Items where Year is 2017

Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | Á | É
Number of items: 175.

A

Alrawashdedh Waddah
Dispute Resolution Mechanisms and Trademark Cybersquatting. In ccTLD, Old Style gTLD and New Style gTLD Systems. Comparative analysis of the US, EU and international approaches.
[Thesis] (Unpublished)

B

Balogh Ádám László
Extending the diagnostic value of capnography in ventilated patients.
[Thesis] (Unpublished)

Balázs János
Komplementer morfológiai és kémiai antropológiai vizsgálatok régi emberi maradványokon.
[Thesis] (Unpublished)

Bandura Gabriella
Littérature et cognition pour une approche autopoïétique des oeuvres de Michel Houellebecq, Éric Chevillard et Anne Garréta.
[Thesis] (Unpublished)

Bauer Márton
Relationship between micro-fracture network and karstification in recent (Mecsek) and paleokarst (Gomba) reservoirs.
[Thesis] (Unpublished)

Bencsik Ottó
Fonalas gombák másodlagosmetabolit-termelésének tanulmányozása.
[Thesis] (Unpublished)

Bere Zsófia
Live, optical experimental neuroimaging reveals variations of the cerebral blood flow response to ischemic spreading depolarization.
[Thesis] (Unpublished)

Berki Péter
Szervetlen fém-oxid alapú szén nanocső nanokompozitok előállítása és vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Berkovits Csaba
Yeast Microflora and Halitosis in Oral Squamous Cell Carcinoma- Two Microbiological Aspects of a Disease.
[Thesis] (Unpublished)

Bianchi-Rimay Tímea Anna
Genetic and environmental risk factors, informative subtypes and putative endophenotypes in major depressive disorder.
[Thesis] (Unpublished)

Bohner Bíborka
Kalciumiontartalmú csapadékok mintázatképződése.
[Thesis] (Unpublished)

Bor Andrea
Geriatric falls and risk factors.
[Thesis] (Unpublished)

Borsos Barbara Nikolett
A humán P53 fehérje transzkripció elongációban betöltött, eddig nem azonosított szerepének jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Buzás Zsuzsa
Testing the music reading skills of 10- to 14-year-old students.
[Thesis] (Unpublished)

Bán Attila
A telemedicina néhány földrajzi vonatkozása Magyarország példáján.
[Thesis] (Unpublished)

Bóta Judit
The effects of female sexual hormones on α1- and α2- adrenergic receptor subtypes in the pregnant rat myometrium.
[Thesis] (Unpublished)

C

Csendes Bálint
Hiperspektrális távérzékelési módszerek alkalmazhatósága tájvizsgálatokban.
[Thesis] (Unpublished)

Csábi József
Preparation of novel bioactive semi-synthetic ecdysteroid derivatives.
[Thesis] (Unpublished)

D

Dancs Ágnes
New peptide-type tripodal ligands and their metal complexes: Synthesis, thermodynamic and structural study, application in catalytic function.
[Thesis] (Unpublished)

Danka Tivadar
Orthogonal polynomials with respect to generalized Jacobi measures.
[Thesis] (Unpublished)

Deák Zoltán
A kényszer, az erőszak és a fenyegetés fogalma és jelentősége a magyar büntetőjogban.
[Thesis] (Unpublished)

Dobi Krisztina
Selection and testing of protein target focused compound libraries using chemoinformatics methods integrated with MTS biological assay.
[Thesis] (Unpublished)

Dobjánné Antal Elvira
A matematikai modellezés hatása nemlineáris optimalizálási feladatok megoldásának hatékonyságára.
[Thesis] (Unpublished)

E

Eitel Zsuzsa
Phenotypic and genotypic investigation of antibiotic resistance of clinical Bacteroides isolates.
[Thesis] (Unpublished)

Enyedi Márton Zsolt
A BRCA1 és BRCA2 gének tumorevolúcióban szerepet játszó mutációinak vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Erdeiné Kis Ágnes
Hidrofób szennyező anyagok biológiai lebontása, új oldószer toleráns baktériumok izolálása és jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

