Works by discipline "Earth Sciences"

Up a level
Export as [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | É
Number of items at this level: 156.

A

Allow, Khomine
Tengervíz part menti vízadóba történő behatolásának csökkentésére szolgáló műszaki beavatkozások értékelése numerikus modellezés segítségével.
[Thesis] (Unpublished)

Almási, Enikő Eszter
A Ditrói Alkáli Masszívum ultramafikus kumulátum kőzeteinek petrogenetikája.
[Thesis] (Unpublished)

Amissah, Gabriel Jonathan
Channel processes of a large alluvial river under human impacts.
[Thesis] (Unpublished)

Andrási, Gábor
A Dráva horvát-magyar szakaszán a vízjárás és a mederdinamika vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

B

Bajmócy, Péter
Szuburbanizáció a budapesti agglomeráción kívüli Magyarországon.
[Thesis] (Unpublished)

Bali, Enikő
Fluid/melt - wall rock interaction in the upper mantle beneath the central Pannonian basin.
[Thesis] (Unpublished)

Balizs, Dániel
Etnikai térstruktúra, asszimiláció és identitás a történelmi Vas megyében.
[Thesis] (Unpublished)

Balog, Kitti
A használt hévíz szikkadás hatásai a talaj-talajvíz rendszerre, különös tekintettel a szikesedés részfolyamataira.
[Thesis] (Unpublished)

Balogh, András
Az aprófalvas településállomány differenciálódási folyamatai Magyarországon.
[Thesis] (Unpublished)

Balogh, Márton
Meder-ártér közötti kapcsolat vizsgálata a Maroson.
[Thesis]

Balázs, Bernadett
Az átlagos városi hősziget területi szerkezetének modellezése és a modell kiterjesztése.
[Thesis] (Unpublished)

Barta, Károly
Talajeróziós modellépítés a EUROSEM modell nyomán.
[Thesis] (Unpublished)

Bata , Teodóra
A közepes méretarányú tájökológiai egységek határainak matematikai-statisztikai alapú vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Batki, Anikó
A ditrói alkáli masszívum lamprofírjainak petrogenezise.
[Thesis] (Unpublished)

Bauer, Márton
Relationship between micro-fracture network and karstification in recent (Mecsek) and paleokarst (Gomba) reservoirs.
[Thesis] (Unpublished)

Bede, Ádám
A tiszántúli halmok régészeti geológiai és környezettörténeti szempontú vizsgálati lehetőségei.
[Thesis] (Unpublished)

Bende, Csaba
A magyarországi közösségi kertek társadalomföldrajzi vizsgálata.
[Thesis]

Benyhe, Balázs
Agrogén hatásra kialakuló felszínformák és folyamatok vizsgálata eltérő geomorfológiai adottságú területeken.
[Thesis] (Unpublished)

Berkecz-Kovács, Lívia
A klaszteresedési folyamatok sikerességének és problematikájának vizsgálata a Dél-alföldi Régió példáján.
[Thesis] (Unpublished)

Bezdán, Mária
A szabályozott Tisza vízjárása tulajdonságai a Tiszafüred alatti folyószakaszokon.
[Thesis] (Unpublished)

Blanka, Viktória
Kanyarulatfejlődés dinamikájának vizsgálata természeti és antropogén hatások tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Boros, Lajos
A városi depriváció térbelisége – konfliktuselméleti megközelítés szegedi esettanulmányokkal.
[Thesis] (Unpublished)

Bottyán, Zsolt
Az átlagos maximális hősziget-intenzitás statisztikus modellje Szegeden és Debrecenben.
[Thesis] (Unpublished)

Burján, Balázs
A Pesti-síkság fiatal-harmadidőszaki és negyedidőszaki kavicsképződményeinek összehasonlító vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Bácsmegi , Gábor
Geoarcheológiai és környezettörténeti kutatások Karancsság-Alsó-rétek lelőhelyen.
[Thesis] (Unpublished)

Báló-Takács, Ágnes
Investigation of shading efficiency of popular urban tree species based on examples from Szeged.
[Thesis] (Unpublished)

Bán, Attila
A telemedicina néhány földrajzi vonatkozása Magyarország példáján.
[Thesis] (Unpublished)

