Works by discipline "Economics"

Up a level
Export as [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | S | T | U | V | Á
Number of items at this level: 83.

A

Almási, Anikó
A vállalati identitás és az észlelt siker kapcsolata a KKV szektorban.
[Thesis]

Ampah, Isaac Kwesi
Capital flight and external borrowing in Sub-Saharan Africa: An investigation into relationships and implications.
[Thesis] (Unpublished)

B

Bajmócy, Zoltán
A technológiai inkubáció elmélete és alkalmazási lehetőségei hazánk elmaradott térségeiben.
[Thesis] (Unpublished)

Bató, Sándor
A munkaerő /munka/-áru és a munka szerinti elosztás problémája az új gazdasági mechanizmusban.
[Thesis] (Unpublished)

Beyene, Sisay Demissew
External debt in heavily indebted poor countries:determinants, sustainability, channels, and impacts.
[Thesis]

Bodnár, Gábor
Az endogén fejlődés tényezőinek vizsgálata rurális térségekben PLS-útelemzés segítségével.
[Thesis] (Unpublished)

Bossányi, György
Gazdaságpolitika, társadalompolitika és szociálpolitika a szocialista állami vállalatoknál (különös tekintettel a foglalkozási rehabilitációra, a csökkent, vagy megváltozott munkaképességű dolgozókra, valamint a vidéki iparfejlesztésre).
[Thesis] (Unpublished)

Botos, József
Nemzetközi versenyképesség elemzés (Tények és adatok a XX. század második feléből).
[Thesis] (Unpublished)

Brunszvik, Pál
A haditermelés néhány közgazdasági problémája - A katonai-ipari komplexum.
[Thesis] (Unpublished)

Bárány, Ferenc
Az orosházi járás mezőgazdaságának természeti-földrajzi és társadalmi-gazdasági alapjai.
[Thesis] (Unpublished)

C

Csillik, Péter
A magyar infrastruktúra (kvázi – közjavak) intézménytörténete 1968-98 között (az EU csatlakozásra várhatóan invariáns intézményi elrendeződések elemzése).
[Thesis] (Unpublished)

Csoma, Róbert
Az uniós fejlesztési támogatások abszorpciójának néhány jellegzetessége.
[Thesis] (Unpublished)

Czelleng, Ádám
The Macroeconomic Role of Market Liquidity – Microstructure Analysis from a Regulatory Point of View.
[Thesis] (Unpublished)

Czékus, Ábel
A tagállami társasági adók és az állami támogatások közötti összefüggések.
[Thesis] (Unpublished)

D

Derecskei, Anita
Szervezeti kreativitás - A szervezeti kreativitás és az azt befolyásoló tényezők a magyar vállalatok körében.
[Thesis] (Unpublished)

Dénes, Sándor
Népességi kérdésekről.
[Thesis] (Unpublished)

E

Elekes, Zoltán
Kölcsönvett képességek – A külföldi tulajdonú vállalatok és az import szerepe a hazai térségek foglalkoztatottságának alakulásában és exportjának diverzifikációjában.
[Thesis] (Unpublished)

F

Fenyővári, Zsolt
Az intézmények, a tulajdonjogok és a Pick.
[Thesis] (Unpublished)

G

Gábor, Tamás
Kína monetáris politikája a globális pénzügyi egyensúlytalanságok fényében.
[Thesis] (Unpublished)

H

Halmosi, Péter
Önkormányzatok vagyoni és pénzügyi kockázatai Magyarországon.
[Thesis] (Unpublished)

Hlédik, Erika
Termékjellemzők és preferenciák - Fogyasztók termékjellemzőkkel kapcsolatos preferenciáinak és a preferenciák stabilitásának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth, Gyula
Az idegen tőke megnövekedett szerepe és feladata a brazil katonai kormányok expanziós gazdaságpolitikájában.
[Thesis] (Unpublished)

I

Imreh, Szabolcs
Vállalkozásfejlesztés, mint a kis- és középvállalkozások hálózatosodásának ösztönzése.
[Thesis] (Unpublished)

Imreh-Tóth, Mónika
Egyetemek vállalkozásoktatásának lehetséges szerepe a vállalkozóvá válás elősegítésében.
[Thesis] (Unpublished)

J

Juhász, Judit
A méltó emberi élet esélye - Univerzális és egyéni lehetőségek biztosítása a szegénység megszüntetéséért.
[Thesis]

