Items where Subject is "06.02.03. General literature studies"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | É | Ó | Ú
Number of items at this level: 261.

A

Aloui Amira
Towards a Poelitics of the Tragedy of State: The Raison d'État in Shakespeare's Hamlet and Ben Jonson's Sejanus His Fall.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2023)

Ambrus Erzsébet
Edouard Estaunié az író és az ember.
Earlier doctoral dissertations, Horthy Miklós Tudományegyetem (1940–1944).
(1945) (Unpublished)

Andróczki Anett
A Fioretti „mítosztalanítása” - Új szempontok a mű értelmezéséhez.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Annus Irén
The structuration of Mormon identity.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2000) (Unpublished)

Aradi Csenge Eszter
A fogalmi metafora diskurzusteremtő szerepe a janzenista hatású XVII. századi francia prózában. Blaise Pascal és François de La Rochefoucauld munkáinak vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2018) (Unpublished)

Arany Mihály György
Felfedezők, felmérők, világgyűjtők. A kortárs német nyelvű történelmi felfedező-utazási regény változatai Chrisoph Ransmayr Die Schrecken des Eises und der Finsternis, Daniel Kehlmann Die Vermessung der Welt és Ilija Trojanow Der Weltensammler című regényének példáján.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2018) (Unpublished)

Auckenthaler Anita
Es möge mir vergeben werden, daB dies an mancher Stelle Literatur geworden ist. Franz Werfels frühe Prosa.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

B

Bajner Mária
Text and gender in Charlotte Bronte's novels.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2000) (Unpublished)

Bakonyi Géza
A harmincas évek magyar és olasz "valóság" - irodalma.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Bakonyi Veronika
Kirabolni a képtelent, avagy a nyíló forma apológiái (A kadaverikus kép és a prospektív potencia Babits Mihály költészetében és prózájában).
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2010) (Unpublished)

Balcsik-Tamás Kinga
A metafikció mintázatai: az irodalmi elbeszélés és a történetmesélő mozgókép intermediális egymásrahatásának példái.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Balázs Péter
La philosophie politique et morale du marquis d'Argenson 1694-1757.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2003) (Unpublished)

Balázs Péter
Zsengék, töredékek, kétes hitelűek (A Madách-Rimay-kódexek Szerelmes énekek c. füzetének versanyaga).
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2016) (Unpublished)

Baló Irma
Thuanus Jakab Ágoston "Historia mei temporis" c. művének a magyarokra vonatkozó részletei.
Earlier doctoral dissertations, Ferencz József Tudományegyetem (1919–1940).
(1924) (Unpublished)

Bandura Gabriella
Littérature et cognition pour une approche autopoïétique des oeuvres de Michel Houellebecq, Éric Chevillard et Anne Garréta.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2017) (Unpublished)

Baróti Tiborné Gaál Márta
E. T. A. Hoffmann emberábrázolása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Below Jürgen
Das Schrifttum über Hermann Hesse dargestellt an dem Projekt und der Realisierung einer Bibliographie der Sekundärliteratur von 1899 – 2007.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Bencsik Orsolya
Identitáskonfliktusok a geokulturális térben (A sehol és a máshol köztes állomásai Juhász Erzsébet, Végel László és Tolnai Ottó írásművészetében).
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2018) (Unpublished)

Berecz Ágnes
Janzenista olvasmányok Magyarországon.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006) (Unpublished)

Bernáth András
Hamlet, the Ghost and the Model Reader - The Problems of the Reception and a Concept of Shakespeare’s Hamlet.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Berta Ádám
Az Unheimliche - az intellektuális bizonytalanságtól az elfojtott visszatéréséig. Egy kísérteties fogalom kontextuálása a pszichoanalitikus irodalomtudomány diskurzusában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2005) (Unpublished)

Bessenyey Hedvig
Die Rolle und Stelle der Sozialkritik in den Novellen von Theodor Storm.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1963) (Unpublished)

Bistey András
Bányai Kornél.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Blénesi Éva
Kontextus nélküli textus - Textus teremtő kontextus : Identitás, kanonizációs viszonyulásmódok és referencialitás problematikája a kortárs erdélyi magyar irodalomban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2005) (Unpublished)

Bocsor Péter
Paradigms of Authority in the Carver Canon.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2010) (Unpublished)

Bombitz Attila
Mindenkori utolsó világok.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2001) (Unpublished)

Bordás Sándor
A trópusok mesekertje – metaforikus prózaváltozatok a modernitás poétikájában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2011) (Unpublished)

Boronkai Iván
Cerbanus fordításainak néhány filológiai tanulsága.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Borsodi László
Metaforikus versbeszéd, szerepjáték és ciklusképzés Baka István költészetében - A Tájkép fohásszal mint újrarendezett költői testamentum.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Borthaiser Nóra
Performing New Cosmos: Environment Matters and Disability Issues in Diesney's Animations between 1990-2010.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2012) (Unpublished)

