Items where Subject is "05. Social sciences"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | X | Z
Number of items at this level: 237.

A

Abonyi Gyula
Szakmunkásképzés a vállalatoknál.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Abonyi Gyuláné Palotás Jolán
Gyula élelmiszeripara.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

Albert Sándorné
A XX. századi nyelvtudomány eredményeinek alkalmazási lehetőségei a tanítóképzésben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Alexa Ferenc
Az ötnapos tanítási hét hatása a tanulók életmódjára - különös tekintettel a rendszeres testnevelés jelentőségére -.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Ambrus Pál
Az orosházi üveggyár egyedi nagyberuházás gazdaságföldrajzi jelentősége Békés megye, Orosháza város iparosításában és a magyar üvegipar fejlesztésében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

B

Baczkó István
Az ingatlankezelés közgazdasági problémái, szerepe a lakásgazdálkodásban és az életmódban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Badó Attila
A társadalom lelkiismerete vagy a lelkiismeretlenek társasága? Kritikai tanulmány az angolszász típusú esküdtszékről.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1994) (Unpublished)

Bali Mihály
Budapest gyógyfürdői és 20 éves fejlesztési tervük.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1967) (Unpublished)

Benkő Zsuzsanna
Az SPD Latin-Amerika politikája (1969-1980).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Berlik József
Az állami adósságokról tekintettel a hazai viszonyainkra.
Earlier doctoral dissertations, Kolozsvári Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem (1881–1919).
(1900) (Unpublished)

Berta Sándor
A katonai rend és fegyelem szilárdítására irányuló nevelő munka néhány filozófiai, etikai problémája a határőrségnél.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1976) (Unpublished)

Biczók Ferencné
A gimnáziumi kémiai gyakorlati órák vezetésének szakmódszertani kérdései.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1958) (Unpublished)

Blandl Mátyás
Az analízis középiskolai tanításának segítése az iskolaszámítógéppel.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

Bodnár Gabriella
Alsótagozatos tanulók iskolai kudarcainak pszichológiai tényezői.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Bokor József
A szubjektív faktor szerepe és lehetőségei az emberi tevékenységben különös tekintettel a Bács-Kiskun megyei Állami Gazdaságokra.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Bona Júlia
Haraszti néprajza.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1959) (Unpublished)

Bonifert Domonkosné
Általános iskolás korú tanulók fizikai fogalomrendszerének alakulása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

Boros Dezső
A számítógépek alkalmazási lehetőségei a gimnázium fizika oktatásában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

Botka János
Egy tiszazugi falu. Csépa története a termelőszövetkezeti községgé alakulásig.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Botár József
Az 1945-ös földreform Szabolcs-Szatmár megyében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1966) (Unpublished)

Bozó Franciska
Hódmezővásárhely vonzáskörzete.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Bácshelyi Kálmán
Kiskunhalas központi funkciói és vonzáskörzete.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Báthory Zoltán
A tanulók ismereteinek ellenőrzése és a teljesítménymérés.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Békés Csaba
A magyar kormány békepropaganda tevékenysége 1945-46-ban : Kísérletek a külföld felvilágosítására a párizsi béketárgyalások előtt.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1988) (Unpublished)

C

Csanálosi Sándor
Pécs településföldrajza.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Csapó Tamás
Szolnok és külterületének településmorfológiája.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1987) (Unpublished)

Csapó Ferencné Maráczi Albertina
Főiskolai hallgatók tanári hivatásra való beállítódása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Csatári Bálint
Szeged járás tanyarendszerének népesség- és településföldrajzi vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Cseke Lajos
Adatok a Balaton idegenforgalmához és gyógytényezőihez.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1972) (Unpublished)

Csongvayné Biczó Aranka
A környezeti ártalmat elszenvedett ifjúkorúak érzelmi megnyilvánulásainak vizsgálata és ennek jelentősége személyiségük kialakításában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Csontos Attiláné
Bács-Kiskun megye téli alma termesztésének természeti és gazdaságföldrajzi alapjai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1974) (Unpublished)

Csotó Nagy Erzsébet
Szeged könnyűipara.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Csór Gabriella
A nevelésközpontú szemlélet kialakításának feladata a műszaki tanárjelöltek beállítódásának ismeretében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Csúri József
A kombinatorika és gráfelmélet gimnáziumi oktatásának tapasztalatai, problémái.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