Juhász, Sándor
Külföldi tulajdonú vállalatok, agglomerációs előnyök és tudásáramlás.
[Thesis]

K

Kazár, Klára
A márkaközösségek pszichológiai érzetének vizsgálata zenei fesztiválok esetén PLS útelemzés segítségével.
[Thesis] (Unpublished)

Kincsesné Vajda, Beáta
Kommunikációs, kapcsolati és egyéni tényezők az egészségügyi szolgáltatások minőségében és kimeneteiben.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss, Gábor Dávid
Tőkepiaci fertőzés és divergencia meghatározása extrém események segítségével – kelet-közép európai részvény, kötvény és devizapiaci hálózatok példáján.
[Thesis] (Unpublished)

Kocsis, Zalán
Time-Variation in the Pricing of Country Fundamentals in Sovereign Credit Spreads.
[Thesis]

Kosztopulosz, Andreász
Az üzleti angyalok szerepe a fiatal, növekedésorientált kisvállalkozások finanszírozásában és fejlesztésében.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács, Péter
A multikollinearitás vizsgálata lineáris regressziós modellekben, A Petres-féle Red-mutató vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács, Zsuzsanna Ilona
Immateriális erőforrások a pénzügyi kimutatásokban.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács , György
Protestantizmus és kapitalizmus: magyar gazdaság- és eszmetörténeti tanulságok.
[Thesis] (Unpublished)

Kováts, Ferencz
A nemzetgazdaságtan bölcselete.
[Thesis] (Unpublished)

Kozma, Gábor
Működési kockázatok és kezelési módjuk a közpénzügyi rendszerben, különös tekintettel a helyi önkormányzatok gazdálkodására.
[Thesis] (Unpublished)

Kuhn, János
Az anyagi érdekeltség jellemző vonásai a kereskedelemben az új gazdasági mechanizmus körülményei között.
[Thesis] (Unpublished)

Kurgyis, Ferenc
Kiskunfélegyháza iparának fejlődése 1944-60 között.
[Thesis] (Unpublished)

Kállay, László
A tranzakciós költségek: optimum, méretgazdaságosság, egyensúly.
[Thesis] (Unpublished)

Kárpáti, József
Közigazgatási kontrolling: új típusú tervezési és értékelési megoldások a közigazgatási szervek és az állam működésében.
[Thesis] (Unpublished)

Kéri, Anita
A külföldi hallgatók elégedettségét és lojalitását befolyásoló tényezők feltárása a Szegedi Tudományegyetemen.
[Thesis]

L

Lakatos, Judit
A foglalkoztatás szintje és szerkezete az uniós csatlakozás tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Lippai, László Lajos
Az önkontroll szerepe és jelentősége az intertemporális fogyasztói döntésekben.
[Thesis] (Unpublished)

Lukovics, Miklós
A lokális térségek versenyképességének elemzése.
[Thesis] (Unpublished)

M

Majó, Zoltán
e-HRM: az elektronikus emberi erőforrás menedzsment jelenségvilága - the webolution of HR.
[Thesis] (Unpublished)

Manyeki, John Kibara
Microeconometric models of the livestock sector: A farm-level analysis of Southern rangelands of Kenya.
[Thesis] (Unpublished)

Martus, Bettina Szandra
Munkahelyteremtés vagy növekedés? A munkahelyteremtés nélküli növekedés vizsgálata az OECD országokban.
[Thesis] (Unpublished)

Mayer, László
Néhány fontosabb zöldségfajta exportjának alakulása Csongrád megyében.
[Thesis] (Unpublished)

Megyeri, Eszter
A kapcsolati minőség méltányossági dimenziója vállalatközi kontaktusokban. A méltányosság kiskereskedői megítélésének összehasonlító elemzése három közép-európai országban.
[Thesis] (Unpublished)

Mihály, Nikolett
Hallgatói elégedettség kritériumai a tömegoktatás feltételei között.
[Thesis] (Unpublished)

Mozsár, Ferenc
A közjavak magánkereslete.
[Thesis] (Unpublished)

Mátyás, Balázs
Az irányított gazdaság hatása a vállalatra.
[Thesis] (Unpublished)

Méreiné Berki, Boglárka
Korlát és menedék – egy városi deszegregációs folyamat elemzése a társadalmi tőke vizsgálatán keresztül.
[Thesis]

Móga, Tivadar
A társulati adó fejlődésének áttekintése, továbbá az adóköteles jövedelem meghatározása, különös tekintettel az adóalapból le nem vonható tételekre.
[Thesis] (Unpublished)

