Browse by Discipline

Group by: Creators | No Grouping
Number of items at this level: 521.

Abdullah Hogar Najm
African American Masculinities in Ann Petry’s Oeuvre.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2023)

Abushalha Ziad Mohammad
The reworking of Shakespeare’s Hamlet in the arab political theatre after 1970: a comparative study between arab Hamlets in Post-Nasserism (1970-2009) and the period of the Arab Spring (2010- present).
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2022)

Acél Zsuzsanna
"Jövel, halál, megadni nékünk az utolsó vacsorát..." (Európai halál-képzet a közgondolkodásban a 17. század utolsó harmadáig).
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997)

Al-Ahmedi Mustafa Wshyar Abdullah
The Representation of Violence in Khaled Hosseini’s Novels.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

Alawna Hanan
Women’s Writing in the Middle East: Subverting the Image of the ‘Third World Woman’ in Sahar Khalifeh’s Writings.
Doctoral thesis (PhD), Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(2024)

Almásiné Hévizi Natália
Apáti Miklós Pályakezdése 1681-1687.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Aloui Amira
Towards a Poelitics of the Tragedy of State: The Raison d'État in Shakespeare's Hamlet and Ben Jonson's Sejanus His Fall.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2023)

Ambrus Erzsébet
Edouard Estaunié az író és az ember.
Earlier doctoral dissertations, Horthy Miklós Tudományegyetem (1940–1944).
(1945) (Unpublished)

Andrási Dorottya
Francesco Petrarca: Africa (Szövegtörténeti és műfajelméleti elemzés).
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Andróczki Anett
A Fioretti „mítosztalanítása” - Új szempontok a mű értelmezéséhez.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Annus Irén
The structuration of Mormon identity.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2000) (Unpublished)

Antala Zsuzsanna
A modern magyar metaforikus regény.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1995) (Unpublished)

Aradi Csenge Eszter
A fogalmi metafora diskurzusteremtő szerepe a janzenista hatású XVII. századi francia prózában. Blaise Pascal és François de La Rochefoucauld munkáinak vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2018) (Unpublished)

Arany Mihály György
Felfedezők, felmérők, világgyűjtők. A kortárs német nyelvű történelmi felfedező-utazási regény változatai Chrisoph Ransmayr Die Schrecken des Eises und der Finsternis, Daniel Kehlmann Die Vermessung der Welt és Ilija Trojanow Der Weltensammler című regényének példáján.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2018) (Unpublished)

Auckenthaler Karlheinz
Beziehungslosigkeit und Verweigerung.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1989) (Unpublished)

Auckenthaler Anita
Es möge mir vergeben werden, daB dies an mancher Stelle Literatur geworden ist. Franz Werfels frühe Prosa.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

B. Kiss Attila
A radikális pacifizmustól a nagyszombati béketárgyalásig. Egy 17. századi kolozsvári peregrinus-tipográfus, Erdély nyugat-európai ágense: Adam Franc (1639-1717) pályaképe.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Bagi Ibolya
Világkép és struktúra összefüggései B. Pilnyak "Meztelen év" c. regényében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Bajner Mária
Text and gender in Charlotte Bronte's novels.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2000) (Unpublished)

Bakonyi Géza
A harmincas évek magyar és olasz "valóság" - irodalma.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Bakonyi Veronika
Kirabolni a képtelent, avagy a nyíló forma apológiái (A kadaverikus kép és a prospektív potencia Babits Mihály költészetében és prózájában).
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2010) (Unpublished)

Balcsik-Tamás Kinga
A metafikció mintázatai: az irodalmi elbeszélés és a történetmesélő mozgókép intermediális egymásrahatásának példái.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Balog Edit
Konstrukció és dekonstrukció az orosz szimbolista regényben. A szöveg dialogizáltságának vizsgálata Andrej Belij "Pétervár" című regényében.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998)

Balogh Gyula
Az útonjáró. Alteregó típusú folklórmotívumok Krúdy Gyula ifjúkori elbeszéléseiben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2023)

Balogh Tamás
A legkegyetlenebb műfaj. A Kosztolányi-életrajz kérdései.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2010)

Balogh Tamás
Filológiai adalékok Kosztolányi Dezső életművének értelmezéséhez.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2022)

Balázs Péter
La philosophie politique et morale du marquis d'Argenson 1694-1757.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2003) (Unpublished)

Balázs Péter
Zsengék, töredékek, kétes hitelűek (A Madách-Rimay-kódexek Szerelmes énekek c. füzetének versanyaga).
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2016) (Unpublished)

Baló Irma
Thuanus Jakab Ágoston "Historia mei temporis" c. művének a magyarokra vonatkozó részletei.
Earlier doctoral dissertations, Ferencz József Tudományegyetem (1919–1940).
(1924) (Unpublished)

Bandura Gabriella
Littérature et cognition pour une approche autopoïétique des oeuvres de Michel Houellebecq, Éric Chevillard et Anne Garréta.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2017) (Unpublished)

Baranyai Zsolt
Bródy Sándor novellái.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1974) (Unpublished)

Baricz Zsolt
Cserei Mihály Erdély históriája kéziratmásolati családjának provenienciája.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

Baróti Tibor
Hagyomány és újítás Tyutcsev verselésében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Baróti Tiborné Gaál Márta
E. T. A. Hoffmann emberábrázolása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Bellus Ibolya
A fabula togata fragmentumai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Below Jürgen
Das Schrifttum über Hermann Hesse dargestellt an dem Projekt und der Realisierung einer Bibliographie der Sekundärliteratur von 1899 – 2007.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Bencsik Orsolya
Identitáskonfliktusok a geokulturális térben (A sehol és a máshol köztes állomásai Juhász Erzsébet, Végel László és Tolnai Ottó írásművészetében).
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2018) (Unpublished)

Bene Kálmán
A tömeg-kérdés szerepe Madách Imre életművében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Bera Shreya
The Diasporic Sublime in the Works of Bharati Mukherjee, Jhumpa Lahiri, and Chitra Banerjee Divakaruni.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2023)

Berecz Ágnes
Janzenista olvasmányok Magyarországon.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006) (Unpublished)

Bernáth Árpád
Az alakok motivikus funkciója Heinrich Böll regényeiben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1967) (Unpublished)

Bernáth András
Hamlet, the Ghost and the Model Reader - The Problems of the Reception and a Concept of Shakespeare’s Hamlet.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Bernáth Béláné Troska Viktória
Makszim Gorkij és Arthur Schopenhauer.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Berta Ádám
Az Unheimliche - az intellektuális bizonytalanságtól az elfojtott visszatéréséig. Egy kísérteties fogalom kontextuálása a pszichoanalitikus irodalomtudomány diskurzusában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2005) (Unpublished)

Bessenyey Hedvig
Die Rolle und Stelle der Sozialkritik in den Novellen von Theodor Storm.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1963) (Unpublished)

Bistey András
Bányai Kornél.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Blénesi Éva
Kontextus nélküli textus - Textus teremtő kontextus : Identitás, kanonizációs viszonyulásmódok és referencialitás problematikája a kortárs erdélyi magyar irodalomban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2005) (Unpublished)

Bocsor Péter
Paradigms of Authority in the Carver Canon.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2010) (Unpublished)

Bognár Ferenc
Dosztojevszkij emberfelfogása A Karamazov testvérek c. regénye alapján (Antropológiai vázlatok).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1991) (Unpublished)

Bognár Zoltán
Szilády Áron.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1989) (Unpublished)

Bombitz Attila
Mindenkori utolsó világok.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2001) (Unpublished)

Bonsack Edwin
Dvalinn: Wieland, poet of the Heliand.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Bordás Sándor
A trópusok mesekertje – metaforikus prózaváltozatok a modernitás poétikájában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2011) (Unpublished)

Boronkai Iván
Cerbanus fordításainak néhány filológiai tanulsága.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Borsodi László
Metaforikus versbeszéd, szerepjáték és ciklusképzés Baka István költészetében - A Tájkép fohásszal mint újrarendezett költői testamentum.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Borsos Márta
Tanulmányok a Geoponika című bizánci mezőgazdasági enciklopédiához.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Borthaiser Nóra
Performing New Cosmos: Environment Matters and Disability Issues in Diesney's Animations between 1990-2010.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2012) (Unpublished)

Buday Lajos
L. N. Tolsztoj és a kortárs orosz festőművészek kapcsolata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1979) (Unpublished)

Bukovinszky István
Böll emberábrázolása írói pályájának első és második szakaszában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Burján Monika
A fordításról való gondolkodás története Magyarországon 1787 és 1883 között.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Bácskai Mihály
Petőfi en francais.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Bálint Emma
Red Riding Hood Across Media. Transmedia Storytelling in Contemporary Adaptations of “Little Red Riding Hood”.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2023)

