Items where Subject is "05.01. Psychology"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Z
Number of items at this level: 64.

A

Aburezeq Khalil Abdullah
Relationship among Social Problem-Solving, Negative Problem Orientation, Major Negative Interpersonal Events, and Psychological Well-Being: A Comparative Study between Hungarian And Palestinian Adolescents.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2023)

Adonyiné Gábori Mária Erzsébet
A 10-14 éves tanulók énképének vizsgálata és fejlesztése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

B

Bencsik Endre
A manipulációs cselekvés és az intellektus fejlődése és fejlesztése óvodás korban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Bodnár Gabriella
Alsótagozatos tanulók iskolai kudarcainak pszichológiai tényezői.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Bokkon László
A szövegtípusok szerepe az olvasási képesség fejlesztésében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

C

Csapó Sándor
Az értékek szerepe a 7. osztályos tanulók pályairányulásában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Csábi Eszter
The effect of Sleep-Disordered Breathing (SDB)on declarative and non-declarative memory processes in children and adults.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2016) (Unpublished)

D

Debrey Attila
Önismeret és pályaválasztás serdülőkorban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1993) (Unpublished)

Deák Sándorné Póhly Enikő
A pszichikus fejlődés szociális tényezői kisgyermekkorban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Dobos Bianka
A perfekcionizmus személyiségjellemzőkkel való összefüggéseinek vizsgálata fiatal felnőttek körében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2022)

E

Erdei Katalin
Serdülőkorú tanulók pályaválasztási döntésének kialakulása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Erdei Ildikó
Többnyelvű környezetben élő gyerekek nyelvi szocializációja.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2011) (Unpublished)

F

Fejér Dénes
Kiscsoportok pszichés atmoszférájának vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Finta Mihályné Kiskovács Melinda
A pszichológiai szaktanácsadás szerepe a pályára való felkészülésben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Fodorné Pogány Judit
A depresszió értelmező stílusának vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1988) (Unpublished)

G

Gergelyné Cseres Judit
Pedagógiai pszichológiai eljárás a tanítás-tanulás hatékonysága fokozására kollektív problémamegoldás útján vita-módszerrel.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Gulácsy Éva
Pestalozzi a modern gyermekvédelem megalapítója.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1972) (Unpublished)

Gyifkó Mária
Igényszint és önismeret a pályaválasztásban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

H

Hegedűs T. András
Adatok a 0-2 éves kori pszichomotoros retardáció biodemográfiai és szociális hátteréhez.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1976) (Unpublished)

Házy Judit
Az orientációs reflex fejlődéslélektani sajátosságai óvodáskorban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

J

Juhász Dóra
A tanulási és emlékezeti folyamatok életkori változásai.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2023)

Jávor Zoltánné Kolozsváry Judit
A "nehezen nevelhető" tanulók személyiségének megismerése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

K

Kanyó Terézia
Az ön- és társértékelés pedagógiai pszichológiai vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Kemecsey Imre
A mozgás-cselekvés tanulásának folyamata /Kajakozó versenyzők pszichológiai vizsgálata alapján/.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Keményné Vincze Márta
Serdülőkorúak tanulási motivációja.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1990) (Unpublished)

Kincses László
A serdülő korú tanulók tantárgyhoz viszonyulásának vizsgálata Magyarországon.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1972) (Unpublished)

Kiss Ferenc
Filozófiai és pszichológiai kérdések Pikler Gyula munkásságában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Kiss Katalin
A serdülőkorú tanulók irodalmi érdeklődésének pedagógiai pszichológiai vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1974) (Unpublished)

Klinovszky Andrea
The role of behavioral characteristics in disease-management of insulin-treated type 2 diabetes mellitus patients.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2022)

Kovács Attila
Kisiskolás korú agresszív gyermekek csoport-pszichoterápiája.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Kovács Lajos
Adatok a serdülő tanulók erkölcsi tudatának pedagógiai pszichológiai vizsgálatához.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

L

Liebhardt László
A kórházban hosszabb ideig ápolt gyermekek és hozzátartozóik pszichológiai gondozása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

