Items where Year is 2014

Up a level
Export as [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z | Á | É | Ö
Number of items: 203.

A

Abdel-Salam Mohamed, Abdallah
Az egyiptomi-magyar kapcsolatok a két világháború közötti időszakban.
[Thesis] (Unpublished)

Ambrus, Nóra
Levosimendan has a prolonged antispasmodic effect in isolated human radial artery bypass grafts and inhibits thrombin-induced aggregation of human platelets in vitro.
[Thesis] (Unpublished)

Antal, Márk Ádám
Research and education in the battle against tobacco-related oral diseases: two examples from a dental school.
[Thesis] (Unpublished)

Antoskiv, Galina
Милятино евангелие – источник изучения истории русского языка.
[Thesis] (Unpublished)

Aranyi, Anita
Poliszacharid és ciklofruktán típusú királis állófázisok alkalmazása enantiomerek elválasztására.
[Thesis] (Unpublished)

B

Bacsa, Éva
Az egyéni különbségek szerepe a hallás utáni szövegértés fejlődésében a korai nyelvtanulás időszakában.
[Thesis] (Unpublished)

Balogh, Emeric
Macroscopic study and control of high-order harmonic and attosecond pulse generation in noble gases.
[Thesis] (Unpublished)

Balogh, Emese Petra
The anti-chlamydial activity of defensin-like proteins.
[Thesis] (Unpublished)

Balogh, Erzsébet
Language attitudes towards English accent varieties: Hungarian secondary school students' labeling, evaluating and commenting on foreign accented Englishes.
[Thesis] (Unpublished)

Berend, Gábor
Machine Learning-based Extraction of Keyphrases and its Applications in Multiple Domains.
[Thesis] (Unpublished)

Beszédes, Sándor
Szennyvíziszapok biológiai lebonthatóságának növelése mikrohullámú előkezeléssel.
[Thesis] (Unpublished)

Bindics, János
A fitokrómok N-terminális régiójának szerepe a vörös és távoli vörös fény érzékelésében.
[Thesis] (Unpublished)

Bohács, Krisztina
Clinical applications of the modifiability model: Feuerstein’s mediated learning experience and the instrumental enrichment basic program.
[Thesis] (Unpublished)

Borcsa, Botond Lajos
Investigations of diterpene alkaloids isolated from Aconitum anthora L. and A. moldavicum L., and of aconitine-derived lipo-alkaloids.
[Thesis] (Unpublished)

Borkovits, Margit
Szociálisan hátrányos helyzetű tanulók mozgásprogramja táplálkozási szokásuk és a testnevelésben mutatott teljesítményük alapján.
[Thesis] (Unpublished)

Borza, Sándor
Spin és elektron transzport különböző félvezető heterostruktúrákban mágneses és elektromos tér jelenlétében.
[Thesis] (Unpublished)

Bíró, Bernadett
Cselekvésneves szerkezetek a manysiban.
[Thesis] (Unpublished)

C

Cherepanova, Maria
A stereocontrolled access to functionalized cispentacins and acyclic β2,3-amino acids through oxidative ring cleavage.
[Thesis] (Unpublished)

Csabafi , Krisztina
Kisspeptin modulates the activity of the stress system and associated behaviours, the body temperature and nociception.
[Thesis] (Unpublished)

Csendes, Zita
Redox-active bioinspired catalysts – syntheses, characterisation and an application.
[Thesis] (Unpublished)

Csibri, Péter
Flickering illusion as a possible method for the investigation of the binding problem.
[Thesis] (Unpublished)

Csillag , Kinga
Stereoselective synthesis of monoterpene-based 1,3-diamines and 3-amino-1,2-diols and their application in enantioselective transformations.
[Thesis] (Unpublished)

Csordás, Gábor
Vérsejtleszármazási vonalak vizsgálata Drosophila melanogasterben.
[Thesis] (Unpublished)

Csáti, Anett
Distribution of signaling neurotransmitters and interaction in the sphenopalatine ganglion.
[Thesis] (Unpublished)