F

Fajt Anita
"Embernek maga Istenre való hagyása" Huszti Szabó István Paradicsomkertecskéje és Szenci Fekete István Lelki nyugosztaló órákja.
[Thesis] (Unpublished)

Faragó Csaba
Maintainability of Source Code and its Connection to Version Control History Metrics.
[Thesis] (Unpublished)

Farkas Zsuzsanna
Magánnyugdíj intézményének vizsgálata a közép-kelet európai országok tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

G

Galla Zsolt
Preparation of pharmaceutically important enantiomer components through lipase catalysed acylation and hydrolysis.
[Thesis] (Unpublished)

Geramipour Amir Mohammad
Electrophysiological properties and pharmacological modulation of several transmembrane ion currents in mammalian hearts.
[Thesis] (Unpublished)

Gerencsér Péter
A web 2.0 mint a net art neoavantgárdja - Folytonosságok és törésvonalak az internetes művészet diskurzusában.
[Thesis] (Unpublished)

Gottnek Mihály
Design and characterization of mucoadhesive hydroxypropyl cellulose oral films.
[Thesis] (Unpublished)

Grecsó Nóra
Investigation of Novel Cinchona Alkaloid-based Zwitterionic Chiral Stationary Phases in Cation- and Zwitterion-Exchange Modes.
[Thesis] (Unpublished)

Gurabi Zsolt
Cardiac electrophysiological effects of some drugs applied in the treatment of arrhythmias.
[Thesis] (Unpublished)

Gurka András Attila
L-aminosav-származékokkal és immobilizált oligopeptidekkel katalizált aszimmetrikus aldolreakciók sztereoszelektivitásának szabályozása.
[Thesis] (Unpublished)

Gábor Krisztina Mita
Genetic aspects of prevention in pediatric hematooncology.
[Thesis] (Unpublished)

Gácsi Attila
Néhány, hiperalkalikus körülmények között képződő Ca(II)-komplex oldategyensúlyainak és szerkezetének jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Gáspár Renáta
Novel approaches of pharmacological preconditioning: the role of biglycan and miRNAs.
[Thesis] (Unpublished)

Görbe Tamás Ferenc
Integrable many-body systems of Calogero-Ruijsenaars type.
[Thesis] (Unpublished)

H

Halmai Miklós
DNS reparációs és DNS hiba tolerancia folyamatokat befolyásoló PCNA mutánsok genetikai elemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Havasi Kálmán
Advances in the diagnostics and management of congenital heart diseases.
[Thesis] (Unpublished)

Hegedüs Zsófia
Molecular mimicry of conformationally diverse β-sheets by using α/β-peptide foldamers.
[Thesis] (Unpublished)

Hegedűs István
Gossip-Based Machine Learning in Fully Distributed Environments.
[Thesis] (Unpublished)

Himics László
Lumineszcencia centrumok kialakítása és spektrális jellemzése nanogyémántban.
[Thesis] (Unpublished)

Holovicz Attila
Posch Jenő filozófiája.
[Thesis] (Unpublished)

Hornung Ákos
Human immunosuppressive protein, galectin-1 emerges as a novel regulatory factor in autoimmune disorders.
[Thesis] (Unpublished)

J

Janurik Boglárka
Erzya–Russian bilingual discourse: A structural analysis of intrasentential code-switching patterns.
[Thesis] (Unpublished)

Josifovska Natasha
Ex vivo adherent cultures for ocular disease modeling, characterisation and inflammation studies.
[Thesis] (Unpublished)

Juhász Viktor
Testing novel pharmacological strategies for the management of atrial fibrillation in a large animal experimental model.
[Thesis] (Unpublished)

Juhász Zoltán
Evaluation of the Hungarian ambulatory antibacterial use in urinary tract infections with different methods.
[Thesis] (Unpublished)

