Items where Subject is "06.02.06. Linguistics"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: | A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | Ó | Ö
Number of items at this level: 104.

Erdei Ilona
Сопоставительное изучение инфинитивных конструкций на материале переводов с русского на венгерский и с венгерского на русский язык.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

A

Antoskiv Galina
Милятино евангелие – источник изучения истории русского языка.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

B

Babári Ernő
A mai német sportnyelv terminológiája.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1978) (Unpublished)

Balogh Erzsébet
Language attitudes towards English accent varieties: Hungarian secondary school students' labeling, evaluating and commenting on foreign accented Englishes.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Baranyi-Dupák Karina
Pronunciation- and accent-related beliefs, attitudes, and pronunciation learning strategies of English language teacher trainees in Hungary.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2024)

Berente Anikó
A szegedi boszorkányperek (1726-1744) jegyzői. Történeti dialektológiai és szociolingvisztikai vizsgálat.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

Bognár József
Az angol és magyar igeidők morfológiai és szintaktikai struktúrái transzferjeinek és interferenciáinak kontrasztív vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Bíró Bernadett
Cselekvésneves szerkezetek a manysiban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

C

Csefkó Gyula
Szótörténeti tanulmányok.
Earlier doctoral dissertations, Ferencz József Tudományegyetem (1919–1940).
(1926) (Unpublished)

Czicza Dániel
Das es-Gesamtsystem in neuhochdeutschen Nähetexten.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2011) (Unpublished)

D

Danka Balázs
The Pre-Islamic Oġuz-nāmä. A philological and linguistic analysis.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2016) (Unpublished)

Demeter Éva
Új utak a nyelvoktatásban (Kommunikatív szemlélet és a stratégiai interakciós módszer).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1991) (Unpublished)

Dezsőné Zemplényi Veronika
A magyar és a finn pronominalizáció kontrasztív vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Doró Katalin
The written assessment of the vocabulary knowledge and use of English majors in Hungary.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2008) (Unpublished)

Dégi Zsuzsanna
EFL classroom interaction from a multilingual perspective within the Transylvanian school context.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2019) (Unpublished)

Dörwald Uwe
Über das Ethische bei Hermann Broch. Literaturkritische Studie zur ethischen Intention und ihrer Funktion.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1993) (Unpublished)

F

Faragó Mihályné
A Soproni Magyar-Latin Szójegyzék szókincsének vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1963) (Unpublished)

Fórián Judit
La comunicazione non verbale e il linguaggio dei gesti.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

G

Georgieva Ekaterina
Non-finite adverbial clauses in Udmurt.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2018) (Unpublished)

Gombocz Eszter
Zur kontrastiven Wortfamilienanalyse deutsch-ungarisch. Theoretische Grundlegungen und praktische Anwendung.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2001) (Unpublished)

Gugán Katalin
Aspektus és akcióminőség a Hantiban (Szurguti nyelvjárás).
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Gárgyán Gabriella
Der am-Progressiv im heutigen Deutsch. Neue Erkenntnisse mit besonderer Hinsicht auf die Sprachgeschichte, die Aspektualität und den kontrastiven Vergleich mit dem Ungarischen.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2011) (Unpublished)

Gécseg Zsuzsanna
A francia nyelvű argumentum-pozíciójú NP determinánsainak szintaxisa és szemantikája.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

H

Hansel István
Die Mundart von Kismányok (Schwäbische Türkei) Abriss einer Ortsgrammatik.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1977) (Unpublished)

Hardi Judit
Assessing Young Learners’ Strategic L2 Vocabulary Learning in the Framework of Self-Regulation.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Hegedűs Iván
Изменения нормы церковнославянского языка великорусского извода в XVII веке. На материале корректурных экземпляров богослужебных книг.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2008) (Unpublished)

Horváth Márta
A FAIRE igével alkotott főneves szószerkezetek (V+N) frazeologizálódása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Horváth Mátyás
A magyar nyelvi képzés helyzete eredményvizsgálatok alapján a vajdasági magyar általános iskolák felső tagozatán.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Horváth Ágnes
Az V. század műveltségének és latin nyelvű levelezésének néhány kérdése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Hum Rozália
Untersuchung von reziproken Strukturen valenter Substantive in der deutschen Sprache.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2010) (Unpublished)

I

Ittzés Nóra
A magyar nyelv nagyszótárának lexikográfiai koncepciója, különös tekintettel a szemantika és a grammatika összefüggésére a szótárírásban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2011) (Unpublished)

Ivaskó Lívia
A pragmatikai kompetencia szerepe a sikertelen diskurzusokban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2005) (Unpublished)

Işık Murat
The Book of Leviticus of the Gözleve Bible (1841): A Comprehensive Analysis.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2023)

J

Janurik Boglárka
Erzya–Russian bilingual discourse: A structural analysis of intrasentential code-switching patterns.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2017) (Unpublished)

Janurik Szabolcs
Az angol szókészleti elemek kölcsönzésének kérdései a mai orosz nyelvben. Az 1980-as évektől napjainkig.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2008) (Unpublished)

