Items where Year is 2014

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z | Á | É | Ö
Number of items: 205.

A

Abdel-Salam Mohamed Abdallah
Az egyiptomi-magyar kapcsolatok a két világháború közötti időszakban.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Ambrus Nóra
Levosimendan has a prolonged antispasmodic effect in isolated human radial artery bypass grafts and inhibits thrombin-induced aggregation of human platelets in vitro.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Antal Márk Ádám
Research and education in the battle against tobacco-related oral diseases: two examples from a dental school.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Antoskiv Galina
Милятино евангелие – источник изучения истории русского языка (A Miljatyin-evangélium mint az orosz nyelvtörténet tanulmányozásának forrása).
PhD, University of Szeged.
(2014)

Aranyi Anita
Poliszacharid és ciklofruktán típusú királis állófázisok alkalmazása enantiomerek elválasztására.
PhD, University of Szeged.
(2014)

B

Bacsa Éva
Az egyéni különbségek szerepe a hallás utáni szövegértés fejlődésében a korai nyelvtanulás időszakában.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Balogh Emeric
Macroscopic study and control of high-order harmonic and attosecond pulse generation in noble gases.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Balogh Emese Petra
The anti-chlamydial activity of defensin-like proteins.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Balogh Erzsébet
Language attitudes towards English accent varieties: Hungarian secondary school students' labeling, evaluating and commenting on foreign accented Englishes.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Berend Gábor
Machine Learning-based Extraction of Keyphrases and its Applications in Multiple Domains.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Beszédes Sándor
Szennyvíziszapok biológiai lebonthatóságának növelése mikrohullámú előkezeléssel.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Bindics János
A fitokrómok N-terminális régiójának szerepe a vörös és távoli vörös fény érzékelésében.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Bohács Krisztina
Clinical applications of the modifiability model: Feuerstein’s mediated learning experience and the instrumental enrichment basic program.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Borcsa Botond Lajos
Investigations of diterpene alkaloids isolated from Aconitum anthora L. and A. moldavicum L., and of aconitine-derived lipo-alkaloids.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Borkovits Margit
Szociálisan hátrányos helyzetű tanulók mozgásprogramja táplálkozási szokásuk és a testnevelésben mutatott teljesítményük alapján.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Borza Sándor
Spin és elektron transzport különböző félvezető heterostruktúrákban mágneses és elektromos tér jelenlétében.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Bíró Bernadett
Cselekvésneves szerkezetek a manysiban.
PhD, University of Szeged.
(2014)

C

Cheesman Samantha Joy
A Comparative Analysis of Plea Bargaining and the Subsequent Tensions with an Effective and Fair Legal Defence.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Cherepanova Maria
A stereocontrolled access to functionalized cispentacins and acyclic β2,3-amino acids through oxidative ring cleavage.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Csabafi Krisztina
Kisspeptin modulates the activity of the stress system and associated behaviours, the body temperature and nociception.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Csendes Zita
Redox-active bioinspired catalysts – syntheses, characterisation and an application.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Csibri Péter
Flickering illusion as a possible method for the investigation of the binding problem.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Csillag Kinga
Stereoselective synthesis of monoterpene-based 1,3-diamines and 3-amino-1,2-diols and their application in enantioselective transformations.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Csordás Gábor
Vérsejtleszármazási vonalak vizsgálata Drosophila melanogasterben.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Csáti Anett
Distribution of signaling neurotransmitters and interaction in the sphenopalatine ganglion.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Cséby Géza
Gróf Festetics György helye a magyar művelődéstörténetben, különös tekintettel a Magyar Minerva könyvsorozatra és a Helikoni Ünnepségekre.
PhD, University of Szeged.
(2014)

D

Daraba Andreea
Def1 promotes polymerase exchange at stalled replication forks upon DNA damage.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Draskóczy Eszter
Metamorfózis, ovidiusi allúziók és az antitetikus struktúrák szerepe a Divina Commediában.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Dudás László
Laterális feloldás és képminőség javítása vonalpásztázó tomográfiás optikai mikroszkópban.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Dweik Diána
Non-medical factors in the background of Cesarean sections in South-East Hungary.
PhD, University of Szeged.
(2014)

