Művek tudományterület szerint "természettudományok > földtudományok"

Vissza
Export [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
csoportosítás: Publikációban használt név | csoportosítás nélkül
Találatok száma ezen a szinten: 101.

Allow Khomine
Tengervíz part menti vízadóba történő behatolásának csökkentésére szolgáló műszaki beavatkozások értékelése numerikus modellezés segítségével.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2012)

Almási Enikő Eszter
A Ditrói Alkáli Masszívum ultramafikus kumulátum kőzeteinek petrogenetikája.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2015)

Andrási Gábor
A Dráva horvát-magyar szakaszán a vízjárás és a mederdinamika vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2016)

Balizs Dániel
Etnikai térstruktúra, asszimiláció és identitás a történelmi Vas megyében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2016)

Balog Kitti
A használt hévíz szikkadás hatásai a talaj-talajvíz rendszerre, különös tekintettel a szikesedés részfolyamataira.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2011)

Balogh András
Az aprófalvas településállomány differenciálódási folyamatai Magyarországon.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2007)

Balázs Bernadett
Az átlagos városi hősziget területi szerkezetének modellezése és a modell kiterjesztése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Bata Teodóra
A közepes méretarányú tájökológiai egységek határainak matematikai-statisztikai alapú vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Batki Anikó
A ditrói alkáli masszívum lamprofírjainak petrogenezse.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2009)

Bauer Márton
Relationship between micro-fracture network and karstification in recent (Mecsek) and paleokarst (Gomba) reservoirs.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Bede Ádám
A tiszántúli halmok régészeti geológiai és környezettörténeti szempontú vizsgálati lehetőségei.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2015)

Benyhe Balázs
Agrogén hatásra kialakuló felszínformák és folyamatok vizsgálata eltérő geomorfológiai adottságú területeken.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Bezdán Mária
A szabályozott Tisza vízjárása tulajdonságai a Tiszafüred alatti folyószakaszokon.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2011)

Blanka Viktória
Kanyarulatfejlődés dinamikájának vizsgálata természeti és antropogén hatások tükrében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Boros Lajos
A városi depriváció térbelisége – konfliktuselméleti megközelítés szegedi esettanulmányokkal.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Bottyán Zsolt
Az átlagos maximális hősziget-intenzitás statisztikus modellje Szegeden és Debrecenben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Bácsmegi Gábor
Geoarcheológiai és környezettörténeti kutatások Karancsság-Alsó-rétek lelőhelyen.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2015)

Báló-Takács Ágnes
Investigation of shading efficiency of popular urban tree species based on examples from Szeged.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2018)

Bán Attila
A telemedicina néhány földrajzi vonatkozása Magyarország példáján.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Bíró Lóránt
A bakonyi mangánérc-bányászat fúrásainak komplex újraértékelése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Bódis Katalin
Digitális domborzatmodellek és alkalmazási lehetőségeik az árvízi kockázatkezelésben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2009)

Csendes Bálint
Hiperspektrális távérzékelési módszerek alkalmazhatósága tájvizsgálatokban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Csépe Zoltán
Weather related ragweed pollen levels and prediction of ragweed pollen concentration for Szeged, Hungary.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2018)

Csépe-Muladi Beáta
A barlangklíma tér- és időbeli változásainak vizsgálata különböző magyarországi karsztterületeken.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2016)

Cziczer István
Pannóniai korú puhatestű faunák a Mórágyi-rögön és délkeleti előterében: rétegtani, környezeti és ősföldrajzi értékelés.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2015)

Dabi Gergely
Post-metamorphic palaeofluid evolution of the Mecsekalja Zone metamorphic complex.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Deák József Áron
Csongrád megye kistájainak élőhelymintázata és tájökológiai szempontú értékelése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Dudás Gábor
A világvárosok térkapcsolatainak vizsgálata légi közlekedési adatok felhasználásával.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Duray Balázs
Tájdinamikai vizsgálatok - A tájhasználat-változás és regenerációs potenciál összefüggéseinek modellezése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2009)

Fabula Szabolcs
A fogyatékosság mint társadalmi-térbeli viszony földrajzi vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2015)

Farkas Jenő Zsolt
Agrár- és vidékföldrajzi kutatások Bács-Kiskun megyei példákkal.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Fejes Ildikó
A talaj- és talajvízrendszer komplex környezeti szempontú értékelése városi területen, Szeged példáján.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2015)

Fiser-Nagy Ágnes
Complex evaluation of the Kiskunhalas-NE fractured metamorphic hydrocarbon reservoir.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Gulyás Péter
Az Alföld vidékturizmusának földrajzi jellemzői.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2016)

Gulyás Sándor
Az édesvízi kagylók szerepe a kárpát-medencei neolit közösségek gazdálkodásának és az ártéri, folyóvízi környezet lokális, regionális adottságainak rekonstrukciójában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2011)

