Works by discipline "Social Sciences > Economics"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | S | T | U | V | Á
Number of items at this level: 65.

B

Bajmócy Zoltán
A technológiai inkubáció elmélete és alkalmazási lehetőségei hazánk elmaradott térségeiben.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Bató Sándor
A munkaerő /munka/-áru és a munka szerinti elosztás problémája az új gazdasági mechanizmusban [Egyetemi doktori értekezés].
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1968)

Bodnár Gábor
Az endogén fejlődés tényezőinek vizsgálata rurális térségekben PLS-útelemzés segítségével.
PhD, University of Szeged.
(2016)

Bossányi György
Gazdaságpolitika, társadalompolitika és szociálpolitika a szocialista állami vállalatoknál (különös tekintettel a foglalkozási rehabilitációra, a csökkent, vagy megváltozott munkaképességű dolgozókra, valamint a vidéki iparfejlesztésre).
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1974)

Botos József
Nemzetközi versenyképesség elemzés (Tények és adatok a XX. század második feléből).
PhD, University of Szeged.
(2001)

Brunszvik Pál
A haditermelés néhány közgazdasági problémája - A katonai-ipari komplexum.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1970)

Bárány Ferenc
Az orosházi járás mezőgazdaságának természeti-földrajzi és társadalmi-gazdasági alapjai.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1963)

C

Csillik Péter
A magyar infrastruktúra (kvázi – közjavak) intézménytörténete 1968-98 között (az EU csatlakozásra várhatóan invariáns intézményi elrendeződések elemzése).
PhD, University of Szeged.
(2003)

Csoma Róbert
Az uniós fejlesztési támogatások abszorpciójának néhány jellegzetessége.
PhD, University of Szeged.
(2018)

Czelleng Ádám
The Macroeconomic Role of Market Liquidity – Microstructure Analysis from a Regulatory Point of View.
PhD, University of Szeged.
(2019)

Czékus Ábel
A tagállami társasági adók és az állami támogatások közötti összefüggések.
PhD, University of Szeged.
(2020)

D

Derecskei Anita
Szervezeti kreativitás. A szervezeti kreativitás és az azt befolyásoló tényezők a magyar vállalatok körében.
PhD, University of Szeged.
(2015)

E

Elekes Zoltán
Kölcsönvett képességek – A külföldi tulajdonú vállalatok és az import szerepe a hazai térségek foglalkoztatottságának alakulásában és exportjának diverzifikációjában.
PhD, University of Szeged.
(2018)

F

Fenyővári Zsolt
Az intézmények, a tulajdonjogok és a Pick.
PhD, University of Szeged.
(2014)

G

Gábor Tamás
Kína monetáris politikája a globális pénzügyi egyensúlytalanságok fényében.
PhD, University of Szeged.
(2012)

H

Halmosi Péter
Önkormányzatok vagyoni és pénzügyi kockázatai Magyarországon.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Hlédik Erika
Termékjellemzők és preferenciák - Fogyasztók termékjellemzőkkel kapcsolatos preferenciáinak és a preferenciák stabilitásának vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2013)

Horváth Gyula
Az idegen tőke megnövekedett szerepe és feladata a brazil katonai kormányok expanziós gazdaságpolitikájában.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1975)

I

Imreh Szabolcs
Vállalkozásfejlesztés, mint a kis- és középvállalkozások hálózatosodásának ösztönzése.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Imreh-Tóth Mónika
Egyetemek vállalkozásoktatásának lehetséges szerepe a vállalkozóvá válás elősegítésében.
PhD, University of Szeged.
(2014)

K

Kardos Zoltán
Az ipar és a mezőgazdaság kapcsolatainak vizsgálata az ipari eredetű termelőeszközök felhasználása alapján [Kandidátusi értekezés].
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1978)

Kazár Klára
A márkaközösségek pszichológiai érzetének vizsgálata zenei fesztiválok esetén PLS útelemzés segítségével.
PhD, University of Szeged.
(2016)

Kincsesné Vajda Beáta
Kommunikációs, kapcsolati és egyéni tényezők az egészségügyi szolgáltatások minőségében és kimeneteiben.
PhD, University of Szeged.
(2013)

Kiss Gábor Dávid
Tőkepiaci fertőzés és divergencia meghatározása extrém események segítségével – kelet-közép európai részvény, kötvény és devizapiaci hálózatok példáján.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Kosztopulosz Andreász
Az üzleti angyalok szerepe a fiatal, növekedésorientált kisvállalkozások finanszírozásában és fejlesztésében.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Kovács Péter
A multikollinearitás vizsgálata lineáris regressziós modellekben, A Petres-féle Red-mutató vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Kovács Zsuzsanna Ilona
Immateriális erőforrások a pénzügyi kimutatásokban.
PhD, University of Szeged.
(2016)

Kovács György
Protestantizmus és kapitalizmus: magyar gazdaság- és eszmetörténeti tanulságok.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Kováts Ferencz
A nemzetgazdaságtan bölcselete.
Régi típusú doktori értekezés, Kolozsvári Tudományegyetem.
(1899)