Czene László
A szakmunkásképzés továbbfejlesztésének problémái és lehetőségei, különös tekintettel a lemorzsolódásra.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Czimer László
Az általános iskolai gyakorlati foglalkozás tanításának módszertana.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1961) (Unpublished)

Czirfusz Gábor
Az experimentális tanítási anyag összehasonlító elemzése a csehszlovák és a magyar általánosan művelő iskolák kémia tantervi dokumentumai alapján.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1972) (Unpublished)

D

Debrey Attila
Önismeret és pályaválasztás serdülőkorban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1993) (Unpublished)

Deffner Karl
Die Arbeit der Treuhandanstalt in Deutschland : Der rechtliche Rahmen der Privatisierung, Reprivatisierung, Sanierung und Liquidation ehemals sozialistischen Volkseigentums in den neuen Bundesländern und deren Auswirkungen auf Industrie-, Gewerbe- und Eigentümerstrukturen.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1993) (Unpublished)

Deák László
A programozott kémiaioktatás néhány problémájának vizsgálata az oktatás különböző szintjein.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1976) (Unpublished)

Dobcsányi Ferenc
Az általános iskolai irodalomtanítás megújításának időszerű kérdései.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Dobány Zoltán
Néhány taktaközi település mezőgazdasági földhasznosítása fejlődésének vizsgálata (A 18. század második felétől napjainkig).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Dobó Géza
Témazáró tudásszintmérés (és az országos színvonal elemzése) élővilágból az általános iskola 5. osztályában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Donkó István
Tolna megye népességének átrétegződése a munkaerőgazdálkodás tükrében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Drien Károlyné Movik Angéla
A szocialista hazafiságra és proletár nemzetköziségre nevelés pedagógiai problémái az általános iskola felső osztályaiban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Dudok Fanni
A kelet-közép európai térség néhány oktatási rendszerének összehasonlító vizsgálata - a matematikaoktatás területén.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

Duró Lajosné Lévai Rozália
Az analízis gimnáziumi tanításáról.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1976) (Unpublished)

Dénes Béla
Békéscsaba és Gyula vonzásterületének elhatárolása az egészségügyi és oktatási funkciók alapján.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Dénes Sándor
Népességi kérdésekről.
Earlier doctoral dissertations, Kolozsvári Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem (1881–1919).
(1902) (Unpublished)

Déri Miklósné
Külföldi hallgatók Magyarországon.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1972) (Unpublished)

Döbrönte Zoltánné Kajdócsy Katalin
Dél-Alföld mikrokörzeteinek ipari fejlettségi szintje.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1974) (Unpublished)

E

Eged Zoltánné Leé Erzsébet
Az infrastruktúrális ellátottság színvonalának vizsgálata Szolnok megye példáján.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1979) (Unpublished)

Erdei Katalin
Serdülőkorú tanulók pályaválasztási döntésének kialakulása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

F

Fabulya Balázs
A kulturális forradalom kérdései Magyarországon különös tekintettel az ifjúságra.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Fekete János
A tananyag strukturális elemzésének néhány elméleti és gyakorlati problémája.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1974) (Unpublished)

Felber Ágnes
A középfokú állami nyelvvizsga és a nyelvi tudásszint tesztelésének néhány aktuális kérdése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Fenyvesi Margit
Középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók kognitiv fejlesztése (olvasás-írástanítási kísérlettel).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1992) (Unpublished)

Futó László
A gimnáziumi fizika szakkörök eredményes formái és munkamódszerei.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Földvári László
A szocialista tudat fejlesztése, az MSZMP művelődéspolitikájának érvényesítése Szeged közművelődési intézményeiben (1962-1970).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

G

Galgóczi Anna
A filozófiaoktatás hatékonyságának vizsgálata a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1976) (Unpublished)

Gergely Jenő
A személyiség interperszonális kapcsolatainak és erkölcsi ítéleteinek pedagógiai pszichológiai vizsgálata (Süket gyermekek közösségeinek tanulmányozása alapján).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Gombkötő István
Makó vonzáskörzete.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Gregus Terézia
Oktatócsomag a logika tantárgy főiskolai feldolgozásához.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Grossmann Ferencné Hortobágyi Katalin
Társadalmi szerkezet és az iskolarendszer összefüggése a Német Szövetségi Köztársaságban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Guczi Lászlóné Huszti Györgyi
A szakközépiskolai földrajz követelményrendszere.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Gulya Károly
Adatok az erdélyi nemzetiségi kérdés történetéhez 1918-1923. (Gyulafehérvár-Csucsa).
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1960) (Unpublished)

