Items where Subject is "05. Social sciences"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | S | V | W | Z
Number of items at this level: 60.

A

Albert Sándorné
A XX. századi nyelvtudomány eredményeinek alkalmazási lehetőségei a tanítóképzésben.
[Thesis] (Unpublished)

B

Badó Attila
A társadalom lelkiismerete vagy a lelkiismeretlenek társasága? Kritikai tanulmány az angolszász típusú esküdtszékről.
[Thesis] (Unpublished)

Blandl Mátyás
Az analízis középiskolai tanításának segítése az iskolaszámítógéppel.
[Thesis] (Unpublished)

Bodnár Gabriella
Alsótagozatos tanulók iskolai kudarcainak pszichológiai tényezői.
[Thesis] (Unpublished)

Bokor József
A szubjektív faktor szerepe és lehetőségei az emberi tevékenységben különös tekintettel a Bács-Kiskun megyei Állami Gazdaságokra.
[Thesis] (Unpublished)

Bonifert Domonkosné
Általános iskolás korú tanulók fizikai fogalomrendszerének alakulása.
[Thesis] (Unpublished)

Boros Dezső
A számítógépek alkalmazási lehetőségei a gimnázium fizika oktatásában.
[Thesis] (Unpublished)

Békés Csaba
A magyar kormány békepropaganda tevékenysége 1945-46-ban : Kísérletek a külföld felvilágosítására a párizsi béketárgyalások előtt.
[Thesis] (Unpublished)

C

Csapó Tamás
Szolnok és külterületének településmorfológiája.
[Thesis] (Unpublished)

Csúri József
A kombinatorika és gráfelmélet gimnáziumi oktatásának tapasztalatai, problémái.
[Thesis] (Unpublished)

D

Debrey Attila
Önismeret és pályaválasztás serdülőkorban.
[Thesis] (Unpublished)

Deffner Karl
Die Arbeit der Treuhandanstalt in Deutschland : Der rechtliche Rahmen der Privatisierung, Reprivatisierung, Sanierung und Liquidation ehemals sozialistischen Volkseigentums in den neuen Bundesländern und deren Auswirkungen auf Industrie-, Gewerbe- und Eigentümerstrukturen.
[Thesis] (Unpublished)

Dobány Zoltán
Néhány taktaközi település mezőgazdasági földhasznosítása fejlődésének vizsgálata (A 18. század második felétől napjainkig).
[Thesis] (Unpublished)

Dudok Fanni
A kelet-közép európai térség néhány oktatási rendszerének összehasonlító vizsgálata - a matematikaoktatás területén.
[Thesis]

F

Felber Ágnes
A középfokú állami nyelvvizsga és a nyelvi tudásszint tesztelésének néhány aktuális kérdése.
[Thesis] (Unpublished)

Fenyvesi Margit
Középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók kognitiv fejlesztése (olvasás-írástanítási kísérlettel).
[Thesis] (Unpublished)

G

Gregus Terézia
Oktatócsomag a logika tantárgy főiskolai feldolgozásához.
[Thesis] (Unpublished)

Gyebrószki Emese
A gyógyszerészet és az egészségügy története a két világháború között Magyarországon és Szegeden.
[Thesis] (Unpublished)

H

Hagymásy Katalin
Napközi otthonaink nevelőmunkájának kialakulása és fejlődése.
[Thesis] (Unpublished)

J

Jánosi Mónika
A Corpus Juris első törvényeinek kézirati hagyományához.
[Thesis] (Unpublished)

K

Kalmár Zoltán
Hérakleitosz portréja a hosszú 19. század freskóján - A szubsztancia folyamatszerűségének problémája -.
[Thesis] (Unpublished)

Kokas Károly György
Könyv és könyvtár a XVII. századi Kőszegen.
[Thesis] (Unpublished)

Kormányos András
Az MDP iparpolitikája Csongrád megyében 1948 és 1953 között.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács László
A modell-módszer alkalmazásának lehetőségei a gimnáziumi első osztályos fizika tantárgyban.
[Thesis] (Unpublished)

Kulcsárné Papp Enikő
Mozgássérült gyermekek integrált nevelésének lehetőségei és problémái a magyar közoktatási gyakorlatban.
[Thesis] (Unpublished)

Kánitz József
A szexuális nevelés helyzete a családban és az iskolában - egy Csongrád megyei felmérés tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Kövesdi István
Az általános iskolai fizika szakkörök tartalmi és módszertani kérdései.
[Thesis] (Unpublished)

L

Lovász Matild
A szocialista társadalom politikai intézményrendszere - a demokratikus centralizmus.
[Thesis] (Unpublished)

M

Matouk Ali Emhmed M.
Business cycles and their manifestations in the world economy during the 1980-1990's.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár Györgyné
A kölcsönhatás és mező fogalmának tanítása az általános iskolában.
[Thesis] (Unpublished)

