Browse by Discipline

Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | É | Ö
Number of items at this level: 380.

A

Abonyi Gyöngyi
A spanyol-magyar gazdasági együttműködés alakulása a külkereskedelem terén.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1994) (Unpublished)

Abutaha Saja
Quantifying variability of physical /petrophysical properties of Boda Claystone Formation (BCF) using X-ray computed-tomography scan images (CT).
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2022)

Alexay Zoltán
Szigetköz. Ember és táj.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Allow Khomine
Tengervíz part menti vízadóba történő behatolásának csökkentésére szolgáló műszaki beavatkozások értékelése numerikus modellezés segítségével.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2012) (Unpublished)

Almási Enikő Eszter
A Ditrói Alkáli Masszívum ultramafikus kumulátum kőzeteinek petrogenetikája.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Alzoubi Nour Nayef Hassan
Characterizing Small-Scale Heterogeneity in Quaternary Freshwater Carbonates of Hungary Using CT Scan Data.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2024)

Amankulova Khilola
Crop yield prediction using machine learning, multi-source remote sensing technologies and data fusion: a case study of Mezőhegyes Hungary.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2024)

Amissah Gabriel Jonathan
Channel processes of a large alluvial river under human impacts.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2020) (Unpublished)

Andrási Gábor
A Dráva horvát-magyar szakaszán a vízjárás és a mederdinamika vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2016) (Unpublished)

Andó Mihály
A Tisza ártér mikroklíma kutatásainak eredményei.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1958) (Unpublished)

Antal Sándor
A Bükk-hegység felső-permi karbonátos üledékösszlletének mikrofáciesei és keletkezési körülményei.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

B

B. Tóth Mária
Hidrobiológiai tanulmányok a Kiskörei vízlépcső térségében valamint a Tisza hossz-szelvényében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Bagdi Sándor
Tiszazug hidrogeográfiai viszonyainak vizsgálata különös tekintettel a felszín és felszínalatti vizek hasznosíthatóságára.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

Bajmócy Péter
Szuburbanizáció a budapesti agglomeráción kívüli Magyarországon.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2003) (Unpublished)

Balanyi László
A kárpáti vulkánkoszorú kialakulása és formakincse.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1948) (Unpublished)

Bali Enikő
Fluid/melt - wall rock interaction in the upper mantle beneath the central Pannonian basin.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Balizs Dániel
Etnikai térstruktúra, asszimiláció és identitás a történelmi Vas megyében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2016) (Unpublished)

Balog Kitti
A használt hévíz szikkadás hatásai a talaj-talajvíz rendszerre, különös tekintettel a szikesedés részfolyamataira.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2011) (Unpublished)

Balogh Imre
A tájökológiai kutatások elméleti és gyakorlati alapjai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1992) (Unpublished)

Balogh András
Az aprófalvas településállomány differenciálódási folyamatai Magyarországon.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2007) (Unpublished)

Balogh Márton
Meder-ártér közötti kapcsolat vizsgálata a Maroson.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

Balázs Endre
A kisalföldi neogén medence aljzatából megismert metamorf kőzetek litosztratigráfiai besorolása ás megaszerkezeti helyzete.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

Balázs Bernadett
Az átlagos városi hősziget területi szerkezetének modellezése és a modell kiterjesztése.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2008) (Unpublished)

Barta Károly
Talajeróziós modellépítés a EUROSEM modell nyomán.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Bartyik Tamás
Fluviális folyamatok rekonstrukciója a Maros folyó vízgyűjtőjén, különös tekintettel az OSL érzékenység ezirányú alkalmazhatóságára.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2022)

Bata Teodóra
A közepes méretarányú tájökológiai egységek határainak matematikai-statisztikai alapú vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Batki Anikó
A ditrói alkáli masszívum lamprofírjainak petrogenezise.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Bauer Márton
Relationship between micro-fracture network and karstification in recent (Mecsek) and paleokarst (Gomba) reservoirs.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2017) (Unpublished)

Bede Ádám
A tiszántúli halmok régészeti geológiai és környezettörténeti szempontú vizsgálati lehetőségei.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Ben Youssif Nuri Mohamed
On geodesics of some special riemannian spaces on RnoxR1.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1989) (Unpublished)

Bende Csaba
A magyarországi közösségi kertek társadalomföldrajzi vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

Bentzik Ferenc
Kémiai és víztechnológiai kérdések a nagykanizsai vízmű bővítésével kapcsolatban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1967) (Unpublished)

Benyhe Balázs
Agrogén hatásra kialakuló felszínformák és folyamatok vizsgálata eltérő geomorfológiai adottságú területeken.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Berkecz-Kovács Lívia
A klaszteresedési folyamatok sikerességének és problematikájának vizsgálata a Dél-alföldi Régió példáján.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2020) (Unpublished)

Berlinger Henrik
Montmorillonit - aminosav komplexek képződésmódjának és termikus sajátságainak tanulmányozása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Bertalan Ákosné Balogi Margit
Üledékes kőzetek kerogén tartalmának minősítése geokémiai szempontok alapján.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Bezdán Mária
A szabályozott Tisza vízjárása tulajdonságai a Tiszafüred alatti folyószakaszokon.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2011) (Unpublished)

Bin Hasan Muhammad Luqman
Spatial Characterisation of the Fractured Mezősas-W (Pannonian Basin) Buried Hill Metamorphic Reservoir Using Multivariate Evaluation of Well-Logs.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.

Blanka Viktória
Kanyarulatfejlődés dinamikájának vizsgálata természeti és antropogén hatások tükrében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2010) (Unpublished)

Boda Jenő
A magyar szarmata és rétegtani helyzete.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1956) (Unpublished)

Boros József
Hőmérsékleti viszonyok hegyi réten és erdei fenyő állományban, nyári, sugárzási napokon (Jávorkút 1962.).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1965) (Unpublished)

Boros Lajos
A városi depriváció térbelisége – konfliktuselméleti megközelítés szegedi esettanulmányokkal.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2008) (Unpublished)

Boros Istvánné Szegedi Judit
Szénhidrogénkutató fúrások értékelhetőségének lehetősége az oldható szerves anyag tartalom alapján.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Bottyán Zsolt
Az átlagos maximális hősziget-intenzitás statisztikus modellje Szegeden és Debrecenben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2008) (Unpublished)

Bui Dang Hung
Time-series land cover and land use monitoring and classification using GIS and remote sensing technology: A case study of Binh Duong province, Vietnam.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2023)

