Művek tudományterület szerint "bölcsészettudományok > nyelvtudományok"

Vissza
Export [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
csoportosítás: Publikációban használt név | csoportosítás nélkül
Válasszon: | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | Ó | Ö
Találatok száma ezen a szinten: 92.

Erdei Ilona
Сопоставительное изучение инфинитивных конструкций на материале переводов с русского на венгерский и с венгерского на русский язык = Az orosz-magyar infinitivusos szerkezetek egybevető vizsgálata és fordítási problémái.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1996)

A

Antoskiv Galina
Милятино евангелие – источник изучения истории русского языка (A Miljatyin-evangélium mint az orosz nyelvtörténet tanulmányozásának forrása).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

B

Babári Ernő
A mai német sportnyelv terminológiája.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1978)

Balogh Erzsébet
Language attitudes towards English accent varieties: Hungarian secondary school students' labeling, evaluating and commenting on foreign accented Englishes.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Bognár József
Az angol és magyar igeidők morfológiai és szintaktikai struktúrái transzferjeinek és interferenciáinak kontrasztív vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1970)

Bíró Bernadett
Cselekvésneves szerkezetek a manysiban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

C

Csefkó Gyula
Szótörténeti tanulmányok.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1926)

Czicza Dániel
Das es-Gesamtsystem in neuhochdeutschen Nähetexten.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2011)

D

Danka Balázs
The Pre-Islamic Oġuz-nāmä A philological and linguistic analysis.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2016)

Demeter Éva
Új utak a nyelvoktatásban (Kommunikatív szemlélet és a stratégiai interakciós módszer).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1991)

Dezsőné Zemplényi Veronika
A magyar és a finn pronominalizáció kontrasztív vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1983)

Doró Katalin
The written assessment of the vocabulary knowledge and use of English majors in Hungary.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Dégi Zsuzsanna
EFL classroom interaction from a multilingual perspective within the Transylvanian school context.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2019)

Dörwald Uwe
Über das Ethische bei Hermann Broch. Literaturkritische Studie zur ethischen Intention und ihrer Funktion.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1993)

E

Ekaterina Georgieva
Non-finite adverbial clauses in Udmurt.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2018)

F

Faragó Mihályné
A Soproni Magyar-Latin Szójegyzék szókincsének vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1963)

Fórián Judit
La comunicazione non verbale e il linguaggio dei gesti.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1996)

G

Gombocz Eszter
Zur kontrastiven Wortfamilienanalyse deutsch-ungarisch. Theoretische Grundlegungen und praktische Anwendung.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2000)

Gugán Katalin
Aspektus és akcióminőség a Hantiban (Szurguti nyelvjárás).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Gárgyán Gabriella
Der am-Progressiv im heutigen Deutsch. Neue Erkenntnisse mit besonderer Hinsicht auf die Sprachgeschichte, die Aspektualität und den kontrastiven Vergleich mit dem Ungarischen.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2011)

Gécseg Zsuzsanna
A francia nyelvű argumentum-pozíciójú NP determinánsainak szintaxisa és szemantikája.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2004)

H

Hansel István
Die Mundart von Kismányok (Schwäbische Türkei) Abriss einer Ortsgrammatik.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1977)

Hardi Judit
Assessing Young Learners’ Strategic L2 Vocabulary Learning in the Framework of Self-Regulation.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Hegedűs Iván
Изменения нормы церковнославянского языка великорусского извода в XVII веке. На материале корректурных экземпляров богослужебных книг = A nagyorosz szerkesztésű egyházi szláv nyelv normájának változásai a XVII. század második felében. Az istentiszteleti könyvek korrektúrapéldányai alapján.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Horváth Márta
A FAIRE igével alkotott főneves szószerkezetek (V+N) frazeologizálódása.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1996)

Horváth Mátyás
A magyar nyelvi képzés helyzete eredményvizsgálatok alapján a vajdasági magyar általános iskolák felső tagozatán.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1970)

Horváth Ágnes
Az V. század műveltségének és latin nyelvű levelezésének néhány kérdése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1984)

Hum Rozália
Untersuchung von reziproken Strukturen valenter Substantive in der deutschen Sprache.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

I

Ittzés Nóra
A magyar nyelv nagyszótárának lexikográfiai koncepciója, különös tekintettel a szemantika és a grammatika összefüggésére a szótárírásban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2011)

