Items where Year is 2018

Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Y | Z | Ú | Ő
Number of items: 194.

A

Akhtar Parveen
Excitonic States and Excitation Energy Transfer in Plant Light-Harvesting Complexes in Different Molecular Environments.
[Thesis] (Unpublished)

Al-awar Amin
Novel potentials of dipeptidyl peptidase-4 inhibitor sitagliptin against ischemia-reperfusion (I/R) injury in normolipidemic and hyperlipidemic animals.
[Thesis] (Unpublished)

Aleksza Dávid
A foszfátéhezés, mint a stresszindukált prolinszintézis kiváltója Arabidopsis thaliana-ban.
[Thesis] (Unpublished)

Altorjay Ábel Tamás
Correlation between pregnancy hypertension types from the point of view of placental vascularization indices measured by 3-dimensional power Doppler.
[Thesis] (Unpublished)

Aradi Csenge Eszter
A fogalmi metafora diskurzusteremtő szerepe a janzenista hatású XVII. századi francia prózában. Blaise Pascal és François de La Rochefoucauld munkáinak vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Arany Mihály György
Felfedezők, felmérők, világgyűjtők. A kortárs német nyelvű történelmi felfedező-utazási regény változatai Chrisoph Ransmayr Die Schrecken des Eises und der Finsternis, Daniel Kehlmann Die Vermessung der Welt és Ilija Trojanow Der Weltensammler című regényének példáján.
[Thesis] (Unpublished)

B

Bach Ádám
New Aspects of Clinical Application of Endoscopic Arytenoid Abduction Lateropexy.
[Thesis] (Unpublished)

Bacsa Ildikó
Ösztrán vázas vegyületek A- és D-gyűrűben történő módosítása.
[Thesis] (Unpublished)

Baji Ádám
Szteránvázhoz kondenzált nitrogéntartalmú heterociklusok szintézise bifunkciós nemi hormon származékokból.
[Thesis] (Unpublished)

Baka Judith
Agykérgi szinapszisok összehasonlító vizsgálata és a szinapszisszám változása posztpartum depresszióban.
[Thesis] (Unpublished)

Bakonyi Mónika
Improved skin penetration using active and passive enhancement methods.
[Thesis] (Unpublished)

Balla Eszter
Seroprevalence of Some Bacterial Sexually Transmitted Infections in Patient Groups of Special Epidemiological Relevance in Hungary.
[Thesis] (Unpublished)

Balázs Margit
Mikrobiális ujjlenyomat vizsgálati módszer alkalmazása környezeti minták analízise során.
[Thesis] (Unpublished)

Barrak Ibrahim Ádám
Intraosseous heat generation during guided osteotomy for dental implantological purposes.
[Thesis] (Unpublished)

Barski Dimitri
New concepts of reconstructive techniques with human amniotic membrane in pelvic floor surgery.
[Thesis] (Unpublished)

Barta Petra
Synthesis and conformational analysis of novel naphthoxazine-fused polyheterocycles.
[Thesis] (Unpublished)

Bela Krisztina
Növényi glutation peroxidáz enzimek vizsgálata lúdfűben.
[Thesis] (Unpublished)

Bencsik Orsolya
Identitáskonfliktusok a geokulturális térben (A sehol és a máshol köztes állomásai Juhász Erzsébet, Végel László és Tolnai Ottó írásművészetében).
[Thesis] (Unpublished)

Bene Zoltánné Pusztai Virág
Táguló vizuális portfóliók. A képfogyasztó meghatározottsága a képi fordulat tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Benke János Marcell
Asymptotic inference for linear stochastic differential equations with time delay.
[Thesis] (Unpublished)

Bernula Péter
Szövettípusokra jellemző folyamatok az UV RESISTANCE LOCUS 8 (UVR8) UV-B fotoreceptor jelátviteli rendszerében.
[Thesis] (Unpublished)

Bodnár Brigitta
Synthesis of monosaccharide and nucleoside conjugates of estrone derivatives.
[Thesis] (Unpublished)

Bodó Katalin
A mexikói cristero háború külföldi visszhangja: spanyol, amerikai, vatikáni és magyar diplomáciai reflexiók.
[Thesis] (Unpublished)

Bognár Anna
Effects of pathway-specific visual stimulation on perception.
[Thesis] (Unpublished)

