Items where Year is 2020

Group by: Creators | No Grouping
Number of items: 192.

Abd Elhameed Heba Alaa Eldeen Hosiny
Artificial metallonucleases - molecular tools for gene therapy of cancer.
[Thesis]

Alshweiat Areen
Development and characterization of loratadine nanosystems for intranasal delivery using quality by design approach.
[Thesis] (Unpublished)

Amissah Gabriel Jonathan
Channel processes of a large alluvial river under human impacts.
[Thesis] (Unpublished)

Ampah Isaac Kwesi
Capital flight and external borrowing in Sub-Saharan Africa: An investigation into relationships and implications.
[Thesis] (Unpublished)

Bajusz Csaba
A sejtmagi Moesin importjának és funkciójának vizsgálata.
[Thesis]

Balogh Gergő
Utilizing static and dynamic software analysis to aid cost estimation, software visualization, and test quality management.
[Thesis] (Unpublished)

Balogh Ria Katalin
Transcriptional Activator CueR Protein: Purification, Characterization and Potential Bioanalytical Application.
[Thesis] (Unpublished)

Balázs István
Stability and periodicity for differential equations with delay.
[Thesis] (Unpublished)

Balázs Nándor
Structure and photocatalytic activity of flame-synthesized titanium dioxide catalysts.
[Thesis] (Unpublished)

Bara Péter Tamás
Leo of Chalcedon. The Network, Paideia, and Miracles of an Early Komnenian Metropolitan.
[Thesis] (Unpublished)

Belasri Khadija
Synthesis and transformations of novel precursors via modified Mannich and aza-Friedel–Crafts reaction.
[Thesis] (Unpublished)

Berczeli Orsolya
The role of parasympathetic regulation in the fluid secretion of lacrimal gland ducts in mice.
[Thesis]

Beringer Dorottya
Local weak limits of random graphs and parameter continuity.
[Thesis] (Unpublished)

Berkecz-Kovács Lívia
A klaszteresedési folyamatok sikerességének és problematikájának vizsgálata a Dél-alföldi Régió példáján.
[Thesis] (Unpublished)

Berki Tamás László
A sport-elköteleződés modell összefüggéseinek vizsgálata serdülő sportolók körében.
[Thesis] (Unpublished)

Besenyi Zsuzsanna
A 18F-FDG-PET/CT képalkotás új lehetőségei a kardiológiában és onkológiában.
[Thesis] (Unpublished)

Biernacki Tamás István
New epidemiological data of multiple sclerosis, the impact of psychopathological symptoms on the health-related quality of life of multiple sclerosis patients.
[Thesis]

Borbély Péter Gábor
Az etilén státusz szerepe a paradicsom sóstressz akklimatizációjában.
[Thesis] (Unpublished)

Bouressace Hassina
The application of new methods for offline recognition in printed Arabic documents.
[Thesis] (Unpublished)

Bozó Renáta
Potential relevance of altered cartilage oligomeric matrix protein in psoriasis.
[Thesis]

Bús Dorottya
Role of preoperative imaging in the diagnosis and planning of surgical radicality of endometrial and cervical cancer.
[Thesis]

Craciun Laura
Standardization and quality assurance in clinical electroencephalography.
[Thesis]

Czékus Ábel
A tagállami társasági adók és az állami támogatások közötti összefüggések.
[Thesis] (Unpublished)

Dankó Balázs Ödön
Synthesis of new, biologically active protoflavone derivatives.
[Thesis]

Decsi Gábor Sándor
Alterations in Oral Mucosal Microbiota of Patients with Oral Potentially Malignant Disorders.
[Thesis] (Unpublished)

Djirackor Luna
Phenotypic profile and role of cancer stem cells in uveal melanoma.
[Thesis] (Unpublished)

Dobos Orsolya
A HY5 és HYH transzkripciós faktorok szerepe a növényi cirkadián óra szabályozásában.
[Thesis] (Unpublished)