Bíró, Lóránt
A bakonyi mangánérc-bányászat fúrásainak komplex újraértékelése.
[Thesis] (Unpublished)

Bódis, Katalin
Digitális domborzatmodellek és alkalmazási lehetőségeik az árvízi kockázatkezelésben.
[Thesis] (Unpublished)

C

Csendes, Bálint
Hiperspektrális távérzékelési módszerek alkalmazhatósága tájvizsgálatokban.
[Thesis] (Unpublished)

Csépe, Zoltán
Weather related ragweed pollen levels and prediction of ragweed pollen concentration for Szeged, Hungary.
[Thesis] (Unpublished)

Csépe-Muladi, Beáta
A barlangklíma tér- és időbeli változásainak vizsgálata különböző magyarországi karsztterületeken.
[Thesis] (Unpublished)

Cziczer, István
Pannóniai korú puhatestű faunák a Mórágyi-rögön és délkeleti előterében: rétegtani, környezeti és ősföldrajzi értékelés.
[Thesis] (Unpublished)

D

Dabi, Gergely
Post-metamorphic palaeofluid evolution of the Mecsekalja Zone metamorphic complex.
[Thesis] (Unpublished)

Daday, Dezső deési
Adalékok a Tapolczát környező tájnak és Tapolcza fejlődésére való befolyásának gazdaságföldrajzi ismertetéséhez.
[Thesis] (Unpublished)

Deák, József Áron
Csongrád megye kistájainak élőhelymintázata és tájökológiai szempontú értékelése.
[Thesis] (Unpublished)

Divéky, Erika
A felszínközeli ózon mérése és vizsgálata Magyarországon.
[Thesis] (Unpublished)

Dudás, Gábor
A világvárosok térkapcsolatainak vizsgálata légi közlekedési adatok felhasználásával.
[Thesis] (Unpublished)

Duray, Balázs
Tájdinamikai vizsgálatok - A tájhasználat-változás és regenerációs potenciál összefüggéseinek modellezése.
[Thesis] (Unpublished)

Dóka, Richárd
Felszínborítási változások elemzése a Duna–Tisza köze középső részén, különös tekintettel a tájhasználati anomáliákra és a természetvédelemre.
[Thesis] (Unpublished)

F

Fabula, Szabolcs
A fogyatékosság mint társadalmi-térbeli viszony földrajzi vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Falus, György
Microstructural analysis of upper mantle peridotites: their application in understanding mantle processes during the formation of the Intra-Carpathian Basin System.
[Thesis] (Unpublished)

Farkas, Jenő Zsolt
Agrár- és vidékföldrajzi kutatások Bács-Kiskun megyei példákkal.
[Thesis] (Unpublished)

Fehér, Zsolt Zoltán
A Dél-Alföld talajvíz idősorainak nagy léptékű, geostatisztikai alapú modellezése. Két megközelítés nem folytonos monitoring adatok együttes térbeli és időbeli sztochasztikus szimulációjára.
[Thesis] (Unpublished)

Fejes, Ildikó
A talaj- és talajvízrendszer komplex környezeti szempontú értékelése városi területen, Szeged példáján.
[Thesis] (Unpublished)

Fiser-Nagy, Ágnes
Complex evaluation of the Kiskunhalas-NE fractured metamorphic hydrocarbon reservoir.
[Thesis] (Unpublished)

Fogarasi, Sándor
A karsztvíz beszivárgás éghajlati adottságainak vizsgálata a Dunántúli-középhegységben 1850-2000.
[Thesis] (Unpublished)

G

Garamhegyi, Ábel
Településmarketing, mint a településfejlesztés eszköze.
[Thesis] (Unpublished)

Geiger, János
Az algyői pannóniai delta rendszer fejlődéstörténetének 3D modellezése, különös tekintettel a felhalmozódási környezetek kőzettesteire.
[Thesis] (Unpublished)

Gulyás, Péter
Az Alföld vidékturizmusának földrajzi jellemzői.
[Thesis] (Unpublished)

Gulyás, Sándor
Az édesvízi kagylók szerepe a kárpát-medencei neolit közösségek gazdálkodásának és az ártéri, folyóvízi környezet lokális, regionális adottságainak rekonstrukciójában.
[Thesis] (Unpublished)

