Browse by Discipline

Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Á
Number of items at this level: 108.

A

Acheampong Timothy Yaw
Aid for Trade and the Middle-Income Trap.
[Thesis]

Ahmadov Vusal
Comparative analysis of the economic development in the post-socialist Visegrad and South Caucasia.
[Thesis]

Almási Anikó
A vállalati identitás és az észlelt siker kapcsolata a KKV szektorban.
[Thesis]

Ampah Isaac Kwesi
Capital flight and external borrowing in Sub-Saharan Africa: An investigation into relationships and implications.
[Thesis] (Unpublished)

B

Baczkó István
Az ingatlankezelés közgazdasági problémái, szerepe a lakásgazdálkodásban és az életmódban.
[Thesis] (Unpublished)

Bajmócy Zoltán
A technológiai inkubáció elmélete és alkalmazási lehetőségei hazánk elmaradott térségeiben.
[Thesis] (Unpublished)

Bató Sándor
A munkaerő /munka/-áru és a munka szerinti elosztás problémája az új gazdasági mechanizmusban.
[Thesis] (Unpublished)

Beyene Sisay Demissew
External debt in heavily indebted poor countries: determinants, sustainability, channels, and impacts.
[Thesis]

Bodnár Gábor
Az endogén fejlődés tényezőinek vizsgálata rurális térségekben PLS-útelemzés segítségével.
[Thesis] (Unpublished)

Bossányi György
Gazdaságpolitika, társadalompolitika és szociálpolitika a szocialista állami vállalatoknál (különös tekintettel a foglalkozási rehabilitációra, a csökkent, vagy megváltozott munkaképességű dolgozókra, valamint a vidéki iparfejlesztésre).
[Thesis] (Unpublished)

Botos József
Nemzetközi versenyképesség elemzés (Tények és adatok a XX. század második feléből).
[Thesis] (Unpublished)

Brunszvik Pál
A haditermelés néhány közgazdasági problémája - A katonai-ipari komplexum.
[Thesis] (Unpublished)

Bui Thanh Trung
Monetary policy: indicators and identification.
[Thesis]

Bárány Ferenc
Az orosházi járás mezőgazdaságának természeti-földrajzi és társadalmi-gazdasági alapjai.
[Thesis] (Unpublished)

C

Cseke Lajos
Adatok a Balaton idegenforgalmához és gyógytényezőihez.
[Thesis] (Unpublished)

Csillik Péter
A magyar infrastruktúra (kvázi – közjavak) intézménytörténete 1968-98 között (az EU csatlakozásra várhatóan invariáns intézményi elrendeződések elemzése).
[Thesis] (Unpublished)

Csoma Róbert
Az uniós fejlesztési támogatások abszorpciójának néhány jellegzetessége.
[Thesis] (Unpublished)

Czelleng Ádám
The Macroeconomic Role of Market Liquidity – Microstructure Analysis from a Regulatory Point of View.
[Thesis] (Unpublished)

Czékus Ábel
A tagállami társasági adók és az állami támogatások közötti összefüggések.
[Thesis] (Unpublished)

D

Dancsik Bálint
A háztartások helyzetének változása a magyar hitelpiacon a devizahitelezést követően.
[Thesis]

Derecskei Anita
Szervezeti kreativitás - A szervezeti kreativitás és az azt befolyásoló tényezők a magyar vállalatok körében.
[Thesis] (Unpublished)

Dénes Sándor
Népességi kérdésekről.
[Thesis] (Unpublished)

E

Elekes Zoltán
Kölcsönvett képességek – A külföldi tulajdonú vállalatok és az import szerepe a hazai térségek foglalkoztatottságának alakulásában és exportjának diverzifikációjában.
[Thesis] (Unpublished)

F

Fenyővári Zsolt
Az intézmények, a tulajdonjogok és a Pick.
[Thesis] (Unpublished)

G

Gábor Tamás
Kína monetáris politikája a globális pénzügyi egyensúlytalanságok fényében.
[Thesis] (Unpublished)

H

Hajnal Lajos
A gazdasági tevékenység hatása a természeti környezetre Békés megyében a felszabadulás után.
[Thesis] (Unpublished)