Du Toit Jonathan
The Partial Extraction Therapies: Root-mediated Ridge Preservation in Restorative & Implant Dentistry.
[Thesis]

Dóka Richárd
Felszínborítási változások elemzése a Duna–Tisza köze középső részén, különös tekintettel a tájhasználati anomáliákra és a természetvédelemre.
[Thesis] (Unpublished)

El Khalfaoui Sabira
On the dimension of the subfield subcodes of Hermitian codes.
[Thesis] (Unpublished)

Erdei Lilla
Identification of negative regulators of the Cutibacterium acnes-induced innate immune activation in human epidermal keratinocytes.
[Thesis]

Fanczal Júlia
The role of intracellular Ca2+signaling in the exocrine pancreatic damage during acute pancreatitis.
[Thesis] (Unpublished)

Fogarassy György
Risk factors and prevention of anthracycline-related heart failure.
[Thesis]

Fűköh Borbála
Establishing the Context and Scoring Validity of the Writing Tasks of Euroexam International’s English for Academic Purposes Test.
[Thesis]

Gajdos Tamás
Nagyfeloldású lokalizációs mikroszkópia több modalitásban.
[Thesis] (Unpublished)

Gaur Paras
Discovery of small-molecule inhibitors of Uba1 and development of step-specific assays for PCNA ubiquitination.
[Thesis]

Georgiádes Ádám
Continuous-flow methodologies for copper-catalyzed reactions.
[Thesis] (Unpublished)

Gieszinger Péter
Research and development of nanosized drug containing nasal drug delivery systems to reach systemic and central nerve system effect.
[Thesis] (Unpublished)

Gilicze Barnabás
Intenzív ultraibolya lézerimpulzusok intenzitáskontraszt javítása.
[Thesis] (Unpublished)

Giricz Zsófia
Sensory guided associative learning in paediatric migraine without aura.
[Thesis]

Gombkötőné Lombár Izabella
Az arctalanítás poétikája. A tropizmus szereplőfelfogása Nathalie Sarraute életművében.
[Thesis] (Unpublished)

Gubó Richard
Oxid-fém kölcsönhatás és ötvöződési folyamatok vizsgálata Rh(111) és TiO2(110) felületeken pásztázó alagútmikroszkópiával.
[Thesis] (Unpublished)

Gyukity-Sebestyén Edina
Exogen and endogen events trigger complex interactions in the melanoma microenvironment.
[Thesis]

Gyulavári Tamás Zsolt
Enhancement of photocatalytic activity of titanium dioxide-based photocatalysts.
[Thesis]

Gál-Szabó Zsófia
Felsoroló kombinatív feladatok megoldásának értékelése a feladatok megértése és a stratégiahasználat alapján általános iskolások körében.
[Thesis]

Göbölös László
New techniques and principles in acute aortic pathologies requiring emergency surgical interventions.
[Thesis] (Unpublished)

Hangya Viktor
Target-Level Sentiment Analysis on Various Genres.
[Thesis] (Unpublished)

Harkai István
Az internet hatása a többszörözési és a nyilvánossághoz közvetítési jogra.
[Thesis] (Unpublished)

Harmati Mária
Small extracellular vesicles convey the stress response of tumour cells.
[Thesis] (Unpublished)

Havasi Katalin
Characterisation and practical importance of exercise-induced cardiovascular response in a 6 - to 18-year-old population.
[Thesis] (Unpublished)

Hompoth Emőke Adrienn
Depression screening and psychological intervention in pregnancy care and their relationship withcomplications duringpregnancy.
[Thesis]

Horváth István
Célpont-ligandum komplexek számítása fragmens alapú molekulatervezési eljárásokkal.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Zoltán
The significance of axillary treatment in the complex therapy for patients with breast cancer.
[Thesis]

Hoványi-Nagy Fruzsina
„És ha parergon lenne a cím?” (Parergonalitás az angol romantika irodalmában és festészetében).
[Thesis] (Unpublished)

Hursán Dorottya
Szén-dioxid elektrokémiai redukciója nitrogénnel adalékolt szén elektródokon.
[Thesis] (Unpublished)