Gulyás, Ágnes
Humán bioklimatológiai értékelések különböző léptékű megközelítésben.
[Thesis] (Unpublished)

Györgyövics, Katalin
Késő-pleisztocén és holocén eolikus formakincs és homokmozgások vizsgálata Belső-Somogyban.
[Thesis] (Unpublished)

Gál, Tamás Mátyás
Az összetett városi felszín geometriáját leíró paraméterek számítása és városklimatológiai alkalmazása.
[Thesis] (Unpublished)

H

Hammad, Muhannad
Landslide hazard assessment using advanced remote sensing techniques and GIS.
[Thesis]

Hegedűs, Gábor
A lakóparkok földrajzi vizsgálata és településfejlesztési kihívásaik Magyarországon.
[Thesis] (Unpublished)

Henits, László
Szubpixel-alapú osztályozás alkalmazása a városi felszínborítás és területhasználat elemzésében.
[Thesis] (Unpublished)

Hernesz, Péter
Késő-pleisztocén és holocén ártérfejlődés az Alsó-Tisza mentén.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth, Dániel
A városi diverzitás és a városrehabilitáció kapcsolatának társadalomföldrajzi vizsgálata Józsefvárosban.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth, Janina
Depositional facies analysis in clastic sedimentary environments based on neural network clustering and probabilistic extension - Two case studies from South-Eastern Hungary and Northern Croatia.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth, Szilvia
A talaj nedvességkészletének alakulása Kelet-Magyarországon a XX. században.
[Thesis] (Unpublished)

Hoyk, Edit
Természetvédelmi szempontú geoökológiai értékelés a tervezett Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzet területén.
[Thesis] (Unpublished)

Hrabovszki, Erika
A Dél-Alföld felszín alatti vizeinek nyomelem tartalma a hidrogeológia tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Hunyadfalvi, Zoltán
Kisléptékű heterogenitás vizsgálatok a törmelékes üledékben röntgen komputer tomográf alkalmazásával.
[Thesis] (Unpublished)

Hupuczi, Júlia
Egy egyedülálló dél-alföldi löszszelvény malakológiai vizsgálata és a terület felső-würm paleoklimatológiai rekonstrukciója.
[Thesis] (Unpublished)

Hussein, Shwan
Assessment of urban vegetation changes on different scales in a semi-arid region using satellite imageries: a case study of Erbil city, Iraq.
[Thesis] (Unpublished)

J

Jakab, Gusztáv
Növényi makrofosszília vizsgálati módszerek kidolgozása negyedidőszaki üledékek paleobotanikai leírására.
[Thesis] (Unpublished)

Jenei, Mária
Tavi karbonátképződés a Duna-Tisza közén.
[Thesis] (Unpublished)

Juhos, Miklós
A Torockói bányászat története.
[Thesis] (Unpublished)

Juhász, János
Egy pótharaszti homokbucka hőmérsékleti viszonyai /A mikroklimatológia néhány méréstechnikai problémája/.
[Thesis] (Unpublished)

Juray, Tünde
A város mint turisztikai tér, Szeged példáján.
[Thesis] (Unpublished)

Jóri, Johanna
La mobilité scolaire transfrontailére dans la région de Szeged.
[Thesis] (Unpublished)

Józsa, Klára
A magyarországi aprófalvak sikerességi tényezőinek vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

K

Katona, Endre
Automatikus térkép-interpretáció.
[Thesis] (Unpublished)

Katona, Orsolya
Fluviális formák és folyamatok vizsgálata a síksági Maros egykori és jelenlegi futása mentén.
[Thesis] (Unpublished)

Keserű, Imre
Post-suburban transformation in the functional urban region of Budapest in the context of changing commuting patterns.
[Thesis] (Unpublished)

Kincses, Boglárka
Szeged közép- és felsőfokú oktatási vonzáskörzetének vizsgálata kiemelt tekintettel a Vajdaság szerepére.
[Thesis]

Kiss, János Péter
A területi jövedelemegyenlőtlenségek strukturális tényezői Magyarországon.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss, Márton Dániel
Ökoszisztéma-szolgáltatások modell-alapú értékelése.
[Thesis] (Unpublished)

