"...földben állasz mély gyököddel..." Vörösmarty és Arany életművének pórias hagyománya.
[Thesis] (Unpublished)

Milián-Bogyai Réka Orsolya
Az ekphraszisz fikciói. Elméleti, történeti és diszciplináris átrendeződések az ekphraszisz teoretikus diszkurzusaiban.
[Thesis] (Unpublished)

Mitnyán Lajos
Eine philosophisch-ästhetische Untersuchung zu den Kunstauffassungen von Rainer Maria Rilke - Ein Interpretationsansatz zu den „Duineser Elegien”.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár Lászlóné
A nő alakja a finn irodalomban, különös tekintettel Frans Emil Sillanpää irodalmi munkásságára.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár Andrea
Jean Giono hatása és recepciója a 30-40-es évek magyar irodalmában.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár Annamária
Mítosz és egzegézis. Istennőábrázolás Giovanni Boccaccio De mulieribus claris és Genealogia deorum gentilium című műveiben.
[Thesis]

Molnár Antal
A hódoltsági missziószervezés és a Szentszék (1572-1635).
[Thesis] (Unpublished)

Molnár Dávid
Előtörténet és következmény. A dési per és az unitárius írásbeliség a 17. század első felében.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár Lehel
Az unitárius püspöki vizitáció rendszere a kora újkorban.
[Thesis]

Monostori Imre
Németh László hősei - ideáinak tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Mátyus Norbert
Dante Alighieri : Isteni színjáték - Pokol - Babits Mihály fordítása.
[Thesis] (Unpublished)

Mátyás Dénes
Reduktív prózaváltozatok a kortárs olasz irodalomban.
[Thesis] (Unpublished)

Máté Györgyi
Tanulmányok a magyar és francia nyelvű művelődéstörténet témakörében : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Máté Ágnes
"Most kiváltképpen két ifjú személynek szerencséjét éneklem" - Bevezetés az Eurialus és Lucretia latin filológiájába.
[Thesis] (Unpublished)

Mészáros Márton
Protestantizmus és medialitás.
[Thesis] (Unpublished)

Müllner András
Neoavantgárd szövegek posztstrukturalista olvasatai -Erdély Miklós-.
[Thesis] (Unpublished)

N

Nagy Erzsébet
Makkai Sándor 1890-1951.
[Thesis]

Nagy Márta
Kísérlet Eckhart mester élete és működése, a tanításai hátterében álló impulzusok és bennük rejlő intenciók feltárására.
[Thesis]

Nagy Sándor
Thomas Mann, Nietzsche és Dosztojevszkij (Thomas Mann, Nietzsche és Dosztojevszkij értelmezéséhez).
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Gergely
'Ye olde authour': Tolkien's anatomy of tradition in the Silmarillion.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Hajnalka
Ein anderes Wort und ein anderes Land. Zum Verhältnis von Wort, Welt und Ich in Ingeborg Bachmanns Werk.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Károlyné Gerencsér Klára
Ady Endre novellái.
[Thesis] (Unpublished)

Nagymiklósi Erzsébet
Leonhard Frank elbeszéléstechnikája a Würzburg-ciklus időstruktúrájának tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Nagyné Bali Éva
A magyar történelmi dráma 1945-től napjainkig.
[Thesis] (Unpublished)

Nefnouf Ahmed Seif Eddine
Shadism and Female Resistance in Toni Morrison's Novels.
[Thesis]

Nemes Gábor
A Psalterium Ungaricum forrásai.
[Thesis] (Unpublished)

Nemes Margit
Thököly Imre a német irodalomban.
[Thesis] (Unpublished)

Neményi Kázmér
A verizmus néhány jellegzetes vonása Federico De Roberto művészetében.
[Thesis] (Unpublished)

Nikolényi István
Virágénekeink a XVI. században.
[Thesis] (Unpublished)

Notheisz János
Szociográfia - irodalmi szociográfia - szépirodalom (Az 1945 utáni irodalmi szociográfia néhány műfaji problémája).
[Thesis] (Unpublished)

Notheisz Jánosné Huszár Anikó
"Íme magyarúl szóll az egészsz énéis" (Baróti Szabó Dávid Aeneis-fordításáról, különös tekintettel keletkezésére és Batsányi javításaira).
[Thesis] (Unpublished)

