Items where Year is 2014

Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z | Á | É | Ö
Number of items: 204.

A

Abdel-Salam Mohamed Abdallah
Az egyiptomi-magyar kapcsolatok a két világháború közötti időszakban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Ambrus Nóra
Levosimendan has a prolonged antispasmodic effect in isolated human radial artery bypass grafts and inhibits thrombin-induced aggregation of human platelets in vitro.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Antal Márk Ádám
Research and education in the battle against tobacco-related oral diseases: two examples from a dental school.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Antoskiv Galina
Милятино евангелие – источник изучения истории русского языка.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Aranyi Anita
Poliszacharid és ciklofruktán típusú királis állófázisok alkalmazása enantiomerek elválasztására.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

B

Bacsa Éva
Az egyéni különbségek szerepe a hallás utáni szövegértés fejlődésében a korai nyelvtanulás időszakában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Balogh Emeric
Macroscopic study and control of high-order harmonic and attosecond pulse generation in noble gases.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Balogh Emese Petra
The anti-chlamydial activity of defensin-like proteins.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Balogh Erzsébet
Language attitudes towards English accent varieties: Hungarian secondary school students' labeling, evaluating and commenting on foreign accented Englishes.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Berend Gábor
Machine Learning-based Extraction of Keyphrases and its Applications in Multiple Domains.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Beszédes Sándor
Szennyvíziszapok biológiai lebonthatóságának növelése mikrohullámú előkezeléssel.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Bindics János
A fitokrómok N-terminális régiójának szerepe a vörös és távoli vörös fény érzékelésében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Bohács Krisztina
Clinical applications of the modifiability model: Feuerstein’s mediated learning experience and the instrumental enrichment basic program.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Borcsa Botond Lajos
Investigations of diterpene alkaloids isolated from Aconitum anthora L. and A. moldavicum L., and of aconitine-derived lipo-alkaloids.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Borkovits Margit
Szociálisan hátrányos helyzetű tanulók mozgásprogramja táplálkozási szokásuk és a testnevelésben mutatott teljesítményük alapján.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Borza Sándor
Spin és elektron transzport különböző félvezető heterostruktúrákban mágneses és elektromos tér jelenlétében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Bíró Bernadett
Cselekvésneves szerkezetek a manysiban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

C

Cherepanova Maria
A stereocontrolled access to functionalized cispentacins and acyclic β2,3-amino acids through oxidative ring cleavage.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Csabafi Krisztina
Kisspeptin modulates the activity of the stress system and associated behaviours, the body temperature and nociception.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Csendes Zita
Redox-active bioinspired catalysts – syntheses, characterisation and an application.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Csibri Péter
Flickering illusion as a possible method for the investigation of the binding problem.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Csillag Kinga
Stereoselective synthesis of monoterpene-based 1,3-diamines and 3-amino-1,2-diols and their application in enantioselective transformations.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Csordás Gábor
Vérsejtleszármazási vonalak vizsgálata Drosophila melanogasterben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Csáti Anett
Distribution of signaling neurotransmitters and interaction in the sphenopalatine ganglion.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Cséby Géza
Gróf Festetics György helye a magyar művelődéstörténetben, különös tekintettel a Magyar Minerva könyvsorozatra és a Helikoni Ünnepségekre.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

D

Daraba Andreea
Def1 promotes polymerase exchange at stalled replication forks upon DNA damage.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Draskóczy Eszter
Metamorfózis, ovidiusi allúziók és az antitetikus struktúrák szerepe a Divina Commediában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Dudás László
Laterális feloldás és képminőség javítása vonalpásztázó tomográfiás optikai mikroszkópban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Dweik Diána
Non-medical factors in the background of Cesarean sections in South-East Hungary.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

F

Fazakas Csilla Tünde
Endothelial-melanoma cell interactions in the formation of brain metastases.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Fejes-Szabó Annamária
Modulatory effect of synthetic kynurenic acid derivatives on the nitroglycerin-induced trigeminal activation and sensitization in rats.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Fejős Andrea
European, Hungarian and Serbian models of fairness in consumer contracts and their application to consumer credit.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Fenyővári Zsolt
Az intézmények, a tulajdonjogok és a Pick.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Fábiánné Gyöngyössy Orsolya
Plébánia és társadalom : A római katolikus alsópapság és a laikus templomszolgák társadalmi szerepe Csongrádon a 19. század második felében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Fábri-Ördögh Lilla
Terápiás potenciállal rendelkező növényi szimbiotikus peptidek patogén gombákra gyakorolt hatásának és toxicitásának vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

