Works by discipline "Physics"

Up a level
Export as [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | É
Number of items at this level: 155.

A

Ajtai, Tibor
Légköri aeroszolok abszorpciós spektrumának vizsgálata saját fejlesztésű fotoakusztikus mérőműszerrel.
[Thesis] (Unpublished)

Almási, Gábor
Ultrarövid lézerimpulzusok optimális erősítése KrF erősítőkben.
[Thesis] (Unpublished)

Asztalos, Emese
Fotoszintetizáló baktériumok fluoreszcenciájának indukciója és relaxációja.
[Thesis] (Unpublished)

Ayadi, Viktor
Integrálható sokrészecske rendszerek vizsgálata hamiltoni szimmetria-redukciós módszerrel.
[Thesis] (Unpublished)

B

Babos, Magor
A bélrendszer MR vizsgálatában alkalmazható impulzusszekvenciák optimalizálása és endoluminális kontrasztanyagok tanulmányozása.
[Thesis] (Unpublished)

Bagaméry, Farkas
Kétdimenziós modellek kritikus viselkedése Inhomogén perturbációk esetén.
[Thesis] (Unpublished)

Bakonyi, Zoltán
Nonlinear methods for spatial and temporal noise reduction in ultrashort pulse optical systems.
[Thesis] (Unpublished)

Balog, Zoltán
A csillagfejlődés korai szakasza fiatal galaktikus nyílthalmazokban.
[Thesis] (Unpublished)

Balogh, Emeric
Macroscopic study and control of high-order harmonic and attosecond pulse generation in noble gases.
[Thesis] (Unpublished)

Barna, Angéla
Ultrarövid, ultraibolya lézerimpulzusok és magas harmonikusok diagnosztikája.
[Thesis] (Unpublished)

Barna, Barnabás
Termonukleáris csillagrobbanások szupernóva-tomográfiája.
[Thesis] (Unpublished)

Bereznai, Miklós
Vékonyrétegek építése nitrogén és argon háttérgázban molibdén, volfrám, szén és bór-karbid céltárgyak impulzuslézeres ablációjával.
[Thesis] (Unpublished)

Bernát, Gábor
A fotoszintetikus funkciók gátlása és helyreállítása fénnyel.
[Thesis] (Unpublished)

Besenyi, Zsuzsanna
A 18F-FDG-PET/CT képalkotás új lehetőségei a kardiológiában és onkológiában.
[Thesis] (Unpublished)

Bohus, János
Speciális excimer lézerek.
[Thesis] (Unpublished)

Borza, Sándor
Spin és elektron transzport különböző félvezető heterostruktúrákban mágneses és elektromos tér jelenlétében.
[Thesis] (Unpublished)

Branca, Rui Miguel Mamede
Structure and function of a novel cytochrome c4 from the purple photosynthetic bacterium Thiocapsa roseopersicina.
[Thesis] (Unpublished)

Budai, Judit
Hidrogénezett amorf szénrétegek előállítása impulzuslézeres rétegépítéssel és ellipszometriai vizsgálatuk.
[Thesis] (Unpublished)

Buzás, András
Biológiai mozgások modellezése fénnyel készített és fénnyel hajtott mikrorobotok segítségével.
[Thesis] (Unpublished)

Bánó, Gergely
Fémion lézerek üreges katódú kisülésekben.
[Thesis] (Unpublished)

Békési, József
Development and optimization of high intensity solid state-excimer hybrid laser systems and their application for short pulse material processing.
[Thesis] (Unpublished)

Bódi, Attila
RV Tauri-típusú pulzáló változócsillagok vizsgálata az űrtávcsövek korszakában.
[Thesis] (Unpublished)

Börzsönyi, Ádám
Spektrálisan és térben bontott interferometria vizsgálata és alkalmazásai.
[Thesis] (Unpublished)

C

Csizmadia, Tamás
Nanostruktúrák lézeres kialakítása különböző fémek, illetve dielektrikumok felületén.
[Thesis] (Unpublished)