Halmosi Péter
Önkormányzatok vagyoni és pénzügyi kockázatai Magyarországon.
[Thesis] (Unpublished)

Hlédik Erika
Termékjellemzők és preferenciák - Fogyasztók termékjellemzőkkel kapcsolatos preferenciáinak és a preferenciák stabilitásának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Robert A.
L'histoire de la pensee demographique hongroise des ses debuts jusqu'a l'avenement de la periode de la statistique officielle.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Gyula
Az idegen tőke megnövekedett szerepe és feladata a brazil katonai kormányok expanziós gazdaságpolitikájában.
[Thesis] (Unpublished)

I

Imreh Szabolcs
Vállalkozásfejlesztés, mint a kis- és középvállalkozások hálózatosodásának ösztönzése.
[Thesis] (Unpublished)

Imreh-Tóth Mónika
Egyetemek vállalkozásoktatásának lehetséges szerepe a vállalkozóvá válás elősegítésében.
[Thesis] (Unpublished)

J

Juhász Judit
A méltó emberi élet esélye - Univerzális és egyéni lehetőségek biztosítása a szegénység megszüntetéséért.
[Thesis]

Juhász Sándor
Külföldi tulajdonú vállalatok, agglomerációs előnyök és tudásáramlás.
[Thesis]

Juratovics Aladár
Vállalati belső irányítás és üzemi demokrácia a szocialista nagyvállalatoknál.
[Thesis] (Unpublished)

K

Kazár Klára
A márkaközösségek pszichológiai érzetének vizsgálata zenei fesztiválok esetén PLS útelemzés segítségével.
[Thesis] (Unpublished)

Kerényi Ádám
A pénzügyi rendszer ötvözése a digitális technológiával -a hazai FinTech-ökoszisztéma bemutatása-.
[Thesis]

Kincsesné Vajda Beáta
Kommunikációs, kapcsolati és egyéni tényezők az egészségügyi szolgáltatások minőségében és kimeneteiben.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss Gábor Dávid
Tőkepiaci fertőzés és divergencia meghatározása extrém események segítségével – kelet-közép európai részvény, kötvény és devizapiaci hálózatok példáján.
[Thesis] (Unpublished)

Kissné Balogh Ibolya
Különböző vegyületekkel szennyezett öntözővíz hatása csíranövényekre pre- és posztemergens alkalmazáskor.
[Thesis] (Unpublished)

Klutse Senanu Kwasi
Developing and testing new measures of exchange market pressure in Sub-Saharan Africa.
[Thesis]

Kocsis Zalán
Time-Variation in the Pricing of Country Fundamentals in Sovereign Credit Spreads.
[Thesis]

Kopasz István
Vállalati koncentráció és a hatékonyság Dél-Alföld mezőgazdaságában (1976-1979).
[Thesis] (Unpublished)

Kosztopulosz Andreász
Az üzleti angyalok szerepe a fiatal, növekedésorientált kisvállalkozások finanszírozásában és fejlesztésében.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Béla
Endrőd gazdasági és társadalmi viszonyai újjátelepülésétől 1848-ig.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Péter
A multikollinearitás vizsgálata lineáris regressziós modellekben, A Petres-féle Red-mutató vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Zsuzsanna Ilona
Immateriális erőforrások a pénzügyi kimutatásokban.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács György
Protestantizmus és kapitalizmus: magyar gazdaság- és eszmetörténeti tanulságok.
[Thesis] (Unpublished)

Kováts Ferencz
A nemzetgazdaságtan bölcselete.
[Thesis] (Unpublished)

Kozma Gábor
Működési kockázatok és kezelési módjuk a közpénzügyi rendszerben, különös tekintettel a helyi önkormányzatok gazdálkodására.
[Thesis] (Unpublished)

Kuhn János
Az anyagi érdekeltség jellemző vonásai a kereskedelemben az új gazdasági mechanizmus körülményei között.
[Thesis] (Unpublished)

Kurgyis Ferenc
Kiskunfélegyháza iparának fejlődése 1944-60 között.
[Thesis] (Unpublished)

Kállay László
A tranzakciós költségek: optimum, méretgazdaságosság, egyensúly.
[Thesis] (Unpublished)