Burján Monika
A fordításról való gondolkodás története Magyarországon 1787 és 1883 között.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Bánhegyi Péter
A korabeli Anglia történeti problémái Shakespeare drámáiban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Bánki-Horváth Sándorné Borbély Mária
Adalékok Szalkay Antal Aeneis-paródiájának történetéhez.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1976) (Unpublished)

Bányai Éva
Térképzetek, névtérképek, határidentitások - A Bodor-próza tér- és névpoétikája, valamint hatása néhány kortárs magyar elbeszélı mőben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2008) (Unpublished)

Bárdos Pál
Gábor Andor pályaképe 1918-19-ig.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1966) (Unpublished)

Bárdos József
Az igazi Madách.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2008) (Unpublished)

Bárdos József
Madách Imre: Az ember tragédiája /elemzés/.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Békés Enikő
Galeotto Marzio De doctrina promiscua című művének eszmetörténeti vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2012) (Unpublished)

Bíró Csilla
Szemlélődés és misztika Andreas Pannonius Énekek éneke-kommentárjában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

C

Cristian Réka Mónika
Interface semiotics in the dramaturgy of Tennessee Williams and Edward Albee.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2001) (Unpublished)

Csapó Fanni
Magyarország egy osztrák humanista szemével. Wolfgang Lazius Magyarország chorográfiája, a Regni Hungariae Archaeologiae libri tres.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2023)

Cserjés Katalin
Applikációk a Hajnóczy-korpusz szövetén - A hagyományos szövegformálás elhagyásának módozatai Hajnóczy Péter életművében (Egy Hajnóczy-kalauz első fejezetei).
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2008) (Unpublished)

Csetri Lajos
Az irodalom fejlődésének stílustörténeti koncepciója.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1966) (Unpublished)

Csetényi Korinna
The Metafictional Narrativization of the Traumatized Body and Monstrous Femininity in Stephen King's Horror Fiction.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Császtvay Tünde
Reviczky Gyula összes versei.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2005) (Unpublished)

Cséby Géza
Gróf Festetics György helye a magyar művelődéstörténetben, különös tekintettel a Magyar Minerva könyvsorozatra és a Helikoni Ünnepségekre.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Csíky Gábor
La fascination de la mort dans les mémoires d outre-tombe de Chateaubriand.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2002) (Unpublished)

Czerjak Milána
Az ember ábrázolása és a művészet és alkotás problémái Gogol "Pétervári elbeszélések" című elbeszélésciklusában = Изображение человека и проблемы искусства и творчества в «Петербургских повестях» Гоголя.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Czerovszki Mariann
„…sumque argumenti conditor ipse mei…” Ovidius pontusi elégiái narratív pszichológiai megközelítésben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2008) (Unpublished)

Czár Jánosné Sághy Ilona
Művészet és történelmi valóság Kemény Zsigmond: Zord idő című regényében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

D

Dalloul Zaynab
Kovásznai Sándor, az elfeledett Janus-kommentátor.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Darabos Enikő
Női trópusok és "maternális inskripciók". A nőiség jelölői a pszichoanalízis és a dekonstruktív retorikaelmélet mátrixában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2005) (Unpublished)

Demény Tamás
Hungarian Roma and African American Autobiographies in Comparative Perspective: Lakatos, Peline Nyari, Wright, and Hurston.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2016) (Unpublished)

Devescovi Balázs
Korsók és díszedények - Eötvös József 1848 előtti regényei.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2005) (Unpublished)

Devich Mária
Pyramus és Thisbe a magyar irodalomban.
Earlier doctoral dissertations, Ferencz József Tudományegyetem (1919–1940).
(1924) (Unpublished)

Dragon Zoltán
Tennessee Williams Hollywoodba megy, avagy a dráma és film dialógusa.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2011) (Unpublished)

Draskóczy Eszter
Metamorfózis, ovidiusi allúziók és az antitetikus struktúrák szerepe a Divina Commediában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Dácz Enikő
Das Nibelungenlied als Projektionsfläche für die Gegenwart Das Beispiel von Moritz Rinkes Die Nibelungen und János Téreys A Nibelung-lakópark.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Dávid Katalin
Kaffka Margit nárcisztikus hősnői.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1993) (Unpublished)

Dávid Kinga
Még nem, majdnem és már nem humorizmus. Adalékok Luigi Pirandello művészetértelmezéséhez.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2012) (Unpublished)

Dávid Péter
„Itt van a’ legvégső óltára Pallásnak” Erdélyi tudományos intézmények a XVIII. század végén.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2010) (Unpublished)

Dér Terézia
A kettős kötésű dativus Horatiusnál.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1979) (Unpublished)

