Browse by Discipline

Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | É
Number of items at this level: 309.

A

Abonyi Gyöngyi
A spanyol-magyar gazdasági együttműködés alakulása a külkereskedelem terén.
[Thesis] (Unpublished)

Abutaha Saja
Quantifying variability of physical /petrophysical properties of Boda Claystone Formation (BCF) using X-ray computed-tomography scan images (CT).
[Thesis]

Alexay Zoltán
Szigetköz. Ember és táj.
[Thesis] (Unpublished)

Allow Khomine
Tengervíz part menti vízadóba történő behatolásának csökkentésére szolgáló műszaki beavatkozások értékelése numerikus modellezés segítségével.
[Thesis] (Unpublished)

Almási Enikő Eszter
A Ditrói Alkáli Masszívum ultramafikus kumulátum kőzeteinek petrogenetikája.
[Thesis] (Unpublished)

Alzoubi Nour Nayef Hassan
Characterizing Small-Scale Heterogeneity in Quaternary Freshwater Carbonates of Hungary Using CT Scan Data.
[Thesis]

Amissah Gabriel Jonathan
Channel processes of a large alluvial river under human impacts.
[Thesis] (Unpublished)

Andrási Gábor
A Dráva horvát-magyar szakaszán a vízjárás és a mederdinamika vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Antal Sándor
A Bükk-hegység felső-permi karbonátos üledékösszlletének mikrofáciesei és keletkezési körülményei.
[Thesis] (Unpublished)

B

B. Tóth Mária
Hidrobiológiai tanulmányok a Kiskörei vízlépcső térségében valamint a Tisza hossz-szelvényében.
[Thesis] (Unpublished)

Bajmócy Péter
Szuburbanizáció a budapesti agglomeráción kívüli Magyarországon.
[Thesis] (Unpublished)

Bali Enikő
Fluid/melt - wall rock interaction in the upper mantle beneath the central Pannonian basin.
[Thesis] (Unpublished)

Balizs Dániel
Etnikai térstruktúra, asszimiláció és identitás a történelmi Vas megyében.
[Thesis] (Unpublished)

Balog Kitti
A használt hévíz szikkadás hatásai a talaj-talajvíz rendszerre, különös tekintettel a szikesedés részfolyamataira.
[Thesis] (Unpublished)

Balogh Imre
A tájökológiai kutatások elméleti és gyakorlati alapjai.
[Thesis] (Unpublished)

Balogh András
Az aprófalvas településállomány differenciálódási folyamatai Magyarországon.
[Thesis] (Unpublished)

Balogh Márton
Meder-ártér közötti kapcsolat vizsgálata a Maroson.
[Thesis]

Balázs Endre
A kisalföldi neogén medence aljzatából megismert metamorf kőzetek litosztratigráfiai besorolása ás megaszerkezeti helyzete.
[Thesis] (Unpublished)

Balázs Bernadett
Az átlagos városi hősziget területi szerkezetének modellezése és a modell kiterjesztése.
[Thesis] (Unpublished)

Barta Károly
Talajeróziós modellépítés a EUROSEM modell nyomán.
[Thesis] (Unpublished)

Bartyik Tamás
Fluviális folyamatok rekonstrukciója a Maros folyó vízgyűjtőjén, különös tekintettel az OSL érzékenység ezirányú alkalmazhatóságára.
[Thesis]

Bata Teodóra
A közepes méretarányú tájökológiai egységek határainak matematikai-statisztikai alapú vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Batki Anikó
A ditrói alkáli masszívum lamprofírjainak petrogenezise.
[Thesis] (Unpublished)

Bauer Márton
Relationship between micro-fracture network and karstification in recent (Mecsek) and paleokarst (Gomba) reservoirs.
[Thesis] (Unpublished)

Bede Ádám
A tiszántúli halmok régészeti geológiai és környezettörténeti szempontú vizsgálati lehetőségei.
[Thesis] (Unpublished)

Ben Youssif Nuri Mohamed
On geodesics of some special riemannian spaces on RnoxR1.
[Thesis] (Unpublished)

Bende Csaba
A magyarországi közösségi kertek társadalomföldrajzi vizsgálata.
[Thesis]

Benyhe Balázs
Agrogén hatásra kialakuló felszínformák és folyamatok vizsgálata eltérő geomorfológiai adottságú területeken.
[Thesis] (Unpublished)

Berkecz-Kovács Lívia
A klaszteresedési folyamatok sikerességének és problematikájának vizsgálata a Dél-alföldi Régió példáján.
[Thesis] (Unpublished)

Berlinger Henrik
Montmorillonit - aminosav komplexek képződésmódjának és termikus sajátságainak tanulmányozása.
[Thesis] (Unpublished)

Bertalan Ákosné Balogi Margit
Üledékes kőzetek kerogén tartalmának minősítése geokémiai szempontok alapján.
[Thesis] (Unpublished)

Bezdán Mária
A szabályozott Tisza vízjárása tulajdonságai a Tiszafüred alatti folyószakaszokon.
[Thesis] (Unpublished)

Blanka Viktória
Kanyarulatfejlődés dinamikájának vizsgálata természeti és antropogén hatások tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Boros Lajos
A városi depriváció térbelisége – konfliktuselméleti megközelítés szegedi esettanulmányokkal.
[Thesis] (Unpublished)

Boros Istvánné Szegedi Judit
Szénhidrogénkutató fúrások értékelhetőségének lehetősége az oldható szerves anyag tartalom alapján.
[Thesis] (Unpublished)

Bottyán Zsolt
Az átlagos maximális hősziget-intenzitás statisztikus modellje Szegeden és Debrecenben.
[Thesis] (Unpublished)

Bui Dang Hung
Time-series land cover and land use monitoring and classification using GIS and remote sensing technology: A case study of Binh Duong province, Vietnam.
[Thesis]

