Items where Subject is "05.05. Law"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | Ö
Number of items at this level: 153.

A

Alrawashdedh Waddah
Dispute Resolution Mechanisms and Trademark Cybersquatting. In ccTLD, Old Style gTLD and New Style gTLD Systems. Comparative analysis of the US, EU and international approaches.
[Thesis] (Unpublished)

Ambrus István
A bűncselekményi egység a magyar büntetőjogban.
[Thesis] (Unpublished)

Amouri Baya
The Interaction between the Asylum Policies of the Visegrád Group and International and EU Obligations.
[Thesis]

Antal Tamás
Ítélőtáblák, bírói jogviszony, esküdtszék - Törvénykezési reformok Magyarországon (1890-1900).
[Thesis] (Unpublished)

Arató Balázs
A közbeszerzési jog jogorvoslati rendszere; speciális közbeszerzési jogviszonyok.
[Thesis] (Unpublished)

Auer Ádám
A felelős társaságirányítás megjelenése a magánjogban (viszonyítási pontok és dogmatikai következtetések).
[Thesis] (Unpublished)

B

Badó Attila
A társadalom lelkiismerete vagy a lelkiismeretlenek társasága? Kritikai tanulmány az angolszász típusú esküdtszékről.
[Thesis] (Unpublished)

Bakos Eszter
A kiskorúak védelme a médiában megjelenő káros tartalmakkal szemben az Európai Unió és hazánk szabályozása tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Bakos Kitti
Átalakulás és hitelezővédelem az uniós normák és a közép- és kelet-európai tagállamok jogának keresztmetszetében.
[Thesis] (Unpublished)

Bató Szilvia
A "büntetési rendszer" átalakításának megjelenése Kossuth Lajos Pesti Hírlapjában (1841-1844).
[Thesis] (Unpublished)

Bencze Mátyás
Vizsgálódások a jogérvényesség jogelméleti problémáinak köréből.
[Thesis] (Unpublished)

Berki Gabriella
Cross-border patient mobility: The legal framework of obtaining healthcare abroad within the European Union – a patient's perspective.
[Thesis] (Unpublished)

Bezdán Anikó Judit
A vadászati jog, annak gyakorlása és a vadásztársaságok.
[Thesis] (Unpublished)

Bodor Péter
Gyámról, Gondnokról és ezek vagyonkezeléséről.
[Thesis] (Unpublished)

Bodzási Balázs
A zálogjog és a biztosított követelés közötti viszony, különös tekintettel a zálogjog nem-járulékos formáira.
[Thesis] (Unpublished)

Budai Lajos
Az adásvétel általános szabályai és különös nemei.
[Thesis] (Unpublished)

Bóka János
Tradíció és modernitás a kínai jogrendszerben - különös tekintettel a szerződési jogra.
[Thesis] (Unpublished)

C

Cheesman Samantha Joy
A Comparative Analysis of Plea Bargaining and the Subsequent Tensions with an Effective and Fair Legal Defence.
[Thesis] (Unpublished)

Csatlós Erzsébet
Az Arktisz nemzetközi jogi helyzete.
[Thesis] (Unpublished)

Cservák Csaba
Kormányzati és választási rendszer (avagy demokratikus hatalomgyakorlás komplex rendszere nemzetközi kitekintésben).
[Thesis] (Unpublished)

Császár Mátyás
Az Európai Unió intézményi jogi aktusai.
[Thesis] (Unpublished)

Csúri András
A fiatal felnőttkor, mint büntetőjogilag releváns életszakasz.
[Thesis] (Unpublished)

D

Da Lu
Development of the Constitution Between China and the Visegrad States During the Communist Period: A Comparative Perspective.
[Thesis] (Unpublished)

Deffner Karl
Die Arbeit der Treuhandanstalt in Deutschland : Der rechtliche Rahmen der Privatisierung, Reprivatisierung, Sanierung und Liquidation ehemals sozialistischen Volkseigentums in den neuen Bundesländern und deren Auswirkungen auf Industrie-, Gewerbe- und Eigentümerstrukturen.
[Thesis] (Unpublished)