F

Fajt Anita
"Embernek maga Istenre való hagyása" Huszti Szabó István Paradicsomkertecskéje és Szenci Fekete István Lelki nyugosztaló órákja.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2017) (Unpublished)

Farkas Gábor Farkas
Régi könyvek, új csillagok - A csillagászat új eredményeinek receipciója koraújkori olvasmánytörténeti forrásainkban és az égi jelenségek interpretációja a régi magyar irodalomban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2008) (Unpublished)

Farkas Zoltán
A mindenegység vándora – Vlagyimir Szolovjov.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006) (Unpublished)

Farkas Zsolt
Pszichoretorikai vizsgálódások egy ambivalencia-elmélethez.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Farmasi Lilla
Storytelling and the Perceptions of the Embodied Mind: Space and Movement in Narratives.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2019) (Unpublished)

Fazekas István
Móra Ferenc parasztábrázolása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Fazekas Sándor
„A soknyelvű tolmács” – A Sebes agynak késő sisak forrásai, műfaj- és eszmetörténeti jellemzői –.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2007) (Unpublished)

Fedor László
Balassi Bálint istenes énekei.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1966) (Unpublished)

Fehér Géza
A drámaíró Vörösmarty /Művek, tervek, töredékek/.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Fenyves Miklós
Kontingencia és elbeszélés. Thomas Bernhard prózája a hetvenes-nyolcvanas években.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006) (Unpublished)

Fogarasi György
Angol nekromantika (Ideológia, kísértetjárás, retorika Wordsworthnél és a kritikai elméletben).
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Fresli Mihály
Andrej Rubljov alakja a középkori orosz kultúrában és Andrej Tarkovszkij filmjében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2007) (Unpublished)

Fried István
A szerb irodalom útja Magyarországon 1780-1841.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1967) (Unpublished)

Fórizs Gergely
"Az emberképzet' philosophiája" : Berzsenyi mint elméletíró.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2007) (Unpublished)

Fülöp Gábor
A klasszika és a korai romantika viszonya az antikvitáshoz Goethe és Hölderlin műveiben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1979) (Unpublished)

Fülöp Klára
Horatius hatása újabb irodalmunkra.
Earlier doctoral dissertations, Ferencz József Tudományegyetem (1919–1940).
(1924) (Unpublished)

Fülöp Zsuzsanna
Adalékok a Nibelungenének eszthétikai méltatásához.
Earlier doctoral dissertations, Ferencz József Tudományegyetem (1919–1940).
(1924) (Unpublished)

Füzi Izabella
Meggyőzés és tropológia Platón - Nietzsche - de Man.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

G

Garayeva Khanim
Different Attitudes to Esotericism in Peter Ackroyd's and Dan Brown's Novels.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2024)

Gellérfi Gergő
Allúziós technika és műfaji hatások Iuvenalis szatíráiban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Gere Zsolt
Vörösmarty Mihály epikus korszakának irodalom- és recepciótörténeti kontextusai.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Gerencsér Péter
A web 2.0 mint a net art neoavantgárdja - Folytonosságok és törésvonalak az internetes művészet diskurzusában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2017) (Unpublished)

Gombkötőné Lombár Izabella
Az arctalanítás poétikája. A tropizmus szereplőfelfogása Nathalie Sarraute életművében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2020) (Unpublished)

Granasztói Olga
Francia könyvek magyar olvasói - A tiltott irodalom fogadtatása Magyarországon 1770-1810.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006) (Unpublished)

Gyertyános Éva Rita
Árpád-házi Szent Erzsébet tisztelete a mai Umbria ferences közösségeiben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

Győrei Zsolt
Heltai Jenő drámai életműve.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2003) (Unpublished)

Gönczöl Andrea
A védekezés retorikája. Szövegszervező eljárások unitárius vitairatokban a 18. század derekán.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

H

Hafner Zoltán
"Egy kötetre való..." Babits Mihály 1900-1903 között írt verseinek keletkezéstörténete.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Hamvas Endre Ádám
A lélek megváltásának hermészi útja - Hermész Triszmegisztosz és a platóni hagyomány.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Harmath Erzsébet
Andrei Makine Géopoétique d'un écrivain mineur.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2011) (Unpublished)

Hegyi Pál
Fehér terek: Paul Auster recepciója a korai művek tükrében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2011) (Unpublished)

Hernádi Mária
Párbeszédformák Nemes Nagy Ágnes költészetében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2005) (Unpublished)

Hevesi Imréné
Shakespeare tragikus nőalakjai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1964) (Unpublished)

Hoffmann Zsuzsanna
A római erények és eszmények paródiája Plautusnál.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Horváth Erzsébet
Sinka István mitologizáló költői világa.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2001) (Unpublished)

