Works by discipline "Natural Sciences > Earth Sciences"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | É
Number of items at this level: 145.

A

Allow Khomine
Tengervíz part menti vízadóba történő behatolásának csökkentésére szolgáló műszaki beavatkozások értékelése numerikus modellezés segítségével.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Almási Enikő Eszter
A Ditrói Alkáli Masszívum ultramafikus kumulátum kőzeteinek petrogenetikája.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Amissah Gabriel Jonathan
Channel processes of a large alluvial river under human impacts.
PhD, University of Szeged.

Andrási Gábor
A Dráva horvát-magyar szakaszán a vízjárás és a mederdinamika vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2016)

B

Bajmócy Péter
Szuburbanizáció a budapesti agglomeráción kívüli Magyarországon.
PhD, University of Szeged.
(2003)

Bali Enikő
Fluid/melt - wall rock interaction in the upper mantle beneath the central Pannonian basin.
PhD, University of Szeged.
(2004)

Balizs Dániel
Etnikai térstruktúra, asszimiláció és identitás a történelmi Vas megyében.
PhD, University of Szeged.
(2016)

Balog Kitti
A használt hévíz szikkadás hatásai a talaj-talajvíz rendszerre, különös tekintettel a szikesedés részfolyamataira.
PhD, University of Szeged.
(2011)

Balogh András
Az aprófalvas településállomány differenciálódási folyamatai Magyarországon.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Balázs Bernadett
Az átlagos városi hősziget területi szerkezetének modellezése és a modell kiterjesztése.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Barta Károly
Talajeróziós modellépítés a EUROSEM modell nyomán.
PhD, University of Szeged.
(2004)

Bata Teodóra
A közepes méretarányú tájökológiai egységek határainak matematikai-statisztikai alapú vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2013)

Batki Anikó
A ditrói alkáli masszívum lamprofírjainak petrogenezise.
PhD, University of Szeged.
(2009)

Bauer Márton
Relationship between micro-fracture network and karstification in recent (Mecsek) and paleokarst (Gomba) reservoirs.
PhD, University of Szeged.
(2017)

Bede Ádám
A tiszántúli halmok régészeti geológiai és környezettörténeti szempontú vizsgálati lehetőségei.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Benyhe Balázs
Agrogén hatásra kialakuló felszínformák és folyamatok vizsgálata eltérő geomorfológiai adottságú területeken.
PhD, University of Szeged.
(2013)

Berkecz-Kovács Lívia
A klaszteresedési folyamatok sikerességének és problematikájának vizsgálata a Dél-alföldi Régió példáján.
PhD, University of Szeged.

Bezdán Mária
A szabályozott Tisza vízjárása tulajdonságai a Tiszafüred alatti folyószakaszokon.
PhD, University of Szeged.
(2011)

Blanka Viktória
Kanyarulatfejlődés dinamikájának vizsgálata természeti és antropogén hatások tükrében.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Boros Lajos
A városi depriváció térbelisége – konfliktuselméleti megközelítés szegedi esettanulmányokkal.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Bottyán Zsolt
Az átlagos maximális hősziget-intenzitás statisztikus modellje Szegeden és Debrecenben.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Burján Balázs
A Pesti-síkság fiatal-harmadidőszaki és negyedidőszaki kavicsképződményeinek összehasonlító vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2002)

Bácsmegi Gábor
Geoarcheológiai és környezettörténeti kutatások Karancsság-Alsó-rétek lelőhelyen.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Báló-Takács Ágnes
Investigation of shading efficiency of popular urban tree species based on examples from Szeged.
PhD, University of Szeged.
(2018)

Bán Attila
A telemedicina néhány földrajzi vonatkozása Magyarország példáján.
PhD, University of Szeged.
(2017)

Bíró Lóránt
A bakonyi mangánérc-bányászat fúrásainak komplex újraértékelése.
PhD, University of Szeged.
(2013)

Bódis Katalin
Digitális domborzatmodellek és alkalmazási lehetőségeik az árvízi kockázatkezelésben.
PhD, University of Szeged.
(2009)

C

Csendes Bálint
Hiperspektrális távérzékelési módszerek alkalmazhatósága tájvizsgálatokban.
PhD, University of Szeged.
(2017)

Csépe Zoltán
Weather related ragweed pollen levels and prediction of ragweed pollen concentration for Szeged, Hungary.
PhD, University of Szeged.
(2018)

Csépe-Muladi Beáta
A barlangklíma tér- és időbeli változásainak vizsgálata különböző magyarországi karsztterületeken.
PhD, University of Szeged.
(2016)

