Items where Subject is "05.07. Social and economic geography"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | M | N | P | R | S | T | V
Number of items at this level: 59.

A

Ambrus Pál
Az orosházi üveggyár egyedi nagyberuházás gazdaságföldrajzi jelentősége Békés megye, Orosháza város iparosításában és a magyar üvegipar fejlesztésében.
[Thesis] (Unpublished)

B

Botka János
Egy tiszazugi falu. Csépa története a termelőszövetkezeti községgé alakulásig.
[Thesis] (Unpublished)

Bozó Franciska
Hódmezővásárhely vonzáskörzete.
[Thesis] (Unpublished)

Bácshelyi Kálmán
Kiskunhalas központi funkciói és vonzáskörzete.
[Thesis] (Unpublished)

C

Csapó Tamás
Szolnok és külterületének településmorfológiája.
[Thesis] (Unpublished)

Csatári Bálint
Szeged járás tanyarendszerének népesség- és településföldrajzi vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Cseke Lajos
Adatok a Balaton idegenforgalmához és gyógytényezőihez.
[Thesis] (Unpublished)

Csontos Attiláné
Bács-Kiskun megye téli alma termesztésének természeti és gazdaságföldrajzi alapjai.
[Thesis] (Unpublished)

D

Dobány Zoltán
Néhány taktaközi település mezőgazdasági földhasznosítása fejlődésének vizsgálata (A 18. század második felétől napjainkig).
[Thesis] (Unpublished)

Dénes Béla
Békéscsaba és Gyula vonzásterületének elhatárolása az egészségügyi és oktatási funkciók alapján.
[Thesis] (Unpublished)

Döbrönte Zoltánné Kajdócsy Katalin
Dél-Alföld mikrokörzeteinek ipari fejlettségi szintje.
[Thesis] (Unpublished)

E

Eged Zoltánné Leé Erzsébet
Az infrastruktúrális ellátottság színvonalának vizsgálata Szolnok megye példáján.
[Thesis] (Unpublished)

F

Fodor János
Adatok Szeged népességének történetéhez.
[Thesis] (Unpublished)

G

Gombkötő István
Makó vonzáskörzete.
[Thesis] (Unpublished)

H

Hajnal Lajos
A gazdasági tevékenység hatása a természeti környezetre Békés megyében a felszabadulás után.
[Thesis] (Unpublished)

Harag Ferenc
A Kaposvári-járás mezőgazdaságának néhány kérdése.
[Thesis] (Unpublished)

K

Kecse-Nagy László
Gazdaságföldrajzi és környezetvédelmi értékelés Szentes város általános rendezési terve számára.
[Thesis] (Unpublished)

Kecskeméti Sarolta
A szőlőtermelés és borgazdálkodás földrajzi adottságainak vizsgálata Csongrád megyében.
[Thesis] (Unpublished)

Kincses Boglárka
Szeged közép- és felsőfokú oktatási vonzáskörzetének vizsgálata kiemelt tekintettel a Vajdaság szerepére.
[Thesis]

Kiss Attila
Strukturális változások Dunaújváros iparában.
[Thesis] (Unpublished)

Koczor Lajos
Szentes és Csongrád vonzáskörzete.
[Thesis] (Unpublished)

Koltay Péter
A Balatonnagybereki Állami Gazdaság gazdasági földrajza.
[Thesis] (Unpublished)

Kovalcsik Tamás
A választói magatartás és a városi társadalom földrajzi összefüggései Budapest példáján.
[Thesis]

Kovács Béla
Endrőd gazdasági és társadalmi viszonyai újjátelepülésétől 1848-ig.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Pál
A szántóföldi növénytermesztés helyzete a kiskunhalasi járásban.
[Thesis] (Unpublished)

Kriska Olivér
A határérzet tényezői a szerb-magyar államhatár mentén.
[Thesis]

Kuknyó János
Az almatermelés gazdaságföldrajzi kérdései Szabolcs-Szatmár megyében.
[Thesis] (Unpublished)

Kóródi Klára
A vaskohászat környezetvédelmi kérdései.
[Thesis] (Unpublished)