F

Fazakas Csilla Tünde
Endothelial-melanoma cell interactions in the formation of brain metastases.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Fejes-Szabó Annamária
Modulatory effect of synthetic kynurenic acid derivatives on the nitroglycerin-induced trigeminal activation and sensitization in rats.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Fejős Andrea
European, Hungarian and Serbian models of fairness in consumer contracts and their application to consumer credit.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Fenyővári Zsolt
Az intézmények, a tulajdonjogok és a Pick.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Fábiánné Gyöngyössy Orsolya
Plébánia és társadalom : A római katolikus alsópapság és a laikus templomszolgák társadalmi szerepe Csongrádon a 19. század második felében.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Fábri-Ördögh Lilla
Terápiás potenciállal rendelkező növényi szimbiotikus peptidek patogén gombákra gyakorolt hatásának és toxicitásának vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Fürjes Annamária
Szociális biztonsági koordináció az Unióban - különös tekintettel a nyugdíjakra.
PhD, University of Szeged.
(2014)

G

Garab Dénes
Local and remote microcirculatory effects of transient ischemia of the lower extremities in rats.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Garab Ábel
Biológiai jelenségeket modellező késleltetett differenciál- és differenciaegyenletek vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Gerullis Holger
Autologous plasma coating - a new approach for improvement of the biocompatibility of mesh implants.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Gyuris Márió
Új típusú vegyületek előállítása multikomponensű és dominó szintetikus stratégiák alkalmazásával.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Gönczöl Andrea
A védekezés retorikája. Szövegszervező eljárások unitárius vitairatokban a 18. század derekán.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Güngör Burçin
The role of small GTPase Rac1 in stress signaling.
PhD, University of Szeged.
(2014)

H

Hajdu Kata
Fotoszintetikus rendszerek biokompozitokban.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Hajdu Zsanett
An ethnopharmacological survey conducted in the Bolivian Amazon, and identification of N-alkylamides and lignans from Lepidium meyenii and Heliopsis helianthoides var. scabra with effects on the central nervous system.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Hajgató Tamás
Partial iteration theories.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Halasi Gyula
Fotokémiai folyamatok vizsgálata TiO2 hordozós katalizátorokon.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Hamvai Csaba
Általános és középiskolai tanulók jóllétének pozitív pszichológiai aspektusai.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Hanyecz Veronika
Földgázipari káros emisszió mérésére, optimalizálására alkalmas műszerek fejlesztése.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Hardi Judit
Assessing Young Learners’ Strategic L2 Vocabulary Learning in the Framework of Self-Regulation.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Harnos Szabolcs
Ecetsav hidrokonverziója hordozós fém-, illetve indiummal módosított fémkatalizátorokon.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Haspel Henrik
Vízadszorpció hatása szilárdtestek dielektromos tulajdonságaira.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Havasi Ferenc
Optimization Methods on Embedded Systems.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Haţegan Lidia
Differential expression of the brassinosteroid receptor-encoding BRI1 gene in Arabidopsis thaliana.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Hegyes Péter István
A vadászatra jogosult felelőssége a vadászható vad károkozásáért, különös tekintettel a vadkárért való felelősségre.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Henn László
A Drosophila melanogaster ivarvonal-fejlődésében szerepet játszó gének azonosítása és vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Herbel Zsófia
Biohidrogén termelés cellulóz biomasszából.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Horváth Emese Beatrix
Genetic investigations and counselling on neurogenetic disorders.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Horváth Péter Ferenc
Candida parapsilosis szekretált aszpartil proteinázok virulenciában betöltött szerepének vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Horváth Zsolt
Gravitációs lencsézés alternatív gravitációelméletekben.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Horváth Ádám
Application of multiplex real-time PCR and Fluorescence Resonance Energy Transfer for the detection and differentiation of the most frequent causative agents of systemic infections from biological fluids.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Hulmán Ádám
Epidemiological aspects of cardiometabolic risk.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Hunyadkürti Judit
A Propionibacterium acnes filogenetikai jellemzése új molekuláris tipizálási módszerek kidolgozásával és egyes törzsek lipáz aktivitásának meghatározása.
PhD, University of Szeged.
(2014)

I

Illés Erzsébet
Radiolízis és egyéb nagyhatékonyságú oxidációs eljárások alkalmazása nem-szteroid gyulladáscsökkentők bontására vizes oldatokban.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Imreh-Tóth Mónika
Egyetemek vállalkozásoktatásának lehetséges szerepe a vállalkozóvá válás elősegítésében.
PhD, University of Szeged.
(2014)

