Works by discipline "Natural Sciences > Physics"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | É
Number of items at this level: 146.

A

Ajtai Tibor
Légköri aeroszolok abszorpciós spektrumának vizsgálata saját fejlesztésű fotoakusztikus mérőműszerrel.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Almási Gábor
Ultrarövid lézerimpulzusok optimális erősítése KrF erősítőkben.
PhD, University of Szeged.
(2000)

Ayadi Viktor
Integrálható sokrészecske rendszerek vizsgálata hamiltoni szimmetria-redukciós módszerrel.
PhD, University of Szeged.
(2013)

B

Babos Magor
A bélrendszer MR vizsgálatában alkalmazható impulzusszekvenciák optimalizálása és endoluminális kontrasztanyagok tanulmányozása.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Bagaméry Farkas
Kétdimenziós modellek kritikus viselkedése Inhomogén perturbációk esetén.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Bakonyi Zoltán
Nonlinear methods for spatial and temporal noise reduction in ultrashort pulse optical systems.
PhD, University of Szeged.
(2001)

Balog Zoltán
A csillagfejlődés korai szakasza fiatal galaktikus nyílthalmazokban.
PhD, University of Szeged.
(2005)

Balogh Emeric
Macroscopic study and control of high-order harmonic and attosecond pulse generation in noble gases.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Barna Angéla
Ultrarövid, ultraibolya lézerimpulzusok és magas harmonikusok diagnosztikája.
PhD, University of Szeged.
(2016)

Barna Barnabás
Termonukleáris csillagrobbanások szupernóva-tomográfiája.
PhD, University of Szeged.
(2019)

Bereznai Miklós
Vékonyrétegek építése nitrogén és argon háttérgázban molibdén, volfrám, szén és bór-karbid céltárgyak impulzuslézeres ablációjával.
PhD, University of Szeged.
(2011)

Bernát Gábor
A fotoszintetikus funkciók gátlása és helyreállítása fénnyel.
PhD, University of Szeged.
(2001)

Besenyi Zsuzsanna
A 18F-FDG-PET/CT képalkotás új lehetőségei a kardiológiában és onkológiában.
PhD, University of Szeged.
(2020)

Bohus János
Speciális excimer lézerek.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Borza Sándor
Spin és elektron transzport különböző félvezető heterostruktúrákban mágneses és elektromos tér jelenlétében.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Branca Rui Miguel Mamede
Structure and function of a novel cytochrome c4 from the purple photosynthetic bacterium Thiocapsa roseopersicina.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Budai Judit
Hidrogénezett amorf szénrétegek előállítása impulzuslézeres rétegépítéssel és ellipszometriai vizsgálatuk.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Buzás András
Biológiai mozgások modellezése fénnyel készített és fénnyel hajtott mikrorobotok segítségével.
PhD, University of Szeged.

Bánó Gergely
Fémion lézerek üreges katódú kisülésekben.
PhD, University of Szeged.
(2003)

Békési József
Development and optimization of high intensity solid state-excimer hybrid laser systems and their application for short pulse material processing.
PhD, University of Szeged.
(2003)

Bódi Attila
RV Tauri-típusú pulzáló változócsillagok vizsgálata az űrtávcsövek korszakában.
PhD, University of Szeged.
(2019)

Börzsönyi Ádám
Spektrálisan és térben bontott interferometria vizsgálata és alkalmazásai.
PhD, University of Szeged.
(2012)

C

Csizmadia Tamás
Nanostruktúrák lézeres kialakítása különböző fémek, illetve dielektrikumok felületén.
PhD, University of Szeged.
(2016)

Csontos János
Impulzuslézerekkel módosított szén és szilícium felületek vizsgálata Raman-spektroszkópiával és ellipszometriai módszerekkel.
PhD, University of Szeged.
(2019)

Csákó Tamás
Nanoszerkezetű rétegek és individuális nanorészecskék előállítása ultrarövid lézer impulzusokkal végzett ablációval.
PhD, University of Szeged.
(2011)

Csík Norbert
Vizsgálati módszerek fejlesztése és alkalmazása a neurokardiológiai fluktuációk automatizált feldolgozásában.
PhD, University of Szeged.
(2013)

D

Debreczeny Mónika
Cianobaktériumok fénybegyűjtő rendszerének és fotoszintetikus membránjának tanulmányozása rezgési spektroszkópiával.
PhD, University of Szeged.
(2001)

Dezső Gergely
Új módszer N-reprezentálható sűrűségmátrixok előállítására. Alkalmazás elektronkorrelációs energia számítására.
PhD, University of Szeged.
(2001)

