Browse by Discipline

Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z | É
Number of items at this level: 254.

A

AL-Najafi Amenah
Estimation of Tail Indices of Heavy-Tailed Distributions with Application.
[Thesis]

Ahmed Delbrin
On subuniverses of lattices and semilattices.
[Thesis]

Alexin Zoltán
Szabályalapú gépi tanulási módszerek és alkalmazásaik természetes nyelvi problémák megoldására.
[Thesis] (Unpublished)

Ambrus Gergely
Tételek a konvex geometria és az analízis határán.
[Thesis] (Unpublished)

B

Babcsányi István
Generálható kváziautomaták.
[Thesis] (Unpublished)

Bagota Mónika
Fourier-sorok Riemann összegezhetősége és Fourier-transzformáltak nagyságrendje.
[Thesis] (Unpublished)

Balcza Lajos
Permutációk szerkezetéről.
[Thesis] (Unpublished)

Balogh József
Graph Parameters.
[Thesis] (Unpublished)

Balázs István
Stability and periodicity for differential equations with delay.
[Thesis] (Unpublished)

Balázs Péter Attila
Binary Tomography Using Geometrical Priors: Uniqueness and Reconstruction Results.
[Thesis] (Unpublished)

Baniata Hamza
Integrating Blockchain and Fog Computing Technologies for Efficient Privacy-preserving Systems.
[Thesis]

Baranyi József
Plazmidstabilitással kapcsolatos matematikai modellek és numerikus elemzésük.
[Thesis] (Unpublished)

Baranyi József
Modelling and parameter estimation of bacterial growth with distributed lag time.
[Thesis] (Unpublished)

Bartalos István
Mátrixfaktorizációk módosítása diáddal változtatás esetén.
[Thesis] (Unpublished)

Bartha Miklós
Attributumos transzformációk algebrai jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Bartha Mária
Stability, convergence and periodicity for equations with state-dependent delay.
[Thesis] (Unpublished)

Barua Saumen
Mathematical modeling of Nipah virus transmission.
[Thesis]

Barát János
Width-type graph parameters.
[Thesis] (Unpublished)

Baráth Tibor
Jablonszkij tételének új bizonyítása.
[Thesis] (Unpublished)

Baróthy Béla
A Moore-Penrose típusú általánosított inverz mátrix.
[Thesis] (Unpublished)

Battha László
Két elemmel generálható speciális végtelen félcsoportok vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Beck György
Toeplitz-típusú szalagmátrix együtthatójú lineáris egyenletrendszerek megoldása gyors fourier transzformációval.
[Thesis] (Unpublished)

Ben Yousif Nuri Muhammed
Complete polynomial vector fields and warped product manifolds.
[Thesis] (Unpublished)

Benke János Marcell
Asymptotic inference for linear stochastic differential equations with time delay.
[Thesis] (Unpublished)

Benkő Dávid
The equilibrium measure and the Saff's conjecture.
[Thesis] (Unpublished)

Beretka Szandra
Késleltetett differenciálegyenletek periodikus megoldásai monoton visszacsatolás esetén.
[Thesis]

Beringer Dorottya
Local weak limits of random graphs and parameter continuity.
[Thesis] (Unpublished)

Bernátsky László
The complexity of star-freeness and the free Conway theories.
[Thesis] (Unpublished)

Beszédes Árpád
Forráskód analízis és szeletelés a programmegértés támogatásához.
[Thesis] (Unpublished)

Blázsik Zoltán
Domináló csúcsok szerepe hálózati folyamatok tervezésében.
[Thesis] (Unpublished)

Boda Krisztina
Statisztikus alakfelismerési módszerek és alkalmazásuk az orvosi diagnosztikában.
[Thesis] (Unpublished)

Boldog Péter
Mathematical models of cell cultures.
[Thesis]

Borús András
Funkcionál-differenciálegyenletek megoldásainak aszimptotikus viselkedése.
[Thesis] (Unpublished)

Busa-Fekete Róbert
Evolutionary Tree Reconstruction and its Applications in Protein Classification.
[Thesis] (Unpublished)

Buza Antal
Szabad algebrák számítógépes vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Bálintné Szendrei Mária
Ortodox félcsoportok részköteg-parcelláló kongruenciái és bővítései.
[Thesis] (Unpublished)

