Items where Subject is "06.02. Languages and Literature"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | É | Ó | Ö | Ü
Number of items at this level: 344.

A

Abdullah Hogar Najm
African American Masculinities in Ann Petry’s Oeuvre.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2023)

Acél Zsuzsanna
"Jövel, halál, megadni nékünk az utolsó vacsorát..." (Európai halál-képzet a közgondolkodásban a 17. század utolsó harmadáig).
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997)

Agyagási Klára
A XVIII. sz.-i Csuvas fonémarendszer rekonstrukciója a Csuvas Első Grammatika alapján.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Almásiné Hévizi Natália
Apáti Miklós Pályakezdése 1681-1687.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Andrási Dorottya
Francesco Petrarca: Africa (Szövegtörténeti és műfajelméleti elemzés).
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Ankeria Santeri
A magyar nyelv hatása szerbhorváth nyelvre.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Antala Zsuzsanna
A modern magyar metaforikus regény.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1995) (Unpublished)

Auckenthaler Karlheinz
Beziehungslosigkeit und Verweigerung.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1989) (Unpublished)

B

B. Kiss Attila
A radikális pacifizmustól a nagyszombati béketárgyalásig. Egy 17. századi kolozsvári peregrinus-tipográfus, Erdély nyugat-európai ágense: Adam Franc (1639-1717) pályaképe.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

B. Polgár Edit
A civilizáció-oktatás helye és lehetőségei a középiskolai nyelvtanításban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1987) (Unpublished)

Bagi Ibolya
Világkép és struktúra összefüggései B. Pilnyak "Meztelen év" c. regényében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Balog Edit
Dialóguscsapdák a "Pétervár"-ban : A szöveg dialogizáltságának vizsgálata Andrej Belij "Pétervár" című regényében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1995) (Unpublished)

Balog Edit
Konstrukció és dekonstrukció az orosz szimbolista regényben. A szöveg dialogizáltságának vizsgálata Andrej Belij "Pétervár" című regényében.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998)

Balogh Tamás
A legkegyetlenebb műfaj. A Kosztolányi-életrajz kérdései.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2010)

Balogh Éva
Kontrasztív vizsgálatok a magyar helyhatározóragok és a német prepozíciók köréből.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1972) (Unpublished)

Balázs József
Társadalomtudományi és publicisztikai szövegek oroszról magyarra fordítása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Balázs L. Gábor
A szláv morfológiai változásokra vonatkozó újabb elméletek áttekintése. A főnévragozás problémái.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

Baranyai Zsolt
Bródy Sándor novellái.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1974) (Unpublished)

Baricz Zsolt
Cserei Mihály Erdély históriája kéziratmásolati családjának provenienciája.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

Baróti Tibor
Hagyomány és újítás Tyutcsev verselésében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Basch Éva
Megjegyzések a francia személytelen szerkezetek szintaxisáról és szemantikájáról.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1992) (Unpublished)

Bellus Ibolya
A fabula togata fragmentumai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Bene Kálmán
A tömeg-kérdés szerepe Madách Imre életművében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Bera Shreya
The Diasporic Sublime in the Works of Bharati Mukherjee, Jhumpa Lahiri, and Chitra Banerjee Divakaruni.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2023)

Bernáth Csilla
Frazeológiai egységek a mai német nyelvben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1988) (Unpublished)

Bernáth Árpád
Az alakok motivikus funkciója Heinrich Böll regényeiben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1967) (Unpublished)

Bernáth Béláné Troska Viktória
Makszim Gorkij és Arthur Schopenhauer.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Berta Árpád
Materialien zur Historischen dialektologie des Kasantatarischen. Beschreibung der getauften tataren aufgrund der tatarischen aufzeichnungen von Gábor Bálint.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Berta Árpád
A finnországi töredékek első egysége (nyelvi elemzés).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Bibok Károly
A szójelentéstan néhány elméleti és gyakorlati kérdése (különös tekintettel a magyar nyelv kommunikációs tevékenységet megnevező igéire).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1991) (Unpublished)

Bicskei Dezsőné Zsulán Julianna
14-15 éves gimnazisták élőbeszédének mondatszerkezeti vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Bognár Ferenc
Dosztojevszkij emberfelfogása A Karamazov testvérek c. regénye alapján (Antropológiai vázlatok).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1991) (Unpublished)

Bognár Zoltán
Szilády Áron.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1989) (Unpublished)

Bonsack Edwin
Dvalinn: Wieland, poet of the Heliand.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Bonyhai Gábor
Szignifikáns forma mint értékmetafizika Th. Mann "Der Erwaehlte" c. regényében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1966) (Unpublished)

Borsos Márta
Tanulmányok a Geoponika című bizánci mezőgazdasági enciklopédiához.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Bratinka József
A 16. századi vitézi élet nyelvi kifejezéseinek jelentéstani vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Braun Melinda
Az ismétlődő cselekvés kifejezése a mai orosz nyelvben és magyar megfelelői.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Buday Lajos
L. N. Tolsztoj és a kortárs orosz festőművészek kapcsolata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1979) (Unpublished)