Novák György
Ezra Pound "John Adams Cantoi" ("If you haven't a library...").
[Thesis] (Unpublished)

Novák Anikó
A kollekció poétikája - Gyűjtés és muzealizálás Tolnai Ottó műveiben.
[Thesis] (Unpublished)

Novák György
Ezra Pound "John Adams Cantói" : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Nyerges László
Az olasz neorealizmus gondolati és művészi kibontakozása Elio Vittorini műveiben.
[Thesis] (Unpublished)

Nyikos Dániel Árpád
Colonizing Cynicism in the Works of Rudyard Kipling.
[Thesis] (Unpublished)

Németh Jenőné
A Huszadik Század (1900-1919) és a Századunk (1926-1939) körének kapcsolódása.
[Thesis] (Unpublished)

O

Obrodina László
Le CTh 3,7,2 et les mariages mextes.
[Thesis] (Unpublished)

Olajos Terézia
Merobaudes és kora (Az író művei részletes bevezetéssel és történelmi kommentárral).
[Thesis] (Unpublished)

Olasz Sándor
Németh László és a régi magyar irodalom.
[Thesis] (Unpublished)

Oláh Jánosné
A tolsztoji pedagógia mai érvénye.
[Thesis] (Unpublished)

Orcsik Roland
Dominókockák. Domonkos István művészetének ex-Jugoszláv irodalmi kapcsolatformái.
[Thesis] (Unpublished)

Orosz Imre
Kassák Lajos öregkori költészete 1958-1968.
[Thesis] (Unpublished)

Oroszlán Anikó
"Floute me, Ile floute thee; it is my profession" - Early Modern Improvisation as Resistance.
[Thesis] (Unpublished)

Oszetzky Éva
A modern Itália fél évszázada Mario Soldati műveiben.
[Thesis] (Unpublished)

Osztovits Szabolcs
Krudy Gyula Szindbád-történeteinek világa.
[Thesis] (Unpublished)

P

Palotás Katalin
A francia dráma Magyarországon a felszabadulás után.
[Thesis] (Unpublished)

Palotás György
- A testvér és a fiú árnyékában - Verancsics Mihály (1514-1571?) élete és irodalmi tevékenysége.
[Thesis] (Unpublished)

Pap Balázs
Históriák és énekek.
[Thesis] (Unpublished)

Papp István
Ady egyes romantikus jegyeket mutató motívumainak fejlődéséről.
[Thesis] (Unpublished)

Papp István Géza
Ady Endre romantikus tradíciójú motívumainak alakulásáról.
[Thesis]

Pelsőczi Györgyi
Egy janicsár visszaemlékezései.
[Thesis] (Unpublished)

Penke Botondné
Illyés Gyula és a francia irodalom.
[Thesis] (Unpublished)

Pethő Ildikó
A zenei elv, zenei műfajok és kompozíciós technikák Weöres Sándor költészetében.
[Thesis] (Unpublished)

Petneházi Gábor
Humanista irodalom és politikai publicisztika határán. Kovacsóczy Farkas (1540-1594) politikai beszédei és Erdély kormányzásáról írott dialógusa.
[Thesis] (Unpublished)

Petrőczi Éva and Szabó Andrásné Dr. Ludwig Éva
Fél-szentek és fél-poéták. Szépirodalmi kezdemények angol és magyar puritán kegyességi művekben.
[Thesis] (Unpublished)

Pintérné Vígh Éva
Művész - írók az olasz reneszánszban.
[Thesis] (Unpublished)

Pogány Stella Csilla
Az andersoni performance elemei.
[Thesis] (Unpublished)

Polner Zoltán
Zenei kompozíció Thomas Mann "A Buddenbrook ház" c. regényében.
[Thesis] (Unpublished)

Poorakbar Arash
The Formation of Modern Persian Literature: A Comparative Investigation into the Writings of Taqī Rafʿat.
[Thesis]

Popon János
Vajda és Eminescu.
[Thesis] (Unpublished)

Propszt Eszter
Untersuchungen zur Interdiskursiven Konstruktion ungarndeutscher Identität in der ungarndeutschen Gegenwartsliteratur.
[Thesis] (Unpublished)