Cséby, Géza
Gróf Festetics György helye a magyar művelődéstörténetben, különös tekintettel a Magyar Minerva könyvsorozatra és a Helikoni Ünnepségekre.
[Thesis] (Unpublished)

D

Daraba, Andreea
Def1 promotes polymerase exchange at stalled replication forks upon DNA damage.
[Thesis] (Unpublished)

Draskóczy, Eszter
Metamorfózis, ovidiusi allúziók és az antitetikus struktúrák szerepe a Divina Commediában.
[Thesis] (Unpublished)

Dudás, László
Laterális feloldás és képminőség javítása vonalpásztázó tomográfiás optikai mikroszkópban.
[Thesis] (Unpublished)

Dweik, Diána
Non-medical factors in the background of Cesarean sections in South-East Hungary.
[Thesis] (Unpublished)

F

Fazakas, Csilla Tünde
Endothelial-melanoma cell interactions in the formation of brain metastases.
[Thesis] (Unpublished)

Fejes-Szabó, Annamária
Modulatory effect of synthetic kynurenic acid derivatives on the nitroglycerin-induced trigeminal activation and sensitization in rats.
[Thesis] (Unpublished)

Fejős, Andrea
European, Hungarian and Serbian models of fairness in consumer contracts and their application to consumer credit.
[Thesis] (Unpublished)

Fenyővári, Zsolt
Az intézmények, a tulajdonjogok és a Pick.
[Thesis] (Unpublished)

Fábiánné Gyöngyössy, Orsolya
Plébánia és társadalom : A római katolikus alsópapság és a laikus templomszolgák társadalmi szerepe Csongrádon a 19. század második felében.
[Thesis] (Unpublished)

Fábri-Ördögh, Lilla
Terápiás potenciállal rendelkező növényi szimbiotikus peptidek patogén gombákra gyakorolt hatásának és toxicitásának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

G

Garab, Dénes
Local and remote microcirculatory effects of transient ischemia of the lower extremities in rats.
[Thesis] (Unpublished)

Garab, Ábel
Biológiai jelenségeket modellező késleltetett differenciál- és differenciaegyenletek vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Gerullis, Holger
Autologous plasma coating - a new approach for improvement of the biocompatibility of mesh implants.
[Thesis] (Unpublished)

Gyuris, Márió
Új típusú vegyületek előállítása multikomponensű és dominó szintetikus stratégiák alkalmazásával.
[Thesis] (Unpublished)

Gönczöl, Andrea
A védekezés retorikája. Szövegszervező eljárások unitárius vitairatokban a 18. század derekán.
[Thesis] (Unpublished)

Güngör, Burçin
The role of small GTPase Rac1 in stress signaling.
[Thesis] (Unpublished)

H

Hajdu, Kata
Fotoszintetikus rendszerek biokompozitokban.
[Thesis] (Unpublished)

Hajdu, Zsanett
An ethnopharmacological survey conducted in the Bolivian Amazon, and identification of N-alkylamides and lignans from Lepidium meyenii and Heliopsis helianthoides var. scabra with effects on the central nervous system.
[Thesis] (Unpublished)

Hajgató, Tamás
Partial iteration theories.
[Thesis] (Unpublished)

Halasi , Gyula
Fotokémiai folyamatok vizsgálata TiO2 hordozós katalizátorokon.
[Thesis] (Unpublished)

Hamvai, Csaba
Általános és középiskolai tanulók jóllétének pozitív pszichológiai aspektusai.
[Thesis] (Unpublished)

Hanyecz, Veronika
Földgázipari káros emisszió mérésére, optimalizálására alkalmas műszerek fejlesztése.
[Thesis] (Unpublished)

Hardi , Judit
Assessing Young Learners’ Strategic L2 Vocabulary Learning in the Framework of Self-Regulation.
[Thesis] (Unpublished)

Harnos, Szabolcs
Ecetsav hidrokonverziója hordozós fém-, illetve indiummal módosított fémkatalizátorokon.
[Thesis] (Unpublished)