Horváth Géza
Wege der deutschen Innerlichkeit am Beispiel von Johann Wolfgang von Goethes Die Leiden des jungen Werther, Hermann Hesses Siddhartha und Thomas Manns Doktor Faustus.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2000) (Unpublished)

Horváth Márta
Kritika és relativitás Robert Musil A tulajdonságok nélküli ember című regényében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Hoványi-Nagy Fruzsina
„És ha parergon lenne a cím?” (Parergonalitás az angol romantika irodalmában és festészetében).
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2020) (Unpublished)

Huba Márk
Test-referencialitás Komparatisztikai vizsgálatok a szöveg(ek) test-referenciális olvashatóságához.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2010) (Unpublished)

Huszár Linda
Film noir: Az átmenet alakzata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2020) (Unpublished)

I

Iby András
Romantikus és realista vonások Heinrich von Kleist novelláiban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1976) (Unpublished)

Ilia Mihály
A Holnap története.
Earlier doctoral dissertations, University of Szeged.
(1958) (Unpublished)

J

Janó István
Távol-keleti hatások az imagizmus költészetében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Jászay Tamás
Körülírások (Fejezetek a Krétakör Színház történetéből: 1995-2011).
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

K

Kardos József
Bíró Lajos magyarországi írói és újságírói tevékenységéhez.
Earlier doctoral dissertations, University of Szeged.
(1962) (Unpublished)

Karácsonyi Judit
Kortárs francia novelizáció. Tanguy Viel, Catherine Soullard és Nathalie Léger filmregényesítéseiről.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2018) (Unpublished)

Karácsonyi Zsolt
A tér játékai. A virtuális tér és a történelmi idő viszonyának módosulásai Páskándi Géza és Marin Sorescu drámáiban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2010) (Unpublished)

Kasza Péter
"Mert látom, hogy néhányan az eseményeket másképp mesélik, mint megörténtek..." Brodarics István tevékenysége irodalomtörténeti megközelítésben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2008) (Unpublished)

Katona Tünde
"Eijnem armen Schuler der Nacket VND bloss Wahr" Über die Thurzónische Stiftung und das Bildungswesen in der Zips mit dem Text des Leutschauer Testamentbuches.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2003) (Unpublished)

Kaylor Michael Matthew
Sanctus Paederasta: A Consideration of the Major Uranians: Hopkins, Pater, Wilde, Johnson and Dolben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2005) (Unpublished)

Kelemen János
Cesare Pavese.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1966) (Unpublished)

Kelemen Zoltán
Történelmi emlékezet és mitikus történet Krúdy Gyula műveiben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2002) (Unpublished)

Kemény István
Tolnai Lajos.
Earlier doctoral dissertations, Kolozsvári Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem (1881–1919).
(1925) (Unpublished)

Kenesiné Tekulics Judit
A "dialógus művészete" és a "társalgás temploma". A dialógus XVI. századi olasz elméletei és gyakorlata Stefani Guazzo műveiben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2005) (Unpublished)

Keresztes Andor
Illyés elbeszélő költeményei.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Kis Zsuzsa
L’Orient dans les contes philosophiques de Montesquieu et de Voltaire.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2010) (Unpublished)

Kispálné Lucza Ilona
Madách Imre: Mózes (A dráma értelmezése).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1990) (Unpublished)

Kiss Gabriella
(Ön)kritikus állapot. Az előadáselemzés Erika Fischer-Lichte-i módszerének rekonstrukciója és produktivitásának vizsgálata Zsótér Sándor rendezéseinek tükrében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2000) (Unpublished)

Kocsis Lilla
„Én csak jel és szimbólum vagyok” Utópikus vonások Babits Mihály Elza pilóta vagy a tökéletes társadalom című művében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2010) (Unpublished)

Kopár Lilla
The iconography of Viking-age stone sculptures: visual evidence of religious accommodation in the Anglo-Scandinavian communities of Northern England.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Kovács Ágnes Zsófia
The Power of the Imagination: A Contextual Model of Understandig in Henry James.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Kovács Eszter
Le Voyage dans la pensée de Diderot: sa fonction et sa critique dans la fiction, dans le récit de voyage et dans le discours philosophique et politique.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2007) (Unpublished)

Kovács Flóra
A közösség kérdésköre és alakulási módozatai a kortárs erdélyi drámában és színházban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2012) (Unpublished)

Kovács Sándor
Az angolszász-magyar unitárius érintkezések a 19. században.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2007) (Unpublished)

Kovács Zsuzsa
Szent Vilma magyar királyné legendája.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2011) (Unpublished)

Kozma Huba István
Egy progresszív irodalmi folyóirat /Magyar Csillag/.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Kristó Sándor Zsolt
Terek, térképzetek Leonyid Andrejev prózájában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Krupa András
Szilágyi és Hagymási története a magyar és a szlovák irodalomban.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1961) (Unpublished)