Boros Éva
A gyulladásos bélbetegségek patogenezisében szerepet játszó gének és mikroRNS-ek azonosítása módosított mintagyűjtéssel.
[Thesis] (Unpublished)

Bozsóki Zoltán
A nitrogénkötő szimbiózis génjeinek evolúciós és funkcionális vizsgálata Medicago truncatula modellnövényen.
[Thesis] (Unpublished)

Báló-Takács Ágnes
Investigation of shading efficiency of popular urban tree species based on examples from Szeged.
[Thesis] (Unpublished)

Bán Dénes
Static Source Code Analysis in Pattern Recognition, Performance Optimization and Software Maintainability.
[Thesis] (Unpublished)

Bódi Zoltán
A fenotípusos heterogenitás szerepe és jelentősége az adaptív folyamatokban.
[Thesis] (Unpublished)

Bózsity Noémi
Antiproliferative and antimetastatic properties of D-ring modified estrogen analogs on cervical cancer cell lines.
[Thesis] (Unpublished)

Bús Enikő
Tanárjelöltek szakmai énképének fejlesztése aktív tanulásra épülő kurzuson keresztül.
[Thesis] (Unpublished)

C

Cervellione Raimondo Maximilian
New experimental surgical techniques for paediatric bladder augmentation and continent cutaneous diversion.
[Thesis] (Unpublished)

Chandrakumar Lalitha
Gut region-specific alterations of the endogenous heme oxygenase system and pro-inflammatory cytokines in the enteric neurons of streptozotocininduced diabetic rat model.
[Thesis] (Unpublished)

Csabai Zsolt
Multiplatform analysis of herpesvirus transcriptomes.
[Thesis] (Unpublished)

Csizmadia László
Az inga egyensúlyi helyzeteinek stabilizálása és destabilizálása.
[Thesis] (Unpublished)

Csoboz Bálint
Regulatory role of plasma membrane microdomains in cellular stress sensing and growth signaling.
[Thesis] (Unpublished)

Csoma Róbert
Az uniós fejlesztési támogatások abszorpciójának néhány jellegzetessége.
[Thesis] (Unpublished)

Csépe Zoltán
Weather related ragweed pollen levels and prediction of ragweed pollen concentration for Szeged, Hungary.
[Thesis] (Unpublished)

D

Da Lu
Development of the Constitution Between China and the Visegrad States During the Communist Period: A Comparative Perspective.
[Thesis] (Unpublished)

Dancs Katinka
Általános iskolások nemzeti identitásának vizsgálata – a nemzeti szimbólumok ismerete, a nemzeti identitás erőssége, a nemzeti identitással összefüggő vélekedések.
[Thesis] (Unpublished)

Danis Judit
Investigations on cytosolic nucleic acid fragment induced innate immune functions of keratinocytes.
[Thesis] (Unpublished)

Demjén András
Izocianid alapú egyedényes módszerek kidolgozása.
[Thesis] (Unpublished)

Devosa Iván
A kortárssegítés hatékonyságának vizsgálata a reproduktív egészségfejlesztő munkában, és az eredmények alapján kialakított Ariadné Többgenerációs Egészségfejlesztő program ismertetése.
[Thesis] (Unpublished)

Deák Éva
Meningeal trigeminovascular reactions mediated by TRPV1 and TRPA1 receptors: effect of adriamycin treatment.
[Thesis] (Unpublished)

Dobi Deján
Clinicopathologic Relevance of Vascular Changes Associated with Transplant Glomerulopathy Secondary to Chronic Antibody-mediated Rejection in the Renal Allograft.
[Thesis] (Unpublished)

Dobó Dorina Gabriella
Soft- és hard templáttal szintetizált mezopórusos oxidok előállítása, jellemzése és felhasználása.
[Thesis] (Unpublished)

Dombi Edina
Az időperspektíva hazai mérése, személyiségvonásokkal való összefüggéseinek vizsgálata és egy új jövőorientációs mérőeszköz kidolgozása.
[Thesis] (Unpublished)

Dudás Csilla
Complex formation between calcium and hydroxy/oxocarboxylates in neutral and highly alkaline aqueous solutions.
[Thesis] (Unpublished)

Dudás Gábor János
A közbeszerzések nyilvánossága.
[Thesis] (Unpublished)

Duzs Ágnes
Egy új típusú szulfid kinon oxidoreduktáz funkcionális és működési analízise.
[Thesis] (Unpublished)