Cziczer István
Pannóniai korú puhatestű faunák a Mórágyi-rögön és délkeleti előterében: rétegtani, környezeti és ősföldrajzi értékelés.
PhD, University of Szeged.
(2015)

D

Dabi Gergely
Post-metamorphic palaeofluid evolution of the Mecsekalja Zone metamorphic complex.
PhD, University of Szeged.
(2013)

Daday Dezső deési
Adalékok a Tapolczát környező tájnak és Tapolcza fejlődésére való befolyásának gazdaságföldrajzi ismertetéséhez.
Régi típusú doktori értekezés, Ferencz József Tudományegyetem.
(1924)

Deák József Áron
Csongrád megye kistájainak élőhelymintázata és tájökológiai szempontú értékelése.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Divéky Erika
A felszínközeli ózon mérése és vizsgálata Magyarországon.
PhD, University of Szeged.
(2004)

Dudás Gábor
A világvárosok térkapcsolatainak vizsgálata légi közlekedési adatok felhasználásával.
PhD, University of Szeged.
(2013)

Duray Balázs
Tájdinamikai vizsgálatok - A tájhasználat-változás és regenerációs potenciál összefüggéseinek modellezése.
PhD, University of Szeged.
(2009)

Dóka Richárd
Felszínborítási változások elemzése a Duna–Tisza köze középső részén, különös tekintettel a tájhasználati anomáliákra és a természetvédelemre.
PhD, University of Szeged.

F

Fabula Szabolcs
A fogyatékosság mint társadalmi-térbeli viszony földrajzi vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Falus György
Microstructural analysis of upper mantle peridotites: their application in understanding mantle processes during the formation of the Intra-Carpathian Basin System.
PhD, University of Szeged.
(2004)

Farkas Jenő Zsolt
Agrár- és vidékföldrajzi kutatások Bács-Kiskun megyei példákkal.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Fehér Zsolt Zoltán
A Dél-Alföld talajvíz idősorainak nagy léptékű, geostatisztikai alapú modellezése. Két megközelítés nem folytonos monitoring adatok együttes térbeli és időbeli sztochasztikus szimulációjára.
PhD, University of Szeged.
(2019)

Fejes Ildikó
A talaj- és talajvízrendszer komplex környezeti szempontú értékelése városi területen, Szeged példáján.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Fiser-Nagy Ágnes
Complex evaluation of the Kiskunhalas-NE fractured metamorphic hydrocarbon reservoir.
PhD, University of Szeged.
(2013)

Fogarasi Sándor
A karsztvíz beszivárgás éghajlati adottságainak vizsgálata a Dunántúli-középhegységben 1850-2000.
PhD, University of Szeged.
(2006)

G

Garamhegyi Ábel
Településmarketing, mint a településfejlesztés eszköze.
PhD, University of Szeged.
(2000)

Geiger János
Az algyői pannóniai delta rendszer fejlődéstörténetének 3D modellezése, különös tekintettel a felhalmozódási környezetek kőzettesteire.
PhD, University of Szeged.
(2000)

Gulyás Péter
Az Alföld vidékturizmusának földrajzi jellemzői.
PhD, University of Szeged.
(2016)

Gulyás Sándor
Az édesvízi kagylók szerepe a kárpát-medencei neolit közösségek gazdálkodásának és az ártéri, folyóvízi környezet lokális, regionális adottságainak rekonstrukciójában.
PhD, University of Szeged.
(2011)

Gulyás Ágnes
Humán bioklimatológiai értékelések különböző léptékű megközelítésben.
PhD, University of Szeged.
(2009)

Györgyövics Katalin
Késő-pleisztocén és holocén eolikus formakincs és homokmozgások vizsgálata Belső-Somogyban.
PhD, University of Szeged.
(2019)

Gál Tamás Mátyás
Az összetett városi felszín geometriáját leíró paraméterek számítása és városklimatológiai alkalmazása.
PhD, University of Szeged.
(2010)

H

Hegedűs Gábor
A lakóparkok földrajzi vizsgálata és településfejlesztési kihívásaik Magyarországon.
PhD, University of Szeged.
(2011)

Henits László
Szubpixel-alapú osztályozás alkalmazása a városi felszínborítás és területhasználat elemzésében.
PhD, University of Szeged.
(2013)

Hernesz Péter
Késő-pleisztocén és holocén ártérfejlődés az Alsó-Tisza mentén.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Horváth Dániel
A városi diverzitás és a városrehabilitáció kapcsolatának társadalomföldrajzi vizsgálata Józsefvárosban.
PhD, University of Szeged.
(2019)