Hussein Shwan
Assessment of urban vegetation changes on different scales in a semi-arid region using satellite imageries: a case study of Erbil city, Iraq.
[Thesis] (Unpublished)

Huszár Linda
Film noir: Az átmenet alakzata.
[Thesis] (Unpublished)

Hágendorn Roland
Challenges in gastroenterological emergencies: Outcome prediction in GI bleeding and acute pancreatitis.
[Thesis]

Imre-Deák Ágota
Funkcionális kompozit rendszerek előállítása, jellemzése és alkalmazási lehetőségeik.
[Thesis] (Unpublished)

Inczefi Orsolya
Novel pathophysiological factors and diagnostic marker in organic and functional bowel disorders.
[Thesis]

Ismail Ahmed Mohsen
Electrochemical reduction of carbon dioxide on gold-based bimetallic electrodes.
[Thesis]

Ismail Ruba
Quality by design driven development of polymeric and lipid-based nanocarriers as potential systems for oral delivery of GLP-1 analogues.
[Thesis] (Unpublished)

Jakab Andrea Emese
Childhood Obesity and its Impact on Blood Pressure.
[Thesis] (Unpublished)

Jangir Pramod Kumar
Chemical-genetic profiling to investigate cross-resistance and collateral sensitivity between antimicrobial peptides.
[Thesis] (Unpublished)

Janzsó Miklós
A Tabula Cebetis az 1-2. századi filozófiai gondolkodásban.
[Thesis] (Unpublished)

Jee Shyam
The Effects of Exogenous Polyamines and the Silencing of RLCK VI_A Kinases on the Polar Growth of Nicotiana tabacum (Tobacco) Pollen Tubes.
[Thesis] (Unpublished)

Juhász Judit
A méltó emberi élet esélye - Univerzális és egyéni lehetőségek biztosítása a szegénység megszüntetéséért.
[Thesis]

Juhász Péter
A steppe tengeréről a Kárpátok szigetére. Lehetett-e szerepe a steppei török törzsszövetségeknek a magyar népalakulásban?
[Thesis]

Juhász Sándor
Külföldi tulajdonú vállalatok, agglomerációs előnyök és tudásáramlás.
[Thesis]

Járomi Péter
Microcirculatory aspects of neurogenic bladder syndrome.
[Thesis]

Katona Melinda
Image Analysis Methods for Biomedical and Industrial Applications.
[Thesis] (Unpublished)

Kelemen Péter Bertalan
Long-term clinicopathological, cosmetic and quality of life comparison of oncoplastic and conventional breast-conserving surgery towards the standardization of oncoplastic techniques.
[Thesis]

Kincses Annamária
Resistance reversing activity of plant-derived and novel synthetic compounds in bacterial models.
[Thesis] (Unpublished)

Kincses Balint
Behavioral and imaging markers of multiple sclerosis.
[Thesis]

Kis Noémi
Néhány családi változó összefüggése az elsajátítási motivációval és a tanulás sikerességével óvodás- és iskolás korban.
[Thesis]

Kiss András Attila
Genotype - phenotype relationship in Drosophila type IV collagen mutants.
[Thesis]

Kiss Brigitta
A Drosophila melanogaster FMRF-amid rokon neuropeptidjeinek és GPCR receptorainak genetikai analízise.
[Thesis] (Unpublished)

Kocsis Ádám
New aspects of surgery for cutaneous malignancies.
[Thesis]

Kocsis Zalán
Time-Variation in the Pricing of Country Fundamentals in Sovereign Credit Spreads.
[Thesis]

Kothencz Anna
The influence of alpha-tocopherol on the smooth muscle contractions: the significance of cyclooxygenase function.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Ildikó
Comprehensive assessment of impulsivity in alcohol use and gambling disorders.
[Thesis]

Kovács Ildikó
TiO2-dal módosított polimer membránok tulajdonságainak és alkalmazhatóságának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Viktória
Vámok és vámszedés a középkori Magyar Királyságban Nagy Lajos korában (1342–1382).
[Thesis] (Unpublished)