G

Garab Dénes
Local and remote microcirculatory effects of transient ischemia of the lower extremities in rats.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Garab Ábel
Biológiai jelenségeket modellező késleltetett differenciál- és differenciaegyenletek vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Gerullis Holger
Autologous plasma coating - a new approach for improvement of the biocompatibility of mesh implants.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Gyuris Márió
Új típusú vegyületek előállítása multikomponensű és dominó szintetikus stratégiák alkalmazásával.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Gönczöl Andrea
A védekezés retorikája. Szövegszervező eljárások unitárius vitairatokban a 18. század derekán.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Güngör Burçin
The role of small GTPase Rac1 in stress signaling.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

H

Hajdu Kata
Fotoszintetikus rendszerek biokompozitokban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Hajdu Zsanett
An ethnopharmacological survey conducted in the Bolivian Amazon, and identification of N-alkylamides and lignans from Lepidium meyenii and Heliopsis helianthoides var. scabra with effects on the central nervous system.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Hajgató Tamás
Partial iteration theories.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Halasi Gyula
Fotokémiai folyamatok vizsgálata TiO2 hordozós katalizátorokon.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Hamvai Csaba
Általános és középiskolai tanulók jóllétének pozitív pszichológiai aspektusai.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Hanyecz Veronika
Földgázipari káros emisszió mérésére, optimalizálására alkalmas műszerek fejlesztése.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Hardi Judit
Assessing Young Learners’ Strategic L2 Vocabulary Learning in the Framework of Self-Regulation.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Harnos Szabolcs
Ecetsav hidrokonverziója hordozós fém-, illetve indiummal módosított fémkatalizátorokon.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Haspel Henrik
Vízadszorpció hatása szilárdtestek dielektromos tulajdonságaira.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Havasi Ferenc
Optimization Methods on Embedded Systems.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Haţegan Lidia
Differential expression of the brassinosteroid receptor-encoding BRI1 gene in Arabidopsis thaliana.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Hegyes Péter István
A vadászatra jogosult felelőssége a vadászható vad károkozásáért, különös tekintettel a vadkárért való felelősségre.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Henn László
A Drosophila melanogaster ivarvonal-fejlődésében szerepet játszó gének azonosítása és vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Herbel Zsófia
Biohidrogén termelés cellulóz biomasszából.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Horváth Emese Beatrix
Genetic investigations and counselling on neurogenetic disorders.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Horváth Péter Ferenc
Candida parapsilosis szekretált aszpartil proteinázok virulenciában betöltött szerepének vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Horváth Zsolt
Gravitációs lencsézés alternatív gravitációelméletekben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Horváth Ádám
Application of multiplex real-time PCR and Fluorescence Resonance Energy Transfer for the detection and differentiation of the most frequent causative agents of systemic infections from biological fluids.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Hulmán Ádám
Epidemiological aspects of cardiometabolic risk.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Hunyadkürti Judit
A Propionibacterium acnes filogenetikai jellemzése új molekuláris tipizálási módszerek kidolgozásával és egyes törzsek lipáz aktivitásának meghatározása.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

I

Illés Erzsébet
Radiolízis és egyéb nagyhatékonyságú oxidációs eljárások alkalmazása nem-szteroid gyulladáscsökkentők bontására vizes oldatokban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Imreh-Tóth Mónika
Egyetemek vállalkozásoktatásának lehetséges szerepe a vállalkozóvá válás elősegítésében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

J

Janovszky Ágnes
Microcirculatory aspects of bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaw.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Jebelovszki Éva
Mechanisms of vascular adaptation to obesity.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Joseph Mary Prathiba
Identification & functional characterization of the Arabidopsis ZINC FINGER PROTEIN 3.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Judák Linda
The role of cystic fibrosis transmembrane conductance regulator Cl- channel in pancreatitis.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Juhász Krisztina
Az Európai Unió biztonság- és védelempolitikája, az EU válságkezelési tevékenysége.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Jójárt Imre
The importance of magnesium stearate in pharmaceutical industry and in the preformulation studies of medicated chewing gums.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Józsa Klára
A magyarországi aprófalvak sikerességi tényezőinek vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