L

Lendvai Anna
Zalai mezővárosok XVII-XIX. századi kézműiparának összehasonlító vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

M

Major Imre
A szőlőtermelés néhány gazdasági és társadalmi kérdése Bács-Kiskun megyében.
[Thesis] (Unpublished)

Martyin-Csamangó Zita
A turizmus hatására bekövetkező változások a hazai fürdővárosokban.
[Thesis]

N

Nagy István
Az öntözéses mezőgazdaság természeti és gazdasági földrajzi adottságai és fejlesztési lehetőségei a Bácskai löszös hátságon.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy László
A francia kommunisták harca Algéria függetlenségéért.
[Thesis] (Unpublished)

Nguyen Tran Tuan
The impacts of land acquisition on household's livelihood in Vietnamese metropolitan regions.
[Thesis]

Násztor Sándor
Orosháza ipara.
[Thesis] (Unpublished)

Németh Béla
Csongrád megye szarvasmarhatenyésztése.
[Thesis] (Unpublished)

Németh Ferenc
Vonzásvizsgálatok a kiskunhalasi mikrokörzetben.
[Thesis] (Unpublished)

P

Papp Lajos
A csányi dinnyetermesztés és dinnyések természeti és gazdasági földrajzi alapjai.
[Thesis] (Unpublished)

Pataj Pál
Békéscsaba szabadpiacának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Pál Ágnes
Szolnok nehézipara.
[Thesis] (Unpublished)

Pánya István
A hódoltsági területek középkori és kora újkori településtopográfiájának kutatási módszertana Bács, Bodrog és Solt vármegyék példáján.
[Thesis]

Pázmány Zsuzsa
Adatok a magyarországi ipari műemlékek földrajzához.
[Thesis] (Unpublished)

R

Rudl József
A csongrád megyei falvak tanyavilágának népesség- és településföldrajzi vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Rudl Józsefné Bank Klára
A lakónépesség területi átrendeződésének és koncentrálódásának néhány fő jellegzetessége hazánkban 1949 és 1975 között.
[Thesis] (Unpublished)

S

Sikó Ágnes
Baranya zöldségtermelése.
[Thesis] (Unpublished)

Simon Imre
A gazdasági fejlettség területi differenciáinak vizsgálata Békés megye példáján.
[Thesis] (Unpublished)

Simon István
Kazincbarcika településföldrajza.
[Thesis] (Unpublished)

Somorjai Ferenc
Magyarország idegenforgalmi földrajzi természeti potenciáljainak összehasonlító értékelése.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Sándor
Az urbanizációs folyamat alakulása, sajátosságai Sarkadon 1978-ig.
[Thesis] (Unpublished)

Szónoky Miklósné Ancsin Gabriella
Magyarország és Békés megye ipari fejlődésének modellje.
[Thesis] (Unpublished)

T

Tasnády Sz. Mária
Marosszög.
[Thesis] (Unpublished)

Timár Judit
Vonzáskörzet-vizsgálatok Szarvas és Gyoma térségében.
[Thesis] (Unpublished)

Tráser Ferenc
Az érdekeltségi és ösztönzési rendszer egyes kérdései.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Balázs Károly
A virtuális tér és a közösségi média hatása a társadalmitér-termelés folyamatára három város példáján.
[Thesis]

Tóth János
A lakosság részére végzett ipari javító szolgáltatás fejlesztését befolyásoló tényezők, a lakossági szolgáltatás helyzete Békés megyében.
[Thesis] (Unpublished)

V

Varga Árpád
Laborvegyszerek külkereskedelmi forgalma.
[Thesis] (Unpublished)

Veresegyházi Béla
Szolnok megye településszerkezetének változása az ember megtelepedésétől 1876-ig.
[Thesis] (Unpublished)

Vida György
A magyar országgyűlési választási rendszer földrajzi torzulásainak vizsgálata.
[Thesis]

Várnagy Ferenc
A tanyasi településrendszer átalakulásának néhány jellegzetessége a szentesi járásban.
[Thesis] (Unpublished)

This list was generated on 2023. október 3. 13:30:33 CEST.