Bujtás László
Három alakváltozatpár használata és lehetséges szerepe XVI. századi énekeskönyveinkben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Bukovinszky István
Böll emberábrázolása írói pályájának első és második szakaszában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Bulla Noémi
A finn és a magyar igemódok összevetése (különös tekintettel a jelölt igemódokra) - a hagyományos és a modern nyelvészeti kutatások tükrében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1990) (Unpublished)

Bácskai Erzsébet
Középiskolások írott és beszélt nyelvi megnyilatkozásainak elemzése, értékelése pszicholingvisztikai aspektusból.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1979) (Unpublished)

Bácskai Mihály
Petőfi en francais.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Bálint Gyula György
Németh László társadalmi drámái (1931-1945) A két világháború közötti korszak társadalmi valóságának tükröződése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Bánfalvi Ferenc
Die Lautlehre der deutschen Mundart von Elek und Almáskamarás.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Bárdos Pál
Gábor Andor pályaképe 1918-19-ig.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1966) (Unpublished)

Bécsy Tamás
A dráma-modellek és a mai dráma.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Békési Imre
A kalocsai kötelesmesterség munkamenete, szókincse és szaknyelvének elemzése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1964) (Unpublished)

Békési Márta
Az igekötők hatása az intranzitív igék tranzitívvá válásában az orosz és a magyar nyelvben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1976)

Bíró Zoltán
Vállalások és kételyek.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1987) (Unpublished)

Bódis Klára
Tennessee Williams: Mű és személyiség.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

C

Cs. Tóth Annamária
Örkény István világa fordításban (Az Egyperces novellák francia és angol fordításainak traduktográfiája).
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Csabai Sarolta
Ifjúsági regények a nyolcvanas évek első felében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1989) (Unpublished)

Csaplár Ferenc
Pesszimizmus, részvét és szeretet. Juhász Gyula indulása (1883-1902).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1964)

Csaplár Ferenc
A Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1964) (Unpublished)

Csepregi Márta
Igenévi szerkezetek az osztják nyelv vahi és vaszjugáni nyelvjárásában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1979) (Unpublished)

Csepregi Zoltán
Adalékok a dunántúli pietista irodalom történetéhez (1700-1756) Tanulmány és forrásgyűjtemény.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Cserjés Katalin
Világnézeti válság tünetei a második világháború utáni nyugati prózában (Camus; Sartre; Beckett; Dürrenmatt; Moravia).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Csorbáné Tóth Marianna
A szocialista realizmus kialakulása Alekszej Tolsztoj életművében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Csáki Éva
Middle-Mongolian loan-words in Volga-kipchak languages.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1989) (Unpublished)

Czeglédi Katalin
Csuvasia helyneveinek nyelvtörténeti problémái.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

D

Dani Mihály
A szavak szótári alakjainak hangsúlyingadozása a mai orosz nyelvben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1964) (Unpublished)

Dani Tivadar
Ibsen - Tolsztoj (Individualizmus? - Kollektivizmus?).
Earlier doctoral dissertations, Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem (1987-1999).
(1969) (Unpublished)

Derda István
"АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ ПИ ВЕКА" Палеографическое, фонетическое и морфологическое описание.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Dobolán Katalin
Két nem-Arisztotelészi poétika.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(1999)

Doboss Gyula
A művészi ábrázolásmód néhány sajátossága Mándy Iván Látogatás apánál című elbeszélésében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1976) (Unpublished)

Doró Gézáné Erdélyi Ilona
Olasz jövevényszavaink kutatásának történeti tanulságai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Dugántsy Mária
Erza-Mordvin rituális siratóénekek.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Durham Dávidné Kertai Mária
The Psycholinguistic Aspects of Interpreting.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Dávid Gábor Csaba
Adalékok Wesselényi Miklós "Balitéletekről" című művének filológiai vizsgálatához.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1992) (Unpublished)

Dávid Gábor Csaba
Adalékok Wesselényi Miklós "Balitéletekről" című művének filológiai vizsgálatához.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998)

E

Erdei Klára
Francia nyelvű meditációk a XVI. század végén (A magyar későreneszánsz elmélkedő irodalom európai hátteréhez).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

F

F. Szarvas Mária
Adalékok az óorosz deklinációs rendszer történetéhez.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Farkas Ferenc
Jászapáti és Jászivány határának földrajzi nevei.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Farkas Ildikó
Nyelv és humor Raymond Queneau: Zazie a metrón című regényében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1987) (Unpublished)

Farkas István
A történelmi múlt és magyarságszemlélet kialakulásának forrásai Németh László esszéírói munkásságában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1972) (Unpublished)

Farkas József
La zootechnie structuration d'un vocabulaire spécialisé.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Fejér Ádám
Írói világkép és lirizmus Csehov prózájában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1966) (Unpublished)

Fejér Dénesné Szalamin Edit
A módosító szók mint a kiegészítő nyelvi modalitás kifejezőeszközei a mai orosz nyelvben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1967) (Unpublished)

Fejérné Hegyi Ágnes
A nyelvi struktúrák hierarchikus helyreállítása globális afáziás betegeknél.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1991) (Unpublished)

Fenyvesiné Prohászka Erzsébet
Az embert ábrázoló kis műfajok: a zsánerkép és a portré a XVII. és a XVIII. századi francia festészetben és a festészetről szóló írásokban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2023)

Ferincz István
Elöljárós szószerkezetek a XVII. századi és a XVIII. század eleji magánlevelekben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