Deli Petra Eszter
A munkavállaló általános felelőssége a német és az osztrák modellek jog-összehasonlító keresztmetszetében.
[Thesis] (Unpublished)

Deák Zoltán
A kényszer, az erőszak és a fenyegetés fogalma és jelentősége a magyar büntetőjogban.
[Thesis] (Unpublished)

Dinók Henriett Éva
A gyűlölet-bűncselekményekkel szembeni fellépés jelentősége és lehetőségei. Nemzetközi és hazai jogalkotási, jogalkalmazási és adatgyűjtési kérdések.
[Thesis] (Unpublished)

Dudás Gábor János
A közbeszerzések nyilvánossága.
[Thesis] (Unpublished)

Dux László
A migráns munkavállalók jogvédelmének multilaterális eszközei.
[Thesis] (Unpublished)

Dúl János
A társasági jog és az öröklési jog kapcsolódási pontjai osztrák jogi fragmentumokkal.
[Thesis] (Unpublished)

E

Ember Alex
Az üzemi baleset hazai jogi szabályozása és átalakításának szükségessége.
[Thesis] (Unpublished)

F

Fantoly Zsanett
A jogi személyek büntetőjogi felelőssége európai kitekintéssel.
[Thesis] (Unpublished)

Farkas Csaba
Ajánlattétel, ajánlatok értékelése a nyílt közbeszerzési eljárásban.
[Thesis] (Unpublished)

Farkas Zsuzsanna
Magánnyugdíj intézményének vizsgálata a közép-kelet európai országok tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Farkas Csamangó Erika
A kölcsönös megfeleltetés környezetjogi aspektusai.
[Thesis] (Unpublished)

Fejes Zsuzsanna
A határon átnyúló együttműködések jogi és közigazgatási feltételei. Különös tekintettel a magyar határrégiókra.
[Thesis] (Unpublished)

Fejős Andrea
European, Hungarian and Serbian models of fairness in consumer contracts and their application to consumer credit.
[Thesis] (Unpublished)

Fekete Orsolya
A felügyeleti szervek tevékenysége Magyarországon a fogyasztóvédelem egyes területein - kitekintéssel a rendszerszintű problémák megoldási lehetőségeire.
[Thesis] (Unpublished)

Fábián Ferenc
Alkotmány és gazdaság. A magyar Alkotmánybíróság gyakorlata.
[Thesis] (Unpublished)

Fürjes Annamária
Szociális biztonsági koordináció az Unióban - különös tekintettel a nyugdíjakra.
[Thesis] (Unpublished)

G

Gellén Klára
A színlelés jogi természete, különösen a szerződések körében.
[Thesis] (Unpublished)

Gyengéné Nagy Márta
A mediáció az igazságszolgáltatásban. Családjogi specialitások.
[Thesis] (Unpublished)

Gyémánt Richárd
A határon túli magyarság demográfiai és társadalomstatisztikai sajátosságai.
[Thesis] (Unpublished)

Gácsi Anett Erzsébet
A jogellenesen megszerzett bizonyítékok értékelése a büntetőeljárásban.
[Thesis] (Unpublished)

Gál Andor
A jogos védelem teleologikus megközelítésben.
[Thesis] (Unpublished)

Görög Márta
A személyiségi értékek posthumus védelme - Gondolatok a nem vagyoni kártérítés iránti igény jogutódlása körében.
[Thesis] (Unpublished)

Günther Hans-Georg
Die Mitwirkung im Versicherungsrecht. Autoreferat.
[Thesis] (Unpublished)

Günther Mihály
Az ipari és gyári alkalmazottak betegség esetén való segélyezése a magyar korona országaiban.
[Thesis] (Unpublished)

H

Hajdu Gábor
A beruházó és az állam közötti vitarendezési (ISDS) eljárás és annak aktuális kritikái.
[Thesis]

Hajdú Dóra
A törvény által előírt közös jogkezelés a magyar és francia szerzői jogban.
[Thesis] (Unpublished)