Haspel, Henrik
Vízadszorpció hatása szilárdtestek dielektromos tulajdonságaira.
[Thesis] (Unpublished)

Havasi, Ferenc
Optimization Methods on Embedded Systems.
[Thesis] (Unpublished)

Haţegan, Lidia
Differential expression of the brassinosteroid receptor-encoding BRI1 gene in Arabidopsis thaliana.
[Thesis] (Unpublished)

Hegyes, Péter István
A vadászatra jogosult felelőssége a vadászható vad károkozásáért, különös tekintettel a vadkárért való felelősségre.
[Thesis] (Unpublished)

Henn, László
A Drosophila melanogaster ivarvonal-fejlődésében szerepet játszó gének azonosítása és vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Herbel, Zsófia
Biohidrogén termelés cellulóz biomasszából.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth, Emese Beatrix
Genetic investigations and counselling on neurogenetic disorders.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth, Péter Ferenc
Candida parapsilosis szekretált aszpartil proteinázok virulenciában betöltött szerepének vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth, Zsolt
Gravitációs lencsézés alternatív gravitációelméletekben.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth, Ádám
Application of multiplex real-time PCR and Fluorescence Resonance Energy Transfer for the detection and differentiation of the most frequent causative agents of systemic infections from biological fluids.
[Thesis] (Unpublished)

Hulmán, Ádám
Epidemiological aspects of cardiometabolic risk.
[Thesis] (Unpublished)

Hunyadkürti , Judit
A Propionibacterium acnes filogenetikai jellemzése új molekuláris tipizálási módszerek kidolgozásával és egyes törzsek lipáz aktivitásának meghatározása.
[Thesis] (Unpublished)

I

Illés, Erzsébet
Radiolízis és egyéb nagyhatékonyságú oxidációs eljárások alkalmazása nem-szteroid gyulladáscsökkentők bontására vizes oldatokban.
[Thesis] (Unpublished)

Imreh-Tóth, Mónika
Egyetemek vállalkozásoktatásának lehetséges szerepe a vállalkozóvá válás elősegítésében.
[Thesis] (Unpublished)

J

Janovszky, Ágnes
Microcirculatory aspects of bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaw.
[Thesis] (Unpublished)

Jebelovszki, Éva
Mechanisms of vascular adaptation to obesity.
[Thesis] (Unpublished)

Joseph, Mary Prathiba
Identification & functional characterization of the Arabidopsis ZINC FINGER PROTEIN 3.
[Thesis] (Unpublished)

Judák, Linda
The role of cystic fibrosis transmembrane conductance regulator Cl- channel in pancreatitis.
[Thesis] (Unpublished)

Juhász, Krisztina
Az Európai Unió biztonság- és védelempolitikája, az EU válságkezelési tevékenysége.
[Thesis] (Unpublished)

Jójárt, Imre
The importance of magnesium stearate in pharmaceutical industry and in the preformulation studies of medicated chewing gums.
[Thesis] (Unpublished)

Józsa, Klára
A magyarországi aprófalvak sikerességi tényezőinek vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

K

Kalmár, Éva
Challenges of HPLC method development and validation for the assay of combined drug products.
[Thesis] (Unpublished)

Kanizsai, Orsolya
A Formica fusca és Camponotus vagus hangyafajok koegzisztenciájának formái és feltételei erdőssztyepp élőhelyeken.
[Thesis] (Unpublished)

Katona, Orsolya
Fluviális formák és folyamatok vizsgálata a síksági Maros egykori és jelenlegi futása mentén.
[Thesis] (Unpublished)

Kemény, Lajos
Different roles of calcium signaling in the gastrointestinal tract.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss, Lóránd
Effects of absorption enhancer surfactants on culture models of intestinal and vascular barriers.
[Thesis] (Unpublished)

Kmetykó, Ákos
Hidrogénfejlesztés nemesfémekkel módosított felületű TiO2 fotokatalizátorok alkalmazásával.
[Thesis] (Unpublished)