Koós Krisztián
Energy Minimization Algorithms for Image-Guided Automatic Patch Clamp Systems.
[Thesis] (Unpublished)

Kunfi Attila
Polidopamin alkalmazása a szerves kémiában: katalizátor hordozótól a fotoizomerizálható felületekig.
[Thesis] (Unpublished)

Kuthi Levente
Clinicopathological Features of the Renal Cell Carcinoma Subtypes Diagnosed According to the 2016 WHO Renal Tumor Classification.
[Thesis]

Kárpáti Krisztina
Interaction between oral diseases and other health-related factors.
[Thesis] (Unpublished)

Kéri Albert
ICP-MS alapú mérési módszerek fejlesztése összetett nanorészecskék vizsgálatára.
[Thesis] (Unpublished)

Kéri Anita
A külföldi hallgatók elégedettségét és lojalitását befolyásoló tényezők feltárása a Szegedi Tudományegyetemen.
[Thesis]

Körtési Tamás
Investigation of migraine-related molecules in the activated trigeminovascular system.
[Thesis] (Unpublished)

Kúsz Norbert
Isolation and structure elucidation of bioactive compounds from Euphorbia species.
[Thesis] (Unpublished)

Lajkó Dézi Bianka
A növényi RHO (ROP) GTP-áz kapcsolt receptor-szerű citoplazmatikus kinázok aktiválását befolyásoló aminosav motívumok azonosítása.
[Thesis] (Unpublished)

Latif Ahmed Dhahir
Investigation of antitumor properties of semi-synthetic flavonoid derivatives on gynecological cancer cell lines.
[Thesis]

Lukács Adrienn
Protection of Employees’ Right to Privacy and Right to Data Protection on Social Network Sites – with Special Regard to France and Hungary.
[Thesis]

Léber Attila
Formulation and investigation of innovative drug delivery systems for the treatment of periodontitis.
[Thesis] (Unpublished)

Lévai Balázs L.
Design and Development of Global Optimization Methods with Applications.
[Thesis] (Unpublished)

Lóderer Zoltán
Individualized Surgical Management in the Head and Neck Region.
[Thesis] (Unpublished)

Mahdi Ahmed Mohsin
Conical Curves in Constant Curvature Planes.
[Thesis]

Manyeki John Kibara
Microeconometric models of the livestock sector: A farm-level analysis of Southern rangelands of Kenya.
[Thesis] (Unpublished)

Martyin-Csamangó Zita
A turizmus hatására bekövetkező változások a hazai fürdővárosokban.
[Thesis]

Matyuska Ferenc
A fémion környezetének finomhangolása többfogú tripodális ligandumok segítségével.
[Thesis] (Unpublished)

Moldován Norbert
Comprehensive characterization of viral transcriptomes using long-read sequencing.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár Lehel
Az unitárius püspöki vizitáció rendszere a kora újkorban.
[Thesis]

Molnár Árpád
A szeléntoxicitás és nitro-oxidatív stressz kapcsolatának vizsgálata különböző növényfajokban.
[Thesis]

Mosztbacher Dóra
Challenges in acute pancreatitis: Diagnosis, etiology and treatment.
[Thesis]

Mottaghipisheh Javad
Phytochemical and pharmacological analysis of certain plants applied in the Iranian and European folk medicine.
[Thesis] (Unpublished)

Mousa Mojahed
Computer-Based Assessment and Enhancement of Inductive Reasoning Skills: A Case Study of the Education System Development in Palestine.
[Thesis]

Musza Katalin
Mechanokémiai úton előállított egyfémes (Cu, Ni), kétfémes (Cu/Sn, Ni/Sn) és háromfémes (Cu/Ni/Sn) nanorészecskék szerkezetét befolyásoló tényezők és néhány katalitikus alkalmazásuk.
[Thesis]