Havas Béla
A munkáskérdésről s különösen a magyar szocializmusról.
[Thesis] (Unpublished)

Hegedűs Andrea
Az élettársi kapcsolat szabályozásának áttekintése, különös tekintettel a polgári jogi kodifikációs folyamatra.
[Thesis] (Unpublished)

Hegyes Péter István
A vadászatra jogosult felelőssége a vadászható vad károkozásáért, különös tekintettel a vadkárért való felelősségre.
[Thesis] (Unpublished)

Heka László
A horvát-magyar közjogi viszony, különös tekintettel a horvátországi 1868:I. törvénycikkre és a magyarországi 1868:XXX. törvénycikkre.
[Thesis] (Unpublished)

Hollán Miklós
A büntetőjog-ellenes cselekményből eredő vagyon elkobzása - Szankció a büntetőjog és a jogállamiság határán.
[Thesis] (Unpublished)

Homicskó Árpád
A magyar egészségügyi szolgáltatások nyújtásának jogi szabályozásai.
[Thesis] (Unpublished)

Horesnyi Julianna
Bérgarancia. A magyar szabályozás és annak gyakorlata.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Szilvia
A kibocsátási jogok kereskedelmének nemzetközi háttere, közösségi szabályozásának kialakulása.
[Thesis] (Unpublished)

Hárs András
Sexual Exploitation and Abuse in United Nations Peace Operations - With Special Regard to Implications of Responsibility in International Law.
[Thesis]

J

Juhász Andrea Erika
A kínzás, az embertelen, a megalázó bánásmód tilalma a fogvatartottakkal szemben.
[Thesis] (Unpublished)

Juhász Zsuzsanna
A börtön-egészségügy "gócpontjai" és ártalomcsökkentő kezdeményezések külföldön.
[Thesis] (Unpublished)

Jánosi Mónika
A Corpus Juris első törvényeinek kézirati hagyományához.
[Thesis] (Unpublished)

K

Kampler Béla
Az önkormányzati adóztatás elméleti és gyakorlati kérdései.
[Thesis] (Unpublished)

Kaprinay Gizella Zsófia
Az ezerarcú egyesület - Az egyesület hazai szabályozása, annak dilemmái.
[Thesis] (Unpublished)

Karsai Krisztina
Az európai büntetőjogi integráció alapkérdései.
[Thesis] (Unpublished)

Király Andrea
A parlament és a kormány együttműködése európai uniós ügyekben: a scrutiny megvalósulása a 2004-ben csatlakozott államokban.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss Barnabás
A jog egyenlősége - az egyenlőség joga. Az egyenjogúság problémája a magyar közjog fejlődésében.
[Thesis] (Unpublished)

Kiszely Katalin
A társasági jogi közösségi jogalkotás útja, a szupranacionális társasági modellek megjelenése a közösségi jogalkotásban.
[Thesis] (Unpublished)

Kruzslicz Péter Pál
A nemzeti alkotmányosság tagállami alapjai: a nemzeti szuverenitás és a nemzeti alkotmányos önazonosság, különös tekintettel a francia jogelméletre és a magyar joggyakorlatra.
[Thesis] (Unpublished)

Kupecki Nóra
A személyi szabadság elvonásának büntetőeljárásjogi aspektusai alapjogi megközelítésben.
[Thesis] (Unpublished)

Kálmán Renáta
A jogklinikai módszertan, különös tekintettel az Amerikai Egyesült Államok és Magyarország jogászképzésében betöltött szerepére.
[Thesis]

Köblös Adél
A joghatósági megállapodás.
[Thesis] (Unpublished)

L

Legeza Dénes István
„Egyszer mindenkorra és örökáron” A szerzői jog és forgalomképessége Magyarországon a reformkortól 1952-ig.
[Thesis] (Unpublished)

Leidl Emil
Ricardo Dávid élete és művei.
[Thesis] (Unpublished)

Lorbach Christian
Die tatsächliche Verständigung im Besteuerungsverfahren und ihre Auswirkungen auf das Steuerstrafverfahren.
[Thesis] (Unpublished)