Ferincz István
Az 1968-ban megvédett bölcsészdoktori disszertáció és az azóta végzett kutatómunka : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Fischerné Dárdai Ágnes
Közgondolkodás és reformáció a 16. század eleji Németországban korabeli közmondások és röplapok tükrében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Forgács Tamás
A Debreceni Kódex legendáriumának összetett mondatai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Forgácsné Dr. Drahota Erzsébet
Forgácsné dr. Drahota Erzsébet tudományos kutatómunkájának tézisszerű összefoglalása : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Forgácsné Drahota-Szabó Erzsébet
Szólások és közmondások vizsgálata Heltai Gáspár műveiben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Fábián Zsuzsanna
Az új olasz próza egyik útja Leonardo Sciascia: Il quarantotto stilisztikai elemzés.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Fábricz Károly
Kérdő partikulák a mai orosz nyelvben és magyar megfelelőik.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1979) (Unpublished)

Füzi László
Németh László a Tanú előtt.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

G

Gajdó Ágnes
"...és bűneim halállá állnak össze" A bűn és bűntudat fogalma és megjelenése József Attila életművében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2003)

Galgóczi László
Szótörténeti tanulmányok betegségneveink köréből.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Garayeva Khanim
Different Attitudes to Esotericism in Peter Ackroyd's and Dan Brown's Novels.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2024)

Gaál Mihályné Sin Edit
Gyóni Géza.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1964) (Unpublished)

Gera Ildikó
Az orosz egyszerű mondatok aktuális-szintaktikai típusai és fordítási problémáik.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Goda Imre
Megközelítésmódok XIX. századi epikánk téma- és formavilágának tanításához.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Goldmann Leonóra
Az angol orvosi nyelv fejlődése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1991) (Unpublished)

Goretity József
A mítoszalkotás módszere Fjodor Szologub: A kis ördög című regényében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1990) (Unpublished)

Grüll Tibor
Irodalmi élet és könyvgyűjtés a XVII. századi Sopronban.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Guthy Piroska
Szövegbeli referenciális azonosságok konfrontatív (francia-magyar) vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1988) (Unpublished)

Gyenizse Pál
Julius Exuperantius.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Gyimesi Tímea
Avatars de la lettre : Approches du possible dans l'oeuvre de Michel Tournier.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Gyuris György
A Tiszatáj fél évszázada.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Györke Zoltán
Az orosz frazeologizmusok mondattani szerkezetének néhány sajátossága (Az orosz szólások és közmondások alapján) Egyszerű mondat.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Győri Gyula
A realista írói nyelv néhány jellegzetes vonása Verga I Malavoglia című regényében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Gálffy Sándor
Jean de La Fontaine Magyarországon.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

Gáti Gyuláné Csala Katalin
A tudományos-fantasztikus irodalom néhány kérdése H. G. Wells és A. R. Beljaev alkotásaiban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Gécseg Zsuzsanna
Koreferencia a francia nyelvű szenvedő szerkezetekben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1993) (Unpublished)

H

H. Tóth Imre
Russkaja redakcija drevnebolgarskogo jazyka v konce XI nacale XII w.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

H. Tóth Tibor
Egy palócos nyelvjárássziget a Kiskunságban : Kiskunfélegyháza nyelvjárásának összehasonlító és változásvizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1992) (Unpublished)

Hajnády Zoltán
A tragikum és katarzis problémája Lev Tolsztoj esztétikájában és "Családi boldogság" - témájú szépírói munkásságában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Hajzer Lajos
Az orosz frazeologizmusok poliszémiája.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Han Anna
A korai Ahmatova-líra műfaji arculata - A pszichológiai paralelizmusok funkciója a verskompozícióban -.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1974) (Unpublished)

Hann Ferenc
Adalékok Komjáthy Jenő pályaképéhez.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1976) (Unpublished)

Harmat Márta
Az orosz felvilágosult eszmeiség és N. M. Karamzin.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1976) (Unpublished)

Hemmert Maria
Gwara polska wsi Emőd - Istvánmajor na Wegrzech.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Herner János
Bornemisza Anna megbűvöltetése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Horgosi Ödön
A szubjektív értékelés képzői és az egyedképző viszonyának a vizsgálata a mai orosz nyelvben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1966) (Unpublished)

Horváth Béla
József Attila folklórszemléletéhez.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1979) (Unpublished)

Horváth Ferenc
Bezothositel'nye steneni kacestva imen prilagatel'nyh b russkom aeyke i ih bengerskie ekvivalenty.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Horváth Gábor
Лингвистический анализ языка отрывка Ирмология на крюках ГПБ, Q. п. I. 75.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1979) (Unpublished)

Horváth Ágnes
A regényforma áttörése. Közösségteremtő kísérletek Dosztojevszkij A félkegyelmű c. regényében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(1999) (Unpublished)

Hubert Gabriella
A 16-17. századi protestáns gyülekezeti éneklés (Történet és adattár).
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2002) (Unpublished)

Hárs Endre
Singularität. Lektüren zu Botho Strauss.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1999) (Unpublished)

Hász-Fehér Katalin
"Múlt századnak gyermeke és a jelennek férfia..." - Fáy András és az integrált irodalom -.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997)

Hódosy Annamária
Shakespeare meta-szonettjei.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2001)