Burján Balázs
A Pesti-síkság fiatal-harmadidőszaki és negyedidőszaki kavicsképződményeinek összehasonlító vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Bácsmegi Gábor
Geoarcheológiai és környezettörténeti kutatások Karancsság-Alsó-rétek lelőhelyen.
[Thesis] (Unpublished)

Báló-Takács Ágnes
Investigation of shading efficiency of popular urban tree species based on examples from Szeged.
[Thesis] (Unpublished)

Bán Attila
A telemedicina néhány földrajzi vonatkozása Magyarország példáján.
[Thesis] (Unpublished)

Bíró Lóránt
A bakonyi mangánérc-bányászat fúrásainak komplex újraértékelése.
[Thesis] (Unpublished)

Bódis Katalin
Digitális domborzatmodellek és alkalmazási lehetőségeik az árvízi kockázatkezelésben.
[Thesis] (Unpublished)

C

Csendes Bálint
Hiperspektrális távérzékelési módszerek alkalmazhatósága tájvizsgálatokban.
[Thesis] (Unpublished)

Csete Ákos Kristóf
A városi zöldinfrastruktúra szerepe a fenntartható csapadékvíz-gazdálkodásban.
[Thesis]

Csikós Nándor
Analysis of the relationship between land cover change and abundance data of Eurasian skylark (Alauda arvensis).
[Thesis]

Csépe Zoltán
Weather related ragweed pollen levels and prediction of ragweed pollen concentration for Szeged, Hungary.
[Thesis] (Unpublished)

Csépe-Muladi Beáta
A barlangklíma tér- és időbeli változásainak vizsgálata különböző magyarországi karsztterületeken.
[Thesis] (Unpublished)

Cziczer István
Pannóniai korú puhatestű faunák a Mórágyi-rögön és délkeleti előterében: rétegtani, környezeti és ősföldrajzi értékelés.
[Thesis] (Unpublished)

Czompó József
Inerciális geodéziai mérőrendszer modellezése.
[Thesis] (Unpublished)

D

Dabi Gergely
Post-metamorphic palaeofluid evolution of the Mecsekalja Zone metamorphic complex.
[Thesis] (Unpublished)

Daday Dezső deési
Adalékok a Tapolczát környező tájnak és Tapolcza fejlődésére való befolyásának gazdaságföldrajzi ismertetéséhez.
[Thesis] (Unpublished)

Deák József Áron
Csongrád megye kistájainak élőhelymintázata és tájökológiai szempontú értékelése.
[Thesis] (Unpublished)

Dimák Andor
A geológiai mozgásforma néhány elméleti-filozófiai problémája.
[Thesis] (Unpublished)

Divéky Erika
A felszínközeli ózon mérése és vizsgálata Magyarországon.
[Thesis] (Unpublished)

Dudás Gábor
A világvárosok térkapcsolatainak vizsgálata légi közlekedési adatok felhasználásával.
[Thesis] (Unpublished)

Duray Balázs
Tájdinamikai vizsgálatok - A tájhasználat-változás és regenerációs potenciál összefüggéseinek modellezése.
[Thesis] (Unpublished)

Duró Annamária
A tanyai átalakulás társadalomföldrajzi vonatkozásai Szatymaz és Zákányszék példáján.
[Thesis] (Unpublished)

Dénes Béla
Békéscsaba és Gyula vonzásterületének elhatárolása az egészségügyi és oktatási funkciók alapján.
[Thesis] (Unpublished)

Dóka Richárd
Felszínborítási változások elemzése a Duna–Tisza köze középső részén, különös tekintettel a tájhasználati anomáliákra és a természetvédelemre.
[Thesis] (Unpublished)

Dövényi Zoltán
Adalékok a Balaton déli partvidékének felszínfejlődéséhez.
[Thesis] (Unpublished)

E

Eltijani Adam Abdelrhim Adam
Sedimentary records of abandoned channel alluviation: insights from compositional data analysis, endmember modeling, and wavelet transform.
[Thesis]

Endrédi Lajos
Priabonai üledékek palynológiai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Esztergomy Zoltán
A Bodrogköz komplex gazdaságföldrajzi vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

F

Fabula Szabolcs
A fogyatékosság mint társadalmi-térbeli viszony földrajzi vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Falus György
Microstructural analysis of upper mantle peridotites: their application in understanding mantle processes during the formation of the Intra-Carpathian Basin System.
[Thesis] (Unpublished)

Farkas Károly
A Felső-Tiszavidék (Szabolcs-Szatmár megye) vízgazdálkodásának néhány kérdése.
[Thesis] (Unpublished)

Farkas Jenő Zsolt
Agrár- és vidékföldrajzi kutatások Bács-Kiskun megyei példákkal.
[Thesis] (Unpublished)

Farkasné Gere Márta
Hidrotermális karsztjelenségek a Budai-hegységben és a Pilisben.
[Thesis] (Unpublished)

Farsang Andrea
A talaj nehézfémtartalmának térbeli eloszlása mátrai mintaterületen, különös tekintettel az antropogén terhelésre.
[Thesis] (Unpublished)

Fazekas Judit
A paradicsom fenológiai fázisainak összefüggései az időjárási tényezőkkel.
[Thesis] (Unpublished)

Fehér Zsolt Zoltán
A Dél-Alföld talajvíz idősorainak nagy léptékű, geostatisztikai alapú modellezése. Két megközelítés nem folytonos monitoring adatok együttes térbeli és időbeli sztochasztikus szimulációjára.
[Thesis] (Unpublished)

Fehérváry István
A hullámtéri növényzet vizsgálata légi LiDAR adatok alapján.
[Thesis]

Fejes Ildikó
A talaj- és talajvízrendszer komplex környezeti szempontú értékelése városi területen, Szeged példáján.
[Thesis] (Unpublished)

