Items where Subject is "01.03. Physical sciences"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: Thesis
Number of items at this level: 339.

Thesis

Ajtai Tibor
Légköri aeroszolok abszorpciós spektrumának vizsgálata saját fejlesztésű fotoakusztikus mérőműszerrel.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2012) (Unpublished)

Almási Gábor
Ultrarövid lézerimpulzusok optimális erősítése KrF erősítőkben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2000) (Unpublished)

Ambrus Edit
Nuclearis medicinai eljárások alkalmazása a központi idegrendszer vizsgálatában.
Doctoral thesis (PhD), Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1999) (Unpublished)

Apai Pál
Optikai vékonyréteg rendszerek szerkezetvizsgálata fényszórásuk és spektrálkarakterisztikájuk hőmérsékletfüggése alapján.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Asztalos Tibor
A kényszerített Raman-szórás vizsgálata benzol-ciklohexán elegyeken.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Asztalos Emese
Fotoszintetizáló baktériumok fluoreszcenciájának indukciója és relaxációja.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Ayadi Viktor
Integrálható sokrészecske rendszerek vizsgálata hamiltoni szimmetria-redukciós módszerrel.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Babos Magor
A bélrendszer MR vizsgálatában alkalmazható impulzusszekvenciák optimalizálása és endoluminális kontrasztanyagok tanulmányozása.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2007) (Unpublished)

Bagaméry Farkas
Kétdimenziós modellek kritikus viselkedése Inhomogén perturbációk esetén.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006) (Unpublished)

Bagány Mihály
Villanófény indukálta gyors transzmisszió-változás tanulmányozása festék oldatokon.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1976) (Unpublished)

Bakonyi Zoltán
Nonlinear methods for spatial and temporal noise reduction in ultrashort pulse optical systems.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2001) (Unpublished)

Bali Katalin
Maratási kísérletek vanádiumpentoxid egykristályok (010) felületein.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Balog János
A d6 és d8 elektronú fémion-komplexek fényelnyeléséről.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1959) (Unpublished)

Balog Zoltán
A csillagfejlődés korai szakasza fiatal galaktikus nyílthalmazokban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2005) (Unpublished)

Balogh Emeric
Macroscopic study and control of high-order harmonic and attosecond pulse generation in noble gases.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Balogh Nándor
Fotoszintetikus membránok szerkezetének vizsgálata spin jelző ESR módszerrel.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1994) (Unpublished)

Barna Angéla
Ultrarövid, ultraibolya lézerimpulzusok és magas harmonikusok diagnosztikája.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2016) (Unpublished)

Barna Barnabás
Termonukleáris csillagrobbanások szupernóva-tomográfiája.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2019) (Unpublished)

Bartha Ferenc
AB initio módszerek kidolgozása és alkalmazása kiterjedt elektronrendszerek vizsgálatára.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

Beke Tamás
Termoakusztikus jelenségek vizsgálata projektfeladatban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(Unpublished)

Benedict Mihály
A hidrogén és hélium spektrumának kapcsolata az O4 csoport bizonyos előállításaival.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Benkő Zsolt István
Femtoszekundumos fényimpulzusok terjedésével kapcsolatos jelenségek. Különbségi frekvencia keltése (DFG) AgGaS2 és AgGaSe2 kristályban.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Bereznai Miklós
Vékonyrétegek építése nitrogén és argon háttérgázban molibdén, volfrám, szén és bór-karbid céltárgyak impulzuslézeres ablációjával.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2011) (Unpublished)

Berkó András
Kis molekulák és fémegykristály felületek kölcsönhatásának elektronspektroszkópiai vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Bernát Gábor
A fotoszintetikus funkciók gátlása és helyreállítása fénnyel.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2001) (Unpublished)

Besenyi Zsuzsanna
A 18F-FDG-PET/CT képalkotás új lehetőségei a kardiológiában és onkológiában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2020) (Unpublished)

Bitó János
Egyen- és váltóáramú gázkisülések vizsgálata szondamérések segítségével.
Earlier doctoral dissertations, University of Szeged.
(1960) (Unpublished)

Bogár Ferenc
Lokalizált pályák alkalmazása a többtest perturbációszámításban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1993) (Unpublished)

Bogár Ferenc
Nagy molekulák és polimerek elektronszerkezetének ab initio vizsgálata : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Bohus János
Speciális excimer lézerek.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2007) (Unpublished)

Bor Edit
A sugárzás nélküli energiaátadás tanulmányozása több komponensű, rendezett struktúrájú rendszerekben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Bor Zsolt
Impulzusüzemű nitrogénlézer vizsgálata és alkalmazása festéklézerek gerjesztésére.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Bor Pálné Báli Katalin
Tudományos tevékenység összegző tézisei. Amorf vanádium-oxidok előállítása és minősítése : Mikrostruktúrák lézeres leválasztása. Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Borza Sándor
Spin és elektron transzport különböző félvezető heterostruktúrákban mágneses és elektromos tér jelenlétében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Branca Rui Miguel Mamede
Structure and function of a novel cytochrome c4 from the purple photosynthetic bacterium Thiocapsa roseopersicina.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2008) (Unpublished)

Budai Judit
Hidrogénezett amorf szénrétegek előállítása impulzuslézeres rétegépítéssel és ellipszometriai vizsgálatuk.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2008) (Unpublished)

Buzás András
Biológiai mozgások modellezése fénnyel készített és fénnyel hajtott mikrorobotok segítségével.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021) (Unpublished)

Bán Miklós
A nikkeltetracyanid komplex ión elektronszerkezete az LCAO-MO módszer segítségével.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1958) (Unpublished)

Bánfi Dezső
Aminoalkoholok szerkezetigazolása a kémiai korreláció módszerével.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1958) (Unpublished)

Bánó Gergely
Fémion lézerek üreges katódú kisülésekben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2003) (Unpublished)