K

Kalapis Dorottya
A felgyorsult fehérje körforgás szerepe a transzlációs hibákkal szembeni alkalmazkodási folyamatokban.
[Thesis] (Unpublished)

Kappel Péter
Integrationsgrad vorangestellter Adverbialsätze im Neuhochdeutschen (1650–2000).
[Thesis] (Unpublished)

Kaprinay Gizella Zsófia
Az ezerarcú egyesület - Az egyesület hazai szabályozása, annak dilemmái.
[Thesis] (Unpublished)

Kata Diána
Morphological, functional and immunomodulatory effects of rosuvastatin and aspirin in cultured microglial cells.
[Thesis] (Unpublished)

Katona Gábor
Formulation of microcomposites and pastilles using spray-drying and melt technology.
[Thesis] (Unpublished)

Kerekes Erika Beáta
Illóolajok hatása élelmiszeriparban előforduló mikroorganizmusok biofilmképzésére és sejt-sejt közötti kommunikációjára.
[Thesis] (Unpublished)

Kis Mariann
Fotoszintetikus baktériumok szerveződési és működési válaszai a környezeti kihívásokra.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss Krisztina
Peroxynitrite - matrix metalloproteinase and erythropoietin receptor signaling pathways in ischemic heart disease.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss Márton
Emésztőrendszeri diszfunkció és humorális immunválasz kapcsolata IV-es típusú kollagén mutációkkal Drosophilában.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss Tivadar
Phytochemical, pharmacological and toxicological studies of alkaloid- and sesquiterpene lactone-containing medicinal plants.
[Thesis] (Unpublished)

Kisvári Gábor
The effect of acute simvastatin administration on the ischaemia and reperfusion-induced ventricular arrhythmias in anesthetized dogs.
[Thesis] (Unpublished)

Kocsis Tamás
Glycogen distribution and metabolic alterations in the hypermuscular, myostatin mutant compact mice.
[Thesis] (Unpublished)

Korponyai Csilla
The role of polyols and amino acids in the maintenance of homeostasis in the skin.
[Thesis] (Unpublished)

Kotogán Alexandra
Járomspórás gombák extracelluláris lipázainak vizsgálata: enzimtermelés, hidrolitikus és szintetikus reakciók jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Attila
A turisztikai klímapotenciál értékelése eredeti, valamint továbbfejlesztett és a magyar lakossághoz adaptált eszközökkel.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Dávid
Arany és ezüst nanorészecskék sejtbiológiai hatásainak vizsgálata p53 deficiens rákos sejtekben és tumor metasztázis modellben.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Gyula
Characterization of new antinociceptive ligands in rat model: preclinical studies.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Judit
Comparative study of salt stress-induced physiological and molecular responses in tomato (Solanum lycopersicum L.).
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Krisztina
Fenilkarbamid vegyületek lebontása vizes közegben ionizáló sugárzással.
[Thesis] (Unpublished)

Kozma Gábor
Nanoszerkezetek mechanokémiai előállítása és módosítási lehetőségeinek vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Kui Balázs
The utilization of animal models in investigation of the pathomechanism of acute pancreatitis.
[Thesis] (Unpublished)

Kun Emma
Szupernagy tömegű fekete lyuk kettősökre utaló jelek rádió-hangos aktív galaxismagok jeteiben.
[Thesis] (Unpublished)

Kurgyis Zsuzsanna
Tumor cells can adopt the phenotype of stromal cells by cell fusion.
[Thesis] (Unpublished)

Kékes Szabó Marietta
Észlelési és tárgyhasználati sajátosságok autizmusban, a tipikus fejlődéssel összevetve.
[Thesis] (Unpublished)

Kőhalmi Péter
Erdély Miklós montázs-teóriája a bölcseleti hagyomány tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

L

Laczi Krisztián
Szénhidrogén bontó Rhodococcus erythropolis törzsek funkcionális genomikai analízise és biotechnológiai alkalmazása.
[Thesis] (Unpublished)

