Tallózás Dátum szerint

Vissza
Export [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
csoportosítás: Publikációban használt név | csoportosítás nélkül
Válasszon: B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Z | Á | É
Találatok száma: 104.

B

Balázs János
Komplementer morfológiai és kémiai antropológiai vizsgálatok régi emberi maradványokon.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Bauer Márton
Relationship between micro-fracture network and karstification in recent (Mecsek) and paleokarst (Gomba) reservoirs.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Dr Bere Zsófia
Live, optical experimental neuroimaging reveals variations of the cerebral blood flow response to ischemic spreading depolarization.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Dr. Bianchi-Rimay Tímea
Genetic and environmental risk factors, informative subtypes and putative endophenotypes in major depressive disorder.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Bor Andrea
Geriatric falls and risk factors.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Borsos Barbara Nikolett
A humán P53 fehérje transzkripció elongációban betöltött, eddig nem azonosított szerepének jellemzése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Buzás Zsuzsanna
Testing the music reading skills of 10- to 14-year-old students.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

C

Csendes Bálint
Hiperspektrális távérzékelési módszerek alkalmazhatósága tájvizsgálatokban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Csábi József
Preparation of novel bioactive semi-synthetic ecdysteroid derivatives.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

D

Danka Tivadar
Orthogonal polynomials with respect to generalized Jacobi measures.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Dobjánné Antal Elvira
A matematikai modellezés hatása nemlineáris optimalizálási feladatok megoldásának hatékonyságára.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

E

Eitel Zsuzsa
Phenotypic and genotypic investigation of antibiotic resistance of clinical Bacteroides isolates.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Enyedi Márton Zsolt
A BRCA1 és BRCA2 gének tumorevolúcióban szerepet játszó mutációinak vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Erdeiné Kis Ágnes
Hidrofób szennyező anyagok biológiai lebontása, új oldószer toleráns baktériumok izolálása és jellemzése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

F

Fajt Anita
"Embernek maga Istenre való hagyása" Huszti Szabó István Paradicsomkertecskéje és Szenci Fereket István Lelki nyugosztaló órákja.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Faragó Csaba
Maintainability of Source Code and its Connection to Version Control History Metrics.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Dr. Farkas Zsuzsanna
Magánnyugdíj intézményének vizsgálata a közép-kelet európai országok tükrében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

G

Geramipour Amir Mohammad
Electrophysiological properties and pharmacological modulation of several transmembrane ion currents in mammalian hearts.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Gerencsér Péter
A web 2.0 mint a net art neoavantgárdja Folytonosságok és törésvonalak az internetes művészet diskurzusában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Grecsó Nóra
Investigation of Novel Cinchona Alkaloid-based Zwitterionic Chiral Stationary Phases in Cation- and Zwitterion-Exchange Modes.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Gurka András Attila
L-aminosav-származékokkal és immobilizált oligopeptidekkel katalizált aszimmetrikus aldol-reakciók sztereoszelektivitásának szabályozása.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

dr Gábor Krisztina Mita
Genetic aspects of prevention in pediatric hematooncology.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Gácsi Attila
Néhány, hiperalkalikus körülmények között képződő Ca(II)-komplex oldategyensúlyainak és szerkezetének jellemzése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Gáspár Renáta
Novel approaches of pharmacological preconditioning: the role of biglycan and miRNAs.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Görbe Tamás Ferenc
Integrable many-body systems of Calogero-Ruijsenaars type.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

H

Halmai Miklós
DNS reparációs és DNS hiba tolerancia folyamatokat befolyásoló PCNA mutánsok genetikai elemzése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Dr Havasi Kálmán
Advances in the diagnostics and management of congenital heart diseases.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Hegedüs Zsófia
Molecular mimicry of conformationally diverse β-sheets by using α/β-peptide foldamers.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Hegedűs István
Gossip-Based Machine Learning in Fully Distributed Environments.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Himics László
Lumineszcencia centrumok kialakítása és spektrális jellemzése nanogyémántban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Hornung Ákos
Human immunosuppressive protein, galectin-1 emerges as a novel regulatory factor in autoimmune disorders.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

J

Dr. Juhász Zoltán
Evaluation of the Hungarian ambulatory antibacterial use in urinary tract infections with different methods.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