Gulyás Mihály
Gép az oktatásban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1972) (Unpublished)

Gulyásné Soós Katalin
Adalékok Magyarország és az Osztrák Köztársaság kapcsolatainak történetéhez (A nyugat-magyarországi kérdés. 1918. nov.-1919. aug.).
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1959) (Unpublished)

Gyebrószki Emese
A gyógyszerészet és az egészségügy története a két világháború között Magyarországon és Szegeden.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Gécseg Ferencné
A világnézeti nevelés főbb problémái a kémia tanításában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Görög József
A mezőgazdasági munkások helyzete és mozgalmai Csanád megyében a XX. század elején (1900-1907).
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1961) (Unpublished)

H

Hadnagy János
A Hosszúhegyi Állami Gazdaság gazdaságföldrajza.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1961) (Unpublished)

Hagymásy Katalin
Napközi otthonaink nevelőmunkájának kialakulása és fejlődése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Hajnal Lajos
A gazdasági tevékenység hatása a természeti környezetre Békés megyében a felszabadulás után.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1974) (Unpublished)

Halász Tibor
A fizika tananyag korszerűsítésének ismeretelméleti vonatkozásai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Harag Ferenc
A Kaposvári-járás mezőgazdaságának néhány kérdése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1974) (Unpublished)

Hoffmann Ottó
Anyanyelvi nevelés az általános iskola felső tagozatában (Kísérlet egy új típusú tantárgypedagógia körvonalazására).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Horváth Csaba
A Bolotnyikov-féle parasztháború ábrázolása az orosz történettudományban (XIII. század - XIX. század - XX. század tízes évei).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Horváth László
Az analógiák és modellek szerepe az integrált oktatás során megvalósuló világnézeti nevelésben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1979) (Unpublished)

Horváth Robert A.
L'histoire de la pensee demographique hongroise des ses debuts jusqu'a l'avenement de la periode de la statistique officielle.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Hunya Péterné
A fogalmi struktúrák szemléltetésének hatáselemzése : Rotációs kísérlet adatainak számítógéppel végzett többváltozós összefüggésvizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Héder Józsefné
Az állam elhalásának néhány problémája.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1963) (Unpublished)

Hódi Istvánné Czakó Mária
Demokrácia az iskolában (Gyakorlati tapasztalatok és elméleti következtetések a szegedi középiskolák életéből).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

J

Juhász Antal
Régi vízi élet és kihalt szegedi faiparágak.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1961) (Unpublished)

Juratovics Aladár
Vállalati belső irányítás és üzemi demokrácia a szocialista nagyvállalatoknál.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Jánosi Mónika
A Corpus Juris első törvényeinek kézirati hagyományához.
Earlier doctoral dissertations, University of Szeged.
(1975) (Unpublished)

Jójárt István
Az ipar fejlődésének és az új ipartelepítéseknek várható hatása Szeged város és Szegedi-járás mezőgazdasági termelésére.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Jónás Ferenc
Pedagógiai meteorológia.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

K

Kallós Gábor
Ifjúság - boldogság - életmód (Erkölcsszociológiai felvételek tanárjelöltek körében).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Kalmár Pál
Szeged város ivó és ipari vízellátása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Kalmár Zoltán
Hérakleitosz portréja a hosszú 19. század freskóján - A szubsztancia folyamatszerűségének problémája -.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1993) (Unpublished)

Kecse-Nagy László
Gazdaságföldrajzi és környezetvédelmi értékelés Szentes város általános rendezési terve számára.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Kecskeméti Sarolta
A szőlőtermelés és borgazdálkodás földrajzi adottságainak vizsgálata Csongrád megyében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1974) (Unpublished)

Kerékgyártó József
Adatok a hetedik osztályosok pályaorientációjának vizsgálatához (Egy longitudinális vizsgálat tapasztalatai).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Kincses László
A serdülő korú tanulók tantárgyhoz viszonyulásának vizsgálata Magyarországon.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1972) (Unpublished)

Király József
A közoktatás megindulása a népi demokratikus forradalom első szakaszában 1944-45.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Kiss Attila
Strukturális változások Dunaújváros iparában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1976) (Unpublished)

