Tallózás Dátum szerint

Vissza
Export [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
csoportosítás: Publikációban használt név | csoportosítás nélkül
Válasszon: A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z | Á | É | Ö
Találatok száma: 205.

A

Abdel-Salam Mohamed Abdallah
Az egyiptomi-magyar kapcsolatok a két világháború közötti időszakban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Dr. Ambrus Nóra
Levosimendan has a prolonged antispasmodic effect in isolated human radial artery bypass grafts and inhibits thrombin-induced aggregation of human platelets in vitro.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Dr. Antal Márk Ádám
Research and education in the battle against tobacco-related oral diseases: two examples from a dental school.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Antoskiv Galina
Милятино евангелие – источник изучения истории русского языка (A Miljatyin-evangélium mint az orosz nyelvtörténet tanulmányozásának forrása).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Aranyi Anita
Poliszacharid és ciklofruktán típusú királis állófázisok alkalmazása enantiomerek elválasztására.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

B

Bacsa Éva
Az egyéni különbségek szerepe a hallás utáni szövegértés fejlődésében a korai nyelvtanulás időszakában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Balogh Emeric
Macroscopic study and control of high-order harmonic and attosecond pulse generation in noble gases.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Dr. Balogh Emese Petra
The anti-chlamydial activity of defensin-like proteins.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Balogh Erzsébet
Language attitudes towards English accent varieties: Hungarian secondary school students' labeling, evaluating and commenting on foreign accented Englishes.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Berend Gábor
Machine Learning-based Extraction of Keyphrases and its Applications in Multiple Domains.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Beszédes Sándor
Szennyvíziszapok biológiai lebonthatóságának növelése mikrohullámú előkezeléssel.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Bindics János
A fitokrómok N-terminális régiójának szerepe a vörös és távoli vörös fény érzékelésében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Bohács Krisztina
Clinical applications of the modifiability model: Feuerstein’s mediated learning experience and the instrumental enrichment basic program.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Dr. Borcsa Botond Lajos
Investigations of diterpene alkaloids isolated from Aconitum anthora L. and A. moldavicum L., and of aconitine-derived lipo-alkaloids.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Borkovits Margit
Szociálisan hátrányos helyzetű tanulók mozgásprogramja táplálkozási szokásuk és a testnevelésben mutatott teljesítményük alapján.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Borza Sándor
Spin és elektron transzport különböző félvezető heterostruktúrákban mágneses és elektromos tér jelenlétében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Bíró Bernadett
Cselekvésneves szerkezetek a manysiban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

C

Mrs Cheesman Samantha Joy
A Comparative Analysis of Plea Bargaining and the Subsequent Tensions with an Effective and Fair Legal Defence.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Cherepanova Maria
A stereocontrolled access to functionalized cispentacins and acyclic β2,3-amino acids through oxidative ring cleavage.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Dr Csabafi Krisztina
Kisspeptin modulates the activity of the stress system and associated behaviours, the body temperature and nociception.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Csendes Zita
Redox-active bioinspired catalysts – syntheses, characterisation and an application.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Csibri Péter
Flickering illusion as a possible method for the investigation of the binding problem.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Csillag Kinga
Stereoselective synthesis of monoterpene-based 1,3-diamines and 3-amino-1,2-diols and their application in enantioselective transformations.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Csordás Gábor
Vérsejtleszármazási vonalak vizsgálata Drosophila melanogasterben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Dr. Csáti Anett
Distribution of signaling neurotransmitters and interaction in the sphenopalatine ganglion.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Cséby Géza
Gróf Festetics György helye a magyar művelődéstörténetben, különös tekintettel a Magyar Minerva könyvsorozatra és a Helikoni Ünnepségekre.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

D

Daraba Andreea
Def1 promotes polymerase exchange at stalled replication forks upon DNA damage.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Draskóczy Eszter
Metamorfózis, ovidiusi allúziók és az antitetikus struktúrák szerepe a Divina Commediában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Dudás László
Laterális feloldás és képminőség javítása vonalpásztázó tomográfiás optikai mikroszkópban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Dr. Dweik Diána
Non-medical factors in the background of Cesarean sections in South-East Hungary.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