Fekete László
Csapadékos és csapadék nélküli ismétlődések statisztikai jellemzői az Alföldön (Budapest, Debrecen, Kecskemét és Szeged adatai alapján).
[Thesis] (Unpublished)

Fenta Mulugeta Chanie
Hydrogeophysical and hydrogeochemical characterization of volcanic aquifers in Northwest Ethiopia.
[Thesis]

Fiser-Nagy Ágnes
Complex evaluation of the Kiskunhalas-NE fractured metamorphic hydrocarbon reservoir.
[Thesis] (Unpublished)

Fogarasi Sándor
A karsztvíz beszivárgás éghajlati adottságainak vizsgálata a Dunántúli-középhegységben 1850-2000.
[Thesis] (Unpublished)

Fényes József
A Duna-Tisza közi tőzeges tavak fejlődéstörténete Mollusca-fauna vizsgálatok alapján.
[Thesis] (Unpublished)

Fülöp Mihály
Az időjárási elemek - hőmérséklet, csapadék, napfénytartam - és az őszi búza termésátlagának összefüggésvizsgálata, előrejelzés lehetősége.
[Thesis] (Unpublished)

G

Gadócziné Fekete Éva
A bódva-völgyi települések népességmegtartó képességének vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Garamhegyi Ábel
Településmarketing, mint a településfejlesztés eszköze.
[Thesis] (Unpublished)

Gaál Ferenc
Rattus norvegicus ökológiája, etológiája és asszanációja Budapesten.
[Thesis] (Unpublished)

Geiger János
Szemcseeloszlás és felhalmozódási környezet. Litifikálódott kőzetek szemcseeloszlási viszonyainak vizsgálata és értelmezése.
[Thesis] (Unpublished)

Geiger János
Az algyői pannóniai delta rendszer fejlődéstörténetének 3D modellezése, különös tekintettel a felhalmozódási környezetek kőzettesteire.
[Thesis] (Unpublished)

Gudmann András Viktor
Gépi tanulásos osztályozó eljárások vizsgálata felszínborítás/területhasználat térképezés szempontjából.
[Thesis]

Gulyás Péter
Az Alföld vidékturizmusának földrajzi jellemzői.
[Thesis] (Unpublished)

Gulyás Sándor
Az édesvízi kagylók szerepe a kárpát-medencei neolit közösségek gazdálkodásának és az ártéri, folyóvízi környezet lokális, regionális adottságainak rekonstrukciójában.
[Thesis] (Unpublished)

Gulyás Ágnes
Humán bioklimatológiai értékelések különböző léptékű megközelítésben.
[Thesis] (Unpublished)

Gurzó Imre
Tatabánya levegőszennyeződése a levegőszennyeződést befolyásoló meteorológiai tényezők vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Gyuricza László
A Kerka-vidék komplex természeti földrajzi vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Gyöngyös Zsuzsanna
Kőszenek fizikai - kémiai sajátságai és szerepük a váratlan szén- és gázkitörések kialakulásában.
[Thesis] (Unpublished)

Györgyövics Katalin
Késő-pleisztocén és holocén eolikus formakincs és homokmozgások vizsgálata Belső-Somogyban.
[Thesis] (Unpublished)

Gál Tamás Mátyás
Az összetett városi felszín geometriáját leíró paraméterek számítása és városklimatológiai alkalmazása.
[Thesis] (Unpublished)

Géczi Róbert
A városökológiai kutatások néhány időszerű kérdése Kolozsváron.
[Thesis] (Unpublished)

H

Hajnal Klára
Egy Duna-Tisza közi mintaterület komplex természetföldrajzi tájelemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Hamar József
Duzzasztás hatása a fitoplanktonra a Kiskörei Vízlépcső térségében.
[Thesis] (Unpublished)

Hammad Muhannad
Landslide hazard assessment using advanced remote sensing techniques and GIS.
[Thesis]

Hanusz Árpád
Szabolcs-Szatmár megye dohánytermesztésének gazdaságföldrajzi vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Hegedűs Gábor
A lakóparkok földrajzi vizsgálata és településfejlesztési kihívásaik Magyarországon.
[Thesis] (Unpublished)

Henits László
Szubpixel-alapú osztályozás alkalmazása a városi felszínborítás és területhasználat elemzésében.
[Thesis] (Unpublished)

Herendi István
Földrajzi paraméterek mennyiségi értékelésére és előrejelzésére szolgáló módszer kidolgozása, különös tekintettel a csapadék statisztikai előrejelzésére.
[Thesis] (Unpublished)

Hernesz Péter
Késő-pleisztocén és holocén ártérfejlődés az Alsó-Tisza mentén.
[Thesis] (Unpublished)

Hornyák Sándor János
A csapadékvíz-gazdálkodás szerepe a klímaadaptációban a környezetesztétika tükrében Szeged-Tápén.
[Thesis]

Horváth Dániel
A városi diverzitás és a városrehabilitáció kapcsolatának társadalomföldrajzi vizsgálata Józsefvárosban.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Janina
Depositional facies analysis in clastic sedimentary environments based on neural network clustering and probabilistic extension - Two case studies from South-Eastern Hungary and Northern Croatia.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Szilvia
A talaj nedvességkészletének alakulása Kelet-Magyarországon a XX. században.
[Thesis] (Unpublished)

Horváthné Tóth Antónia
Bács-Kiskun megye infrastrukturális ellátottságának alakulása.
[Thesis] (Unpublished)

Hoyk Edit
Természetvédelmi szempontú geoökológiai értékelés a tervezett Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzet területén.
[Thesis] (Unpublished)

Hrabovszki Erika
A Dél-Alföld felszín alatti vizeinek nyomelem tartalma a hidrogeológia tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Hum László
Délkelet-dunántúli lösz-paleotalaj sorozatok keletkezésének rekonstrukciója üledéktani, geokémiai és őslénytani vizsgálatok alapján.
[Thesis] (Unpublished)