Divall Csatari Marta
High power laser development in the UV for accelerators and light sources.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Dorogi Márta
Nanoszkopikus környezet hatása a fotoszintetikus reakciócentrum működésére.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Dudás László
Laterális feloldás és képminőség javítása vonalpásztázó tomográfiás optikai mikroszkópban.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Dömötör Piroska
Összefonódás, koherens állapotok; kvantumos rotor áthaladása apertúrán.
PhD, University of Szeged.
(2016)

F

Fodor Elfrieda
Role of sn-1 monounsaturated, sn-2 polyunsaturated phospholipid molecular species in membrane adaptation to temperature in poikilotherms.
PhD, University of Szeged.
(2000)

Földi Péter
Highly nonclassical quantum states and environment induced decoherence.
PhD, University of Szeged.
(2003)

Füle Miklós
Fotolumineszcencia és optikai elnyelés a sávhatárok közelében amorf szén vékonyrétegekben.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Fülöp József András
Lézerimpulzusok fázismodulációja kétutas frekvenciakétszerezésnél, valamint rezonáns közegben való terjedésnél.
PhD, University of Szeged.
(2003)

Fűrész Gábor
Design and Application of High Resolution and Multiobject Spectrographs: Dynamical Studies of Open Clusters.
PhD, University of Szeged.
(2008)

G

Gajdos Tamás
Nagyfeloldású lokalizációs mikroszkópia több modalitásban.
PhD, University of Szeged.

Gajdátsy Gábor
Vonalpásztázáson alapuló tomográfiás optikai mikroszkóp elméleti és kísérleti vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2011)

Galajda Péter
Mikroszkopikus testek orientációja és forgása lézercsipeszben.
PhD, University of Szeged.
(2003)

Gerencsér László
A bakteriális reakciócentrum fotociklusának kinetikája és energetikája.
PhD, University of Szeged.
(2002)

Gergely István László
A mágneses rezonanciás vizsgálat szerepe az uterus rendellenességeinek diagnosztikájában, különös tekintettel a junkcionális zóna anatómiájára, élettanára és pathológiájára, valamint a mágneses rezonancia indukció prognosztikai szerepére császármetszés után.
PhD, University of Szeged.
(2009)

Gilicze Barnabás
Intenzív ultraibolya lézerimpulzusok intenzitáskontraszt javítása.
PhD, University of Szeged.

Grósz Tímea
Mikrostruktúrált optikai szálak diszperziójának vizsgálata spektrális interferometriával.
PhD, University of Szeged.
(2018)

Guba Tibor
Fotoakusztikus gáz-áteresztőképesség mérések numerikus szimulációja és méréskiértékelési módszerek fejlesztése.
PhD, University of Szeged.
(2019)

Gulybán Ákos
Multiszegmentált tangenciális emlőbesugárzás.
PhD, University of Szeged.
(2011)

Gábris Aurél
Multi-partite quantum optical systems for quantum information processing.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Gál Kinga-Izabella
Szilárdtest lézerplazmában keletkező felharmonikusok vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2002)

Görbe Mihály
Ultrarövid lézerimpulzusok fázisának mérése és szabályozása.
PhD, University of Szeged.
(2009)

Görbe Tamás Ferenc
Integrable many-body systems of Calogero-Ruijsenaars type.
PhD, University of Szeged.
(2017)

H

Hajdu Kata
Fotoszintetikus rendszerek biokompozitokban.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Hanyecz István
Lézerrel kezelt szilícium felületek, valamint impulzuslézeres rétegépítéssel előállított amorf szilícium és SixC vékonyrétegek ellipszometriai vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Hegedűs Veres Anikó
A fotoakusztikus spektroszkópia széleskörű alkalmazhatóságának alátámasztása az iparban, a biológiában és a környezetvédelemben.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Heiner Zsuzsanna
Bakteriorodopszin és koenzimek femtoszekundumos időfelbontású spektroszkópiai vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2013)

Himics László
Lumineszcencia centrumok kialakítása és spektrális jellemzése nanogyémántban.
PhD, University of Szeged.
(2017)

Horváth Zsolt
Gravitációs lencsézés alternatív gravitációelméletekben.
PhD, University of Szeged.
(2014)

J

Jegenyés Nikoletta
Ultrarövid lézerimpulzusok kölcsönhatása fém és félfém céltárgyakkal.
PhD, University of Szeged.
(2011)

Juhász Róbert
Disorder Dominated Singular Behaviour in Random Quantum and Classical Systems.
PhD, University of Szeged.
(2003)