Knipl, Diána
Transmission dynamics of infectious diseases on transportation networks.
[Thesis] (Unpublished)

Knipl, István
A Duna-Tisza közi hátság és a Kalocsai Sárköz Hajós és Császártöltés községek közötti határterületének geoarcheológiai elemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Koncz, István
Cellular cardiac electrophysiological effects of HCN channel blockers.
[Thesis] (Unpublished)

Kopasz, Katalin
Számítógéppel segített mérőkísérletek a természettudományok tanításához.
[Thesis] (Unpublished)

Korany Abdelraof Abdelaal, Ahmed
Environmental modelling and spatial landscape analysis for the contamination risk assessment of sensitive areas.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács, Béla
The role of bacterial hypermutation in biofilm formation and antibiotic resistance in urinary tract infections caused by pathogens of the Enterobacteriaceae family.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács, Etelka
Magas fehérjetartalmú ipari hulladékok anaerob fermentációjának fokozása adaptált mikrobaközösség segítségével.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács, Laura
A Neosartorya fischeri által termelt defenzinszerű antifungális protein azonosítása és jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács, Mónika Éva
Antibodies and autoimmune diseases in relation to reproductive failures.
[Thesis] (Unpublished)

Kriston-Pál, Éva
A mezenhimális őssejt-eredetű galektin-1 meghatározó faktor a felnőtt szöveti őssejtek pro-angiogén funkciójában.
[Thesis] (Unpublished)

Kristó , Sándor Zsolt
Terek, térképzetek Leonyid Andrejev prózájában.
[Thesis] (Unpublished)

Kálmán, Miklós
Validating Documents of Web-based Metalanguages Using Semantic Rules.
[Thesis] (Unpublished)

Kósa, Magdolna
Transfection efficiency in rat soleus and SERCA1b expression in human skeletal muscles.
[Thesis] (Unpublished)

Köves, Béla
The role of bacterial virulence factors in the clinical course of urinary tract infections.
[Thesis] (Unpublished)

Kőrösi, Andrea Mária
A magyar szürke szarvasmarha Kárpát-medencei megjelenésének és fejlődésének kérdése archaeozoológiai leletek alapján.
[Thesis] (Unpublished)

L

Lehotai, Nóra
Szelén-indukált stresszválaszok vizsgálata Arabidopsis thaliana L. és Pisum sativum L. növényekben, a biofortifikáció lehetősége.
[Thesis] (Unpublished)

Lipták, Nándor
The behavioral effects of obestatin and pituitary adenylate cyclase activating polypeptide on analgesic tolerance to morphine and morphine withdrawal in mice.
[Thesis] (Unpublished)

Lorbach, Christian
Die tatsächliche Verständigung im Besteuerungsverfahren und ihre Auswirkungen auf das Steuerstrafverfahren.
[Thesis] (Unpublished)

Lovász, Norbert
The role of ABC transporters in the regulation of uterine contractility in rat.
[Thesis] (Unpublished)

Lázár, Nóra Kata
A nukleáris fegyvermentes övezetek a nemzetközi jogban.
[Thesis] (Unpublished)

Légrády, Péter
The role of the sympathetic nervous system in the pathomechanism and the therapy of hypertension.
[Thesis] (Unpublished)

Lőrincz , Orsolya
Plazmid DNS-alapú nanomedicína formuláció fejlesztése.
[Thesis] (Unpublished)

M

Maczelka , Csaba
The Uses of Paratextuality and Dialogicity in Early Modern English Utopias.
[Thesis] (Unpublished)

Makra, Zsolt
Alifás α,β-telítetlen karbonsavak enantioszelektív hidrogénezése módosított Pd katalizátoron.
[Thesis] (Unpublished)

Maléth, József
Crucial role of pancreatic ducts in the initiation and progression of pancreatitis.
[Thesis] (Unpublished)

Masson, Muriel
The Osteological Evidence of Neolithic Populations from the Southern Great Plain of Hungary - An Insight into the Potential of Macroscopic Observations for the Demographic and Pathological Analyses of Past Populations.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár, Imre
A DAAM formin alcsalád szerepe az izomfejlődésben.
[Thesis] (Unpublished)