Hunyadfalvi Zoltán
Kisléptékű heterogenitás vizsgálatok a törmelékes üledékben röntgen komputer tomográf alkalmazásával.
[Thesis] (Unpublished)

Hupuczi Júlia
Egy egyedülálló dél-alföldi löszszelvény malakológiai vizsgálata és a terület felső-würm paleoklimatológiai rekonstrukciója.
[Thesis] (Unpublished)

Hursán György
A környezetvédelem földrajzi problémái a közép-békési városegyüttes térségében.
[Thesis] (Unpublished)

Hussein Shwan
Assessment of urban vegetation changes on different scales in a semi-arid region using satellite imageries: a case study of Erbil city, Iraq.
[Thesis] (Unpublished)

I

Iványosi Szabó András
Az Izsáki Kolon-tó üledék- és környezetföldtani vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

J

Jakab Gusztáv
Növényi makrofosszília vizsgálati módszerek kidolgozása negyedidőszaki üledékek paleobotanikai leírására.
[Thesis] (Unpublished)

Jenei Mária
Tavi karbonátképződés a Duna-Tisza közén.
[Thesis] (Unpublished)

Juhos Miklós
A Torockói bányászat története.
[Thesis] (Unpublished)

Juhász János
Egy pótharaszti homokbucka hőmérsékleti viszonyai /A mikroklimatológia néhány méréstechnikai problémája/.
[Thesis] (Unpublished)

Juray Tünde
A város mint turisztikai tér, Szeged példáján.
[Thesis] (Unpublished)

Jóri Johanna
La mobilité scolaire transfrontailére dans la région de Szeged.
[Thesis] (Unpublished)

Józsa Klára
A magyarországi aprófalvak sikerességi tényezőinek vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

K

Kamarás György
Egy Duna-menti falu településföldrajzi vizsgálata (Géderlak).
[Thesis] (Unpublished)

Karlik Máté
The environmental change in the Lake Bolătău - Feredeu basin over the last 500 years.
[Thesis]

Kaszab Imre Ferenc
A Duna-Tisza köze északi részének geotermikus viszonyai.
[Thesis] (Unpublished)

Katona Endre
Automatikus térkép-interpretáció.
[Thesis] (Unpublished)

Katona Orsolya
Fluviális formák és folyamatok vizsgálata a síksági Maros egykori és jelenlegi futása mentén.
[Thesis] (Unpublished)

Kelemen István
A Mátra nyugati részének természetföldrajza, különös tekintettel a völgyfejlődés morfogenetikai és morfostrukturális problémáira.
[Thesis] (Unpublished)

Kemény M. Katalin
Meteorológiai mezők analógiájának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Keserű Imre
Post-suburban transformation in the functional urban region of Budapest in the context of changing commuting patterns.
[Thesis] (Unpublished)

Kincses Boglárka
Szeged közép- és felsőfokú oktatási vonzáskörzetének vizsgálata kiemelt tekintettel a Vajdaság szerepére.
[Thesis]

Kiss Balázs
Üledékes kőzetek pórusszerkezetének kvantitativ értelmezése.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss János Péter
A területi jövedelemegyenlőtlenségek strukturális tényezői Magyarországon.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss Márton Dániel
Ökoszisztéma-szolgáltatások modell-alapú értékelése.
[Thesis] (Unpublished)

Kitka Gergely
Az Erosion 3D modell magyarországi adaptálása és alkalmazhatóságának vizsgálata kisvízgyűjtők tájhasználati tervezésében.
[Thesis] (Unpublished)

Knipl István
A Duna-Tisza közi hátság és a Kalocsai Sárköz Hajós és Császártöltés községek közötti határterületének geoarcheológiai elemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Kocsis Zsolt
A faktor- és klaszteranalízis alkalmazási lehetőségei a városszerkezet kutatásában Győr példáján.
[Thesis] (Unpublished)

Kolcsár Ronald András
Városi lakosság zöldfelület ellátottságának értékelése geoinformatikai módszerekkel.
[Thesis]

Koller Nándorné
Szigetvár funkciói és vonzáskörzete.
[Thesis] (Unpublished)

Komarek Levente
Strukturális változások a Dél-Alföld mezőgazdaságában a rendszerváltozás után (folyamatok és lehetőségek).
[Thesis] (Unpublished)

Korany Abdelraof Abdelaal Ahmed
Environmental modelling and spatial landscape analysis for the contamination risk assessment of sensitive areas.
[Thesis] (Unpublished)

Korom Annamária
A franciaországi kistérségi együttműködések szerepe a terület- és vidékfejlesztés rendszerében.
[Thesis] (Unpublished)

Kovalcsik Tamás
A választói magatartás és a városi társadalom földrajzi összefüggései Budapest példáján.
[Thesis]

Kovács Sándor
A Dél-Gömöri alsóhegy magyarországi részének földtana.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Attila
A turisztikai klímapotenciál értékelése eredeti, valamint továbbfejlesztett és a magyar lakossághoz adaptált eszközökkel.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Csaba
Az országhatármentiség értelmezésének földrajzi problémái.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Ferenc
Tájváltozások értékelése geoinformatikai módszerekkel a Duna-Tisza közén különös tekintettel a szárazodás problémájára.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács József
Modern geomatematikai módszerek alkalmazása hidrogeológiai feladatok megoldására.
[Thesis] (Unpublished)

Kozák Péter
A belvízjárás összefüggéseinek vizsgálata az Alföld délkeleti részén, a vízgazdálkodás európai elvárásainak tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Kriska Olivér
A határérzet tényezői a szerb-magyar államhatár mentén.
[Thesis]

Kubassek János
Trópusi karsztok felszínfejlődése különös tekintettel Dél- és Délkelet Ázsiára.
[Thesis] (Unpublished)

Kun Ágnes
Intenzív üzemű halnevelő-telepről származó szennyvíz mezőgazdasági elhelyezésének és hasznosításának vizsgálata energiafűz kísérletben.
[Thesis] (Unpublished)

