Művek tudományterület szerint "természettudományok > fizikai tudományok"

Vissza
Export [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
csoportosítás: Publikációban használt név | csoportosítás nélkül
Válasszon: A | B | C | D | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W | Z | É
Találatok száma ezen a szinten: 86.

A

Ajtai Tibor
Légköri aeroszolok abszorpciós spektrumának vizsgálata saját fejlesztésű fotoakusztikus mérőműszerrel.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2012)

Ayadi Viktor
Integrálható sokrészecskerendszerek vizsgálata hamiltoni szimmetria-redukciós módszerrel.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

B

Balogh Emeric
Macroscopic study and control of high-order harmonic and attosecond pulse generation in noble gases.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Barna Angéla
Ultrarövid, ultraibolya lézerimpulzusok és magas harmonikusok diagnosztikája.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2016)

Barna Barnabás
Termonukleáris csillagrobbanások szupernóva-tomográfiája.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.

Bereznai Miklós
Vékonyrétegek építése nitrogén és argon háttérgázban molibdén, volfrám, szén és bór-karbid céltárgyak impulzuslézeres ablációjával.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2011)

Bohus János
Speciális excimer lézerek.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2007)

Borza Sándor
Spin és elektron transzport különböző félvezető heterostruktúrákban mágneses és elektromos tér jelenlétében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Branca Rui Miguel Mamede
Structure and function of a novel cytochrome c4 from the purple photosynthetic bacterium Thiocapsa roseopersicina.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Budai Judit
Hidrogénezett amorf szénrétegek előállítása impulzuslézeres rétegépítéssel és ellipszometriai vizsgálatuk.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Bánó Gergely
Fémion lézerek üreges katódú kisülésekben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2003)

Bódi Attila
RV Tauri-típusú pulzáló változócsillagok vizsgálata az űrtávcsövek korszakában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.

Börzsönyi Ádám
Spektrálisan és térben bontott interferometria vizsgálata és alkalmazásai.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2012)

C

Csizmadia Tamás
Nanostruktúrák lézeres kialakítása különböző fémek, illetve dielektrikumok felületén.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2016)

Csontos János
Impulzuslézerekkel módosított szén és szilícium felületek vizsgálata Raman-spektroszkópiával és ellipszometriai módszerekkel.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.

Csákó Tamás
Nanoszerkezetű rétegek és individuális nanorészecskék előállítása ultrarövid lézer impulzusokkal végzett ablációval.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2011)

Csík Norbert
Vizsgálati módszerek fejlesztése és alkalmazása a neurokardiológiai fluktuációk automatizált feldolgozásában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

D

Divall Csatari Marta
High power laser development in the UV for accelerators and light sources.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2012)

Dorogi Márta
Nanoszkopikus környezet hatása a fotoszintetikus reakciócentrum működésére.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Dudás László
Laterális feloldás és képminőség javítása vonalpásztázó tomográfiás optikai mikroszkópban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Dömötör Piroska
Összefonódás, koherens állapotok; kvantumos rotor áthaladása apertúrán.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2016)

F

Fűrész Gábor
Design and Application of High Resolution and Multiobject Spectrographs: Dynamical Studies of Open Clusters.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

G

Gajdátsy Gábor
Vonalpásztázáson alapuló tomográfiás optikai mikroszkóp elméleti és kísérleti vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2011)

Dr. Gergely István László
A mágneses rezonanciás vizsgálat szerepe az uterus rendellenességeinek diagnosztikájában, különös tekintettel a junkcionális zóna anatómiájára, élettanára és pathológiájára, valamint a mágneses rezonancia indukció prognosztikai szerepére császármetszés után.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2009)

Grósz Tímea
Mikrostruktúrált optikai szálak diszperziójának vizsgálata spektrális interferometriával.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2018)

Guba Tibor
Fotoakusztikus gáz-áteresztőképesség mérések numerikus szimulációja és méréskiértékelési módszerek fejlesztése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2019)

Gulybán Ákos
Multiszegmentált Tangenciális Emlőbesugárzás.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2011)

Gábris Aurél
Multi-partite quantum optical systems for quantum information processing.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2007)

Görbe Mihály
Ultrarövid lézerimpulzusok fázisának mérése és szabályozása.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2009)

Görbe Tamás Ferenc
Integrable many-body systems of Calogero-Ruijsenaars type.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

H

Hajdu Kata
Fotoszintetikus rendszerek biokompozitokban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Hanyecz István
Lézerrel kezelt szilícium felületek, valamint impulzuslézeres rétegépítéssel előállított amorf szilícium és SixC vékonyrétegek ellipszometriai vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2015)

Hegedűs Veres Anikó
A fotoakusztikus spektroszkópia széleskörű alkalmazhatóságának alátámasztása az iparban, a biológiában és a környezetvédelemben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Heiner Zsuzsanna
Bakteriorodopszin és koenzimek femtoszekundumos időfelbontású spektroszkópiai vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Himics László
Lumineszcencia centrumok kialakítása és spektrális jellemzése nanogyémántban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Horváth Zsolt
Gravitációs lencsézés alternatív gravitációelméletekben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

J

Jegenyés Nikoletta
Ultrarövid lézerimpulzusok kölcsönhatása fém és félfém céltárgyakkal.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2011)

Jójárt Péter
Lézerimpulzusok vivőhullám-burkoló-fáziscsúszásának mérése lineáris optikai módszerrel.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2015)

K

Karsai Márton
Cooperative behaviour in complex systems.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2009)

Kecskeméti Gabriella
Szerves vékonyrétegek impulzuslézeres leválasztása.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2009)