Burján Balázs
A Pesti-síkság fiatal-harmadidőszaki és negyedidőszaki kavicsképződményeinek összehasonlító vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2002) (Unpublished)

Bácsmegi Gábor
Geoarcheológiai és környezettörténeti kutatások Karancsság-Alsó-rétek lelőhelyen.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Báló-Takács Ágnes
Investigation of shading efficiency of popular urban tree species based on examples from Szeged.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2018) (Unpublished)

Bán Attila
A telemedicina néhány földrajzi vonatkozása Magyarország példáján.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2017) (Unpublished)

Bárány Ilona
A szintkülönbség és az expozíció hatása a léghőmérsékletre egy bükki töbörben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1966) (Unpublished)

Bíró Lóránt
A bakonyi mangánérc-bányászat fúrásainak komplex újraértékelése.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Bódis Katalin
Digitális domborzatmodellek és alkalmazási lehetőségeik az árvízi kockázatkezelésben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

C

Csendes Bálint
Hiperspektrális távérzékelési módszerek alkalmazhatósága tájvizsgálatokban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2017) (Unpublished)

Csete Ákos Kristóf
A városi zöldinfrastruktúra szerepe a fenntartható csapadékvíz-gazdálkodásban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2024)

Csihás Gábor
Mindszent község gazdasági földrajza.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1961) (Unpublished)

Csikós Nándor
Analysis of the relationship between land cover change and abundance data of Eurasian skylark (Alauda arvensis).
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2022)

Csiszár Károly
Az "Őrség" természetföldrajzi adottságainak jellemzése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1966) (Unpublished)

Csépe Zoltán
Weather related ragweed pollen levels and prediction of ragweed pollen concentration for Szeged, Hungary.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2018) (Unpublished)

Csépe-Muladi Beáta
A barlangklíma tér- és időbeli változásainak vizsgálata különböző magyarországi karsztterületeken.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2016) (Unpublished)

Cziczer István
Pannóniai korú puhatestű faunák a Mórágyi-rögön és délkeleti előterében: rétegtani, környezeti és ősföldrajzi értékelés.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Czompó József
Inerciális geodéziai mérőrendszer modellezése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1988) (Unpublished)

D

Dabi Gergely
Post-metamorphic palaeofluid evolution of the Mecsekalja Zone metamorphic complex.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Daday Dezső deési
Adalékok a Tapolczát környező tájnak és Tapolcza fejlődésére való befolyásának gazdaságföldrajzi ismertetéséhez.
Earlier doctoral dissertations, Ferencz József Tudományegyetem (1919–1940).
(1924) (Unpublished)

Deák József Áron
Csongrád megye kistájainak élőhelymintázata és tájökológiai szempontú értékelése.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2010) (Unpublished)

Dimák Andor
A geológiai mozgásforma néhány elméleti-filozófiai problémája.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Dinnyés Illés
Az öntözés természetföldrajzi adottságai, helyzete és távlatai körzetünkben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1965) (Unpublished)

Divéky Erika
A felszínközeli ózon mérése és vizsgálata Magyarországon.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Dudás Gábor
A világvárosok térkapcsolatainak vizsgálata légi közlekedési adatok felhasználásával.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Duray Balázs
Tájdinamikai vizsgálatok - A tájhasználat-változás és regenerációs potenciál összefüggéseinek modellezése.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Duró Annamária
A tanyai átalakulás társadalomföldrajzi vonatkozásai Szatymaz és Zákányszék példáján.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1989) (Unpublished)

Dénes Béla
Békéscsaba és Gyula vonzásterületének elhatárolása az egészségügyi és oktatási funkciók alapján.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Dóka Richárd
Felszínborítási változások elemzése a Duna–Tisza köze középső részén, különös tekintettel a tájhasználati anomáliákra és a természetvédelemre.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2020) (Unpublished)

Dövényi Zoltán
Adalékok a Balaton déli partvidékének felszínfejlődéséhez.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1974) (Unpublished)

E

Ecsedy Éva
Sopron és környékének erdőgazdálkodása - faipara.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1966) (Unpublished)

Eltijani Abdelrhim Adam
Sedimentary records of abandoned channel alluviation: insights from compositional data analysis, endmember modeling, and wavelet transform.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2024)

Endrédi Lajos
Priabonai üledékek palynológiai vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Erdősi Ferenc
A társadalom szerepe a földrajzi környezet fejlődésében, különös tekintettel Pécs és környékére.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1966) (Unpublished)

Esztergomy Zoltán
A Bodrogköz komplex gazdaságföldrajzi vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

F

Fabula Szabolcs
A fogyatékosság mint társadalmi-térbeli viszony földrajzi vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Falus György
Microstructural analysis of upper mantle peridotites: their application in understanding mantle processes during the formation of the Intra-Carpathian Basin System.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Farkas Károly
A Felső-Tiszavidék (Szabolcs-Szatmár megye) vízgazdálkodásának néhány kérdése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Farkas Jenő Zsolt
Agrár- és vidékföldrajzi kutatások Bács-Kiskun megyei példákkal.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2010) (Unpublished)

Farkasné Gere Márta
Hidrotermális karsztjelenségek a Budai-hegységben és a Pilisben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

Farsang Andrea
A talaj nehézfémtartalmának térbeli eloszlása mátrai mintaterületen, különös tekintettel az antropogén terhelésre.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Fazekas Géza
Budapesti ásvány- és gyógyvizek keletkezése és jelenkori helyzetük.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Fazekas Judit
A paradicsom fenológiai fázisainak összefüggései az időjárási tényezőkkel.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Fehér József
Adatok a Soltvadkerti Nagybüdös-tó hidrogeográfiájához.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1963) (Unpublished)

Fehér Zsolt Zoltán
A Dél-Alföld talajvíz idősorainak nagy léptékű, geostatisztikai alapú modellezése. Két megközelítés nem folytonos monitoring adatok együttes térbeli és időbeli sztochasztikus szimulációjára.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2019) (Unpublished)

Fehérváry István
A hullámtéri növényzet vizsgálata légi LiDAR adatok alapján.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2023)

Fejes Ildikó
A talaj- és talajvízrendszer komplex környezeti szempontú értékelése városi területen, Szeged példáján.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Fekete László
Csapadékos és csapadék nélküli ismétlődések statisztikai jellemzői az Alföldön (Budapest, Debrecen, Kecskemét és Szeged adatai alapján).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Feledi Katalin
Középdunántúli eocénkori barnakőszéntelepek szénkémiai jellemzése.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1959) (Unpublished)