Ivaskó Lívia
A pragmatikai kompetencia szerepe a sikertelen diskurzusokban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2005)

J

Janurik Boglárka
Erzya–Russian bilingual discourse: A structural analysis of intrasentential code-switching patterns.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Janurik Szabolcs
Az angol szókészleti elemek kölcsönzésének kérdései a mai orosz nyelvben. Az 1980-as évektől napjainkig.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Jelencsik-Mátyus Kinga
A szociolingvisztikai stílus: Stratégiák a gyermek-felnőtt diskurzusban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2015)

K

Kacziba Ágnes
Egy XVII. Századi egyházi szláv kézirat paleográfiai és ortográfiai leírása (Hristofor Racanin buda-esti kézirata).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1998)

Kalocsai Karolina
Communities of practice and English as a lingua franca: A study of Erasmus students in Szeged.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2011)

Kappel Péter
Integrationsgrad vorangestellter Adverbialsätze im Neuhochdeutschen (1650–2000).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Kempf Baiarma
Mongol'szkie zaimsztvovanija v tuvinszkom jazüke (A tuva nyelv mongol jövevényszavai).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2007)

Kempf Béla
Verb formation in the Secret History of the Mongols.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2009)

Keresztes Csilla
Investigation of English language contact-induced features in Hungarian cardiology discharge reports and language attitudes of physicians and patients.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Dr. Kincsesné Nagy Éva
A csagatáj irodalmi nyelv mongol elemei.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2009)

Kispál Tamás
Die metaphorische Konzeptualisierung des menschlichen Lebens in deutschen Idiomen.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Kiss Zsuzsanna Éva
Language policies and language ideologies related to miltilingualism: A case study of the Hungarian minority population in Szeklerland.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Knipf Erzsébet
Beitrage zur kontrastiven morphologischen Untersuchung einer ungarndeutschen Mundart und der Hoshsprache.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1982)

Komlósi Boglárka
Az ironikus hozzáállás: A verbális irónia szociokognitív modellje pragmatikai perspektívából.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2015)

Kozmács István
Az -sk-képző az udmurt (votják) igeképzés rendszerében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2004)

Károly László
Yakut derivational morphology. An historical approach. Deverbal nominals.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Körtvély Erika
A tundrai nyenyec igeragozás.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2003)

L

Lipták Anikó
On the Syntax of Wh-items in Hungarian.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2002)

Lénárd Tibor
Die Valenz der mittelhochdeutschen Fortbewegungsverben und ihrer Manifestation im Text der Österreichischen Reimchronik.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1996)

Lőrinczy Attila
Móra Ferenc stílusának néhány hangtani vonása.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1962)

M

Mitring Éva
A kvalitatív hiperkorrekció létrejöttében szerepet játszó nyelvi tényezők kvantitatív vizsgálata a (bV) és (bVn) változók valamint a (-t végű igék kijelentő módja) és a (-t végű igék felszólító/kötőmódja) változók esetében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2006)

Muráth Ferencné Péntek Judit
Adalékok a nyelvi interferencia kérdéséhez a magyarországi német anyanyelvoktatásban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1982)

Mus Nikolett
Interrogative words and content questions in Tundra Nenets.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2015)

Máté Éva
Szóképzéstani vizsgálatok a tagadó affixumos melléknevek körében (Magyar - hindi egybevetés).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1989)

N

Nagy László
Metanyelvi ismeretek, nyelvi attitűdök, értékítéletek vizsgálata tanítójelöltek körében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2018)

Nagy Ágoston
Terminológiakivonatolás francia nyelvű szabadalmi leírásokból szabály alapú és statisztikai módszerek segítségével.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Nagy C. Katalin
A katalán "anar + főnévi igenév" szerkezet grammatikalizációs jelentésváltozásának kezdeti szakaszáról történeti pragmatikai megközelítésben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Nemesi Attila László
Az alakzatok kérdése a pragmatikában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2007)

Nádasdi Péter
A prenominális finit vonatkozó szerkezetek vizsgálata a magyarban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Németh Miklós
Nyelvjárás, beszélt nyelv és sztenderdizációs törekvések a XVIII. századi szegedi írnoki nyelvváltozatban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2002)