Horváth Janina
Depositional facies analysis in clastic sedimentary environments based on neural network clustering and probabilistic extension - Two case studies from South-Eastern Hungary and Northern Croatia.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Horváth Szilvia
A talaj nedvességkészletének alakulása Kelet-Magyarországon a XX. században.
PhD, University of Szeged.
(2003)

Hoyk Edit
Természetvédelmi szempontú geoökológiai értékelés a tervezett Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzet területén.
PhD, University of Szeged.
(2002)

Hrabovszki Erika
A Dél-Alföld felszín alatti vizeinek nyomelem tartalma a hidrogeológia tükrében.
PhD, University of Szeged.
(2002)

Hunyadfalvi Zoltán
Kisléptékű heterogenitás vizsgálatok a törmelékes üledékben röntgen komputer tomográf alkalmazásával.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Hupuczi Júlia
Egy egyedülálló dél-alföldi löszszelvény malakológiai vizsgálata és a terület felső-würm paleoklimatológiai rekonstrukciója.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Hussein Shwan
Assessment of urban vegetation changes on different scales in a semi-arid region using satellite imageries: a case study of Erbil city, Iraq.
PhD, University of Szeged.

J

Jakab Gusztáv
Növényi makrofosszília vizsgálati módszerek kidolgozása negyedidőszaki üledékek paleobotanikai leírására.
PhD, University of Szeged.
(2005)

Jenei Mária
Tavi karbonátképződés a Duna-Tisza közén.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Juhos Miklós
A Torockói bányászat története.
Régi típusú doktori értekezés, Horthy Miklós Tudományegyetem.
(1945)

Juhász János
Egy pótharaszti homokbucka hőmérsékleti viszonyai /A mikroklimatológia néhány méréstechnikai problémája/.
Régi típusú doktori értekezés, University of Szeged.
(1960)

Juray Tünde
A város mint turisztikai tér, Szeged példáján.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Jóri Johanna
La mobilité scolaire transfrontailére dans la région de Szeged.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Józsa Klára
A magyarországi aprófalvak sikerességi tényezőinek vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2014)

K

Katona Endre
Automatikus térkép-interpretáció.
PhD, University of Szeged.
(2001)

Katona Orsolya
Fluviális formák és folyamatok vizsgálata a síksági Maros egykori és jelenlegi futása mentén.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Keserű Imre
Post-suburban transformation in the functional urban region of Budapest in the context of changing commuting patterns.
PhD, University of Szeged.
(2013)

Kiss János Péter
A területi jövedelemegyenlőtlenségek strukturális tényezői Magyarországon.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Kiss Márton Dániel
Ökoszisztéma-szolgáltatások modell-alapú értékelése.
PhD, University of Szeged.
(2019)

Kitka Gergely
Az Erosion 3D modell magyarországi adaptálása és alkalmazhatóságának vizsgálata kisvízgyűjtők tájhasználati tervezésében.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Knipl István
A Duna-Tisza közi hátság és a Kalocsai Sárköz Hajós és Császártöltés községek közötti határterületének geoarcheológiai elemzése.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Komarek Levente
Strukturális változások a Dél-Alföld mezőgazdaságában a rendszerváltozás után (folyamatok és lehetőségek).
PhD, University of Szeged.
(2007)

Korany Abdelraof Abdelaal Ahmed
Environmental modelling and spatial landscape analysis for the contamination risk assessment of sensitive areas.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Korom Annamária
A franciaországi kistérségi együttműködések szerepe a terület- és vidékfejlesztés rendszerében.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Kovács Attila
A turisztikai klímapotenciál értékelése eredeti, valamint továbbfejlesztett és a magyar lakossághoz adaptált eszközökkel.
PhD, University of Szeged.
(2017)

Kovács Csaba
Az országhatármentiség értelmezésének földrajzi problémái.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Kovács Ferenc
Tájváltozások értékelése geoinformatikai módszerekkel a Duna-Tisza közén különös tekintettel a szárazodás problémájára.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Kovács József
Modern geomatematikai módszerek alkalmazása hidrogeológiai feladatok megoldására.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Kozák Péter
A belvízjárás összefüggéseinek vizsgálata az Alföld délkeleti részén, a vízgazdálkodás európai elvárásainak tükrében.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Kun Ágnes
Intenzív üzemű halnevelő-telepről származó szennyvíz mezőgazdasági elhelyezésének és hasznosításának vizsgálata energiafűz kísérletben.
PhD, University of Szeged.
(2018)

Kádár Anett
Általános és középiskolás tanulók földrajz tantárgyhoz köthető tévképzetei.
PhD, University of Szeged.
(2019)