M

Majzik Mátyás
A pszichoterápiás nagycsoport fejlesztő hatása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Micheller Magdolna
Kollégista egyetemi hallgatók közösségi kapcsolatai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Málovics Jánosné
Az én-kép és az értékválasztások vizsgálata tanárszakos főiskolai hallgatóknál.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1990) (Unpublished)

N

Németh Kálmán
A tanulói személyiség pszichológiai megismerésének néhány elméleti és gyakorlati kérdése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1965) (Unpublished)

O

Ottlakán Mária
Az óvónők nevelési stílusának pszichológiai jellemzői.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

P

Palkovics Tibor
Értekezés a repülő műszaki főiskolai hallgatók tanulási tevékenysége során fellépő fáradtságának pedagógiai és pszichológiai szempontú vizsgálatáról.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Pigler László
A középiskolai tanulók interperszonális értékeinek pszichológiai vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Populás Antal
Kedvezőtlen szocio-kulturális környezetben nevelkedő 15-18 éves fiúk devianciája.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

R

Riesz Béla
A személyiség problémája a mai szovjet pszichológiában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1966) (Unpublished)

Rozsondai Anikó
Óvónőképzős hallgatók személyiségvizsgálata - különös tekintettel a mondásválasztás módszerére.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

S

Schüttler Tamás
A pályaválasztás indítékainak vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Sebőné Szenes Márta
A baráti kapcsolatok pszichológiai sajátosságai korai ifjúkorban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Szabó Borbála
Adatok a kisiskolás korú tanulók erkölcsi fejlődésének pedagógiai pszichológiai vizsgálatához.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Szabó Katalin
Az étkezési magatartás vizsgálata serdülők körében az étkezési motivációk, a kockázatészlelés és különböző pszichológiai változók tükrében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

Szendi Mária
A nevelőotthonos gyerekek személyiségfejlődésének néhány sajátos vonása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Szentgyörgyi Margit
A gyermekkori szocializáció alapkérdései Henri Wallon fejlődéslélektani rendszerében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1987) (Unpublished)

Szenti Ferencné
A modell - módszeres történelemtanítás - tanulás folyamatának és eredményeinek pedagógiai - pszichológiai elemzése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Szűcs György
Főiskolai hallgatók szociális kapcsolatteremtő képességének pszichológiai sajátosságai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1991) (Unpublished)

Sólya Bálint
Az idegen nyelvtudás és az idegen nyelvű közvetlen emlékezet korrelációja 7-10 éves gyermekeknél.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

T

Takáts Ágoston
A front lélektana.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1946) (Unpublished)

Tiba István
A mezőgazdasági szakmunkástanulók választott pályával való azonosulása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Tóth Imre
Szakmunkástanulók én-képe és pályaképe.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Török István Bonifác
Középiskolás tanulók személyiségfejlődésének vizsgálata az íráselemzés segítségével.
Earlier doctoral dissertations, University of Szeged.
(1945) (Unpublished)

U

Udvarhelyi Gyuláné
Pályakezdő tanítók munkahelyi beilleszkedése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

V

Veczkó József
A környezeti ártalmak és személyiségzavarok néhány pszichológiai problémája.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1965) (Unpublished)

Verók István
Vezetői tulajdonságok pszichológiai vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Vetési Vince
Szemléletes gondolkodás a műszaki tárgyak tanulásában - tanításában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1979) (Unpublished)

Várhelyi Ferenc
A gimnáziumi tanulók érdeklődésének pedagógiai pszichológiai vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Végh László
A nehezen nevelhető gyermekek személyiségének megismerése és fejlesztése a nevelési tanácsadás gyakorlatában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1990) (Unpublished)

W

Wagner Ádám
Időleges személyiségtorzulások és mentális teljesítménycsökkenés, valamint azok gyógyszeres befolyásolásának regisztrálása psychológiai vizsgálatokkal /Lymphogen encephalopathiás betegek esetében/.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

X

Xantus László
Szakmunkástanulók szakmai identifikációja.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1974) (Unpublished)

Z

Zakar András
Adalékok a serdülő tanulók pályaorientációjának pedagógiai-pszichológiai elemzéséhez.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

This list was generated on 2024. április 13. 05:54:29 CEST.