Bán Dénes
Static Source Code Analysis in Pattern Recognition, Performance Optimization and Software Maintainability.
[Thesis] (Unpublished)

Bánhelyi Balázs
Dinamikai rendszerek kaotikusságának és stabilitásának vizsgálata megbízható számítógépes módszerekkel.
[Thesis] (Unpublished)

Békési József
Heurisztikus algoritmusok legrosszabb-eset vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Bényi Beáta
Advances in Bijective Combinatorics.
[Thesis] (Unpublished)

Bóta András
Methods for the description and analysis of processes in real-life networks.
[Thesis] (Unpublished)

C

Csallner András Erik
Intervallum-felosztási eljárások a globális optimalizálásban.
[Thesis]

Csató Sándor
Funkcionál-differenciálegyenletek megoldásainak aszimptotikus viselkedése.
[Thesis] (Unpublished)

Csernenszky András
The Chooser-Picker games.
[Thesis] (Unpublished)

Csizmadia László
Az inga egyensúlyi helyzeteinek stabilizálása és destabilizálása.
[Thesis] (Unpublished)

Csörgő Sándor
A véletlen mintaméretű empirikus folyamat gyenge konvergenciájáról.
[Thesis] (Unpublished)

Czédli Gábor
Kongruenciavarietások.
[Thesis] (Unpublished)

D

Danka Tivadar
Orthogonal polynomials with respect to generalized Jacobi measures.
[Thesis] (Unpublished)

Daróczy Bálint
A diszkrét jelek és lineáris rendszerek elméletének néhány kérdése és egy biomechanikai alkalmazása.
[Thesis] (Unpublished)

Das Bornali
Biomathematics of Chlamydia.
[Thesis]

Dobi János
Trigonometrikus sorok abszolút és erős konvergenciája.
[Thesis] (Unpublished)

Dobjánné Antal Elvira
A matematikai modellezés hatása nemlineáris optimalizálási feladatok megoldásának hatékonyságára.
[Thesis] (Unpublished)

Dombi József
Hidrogén transzfer reakciók néhány kinetikai paraméterének félempírikus meghatározása.
[Thesis] (Unpublished)

Domokos Csaba
Parametric Estimation of Affine Deformations without Correspondences.
[Thesis] (Unpublished)

Dormán Miklós
Monoidal intervals.
[Thesis] (Unpublished)

Dudás János
Global stability for the delayed logistic map.
[Thesis]

Dányi Gábor
Superlinear deterministic top-down tree transducers.
[Thesis] (Unpublished)

Dékány Tamás
E-solid locally inverse semigroups as extensions.
[Thesis] (Unpublished)

Dénes Attila
Populációdinamikai rendszerek elméleti és számítógépes stabilitásvizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Dósa György
Optimális és közel-optimális online és félig online algoritmusok ütemezési feladatokra.
[Thesis] (Unpublished)

E

Eisner Tímea
Diadikus Cesáro és Copson operátorok.
[Thesis] (Unpublished)

El Khalfaoui Sabira
On the dimension of the subfield subcodes of Hermitian codes.
[Thesis] (Unpublished)

Eller József
A mátrix-exponenciális numerikus meghatározása és biológiai alkalmazása.
[Thesis] (Unpublished)

F

Fekete Árpád
Tauber-típusú tételek közönséges és statisztikus konvergenciára, statisztikus határértékre.
[Thesis] (Unpublished)

Ferenc Rudolf
Modelling and reverse engineering C++ source code.
[Thesis] (Unpublished)

Fülöp Zoltán
Attributumos fatranszformációk.
[Thesis] (Unpublished)

Fülöp Lajos Jenő
Evaluating and Improving Reverse Engineering Tools.
[Thesis] (Unpublished)

Fülöp Vanda
Abszolút konvergens Fourier sorok és függvényosztályok.
[Thesis] (Unpublished)

Fülöp Zsolt
Feladat megoldási módszerek összehasonlító vizsgálata a pedagógus illetve a diák rendelkezésére álló ismeretek birtokában.
[Thesis] (Unpublished)

G

Garab Ábel
Biológiai jelenségeket modellező késleltetett differenciál- és differenciaegyenletek vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Gazdag Zsolt
Shape preserving tree transducers.
[Thesis] (Unpublished)

Gaál Marcell
On some isometries and other preservers.
[Thesis] (Unpublished)