Kun Éva
A Battonya–Pusztaföldvári-hát hidrodinamikai és hőtranszport modellvizsgálata az energia- és pórustér-hasznosítás tükrében.
[Thesis]

Kurucz Béla
Pusztaföldvár-Battonya közötti terület medencealjzatának képződményei és hegységszerkezete.
[Thesis] (Unpublished)

Kuti László
Agrogeológiai vizsgálatok Kecskemét környékén.
[Thesis] (Unpublished)

Kádár Géza
Politrófikus víztározók néhány hidrobiológiai sajátossága, különös tekintettel a vízminőségváltozásokra.
[Thesis] (Unpublished)

Kádár Anett
Általános és középiskolás tanulók földrajz tantárgyhoz köthető tévképzetei.
[Thesis] (Unpublished)

Károssy Csaba
A rövidhullámú sugárzásforgalom összetevőinek vizsgálata a Bükk-fennsíkon.
[Thesis] (Unpublished)

Körmös Sándor
The hydrocarbon system of the central part of the Hungarian Palaeogene Basin (Pannonian Basin).
[Thesis]

Kürti György
Településföldrajzi változások Csemőben.
[Thesis] (Unpublished)

Kőrösi Andrea Mária
A magyar szürke szarvasmarha Kárpát-medencei megjelenésének és fejlődésének kérdése archaeozoológiai leletek alapján.
[Thesis] (Unpublished)

L

Lados Gábor
A Magyarországra történő visszavándorlás társadalomföldrajzi vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Lakotár Katalin
Az éghajlati potenciál értékelése az őszi gabona áttelelése szempontjából.
[Thesis] (Unpublished)

Lendvai Anna
Zalai mezővárosok XVII-XIX. századi kézműiparának összehasonlító vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Lenner Tibor
Kisvárosi értelmiség társadalomföldrajzi vizsgálata Sárváron és Celldömölkön.
[Thesis] (Unpublished)

Lenner Tibor
A kisvárosok az átalakulás folyamatában Vas megye példáján.
[Thesis] (Unpublished)

Lennert József
A visegrádi országok vidéki újrastrukturálódásának néhány társadalomföldrajzi aspektusa.
[Thesis] (Unpublished)

M

Makra László
Magyarország makroszinoptikus helyzetei idősorának periodikus összetevői.
[Thesis] (Unpublished)

Makra László
A tengerszinti légmnyomási mező statisztikus jellemzőinek vizsgálata a teljes földgömbre.
[Thesis] (Unpublished)

Makó László
The accumulation history of the Pécel loess-paleosol profile.
[Thesis]

Martyin-Csamangó Zita
A turizmus hatására bekövetkező változások a hazai fürdővárosokban.
[Thesis]

Mayer Lászlóné Hegedűs Mária
Felső kréta kori zárvatermők pollenszemeinek ultrastruktúrája.
[Thesis] (Unpublished)

Mezősi Gábor
Néhány geomorfometriai módszer értékelése és bemutatása középhegységi mintaterületeken.
[Thesis] (Unpublished)

Miklovicz Árpád
Szabolcs-Szatmár megye infrastruktúrájának gazdaságföldrajzi vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Milota Katalin
A Mecsek - Nagykőrös - Debrecen övezet óalpi mezozóos képződményeinek szénhidrogén geokémiai vizsgálata és értékelése az ásványi nyersanyagkutatás szempontjai szerint.
[Thesis] (Unpublished)

Misi Dávid
Magyarországi erdeifenyő állományok komplex dendroklimatológiai elemzése az elmúlt 100 év klímaváltozásának tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Mizó Mihály
Békés megye vízföldrajzi viszonyai, különös tekintettel a gazdasági életre.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár Sándor
Az Alföld kréta időszaki vulkanitjainak kőzettani, kőzetkémiai jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár Attila
Magyarország szőlő ültetvénystatisztikai műszaki térinformatikai rendszerének fejlesztése.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár Gergely
A szegedi termikus környezet városi léptékű előrejelzésének lehetőségei a WRF modell felhasználásával.
[Thesis]

Molnár László
Architecture and Hydraulic Relevance of Brittle Fault Zones in the Metamorphic Basement of the Pannonian Basin.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár Sándor
Az ártéri gazdálkodás környezettörténeti szempontú vizsgálata két alföldi mintaterület példáján.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár Dávid
Dél-dunántúli és kelet-horvátországi lösz-paleotalaj szelvények paleoökológiai rekonstrukciója malakológiai és üledéktani adatok segítségével.
[Thesis] (Unpublished)

Mucsi László
Karsztmorfologiai vizsgálatok Odorvár környékén, különös tekintettel a különböző kőzetadottságú felszínekre.
[Thesis] (Unpublished)

Mucsi László
A városökológia elmélete és alkalmazási lehetőségei Szeged példáján.
[Thesis] (Unpublished)

Márkovity Plesztovits Anna
A filozófiai és a geotudományi térszemlétet összehasonlítása és módszereinek területfejlesztési alkalmazása Szabadka példáján.
[Thesis] (Unpublished)

Mészáros Minucsér
Spatial analysis of geohazard on the Fruška Gora mountain.
[Thesis] (Unpublished)

N

Nagy Gyula
A környezeti igazságosság térbeli vizsgálatának lehetőségei Magyarországon.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Judit
Hullámtéri akkumuláció és az azt befolyásoló tényezők vizsgálata az Alsó-Tiszán.
[Thesis] (Unpublished)

Nagyné Botykai Erzsébet
Algéria mezőgazdasága.
[Thesis] (Unpublished)

Nemes István
Practical applications of geological modelling workflows in the redevelopment of mature hydrocarbon fields – a case study.
[Thesis]

Nguyen Tran Tuan
The impacts of land acquisition on household's livelihood in Vietnamese metropolitan regions.
[Thesis]