Fenta Mulugeta Chanie
Hydrogeophysical and hydrogeochemical characterization of volcanic aquifers in Northwest Ethiopia.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2022)

Fiser-Nagy Ágnes
Complex evaluation of the Kiskunhalas-NE fractured metamorphic hydrocarbon reservoir.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Fogarasi Sándor
A karsztvíz beszivárgás éghajlati adottságainak vizsgálata a Dunántúli-középhegységben 1850-2000.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006) (Unpublished)

Fényes József
A Duna-Tisza közi tőzeges tavak fejlődéstörténete Mollusca-fauna vizsgálatok alapján.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Fülöp Mihály
Az időjárási elemek - hőmérséklet, csapadék, napfénytartam - és az őszi búza termésátlagának összefüggésvizsgálata, előrejelzés lehetősége.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

G

Gadócziné Fekete Éva
A bódva-völgyi települések népességmegtartó képességének vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

Garamhegyi Ábel
Településmarketing, mint a településfejlesztés eszköze.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2000) (Unpublished)

Gaál Ferenc
Rattus norvegicus ökológiája, etológiája és asszanációja Budapesten.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Geiger János
Szemcseeloszlás és felhalmozódási környezet. Litifikálódott kőzetek szemcseeloszlási viszonyainak vizsgálata és értelmezése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Geiger János
Az algyői pannóniai delta rendszer fejlődéstörténetének 3D modellezése, különös tekintettel a felhalmozódási környezetek kőzettesteire.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2000) (Unpublished)

Gertig Béla
Az Amerikai Egyesült Államok földrajza.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1957) (Unpublished)

Gudmann András Viktor
Gépi tanulásos osztályozó eljárások vizsgálata felszínborítás/területhasználat térképezés szempontjából.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2023)

Gulyás Péter
Az Alföld vidékturizmusának földrajzi jellemzői.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2016) (Unpublished)

Gulyás Sándor
Az édesvízi kagylók szerepe a kárpát-medencei neolit közösségek gazdálkodásának és az ártéri, folyóvízi környezet lokális, regionális adottságainak rekonstrukciójában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2011) (Unpublished)

Gulyás Ágnes
Humán bioklimatológiai értékelések különböző léptékű megközelítésben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Gurzó Imre
Tatabánya levegőszennyeződése a levegőszennyeződést befolyásoló meteorológiai tényezők vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Gyuricza László
A Kerka-vidék komplex természeti földrajzi vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1993) (Unpublished)

Gyöngyös Zsuzsanna
Kőszenek fizikai - kémiai sajátságai és szerepük a váratlan szén- és gázkitörések kialakulásában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Györgyövics Katalin
Késő-pleisztocén és holocén eolikus formakincs és homokmozgások vizsgálata Belső-Somogyban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2019) (Unpublished)

Gál Tamás Mátyás
Az összetett városi felszín geometriáját leíró paraméterek számítása és városklimatológiai alkalmazása.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2010) (Unpublished)

Géczi Róbert
A városökológiai kutatások néhány időszerű kérdése Kolozsváron.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1999) (Unpublished)

Góczián Ferenc
A bakonyi felső-kréta képződmények üledékföldtani viszonyainak palynológiai vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1963) (Unpublished)

H

Haintz Endre
Tatabánya településföldrajza.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

Hajnal Klára
Egy Duna-Tisza közi mintaterület komplex természetföldrajzi tájelemzése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

Hamar József
Duzzasztás hatása a fitoplanktonra a Kiskörei Vízlépcső térségében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Hammad Muhannad
Landslide hazard assessment using advanced remote sensing techniques and GIS.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

Hanusz Árpád
Szabolcs-Szatmár megye dohánytermesztésének gazdaságföldrajzi vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1979) (Unpublished)

Hegedűs Gábor
A lakóparkok földrajzi vizsgálata és településfejlesztési kihívásaik Magyarországon.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2011) (Unpublished)

Henits László
Szubpixel-alapú osztályozás alkalmazása a városi felszínborítás és területhasználat elemzésében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Herendi István
Földrajzi paraméterek mennyiségi értékelésére és előrejelzésére szolgáló módszer kidolgozása, különös tekintettel a csapadék statisztikai előrejelzésére.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Hernesz Péter
Késő-pleisztocén és holocén ártérfejlődés az Alsó-Tisza mentén.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Hornyák Sándor János
A csapadékvíz-gazdálkodás szerepe a klímaadaptációban a környezetesztétika tükrében Szeged-Tápén.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.

Horváth Dániel
A városi diverzitás és a városrehabilitáció kapcsolatának társadalomföldrajzi vizsgálata Józsefvárosban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2019) (Unpublished)

Horváth Janina
Depositional facies analysis in clastic sedimentary environments based on neural network clustering and probabilistic extension - Two case studies from South-Eastern Hungary and Northern Croatia.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Horváth Szilvia
A talaj nedvességkészletének alakulása Kelet-Magyarországon a XX. században.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2003) (Unpublished)

Horváthné Tóth Antónia
Bács-Kiskun megye infrastrukturális ellátottságának alakulása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Hoyk Edit
Természetvédelmi szempontú geoökológiai értékelés a tervezett Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzet területén.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2002) (Unpublished)

Hrabovszki Erika
A Dél-Alföld felszín alatti vizeinek nyomelem tartalma a hidrogeológia tükrében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2002) (Unpublished)

Hum László
Délkelet-dunántúli lösz-paleotalaj sorozatok keletkezésének rekonstrukciója üledéktani, geokémiai és őslénytani vizsgálatok alapján.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Hunyadfalvi Zoltán
Kisléptékű heterogenitás vizsgálatok a törmelékes üledékben röntgen komputer tomográf alkalmazásával.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006) (Unpublished)

Hupuczi Júlia
Egy egyedülálló dél-alföldi löszszelvény malakológiai vizsgálata és a terület felső-würm paleoklimatológiai rekonstrukciója.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2012) (Unpublished)

Hursán György
A környezetvédelem földrajzi problémái a közép-békési városegyüttes térségében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Hussein Shwan
Assessment of urban vegetation changes on different scales in a semi-arid region using satellite imageries: a case study of Erbil city, Iraq.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2020) (Unpublished)

I

Iványosi Szabó András
Az Izsáki Kolon-tó üledék- és környezetföldtani vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

J

Jakab Gusztáv
Növényi makrofosszília vizsgálati módszerek kidolgozása negyedidőszaki üledékek paleobotanikai leírására.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2005) (Unpublished)

