Items where Subject is "05.07. Social and economic geography"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: C | D | E | K | L | M | N | P | R | S | T | V
Number of items at this level: 22.

C

Csapó Tamás
Szolnok és külterületének településmorfológiája.
[Thesis] (Unpublished)

D

Dobány Zoltán
Néhány taktaközi település mezőgazdasági földhasznosítása fejlődésének vizsgálata (A 18. század második felétől napjainkig).
[Thesis] (Unpublished)

E

Eged Zoltánné Leé Erzsébet
Az infrastruktúrális ellátottság színvonalának vizsgálata Szolnok megye példáján.
[Thesis] (Unpublished)

K

Kincses Boglárka
Szeged közép- és felsőfokú oktatási vonzáskörzetének vizsgálata kiemelt tekintettel a Vajdaság szerepére.
[Thesis]

Kovalcsik Tamás
A választói magatartás és a városi társadalom földrajzi összefüggései Budapest példáján.
[Thesis]

Kovács Béla
Endrőd gazdasági és társadalmi viszonyai újjátelepülésétől 1848-ig.
[Thesis] (Unpublished)

Kóródi Klára
A vaskohászat környezetvédelmi kérdései.
[Thesis] (Unpublished)

L

Lendvai Anna
Zalai mezővárosok XVII-XIX. századi kézműiparának összehasonlító vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

M

Martyin-Csamangó Zita
A turizmus hatására bekövetkező változások a hazai fürdővárosokban.
[Thesis]

N

Nguyen Tran Tuan
The impacts of land acquisition on household's livelihood in Vietnamese metropolitan regions.
[Thesis]

Németh Béla
Csongrád megye szarvasmarhatenyésztése.
[Thesis] (Unpublished)

P

Pánya István
A hódoltsági területek középkori és kora újkori településtopográfiájának kutatási módszertana Bács, Bodrog és Solt vármegyék példáján.
[Thesis]

Pázmány Zsuzsa
Adatok a magyarországi ipari műemlékek földrajzához.
[Thesis] (Unpublished)

R

Rudl József
A csongrád megyei falvak tanyavilágának népesség- és településföldrajzi vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Rudl Józsefné Bank Klára
A lakónépesség területi átrendeződésének és koncentrálódásának néhány fő jellegzetessége hazánkban 1949 és 1975 között.
[Thesis] (Unpublished)

S

Somorjai Ferenc
Magyarország idegenforgalmi földrajzi természeti potenciáljainak összehasonlító értékelése.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Sándor
Az urbanizációs folyamat alakulása, sajátosságai Sarkadon 1978-ig.
[Thesis] (Unpublished)

T

Timár Judit
Vonzáskörzet-vizsgálatok Szarvas és Gyoma térségében.
[Thesis] (Unpublished)

Tráser Ferenc
Az érdekeltségi és ösztönzési rendszer egyes kérdései.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Balázs Károly
A virtuális tér és a közösségi média hatása a társadalmitér-termelés folyamatára három város példáján.
[Thesis]

Tóth János
A lakosság részére végzett ipari javító szolgáltatás fejlesztését befolyásoló tényezők, a lakossági szolgáltatás helyzete Békés megyében.
[Thesis] (Unpublished)

V

Vida György
A magyar országgyűlési választási rendszer földrajzi torzulásainak vizsgálata.
[Thesis]

This list was generated on 2022. szeptember 28. 19:03:43 CEST.