Művek tudományterület szerint "társadalomtudományok > közgazdaságtudományok"

Vissza
Export [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
csoportosítás: Publikációban használt név | csoportosítás nélkül
Válasszon: B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | S | T | U | V | Á
Találatok száma ezen a szinten: 52.

B

Bajmócy Zoltán
A technológiai inkubáció elmélete és alkalmazási lehetőségei hazánk elmaradott térségeiben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2007)

Bató Sándor
A munkaerő (munka)-áru és a munka szerinti elosztás problémája az új gazdasági mechanizmusban [Egyetemi doktori értekezés].
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1968)

Bodnár Gábor
Az endogén fejlődés tényezőinek vizsgálata rurális térségekben PLS-útelemzés segítségével.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2016)

Bossányi György
Gazdaságpolitika, társadalompolitika és szociálpolitika a szocialista állami vállalatoknál (különös tekintettel a foglalkozási rehabilitációra, a csökkent, vagy megváltozott munkaképességű dolgozókra, valamint a vidéki iparfejlesztésre).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1974)

Brunszvik Pál
A haditermelés néhány közgazdasági problémája a katonai-ipari komplexum.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1970)

Bárány Ferenc
Az orosházi járás mezőgazdaságának természeti-földrajzi és társadalmi-gazdasági alapjai.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1963)

C

dr. Csillik Péter
A magyar infrastruktúra (kvázi – közjavak) intézménytörténete 1968-98 között (az EU csatlakozásra várhatóan invariáns intézményi elrendeződések elemzése).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2003)

Csoma Róbert
Az uniós fejlesztési támogatások abszorpciójának néhány jellegzetessége.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2018)

D

Derecskei Anita
Szervezeti kreativitás. A szervezeti kreativitás és az azt befolyásoló tényezők a magyar vállalatok körében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2015)

E

Elekes Zoltán
Kölcsönvett képességek – A külföldi tulajdonú vállalatok és az import szerepe a hazai térségek foglalkoztatottságának alakulásában és exportjának diverzifikációjában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2018)

F

Fenyővári Zsolt
Az intézmények, a tulajdonjogok és a Pick.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

G

Gábor Tamás
Kína monetáris politikája a globális pénzügyi egyensúlytalanságok fényében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2012)

H

Halmosi Péter
Önkormányzatok vagyoni és pénzügyi kockázatai Magyarországon.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2007)

Hlédik Erika
Termékjellemzők és preferenciák Fogyasztók termékjellemzőkkel kapcsolatos preferenciáinak és a preferenciák stabilitásának vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Horváth Gyula
Az idegen tőke megnövekedett szerepe és feladata a brazil katonai kormányok expanziós gazdaságpolitikájában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1975)

I

Imreh-Tóth Mónika
Egyetemek vállalkozásoktatásának lehetséges szerepe a vállalkozóvá válás elősegítésében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

K

Kardos Zoltán
Az ipar és a mezőgazdaság kapcsolatainak vizsgálata az ipari eredetű termelőeszközök felhasználása alapján [Kandidátusi értekezés].
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1978)

Kazár Klára
A márkaközösségek pszichológiai érzetének vizsgálata zenei fesztiválok esetén PLS útelemzés segítségével.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2016)

Kincsesné Vajda Beáta
Kommunikációs, kapcsolati és egyéni tényezők az egészségügyi szolgáltatások minőségében és kimeneteiben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Kiss Gábor Dávid
Tőkepiaci fertőzés és divergencia meghatározása extrém események segítségével – kelet-közép európai részvény, kötvény és devizapiaci hálózatok példáján.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2012)

Kosztopulosz Andreász
Az üzleti angyalok szerepe a fiatal, növekedésorientált kisvállalkozások finanszírozásában és fejlesztésében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2006)

Dr. Kovács Péter
A multikollinearitás vizsgálata lineáris regressziós modellekben, A Petres-féle Red-mutató.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Kovács Zsuzsanna Ilona
Immateriális erőforrások a pénzügyi kimutatásokban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2016)