Jantos Lajos
Szeged bel- és külterületének hőmérsékleti viszonyai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1967) (Unpublished)

Jasinszky István
A dunai magyar folyamhajózás (különös tekintettel a személyszállító hajók forgalmára).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1962) (Unpublished)

Jenei Mária
Tavi karbonátképződés a Duna-Tisza közén.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2007) (Unpublished)

Juhos Miklós
A Torockói bányászat története.
Earlier doctoral dissertations, Horthy Miklós Tudományegyetem (1940–1944).
(1945) (Unpublished)

Juhász János
Egy pótharaszti homokbucka hőmérsékleti viszonyai /A mikroklimatológia néhány méréstechnikai problémája/.
Earlier doctoral dissertations, University of Szeged.
(1960) (Unpublished)

Juray Tünde
A város mint turisztikai tér, Szeged példáján.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2008) (Unpublished)

Jámborné Kness Mária
A Dorogi-medence Ny-i része eocén korú Nummuliteseinek vizsgálata és annak rétegtani eredményei.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Jónás László
A pilisi karszt természetföldrajza.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

Jóri Johanna
La mobilité scolaire transfrontailére dans la région de Szeged.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006) (Unpublished)

Józsa Klára
A magyarországi aprófalvak sikerességi tényezőinek vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

K

Kamarás György
Egy Duna-menti falu településföldrajzi vizsgálata (Géderlak).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Kapronczay József
Adatok a Zselic természeti földrajzához.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1963) (Unpublished)

Karlik Máté
The environmental change in the Lake Bolătău - Feredeu basin over the last 500 years.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2023)

Kaszab Imre Ferenc
A Duna-Tisza köze északi részének geotermikus viszonyai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Katona Ferenc
A verpeléti szőlőtermesztés természetföldrajzi alapjai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1964) (Unpublished)

Katona Imre
Csongrád településföldrajza.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1947) (Unpublished)

Katona Endre
Automatikus térkép-interpretáció.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2001) (Unpublished)

Katona Orsolya
Fluviális formák és folyamatok vizsgálata a síksági Maros egykori és jelenlegi futása mentén.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Kelemen István
A Mátra nyugati részének természetföldrajza, különös tekintettel a völgyfejlődés morfogenetikai és morfostrukturális problémáira.
Earlier doctoral dissertations, University of Szeged.
(1984) (Unpublished)

Kemény M. Katalin
Meteorológiai mezők analógiájának vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Keserű Imre
Post-suburban transformation in the functional urban region of Budapest in the context of changing commuting patterns.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Kincses Boglárka
Szeged közép- és felsőfokú oktatási vonzáskörzetének vizsgálata kiemelt tekintettel a Vajdaság szerepére.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

Kiri Luca
Open-system igneous processes in the felsic rocks of the Ditrău Alkaline Massif (Eastern Carpathians, Romania).
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2024)

Kiss Árpád
Adatok az üllési futóhomok helyi klímájához és egy homokbucka mikroklímájához.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1959) (Unpublished)

Kiss Balázs
Üledékes kőzetek pórusszerkezetének kvantitativ értelmezése.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Kiss János Péter
A területi jövedelemegyenlőtlenségek strukturális tényezői Magyarországon.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2008) (Unpublished)

Kiss Márton Dániel
Ökoszisztéma-szolgáltatások modell-alapú értékelése.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2019) (Unpublished)

Kitka Gergely
Az Erosion 3D modell magyarországi adaptálása és alkalmazhatóságának vizsgálata kisvízgyűjtők tájhasználati tervezésében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2010) (Unpublished)

Klingerné Végh Irén
A Bács-Kiskunmegyei az ipari körzetkutatás néhány elvi és módszertani vonatkozásában. A megye gép- és vasipari vállalatainak feldolgozása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

Klivényi Ferencné Rózsa Éva
Összefüggés az üledékes oxidos mangánércek termikus sajátságai, ásványos összetétele és oxidációs foka között.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1958) (Unpublished)

Knipl István
A Duna-Tisza közi hátság és a Kalocsai Sárköz Hajós és Császártöltés községek közötti határterületének geoarcheológiai elemzése.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Kocsis Zsolt
A faktor- és klaszteranalízis alkalmazási lehetőségei a városszerkezet kutatásában Győr példáján.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1992) (Unpublished)

Kolcsár Ronald András
Városi lakosság zöldfelület ellátottságának értékelése geoinformatikai módszerekkel.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2023)

Koller Nándorné
Szigetvár funkciói és vonzáskörzete.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Komarek Levente
Strukturális változások a Dél-Alföld mezőgazdaságában a rendszerváltozás után (folyamatok és lehetőségek).
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2007) (Unpublished)

Korany Abdelraof Abdelaal Ahmed
Environmental modelling and spatial landscape analysis for the contamination risk assessment of sensitive areas.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Koreczné Laky Ilona
A K-i Mecsek miocén képződményeinek földtani és mikropaleontológiai vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1964) (Unpublished)

Kormány Gyula
A Rétköz gazdasági földrajza.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1967) (Unpublished)

Korom Annamária
A franciaországi kistérségi együttműködések szerepe a terület- és vidékfejlesztés rendszerében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Kotsis Tivadar
A felsőcsatári talkumelőfordulás ásvány-kőzettani vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1965) (Unpublished)

Kovalcsik Tamás
A választói magatartás és a városi társadalom földrajzi összefüggései Budapest példáján.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2022)

Kovács Miklós
Fenolok vizsgálata és kinyerése a barnakőszénfeldolgozás melléktermékeiből.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1958) (Unpublished)

Kovács Sándor
A Dél-Gömöri alsóhegy magyarországi részének földtana.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Kovács Attila
A turisztikai klímapotenciál értékelése eredeti, valamint továbbfejlesztett és a magyar lakossághoz adaptált eszközökkel.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2017) (Unpublished)

Kovács Csaba
Az országhatármentiség értelmezésének földrajzi problémái.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006) (Unpublished)

Kovács Ferenc
Tájváltozások értékelése geoinformatikai módszerekkel a Duna-Tisza közén különös tekintettel a szárazodás problémájára.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006) (Unpublished)

Kovács József
Modern geomatematikai módszerek alkalmazása hidrogeológiai feladatok megoldására.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2007) (Unpublished)

Kozák Péter
A belvízjárás összefüggéseinek vizsgálata az Alföld délkeleti részén, a vízgazdálkodás európai elvárásainak tükrében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006) (Unpublished)

Kriska Olivér
A határérzet tényezői a szerb-magyar államhatár mentén.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2024)