Csontos, János
Impulzuslézerekkel módosított szén és szilícium felületek vizsgálata Raman-spektroszkópiával és ellipszometriai módszerekkel.
[Thesis] (Unpublished)

Csákó, Tamás
Nanoszerkezetű rétegek és individuális nanorészecskék előállítása ultrarövid lézer impulzusokkal végzett ablációval.
[Thesis] (Unpublished)

Csík, Norbert
Vizsgálati módszerek fejlesztése és alkalmazása a neurokardiológiai fluktuációk automatizált feldolgozásában.
[Thesis] (Unpublished)

D

Debreczeny, Mónika
Cianobaktériumok fénybegyűjtő rendszerének és fotoszintetikus membránjának tanulmányozása rezgési spektroszkópiával.
[Thesis] (Unpublished)

Dezső, Gergely
Új módszer N-reprezentálható sűrűségmátrixok előállítására. Alkalmazás elektronkorrelációs energia számítására.
[Thesis] (Unpublished)

Divall Csatari, Marta
High power laser development in the UV for accelerators and light sources.
[Thesis] (Unpublished)

Dorogi, Márta
Nanoszkopikus környezet hatása a fotoszintetikus reakciócentrum működésére.
[Thesis] (Unpublished)

Dudás, László
Laterális feloldás és képminőség javítása vonalpásztázó tomográfiás optikai mikroszkópban.
[Thesis] (Unpublished)

Dömötör, Piroska
Összefonódás, koherens állapotok; kvantumos rotor áthaladása apertúrán.
[Thesis] (Unpublished)

F

Fodor, Elfrieda
Role of sn-1 monounsaturated, sn-2 polyunsaturated phospholipid molecular species in membrane adaptation to temperature in poikilotherms.
[Thesis] (Unpublished)

Földi, Péter
Highly nonclassical quantum states and environment induced decoherence.
[Thesis] (Unpublished)

Füle, Miklós
Fotolumineszcencia és optikai elnyelés a sávhatárok közelében amorf szén vékonyrétegekben.
[Thesis] (Unpublished)

Fülöp, József András
Lézerimpulzusok fázismodulációja kétutas frekvenciakétszerezésnél, valamint rezonáns közegben való terjedésnél.
[Thesis] (Unpublished)

Fűrész, Gábor
Design and Application of High Resolution and Multiobject Spectrographs: Dynamical Studies of Open Clusters.
[Thesis] (Unpublished)

G

Gajdos, Tamás
Nagyfeloldású lokalizációs mikroszkópia több modalitásban.
[Thesis] (Unpublished)

Gajdátsy, Gábor
Vonalpásztázáson alapuló tomográfiás optikai mikroszkóp elméleti és kísérleti vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Galajda, Péter
Mikroszkopikus testek orientációja és forgása lézercsipeszben.
[Thesis] (Unpublished)

Gera, Tamás
Gyógyszerhatóanyagok kezelése impulzuslézeres ablációval gáz környezetben.
[Thesis]

Gerencsér, László
A bakteriális reakciócentrum fotociklusának kinetikája és energetikája.
[Thesis] (Unpublished)

Gergely, István László
A mágneses rezonanciás vizsgálat szerepe az uterus rendellenességeinek diagnosztikájában, különös tekintettel a junkcionális zóna anatómiájára, élettanára és pathológiájára, valamint a mágneses rezonancia indukció prognosztikai szerepére császármetszés után.
[Thesis] (Unpublished)

Gilicze, Barnabás
Intenzív ultraibolya lézerimpulzusok intenzitáskontraszt javítása.
[Thesis] (Unpublished)

Grósz, Tímea
Mikrostruktúrált optikai szálak diszperziójának vizsgálata spektrális interferometriával.
[Thesis] (Unpublished)

Guba, Tibor
Fotoakusztikus gáz-áteresztőképesség mérések numerikus szimulációja és méréskiértékelési módszerek fejlesztése.
[Thesis] (Unpublished)