Kissné Balogh Ibolya
Különböző vegyületekkel szennyezett öntözővíz hatása csíranövényekre pre- és posztemergens alkalmazáskor.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Koch József
A Pángermán szövetség (Alldeutscher verband) ideológiája 1890-1914 (Pángermánizmus).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Koczor Lajos
Szentes és Csongrád vonzáskörzete.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Kokas Károly György
Könyv és könyvtár a XVII. századi Kőszegen.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Kolozsvári János
Adalékok a középiskolai világnézeti oktatás filozófiai problémáihoz.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Koltay Péter
A Balatonnagybereki Állami Gazdaság gazdasági földrajza.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Komlóssy Ákos
Nevelőmunka a középiskolai irodalomtanításban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1976) (Unpublished)

Kopasz István
Vállalati koncentráció és a hatékonyság Dél-Alföld mezőgazdaságában (1976-1979).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Kormányos András
Az MDP iparpolitikája Csongrád megyében 1948 és 1953 között.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

Kovács Béla
Endrőd gazdasági és társadalmi viszonyai újjátelepülésétől 1848-ig.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Kovács Lajos
A gazdasági és politikai szervezetek együttműködésének néhány tudati és szociológiai problémája.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Kovács Pál
A szántóföldi növénytermesztés helyzete a kiskunhalasi járásban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Kovács László
A modell-módszer alkalmazásának lehetőségei a gimnáziumi első osztályos fizika tantárgyban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Kozma Tamás
A neopozitivizmus jelentkezése az angol--amerikai pedagógiában : Az "analitikus nevelésfilozófia" kritikai ismertetése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

Krajcsovszki József
Az óvodai nevelés-oktatás tervezésének néhány aktuális kérdése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1976) (Unpublished)

Kuknyó János
Az almatermelés gazdaságföldrajzi kérdései Szabolcs-Szatmár megyében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Kulcsárné Papp Enikő
Mozgássérült gyermekek integrált nevelésének lehetőségei és problémái a magyar közoktatási gyakorlatban.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Kánitz József
A szexuális nevelés helyzete a családban és az iskolában - egy Csongrád megyei felmérés tükrében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Kóródi Klára
A vaskohászat környezetvédelmi kérdései.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Kósáné Csertő Aranka
Mikrocsoportos anyanyelvi felzárkóztatás az óvoda nagycsoportjában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Köpösdi Vera
A makói Lenin Tsz. fejlődésének útja.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1964) (Unpublished)

Kövesdi István
Az általános iskolai fizika szakkörök tartalmi és módszertani kérdései.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Kőkúti Lajos
Kísérleti modell az általános iskolai tanulók műszaki-technikai képességeinek feltárására és fejlesztésére.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1976) (Unpublished)

L

Lajkó Lajos
A serdülőkorú tanulók közösségi értékorientációi és személyközi viszonyai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Lehmann Antal
A zselic természeti földrajza.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Lendvai Anna
Zalai mezővárosok XVII-XIX. századi kézműiparának összehasonlító vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1979) (Unpublished)

Litkei József
Komló iparstruktúrájának átalakulása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Lotterhof Edit
Adatok a 11-16. század antropológiájához. A Baja-Pető 11-16. századi és a Röszke-Kószó tanya 14-15. századi temetők csontvázanyagának összehasonlító embertani vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Lovász Matild
A szocialista társadalom politikai intézményrendszere - a demokratikus centralizmus.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

M

Major Imre
A szőlőtermelés néhány gazdasági és társadalmi kérdése Bács-Kiskun megyében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1974) (Unpublished)

Makk Ferencné
A tanulók önálló munkájának néhány lehetősége az általános iskolai történelemtanításban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1976) (Unpublished)

Matouk Ali Emhmed M.
Business cycles and their manifestations in the world economy during the 1980-1990's.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1994) (Unpublished)

Mihálka György
A szegedi táj népzenéje.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1960) (Unpublished)

Mikházi Imréné
Családkohéziós erők.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Molnár Györgyné
A kölcsönhatás és mező fogalmának tanítása az általános iskolában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

Molnár Istvánné
Az aktív módszer hatékonyságának mérése a szaktárgyi oktatásban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Monok István
Cseffei László 1592-1662. Adalék Erdély XVII. századi irodalomtörténetéhez és utazási irodalmunkhoz.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Máté Györgyi
Irányzatok a 16. századi francia államelméletben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Méry Éva
Az esztétikai oktatás helyzete a középiskolában - Egy felmérés tapasztalatai -.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