Lakatos Gábor
Complex clinical evaluation of pancreatic cancer. The role of registries in data analysis of malignant diseases.
[Thesis] (Unpublished)

Legeza Dénes István
„Egyszer mindenkorra és örökáron” A szerzői jog és forgalomképessége Magyarországon a reformkortól 1952-ig.
[Thesis] (Unpublished)

Legány Nóra
The investigation of lymphocyte activation processes and an inflammatory biomarker in autoimmune connective tissue diseases.
[Thesis] (Unpublished)

Lennert József
A visegrádi országok vidéki újrastrukturálódásának néhány társadalomföldrajzi aspektusa.
[Thesis] (Unpublished)

Lukács Melinda
Effect of a novel kynurenic acid derivate on a model of trigeminovascular activation induced by chemical stimulation of rat dura mater.
[Thesis] (Unpublished)

László Anna
Longitudinal studies: repeated measurements and trends on biomedical data.
[Thesis] (Unpublished)

M

Major Balázs
Phase and polarization changes of pulsed Gaussian beams during focusing and propagation.
[Thesis] (Unpublished)

Major Lenke
Egy környezeti nevelési program beillesztésének kísérlete a szerbiai alsó tagozatos oktatásba, tanítóképzős hallgatók bevonásával.
[Thesis] (Unpublished)

Maléth Ágnes
I. Károly és a pápaság kapcsolata (1301-1342).
[Thesis] (Unpublished)

Marton Annamária
A melanoma lehetséges terápiás célpontjainak vizsgálata: az NF-κB jelátviteli útvonal gátlása és a melanoma sejtek termelte exoszómák immunmoduláló hatásának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Martus Bettina Szandra
Munkahelyteremtés vagy növekedés? A munkahelyteremtés nélküli növekedés vizsgálata az OECD országokban.
[Thesis] (Unpublished)

Medgyesi Konstantin
Demokrácia-diskurzus(ok) Magyarországon az 1945 és 1949 közötti időszakban és időszakról.
[Thesis] (Unpublished)

Menyhárt Ákos
The impact of aging on spreading depolarization in the intact and ischemic rat brain.
[Thesis] (Unpublished)

Misi Dávid
Magyarországi erdeifenyő állományok komplex dendroklimatológiai elemzése az elmúlt 100 év klímaváltozásának tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár András
Alapjogi aktivizmus a Supreme Court gazdaságszabályozási tárgyú ügyeiben (1890-1937).
[Thesis] (Unpublished)

Mészáros András Tamás
Methane bioactivity and interactions with other biological gases.
[Thesis] (Unpublished)

Mészáros János
Adatvédelem a XXI. században és az internet világában.
[Thesis] (Unpublished)

Mótyán Gergő
Szteránvázhoz kondenzált öttagú heterociklusos vegyületek szintézise.
[Thesis] (Unpublished)

N

Nagy Georgina
A független Algéria első évtizede és a magyar kapcsolat, 1962–1971.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Zsófia
Characterization of different aspects of selective NCX inhibition in the heart: from inotropy to arrhythmias.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy-Grócz Gábor
The role of endocannabinoid and kynurenine systems in the pathomechanism of migraine: animal experimental data.
[Thesis] (Unpublished)

Nagymihály Marianna
Ploidy-dependent changes in the epigenome of symbiotic cells correlate with specific patterns of gene expression.
[Thesis] (Unpublished)

Nagymihály Richárd
Isolation, Cultivation And Phenotypization Of Human Corneal Stroma And Endothelial Cells–Implications For Tissue Engineering And Transplantation.
[Thesis] (Unpublished)

Neparáczki Endre Dávid
A honfoglalók genetikai származásának és rokonsági viszonyainak vizsgálata archeogenetikai módszerekkel.
[Thesis] (Unpublished)

Németh János
Molecular hydrogen affords neuroprotection in a new translational piglet model of hypoxic-ischemic encephalopathy.
[Thesis] (Unpublished)