Gulybán, Ákos
Multiszegmentált tangenciális emlőbesugárzás.
[Thesis] (Unpublished)

Gábris, Aurél
Multi-partite quantum optical systems for quantum information processing.
[Thesis] (Unpublished)

Gál, Kinga-Izabella
Szilárdtest lézerplazmában keletkező felharmonikusok vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Görbe, Mihály
Ultrarövid lézerimpulzusok fázisának mérése és szabályozása.
[Thesis] (Unpublished)

Görbe, Tamás Ferenc
Integrable many-body systems of Calogero-Ruijsenaars type.
[Thesis] (Unpublished)

H

Hack, Szabolcs
Intenzív lézerimpulzussal kölcsönható atomi és szabad elektronok dinamikája és sugárzása.
[Thesis]

Hajdu, Kata
Fotoszintetikus rendszerek biokompozitokban.
[Thesis] (Unpublished)

Hanyecz, István
Lézerrel kezelt szilícium felületek, valamint impulzuslézeres rétegépítéssel előállított amorf szilícium és SixC vékonyrétegek ellipszometriai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Hegedűs Veres, Anikó
A fotoakusztikus spektroszkópia széleskörű alkalmazhatóságának alátámasztása az iparban, a biológiában és a környezetvédelemben.
[Thesis] (Unpublished)

Heiner, Zsuzsanna
Bakteriorodopszin és koenzimek femtoszekundumos időfelbontású spektroszkópiai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Himics, László
Lumineszcencia centrumok kialakítása és spektrális jellemzése nanogyémántban.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth, Zsolt
Gravitációs lencsézés alternatív gravitációelméletekben.
[Thesis] (Unpublished)

J

Jegenyés, Nikoletta
Ultrarövid lézerimpulzusok kölcsönhatása fém és félfém céltárgyakkal.
[Thesis] (Unpublished)

Juhász, Róbert
Disorder Dominated Singular Behaviour in Random Quantum and Classical Systems.
[Thesis] (Unpublished)

Jávorfi, Tamás
Interactions between chlorophylls and carotenoids in light-harvesting complexes of photosystem II and in model systems.
[Thesis] (Unpublished)

Jójárt, Péter
Lézerimpulzusok vivőhullám-burkoló-fáziscsúszásának mérése lineáris optikai módszerrel.
[Thesis] (Unpublished)

K

Karsai, Márton
Cooperative behaviour in complex systems.
[Thesis] (Unpublished)

Kecskeméti, Gabriella
Szerves vékonyrétegek impulzuslézeres leválasztása.
[Thesis] (Unpublished)

Keresztes, Zoltán
Randall-Sundrum 2-es típusú bránelméletek és tachion sötét energia modell.
[Thesis] (Unpublished)

Kis, Mariann
Fotoszintetikus baktériumok szerveződési és működési válaszai a környezeti kihívásokra.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss, Bálint
Optikai rácsok és nanostruktúrák lézeres kialakítása és vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Kohut, Attila
On the plasma and electrode erosion processes in spark discharge nanoparticle generators.
[Thesis] (Unpublished)

Kokavecz, János
Atomi erő mikroszkóp dinamikus és statikus üzemmódjainak vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Koniorczyk, Mátyás
Quantum teleportation on generic Hilbert spaces and in optics.
[Thesis] (Unpublished)

Kopasz, Katalin
Számítógéppel segített mérőkísérletek a természettudományok tanításához.
[Thesis] (Unpublished)

Kotek, Gyula
Diffúzió és relaxáció heterogén közegben - Mágneses rezonancia vizsgálatok biológiai modelleken.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács, Attila
Optikai elemek fázistulajdonságainak interferometrikus vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács, László
A két fotokémiai rendszer arányának és a fényenergia megoszlásának redox szabályozása metabolikus adaptáció során zöldalgákban.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács, Zsolt
Félvezetők és optikailag sűrű plazmák gerjesztése KrF lézerimpulzusokkal.
[Thesis]

Kozma, Ida Zsuzsanna
Femtoszekundumos optikai elrendezések modellezése.
[Thesis] (Unpublished)