Nyéki Lajos
A szeghalmi járás agrárföldrajzi viszonyai az 1970-es évek elején.
[Thesis] (Unpublished)

Nzimande Ntombifuthi Precious
The socio-economic impacts of urban regeneration programmes as a tool of housing in post-socialist era: a comparison of Hungarian case studies.
[Thesis]

Náfrádi Katalin
Régészeti lelőhelyek szenült faanyagának határozása és értékelése a geoarcheológiai kutatásokban.
[Thesis] (Unpublished)

Nédli Zsuzsanna Tünde
A Villányi-hegység bázisos teléreinek petrográfiája, geokémiája és petrogenetikája.
[Thesis] (Unpublished)

Németh Béla
Csongrád megye szarvasmarhatenyésztése.
[Thesis] (Unpublished)

Németh Ferenc
Vonzásvizsgálatok a kiskunhalasi mikrokörzetben.
[Thesis] (Unpublished)

O

Orbán Géza
A földrajzi munkamegosztás fejlődése Győr-Sopron megye mezőgazdaságában.
[Thesis] (Unpublished)

Orbán Veronika
A Sió-csatorna kémiai és szaprobiológiai értékelése vízhasznosítás szempontjából.
[Thesis] (Unpublished)

Oroszi Viktor György
Hullámtér-fejlődés vizsgálata a Maros magyarországi szakaszán.
[Thesis] (Unpublished)

P

Pap Ági
Az épített örökség és a helyi identitás kapcsolatának cselekvőközpontú földrajzi vizsgálata budapesti mintaterületeken.
[Thesis] (Unpublished)

Papp Bertalan
Az orosházi járás népességének és ipartelepítési lehetőségeinek vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Papp Sándor
Szőlő- és bortermelő közösségek rezilienciájának társadalomföldrajzi vizsgálata a cselekvőhálózat-elmélet alapján.
[Thesis]

Pelle László
Az északi félgömb hőmérsékleti mezőjének információtartalma.
[Thesis] (Unpublished)

Persaits Gergő
A fitolitok szerepe a geoarchaeológiai minták értékelésében.
[Thesis] (Unpublished)

Petrás József
A kiskőrösi Szücsi erdő természetvédelmi területének phytocönológiai, környezetbiológiai feltárása.
[Thesis] (Unpublished)

Poyanmehr Zahra
Budai karsztrendszer utánpótlódási viszonyainak hidrodinamikai vizsgálata vizgeokémiai adatok figyelembevételével.
[Thesis] (Unpublished)

Poór Zsolt István
A felszínalatti karsztakkumulációs képződmények morfogenetikai tipizálása.
[Thesis] (Unpublished)

Právetz Tamás
A morfológia és a mederanyag-egyenleg térbeli és időbeli változása a Maros síksági szakaszán.
[Thesis] (Unpublished)

Puskás János
A tengerszinti légnyomás havi változásai a Földön.
[Thesis] (Unpublished)

Pál Molnár
A Ditrói szienitmasszívum földtani felépítése és petrológiája, különös tekintettel a hornblenditek és dioritok kialakulására.
[Thesis] (Unpublished)

Páll Dávid Gergely
Löszös alapkőzetű, eltérő genetikájú fosszilis talajok mikromorfológiai meghatározása és értékelése a Kárpát-medencében.
[Thesis] (Unpublished)

Pánya István
A hódoltsági területek középkori és kora újkori településtopográfiájának kutatási módszertana Bács, Bodrog és Solt vármegyék példáján.
[Thesis]

Pápay László
A pulai olajpala bitumenek és az olajpala szervesanyagából termikus degradációkor keletkezett oldható termékek vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Pápay László
Néhány hazai olajpala oldható szerves anyagának jellemzése, olajpaláink és barnakőszeneink kénmegoszlása.
[Thesis] (Unpublished)

Péntek Kálmán
Néhány karsztos folyamat matematikai leírása.
[Thesis] (Unpublished)

Péti Márton
A fenntarthatóság elvére épülő területi tervezés.
[Thesis] (Unpublished)

R

Rady Adel Ali Ragheb
A halászat és a haltenyésztés helyzete az arab országokban.
[Thesis] (Unpublished)

Rakonczai János
Adatok a Dél-Tiszántúl talajvízjárásának sajátosságaihoz.
[Thesis] (Unpublished)

Raucsik Béla
A Komlói Mészmárga Formáció ritmicitásának okai Püspökszentlászló-környéki szelvények vizsgálata alapján.
[Thesis] (Unpublished)

Ringler Andrásné Szentpéteri Mária
A zivatarok gyakorisága és típusai Magyarországon.
[Thesis] (Unpublished)

Rotarides Mihály
A Rézhegység szarmatakori csigafaunája.
[Thesis] (Unpublished)

Rozgonyi-Horváth Ádám
A térbeliség és a lokalitás szerepe a periférikus területeken élő hátrányos helyzetűek munkahelymegtartó képességében.
[Thesis] (Unpublished)

Rudl József
A csongrád megyei falvak tanyavilágának népesség- és településföldrajzi vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Rácz Lajos
Éghajlatingadozások a Kárpát-medencében 1540-1779 között. Egy történeti ökológiai modell alapvonalai.
[Thesis] (Unpublished)

Rákosi János
Strukturális változások Szabolcs-Szatmár megye iparában.
[Thesis] (Unpublished)

Révész István
Az Algyő-2 telep földtani felépítése, üledékföldtani heterogenitása és ősföldrajzi viszonyai.
[Thesis] (Unpublished)

Róth Józsefné Borvendég Márta Mária
A magyar vagon- és gépgyár háttériparáról.
[Thesis] (Unpublished)

S

Samu Andrea
A Gömör-Tornai-karszt állóvizeinek vízminőség-értékelése különös tekintettel a tápanyagterhelésre.
[Thesis] (Unpublished)