Dávid Balázs
Application-oriented scheduling problems in public bus transportation.
[Thesis] (Unpublished)

Dúl János
A társasági jog és az öröklési jog kapcsolódási pontjai osztrák jogi fragmentumokkal.
[Thesis] (Unpublished)

E

Elekes Zoltán
Kölcsönvett képességek – A külföldi tulajdonú vállalatok és az import szerepe a hazai térségek foglalkoztatottságának alakulásában és exportjának diverzifikációjában.
[Thesis] (Unpublished)

F

Falusi Norbert
Uralkodó magyar eszmék a változásban - Erdély 1910-1922.
[Thesis] (Unpublished)

Faragó Péter
Resting State FMRI Frequency Specific Alterations In Primary Headache Disorders.
[Thesis] (Unpublished)

Fejős Sándor
Művelődés és kultúra a dualizmus kori Magyarkanizsán (1867-1918).
[Thesis] (Unpublished)

Fábos Beáta
Genetic investigations in rare genodermatoses with pigmentaional abnormalities.
[Thesis] (Unpublished)

Földeák Dóra
Advances in the assessment of cardiac amyloidosis.
[Thesis] (Unpublished)

Fülöp Zsolt
Feladat megoldási módszerek összehasonlító vizsgálata a pedagógus illetve a diák rendelkezésére álló ismeretek birtokában.
[Thesis] (Unpublished)

Fűz Nóra
Az iskolán kívüli tanulás gyakorlatának, megítélésének és hatásának vizsgálata általános iskolás tanulók, pedagógusok és intézményvezetők körében.
[Thesis] (Unpublished)

G

Gali Vamsi Krishna
Translesion DNA Polymerase eta functions in transcription elongation.
[Thesis] (Unpublished)

Gausz Ildikó
Magyarország vonzásában - Francia ajkú utazók a kora újkori Magyarországon (1554-1608).
[Thesis] (Unpublished)

Georgieva Ekaterina
Non-finite adverbial clauses in Udmurt.
[Thesis] (Unpublished)

Gombos Magdolna
A szálkaperje (Brachypodium distachyon) LOB-domain transzkripciós faktorok géncsaládjának jellemzése, és két fehérjéjének kölcsönhatás-vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Gonda Tímea
Stereoselective synthesis and application of bi- and trifunctional monoterpene-based compounds.
[Thesis] (Unpublished)

Griechisch Erika
Online signature verification and handwriting classification.
[Thesis] (Unpublished)

Grósz Tamás
Training Methods for Deep Neural Network-Based Acoustic Models in Speech Recognition.
[Thesis] (Unpublished)

Grósz Tímea
Mikrostruktúrált optikai szálak diszperziójának vizsgálata spektrális interferometriával.
[Thesis] (Unpublished)

Gyenizse Gergő
Quasiorder lattices of universal algebras.
[Thesis] (Unpublished)

Gyevi-Nagy László
Molekulaszimmetria vektoralgebrai meghatározása és alkalmazása a modellezésben.
[Thesis] (Unpublished)

Gyulai Orsolya
Development of directly compressible ambroxol hydrochloride spherical crystals.
[Thesis] (Unpublished)

H

Harazin András
Az α-melanocita stimuláló hormon gyulladáscsökkentő hatása biológiai gátrendszerek tenyészetes modelljein.
[Thesis] (Unpublished)

Haskó János
Seeking for Strategies to Support the Blood-Brain Barrier in the Protection Against Invading Cells.
[Thesis] (Unpublished)

Herédi Judit
A kinurénsav termelődés anatómiai és funkcionális vizsgálata egér agyszövetben.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Henrietta
A szürrealista festészet alkotófolyamatában zajlódó észlelés és kifejezés pszichoanalitikus, fenomenológiai és hermeneutikai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Hári-Kovács András
Ophthalmological aspects of the effect of selected physical, chemical and biological agents.
[Thesis] (Unpublished)

Hérány Ferenc
A keresztény antropocentrizmus a környezetetikában.
[Thesis] (Unpublished)

Hódi Ágnes
Testing the model of reading literacy: Examining the cognitive and non-cognitive factors influencing students’ reading achievement in different text formats in grade 2.
[Thesis] (Unpublished)

J

Jakó Mária
Ultrasonographic, pharmacologic and pathologic examination of the fetoplacental circulation.
[Thesis] (Unpublished)