Húbert Gabriella
A XVI. századi protestáns népének mint műfaj.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

I

Imre Mihály
Szenci Molnár Albert Biblia Tigurina-ja; az európai és magyar távlat kapcsolata 1617-ig ívelő pályaszakaszában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Iván Éva
A bohóc színeváltozása : A bohóc-bolond motívum egyes megjelenési formái a XX. századi művészetben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1995) (Unpublished)

J

Jankovits László
Accessus ad Janum. A műértelmezés hagyományai Janus Pannonius költészetében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(1999) (Unpublished)

Janurik Tamás
Uráli szóstatisztikai vizsgálatok.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Juhász Margit
A megszólítási formák története a magyar nyelvben a XX. század közepéig és változatai Móricz Zsigmond műveiben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Jávor György
Csingiz Ajtmatov Fehér hajó című kisregényének szimbólumai és jelentésrétegei.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Józsa György
Az abszurd élet "értelme" Albert Camus "Le Mythe de Sisyphe" című művében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

K

Kakuszi Béla Péter
Márai Sándor és Németország.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(1999) (Unpublished)

Kalmár Melinda
A Csillag című folyóirat poétikai vizsgálata esztétikai tárgyú írásai alapján.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1987) (Unpublished)

Kapitány Ottó
Sükösd község földrajzi neveinek névtudományi vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Karafiáth Judit
Az esszétől a fikcióig : Céline útja a Semmelweistől az Utazás az éjszaka mélyére című regényig.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1988) (Unpublished)

Karnitscher Tünde
Der Vergessene Spiritualist Johann Theodor von Tschesch (1595-1649) Untersuchungen und Spurensicherung zu Leben und Werk Eines Religiösen Nonkonformisten in der Habsburgermonarchie.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Karácsonyi Péter
A mikszáthi romantika és realizmus kérdéséhez ("Galamb a kalitkában").
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1974) (Unpublished)

Kasza Károly
Adalékok az orosz főnévragozás történetéhez.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1972) (Unpublished)

Katona Judit
Az emigrációs korszak jelentősége Bunyin prózájában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Katona Tünde
Az album amicorum kultusza : (Német-magyar művelődéstörténeti kapcsolatok a weimari gyűjtemény tükrében).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Keck Balázs
Az egyesség és a többesség szemlélete és kifejezése a magyar és a szerbhorvát nyelvben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1979) (Unpublished)

Kempf Baiarma
Монгольские заимствования в тувинском языке.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2007) (Unpublished)

Kerekes Gábor
Theodor Fontanes Literaturtheorie und die Deutsche Klassik.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1990) (Unpublished)

Kiefer Ferenc
A hajósi nyelvjárás.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

Kiss Attila
The semiotics of revenge. Subjectivity and abjection in English Renaissance tragedy : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Kiss Katalin
Agrammatikus afáziások mondatprodukciójának nyelvtani alapú és kapacitáselméleti értelmezése.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(2000) (Unpublished)

Kocziszky Éva
Berzsenyi poetai halála (Az elhallgató költő költészetbölcselete).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Komlósi László
A Montague-féle formális szemiotikai rendszer továbbfejlesztése (Nemrealista szemantika és konstruktív modell-elméleti nyelvészet).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Koperniczkyné Torma Mária
A korai idegennyelv-tanulás hatása a gyermek artikulációs bázisának alakulására.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1987) (Unpublished)

Korzenszky Miklós
Kassai István énekgyűjteménye.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997)

Kovács András
Erdélyi József költészete.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1976) (Unpublished)

Kovács Gábor Zoltán
Az ösztönélet Csáth Géza novelláiban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Kovács Magdolna
Lapp irodalmi törekvések. Kirsti Paltto művei.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Kovács Józsefné Komma Katalin
Heine Párizsban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1965) (Unpublished)

Kovács Miklósné Novák Mária
Kárpáti Aurél színikritikai munkássága.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Kozmács István
Udmurt névtani vizsgálatok.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1990) (Unpublished)

Kristó Gyuláné Fábián Ilona
Fejezetek a határozott névelő történetéből.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Kruppa Tamás
Legitimáció és propaganda Báthory Zsigmond udvarában.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1999) (Unpublished)

Kránicz Imre
A létezés problémái Rilke Első, Második és Negyedik Duinói Elégiájában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Krékits József
Az orosz aterminatív alapigékből képzett temporatív-terminatív cselekvésmódok és magyar nyelvi megfelelőik.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1976) (Unpublished)

Kríza Ágnes
A középkori orosz képteológia gyökerei és útkeresései. Ioszif Volockij Poszlanyije ikonopiszcu c. műve, forrásai és hatása a XVI. század teológiai irodalmára.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006)

Kukovecz Györgyné Zentai Mária
A fény és sötétség szerepe Az apostol ban és a reformkori költői hagyományban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Kun László
Szórend, hangsúly, aktuális mondattagolás.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Kászony Attiláné Tóth-Mádi Rozália
Szóhangsúlyviszonyok a mai német nyelvben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1979) (Unpublished)

Kürtösi Katalin Sz.
A 20. századi költői dráma három típusa (Szempontok T. S. Eliot, F. Garcia Lorca és B. Brecht költői drámáinak értelmezéséhez).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1979) (Unpublished)