K

Kalapis Dorottya
A felgyorsult fehérje körforgás szerepe a transzlációs hibákkal szembeni alkalmazkodási folyamatokban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Dr. Katona Gábor
Formulation of microcomposites and pastilles using spray-drying and melt technology.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Kis Mariann
Fotoszintetikus baktériumok szerveződési és működési válaszai a környezeti kihívásokra.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Kiss Krisztina
Peroxynitrite - matrix metalloproteinase and erythropoietin receptor signaling pathways in ischemic heart disease.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Kohajda Zsófia
Characterization of different aspects of selective NCX inhibition in the heart: from inotropy to arrhythmias.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Dr. Korponyai Csilla
The role of polyols and amino acids in the maintenance of homeostasis in the skin.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Kotogán Alexandra
Járomspórás gombák extracelluláris lipázainak vizsgálata: enzimtermelés, hidrolitikus és szintetikus reakciók jellemzése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Kovács Attila
A turisztikai klímapotenciál értékelése eredeti, valamint továbbfejlesztett és a magyar lakossághoz adaptált eszközökkel.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Kovács Dávid
Arany és ezüst nanorészecskék sejtbiológiai hatásainak vizsgálata p53 deficiens rákos sejtekben és tumor metasztázis modellben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Kovács Judit
Comparative study of salt stress-induced physiological and molecular responses in tomato (Solanum lycopersicum L.).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Kovács Krisztina
Fenilkarbamid vegyületek lebontása vizes közegben ionizáló sugárzással.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Dr. Kui Balázs
The utilization of animal models in investigation of the pathomechanism of acute pancreatitis.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Kun Emma
Szupernagy tömegű fekete lyuk kettősökre utaló jelek rádió-hangos aktív galaxismagok jeteiben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Kőhalmi Péter
Erdély Miklós montázs-teróriája a bölcseleti hagyomány tükrében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

L

Laczi Krisztián
Szénhidrogén bontó Rhodococcus erythropolis törzsek funkcionális genomikai analízise és biotechnológiai alkalmazása.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

dr. Lakatos Gábor
Complex clinical evaluation of pancreatic cancer. The role of registries in data analysis of malignant diseases.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

dr. Legeza Dénes István
„Egyszer mindenkorra és örökáron” A szerzői jog és forgalomképessége Magyarországon a reformkortól 1952-ig.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Lennert József
A visegrádi országok vidéki újrastrukturálódásának néhány társadalomföldrajzi aspektusa.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

M

Major Balázs
Phase and polarization changes of pulsed Gaussian beams during focusing and propagation.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Maléth Ágnes
I. Károly és a pápaság kapcsolata (1301-1342).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Marton Annamária
A melanoma lehetséges terápiás célpontjainak vizsgálata: az NF-κB jelátviteli útvonal gátlása és a melanoma sejtek termelte exoszómák immunmoduláló hatásának vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Menyhárt Ákos
The impact of aging on spreading depolarization in the intact and ischemic rat brain.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Mező Júlia Veronika
Az ifjúsági munkanélküliség kihívásai az Európai Unióban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Misi Dávid
Magyarországi erdeifenyő állományok komplex dendroklimatológiai elemzése az elmúlt 100 év klímaváltozásának tükrében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Molnár András
Alapjogi aktivizmus a Supreme Court gazdaságszabályozási tárgyú ügyeiben (1890-1937).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Dr. Mészáros András Tamás
Methane bioactivity and interactions with other biological gases.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

N

Nagy Georgina
A független Algéria első évtizede és a magyar kapcsolat, 1962–1971.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Neparáczki Endre Dávid
A honfoglalók genetikai származásának és rokonsági viszonyainak vizsgálata archeogenetikai módszerekkel.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Dr. Németh Márton Ferenc
Central venous oxygen saturation and venous to arterial carbon dioxide gap as resuscitation targets in hemorrhagic shock.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

O

Oláh Péter
High-throughput transcriptomic analysis of Pseudorabies virus.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Ország Gáborné
A hazai középiskolások pénzügyi kultúrájának vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Oszlács Orsolya
Capsaicin-induced activation and chemical injury of nociceptive primary sensory neurons: the role of gangliosides in the pain system.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

P

Dr. Patocskai Bence
Cellular mechanisms underlying the effects of cilostazol, milrinone, isoproterenol and ajmaline on electrographic and arrhythmic manifestations of early repolarization syndrome, and comparative analysis of the cardiac electrophysiological effects of the optical isomers of mexiletine.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Dr Piukovics Klára
Epidemiology of most frequent infectious complications in immunocompromised patients: focusing on bacteraemia, CMV and HHV-6 infections in haematological patients, and following autologous stem cell transplantation.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Dr. Pukancsik Dávid
Objective decision making between conventional and oncoplastic breast-conserving surgery or mastectomy with immediate breast reconstruction.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Páhi Zoltán
TAF10 fehérjék szerepe Drosophila melanogaster-ben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Pál-Kovács Ramóna
Cartographie de la mémoire: pour une lecture géocritique de l’autobiographie de Michel Tremblay.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Dr. Párniczky Andrea
Acute pancreatitis in adults and children.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Pósa Annamária
A Mycobacterium tuberculosis komplex archaikus DNS kimutatása emberi csontvázmaradványokból.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