Janóné Ungor Ditta Anita
Arany nanorészecskék és nanoklaszterek szintézise, szerkezetvizsgálata és szenzorikai alkalmazásaik.
[Thesis] (Unpublished)

K

Kardos Márton
Syntheses of functionalised β-amino acids through ring-opening/cross metathesis.
[Thesis] (Unpublished)

Karácsonyi Judit
Kortárs francia novelizáció. Tanguy Viel, Catherine Soullard és Nathalie Léger filmregényesítéseiről.
[Thesis] (Unpublished)

Karácsonyi Éva
TiO2/WO3 kompozit fotokatalizátorok előállítása – a WO3 komponens töltéscsapdázó szerepének vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Kasza Ágnes
Rodent models of Alzheimer’s disease : Intracerebroventricular administration of β amyloid l-42 oligomers into wild type rats and testing LA1011 drug candidate on APP/PS1 transgenic mice.
[Thesis] (Unpublished)

Kiricsi Ágnes
Intranasal ultraviolet phototherapy in the treatment of allergic rhinitis and chronic rhinosinusitis with nasal polyposis.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss Anita
Szteroid Hibridek sztereoszelektív szintézise.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss Renáta
A fonológiai tudatosság technológiaalapú mérése 5-8 éves gyermekek körében.
[Thesis] (Unpublished)

Kohut Attila
On the plasma and electrode erosion processes in spark discharge nanoparticle generators.
[Thesis] (Unpublished)

Kormányos Attila
Photoelectrochemistry of conducting polymer-based nanohybrid electrodes.
[Thesis] (Unpublished)

Korteby Yasmine
Study of fluid bed granulation processes with new technology approaches.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Anett
Közjótékonyság Békés megyében a dualizmus korában.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács György
Noise Robust Automatic Speech Recognition Based on Spectro-Temporal Techniques.
[Thesis] (Unpublished)

Kozma József László
Geometriák karakterizálása projektív-metrikus terekben.
[Thesis] (Unpublished)

Kozmér Zsuzsanna
Reaktív részecskék, gyökátalakító és gyökfogó anyagok hatása a fenol VUV-fotolízisére és γ-radiolízisére.
[Thesis] (Unpublished)

Kristóf Attila András
The importance of repolarization reserve in mammalian ventricle.
[Thesis] (Unpublished)

Kumar Dileep
Functional characterization of the mevalonate-isoprenoid biosynthesis pathway genes in Mucor circinelloides.
[Thesis] (Unpublished)

Kun Ágnes
Intenzív üzemű halnevelő-telepről származó szennyvíz mezőgazdasági elhelyezésének és hasznosításának vizsgálata energiafűz kísérletben.
[Thesis] (Unpublished)

Kutus Bence
Complex formation and lactonization reactions in aqueous solutions containing Ca2+ or Nd3+ ions and sugar-type ligands.
[Thesis] (Unpublished)

Kádár István
Symbolic Execution for Runtime Error Detection and Investigation of Refactoring Activities Based on a New Dataset.
[Thesis] (Unpublished)

Kálomista Ildikó
Az egyrészecskés ICP-MS analitikai módszer jelképzése és paramétereinek optimálása.
[Thesis] (Unpublished)

Károly Norbert
Immunohistochemical investigations of the neuronal changes induced by chronic recurrent seizures in a pilocarpine rodent model of temporal lobe epilepsy.
[Thesis] (Unpublished)

L

Lados Gábor
A Magyarországra történő visszavándorlás társadalomföldrajzi vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Lantos Ildikó
Modelling Chlamydia infection of the cardiovascular system and the gastrointestinal tract.
[Thesis] (Unpublished)

Linus Kambeyo
Assessing Namibian Students' Abilities in Scientific Reasoning, Scientific Inquiry and Inductive Reasoning Skills.
[Thesis] (Unpublished)

Lipták-Pikó Judit
Teória és Praxis: Fantom és fikció Marie Darrieussecq regényeiben és elméleti írásaiban.
[Thesis] (Unpublished)

London András
Complex network models, graph mining and information extraction from real-world systems.
[Thesis] (Unpublished)

László Orsolya
Gyermekkorú maradványok összehasonlító vizsgálata történeti népességekben.
[Thesis] (Unpublished)

M

Madarász Dániel
Egydimenziós titanát nanoszerkezetek módosításának lehetőségei.
[Thesis] (Unpublished)