L

Labádi Gizella
Számjelölés a szamojéd nyelvekben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

Laczó Katalin
Bródy Sándor munkássága 1905-től haláláig.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1972) (Unpublished)

Latzkovits Miklós
Régi magyar dráma és szöveghagyomány.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Lendvai Endre
Az orosz nyelv szókészlete ekvivalens nélküli elemeinek összevető vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Lendvainé Décsy Kornélia
A morfológiai szabályok elsajátítása magyar anyanyelvű gyermekek beszédfejlődésében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1987) (Unpublished)

Lengyel András
Játékszenvedély és monománia Stefan Zweig novellisztikájában, különös tekintettel a Sakknovellára.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Lepahin Valerij
Keresztény motívumok Dosztojevszkij "Félkegyelmű" c. regényében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Lepahinné Murai Teréz
A gyermekkori magyar-orosz kétnyelvűség kialakulásának sajátosságai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1990) (Unpublished)

Lipócziné Csabai Sarolta
Ifjúsági regények a nyolcvanas évek első felében : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Lovas Dániel
Puszta - pusztaság. Fejezet a magyar költői képvilág történetéből.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Lovász Andrea
Jelen idejű holnemvolt - mesék a jelenkori magyar gyermekirodalomban -.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004)

Luchmann Zsuzsanna
Az életkép a reformkori magyar irodalomban.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Ludwig Éva
A költészet funkciójának változása a tizenhatodik századi angol poétikában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1976) (Unpublished)

Lukács István
Friedrich Nietzsche eszméinek hatása Ivan Cankar és Miroslav Krleza irodalmi munkásságára : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Lázár István Dávid
Szántó (Arator) István S. J. Confutatio Alcorani (1611).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1990) (Unpublished)

M

M. Korchmáros Valéria
A határozottság mint kifejezendő tartalom és megnyilvánulási forma a kommunikációban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1979) (Unpublished)

M. Korchmáros Valéria
[A határozottság mint kifejezendő tartalom és megnyilvánulási forma a kommunikációban] : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

M. Solymosi Mária
A feltételes mód összevető vizsgálata az orosz és a magyar nyelvben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Madarász Klára
Pirandello, az irodalomteoretikus. Pirandello esztétikai nézetei.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Makra Éva
Jean-Paul Sartre és Hermann Hesse regényírói elméletének és gyakorlatának összehasonlítása a La Nausée (Az undor) és Der Steppenwolf (A pusztai farkas) című mű alapján.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Maleczki Márta Judit
A Montague-grammatika bemutatása egy magyar nyelvi fragmentum alapján.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Marković Radmila
A kishegyesi földművelés és állattartás szókincse.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Marmiroli Lorenzo
Gli intellettuali e la transizione dalla neutralità all'intervento: un confronto tra riviste culturali italiane e austro-ungariche (1914-1915).
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Marton Mária
A XX. századi magyar próza egy kísérletéről Németh László Gyász című regényének elemzése alapján.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Martonyi Éva
L'imagination de Balzac dans le roman "Le peau de chagrin".
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Matheidesz Gyuláné Rajnavölgyi Mária
Theory and Practice of the Communicative Approach to Language Teaching.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

Medve Zoltán
A Kárpátaljai Petőfi fordítások és azok társadalmi-politikai háttere.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1979) (Unpublished)

Mike Laura
Collective Trauma in Early Modern English Revenge Tragedy.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2024)

Milbacher Róbert
"...földben állasz mély gyököddel..." Vörösmarty és Arany életművének pórias hagyománya.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Molnár Katalin
A hiányos szerkezetű mondatok kiegészítésének nem-verbális lehetőségei.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1988) (Unpublished)

Molnár Lászlóné
A nő alakja a finn irodalomban, különös tekintettel Frans Emil Sillanpää irodalmi munkásságára.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1974) (Unpublished)

Molnár Ádám
Az eke és szántás terminológiája a közép-ázsiai török nyelvekben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Molnár Annamária
Mítosz és egzegézis. Istennőábrázolás Giovanni Boccaccio De mulieribus claris és Genealogia deorum gentilium című műveiben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

Molnár Antal
A hódoltsági missziószervezés és a Szentszék (1572-1635).
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Molnár Lehel
Az unitárius püspöki vizitáció rendszere a kora újkorban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2020)

Márk Tamás
A magyar, a finn és a szölkup hangrendszer nyelvtipológiai vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Márton Erzsébet
A tranzitiv - intranzitiv igeviszony alakrendszere a magyar és angol nyelvben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Márvány Attila
Morphologie der deutschen Mundarten von Bonyhád.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Máté Györgyi
Tanulmányok a magyar és francia nyelvű művelődéstörténet témakörében : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Mészáros Edit
Az Erza-Morvin igetövek rendszere.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Mészáros Katalin
Il politecnico.
Earlier doctoral dissertations, University of Szeged.
(1983) (Unpublished)

Müller József
Die Mundart von Kisnyárád.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

N

Nagy Endre
Fajsz földrajzi nevei.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1974) (Unpublished)

Nagy Erzsébet
Az emberábrázolás, mint az író alkotó módszerének kulcsa a XIV-XV. századi orosz hagiográfiában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1991) (Unpublished)

Nagy Erzsébet
Makkai Sándor 1890-1951.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984)

