Strategy Use and Reader Self-Perception in L2 English Academic Reading

Aradi Csenge
Strategy Use and Reader Self-Perception in L2 English Academic Reading.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2024)

[thumbnail of Dissertation_Aradi_NYDI.pdf] PDF (thesis)
Download (1MB)
[thumbnail of Thesis_Aradi_NYDI.pdf] PDF (booklet)
Download (386kB)
[thumbnail of HU_Abstract_Aradi_NYDI.pdf] PDF (booklet)
Download (117kB)

Abstract in Hungarian

Absztrakt Jelen disszertáció azt vizsgálja, hogy az angolt mint idegen nyelv szakos hallgatók milyen olvasási stratégiákat alkalmaznak angol nyelvű tudományos szövegek olvasásakor, és hogyan értékelik olvasási szokásaikat, általános stratégia-használatukat. A projekt négy kutatási kérdés mentén vizsgálta a témát, amelyek az olvasási készségek következő területeire összpontosítottak: (1) a kognitív és metakognitív stratégiák használata az angol nyelvű tudományos szövegek olvasása során; (2) olvasói önértékelés; (3) a résztvevők stratégiahasználatának és olvasói önértékelésének összehasonlítása; (4) az első három kutatási kérdésre vonatkozó következtetések összehasonlítása az olvasási stratégiák kvantitatív mérésének (SORS teszt, Sheorey & Mokhtari, 2001) eredményeivel. A résztvevők (n=12) az SZTE Angol-Amerikai Intézetének angol szakos BA vagy tanárképzésére beiratkozott elsőéves hallgatói voltak. Az adatgyűjtés három különböző, az idegen nyelvi olvasáskutatásban általánosan alkalmazott eszközt tartalmazott. Az első kutatási kérdés megválaszolásához részben retrospektív think-aloud interjút alkalmaztam. Mivel a hallgatói stratégia-használat részletes vizsgálata képezte a kutatás magját, a think-aloud interjúk során gyűjtöttem a később elemzett adat legnagyobb részét. A második kutatási kérdéshez, amely az olvasói önértékelést mérte, egy sor interjúkérdést alkalmaztam. A harmadik kutatási kérdésre az első kettő eredményeinek összehasonlításával kaptam választ. Ez hasznos betekintést nyújtott a résztvevők megfigyelt stratégiahasználata és önértékelése közötti hasonlóságokba és különbségekbe. A negyedik kutatási kérdésben az 1-3. kérdések összevont eredményeit vetettem össze a SORS-teszt (Survey of Reading Strategies) eredményeivel. A kutatási téma jellege alapvetően leíró-értelmező elemzést követelt. Az interjúk átírásához és a kódoláshoz a MAXQDA szoftvert használtam. A kvantitatív elemzést az adatok részben számszerűsített bemutatásával egészítettem ki. Az elemzés összetett és pedagógiailag értékes eredményeket hozott. Az első két kérdés legfontosabb megállapítása az, hogy a résztvevők túlnyomórészt a metakognitív stratégiákat részesítik előnyben, ezen belül pedig problémamegoldó és a globális stratégiákat (Mokhtari-Reichard, 2002). A leggyakrabban használt, illetve jellemzett stratégiák közé tartozott az újraolvasás, az ismeretlen szavak kontextusból történő kikövetkeztetése, a saját olvasási performancia értékelése, valamint a külső források használata, utóbbi támogató (support) stratégia. Az első két kutatási kérdésre adott eredmények következetesen hasonló tendenciákat mutatnak, melyet megerősítenek a SORS teszt eredményei. A kutatás legfontosabb következtetéseként elmondható, hogy a résztvevők nagymértékű tudatosságot és kritikai szemléletet tanúsítanak olvasási gyakorlataik és stratégiahasználatuk tekintetében. Sheorey, R., & Mokhtari, K. (2001). Differences in the metacognitive awareness of reading strategies among native and non-native readers. System, 29(4), 431-449. Mokhtari, K., & Reichard, C. A. (2002). Assessing students' metacognitive awareness of reading strategies. Journal of Educational Psychology, 94(2), 249–259.