Jelencsik-Mátyus Kinga
A szociolingvisztikai stílus: Stratégiák a gyermek-felnőtt diskurzusban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Jánk István
Nyelvi diszkrimináció és nyelvi előítéletesség a pedagógiai értékelésben – Négy ország gyakorló és leendő magyartanárainak körében végzett kutatás eredményei –.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(Unpublished)

K

Kacziba Ágnes
Egy XVII. Századi egyházi szláv kézirat paleográfiai és ortográfiai leírása (Hristofor Racanin buda-esti kézirata).
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Kalocsai Karolina
Communities of practice and English as a lingua franca: A study of Erasmus students in Szeged.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2011) (Unpublished)

Kappel Péter
Integrationsgrad vorangestellter Adverbialsätze im Neuhochdeutschen (1650–2000).
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2017) (Unpublished)

Kempf Baiarma
Монгольские заимствования в тувинском языке.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2007) (Unpublished)

Kempf Béla
Verb formation in the Secret History of the Mongols.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Keresztes Csilla
Investigation of English language contact-induced features in Hungarian cardiology discharge reports and language attitudes of physicians and patients.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2010) (Unpublished)

Kincses Nagy Éva
A csagatáj irodalmi nyelv mongol elemei.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Kispál Tamás
Die metaphorische Konzeptualisierung des menschlichen Lebens in deutschen Idiomen.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2010) (Unpublished)

Kiss Zsuzsanna Éva
Language policies and language ideologies related to miltilingualism: A case study of the Hungarian minority population in Szeklerland.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Knipf Erzsébet
Beitrage zur kontrastiven morphologischen Untersuchung einer ungarndeutschen Mundart und der Hoshsprache.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Komlósi Boglárka
Az ironikus hozzáállás: A verbális irónia szociokognitív modellje pragmatikai perspektívából.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Kozmács István
Az -sk- képző az udmurt (votják) igeképzés rendszerében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2003) (Unpublished)

Károly László
Yakut derivational morphology. An historical approach. Deverbal nominals.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2008) (Unpublished)

Körtvély Erika
A tundrai nyenyec igeragozás.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2003) (Unpublished)

L

Lepahinné Murai Teréz
A gyermekkori magyar-orosz kétnyelvűség kialakulásának sajátosságai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1990) (Unpublished)

Lipták Anikó
On the Syntax of Wh-items in Hungarian.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2002) (Unpublished)

Lénárd Tibor
Die Valenz der mittelhochdeutschen Fortbewegungsverben und ihrer Manifestation im Text der Österreichischen Reimchronik.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Lőrinczy Attila
Móra Ferenc stílusának néhány hangtani vonása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1962) (Unpublished)

M

Mehdizadkhani Milad
Non-Professional Subtitling in Iran: A Study on Quality, Motivation, and Audience Perception.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2024)

Mitring Éva
A kvalitatív hiperkorrekció létrejöttében szerepet játszó nyelvi tényezők kvantitatív vizsgálata a (bV) és (bVn) változók valamint a (-t végű igék kijelentő módja) és a (-t végű igék felszólító/kötőmódja) változók esetében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006) (Unpublished)

Molnár Judit
Az erza-mordvin prolatívusz mint igevonzat.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2000) (Unpublished)

Muráth Ferencné Péntek Judit
Adalékok a nyelvi interferencia kérdéséhez a magyarországi német anyanyelvoktatásban.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Mus Nikolett
Interrogative words and content questions in Tundra Nenets.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Myintzu Winn
Communication Strategies in ELF Interactions: An Analysis in the ASEAN Context.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2023)

Máté Éva
Szóképzéstani vizsgálatok a tagadó affixumos melléknevek körében (Magyar - hindi egybevetés).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1989) (Unpublished)

N

Nagy László
Metanyelvi ismeretek, nyelvi attitűdök, értékítéletek vizsgálata tanítójelöltek körében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2018) (Unpublished)

Nagy Ágoston
Terminológiakivonatolás francia nyelvű szabadalmi leírásokból szabály alapú és statisztikai módszerek segítségével.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Nagy C. Katalin
A katalán "anar + főnévi igenév" szerkezet grammatikalizációs jelentésváltozásának kezdeti szakaszáról történeti pragmatikai megközelítésben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Nemesi Attila László
Az alakzatok kérdése a pragmatikában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2007) (Unpublished)

Nádasdi Péter
A prenominális finit vonatkozó szerkezetek vizsgálata a magyarban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Németh Attila
Dialekt, Sprachmischung und Spracheinstellungen Am Beispiel deutscher Dialekte in Ungarn.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Németh János
Buchstabengebrauch in der Ödenburger Kanzleischriftlichkeit vom 16. bis zum 18. Jahrhundert (1510–1800).
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2008) (Unpublished)

Németh Miklós
Nyelvjárás, beszélt nyelv és sztenderdizációs törekvések a XVIII. századi szegedi írnoki nyelvváltozatban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2002) (Unpublished)