Jójárt Péter
Lézerimpulzusok vivőhullám-burkoló-fáziscsúszásának mérése lineáris optikai módszerrel.
PhD, University of Szeged.
(2015)

K

Karsai Márton
Cooperative behaviour in complex systems.
PhD, University of Szeged.
(2009)

Kecskeméti Gabriella
Szerves vékonyrétegek impulzuslézeres leválasztása.
PhD, University of Szeged.
(2009)

Keresztes Zoltán
Randall-Sundrum 2-es típusú bránelméletek és tachion sötét energia modell.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Kis Mariann
Fotoszintetikus baktériumok szerveződési és működési válaszai a környezeti kihívásokra.
PhD, University of Szeged.
(2017)

Kiss Bálint
Optikai rácsok és nanostruktúrák lézeres kialakítása és vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2016)

Kohut Attila
On the plasma and electrode erosion processes in spark discharge nanoparticle generators.
PhD, University of Szeged.
(2018)

Kokavecz János
Atomi erő mikroszkóp dinamikus és statikus üzemmódjainak vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2004)

Koniorczyk Mátyás
Quantum teleportation on generic Hilbert spaces and in optics.
PhD, University of Szeged.
(2003)

Kopasz Katalin
Számítógéppel segített mérőkísérletek a természettudományok tanításához.
PhD, University of Szeged.
(2014)

Kotek Gyula
Diffúzió és relaxáció heterogén közegben - Mágneses rezonancia vizsgálatok biológiai modelleken.
PhD, University of Szeged.
(2009)

Kovács Attila
Optikai elemek fázistulajdonságainak interferometrikus vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2001)

Kovács László
A két fotokémiai rendszer arányának és a fényenergia megoszlásának redox szabályozása metabolikus adaptáció során zöldalgákban.
PhD, University of Szeged.
(2002)

Kozma Ida Zsuzsanna
Femtoszekundumos optikai elrendezések modellezése.
PhD, University of Szeged.
(2003)

Kresz Norbert Róbert
Lézeres eljárások Teflon vékonyréteg leválasztására, valamint Teflon adhéziójának módosítására.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Kun Emma
Szupernagy tömegű fekete lyuk kettősökre utaló jelek rádió-hangos aktív galaxismagok jeteiben.
PhD, University of Szeged.
(2017)

Kurdi Gábor
A szegedi femtoszekundumos titán-zafír lézerrendszer építése során elért eredmények.
PhD, University of Szeged.
(2004)

Kurucz Zoltán
Entanglement Assisted Quantum Communication Schemes.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Kutasi Kinga
Hidegkatódos ködfénykisülések alapjelenségeinek hibrid modellezése.
PhD, University of Szeged.
(2003)

Kyriakos Walid Elias
SPACE RIP: A parallel imaging technique in magnetic resonance imaging.
PhD, University of Szeged.
(2002)

Kákonyi Róbert
Vaszkuláris rendszerek modellezése.
PhD, University of Szeged.
(2011)

Kálmán Orsolya
Quantum Interference in Semiconductor Rings.
PhD, University of Szeged.
(2009)

Környei László
Fraktál geometriák és nem egyensúlyi viselkedésük kétdimenziós Ising rendszerekben.
PhD, University of Szeged.
(2009)

Kőházi-Kis Ambrus
Gauss-fénynyalábok alkalmazása femtoszekundumos lézerek tervezésében és keresztpolarizációs jelenségek vizsgálatában.
PhD, University of Szeged.
(2005)

Kőkuti Zoltán
Szilikonolaj nemlineáris viszkoelasztikus tulajdonságainak mérése és modellezése.
PhD, University of Szeged.
(2015)

L

Lakó Sándor
Femtoszekundumos nemlineáris optikai vizsgálatok.
PhD, University of Szeged.
(2003)

Lengyel Krisztián
OH rezgések abszorpciójának vizsgálata oxidkristályokban.
PhD, University of Szeged.
(2005)

Ludmann Krisztina Zelma
Egy proton pumpa működésének energetikája és töltésmozgásai.
PhD, University of Szeged.
(2000)

Lázár István László
Transjugularis intrahepaticus portosystemas shunt a portalis hipertonia gyógyításában.
PhD, University of Szeged.
(2008)

M

Major Balázs
Phase and polarization changes of pulsed Gaussian beams during focusing and propagation.
PhD, University of Szeged.
(2017)