Nagy János
Tagadó nyelvi formák a KRESZ szövegében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Nagy Márta
Kísérlet Eckhart mester élete és működése, a tanításai hátterében álló impulzusok és bennük rejlő intenciók feltárására.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1992)

Nagy Sándor
Thomas Mann, Nietzsche és Dosztojevszkij (Thomas Mann, Nietzsche és Dosztojevszkij értelmezéséhez).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1974) (Unpublished)

Nagy Sándor
A természetes nyelvi működések vizsgálata és az idegennyelv-oktatás.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Nagy Beáta Boglárka
A nganaszan deverbális igeképzők.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1999) (Unpublished)

Nagy Károlyné Gerencsér Klára
Ady Endre novellái.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Nagymiklósi Erzsébet
Leonhard Frank elbeszéléstechnikája a Würzburg-ciklus időstruktúrájának tükrében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Nagyné Lőrincz Julianna
Az igék morfológiai alakváltozatai a mai orosz nyelvben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Nagyné Sulyok Hedvig
Megjegyzések néhány Csongrád megyei szláv vagy szláv eredetűnek vélt földrajzi névről.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Neményi Kázmér
A verizmus néhány jellegzetes vonása Federico De Roberto művészetében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Notheisz János
Szociográfia - irodalmi szociográfia - szépirodalom (Az 1945 utáni irodalmi szociográfia néhány műfaji problémája).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Notheisz Jánosné Huszár Anikó
"Íme magyarúl szóll az egészsz énéis" (Baróti Szabó Dávid Aeneis-fordításáról, különös tekintettel keletkezésére és Batsányi javításaira).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Novák György
Ezra Pound "John Adams Cantoi" ("If you haven't a library...").
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

Novák György
Ezra Pound "John Adams Cantói" : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Nyerges László
Az olasz neorealizmus gondolati és művészi kibontakozása Elio Vittorini műveiben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Németh Jenő
Módszerek és eredmények a francia barokk - kutatásban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

Németh Jenőné
A Huszadik Század (1900-1919) és a Századunk (1926-1939) körének kapcsolódása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

O

Orosz Imre
Kassák Lajos öregkori költészete 1958-1968.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Oszetzky Éva
A modern Itália fél évszázada Mario Soldati műveiben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Osztovits Szabolcs
Krudy Gyula Szindbád-történeteinek világa.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

P

Palotás Katalin
A francia dráma Magyarországon a felszabadulás után.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Pantóné Naszályi Dóra
Darstellung einiger Gattungen der mittelalterlichen deutschen Lyrik - Minnelied, Tagelied, Kreuzlied - und Untersuchung des Weiterlebens ihrer Motive in der ungarischen Lyrik der frühen Neuzeit.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996)

Papp Gyula
A Dél-Dunántúli beás cigányok román nyelvjárása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Papp István
Ady egyes romantikus jegyeket mutató motívumainak fejlődéséről.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1979) (Unpublished)

Papp István Géza
Ady Endre romantikus tradíciójú motívumainak alakulásáról.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2008)

Pappné Horváth Judit
Szókincstanulmány elavult szavaink köréből.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1979) (Unpublished)

Penke Botondné
Illyés Gyula és a francia irodalom.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Pesti János
A Bikalárok-völgy földrajzi nevei.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Petrőczi Éva and Szabó Andrásné Dr. Ludwig Éva
Fél-szentek és fél-poéták. Szépirodalmi kezdemények angol és magyar puritán kegyességi művekben.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Polner Zoltán
Zenei kompozíció Thomas Mann: "A Buddenbrook ház" című regényében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1966) (Unpublished)

Popon János
Vajda és Eminescu.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Pozsgai István
Redukált hangok a Sínai Paterikonban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(1999) (Unpublished)

Prohászka Imréné Szilágyi Enikő
Jövő idő az óorosz krónikákban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Pál József
A halál neoklasszikus ábrázolása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Pálréti Ágoston
A varázs valósága avagy a valóság varázsa (Thomas Mann "A varázshegy" és K. Fegyin "Az Arkturusz szanatórium" c. regénye nyomán).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

Pénovátz Antal
A pacséri földművelés és állattartás szótára.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1974) (Unpublished)

R

Radicsné Ruzsa Ilona
Néhány Eminescu-vers magyar nyelvű fordításainak kontrasztív vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1990) (Unpublished)

Roth Viktor
Az európai klasszikus polgári társadalom kialakulásának tükröződése Honore de Balzac világában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Rácz Margit
Isten választottjai, a puritánok : Az angol és az amerikai puritanizmus-kutatás főbb irányzatai századunkban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1990) (Unpublished)

S

Salamon Mária
Petőfi Franciaországban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Saly Noémi
Flaubert Szent Antal megkísértése (Kép és szöveg).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Sebe János
A naturalizmus hatása a magyar dráma és dramaturgia fejlődésére - a századfordulótól a proletárforradalomig.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Sebe Jánosné Madácsy Piroska
Bérczy Károly 1821-1867.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Simoncsics Péter
A nyenyec sámánköltészet nyelve.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Sipos Erzsébet Ibolya
A bilinaköltészet sajátosságainak tükröződése a novgorodi bilinaciklusban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Sipos János
Bartók Béla törökországi gyűjtése egy nagyobb anyag fényében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(1998)