Marencsák Zsolt
A kis- és középvállalkozások munkajogi szabályozásának kérdései, különös tekintettel a differenciált szabályozásra.
[Thesis] (Unpublished)

Marton Lívia
Characterization of Plasmodium falciparum CTP:phosphocholine cytidylyltransferase, a prospective antimalarial drug target.
[Thesis] (Unpublished)

Maszlag-Török Rita
Some genetic factors of Parkinson’s disease in the Hungarian population.
[Thesis] (Unpublished)

Matievics Vera
Functional outcomes of endoscopic arytenoid abduction lateropexy in patients with vocal cord palsy.
[Thesis] (Unpublished)

Mesterházy Edit
New peptidic Cu(I) chelators as potential candidates for the treatment of Wilson’s disease.
[Thesis] (Unpublished)

Mikola Gyöngyike
A "misztikus változó" (Boldogság-konstrukciók Nabokov orosz korszakának műveiben).
[Thesis] (Unpublished)

Mikó Ibolya
Effect of a complex exercise programme on postural balance, endurance and falls in women with established osteoporosis.
[Thesis] (Unpublished)

Miskolczi Gottfried
The role of gap junctions in cardioprotection against the ischaemia and reperfusion-induced severe ventricular arrhythmias.
[Thesis] (Unpublished)

Mitnyán Lajos
Eine philosophisch-ästhetische Untersuchung zu den Kunstauffassungen von Rainer Maria Rilke - Ein Interpretationsansatz zu den „Duineser Elegien”.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár Erzsébet
A gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőjének speciális büntetőjogi felelőssége.
[Thesis] (Unpublished)

Mán Eszter
Paradigm shift in the diagnosis and therapy of acute appendicitis.
[Thesis] (Unpublished)

Mózes Petra
New approaches in the treatment of primary central nervous system tumors.
[Thesis] (Unpublished)

N

Nagy András Csaba
Possibilities of early detection of cardiotoxicity in patients with malignancy.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy László
Metanyelvi ismeretek, nyelvi attitűdök, értékítéletek vizsgálata tanítójelöltek körében.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Örs
A reprezentációváltás mint problémamegoldási stratégia taníthatóságáról.
[Thesis] (Unpublished)

Nagymihály Roland Sándor
Ultrarövid impulzusok erősítése következő generációs titán-zafír lézerrendszerekben.
[Thesis] (Unpublished)

Nemes Krisztina
Történelem és emlékezet a Mequinensa mítoszban. Jesús Moncada A folyók városa című regényének történelemképe (1870-1970).
[Thesis] (Unpublished)

Nyiraty Szabolcs
The involvement of autonomic dysfunction int the pathogenesis of complications in patients with impaired glucose metabolism.
[Thesis] (Unpublished)

Nyúl-Tóth Ádám
Pattern recognition receptors and inflammasome activation in the blood-brain barrier: new players in neuroinflammation.
[Thesis] (Unpublished)

Németh Edit
A búza (Triticum aestivum L.) kloroplasztisz lokalizált glutamin-szintetáz enzim allosztérikus szabályozása, a szubsztrátumszintű működés tanulmányozása.
[Thesis] (Unpublished)

O

Oláh Zita
The relation between human biomarkers and oxidative stress in Alzheimer’s disease, novel in vivo experimental modelling possibilities.
[Thesis] (Unpublished)

Oravecz Kinga
The inotropic consequences of selective Na+/Ca2+ exchanger inhibition is controlled by the actual transport balance.
[Thesis] (Unpublished)

Ottlakán Aurél
Modern diagnostic and surgical management of thoracic diseases in our practice.
[Thesis] (Unpublished)

P

Palotás György
- A testvér és a fiú árnyékában - Verancsics Mihály (1514-1571?) élete és irodalmi tevékenysége.
[Thesis] (Unpublished)

Pető Bálint
A szentesi nyomtatott tömegtájékoztatás kezdetei (1871-1883). A helyi sajtó szerepe a kiegyezés utáni polgári fejlődés előmozdításában egy dél-alföldi városban.
[Thesis] (Unpublished)

Pintér Máté Dániel
Investigation of Artificially Generated and Ambient Carbonaceous Particulate Matter.
[Thesis] (Unpublished)

Pipicz Márton
Alternative cardioprotective approaches and their effects on myocardial peroxynitrite, RISK and SAFE pathways.
[Thesis] (Unpublished)