Bálint Gyula György
Németh László társadalmi drámái (1931-1945) A két világháború közötti korszak társadalmi valóságának tükröződése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Bán Katalin
A filozófiai és orvosi jellegű insania jelensége Seneca őrület-koncepciójában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

Bánhegyi Péter
A korabeli Anglia történeti problémái Shakespeare drámáiban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Bánki-Horváth Sándorné Borbély Mária
Adalékok Szalkay Antal Aeneis-paródiájának történetéhez.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1976) (Unpublished)

Bányai Éva
Térképzetek, névtérképek, határidentitások - A Bodor-próza tér- és névpoétikája, valamint hatása néhány kortárs magyar elbeszélı mőben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2008) (Unpublished)

Bárdos Pál
Gábor Andor pályaképe 1918-19-ig.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1966) (Unpublished)

Bárdos József
Az igazi Madách.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2008) (Unpublished)

Bárdos József
Madách Imre: Az ember tragédiája /elemzés/.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Bécsy Tamás
A dráma-modellek és a mai dráma.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Békés Enikő
Galeotto Marzio De doctrina promiscua című művének eszmetörténeti vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2012) (Unpublished)

Bíró Ferenc
Péczeli József írói fejlődésének főbb vonásai.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1960) (Unpublished)

Bíró Zoltán
Vállalások és kételyek.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1987) (Unpublished)

Bíró Csilla
Szemlélődés és misztika Andreas Pannonius Énekek éneke-kommentárjában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Bódis Klára
Tennessee Williams: Mű és személyiség.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

Cristian Réka Mónika
Interface semiotics in the dramaturgy of Tennessee Williams and Edward Albee.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2001) (Unpublished)

Csabai Sarolta
Ifjúsági regények a nyolcvanas évek első felében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1989) (Unpublished)

Csaplár Ferenc
Pesszimizmus, részvét és szeretet. Juhász Gyula indulása (1883-1902).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1964)

Csaplár Ferenc
A Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1964) (Unpublished)

Csapó Fanni
Magyarország egy osztrák humanista szemével. Wolfgang Lazius Magyarország chorográfiája, a Regni Hungariae Archaeologiae libri tres.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2023)

Csepregi Zoltán
Adalékok a dunántúli pietista irodalom történetéhez (1700-1756) Tanulmány és forrásgyűjtemény.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Cserjés Katalin
Világnézeti válság tünetei a második világháború utáni nyugati prózában (Camus; Sartre; Beckett; Dürrenmatt; Moravia).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Cserjés Katalin
Applikációk a Hajnóczy-korpusz szövetén - A hagyományos szövegformálás elhagyásának módozatai Hajnóczy Péter életművében (Egy Hajnóczy-kalauz első fejezetei).
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2008) (Unpublished)

Csermák Gézáné Lehóczky Lidia
A francia dráma Budapest színpadain a felszabadulás után.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1959) (Unpublished)

Csetri Lajos
Az irodalom fejlődésének stílustörténeti koncepciója.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1966) (Unpublished)

Csetényi Korinna
The Metafictional Narrativization of the Traumatized Body and Monstrous Femininity in Stephen King's Horror Fiction.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Csillag András
Korai magyar útirajzok az Amerikai Egyesült Államokról 1831-1853.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Csizmadia Irén
Márai Sándor.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1948) (Unpublished)

Csorbáné Tóth Marianna
A szocialista realizmus kialakulása Alekszej Tolsztoj életművében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Császtvay Tünde
Reviczky Gyula összes versei.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2005) (Unpublished)

Cséby Géza
Gróf Festetics György helye a magyar művelődéstörténetben, különös tekintettel a Magyar Minerva könyvsorozatra és a Helikoni Ünnepségekre.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Csíky Gábor
La fascination de la mort dans les mémoires d outre-tombe de Chateaubriand.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2002) (Unpublished)

Czerjak Milána
Az ember ábrázolása és a művészet és alkotás problémái Gogol "Pétervári elbeszélések" című elbeszélésciklusában = Изображение человека и проблемы искусства и творчества в «Петербургских повестях» Гоголя.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Czerovszki Mariann
„…sumque argumenti conditor ipse mei…” Ovidius pontusi elégiái narratív pszichológiai megközelítésben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2008) (Unpublished)

Czár Jánosné Sághy Ilona
Művészet és történelmi valóság Kemény Zsigmond: Zord idő című regényében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Dalloul Zaynab
Kovásznai Sándor, az elfeledett Janus-kommentátor.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Darabos Enikő
Női trópusok és "maternális inskripciók". A nőiség jelölői a pszichoanalízis és a dekonstruktív retorikaelmélet mátrixában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2005) (Unpublished)

Demény Tamás
Hungarian Roma and African American Autobiographies in Comparative Perspective: Lakatos, Peline Nyari, Wright, and Hurston.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2016) (Unpublished)

Detrich Márta
Kertbeny Károly élete és műfordítói munkássága.
Earlier doctoral dissertations, Ferencz József Tudományegyetem (1919–1940).
(1936)

Devescovi Balázs
Korsók és díszedények - Eötvös József 1848 előtti regényei.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2005) (Unpublished)

Devich Mária
Pyramus és Thisbe a magyar irodalomban.
Earlier doctoral dissertations, Ferencz József Tudományegyetem (1919–1940).
(1924) (Unpublished)

Dobolán Katalin
Két nem-Arisztotelészi poétika.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(1999)

Doboss Gyula
A művészi ábrázolásmód néhány sajátossága Mándy Iván Látogatás apánál című elbeszélésében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1976) (Unpublished)

Dragon Zoltán
Tennessee Williams Hollywoodba megy, avagy a dráma és film dialógusa.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2011) (Unpublished)

Draskóczy Eszter
Metamorfózis, ovidiusi allúziók és az antitetikus struktúrák szerepe a Divina Commediában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Dácz Enikő
Das Nibelungenlied als Projektionsfläche für die Gegenwart Das Beispiel von Moritz Rinkes Die Nibelungen und János Téreys A Nibelung-lakópark.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Dávid Gábor Csaba
Adalékok Wesselényi Miklós "Balitéletekről" című művének filológiai vizsgálatához.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1992) (Unpublished)

Dávid Gábor Csaba
Adalékok Wesselényi Miklós "Balitéletekről" című művének filológiai vizsgálatához.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998)

Dávid Katalin
Kaffka Margit nárcisztikus hősnői.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1993) (Unpublished)

Dávid Kinga
Még nem, majdnem és már nem humorizmus. Adalékok Luigi Pirandello művészetértelmezéséhez.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2012) (Unpublished)

Dávid Péter
„Itt van a’ legvégső óltára Pallásnak” Erdélyi tudományos intézmények a XVIII. század végén.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2010) (Unpublished)

Dér Terézia
A kettős kötésű dativus Horatiusnál.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1979) (Unpublished)

Edelényi Béláné Deme Irén
A tatárjárás újabb regényirodalmunkban.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1946) (Unpublished)

Erdei Klára
Francia nyelvű meditációk a XVI. század végén (A magyar későreneszánsz elmélkedő irodalom európai hátteréhez).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Erdődi Alexandra Anita
Körmöczi János (1763-1836) Phosphorus Polgárfejedelem című mű magyarítása és európai háttere.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2024)

Fajt Anita
"Embernek maga Istenre való hagyása" Huszti Szabó István Paradicsomkertecskéje és Szenci Fekete István Lelki nyugosztaló órákja.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2017) (Unpublished)

Farkas Ildikó
Nyelv és humor Raymond Queneau: Zazie a metrón című regényében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1987) (Unpublished)

Farkas István
A történelmi múlt és magyarságszemlélet kialakulásának forrásai Németh László esszéírói munkásságában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1972) (Unpublished)

Farkas Gábor Farkas
Régi könyvek, új csillagok - A csillagászat új eredményeinek receipciója koraújkori olvasmánytörténeti forrásainkban és az égi jelenségek interpretációja a régi magyar irodalomban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2008) (Unpublished)

Farkas Zoltán
A mindenegység vándora – Vlagyimir Szolovjov.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006) (Unpublished)

Farkas Zsolt
Pszichoretorikai vizsgálódások egy ambivalencia-elmélethez.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Farkas-Wellmann Endre
A transzszilvanizmus ködszurkálója. Gelu Păteanu életművének jelentősége a kortárs román és romániai magyar irodalmi interakciókban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2022)

Farmasi Lilla
Storytelling and the Perceptions of the Embodied Mind: Space and Movement in Narratives.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2019) (Unpublished)

Fazekas István
Móra Ferenc parasztábrázolása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Fazekas Sándor
„A soknyelvű tolmács” – A Sebes agynak késő sisak forrásai, műfaj- és eszmetörténeti jellemzői –.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2007) (Unpublished)