Schubert Félix
Szénhidrogén-tartalmú paleofluidum-migráció nyomainak rekonstrukciója az Alföld kristályos aljzatában, a Szeghalom-dóm területén.
[Thesis] (Unpublished)

Serlegi Gábor
A Balaton vízszintváltozásának tendenciái a régészeti korszakokban.
[Thesis] (Unpublished)

Sheishah Diaa Elsayed Hamed Abdallah Hamed
Mapping and evaluating the condition of artificial levees.
[Thesis]

Sieglné Farkas Ágnes
Az ajkai kőszén formáció palinosztratigrafiai és őskörnyezeti vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Sindely Pál
A hőmérséklet és légnedvesség különbségek alakulása Szeged város és környezete között.
[Thesis] (Unpublished)

Sinka Róbert
Az infokommunikációs technológia hatása a földrajzi gondolkodásra.
[Thesis] (Unpublished)

Sipos György
A meder dinamikájának vizsgálata a Maros magyarországi szakaszán.
[Thesis] (Unpublished)

Skarbit Nóra
Városklíma-elemzés térben és időben részletes mérések, valamint lokális léptékű klímamodell alapján.
[Thesis] (Unpublished)

Skultéti Ágnes
Complex characterisation of Mecsekalja Zone using single quartz grains of drill cuttings from Sztl-1 well.
[Thesis] (Unpublished)

Sliman Omar
Integrated characterization of a lower-nubian hydrocarbon reservoirs, with special emphasize on geostatistical uncertenties.
[Thesis] (Unpublished)

Somorjai Ferenc
Magyarország idegenforgalmi földrajzi természeti potenciáljainak összehasonlító értékelése.
[Thesis] (Unpublished)

Szabados Csaba
A mórágyi rög bostonitnak nevezett kőzeteinek petrográfiai és petrológiai jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Zoltán
A bakonyi mangántelepek eredete.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Tünde
A budapesti várostérségi periféria földrajzi átalakulásának folyamatai.
[Thesis] (Unpublished)

Szalai Ádám
Az okosvárostól az okosfalvakig: a smart city koncepció alkalmazhatóságának néhány földrajzi aspektusa Magyarországon.
[Thesis]

Szalai László
Termőhely-minősítési modell dombsági típusterületen : Udvari példáján.
[Thesis] (Unpublished)

Szalontai Csaba
A Maty-ér és a kapcsolódó vízrendszer szerepe és jelentősége Szeged környékének településtörténetében.
[Thesis] (Unpublished)

Szappanos Albert
Kecskemét vonzáskörzete.
[Thesis] (Unpublished)

Szatmári József
Geoinformatikai módszerek és folyamatmodellek alkalmazása a széleróziós vizsgálatokban.
[Thesis] (Unpublished)

Szelepcsényi Zoltán
Applying Correlative Biome Models to Address Certain Phytogeographical Issues over Different Space and Time Windows.
[Thesis]

Szemerédi Máté András
Results of the complex analyses of the Gyűrűfű Rhyolite Formation in the Tisza Mega-unit (Hungary).
[Thesis]

Szentandrássyné Polgári Márta
Az urkuti mangántelep genetikai kérdéseinek geokémiai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Szentgyörgyi Károly
A tiszántúli szénhidrogénkutató fúrásokban feltárt szarmata képződmények és rétegtani helyzetük.
[Thesis] (Unpublished)

Szepesi Gábor Miklós
A rendszerváltozás utáni várossá avatások Magyarországon.
[Thesis] (Unpublished)

Szilassi Péter
Rekreációs és mezőgazdasági szempontú tájértékelés a Káli-medencében.
[Thesis] (Unpublished)

Szilágyiné Sebők Szilvia
A Szőreg-1 telep gázsapkát tartalmazó teleprészének szedimentológiai modellezése.
[Thesis] (Unpublished)

Szpirosz Klicász
Görögország makroszinoptikus helyzetei.
[Thesis] (Unpublished)

Szász Erzsébet
A fényviszonyok, a nitrogénfölvétel és az elsődleges termelés kölcsönhatásai a Balaton eltérő trofitású tájain.
[Thesis] (Unpublished)

Székely Andrea
La cooperation transfontaliere entre la Hongrie et les etats limitrophes.
[Thesis] (Unpublished)

Szónoky Miklós
Medenceperemi és medencebelseji felső-pannóniai rétegsorok összehasonlító vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Szónoky Miklósné Ancsin Gabriella
A jugoszláv működőtőke a Dél-Alföldön.
[Thesis] (Unpublished)

Szönyi Tibor
Természetátalakítás a Maros alföldi szakaszán.
[Thesis] (Unpublished)

Szűcs Jolán
A jugoszláviai Postojanska-Jama, a csehszlovákiai Demänovai-barlangok és a magyarországi Aggteleki-barlangok összehasonlító morfogenetikai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Sándor Andrea
A hullámtér-feltöltődés folyamatának vizsgálata a Tisza középső és alsó szakaszán.
[Thesis] (Unpublished)

Sánta Gábor
Domaszék-Börcsök tanya (Halomsíros település) komplex, régészeti, környezetrégészeti és archaeometriai elemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Sós Katalin
A radioaktív háttérsugárzás vizsgálatának eredményei Szegeden.
[Thesis] (Unpublished)

Sümeghy Borbála Alice
A Maros hordalékkúp fejlődéstörténeti rekonstrukciója.
[Thesis] (Unpublished)

Sümeghy Zoltán
A Szeged városi hősziget területi és időbeli eloszlásának térképezése és elemzése.
[Thesis] (Unpublished)

T

T. Kovács Gábor
A Duna-Tisza köze déli részének földtani fejlődéstörténete.
[Thesis] (Unpublished)

Tamás Margit
Folyóvízi rendszereket érő antropogén hatások értékelése Alsó-Tisza és Hármas-Körös menti holtágak környezeti állapotvizsgálatán keresztül.
[Thesis] (Unpublished)