F

Fazakas Csilla Tünde
Endothelial-melanoma cell interactions in the formation of brain metastases.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Fejes-Szabó Annamária
Modulatory effect of synthetic kynurenic acid derivatives on the nitroglycerin-induced trigeminal activation and sensitization in rats.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Fejős Andrea
European, Hungarian and Serbian models of fairness in consumer contracts and their application to consumer credit.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Fenyővári Zsolt
Az intézmények, a tulajdonjogok és a Pick.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Fábiánné Gyöngyössy Orsolya
Plébánia és társadalom : A római katolikus alsópapság és a laikus templomszolgák társadalmi szerepe Csongrádon a 19. század második felében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Fürjes Annamária
Szociális biztonsági koordináció az Unióban - különös tekintettel a nyugdíjakra.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

G

Garab Dénes
Local and remote microcirculatory effects of transient ischemia of the lower extremities in rats.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Garab Ábel
Biológiai jelenségeket modellező késleltetett differenciál- és differenciaegyenletek vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Dr. Gerullis Holger
Autologous plasma coating - a new approach for improvement of the biocompatibility of mesh implants.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Gyuris Márió
Új típusú vegyületek előállítása multikomponensű és dominó szintetikus stratégiák alkalmazásával.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Gönczöl Andrea
A védekezés retorikája. Szövegszervező eljárások unitárius vitairatokban a 18. század derekán.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Güngör Burçin
The role of small GTPase Rac1 in stress signaling.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

H

Hajdu Kata
Fotoszintetikus rendszerek biokompozitokban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Hajdu Zsanett
An ethnopharmacological survey conducted in the Bolivian Amazon, and identification of N-alkylamides and lignans from Lepidium meyenii and Heliopsis helianthoides var. scabra with effects on the central nervous system.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Hajgató Tamás
Partial iteration theories.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Halasi Gyula
Fotokémiai folyamatok vizsgálata TiO2 hordozós katalizátorokon.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Hamvai Csaba
Általános és középiskolai tanulók jóllétének pozitív pszichológiai aspektusai.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Hanyecz Veronika
Földgázipari káros emisszió mérésére, optimalizálására alkalmas műszerek fejlesztése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Hardi Judit
Assessing Young Learners’ Strategic L2 Vocabulary Learning in the Framework of Self-Regulation.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Harnos Szabolcs
Ecetsav hidrokonverziója hordozós fém-, illetve indiummal módosított fémkatalizátorokon.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Haspel Henrik
Vízadszorpció hatása szilárdtestek dielektromos tulajdonságaira.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Havasi Ferenc
Optimization Methods on Embedded Systems.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Haţegan Lidia
Differential expression of the brassinosteroid receptor-encoding BRI1 gene in Arabidopsis thaliana.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

dr. Hegyes Péter István
A vadászatra jogosult felelőssége a vadászható vad károkozásáért, különös tekintettel a vadkárért való felelősségre.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Henn László
A Drosophila melanogaster ivarvonal-fejlődésében szerepet játszó gének azonosítása és vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Herbel Zsófia
Biohidrogén termelés cellulóz biomasszából.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Dr. Horváth Emese Beatrix
Genetic investigations and counselling on neurogenetic disorders.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Horváth Péter Ferenc
Candida parapsilosis szekretált aszpartil proteinázok virulenciában betöltött szerepének vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Horváth Zsolt
Gravitációs lencsézés alternatív gravitációelméletekben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Horváth Ádám
Application of multiplex real-time PCR and Fluorescence Resonance Energy Transfer for the detection and differentiation of the most frequent causative agents of systemic infections from biological fluids.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Hulmán Ádám
Epidemiological aspects of cardiometabolic risk.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Hunyadkürti Judit
A Propionibacterium acnes filogenetikai jellemzése új molekuláris tipizálási módszerek kidolgozásával és egyes törzsek lipáz aktivitásának meghatározása.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

I

Illés Erzsébet
Radiolízis és egyéb nagyhatékonyságú oxidációs eljárások alkalmazása nem-szteroid gyulladáscsökkentők bontására vizes oldatokban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Imreh-Tóth Mónika
Egyetemek vállalkozásoktatásának lehetséges szerepe a vállalkozóvá válás elősegítésében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

J

Dr. Janovszky Ágnes
Microcirculatory aspects of bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaw.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Dr Jebelovszki Éva
Mechanisms of vascular adaptation to obesity.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Joseph Mary Prathiba
Identification & functional characterization of the Arabidopsis ZINC FINGER PROTEIN 3.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Judák Linda
The role of cystic fibrosis transmembrane conductance regulator Cl- channel in pancreatitis.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Dr. Juhász Krisztina
Az Európai Unió biztonság- és védelempolitikája, az EU válságkezelési tevékenysége.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Jójárt Imre
The importance of magnesium stearate in pharmaceutical industry and in the preformulation studies of medicated chewing gums.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Józsa Klára
A magyarországi aprófalvak sikerességi tényezőinek vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

