Items where Subject is "05.06. Political science"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: B | H | J | K | L | M | N | P | S | T | V | W
Number of items at this level: 19.

B

Benkő Zsuzsanna
Az SPD Latin-Amerika politikája (1969-1980).
[Thesis] (Unpublished)

Békés Csaba
A magyar kormány békepropaganda tevékenysége 1945-46-ban : Kísérletek a külföld felvilágosítására a párizsi béketárgyalások előtt.
[Thesis] (Unpublished)

H

Horváth Csaba
A Bolotnyikov-féle parasztháború ábrázolása az orosz történettudományban (XIII. század - XIX. század - XX. század tízes évei).
[Thesis] (Unpublished)

J

Juhász Krisztina
Az Európai Unió biztonság- és védelempolitikája, az EU válságkezelési tevékenysége.
[Thesis] (Unpublished)

K

Koch József
A Pángermán szövetség (Alldeutscher verband) ideológiája 1890-1914 (Pángermánizmus).
[Thesis] (Unpublished)

Komár Pál
A társadalmi-gazdasági fejlődés és a közművelődés viszonyának néhány kérdése.
[Thesis] (Unpublished)

Kormányos András
Az MDP iparpolitikája Csongrád megyében 1948 és 1953 között.
[Thesis] (Unpublished)

L

Lovász Matild
A szocialista társadalom politikai intézményrendszere - a demokratikus centralizmus.
[Thesis] (Unpublished)

M

Merkovity Norbert
A politikai tartalmú közlésfolyamat új kora. Politikai kommunikáció a hagyományos és az új kommunikációs technológiák korában.
[Thesis] (Unpublished)

N

Nagy Sándorné Neuhauser Krisztina
Thomas Jefferson és Alekszandr Nyikolajevics Ragyiscsev forradalmi nézeteinek párhuzama a felvilágosodás eszmerendszerében.
[Thesis] (Unpublished)

Norambuena Carlos Cádiz
La lucha ideológica y los medios de comunicación de masas. El nuevo orden mundial de la comunicación e información y América latina.
[Thesis] (Unpublished)

P

Pustina Lorik
Europeanization of the Rule of Law in Western Balkans - the peculiar case of the EU’s transformative power failure in Kosovo.
[Thesis]

S

Sebőkné Gombos Zsuzsanna
Az állam- és nemzetfejlődés kapcsolatának néhány kérdése Guinea politikai rendszerének tükrében 1958 és 1984 között.
[Thesis] (Unpublished)

Soós Edit
Gyarmatosítás és antimilitarista harc Marokkóban (1900-1926).
[Thesis] (Unpublished)

T

Tihanyi Zoltán
A népfelségelmélet és a népképviselet kialakulása és fejlődése hazánkban Zsigmond király uralkodásáig.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth János
Politikai konfliktusok rendszerszemléletű elemzése.
[Thesis] (Unpublished)

V

Várkonyi Gültekin Gizem
Application of the General Data Protection Regulation on Household Social Robots.
[Thesis]

Végh Gyuláné
A szakszervezeti politikai oktatás története (a SZOT irányító tevékenységének tükrében) (1945-1970).
[Thesis] (Unpublished)

W

Winis Nándor
Gentz Frigyes szerepe a Metternich-érában különös tekintettel levélváltásaikra.
[Thesis] (Unpublished)

This list was generated on 2023. november 29. 20:01:59 CET.