Békési József
Development and optimization of high intensity solid state-excimer hybrid laser systems and their application for short pulse material processing.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2003) (Unpublished)

Bódi Attila
RV Tauri-típusú pulzáló változócsillagok vizsgálata az űrtávcsövek korszakában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2019) (Unpublished)

Börzsönyi Ádám
Spektrálisan és térben bontott interferometria vizsgálata és alkalmazásai.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2012) (Unpublished)

Csete Mária
Polimerek felületmódosítása és folyadékok ablációja excimer lézeres besugárzással.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Csetneky Erzsébet
Az ionizáció hatása benzolszármazékok fényelnyerésére.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1947) (Unpublished)

Csizmadia Tamás
Nanostruktúrák lézeres kialakítása különböző fémek, illetve dielektrikumok felületén.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2016) (Unpublished)

Csontos János
Impulzuslézerekkel módosított szén és szilícium felületek vizsgálata Raman-spektroszkópiával és ellipszometriai módszerekkel.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2019) (Unpublished)

Csordás Tóth Anna
A rácsfeloldás technikájának alkalmazása nátriumaluminát minták vizsgálatára.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977)

Csákó Tamás
Nanoszerkezetű rétegek és individuális nanorészecskék előállítása ultrarövid lézer impulzusokkal végzett ablációval.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2011) (Unpublished)

Csányi István
A nagynyomású fémhaloid adalékos gázkisülési csövek felmelegedési szakaszában lejátszódó fizikai és kémiai folyamatok vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1976) (Unpublished)

Császár József
Adatok a 8-oxy - quinolin fémkomplexek fényelnyeléséhez.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1957) (Unpublished)

Csík Norbert
Vizsgálati módszerek fejlesztése és alkalmazása a neurokardiológiai fluktuációk automatizált feldolgozásában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Czirják Attila
Wigner functions in quantum optics.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(1999) (Unpublished)

Debreczeny Mónika
Cianobaktériumok fénybegyűjtő rendszerének és fotoszintetikus membránjának tanulmányozása rezgési spektroszkópiával.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2001) (Unpublished)

Demetrovicsné Kocsis Mária
A felületi formák tanulmányozása infravörös spektroszkópiával a H2+CO és H2+CO2 reakciókban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Dercsényi László
A porózus közeg transzportfolyamatáinak értelmezése a póruskapcsolatok és a többfázisú áramlás egyenletei alapján.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Dezső Gergely
Új módszer N-reprezentálható sűrűségmátrixok előállítására. Alkalmazás elektronkorrelációs energia számítására.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2001) (Unpublished)

Divall Csatari Marta
High power laser development in the UV for accelerators and light sources.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2012) (Unpublished)

Dobos Katalin
A vanádiumpentoxid egykristály nemlineáris abszorpciójának vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1979) (Unpublished)

Dorogi Márta
Nanoszkopikus környezet hatása a fotoszintetikus reakciócentrum működésére.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2008) (Unpublished)

Dudás László
Laterális feloldás és képminőség javítása vonalpásztázó tomográfiás optikai mikroszkópban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Dániel József
A szegedi kísérleti fizikai kutatás fél évszázada.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Dóbé Sándor
A n-butiraldehid gőzfázisú fotolízise 313 nm-nél.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Dóka Ottó
Vizsgálatok a fototermikus effektus fotoakusztikus spektroszkópiai és anyagvizsgálati alkalmazására.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1989) (Unpublished)

Dömötör Gyula
Átmeneti fém komplexek elektronszerkezetének számítására alkalmas módszerek kidolgozása és vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Dömötör Piroska
Összefonódás, koherens állapotok; kvantumos rotor áthaladása apertúrán.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2016) (Unpublished)

Dús Magdolna
Tranziens kétfázisú folyadékáramlást leíró parciális differenciálegyenletek numerikus megoldásainak problémái.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Erdélyi Miklós
Resolution enhancement techniques in optical microlithography based on multiple imaging.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1999) (Unpublished)

Erostyák János
Lumineszcencia folyamatok dinamikájának vizsgálata időbontott spektroszkópiai módszerekkel.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Farkas György
A radio-farmakonokkal végzett diagnosztikai vizsgálatok szervdózisai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1987) (Unpublished)

Farkas Zsuzsa
Lézerfestékek lumineszcencia-polarizációja.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Farkas Éva
Vizsgálatok fluoreszkáló oldatok abszorpciós és emissziós színképeinek a hatásfok-függvénnyel való kapcsolatáról, különös tekintettel a hatásfok felső korlátjának kérdésére.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

Fodor Elfrieda
Role of sn-1 monounsaturated, sn-2 polyunsaturated phospholipid molecular species in membrane adaptation to temperature in poikilotherms.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2000) (Unpublished)

Fröhlich Margit
Néhány szubsztituált pirimidin- és purin-származék tanulmányozása ultraibolya színképük alapján.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1959) (Unpublished)

Földi Péter
Highly nonclassical quantum states and environment induced decoherence.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2003) (Unpublished)

Füle Miklós
Fotolumineszcencia és optikai elnyelés a sávhatárok közelében amorf szén vékonyrétegekben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006) (Unpublished)

Fülöp József András
Lézerimpulzusok fázismodulációja kétutas frekvenciakétszerezésnél, valamint rezonáns közegben való terjedésnél.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2003) (Unpublished)

Fűrész Gábor
Design and Application of High Resolution and Multiobject Spectrographs: Dynamical Studies of Open Clusters.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2008) (Unpublished)

Gajdos Tamás
Nagyfeloldású lokalizációs mikroszkópia több modalitásban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2020) (Unpublished)

Gajdátsy Gábor
Vonalpásztázáson alapuló tomográfiás optikai mikroszkóp elméleti és kísérleti vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2011) (Unpublished)

Galajda Péter
Mikroszkopikus testek orientációja és forgása lézercsipeszben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2003) (Unpublished)