Mosolygó, Tímea
Evaluation of protective and pathological immune response against chlamydial infection and re-infection in mice.
[Thesis] (Unpublished)

Mátyás, Dénes
Reduktív prózaváltozatok a kortárs olasz irodalomban.
[Thesis] (Unpublished)

Méhi, Orsolya Katinka
A vas homeosztázis, oxidatív mutagenezis és az antibiotikum rezisztencia evolúciójának kapcsolata.
[Thesis] (Unpublished)

Mészáros, Szilvia
Mikro- és mezopórusos katalizátorok alkalmazása glicerin reaktív desztillációjában.
[Thesis] (Unpublished)

N

Nagy, Balázs
Légkörkémiai fontosságú kisebb gyökök és molekulák ab initio termokémiája.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy, Csaba
Evaluating optimization and reverse engineering techniques on data-intensive systems.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy, Gábor
Rácsséták bijektív leszámlálása.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy, Zoltán
A búza (Triticum aestivum L.) glutamin szintetáz enzim viselkedése abiotikus stresszfolyamatok ( szárazság- és az alumíniumstressz) során.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy, Ágnes
A családi napközi társadalmi-gazdasági jelentősége, munkahelyteremtő szerepe, és mindezek hatása a női foglalkoztatásra.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy, Éva
A vevő-fogyasztó tradicionális jogai ingó adásvétel hibás teljesítése esetén.
[Thesis] (Unpublished)

Nikowitz, Krisztina
Manufacturing and investigation of coated pellets containing water-soluble active ingredients.
[Thesis] (Unpublished)

Novák, Anikó
A kollekció poétikája - Gyűjtés és muzealizálás Tolnai Ottó műveiben.
[Thesis] (Unpublished)

Nyilasi, Andrea
Fotobiohidrogén termelésében szerepet játszó enzimek bioszintézise és metabolikus kontextusa.
[Thesis] (Unpublished)

Németh, Balázs
Genetics of endocrine and exocrine diseases of the pancreas.
[Thesis] (Unpublished)

Németh, Eszter
Redesign of the colicin E7 nuclease domain into a controlled and specific artificial enzyme.
[Thesis] (Unpublished)

Németh, Tamás
On-line előrenéző és paraméter tanuló algoritmusok nyugtázási és ütemezési problémákra.
[Thesis] (Unpublished)

Németh, Tibor
Gazda - patogén kölcsönhatás vizsgálata Candida fertőzések során.
[Thesis] (Unpublished)

Németh, Zoltán
Fém-oxidokkal borított többfalú szén nanocső kompozitok előállítása és vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

O

Ormándi, Róbert
Applications of Support Vector-Based Learning.
[Thesis] (Unpublished)

Oroszlán, Anikó
"Floute me, Ile floute thee; it is my profession" - Early Modern Improvisation as Resistance.
[Thesis] (Unpublished)

P

Pajer, Krisztián
The effect of grafted neuroectodermal stem cells on injured spinal motoneurons following ventral root avulsion and reimplantation: insights into the molecular mechanism.
[Thesis] (Unpublished)

Pap, Ági
Az épített örökség és a helyi identitás kapcsolatának cselekvőközpontú földrajzi vizsgálata budapesti mintaterületeken.
[Thesis] (Unpublished)

Papp, Ferenc
Pathogenetic studies in juvenile essential hypertension and uremia - Role of oxidative stress and gene polymorphisms of the renin-angiotensin system.
[Thesis] (Unpublished)

Papp, Zoltán
Fejezetek a közegészségügy délalföldi történetéből különös tekintettel a szívgyógyászatra.
[Thesis] (Unpublished)

Petró, Éva
Regulatory evaluation of drug release from dermal semisolid dosage forms.
[Thesis] (Unpublished)