Kulcsár Péter
Bonfini magyar őstörténetének forrásai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1963) (Unpublished)

Kérchy Anna
Self-freakings. Body-texts in Angela Carter's trilogy - Feminist grotesque bodies, fictionalized identities, and somatized narratives in The Passion of New Eve, Nights at the Circus, and Wise children.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006) (Unpublished)

Kérchy Vera
A de Man-i retorikaelmélet színházelméleti kihívásai a posztmodern önreflexiós színházelméletek és a performanszelméletek ideológiái, egy materiális színházolvasat esélyei.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2012) (Unpublished)

Kötél Emőke
"Nyeh sze pácsi" Örkény István egypercesei.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Kőhalmi Péter
Testet öltött gondolatok - Erdélyi Miklós, konceptuális művészet, pop art.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2016) (Unpublished)

L

Labádi Gergely
"ez a' theoria helyes theoriája e" A felvilágosodás kori magyar episztola műfaja poétikai és médiatörténeti megközelítésben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006) (Unpublished)

Lanczkor Gábor
Templom és szentély - Huszadik századi magyar ekphrasztikus versek és versciklusok az egyes világirodalmi minták tükrében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Lengyel Réka
Petrarca, a lélekvezető. A De Remediis Utriusque Fortunae újraértékelése.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2012) (Unpublished)

Lengyel Zoltán
A sors kritikájáról. Vizsgálódások Walter Benjamin sorsfogalma mentén.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Lipták-Pikó Judit
Teória és Praxis: Fantom és fikció Marie Darrieussecq regényeiben és elméleti írásaiban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2018) (Unpublished)

Lovács Andrea
Meseváltozatok a jelenkori magyar irodalomban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006) (Unpublished)

Lázár István
Tudatlanság=jámborság : tudatlanság=istentelenség ; paradoxon és megoldása Petrarca: De sui ipsius et multorum ignorantia c. művében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

M

Maczelka Csaba
The Uses of Paratextuality and Dialogicity in Early Modern English Utopias.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Makai Péter Kristóf
Bridging the Empathy Gap: Representing Neurological Difference in Contemporary Autism Novels.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2016) (Unpublished)

Margittai Gábor
Arcadás és önarckép, hagyománytudat és irodalomtörténeti önreflexió Babits Mihály esszéportréiban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2000) (Unpublished)

Mary György
Georg Tectander - /Zalánkeményi Kakas István/: Iter Persicum.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Matuska Ágnes
The vice-device: Iago and Lear's fool as agents of representational crisis.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2005) (Unpublished)

Medgyes Tamás
Felszínesség, ismétlés, intertextualitás: a kortárs amerikai próza olvasása.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2003) (Unpublished)

Merényi László
A nőalakok jelleme Seneca tragédiáiban (Seneca mint drámaíró).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Mihály Csilla
Figuren und Figurenkonstellationen im 'Theater des Selbst'. Exemplarische Texterklärungen aus Franz Kafkas mittlerem Erzählwerk.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Mikola Gyöngyike
A "misztikus változó" (Boldogság-konstrukciók Nabokov orosz korszakának műveiben).
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2018) (Unpublished)

Milián-Bogyai Réka Orsolya
Az ekphraszisz fikciói. Elméleti, történeti és diszciplináris átrendeződések az ekphraszisz teoretikus diszkurzusaiban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Mitnyán Lajos
Eine philosophisch-ästhetische Untersuchung zu den Kunstauffassungen von Rainer Maria Rilke - Ein Interpretationsansatz zu den „Duineser Elegien”.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2018) (Unpublished)

Molnár Andrea
Jean Giono hatása és recepciója a 30-40-es évek magyar irodalmában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

Molnár Dávid
Előtörténet és következmény. A dési per és az unitárius írásbeliség a 17. század első felében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2016) (Unpublished)

Monostori Imre
Németh László hősei - ideáinak tükrében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Mátyus Norbert
Dante Alighieri : Isteni színjáték - Pokol - Babits Mihály fordítása.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2007) (Unpublished)

Mátyás Dénes
Reduktív prózaváltozatok a kortárs olasz irodalomban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Máté Ágnes
"Most kiváltképpen két ifjú személynek szerencséjét éneklem" - Bevezetés az Eurialus és Lucretia latin filológiájába.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2011) (Unpublished)

Mészáros Márton
Protestantizmus és medialitás.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2010) (Unpublished)

Müllner András
Neoavantgárd szövegek posztstrukturalista olvasatai -Erdély Miklós-.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2001) (Unpublished)

N

Nagy Gergely
'Ye olde authour': Tolkien's anatomy of tradition in the Silmarillion.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2012) (Unpublished)