Mácsai Lilla
Specially regulated electron deprivation extremely prolongs lifespan and delays aging in middle-aged rotifers.
[Thesis] (Unpublished)

Márton Virág
Associated obstetric and perinatal determinants of vanishing twin pregnancies.
[Thesis]

Ménesi Rudolf
A ghrelin-indukálta oxitocin elválasztás vizsgálata in vivo állatmodellben.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Anett
Investigation of visual motion sensitivity in the striatum of freely moving rats.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Gyula
A környezeti igazságosság térbeli vizsgálatának lehetőségei Magyarországon.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Géza Róbert
Vasculitides primarily involving the skin.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Judit
Hullámtéri akkumuláció és az azt befolyásoló tényezők vizsgálata az Alsó-Tiszán.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Károly
Molecular control of acute cystitis and potential new targets of treatment.
[Thesis]

Nagy Roland
Examination and comparison of the physiological results from cochlear implant electrodes that are designed to adjust to the properties of the human cochlea.
[Thesis]

Nagy Ágota
Ubikvitin formák és az ubikvitináció vizsgálata Drosophila melanogasterben.
[Thesis] (Unpublished)

Nyilas Áron
Minimal invasive surgery of the spleen.
[Thesis]

Násztor Zoltán
A Hofmeister effektus vizsgálata szimulációs módszerekkel.
[Thesis] (Unpublished)

Orosz Tímea
Potenciális farmakonok enantioszelektív kromatográfiás vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Ozsvár Attila
Mielinhüvely degradációt követő lipid törmelék eloszlás vizsgálata a központi idegrendszerben CARS mikroszkópiával és Agykérgi neurogliaform sejthálózat által kiváltott ionotróp és metabotróp gátló posztszinaptikus válaszok eltérő összegződése.
[Thesis] (Unpublished)

Pajer Viktor
Age-related UV absorption of the human eye lens andits molecular background.
[Thesis]

Pap Éva Melinda
Identification and clinical relevance of phenotype modifying genetic factors in monogenic diseases.
[Thesis]

Polanek Róbert
Dosimetric Analysis of a Laser Accelerated Electron Beam and Optimization of FBX Chemical Dosimeter.
[Thesis]

Puskás Tamás
The impact of aging on pial arteriolar reactions and cerebrocortical blood flow variations with spreading depolarization.
[Thesis]

Pákai Eszter
Investigation of the receptorial and molecular mediators of systemic inflammation in different animal models.
[Thesis]

Pálinkás Hajnalka Laura
Genomic uracil occurence and the role of dUTPase in transgenic models.
[Thesis]

Párduczné Szöllősi Andrea
Preserving reproductive health – the importance of attitudes and information in health education.
[Thesis]

Rafai Tímea
Influence of chemical compounds and cell-autonomous immunity on the replication of sexually transmitted pathogens.
[Thesis] (Unpublished)

Ragchaa Jargaltuya
Teaching, Learning and Assessing Students’ English Language Receptive Skills in Mongolia.
[Thesis] (Unpublished)

Rieth Anna
Clinical consideration of some rare emergency thoracic cases in pediatric surgery.
[Thesis]

Riyazuddin Riyazuddin
Overexpression of the Arabidopsis glutathione peroxidase-like 5 gene (AtGPXL5) resulted in altered redox status, plant development and salt tolerance.
[Thesis] (Unpublished)

Rozgonyi-Horváth Ádám
A térbeliség és a lokalitás szerepe a periférikus területeken élő hátrányos helyzetűek munkahelymegtartó képességében.
[Thesis] (Unpublished)

Ruszkai Zoltán
Individualized intraoperative lung protective ventilation: from physiological insights to daily practice.
[Thesis]

Salamon András
The preclinical study of the expression changes of Pgc-1α and SIRT genes.
[Thesis]

Schultz Márton
A személyiségi jog vagyoni értékminőségének elvi és dogmatikai alapjai, különös tekintettel a névjogra.
[Thesis] (Unpublished)