Gulyás Ágnes
Humán bioklimatológiai értékelések különböző léptékű megközelítésben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2009)

Györgyövics Katalin
Késő-pleisztocén és holocén eolikus formakincs és homokmozgások vizsgálata Belső-Somogyban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2019)

Gál Tamás Mátyás
Az összetett városi felszín geometriáját leíró paraméterek számítása és városklimatológiai alkalmazása.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Hegedűs Gábor
A lakóparkok földrajzi vizsgálata és településfejlesztési kihívásaik Magyarországon.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2011)

Henits László
Szubpixel-alapú osztályozás alkalmazása a városi felszínborítás és területhasználat elemzésében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Hernesz Péter
Késő-pleisztocén és holocén ártérfejlődés az Alsó-Tisza mentén.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2015)

Horváth Janina
Depositional facies analysis in clastic sedimentary environments based on neural network clustering and probabilistic extension. Two case studies from South-Eastern Hungary and Northern Croatia.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2015)

Hupuczi Júlia
Egy egyedülálló dél-alföldi löszszelvény malakológiai vizsgálata és a terület felső-würm paleoklimatológiai rekonstrukciója.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2012)

Jenei Mária
Tavi karbonátképződés a Duna-Tisza közén.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2007)

Juhász János
Egy pótharaszti homokbucka hőmérsékleti viszonyai (A mikroklimatológia néhány méréstechnikai problémája).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1960)

Juray Tünde Ágnes
A város mint turisztikai tér, Szeged példáján.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Jóri Johanna
La mobilité scolaire transfrontailére dans la région de Szeged.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2006)

Józsa Klára
A magyarországi aprófalvak sikerességi tényezőinek vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Katona Orsolya
Fluviális formák és folyamatok vizsgálata a síksági Maros egykori és jelenlegi futása mentén.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Keserű Imre
Post-suburban transformation in the functional urban region of Budapest in the context of changing commuting patterns.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Kiss János Péter
területi jövedelemegyenlőtlenségek strukturális tényezői Magyarországon.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Kitka Gergely
Az Erosion 3D modell magyarországi adaptálása és alkalmazhatóságának vizsgálata kisvízgyűjtők tájhasználati tervezésében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Knipl István
A Duna-Tisza közi hátság és a Kalocsai Sárköz Hajós és Császártöltés községek közötti határterületének geoarcheológiai elemzése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Komarek Levente
Strukturális változások a Dél-Alföld mezőgazdaságában a rendszerváltozás után : (folyamatok és lehetőségek).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2007)

Korany Abdelraof Abdelaal Ahmed
Environmental modelling and spatial landscape analysis for the contamination risk assessment of sensitive areas.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Korom Annamária
A franciaországi kistérségi együttműködések szerepe a terület- és vidékfejlesztés rendszerében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2015)

Kovács Attila
A turisztikai klímapotenciál értékelése eredeti, valamint továbbfejlesztett és a magyar lakossághoz adaptált eszközökkel.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Kovács Ferenc
Tájváltozások értékelése geoinformatikai módszerekkel a Duna-Tisza közén különös tekintettel a szárazodás problémájára.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2006)

Kozák Péter
A belvízjárás összefüggéseinek vizsgálata az Alföld délkeleti részén, a vízgazdálkodás európai elvárásainak tükrében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2006)

Kun Ágnes
Intenzív üzemű halnevelő-telepről származó szennyvíz mezőgazdasági elhelyezésének és hasznosításának vizsgálata energiafűz kísérletben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2018)

Kádár Anett
Általános és középiskolás tanulók földrajz tantárgyhoz köthető tévképzetei.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.

Kőrösi Andrea
A magyar szürke szarvasmarha Kárpát-medencei megjelenésének és fejlődésének kérdése archaeozoológiai leletek alapján.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Lados Gábor
A Magyarországra történő visszavándorlás társadalomföldrajzi vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2018)

Lennert József
A visegrádi országok vidéki újrastrukturálódásának néhány társadalomföldrajzi aspektusa.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Misi Dávid
Magyarországi erdeifenyő állományok komplex dendroklimatológiai elemzése az elmúlt 100 év klímaváltozásának tükrében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Molnár Attila
Magyarország szőlő ültetvénystatisztikai műszaki térinformatikai rendszerének fejlesztése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2007)

Molnár László
Architecture and Hydraulic Relevance of Brittle Fault Zones in the Metamorphic Basement of the Pannonian Basin.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2015)

Molnár Sándor
Az ártéri gazdálkodás környezettörténeti szempontú vizsgálata két alföldi mintaterület példáján.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2011)