Pető , Andrea
A nitrogén-monoxid (NO) szerepe, reaktív oxigénformákkal (ROF) és auxinnal való kapcsolata réz stressz során.
[Thesis] (Unpublished)

Plangár, Imola
Research on experimental models of neurodegenerative disorders and radiation-induced brain injury.
[Thesis] (Unpublished)

Pomázi, Anita
Development of co-spray-dried carrier-based microcomposites for local pulmonary application of meloxicam.
[Thesis] (Unpublished)

Prorok, János
Studies on the role of disturbed Ca2+ homeostasis in the pathomechanism of the cardiac effects of experimental diabetes using conventional and novel experimental techniques.
[Thesis] (Unpublished)

Pásztor, Kata
The in vitro effects of Herpes simplex virus and Rubella virus on autophagy.
[Thesis] (Unpublished)

Pásztor, Norbert
Management of severe oligohydramnios with antepartum transabdominal amnioinfusion.
[Thesis] (Unpublished)

Pérez Salamó, Immaculada
Functional characterization of the Arabidopsis heat shock factor A4A, identified by a novel genetic screen.
[Thesis] (Unpublished)

Pótári, Gábor
Katalizátorok felületének jellemzése röntgen-fotoelektron spektroszkópiával.
[Thesis] (Unpublished)

R

Rigó, Gábor
Az Arabidopsis CRK5 protein kináz szerepe a gyökérgravitropizmus szabályozásában.
[Thesis] (Unpublished)

Rosecker, Ágnes
Vaseline injection, an inadequate method for penile augmentation.
[Thesis] (Unpublished)

Ruskó, László
Automated segmentation methods for liver analysis in oncology applications.
[Thesis] (Unpublished)

Ruzsicska, Yvette
Gyermekvállalási szokások újabb kori változásának hatásai Magyarországon, különös tekintettel a női reproduktív életszakasz extrém végpontjaira.
[Thesis] (Unpublished)

S

Sarkadi, Bence
Shakespeare on the puppet stage - The representational perspectives and limits of adaptation in the contemporary puppet theater.
[Thesis] (Unpublished)

Schuszter, Gábor
A konvektív instabilitás tanulmányozása homogén és pórusos közegben a klorit-tetrationát rendszerben.
[Thesis] (Unpublished)

Schönstein, László
Enzymatic resolution of tetrahydroisoquinoline derivatives in batch and continuous-flow systems.
[Thesis] (Unpublished)

Seres , Adrienn
Sexual hormone effects of honeybee (Apis mellifera) drone milk in male and female rats.
[Thesis] (Unpublished)

Serlegi, Gábor
A Balaton vízszintváltozásának tendenciái a régészeti korszakokban.
[Thesis] (Unpublished)

Sija, Éva Ilona
Rákellenes és Alzheimer-kórban alkalmazható ligandumok és fémkomplexeinek oldatkémiája.
[Thesis] (Unpublished)

Sike, Ádám
ABCB1 transzporterek vizsgálata multidrog rezisztens patkány hepatoma sejtekben.
[Thesis] (Unpublished)

Soós, István
Vapors of benzene, a parquet varnish and a synthetic thinner induce chromosome loss in cells of the Drosophila wing primordia.
[Thesis] (Unpublished)

Stefuca, Viktória
Угорські особові та урядові назви в українсько-молдавських грамотах XIV–XV століття (Magyar személy- és méltóságnevek а XIV–XV. századi moldvai ukrán oklevelekben).
[Thesis] (Unpublished)

Stier, Ildikó
SssI DNS metiltranszferáz által katalizált citozin dezamináció.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó, Andrea
The ratio of nasal bone length to prenasal thickness: a novel approach for prenatal ultrasound screening of Down syndrome in the second trimester.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó, Nikoletta
Macro- and microstructural alterations in migraine and cluster headache.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó, Pál
1440 - Nándorfehérvár első oszmán-török ostroma és előzményei.
[Thesis] (Unpublished)

Szalai, Zita
A szabadidős mozgás kardiovaszkuláris és vastagbélgyulladást csökkentő hatása patkányban: a hem-oxigenáz és a nitrogénmonoxid-szintáz enzimek szerepe.
[Thesis] (Unpublished)