Major Csaba
Szélesszögű spektroszkópiai ellipszométer fejlesztése és alkalmazása napelem-technológiai ZnO rétegek vizsgálatára.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Majorosi Szilárd
Quantum features and advanced numerical modeling of strong-field ionization.
PhD, University of Szeged.
(2019)

Makra Péter
Sztochasztikus rezonanciával elérhető jeljavítás és neurokardiológiai fluktuációk vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Mathesz Anna
A bakteriorodopszin fehérje nemlineáris optikai tulajdonságainak hasznosítása integrált optikai alkalmazásokban.
PhD, University of Szeged.
(2016)

Mechler Ádám István
Szénstruktúrák előállítása és atomi erő mikroszkópos tanulmányozása.
PhD, University of Szeged.
(2001)

Mikóczi Balázs
Kompakt kettős rendszerek poszt-newtoni fejlődése.
PhD, University of Szeged.
(2011)

Mingesz Róbert
Az 1/f-zaj időbeli szerkezete és a zajanalízis alkalmazásai.
PhD, University of Szeged.
(2009)

Molnár Balázs
Supersymmetry and coherent states of the Morse oscillator; application to molecular photodissociation.
PhD, University of Szeged.
(2002)

Márkus Jenő
Adalékok a Michelson-féle interferométer működéséhez és felhasználásához.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1968)

Márton Zsuzsanna
A grafit ArF lézeres ablációjának mechanizmusa atomi erő mikroszkópos, gyorsfényképezéses és részecske mobilitás méréses vizsgálatok tükrében.
PhD, University of Szeged.
(2003)

Mészáros Szabolcs
Mass Loss from Red Giant Stars in Globular Clusters.
PhD, University of Szeged.
(2009)

N

Nagy Andrea
Kollapszár szupernóva-robbanások fényességváltozásának modellezése.
PhD, University of Szeged.
(2016)

Nagy Anett
Motivációs stratégiák fejlesztése a fizika tanításában.
PhD, University of Szeged.
(2005)

Nagy Tamás
Nagy intenzitású KrF lézerek működésének optimalizálása.
PhD, University of Szeged.
(2000)

Nagymihály Roland Sándor
Ultrarövid impulzusok erősítése következő generációs titán-zafír lézerrendszerekben.
PhD, University of Szeged.
(2018)

Násztor Zoltán
A Hofmeister effektus vizsgálata szimulációs módszerekkel.
PhD, University of Szeged.

O

Oroszi László
Membránfehérje-töltésátrendeződések detektálása három dimenzióban.
PhD, University of Szeged.
(2004)

P

Pappné Sziládi Katalin
A fémtartalom szerepe a csillagpulzációban.
PhD, University of Szeged.
(2019)

Paragi Gábor
Kicserélődési és korrelációs funkcionálok vizsgálata a sűrűségfunkcionál elméletben alap és gerjesztett állapotú rendszerek esetén.
PhD, University of Szeged.
(2004)

Pogány Andrea
Ammónia koncentráció- és fluxusmérő műszer fejlesztése környezetvédelmi kutatásokhoz.
PhD, University of Szeged.
(2011)

Pusztai Béla Gábor
Dynamical ϒ-matrices and their appearance in Calogero-Moser models.
PhD, University of Szeged.
(2003)

Pálfalvi László
A LiNbO3 nemlineáris optikai tulajdonságainak vizsgálata Z-scan módszerrel.
PhD, University of Szeged.
(2003)

Pápa Zsuzsanna
Depolarizációs források és hatásuk vékonyrétegek spektroszkópiai ellipszometriai vizsgálatára.
PhD, University of Szeged.
(2017)

R

Rigó István
Plazmonikus aranyfelületek és nanoszerkezetek felületerősített Raman-szóráshoz.
PhD, University of Szeged.

Rinyu László
A primer kinon energetikai változásai a fotoszintetizáló baktériumok reakciócentrumában: mutáció, késleltetett fluoreszcencia és modell-számítások.
PhD, University of Szeged.
(2007)

Roósz Gergő
Non-equilibrium dynamics of one-dimensional isolated quantum systems.
PhD, University of Szeged.
(2017)

Rácz Ervin
Nemlineáris jelenségeg vizsgálata lézerplazmákban nagy lézerintenzitásokon.
PhD, University of Szeged.
(2006)

S

Serényi Tamás
Félvezető vékonyrétegek és pontláncok kölcsönhatása elektromágneses mezővel.
PhD, University of Szeged.
(2006)

Simon Attila
Exoholdak fedési exobolygók körül.
PhD, University of Szeged.
(2012)