Németh Márton Ferenc
Central venous oxygen saturation and venous to arterial carbon dioxide gap as resuscitation targets in hemorrhagic shock.
[Thesis] (Unpublished)

Németh Viola Luca
Assessment of memory and executive function in major neuropsychiatric disorders using eye-tracking and neuromodulation.
[Thesis] (Unpublished)

O

Oláh Péter
High-throughput transcriptomic analysis of Pseudorabies virus.
[Thesis] (Unpublished)

Orbán-Gyapai Orsolya
Pharmacological screening of Polygonaceae species and isolation of biologically active compounds from Rumex aquaticus L. and Rumex thyrsiflorus Fingerh.
[Thesis] (Unpublished)

Ország Gáborné
A hazai középiskolások pénzügyi kultúrájának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Oszlács Orsolya
Capsaicin-induced activation and chemical injury of nociceptive primary sensory neurons: the role of gangliosides in the pain system.
[Thesis] (Unpublished)

P

Palotás Zsolt
Bejek, korzárók és diplomaták - A Tuniszi Kormányzóság kapcsolatai a nyugat-európai országokkal és az Egyesült Államokkal, 1605-1830.
[Thesis] (Unpublished)

Patai Roland
Effect of elevated calcium level and calcium binding proteins in acute and chronic degeneration of motor neurons.
[Thesis] (Unpublished)

Patocskai Bence
Cellular mechanisms underlying the effects of cilostazol, milrinone, isoproterenol and ajmaline on electrographic and arrhythmic manifestations of early repolarization syndrome, and comparative analysis of the cardiac electrophysiological effects of the optical isomers of mexiletine.
[Thesis] (Unpublished)

Peksel Begüm Sahin
Sensing mechanisms and individuality of heat stress in mammalian cells.
[Thesis] (Unpublished)

Piukovics Klára
Epidemiology of most frequent infectious complications in immunocompromised patients: focusing on bacteraemia, CMV and HHV-6 infections in haematological patients, and following autologous stem cell transplantation.
[Thesis] (Unpublished)

Pongó Tamás
A cyber-megfélemlítés és a diákok véleménynyilvánítási szabadsága, különös tekintettel az USA jogrendszerére.
[Thesis] (Unpublished)

Pukancsik Dávid
Objective decision making between conventional and oncoplastic breast-conserving surgery or mastectomy with immediate breast reconstruction.
[Thesis] (Unpublished)

Páhi Zoltán
TAF10 fehérjék szerepe Drosophila melanogaster-ben.
[Thesis] (Unpublished)

Pál-Kovács Ramóna
Cartographie de la mémoire: pour une lecture géocritique de l’autobiographie de Michel Tremblay.
[Thesis] (Unpublished)

Pápa Zsuzsanna
Depolarizációs források és hatásuk vékonyrétegek spektroszkópiai ellipszometriai vizsgálatára.
[Thesis] (Unpublished)

Párducz László
Influence of bacterial infections on reproductive health.
[Thesis] (Unpublished)

Párniczky Andrea
Acute pancreatitis in adults and in children.
[Thesis] (Unpublished)

Póka Nándor
Transcriptome analysis of Pseudorabies virus reveals selective regulation of different kinetic classes of genes.
[Thesis] (Unpublished)

Pósa Annamária
A Mycobacterium tuberculosis komplex archaikus DNS kimutatása emberi csontvázmaradványokból.
[Thesis] (Unpublished)

R

Rembeczki Eszter
Szubjektivitás és interszubjektivitás Descartes-nál. Az én- és a személyiségfelfogás problémái.
[Thesis] (Unpublished)

Rokszin Adrienn Aranka
A vizuális kategorizáció idegrendszeri hátterének vizsgálata 7-15 éves tipikus fejlődésű gyermekek, felnőttek, illetve fejlődési diszlexiások körében.
[Thesis] (Unpublished)

Roósz Gergő
Non-equilibrium dynamics of one-dimensional isolated quantum systems.
[Thesis] (Unpublished)