Prievara Dóra Katalin
A problémás internethasználat pszichoszociális háttértényezői és prevenciós lehetőségei.
[Thesis] (Unpublished)

Právetz Tamás
A morfológia és a mederanyag-egyenleg térbeli és időbeli változása a Maros síksági szakaszán.
[Thesis] (Unpublished)

Pásztor-Kovács Anita
A kollaboratív problémamegoldó képesség vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Pétervári Máté
A járások kialakítása Magyarországon az 1870: XLII. tc. alapján.
[Thesis] (Unpublished)

Pósfai Zsuzsanna
Reproducing uneven development on the Hungarian housing market.
[Thesis] (Unpublished)

R

Rajnai Zsuzsanna
Characterization of toxicologically significant efflux transporters and their interactions with drugs.
[Thesis] (Unpublished)

Rausch Attila
Korai numerikus készségek online mérése.
[Thesis] (Unpublished)

Rusz Orsolya
New approaches in the neoadjuvant systemic therapy of breast cancer.
[Thesis] (Unpublished)

Rutka Mariann
Diagnostic and prognostic value of fecal, serum and endoscopic markers in inflammatory bowel disease and colorectal cancer.
[Thesis] (Unpublished)

Rózsa Márton
Whole cell patch clamp analysis of non-synaptic and synaptic signaling in rodent and human supragranular neocortex.
[Thesis] (Unpublished)

S

Samu Gergely Ferenc
Characterization of optically active perovskite electrodes.
[Thesis] (Unpublished)

Sasi Viktor
Novel opportunities for the evaluation of vascular function in the cardiac catheterization laboratory.
[Thesis] (Unpublished)

Simon Tünde
A vizuális kommunikáció képesség diagnosztikus mérés 4-6. évfolyamban.
[Thesis] (Unpublished)

Sipka Gábor
Bakterioklorofill fluoreszcencia, mint a fotoszintetikus baktériumok fiziológiai állapotának jelzőrendszere.
[Thesis] (Unpublished)

Skarbit Nóra
Városklíma-elemzés térben és időben részletes mérések, valamint lokális léptékű klímamodell alapján.
[Thesis] (Unpublished)

Spekker Olga
Evaluation of endocranial bony changes in relation to tuberculosis in the Robert J. Terry Anatomical Skeletal Collection (Washington, DC, USA).
[Thesis] (Unpublished)

Spohn Réka
A bakteriális antibiotikum rezisztencia de novo evolúciója és járulékos következményei.
[Thesis] (Unpublished)

Szabadi Magdolna
A szociális kompetencia érzelmi elemeinek fejlesztése zeneterápiás eszközökkel tanító és tanár szakos hallgatók körében.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Emília Rita
Development of zebrafish embryo model, an alternative in vivo vertebrate system for radiation biology research.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Martina
A szentimentérték módosulásának a problémája a magyar nyelvű szövegek szentimentelemzésében, különös tekintettel az értékvesztésre és az értékváltásra.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Ádám
Egy titkolózó eretnek. Ernst Soner professzor akadémiai beszédei.
[Thesis] (Unpublished)

Szakály Zsuzsa
Az alkotmány stabilitását védő garanciák.
[Thesis] (Unpublished)

Szigeti Gyöngyi
Az Aspergillus nemzetség átfogó filogenetikai analízise; potenciális mikotoxin-termelő és opportunista patogén fekete Aspergillus törzsek jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Szolnoki Éva
β-Peptide foldamer helices with tailored diameters.
[Thesis] (Unpublished)

Szűcs Kálmán Ferenc
Development of smooth muscle electromyographic method: detection and interpretation of slow wave activities in gastrointestinal tract and pregnant uterus.
[Thesis] (Unpublished)

Sánta Zsolt
Non-Rigid Registration of Visual Objects.
[Thesis] (Unpublished)

Sárvári Károly Péter
Epidemiological- and antibiotic susceptibility investigation of Hungarian Bacteroides fragilis group clinical isolates.
[Thesis] (Unpublished)

T

Takács István Gábor
Szénhidrátbontó enzimek gátlásának vizsgálata STZ indukált diabetes mellitus egérmodellben.
[Thesis] (Unpublished)

Takács Melinda
Egy kora középkori település a Nyírségben. Adatok a Felső-Tisza-vidék kora középkori településtörténetéhez.
[Thesis] (Unpublished)