J

Janovszky Ágnes
Microcirculatory aspects of bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaw.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Jebelovszki Éva
Mechanisms of vascular adaptation to obesity.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Joseph Mary Prathiba
Identification & functional characterization of the Arabidopsis ZINC FINGER PROTEIN 3.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Judák Linda
The role of cystic fibrosis transmembrane conductance regulator Cl- channel in pancreatitis.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Juhász Krisztina
Az Európai Unió biztonság- és védelempolitikája, az EU válságkezelési tevékenysége.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Jójárt Imre
The importance of magnesium stearate in pharmaceutical industry and in the preformulation studies of medicated chewing gums.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Józsa Klára
A magyarországi aprófalvak sikerességi tényezőinek vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2014)

K

Kalmár Éva
Challenges of HPLC method development and validation for the assay of combined drug products.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Kanizsai Orsolya
A Formica fusca és Camponotus vagus hangyafajok koegzisztenciájának formái és feltételei erdőssztyepp élőhelyeken.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Katona Orsolya
Fluviális formák és folyamatok vizsgálata a síksági Maros egykori és jelenlegi futása mentén.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Kemény Lajos Vince
Different roles of calcium signaling in the gastrointestinal tract.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Kiss Lóránd
Effects of absorption enhancer surfactants on culture models of intestinal and vascular barriers.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Kmetykó Ákos
Hidrogénfejlesztés nemesfémekkel módosított felületű TiO2 fotokatalizátorok alkalmazásával.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Knipl Diána
Transmission dynamics of infectious diseases on transportation networks.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Knipl István
A Duna-Tisza közi hátság és a Kalocsai Sárköz Hajós és Császártöltés községek közötti határterületének geoarcheológiai elemzése.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Koncz István
Cellular cardiac electrophysiological effects of HCN channel blockers.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Kopasz Katalin
Számítógéppel segített mérőkísérletek a természettudományok tanításához.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Korany Abdelraof Abdelaal Ahmed
Environmental modelling and spatial landscape analysis for the contamination risk assessment of sensitive areas.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Kovács Béla
The role of bacterial hypermutation in biofilm formation and antibiotic resistance in urinary tract infections caused by pathogens of the Enterobacteriaceae family.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Kovács Etelka
Magas fehérjetartalmú ipari hulladékok anaerob fermentációjának fokozása adaptált mikrobaközösség segítségével.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Kovács Laura
A Neosartorya fischeri által termelt defenzinszerű antifungális protein azonosítása és jellemzése.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Kovács Mónika Éva
Antibodies and autoimmune diseases in relation to reproductive failures.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Kriston-Pál Éva
A mezenhimális őssejt-eredetű galektin-1 meghatározó faktor a felnőtt szöveti őssejtek pro-angiogén funkciójában.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Kristó Sándor Zsolt
Terek, térképzetek Leonyid Andrejev prózájában.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Kálmán Miklós
Validating Documents of Web-based Metalanguages Using Semantic Rules.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Kósa Magdolna
Transfection efficiency in rat soleus and SERCA1b expression in human skeletal muscles.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Köves Béla
The role of bacterial virulence factors in the clinical course of urinary tract infections.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Kőrösi Andrea
A magyar szürke szarvasmarha Kárpát-medencei megjelenésének és fejlődésének kérdése archaeozoológiai leletek alapján.
PhD, University of Szeged.
(2014)

L

Lehotai Nóra
Szelén-indukált stresszválaszok vizsgálata Arabidopsis thaliana L. és Pisum sativum L. növényekben, a biofortifikáció lehetősége.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Lipták Nándor
The behavioral effects of obestatin and pituitary adenylate cyclase activating polypeptide on analgesic tolerance to morphine and morphine withdrawal in mice.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Lorbach Christian
Die tatsächliche Verständigung im Besteuerungsverfahren und ihre Auswirkungen auf das Steuerstrafverfahren.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Lovász Norbert
The role of ABC transporters in the regulation of uterine contractility in rat.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Lázár Nóra Kata
A nukleáris fegyvermentes övezetek a nemzetközi jogban.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Légrády Péter
The role of the sympathetic nervous system in the pathomechanism and the therapy of hypertension.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Lőrincz Orsolya
Plazmid DNS-alapú nanomedicína formuláció fejlesztése.
PhD, University of Szeged.
(2014)