N

Nagy Antal
Az érettségizett diákok politikai tudatának és magatartásának sajátosságai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Nagy Elemérné
Adaptív oktatórendszerek készítése csoportos számítógépes oktatáshoz.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Nagy István
Az öntözéses mezőgazdaság természeti és gazdasági földrajzi adottságai és fejlesztési lehetőségei a Bácskai löszös hátságon.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Nagy Istvánné
Önálló munka földrajzórán.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1964) (Unpublished)

Nagy Sándorné Neuhauser Krisztina
Thomas Jefferson és Alekszandr Nyikolajevics Ragyiscsev forradalmi nézeteinek párhuzama a felvilágosodás eszmerendszerében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Nagyváradi Attila
A szemléltetés és a tanítás módszertan problematikája a csillagászati földrajz oktatásában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1993) (Unpublished)

Nagyváradi László
A csillagászati földrajz és a csillagászat kapcsolata a tanítás módszertan tükrében a planetológia eredményeinek felhasználásával.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1993)

Norambuena Carlos Cádiz
La lucha ideológica y los medios de comunicación de masas. El nuevo orden mundial de la comunicación e información y América latina.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Násztor Sándor
Orosháza ipara.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Németh Béla
Csongrád megye szarvasmarhatenyésztése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1979) (Unpublished)

Németh Ferenc
Vonzásvizsgálatok a kiskunhalasi mikrokörzetben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Németh Kálmán
A tanulói személyiség pszichológiai megismerésének néhány elméleti és gyakorlati kérdése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1965) (Unpublished)

Németh Zsófia
Egyetem - könyv - könyvtár. Fejezetek az egyetemi tanulmányi munka és a könyv kapcsolatának 1945 előtti hazai történetéből.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

O

Oláh Miklós
A televíziós műsorok természetrajza.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Oláhné Szántó Mária
A mezőgazdasági kistermelés közgazdasági összefüggései, különös tekintettel az árrendszerre.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

Ormándi János
Serdülőkorú tanulók értékorientációja.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

P

Papp Lajos
A csányi dinnyetermesztés és dinnyések természeti és gazdasági földrajzi alapjai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Pataj Pál
Békéscsaba szabadpiacának vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Pataki József
Pedagógiai-pszichológiai problémák az általános iskolai tanulók munkaerkölcsre nevelésében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

Pauleczki Ferenc
Tokajhegyalja szőlő- és bortermelése, különös tekintettel a két felújításra.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Pető Éva
Az ápolónői hivatás szociológiai vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Petőcz Jánosné
A német nemzetiségi anyanyelvi tantárgypedagógia tanításának elméleti és gyakorlati problémái (A tárgy főiskolai jegyzetének elemzése).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1987) (Unpublished)

Pignitzky György
Világnézeti nevelés a felsőoktatási intézmények kollégiumaiban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1976) (Unpublished)

Pornói Károly
Az értelmiség és a pedagógus szakszervezet a demokratikus átalakulásban 1945-től 48-ig.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Preis Albert
Erfolgsfaktoren für Unternehmen des Mittelstands (Entwicklung, Darstellung und Diskussion eines Mittelstands - Erfolgsfaktoren - Systems).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1993) (Unpublished)

Princz Adrienn
Elvárt digitális kompetenciák a jogi munkaerőpiacon a történelem és a gyakorlat kontextusában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2023)

Pál Ágnes
Szolnok nehézipara.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Párdutzné Héjjas Katalin
Didaktometria : a tanszéki oktatómunka "objektív" értékelése a Szegedi Orvostudományi Egyetemen - a hallgatók véleménye alapján -.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1987) (Unpublished)

Pázmány Zsuzsa
Adatok a magyarországi ipari műemlékek földrajzához.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

R

Riesz Béla
A személyiség problémája a mai szovjet pszichológiában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1966) (Unpublished)

Rudl József
A csongrád megyei falvak tanyavilágának népesség- és településföldrajzi vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1979) (Unpublished)

Rudl Józsefné Bank Klára
A lakónépesség területi átrendeződésének és koncentrálódásának néhány fő jellegzetessége hazánkban 1949 és 1975 között.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Rádli Katalin
A felsőoktatási kollégiumi rendszer története az ifjúságpolitikai dokumentumok tükrében 1957-től napjainkig.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Réti László
A müncheni egyezmény (Csehszlovák Köztársaság válsága).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1966) (Unpublished)