Takács Zoltán
Exogén SA kezelések fényben és sötétben történő hatásának összehasonlító elemzése vad típusú és etilén receptor mutáns, Never-ripe paradicsom növények leveleiben.
[Thesis] (Unpublished)

Tamás Margit
Folyóvízi rendszereket érő antropogén hatások értékelése Alsó-Tisza és Hármas-Körös menti holtágak környezeti állapotvizsgálatán keresztül.
[Thesis] (Unpublished)

Tamás Zsuzsanna
Various forms of suicidality in clinically referred depressed children and adolescents: relations of temperament and emotion self-regulation and clinical features.
[Thesis] (Unpublished)

Tokodi Margaréta
Effect of the allergic inflammatory disease in the upper respiratory tract to the cognitive functions and the physical performance.
[Thesis] (Unpublished)

Tongori Ágota
Measuring ICT literacy among grade 5-11 students: Confidence in accessing information.
[Thesis] (Unpublished)

Tóbiás Roland József
Konformációváltozások kinetikájának modellezése elsőrendű reakcióhálózatokkal.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Anna Zsófia
The role of elastases in pancreatic diseases.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Alinka
Megnevezési feladathelyzetből nyert mintázatok értelmezése kognitív nyelvészeti perspektívából.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Csaba
Expression of the apoptosis repressor with caspase recruitment domain (ARC) in liver metastasis of colorectal cancer and its correlation with clinical data and other prognostic and predictive proteins.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Liliána
A Neosartorya fischeri antifungális protein 2 (NFAP2) izolálása és jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth-Szeles Eszter
Diffúzió- és áramlásvezérelt csapadékmintázatok vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Török Bernát
A szólásszabadság magyar doktrínája az amerikai jogirodalom tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Túróczi Tamás
Katana és Ige. Ibériai-japán kapcsolatok (1543-1650) a keresztény rendi konfliktusok és a japán kereszténypolitika változásai tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

V

Vadai Gergely
Véletlenszerű fluktuációk analízisén és hasznosításán alapuló mérési és titkosítási eljárások vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Vajravel Sindhujaa
Carotenoids affect the structure and functions of the Cyanobacterial photosynthetic complexes.
[Thesis] (Unpublished)

Valkai Ildikó Anna
Stressztoleranciát biztosító gének azonosítása a halofita Lepidium crassifolium-ból.
[Thesis] (Unpublished)

Varga Béla
Role of nano-biomechanics in brain metastasis formation and amyotrophic lateral sclerosis.
[Thesis] (Unpublished)

Varga Viktória Éva
Molecular Mechanisms of Hypoxic-Ischemic Encephalopathy in Newborn Piglets.
[Thesis] (Unpublished)

Varga-Bogdanov Anita
Development of a novel chlamydia growth-monitoring method and its application for screening anti- and pro-chlamydial compounds.
[Thesis] (Unpublished)

Veszelka Médea
Rekreatív testmozgás kardioprotektív és gyulladáscsökkentő hatásának vizsgálata patkánymodellben.
[Thesis] (Unpublished)

Vidal Meireles André Manuel
Ascorbate biosynthesis and its physiological roles in the green alga Chlamydomonas reinhardtii.
[Thesis] (Unpublished)

Vidács Anita
Élelmiszeriparban használható illóolajok fertőtlenítő és antimikrobiális hatásának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Vincze Nándor
Decision models and soft optimization.
[Thesis] (Unpublished)

Vásárhelyi Bálint Márk
Trees and graph packing.
[Thesis] (Unpublished)

Y

Yunjun Kong
TEFL Trainees' and Teachers' Knowledge of Writing: A Case of China.
[Thesis] (Unpublished)

Z

Zakar Tomás
Lipidek és karotinoidok szerepe a cianobakteriális fotoszintetikus makrokomplexek kialakulásában.
[Thesis] (Unpublished)

Zentai Gabriella
A rendszerező képesség fejlődése és fejlesztése 4-10 éves korban.
[Thesis] (Unpublished)

Zsedényi Ádám
Investigation of Tissue Engineering Scaffolds for Potential Medical Applications.
[Thesis] (Unpublished)

Ú

Újhelyi Mihály
Analysis of contributing factors of the breast cancer mortality rate in Hungary between 2002 and 2014.
[Thesis] (Unpublished)

Ő

Őze Attila
Visual learning: healthy development and the effects of migraine.
[Thesis] (Unpublished)

This list was generated on 2023. január 29. 13:12:43 CET.