Lovászy László Gábor
"Semmit rólunk, nélkülünk!" - A fogyatékos emberek jogi helyzete Európában, különös tekintettel a fogyatékos emberekre vonatkozó nemzetközi, amerikai egyesült államokbeli és Európai Uniós jog fejlődésére.
[Thesis] (Unpublished)

Lukács Adrienn
Protection of Employees’ Right to Privacy and Right to Data Protection on Social Network Sites – with Special Regard to France and Hungary.
[Thesis]

Lázár Nóra Kata
A nukleáris fegyvermentes övezetek a nemzetközi jogban.
[Thesis] (Unpublished)

Lőrincsikné Lajkó Dóra
Az idősgondozás multidiszciplináris összefüggései - különös tekintettel a magyar szociális jogi kérdésekre.
[Thesis] (Unpublished)

M

Marencsák Zsolt
A kis- és középvállalkozások munkajogi szabályozásának kérdései, különös tekintettel a differenciált szabályozásra.
[Thesis] (Unpublished)

Marsovszki Ádám
Szolgáltató közigazgatás: tájékoztatáshoz való jog a magyar szociális ellátórendszerben.
[Thesis]

Matúz György
A telekkönyv intézménye Magyarországon 1855-1960.
[Thesis] (Unpublished)

Mezei Péter
A digitális sampling és a fájlcserélés kihívásai a szerzői művek szabad felhasználására.
[Thesis] (Unpublished)

Mogilka Raphaela
Verhinderung und Sanktionierung der Geldwäsche - Möglichkeiten und Grenzen -.
[Thesis] (Unpublished)

Mohi Csaba
A nemzetállami jogrendszerek és a nemzetállami érdekérvényesítés átalakulása az európai integrációs folyamatban.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár András
Alapjogi aktivizmus a Supreme Court gazdaságszabályozási tárgyú ügyeiben (1890-1937).
[Thesis] (Unpublished)

Molnár Erzsébet
A gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőjének speciális büntetőjogi felelőssége.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár István
Szabadalmi anyagi jogi problémák és megoldási elképzelések közfinanszírozású kutatóhelyeken.
[Thesis] (Unpublished)

Márki Dávid
Az igazságszolgáltatás nyilvánosságának alkotmányjogi vizsgálata, különös tekintettel a büntetőeljárás nyilvánossága és a sajtó kapcsolatából adódó alapjogi kollíziókra.
[Thesis]

Máté Györgyi
Irányzatok a 16. századi francia államelméletben.
[Thesis] (Unpublished)

Méhes Tamás
Monista és dualista felfogás a magánjogban, gazdasági társaságok a Ptk-ban.
[Thesis] (Unpublished)

Mészáros János
Adatvédelem a XXI. században és az internet világában.
[Thesis] (Unpublished)

N

Nagy Tamás
Jog és irodalom - valami jog van ami irodalom -.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Zsolt
A jogi oktatás fejlődése és aktuális kérdései.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Éva
A vevő-fogyasztó tradicionális jogai ingó adásvétel hibás teljesítése esetén.
[Thesis] (Unpublished)

Nánási László
A magyar királyi ügyészség története 1871-1945.
[Thesis] (Unpublished)

P

P. Kovács Ilona
Magyarország nemzetközi egyezményei a XX. században. Alkotmányjogi szemináriumi előadása alapján.
[Thesis] (Unpublished)

Pallós Nikoletta
A kisértékű per szabályainak perrendi kompatibilitása - Dogmatikai elemzés jogtörténeti és európai kitekintéssel.
[Thesis] (Unpublished)

Papp Tekla
A koncesszió.
[Thesis] (Unpublished)

Pongó Tamás
A cyber-megfélemlítés és a diákok véleménynyilvánítási szabadsága, különös tekintettel az USA jogrendszerére.
[Thesis] (Unpublished)

Pozsonyi Norbert
Zálogjog a szerződési okiratok tükrében (Kauteláris praxis a preklasszikus és a klasszikus korszakban.
[Thesis] (Unpublished)