Nagy Hajnalka
Ein anderes Wort und ein anderes Land. Zum Verhältnis von Wort, Welt und Ich in Ingeborg Bachmanns Werk.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Nagyné Bali Éva
A magyar történelmi dráma 1945-től napjainkig.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Nemes Gábor
A Psalterium Ungaricum forrásai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1965) (Unpublished)

Nemes Margit
Thököly Imre a német irodalomban.
Earlier doctoral dissertations, Ferencz József Tudományegyetem (1919–1940).
(1922) (Unpublished)

Nikolényi István
Virágénekeink a XVI. században.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1967) (Unpublished)

Novák Anikó
A kollekció poétikája - Gyűjtés és muzealizálás Tolnai Ottó műveiben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Nyikos Dániel Árpád
Colonizing Cynicism in the Works of Rudyard Kipling.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2019) (Unpublished)

O

Obrodina László
Le CTh 3,7,2 et les mariages mextes.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006) (Unpublished)

Olajos Terézia
Merobaudes és kora (Az író művei részletes bevezetéssel és történelmi kommentárral).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Olasz Sándor
Németh László és a régi magyar irodalom.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Oláh Jánosné
A tolsztoji pedagógia mai érvénye.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

Orcsik Roland
Dominókockák. Domonkos István művészetének ex-Jugoszláv irodalmi kapcsolatformái.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Oroszlán Anikó
"Floute me, Ile floute thee; it is my profession" - Early Modern Improvisation as Resistance.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

P

Palotás György
- A testvér és a fiú árnyékában - Verancsics Mihály (1514-1571?) élete és irodalmi tevékenysége.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2018) (Unpublished)

Pap Balázs
Históriák és énekek.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2012) (Unpublished)

Pelsőczi Györgyi
Egy janicsár visszaemlékezései.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Pethő Ildikó
A zenei elv, zenei műfajok és kompozíciós technikák Weöres Sándor költészetében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006) (Unpublished)

Petneházi Gábor
Humanista irodalom és politikai publicisztika határán. Kovacsóczy Farkas (1540-1594) politikai beszédei és Erdély kormányzásáról írott dialógusa.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Pogány Stella Csilla
Az andersoni performance elemei.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2012) (Unpublished)

Polner Zoltán
Zenei kompozíció Thomas Mann: "A Buddenbrook ház" című regényében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1966) (Unpublished)

Propszt Eszter
Untersuchungen zur Interdiskursiven Konstruktion ungarndeutscher Identität in der ungarndeutschen Gegenwartsliteratur.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006) (Unpublished)

Pál Ágnes
Levelezés és levélregény határán.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2005) (Unpublished)

Pál Gyöngyi
Le dispositif photo-litteraire en France dans la seconde moitie du XXe siecle. Analyse de l’oeuvre de François-Marie Banier, Jean-Loup Trassard, Lorand Gaspar et Denis Roche.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2010) (Unpublished)

Pál Katalin
Szókratész, a csúf filozófus kortársi szemmel (A fiziognómia és az irodalom tükrében).
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2016) (Unpublished)

Pál-Kovács Ramóna
Cartographie de la mémoire: pour une lecture géocritique de l’autobiographie de Michel Tremblay.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2017) (Unpublished)

Pápai Zsolt
Bolond Pierrot Csodaországban. Az európai művészfilm és a Hollywoodi Reneszánsz (1965-1967-1975).
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2010) (Unpublished)

Pécsi Ágnes
A negyvenes-ötvenes évek irodalmi vitáinak néhány kérdése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Péter Róbert
The Mysteries of English Freemasonry: Janus-Faced Masonic Ideology and Practice between 1696 and 1815.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006) (Unpublished)

Péti Miklós
Homérosz-értelmezések a 16-17. századi angol irodalomban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2007) (Unpublished)

R

Rausch-Molnár Luca
De la grâce à la mélancolie: une étude notionnelle de la réception littéraire de Jean-Antoine Watteau (1721-1875).
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2024)

Rudolf József
Móricz Zsigmond.
Earlier doctoral dissertations, University of Szeged.
(1947) (Unpublished)

Rákai Orsolya
Az irodalomtudós tekintete. Az önállósuló irodalom társadalmi integrációja és az esztétikai tapasztalat néhány problémája a magyar irodalomban 1780 és 1830 között.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Rákosi Marianna
A másik - Füst Milán: A káprázatok hőse -Füst Milán álomalapítása-.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2003) (Unpublished)

Róth Márton
La cittá felice di Francesco Patrizi da Cherso e le utopie del Cinquecento e del Seicento.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

S

Sarkadi Bence
Shakespeare on the puppet stage - The representational perspectives and limits of adaptation in the contemporary puppet theater.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Sarnyai Csaba
Az alapvető szláv mitologikus képzetek metamorfózisai a XX. századi orosz prózában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2010) (Unpublished)