S

Salazar Magdelena Salas
Relaciones comerciales entre Hungria y América Latina 1882-1918.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1979) (Unpublished)

Schnieders Kai-Bjorn
Die Rolle von Waehrungsfond und Weltbank in Ungarn.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1993) (Unpublished)

Sebőkné Gombos Zsuzsanna
Az állam- és nemzetfejlődés kapcsolatának néhány kérdése Guinea politikai rendszerének tükrében 1958 és 1984 között.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1987) (Unpublished)

Sebőné Szenes Márta
A baráti kapcsolatok pszichológiai sajátosságai korai ifjúkorban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Sikó Ágnes
Baranya zöldségtermelése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Simon Imre
A gazdasági fejlettség területi differenciáinak vizsgálata Békés megye példáján.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1974) (Unpublished)

Simon István
Kazincbarcika településföldrajza.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Simon János
Nicaragua gazdasági-társadalmi szerkezetének és fejlődésdinamikájának elemzése (1960-1979).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Sipos Zsóka
Negyedik évfolyamos tanulók olvasástechnikai sajátosságai és azok pedagógiai relevanciája.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2023)

Sisák Sándorné
Az élelmiszeripari szakmunkás- és szakközépiskolás tanulók szomatotípusai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Somogyi Györgyné Balogi I. Kornélia
Adatok egy kisiparosság történetéhez különös tekintettel Nógrád megyei népviseleti vonatkozásaira.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1965) (Unpublished)

Somorjai Ferenc
Magyarország idegenforgalmi földrajzi természeti potenciáljainak összehasonlító értékelése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1979) (Unpublished)

Sonkolyné Kiss Erzsébet
A szegedi üzemi bizottságok története (1944-1948).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1965) (Unpublished)

Soós Edit
Gyarmatosítás és antimilitarista harc Marokkóban (1900-1926).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1989) (Unpublished)

Szabadi László
Az elektromosságtan tanításának néhány kérdése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

Szablics Bálint
A kvantummechanika és a szilárdtestfizika tanítása a gimnáziumban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Szabó Edit
A biológia tanításának eredményei és problémái Csongrád megye gimnáziumaiban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Szabó Erzsébet
A szociálisan veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek nevelési problémái, különös tekintettel az óvoda - iskola közötti átmenetre.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1992) (Unpublished)

Szabó Ferenc
A délalföldi betyárvilág történeti néprajza.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1961) (Unpublished)

Szabó István
A párt irányító tevékenysége a szegedi iparban 1949-1962 között.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1963) (Unpublished)

Szabó János
Kinematika és dinamika oktatásáról a középfokú iskolákban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Szabó Lászlóné
A főiskolai hallgatók szabadidős tevékenységének vizsgálata különös tekintettel a biológia szakos hallgatókra.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1979) (Unpublished)

Szabó Magdolna
A Jászság népi táplálkozása és jellemző vonásai századunkban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1974) (Unpublished)

Szabó Sándor
Az urbanizációs folyamat alakulása, sajátosságai Sarkadon 1978-ig.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Szabó Dóra Fanni
Az oktatási reziliencia többszempontú vizsgálata 4. és 6. évfolyamos tanulók körében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

Szabó Imre
A vitás apaság bírósági úton történő rendezése.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Szabó Józsefné Bozóki Margit
Családi és közösségi népszokások vizsgálata egy Tolna megyei községben (Nagykónyiban).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Szemenyei Sándor
A 14-24 éves fiatalok családi-házassági viszonyokkal kapcsolatos nézetei egy szociológiai felmérés tükrében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1976) (Unpublished)

Szentjóbi Szabó Tibor
A magyar középfokú vízügyi szakképzés szervezeti és tartalmi fejlődésének száz éve (1879-1979).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Szentpéteri István
Az igazgatástudomány szervezéselméleti alapjai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1972) (Unpublished)

Szolnoky Jenő
Korszerűsítési törekvések az általános iskolai biológia oktatásában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

Szónoky Miklósné Ancsin Gabriella
Magyarország és Békés megye ipari fejlődésének modellje.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1976) (Unpublished)