Preis Albert
Erfolgsfaktoren für Unternehmen des Mittelstands (Entwicklung, Darstellung und Diskussion eines Mittelstands - Erfolgsfaktoren - Systems).
[Thesis] (Unpublished)

Pustina Lorik
Europeanization of the Rule of Law in Western Balkans - the peculiar case of the EU’s transformative power failure in Kosovo.
[Thesis]

Pákozdi Zita
A jogerő tárgyi terjedelme a polgári perben.
[Thesis] (Unpublished)

Pászka Imre Ágoston
A modernkori tengeri kalózkodás jelensége és az ellene való fellépés módozatai.
[Thesis]

Pétervári Máté
A járások kialakítása Magyarországon az 1870: XLII. tc. alapján.
[Thesis] (Unpublished)

R

Ruzsicska Yvette
Gyermekvállalási szokások újabb kori változásának hatásai Magyarországon, különös tekintettel a női reproduktív életszakasz extrém végpontjaira.
[Thesis] (Unpublished)

Révész Béla
A titok mint politika. A titkosszolgálatok politológiai kutatásának lehetőségei.
[Thesis] (Unpublished)

Rónay Zoltán
Egyéni és testületi felelősség a felsőoktatási intézmények vezetésében.
[Thesis] (Unpublished)

Rúzs Molnár Krisztina
A mediáció az alternatív vitamegoldás rendszerében, különös tekintettel munkajogi szerepére.
[Thesis] (Unpublished)

S

Sarkady Ildikó
Stratégiák és jogalkotás. A hazai média- és a kapcsolódó szerzői jogi szabályozás elmúlt tíz éve.
[Thesis] (Unpublished)

Schadl György
A társaságok és a társasági jog fontosabb dogmatikai kérdéseinek elemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Schiffner Imola
A diplomáciai védelem a nemzetközi jogban.
[Thesis] (Unpublished)

Schnieders Kai-Bjorn
Die Rolle von Waehrungsfond und Weltbank in Ungarn.
[Thesis] (Unpublished)

Schulte Westenberg Michael
Aufgaben und Funktionen der (Zahn-)Ärztekammern in Deutschland und Ungarn – Rechtsvergleich im Spiegel der europarechtlichen Vorgaben.
[Thesis] (Unpublished)

Schultz Márton
A személyiségi jog vagyoni értékminőségének elvi és dogmatikai alapjai, különös tekintettel a névjogra.
[Thesis] (Unpublished)

Siket Judit
A helyi, területi önkormányzatok közigazgatási autonómiája Magyarországon. Történeti és nemzetközi kitekintéssel, figyelemmel a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájára.
[Thesis] (Unpublished)

Simonné Gombos Katalin
Bírói jogvédelem az Európai Unióban.
[Thesis] (Unpublished)

Strihó Krisztina
A merchandising szerződés.
[Thesis] (Unpublished)

Sulyok Márton
Magánszféravédelem a tisztességes eljárásban – Az alapjogsértő bizonyítás összehasonlító alkotmányjogi vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Sulyok Tamás
Az ügyvédi hivatás alkotmányjogi helyzete.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Imre
A vitás apaság bírósági úton történő rendezése.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Oreszt
A pénz és pénzhelyettesítőkről.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Zsolt
A parlamenti vizsgálóbizottságok tevékenysége és szabályozása Magyarországon és külföldön.
[Thesis] (Unpublished)

Szakály Zsuzsa
Az alkotmány stabilitását védő garanciák.
[Thesis] (Unpublished)

Szalai Anikó
A fegyveres összeütközések hatása a nemzetközi szerződésekre.
[Thesis] (Unpublished)

Szalai András
A parlamentáris kormányzat alkotmányos korlátai.
[Thesis] (Unpublished)

Szentkirályi Gyula
A "Diploma Leopoldinum" mint Erdély egyik legfontosabb közjogi forrásának létrejöttét feltüntető doplomatiai alkudozások bírálatos ismertetése.
[Thesis] (Unpublished)

