Items where Subject is "05.06. Political science"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: B | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W
Number of items at this level: 29.

B

Benkő Zsuzsanna
Az SPD Latin-Amerika politikája (1969-1980).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Békés Csaba
A magyar kormány békepropaganda tevékenysége 1945-46-ban : Kísérletek a külföld felvilágosítására a párizsi béketárgyalások előtt.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1988) (Unpublished)

G

Gulya Károly
Adatok az erdélyi nemzetiségi kérdés történetéhez 1918-1923. (Gyulafehérvár-Csucsa).
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1960) (Unpublished)

Gulyásné Soós Katalin
Adalékok Magyarország és az Osztrák Köztársaság kapcsolatainak történetéhez (A nyugat-magyarországi kérdés. 1918. nov.-1919. aug.).
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1959) (Unpublished)

Görög József
A mezőgazdasági munkások helyzete és mozgalmai Csanád megyében a XX. század elején (1900-1907).
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1961) (Unpublished)

H

Horváth Csaba
A Bolotnyikov-féle parasztháború ábrázolása az orosz történettudományban (XIII. század - XIX. század - XX. század tízes évei).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Héder Józsefné
Az állam elhalásának néhány problémája.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1963) (Unpublished)

J

Joanelli Béda
Az abszolutizmus érvényesülése Győregyházmegye életében a XIX. század elején (Vilt József győri püspök).
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1948) (Unpublished)

Juhász Krisztina
Az Európai Unió biztonság- és védelempolitikája, az EU válságkezelési tevékenysége.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

K

Koch József
A Pángermán szövetség (Alldeutscher verband) ideológiája 1890-1914 (Pángermánizmus).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Komár Pál
A társadalmi-gazdasági fejlődés és a közművelődés viszonyának néhány kérdése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Kormányos András
Az MDP iparpolitikája Csongrád megyében 1948 és 1953 között.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

Kovács Ferenc
Az agrárszocializmus és a földbirtokreform.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1949) (Unpublished)

L

Lengyel Pál
Az angol-búr háború a magyar sajtó tükrében.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1949) (Unpublished)

Lovász Matild
A szocialista társadalom politikai intézményrendszere - a demokratikus centralizmus.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

M

Merkovity Norbert
A politikai tartalmú közlésfolyamat új kora. Politikai kommunikáció a hagyományos és az új kommunikációs technológiák korában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2011) (Unpublished)

N

Nagy Sándorné Neuhauser Krisztina
Thomas Jefferson és Alekszandr Nyikolajevics Ragyiscsev forradalmi nézeteinek párhuzama a felvilágosodás eszmerendszerében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Norambuena Carlos Cádiz
La lucha ideológica y los medios de comunicación de masas. El nuevo orden mundial de la comunicación e información y América latina.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

P

Pustina Lorik
Europeanization of the Rule of Law in Western Balkans - the peculiar case of the EU’s transformative power failure in Kosovo.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

R

Réti László
A müncheni egyezmény (Csehszlovák Köztársaság válsága).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1966) (Unpublished)

S

Sebőkné Gombos Zsuzsanna
Az állam- és nemzetfejlődés kapcsolatának néhány kérdése Guinea politikai rendszerének tükrében 1958 és 1984 között.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1987) (Unpublished)

Soós Edit
Gyarmatosítás és antimilitarista harc Marokkóban (1900-1926).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1989) (Unpublished)

Szabó István
A párt irányító tevékenysége a szegedi iparban 1949-1962 között.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1963) (Unpublished)

Sándor József
A szocializmus ideológiájának fejlődéséről.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1950) (Unpublished)

T

Tihanyi Zoltán
A népfelségelmélet és a népképviselet kialakulása és fejlődése hazánkban Zsigmond király uralkodásáig.
Earlier doctoral dissertations, University of Szeged.
(1949) (Unpublished)

Tóth János
Politikai konfliktusok rendszerszemléletű elemzése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

V

Várkonyi Gültekin Gizem
Application of the General Data Protection Regulation on Household Social Robots.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2020)

Végh Gyuláné
A szakszervezeti politikai oktatás története (a SZOT irányító tevékenységének tükrében) (1945-1970).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

W

Winis Nándor
Gentz Frigyes szerepe a Metternich-érában különös tekintettel levélváltásaikra.
Earlier doctoral dissertations, Ferencz József Tudományegyetem (1919–1940).
(1923) (Unpublished)

This list was generated on 2024. június 14. 14:56:46 CEST.