Szalai, András
A parlamentáris kormányzat alkotmányos korlátai.
[Thesis] (Unpublished)

Szalay-Bekő, Máté
Biológiai hálózatok átfedő modularizálását végző számítógépes programok és azok alkalmazási területei.
[Thesis] (Unpublished)

Szalisznyó, Lilla
A színésznevelés spiritusz rektora - Egressy Gábor pályája és a magyar színjátszás professzionalizációja.
[Thesis] (Unpublished)

Szalontai, Csaba
A Maty-ér és a kapcsolódó vízrendszer szerepe és jelentősége Szeged környékének településtörténetében.
[Thesis] (Unpublished)

Szolnoki, Zsuzsanna
Nehézfémek környezeti viselkedése antropogén hatásokra módosult kerti talajokban, Szeged példáján.
[Thesis] (Unpublished)

Szénási , Tibor
Role of Sox trio, Nfi and Hmgb1 factors in the unique transcriptional regulatory mechanisms of the matrilin-1 gene.
[Thesis] (Unpublished)

Sándor, Renáta
A talaj-növény-légkör rendszer modellezésének léptékfüggő problémái - A léptékfüggés a talaj vízgazdálkodási tulajdonságaiban, valamint a megfigyelt hőmérsékleti adatsorokban.
[Thesis] (Unpublished)

Sántha, Petra
Stress-induced changes in gene transcriptions and translations related to Alzheimer’s disease.
[Thesis] (Unpublished)

Sárközy, Szabolcs
A kft. intézménye a társasági formák versenyében, különös tekintettel a volt szocialista országokra.
[Thesis] (Unpublished)

Sümeghy, Borbála Alice
A Maros hordalékkúp fejlődéstörténeti rekonstrukciója.
[Thesis] (Unpublished)

T

Takács, Irma
Effect of us1 gene mutation on pseudorabies virus gene expression.
[Thesis] (Unpublished)

Takács, Sándor
Fehérje interakciók az ecetmuslica telomerének retrotranszpozonjain.
[Thesis] (Unpublished)

Takács , Tibor
Change of attitude in the surgical treatment of early breast cancer.
[Thesis] (Unpublished)

Talapka, Petra
Strukturális és molekuláris változások Crohn-beteg patkányok bélidegrendszerében.
[Thesis] (Unpublished)

Tarján, Miklós
Diagnostic problems and prognostic factors in prostate cancer.
[Thesis] (Unpublished)

Tefner, Ildikó
Effects of balneotherapy on musculoskeletal disorders with chronic pain.
[Thesis] (Unpublished)

Teiszler , Éva
Anjou-kori oklevéltár XXXIV. 1350.
[Thesis] (Unpublished)

Tengölics, Roland
A hidrogenázok és a kénanyagcsere kapcsolatának jellemzése fototróf bíbor kénbaktériumokban.
[Thesis] (Unpublished)

Tessényi, Judit
Játékszenvedély gazdaság-pszichológiai megközelítésben.
[Thesis] (Unpublished)

Tuboly, Eszter
New therapeutic and diagnostic approaches with which to influence mitochondrial dysfunctions.
[Thesis] (Unpublished)

Tuka, Bernadett
Role of pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide (pacap) in the trigeminovascular system: preclinical and clinical results.
[Thesis] (Unpublished)

Tánczos, Tímea
A verbális fluencia és a munkamemória életkori változásai és szerepük az iskolai teljesítményben.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth, Andrea
Protection of the blood-brain barrier under pathological conditions.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth, Anna
Egy emlős mesterséges kromoszóma több génnel történő feltöltésének új módszere.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth, Gábor
Heidegger Kant-interpretációjának alapkérdései az emberi egzisztencia fundamentálontológiai analízise tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth, István
Szlovákok a megmaradás és a beolvadás válaszútján (Az alföldi szlovákság története a két világháború között).
[Thesis] (Unpublished)