Fedor László
Balassi Bálint istenes énekei.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1966) (Unpublished)

Fehér Zsuzsa
Radnóti Miklós költészete.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1949) (Unpublished)

Fehér Géza
A drámaíró Vörösmarty /Művek, tervek, töredékek/.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Fejér Ádám
Írói világkép és lirizmus Csehov prózájában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1966) (Unpublished)

Fenyves Miklós
Kontingencia és elbeszélés. Thomas Bernhard prózája a hetvenes-nyolcvanas években.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006) (Unpublished)

Fenyvesiné Prohászka Erzsébet
Az embert ábrázoló kis műfajok: a zsánerkép és a portré a XVII. és a XVIII. századi francia festészetben és a festészetről szóló írásokban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2023)

Fodor András
Fantastic Place and Space in China Miéville’s Fiction. Rhetorics of Emancipatory Spatial Changes in the Miévillean New Weird.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

Fogarasi György
Angol nekromantika (Ideológia, kísértetjárás, retorika Wordsworthnél és a kritikai elméletben).
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Fresli Mihály
Andrej Rubljov alakja a középkori orosz kultúrában és Andrej Tarkovszkij filmjében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2007) (Unpublished)

Fried István
A szerb irodalom útja Magyarországon 1780-1841.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1967) (Unpublished)

Fórizs Gergely
"Az emberképzet' philosophiája" : Berzsenyi mint elméletíró.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2007) (Unpublished)

Fülöp Gábor
A klasszika és a korai romantika viszonya az antikvitáshoz Goethe és Hölderlin műveiben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1979) (Unpublished)

Fülöp Klára
Horatius hatása újabb irodalmunkra.
Earlier doctoral dissertations, Ferencz József Tudományegyetem (1919–1940).
(1924) (Unpublished)

Fülöp Zsuzsanna
Adalékok a Nibelungenének eszthétikai méltatásához.
Earlier doctoral dissertations, Ferencz József Tudományegyetem (1919–1940).
(1924) (Unpublished)

Füzi László
Németh László a Tanú előtt.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Füzi Izabella
Meggyőzés és tropológia Platón - Nietzsche - de Man.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Gajdó Ágnes
"...és bűneim halállá állnak össze" A bűn és bűntudat fogalma és megjelenése József Attila életművében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2003)

Garayeva Khanim
Different Attitudes to Esotericism in Peter Ackroyd's and Dan Brown's Novels.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2024)

Gaál Mihályné Sin Edit
Gyóni Géza.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1964) (Unpublished)

Gellérfi Gergő
Allúziós technika és műfaji hatások Iuvenalis szatíráiban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Gere Zsolt
Vörösmarty Mihály epikus korszakának irodalom- és recepciótörténeti kontextusai.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Gerencsér Péter
A web 2.0 mint a net art neoavantgárdja - Folytonosságok és törésvonalak az internetes művészet diskurzusában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2017) (Unpublished)

Goda Imre
Megközelítésmódok XIX. századi epikánk téma- és formavilágának tanításához.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Gombkötőné Lombár Izabella
Az arctalanítás poétikája. A tropizmus szereplőfelfogása Nathalie Sarraute életművében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2020) (Unpublished)

Goretity József
A mítoszalkotás módszere Fjodor Szologub: A kis ördög című regényében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1990) (Unpublished)

Granasztói Olga
Francia könyvek magyar olvasói - A tiltott irodalom fogadtatása Magyarországon 1770-1810.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006) (Unpublished)

Grezsa Ferenc
Juhász Gyula egyetemi évei (1902-1906).
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1959) (Unpublished)

Grüll Tibor
Irodalmi élet és könyvgyűjtés a XVII. századi Sopronban.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Gules Christiana
Die Rekonstruktion des bürgerlichen Sommeralltags des Budapester Bürgertums um 1900 anhand publizistisch-literarischer (Selbst)-Darstellungen im Feuilleton des Neuen Pester Journals und des Pester Lloyd.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

Gyenizse Pál
Julius Exuperantius.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Gyertyános Éva Rita
Árpád-házi Szent Erzsébet tisztelete a mai Umbria ferences közösségeiben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

Gyimesi Tímea
Avatars de la lettre : Approches du possible dans l'oeuvre de Michel Tournier.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Gyuris György
A Tiszatáj fél évszázada.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Győrei Zsolt
Heltai Jenő drámai életműve.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2003) (Unpublished)

Gáti Gyuláné Csala Katalin
A tudományos-fantasztikus irodalom néhány kérdése H. G. Wells és A. R. Beljaev alkotásaiban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Géczi János
Fejezetek a rózsa kultúrtörténetéből.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(1998) (Unpublished)

Góli Kornélia
Színház a multietnikus térben. A szabadkai Kosztolányi Dezső Színház története és Urbán András rendezői munkássága.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2022)

Gönczöl Andrea
A védekezés retorikája. Szövegszervező eljárások unitárius vitairatokban a 18. század derekán.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Hafner Zoltán
"Egy kötetre való..." Babits Mihály 1900-1903 között írt verseinek keletkezéstörténete.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Hajnal Zsolt
(Poszt)szubjektum-dekonstrukció: karnofallogocentrikus hegemón maszkulinitás El Kazovszkij élet/művében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2024)

Hajnády Zoltán
A tragikum és katarzis problémája Lev Tolsztoj esztétikájában és "Családi boldogság" - témájú szépírói munkásságában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Hamrouni Houssem
Totalitarian Algorithms and Algorithmic Totalitarianism in George Orwell’s Nineteen Eighty-Four and Gen Urobuchi’s Anime Psycho-Pass.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2024)

Hamvas Endre Ádám
A lélek megváltásának hermészi útja - Hermész Triszmegisztosz és a platóni hagyomány.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Han Anna
A korai Ahmatova-líra műfaji arculata - A pszichológiai paralelizmusok funkciója a verskompozícióban -.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1974) (Unpublished)

Hann Ferenc
Adalékok Komjáthy Jenő pályaképéhez.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1976) (Unpublished)

Harmat Márta
Az orosz felvilágosult eszmeiség és N. M. Karamzin.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1976) (Unpublished)

Harmath Erzsébet
Andrei Makine Géopoétique d'un écrivain mineur.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2011) (Unpublished)

Hegyi Pál
Fehér terek: Paul Auster recepciója a korai művek tükrében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2011) (Unpublished)

Herner János
Bornemisza Anna megbűvöltetése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Hernádi Mária
Párbeszédformák Nemes Nagy Ágnes költészetében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2005) (Unpublished)

Hevesi Imréné
Shakespeare tragikus nőalakjai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1964) (Unpublished)

Hicsik Dóra
Egy elfeledett sajtóorgánum: a Bácsmegyei Napló szerepe a vajdasági magyar irodalom (ki)alakulásában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2023)

Hoffmann Zsuzsanna
A római erények és eszmények paródiája Plautusnál.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Horváth Béla
József Attila folklórszemléletéhez.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1979) (Unpublished)

Horváth Erzsébet
Sinka István mitologizáló költői világa.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2001) (Unpublished)

Horváth Géza
Wege der deutschen Innerlichkeit am Beispiel von Johann Wolfgang von Goethes Die Leiden des jungen Werther, Hermann Hesses Siddhartha und Thomas Manns Doktor Faustus.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2000) (Unpublished)

Horváth Márta
Kritika és relativitás Robert Musil A tulajdonságok nélküli ember című regényében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Hoványi-Nagy Fruzsina
„És ha parergon lenne a cím?” (Parergonalitás az angol romantika irodalmában és festészetében).
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2020) (Unpublished)

Hu Ji
Degrowth in American Ecofictions: An Ecocritical Study of Joyce Carol Oates’s The Falls, Don DeLillo’s White Noise, and Edward Abbey’s The Monkey Wrench Gang — With A Comparison of A Chinese Ecofiction: Jiang Rong’s Wolf Totem.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

Huba Márk
Test-referencialitás Komparatisztikai vizsgálatok a szöveg(ek) test-referenciális olvashatóságához.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2010) (Unpublished)

Hubert Gabriella
A 16-17. századi protestáns gyülekezeti éneklés (Történet és adattár).
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2002) (Unpublished)

Huszár Linda
Film noir: Az átmenet alakzata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2020) (Unpublished)

Hárs Endre
Singularität. Lektüren zu Botho Strauss.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1999) (Unpublished)

Hász-Fehér Katalin
"Múlt századnak gyermeke és a jelennek férfia..." - Fáy András és az integrált irodalom -.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997)

Hódosy Annamária
Shakespeare meta-szonettjei.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2001)