Gerencsér László
A bakteriális reakciócentrum fotociklusának kinetikája és energetikája.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2002) (Unpublished)

Gergely Csilla
Töltésmozgások és fotociklus a vad típusú és mutáns bakteriorodopszinban.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Gergely István László
A mágneses rezonanciás vizsgálat szerepe az uterus rendellenességeinek diagnosztikájában, különös tekintettel a junkcionális zóna anatómiájára, élettanára és pathológiájára, valamint a mágneses rezonancia indukció prognosztikai szerepére császármetszés után.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Gilicze Barnabás
Intenzív ultraibolya lézerimpulzusok intenzitáskontraszt javítása.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2020) (Unpublished)

Gingl Zoltán
1/F-zaj és sztochasztikus rezonancia vizsgálata analóg és numerikus módszerekkel : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Gingl Zoltán
1/f zaj generálása a Brown-mozgás skálázása alapján.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1992) (Unpublished)

Gogolák Zoltán
Impulzusfront-torzulás mérése optikai elemekben femtoszekundumos feloldású repülési-idő interferometriával.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1989) (Unpublished)

Grósz Tímea
Mikrostruktúrált optikai szálak diszperziójának vizsgálata spektrális interferometriával.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2018) (Unpublished)

Guba Tibor
Fotoakusztikus gáz-áteresztőképesség mérések numerikus szimulációja és méréskiértékelési módszerek fejlesztése.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2019) (Unpublished)

Gulybán Ákos
Multiszegmentált tangenciális emlőbesugárzás.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2011) (Unpublished)

Gyulai Gábor
Lipid metabolizmust módosító vegyületek hatása a fotoszintézis második fotokémiai rendszerének aktivitására.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Gyulai József
Szilícium és germánium kristályok néhány elektromos tulajdonságának meghatározása.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1960) (Unpublished)

Gyémánt Iván Károly
Többelektron rendszerek vizsgálata elektron keltése és eltüntetése segítségével.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1972) (Unpublished)

Győri Antal
A lumineszcencia csillapodási idejére vonatkozó vizsgálatok különös tekintettel a szekunderlumineszcencia hatására gömbküvettás mérőmódszernél és a polarizáció szerepére viszkózus oldatoknál.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Gábris Aurél
Multi-partite quantum optical systems for quantum information processing.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2007) (Unpublished)

Gál Kinga-Izabella
Szilárdtest lézerplazmában keletkező felharmonikusok vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2002) (Unpublished)

Gárgyán József
Új kontaktpotenciál mérőmódszer és biofizikai alkalmazásai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Gáti László
Vizsgálatok a fluoreszcencia rotációs depolarizációjára vonatkozólag. A PERRIN-LJOVSIN-féle összefüggés ellenőrzése fluoreszceinoldatoknál, a szekundérlumineszcencia figyelembevételével.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1958) (Unpublished)

Görbe Mihály
Ultrarövid lézerimpulzusok fázisának mérése és szabályozása.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Görbe Tamás Ferenc
Integrable many-body systems of Calogero-Ruijsenaars type.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2017) (Unpublished)

Hack Szabolcs
Intenzív lézerimpulzussal kölcsönható atomi és szabad elektronok dinamikája és sugárzása.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

Hajdu Kata
Fotoszintetikus rendszerek biokompozitokban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Halász Norbertné Fekete Mária
A fűszerpaprika festékkomponenseinek mennyiségi meghatározása spektrofotometriás módszerrel.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Hanyecz István
Lézerrel kezelt szilícium felületek, valamint impulzuslézeres rétegépítéssel előállított amorf szilícium és SixC vékonyrétegek ellipszometriai vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Hebling János
100 pikoszekundumos fényimpulzusok előállítása TEA N2 lézerrel gerjesztett festéklézerekkel.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Hegedűs Veres Anikó
A fotoakusztikus spektroszkópia széleskörű alkalmazhatóságának alátámasztása az iparban, a biológiában és a környezetvédelemben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2010) (Unpublished)

Heiner Zsuzsanna
Bakteriorodopszin és koenzimek femtoszekundumos időfelbontású spektroszkópiai vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Herczeg Tamás
A lipoidhiány hatása Chlorella sejtek szerkezetére és fotoszintetikus működésére.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Heszler Péter
Kis divergenciájú, rövid impulzusidejű nitrogén lézerimpulzusok előállítása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1988) (Unpublished)

Hevesi Imre
Szintereléssel előállított CdS és CdSe fotoelemek vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1961) (Unpublished)

Hevesi János
Viszkózus festékoldatok fotolumineszcenciájának kioltása idegen anyagokkal.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1961) (Unpublished)

Hilbert Margit
[Festékmolekula és környezete közötti kölcsönhatás tanulmányozása szilárd közegekben a molekuláris lumineszcencia módszereivel] Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Himics László
Lumineszcencia centrumok kialakítása és spektrális jellemzése nanogyémántban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2017) (Unpublished)

Ho Hoang Thuy
Jódizotópokkal jelzett hippurán, 99m-Tc-mal jelzett makroaggregát anyagcseréjének vizsgálata és dozimetriája felnőttek és gyermekek esetében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1988) (Unpublished)

Horváth Jenőné
Modell - módszer alkalmazása egy szaktudományon belül (Fizika).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Horváth József
Vas és acél anaerob és aerob mikrobiológiai korróziójának mechanizmusa.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1958) (Unpublished)

Horváth Zsolt
Gravitációs lencsézés alternatív gravitációelméletekben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Huhn Edit
Stacionárius üzemben működő folyadéklézerek.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Huhn Andrásné Budó Gabriella
A fluoreszcin lumineszcenciája különböző ideig polimerizált foszforsavban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Hámori Ildikó
Fluoreszcencia-jellemzők közötti kapcsolatokról, különös tekintettel a természetes csillapodási idő meghatározási módjaira.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Iglói Ferenc
Folyékony fémek szerkezetének, kohéziós és termikus tulajdonságainak vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1979) (Unpublished)