Keresztes Zoltán
Randall-Sundrum 2-es típusú bránelméletek és tachion sötét energia modell.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Kis Mariann
Fotoszintetikus baktériumok szerveződési és működési válaszai a környezeti kihívásokra.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Kiss Bálint
Optikai rácsok és nanostruktúrák lézeres kialakítása és vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2016)

Kohut Attila
On the plasma and electrode erosion processes in spark discharge nanoparticle generators.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2018)

Kopasz Katalin
Számítógéppel segített mérőkísérletek a természettudományok tanításához.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2014)

Kotek Gyula
Diffúzió és relaxáció heterogén közegben - Mágneses rezonancia vizsgálatok biológiai modelleken.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2009)

Kresz Norbert Róbert
Lézeres eljárások Teflon vékonyréteg leválasztására, valamint Teflon adhéziójának módosítására.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

Kun Emma
Szupernagy tömegű fekete lyuk kettősökre utaló jelek rádió-hangos aktív galaxismagok jeteiben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Kurucz Zoltán
Entanglement Assisted Quantum Communication Schemes.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2007)

Kákonyi Róbert
Vaszkuláris rendszerek modellezése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2011)

Kálmán Orsolya
Quantum Interference in Semiconductor Rings.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2009)

Környei László
Fraktál geometriák és nem egyensúlyi viselkedésük kétdimenziós Ising rendszerekben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2009)

Kőkuti Zoltán
Szilikonolaj nemlineáris viszkoelasztikus tulajdonságainak mérése és modellezése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2015)

L

Dr. Lázár István László
Transjugularis intrahepaticus portosystemas shunt a portalis hipertonia gyógyításában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

M

Major Balázs
Phase and polarization changes of pulsed Gaussian beams during focusing and propagation.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Major Csaba Ferenc
Szélesszögű spektroszkópiai ellipszométer fejlesztése és alkalmazása napelem-technológiai ZnO rétegek vizsgálatára.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Majorosi Szilárd
Quantum features and advanced numerical modeling of strong-field ionization.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2019)

Mathesz Anna
A bakteriorodopszin fehérje nemlineáris optikai tulajdonságainak hasznosítása integrált optikai alkalmazásokban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2016)

Mikóczi Balázs
Kompakt kettős rendszerek poszt-newtoni fejlődése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2011)

Mingesz Róbert
Az 1/f-zaj időbeli szerkezete és a zajanalízis alkalmazásai.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2009)

Márkus Jenő
Adalékok a Michelson-féle interferométer működéséhez és felhasználásához.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1968)

Mészáros Szabolcs
Mass Loss from Red Giant Stars in Globular Clusters.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2009)

N

Nagy Andrea
Kollapszár szupernóva-robbanások fényességváltozásának modellezése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2016)

Nagymihály Roland Sándor
Ultrarövid impulzusok erősítése következő generációs titán-zafír lézerrendszerekben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2018)

P

Pappné Sziládi Katalin
A fémtartalom szerepe a csillagpulzációban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2019)

Pogány Andrea
Ammónia koncentráció- és fluxusmérő műszer fejlesztése környezetvédelmi kutatásokhoz.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2011)

Pápa Zsuzsanna
Depolarizációs források és hatásuk vékonyrétegek spektroszkópiai ellipszometriai vizsgálatára.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

R

Rinyu László
A primer kinon energetikai változásai a fotoszintetizáló baktériumok reakciócentrumában: mutáció, késleltetett fluoreszcencia és modell-számítások.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2007)

Roósz Gergő
Non-equilibrium dynamics of one-dimensional isolated quantum systems.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

S

Simon Attila
Exoholdak fedési exobolygók körül.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2012)

Sinkó József
Leképezési és képrekonstrukciós hibák vizsgálata és korrekciója a nagyfeloldású lokalizációs mikroszkópiában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2015)

Sipka Gábor
Bakterioklorofill fluoreszcencia, mint a fotoszintetikus baktériumok fiziológiai állapotának jelzőrendszere.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2018)

Sipos Áron
Plazmonikus struktúrák tervezése, előállítása és alkalmazása.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Szabó Anna
Fotoakusztikus spektroszkópia alkalmazási lehetőségei a kilélegzett levegő gázösszetételének vizsgálatában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2016)

Szabó Lóránt Zsolt
Quantum mechanical scattering by time-periodic potentials.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2019)

Szabó Tibor
Fotoelektromos jelenségek reakciócentrum fehérje-nanohibrid rendszerekben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2019)

Szalai Tamás
Nagy tömegű csillagok végállapotai: szupernóva-robbanásokhoz kötődő porképződés és az LS 5039 gammakettős vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Szaszkó-Bogár Viktor
Quantum Transport Phenomena Of Two-Dimensional Mesoscopic Structures.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2015)

Székely Péter
Csillagok, csillaghalmazok és kisbolygók fizikai paramétereinek meghatározása spektrofotometriai módszerekkel.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

T

Takáts Katalin
II-es típusú szupernóvák távolságának meghatározása.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

Tátrai Dávid
Légkörkutatási célú fotoakusztikus spektroszkópián alapuló kétcsatornás vízgőzmérő rendszer fejlesztése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2015)

Tóth Sára
Lumineszcencia és π elektronállapotok széntartalmú amorf vékonyrétegekben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2008)

V

Vass Csaba
Ömlesztett kvarc szubmikrométeres megmunkálása lézeres hátoldali folyadékos maratással.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

W

Wittmann Tibor
Complete characterization of plasma mirrors and development of a single-shot carrier-envelope phase meter.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Z

Zölei-Szénási Dániel
Lézeres szórási interferencia kontrasztelemzésen alapuló véráramlásmérő rendszer építése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2013)

É

Égerházi László
Inverz geometriájú impulzuslézeres vékonyréteg-építés.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

A lista elkészítésének dátuma 2019. március 23. 17:33:28 CET.