Pál Ágnes
Levelezés és levélregény határán.
[Thesis] (Unpublished)

Pál Gyöngyi
Le dispositif photo-litteraire en France dans la seconde moitie du XXe siecle. Analyse de l’oeuvre de François-Marie Banier, Jean-Loup Trassard, Lorand Gaspar et Denis Roche.
[Thesis] (Unpublished)

Pál Katalin
Szókratész, a csúf filozófus kortársi szemmel (A fiziognómia és az irodalom tükrében).
[Thesis] (Unpublished)

Pál-Kovács Ramóna
Cartographie de la mémoire: pour une lecture géocritique de l’autobiographie de Michel Tremblay.
[Thesis] (Unpublished)

Pál-Kovács Sándor Attila
"A költő, az igazi, ott kezdődik, ahol különbözik" Fiatal lírai antológiák a kádárizmusban.
[Thesis]

Pápai Zsolt
Bolond Pierrot Csodaországban. Az európai művészfilm és a Hollywoodi Reneszánsz (1965-1967-1975).
[Thesis] (Unpublished)

Pécsi Ágnes
A negyvenes-ötvenes évek irodalmi vitáinak néhány kérdése.
[Thesis] (Unpublished)

Péter Róbert
The Mysteries of English Freemasonry: Janus-Faced Masonic Ideology and Practice between 1696 and 1815.
[Thesis] (Unpublished)

Péti Miklós
Homérosz-értelmezések a 16-17. századi angol irodalomban.
[Thesis] (Unpublished)

R

Radicsné Ruzsa Ilona
Néhány Eminescu-vers magyar nyelvű fordításainak kontrasztív vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Roth Viktor
Az európai klasszikus polgári társadalom kialakulásának tükröződése Honore de Balzac világában.
[Thesis] (Unpublished)

Rudolf József
Móricz Zsigmond.
[Thesis] (Unpublished)

Rácz Margit
Isten választottjai, a puritánok : Az angol és az amerikai puritanizmus-kutatás főbb irányzatai századunkban.
[Thesis] (Unpublished)

Rákai Orsolya
Az irodalomtudós tekintete. Az önállósuló irodalom társadalmi integrációja és az esztétikai tapasztalat néhány problémája a magyar irodalomban 1780 és 1830 között.
[Thesis] (Unpublished)

Rákosi Marianna
A másik - Füst Milán: A káprázatok hőse -Füst Milán álomalapítása-.
[Thesis] (Unpublished)

Róth Márton
La cittá felice di Francesco Patrizi da Cherso e le utopie del Cinquecento e del Seicento.
[Thesis] (Unpublished)

S

Salamon Mária
Petőfi Franciaországban.
[Thesis] (Unpublished)

Saly Noémi
Flaubert Szent Antal megkísértése (Kép és szöveg).
[Thesis] (Unpublished)

Sarkadi Bence
Shakespeare on the puppet stage - The representational perspectives and limits of adaptation in the contemporary puppet theater.
[Thesis] (Unpublished)

Sarnyai Csaba
Az alapvető szláv mitologikus képzetek metamorfózisai a XX. századi orosz prózában.
[Thesis] (Unpublished)

Schauer Hilda Mária
Denkformen und Wertesysteme in Wolfgang Koeppens Nachkriegstrilogie.
[Thesis] (Unpublished)

Schütz Ödön
Kosztolányi, a műfordító.
[Thesis] (Unpublished)

Sebe János
A naturalizmus hatása a magyar dráma és dramaturgia fejlődésére - a századfordulótól a proletárforradalomig.
[Thesis] (Unpublished)

Sebe Jánosné Madácsy Piroska
Bérczy Károly 1821-1867.
[Thesis] (Unpublished)

Shah Gabriella
Az ikon deszakralizációja. Uitz Béla, Vajda Lajos és az orosz avantgárd.
[Thesis]

Simon Melinda Klára
19-20. századi kiadói és nyomdászjelvények. A jelvényhasználat elve és gyakorlata.
[Thesis] (Unpublished)

Simon-Szabó Ágnes
Werther-fordítások kulturális átértelmezései 1800 körül fordításelméleti és filológiai megközelítésben.
[Thesis] (Unpublished)