Húbert Gabriella
A XVI. századi protestáns népének mint műfaj.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Iby András
Romantikus és realista vonások Heinrich von Kleist novelláiban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1976) (Unpublished)

Ilia Mihály
A Holnap története.
Earlier doctoral dissertations, University of Szeged.
(1958) (Unpublished)

Imre Mihály
Szenci Molnár Albert Biblia Tigurina-ja; az európai és magyar távlat kapcsolata 1617-ig ívelő pályaszakaszában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Iván Éva
A bohóc színeváltozása : A bohóc-bolond motívum egyes megjelenési formái a XX. századi művészetben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1995) (Unpublished)

Ivánné Máté Zsuzsanna
A nembeliség kategóriájának fejlődéstörténete a lukácsi életműben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1989) (Unpublished)

Jancsovics Klaudia Réka
A videójátékok irodalomtudományi és interdiszciplináris vetületei.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2024)

Jankovits László
Accessus ad Janum. A műértelmezés hagyományai Janus Pannonius költészetében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(1999) (Unpublished)

Janó István
Távol-keleti hatások az imagizmus költészetében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Joudar Ahmed Saeed Otaiwi
Mobility Writers in–between Multiculturalism and Transculturality: Case Studies in Canadian Literature.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

Járai Imre
Horváth Mihály a történetíró.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1948) (Unpublished)

Jászay Tamás
Körülírások (Fejezetek a Krétakör Színház történetéből: 1995-2011).
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Jávor György
Csingiz Ajtmatov Fehér hajó című kisregényének szimbólumai és jelentésrétegei.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Józsa György
Az abszurd élet "értelme" Albert Camus "Le Mythe de Sisyphe" című művében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Kakuszi Béla Péter
Márai Sándor és Németország.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(1999) (Unpublished)

Kalmár Melinda
A Csillag című folyóirat poétikai vizsgálata esztétikai tárgyú írásai alapján.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1987) (Unpublished)

Kalmár Melinda
A kommunista ideológia alakváltozásai Magyarországon 1948-1989 : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Kalocsai Dezsőné Vadon Irma
Ady és Móricz.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1963) (Unpublished)

Kanyó Zoltán
Bertolt Brecht művei magyar színpadon 1945-ig : Bertolt Brecht, színpadi művei, elméleti írásai és Magyarország. 1922-1960.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1964) (Unpublished)

Karafiáth Judit
Az esszétől a fikcióig : Céline útja a Semmelweistől az Utazás az éjszaka mélyére című regényig.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1988) (Unpublished)

Kardos József
Bíró Lajos magyarországi írói és újságírói tevékenységéhez.
Earlier doctoral dissertations, University of Szeged.
(1962) (Unpublished)

Karnitscher Tünde
Der Vergessene Spiritualist Johann Theodor von Tschesch (1595-1649) Untersuchungen und Spurensicherung zu Leben und Werk Eines Religiösen Nonkonformisten in der Habsburgermonarchie.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Karácsonyi Péter
A mikszáthi romantika és realizmus kérdéséhez ("Galamb a kalitkában").
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1974) (Unpublished)

Karácsonyi Judit
Kortárs francia novelizáció. Tanguy Viel, Catherine Soullard és Nathalie Léger filmregényesítéseiről.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2018) (Unpublished)

Karácsonyi Zsolt
A tér játékai. A virtuális tér és a történelmi idő viszonyának módosulásai Páskándi Géza és Marin Sorescu drámáiban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2010) (Unpublished)

Kasza Péter
"Mert látom, hogy néhányan az eseményeket másképp mesélik, mint megörténtek..." Brodarics István tevékenysége irodalomtörténeti megközelítésben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2008) (Unpublished)

Katona Judit
Az emigrációs korszak jelentősége Bunyin prózájában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Katona Tünde
"Eijnem armen Schuler der Nacket VND bloss Wahr" Über die Thurzónische Stiftung und das Bildungswesen in der Zips mit dem Text des Leutschauer Testamentbuches.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2003) (Unpublished)

Kaylor Michael Matthew
Sanctus Paederasta: A Consideration of the Major Uranians: Hopkins, Pater, Wilde, Johnson and Dolben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2005) (Unpublished)

Kelemen János
Cesare Pavese.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1966) (Unpublished)

Kelemen Zoltán
Történelmi emlékezet és mitikus történet Krúdy Gyula műveiben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2002) (Unpublished)

Kemény István
Tolnai Lajos.
Earlier doctoral dissertations, Kolozsvári Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem (1881–1919).
(1925) (Unpublished)

Kenesiné Tekulics Judit
A "dialógus művészete" és a "társalgás temploma". A dialógus XVI. századi olasz elméletei és gyakorlata Stefani Guazzo műveiben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2005) (Unpublished)

Kerekes Gábor
Theodor Fontanes Literaturtheorie und die Deutsche Klassik.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1990) (Unpublished)

Keresztes Andor
Illyés elbeszélő költeményei.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Kerpics Judit
Tekintetbe venni az élet prózáját. Jósika Júlia munkásságának értékelése a 19. századi emigrációs kulturális transzfer és a szociális normativitás összefüggéseiben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2024)

Keveházi Katalin
Melanchton és a Wittenbergben tanult magyarok az 1550-es évektől 1587-ig (Adalékok Melanchton magyarországi recepciójának első évszázadához).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Kiefer Ferenc
A hajósi nyelvjárás.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

Kis Zsuzsa
L’Orient dans les contes philosophiques de Montesquieu et de Voltaire.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2010) (Unpublished)

Kispálné Lucza Ilona
Madách Imre: Mózes (A dráma értelmezése).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1990) (Unpublished)

Kiss Attila
The semiotics of revenge. Subjectivity and abjection in English Renaissance tragedy : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Kiss Gabriella
(Ön)kritikus állapot. Az előadáselemzés Erika Fischer-Lichte-i módszerének rekonstrukciója és produktivitásának vizsgálata Zsótér Sándor rendezéseinek tükrében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2000) (Unpublished)

Kocsis Lilla
„Én csak jel és szimbólum vagyok” Utópikus vonások Babits Mihály Elza pilóta vagy a tökéletes társadalom című művében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2010) (Unpublished)

Kocziszky Éva
Berzsenyi poetai halála (Az elhallgató költő költészetbölcselete).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Koncz János
A kritikai realizmus és a tér-idő viszony Heinrich Böll regényeiben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1962) (Unpublished)

Kopár Lilla
The iconography of Viking-age stone sculptures: visual evidence of religious accommodation in the Anglo-Scandinavian communities of Northern England.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Kordé Imre
Dugonics András.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1960) (Unpublished)

Korzenszky Miklós
Kassai István énekgyűjteménye.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997)

Kosjár Márton
Machiavellizmus és Machiavelli a Zrínyi előtti magyar irodalomban.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1960) (Unpublished)

Kothencz-Török Katalin
A nő helye: Női szerepmodellek a kortárs amerikai televíziós sorozatokban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

Kovács András
Erdélyi József költészete.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1976) (Unpublished)

Kovács Gábor Zoltán
Az ösztönélet Csáth Géza novelláiban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Kovács Magdolna
Lapp irodalmi törekvések. Kirsti Paltto művei.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Kovács Sándor
Magyar példa és európai humanista hagyomány szerepe Szepsi Csombor Márton íróvá fejlődésében.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1960) (Unpublished)

Kovács Ágnes Zsófia
The Power of the Imagination: A Contextual Model of Understandig in Henry James.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Kovács Eszter
Le Voyage dans la pensée de Diderot: sa fonction et sa critique dans la fiction, dans le récit de voyage et dans le discours philosophique et politique.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2007) (Unpublished)

Kovács Flóra
A közösség kérdésköre és alakulási módozatai a kortárs erdélyi drámában és színházban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2012) (Unpublished)

Kovács Sándor
Az angolszász-magyar unitárius érintkezések a 19. században.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2007) (Unpublished)

Kovács Zsuzsa
Szent Vilma magyar királyné legendája.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2011) (Unpublished)

Kovács Józsefné Komma Katalin
Heine Párizsban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1965) (Unpublished)

Kovács Miklósné Novák Mária
Kárpáti Aurél színikritikai munkássága.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Kozma Huba István
Egy progresszív irodalmi folyóirat /Magyar Csillag/.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Košinaga Jelena
Japanese Women’s Desire for English: English Language Ideologies and Deconstruction of the Akogare Myth.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2024)

Kristó Sándor Zsolt
Terek, térképzetek Leonyid Andrejev prózájában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Krupa András
Szilágyi és Hagymási története a magyar és a szlovák irodalomban.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1961) (Unpublished)

Kruppa Tamás
Legitimáció és propaganda Báthory Zsigmond udvarában.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1999) (Unpublished)