Kubassek János
Trópusi karsztok felszínfejlődése különös tekintettel Dél- és Délkelet Ázsiára.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Kun Ágnes
Intenzív üzemű halnevelő-telepről származó szennyvíz mezőgazdasági elhelyezésének és hasznosításának vizsgálata energiafűz kísérletben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2018) (Unpublished)

Kun Éva
A Battonya–Pusztaföldvári-hát hidrodinamikai és hőtranszport modellvizsgálata az energia- és pórustér-hasznosítás tükrében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2022)

Kurucz Béla
Pusztaföldvár-Battonya közötti terület medencealjzatának képződményei és hegységszerkezete.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Kuti László
Agrogeológiai vizsgálatok Kecskemét környékén.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Kádár Géza
Politrófikus víztározók néhány hidrobiológiai sajátossága, különös tekintettel a vízminőségváltozásokra.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Kádár Anett
Általános és középiskolás tanulók földrajz tantárgyhoz köthető tévképzetei.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2019) (Unpublished)

Károssy Csaba
A rövidhullámú sugárzásforgalom összetevőinek vizsgálata a Bükk-fennsíkon.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1972) (Unpublished)

Kárpáti Sándor
A Bükkhegység geomorfológiai vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1966) (Unpublished)

Körmös Sándor
The hydrocarbon system of the central part of the Hungarian Palaeogene Basin (Pannonian Basin).
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2023)

Kürti György
Településföldrajzi változások Csemőben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Kőrösi Andrea Mária
A magyar szürke szarvasmarha Kárpát-medencei megjelenésének és fejlődésének kérdése archaeozoológiai leletek alapján.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

L

Lados Gábor
A Magyarországra történő visszavándorlás társadalomföldrajzi vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2018) (Unpublished)

Lakotár Katalin
Az éghajlati potenciál értékelése az őszi gabona áttelelése szempontjából.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Lehmann Antal
A zselic természeti földrajza.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Lendvai Anna
Zalai mezővárosok XVII-XIX. századi kézműiparának összehasonlító vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1979) (Unpublished)

Lenner Tibor
Kisvárosi értelmiség társadalomföldrajzi vizsgálata Sárváron és Celldömölkön.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1994) (Unpublished)

Lenner Tibor
A kisvárosok az átalakulás folyamatában Vas megye példáján.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Lennert József
A visegrádi országok vidéki újrastrukturálódásának néhány társadalomföldrajzi aspektusa.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2017) (Unpublished)

M

Makra László
Magyarország makroszinoptikus helyzetei idősorának periodikus összetevői.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Makra László
A tengerszinti légmnyomási mező statisztikus jellemzőinek vizsgálata a teljes földgömbre.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1994) (Unpublished)

Makó László
The accumulation history of the Pécel loess-paleosol profile.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2023)

Martyin-Csamangó Zita
A turizmus hatására bekövetkező változások a hazai fürdővárosokban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2020)

Mayer Lászlóné Hegedűs Mária
Felső kréta kori zárvatermők pollenszemeinek ultrastruktúrája.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Mezősi Gábor
Néhány geomorfometriai módszer értékelése és bemutatása középhegységi mintaterületeken.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Miklovicz Árpád
Szabolcs-Szatmár megye infrastruktúrájának gazdaságföldrajzi vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Milota Katalin
A Mecsek - Nagykőrös - Debrecen övezet óalpi mezozóos képződményeinek szénhidrogén geokémiai vizsgálata és értékelése az ásványi nyersanyagkutatás szempontjai szerint.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1992) (Unpublished)

Misi Dávid
Magyarországi erdeifenyő állományok komplex dendroklimatológiai elemzése az elmúlt 100 év klímaváltozásának tükrében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2017) (Unpublished)

Mizó Mihály
Békés megye vízföldrajzi viszonyai, különös tekintettel a gazdasági életre.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Mohsen Abdelsadek Metwaly Ahmed
A multi-scale investigation of sediment and plastic pollution transport in the Tisza River applying remote sensing and machine learning: A hydrological perspective.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2024)

Moldvay Loránd
Az eolikus üledékképződés törvényszerűségei.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1960) (Unpublished)

Molnár Béla
A Duna-Tisza-közi eolikus rétegek kiterjedése.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1960) (Unpublished)

Molnár Sándor
Az Alföld kréta időszaki vulkanitjainak kőzettani, kőzetkémiai jellemzése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Molnár Attila
Magyarország szőlő ültetvénystatisztikai műszaki térinformatikai rendszerének fejlesztése.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2007) (Unpublished)

Molnár Gergely
A szegedi termikus környezet városi léptékű előrejelzésének lehetőségei a WRF modell felhasználásával.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

Molnár László
Architecture and Hydraulic Relevance of Brittle Fault Zones in the Metamorphic Basement of the Pannonian Basin.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Molnár Sándor
Az ártéri gazdálkodás környezettörténeti szempontú vizsgálata két alföldi mintaterület példáján.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2011) (Unpublished)

Molnár Dávid
Dél-dunántúli és kelet-horvátországi lösz-paleotalaj szelvények paleoökológiai rekonstrukciója malakológiai és üledéktani adatok segítségével.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Mucsi László
Karsztmorfologiai vizsgálatok Odorvár környékén, különös tekintettel a különböző kőzetadottságú felszínekre.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1992) (Unpublished)

Mucsi Mihály
Finomrétegtani vizsgálatok a kiskunság területéről.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1965) (Unpublished)

Mucsi László
A városökológia elmélete és alkalmazási lehetőségei Szeged példáján.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Márkovity Plesztovits Anna
A filozófiai és a geotudományi térszemlétet összehasonlítása és módszereinek területfejlesztési alkalmazása Szabadka példáján.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2010) (Unpublished)

Mészáros Rezső
A makói járás szántóföldi növénytermesztésének társadalmi és természeti földrajzi alapjai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1967) (Unpublished)

Mészáros Minucsér
Spatial analysis of geohazard on the Fruška Gora mountain.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

N

Nagy László
A mezőgazdasági termelés területi elhelyezésének természetföldrajzi alapjai Csongrád- és Békés megyében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1964) (Unpublished)

Nagy Gyula
A környezeti igazságosság térbeli vizsgálatának lehetőségei Magyarországon.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2020) (Unpublished)

Nagy Judit
Hullámtéri akkumuláció és az azt befolyásoló tényezők vizsgálata az Alsó-Tiszán.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2020) (Unpublished)