K

dr Kalmár Éva
Challenges of HPLC method development and validation for the assay of combined drug products.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Kanizsai Orsolya
A Formica fusca és Camponotus vagus hangyafajok koegzisztenciájának formái és feltételei erdőssztyepp élőhelyeken.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Katona Orsolya
Fluviális formák és folyamatok vizsgálata a síksági Maros egykori és jelenlegi futása mentén.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Dr. Kemény Lajos Vince
Different roles of calcium signaling in the gastrointestinal tract.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Kiss Lóránd
Effects of absorption enhancer surfactants on culture models of intestinal and vascular barriers.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Kmetykó Ákos
Hidrogénfejlesztés nemesfémekkel módosított felületű TiO2 fotokatalizátorok alkalmazásával.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Knipl Diána
Transmission dynamics of infectious diseases on transportation networks.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Knipl István
A Duna-Tisza közi hátság és a Kalocsai Sárköz Hajós és Császártöltés községek közötti határterületének geoarcheológiai elemzése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Dr. Koncz István
Cellular cardiac electrophysiological effects of HCN channel blockers.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Kopasz Katalin
Számítógéppel segített mérőkísérletek a természettudományok tanításához.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Korany Abdelraof Abdelaal Ahmed
Environmental modelling and spatial landscape analysis for the contamination risk assessment of sensitive areas.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Dr. Kovács Béla
The role of bacterial hypermutation in biofilm formation and antibiotic resistance in urinary tract infections caused by pathogens of the Enterobacteriaceae family.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Kovács Etelka
Magas fehérjetartalmú ipari hulladékok anaerob fermentációjának fokozása adaptált mikrobaközösség segítségével.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Kovács Laura
A Neosartorya fischeri által termelt defenzinszerű antifungális protein azonosítása és jellemzése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Dr. Kovács Mónika Éva
Antibodies and autoimmune diseases in relation to reproductive failures.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Kriston-Pál Éva
A mezenhimális őssejt-eredetű galektin-1 meghatározó faktor a felnőtt szöveti őssejtek pro-angiogén funkciójában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Kristó Sándor Zsolt
Terek, térképzetek Leonyid Andrejev prózájában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Kálmán Miklós
Validating Documents of Web-based Metalanguages Using Semantic Rules.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Dr. Kósa Magdolna
Transfection efficiency in rat soleus and SERCA1b expression in human skeletal muscles.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Dr. Köves Béla
The role of bacterial virulence factors in the clinical course of urinary tract infections.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Kőrösi Andrea
A magyar szürke szarvasmarha Kárpát-medencei megjelenésének és fejlődésének kérdése archaeozoológiai leletek alapján.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

L

Lehotai Nóra
Szelén-indukált stresszválaszok vizsgálata Arabidopsis thaliana L. és Pisum sativum L. növényekben, a biofortifikáció lehetősége.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Lipták Nándor
The behavioral effects of obestatin and pituitary adenylate cyclase activating polypeptide on analgesic tolerance to morphine and morphine withdrawal in mice.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Lorbach Christian
Die tatsächliche Verständigung im Besteuerungsverfahren und ihre Auswirkungen auf das Steuerstrafverfahren.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

dr Lovász Norbert
The role of ABC transporters in the regulation of uterine contractility in rat.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Lázár Nóra Kata
A nukleáris fegyvermentes övezetek a nemzetközi jogban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Dr. Légrády Péter
The role of the sympathetic nervous system in the pathomechanism and the therapy of hypertension.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Lőrincz Orsolya
Plazmid DNS-alapú nanomedicína formuláció fejlesztése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