Németh Zsuzsanna
Four repair operations in Hungarian conversations in the light of cross-linguistic examinations.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2016) (Unpublished)

O

Ohnmacht Magdolna
A progresszív aspektus mint temporális determináns-függvény.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

P

Papp Melinda
Az osztenzív stimulusok szerepe a verbális történetek átadásában és megértésében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

Pordány László
A nyelvelsajátítás és az idegennyelv-oktatás elméleti kérdései az Egyesült Államokban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1974) (Unpublished)

Pálfalvi Etelka
A magyar irodalmi nyelv kezdeti szakaszának néhány sajátsága /A Bécsi és a Székelyudvarhelyi kódex azonos szövegeinek vizsgálata/.
Earlier doctoral dissertations, University of Szeged.
(1966) (Unpublished)

R

Rauzs Orsolya
Aggregative Negation im Neuhochdeutschen. Eine Korpusanalysa.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2016) (Unpublished)

S

Scheibl György
Zwei Senatoren Bestechen Drei Vestalinnen. Nominalphrasen Mit Numeralien (Numnp) Und Die Referenziell-Strukturelle Ambiguität Im Deutschen.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2005) (Unpublished)

Schirm Anita
A diskurzusjelölők funkciói: a hát, az -e és a vajon elemek története és jelenkori szinkrón státusa alapján.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2011) (Unpublished)

Schwalm Paul
Waschkuter - Dialektwörterbuch.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1976) (Unpublished)

Silek Vilmos
Az általános és a specializált szakszöveg sajátosságai és a lektorátusi nyelvoktatás.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Sinkovics Balázs
Nyelvi változók, nyelvi változások és normatív szabályozás.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2011) (Unpublished)

Sipőcz Katalin
Az uráli nyelvek testrészneveiről.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2000) (Unpublished)

Stefuca Viktória
Угорські особові та урядові назви в українсько-молдавських грамотах XIV–XV століття (Magyar személy- és méltóságnevek а XIV–XV. századi moldvai ukrán oklevelekben).
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Suszczynska Malgorzata
Remedial work in Hungarian – a case study.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2010) (Unpublished)

Szabó Martina
A szentimentérték módosulásának a problémája a magyar nyelvű szövegek szentimentelemzésében, különös tekintettel az értékvesztésre és az értékváltásra.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2018) (Unpublished)

Szentgyörgyi Szilárd
Lowering: the interaction of phonology and morphology in Hungarian.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2000) (Unpublished)

Szeverényi Sándor
Prototipikus tulajdonságfogalmak lexikai kategorizációja a nganaszanban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2007) (Unpublished)

Szécsi Pál
Kabai személynevek 1741-től 1800-ig.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1962) (Unpublished)

Szécsényi Krisztina
An LF-driven Theory of Scrambling in Hungarian Infinitival Constructions.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2010) (Unpublished)

Szécsényi Tibor
Lokalitás és argumentumöröklés A magyar infinitívuszi szerkezetek leírása HPSG keretben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2009) (Unpublished)

Szőke Bernadett
Az értelmezős szerkezetek vizsgálata a magyar nyelvben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Sántáné-Túri Ágnes
Die Selbstständigkeit der Substantivvalenz.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

T

Tápainé Balla Ágnes
The role of second language English in the process of learning third language German.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2012) (Unpublished)

Tóth Alinka
Megnevezési feladathelyzetből nyert mintázatok értelmezése kognitív nyelvészeti perspektívából.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2018) (Unpublished)

Tóth Csilla
A magyar statikus lokatívuszi kifejezések szemantikai struktúrái.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

U

Unti Mária
Győr-Szentiván földrajzi neveinek névtudományi vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1976) (Unpublished)

V

Varga Katalin
Becéző keresztneveink.
Earlier doctoral dissertations, Ferencz József Tudományegyetem (1919–1940).
(1931)

Varga Marianna
Magyar büntetőperes bírósági kihallgatások komplex nyelvészeti elemzése.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

Vecsey Zoltán
Nyelv és reflexió.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1999) (Unpublished)

Vincze László
Tolna megye német földrajzi nevei.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Vincze Veronika
Semi-Compositional Noun + Verb Constructions: Theoretical Questions and Computational Linguistic Analyses.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2012) (Unpublished)

Z

Zsigriné Sejtes Györgyi Erzsébet
Dinamikus szövegtani modell a szövegértési képesség fejlesztésének és mérésének a szolgálatában. Egy kognitív, funkcionális, pragmatikai keret alternatív alkalmazási lehetőségei az általános iskola 7-8. osztályában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2020) (Unpublished)

Ó

Ótott-Kovács Eszter
The Syntax of Non-Finite Clauses in Kazakh.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2016) (Unpublished)

Ö

Ördög Ferenc
Gyulaj mai névtana.
Earlier doctoral dissertations, University of Szeged.
(1960) (Unpublished)

This list was generated on 2024. május 23. 10:41:33 CEST.