Schauer Hilda Mária
Denkformen und Wertesysteme in Wolfgang Koeppens Nachkriegstrilogie.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2003) (Unpublished)

Schütz Ödön
Kosztolányi, a műfordító.
Earlier doctoral dissertations, University of Szeged.
(1948) (Unpublished)

Simon Melinda Klára
19-20. századi kiadói és nyomdászjelvények. A jelvényhasználat elve és gyakorlata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Simon-Szabó Ágnes
Werther-fordítások kulturális átértelmezései 1800 körül fordításelméleti és filológiai megközelítésben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Simó Emilia
Goethe "Wilhelm Meisteré"-nek első alakja.
Earlier doctoral dissertations, Kolozsvári Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem (1881–1919).
(1922) (Unpublished)

Sinka Annamária
Az intertextualitás megjelenési formái és interpretációs lehetőségei Szabó Magda Régimódi történet és A pillanat című regényében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2012) (Unpublished)

Sirató Ildikó
Összehasonlító színháztörténeti modell a XVIII-XX. századi Európa nemzeti színházi központú színházstruktúráinak vizsgálatára.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2005) (Unpublished)

Stohl Róbert
Fragmenta Takatsiana források és kiegészítések péteri és téti Takáts József (1767 – 1821) életrajzához.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Szabolcsi Gábor
A korabeli társadalom rajza Fáy András regényeiben.
Earlier doctoral dissertations, University of Szeged.
(1949) (Unpublished)

Szabó Ernő
Kosztolányi Dezső pályakezdése.
Earlier doctoral dissertations, University of Szeged.
(1962) (Unpublished)

Szabó Erzsébet
Ikerföldek, episztemikus világok, szövegvilágok. Szövegértés és szövegmagyarázat.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2005) (Unpublished)

Szabó Eszter
Száz év előtt – száz év után. Az erdélyi hivatásos színjátszás 1892-es centenáriuma.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2020) (Unpublished)

Szabó István Zoltán
Neuromancia - A technika kérdése William Gibson regényeiben, esszéiben és költészetében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2017) (Unpublished)

Szabó Judit
A tragédia(elméletek) etikai koncepciói.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Szabó Klára
O'Neill tragédiafelfogása a kortársi elméletek tükrében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1979) (Unpublished)

Szabó Margit
A szegedi színházi kultúra és drámaírás fejlődéstörténete.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1946) (Unpublished)

Szabó Ádám
Egy titkolózó eretnek. Ernst Soner professzor akadémiai beszédei.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2018) (Unpublished)

Szabó Ágnes
Kazinczy Ferenc Erdélyi Levelek című művének keletkezés-, alakulás- és kiadástörténete.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2016) (Unpublished)

Szalay János Albert
Libanios görög irodalmi műveltsége levelei alapján.
Earlier doctoral dissertations, Kolozsvári Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem (1881–1919).
(1926) (Unpublished)

Szalisznyó Lilla
A színésznevelés spiritusz rektora - Egressy Gábor pályája és a magyar színjátszás professzionalizációja.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Szepessy Tibor
Héliodóros és a görög szerelmi regény hanyatlása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Szilvássy Orsolya
"Ellenszegülés a labirintusnak" A tér és az értelmezés kérdése Italo Calvino, Umberto Eco és Luigi Malerba prózájában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2002) (Unpublished)

Szilágyi Annamária
A Trubadúr drámája.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2010) (Unpublished)

Szilágyi Judit
Füst Milán: Napló. Magántörténet-Magánytörténet.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2002) (Unpublished)

Szász Géza
L'image de la Hongrie dans les récits de voyage et dans la presse en France, 1837-1847.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2003) (Unpublished)

Székesi Dóra
Emberkép Diderot természetfilozófiájában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2012) (Unpublished)

Szűcs Kata Ágnes
Árpád-házi Szent Erzsébet és Portugáliai Szent Erzsébet hagiográfiája. A kora újkori szentkultusz kutatásához.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2020) (Unpublished)

Sághy Miklós
A fény retorikája - A technikai képek szerepe Mándy Iván és Mészöly Miklós munkáiban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006) (Unpublished)

Séra-Ferencz Anna
A fokalizáció kísérteties materialitása.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2012) (Unpublished)

T

Tamás Dénes
A szépség beállítása – Krasznahorkai László regényuniverzumáról –.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2010) (Unpublished)

Theodorovits Julianna
A nemzeti újjáébredés hazafias lyrájának német fordításai.
Earlier doctoral dissertations, Ferencz József Tudományegyetem (1919–1940).
(1923) (Unpublished)

Thomas Éva
Grotesque in Use Shakespearean Grotesques in German Theatre Performances.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2016) (Unpublished)