K

Kalmár Éva
Challenges of HPLC method development and validation for the assay of combined drug products.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Kanizsai Orsolya
A Formica fusca és Camponotus vagus hangyafajok koegzisztenciájának formái és feltételei erdőssztyepp élőhelyeken.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Karnitscher Tünde
Der Vergessene Spiritualist Johann Theodor von Tschesch (1595-1649) Untersuchungen und Spurensicherung zu Leben und Werk Eines Religiösen Nonkonformisten in der Habsburgermonarchie.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Katona Orsolya
Fluviális formák és folyamatok vizsgálata a síksági Maros egykori és jelenlegi futása mentén.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Kemény Lajos
Different roles of calcium signaling in the gastrointestinal tract.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Kiss Lóránd
Effects of absorption enhancer surfactants on culture models of intestinal and vascular barriers.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Kmetykó Ákos
Hidrogénfejlesztés nemesfémekkel módosított felületű TiO2 fotokatalizátorok alkalmazásával.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Knipl Diána
Transmission dynamics of infectious diseases on transportation networks.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Knipl István
A Duna-Tisza közi hátság és a Kalocsai Sárköz Hajós és Császártöltés községek közötti határterületének geoarcheológiai elemzése.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Koncz István
Cellular cardiac electrophysiological effects of HCN channel blockers.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Kopasz Katalin
Számítógéppel segített mérőkísérletek a természettudományok tanításához.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Korany Abdelraof Abdelaal Ahmed
Environmental modelling and spatial landscape analysis for the contamination risk assessment of sensitive areas.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Kovács Béla
The role of bacterial hypermutation in biofilm formation and antibiotic resistance in urinary tract infections caused by pathogens of the Enterobacteriaceae family.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Kovács Etelka
Magas fehérjetartalmú ipari hulladékok anaerob fermentációjának fokozása adaptált mikrobaközösség segítségével.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Kovács Laura
A Neosartorya fischeri által termelt defenzinszerű antifungális protein azonosítása és jellemzése.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Kovács Mónika Éva
Antibodies and autoimmune diseases in relation to reproductive failures.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Kriston-Pál Éva
A mezenhimális őssejt-eredetű galektin-1 meghatározó faktor a felnőtt szöveti őssejtek pro-angiogén funkciójában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Kristó Sándor Zsolt
Terek, térképzetek Leonyid Andrejev prózájában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Kálmán Miklós
Validating Documents of Web-based Metalanguages Using Semantic Rules.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Kósa Magdolna
Transfection efficiency in rat soleus and SERCA1b expression in human skeletal muscles.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Köves Béla
The role of bacterial virulence factors in the clinical course of urinary tract infections.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Kőrösi Andrea Mária
A magyar szürke szarvasmarha Kárpát-medencei megjelenésének és fejlődésének kérdése archaeozoológiai leletek alapján.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

L

Lehotai Nóra
Szelén-indukált stresszválaszok vizsgálata Arabidopsis thaliana L. és Pisum sativum L. növényekben, a biofortifikáció lehetősége.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Lipták Nándor
The behavioral effects of obestatin and pituitary adenylate cyclase activating polypeptide on analgesic tolerance to morphine and morphine withdrawal in mice.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Lorbach Christian
Die tatsächliche Verständigung im Besteuerungsverfahren und ihre Auswirkungen auf das Steuerstrafverfahren.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Lovász Norbert
The role of ABC transporters in the regulation of uterine contractility in rat.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Lázár Nóra Kata
A nukleáris fegyvermentes övezetek a nemzetközi jogban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Légrády Péter
The role of the sympathetic nervous system in the pathomechanism and the therapy of hypertension.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Lőrincz Orsolya
Plazmid DNS-alapú nanomedicína formuláció fejlesztése.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