Shaakumeni Simson Ndadaleka
Development, adaptation and validation of instruments for assessing Namibian students’ beliefsabout nature of science.
[Thesis] (Unpublished)

Singh Dhirendra Kumar
Characterization of secreted aspartyl proteases in Candida parapsilosis.
[Thesis] (Unpublished)

Sinka Izabella
Antiproliferative and antimetastatic properties of modified estradiol analogs against gynecological cancer cell lines.
[Thesis] (Unpublished)

Subecz Zoltán
Események detektálása, osztályozása és szemantikus szerepeik címkézése.
[Thesis] (Unpublished)

Sukhbaatar Batdulam
Contexts of School and Pastoralist Family Communication in Rural Mongolia: an Ecological Model.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Balázs
Factors influencing the success of root-amputated and restored maxillary molar teeth.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Dóra Júlia
Tissue engineering of the human cornea using ex vivo methods.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Eszter
Száz év előtt – száz év után. Az erdélyi hivatásos színjátszás 1892-es centenáriuma.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Írisz
The pharmacological suppression of spreading depolarization in ischemic neuroprotection.
[Thesis]

Szatmári Angelika
Impact of paramedical counseling on infertile male patients’ coping strategies and care satisfaction.
[Thesis]

Szegvári Zoltán
The Image of the Latins in Late Byzantine Epistolography.
[Thesis]

Szemerédi Máté András
Results of the complex analyses of the Gyűrűfű Rhyolite Formation in the Tisza Mega-unit (Hungary).
[Thesis]

Szenti Imre
Elemi reakciók vizsgálata oxidokon hordozott ródiumon és inverz katalitikus rendszerekben.
[Thesis] (Unpublished)

Szikossy Ildikó
Sebészeti beavatkozások nyomai a XVIII. századi váci múmiákon.
[Thesis]

Székelyhidi Katalin
A külkereskedelem gravitációs modelljének alkalmazása Magyarország élelmiszer-gazdasági termékforgalmának vizsgálatában.
[Thesis]

Szél Edit
Proteomic analysis of the psoriatic skin, and the effect of hyperosmotic stress on keratinocytes.
[Thesis] (Unpublished)

Szőke Gábor
Fighting Software Erosion with Automated Refactoring.
[Thesis] (Unpublished)

Szűcs Kata Ágnes
Árpád-házi Szent Erzsébet és Portugáliai Szent Erzsébet hagiográfiája. A kora újkori szentkultusz kutatásához.
[Thesis] (Unpublished)

Südy Roberta
Novel aspects of diabetic complications: alterations in the respiratory function and cerebral integrity.
[Thesis]

Takács Zsanett
A Drosophila spektraplakin szerepe hámzáródási folyamatokban.
[Thesis] (Unpublished)

Tari Gergely Róbert
A férfi és női testek medikalizációja a XIX. századtól napjainkig.
[Thesis]

Taybani Zoltán
De-escalation of complex insulin regimens while preserving good glycemic control in type 2 diabetic patients.
[Thesis] (Unpublished)

Tihanyi Balázs
10. századi fegyveresek aktivitás okozta szkeletális elváltozásainak összehasonlító vizsgálata. A fegyvermelléklet adás szokásának bioarchaeológiai megközelítése.
[Thesis]

Timár Zita
Fotokatalizátor és nanoreaktor - réteges kettős hidroxidok kétféle hasznosítása.
[Thesis]

Tribl Norbert
Az alkotmányos identitás funkciója és alkalmazhatósága a szupranacionális térben.
[Thesis]

Trombitás Tímea
A többségi oktatási nyelv választásának társadalomföldrajzi kérdései a vajdasági magyar szórványban.
[Thesis] (Unpublished)

Tutuianu Cristina
Pathophysiologic mechanisms and catheter ablation in atrial fibrillation.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Alisa
A színpercepció és színértelmezés online értékelési módszerei és vizsgálati eredményei 6-13 éves korban.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Zoltán
New Datasets for Bug Prediction and a Method for Measuring Maintainability of Legacy Software Systems.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Zoltán
The role of the cerebellum in acute generalized convulsions.
[Thesis]