M

Maczelka Csaba
The Uses of Paratextuality and Dialogicity in Early Modern English Utopias.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Makra Zsolt
Alifás α,β-telítetlen karbonsavak enantioszelektív hidrogénezése módosított Pd katalizátoron.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Maléth József
Crucial role of pancreatic ducts in the initiation and progression of pancreatitis.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Masson Muriel
The Osteological Evidence of Neolithic Populations from the Southern Great Plain of Hungary - An Insight into the Potential of Macroscopic Observations for the Demographic and Pathological Analyses of Past Populations.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Molnár Imre
A DAAM formin alcsalád szerepe az izomfejlődésben.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Mosolygó Tímea
Evaluation of protective and pathological immune response against chlamydial infection and re-infection in mice.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Mátyás Dénes
Reduktív prózaváltozatok a kortárs olasz irodalomban.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Méhi Orsolya Katinka
A vas homeosztázis, oxidatív mutagenezis és az antibiotikum rezisztencia evolúciójának kapcsolata.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Mészáros Szilvia
Mikro- és mezopórusos katalizátorok alkalmazása glicerin reaktív desztillációjában.
PhD, University of Szeged.
(2014)

N

Nagy Balázs
Légkörkémiai fontosságú kisebb gyökök és molekulák ab initio termokémiája.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Nagy Csaba
Evaluating optimization and reverse engineering techniques on data-intensive systems.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Nagy Gábor
Rácsséták bijektív leszámlálása.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Nagy Zoltán
A búza (Triticum aestivum L.) glutamin szintetáz enzim viselkedése abiotikus stresszfolyamatok ( szárazság- és az alumíniumstressz) során.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Nagy Ágnes
A családi napközi társadalmi-gazdasági jelentősége, munkahelyteremtő szerepe, és mindezek hatása a női foglalkoztatásra.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Nagy Éva
A vevő-fogyasztó tradicionális jogai ingó adásvétel hibás teljesítése esetén.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Nikowitz Krisztina
Manufacturing and investigation of coated pellets containing water-soluble active ingredients.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Novák Anikó
A kollekció poétikája - Gyűjtés és muzealizálás Tolnai Ottó műveiben.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Nyilasi Andrea
Fotobiohidrogén termelésében szerepet játszó enzimek bioszintézise és metabolikus kontextusa.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Németh Balázs Csaba
Genetics of endocrine and exocrine diseases of the pancreas.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Németh Eszter
Redesign of the colicin E7 nuclease domain into a controlled and specific artificial enzyme.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Németh Tamás
On-line előrenéző és paraméter tanuló algoritmusok nyugtázási és ütemezési problémákra.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Németh Tibor
Gazda - patogén kölcsönhatás vizsgálata Candida fertőzések során.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Németh Zoltán
Fém-oxidokkal borított többfalú szén nanocső kompozitok előállítása és vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2014)

O

Ormándi Róbert
Applications of Support Vector-Based Learning.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Oroszlán Anikó
"Floute me, Ile floute thee; it is my profession" - Early Modern Improvisation as Resistance.
PhD, University of Szeged.
(2014)

P

Pajer Krisztián
The effect of grafted neuroectodermal stem cells on injured spinal motoneurons following ventral root avulsion and reimplantation: insights into the molecular mechanism.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Pap Ági
Az épített örökség és a helyi identitás kapcsolatának cselekvőközpontú földrajzi vizsgálata budapesti mintaterületeken.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Papp Ferenc
Pathogenetic studies in juvenile essential hypertension and uremia - Role of oxidative stress and gene polymorphisms of the renin-angiotensin system.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Papp Zoltán
Fejezetek a közegészségügy délalföldi történetéből különös tekintettel a szívgyógyászatra.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Petró Éva
Regulatory evaluation of drug release from dermal semisolid dosage forms.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Pető Andrea
A nitrogén-monoxid (NO) szerepe, reaktív oxigénformákkal (ROF) és auxinnal való kapcsolata réz stressz során.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Plangár Imola
Research on experimental models of neurodegenerative disorders and radiation-induced brain injury.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Pomázi Anita
Development of co-spray-dried carrier-based microcomposites for local pulmonary application of meloxicam.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Prorok János
Studies on the role of disturbed Ca2+ homeostasis in the pathomechanism of the cardiac effects of experimental diabetes using conventional and novel experimental techniques.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Pásztor Kata
The in vitro effects of Herpes simplex virus and Rubella virus on autophagy.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Pásztor Norbert
Management of severe oligohydramnios with antepartum transabdominal amnioinfusion.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Pérez Salamó Immaculada
Functional characterization of the Arabidopsis heat shock factor A4A, identified by a novel genetic screen.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Pótári Gábor
Katalizátorok felületének jellemzése röntgen-fotoelektron spektroszkópiával.
PhD, University of Szeged.
(2014)