Gehér György Pál
Asymptotic behaviour of Hilbert space operators with applications.
[Thesis] (Unpublished)

Gergely Jenő
Kettős integrálú variátióproblémák változó határgörbével.
[Thesis] (Unpublished)

Gergely Tamás
Programok Statikus és Dinamikus Analízise.
[Thesis] (Unpublished)

Gosztonyi Katalin
Hagyomány és reform az 1960-as és ’70-es évek matematikaoktatásában: Magyarország és Franciaország reformjainak összehasonlító elemzése = Tradition et réforme de l'enseignement des mathématiques à l'époque des mathématiques modernes: le cas de la Hongrie et de la France.
[Thesis] (Unpublished)

Griechisch Erika
Online signature verification and handwriting classification.
[Thesis] (Unpublished)

Gyenizse Gergő
Quasiorder lattices of universal algebras.
[Thesis] (Unpublished)

Gyenizse Pál
Decidability questions for term rewriting systems and tree transducers.
[Thesis] (Unpublished)

Gyimóthy Tibor
Attributum nyelvtanok és alkalmazásaik a szoftvertechnológia és a mesterséges intelligencia területén : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Gyuricza György
Speciális faautomata osztályok jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Gyurkó György
Az általános elosztási (szállítási) feladat megoldásának algoritmusa a sor- és oszlop-sajátelem fogalom felhasználásával.
[Thesis] (Unpublished)

Győrffy Lajos
Tic-Tac-Toe, Amőba és egyéb állatok.
[Thesis] (Unpublished)

Győri István
Líneáris konvolúciós típusú integrálegyenletek megoldásairól.
[Thesis] (Unpublished)

Gévay Gábor
Perfekt 4-politópok konstrukciója és osztályozása.
[Thesis] (Unpublished)

H

Hajgató Tamás
Partial iteration theories.
[Thesis] (Unpublished)

Hantos Norbert
Reconstruction, Enumeration, and Examination of Binary Images with Prior Information.
[Thesis] (Unpublished)

Hartmann Miklós
Ortodox félcsoportok és szemidirekt szorzatok.
[Thesis] (Unpublished)

Hegedűs Jenő
Retardált differenciálegyenletre vonatkozó peremérték-probléma kétoldali iterációs vizsgálatáról.
[Thesis] (Unpublished)

Hegyi Ferenc
A valószínűség fogalmáról.
[Thesis] (Unpublished)

Hodován Renáta
Fuzz Testing and Test Case Reduction.
[Thesis] (Unpublished)

Holló Csaba
Hálózati folyamatok szintézise.
[Thesis] (Unpublished)

Honarmandi Shandiz Amin
Improvements of Silent Speech Interface Algorithms.
[Thesis]

Horváth Lajos
Becsült paraméterű empírikus folyamatok és transzformációik.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Péter
The ‘gas of circles’ model and its application to tree crown extraction.
[Thesis] (Unpublished)

Huhn András
Gyengén disztributív hálók.
[Thesis] (Unpublished)

Hussain Abrar
The Applicability of Fuzzy Theory in Machine Learning.
[Thesis]

Hócza András
A magyar nyelv automatikus szintaktikai elemzése szabályalapú gépi tanulási technikák alkalmazásával.
[Thesis] (Unpublished)

I

Ibrahim Mahmoud Abdalla Ali
Threshold dynamics in mathematical models for mosquito- and rodent-borne diseases with seasonality.
[Thesis]

Imreh Csanád
Combinatorial algorithms for the PNS and online scheduling problems.
[Thesis] (Unpublished)

Iván Szabolcs
Logic and tree automata.
[Thesis] (Unpublished)

J

Jenei Árpád
Kétváltozós periodikus függvények Fourier- és konjugált sorainak konvergenciája.
[Thesis] (Unpublished)

Juhos István
Quotient and Power methods for the Graph Colouring Problem.
[Thesis] (Unpublished)

Juhász Rozália
Geometriai Ramsey tételek.
[Thesis] (Unpublished)

K

Kardos Péter
Topológia-megőrző képműveletek és a vékonyítás új módszerei.
[Thesis] (Unpublished)

Karsai János
Bizonyos másodrendű nem-lineáris differenciálegyenletek megoldásainak aszimptotikus viselkedéséről.
[Thesis] (Unpublished)

Katona Endre
Sejtprocesszorok programozásának matematikai alapjai.
[Thesis] (Unpublished)