Kárpáti József
Közigazgatási kontrolling: új típusú tervezési és értékelési megoldások a közigazgatási szervek és az állam működésében.
[Thesis] (Unpublished)

Kéri Anita
A külföldi hallgatók elégedettségét és lojalitását befolyásoló tényezők feltárása a Szegedi Tudományegyetemen.
[Thesis]

L

Lakatos Judit
A foglalkoztatás szintje és szerkezete az uniós csatlakozás tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Lippai László Lajos
Az önkontroll szerepe és jelentősége az intertemporális fogyasztói döntésekben.
[Thesis] (Unpublished)

Lippai-Makra Edit
A magyar közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók nem pénzügyi beszámolási gyakorlatának vizsgálata.
[Thesis]

Lipták Lilla
A külső referenciaárak hatása a fogyasztók árértékelésére és vásárlási döntésére.
[Thesis]

Litkei József
Komló iparstruktúrájának átalakulása.
[Thesis] (Unpublished)

Lukovics Miklós
A lokális térségek versenyképességének elemzése.
[Thesis] (Unpublished)

M

Majó Zoltán
e-HRM: az elektronikus emberi erőforrás menedzsment jelenségvilága - the webolution of HR.
[Thesis] (Unpublished)

Manyeki John Kibara
Microeconometric models of the livestock sector: A farm-level analysis of Southern rangelands of Kenya.
[Thesis] (Unpublished)

Martus Bettina Szandra
Munkahelyteremtés vagy növekedés? A munkahelyteremtés nélküli növekedés vizsgálata az OECD országokban.
[Thesis] (Unpublished)

Matouk Ali Emhmed M.
Business cycles and their manifestations in the world economy during the 1980-1990's.
[Thesis] (Unpublished)

Mayer László
Néhány fontosabb zöldségfajta exportjának alakulása Csongrád megyében.
[Thesis] (Unpublished)

Megyeri Eszter
A kapcsolati minőség méltányossági dimenziója vállalatközi kontaktusokban. A méltányosság kiskereskedői megítélésének összehasonlító elemzése három közép-európai országban.
[Thesis] (Unpublished)

Mihály Nikolett
Hallgatói elégedettség kritériumai a tömegoktatás feltételei között.
[Thesis] (Unpublished)

Mozsár Ferenc
A közjavak magánkereslete.
[Thesis] (Unpublished)

Mátyás Balázs
Az irányított gazdaság hatása a vállalatra.
[Thesis] (Unpublished)

Méreiné Berki Boglárka
Korlát és menedék – egy városi deszegregációs folyamat elemzése a társadalmi tőke vizsgálatán keresztül.
[Thesis]

Móga Tivadar
A társulati adó fejlődésének áttekintése, továbbá az adóköteles jövedelem meghatározása, különös tekintettel az adóalapból le nem vonható tételekre.
[Thesis] (Unpublished)

N

Nagy Benedek
Az optimális szabadalmak elméletének magatartásgazdaságtani és nemzetközi közgazdasági kiterjesztése.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Ágnes
A családi napközi társadalmi-gazdasági jelentősége, munkahelyteremtő szerepe, és mindezek hatása a női foglalkoztatásra.
[Thesis] (Unpublished)

Nagyné Szatmáry Beáta
Japán helye és szerepe a globalizálódó világban.
[Thesis] (Unpublished)

Niftiyev Ibrahim
Dutch disease-led de-industrialization in the Azerbaijan’s economy: analysis of the chemicals industry.
[Thesis]

O

Okwan Frank
Examination of maternal mortality in Subsaharan Africa: Relationships and effects model assessment.
[Thesis]

Oláhné Szántó Mária
A mezőgazdasági kistermelés közgazdasági összefüggései, különös tekintettel az árrendszerre.
[Thesis] (Unpublished)

Ország Gáborné
A hazai középiskolások pénzügyi kultúrájának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

P

Patik Réka
A klaszteresedés lehetőségei és vizsgálata a kevésbé fejlett régiókban: példák a Dél-Alföldről.
[Thesis] (Unpublished)