Nagy Béláné Gellai Ágnes
A Dorogi-medence oligocén képződményeinek felosztása Foraminiferák alapján.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Nagyné Botykai Erzsébet
Algéria mezőgazdasága.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Nemes István
Practical applications of geological modelling workflows in the redevelopment of mature hydrocarbon fields – a case study.
Earlier doctoral dissertations, University of Szeged.
(2023)

Nguyen Tran Tuan
The impacts of land acquisition on household's livelihood in Vietnamese metropolitan regions.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2022)

Novák Ákos
Mikroklímavizsgálatok a Duna-Tisza közén.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1967) (Unpublished)

Nyéki Lajos
A szeghalmi járás agrárföldrajzi viszonyai az 1970-es évek elején.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1976) (Unpublished)

Nzimande Ntombifuthi Precious
The socio-economic impacts of urban regeneration programmes as a tool of housing in post-socialist era: a comparison of Hungarian case studies.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2022)

Náfrádi Katalin
Régészeti lelőhelyek szenült faanyagának határozása és értékelése a geoarcheológiai kutatásokban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2012) (Unpublished)

Nédli Zsuzsanna Tünde
A Villányi-hegység bázisos teléreinek petrográfiája, geokémiája és petrogenetikája.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Németh Béla
Csongrád megye szarvasmarhatenyésztése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1979) (Unpublished)

Németh Ferenc
Vonzásvizsgálatok a kiskunhalasi mikrokörzetben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

O

Orbán Géza
A földrajzi munkamegosztás fejlődése Győr-Sopron megye mezőgazdaságában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Orbán Veronika
A Sió-csatorna kémiai és szaprobiológiai értékelése vízhasznosítás szempontjából.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1974) (Unpublished)

Orkonyi Ede
A makói hagyma gazdaságföldrajza.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1967) (Unpublished)

Oroszi Viktor György
Hullámtér-fejlődés vizsgálata a Maros magyarországi szakaszán.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Oroszy Zoltán
Nagylengyeli olajmező (Természeti földrajzi viszonyai és gazdasági vonatkozásai).
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1945) (Unpublished)

P

Palásti Artur
Expozíciós talajhőmérsékleti vizsgálatok két bükki töbörben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1965) (Unpublished)

Pap Ági
Az épített örökség és a helyi identitás kapcsolatának cselekvőközpontú földrajzi vizsgálata budapesti mintaterületeken.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Papp Bertalan
Az orosházi járás népességének és ipartelepítési lehetőségeinek vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1976) (Unpublished)

Papp Sándor
Szőlő- és bortermelő közösségek rezilienciájának társadalomföldrajzi vizsgálata a cselekvőhálózat-elmélet alapján.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

Pauleczki Ferenc
Tokajhegyalja szőlő- és bortermelése, különös tekintettel a két felújításra.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Pelle László
Az északi félgömb hőmérsékleti mezőjének információtartalma.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Persaits Gergő
A fitolitok szerepe a geoarchaeológiai minták értékelésében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2010) (Unpublished)

Petrás József
A kiskőrösi Szücsi erdő természetvédelmi területének phytocönológiai, környezetbiológiai feltárása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Poyanmehr Zahra
Budai karsztrendszer utánpótlódási viszonyainak hidrodinamikai vizsgálata vizgeokémiai adatok figyelembevételével.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2016) (Unpublished)

Poór Zsolt István
A felszínalatti karsztakkumulációs képződmények morfogenetikai tipizálása.
Earlier doctoral dissertations, University of Szeged.
(1984) (Unpublished)

Právetz Tamás
A morfológia és a mederanyag-egyenleg térbeli és időbeli változása a Maros síksági szakaszán.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2018) (Unpublished)

Puskás János
A tengerszinti légnyomás havi változásai a Földön.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1988) (Unpublished)

Pál Molnár
A Ditrói szienitmasszívum földtani felépítése és petrológiája, különös tekintettel a hornblenditek és dioritok kialakulására.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Páll Dávid Gergely
Löszös alapkőzetű, eltérő genetikájú fosszilis talajok mikromorfológiai meghatározása és értékelése a Kárpát-medencében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2012) (Unpublished)

Pánya István
A hódoltsági területek középkori és kora újkori településtopográfiájának kutatási módszertana Bács, Bodrog és Solt vármegyék példáján.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2023)

Pápay László
A pulai olajpala bitumenek és az olajpala szervesanyagából termikus degradációkor keletkezett oldható termékek vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Pápay László
Néhány hazai olajpala oldható szerves anyagának jellemzése, olajpaláink és barnakőszeneink kénmegoszlása.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Péntek Kálmán
Néhány karsztos folyamat matematikai leírása.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Péti Márton
A fenntarthatóság elvére épülő területi tervezés.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006) (Unpublished)

R

Rady Adel Ali Ragheb
A halászat és a haltenyésztés helyzete az arab országokban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

Rakonczai János
Adatok a Dél-Tiszántúl talajvízjárásának sajátosságaihoz.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Raucsik Béla
A Komlói Mészmárga Formáció ritmicitásának okai Püspökszentlászló-környéki szelvények vizsgálata alapján.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1999) (Unpublished)

Ringler Andrásné Szentpéteri Mária
A zivatarok gyakorisága és típusai Magyarországon.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1979) (Unpublished)

Rotarides Mihály
A Rézhegység szarmatakori csigafaunája.
Earlier doctoral dissertations, Kolozsvári Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem (1881–1919).
(1920) (Unpublished)

Rozgonyi-Horváth Ádám
A térbeliség és a lokalitás szerepe a periférikus területeken élő hátrányos helyzetűek munkahelymegtartó képességében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2020) (Unpublished)

Rudl József
A csongrád megyei falvak tanyavilágának népesség- és településföldrajzi vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1979) (Unpublished)

Rácz Lajos
Éghajlatingadozások a Kárpát-medencében 1540-1779 között. Egy történeti ökológiai modell alapvonalai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1989) (Unpublished)

Rákosi János
Strukturális változások Szabolcs-Szatmár megye iparában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Rákosi László
Adatok a dorogi szénmedence paleogén flórájához kovásodott fatörzsek vizsgálata alapján.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1960) (Unpublished)

Révész István
Az Algyő-2 telep földtani felépítése, üledékföldtani heterogenitása és ősföldrajzi viszonyai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Róth Józsefné Borvendég Márta Mária
A magyar vagon- és gépgyár háttériparáról.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

S

Saadu Ibrahim
Quantification of Macro-and Microplastic Pollution of Fallow Greenhouse Farmlands: Case Study in Southeastern Hungary.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2024)