M

Maczelka Csaba
The Uses of Paratextuality and Dialogicity in Early Modern English Utopias.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Makra Zsolt
Alifás α,β-telítetlen karbonsavak enantioszelektív hidrogénezése módosított Pd katalizátoron.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Dr. Maléth József
Crucial role of pancreatic ducts in the initiation and progression of pancreatitis.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Masson Muriel
The Osteological Evidence of Neolithic Populations from the Southern Great Plain of Hungary An Insight into the Potential of Macroscopic Observations for the Demographic and Pathological Analyses of Past Populations.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Molnár Imre
A DAAM formin alcsalád szerepe az izomfejlődésben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Dr. Mosolygó Tímea
Evaluation of protective and pathological immune response against chlamydial infection and re-infection in mice.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Mátyás Dénes
Reduktív prózaváltozatok a kortárs olasz irodalomban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Méhi Orsolya Katinka
A vas homeosztázis, oxidatív mutagenezis és az antibiotikum rezisztencia evolúciójának kapcsolata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Mészáros Szilvia
Mikro- és mezopórusos katalizátorok alkalmazása glicerin reaktív desztillációjában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

N

Nagy Balázs
Légkörkémiai fontosságú kisebb gyökök és molekulák ab initio termokémiája.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Nagy Csaba
Evaluating optimization and reverse engineering techniques on data-intensive systems.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Nagy Gábor
Rácsséták bijektív leszámlálása.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Nagy Zoltán
A búza (Triticum aestivum L.) glutamin szintetáz enzim viselkedése abiotikus stresszfolyamatok ( szárazság- és az alumíniumstressz) során.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Nagy Ágnes
A családi napközi társadalmi-gazdasági jelentősége, munkahelyteremtő szerepe, és mindezek hatása a női foglalkoztatásra.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Nagy Éva
A vevő-fogyasztó tradicionális jogai ingó adásvétel hibás teljesítése esetén.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Nikowitz Krisztina
Manufacturing and investigation of coated pellets containing water-soluble active ingredients.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Novák Anikó
A kollekció poétikája. Gyűjtés és muzealizálás Tolnai Ottó műveiben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Nyilasi Andrea
Fotobiohidrogén termelésében szerepet játszó enzimek bioszintézise és metabolikus kontextusa.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Dr. Németh Balázs Csaba
Genetics of endocrine and exocrine diseases of the pancreas.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Németh Eszter
Redesign of the colicin E7 nuclease domain into a controlled and specific artificial enzyme.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Németh Tamás
On-line előrenéző és paraméter tanuló algoritmusok nyugtázási és ütemezési problémákra.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Németh Tibor
Gazda - patogén kölcsönhatás vizsgálata Candida fertőzések során.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Németh Zoltán
Fém-oxidokkal borított többfalú szén nanocső kompozitok előállítása és vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

O

Ormándi Róbert
Applications of Support Vector-Based Learning.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Oroszlán Anikó
"Floute me, Ile floute thee; it is my profession" Early Modern Improvisation as Resistance.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

P

Pajer Krisztián
The effect of grafted neuroectodermal stem cells on injured spinal motoneurons following ventral root avulsion and reimplantation: insights into the molecular mechanism.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Pap Ági
Az épített örökség és a helyi identitás kapcsolatának cselekvőközpontú földrajzi vizsgálata budapesti mintaterületeken.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Dr. Papp Ferenc
Pathogenetic studies in juvenile essential hypertension and uremia. Role of oxidative stress and gene polymorphisms of the renin-angiotensin system.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

dr. Papp Zoltán
Fejezetek a közegészségügy délalföldi történetéből különös tekintettel a szívgyógyászatra.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Dr. Petró Éva
Regulatory evaluation of drug release from dermal semisolid dosage forms.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Pető Andrea
A nitrogén-monoxid (NO) szerepe, reaktív oxigénformákkal (ROF) és auxinnal való kapcsolata réz stressz során.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Plangár Imola
Research on experimental models of neurodegenerative disorders and radiation-induced brain injury.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Pomázi Anita
Development of co-spray-dried carrier-based microcomposites for local pulmonary application of meloxicam.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Prorok János
Studies on the role of disturbed Ca2+ homeostasis in the pathomechanism of the cardiac effects of experimental diabetes using conventional and novel experimental techniques”.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Dr. Pásztor Kata
The in vitro effects of Herpes simplex virus and Rubella virus on autophagy.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Dr. Pásztor Norbert
Management of severe oligohydramnios with antepartum transabdominal amnioinfusion.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Pérez Salamó Immaculada
Functional characterization of the Arabidopsis heat shock factor A4A, identified by a novel genetic screen.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Pótári Gábor
Katalizátorok felületének jellemzése röntgen-fotoelektron spektroszkópiával.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