Jegenyés Nikoletta
Ultrarövid lézerimpulzusok kölcsönhatása fém és félfém céltárgyakkal.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2011) (Unpublished)

Juhász Róbert
Disorder Dominated Singular Behaviour in Random Quantum and Classical Systems.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2003) (Unpublished)

Juhász Tibor
Direkte Messung der Lebensdauer optischer Phononen mit Pikosekunden-Laserpulsen : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Juhász Tibor
Optikai fonon élettartamának mérése pikoszekundumos impulzusokkal.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Jung József
Folytonos üzemű Nd: YAG lézerek hatásfokának és üzemmódjainak vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Jávorfi Tamás
Interactions between chlorophylls and carotenoids in light-harvesting complexes of photosystem II and in model systems.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2001) (Unpublished)

Jójárt Péter
Lézerimpulzusok vivőhullám-burkoló-fáziscsúszásának mérése lineáris optikai módszerrel.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Karsai Márton
Cooperative behaviour in complex systems.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Karvaly Béla
Vizsgálatok a poralakú üvegek Lambert-Beer-féle abszorpciós és diffúz reflexiós spektruma közötti kapcsolatra vonatkozólag.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1967) (Unpublished)

Kecskeméti Gabriella
Szerves vékonyrétegek impulzuslézeres leválasztása.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Keresztes Zoltán
Randall-Sundrum 2-es típusú bránelméletek és tachion sötét energia modell.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2010) (Unpublished)

Kis Mariann
Fotoszintetikus baktériumok szerveződési és működési válaszai a környezeti kihívásokra.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2017) (Unpublished)

Kis Zsolt
Nemklasszikus állapotok keltése és tulajdonságaik vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1999) (Unpublished)

Kispéter József
A szelén és a szelénegyenirányítók tulajdonságainak vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1963) (Unpublished)

Kiss Endre
Vanádiumfoszfát üvegek előállítása; elektromos vezetőképességük és kapcsolási tulajdonságaik vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1976) (Unpublished)

Kiss László
Zajmérések vanádiumpentoxid egykristályokon.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Kiss Árpád István
Heteroatomok szerepe aromás vegyületek fényelnyelésében.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1958) (Unpublished)

Kiss Bálint
Optikai rácsok és nanostruktúrák lézeres kialakítása és vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2016) (Unpublished)

Kiss Endre
Az elektromos áram hatásainak vizsgálata félvezetőkben és gázokban : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Kiss László Iván
A termolumineszcencia és az elektronspin-rezonancia módszer alkalmazása az élelmiszerek besugárzottságának vizsgálatára.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1994) (Unpublished)

Kiss L. László
Pulzáló változócsillagok fizikai paramétereinek és csillagfejlődési állapotának meghatározása többszín-fotometriai és spektroszkópiai módszerekkel.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1999) (Unpublished)

Klebniczki József
Az intratorakális gáztérfogat és az alveoláris nyomás mérése test-pletizmográffal.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Klebniczki József
Ultrarövid fényimpulzusok előállítása rövid rezonátorú kioltott festéklézerben és haladóhullámú erősítőben.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Kohut Attila
On the plasma and electrode erosion processes in spark discharge nanoparticle generators.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2018) (Unpublished)

Kokavecz János
Atomi erő mikroszkóp dinamikus és statikus üzemmódjainak vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Kondász Bence
LASCA véráramlásmérő rendszer fejlesztése és a kiértékelést befolyásoló egyes folyamatok fontosságának vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2024)

Koniorczyk Mátyás
Quantum teleportation on generic Hilbert spaces and in optics.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2003) (Unpublished)

Kopasz Katalin
Számítógéppel segített mérőkísérletek a természettudományok tanításához.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Kotek Gyula
Diffúzió és relaxáció heterogén közegben - Mágneses rezonancia vizsgálatok biológiai modelleken.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Kovács Gábor
Nitrogén-lézer elektromos gerjesztő rendszerének vizsgálata és optimalizálása.
Earlier doctoral dissertations, University of Szeged.
(1986) (Unpublished)

Kovács József
Vanádiumpentoxid egykristály felületén lézerfénnyel keltett mikroplazma tulajdonságairól.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Kovács Károly
Fékezőpotenciál analizátorokkal rakétán végzett mérések elmélete és kiértékelése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Kovács Attila
Optikai elemek fázistulajdonságainak interferometrikus vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2001) (Unpublished)

Kovács László
A két fotokémiai rendszer arányának és a fényenergia megoszlásának redox szabályozása metabolikus adaptáció során zöldalgákban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2002) (Unpublished)

Kovács Zoltán
A lézerek működési alapjainak és a lézersugárzás alkalmazásainak tanítása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1995) (Unpublished)

Kovács Zsolt
Félvezetők és optikailag sűrű plazmák gerjesztése KrF lézerimpulzusokkal.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

Kozma László
Kísérleti vizsgálatok a fluoreszcencia és a hőmérsékleti sugárzás törvényeinek kapcsolatára vonatkozólag.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1962) (Unpublished)

Kozma Ida Zsuzsanna
Femtoszekundumos optikai elrendezések modellezése.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2003) (Unpublished)

Koós Margit
Vanádiumpentoxid infravörös színképének tanulmányozása, különös tekintettel a katalitikus tulajdonságokra.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1972) (Unpublished)

Kresz Norbert Róbert
Lézeres eljárások Teflon vékonyréteg leválasztására, valamint Teflon adhéziójának módosítására.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2008) (Unpublished)

Kun Emma
Szupernagy tömegű fekete lyuk kettősökre utaló jelek rádió-hangos aktív galaxismagok jeteiben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2017) (Unpublished)

Kunsági-Máté Sándor
Adalékok a fluoreszcencia polarizációjának elméletéhez.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1990) (Unpublished)