Tanács Eszter
Az erdőszerkezet tér- és időbeli mintázatainak vizsgálata a Haragistya-Lófej erdőrezervátum (Aggteleki-karszt) területén.
[Thesis] (Unpublished)

Tapody Réka Orsolya
The late Quaternary sedimentological-geochemical-based enviromental history of a peat sequence of Kerek-tó from Transylvania.
[Thesis]

Tardy János
Városi terület földrajzi környezetértékelése Óbuda példáján.
[Thesis] (Unpublished)

Tari Csilla
Földhőszondás hőszivattyús rendszerek primer oldali hőtranszport folyamatainak vizsgálata numerikus modellezéssel.
[Thesis] (Unpublished)

Timár Judit
Vonzáskörzet-vizsgálatok Szarvas és Gyoma térségében.
[Thesis] (Unpublished)

Tobak Zalán
A városi felszín vizsgálata nagy térbeli és spektrális felbontású légifelvételek felhasználásával.
[Thesis] (Unpublished)

Tran Quang Hop
Kisvízgyűjtők vízmérlegének változása a várható klímaváltozás következtében az Alföldön.
[Thesis]

Trombitás Tímea
A többségi oktatási nyelv választásának társadalomföldrajzi kérdései a vajdasági magyar szórványban.
[Thesis] (Unpublished)

Tráser Ferenc
A logisztikai szerepkör jelentőségének vizsgálata Szeged példáján.
[Thesis] (Unpublished)

Tánczos-Szabó László
Adatok Békés megye és Békéscsaba népesedéséhez.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Balázs Károly
A virtuális tér és a közösségi média hatása a társadalmitér-termelés folyamatára három város példáján.
[Thesis]

Tóth Bettina
A gasztrorendezvények gazdasági, társadalmi és kulturális vonatkozásai a globalizációs és lokalizációs folyamatok kölcsönhatásában dél-alföldi példák alapján.
[Thesis]

Tóth Elek
Ausztria vasúti közlekedésének gazdaságföldrajzi értékelése.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Emese
Microstructure, Geometry and Hydrogeology of the fracture network of the Boda Claystone Formation.
[Thesis]

Tóth Orsolya
Folyóvízi folyamatok vizsgálata OSL kormeghatározás segítségével a Duna magyarországi szakasza mentén.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Lászlóné Szita Klára
A hazai karbonátos mangánércek dúsítása szulfatizáló és redukáló pörköléssel.
[Thesis] (Unpublished)

Tózsa István
Egészségügyi környezetinformációs rendszer koncepciója és kísérleti alkalmazása.
[Thesis] (Unpublished)

Túri Norbert
A talajcsövezési beavatkozások hatása a Körösök közének vízgazdálkodására.
[Thesis]

U

Unger János
A Szahel-övezet csapadékjárásának néhány jellemzője.
[Thesis] (Unpublished)

Unger János
Szeged városklímája (léghőmérséklet és légnedvesség).
[Thesis] (Unpublished)

Unger Zoltán
Vetőstatisztika és fraktálgeometria földtani alkalmazásai.
[Thesis] (Unpublished)

V

Vajda Gizella Renáta
A városfejlesztés és forráslehívás problematikája az Európai Uniós csatlakozást követően Csongrád megyében.
[Thesis] (Unpublished)

Varsányi Zoltánné Tóth Irén
Magminták agyagásvány, kvarc, földpát és amorf anyag tartalmának vizsgálata kémiai módszerrel.
[Thesis] (Unpublished)

Vas Zoltán
Dél-Alföld erdeinek természeti- és gazdasági-földrajzi értékelése.
[Thesis] (Unpublished)

Vas Zoltánné Oross Gabriella
Hosszú csapadéksorok periódusainak és trendjének elemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Vass István
Aljzati fluidum-tárolók komplex repedéshálózat vizsgálati módszeren alapuló hidrodinamikai és hőtranszport modellezése.
[Thesis] (Unpublished)

Vasárus Gábor
A lakossági szuburbanizáció szerepe a hazai vidéki agglomerációk külterületeinek átalakulásában.
[Thesis] (Unpublished)

Veress Márton
A Csendes Óceán morfológiája, különös tekintettel néhány mélytengeri árokra és a Kelet Csendes Óceáni Hátságra.
[Thesis] (Unpublished)

Veress Márton
Fedett karsztosodás az Észak-Bakonyban.
[Thesis] (Unpublished)

Veress Mártonné Herczegh Katalin
A Hárskuti-fennsík karsztmorfológiája.
[Thesis] (Unpublished)

Vida György
A magyar országgyűlési választási rendszer földrajzi torzulásainak vizsgálata.
[Thesis]

Vida László
A lejtői típusú édesvízi mészkövek morfológiai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

van Leeuwen Boudewijn
Artificial neural networks and geographic information systems for inland excess water classification.
[Thesis] (Unpublished)

Z

Zachar Judit
A Jánoshalma ortogneisz blokk kőzettani felépítése, fejlődéstörténete és korrelációs lehetőségei.
[Thesis] (Unpublished)

Zentay Tibor
Békés megye északi részén végzett agrogeológiai kutatás összefoglaló értékelése.
[Thesis] (Unpublished)

Zseni Anikó
Karsztos mintaterületek talajainak tápanyag-gazdálkodása és nehézfémterhelése.
[Thesis] (Unpublished)

Zsiga Attila
Szeged beépítettségének városklimatológiai és urbanisztikai vonatkozásai.
[Thesis] (Unpublished)

É

Égerházi Lilla Andrea
Városi közterületek komplex humán-bioklimatológiai értékelése és annak várostervezési vonatkozásai szegedi példák alapján.
[Thesis] (Unpublished)

This list was generated on 2023. november 28. 13:14:39 CET.