Kőrösi Andrea
A magyar szürke szarvasmarha Kárpát-medencei megjelenésének és fejlődésének kérdése archaeozoológiai leletek alapján.
PhD, University of Szeged.
(2014)

L

Lados Gábor
A Magyarországra történő visszavándorlás társadalomföldrajzi vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2018)

Lennert József
A visegrádi országok vidéki újrastrukturálódásának néhány társadalomföldrajzi aspektusa.
PhD, University of Szeged.
(2017)

M

Misi Dávid
Magyarországi erdeifenyő állományok komplex dendroklimatológiai elemzése az elmúlt 100 év klímaváltozásának tükrében.
PhD, University of Szeged.
(2017)

Molnár Attila
Magyarország szőlő ültetvénystatisztikai műszaki térinformatikai rendszerének fejlesztése.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Molnár László
Architecture and Hydraulic Relevance of Brittle Fault Zones in the Metamorphic Basement of the Pannonian Basin.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Molnár Sándor
Az ártéri gazdálkodás környezettörténeti szempontú vizsgálata két alföldi mintaterület példáján.
PhD, University of Szeged.
(2011)

Molnár Dávid
Dél-dunántúli és kelet-horvátországi lösz-paleotalaj szelvények paleoökológiai rekonstrukciója malakológiai és üledéktani adatok segítségével.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Márkovity Plesztovits Anna
A filozófiai és a geotudományi térszemlétet összehasonlítása és módszereinek területfejlesztési alkalmazása Szabadka példáján.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Mészáros Minucsér
Spatial analysis of geohazard on the Fruška Gora mountain.
PhD, University of Szeged.
(2013)

N

Nagy Gyula
A környezeti igazságosság térbeli vizsgálatának lehetőségei Magyarországon.
PhD, University of Szeged.

Nagy Judit
Hullámtéri akkumuláció és az azt befolyásoló tényezők vizsgálata az Alsó-Tiszán.
PhD, University of Szeged.

Náfrádi Katalin
Régészeti lelőhelyek szenült faanyagának határozása és értékelése a geoarcheológiai kutatásokban.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Nédli Zsuzsanna Tünde
A Villányi-hegység bázisos teléreinek petrográfiája, geokémiája és petrogenetikája.
PhD, University of Szeged.
(2004)

O

Oroszi Viktor György
Hullámtér-fejlődés vizsgálata a Maros magyarországi szakaszán.
PhD, University of Szeged.
(2009)

P

Pap Ági
Az épített örökség és a helyi identitás kapcsolatának cselekvőközpontú földrajzi vizsgálata budapesti mintaterületeken.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Persaits Gergő
A fitolitok szerepe a geoarchaeológiai minták értékelésében.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Poyanmehr Zahra
Budai karsztrendszer utánpótlódási viszonyainak hidrodinamikai vizsgálata vizgeokémiai adatok figyelembevételével.
PhD, University of Szeged.
(2016)

Právetz Tamás
A morfológia és a mederanyag-egyenleg térbeli és időbeli változása a Maros síksági szakaszán.
PhD, University of Szeged.
(2018)

Páll Dávid Gergely
Löszös alapkőzetű, eltérő genetikájú fosszilis talajok mikromorfológiai meghatározása és értékelése a Kárpát-medencében.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Péti Márton
A fenntarthatóság elvére épülő területi tervezés.
PhD, University of Szeged.
(2006)

R

Rotarides Mihály
A Rézhegység szarmatakori csigafaunája.
Régi típusú doktori értekezés, Kolozsvári Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem.
(1920)

S

Samu Andrea
A Gömör-Tornai-karszt állóvizeinek vízminőség-értékelése különös tekintettel a tápanyagterhelésre.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Schubert Félix
Szénhidrogén-tartalmú paleofluidum-migráció nyomainak rekonstrukciója az Alföld kristályos aljzatában, a Szeghalom-dóm területén.
PhD, University of Szeged.
(2003)

Serlegi Gábor
A Balaton vízszintváltozásának tendenciái a régészeti korszakokban.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Sinka Róbert
Az infokommunikációs technológia hatása a földrajzi gondolkodásra.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Sipos György
A meder dinamikájának vizsgálata a Maros magyarországi szakaszán.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Skarbit Nóra
Városklíma-elemzés térben és időben részletes mérések, valamint lokális léptékű klímamodell alapján.
PhD, University of Szeged.
(2018)

Skultéti Ágnes
Complex characterisation of Mecsekalja Zone using single quartz grains of drill cuttings from Sztl-1 well.
PhD, University of Szeged.
(2017)