Katonáné Horváth Eszter
Lattices and invariants.
[Thesis] (Unpublished)

Katz Sándor
A függvényfogalom bevezetése a középiskolában.
[Thesis] (Unpublished)

Kevei Péter
Szemistabilis eloszlások geometriai parciális vonzástartományából vett véletlen változók lineáris kombinációi.
[Thesis] (Unpublished)

Kincses János
Konvex halmazok Helly dimenziójáról.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss Zoltán
A Pixel-based Discrete Tomographic Technique and Its Applications.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss Ákos
Program code analysis and manipulation.
[Thesis] (Unpublished)

Klincsik Mihály
Differenciálegyenletek stabilitásvizsgálata Banach terekben a második generális kitevő segítségével.
[Thesis] (Unpublished)

Klukovits Lajos
Univerzális algebrák Abel- és Hamilton-féle primitív osztályairól.
[Thesis] (Unpublished)

Knipl Diána
Transmission dynamics of infectious diseases on transportation networks.
[Thesis] (Unpublished)

Kocsor András
Kernel-based feature extraction and speech technology applications.
[Thesis] (Unpublished)

Komlósi Sándor
Tételek Neumann-algebrák bizonyos konvex részhalmazairól.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Tibor
Leszálló fatranszformációk kompozíciójának indukálhatósága.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács György
Noise Robust Automatic Speech Recognition Based on Spectro-Temporal Techniques.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács István
Some algebraic methods in finite geometry and graph theory.
[Thesis] (Unpublished)

Kozma József
Lokális differenciálható loopok és kanonikus koordináta - rendszereik.
[Thesis] (Unpublished)

Kozma József László
Geometriák karakterizálása projektív-metrikus terekben.
[Thesis] (Unpublished)

Koós Krisztián
Energy Minimization Algorithms for Image-Guided Automatic Patch Clamp Systems.
[Thesis] (Unpublished)

Krisztin Tibor
Retardált típusú funkcionál differenciálegyenletek megoldásainak aszimptotikus viselkedéséről.
[Thesis] (Unpublished)

Krizsán Lívia
Kettős trigonometrikus sorok összegfüggvényének simasága, Riemann szummálhatósága és integrálok Lebesgue szummálhatósága.
[Thesis] (Unpublished)

Krész Miklós
Soliton automata: a computational model on the principle of graph matchings.
[Thesis] (Unpublished)

Kuba Attila
A két vetületből történő rekonstrukció algoritmusai.
[Thesis] (Unpublished)

Kunos Ádám
On Two Problems Concerning Partially Ordered Sets.
[Thesis]

Kunosné Nedényi Fanni
On the aggregation of branching processes.
[Thesis]

Kádár István
Symbolic Execution for Runtime Error Detection and Investigation of Refactoring Activities Based on a New Dataset.
[Thesis] (Unpublished)

Kátai-Urbán Kamilla
Kombinatorikus teljesen 0-egyszerű félcsoportok és szabad spektrum.
[Thesis] (Unpublished)

Kérchy László
P-gyenge kontrakciók.
[Thesis] (Unpublished)

Kórus Péter
Egyszeres és kétszeres szinuszsorok és -integrálok egyenletes konvergenciája.
[Thesis] (Unpublished)

Kószó Dávid
Weighted Tree Generating Regular Systems and Crisp-Determinization of Weighted Tree Automata.
[Thesis]

Körmendi Kristóf
Estimation of the offspring means for critical 2-type Galton-Watson processes with immigration.
[Thesis] (Unpublished)

Kőrösi Gábor
Machine Learning based analysis of users’ online behaviour.
[Thesis]

L

Lengvárszky Zsolt
A fixpont tulajdonság egy általánosítása.
[Thesis] (Unpublished)

Lengyel Imre
A darabolási feladatok és a megoldásukra alkalmazott módszerek áttekintése.
[Thesis] (Unpublished)

Lenkehegyi Attila
Rendezett algebrák disztributív bővítései.
[Thesis] (Unpublished)

London András
Complex network models, graph mining and information extraction from real-world systems.
[Thesis] (Unpublished)

Léka Zoltán
On Stability Conditions of Operator Semigroups.
[Thesis] (Unpublished)

Lévai Balázs L.
Design and Development of Global Optimization Methods with Applications.
[Thesis] (Unpublished)