Kresz, Norbert Róbert
Lézeres eljárások Teflon vékonyréteg leválasztására, valamint Teflon adhéziójának módosítására.
[Thesis] (Unpublished)

Kun, Emma
Szupernagy tömegű fekete lyuk kettősökre utaló jelek rádió-hangos aktív galaxismagok jeteiben.
[Thesis] (Unpublished)

Kurdi, Gábor
A szegedi femtoszekundumos titán-zafír lézerrendszer építése során elért eredmények.
[Thesis] (Unpublished)

Kurucz, Máté
Advanced metrology for few-cycle mid-IR pulses.
[Thesis]

Kurucz, Zoltán
Entanglement Assisted Quantum Communication Schemes.
[Thesis] (Unpublished)

Kutasi, Kinga
Hidegkatódos ködfénykisülések alapjelenségeinek hibrid modellezése.
[Thesis] (Unpublished)

Kyriakos, Walid Elias
SPACE RIP: A parallel imaging technique in magnetic resonance imaging.
[Thesis] (Unpublished)

Kákonyi, Róbert
Vaszkuláris rendszerek modellezése.
[Thesis] (Unpublished)

Kálmán, Orsolya
Quantum Interference in Semiconductor Rings.
[Thesis] (Unpublished)

Könyves-Tóth, Réka
A szupernóva-robbanások során kidobódott tömeg és más fizikai paraméterek becslése.
[Thesis]

Környei, László
Fraktál geometriák és nem egyensúlyi viselkedésük kétdimenziós Ising rendszerekben.
[Thesis] (Unpublished)

Kőházi-Kis, Ambrus
Gauss-fénynyalábok alkalmazása femtoszekundumos lézerek tervezésében és keresztpolarizációs jelenségek vizsgálatában.
[Thesis] (Unpublished)

Kőkuti, Zoltán
Szilikonolaj nemlineáris viszkoelasztikus tulajdonságainak mérése és modellezése.
[Thesis] (Unpublished)

L

Lakó, Sándor
Femtoszekundumos nemlineáris optikai vizsgálatok.
[Thesis] (Unpublished)

Lengyel, Krisztián
OH rezgések abszorpciójának vizsgálata oxidkristályokban.
[Thesis] (Unpublished)

Ludmann, Krisztina Zelma
Egy proton pumpa működésének energetikája és töltésmozgásai.
[Thesis] (Unpublished)

Lázár, István László
Transjugularis intrahepaticus portosystemas shunt a portalis hipertonia gyógyításában.
[Thesis] (Unpublished)

M

Major, Balázs
Phase and polarization changes of pulsed Gaussian beams during focusing and propagation.
[Thesis] (Unpublished)

Major, Csaba
Szélesszögű spektroszkópiai ellipszométer fejlesztése és alkalmazása napelem-technológiai ZnO rétegek vizsgálatára.
[Thesis] (Unpublished)

Majorosi, Szilárd
Quantum features and advanced numerical modeling of strong-field ionization.
[Thesis] (Unpublished)

Makra, Péter
Sztochasztikus rezonanciával elérhető jeljavítás és neurokardiológiai fluktuációk vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Mathesz, Anna
A bakteriorodopszin fehérje nemlineáris optikai tulajdonságainak hasznosítása integrált optikai alkalmazásokban.
[Thesis] (Unpublished)

Mechler, Ádám István
Szénstruktúrák előállítása és atomi erő mikroszkópos tanulmányozása.
[Thesis] (Unpublished)

Mikóczi, Balázs
Kompakt kettős rendszerek poszt-newtoni fejlődése.
[Thesis] (Unpublished)

Mingesz, Róbert
Az 1/f-zaj időbeli szerkezete és a zajanalízis alkalmazásai.
[Thesis] (Unpublished)

Mitnyan, Tibor
Érintkező kettőscsillagok fotometriai és spektroszkópiai vizsgálata, valamint a TIC 278825952 hármas rendszer analízise.
[Thesis]