Kunsági-Máté Sándor
Anyagszerkezet vizsgálatok kvantumkémiai módszerekkel különös tekintettel az anyag összefüggő spektroszkópiai és konformációs tulajdonságaira : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Kurdi Gábor
A szegedi femtoszekundumos titán-zafír lézerrendszer építése során elért eredmények.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Kurucz Zoltán
Entanglement Assisted Quantum Communication Schemes.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2007) (Unpublished)

Kutasi Kinga
Hidegkatódos ködfénykisülések alapjelenségeinek hibrid modellezése.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2003) (Unpublished)

Kyriakos Walid Elias
SPACE RIP: A parallel imaging technique in magnetic resonance imaging.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2002) (Unpublished)

Kádár Enikő
NiCo vékonyréteg elektrokémiai előállítása többrétegű huzalmemória készítéséhez.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Kákonyi Róbert
Vaszkuláris rendszerek modellezése.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2011) (Unpublished)

Kálmán László
A bakteriális reakciócentrum-fehérje protonfelvétele.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Kálmán Orsolya
Quantum Interference in Semiconductor Rings.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Kántor Zoltán
Dynamics of laser-induced thin film machining process.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Környei László
Fraktál geometriák és nem egyensúlyi viselkedésük kétdimenziós Ising rendszerekben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Kövesdi Katalin
Az energiafogalom és tanításának néhány módszertani problémája.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Kőházi-Kis Ambrus
Gauss-fénynyalábok alkalmazása femtoszekundumos lézerek tervezésében és keresztpolarizációs jelenségek vizsgálatában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2005) (Unpublished)

Kőkuti Zoltán
Szilikonolaj nemlineáris viszkoelasztikus tulajdonságainak mérése és modellezése.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Kőszegi György
S2 sajátfüggvényeinek szerkesztése spinoperátoros módszerrel.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1965) (Unpublished)

Lajkó Péter
Inhomogén rendszerek lokális kritikus viselkedése.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Lakó Sándor
Femtoszekundumos nemlineáris optikai vizsgálatok.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2003) (Unpublished)

Lang János
Párologtatott PbSe-rétegek elektromos és fotoelektromos tulajdonságainak vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1961) (Unpublished)

Lengyel Krisztián
OH rezgések abszorpciójának vizsgálata oxidkristályokban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2005) (Unpublished)

Loboda Csilla
A gratonit természetes ásvány néhány elektromos-, dielektromos- és fotoelektromos tulajdonsága.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Ludmann Krisztina Zelma
Egy proton pumpa működésének energetikája és töltésmozgásai.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2000) (Unpublished)

Ludwig János
Nukleozid 5'-foszfodikloridátok szintetikus alkalmazása pppA2'p5'A2'p5'A szintézise.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Lupkovics Gábor
Új szempontok a pozitív oszlopú He-Cd lézer tervezéséhez és optimalizációjához.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Lutter Kinga
Szintetikus apatitok adhéziója üveg felületén.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1976) (Unpublished)

Lázár István László
Transjugularis intrahepaticus portosystemas shunt a portalis hipertonia gyógyításában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2008) (Unpublished)

Magashegyi István
Fényindukált töltéstranszport szilárdtestekben: kvantummechanikai leírás.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2023)

Major Balázs
Phase and polarization changes of pulsed Gaussian beams during focusing and propagation.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2017) (Unpublished)

Major Csaba
Szélesszögű spektroszkópiai ellipszométer fejlesztése és alkalmazása napelem-technológiai ZnO rétegek vizsgálatára.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2010) (Unpublished)

Majorosi Szilárd
Quantum features and advanced numerical modeling of strong-field ionization.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2019) (Unpublished)

Makra Péter
Sztochasztikus rezonanciával elérhető jeljavítás és neurokardiológiai fluktuációk vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2007) (Unpublished)

Marek Nándor
Vizsgálatok a fotolumineszkáló festékek abszorpciós és polarizációs spektrumai közötti összefüggésre vonatkozólag. Különös tekintettel a kérdés kvantummechanikai tárgyalásának lehetőségeire és a vibrációs átmenetek tanulmányozására.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1960) (Unpublished)

Markó Imre
Germánium - szilícium p-p heteróátmenetek néhány fizikai tulajdonsága.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1972) (Unpublished)

Marton Dénes
Reális germánium felület kilépési munkájának változása az oxidréteg vastagságának függvényében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1972) (Unpublished)

Maráz Vilmos
Az LCAO-MO módszer alkalmazása kétmagú Co-komplexek elektronenergiáinak meghatározására.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1965) (Unpublished)

Mathesz Anna
A bakteriorodopszin fehérje nemlineáris optikai tulajdonságainak hasznosítása integrált optikai alkalmazásokban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2016) (Unpublished)

Mechler Ádám István
Szénstruktúrák előállítása és atomi erő mikroszkópos tanulmányozása.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2001) (Unpublished)

Merényi Erzsébet
A HYDRA rendszer implementálása PDP 11/40 számítógépre és alkalmazása kozmikus sugárzási adatok kiértékelésére.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1979) (Unpublished)

Mezei Pál
Hélium színképvonalak intenzitásarányának nyomásfüggése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Michailovits Lehel
A felületi rekombinációs sebesség mérése különböző módon előkezelt germánium kristályokon.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

Miklós Erzsébet
A szőlő kálium transzportja.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1987) (Unpublished)

Mikóczi Balázs
Kompakt kettős rendszerek poszt-newtoni fejlődése.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2011) (Unpublished)

Mingesz Róbert
Az 1/f-zaj időbeli szerkezete és a zajanalízis alkalmazásai.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Mogyorósi Péter
Átmeneti fémek (V, W, Mo) CW CO2 lézeres oxidációja.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