Simó Emilia
Goethe "Wilhelm Meisteré"-nek első alakja.
[Thesis] (Unpublished)

Sinka Annamária
Az intertextualitás megjelenési formái és interpretációs lehetőségei Szabó Magda Régimódi történet és A pillanat című regényében.
[Thesis] (Unpublished)

Sinkovicz László
„Lehet dolgokat kitalálni is...” Tar Sándor prózapoétikájának olvasási lehetőségei.
[Thesis]

Sirató Ildikó
Összehasonlító színháztörténeti modell a XVIII-XX. századi Európa nemzeti színházi központú színházstruktúráinak vizsgálatára.
[Thesis] (Unpublished)

Soós Ferenc
Kovács Endre történetírói pályájának néhány kérdéséhez.
[Thesis] (Unpublished)

Spránitz Judit
Az irodalmi művek filmrevitele.
[Thesis] (Unpublished)

Stachó Károly
Formakérdőjelek és értelempróbák Örkény István prózájában - a novelláktól az egypercesekig.
[Thesis] (Unpublished)

Steinbachné Bobok Anna
Szalamandratánc gúzsba kötve. Karel Čapek Harc a szalamandrákkal című regényének magyar fordításáról és animalitás-szempontú értelmezéséről.
[Thesis]

Stohl Róbert
Fragmenta Takatsiana források és kiegészítések péteri és téti Takáts József (1767 – 1821) életrajzához.
[Thesis] (Unpublished)

Surányi Ágnes
A hasonmás motívuma Dosztojevszkij és V. Woolf regényeiben.
[Thesis] (Unpublished)

Szabolcs Enikő
A romok poétikájától a romok esztétikájáig. A romszemlélet változásai a 18. század második felétől az 1820-as évekig a francia irodalomban.
[Thesis]

Szabolcsi Gábor
A korabeli társadalom rajza Fáy András regényeiben.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Tibor
Cesare Pavese életútja néhány fontosabb állomásának és prózai stílusának kritikai elemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Ernő
Kosztolányi Dezső pályakezdése.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Erzsébet
Ikerföldek, episztemikus világok, szövegvilágok. Szövegértés és szövegmagyarázat.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Eszter
Száz év előtt – száz év után. Az erdélyi hivatásos színjátszás 1892-es centenáriuma.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Gábor
Az elbeszélhetőség problémái : Borges szövegek vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó István Zoltán
Neuromancia - A technika kérdése William Gibson regényeiben, esszéiben és költészetében.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Judit
A tragédia(elméletek) etikai koncepciói.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Klára
Az amerikai egyfelvonásos dráma : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Klára
O'Neill tragédiafelfogása a kortársi elméletek tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Margit
A szegedi színházi kultúra és drámaírás fejlődéstörténete.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Ádám
Egy titkolózó eretnek. Ernst Soner professzor akadémiai beszédei.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Ágnes
Kazinczy Ferenc Erdélyi Levelek című művének keletkezés-, alakulás- és kiadástörténete.
[Thesis] (Unpublished)

Szajbély Mihály
Első regényfordításaink előszavai.
[Thesis] (Unpublished)

Szalay János Albert
Libanios görög irodalmi műveltsége levelei alapján.
[Thesis] (Unpublished)

Szalisznyó Lilla
A színésznevelés spiritusz rektora - Egressy Gábor pályája és a magyar színjátszás professzionalizációja.
[Thesis] (Unpublished)

Szalma Józsefné Vihter Natalia
Az ember, a természet és a világ kapcsolata Iván Bunyin lírájában.
[Thesis] (Unpublished)

Szenczi Ibolya
Egy elfelejtett népi író, Kádár Lajos élete és munkássága.
[Thesis] (Unpublished)

Szende Béla
Zenei formateremtő elvek érvényesülése Hermann Broch "Der Tod des Vergil" c. regényében.
[Thesis] (Unpublished)

Szende Béláné
Az irónikus groteszk Örkény István Egyperces novellák c. művében.
[Thesis] (Unpublished)

Szepessy Tibor
Héliodóros és a görög szerelmi regény hanyatlása.
[Thesis] (Unpublished)

Szerdahelyi Zoltán
Hajnóczy Péter (Műértelmezés és fejlődésrajz).
[Thesis] (Unpublished)