Kránicz Imre
A létezés problémái Rilke Első, Második és Negyedik Duinói Elégiájában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Kubatov János
Michelangelo Buonarroti költészete.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1964) (Unpublished)

Kukovecz Györgyné Zentai Mária
A fény és sötétség szerepe Az apostol ban és a reformkori költői hagyományban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Kulcsár Péter
Bonfini magyar őstörténetének forrásai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1963) (Unpublished)

Kérchy Anna
Self-freakings. Body-texts in Angela Carter's trilogy - Feminist grotesque bodies, fictionalized identities, and somatized narratives in The Passion of New Eve, Nights at the Circus, and Wise children.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006) (Unpublished)

Kérchy Vera
A de Man-i retorikaelmélet színházelméleti kihívásai a posztmodern önreflexiós színházelméletek és a performanszelméletek ideológiái, egy materiális színházolvasat esélyei.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2012) (Unpublished)

Kötél Emőke
"Nyeh sze pácsi" Örkény István egypercesei.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Kürtösi Katalin Sz.
A 20. századi költői dráma három típusa (Szempontok T. S. Eliot, F. Garcia Lorca és B. Brecht költői drámáinak értelmezéséhez).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1979) (Unpublished)

Kőhalmi Péter
Testet öltött gondolatok - Erdélyi Miklós, konceptuális művészet, pop art.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2016) (Unpublished)

Labádi Gergely
"ez a' theoria helyes theoriája e" A felvilágosodás kori magyar episztola műfaja poétikai és médiatörténeti megközelítésben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006) (Unpublished)

Laczó Katalin
Bródy Sándor munkássága 1905-től haláláig.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1972) (Unpublished)

Lanczkor Gábor
Templom és szentély - Huszadik századi magyar ekphrasztikus versek és versciklusok az egyes világirodalmi minták tükrében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Latzkovits Miklós
Régi magyar dráma és szöveghagyomány.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Lengyel András
Játékszenvedély és monománia Stefan Zweig novellisztikájában, különös tekintettel a Sakknovellára.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Lengyel Réka
Petrarca, a lélekvezető. A De Remediis Utriusque Fortunae újraértékelése.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2012) (Unpublished)

Lengyel Zoltán
A sors kritikájáról. Vizsgálódások Walter Benjamin sorsfogalma mentén.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Lepahin Valerij
Keresztény motívumok Dosztojevszkij "Félkegyelmű" c. regényében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Lipták-Pikó Judit
Teória és Praxis: Fantom és fikció Marie Darrieussecq regényeiben és elméleti írásaiban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2018) (Unpublished)

Lipócziné Csabai Sarolta
Ifjúsági regények a nyolcvanas évek első felében : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Lovas Dániel
Puszta - pusztaság. Fejezet a magyar költői képvilág történetéből.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Lovács Andrea
Meseváltozatok a jelenkori magyar irodalomban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006) (Unpublished)

Lovász Andrea
Jelen idejű holnemvolt - mesék a jelenkori magyar gyermekirodalomban -.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004)

Luchmann Zsuzsanna
Az életkép a reformkori magyar irodalomban.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Ludwig Éva
A költészet funkciójának változása a tizenhatodik századi angol poétikában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1976) (Unpublished)

Lukács István
Friedrich Nietzsche eszméinek hatása Ivan Cankar és Miroslav Krleza irodalmi munkásságára : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Lázár István Dávid
Szántó (Arator) István S. J. Confutatio Alcorani (1611).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1990) (Unpublished)

Lázár István
Tudatlanság=jámborság : tudatlanság=istentelenség ; paradoxon és megoldása Petrarca: De sui ipsius et multorum ignorantia c. művében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Maczelka Csaba
The Uses of Paratextuality and Dialogicity in Early Modern English Utopias.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Madarász Klára
Pirandello, az irodalomteoretikus. Pirandello esztétikai nézetei.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Makai Péter Kristóf
Bridging the Empathy Gap: Representing Neurological Difference in Contemporary Autism Novels.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2016) (Unpublished)

Makra Éva
Jean-Paul Sartre és Hermann Hesse regényírói elméletének és gyakorlatának összehasonlítása a La Nausée (Az undor) és Der Steppenwolf (A pusztai farkas) című mű alapján.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Margittai Gábor
Arcadás és önarckép, hagyománytudat és irodalomtörténeti önreflexió Babits Mihály esszéportréiban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2000) (Unpublished)

Marmiroli Lorenzo
Gli intellettuali e la transizione dalla neutralità all'intervento: un confronto tra riviste culturali italiane e austro-ungariche (1914-1915).
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Marton Mária
A XX. századi magyar próza egy kísérletéről Németh László Gyász című regényének elemzése alapján.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Martonyi Éva
L'imagination de Balzac dans le roman "Le peau de chagrin".
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Mary György
Georg Tectander - /Zalánkeményi Kakas István/: Iter Persicum.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Matuska Ágnes
The vice-device: Iago and Lear's fool as agents of representational crisis.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2005) (Unpublished)

Maurer Zsuzsa
Tanulmányok az agathyrsosokról.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Medgyes Tamás
Felszínesség, ismétlés, intertextualitás: a kortárs amerikai próza olvasása.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2003) (Unpublished)

Medve Zoltán
A Kárpátaljai Petőfi fordítások és azok társadalmi-politikai háttere.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1979) (Unpublished)

Merényi László
A nőalakok jelleme Seneca tragédiáiban (Seneca mint drámaíró).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Mihály Csilla
Figuren und Figurenkonstellationen im 'Theater des Selbst'. Exemplarische Texterklärungen aus Franz Kafkas mittlerem Erzählwerk.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Mike Laura
Collective Trauma in Early Modern English Revenge Tragedy.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2024)

Mikola Gyöngyike
A "misztikus változó" (Boldogság-konstrukciók Nabokov orosz korszakának műveiben).
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2018) (Unpublished)

Milbacher Róbert
"...földben állasz mély gyököddel..." Vörösmarty és Arany életművének pórias hagyománya.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Milián-Bogyai Réka Orsolya
Az ekphraszisz fikciói. Elméleti, történeti és diszciplináris átrendeződések az ekphraszisz teoretikus diszkurzusaiban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Mitnyán Lajos
Eine philosophisch-ästhetische Untersuchung zu den Kunstauffassungen von Rainer Maria Rilke - Ein Interpretationsansatz zu den „Duineser Elegien”.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2018) (Unpublished)

Molnár Lászlóné
A nő alakja a finn irodalomban, különös tekintettel Frans Emil Sillanpää irodalmi munkásságára.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1974) (Unpublished)

Molnár Andrea
Jean Giono hatása és recepciója a 30-40-es évek magyar irodalmában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

Molnár Annamária
Mítosz és egzegézis. Istennőábrázolás Giovanni Boccaccio De mulieribus claris és Genealogia deorum gentilium című műveiben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

Molnár Antal
A hódoltsági missziószervezés és a Szentszék (1572-1635).
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Molnár Dávid
Előtörténet és következmény. A dési per és az unitárius írásbeliség a 17. század első felében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2016) (Unpublished)

Molnár Lehel
Az unitárius püspöki vizitáció rendszere a kora újkorban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2020)

Monostori Imre
Németh László hősei - ideáinak tükrében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Mucsi József
A XVII. századi francia klasszikus tragédia Magyarországon (Corneille).
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1961) (Unpublished)

Mátyus Norbert
Dante Alighieri : Isteni színjáték - Pokol - Babits Mihály fordítása.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2007) (Unpublished)

Mátyás Dénes
Reduktív prózaváltozatok a kortárs olasz irodalomban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Máté Györgyi
Tanulmányok a magyar és francia nyelvű művelődéstörténet témakörében : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Máté Ágnes
"Most kiváltképpen két ifjú személynek szerencséjét éneklem" - Bevezetés az Eurialus és Lucretia latin filológiájába.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2011) (Unpublished)

Mészáros Márton
Protestantizmus és medialitás.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2010) (Unpublished)

Mócza Attila
The Progress of the Vampire, or a Historical Typology of the Character's Fictional Representations.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2024)

Müllner András
Neoavantgárd szövegek posztstrukturalista olvasatai -Erdély Miklós-.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2001) (Unpublished)

Nagy Erzsébet
Makkai Sándor 1890-1951.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984)

Nagy Márta
Kísérlet Eckhart mester élete és működése, a tanításai hátterében álló impulzusok és bennük rejlő intenciók feltárására.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1992)

Nagy Sándor
Thomas Mann, Nietzsche és Dosztojevszkij (Thomas Mann, Nietzsche és Dosztojevszkij értelmezéséhez).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1974) (Unpublished)

Nagy Gergely
'Ye olde authour': Tolkien's anatomy of tradition in the Silmarillion.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2012) (Unpublished)