Molnár Miklós
[Szerves festéket tartalmazó detergens (micella)-rendszerek stabilitásának vizsgálata] : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Molnár Miklós
Szerves festéket tartamazó detergens (micella)-rendszerek stabilitásának vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Molnár Balázs
Supersymmetry and coherent states of the Morse oscillator; application to molecular photodissociation.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2002) (Unpublished)

Morvay Zita
Színkódolt Doppler ultrahangvizsgálatok a perifériás érelváltozások kimutatásában.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Moustafa Said Hussien Sayed
Amorphous carbon (a-C:H): atomic bonding structure, electrical and optical properties.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Márki-Zay János
Anyagszerkezeti modellek kristálymodellek.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Márkus Jenő
Adalékok a Michelson-féle interferométer működéséhez és felhasználásához.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

Márton Zsuzsanna
A grafit ArF lézeres ablációjának mechanizmusa atomi erő mikroszkópos, gyorsfényképezéses és részecske mobilitás méréses vizsgálatok tükrében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2003) (Unpublished)

Mészáros Szabolcs
Mass Loss from Red Giant Stars in Globular Clusters.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Nagy Eszter
Meloxicam gyógyszerhatóanyag részecskeméret csökkentése impulzuslézeres ablációval.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2023)

Nagy László
Fotoszintetizáló membránok fizikai-kémiai állapotának jellemzése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Nagy Andrea
Kollapszár szupernóva-robbanások fényességváltozásának modellezése.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2016) (Unpublished)

Nagy Anett
Motivációs stratégiák fejlesztése a fizika tanításában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2005) (Unpublished)

Nagy Endre
A transbrachialis katéterezés technikája és lehetőségei a digitális szubtrakciós angiográfia és a radiológiai intervenciók területén.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Nagy Tamás
Nagy intenzitású KrF lézerek működésének optimalizálása.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2000) (Unpublished)

Nagymihály Roland Sándor
Ultrarövid impulzusok erősítése következő generációs titán-zafír lézerrendszerekben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2018) (Unpublished)

Novák Tibor
Lokalizációs mikroszkópiai modalitások szimulációs és kísérleti vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2023)

Nádházi Ágnes
V2O5 egykristály és V fém felületén lézerfénnyel keltett mikroplazma spektrális és dinamikai vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Násztor Zoltán
A Hofmeister effektus vizsgálata szimulációs módszerekkel.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2020) (Unpublished)

Német Béla
Szilárd oldatba (PVA) ágyazott festékek hosszú élettartamú sugárzásánál tapasztalható sajátosságok tanulmányozása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Német Béla
A molekuláris lumineszcencia és az atomi emisszió időbeli vizsgálata. Az időbontás és a belső standardok alkalmazása az emissziós analitika terén : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Oroszi László
Membránfehérje-töltésátrendeződések detektálása három dimenzióban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Osváth Szabolcs
Töltésszétválasztás és fotociklus fotoszintetikus reakciócentrumokban.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Papp György
Az [F2(phen)3]2+ és az [F2(phen-(OH)2)3]2+ elektronszerkezeti vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1974) (Unpublished)

Papp Katalin
Néhány alkálihalogenid kristály optikai tartósságának vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Paragi Gábor
Kicserélődési és korrelációs funkcionálok vizsgálata a sűrűségfunkcionál elméletben alap és gerjesztett állapotú rendszerek esetén.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Patkó György
A nátriumhidrid (NaH) emissziós spektrumának vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Peisner János
Indium és germánium vékonyrétegek fényelektromos emissziója.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Pelle Béla
Au-Si, Ag-Si és Al-Si Schottky-átmenetek vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Penczi Edit
Video-denzitometria értékelésű ioncserélő vékonyréteg kromatográfia fehérjehidrolizátumok aminosavai gyors tesztelésére.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Pintémé Dr. Csordás Tóth Anna
Alumíniumhidroxidok és -oxidok, valamint bauxitásványok szerkezetének kutatása elektronsugaras módszerekkel : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Pogány Andrea
Ammónia koncentráció- és fluxusmérő műszer fejlesztése környezetvédelmi kutatásokhoz.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2011) (Unpublished)

Polanek Róbert
Dosimetric Analysis of a Laser Accelerated Electron Beam and Optimization of FBX Chemical Dosimeter.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2020)

Pusztai Béla Gábor
Dynamical ϒ-matrices and their appearance in Calogero-Moser models.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2003) (Unpublished)

Pálfalvi László
A LiNbO3 nemlineáris optikai tulajdonságainak vizsgálata Z-scan módszerrel.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2003) (Unpublished)

Páli Tibor
A myelin bázikus fehérje által aggregált vezikulákban lelassul a lipidek laterális diffúziója.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1987) (Unpublished)

Pápa Zsuzsanna
Depolarizációs források és hatásuk vékonyrétegek spektroszkópiai ellipszometriai vizsgálatára.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2017) (Unpublished)

Pölös Endre
A Conyza (Erigeron) canadensis cronq (L.) herbicid-rezisztenciája.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Ringler András
Abszorpciós-, és fluoreszcencia spektrumjellemzők kapcsolata a lokális hőmérséklettel.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1972) (Unpublished)

Rinyu László
A primer kinon energetikai változásai a fotoszintetizáló baktériumok reakciócentrumában: mutáció, késleltetett fluoreszcencia és modell-számítások.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2007) (Unpublished)

Roósz Gergő
Non-equilibrium dynamics of one-dimensional isolated quantum systems.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2017) (Unpublished)

Rácz Béla
Villanólámpával gerjesztett folyadéklézerek vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1972) (Unpublished)

Rácz Ervin
Nemlineáris jelenségeg vizsgálata lézerplazmákban nagy lézerintenzitásokon.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006) (Unpublished)

Ráksi Ferenc
Ultrarövid fényimpulzusok előállítása térbeli lyuk-égetett elosztott visszacsatolású festéklézerrel.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1988) (Unpublished)