Sinkó József
Leképezési és képrekonstrukciós hibák vizsgálata és korrekciója a nagyfeloldású lokalizációs mikroszkópiában.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Sipka Gábor
Bakterioklorofill fluoreszcencia, mint a fotoszintetikus baktériumok fiziológiai állapotának jelzőrendszere.
PhD, University of Szeged.
(2018)

Sipos Áron
Plazmonikus struktúrák tervezése, előállítása és alkalmazása.
PhD, University of Szeged.
(2013)

Smausz Kolumbán Tamás Ferenc
Az anyageltávozás folyamatainak vizsgálata az impulzuslézeres vékonyréteg építés szempontjából káros mikron méretű részecskék számának csökkentése céljából.
PhD, University of Szeged.
(2003)

Sneider János
Fotoakusztikus gázdetektáló rendszerek fejlesztése és gyakorlati alkalmazhatóságuk vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2001)

Szabó Anna
Fotoakusztikus spektroszkópia alkalmazási lehetőségei a kilélegzett levegő gázösszetételének vizsgálatában.
PhD, University of Szeged.
(2016)

Szabó Gyula
Kisbolygók és üstökösök fizikai paramétereinek meghatározása fotometriai módszerekkel.
PhD, University of Szeged.
(2005)

Szabó Lóránt Zsolt
Quantum mechanical scattering by time-periodic potentials.
PhD, University of Szeged.
(2019)

Szabó Tibor
Fotoelektromos jelenségek reakciócentrum fehérje-nanohibrid rendszerekben.
PhD, University of Szeged.
(2019)

Szakáll Miklós
Diódalézeres fotoakusztikus berendezés légköri vízgőzmérésekhez.
PhD, University of Szeged.
(2005)

Szalai Tamás
Nagy tömegű csillagok végállapotai: szupernóva-robbanásokhoz kötődő porképződés és az LS 5039 gammakettős vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2013)

Szaszkó-Bogár Viktor
Quantum Transport Phenomena Of Two-Dimensional Mesoscopic Structures.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Szentgyörgyi Réka
Radiological diagnosis and therapy of extracranial carotid artery stenosis.
PhD, University of Szeged.
(2003)

Székely Péter
Csillagok, csillaghalmazok és kisbolygók fizikai paramétereinek meghatározása spektrofotometriai módszerekkel.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Séra Teréz
Korszerű minőségellenőrzés és sugárvédelem a nukleáris medicinában.
PhD, University of Szeged.
(2004)

T

Takáts Katalin
II-es típusú szupernóvák távolságának meghatározása.
PhD, University of Szeged.
(2013)

Turzó Kinga
A bakteriális reakciócentrum késleltetett fluoreszcenciája.
PhD, University of Szeged.
(2000)

Tátrai Dávid
Légkörkutatási célú fotoakusztikus spektroszkópián alapuló kétcsatornás vízgőzmérő rendszer fejlesztése.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Tóth Sára
Lumineszcencia és π elektronállapotok széntartalmú amorf vékonyrétegekben.
PhD, University of Szeged.
(2008)

Tóth-Boconádi Rudolf
Bakteriorodopszin intermedierek fotoelektromos válaszai.
PhD, University of Szeged.
(2004)

U

Ungi Tamás
Computerized quantitative assessment of myocardial perfusion on coronary angiograms.
PhD, University of Szeged.
(2011)

V

Vajda György
A háromdimenziós ultrahangtechnika alkalmazási lehetőségei a szülészet-nőgyógyászatban.
PhD, University of Szeged.
(2002)

Varjú Katalin
Quantum tests for non-inertial and general relativistic effects.
PhD, University of Szeged.
(2002)

Vass Csaba
Ömlesztett kvarc szubmikrométeres megmunkálása lézeres hátoldali folyadékos maratással.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Vizsnyiczai Gaszton
A két-fotonos polimerizáció és a holografikus optikai csipesz alkalmazásának és technikájának kölcsönös kiterjesztése.
PhD, University of Szeged.
(2020)

Vukics András
Mobile atoms in a cavity field: Statical and quantum aspects.
PhD, University of Szeged.
(2006)

W

Wittmann Tibor
Complete characterization of plasma mirrors and development of a single-shot carrier-envelope phase meter.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Z

Zölei-Szénási Dániel
Lézeres szórási interferencia kontrasztelemzésen alapuló véráramlásmérő rendszer építése.
PhD, University of Szeged.
(2013)

É

Égerházi László
Inverz geometriájú impulzuslézeres vékonyréteg-építés.
PhD, University of Szeged.
(2010)

This list was generated on 2020. április 5. 10:22:41 CEST.