Sziebig Orsolya Johanna
A vadvilággal kapcsolatos büntetendő cselekmények nemzetközi jogi keretei.
[Thesis] (Unpublished)

Szivós Kristóf
Az eventualitás fejlődéstörténete és hatása az írásbeli perfelvételre.
[Thesis]

Szomora Zsolt
A nemi bűncselekmények egyes dogmatikai alapkérdéseiről.
[Thesis] (Unpublished)

Szondi Ildikó
Nemzetiségi demográfiai viszonyok a déli szláv országokban, különös tekintettel a magyarság adataira.
[Thesis] (Unpublished)

Sárközy Pál
Néhány szó az őstermelésről s a műiparról sok tekintetben Magyarország és Ausztria közötti különbségekről s azok okairól.
[Thesis] (Unpublished)

Sárközy Szabolcs
A kft. intézménye a társasági formák versenyében, különös tekintettel a volt szocialista országokra.
[Thesis] (Unpublished)

T

Tamási Anna Éva
A veszprémi és a székesfehérvári szentszékek törvénykezési gyakorlata házassági perekben 1850-1920 - A kánoni házasságjog eljárási intézményeinek fejlődése, figyelemmel a szekularizált állami házassági jog rendelkezéseire.
[Thesis] (Unpublished)

Tribl Norbert
Az alkotmányos identitás funkciója és alkalmazhatósága a szupranacionális térben.
[Thesis]

Téglási András
A tulajdonhoz való jog alkotmányos védelme.
[Thesis] (Unpublished)

Török Bernát
A szólásszabadság magyar doktrínája az amerikai jogirodalom tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Török Tamás Pál
A magyar és francia közpénzügyi szabályozás összevetése.
[Thesis] (Unpublished)

Törő Andrea
Bizonyíték-transzfer az európai bűnügyi együttműködésben - különös tekintettel az európai nyomozási határozatra.
[Thesis] (Unpublished)

U

Ujhelyi Sándor
A magyarországi görög szertartású katholikusok nyelvi statisztikája és a magyar liturgikus kérdés.
[Thesis] (Unpublished)

Ujlaki Tamás
A tulajdon korlátozása elméleti, történeti, jogösszehasonlító, kodifikációs és alkotmányos nézőpontból.
[Thesis] (Unpublished)

V

Világhy Miklós
Gazdaságpolitika és polgári jog.
[Thesis] (Unpublished)

Visontai-Szabó Katalin
A szülői felügyeleti jogok gyakorlása rendezésének jogi keretei, pszichológiai háttere és problémái.
[Thesis] (Unpublished)

Váradi Szilvia
Az Európai Unió bővítésének jogi aspektusai.
[Thesis] (Unpublished)

Várkonyi Gültekin Gizem
Application of the General Data Protection Regulation on Household Social Robots.
[Thesis]

W

Wilson Vallejo Santiago
The international legal personhood of Nature and other ecosystems: A legal approach based on ecocentric ethics.
[Thesis]

Z

Zebari Dildar Frzenda-Zuber
Investment Protection under the Energy Charter Treaty.
[Thesis] (Unpublished)

Zsedényi István
A kötelesrésszel kapcsolatos fontosabb kérdésekről.
[Thesis] (Unpublished)

Zámbó Géza
A gyermekvédelmi gyámság (Történeti gyökerek, jelenkori problémák és lehetséges jövőképek).
[Thesis] (Unpublished)

Á

Ámán Ildikó
A felsőfokú oktatási igazgatás története Magyarországon, különös tekintettel a jogászképzésre. Fejezetek a kolozsvári és a szegedi jogi oktatás köréből.
[Thesis] (Unpublished)

Árkosy Lilla
Az árujelzőktől a védjegyig.
[Thesis] (Unpublished)

Ö

Örkényi László
A bírói munkateher komplex mérésének új lehetőségei eljárási, illetve anyagi jogi jogintézmények és tények figyelembe vételével.
[Thesis]

This list was generated on 2023. június 6. 05:04:18 CEST.