Abstract in foreign language

The present dissertation reports the results of a research project that originally stemmed from my interest and experience as an instructor specialized in teaching reading and writing skills at the Department of English Language Teacher Education and Applied Linguistics (ELTEAL), Institute of English and American Studies (IEAS) at the University of Szeged. The research focused on L2 reading strategy use and reader self-perception in an academic context. At the outset of the project, four major research questions were formulated, enquiring into the following areas of reading skills: the use of cognitive and metacognitive strategies when reading an academic text in the L2 (RQ1); readers self-perceptions (RQ2); the comparison of participants’ strategy use and their perceptions of themselves as advanced readers in the L2 (RQ3); and, finally, the comparison of the findings to the first three research questions with the results of the Survey of Reading Strategies (SORS test, Mokhtari & Sheorey, 2001) (RQ4). Participants (n=12) were first-year students enrolled in English Studies BA or the Teacher Trainee program at the institute of English and American Studies. The data collection included three different instruments commonly employed in L2 reading research. Data relevant to RQ1 was collected through semi-retrospective verbal protocols, which was implemented through a reading task simulating a real-life reading task to the extent possible under the circumstances. RQ1 constituted the major focus of the research, and the data retrieved from the protocols therefore constituted the bulk of the total. Data for RQ2 was elicited through semi-structured follow-up interviews. RQ3 was answered through the comparison of findings of RQ1 and RQ2, offering useful insight into the similarities and potential differences between actual strategy use and self-reports. RQ4 involved participants’ completion of the SORS test. The nature of the research topic required a principally descriptive-interpretive analysis. Following transcription, the raw data was entered into MAXQDA. The coding of observed instances of strategy use and of participant self-perceptions was done through a predominantly deductive coding logic, which was later complemented with inductive coding, given the unforeseen abundance of strategies in the data. The descriptive-interpretive analysis was supplemented with quantified presentations of the data to facilitate and nuance the discussion. The analysis yielded complex and pedagogically valuable results. The most important finding to RQ1 and RQ2 is that participants’ have an overwhelming preference for metacognitive strategies, with problem-solving and global strategies being the most frequently used and reported categories, in accordance with the Mokhtari-Reichard taxonomy (2002). The top strategies included re-reading, guessing from the context, self-evaluation and the use of external resources, which was the only support strategy appearing among the most frequently reported strategies. The findings to RQ1 and RQ2 can be considered to be relatively consistent with each other (RQ3) as well as with the results of the SORS test (RQ4). In addition, participants demonstrate a good awareness of their reading practices and strategy use, and show capability for pointing out their potential weaknesses in this particular skills area.

Item Type: Thesis (Doctoral thesis (PhD))
Creators: Aradi Csenge
Hungarian title: Stratégia-használat és olvasói önpercepció az angol nyelvű tudományos szövegek olvasásában
Supervisor(s):
Supervisor
Position, academic title, institution
MTMT author ID
Peckham Donald William
egyetemi docens, Angoltanár-képző és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék SZTE / BTK / AAI
10036483
Subjects: 06. Humanities > 06.02. Languages and Literature > 06.02.06. Linguistics > 06.02.06.03. Use of language: pragmatics, sociolinguistics, discourse analysis, second language teaching and learning, lexicography, terminology
Divisions: Doctoral School of Linguistics
Discipline: Humanities > Linguistics
Language: English
Date: 2024. May 10.
Uncontrolled Keywords: L2 reading; English for Academic Purposes (EAP); L2 reading strategy; cognitive strategies; metacognitive strategies; self-perception
Item ID: 12112
Date Deposited: 2024. Mar. 13. 12:42
Last Modified: 2024. Jun. 06. 09:18
Depository no.: B 7443
URI: https://doktori.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/12112
Defence/Citable status: Not Defended. (Do not cite until it has not assigned DOI number!)

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year