Pelle Anita
Az Európai Közösség kartellszabályozásának német gyökerei.
[Thesis] (Unpublished)

Peller Izidor
A munkafelosztás.
[Thesis] (Unpublished)

Prónay Szabolcs
Ragaszkodás és én-alakítás a fiatalok fogyasztásában – A fogyasztói lojalitás és az énkép közötti kapcsolat vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Pukli Péter
A valós gazdasági folyamatok statisztikai mérhetősége, különös tekintettel az EU csatlakozásra.
[Thesis] (Unpublished)

R

Repisky Máté
Megküzdés a vállalkozói kudarccal – egy kvalitatív kutatás eredményei.
[Thesis]

S

Salazar Magdelena Salas
Relaciones comerciales entre Hungria y América Latina 1882-1918.
[Thesis] (Unpublished)

Sebesi Judit
Belvízfront a Dél-Alföldön 1940-1942-ben.
[Thesis] (Unpublished)

Somosi Sarolta
Az európai gázpiaci liberalizáció kihívásai és eredményei.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó László
A jóléti állam és a globalizáció.
[Thesis] (Unpublished)

Szakálné Kanó Izabella
Gazdasági tevékenységek térbeli eloszlásának vizsgálata a magyar kistérségek példáján.
[Thesis] (Unpublished)

Szobonya Réka
Digitális pénzügyi szolgáltatások használata a lakosság körében – és ami mögötte van.
[Thesis]

Székelyhidi Katalin
A külkereskedelem gravitációs modelljének alkalmazása Magyarország élelmiszer-gazdasági termékforgalmának vizsgálatában.
[Thesis]

Sávai Marianna
A visegrádi országok fiskális fenntarthatósága. Az államadósságuk alakulása.
[Thesis] (Unpublished)

T

Tahy István
A kapitalizmus hatása a közlekedés fejlődésére a XIX. században.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Balázs
A 2014-es államszámviteli reform hatása a magyar önkormányzatok gazdálkodási gyakorlatára.
[Thesis]

Tóth Ferenc
A Csongrád megyei Termelőszövetkezetek differenciálódása, különös tekintettel a gyenge termőhelyi gazdaságok helyzetére és a racionális földhasználat kérdéseire (1975-1981.).
[Thesis] (Unpublished)

Tóth László
Az irigység gazdaságpszichológiai elemzése - Irigység a posztszocialista társadalomban.
[Thesis] (Unpublished)

Tóthné Téglás Tünde
Frissdiplomásokkal szembeni munkaerőpiaci kompetenciaelvárások menedzsment szemléletű vizsgálata.
[Thesis]

U

Udvari Beáta
Az Európai Unió nemzetközi fejlesztési politikájának értékelése: a kereskedelempolitikai eszközök adta lehetőségek.
[Thesis] (Unpublished)

Urbánné Mező Júlia Veronika
Az ifjúsági munkanélküliség kihívásai az Európai Unióban.
[Thesis] (Unpublished)

V

Valentinyi Nándor
A vállalati értékelések, leírások és tartalékok kérdése, különös tekintettel a társulati adótörvény által teremtett helyzetre.
[Thesis] (Unpublished)

Varga Bence
A pénzügyi felügyelés kialakulása Magyarországon – Lehetetlenségi trilemmák előfordulása a hazai felügyelettörténetben –.
[Thesis] (Unpublished)

Vas Oszkár
Konvertálás az államadósságoknál.
[Thesis] (Unpublished)

Vas Zsófia Boglárka
Tudásintenzív szektorális innovációs rendszerek a Dél-Alföld régióban.
[Thesis] (Unpublished)

Ván Hajnalka
Környezeti hasznok és kimutatásuk a környezeti vezetői számvitelben.
[Thesis] (Unpublished)

Végh Marcell Zoltán
Tanulságok az Európai Unió válságkezelésének vizsgálatából.
[Thesis]

W

Woldu Gabriel Temesgen
Essays on fiscal policy: empirical evidence from SSA countries.
[Thesis]

Á

Ács Attila
Likviditás és reálgazdaság kapcsolata az Egyesült Államok példáján.
[Thesis] (Unpublished)

This list was generated on 2023. december 2. 03:26:29 CET.