M

Maczelka Csaba
The Uses of Paratextuality and Dialogicity in Early Modern English Utopias.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Makra Zsolt
Alifás α,β-telítetlen karbonsavak enantioszelektív hidrogénezése módosított Pd katalizátoron.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Maléth József
Crucial role of pancreatic ducts in the initiation and progression of pancreatitis.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Masson Muriel
The Osteological Evidence of Neolithic Populations from the Southern Great Plain of Hungary - An Insight into the Potential of Macroscopic Observations for the Demographic and Pathological Analyses of Past Populations.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Molnár Imre
A DAAM formin alcsalád szerepe az izomfejlődésben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Mosolygó Tímea
Evaluation of protective and pathological immune response against chlamydial infection and re-infection in mice.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Mátyás Dénes
Reduktív prózaváltozatok a kortárs olasz irodalomban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Méhi Orsolya Katinka
A vas homeosztázis, oxidatív mutagenezis és az antibiotikum rezisztencia evolúciójának kapcsolata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Mészáros Szilvia
Mikro- és mezopórusos katalizátorok alkalmazása glicerin reaktív desztillációjában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

N

Nagy Balázs
Légkörkémiai fontosságú kisebb gyökök és molekulák ab initio termokémiája.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Nagy Csaba
Evaluating optimization and reverse engineering techniques on data-intensive systems.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Nagy Gábor
Rácsséták bijektív leszámlálása.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Nagy Zoltán
A búza (Triticum aestivum L.) glutamin szintetáz enzim viselkedése abiotikus stresszfolyamatok ( szárazság- és az alumíniumstressz) során.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Nagy Ágnes
A családi napközi társadalmi-gazdasági jelentősége, munkahelyteremtő szerepe, és mindezek hatása a női foglalkoztatásra.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Nagy Éva
A vevő-fogyasztó tradicionális jogai ingó adásvétel hibás teljesítése esetén.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Nikowitz Krisztina
Manufacturing and investigation of coated pellets containing water-soluble active ingredients.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Novák Anikó
A kollekció poétikája - Gyűjtés és muzealizálás Tolnai Ottó műveiben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Nyilasi Andrea
Fotobiohidrogén termelésében szerepet játszó enzimek bioszintézise és metabolikus kontextusa.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Németh Balázs
Genetics of endocrine and exocrine diseases of the pancreas.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Németh Eszter
Redesign of the colicin E7 nuclease domain into a controlled and specific artificial enzyme.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Németh Tamás
On-line előrenéző és paraméter tanuló algoritmusok nyugtázási és ütemezési problémákra.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Németh Tibor
Gazda - patogén kölcsönhatás vizsgálata Candida fertőzések során.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Németh Zoltán
Fém-oxidokkal borított többfalú szén nanocső kompozitok előállítása és vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

O

Ormándi Róbert
Applications of Support Vector-Based Learning.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Oroszlán Anikó
"Floute me, Ile floute thee; it is my profession" - Early Modern Improvisation as Resistance.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

P

Pajer Krisztián
The effect of grafted neuroectodermal stem cells on injured spinal motoneurons following ventral root avulsion and reimplantation: insights into the molecular mechanism.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Pap Ági
Az épített örökség és a helyi identitás kapcsolatának cselekvőközpontú földrajzi vizsgálata budapesti mintaterületeken.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Papp Ferenc
Pathogenetic studies in juvenile essential hypertension and uremia - Role of oxidative stress and gene polymorphisms of the renin-angiotensin system.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Papp Zoltán
Fejezetek a közegészségügy délalföldi történetéből különös tekintettel a szívgyógyászatra.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Petró Éva
Regulatory evaluation of drug release from dermal semisolid dosage forms.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Pető Andrea
A nitrogén-monoxid (NO) szerepe, reaktív oxigénformákkal (ROF) és auxinnal való kapcsolata réz stressz során.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Plangár Imola
Research on experimental models of neurodegenerative disorders and radiation-induced brain injury.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Pomázi Anita
Development of co-spray-dried carrier-based microcomposites for local pulmonary application of meloxicam.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Prorok János
Studies on the role of disturbed Ca2+ homeostasis in the pathomechanism of the cardiac effects of experimental diabetes using conventional and novel experimental techniques.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Pásztor Kata
The in vitro effects of Herpes simplex virus and Rubella virus on autophagy.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Pásztor Norbert
Management of severe oligohydramnios with antepartum transabdominal amnioinfusion.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Pérez Salamó Immaculada
Functional characterization of the Arabidopsis heat shock factor A4A, identified by a novel genetic screen.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Pótári Gábor
Katalizátorok felületének jellemzése röntgen-fotoelektron spektroszkópiával.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

