Works by discipline "Humanities > Linguistics"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: | A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | Ó | Ö
Number of items at this level: 96.

Erdei Ilona
Сопоставительное изучение инфинитивных конструкций на материале переводов с русского на венгерский и с венгерского на русский язык = Az orosz-magyar infinitivusos szerkezetek egybevető vizsgálata és fordítási problémái.
PhD, University of Szeged.
(1996)

A

Antoskiv Galina
Милятино евангелие – источник изучения истории русского языка (A Miljatyin-evangélium mint az orosz nyelvtörténet tanulmányozásának forrása).
PhD, University of Szeged.
(2014)

B

Babári Ernő
A mai német sportnyelv terminológiája.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1978)

Balogh Erzsébet
Language attitudes towards English accent varieties: Hungarian secondary school students' labeling, evaluating and commenting on foreign accented Englishes.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Bognár József
Az angol és magyar igeidők morfológiai és szintaktikai struktúrái transzferjeinek és interferenciáinak kontrasztív vizsgálata.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1970)

Bíró Bernadett
Cselekvésneves szerkezetek a manysiban.
PhD, University of Szeged.
(2014)

C

Csefkó Gyula
Szótörténeti tanulmányok.
Régi típusú doktori értekezés, Ferencz József Tudományegyetem.
(1926)

Czicza Dániel
Das es-Gesamtsystem in neuhochdeutschen Nähetexten.
PhD, University of Szeged.
(2011)

D

Danka Balázs
The Pre-Islamic Oġuz-nāmä. A philological and linguistic analysis.
PhD, University of Szeged.
(2016)

Demeter Éva
Új utak a nyelvoktatásban (Kommunikatív szemlélet és a stratégiai interakciós módszer).
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1991)

Dezsőné Zemplényi Veronika
A magyar és a finn pronominalizáció kontrasztív vizsgálata.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1983)

Doró Katalin
The written assessment of the vocabulary knowledge and use of English majors in Hungary.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Dégi Zsuzsanna
EFL classroom interaction from a multilingual perspective within the Transylvanian school context.
PhD, University of Szeged.
(2019)

Dörwald Uwe
Über das Ethische bei Hermann Broch. Literaturkritische Studie zur ethischen Intention und ihrer Funktion.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1993)

F

Faragó Mihályné
A Soproni Magyar-Latin Szójegyzék szókincsének vizsgálata.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1963)

Fórián Judit
La comunicazione non verbale e il linguaggio dei gesti.
PhD, University of Szeged.
(1996)

G

Georgieva Ekaterina
Non-finite adverbial clauses in Udmurt.
PhD, University of Szeged.
(2018)

Gombocz Eszter
Zur kontrastiven Wortfamilienanalyse deutsch-ungarisch. Theoretische Grundlegungen und praktische Anwendung.
PhD, University of Szeged.
(2000)

Gugán Katalin
Aspektus és akcióminőség a Hantiban (Szurguti nyelvjárás).
PhD, University of Szeged.
(2013)

Gárgyán Gabriella
Der am-Progressiv im heutigen Deutsch. Neue Erkenntnisse mit besonderer Hinsicht auf die Sprachgeschichte, die Aspektualität und den kontrastiven Vergleich mit dem Ungarischen.
PhD, University of Szeged.
(2011)

Gécseg Zsuzsanna
A francia nyelvű argumentum-pozíciójú NP determinánsainak szintaxisa és szemantikája.
PhD, University of Szeged.
(2004)

H

Hansel István
Die Mundart von Kismányok (Schwäbische Türkei) Abriss einer Ortsgrammatik.
PhD, University of Szeged.
(1977)

Hardi Judit
Assessing Young Learners’ Strategic L2 Vocabulary Learning in the Framework of Self-Regulation.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Hegedűs Iván
Изменения нормы церковнославянского языка великорусского извода в XVII веке. На материале корректурных экземпляров богослужебных книг.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Horváth Márta
A FAIRE igével alkotott főneves szószerkezetek (V+N) frazeologizálódása.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1996)

Horváth Mátyás
A magyar nyelvi képzés helyzete eredményvizsgálatok alapján a vajdasági magyar általános iskolák felső tagozatán.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1970)

Horváth Ágnes
Az V. század műveltségének és latin nyelvű levelezésének néhány kérdése.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1984)

Hum Rozália
Untersuchung von reziproken Strukturen valenter Substantive in der deutschen Sprache.
PhD, University of Szeged.
(2010)

I

Ittzés Nóra
A magyar nyelv nagyszótárának lexikográfiai koncepciója, különös tekintettel a szemantika és a grammatika összefüggésére a szótárírásban.
PhD, University of Szeged.
(2011)

Ivaskó Lívia
A pragmatikai kompetencia szerepe a sikertelen diskurzusokban.
PhD, University of Szeged.
(2005)

J

Janurik Boglárka
Erzya–Russian bilingual discourse: A structural analysis of intrasentential code-switching patterns.
PhD, University of Szeged.
(2017)

Janurik Szabolcs
Az angol szókészleti elemek kölcsönzésének kérdései a mai orosz nyelvben. Az 1980-as évektől napjainkig.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Jelencsik-Mátyus Kinga
A szociolingvisztikai stílus: Stratégiák a gyermek-felnőtt diskurzusban.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Jánk István
Nyelvi diszkrimináció és nyelvi előítéletesség a pedagógiai értékelésben – Négy ország gyakorló és leendő magyartanárainak körében végzett kutatás eredményei –.
PhD, University of Szeged.