Sipőcz Katalin
A vogul nyelv színnevei.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1992) (Unpublished)

Soós Ferenc
Kovács Endre történetírói pályájának néhány kérdéséhez.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Spránitz Judit
Az irodalmi művek filmrevitele.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Stachó Károly
Formakérdőjelek és értelempróbák Örkény István prózájában - a novelláktól az egypercesekig.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1990) (Unpublished)

Stanitz Károly
Adalékok a nyelvtani nem természetrajzához.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1987) (Unpublished)

Surányi Ágnes
A hasonmás motívuma Dosztojevszkij és V. Woolf regényeiben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Szabolcs Enikő
A romok poétikájától a romok esztétikájáig. A romszemlélet változásai a 18. század második felétől az 1820-as évekig a francia irodalomban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

Szabó József
Hangtani jelenségek Nagykónyi község nyelvjárásában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1966) (Unpublished)

Szabó Tibor
Cesare Pavese életútja néhány fontosabb állomásának és prózai stílusának kritikai elemzése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Szabó Gábor
Az elbeszélhetőség problémái : Borges szövegek vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1993) (Unpublished)

Szabó Klára
Az amerikai egyfelvonásos dráma : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Szajbély Mihály
Első regényfordításaink előszavai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1979) (Unpublished)

Szalma Józsefné Vihter Natalia
Az ember, a természet és a világ kapcsolata Iván Bunyin lírájában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Szalóky Terézia
Az orosz nyelvű pedagógiai szakszövegek lexikai és didaktikai sajátosságainak elemzése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Szenczi Ibolya
Egy elfelejtett népi író, Kádár Lajos élete és munkássága.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Szende Béla
Zenei formateremtő elvek érvényesülése Hermann Broch "Der Tod des Vergil" c. regényében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Szende Béláné
Az irónikus groteszk Örkény István Egyperces novellák c. művében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Szerdahelyi Zoltán
Hajnóczy Péter (Műértelmezés és fejlődésrajz).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1988) (Unpublished)

Szigeti Csaba
A 17. századi magyar főrangú műköltők poétikája.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Szigeti Ferenc
Testes nyomósító eszközök a magyar nyelvben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Szigeti Lajos
Aránytalanság-képzetek és arányosságigény József Attila személyes lírájában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1976) (Unpublished)

Szigetiné Szirmai Éva
Korélmény és korszakváltás : Műértelmezési kísérlet (Majakovszkij: Tragedija. Vladimir Majakovszkij).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1992) (Unpublished)

Szilassi Lajosné Fogarasi Margit
A magyar állatmesék genezise, etnikus sajátosságai és kelet-európai kapcsolatai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Szoboszlai Ildikó
(A szintaktikai szinonima elméleti kérdéseinek és szinonimák típusainak vizsgálata a mai német nyelvben) : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Szoboszlai Ildikó
A szintaktikai szinonimia kérdéseinek vizsgálata tér- és időviszonyokat kifejező orosz, ill. magyar szinonim szószerkezetekben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Szolga Sándor
A nem - verbális kommunikáció empirikus megfigyelése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Szász Erika
A magyar katonai nyelv vizsgálata nyelvhelyességi szempontból.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1989) (Unpublished)

Szóván Gyuláné Fjodorovna Álla Krivoseina
ГИБРИДНОЕ СЛОВООБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Szögi Olga Valentinovna
Некоторые эстетические проблемы художественного перевода с венгерского языка на русский (На материале перевода романа Т. Дери "Ответ”, выполненного Е. Малыхиной).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1979) (Unpublished)

Szőke Katalin
A "Nyugat - Kelet" problémakör Andrej Belüj: Ezüst galamb c. regényében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Szőnyi György Endre
Christopher Marlowe világa.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Sándor Klára
A bolognai rovásnaptár.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1991) (Unpublished)

Sánta Gábor
"Minden nemzetnek van egy szent városa" A dualizmus kori Budapest-irodalom megközelítései.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2005) (Unpublished)

Sári József
Arany János folyóiratai és a "népnemzeti" irányzat.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Sárközy István
Történelmi témájú regény és dráma a hetvenes évek magyar irodalmában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Sátai Pál
Padé nyelvjárásának igeképzői.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Sóvágó Mária
Stephan Zweig magyarországi befogadása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Süli Tünde
A keveréklények szimbolikája az Isteni színjátékban. Dante inventiói, írásos és vizuális forrásai.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

Sümeginé Dobrai Katalin
Az előljáró nélküli és az elöljárós esetformák párhuzamos használata a mai orosz nyelvben a limitáció kifejezésére.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

T

T. Szalacsek Margit
A határozottság kifejezése az északi osztják nyelvben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

Tar Ibolya
A római líra kezdeteinek problematikája.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1973) (Unpublished)

Thuróczy Emma
Dugonics és a klasszikusok.
Earlier doctoral dissertations, Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem (1940–1945).
(1922) (Unpublished)

Tokody László
A főnévi igenév és a főnévi igeneves szerkezetek használata Petrarcánál és a mai olasz irodalmi nyelvben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1974) (Unpublished)

Tompa Pál
Jókai történelem- és nemzetszemlélete.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Torkos Béla
Társadalombírálat Defoe műveiben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1979) (Unpublished)