Szigeti Csaba
A 17. századi magyar főrangú műköltők poétikája.
[Thesis] (Unpublished)

Szigeti Lajos
Aránytalanság-képzetek és arányosságigény József Attila személyes lírájában.
[Thesis] (Unpublished)

Szigetiné Szirmai Éva
Korélmény és korszakváltás : Műértelmezési kísérlet (Majakovszkij: Tragedija. Vladimir Majakovszkij).
[Thesis] (Unpublished)

Szilassi Lajosné Fogarasi Margit
A magyar állatmesék genezise, etnikus sajátosságai és kelet-európai kapcsolatai.
[Thesis] (Unpublished)

Szilvássy Orsolya
"Ellenszegülés a labirintusnak" A tér és az értelmezés kérdése Italo Calvino, Umberto Eco és Luigi Malerba prózájában.
[Thesis] (Unpublished)

Szilágyi Annamária
A Trubadúr drámája.
[Thesis] (Unpublished)

Szilágyi Judit
Füst Milán: Napló. Magántörténet-Magánytörténet.
[Thesis] (Unpublished)

Szász Géza
L'image de la Hongrie dans les récits de voyage et dans la presse en France, 1837-1847.
[Thesis] (Unpublished)

Székesi Dóra
Emberkép Diderot természetfilozófiájában.
[Thesis] (Unpublished)

Szőke Katalin
A "Nyugat - Kelet" problémakör Andrej Belüj: Ezüst galamb c. regényében.
[Thesis] (Unpublished)

Szőke Dávid Sándor
The German Exile Literature and the Early Novels of Iris Murdoch.
[Thesis]

Szőnyi György Endre
Christopher Marlowe világa.
[Thesis] (Unpublished)

Szűcs Kata Ágnes
Árpád-házi Szent Erzsébet és Portugáliai Szent Erzsébet hagiográfiája. A kora újkori szentkultusz kutatásához.
[Thesis] (Unpublished)

Sághy Miklós
A fény retorikája - A technikai képek szerepe Mándy Iván és Mészöly Miklós munkáiban.
[Thesis] (Unpublished)

Sánta Gábor
"Minden nemzetnek van egy szent városa" A dualizmus kori Budapest-irodalom megközelítései.
[Thesis] (Unpublished)

Sári József
Arany János folyóiratai és a "népnemzeti" irányzat.
[Thesis] (Unpublished)

Sárközy István
Történelmi témájú regény és dráma a hetvenes évek magyar irodalmában.
[Thesis] (Unpublished)

Séra-Ferencz Anna
A fokalizáció kísérteties materialitása.
[Thesis] (Unpublished)

Sóvágó Mária
Stephan Zweig magyarországi befogadása.
[Thesis] (Unpublished)

Süli Tünde
A keveréklények szimbolikája az Isteni színjátékban. Dante inventiói, írásos és vizuális forrásai.
[Thesis]

T

Tamás Dénes
A szépség beállítása – Krasznahorkai László regényuniverzumáról –.
[Thesis] (Unpublished)

Tar Ibolya
A római líra kezdeteinek problematikája.
[Thesis] (Unpublished)

Ternovácz Dániel
A peremvidék poétikája és politikája. Böndör Pál és Sziveri János munkásságáról.
[Thesis]

Theodorovits Julianna
A nemzeti újjáébredés hazafias lyrájának német fordításai.
[Thesis] (Unpublished)

Thomas Éva
Grotesque in Use Shakespearean Grotesques in German Theatre Performances.
[Thesis] (Unpublished)

Thuróczy Emma
Dugonics és a klasszikusok.
[Thesis] (Unpublished)

Torkos Béla
Társadalombírálat Defoe műveiben.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Rózsa
Csehov tájábrázolása és a századforduló orosz tájfestészete.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Sándor
Ungvárnémeti Tóth László költői működése és irodalomszemléletének néhány vonása (Egy XIX. sz. eleji költő portréja).
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Zoltán
Egy műfaj genezise. A protestáns papregény fejlődéstörténete.
[Thesis]

Tóth Zoltán
Fáklyája lenni népemnek... Protestáns lelkészi alakok és egyházképek a századforduló-századelő magyar regényirodalmában.
[Thesis]