R

Rigó Gábor
Az Arabidopsis CRK5 protein kináz szerepe a gyökérgravitropizmus szabályozásában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Dr. Rosecker Ágnes
Vaseline injection, an inadequate method for penile augmentation.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Ruskó László
Automated segmentation methods for liver analysis in oncology applications.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

dr Ruzsicska Yvette
Gyermekvállalási szokások újabb kori változásának hatásai Magyarországon, különös tekintettel a női reproduktív életszakasz extrém végpontjaira.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

S

Sarkadi Bence
Shakespeare on the puppet stage. The representational perspectives and limits of adaptation in the contemporary puppet theater.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Schuszter Gábor
A konvektív instabilitás tanulmányozása homogén és pórusos közegben a klorit-tetrationát rendszerben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Schönstein László
Enzymatic resolution of tetrahydroisoquinoline derivatives in batch and continuous-flow systems.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Seres Adrienn
Sexual hormone effects of honeybee (Apis mellifera) drone milk in male and female rats.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Serlegi Gábor
A Balaton vízszintváltozásának tendenciái a régészeti korszakokban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Sija Éva Ilona
Rákellenes és Alzheimer-kórban alkalmazható ligandumok és fémkomplexeinek oldatkémiája.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Sike Ádám
ABCB1 transzporterek vizsgálata multidrog rezisztens patkány hepatoma sejtekben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Soós István
Vapors of benzene, a parquet varnish and a synthetic thinner induce chromosome loss in cells of the Drosophila wing primordia.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Stefuca Viktória
Угорські особові та урядові назви в українсько-молдавських грамотах XIV–XV століття (Magyar személy- és méltóságnevek а XIV–XV. századi moldvai ukrán oklevelekben).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Stier Ildikó
SssI DNS metiltranszferáz által katalizált citozin dezamináció.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Szabó Andrea
The ratio of nasal bone length to prenasal thickness: a novel approach for prenatal ultrasound screening of Down syndrome in the second trimester.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Dr. Szabó Nikoletta
Macro- and microstructural alterations in migraine and cluster headache.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Szabó Pál
1440 - Nándorfehérvár első oszmán-török ostroma és előzményei.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Szalai Zita
A szabadidős mozgás kardiovaszkuláris és vastagbélgyulladást csökkentő hatása patkányban: a hem-oxigenáz és a nitrogénmonoxid-szintáz enzimek szerepe.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

dr. Szalai András
A parlamentáris kormányzat alkotmányos korlátai.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Szalay-Bekő Máté
Biológiai hálózatok átfedő modularizálását végző számítógépes programok és azok alkalmazási területei.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Szalisznyó Lilla
A színésznevelés spiritusz rektora. Egressy Gábor pályája és a magyar színjátszás professzionalizációja.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Szalontai Csaba
A Maty-ér és a kapcsolódó vízrendszer szerepe és jelentősége Szeged környékének településtörténetében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Szolnoki Zsuzsanna
Nehézfémek környezeti viselkedése antropogén hatásokra módosult kerti talajokban, Szeged példáján.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Szénási Tibor
Role of Sox trio, Nfi and Hmgb1 factors in the unique transcriptional regulatory mechanisms of the matrilin-1 gene.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Sándor Renáta
A talaj-növény-légkör rendszer modellezésének léptékfüggő problémái: a léptékfüggés a talaj vízgazdálkodási tulajdonságaiban, valamint a megfigyelt hőmérsékleti adatsorokban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Sántha Petra
Stress-induced changes in gene transcriptions and translations related to Alzheimer’s disease.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Dr. Sárközy Szabolcs
A kft. intézménye a társasági formák versenyében, különös tekintettel a volt szocialista országokra.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Sümeghy Borbála
A Maros hordalékkúp fejlődéstörténeti rekonstrukciója.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