Tóth Zsuzsanna
Holistic Principle and Motives of Re-Union: (Re-)Enchantment in Philip Pullman’s Religious Fantasy, His Dark Materials.
[Thesis] (Unpublished)

Török Nóra
Eltérő életkori sajátságokat mutató neurológiai kórképek genetikai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Varga Júlia
Epigenetikai faktorok hatásának vizsgálata a Huntington-kór patomechanizmusában Drosophila modellben.
[Thesis]

Varga Linda
Prospective aspects in the oncological treatment of prostate cancer.
[Thesis]

Varga Norbert
Makromolekulás kolloidokból felépülő hatóanyag hordozó rendszerek tervezése.
[Thesis]

Vereb Tamás
Nationwide Multicentric Retrospective and Prospective Epidemiologic Survey of Bisphosphonate-related Osteonecrosis of the Jaws.
[Thesis]

Veres Csilla
Illóolajok hatása toxintermelő fonalasgomba fajokra.
[Thesis] (Unpublished)

Vida György
A magyar országgyűlési választási rendszer földrajzi torzulásainak vizsgálata.
[Thesis]

Vizsnyiczai Gaszton
A két-fotonos polimerizáció és a holografikus optikai csipesz alkalmazásának és technikájának kölcsönös kiterjesztése.
[Thesis] (Unpublished)

Vágvölgyi Máté
Expanding the chemical space of enone-containing natural products: studies on ecdysteroid and protoflavone oxime derivatives.
[Thesis]

Várkonyi Gültekin Gizem
Application of the General Data Protection Regulation on Household Social Robots.
[Thesis]

Végh Marcell Zoltán
Tanulságok az Európai Unió válságkezelésének vizsgálatából.
[Thesis]

Vöröslakos Mihály
Spatially and temporally targeted neuromodulation by transcranial electrical stimulation.
[Thesis]

Zajta Erik
A Syk/CARD9 szignalizáció szerepe a Candida parapsilosis immunológiai felismerésében.
[Thesis]

Zambrano Carrillo Carolina Lorena
Production of bioactive phenolic compounds from fruit residues by solid-state fermentation and carbohydrase treatment.
[Thesis] (Unpublished)

Zavalnij Bogdan
The k-Clique Problem Usage, Modeling Expressivity, Serial and Massively Parallel Algorithms.
[Thesis] (Unpublished)

Zhang Senlei
Developing tools for the functional analysis of NCR peptides in Medicago truncatula.
[Thesis]

Zombor Melinda
Rare genetic causes of microcephaly and megalencephaly.
[Thesis] (Unpublished)

Zoofishan Zoofishan
Isolation of bioactive phenolic compounds from the root bark of Morus nigra.
[Thesis]

Zsigmond-Herman Bianka Edina
In vitro inhibition of the estrogen biosynthesis enzyme system with new steroid derivatives.
[Thesis]

Zsigriné Sejtes Györgyi Erzsébet
Dinamikus szövegtani modell a szövegértési képesség fejlesztésének és mérésének a szolgálatában. Egy kognitív, funkcionális, pragmatikai keret alternatív alkalmazási lehetőségei az általános iskola 7-8. osztályában.
[Thesis] (Unpublished)

Zsóri Gábor
Interactions between the exocrine and endocrine pancreas.
[Thesis] (Unpublished)

Ádám Anna Adél
Nikkeltartalmú nanokatalizátorok előállítása, szerkezetük jellemzése és katalitikus felhasználása.
[Thesis] (Unpublished)

Ámán Ildikó
A felsőfokú oktatási igazgatás története Magyarországon, különös tekintettel a jogászképzésre. Fejezetek a kolozsvári és a szegedi jogi oktatás köréből.
[Thesis] (Unpublished)

Ótott Noémi
Brunetto Latini arcai. Brunetto Latini és az Il Tesoretto.
[Thesis]

This list was generated on 2023. november 29. 15:48:01 CET.