N

Nagy, Benedek
Az optimális szabadalmak elméletének magatartásgazdaságtani és nemzetközi közgazdasági kiterjesztése.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy, Ágnes
A családi napközi társadalmi-gazdasági jelentősége, munkahelyteremtő szerepe, és mindezek hatása a női foglalkoztatásra.
[Thesis] (Unpublished)

Nagyné Szatmáry, Beáta
Japán helye és szerepe a globalizálódó világban.
[Thesis] (Unpublished)

O

Okwan, Frank
Examination of maternal mortality in Subsaharan Africa: Relationships and effects model assessment.
[Thesis]

Ország, Gáborné
A hazai középiskolások pénzügyi kultúrájának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

P

Patik, Réka
A klaszteresedés lehetőségei és vizsgálata a kevésbé fejlett régiókban: példák a Dél-Alföldről.
[Thesis] (Unpublished)

Pelle, Anita
Az Európai Közösség kartellszabályozásának német gyökerei.
[Thesis] (Unpublished)

Peller, Izidor
A munkafelosztás.
[Thesis] (Unpublished)

Prónay, Szabolcs
Ragaszkodás és én-alakítás a fiatalok fogyasztásában – A fogyasztói lojalitás és az énkép közötti kapcsolat vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Pukli, Péter
A valós gazdasági folyamatok statisztikai mérhetősége, különös tekintettel az EU csatlakozásra.
[Thesis] (Unpublished)

S

Sebesi, Judit
Belvízfront a Dél-Alföldön 1940-1942-ben.
[Thesis] (Unpublished)

Somosi, Sarolta
Az európai gázpiaci liberalizáció kihívásai és eredményei.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó, László
A jóléti állam és a globalizáció.
[Thesis] (Unpublished)

Szakálné Kanó, Izabella
Gazdasági tevékenységek térbeli eloszlásának vizsgálata a magyar kistérségek példáján.
[Thesis] (Unpublished)

Szobonya, Réka
Digitális pénzügyi szolgáltatások használata a lakosság körében – és ami mögötte van.
[Thesis]

Székelyhidi, Katalin
A külkereskedelem gravitációs modelljének alkalmazása Magyarország élelmiszer-gazdasági termékforgalmának vizsgálatában.
[Thesis]

Sávai, Marianna
A visegrádi országok fiskális fenntarthatósága. Az államadósságuk alakulása.
[Thesis] (Unpublished)

T

Tahy, István
A kapitalizmus hatása a közlekedés fejlődésére a XIX. században.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth, László
Az irigység gazdaságpszichológiai elemzése - Irigység a posztszocialista társadalomban.
[Thesis] (Unpublished)

Tóthné Téglás, Tünde
Frissdiplomásokkal szembeni munkaerőpiaci kompetenciaelvárások menedzsment szemléletű vizsgálata.
[Thesis]

U

Udvari, Beáta
Az Európai Unió nemzetközi fejlesztési politikájának értékelése: a kereskedelempolitikai eszközök adta lehetőségek.
[Thesis] (Unpublished)

Urbánné Mező, Júlia Veronika
Az ifjúsági munkanélküliség kihívásai az Európai Unióban.
[Thesis] (Unpublished)

V

Valentinyi, Nándor
A vállalati értékelések, leírások és tartalékok kérdése, különös tekintettel a társulati adótörvény által teremtett helyzetre.
[Thesis] (Unpublished)

Varga, Bence
A pénzügyi felügyelés kialakulása Magyarországon – Lehetetlenségi trilemmák előfordulása a hazai felügyelettörténetben –.
[Thesis] (Unpublished)

Vas, Oszkár
Konvertálás az államadósságoknál.
[Thesis] (Unpublished)

Vas, Zsófia Boglárka
Tudásintenzív szektorális innovációs rendszerek a Dél-Alföld régióban.
[Thesis] (Unpublished)

Ván, Hajnalka
Környezeti hasznok és kimutatásuk a környezeti vezetői számvitelben.
[Thesis] (Unpublished)

Végh, Marcell Zoltán
Tanulságok az Európai Unió válságkezelésének vizsgálatából.
[Thesis]

Á

Ács, Attila
Likviditás és reálgazdaság kapcsolata az Egyesült Államok példáján.
[Thesis] (Unpublished)

This list was generated on 2022. január 25. 15:06:12 CET.