Molnár, Balázs
Supersymmetry and coherent states of the Morse oscillator; application to molecular photodissociation.
[Thesis] (Unpublished)

Márkus, Jenő
Adalékok a Michelson-féle interferométer működéséhez és felhasználásához.
[Thesis] (Unpublished)

Márton, Zsuzsanna
A grafit ArF lézeres ablációjának mechanizmusa atomi erő mikroszkópos, gyorsfényképezéses és részecske mobilitás méréses vizsgálatok tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Mészáros, Szabolcs
Mass Loss from Red Giant Stars in Globular Clusters.
[Thesis] (Unpublished)

N

Nagy, Andrea
Kollapszár szupernóva-robbanások fényességváltozásának modellezése.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy, Anett
Motivációs stratégiák fejlesztése a fizika tanításában.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy, Tamás
Nagy intenzitású KrF lézerek működésének optimalizálása.
[Thesis] (Unpublished)

Nagymihály, Roland Sándor
Ultrarövid impulzusok erősítése következő generációs titán-zafír lézerrendszerekben.
[Thesis] (Unpublished)

Násztor, Zoltán
A Hofmeister effektus vizsgálata szimulációs módszerekkel.
[Thesis] (Unpublished)

O

Oroszi, László
Membránfehérje-töltésátrendeződések detektálása három dimenzióban.
[Thesis] (Unpublished)

P

Paragi, Gábor
Kicserélődési és korrelációs funkcionálok vizsgálata a sűrűségfunkcionál elméletben alap és gerjesztett állapotú rendszerek esetén.
[Thesis] (Unpublished)

Pogány, Andrea
Ammónia koncentráció- és fluxusmérő műszer fejlesztése környezetvédelmi kutatásokhoz.
[Thesis] (Unpublished)

Pusztai, Béla Gábor
Dynamical ϒ-matrices and their appearance in Calogero-Moser models.
[Thesis] (Unpublished)

Pálfalvi, László
A LiNbO3 nemlineáris optikai tulajdonságainak vizsgálata Z-scan módszerrel.
[Thesis] (Unpublished)

Pápa, Zsuzsanna
Depolarizációs források és hatásuk vékonyrétegek spektroszkópiai ellipszometriai vizsgálatára.
[Thesis] (Unpublished)

R

Rigó, István
Plazmonikus aranyfelületek és nanoszerkezetek felületerősített Raman-szóráshoz.
[Thesis]

Rinyu, László
A primer kinon energetikai változásai a fotoszintetizáló baktériumok reakciócentrumában: mutáció, késleltetett fluoreszcencia és modell-számítások.
[Thesis] (Unpublished)

Roósz, Gergő
Non-equilibrium dynamics of one-dimensional isolated quantum systems.
[Thesis] (Unpublished)

Rácz, Ervin
Nemlineáris jelenségeg vizsgálata lézerplazmákban nagy lézerintenzitásokon.
[Thesis] (Unpublished)

S

Serényi, Tamás
Félvezető vékonyrétegek és pontláncok kölcsönhatása elektromágneses mezővel.
[Thesis] (Unpublished)

Simon, Attila
Exoholdak fedési exobolygók körül.
[Thesis] (Unpublished)

Sinkó, József
Leképezési és képrekonstrukciós hibák vizsgálata és korrekciója a nagyfeloldású lokalizációs mikroszkópiában.
[Thesis] (Unpublished)

Sipka, Gábor
Bakterioklorofill fluoreszcencia, mint a fotoszintetikus baktériumok fiziológiai állapotának jelzőrendszere.
[Thesis] (Unpublished)

Sipos, Áron
Plazmonikus struktúrák tervezése, előállítása és alkalmazása.
[Thesis] (Unpublished)

Smausz Kolumbán, Tamás Ferenc
Az anyageltávozás folyamatainak vizsgálata az impulzuslézeres vékonyréteg építés szempontjából káros mikron méretű részecskék számának csökkentése céljából.
[Thesis] (Unpublished)