T

Dr. Takács Irma
Effect of us1 gene mutation on pseudorabies virus gene expression.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Takács Sándor
Fehérje interakciók az ecetmuslica telomerének retrotranszpozonjain.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Dr. Takács Tibor
Change of attitude in the surgical treatment of early breast cancer.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Talapka Petra
Strukturális és molekuláris változások Crohn-beteg patkányok bélidegrendszerében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Dr. Tarján Miklós
Diagnostic problems and prognostic factors in prostate cancer.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Dr. Tefner Ildikó
Effects of balneotherapy on musculoskeletal disorders with chronic pain.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Teiszler Éva
Anjou-kori oklevéltár XXXIV. 1350.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Tengölics Roland
A hidrogenázok és a kénanyagcsere kapcsolatának jellemzése fototróf bíbor kénbaktériumokban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Tessényi Judit
Játékszenvedély gazdaság-pszichológiai megközelítésben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Tuboly Eszter
New therapeutic and diagnostic approaches with which to influence mitochondrial dysfunctions.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Tuka Bernadett
Role of pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide (pacap) in the trigeminovascular system: preclinical and clinical results.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Tánczos Tímea
A verbális fluencia és a munkamemória életkori változásai és szerepük az iskolai teljesítményben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Tóth Andrea
Protection of the blood-brain barrier under pathological conditions.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Tóth Anna
Egy emlős mesterséges kromoszóma több génnel történő feltöltésének új módszere.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Tóth Gábor
Heidegger Kant-interpretációjának alapkérdései az emberi egzisztencia fundamentálontológiai analízise tükrében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Tóth István
Szlovákok a megmaradás és a beolvadás válaszútján (Az alföldi szlovákság története a két világháború között).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Tóth Edit
Pedagógusok véleménye a rendszerszintű mérésekről és azok tanítási folyamatra gyakorolt hatásáról.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Dr. Tóth-Lipták Judit
Immunophenotypic marker analysis of hairy cell leukemia in paraffin-embedded bone marrow trephine biopsies.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

dr. Török Tamás Pál
A magyar és francia közpénzügyi szabályozás összevetése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

dr. Törő Andrea
Bizonyíték-transzfer az európai bűnügyi együttműködésben:különös tekintettel az európai nyomozási határozatra.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

V

ifj.Dr. Varga Endre
Computerized Treatment Planning and its Realization in Maxillofacial Surgery and in Dental Implantology.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Varga Zoltán Gábor
Modification of quorum sensing in bacterial cultures.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Vas Zsófia Boglárka
Tudásintenzív szektorális innovációs rendszerek a Dél-Alföld régióban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Vass István
Aljzati fluidum-tárolók komplex repedéshálózat vizsgálati módszeren alapuló hidrodinamikai és hőtranszport modellezése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Vass István Zoltán
A PhrA fotoliáz és szerkezeti homológja a PhrB kriptokróm szerepe a Synechocystis sp. PCC 6803 kettes fotokémiai rendszerének javítási ciklusában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Veres Magdolna
Profetikus beszédmód. Német jelenéssorozat és 1660 körüli magyar újraértelmezései.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Veréb Gábor
Környezeti szennyezők ártalmatlanítása UV- és látható fényre aktív titán-dioxid alapú fotokatalizátorokkal.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Veréb Zoltán János
Genomic and proteomic characterization of physiological and pathological angiogenesis in the human eye.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Dr. Visontai-Szabó Katalin
A szülői felügyeleti jogok gyakorlása rendezésének jogi keretei, pszichológiai háttere és problémái.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Dr Vályi Péter
Genetic investigations in Christ-Siemens-Touraine and Papillon-Lefèvre Syndrome in the eyes of the dentist.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Dr. Vörös András
Various Aspects of Ki-67 Immunohistochemistry Determined Proliferation in Breast Cancer.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

W

Wirth Roland
Biogáz termelő mikroorganizmus közösségek vizsgálata metagenomikai megközelítéssel.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Z

Zelena András
Lelki sebek, hiány- és veszteségtapasztalat. A lírai alany konstruálásának mintázatai József Attila korai költészetében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Zádor Ferenc
Rimonabant: a CB1 receptor antagonist as a direct interactional partner for μ- and δ-opioid receptor.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Á

Ács Attila
Likviditás és reálgazdaság kapcsolata az Egyesült Államok példáján.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Ács Norbert
Biogáztermelő mikrobaközösségek molekuláris biológiai vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Dr. Álmos Péter Zoltán
Population genetic and Alzheimer’s disease related gene-interaction studies on 17q21.31 genomic inversion.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

É

Égerházi Lilla Andrea
Városi közterületek komplex humán-bioklimatológiai értékelése és annak várostervezési vonatkozásai szegedi példák alapján.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Ö

Ördög Attila
A gomba eredetű elicitor kitozán hatása a zárósejtek működésére: a sztómamozgás és a zárósejt fotoszintézisének kapcsolata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Ördögh Lilla
Terápiás potenciállal rendelkező növényi szimbiotikus peptidek patogén gombákra gyakorolt hatásának és toxicitásának vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

A lista elkészítésének dátuma 2019. február 20. 22:39:36 CET.