Szücs Barna
A középiskolai fizika tananyag-kiválasztásának és -elrendezésének kérdései.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Szőnyi Vivien
"Falusi táncok" - Egy moldvai magyar közösség tánckultúrájának antropológiai vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

Szűcs György
Főiskolai hallgatók szociális kapcsolatteremtő képességének pszichológiai sajátosságai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1991) (Unpublished)

Sándor József
A szocializmus ideológiájának fejlődéséről.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1950) (Unpublished)

Sódar Károly
A szántóföldi növénytermesztés helyzete a mezőkovácsházi járás termelőszövetkezeti gazdaságaiban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

T

Tabon György
A Békés és Csanád megyei szlovák festőasszonyok.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1959) (Unpublished)

Tasnády Sz. Mária
Marosszög.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Timár Judit
Vonzáskörzet-vizsgálatok Szarvas és Gyoma térségében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Tráser Ferenc
Az érdekeltségi és ösztönzési rendszer egyes kérdései.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Tóth Ferenc
A Csongrád megyei Termelőszövetkezetek differenciálódása, különös tekintettel a gyenge termőhelyi gazdaságok helyzetére és a racionális földhasználat kérdéseire (1975-1981.).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Tóth János
Politikai konfliktusok rendszerszemléletű elemzése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Tóth János
A lakosság részére végzett ipari javító szolgáltatás fejlesztését befolyásoló tényezők, a lakossági szolgáltatás helyzete Békés megyében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Tóth Lajos
Az iskolák igazgatásának és vezetésének fejlődése a szocialista Jugoszláviában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

V

Varczába Anna
Magyarságkép a mai német nyelvű középfokú történelemtanításban (Az NSZK, NDK és Ausztria iskolarendszere és történelemtankönyvei alapján).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1992) (Unpublished)

Varga Ilona
Agrárius - merkantilista ellentétek a vámpolitikában a XIX. és XX. század fordulóján.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1961) (Unpublished)

Varga Árpád
Laborvegyszerek külkereskedelmi forgalma.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Varga Márta
Várkonyi Hildebrand Dezső neveléslélektani munkásságának főbb pedagógiai vonatkozásai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1993) (Unpublished)

Varjú Sándor
Nagycenk gazdasági néprajza.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1964) (Unpublished)

Varró Mária
Az Országos Középiskolai Tanáregyesület kolozsvári körének története.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1993) (Unpublished)

Varsányi Zoltán
A feladatlapos módszer pedagógiai-pszichológiai elemzése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Veresegyházi Béla
Szolnok megye településszerkezetének változása az ember megtelepedésétől 1876-ig.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Verók István
Vezetői tulajdonságok pszichológiai vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Villant Györgyi
A nyolcadik osztályos tanulók hiedelmeinek pedagógiai elemzése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

Váradi Iván Attila
Mozgófilmes szemléltetés a gimnáziumi földrajztanításban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Várnagy Ferenc
A tanyasi településrendszer átalakulásának néhány jellegzetessége a szentesi járásban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Végh Gyuláné
A szakszervezeti politikai oktatás története (a SZOT irányító tevékenységének tükrében) (1945-1970).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

Végh László
A nehezen nevelhető gyermekek személyiségének megismerése és fejlesztése a nevelési tanácsadás gyakorlatában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1990) (Unpublished)

W

Wiegand Gyula
A termelőszövetkezeti gazdálkodás megszilárdulása 1962-67. között a Szegedi járásban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Wiegand Lászlóné
A kombinatív képesség fejlesztésének lehetőségei az általános iskola 5. osztályának nyelvtan tanításában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

Wodala Kathleen A.
The development of reading skills in a bilingual child - the initial stages.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

X

Xantus László
Szakmunkástanulók szakmai identifikációja.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1974) (Unpublished)

Z

Zalotay Erzsébet
Az iskolaközösség kialakításának nevelési problémája a hódmezővásárhelyi Frankel Leó Közgazdasági és Egészségügyi Szakközépiskolában különös tekintettel a vertikális KISZ-szervezetek létrehozása utáni időszakra.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Zimonyi István
The Volga Bulgars in the early 13th century.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Zsolnai Anikó
Kötődés és pedagógia.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

Zsolnai Anikó
Összefüggések a szociális kompetencia egyes komponensei, a tanulási motívumok és az iskolai tudás között.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

This list was generated on 2024. május 20. 05:20:35 CEST.