Torma József
Bashkir dialectological studies.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Tóth Balázs
Die II. Lautverschiebung Eine Untersuchung aus dem Bereich der komparativen Diachronphonologie und -semantik.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1979) (Unpublished)

Tóth László
Igeszemlélet a lehetőséget és lehetetlenséget kifejező szerkezetekben a mai orosz nyelvben és magyar megfelelőik.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Tóth László
Székely földrajzi nevei.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Tóth Rózsa
Csehov tájábrázolása és a századforduló orosz tájfestészete.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Tóth Szergej
КОРНИ, ОСНОВЫ И СИНТЕЗ РУССКОГО ЖАРГОНА = Korni, osnovy i sintez russkogo zargona.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1990) (Unpublished)

Tóth Sándor
Ungvárnémeti Tóth László költői működése és irodalomszemléletének néhány vonása (Egy XIX. sz. eleji költő portréja).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1989) (Unpublished)

Tóth Zoltán
Egy műfaj genezise. A protestáns papregény fejlődéstörténete.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2001)

Tóth Zoltán
Fáklyája lenni népemnek... Protestáns lelkészi alakok és egyházképek a századforduló-századelő magyar regényirodalmában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2002)

Tóth Sándor
A latin humanitás poétikája : A studia humanitatis iskolás poétikájának elméleti kérdései a magyar irodalmi nyelvújítás korszakáig. I. Institutiones generales artis poeticae (A költői mesterség általános törvényszerűségei).
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Tóth Tünde
Balassi és a neolatin szerelmi költészet.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(1999)

Tövisfalvi Bálint
A science-fiction kialakulása és helye a modern irodalomban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1972) (Unpublished)

U

Ungváry Jenő
Theodóros Synkellos: Homilia de depositione vestis deiparae in Blachernis(BHG 1058) : Kritikai szöveg és bevezetés.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

V

Vajda Zoltán
Aspects of John C. Calhoun's political rhetoric.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1999) (Unpublished)

Varga Jenő
A témaválasztás Racine műveiben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1965) (Unpublished)

Varga Emőke
Versek és szó-kép-viszonyok Kondor Béla életművében.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(2001) (Unpublished)

Varga Katalin
Becéző keresztneveink.
Earlier doctoral dissertations, Ferencz József Tudományegyetem (1919–1940).
(1931)

Vargáné Drewnowska Ewa
Szöveglingvisztikai insztrumentárium a fogalmazás tanításában germanista hallgatók számára : Tézisek.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(1997) (Unpublished)

Vargáné-Drewnowska Ewa
Zur Anwendung eines textlinguistischen Instrumentariums im Aufsatzunterricht mit Germanistikstudenten.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Varsányi György
A sükösdi nyelvjárás szótárszerű feldolgozása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1976) (Unpublished)

Vass László
A képzők stiláris értéke Nagy László költészetében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Veidner Katalin
A francia nyelv szemantikai vizsgálata négy tankönyv szókészlete alapján.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1992) (Unpublished)

Virág Zoltán
A termékenység szövegtengere - A regényíró Brasnyó István -.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1999) (Unpublished)

Váradi Géza
Harmadikos középiskolások írásbeli nyelvhasználatának vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Végh József Mihály
A magyar prózaritmus és Eötvös Károly prózaritmusa.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1966) (Unpublished)

W

Wenner Éva
A hagyományos regénytechnika megújításának egyik első kísérlete Európában: Italo Svevo.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Wild Katalin
Untersuchungen zur Syntax der Konjunktionalsätze in der Babarcer Deutschen Mundart.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1979) (Unpublished)

Z

Zaicz Gábor
A mássalhangzók kiesése a mordvinban.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1995) (Unpublished)

Zsigmondné Horváth Mária
Magyar gimnazisták angol prepoziciós hibáinak elemzése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1991) (Unpublished)

Zsigri Gyula
Magyar mássalhangzószabályok : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

Zsoldos Imre Prince
Das Problem des Absurden in Ionescos und Durrenmatts Theatralischen Werken.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1974) (Unpublished)

Zsélyi Ferenc
A dekonstrukció elmélete és gyakorlata az angolszász nyelvfilozófiában. Irodalom- és nyelvfilozófiai tanulmány.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

Zágony Rudolf
Az ó-ind irodalom hatása Hermann Hesse és T. S. Eliot műveiben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1972) (Unpublished)

Á

Ádám Anikó
Művészetfilozófia és fikció. A szimbólumok rendszere Marcel Proust: A la recherche du temps perdu című regényében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1989) (Unpublished)

Ágoston Vilmos
Cenzúra és öncenzúra Szilágyi Domokos Méliusz Józsefhez írt leveleinek tükrében.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1997) (Unpublished)

É

Éber Andrásné
Az orosz irodalom fogadtatása Magyarországon német közvetítéssel.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Ó

Ótott Noémi
Brunetto Latini arcai. Brunetto Latini és az Il Tesoretto.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2020)

Ö

Ötvös Péter
A szász filippizmus és első föllendülésének Felsőmagyarországi recepciója.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Ü

Ürmössy Ildikó
A byroni hős és a byroni hős a magyar irodalomban Vörösmartitól Krudyig.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1976) (Unpublished)

This list was generated on 2024. február 25. 22:15:21 CET.