Kovács György
Protestantizmus és kapitalizmus: magyar gazdaság- és eszmetörténeti tanulságok.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Kozma Gábor
Működési kockázatok és kezelési módjuk a közpénzügyi rendszerben, különös tekintettel a helyi önkormányzatok gazdálkodására.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2015)

Kuhn János
Az anyagi érdekeltség jellemző vonásai a kereskedelemben az új gazdasági mechanizmus körülményei között.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1969)

Kurgyis Ferenc
Kiskunfélegyháza iparának fejlődése 1944-60 között.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1967)

Kárpáti József
Közigazgatási kontrolling: új típusú tervezési és értékelési megoldások a közigazgatási szervek és az állam működésében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

L

Lippai László Lajos
Az önkontroll szerepe és jelentısége az intertemporális fogyasztói döntésekben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Lukovics Miklós
A lokális térségek versenyképességének elemzése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2007)

M

Majó Zoltán
e-HRM: az elektronikus emberi erőforrás menedzsment jelenségvilága - the webolution of HR.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2007)

Martus Bettina Szandra
Munkahelyteremtés vagy növekedés? A munkahelyteremtés nélküli növekedés vizsgálata az OECD országokban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Mayer László
Néhány fontosabb zöldségfajta exportjának alakulása Csongrád megyében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1963)

Megyeri Eszter
A kapcsolati minőség méltányossági dimenziója vállalatközi kontaktusokban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2012)

Mező Júlia Veronika
Az ifjúsági munkanélküliség kihívásai az Európai Unióban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Mihály Nikolett
Hallgatói elégedettség kritériumai a tömegoktatás feltételei között.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2007)

N

Nagy Benedek
Az optimális szabadalmak elméletének magatartásgazdaságtani és nemzetközi közgazdasági kiterjesztése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Nagy Ágnes
A családi napközi társadalmi-gazdasági jelentősége, munkahelyteremtő szerepe, és mindezek hatása a női foglalkoztatásra.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

O

Ország Gáborné
A hazai középiskolások pénzügyi kultúrájának vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

P

Patik Réka
A klaszteresedés lehetőségei és vizsgálata a kevésbé fejlett régiókban: példák a Dél-Alföldről.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2007)

Pelle Anita
Az Európai Közösség kartellszabályozásának német gyökerei.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Prónay Szabolcs
Ragaszkodás és én-alakítás a fiatalok fogyasztásában – A fogyasztói lojalitás és az énkép közötti kapcsolat vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2011)

S

Sebesi Judit
Belvízfront a Dél-Alföldön 1940-1942-ben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1975)

Somosi Sarolta
Az európai gázpiaci liberalizáció kihívásai és eredményei.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2012)

Szabó László
A jóléti állam és a globalizáció.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2012)

Szakálné Kanó Izabella
Gazdasági tevékenységek térbeli eloszlásának vizsgálata a magyar kistérségek példáján.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2012)

Szuhay Miklós
Állami beavatkozás és a magyar mezőgazdaság az 1930-as években [Kandidátusi értekezés].
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1961)

T

Tóth László
Az irígység gazdaságpszichológiai elemzése Irigység a posztszocialista társadalomban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

U

Udvari Beáta
Az Európai Unió nemzetközi fejlesztési politikájának értékelése: a kereskedelempolitikai eszközök adta lehetőségek.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2012)

V

Vas Zsófia Boglárka
Tudásintenzív szektorális innovációs rendszerek a Dél-Alföld régióban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Ván Hajnalka
Környezeti hasznok és kimutatásuk a környezeti vezetői számvitelben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2012)

Á

Ács Attila
Likviditás és reálgazdaság kapcsolata az Egyesült Államok példáján.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

A lista elkészítésének dátuma 2019. február 16. 06:06:05 CET.