Tóth Andrea
Elmozduló jelentések - A feminista irodalomkritika fogalmainak újragondolása az Éjszakai állatkert és a Szomjas oázis recepciójának tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Sándor
A latin humanitás poétikája : A studia humanitatis iskolás poétikájának elméleti kérdései a magyar irodalmi nyelvújítás korszakáig. I. Institutiones generales artis poeticae (A költői mesterség általános törvényszerűségei).
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Sándor Máté
"Belgrád! Sok vitéz lelkeknek / Felejthetetlen ára / A Császári címereknek / Hellyt engedsz utoljára!" Belgrád 1789-es visszafoglalásának emlékezete a neolatin irodalmi hagyományok tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Tünde
Balassi és a neolatin szerelmi költészet.
[Thesis]

Tóth Zoltán János
A mozgóképes pornográfia műfajkritikai kérdései a hálózati kultúra korában.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Zsuzsanna
Holistic Principle and Motives of Re-Union: (Re-)Enchantment in Philip Pullman’s Religious Fantasy, His Dark Materials.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Zsófia Anna
"The merry murderers" : The varcical re(figuration) of the femme fatale in Maurine Dallas Watkins' Chicago (1927) and ist various adaptation.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Ákos
A meglevés szóismétlései (Tanulmányok Tandori Dezső költészetének "középső" korszakáról).
[Thesis] (Unpublished)

Török Ervin
A megjelenés obszcenitása. Heinrich von Kleist.
[Thesis] (Unpublished)

Török Zsuzsa
Petelei István írásgyakorlatai (Média- és társadalomtörténeti elemzés).
[Thesis] (Unpublished)

Tövisfalvi Bálint
A science-fiction kialakulása és helye a modern irodalomban.
[Thesis] (Unpublished)

Túri Tamás
Prédikáció, egzegézis és protestáns hagyomány: Unitárius Apokalipszis-kommentárok Erdélyben (16–18. század).
[Thesis] (Unpublished)

U

Ungváry Jenő
Theodóros Synkellos: Homilia de depositione vestis deiparae in Blachernis(BHG 1058) : Kritikai szöveg és bevezetés.
[Thesis] (Unpublished)

Urbanik Tímea
Keletkezéstörténetek. Intratextuális és genetikus kapcsolatok Mészöly Miklós prózájában.
[Thesis] (Unpublished)

V

Vajda György Mihály
Modernség, dráma, Brecht.
[Thesis] (Unpublished)

Vajda Zoltán
Aspects of John C. Calhoun's political rhetoric.
[Thesis] (Unpublished)

Varga András
Molnár Gergely, Melanchton magyar tanítványa.
[Thesis] (Unpublished)

Varga Emőke
Versek és szó-kép-viszonyok Kondor Béla életművében.
[Thesis] (Unpublished)

Vasné Medgyesi Piroska
Nemzettudat és irodalomtanítás a gimnáziumban 1919-1949 között /Két Petőfi-centenárium hatásnyomai az irodalmi tankönyvekben/.
[Thesis] (Unpublished)

Vass György
Solohov parasztábrázolása a Feltört ugar című regényben.
[Thesis] (Unpublished)

Veres Magdolna
Profetikus beszédmód. Német jelenéssorozat és 1660 körüli magyar újraértelmezései.
[Thesis] (Unpublished)

Verók Attila
„Es blickt die halbe Welt auf deinen Lebens-Lauff, Und nimmt das, was Du schreibst, mit grosser Ehrfurcht auf.” Martin Schmeizel (1679-1747) élete és munkássága.
[Thesis] (Unpublished)

Virág Zoltán
A termékenység szövegtengere - A regényíró Brasnyó István -.
[Thesis] (Unpublished)

Virágné Horváth Erzsébet
Sinka István mitologizáló költői világa.
[Thesis] (Unpublished)

Viskolcz Noémi
Válság és publicisztika - Egy heterodox csoport olvasmányai a harmincéves háború idején.
[Thesis] (Unpublished)

Vályi Zsuzsanna
Közösségteremtő elvek a gondolkodó és a szépíró Németh Lászlónál.
[Thesis] (Unpublished)