R

Rigó Gábor
Az Arabidopsis CRK5 protein kináz szerepe a gyökérgravitropizmus szabályozásában.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Rosecker Ágnes
Vaseline injection, an inadequate method for penile augmentation.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Ruskó László
Automated segmentation methods for liver analysis in oncology applications.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Ruzsicska Yvette
Gyermekvállalási szokások újabb kori változásának hatásai Magyarországon, különös tekintettel a női reproduktív életszakasz extrém végpontjaira.
PhD, University of Szeged.
(2014)

S

Sarkadi Bence
Shakespeare on the puppet stage. The representational perspectives and limits of adaptation in the contemporary puppet theater.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Schuszter Gábor
A konvektív instabilitás tanulmányozása homogén és pórusos közegben a klorit-tetrationát rendszerben.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Schönstein László
Enzymatic resolution of tetrahydroisoquinoline derivatives in batch and continuous-flow systems.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Seres Adrienn
Sexual hormone effects of honeybee (Apis mellifera) drone milk in male and female rats.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Serlegi Gábor
A Balaton vízszintváltozásának tendenciái a régészeti korszakokban.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Sija Éva Ilona
Rákellenes és Alzheimer-kórban alkalmazható ligandumok és fémkomplexeinek oldatkémiája.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Sike Ádám
ABCB1 transzporterek vizsgálata multidrog rezisztens patkány hepatoma sejtekben.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Soós István
Vapors of benzene, a parquet varnish and a synthetic thinner induce chromosome loss in cells of the Drosophila wing primordia.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Stefuca Viktória
Угорські особові та урядові назви в українсько-молдавських грамотах XIV–XV століття (Magyar személy- és méltóságnevek а XIV–XV. századi moldvai ukrán oklevelekben).
PhD, University of Szeged.
(2014)

Stier Ildikó
SssI DNS metiltranszferáz által katalizált citozin dezamináció.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Szabó Andrea
The ratio of nasal bone length to prenasal thickness: a novel approach for prenatal ultrasound screening of Down syndrome in the second trimester.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Szabó Nikoletta
Macro- and microstructural alterations in migraine and cluster headache.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Szabó Pál
1440 - Nándorfehérvár első oszmán-török ostroma és előzményei.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Szalai Zita
A szabadidős mozgás kardiovaszkuláris és vastagbélgyulladást csökkentő hatása patkányban: a hem-oxigenáz és a nitrogénmonoxid-szintáz enzimek szerepe.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Szalai András
A parlamentáris kormányzat alkotmányos korlátai.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Szalay-Bekő Máté
Biológiai hálózatok átfedő modularizálását végző számítógépes programok és azok alkalmazási területei.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Szalisznyó Lilla
A színésznevelés spiritusz rektora - Egressy Gábor pályája és a magyar színjátszás professzionalizációja.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Szalontai Csaba
A Maty-ér és a kapcsolódó vízrendszer szerepe és jelentősége Szeged környékének településtörténetében.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Szolnoki Zsuzsanna
Nehézfémek környezeti viselkedése antropogén hatásokra módosult kerti talajokban, Szeged példáján.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Szénási Tibor
Role of Sox trio, Nfi and Hmgb1 factors in the unique transcriptional regulatory mechanisms of the matrilin-1 gene.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Sándor Renáta
A talaj-növény-légkör rendszer modellezésének léptékfüggő problémái - A léptékfüggés a talaj vízgazdálkodási tulajdonságaiban, valamint a megfigyelt hőmérsékleti adatsorokban.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Sántha Petra
Stress-induced changes in gene transcriptions and translations related to Alzheimer’s disease.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Sárközy Szabolcs
A kft. intézménye a társasági formák versenyében, különös tekintettel a volt szocialista országokra.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Sümeghy Borbála Alice
A Maros hordalékkúp fejlődéstörténeti rekonstrukciója.
PhD, University of Szeged.
(2014)