Kitka, Gergely
Az Erosion 3D modell magyarországi adaptálása és alkalmazhatóságának vizsgálata kisvízgyűjtők tájhasználati tervezésében.
[Thesis] (Unpublished)

Knipl, István
A Duna-Tisza közi hátság és a Kalocsai Sárköz Hajós és Császártöltés községek közötti határterületének geoarcheológiai elemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Komarek, Levente
Strukturális változások a Dél-Alföld mezőgazdaságában a rendszerváltozás után (folyamatok és lehetőségek).
[Thesis] (Unpublished)

Korany Abdelraof Abdelaal, Ahmed
Environmental modelling and spatial landscape analysis for the contamination risk assessment of sensitive areas.
[Thesis] (Unpublished)

Korom, Annamária
A franciaországi kistérségi együttműködések szerepe a terület- és vidékfejlesztés rendszerében.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács, Attila
A turisztikai klímapotenciál értékelése eredeti, valamint továbbfejlesztett és a magyar lakossághoz adaptált eszközökkel.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács, Csaba
Az országhatármentiség értelmezésének földrajzi problémái.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács, Ferenc
Tájváltozások értékelése geoinformatikai módszerekkel a Duna-Tisza közén különös tekintettel a szárazodás problémájára.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács, József
Modern geomatematikai módszerek alkalmazása hidrogeológiai feladatok megoldására.
[Thesis] (Unpublished)

Kozák , Péter
A belvízjárás összefüggéseinek vizsgálata az Alföld délkeleti részén, a vízgazdálkodás európai elvárásainak tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Kun, Ágnes
Intenzív üzemű halnevelő-telepről származó szennyvíz mezőgazdasági elhelyezésének és hasznosításának vizsgálata energiafűz kísérletben.
[Thesis] (Unpublished)

Kun, Éva
A Battonya–Pusztaföldvári-hát hidrodinamikai és hőtranszport modellvizsgálata az energia- és pórustér-hasznosítás tükrében.
[Thesis]

Kádár, Anett
Általános és középiskolás tanulók földrajz tantárgyhoz köthető tévképzetei.
[Thesis] (Unpublished)

Kőrösi, Andrea Mária
A magyar szürke szarvasmarha Kárpát-medencei megjelenésének és fejlődésének kérdése archaeozoológiai leletek alapján.
[Thesis] (Unpublished)

L

Lados, Gábor
A Magyarországra történő visszavándorlás társadalomföldrajzi vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Lennert, József
A visegrádi országok vidéki újrastrukturálódásának néhány társadalomföldrajzi aspektusa.
[Thesis] (Unpublished)

M

Martyin-Csamangó, Zita
A turizmus hatására bekövetkező változások a hazai fürdővárosokban.
[Thesis]

Misi, Dávid
Magyarországi erdeifenyő állományok komplex dendroklimatológiai elemzése az elmúlt 100 év klímaváltozásának tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár, Attila
Magyarország szőlő ültetvénystatisztikai műszaki térinformatikai rendszerének fejlesztése.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár, Gergely
A szegedi termikus környezet városi léptékű előrejelzésének lehetőségei a WRF modell felhasználásával.
[Thesis]

Molnár, László
Architecture and Hydraulic Relevance of Brittle Fault Zones in the Metamorphic Basement of the Pannonian Basin.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár, Sándor
Az ártéri gazdálkodás környezettörténeti szempontú vizsgálata két alföldi mintaterület példáján.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár , Dávid
Dél-dunántúli és kelet-horvátországi lösz-paleotalaj szelvények paleoökológiai rekonstrukciója malakológiai és üledéktani adatok segítségével.
[Thesis] (Unpublished)

Márkovity Plesztovits, Anna
A filozófiai és a geotudományi térszemlétet összehasonlítása és módszereinek területfejlesztési alkalmazása Szabadka példáján.
[Thesis] (Unpublished)

Mészáros, Minucsér
Spatial analysis of geohazard on the Fruška Gora mountain.
[Thesis] (Unpublished)

N

Nagy, Gyula
A környezeti igazságosság térbeli vizsgálatának lehetőségei Magyarországon.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy, Judit
Hullámtéri akkumuláció és az azt befolyásoló tényezők vizsgálata az Alsó-Tiszán.
[Thesis] (Unpublished)