Rátkai Sándor
Szelén vékonyrétegek fotovezetése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Rózsa Zsuzsanna
A sugárzásnmélküli energiaátadás tanulmányozása micellarendszerekben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Schäfferné Varga Éva
Lézeraktív festékoldatokban lejátszódó fotokémiai folyamatok vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1979) (Unpublished)

Seres József
1-3 ps-os lézerimpulzusok előállítása kétfokozatú festéklézer-rendszerrel.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1993) (Unpublished)

Seres József
Kétfokozatú festéklézer-erősítő-rendszer tervezése és alkalmazása : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Serényi Tamás
Félvezető vékonyrétegek és pontláncok kölcsönhatása elektromágneses mezővel.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006) (Unpublished)

Simon Péter
Ultrarövid festéklézer impulzusok előállítása és erősítése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Simon Attila
Exoholdak fedési exobolygók körül.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2012) (Unpublished)

Sinkó József
Leképezési és képrekonstrukciós hibák vizsgálata és korrekciója a nagyfeloldású lokalizációs mikroszkópiában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Sipka Gábor
Bakterioklorofill fluoreszcencia, mint a fotoszintetikus baktériumok fiziológiai állapotának jelzőrendszere.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2018) (Unpublished)

Sipos Áron
Plazmonikus struktúrák tervezése, előállítása és alkalmazása.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Smausz Kolumbán Tamás Ferenc
Az anyageltávozás folyamatainak vizsgálata az impulzuslézeres vékonyréteg építés szempontjából káros mikron méretű részecskék számának csökkentése céljából.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2003) (Unpublished)

Sneider János
Fotoakusztikus gázdetektáló rendszerek fejlesztése és gyakorlati alkalmazhatóságuk vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2001) (Unpublished)

Sohajda Imre
Akridin-vegyületek abszorpciós és lumineszcencia spektrumának vizsgálata LCAO módszerrel.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

Somogyi Sándor
Az optika tanítása különböző országok középiskoláiban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Spissák Lajos
Vanádiumpentoxid egykristályok elektromos vezetőképességének és termoelektromotoros erejének vizsgálata széles hőmérsékleti tartományban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1979) (Unpublished)

Szablics Bálint
A kvantummechanika és a szilárdtestfizika tanítása a gimnáziumban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Szabó Gábor
Nitrogénlézerrel gerjesztett festéklézerek tranziens viselkedésének vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Szabó Andrea Csilla
Ragulation of the blood-brain barrier permeability: studies on in vitro and in vivo models.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Szabó Anna
Fotoakusztikus spektroszkópia alkalmazási lehetőségei a kilélegzett levegő gázösszetételének vizsgálatában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2016) (Unpublished)

Szabó Gyula
Kisbolygók és üstökösök fizikai paramétereinek meghatározása fotometriai módszerekkel.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2005) (Unpublished)

Szabó Lóránt Zsolt
Quantum mechanical scattering by time-periodic potentials.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2019) (Unpublished)

Szabó Tibor
Fotoelektromos jelenségek reakciócentrum fehérje-nanohibrid rendszerekben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2019) (Unpublished)

Szabóné Nagy Andrea
Foszforellátás hatása a búza csíranövény foszfor metabolizmusára.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Szakáll Miklós
Diódalézeres fotoakusztikus berendezés légköri vízgőzmérésekhez.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2005) (Unpublished)

Szalai Tamás
Nagy tömegű csillagok végállapotai: szupernóva-robbanásokhoz kötődő porképződés és az LS 5039 gammakettős vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Szalma István
Szerves festékoldatok fotolumineszcenciájának csillapodási idejéről.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

Szalma Ferenc
Hierarchikus és rendezetlen rendszerek kritikus viselkedése.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Szalontai István
A párologtatott szelénrétegek kristályosodásának és néhány elektromos tulajdonságának vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Szanka Károly
Lumineszcencia emisszió hőmérsékletfüggés vizsgálatok mangánnal aktivált oxigéndomináns kristályfoszforokon.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1972) (Unpublished)

Szaszkó-Bogár Viktor
Quantum Transport Phenomena Of Two-Dimensional Mesoscopic Structures.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Szatmári Sándor
Keskenysávú festéklézerek elméleti és kísérleti vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Szentgyörgyi Réka
Radiological diagnosis and therapy of extracranial carotid artery stenosis.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2003) (Unpublished)

Szil Elemér
Lézerfénnyel keltett relaxációs folyamatok vizsgálata vanádiumpentoxid egykristályban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Szil Elemér
Lézerfénnyel keltett relaxációs folyamatok vizsgálata vanádiumpentoxid egykristályban : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Szilvási Árpád
A fémek relativitásos elektronelmélete.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1948) (Unpublished)

Sziládi Katalin
A fémtartalom szerepe a csillagpulzációban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2019) (Unpublished)

Száraz Sándor
A bakteriorodopszin, mint lehetséges anionpumpa.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1992) (Unpublished)

Székely Sándor
A mozgásformák visszavezethetetlensége és az u.n. "gondolkodó gépek" kérdése.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1960) (Unpublished)

Székely Péter
Csillagok, csillaghalmazok és kisbolygók fizikai paramétereinek meghatározása spektrofotometriai módszerekkel.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2010) (Unpublished)

Szörényi Tamás
Vizsgálatok mangánnal aktivált foszfát üvegek lumineszcenciájának koncentráció- és hőmérsékletfüggéséről.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1972) (Unpublished)

Szücs Katalin
Fluoreszkáló oldatok csillapodási idejének vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Szűts Viktória
Doxorubicin-transzferrin konjugátum kölcsönhatása transzformált sejtekkel.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1993) (Unpublished)

Sánta Imre
Atmoszférikus nyomáson működő nitrogén lézer építése és vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Sárkány Béla
Vizsgálatok az energiavándorlás köréből.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1962) (Unpublished)

Séra Teréz
Korszerű minőségellenőrzés és sugárvédelem a nukleáris medicinában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Séra Teréz Emese
Izotópdiagnosztikai képalkotó berendezések minőségellenőrzése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1993) (Unpublished)