Samu Andrea
A Gömör-Tornai-karszt állóvizeinek vízminőség-értékelése különös tekintettel a tápanyagterhelésre.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2012) (Unpublished)

Schubert Félix
Szénhidrogén-tartalmú paleofluidum-migráció nyomainak rekonstrukciója az Alföld kristályos aljzatában, a Szeghalom-dóm területén.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2003) (Unpublished)

Serlegi Gábor
A Balaton vízszintváltozásának tendenciái a régészeti korszakokban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Sheishah Diaa Elsayed Hamed Abdallah Hamed
Mapping and evaluating the condition of artificial levees.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2023)

Sieglné Farkas Ágnes
Az ajkai kőszén formáció palinosztratigrafiai és őskörnyezeti vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1993) (Unpublished)

Simoncsics Pál
A katalinbányai miocén barnakőszén palynologiai vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1958) (Unpublished)

Sindely Pál
A hőmérséklet és légnedvesség különbségek alakulása Szeged város és környezete között.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Sinka Róbert
Az infokommunikációs technológia hatása a földrajzi gondolkodásra.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2012) (Unpublished)

Sipos György
A meder dinamikájának vizsgálata a Maros magyarországi szakaszán.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006) (Unpublished)

Sirokmán Margit
Magyartés földrajza.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1946) (Unpublished)

Skarbit Nóra
Városklíma-elemzés térben és időben részletes mérések, valamint lokális léptékű klímamodell alapján.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2018) (Unpublished)

Skultéti Ágnes
Complex characterisation of Mecsekalja Zone using single quartz grains of drill cuttings from Sztl-1 well.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2017) (Unpublished)

Sliman Omar
Integrated characterization of a lower-nubian hydrocarbon reservoirs, with special emphasize on geostatistical uncertenties.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Somfai Attila
A Dél-Alföldi túlnyomásos tárolók vizsgálata, a túlnyomás okainak rendszerezése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Somorjai Ferenc
Magyarország idegenforgalmi földrajzi természeti potenciáljainak összehasonlító értékelése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1979) (Unpublished)

Suhai Ferenc
A kender és a gyapot hatása a talaj hőmérsékletére.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Szabados Csaba
A mórágyi rög bostonitnak nevezett kőzeteinek petrográfiai és petrológiai jellemzése.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Szabó Gyula
Mikroklíma vizsgálatok a lillafüredi István cseppkő- és a forrás mésztufabarlangban.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1961) (Unpublished)

Szabó Pál
Kecskemét közlekedése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1964) (Unpublished)

Szabó Zoltán
A bakonyi mangántelepek eredete.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Szabó Tünde
A budapesti várostérségi periféria földrajzi átalakulásának folyamatai.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2016) (Unpublished)

Szalai Ádám
Az okosvárostól az okosfalvakig: a smart city koncepció alkalmazhatóságának néhány földrajzi aspektusa Magyarországon.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2024)

Szalai László
Termőhely-minősítési modell dombsági típusterületen : Udvari példáján.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Szalontai Csaba
A Maty-ér és a kapcsolódó vízrendszer szerepe és jelentősége Szeged környékének településtörténetében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Szappanos Albert
Kecskemét vonzáskörzete.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Szatmári József
Geoinformatikai módszerek és folyamatmodellek alkalmazása a széleróziós vizsgálatokban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006) (Unpublished)

Szelepcsényi Zoltán
Applying Correlative Biome Models to Address Certain Phytogeographical Issues over Different Space and Time Windows.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.

Szemerédi Máté András
Results of the complex analyses of the Gyűrűfű Rhyolite Formation in the Tisza Mega-unit (Hungary).
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2020)

Szentandrássyné Polgári Márta
Az urkuti mangántelep genetikai kérdéseinek geokémiai vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Szentgyörgyi Károly
A tiszántúli szénhidrogénkutató fúrásokban feltárt szarmata képződmények és rétegtani helyzetük.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Szepesi Gábor Miklós
A rendszerváltozás utáni várossá avatások Magyarországon.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2008) (Unpublished)

Szigetvári Gábor
Veszprém megye vasútföldrajza.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1960) (Unpublished)

Szilassi Péter
Rekreációs és mezőgazdasági szempontú tájértékelés a Káli-medencében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Szilágyiné Sebők Szilvia
A Szőreg-1 telep gázsapkát tartalmazó teleprészének szedimentológiai modellezése.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2012) (Unpublished)

Szpirosz Klicász
Görögország makroszinoptikus helyzetei.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1989) (Unpublished)

Szász Erzsébet
A fényviszonyok, a nitrogénfölvétel és az elsődleges termelés kölcsönhatásai a Balaton eltérő trofitású tájain.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1989) (Unpublished)

Székely Andrea
La cooperation transfontaliere entre la Hongrie et les etats limitrophes.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2003) (Unpublished)

Szónoky Miklós
Medenceperemi és medencebelseji felső-pannóniai rétegsorok összehasonlító vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Szónoky Miklósné Ancsin Gabriella
A jugoszláv működőtőke a Dél-Alföldön.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2000) (Unpublished)

Szönyi Tibor
Természetátalakítás a Maros alföldi szakaszán.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Szőke Sándor
Dombóvár földrajza.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1963) (Unpublished)

Szűcs Jolán
A jugoszláviai Postojanska-Jama, a csehszlovákiai Demänovai-barlangok és a magyarországi Aggteleki-barlangok összehasonlító morfogenetikai vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

Sándor Andrea
A hullámtér-feltöltődés folyamatának vizsgálata a Tisza középső és alsó szakaszán.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2012) (Unpublished)

Sánta Gábor
Domaszék-Börcsök tanya (Halomsíros település) komplex, régészeti, környezetrégészeti és archaeometriai elemzése.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2012) (Unpublished)

Sós Katalin
A radioaktív háttérsugárzás vizsgálatának eredményei Szegeden.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006) (Unpublished)

Sümeghy Borbála Alice
A Maros hordalékkúp fejlődéstörténeti rekonstrukciója.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Sümeghy Zoltán
A Szeged városi hősziget területi és időbeli eloszlásának térképezése és elemzése.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

T

T. Kovács Gábor
A Duna-Tisza köze déli részének földtani fejlődéstörténete.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Tamás Margit
Folyóvízi rendszereket érő antropogén hatások értékelése Alsó-Tisza és Hármas-Körös menti holtágak környezeti állapotvizsgálatán keresztül.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2018) (Unpublished)