Tóth Andrea
Elmozduló jelentések - A feminista irodalomkritika fogalmainak újragondolása az Éjszakai állatkert és a Szomjas oázis recepciójának tükrében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2017) (Unpublished)

Tóth Sándor Máté
"Belgrád! Sok vitéz lelkeknek / Felejthetetlen ára / A Császári címereknek / Hellyt engedsz utoljára!" Belgrád 1789-es visszafoglalásának emlékezete a neolatin irodalmi hagyományok tükrében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2019) (Unpublished)

Tóth Zoltán János
A mozgóképes pornográfia műfajkritikai kérdései a hálózati kultúra korában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Tóth Zsófia Anna
"The merry murderers" : The varcical re(figuration) of the femme fatale in Maurine Dallas Watkins' Chicago (1927) and ist various adaptation.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2010) (Unpublished)

Tóth Ákos
A meglevés szóismétlései (Tanulmányok Tandori Dezső költészetének "középső" korszakáról).
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Török Ervin
A megjelenés obszcenitása. Heinrich von Kleist.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2005) (Unpublished)

Török Zsuzsa
Petelei István írásgyakorlatai (Média- és társadalomtörténeti elemzés).
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2010) (Unpublished)

Túri Tamás
Prédikáció, egzegézis és protestáns hagyomány: Unitárius Apokalipszis-kommentárok Erdélyben (16–18. század).
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2017) (Unpublished)

U

Urbanik Tímea
Keletkezéstörténetek. Intratextuális és genetikus kapcsolatok Mészöly Miklós prózájában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2007) (Unpublished)

V

Vajda György Mihály
Modernség, dráma, Brecht.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Vasné Medgyesi Piroska
Nemzettudat és irodalomtanítás a gimnáziumban 1919-1949 között /Két Petőfi-centenárium hatásnyomai az irodalmi tankönyvekben/.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1987) (Unpublished)

Vass György
Solohov parasztábrázolása a Feltört ugar című regényben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1964) (Unpublished)

Veres Magdolna
Profetikus beszédmód. Német jelenéssorozat és 1660 körüli magyar újraértelmezései.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Verók Attila
„Es blickt die halbe Welt auf deinen Lebens-Lauff, Und nimmt das, was Du schreibst, mit grosser Ehrfurcht auf.” Martin Schmeizel (1679-1747) élete és munkássága.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2008) (Unpublished)

Virágné Horváth Erzsébet
Sinka István mitologizáló költői világa.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2003) (Unpublished)

Viskolcz Noémi
Válság és publicisztika - Egy heterodox csoport olvasmányai a harmincéves háború idején.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2001) (Unpublished)

Vályi Zsuzsanna
Közösségteremtő elvek a gondolkodó és a szépíró Németh Lászlónál.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Vámos Hanna
Az aesopusi állatmesék romulusi szöveghagyományának szerkezete.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Várszegi Tibor
Az ittlét (Dasein) öröme. A színpadi mű hermeneutikája.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Vázsonyi Gábor
Quellen und bearbeitungen des Bankbanusstoffes bis Katona und Grillparzer und die dichterische Stellungnahme der beiden.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1976) (Unpublished)

W

Wenner Éva
Italo Svevo regényei az Osztrák-Magyar Monarchia szellemi életének kontextusában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2007) (Unpublished)

Z

Z. Kovács Zoltán
">Vanitatum vanitas< maga is a húmor" Az irónia (korlátozásának) változatai a magyar romantika irodalmában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2001) (Unpublished)

Zelena András
Lelki sebek, hiány- és veszteségtapasztalat. A lírai alany konstruálásának mintázatai József Attila korai költészetében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Zvara Edina
Libros habere A szakolcai ferencesek könyvkultúrája a 16-17. századi Magyarországon.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006) (Unpublished)

Zámbóné Kocic Larisa
Protean Vicissitude and Milton’s Paradise Lost.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2012) (Unpublished)

Zánthó Róbert
Az "angry young movement" mint a mai angol irodalom egyik vezető irányzata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1965) (Unpublished)

Á

Ádám Anikó
La poétique du vague dans les oeuvres de Chateaubriand.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2003) (Unpublished)

Ármeán Otília
Paragrammatika - Olvasatok az intertextualitás és a retorika hálójában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

É

Éles Árpád
Ketten a képen. Közelítések Paul Klee intermediális poétikájához Tandori Dezső költészetén keresztül.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2017) (Unpublished)

Ó

Ócsai Éva
"Szavakból paloták épülnek" Weöres Sándor színjátékainak intertextuális kapcsolatai.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2010) (Unpublished)

Ú

Újvári Edit
"A mindenség hullámzó nászruhád" Istennői mítoszmotívumok Weöres Sándor költészetében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2002) (Unpublished)

This list was generated on 2024. április 13. 23:37:16 CEST.