Süli Árpád
A germánium felületi vezetőképessége lassú relaxációjának vizsgálata etilalkohol atmoszférában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

Takáts Katalin
II-es típusú szupernóvák távolságának meghatározása.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Tandori Júlia
A kinon-akceptor komplex működése fotoszintetizáló baktériumok reakciócentrumaiban.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Tarjányi Tamás
Titán felületek és biomolekulák kölcsönhatásainak modellezése molekuladinamikai módszerekkel.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2024)

Tarnóczi Tibor
Módosító elemek hatásának vizsgálata az NCO és a metanol viselkedésére Rh(111) felületen modern spektroszkópiai módszerekkel.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1987) (Unpublished)

Tolvaj László
Az optikai aktivitás és a triplett állapot betöltöttségének kapcsolata tirozin és menton oldatainál.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1972) (Unpublished)

Tubak István
Az optikai roncsolódási küszöbérték és a diszlokációsűrűség közötti kapcsolat vanádiumpentoxid egykristályok esetében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Turzó Kinga
A bakteriális reakciócentrum késleltetett fluoreszcenciája.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2000) (Unpublished)

Tátrai Dávid
Légkörkutatási célú fotoakusztikus spektroszkópián alapuló kétcsatornás vízgőzmérő rendszer fejlesztése.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Tóth Zsolt
Laser induced forward transfer (lift) of metals, ceramics and compound semiconductors.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1991) (Unpublished)

Tóth Zsuzsanna
Bikromofor molekulák lumineszcencia jellemzői (Intramolekuláris energiaátadás bikromofor molekulákban).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Tóth Sára
Lumineszcencia és π elektronállapotok széntartalmú amorf vékonyrétegekben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2008) (Unpublished)

Tóth-Boconádi Rudolf
Bakteriorodopszin intermedierek fotoelektromos válaszai.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Török Miklós
A lumineszkáló oldatok valódi spektrális hatásfokára vonatkozó újabb vizsgálatok.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1967) (Unpublished)

Török Miklós
[A lumineszkáló oldatok valódi spektrális hatásfokára vonatkozó újabb vizsgálatok] : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Udvarhelyi Péter
Structural investigation of chlorophyll complexes and gastrin analogues using spectroscopic methods.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Ungi Tamás
Computerized quantitative assessment of myocardial perfusion on coronary angiograms.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2011) (Unpublished)

Vajda János
Az SU-csoportok és azok néhány részecskefizikai alkalmazása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Vajda György
A háromdimenziós ultrahangtechnika alkalmazási lehetőségei a szülészet-nőgyógyászatban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2002) (Unpublished)

Vajtai Róbert
Az inhomogén megvilágítás hatása a vanádium fém lézeres oxidációjára.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1990) (Unpublished)

Vajtai Róbert
Az inhomogén megvilágítás hatása a vanádium fém lézeres oxidációjára : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1994) (Unpublished)

Varga Zsuzsanna
A többszórásos Xalfa-módszer és alkalmazása néhány egyszerű molekulára.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Varga Zsuzsanna
[A többszórásos Xalfa-módszer és alkalmazása néhány egyszerű molekulára] : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Varju Károlyné Hilbert Margit
Festékmolekula és környezete közötti kölcsönhatás tanulmányozása szilárd közegekben a molekuláris lumineszcencia módszereivel.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Varjú Katalin
Quantum tests for non-inertial and general relativistic effects.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2002) (Unpublished)

Varró Sándor
Szabad elektronok és intenzív fény kölcsönhatásának elméleti vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Vass Imre
Az induktív rezonanciás energiaátadás vizsgálata festék-detergens modellrendszereken.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1976) (Unpublished)

Vass Csaba
Ömlesztett kvarc szubmikrométeres megmunkálása lézeres hátoldali folyadékos maratással.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2010) (Unpublished)

Velősy Borbála
Gastrointestinalis hormonok és farmakonok hatásának vizsgálata Oddi sphincteren.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Vize László
A lumineszcencia-jellemzők sávszélesség-korrekciójáról.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1964) (Unpublished)

Vizsnyiczai Gaszton
A két-fotonos polimerizáció és a holografikus optikai csipesz alkalmazásának és technikájának kölcsönös kiterjesztése.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2020) (Unpublished)

Vo De Van
Assessing Inductive Reasoning, Scientific Reasoning and Science Motivation: Cross-Sectional Studies in Vietnamese Context.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2022)

Vukics András
Mobile atoms in a cavity field: Statical and quantum aspects.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006) (Unpublished)

Várkonyi Zoltán
Az elektron gerjesztési energia vándorlásának vizsgálata viszkozus keverékoldatokban a fluoreszcencia-kioltás és polarizáció alapján.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

Várkonyi Zoltánné Bálint Erzsébet
Kis viszkozitású festékoldatok fotolumineszcenciájának kioltása szerves és szervetlen kioltó anyagokkal.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1967) (Unpublished)

Vörös Erika
A mágneses rezonanciás angiográfia és a komputertomográfiás angiográfia alkalmazása éreredetű neurológiai kórképekben.
Doctoral thesis (PhD), Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1999) (Unpublished)

Wittmann Tibor
Complete characterization of plasma mirrors and development of a single-shot carrier-envelope phase meter.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2010) (Unpublished)

Zsednai József
A trigonális szelén néhány fotoelektromos tulajdonságának vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

Zölei-Szénási Dániel
Lézeres szórási interferencia kontrasztelemzésen alapuló véráramlásmérő rendszer építése.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Zöllei Mihály
Kadmiumszulfid fotoellenállások vizsgálatáról.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1960) (Unpublished)

Égerházi László
Inverz geometriájú impulzuslézeres vékonyréteg-építés.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2010) (Unpublished)

This list was generated on 2024. június 24. 14:33:07 CEST.