R

Rigó Gábor
Az Arabidopsis CRK5 protein kináz szerepe a gyökérgravitropizmus szabályozásában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Rosecker Ágnes
Vaseline injection, an inadequate method for penile augmentation.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Ruskó László
Automated segmentation methods for liver analysis in oncology applications.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Ruzsicska Yvette
Gyermekvállalási szokások újabb kori változásának hatásai Magyarországon, különös tekintettel a női reproduktív életszakasz extrém végpontjaira.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

S

Sarkadi Bence
Shakespeare on the puppet stage - The representational perspectives and limits of adaptation in the contemporary puppet theater.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Schuszter Gábor
A konvektív instabilitás tanulmányozása homogén és pórusos közegben a klorit-tetrationát rendszerben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Schönstein László
Enzymatic resolution of tetrahydroisoquinoline derivatives in batch and continuous-flow systems.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Seres Adrienn
Sexual hormone effects of honeybee (Apis mellifera) drone milk in male and female rats.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Serlegi Gábor
A Balaton vízszintváltozásának tendenciái a régészeti korszakokban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Sija Éva Ilona
Rákellenes és Alzheimer-kórban alkalmazható ligandumok és fémkomplexeinek oldatkémiája.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Sike Ádám
ABCB1 transzporterek vizsgálata multidrog rezisztens patkány hepatoma sejtekben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Soós István
Vapors of benzene, a parquet varnish and a synthetic thinner induce chromosome loss in cells of the Drosophila wing primordia.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Stefuca Viktória
Угорські особові та урядові назви в українсько-молдавських грамотах XIV–XV століття (Magyar személy- és méltóságnevek а XIV–XV. századi moldvai ukrán oklevelekben).
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Stier Ildikó
SssI DNS metiltranszferáz által katalizált citozin dezamináció.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Szabó Andrea
The ratio of nasal bone length to prenasal thickness: a novel approach for prenatal ultrasound screening of Down syndrome in the second trimester.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Szabó Nikoletta
Macro- and microstructural alterations in migraine and cluster headache.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Szabó Pál
1440 - Nándorfehérvár első oszmán-török ostroma és előzményei.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Szalai Zita
A szabadidős mozgás kardiovaszkuláris és vastagbélgyulladást csökkentő hatása patkányban: a hem-oxigenáz és a nitrogénmonoxid-szintáz enzimek szerepe.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Szalai András
A parlamentáris kormányzat alkotmányos korlátai.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Szalay-Bekő Máté
Biológiai hálózatok átfedő modularizálását végző számítógépes programok és azok alkalmazási területei.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Szalisznyó Lilla
A színésznevelés spiritusz rektora - Egressy Gábor pályája és a magyar színjátszás professzionalizációja.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Szalontai Csaba
A Maty-ér és a kapcsolódó vízrendszer szerepe és jelentősége Szeged környékének településtörténetében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Szolnoki Zsuzsanna
Nehézfémek környezeti viselkedése antropogén hatásokra módosult kerti talajokban, Szeged példáján.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Szénási Tibor
Role of Sox trio, Nfi and Hmgb1 factors in the unique transcriptional regulatory mechanisms of the matrilin-1 gene.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Sándor Renáta
A talaj-növény-légkör rendszer modellezésének léptékfüggő problémái - A léptékfüggés a talaj vízgazdálkodási tulajdonságaiban, valamint a megfigyelt hőmérsékleti adatsorokban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Sántha Petra
Stress-induced changes in gene transcriptions and translations related to Alzheimer’s disease.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Sárközy Szabolcs
A kft. intézménye a társasági formák versenyében, különös tekintettel a volt szocialista országokra.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Sümeghy Borbála Alice
A Maros hordalékkúp fejlődéstörténeti rekonstrukciója.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