Sneider, János
Fotoakusztikus gázdetektáló rendszerek fejlesztése és gyakorlati alkalmazhatóságuk vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó, Anna
Fotoakusztikus spektroszkópia alkalmazási lehetőségei a kilélegzett levegő gázösszetételének vizsgálatában.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó, Gyula
Kisbolygók és üstökösök fizikai paramétereinek meghatározása fotometriai módszerekkel.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó, Lóránt Zsolt
Quantum mechanical scattering by time-periodic potentials.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó, Tibor
Fotoelektromos jelenségek reakciócentrum fehérje-nanohibrid rendszerekben.
[Thesis] (Unpublished)

Szakáll, Miklós
Diódalézeres fotoakusztikus berendezés légköri vízgőzmérésekhez.
[Thesis] (Unpublished)

Szalai, Tamás
Nagy tömegű csillagok végállapotai: szupernóva-robbanásokhoz kötődő porképződés és az LS 5039 gammakettős vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Szaszkó-Bogár, Viktor
Quantum Transport Phenomena Of Two-Dimensional Mesoscopic Structures.
[Thesis] (Unpublished)

Szentgyörgyi, Réka
Radiological diagnosis and therapy of extracranial carotid artery stenosis.
[Thesis] (Unpublished)

Sziládi, Katalin
A fémtartalom szerepe a csillagpulzációban.
[Thesis] (Unpublished)

Székely, Péter
Csillagok, csillaghalmazok és kisbolygók fizikai paramétereinek meghatározása spektrofotometriai módszerekkel.
[Thesis] (Unpublished)

Séra, Teréz
Korszerű minőségellenőrzés és sugárvédelem a nukleáris medicinában.
[Thesis] (Unpublished)

T

Takáts, Katalin
II-es típusú szupernóvák távolságának meghatározása.
[Thesis] (Unpublished)

Turzó, Kinga
A bakteriális reakciócentrum késleltetett fluoreszcenciája.
[Thesis] (Unpublished)

Tátrai, Dávid
Légkörkutatási célú fotoakusztikus spektroszkópián alapuló kétcsatornás vízgőzmérő rendszer fejlesztése.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth, Szabolcs
Optimization of high peak power few-cycle optical parametric chirped pulse amplifer systems.
[Thesis]

Tóth, Sára
Lumineszcencia és π elektronállapotok széntartalmú amorf vékonyrétegekben.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth-Boconádi, Rudolf
Bakteriorodopszin intermedierek fotoelektromos válaszai.
[Thesis] (Unpublished)

U

Ungi, Tamás
Computerized quantitative assessment of myocardial perfusion on coronary angiograms.
[Thesis] (Unpublished)

V

Vajda, György
A háromdimenziós ultrahangtechnika alkalmazási lehetőségei a szülészet-nőgyógyászatban.
[Thesis] (Unpublished)

Varjú, Katalin
Quantum tests for non-inertial and general relativistic effects.
[Thesis] (Unpublished)

Vass, Csaba
Ömlesztett kvarc szubmikrométeres megmunkálása lézeres hátoldali folyadékos maratással.
[Thesis] (Unpublished)

Vizsnyiczai, Gaszton
A két-fotonos polimerizáció és a holografikus optikai csipesz alkalmazásának és technikájának kölcsönös kiterjesztése.
[Thesis] (Unpublished)

Vukics, András
Mobile atoms in a cavity field: Statical and quantum aspects.
[Thesis] (Unpublished)

W

Wittmann, Tibor
Complete characterization of plasma mirrors and development of a single-shot carrier-envelope phase meter.
[Thesis] (Unpublished)

Z

Zölei-Szénási, Dániel
Lézeres szórási interferencia kontrasztelemzésen alapuló véráramlásmérő rendszer építése.
[Thesis] (Unpublished)

É

Égerházi, László
Inverz geometriájú impulzuslézeres vékonyréteg-építés.
[Thesis] (Unpublished)

This list was generated on 2021. október 25. 15:20:07 CEST.