Németh Attila
Dialekt, Sprachmischung und Spracheinstellungen Am Beispiel deutscher Dialekte in Ungarn.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2009)

Németh János
Buchstabengebrauch in der Ödenburger Kanzleischriftlichkeit vom 16. bis zum 18. Jahrhundert (1510–1800).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Németh Zsuzsanna
Four repair operations in Hungarian conversations in teh light of cross-linguistic examinations.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2016)

O

Ohnmacht Magdolna
A progresszív aspektus mint temporális determináns-függvény.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

P

Pordány László
A nyelvelsajátítás és az idegennyelv-oktatás elméleti kérdései az Egyesült Államokban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1974)

Pálfalvi Etelka
A magyar irodalmi nyelv kezdeti szakaszának néhány sajátsága (A Bécsi és a Székelyudvarhelyi kódex.azonos szövegeinek vizsgálata).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1966)

R

Rauzs Orsolya
Aggregative Negation im Neuhochdeutschen. Eine Korpusanalysa.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2016)

S

Scheibl György
Zwei Senatoren Bestechen Drei Vestalinnen. Nominalphrasen Mit Numeralien (Numnp) Und Die Referenziell-Strukturelle Ambiguität Im Deutschen.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2005)

Schirm Anita
A diskurzusjelölők funkciói: a hát, az -e és a vajon elemek története és jelenkori szinkrón státusa alapján.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2011)

Schwalm Paul
Waschkuter Dialektwörterbuch.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1976)

Silek Vilmos
Az általános és a specializált szakszöveg sajátosságai és a lektorátusi nyelvoktatás.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1983)

Sinkovics Balázs
Nyelvi változók, nyelvi változások és normatív szabályozás.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2011)

Stefuca Viktória
Угорські особові та урядові назви в українсько-молдавських грамотах XIV–XV століття (Magyar személy- és méltóságnevek а XIV–XV. századi moldvai ukrán oklevelekben).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Suszczynska Malgorzata
Remedial work in Hungarian – a case study.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Szabó Martina
A szentimentérték módosulásának a problémája a magyar nyelvű szövegek szentimentelemzésében, különös tekintettel az értékvesztésre és az értékváltásra.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2018)

Szentgyörgyi Szilárd
Lowering: the interaction of phonology and morphology in Hungarian.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2000)

Szeverényi Sándor
Prototipikus tulajdonságfogalmak lexikai kategorizációja a nganaszanban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2007)

Szécsi Pál
Kabai személynevek 1741-től 1800-ig.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1962)

Szécsényi Krisztina
An LF-driven Theory of Scrambling in Hungarian Infinitival Constructions.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Szécsényi Tibor
Lokalitás és argumentumöröklés A magyar infinitívuszi szerkezetek leírása HPSG keretben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2009)

Szőke Bernadett
Az értelmezős szerkezetek vizsgálata a magyar nyelvben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2015)

T

Tápainé Balla Ágnes
The role of second language English in the process of learning third language German.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2012)

Tóth Alinka
Megnevezési feladathelyzetből nyert mintázatok értelmezése kognitív nyelvészeti perspektívából.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2018)

Tóth Csilla
A magyar statikus lokatívuszi kifejezések szemantikai struktúrái.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2015)

U

Unti Mária
Győr-Szentiván földrajzi neveinek névtudományi vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1976)

V

Vargáné-Drewnowska Ewa
Zur Anwendung eines textlinguistischen Instrumentariums im Aufsatzunterricht mit Germanistikstudenten.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1995)

Vecsey Zoltán
Nyelv és reflexió.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1999)

Vincze László
Tolna megye német földrajzi nevei.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1983)

Vincze Veronika
Semi-Compositional Noun + Verb Constructions: Theoretical Questions and Computational Linguistic Analyses.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2012)

Z

Zsélyi Ferenc
A másik szöveg. Az intertextualitás posztstrukturalista elméletei: a dekonstrukció és a pszichoanalitikus irodalomelmélet [Kandidátusi értekezés].
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1989)

Ó

Ótott-Kovács Eszter
The Syntax of Non-Finite Clauses in Kazakh.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2016)

Ö

Ördög Ferenc
Gyulaj mai névtana.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1960)

A lista elkészítésének dátuma 2019. február 16. 06:16:06 CET.