T

Takács Irma
Effect of us1 gene mutation on pseudorabies virus gene expression.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Takács Sándor
Fehérje interakciók az ecetmuslica telomerének retrotranszpozonjain.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Takács Tibor
Change of attitude in the surgical treatment of early breast cancer.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Talapka Petra
Strukturális és molekuláris változások Crohn-beteg patkányok bélidegrendszerében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Tarján Miklós
Diagnostic problems and prognostic factors in prostate cancer.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Tefner Ildikó
Effects of balneotherapy on musculoskeletal disorders with chronic pain.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Teiszler Éva
Anjou-kori oklevéltár XXXIV. 1350.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Tengölics Roland
A hidrogenázok és a kénanyagcsere kapcsolatának jellemzése fototróf bíbor kénbaktériumokban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Tessényi Judit
Játékszenvedély gazdaság-pszichológiai megközelítésben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Tuboly Eszter
New therapeutic and diagnostic approaches with which to influence mitochondrial dysfunctions.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Tuka Bernadett
Role of pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide (pacap) in the trigeminovascular system: preclinical and clinical results.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Tánczos Tímea
A verbális fluencia és a munkamemória életkori változásai és szerepük az iskolai teljesítményben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Tóth Andrea
Protection of the blood-brain barrier under pathological conditions.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Tóth Anna
Egy emlős mesterséges kromoszóma több génnel történő feltöltésének új módszere.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Tóth Gábor
Heidegger Kant-interpretációjának alapkérdései az emberi egzisztencia fundamentálontológiai analízise tükrében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Tóth István
Szlovákok a megmaradás és a beolvadás válaszútján (Az alföldi szlovákság története a két világháború között).
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Tóth Edit
Pedagógusok véleménye a rendszerszintű mérésekről és azok tanítási folyamatra gyakorolt hatásáról.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Tóth-Lipták Judit
Immunophenotypic marker analysis of hairy cell leukemia in paraffin-embedded bone marrow trephine biopsies.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Török Tamás Pál
A magyar és francia közpénzügyi szabályozás összevetése.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Törő Andrea
Bizonyíték-transzfer az európai bűnügyi együttműködésben - különös tekintettel az európai nyomozási határozatra.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

V

Varga Endre
Computerized Treatment Planning and its Realization in Maxillofacial Surgery and in Dental Implantology.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Varga Zoltán Gábor
Modification of quorum sensing in bacterial cultures.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Vas Zsófia Boglárka
Tudásintenzív szektorális innovációs rendszerek a Dél-Alföld régióban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Vass István
Aljzati fluidum-tárolók komplex repedéshálózat vizsgálati módszeren alapuló hidrodinamikai és hőtranszport modellezése.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Vass István Zoltán
A PhrA fotoliáz és szerkezeti homológja a PhrB kriptokróm szerepe a Synechocystis sp. PCC 6803 kettes fotokémiai rendszerének javítási ciklusában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Veres Magdolna
Profetikus beszédmód. Német jelenéssorozat és 1660 körüli magyar újraértelmezései.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Veréb Gábor
Környezeti szennyezők ártalmatlanítása UV- és látható fényre aktív titán-dioxid alapú fotokatalizátorokkal.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Veréb Zoltán
Genomic and proteomic characterization of physiological and pathological angiogenesis in the human eye.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Visontai-Szabó Katalin
A szülői felügyeleti jogok gyakorlása rendezésének jogi keretei, pszichológiai háttere és problémái.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Vályi Péter
Genetic investigations in Christ-Siemens-Touraine and Papillon-Lefèvre Syndrome in the eyes of the dentist.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Vörös András
Various Aspects of Ki-67 Immunohistochemistry Determined Proliferation in Breast Cancer.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

W

Wirth Roland
Biogáz termelő mikroorganizmus közösségek vizsgálata metagenomikai megközelítéssel.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Z

Zelena András
Lelki sebek, hiány- és veszteségtapasztalat. A lírai alany konstruálásának mintázatai József Attila korai költészetében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Zádor Ferenc
Rimonabant: a CB1 receptor antagonist as a direct interactional partner for μ- and δ-opioid receptor.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Á

Ács Attila
Likviditás és reálgazdaság kapcsolata az Egyesült Államok példáján.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Ács Norbert
Biogáztermelő mikrobaközösségek molekuláris biológiai vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Álmos Péter Zoltán
Population genetic and Alzheimer’s disease related gene-interaction studies on 17q21.31 genomic inversion.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

É

Égerházi Lilla Andrea
Városi közterületek komplex humán-bioklimatológiai értékelése és annak várostervezési vonatkozásai szegedi példák alapján.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Ö

Ördög Attila
A gomba eredetű elicitor kitozán hatása a zárósejtek működésére: a sztómamozgás és a zárósejt fotoszintézisének kapcsolata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

This list was generated on 2024. június 25. 14:14:12 CEST.