K

Kacziba Ágnes
Egy XVII. Századi egyházi szláv kézirat paleográfiai és ortográfiai leírása (Hristofor Racanin buda-esti kézirata).
PhD, József Attila Tudományegyetem.
(1998)

Kalocsai Karolina
Communities of practice and English as a lingua franca: A study of Erasmus students in Szeged.
PhD, University of Szeged.
(2011)

Kappel Péter
Integrationsgrad vorangestellter Adverbialsätze im Neuhochdeutschen (1650–2000).
PhD, University of Szeged.
(2017)

Kempf Baiarma
Mongol'szkie zaimsztvovanija v tuvinszkom jazüke (A tuva nyelv mongol jövevényszavai).
PhD, University of Szeged.
(2007)

Kempf Béla
Verb formation in the Secret History of the Mongols.
PhD, University of Szeged.
(2009)

Keresztes Csilla
Investigation of English language contact-induced features in Hungarian cardiology discharge reports and language attitudes of physicians and patients.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Kincses Nagy Éva
A csagatáj irodalmi nyelv mongol elemei.
PhD, University of Szeged.
(2009)

Kispál Tamás
Die metaphorische Konzeptualisierung des menschlichen Lebens in deutschen Idiomen.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Kiss Zsuzsanna Éva
Language policies and language ideologies related to miltilingualism: A case study of the Hungarian minority population in Szeklerland.
PhD, University of Szeged.
(2013)

Knipf Erzsébet
Beitrage zur kontrastiven morphologischen Untersuchung einer ungarndeutschen Mundart und der Hoshsprache.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1982)

Komlósi Boglárka
Az ironikus hozzáállás: A verbális irónia szociokognitív modellje pragmatikai perspektívából.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Kozmács István
Az -sk- képző az udmurt (votják) igeképzés rendszerében.
PhD, University of Szeged.
(2003)

Károly László
Yakut derivational morphology. An historical approach. Deverbal nominals.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Körtvély Erika
A tundrai nyenyec igeragozás.
PhD, University of Szeged.
(2003)

L

Lipták Anikó
On the Syntax of Wh-items in Hungarian.
PhD, University of Szeged.
(2002)

Lénárd Tibor
Die Valenz der mittelhochdeutschen Fortbewegungsverben und ihrer Manifestation im Text der Österreichischen Reimchronik.
PhD, University of Szeged.
(1996)

Lőrinczy Attila
Móra Ferenc stílusának néhány hangtani vonása.
Régi típusú doktori értekezés, University of Szeged.
(1962)

M

Mitring Éva
A kvalitatív hiperkorrekció létrejöttében szerepet játszó nyelvi tényezők kvantitatív vizsgálata a (bV) és (bVn) változók valamint a (-t végű igék kijelentő módja) és a (-t végű igék felszólító/kötőmódja) változók esetében.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Molnár Judit
Az erza-mordvin prolatívusz mint igevonzat.
PhD, University of Szeged.
(2000)

Muráth Ferencné Péntek Judit
Adalékok a nyelvi interferencia kérdéséhez a magyarországi német anyanyelvoktatásban.
PhD, József Attila Tudományegyetem.
(1982)

Mus Nikolett
Interrogative words and content questions in Tundra Nenets.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Máté Éva
Szóképzéstani vizsgálatok a tagadó affixumos melléknevek körében (Magyar - hindi egybevetés).
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1989)

N

Nagy László
Metanyelvi ismeretek, nyelvi attitűdök, értékítéletek vizsgálata tanítójelöltek körében.
PhD, University of Szeged.
(2018)

Nagy Ágoston
Terminológiakivonatolás francia nyelvű szabadalmi leírásokból szabály alapú és statisztikai módszerek segítségével.
PhD, University of Szeged.
(2013)

Nagy C. Katalin
A katalán "anar + főnévi igenév" szerkezet grammatikalizációs jelentésváltozásának kezdeti szakaszáról történeti pragmatikai megközelítésben.
PhD, University of Szeged.
(2013)

Nemesi Attila László
Az alakzatok kérdése a pragmatikában.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Nádasdi Péter
A prenominális finit vonatkozó szerkezetek vizsgálata a magyarban.
PhD, University of Szeged.
(2013)

Németh Attila
Dialekt, Sprachmischung und Spracheinstellungen Am Beispiel deutscher Dialekte in Ungarn.
PhD, University of Szeged.
(2009)

Németh János
Buchstabengebrauch in der Ödenburger Kanzleischriftlichkeit vom 16. bis zum 18. Jahrhundert (1510–1800).
PhD, University of Szeged.
(2008)

Németh Miklós
Nyelvjárás, beszélt nyelv és sztenderdizációs törekvések a XVIII. századi szegedi írnoki nyelvváltozatban.
PhD, University of Szeged.
(2002)