Kozma Gábor
Működési kockázatok és kezelési módjuk a közpénzügyi rendszerben, különös tekintettel a helyi önkormányzatok gazdálkodására.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Kuhn János
Az anyagi érdekeltség jellemző vonásai a kereskedelemben az új gazdasági mechanizmus körülményei között.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1969)

Kurgyis Ferenc
Kiskunfélegyháza iparának fejlődése 1944-60 között.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1967)

Kállay László
A tranzakciós költségek: optimum, méretgazdaságosság, egyensúly.
PhD, University of Szeged.
(2005)

Kárpáti József
Közigazgatási kontrolling: új típusú tervezési és értékelési megoldások a közigazgatási szervek és az állam működésében.
PhD, University of Szeged.
(2013)

L

Lakatos Judit
A foglalkoztatás szintje és szerkezete az uniós csatlakozás tükrében.
PhD, University of Szeged.
(2000)

Lippai László Lajos
Az önkontroll szerepe és jelentősége az intertemporális fogyasztói döntésekben.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Lukovics Miklós
A lokális térségek versenyképességének elemzése.
PhD, University of Szeged.
(2007)

M

Majó Zoltán
e-HRM: az elektronikus emberi erőforrás menedzsment jelenségvilága - the webolution of HR.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Martus Bettina Szandra
Munkahelyteremtés vagy növekedés? A munkahelyteremtés nélküli növekedés vizsgálata az OECD országokban.
PhD, University of Szeged.
(2017)

Mayer László
Néhány fontosabb zöldségfajta exportjának alakulása Csongrád megyében.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1963)

Megyeri Eszter
A kapcsolati minőség méltányossági dimenziója vállalatközi kontaktusokban. A méltányosság kiskereskedői megítélésének összehasonlító elemzése három közép-európai országban.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Mező Júlia Veronika
Az ifjúsági munkanélküliség kihívásai az Európai Unióban.
PhD, University of Szeged.
(2017)

Mihály Nikolett
Hallgatói elégedettség kritériumai a tömegoktatás feltételei között.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Mozsár Ferenc
A közjavak magánkereslete.
PhD, University of Szeged.
(2004)

N

Nagy Benedek
Az optimális szabadalmak elméletének magatartásgazdaságtani és nemzetközi közgazdasági kiterjesztése.
PhD, University of Szeged.
(2013)

Nagy Ágnes
A családi napközi társadalmi-gazdasági jelentősége, munkahelyteremtő szerepe, és mindezek hatása a női foglalkoztatásra.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Nagyné Szatmáry Beáta
Japán helye és szerepe a globalizálódó világban.
PhD, University of Szeged.
(2005)

O

Ország Gáborné
A hazai középiskolások pénzügyi kultúrájának vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2017)

P

Patik Réka
A klaszteresedés lehetőségei és vizsgálata a kevésbé fejlett régiókban: példák a Dél-Alföldről.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Pelle Anita
Az Európai Közösség kartellszabályozásának német gyökerei.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Prónay Szabolcs
Ragaszkodás és én-alakítás a fiatalok fogyasztásában – A fogyasztói lojalitás és az énkép közötti kapcsolat vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2011)

Pukli Péter
A valós gazdasági folyamatok statisztikai mérhetősége, különös tekintettel az EU csatlakozásra.
PhD, University of Szeged.
(2001)

S

Sebesi Judit
Belvízfront a Dél-Alföldön 1940-1942-ben.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1975)

Somosi Sarolta
Az európai gázpiaci liberalizáció kihívásai és eredményei.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Szabó László
A jóléti állam és a globalizáció.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Szakálné Kanó Izabella
Gazdasági tevékenységek térbeli eloszlásának vizsgálata a magyar kistérségek példáján.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Szuhay Miklós
Állami beavatkozás és a magyar mezőgazdaság az 1930-as években [Kandidátusi értekezés].
Régi típusú doktori értekezés, University of Szeged.
(1961)

Sávai Marianna
A visegrádi országok fiskális fenntarthatósága. Az államadósságuk alakulása.
PhD, University of Szeged.
(2019)

T

Tóth László
Az irigység gazdaságpszichológiai elemzése - Irigység a posztszocialista társadalomban.
PhD, University of Szeged.
(2010)

U

Udvari Beáta
Az Európai Unió nemzetközi fejlesztési politikájának értékelése: a kereskedelempolitikai eszközök adta lehetőségek.
PhD, University of Szeged.
(2012)

V

Varga Bence
A pénzügyi felügyelés kialakulása Magyarországon – Lehetetlenségi trilemmák előfordulása a hazai felügyelettörténetben –.
PhD, University of Szeged.
(2019)

Vas Oszkár
Konvertálás az államadósságoknál.
Régi típusú doktori értekezés, Kolozsvári Tudományegyetem.
(1900)

Vas Zsófia Boglárka
Tudásintenzív szektorális innovációs rendszerek a Dél-Alföld régióban.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Ván Hajnalka
Környezeti hasznok és kimutatásuk a környezeti vezetői számvitelben.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Á

Ács Attila
Likviditás és reálgazdaság kapcsolata az Egyesült Államok példáján.
PhD, University of Szeged.
(2014)

This list was generated on 2020. április 6. 01:18:52 CEST.