Rónavári Andrea
Vas és ezüst nanorészecskék környezetbarát előállítása és alkalmazásának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Rónay Zoltán
Egyéni és testületi felelősség a felsőoktatási intézmények vezetésében.
[Thesis] (Unpublished)

S

Samavati Reza
Kynurenic acid and it’s amide analogue might be possible drug candidates for controlling the activity of opioid system.
[Thesis] (Unpublished)

Sarkady Ildikó
Stratégiák és jogalkotás. A hazai média- és a kapcsolódó szerzői jogi szabályozás elmúlt tíz éve.
[Thesis] (Unpublished)

Schwéger Szabina
Eastern Palearctic oak cynipid inquilines (Hymenoptera: Cynipidae: Synergini) and associated gallwasps (Hymenoptera: Cynipidae: Cynipini).
[Thesis] (Unpublished)

Sebestyén Petra
Biotechnological potential of an isolated and a known green microalgal strain and their cultivation in biofilm based reactors.
[Thesis] (Unpublished)

Siket Judit
A helyi, területi önkormányzatok közigazgatási autonómiája Magyarországon. Történeti és nemzetközi kitekintéssel, figyelemmel a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájára.
[Thesis] (Unpublished)

Simonka Zsolt
Minimally invasive surgical procedures in the treatment of Barrett's esophagus.
[Thesis] (Unpublished)

Skultéti Ágnes
Complex characterisation of Mecsekalja Zone using single quartz grains of drill cuttings from Sztl-1 well.
[Thesis] (Unpublished)

Sulyok Márton
Magánszféravédelem a tisztességes eljárásban – Az alapjogsértő bizonyítás összehasonlító alkotmányjogi vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Sulák Adrienn
Genetic investigations on rare monogenic diseases.
[Thesis] (Unpublished)

Szabados Márton
Réteges kettős hidroxidok előállítása ultrahang besugárzással segített mechanokémiai módszerrel.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó István Zoltán
Neuromancia - A technika kérdése William Gibson regényeiben, esszéiben és költészetében.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Renáta
Az ösztrogénhiány, elhízás és a szabadidős testmozgás hatásának vizsgálata állatkísérletes modellekben.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Attila
Egészségfejlesztés és versenyzők felkészítése pozitív pszichológia alkalmazásával.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó-Balogh Virág
Kognitív funkciók autizmusban.
[Thesis] (Unpublished)

Szakács Júlia
Study of the effects of the ghrelin-associated peptide obestatin on stress-related behaviors.
[Thesis] (Unpublished)

Szappanos Balázs
Génkölcsönhatások és evolúciós újítások vizsgálata anyagcsere-hálózati megközelítéssel.
[Thesis] (Unpublished)

Szatmári Gábor
Geostatisztikai megközelítésen alapuló digitális talajtérképezési és mintavétel optimalizációs módszertan kialakítása valamint alkalmazása különböző léptékekben.
[Thesis] (Unpublished)

Szentesi Andrea
New Research Trends in Gastroenterology: pancreatitis is in Danger.
[Thesis] (Unpublished)

Szlávicz Eszter
Investigations on mRNA maturation disturbancies in the pathogenesis of psoriasis.
[Thesis] (Unpublished)

Szél Borbála
Complex infection control strategies at the neonatal intensive care unit with a special focus on hand hygiene.
[Thesis] (Unpublished)

T

T. Szabó Tamás
Change detection problems in branching processes.
[Thesis] (Unpublished)

Takáts István
Il senso della storia e il ruolo della Provvidenza in Jacques-Bénigne Bossuet.
[Thesis] (Unpublished)

Tamási Anna Éva
A veszprémi és a székesfehérvári szentszékek törvénykezési gyakorlata házassági perekben 1850-1920 - A kánoni házasságjog eljárási intézményeinek fejlődése, figyelemmel a szekularizált állami házassági jog rendelkezéseire.
[Thesis] (Unpublished)