Németh Zsuzsanna
Four repair operations in Hungarian conversations in teh light of cross-linguistic examinations.
PhD, University of Szeged.
(2016)

O

Ohnmacht Magdolna
A progresszív aspektus mint temporális determináns-függvény.
PhD, University of Szeged.
(2013)

P

Pordány László
A nyelvelsajátítás és az idegennyelv-oktatás elméleti kérdései az Egyesült Államokban.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1974)

Pálfalvi Etelka
A magyar irodalmi nyelv kezdeti szakaszának néhány sajátsága (A Bécsi és a Székelyudvarhelyi kódex.azonos szövegeinek vizsgálata).
PhD, University of Szeged.
(1966)

R

Rauzs Orsolya
Aggregative Negation im Neuhochdeutschen. Eine Korpusanalysa.
PhD, University of Szeged.
(2016)

S

Scheibl György
Zwei Senatoren Bestechen Drei Vestalinnen. Nominalphrasen Mit Numeralien (Numnp) Und Die Referenziell-Strukturelle Ambiguität Im Deutschen.
PhD, University of Szeged.
(2005)

Schirm Anita
A diskurzusjelölők funkciói: a hát, az -e és a vajon elemek története és jelenkori szinkrón státusa alapján.
PhD, University of Szeged.
(2011)

Schwalm Paul
Waschkuter Dialektwörterbuch.
PhD, University of Szeged.
(1976)

Silek Vilmos
Az általános és a specializált szakszöveg sajátosságai és a lektorátusi nyelvoktatás.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1983)

Sinkovics Balázs
Nyelvi változók, nyelvi változások és normatív szabályozás.
PhD, University of Szeged.
(2011)

Sipőcz Katalin
Az uráli nyelvek testrészneveiről.
PhD, University of Szeged.
(2000)

Stefuca Viktória
Угорські особові та урядові назви в українсько-молдавських грамотах XIV–XV століття (Magyar személy- és méltóságnevek а XIV–XV. századi moldvai ukrán oklevelekben).
PhD, University of Szeged.
(2014)

Suszczynska Malgorzata
Remedial work in Hungarian – a case study.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Szabó Martina
A szentimentérték módosulásának a problémája a magyar nyelvű szövegek szentimentelemzésében, különös tekintettel az értékvesztésre és az értékváltásra.
PhD, University of Szeged.
(2018)

Szentgyörgyi Szilárd
Lowering: the interaction of phonology and morphology in Hungarian.
PhD, University of Szeged.
(2000)

Szeverényi Sándor
Prototipikus tulajdonságfogalmak lexikai kategorizációja a nganaszanban.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Szécsi Pál
Kabai személynevek 1741-től 1800-ig.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1962)

Szécsényi Krisztina
An LF-driven Theory of Scrambling in Hungarian Infinitival Constructions.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Szécsényi Tibor
Lokalitás és argumentumöröklés A magyar infinitívuszi szerkezetek leírása HPSG keretben.
PhD, University of Szeged.
(2009)

Szőke Bernadett
Az értelmezős szerkezetek vizsgálata a magyar nyelvben.
PhD, University of Szeged.
(2015)

T

Tápainé Balla Ágnes
The role of second language English in the process of learning third language German.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Tóth Alinka
Megnevezési feladathelyzetből nyert mintázatok értelmezése kognitív nyelvészeti perspektívából.
PhD, University of Szeged.
(2018)

Tóth Csilla
A magyar statikus lokatívuszi kifejezések szemantikai struktúrái.
PhD, University of Szeged.
(2015)

U

Unti Mária
Győr-Szentiván földrajzi neveinek névtudományi vizsgálata.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1976)

V

Vargáné-Drewnowska Ewa
Zur Anwendung eines textlinguistischen Instrumentariums im Aufsatzunterricht mit Germanistikstudenten.
PhD, University of Szeged.
(1995)

Vecsey Zoltán
Nyelv és reflexió.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1999)

Vincze László
Tolna megye német földrajzi nevei.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1983)

Vincze Veronika
Semi-Compositional Noun + Verb Constructions: Theoretical Questions and Computational Linguistic Analyses.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Z

Zsigriné Sejtes Györgyi
Dinamikus szövegtani modell a szövegértési képesség fejlesztésének és mérésének a szolgálatában: Egy kognitív, funkcionális, pragmatikai keret alternatív alkalmazási lehetőségei az általános iskola 7-8. osztályában.
PhD, University of Szeged.
(2020)

Zsélyi Ferenc
A másik szöveg - Az intertextualitás posztstrukturalista elméletei: a dekonstrukció és a pszichoanalitikus irodalomelmélet [Kandidátusi értekezés].
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1989)

Ó

Ótott-Kovács Eszter
The Syntax of Non-Finite Clauses in Kazakh.
PhD, University of Szeged.
(2016)

Ö

Ördög Ferenc
Gyulaj mai névtana.
Régi típusú doktori értekezés, University of Szeged.
(1960)

This list was generated on 2020. április 9. 13:06:39 CEST.