Vámos Hanna
Az aesopusi állatmesék romulusi szöveghagyományának szerkezete.
[Thesis] (Unpublished)

Várszegi Tibor
Az ittlét (Dasein) öröme. A színpadi mű hermeneutikája.
[Thesis] (Unpublished)

Vázsonyi Gábor
Quellen und bearbeitungen des Bankbanusstoffes bis Katona und Grillparzer und die dichterische Stellungnahme der beiden.
[Thesis] (Unpublished)

W

Wenner Éva
A hagyományos regénytechnika megújításának egyik első kísérlete Európában: Italo Svevo.
[Thesis] (Unpublished)

Wenner Éva
Italo Svevo regényei az Osztrák-Magyar Monarchia szellemi életének kontextusában.
[Thesis] (Unpublished)

Y

Yilmaz-Mészáros Enikő
A chilei költészet organikus jellege Raúl Zurita verseiben: a latin-amerikai kulturális hibriditás egy konkrét megnyilatkozása.
[Thesis]

Yılmaz Barıs
The Bosphorus Incarnate: Postmodern Fiction and Identity Representation in the Novels of Orhan Pamuk and a Comparison with Hungarian Literature.
[Thesis]

Z

Z. Kovács Zoltán
">Vanitatum vanitas< maga is a húmor" Az irónia (korlátozásának) változatai a magyar romantika irodalmában.
[Thesis] (Unpublished)

Zelena András
Lelki sebek, hiány- és veszteségtapasztalat. A lírai alany konstruálásának mintázatai József Attila korai költészetében.
[Thesis] (Unpublished)

Zsoldos Imre Prince
Das Problem des Absurden in Ionescos und Durrenmatts Theatralischen Werken.
[Thesis] (Unpublished)

Zsélyi Ferenc
A dekonstrukció elmélete és gyakorlata az angolszász nyelvfilozófiában. Irodalom- és nyelvfilozófiai tanulmány.
[Thesis] (Unpublished)

Zvara Edina
Libros habere A szakolcai ferencesek könyvkultúrája a 16-17. századi Magyarországon.
[Thesis] (Unpublished)

Zágony Rudolf
Az ó-ind irodalom hatása Hermann Hesse és T. S. Eliot műveiben.
[Thesis] (Unpublished)

Zámbóné Kocic Larisa
Protean Vicissitude and Milton’s Paradise Lost.
[Thesis] (Unpublished)

Zánthó Róbert
Az "angry young movement" mint a mai angol irodalom egyik vezető irányzata.
[Thesis] (Unpublished)

Á

Ádám Anikó
Művészetfilozófia és fikció. A szimbólumok rendszere Marcel Proust: A la recherche du temps perdu című regényében.
[Thesis] (Unpublished)

Ádám Anikó
La poétique du vague dans les oeuvres de Chateaubriand.
[Thesis] (Unpublished)

Ágoston Vilmos
Cenzúra és öncenzúra Szilágyi Domokos Méliusz Józsefhez írt leveleinek tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Ármeán Otília
Paragrammatika - Olvasatok az intertextualitás és a retorika hálójában.
[Thesis] (Unpublished)

É

Éber Andrásné
Az orosz irodalom fogadtatása Magyarországon német közvetítéssel.
[Thesis] (Unpublished)

Éles Árpád
Ketten a képen. Közelítések Paul Klee intermediális poétikájához Tandori Dezső költészetén keresztül.
[Thesis] (Unpublished)

Ó

Ócsai Éva
"Szavakból paloták épülnek" Weöres Sándor színjátékainak intertextuális kapcsolatai.
[Thesis] (Unpublished)

Ótott Noémi
Brunetto Latini arcai. Brunetto Latini és az Il Tesoretto.
[Thesis]

Ö

Ötvös Péter
A szász filippizmus és első föllendülésének Felsőmagyarországi recepciója.
[Thesis] (Unpublished)

Ú

Újvári Edit
"A mindenség hullámzó nászruhád" Istennői mítoszmotívumok Weöres Sándor költészetében.
[Thesis] (Unpublished)

Ü

Ürmössy Ildikó
A byroni hős és a byroni hős a magyar irodalomban Vörösmartitól Krudyig.
[Thesis] (Unpublished)

This list was generated on 2023. január 28. 17:39:35 CET.