R

Roósz Gergő
Non-equilibrium dynamics of one-dimensional isolated quantum systems.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Rónavári Andrea
Vas és ezüst nanorészecskék környezetbarát előállítása és alkalmazásának vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

S

Dr. Samavati Reza
Kynurenic acid and it’s amide analogue might be possible drug candidates for controlling the activity of opioid system.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Dr. Sarkady Ildikó
Stratégiák és jogalkotás. A hazai média- és a kapcsolódó szerzői jogi szabályozás elmúlt tíz éve.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Schwéger Szabina
Eastern Palearctic oak cynipid inquilines (Hymenoptera: Cynipidae: Synergini) and associated gallwasps (Hymenoptera: Cynipidae: Cynipini).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Sebestyén Petra
Biotechnological potential of an isolated and a known green microalgal strain and their cultivation in biofilm based reactors.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Siket Judit
A helyi, területi önkormányzatok közigazgatási autonómiája Magyarországon. Történeti és nemzetközi kitekintéssel, figyelemmel a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájára.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Skultéti Ágnes
Complex characterisation of Mecsekalja Zone using single quartz grains of drill cuttings from Sztl-1 well.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Sulák Adrienn
Genetic investigations on rare monogenic diseases.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Szabados Márton
Réteges kettős hidroxidok előállítása ultrahang besugárzással segített mechanokémiai módszerrel.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Szabó Attila
Egészségfejlesztés és versenyzők felkészítése pozitív pszichológia alkalmazásával.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Dr. Szakács Júlia
Study of the effects of the ghrelin-associated peptide obestatin on stress-related behaviors.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Szappanos Balázs
Génkölcsönhatások és evolúciós újítások vizsgálata anyagcsere-hálózati megközelítéssel.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Szatmári Gábor
Geostatisztikai megközelítésen alapuló digitális talajtérképezési és mintavétel optimalizációs módszertan kialakítása valamint alkalmazása különböző léptékekben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Szentesi Andrea
New Research Trends in Gastroenterology: pancreatitis is in Danger.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

T

Tamási Anna Éva
A veszprémi és a székesfehérvári szentszékek törvénykezési gyakorlata házassági perekben 1850-1920. A kánoni házasságjog eljárási intézményeinek fejlődése, figyelemmel a szekularizált állami házassági jog rendelkezéseire.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Tripolszki Kornélia
Genetic investigations in Hungarian patients affected by amyotrophic lateral sclerosis.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Dr. Trásy Domonkos
Early procalcitonin kinetics and adequate empiric antibiotic therapy in critically ill.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Dr. Tánczos Krisztián
Macro-hemodynamic targets and hemostatic effects of fluid resuscitation during experimental hemorrhagic shock.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Tímár Edit
Megváltoztatott szekvenciaspecifitású DNS metiltranszferázok létrehozása és vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Tóth Barbara
Bioactive secondary metabolites from Juncaceae species.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Tóth Mariann
Az etanol katalitikus átalakítása hordozós Rh katalizátorokon.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Tölgyesi Csaba
Gyepközösségek közötti ökotonok dinamikája egyirányú és fluktuáló vízállapot-változások mellett.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

V

Vajda Krisztina
TiO2 -C kompozitok szerkezetének és fotokatalitikus tulajdonságainak vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Dr. Vass Gábor
Modification of classic reconstructive techniques and evaluation of new esthetic methods in terms of the expectations of modern oto-rhino-laryngology and head-neck surgery.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Vedelek Balázs
A Drosophila telomer védelmét szolgáló fehérjék fajképzésben betöltött lehetséges szerepének vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Vedelek Viktor
A Drosophila melanogaster poszt-meiotikus spermatogenezisében szerepet játszó gének vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Vida Beáta
A karthauzi rend története a középkori Magyar Királyság területén A néma barátok megtelepedése és berendezkedése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Vizi Zsolt
Pairwise models for non-Markovian epidemics on networks.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Z

Zeman Ferenc
Politikai küzdelmek és közéleti mozgalmak Hódmezővásárhelyen a Horthy-korszakban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Zóka Johanna
Biológiailag aktív konjugátumok szintézise módosított ösztrán vázon.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Á

Ábel Marietta
Mezőgazdasági hulladékok hasznosításának és az alkalmazott enzim visszanyerésének lehetőségei.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

É

Éles Árpád
Ketten a képen. Közelítések Paul Klee intermediális poétikájához Tandori Dezső költészetén keresztül.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

A lista elkészítésének dátuma 2017. szeptember 24. 22:07:25 CEST.