Tanács Eszter
Az erdőszerkezet tér- és időbeli mintázatainak vizsgálata a Haragistya-Lófej erdőrezervátum (Aggteleki-karszt) területén.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2011) (Unpublished)

Tapody Réka Orsolya
The late Quaternary sedimentological-geochemical-based enviromental history of a peat sequence of Kerek-tó from Transylvania.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2023)

Tardy János
Városi terület földrajzi környezetértékelése Óbuda példáján.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Tari Csilla
Földhőszondás hőszivattyús rendszerek primer oldali hőtranszport folyamatainak vizsgálata numerikus modellezéssel.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Timár Judit
Vonzáskörzet-vizsgálatok Szarvas és Gyoma térségében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Tobak Zalán
A városi felszín vizsgálata nagy térbeli és spektrális felbontású légifelvételek felhasználásával.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Tran Quang Hop
Kisvízgyűjtők vízmérlegének változása a várható klímaváltozás következtében az Alföldön.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2024)

Trombitás Tímea
A többségi oktatási nyelv választásának társadalomföldrajzi kérdései a vajdasági magyar szórványban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2020) (Unpublished)

Tráser Ferenc
A logisztikai szerepkör jelentőségének vizsgálata Szeged példáján.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2003) (Unpublished)

Tánczos Frigyes
Lenti járás mezőgazdasági földrajza.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1967) (Unpublished)

Tánczos-Szabó László
Adatok Békés megye és Békéscsaba népesedéséhez.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Tóth Balázs Károly
A virtuális tér és a közösségi média hatása a társadalmitér-termelés folyamatára három város példáján.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2023)

Tóth Bettina
A gasztrorendezvények gazdasági, társadalmi és kulturális vonatkozásai a globalizációs és lokalizációs folyamatok kölcsönhatásában dél-alföldi példák alapján.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2022)

Tóth Elek
Ausztria vasúti közlekedésének gazdaságföldrajzi értékelése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Tóth Emese
Microstructure, Geometry and Hydrogeology of the fracture network of the Boda Claystone Formation.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2023)

Tóth Imre
A Kőrösvidék természeti földrajzi képe.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1963) (Unpublished)

Tóth József
Városfunkció-vizsgálatok a Dél-Alföldön.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1966) (Unpublished)

Tóth László
Szélirány-gyakoriság és a termikus szélrózsa Veszprémben, 1949-1963 között.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1966) (Unpublished)

Tóth Orsolya
Folyóvízi folyamatok vizsgálata OSL kormeghatározás segítségével a Duna magyarországi szakasza mentén.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2019) (Unpublished)

Tóth Lászlóné Szita Klára
A hazai karbonátos mangánércek dúsítása szulfatizáló és redukáló pörköléssel.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Tózsa István
Egészségügyi környezetinformációs rendszer koncepciója és kísérleti alkalmazása.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1995) (Unpublished)

Túri Norbert
A talajcsövezési beavatkozások hatása a Körösök közének vízgazdálkodására.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2022)

U

Unger János
A Szahel-övezet csapadékjárásának néhány jellemzője.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

Unger János
Szeged városklímája (léghőmérséklet és légnedvesség).
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1995) (Unpublished)

Unger Zoltán
Vetőstatisztika és fraktálgeometria földtani alkalmazásai.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2007) (Unpublished)

V

Vajda Gizella Renáta
A városfejlesztés és forráslehívás problematikája az Európai Uniós csatlakozást követően Csongrád megyében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2010) (Unpublished)

Varsányi Zoltánné Tóth Irén
Magminták agyagásvány, kvarc, földpát és amorf anyag tartalmának vizsgálata kémiai módszerrel.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1974) (Unpublished)

Vas Zoltán
Dél-Alföld erdeinek természeti- és gazdasági-földrajzi értékelése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Vas Zoltánné Oross Gabriella
Hosszú csapadéksorok periódusainak és trendjének elemzése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Vass István
Aljzati fluidum-tárolók komplex repedéshálózat vizsgálati módszeren alapuló hidrodinamikai és hőtranszport modellezése.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Vasváry Artúr
A Balaton kialakulása, fejlődése és néhány gazdaságföldrajzi jellemzője.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1963) (Unpublished)

Vasárus Gábor
A lakossági szuburbanizáció szerepe a hazai vidéki agglomerációk külterületeinek átalakulásában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2019) (Unpublished)

Veress Márton
A Csendes Óceán morfológiája, különös tekintettel néhány mélytengeri árokra és a Kelet Csendes Óceáni Hátságra.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Veress Márton
Fedett karsztosodás az Észak-Bakonyban.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Veress Mártonné Herczegh Katalin
A Hárskuti-fennsík karsztmorfológiája.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Veszelka Elemér
A Duna-Tisza közének talajvízföldrajza.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Vida György
A magyar országgyűlési választási rendszer földrajzi torzulásainak vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2020)

Vida László
A lejtői típusú édesvízi mészkövek morfológiai vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1993) (Unpublished)

Vitális György
A mihálygergei Jégerfő völgy északi részének földtani viszonyai.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1961) (Unpublished)

Vuics Tibor
Tolna megye iparföldrajza.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1967) (Unpublished)

Végh Gyula
A hódmezővásárhelyi (Nagyszigeti) szikesek természetföldrajzi vizsgálata hasznosításuk szempontjából.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1963) (Unpublished)

van Leeuwen Boudewijn
Artificial neural networks and geographic information systems for inland excess water classification.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2012) (Unpublished)

W

Wagenhoffer Vilmos
A Gerecse természeti földrajza.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

Z

Zachar Judit
A Jánoshalma ortogneisz blokk kőzettani felépítése, fejlődéstörténete és korrelációs lehetőségei.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2008) (Unpublished)

Zentay Tibor
Békés megye északi részén végzett agrogeológiai kutatás összefoglaló értékelése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Zseni Anikó
Karsztos mintaterületek talajainak tápanyag-gazdálkodása és nehézfémterhelése.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2003) (Unpublished)

Zsiga Attila
Szeged beépítettségének városklimatológiai és urbanisztikai vonatkozásai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Zétényi András
Eger éghajlata.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1955) (Unpublished)

É

Égerházi Lilla Andrea
Városi közterületek komplex humán-bioklimatológiai értékelése és annak várostervezési vonatkozásai szegedi példák alapján.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Ö

Öveges István
A szántóföldi növénytermesztés helyzete a zalaegerszegi járás termelőszövetkezeti gazdaságaiban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1967) (Unpublished)

This list was generated on 2024. május 18. 04:52:20 CEST.