Nagy Hajnalka
Ein anderes Wort und ein anderes Land. Zum Verhältnis von Wort, Welt und Ich in Ingeborg Bachmanns Werk.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Nagy Károlyné Gerencsér Klára
Ady Endre novellái.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Nagymiklósi Erzsébet
Leonhard Frank elbeszéléstechnikája a Würzburg-ciklus időstruktúrájának tükrében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Nagyné Bali Éva
A magyar történelmi dráma 1945-től napjainkig.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Nefnouf Ahmed Seif Eddine
Shadism and Female Resistance in Toni Morrison's Novels.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2022)

Nemes Gábor
A Psalterium Ungaricum forrásai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1965) (Unpublished)

Nemes Margit
Thököly Imre a német irodalomban.
Earlier doctoral dissertations, Ferencz József Tudományegyetem (1919–1940).
(1922) (Unpublished)

Neményi Kázmér
A verizmus néhány jellegzetes vonása Federico De Roberto művészetében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Nikolényi István
Virágénekeink a XVI. században.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1967) (Unpublished)

Notheisz János
Szociográfia - irodalmi szociográfia - szépirodalom (Az 1945 utáni irodalmi szociográfia néhány műfaji problémája).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Notheisz Jánosné Huszár Anikó
"Íme magyarúl szóll az egészsz énéis" (Baróti Szabó Dávid Aeneis-fordításáról, különös tekintettel keletkezésére és Batsányi javításaira).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Novák György
Ezra Pound "John Adams Cantoi" ("If you haven't a library...").
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

Novák Anikó
A kollekció poétikája - Gyűjtés és muzealizálás Tolnai Ottó műveiben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Novák György
Ezra Pound "John Adams Cantói" : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Nyerges László
Az olasz neorealizmus gondolati és művészi kibontakozása Elio Vittorini műveiben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Nyikos Dániel Árpád
Colonizing Cynicism in the Works of Rudyard Kipling.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2019) (Unpublished)

Németh Jenőné
A Huszadik Század (1900-1919) és a Századunk (1926-1939) körének kapcsolódása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Obrodina László
Le CTh 3,7,2 et les mariages mextes.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006) (Unpublished)

Olajos Terézia
Merobaudes és kora (Az író művei részletes bevezetéssel és történelmi kommentárral).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Olasz Sándor
Németh László és a régi magyar irodalom.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Oláh Jánosné
A tolsztoji pedagógia mai érvénye.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

Orcsik Roland
Dominókockák. Domonkos István művészetének ex-Jugoszláv irodalmi kapcsolatformái.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Orosz Imre
Kassák Lajos öregkori költészete 1958-1968.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Oroszlán Anikó
"Floute me, Ile floute thee; it is my profession" - Early Modern Improvisation as Resistance.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Oszetzky Éva
A modern Itália fél évszázada Mario Soldati műveiben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Osztovits Szabolcs
Krudy Gyula Szindbád-történeteinek világa.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Palotás Katalin
A francia dráma Magyarországon a felszabadulás után.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Palotás György
- A testvér és a fiú árnyékában - Verancsics Mihály (1514-1571?) élete és irodalmi tevékenysége.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2018) (Unpublished)

Pap Balázs
Históriák és énekek.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2012) (Unpublished)

Papp István
Ady egyes romantikus jegyeket mutató motívumainak fejlődéséről.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1979) (Unpublished)

Papp István Géza
Ady Endre romantikus tradíciójú motívumainak alakulásáról.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2008)

Paulinyi Zoltán
Gottfried Keller politikai nézeteinek társadalmi gyökerei.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1950) (Unpublished)

Pelsőczi Györgyi
Egy janicsár visszaemlékezései.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Penke Botondné
Illyés Gyula és a francia irodalom.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Pethő Ildikó
A zenei elv, zenei műfajok és kompozíciós technikák Weöres Sándor költészetében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006) (Unpublished)

Petneházi Gábor
Humanista irodalom és politikai publicisztika határán. Kovacsóczy Farkas (1540-1594) politikai beszédei és Erdély kormányzásáról írott dialógusa.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Petrőczi Éva and Szabó Andrásné Dr. Ludwig Éva
Fél-szentek és fél-poéták. Szépirodalmi kezdemények angol és magyar puritán kegyességi művekben.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Pintérné Vígh Éva
Művész - írók az olasz reneszánszban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1979) (Unpublished)

Pogány Stella Csilla
Az andersoni performance elemei.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2012) (Unpublished)

Polner Zoltán
Zenei kompozíció Thomas Mann: "A Buddenbrook ház" című regényében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1966) (Unpublished)

Poorakbar Arash
The Formation of Modern Persian Literature: A Comparative Investigation into the Writings of Taqī Rafʿat.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2023)

Popon János
Vajda és Eminescu.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Propszt Eszter
Untersuchungen zur Interdiskursiven Konstruktion ungarndeutscher Identität in der ungarndeutschen Gegenwartsliteratur.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006) (Unpublished)

Pál Ágnes
Levelezés és levélregény határán.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2005) (Unpublished)

Pál Gyöngyi
Le dispositif photo-litteraire en France dans la seconde moitie du XXe siecle. Analyse de l’oeuvre de François-Marie Banier, Jean-Loup Trassard, Lorand Gaspar et Denis Roche.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2010) (Unpublished)

Pál Katalin
Szókratész, a csúf filozófus kortársi szemmel (A fiziognómia és az irodalom tükrében).
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2016) (Unpublished)

Pál-Kovács Ramóna
Cartographie de la mémoire: pour une lecture géocritique de l’autobiographie de Michel Tremblay.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2017) (Unpublished)

Pál-Kovács Sándor Attila
"A költő, az igazi, ott kezdődik, ahol különbözik" Fiatal lírai antológiák a kádárizmusban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

Pálréti Ágoston
A varázs valósága avagy a valóság varázsa (Thomas Mann "A varázshegy" és K. Fegyin "Az Arkturusz szanatórium" c. regénye nyomán).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

Pápai Zsolt
Bolond Pierrot Csodaországban. Az európai művészfilm és a Hollywoodi Reneszánsz (1965-1967-1975).
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2010) (Unpublished)

Pécsi Ágnes
A negyvenes-ötvenes évek irodalmi vitáinak néhány kérdése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Péter Róbert
The Mysteries of English Freemasonry: Janus-Faced Masonic Ideology and Practice between 1696 and 1815.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006) (Unpublished)

Péti Miklós
Homérosz-értelmezések a 16-17. századi angol irodalomban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2007) (Unpublished)

Radicsné Ruzsa Ilona
Néhány Eminescu-vers magyar nyelvű fordításainak kontrasztív vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1990) (Unpublished)

Rausch-Molnár Luca
De la grâce à la mélancolie: une étude notionnelle de la réception littéraire de Jean-Antoine Watteau (1721-1875).
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2024)

Roth Viktor
Az európai klasszikus polgári társadalom kialakulásának tükröződése Honore de Balzac világában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Rudolf József
Móricz Zsigmond.
Earlier doctoral dissertations, University of Szeged.
(1947) (Unpublished)

Rusvai Mónika
The Wood Within: The Fantastic in Robert Holdstock's Mythago Novels and the Renegotiation of Human–Plant Relations.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2024)

Rácz Margit
Isten választottjai, a puritánok : Az angol és az amerikai puritanizmus-kutatás főbb irányzatai századunkban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1990) (Unpublished)

Rácz Miklós
A mai német szépprózai fordítások.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1963) (Unpublished)

Rákai Orsolya
Az irodalomtudós tekintete. Az önállósuló irodalom társadalmi integrációja és az esztétikai tapasztalat néhány problémája a magyar irodalomban 1780 és 1830 között.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Rákosi Marianna
A másik - Füst Milán: A káprázatok hőse -Füst Milán álomalapítása-.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2003) (Unpublished)

Róth Márton
La cittá felice di Francesco Patrizi da Cherso e le utopie del Cinquecento e del Seicento.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Salamon Mária
Petőfi Franciaországban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Saly Noémi
Flaubert Szent Antal megkísértése (Kép és szöveg).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Sarkadi Bence
Shakespeare on the puppet stage - The representational perspectives and limits of adaptation in the contemporary puppet theater.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Sarnyai Csaba
Az alapvető szláv mitologikus képzetek metamorfózisai a XX. századi orosz prózában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2010) (Unpublished)

Schauer Hilda Mária
Denkformen und Wertesysteme in Wolfgang Koeppens Nachkriegstrilogie.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2003) (Unpublished)

Schütz Ödön
Kosztolányi, a műfordító.
Earlier doctoral dissertations, University of Szeged.
(1948) (Unpublished)