Tóth , Edit
Pedagógusok véleménye a rendszerszintű mérésekről és azok tanítási folyamatra gyakorolt hatásáról.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth-Lipták, Judit
Immunophenotypic marker analysis of hairy cell leukemia in paraffin-embedded bone marrow trephine biopsies.
[Thesis] (Unpublished)

Török, Tamás Pál
A magyar és francia közpénzügyi szabályozás összevetése.
[Thesis] (Unpublished)

Törő, Andrea
Bizonyíték-transzfer az európai bűnügyi együttműködésben - különös tekintettel az európai nyomozási határozatra.
[Thesis] (Unpublished)

V

Varga, Endre
Computerized Treatment Planning and its Realization in Maxillofacial Surgery and in Dental Implantology.
[Thesis] (Unpublished)

Varga, Zoltán Gábor
Modification of quorum sensing in bacterial cultures.
[Thesis] (Unpublished)

Vas, Zsófia Boglárka
Tudásintenzív szektorális innovációs rendszerek a Dél-Alföld régióban.
[Thesis] (Unpublished)

Vass, István
Aljzati fluidum-tárolók komplex repedéshálózat vizsgálati módszeren alapuló hidrodinamikai és hőtranszport modellezése.
[Thesis] (Unpublished)

Vass, István Zoltán
A PhrA fotoliáz és szerkezeti homológja a PhrB kriptokróm szerepe a Synechocystis sp. PCC 6803 kettes fotokémiai rendszerének javítási ciklusában.
[Thesis] (Unpublished)

Veres, Magdolna
Profetikus beszédmód. Német jelenéssorozat és 1660 körüli magyar újraértelmezései.
[Thesis] (Unpublished)

Veréb, Gábor
Környezeti szennyezők ártalmatlanítása UV- és látható fényre aktív titán-dioxid alapú fotokatalizátorokkal.
[Thesis] (Unpublished)

Veréb, Zoltán
Genomic and proteomic characterization of physiological and pathological angiogenesis in the human eye.
[Thesis] (Unpublished)

Visontai-Szabó, Katalin
A szülői felügyeleti jogok gyakorlása rendezésének jogi keretei, pszichológiai háttere és problémái.
[Thesis] (Unpublished)

Vályi, Péter
Genetic investigations in Christ-Siemens-Touraine and Papillon-Lefèvre Syndrome in the eyes of the dentist.
[Thesis] (Unpublished)

Vörös, András
Various Aspects of Ki-67 Immunohistochemistry Determined Proliferation in Breast Cancer.
[Thesis] (Unpublished)

W

Wirth, Roland
Biogáz termelő mikroorganizmus közösségek vizsgálata metagenomikai megközelítéssel.
[Thesis] (Unpublished)

Z

Zelena, András
Lelki sebek, hiány- és veszteségtapasztalat. A lírai alany konstruálásának mintázatai József Attila korai költészetében.
[Thesis] (Unpublished)

Zádor, Ferenc
Rimonabant: a CB1 receptor antagonist as a direct interactional partner for μ- and δ-opioid receptor.
[Thesis] (Unpublished)

Á

Ács, Attila
Likviditás és reálgazdaság kapcsolata az Egyesült Államok példáján.
[Thesis] (Unpublished)

Ács, Norbert
Biogáztermelő mikrobaközösségek molekuláris biológiai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Álmos, Péter Zoltán
Population genetic and Alzheimer’s disease related gene-interaction studies on 17q21.31 genomic inversion.
[Thesis] (Unpublished)

É

Égerházi, Lilla Andrea
Városi közterületek komplex humán-bioklimatológiai értékelése és annak várostervezési vonatkozásai szegedi példák alapján.
[Thesis] (Unpublished)

Ö

Ördög, Attila
A gomba eredetű elicitor kitozán hatása a zárósejtek működésére: a sztómamozgás és a zárósejt fotoszintézisének kapcsolata.
[Thesis] (Unpublished)

This list was generated on 2022. január 17. 16:36:43 CET.