M

Mahdi Ahmed Mohsin
Conical Curves in Constant Curvature Planes.
[Thesis]

Markót Mihály Csaba
Garantált megbízhatóságú globális optimalizálási módszerek továbbfejlesztése korlátozásos feladatokra és alkalmazásuk körpakolási feladatok megoldása esetén.
[Thesis] (Unpublished)

Marzban Sadegh
Hybrid PDE-ABM models: from oncology to virology.
[Thesis]

Maróti Attila
Orders, Conjugacy Classes, and Coverings of Permutation Groups.
[Thesis] (Unpublished)

Maróti Miklós
Decidability in algebra.
[Thesis] (Unpublished)

Megyeri István
Applications of Adversarial Robustness Analysis in Machine Learning.
[Thesis]

Megyesi Zoltán
Limit theorems for sums and maxima from domains of geometric partial attraction of semistable and max-semistable laws.
[Thesis] (Unpublished)

Mezőfi Dávid Csaba
Constructions, classifications and embeddings of abstract unitals.
[Thesis]

Molnár István
Pozitív egész kitevőjű hatványösszegekről. Történeti és módszertani áttekintés.
[Thesis] (Unpublished)

Muqbel Khalil Ahmad Moh'd
Optimal Interventions for Epidemic Outbreaks.
[Thesis]

Muszka Dániel
Matematikai, matematikai logikai és kibernetikai módszerek alkalmazása a gépjárműközlekedés néhány problémájára.
[Thesis] (Unpublished)

Muzamel Loránd
Pebble macro tree transducers with strong pebble handling.
[Thesis] (Unpublished)

Máder Attila
Számítógéppel segített felfedeztetés-központú matematikaoktatás.
[Thesis] (Unpublished)

Mágoriné Huhn Ágnes
Számítógépes szemléltetés az analízis oktatásában.
[Thesis] (Unpublished)

Máté Eörs
Az additív számelméleti függvények és a logaritmus függvény kapcsolata.
[Thesis] (Unpublished)

Mészáros Viola
Extremal problems on planar point sets.
[Thesis] (Unpublished)

N

Nagy Péter Tibor
Weyl terek ekvivalenciája és izometrikus transzformációi.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Antal
Diszkrét tomográfiai és PACS képfeldolgozó rendszerek.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Béla
Asymptotic Bernstein type inequalities.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Csaba
Evaluating optimization and reverse engineering techniques on data-intensive systems.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Gábor
Rácsséták bijektív leszámlálása.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Gábor Péter
Bol-tükrözések alkalmazásai.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Örs
A reprezentációváltás mint problémamegoldási stratégia taníthatóságáról.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy-György Judit
Online algorithms for combinatorial problems.
[Thesis] (Unpublished)

Nah Kyeongah
Malaria dynamics with long latent period in hosts.
[Thesis] (Unpublished)

Nyúl László G.
Novel MR image analysis strategies: applications in multiple sclerosis.
[Thesis] (Unpublished)

Németh József
A Hardy-Littlewood-féle egyenlőtlenség általánosításai.
[Thesis] (Unpublished)

Németh Gábor
Topológia-megőrző vékonyító algoritmusok tervezése és vázközelítések kvantitatív összehasonlítása.
[Thesis] (Unpublished)

Németh József
Geometric and Visual Reconstruction of Binary Shapes.
[Thesis] (Unpublished)

Németh Zoltán
A Cesaro módszer általánosításai és alkalmazásai.
[Thesis] (Unpublished)

Németh L. Zoltán
Higher Dimensional Automata.
[Thesis] (Unpublished)

Névai G. Pál
Az ekvidisztáns csomópontokon alapuló trigonometrikus interpolációról.
[Thesis] (Unpublished)

O

Oluoch Lillian Achola
Limit laws of weighted power sums of extreme values and Statistical analysis of partition lattices.
[Thesis]

Ormándi Róbert
Applications of Support Vector-Based Learning.
[Thesis] (Unpublished)

Osztényi József
Multikromatikus számokra vonatkozó topologikus alsókorlát tételek.
[Thesis] (Unpublished)

Osztényiné Krauczi Éva
Eloszláscsaládokhoz való illeszkedés vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

P

Palágyi Kálmán
Vékonyító algoritmusok 3D képekre.
[Thesis] (Unpublished)