Méry Éva
Az esztétikai oktatás helyzete a középiskolában - Egy felmérés tapasztalatai -.
[Thesis] (Unpublished)

N

Nagy Elemérné
Adaptív oktatórendszerek készítése csoportos számítógépes oktatáshoz.
[Thesis] (Unpublished)

Nagyváradi Attila
A szemléltetés és a tanítás módszertan problematikája a csillagászati földrajz oktatásában.
[Thesis] (Unpublished)

Nagyváradi László
A csillagászati földrajz és a csillagászat kapcsolata a tanítás módszertan tükrében a planetológia eredményeinek felhasználásával.
[Thesis]

O

Oláhné Szántó Mária
A mezőgazdasági kistermelés közgazdasági összefüggései, különös tekintettel az árrendszerre.
[Thesis] (Unpublished)

P

Preis Albert
Erfolgsfaktoren für Unternehmen des Mittelstands (Entwicklung, Darstellung und Diskussion eines Mittelstands - Erfolgsfaktoren - Systems).
[Thesis] (Unpublished)

Párdutzné Héjjas Katalin
Didaktometria : a tanszéki oktatómunka "objektív" értékelése a Szegedi Orvostudományi Egyetemen - a hallgatók véleménye alapján -.
[Thesis] (Unpublished)

S

Schnieders Kai-Bjorn
Die Rolle von Waehrungsfond und Weltbank in Ungarn.
[Thesis] (Unpublished)

Sebőkné Gombos Zsuzsanna
Az állam- és nemzetfejlődés kapcsolatának néhány kérdése Guinea politikai rendszerének tükrében 1958 és 1984 között.
[Thesis] (Unpublished)

Sisák Sándorné
Az élelmiszeripari szakmunkás- és szakközépiskolás tanulók szomatotípusai.
[Thesis] (Unpublished)

Soós Edit
Gyarmatosítás és antimilitarista harc Marokkóban (1900-1926).
[Thesis] (Unpublished)

Szabadi László
Az elektromosságtan tanításának néhány kérdése.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Erzsébet
A szociálisan veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek nevelési problémái, különös tekintettel az óvoda - iskola közötti átmenetre.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó János
Kinematika és dinamika oktatásáról a középfokú iskolákban.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Dóra Fanni
Az oktatási reziliencia többszempontú vizsgálata 4. és 6. évfolyamos tanulók körében.
[Thesis]

Szabó Imre
A vitás apaság bírósági úton történő rendezése.
[Thesis] (Unpublished)

Szentpéteri István
Az igazgatástudomány szervezéselméleti alapjai.
[Thesis] (Unpublished)

Szolnoky Jenő
Korszerűsítési törekvések az általános iskolai biológia oktatásában.
[Thesis] (Unpublished)

Szőnyi Vivien
"Falusi táncok" - Egy moldvai magyar közösség tánckultúrájának antropológiai vizsgálata.
[Thesis]

Szűcs György
Főiskolai hallgatók szociális kapcsolatteremtő képességének pszichológiai sajátosságai.
[Thesis] (Unpublished)

V

Varczába Anna
Magyarságkép a mai német nyelvű középfokú történelemtanításban (Az NSZK, NDK és Ausztria iskolarendszere és történelemtankönyvei alapján).
[Thesis] (Unpublished)

Varga Márta
Várkonyi Hildebrand Dezső neveléslélektani munkásságának főbb pedagógiai vonatkozásai.
[Thesis] (Unpublished)

Varró Mária
Az Országos Középiskolai Tanáregyesület kolozsvári körének története.
[Thesis] (Unpublished)

Villant Györgyi
A nyolcadik osztályos tanulók hiedelmeinek pedagógiai elemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Végh Gyuláné
A szakszervezeti politikai oktatás története (a SZOT irányító tevékenységének tükrében) (1945-1970).
[Thesis] (Unpublished)

Végh László
A nehezen nevelhető gyermekek személyiségének megismerése és fejlesztése a nevelési tanácsadás gyakorlatában.
[Thesis] (Unpublished)

W

Wiegand Lászlóné
A kombinatív képesség fejlesztésének lehetőségei az általános iskola 5. osztályának nyelvtan tanításában.
[Thesis] (Unpublished)

Wodala Kathleen A.
The development of reading skills in a bilingual child - the initial stages.
[Thesis] (Unpublished)

Z

Zsolnai Anikó
Kötődés és pedagógia.
[Thesis] (Unpublished)

Zsolnai Anikó
Összefüggések a szociális kompetencia egyes komponensei, a tanulási motívumok és az iskolai tudás között.
[Thesis] (Unpublished)

This list was generated on 2022. július 6. 12:36:16 CEST.