T

Takács Irma
Effect of us1 gene mutation on pseudorabies virus gene expression.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Takács Sándor
Fehérje interakciók az ecetmuslica telomerének retrotranszpozonjain.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Takács Tibor
Change of attitude in the surgical treatment of early breast cancer.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Talapka Petra
Strukturális és molekuláris változások Crohn-beteg patkányok bélidegrendszerében.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Tarján Miklós
Diagnostic problems and prognostic factors in prostate cancer.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Tefner Ildikó
Effects of balneotherapy on musculoskeletal disorders with chronic pain.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Teiszler Éva
Anjou-kori oklevéltár XXXIV. 1350.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Tengölics Roland
A hidrogenázok és a kénanyagcsere kapcsolatának jellemzése fototróf bíbor kénbaktériumokban.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Tessényi Judit
Játékszenvedély gazdaság-pszichológiai megközelítésben.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Tuboly Eszter
New therapeutic and diagnostic approaches with which to influence mitochondrial dysfunctions.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Tuka Bernadett
Role of pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide (pacap) in the trigeminovascular system: preclinical and clinical results.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Tánczos Tímea
A verbális fluencia és a munkamemória életkori változásai és szerepük az iskolai teljesítményben.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Tóth Andrea
Protection of the blood-brain barrier under pathological conditions.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Tóth Anna
Egy emlős mesterséges kromoszóma több génnel történő feltöltésének új módszere.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Tóth Gábor
Heidegger Kant-interpretációjának alapkérdései az emberi egzisztencia fundamentálontológiai analízise tükrében.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Tóth István
Szlovákok a megmaradás és a beolvadás válaszútján (Az alföldi szlovákság története a két világháború között).
PhD, University of Szeged.
(2014)

Tóth Edit
Pedagógusok véleménye a rendszerszintű mérésekről és azok tanítási folyamatra gyakorolt hatásáról.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Tóth-Lipták Judit
Immunophenotypic marker analysis of hairy cell leukemia in paraffin-embedded bone marrow trephine biopsies.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Török Tamás Pál
A magyar és francia közpénzügyi szabályozás összevetése.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Törő Andrea
Bizonyíték-transzfer az európai bűnügyi együttműködésben - különös tekintettel az európai nyomozási határozatra.
PhD, University of Szeged.
(2014)

V

Varga Endre
Computerized Treatment Planning and its Realization in Maxillofacial Surgery and in Dental Implantology.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Varga Zoltán Gábor
Modification of quorum sensing in bacterial cultures.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Vas Zsófia Boglárka
Tudásintenzív szektorális innovációs rendszerek a Dél-Alföld régióban.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Vass István
Aljzati fluidum-tárolók komplex repedéshálózat vizsgálati módszeren alapuló hidrodinamikai és hőtranszport modellezése.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Vass István Zoltán
A PhrA fotoliáz és szerkezeti homológja a PhrB kriptokróm szerepe a Synechocystis sp. PCC 6803 kettes fotokémiai rendszerének javítási ciklusában.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Veres Magdolna
Profetikus beszédmód. Német jelenéssorozat és 1660 körüli magyar újraértelmezései.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Veréb Gábor
Környezeti szennyezők ártalmatlanítása UV- és látható fényre aktív titán-dioxid alapú fotokatalizátorokkal.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Veréb Zoltán
Genomic and proteomic characterization of physiological and pathological angiogenesis in the human eye.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Visontai-Szabó Katalin
A szülői felügyeleti jogok gyakorlása rendezésének jogi keretei, pszichológiai háttere és problémái.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Vályi Péter
Genetic investigations in Christ-Siemens-Touraine and Papillon-Lefèvre Syndrome in the eyes of the dentist.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Vörös András
Various Aspects of Ki-67 Immunohistochemistry Determined Proliferation in Breast Cancer.
PhD, University of Szeged.
(2014)

W

Wirth Roland
Biogáz termelő mikroorganizmus közösségek vizsgálata metagenomikai megközelítéssel.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Z

Zelena András
Lelki sebek, hiány- és veszteségtapasztalat. A lírai alany konstruálásának mintázatai József Attila korai költészetében.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Zádor Ferenc
Rimonabant: a CB1 receptor antagonist as a direct interactional partner for μ- and δ-opioid receptor.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Á

Ács Attila
Likviditás és reálgazdaság kapcsolata az Egyesült Államok példáján.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Ács Norbert
Biogáztermelő mikrobaközösségek molekuláris biológiai vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Álmos Péter Zoltán
Population genetic and Alzheimer’s disease related gene-interaction studies on 17q21.31 genomic inversion.
PhD, University of Szeged.
(2014)

É

Égerházi Lilla Andrea
Városi közterületek komplex humán-bioklimatológiai értékelése és annak várostervezési vonatkozásai szegedi példák alapján.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Ö

Ördög Attila
A gomba eredetű elicitor kitozán hatása a zárósejtek működésére: a sztómamozgás és a zárósejt fotoszintézisének kapcsolata.
PhD, University of Szeged.
(2014)

This list was generated on 2020. április 6. 01:25:23 CEST.