Palágyi Zoltán
Az AL2H2, GA2H2, GE2H2 molekulák vizsgálata elméleti módszerekkel, az elektronkorreláció figyelembevételével.
[Thesis] (Unpublished)

Pintér Klára
A matematikai problémamegoldás és problémaalkotás tanításáról.
[Thesis] (Unpublished)

Piros Mihály
Egy féllíneáris differenciálegyenlet vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Puskás Albert
A FORTRAN-PZ programozási nyelv.
[Thesis] (Unpublished)

Puskás Csaba
Automaták félcsoportjairól.
[Thesis] (Unpublished)

Pál László
Global optimization algorithms for bound constrained problems.
[Thesis] (Unpublished)

Péics Hajnalka
Asymptotic behavior of solutions of difference equations with continuous time.
[Thesis] (Unpublished)

Péntek Kálmán
Az En n-dimenziós euklideszi terek szabályos politópjai.
[Thesis] (Unpublished)

Pósfai Anna
Approximation Theorems Related to the Coupon Collector’s Problem.
[Thesis] (Unpublished)

R

Ripco Sipos Elvira
Teaching geometry using computer visualization.
[Thesis] (Unpublished)

Ruff János
Links among finite geometries, graphs and groups.
[Thesis] (Unpublished)

Röst Gergely
Periodikus funkcionál-differenciálegyenletek bifurkációelmélete.
[Thesis] (Unpublished)

S

Samir Mohamed Mohamed Sallam
A numerical method for solving the equations of motion of an incompressible viscous fluid.
[Thesis] (Unpublished)

Schrettner Lajos
Framework applications for parallel computers.
[Thesis] (Unpublished)

Skublics Benedek
Modular and semimodular lattices.
[Thesis] (Unpublished)

Solymosi Tamás
Nemkompenzatórikus preferencia-struktúrák és súlyozások.
[Thesis] (Unpublished)

Stachó László
Euklidesi térbeli paralleltartományok geometriai mértékelméleti szempontból.
[Thesis] (Unpublished)

Steiner Tibor
Konstans görbületű szakaszosan kúpos felületek.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó László
Univerzális algebrák kísérő strukturáiról.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Zoltán
Finsler-triádokról és az érintőnyaláb Finsler-típusú líneáris összefüggéseiről.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Péter Gábor
Egybevágó körök pakolásai négyzetben-korlátok, ismétlődő minták és minimálpolinomok.
[Thesis] (Unpublished)

Szakács Nóra
F-inverse covers of E-unitary inverse monoids.
[Thesis] (Unpublished)

Szalai Attila
Asymptotic behaviour of Hilbert space contractions.
[Thesis] (Unpublished)

Szalay István
Ortogonális függvénysorok általánosított abszolút Cesaro szummálhatóságáról.
[Thesis] (Unpublished)

Szarvas György
Feature Engineering for Domain Independent Named Entity Recognition and Biomedical Text Mining Applications.
[Thesis] (Unpublished)

Szederkényi Antal
Egy homogén algebra vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Szekeres István
Az ember által felvett információ mérése a szubjektív valószínűségeloszlás megváltozása alapján.
[Thesis] (Unpublished)

Szendrei Ágnes
Modulusok idempotens reduktjain teljesülő azonosságokról.
[Thesis] (Unpublished)

Szentimrey Tamás
Empirikus idősorok statisztikai trendvizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Szepesvári Csaba
Static and dynamic aspects of optimal sequential decision making.
[Thesis] (Unpublished)

Szijártó András Lajos
Húrrezgések megfigyelési problémáinak vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Szilassi Lajos
Páronként szomszédos lapokkal határolt poliéderek.
[Thesis] (Unpublished)

Szilágyi Gyöngyi
Dependency analysis and learning methods of declarative languages.
[Thesis] (Unpublished)

Székely Zoltán
Koműveletek algebrai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Székely László
Lépcsősfüggvény-együtthatós másodrendű differenciálegyenletek stabilitásáról.
[Thesis] (Unpublished)

Szörényi Balázs
Learnability and Characterization Results for Classes of Boolean Functions.
[Thesis] (Unpublished)

Szőke Gábor
Fighting Software Erosion with Automated Refactoring.
[Thesis] (Unpublished)

Szűcs Gábor
Approximations of empirical processes.
[Thesis] (Unpublished)