Náfrádi, Katalin
Régészeti lelőhelyek szenült faanyagának határozása és értékelése a geoarcheológiai kutatásokban.
[Thesis] (Unpublished)

Nédli, Zsuzsanna Tünde
A Villányi-hegység bázisos teléreinek petrográfiája, geokémiája és petrogenetikája.
[Thesis] (Unpublished)

O

Oroszi, Viktor György
Hullámtér-fejlődés vizsgálata a Maros magyarországi szakaszán.
[Thesis] (Unpublished)

P

Pap, Ági
Az épített örökség és a helyi identitás kapcsolatának cselekvőközpontú földrajzi vizsgálata budapesti mintaterületeken.
[Thesis] (Unpublished)

Papp, Sándor
Szőlő- és bortermelő közösségek rezilienciájának társadalomföldrajzi vizsgálata a cselekvőhálózat-elmélet alapján.
[Thesis]

Persaits, Gergő
A fitolitok szerepe a geoarchaeológiai minták értékelésében.
[Thesis] (Unpublished)

Poyanmehr, Zahra
Budai karsztrendszer utánpótlódási viszonyainak hidrodinamikai vizsgálata vizgeokémiai adatok figyelembevételével.
[Thesis] (Unpublished)

Právetz, Tamás
A morfológia és a mederanyag-egyenleg térbeli és időbeli változása a Maros síksági szakaszán.
[Thesis] (Unpublished)

Páll , Dávid Gergely
Löszös alapkőzetű, eltérő genetikájú fosszilis talajok mikromorfológiai meghatározása és értékelése a Kárpát-medencében.
[Thesis] (Unpublished)

Péti, Márton
A fenntarthatóság elvére épülő területi tervezés.
[Thesis] (Unpublished)

R

Rotarides, Mihály
A Rézhegység szarmatakori csigafaunája.
[Thesis] (Unpublished)

Rozgonyi-Horváth, Ádám
A térbeliség és a lokalitás szerepe a periférikus területeken élő hátrányos helyzetűek munkahelymegtartó képességében.
[Thesis] (Unpublished)

S

Samu, Andrea
A Gömör-Tornai-karszt állóvizeinek vízminőség-értékelése különös tekintettel a tápanyagterhelésre.
[Thesis] (Unpublished)

Schubert, Félix
Szénhidrogén-tartalmú paleofluidum-migráció nyomainak rekonstrukciója az Alföld kristályos aljzatában, a Szeghalom-dóm területén.
[Thesis] (Unpublished)

Serlegi, Gábor
A Balaton vízszintváltozásának tendenciái a régészeti korszakokban.
[Thesis] (Unpublished)

Sinka, Róbert
Az infokommunikációs technológia hatása a földrajzi gondolkodásra.
[Thesis] (Unpublished)

Sipos, György
A meder dinamikájának vizsgálata a Maros magyarországi szakaszán.
[Thesis] (Unpublished)

Skarbit, Nóra
Városklíma-elemzés térben és időben részletes mérések, valamint lokális léptékű klímamodell alapján.
[Thesis] (Unpublished)

Skultéti, Ágnes
Complex characterisation of Mecsekalja Zone using single quartz grains of drill cuttings from Sztl-1 well.
[Thesis] (Unpublished)

Sliman, Omar
Integrated characterization of a lower-nubian hydrocarbon reservoirs, with special emphasize on geostatistical uncertenties.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó , Tünde
A budapesti várostérségi periféria földrajzi átalakulásának folyamatai.
[Thesis] (Unpublished)

Szalontai, Csaba
A Maty-ér és a kapcsolódó vízrendszer szerepe és jelentősége Szeged környékének településtörténetében.
[Thesis] (Unpublished)

Szatmári, József
Geoinformatikai módszerek és folyamatmodellek alkalmazása a széleróziós vizsgálatokban.
[Thesis] (Unpublished)

Szemerédi, Máté András
Results of the complex analyses of the Gyűrűfű Rhyolite Formation in the Tisza Mega-unit (Hungary).
[Thesis]

Szepesi, Gábor Miklós
A rendszerváltozás utáni várossá avatások Magyarországon.
[Thesis] (Unpublished)