Molnár Dávid
Dél-dunántúli és kelet-horvátországi lösz-paleotalaj szelvények paleoökológiai rekonstrukciója malakológiai és üledéktani adatok segítségével.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2015)

Márkovity Plesztovits Anna
A filozófiai és a geotudományi térszemlétet összehasonlítása és módszereinek területfejlesztési alkalmazása Szabadka példáján.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Mészáros Minucsér
Spatial analysis of geohazard on the Fruška Gora mountain.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Náfrádi Katalin
Régészeti lelőhelyek szenült faanyagának határozása és értékelése a geoarcheológiai kutatásokban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2012)

Oroszi Viktor György
Hullámtér-fejlődés vizsgálata a Maros magyarországi szakaszán.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2009)

Pap Ági
Az épített örökség és a helyi identitás kapcsolatának cselekvőközpontú földrajzi vizsgálata budapesti mintaterületeken.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Persaits Gergő
A fitolitok szerepe a geoarchaeológiai minták értékelésében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Poyanmehr Zahra
Budai karsztrendszer utánpótlódási viszonyainak hidrodinamikai vizsgálata vizgeokémiai adatok figyelembevételével.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2016)

Právetz Tamás
A morfológia és a mederanyag-egyenleg térbeli és időbeli változása a Maros síksági szakaszán.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2018)

Páll Dávid Gergely
Löszös alapkőzetű, eltérő genetikájú fosszilis talajok mikromorfológiai meghatározása és értékelése a Kárpát-medencében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2012)

Samu Andrea
A Gömör-Tornai-karszt állóvizeinek vízminőség-értékelése különös tekintettel a tápanyagterhelésre.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2012)

Serlegi Gábor
A Balaton vízszintváltozásának tendenciái a régészeti korszakokban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Sinka Róbert
Az infokommunikációs technológia hatása a földrajzi gondolkodásra.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2012)

Skarbit Nóra
Városklíma-elemzés térben és időben részletes mérések, valamint lokális léptékű klímamodell alapján.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2018)

Skultéti Ágnes
Complex characterisation of Mecsekalja Zone using single quartz grains of drill cuttings from Sztl-1 well.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Sliman Omar
Integrated characterization of a lower-nubian hydrocarbon reservoirs, with special emphasize on geostatistical uncertenties.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Szabó Tünde
A budapesti várostérségi periféria földrajzi átalakulásának folyamatai.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2016)

Szalontai Csaba
A Maty-ér és a kapcsolódó vízrendszer szerepe és jelentősége Szeged környékének településtörténetében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Szepesi Gábor Miklós
A rendszerváltozás utáni várossá avatások Magyarországon.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Szilágyiné Sebők Szilvia
A Szőreg-1 telep gázsapkát tartalmazó teleprészének szedimentológiai modellezése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2012)

Sándor Andrea
A hullámtér-feltöltődés folyamatának vizsgálata a Tisza középső és alsó szakaszán.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2012)

Sánta Gábor
Domaszék-Börcsök tanya (Halomsíros település) komplex, régészeti, környezetrégészeti és archaeometriai elemzése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2012)

Sümeghy Borbála
A Maros hordalékkúp fejlődéstörténeti rekonstrukciója.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Tamás Margit
Folyóvízi rendszereket érő antropogén hatások értékelése Alsó-Tisza és Hármas-Körös menti holtágak környezeti állapotvizsgálatán keresztül.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2018)

Tanács Eszter
Az erdőszerkezet tér- és időbeli mintázatainak vizsgálata a Haragistya-Lófej erdőrezervátum (Aggteleki-karszt) területén.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2011)

Tari Csilla
Földhőszondás hőszivattyús rendszerek primer oldali hőtranszport folyamatainak vizsgálata numerikus modellezéssel.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2015)

Tobak Zalán
A városi felszín vizsgálata nagy térbeli és spektrális felbontású légifelvételek felhasználásával.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Vajda Gizella
A városfejlesztés és forráslehívás problematikája az Európai Uniós csatlakozást követõen Csongrád megyében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Vass István
Aljzati fluidum-tárolók komplex repedéshálózat vizsgálati módszeren alapuló hidrodinamikai és hőtranszport modellezése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Vasárus Gábor
A lakossági szuburbanizáció szerepe a hazai vidéki agglomerációk külterületeinek átalakulásában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2019)

Zachar Judit
A Jánoshalma ortogneisz blokk kőzettani felépítése, fejlődéstörténete és korrelációs lehetőségei.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

van Leeuwen Boudewijn
Artificial neural networks and geographic information systems for inland excess water classification.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2012)

Égerházi Lilla Andrea
Városi közterületek komplex humán-bioklimatológiai értékelése és annak várostervezési vonatkozásai szegedi példák alapján.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

A lista elkészítésének dátuma 2019. február 23. 16:01:38 CET.