Sebe János
A naturalizmus hatása a magyar dráma és dramaturgia fejlődésére - a századfordulótól a proletárforradalomig.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Sebe Jánosné Madácsy Piroska
Bérczy Károly 1821-1867.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Shah Gabriella
Az ikon deszakralizációja. Uitz Béla, Vajda Lajos és az orosz avantgárd.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

Simon Melinda Klára
19-20. századi kiadói és nyomdászjelvények. A jelvényhasználat elve és gyakorlata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Simon-Szabó Ágnes
Werther-fordítások kulturális átértelmezései 1800 körül fordításelméleti és filológiai megközelítésben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Simó Emilia
Goethe "Wilhelm Meisteré"-nek első alakja.
Earlier doctoral dissertations, Kolozsvári Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem (1881–1919).
(1922) (Unpublished)

Sinka Annamária
Az intertextualitás megjelenési formái és interpretációs lehetőségei Szabó Magda Régimódi történet és A pillanat című regényében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2012) (Unpublished)

Sinkovicz László
„Lehet dolgokat kitalálni is...” Tar Sándor prózapoétikájának olvasási lehetőségei.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2022)

Sirató Ildikó
Összehasonlító színháztörténeti modell a XVIII-XX. századi Európa nemzeti színházi központú színházstruktúráinak vizsgálatára.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2005) (Unpublished)

Sobolewski Jan
József Attila (1905-1937) A magyar proletárköltő útja a kommunista költészetig.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1963) (Unpublished)

Soós Ferenc
Kovács Endre történetírói pályájának néhány kérdéséhez.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Spránitz Judit
Az irodalmi művek filmrevitele.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Stachó Károly
Formakérdőjelek és értelempróbák Örkény István prózájában - a novelláktól az egypercesekig.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1990) (Unpublished)

Steinbachné Bobok Anna
Szalamandratánc gúzsba kötve. Karel Čapek Harc a szalamandrákkal című regényének magyar fordításáról és animalitás-szempontú értelmezéséről.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

Stohl Róbert
Fragmenta Takatsiana források és kiegészítések péteri és téti Takáts József (1767 – 1821) életrajzához.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Sueyoshi Kiyotaka
Walt Whitman’s poetic-political experiment: Jeffersonian Whitman and Whitman’s olfactory tropes.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2023)

Surányi Ágnes
A hasonmás motívuma Dosztojevszkij és V. Woolf regényeiben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Szabolcs Enikő
A romok poétikájától a romok esztétikájáig. A romszemlélet változásai a 18. század második felétől az 1820-as évekig a francia irodalomban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

Szabolcsi Gábor
A korabeli társadalom rajza Fáy András regényeiben.
Earlier doctoral dissertations, University of Szeged.
(1949) (Unpublished)

Szabó Tibor
Cesare Pavese életútja néhány fontosabb állomásának és prózai stílusának kritikai elemzése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Szabó Ernő
Kosztolányi Dezső pályakezdése.
Earlier doctoral dissertations, University of Szeged.
(1962) (Unpublished)

Szabó Erzsébet
Ikerföldek, episztemikus világok, szövegvilágok. Szövegértés és szövegmagyarázat.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2005) (Unpublished)

Szabó Eszter
Száz év előtt – száz év után. Az erdélyi hivatásos színjátszás 1892-es centenáriuma.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2020) (Unpublished)

Szabó Gábor
Az elbeszélhetőség problémái : Borges szövegek vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1993) (Unpublished)

Szabó István Zoltán
Neuromancia - A technika kérdése William Gibson regényeiben, esszéiben és költészetében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2017) (Unpublished)

Szabó Judit
A tragédia(elméletek) etikai koncepciói.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Szabó Klára
Az amerikai egyfelvonásos dráma : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Szabó Klára
O'Neill tragédiafelfogása a kortársi elméletek tükrében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1979) (Unpublished)

Szabó Margit
A szegedi színházi kultúra és drámaírás fejlődéstörténete.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1946) (Unpublished)

Szabó Ádám
Egy titkolózó eretnek. Ernst Soner professzor akadémiai beszédei.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2018) (Unpublished)

Szabó Ágnes
Kazinczy Ferenc Erdélyi Levelek című művének keletkezés-, alakulás- és kiadástörténete.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2016) (Unpublished)

Szajbély Mihály
Első regényfordításaink előszavai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1979) (Unpublished)

Szalay János Albert
Libanios görög irodalmi műveltsége levelei alapján.
Earlier doctoral dissertations, Kolozsvári Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem (1881–1919).
(1926) (Unpublished)

Szalisznyó Lilla
A színésznevelés spiritusz rektora - Egressy Gábor pályája és a magyar színjátszás professzionalizációja.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Szalma Józsefné Vihter Natalia
Az ember, a természet és a világ kapcsolata Iván Bunyin lírájában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Szenczi Ibolya
Egy elfelejtett népi író, Kádár Lajos élete és munkássága.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Szende Béla
Zenei formateremtő elvek érvényesülése Hermann Broch "Der Tod des Vergil" c. regényében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Szende Béláné
Az irónikus groteszk Örkény István Egyperces novellák c. művében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Szepessy Tibor
Héliodóros és a görög szerelmi regény hanyatlása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Szerdahelyi Zoltán
Hajnóczy Péter (Műértelmezés és fejlődésrajz).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1988) (Unpublished)

Szigeti Csaba
A 17. századi magyar főrangú műköltők poétikája.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Szigeti Lajos
Aránytalanság-képzetek és arányosságigény József Attila személyes lírájában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1976) (Unpublished)

Szigetiné Szirmai Éva
Korélmény és korszakváltás : Műértelmezési kísérlet (Majakovszkij: Tragedija. Vladimir Majakovszkij).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1992) (Unpublished)

Szilassi Lajosné Fogarasi Margit
A magyar állatmesék genezise, etnikus sajátosságai és kelet-európai kapcsolatai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Szilvássy Orsolya
"Ellenszegülés a labirintusnak" A tér és az értelmezés kérdése Italo Calvino, Umberto Eco és Luigi Malerba prózájában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2002) (Unpublished)

Szilágyi Annamária
A Trubadúr drámája.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2010) (Unpublished)

Szilágyi Judit
Füst Milán: Napló. Magántörténet-Magánytörténet.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2002) (Unpublished)

Szász Géza
L'image de la Hongrie dans les récits de voyage et dans la presse en France, 1837-1847.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2003) (Unpublished)

Székesi Dóra
Emberkép Diderot természetfilozófiájában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2012) (Unpublished)

Szőke Katalin
A "Nyugat - Kelet" problémakör Andrej Belüj: Ezüst galamb c. regényében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Szőke Dávid Sándor
The German Exile Literature and the Early Novels of Iris Murdoch.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

Szőnyi György Endre
Christopher Marlowe világa.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Szűcs Kata Ágnes
Árpád-házi Szent Erzsébet és Portugáliai Szent Erzsébet hagiográfiája. A kora újkori szentkultusz kutatásához.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2020) (Unpublished)

Sághy Miklós
A fény retorikája - A technikai képek szerepe Mándy Iván és Mészöly Miklós munkáiban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006) (Unpublished)

Sánta Gábor
"Minden nemzetnek van egy szent városa" A dualizmus kori Budapest-irodalom megközelítései.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2005) (Unpublished)

Sári József
Arany János folyóiratai és a "népnemzeti" irányzat.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Sárközy István
Történelmi témájú regény és dráma a hetvenes évek magyar irodalmában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Séra-Ferencz Anna
A fokalizáció kísérteties materialitása.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2012) (Unpublished)

Sóvágó Mária
Stephan Zweig magyarországi befogadása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Süli Tünde
A keveréklények szimbolikája az Isteni színjátékban. Dante inventiói, írásos és vizuális forrásai.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

Tamás Dénes
A szépség beállítása – Krasznahorkai László regényuniverzumáról –.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2010) (Unpublished)

Tar Ibolya
A római líra kezdeteinek problematikája.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Ternovácz Dániel
A peremvidék poétikája és politikája. Böndör Pál és Sziveri János munkásságáról.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

Theodorovits Julianna
A nemzeti újjáébredés hazafias lyrájának német fordításai.
Earlier doctoral dissertations, Ferencz József Tudományegyetem (1919–1940).
(1923) (Unpublished)

Thomas Éva
Grotesque in Use Shakespearean Grotesques in German Theatre Performances.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2016) (Unpublished)

Thuróczy Emma
Dugonics és a klasszikusok.
Earlier doctoral dissertations, Ferencz József Tudományegyetem (1919–1940).
(1922) (Unpublished)

Tompa Pál
Jókai történelem- és nemzetszemlélete.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Torkos Béla
Társadalombírálat Defoe műveiben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1979) (Unpublished)