Tripolszki Kornélia
Genetic investigations in Hungarian patients affected by amyotrophic lateral sclerosis.
[Thesis] (Unpublished)

Trásy Domonkos
Early procalcitonin kinetics and adequate empiric antibiotic therapy in critically ill.
[Thesis] (Unpublished)

Tánczos Krisztián
Macro-hemodynamic targets and hemostatic effects of fluid resuscitation during experimental hemorrhagic shock.
[Thesis] (Unpublished)

Tímár Edit
Megváltoztatott szekvenciaspecifitású DNS metiltranszferázok létrehozása és vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Andrea
Elmozduló jelentések - A feminista irodalomkritika fogalmainak újragondolása az Éjszakai állatkert és a Szomjas oázis recepciójának tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Barbara
Bioactive secondary metabolites from Juncaceae species.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Mariann
Az etanol katalitikus átalakítása hordozós Rh katalizátorokon.
[Thesis] (Unpublished)

Tölgyesi Csaba
Gyepközösségek közötti ökotonok dinamikája egyirányú és fluktuáló vízállapot-változások mellett.
[Thesis] (Unpublished)

Túri Tamás
Prédikáció, egzegézis és protestáns hagyomány: Unitárius Apokalipszis-kommentárok Erdélyben (16–18. század).
[Thesis] (Unpublished)

U

Urbánné Mező Júlia Veronika
Az ifjúsági munkanélküliség kihívásai az Európai Unióban.
[Thesis] (Unpublished)

V

Vajda Krisztina
TiO2 -C kompozitok szerkezetének és fotokatalitikus tulajdonságainak vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Varga Dániel Péter
Az akut L-kinurenin szulfát kezelés magatartási, szövettani és keringési hatásainak komplex vizsgálata C57Bl/6j egér törzsben.
[Thesis] (Unpublished)

Varga Gábor
Átmenetifém-aminosav komplex–CaAl-réteges kettős hidroxid kompozitok készítése, szerkezetvizsgálatuk és katalitikus alkalmazásaik.
[Thesis] (Unpublished)

Vass Gábor
Modification of classic reconstructive techniques and evaluation of new esthetic methods in terms of the expectations of modern oto-rhino-laryngology and head-neck surgery.
[Thesis] (Unpublished)

Vedelek Balázs
A Drosophila telomer védelmét szolgáló fehérjék fajképzésben betöltött lehetséges szerepének vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Vedelek Viktor
A Drosophila melanogaster poszt-meiotikus spermatogenezisében szerepet játszó gének vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Veres Gábor
HPLC method optimization for the preclinical and clinical assessment of neurological disorders.
[Thesis] (Unpublished)

Veres Gábor
The application of HPLC methods for the preclinical and clinical assessment of neurological disorders.
[Thesis] (Unpublished)

Vida Beáta
A karthauzi rend története a középkori Magyar Királyság területén - A néma barátok megtelepedése és berendezkedése.
[Thesis] (Unpublished)

Vizi Zsolt
Pairwise models for non-Markovian epidemics on networks.
[Thesis] (Unpublished)

Vizvári Eszter
Role of transmembrane chloride transporters in the fluid secretion of lacrimal gland duct cells.
[Thesis] (Unpublished)

Z

Zeman Ferenc
Politikai küzdelmek és közéleti mozgalmak Hódmezővásárhelyen a Horthy-korszakban.
[Thesis] (Unpublished)

Zóka Johanna
Biológiailag aktív konjugátumok szintézise módosított ösztrán vázon.
[Thesis] (Unpublished)

Á

Ábel Marietta
Mezőgazdasági hulladékok hasznosításának és az alkalmazott enzim visszanyerésének lehetőségei.
[Thesis] (Unpublished)

É

Éles Árpád
Ketten a képen. Közelítések Paul Klee intermediális poétikájához Tandori Dezső költészetén keresztül.
[Thesis] (Unpublished)

This list was generated on 2023. december 2. 04:17:13 CET.