Sáfár Zoltán
Kétváltozós periodikus függvények, általánosított Lipschitz és Zygmund osztályok.
[Thesis] (Unpublished)

Sárkány Ernő
Önreprodukáló automaták.
[Thesis] (Unpublished)

T

T. Szabó Tamás
Change detection problems in branching processes.
[Thesis] (Unpublished)

Takách Géza
Kísérőhálók tulajdonságai.
[Thesis] (Unpublished)

Tarján Klára
Összetett vegyipari rendszermodellek gráfelméleten alapuló dekompozíciós módszere.
[Thesis] (Unpublished)

Tekeli Tamás
Modelling and optimizing testing strategies for epidemic outbreaks.
[Thesis]

Terjéki József
Funkcionál differenciálegyenletek megoldásainak stabilitási tulajdonságairól.
[Thesis] (Unpublished)

Totik Vilmos
Az erős szummációról és approximációról.
[Thesis] (Unpublished)

Toókos Ferenc
Smoothness of Green's functions and density of sets.
[Thesis] (Unpublished)

Turi László
Interpolációelméleti vizsgálatok.
[Thesis] (Unpublished)

Turán György
Gráf-tulajdonságok lokális felismerhetőségéről és definiálhatóságáról.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth László
Posterior-based speech models and their application to Hungarian speech recognition.
[Thesis] (Unpublished)

V

Varga Antal
Hatékony eljárás Boole-függvények irredundáns normálformáinak előállítására.
[Thesis] (Unpublished)

Varga László
Information Content of Projections and Reconstruction of Objects in Discrete Tomography.
[Thesis] (Unpublished)

Varga Tamás
Ortogonális polinomok zérushelyei és Christoffel-függvények.
[Thesis] (Unpublished)

Vas Zoltán
A Fuzzy halmazok elméletének mértékelméleti és logikai megalapozása és algebrai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Vas Gabriella
Periodic Orbits and Global Dynamics for Delay Differential Equations.
[Thesis] (Unpublished)

Veres Antal
Absolute convergence of double trigonometric Fourier series and Walsh-Fourier Series.
[Thesis] (Unpublished)

Vermes Domokos
Markov folyamatok optimális irányításáról.
[Thesis] (Unpublished)

Vicsek Tamásné Strehó Mária
Vizsgálatok a kezdeti érték problémák numerikus megoldásával kapcsolatban.
[Thesis] (Unpublished)

Viharos László
Extrémális és intermediális statisztikák lineáris kombinációinak határeloszlásai.
[Thesis] (Unpublished)

Viharos László
Extrémális és intermediális statisztikák lineáris kombinációinak határeloszlásai : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Vinkó Tamás
Globális optimalizálási módszerek továbbfejlesztése, tesztelése és alkalmazása atomklaszter feladatokra.
[Thesis] (Unpublished)

Virágh János
Felszálló faautomaták.
[Thesis] (Unpublished)

Vizi Zsolt
Pairwise models for non-Markovian epidemics on networks.
[Thesis] (Unpublished)

Vágvölgyi Sándor
Felszálló fatranszformációk kompozíciói.
[Thesis] (Unpublished)

Vágvölgyi Sándor
Reguláris szűkítésű determinisztikus top-down fatranszformátorok : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Vármonostori Endre
Reláció-mintaalgebrák függvényteljessége.
[Thesis] (Unpublished)

Vármonostory Endre
Mintafüggvények funkcionális teljessége.
[Thesis] (Unpublished)

Vásárhelyi Bálint Márk
Trees and graph packing.
[Thesis] (Unpublished)

Vígh Viktor
Konvex testek közelítése politópokkal.
[Thesis] (Unpublished)

W

Waldhauser Tamás
Minimal clones.
[Thesis] (Unpublished)

Wiegand Teodóra
A hiperbolikus sík egy analitikus modellje és alkalmazása.
[Thesis] (Unpublished)

Z

Zarnócz Tamás
Convex and Discrete Geometrical Problems on the Sphere.
[Thesis] (Unpublished)

Zavalnij Bogdan
The k-Clique Problem Usage, Modeling Expressivity, Serial and Massively Parallel Algorithms.
[Thesis] (Unpublished)

É

Ésik Zoltán
Eldönthetőségi kérdések a fatranszformációk körében.
[Thesis] (Unpublished)

This list was generated on 2023. november 28. 14:56:50 CET.