Tóth Rózsa
Csehov tájábrázolása és a századforduló orosz tájfestészete.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Tóth Sándor
Ungvárnémeti Tóth László költői működése és irodalomszemléletének néhány vonása (Egy XIX. sz. eleji költő portréja).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1989) (Unpublished)

Tóth Zoltán
Egy műfaj genezise. A protestáns papregény fejlődéstörténete.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2001)

Tóth Zoltán
Fáklyája lenni népemnek... Protestáns lelkészi alakok és egyházképek a századforduló-századelő magyar regényirodalmában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2002)

Tóth Andrea
Elmozduló jelentések - A feminista irodalomkritika fogalmainak újragondolása az Éjszakai állatkert és a Szomjas oázis recepciójának tükrében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2017) (Unpublished)

Tóth Sándor
A latin humanitás poétikája : A studia humanitatis iskolás poétikájának elméleti kérdései a magyar irodalmi nyelvújítás korszakáig. I. Institutiones generales artis poeticae (A költői mesterség általános törvényszerűségei).
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Tóth Sándor Máté
"Belgrád! Sok vitéz lelkeknek / Felejthetetlen ára / A Császári címereknek / Hellyt engedsz utoljára!" Belgrád 1789-es visszafoglalásának emlékezete a neolatin irodalmi hagyományok tükrében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2019) (Unpublished)

Tóth Tünde
Balassi és a neolatin szerelmi költészet.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(1999)

Tóth Zoltán János
A mozgóképes pornográfia műfajkritikai kérdései a hálózati kultúra korában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Tóth Zsuzsanna
Holistic Principle and Motives of Re-Union: (Re-)Enchantment in Philip Pullman’s Religious Fantasy, His Dark Materials.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2020) (Unpublished)

Tóth Zsófia Anna
"The merry murderers" : The varcical re(figuration) of the femme fatale in Maurine Dallas Watkins' Chicago (1927) and ist various adaptation.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2010) (Unpublished)

Tóth Ákos
A meglevés szóismétlései (Tanulmányok Tandori Dezső költészetének "középső" korszakáról).
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Török Ervin
A megjelenés obszcenitása. Heinrich von Kleist.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2005) (Unpublished)

Török László
A felvilágosodás eszmei hatása a korabeli francia és magyar drámairodalomra.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1959) (Unpublished)

Török Zsuzsa
Petelei István írásgyakorlatai (Média- és társadalomtörténeti elemzés).
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2010) (Unpublished)

Tövisfalvi Bálint
A science-fiction kialakulása és helye a modern irodalomban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1972) (Unpublished)

Túri Tamás
Prédikáció, egzegézis és protestáns hagyomány: Unitárius Apokalipszis-kommentárok Erdélyben (16–18. század).
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2017) (Unpublished)

Ungváry Jenő
Theodóros Synkellos: Homilia de depositione vestis deiparae in Blachernis(BHG 1058) : Kritikai szöveg és bevezetés.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Urbanik Tímea
Keletkezéstörténetek. Intratextuális és genetikus kapcsolatok Mészöly Miklós prózájában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2007) (Unpublished)

Vajda György Mihály
Modernség, dráma, Brecht.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Vajda Zoltán
Aspects of John C. Calhoun's political rhetoric.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1999) (Unpublished)

Varga András
Molnár Gergely, Melanchton magyar tanítványa.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Varga Jenő
A témaválasztás Racine műveiben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1965) (Unpublished)

Varga Emőke
Versek és szó-kép-viszonyok Kondor Béla életművében.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(2001) (Unpublished)

Vasné Medgyesi Piroska
Nemzettudat és irodalomtanítás a gimnáziumban 1919-1949 között /Két Petőfi-centenárium hatásnyomai az irodalmi tankönyvekben/.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1987) (Unpublished)

Vass György
Solohov parasztábrázolása a Feltört ugar című regényben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1964) (Unpublished)

Veres Magdolna
Profetikus beszédmód. Német jelenéssorozat és 1660 körüli magyar újraértelmezései.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Verók Attila
„Es blickt die halbe Welt auf deinen Lebens-Lauff, Und nimmt das, was Du schreibst, mit grosser Ehrfurcht auf.” Martin Schmeizel (1679-1747) élete és munkássága.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2008) (Unpublished)

Virág László
Barta Lajos munkássága 1919-ig (A polgári irodalom bomlásának és új lehetőségeinek egy példája).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1972) (Unpublished)

Virág Zoltán
A termékenység szövegtengere - A regényíró Brasnyó István -.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1999) (Unpublished)

Virágné Horváth Erzsébet
Sinka István mitologizáló költői világa.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2003) (Unpublished)

Viskolcz Noémi
Válság és publicisztika - Egy heterodox csoport olvasmányai a harmincéves háború idején.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2001) (Unpublished)

Vályi Zsuzsanna
Közösségteremtő elvek a gondolkodó és a szépíró Németh Lászlónál.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Vámos Hanna
Az aesopusi állatmesék romulusi szöveghagyományának szerkezete.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Várszegi Tibor
Az ittlét (Dasein) öröme. A színpadi mű hermeneutikája.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Vázsonyi Gábor
Quellen und bearbeitungen des Bankbanusstoffes bis Katona und Grillparzer und die dichterische Stellungnahme der beiden.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1976) (Unpublished)

Végh József Mihály
A magyar prózaritmus és Eötvös Károly prózaritmusa.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1966) (Unpublished)

Vörös László
Juhász Gyula és a vallás.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1963) (Unpublished)

Wenner Éva
A hagyományos regénytechnika megújításának egyik első kísérlete Európában: Italo Svevo.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Wenner Éva
Italo Svevo regényei az Osztrák-Magyar Monarchia szellemi életének kontextusában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2007) (Unpublished)

Yilmaz-Mészáros Enikő
A chilei költészet organikus jellege Raúl Zurita verseiben: a latin-amerikai kulturális hibriditás egy konkrét megnyilatkozása.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2023)

Yılmaz Barıs
The Bosphorus Incarnate: Postmodern Fiction and Identity Representation in the Novels of Orhan Pamuk and a Comparison with Hungarian Literature.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

Z. Kovács Zoltán
">Vanitatum vanitas< maga is a húmor" Az irónia (korlátozásának) változatai a magyar romantika irodalmában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2001) (Unpublished)

Zelena András
Lelki sebek, hiány- és veszteségtapasztalat. A lírai alany konstruálásának mintázatai József Attila korai költészetében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Zsoldos Imre Prince
Das Problem des Absurden in Ionescos und Durrenmatts Theatralischen Werken.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1974) (Unpublished)

Zsélyi Ferenc
A dekonstrukció elmélete és gyakorlata az angolszász nyelvfilozófiában. Irodalom- és nyelvfilozófiai tanulmány.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

Zvara Edina
Libros habere A szakolcai ferencesek könyvkultúrája a 16-17. századi Magyarországon.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006) (Unpublished)

Zágony Rudolf
Az ó-ind irodalom hatása Hermann Hesse és T. S. Eliot műveiben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1972) (Unpublished)

Zámbóné Kocic Larisa
Protean Vicissitude and Milton’s Paradise Lost.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2012) (Unpublished)

Zánthó Róbert
Az "angry young movement" mint a mai angol irodalom egyik vezető irányzata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1965) (Unpublished)

Ádám Anikó
Művészetfilozófia és fikció. A szimbólumok rendszere Marcel Proust: A la recherche du temps perdu című regényében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1989) (Unpublished)

Ádám Anikó
La poétique du vague dans les oeuvres de Chateaubriand.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2003) (Unpublished)

Ágoston Vilmos
Cenzúra és öncenzúra Szilágyi Domokos Méliusz Józsefhez írt leveleinek tükrében.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Ármeán Otília
Paragrammatika - Olvasatok az intertextualitás és a retorika hálójában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Éber Andrásné
Az orosz irodalom fogadtatása Magyarországon német közvetítéssel.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Éles Árpád
Ketten a képen. Közelítések Paul Klee intermediális poétikájához Tandori Dezső költészetén keresztül.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2017) (Unpublished)

Ócsai Éva
"Szavakból paloták épülnek" Weöres Sándor színjátékainak intertextuális kapcsolatai.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2010) (Unpublished)

Ótott Noémi
Brunetto Latini arcai. Brunetto Latini és az Il Tesoretto.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2020)

Ötvös Péter
A szász filippizmus és első föllendülésének Felsőmagyarországi recepciója.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Újvári Edit
"A mindenség hullámzó nászruhád" Istennői mítoszmotívumok Weöres Sándor költészetében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2002) (Unpublished)

Ürmössy Ildikó
A byroni hős és a byroni hős a magyar irodalomban Vörösmartitól Krudyig.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1976) (Unpublished)

This list was generated on 2024. június 18. 16:29:26 CEST.