Sliman Omar
Integrated characterization of a lower-nubian hydrocarbon reservoirs, with special emphasize on geostatistical uncertenties.
PhD, University of Szeged.
(2013)

Szabó Tünde
A budapesti várostérségi periféria földrajzi átalakulásának folyamatai.
PhD, University of Szeged.
(2016)

Szalontai Csaba
A Maty-ér és a kapcsolódó vízrendszer szerepe és jelentősége Szeged környékének településtörténetében.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Szatmári József
Geoinformatikai módszerek és folyamatmodellek alkalmazása a széleróziós vizsgálatokban.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Szepesi Gábor Miklós
A rendszerváltozás utáni várossá avatások Magyarországon.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Szilassi Péter
Rekreációs és mezőgazdasági szempontú tájértékelés a Káli-medencében.
PhD, University of Szeged.
(2004)

Szilágyiné Sebők Szilvia
A Szőreg-1 telep gázsapkát tartalmazó teleprészének szedimentológiai modellezése.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Székely Andrea
La cooperation transfontaliere entre la Hongrie et les etats limitrophes.
PhD, University of Szeged.
(2003)

Szónoky Miklósné Ancsin Gabriella
A jugoszláv működőtőke a Dél-Alföldön.
PhD, University of Szeged.
(2000)

Sándor Andrea
A hullámtér-feltöltődés folyamatának vizsgálata a Tisza középső és alsó szakaszán.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Sánta Gábor
Domaszék-Börcsök tanya (Halomsíros település) komplex, régészeti, környezetrégészeti és archaeometriai elemzése.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Sós Katalin
A radioaktív háttérsugárzás vizsgálatának eredményei Szegeden.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Sümeghy Borbála Alice
A Maros hordalékkúp fejlődéstörténeti rekonstrukciója.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Sümeghy Zoltán
A Szeged városi hősziget területi és időbeli eloszlásának térképezése és elemzése.
PhD, University of Szeged.
(2004)

T

Tamás Margit
Folyóvízi rendszereket érő antropogén hatások értékelése Alsó-Tisza és Hármas-Körös menti holtágak környezeti állapotvizsgálatán keresztül.
PhD, University of Szeged.
(2018)

Tanács Eszter
Az erdőszerkezet tér- és időbeli mintázatainak vizsgálata a Haragistya-Lófej erdőrezervátum (Aggteleki-karszt) területén.
PhD, University of Szeged.
(2011)

Tari Csilla
Földhőszondás hőszivattyús rendszerek primer oldali hőtranszport folyamatainak vizsgálata numerikus modellezéssel.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Tobak Zalán
A városi felszín vizsgálata nagy térbeli és spektrális felbontású légifelvételek felhasználásával.
PhD, University of Szeged.
(2013)

Trombitás Tímea
A többségi oktatási nyelv választásának társadalomföldrajzi kérdései a vajdasági magyar szórványban.
PhD, University of Szeged.

Tráser Ferenc
A logisztikai szerepkör jelentőségének vizsgálata Szeged példáján.
PhD, University of Szeged.
(2003)

Tóth Orsolya
Folyóvízi folyamatok vizsgálata OSL kormeghatározás segítségével a Duna magyarországi szakasza mentén.
PhD, University of Szeged.
(2019)

U

Unger Zoltán
Vetőstatisztika és fraktálgeometria földtani alkalmazásai.
PhD, University of Szeged.
(2007)

V

Vajda Gizella Renáta
A városfejlesztés és forráslehívás problematikája az Európai Uniós csatlakozást követően Csongrád megyében.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Vass István
Aljzati fluidum-tárolók komplex repedéshálózat vizsgálati módszeren alapuló hidrodinamikai és hőtranszport modellezése.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Vasárus Gábor
A lakossági szuburbanizáció szerepe a hazai vidéki agglomerációk külterületeinek átalakulásában.
PhD, University of Szeged.
(2019)

van Leeuwen Boudewijn
Artificial neural networks and geographic information systems for inland excess water classification.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Z

Zachar Judit
A Jánoshalma ortogneisz blokk kőzettani felépítése, fejlődéstörténete és korrelációs lehetőségei.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Zseni Anikó
Karsztos mintaterületek talajainak tápanyag-gazdálkodása és nehézfémterhelése.
PhD, University of Szeged.
(2003)

É

Égerházi Lilla Andrea
Városi közterületek komplex humán-bioklimatológiai értékelése és annak várostervezési vonatkozásai szegedi példák alapján.
PhD, University of Szeged.
(2014)

This list was generated on 2020. április 9. 12:00:31 CEST.