Szilassi, Péter
Rekreációs és mezőgazdasági szempontú tájértékelés a Káli-medencében.
[Thesis] (Unpublished)

Szilágyiné Sebők, Szilvia
A Szőreg-1 telep gázsapkát tartalmazó teleprészének szedimentológiai modellezése.
[Thesis] (Unpublished)

Székely, Andrea
La cooperation transfontaliere entre la Hongrie et les etats limitrophes.
[Thesis] (Unpublished)

Szónoky Miklósné Ancsin, Gabriella
A jugoszláv működőtőke a Dél-Alföldön.
[Thesis] (Unpublished)

Sándor, Andrea
A hullámtér-feltöltődés folyamatának vizsgálata a Tisza középső és alsó szakaszán.
[Thesis] (Unpublished)

Sánta, Gábor
Domaszék-Börcsök tanya (Halomsíros település) komplex, régészeti, környezetrégészeti és archaeometriai elemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Sós, Katalin
A radioaktív háttérsugárzás vizsgálatának eredményei Szegeden.
[Thesis] (Unpublished)

Sümeghy, Borbála Alice
A Maros hordalékkúp fejlődéstörténeti rekonstrukciója.
[Thesis] (Unpublished)

Sümeghy, Zoltán
A Szeged városi hősziget területi és időbeli eloszlásának térképezése és elemzése.
[Thesis] (Unpublished)

T

Tamás, Margit
Folyóvízi rendszereket érő antropogén hatások értékelése Alsó-Tisza és Hármas-Körös menti holtágak környezeti állapotvizsgálatán keresztül.
[Thesis] (Unpublished)

Tanács, Eszter
Az erdőszerkezet tér- és időbeli mintázatainak vizsgálata a Haragistya-Lófej erdőrezervátum (Aggteleki-karszt) területén.
[Thesis] (Unpublished)

Tari, Csilla
Földhőszondás hőszivattyús rendszerek primer oldali hőtranszport folyamatainak vizsgálata numerikus modellezéssel.
[Thesis] (Unpublished)

Tobak, Zalán
A városi felszín vizsgálata nagy térbeli és spektrális felbontású légifelvételek felhasználásával.
[Thesis] (Unpublished)

Trombitás, Tímea
A többségi oktatási nyelv választásának társadalomföldrajzi kérdései a vajdasági magyar szórványban.
[Thesis] (Unpublished)

Tráser, Ferenc
A logisztikai szerepkör jelentőségének vizsgálata Szeged példáján.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth, Orsolya
Folyóvízi folyamatok vizsgálata OSL kormeghatározás segítségével a Duna magyarországi szakasza mentén.
[Thesis] (Unpublished)

U

Unger, Zoltán
Vetőstatisztika és fraktálgeometria földtani alkalmazásai.
[Thesis] (Unpublished)

V

Vajda, Gizella Renáta
A városfejlesztés és forráslehívás problematikája az Európai Uniós csatlakozást követően Csongrád megyében.
[Thesis] (Unpublished)

Vass, István
Aljzati fluidum-tárolók komplex repedéshálózat vizsgálati módszeren alapuló hidrodinamikai és hőtranszport modellezése.
[Thesis] (Unpublished)

Vasárus, Gábor
A lakossági szuburbanizáció szerepe a hazai vidéki agglomerációk külterületeinek átalakulásában.
[Thesis] (Unpublished)

Vida, György
A magyar országgyűlési választási rendszer földrajzi torzulásainak vizsgálata.
[Thesis]

van Leeuwen, Boudewijn
Artificial neural networks and geographic information systems for inland excess water classification.
[Thesis] (Unpublished)

Z

Zachar, Judit
A Jánoshalma ortogneisz blokk kőzettani felépítése, fejlődéstörténete és korrelációs lehetőségei.
[Thesis] (Unpublished)

Zseni, Anikó
Karsztos mintaterületek talajainak tápanyag-gazdálkodása és nehézfémterhelése.
[Thesis] (Unpublished)

É

Égerházi, Lilla Andrea
Városi közterületek komplex humán-bioklimatológiai értékelése és annak várostervezési vonatkozásai szegedi példák alapján.
[Thesis] (Unpublished)

This list was generated on 2021. október 20. 16:09:14 CEST.