Items where Subject is "05.02.01. Economics, econometrics"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | S | T | U | V | Á
Number of items at this level: 71.

B

Bajmócy Zoltán
A technológiai inkubáció elmélete és alkalmazási lehetőségei hazánk elmaradott térségeiben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2007) (Unpublished)

Bató Sándor
A munkaerő /munka/-áru és a munka szerinti elosztás problémája az új gazdasági mechanizmusban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

Bodnár Gábor
Az endogén fejlődés tényezőinek vizsgálata rurális térségekben PLS-útelemzés segítségével.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2016) (Unpublished)

Bossányi György
Gazdaságpolitika, társadalompolitika és szociálpolitika a szocialista állami vállalatoknál (különös tekintettel a foglalkozási rehabilitációra, a csökkent, vagy megváltozott munkaképességű dolgozókra, valamint a vidéki iparfejlesztésre).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1974) (Unpublished)

Botos József
Nemzetközi versenyképesség elemzés (Tények és adatok a XX. század második feléből).
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2001) (Unpublished)

Brunszvik Pál
A haditermelés néhány közgazdasági problémája - A katonai-ipari komplexum.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Bárány Ferenc
Az orosházi járás mezőgazdaságának természeti-földrajzi és társadalmi-gazdasági alapjai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1963) (Unpublished)

C

Csillik Péter
A magyar infrastruktúra (kvázi – közjavak) intézménytörténete 1968-98 között (az EU csatlakozásra várhatóan invariáns intézményi elrendeződések elemzése).
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2003) (Unpublished)

Csoma Róbert
Az uniós fejlesztési támogatások abszorpciójának néhány jellegzetessége.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2018) (Unpublished)

Czelleng Ádám
The Macroeconomic Role of Market Liquidity – Microstructure Analysis from a Regulatory Point of View.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2019) (Unpublished)

Czékus Ábel
A tagállami társasági adók és az állami támogatások közötti összefüggések.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2020) (Unpublished)

D

Derecskei Anita
Szervezeti kreativitás - A szervezeti kreativitás és az azt befolyásoló tényezők a magyar vállalatok körében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Dénes Sándor
Népességi kérdésekről.
Earlier doctoral dissertations, Kolozsvári Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem (1881–1919).
(1902) (Unpublished)

E

Elekes Zoltán
Kölcsönvett képességek – A külföldi tulajdonú vállalatok és az import szerepe a hazai térségek foglalkoztatottságának alakulásában és exportjának diverzifikációjában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2018) (Unpublished)

F

Fenyővári Zsolt
Az intézmények, a tulajdonjogok és a Pick.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

G

Gábor Tamás
Kína monetáris politikája a globális pénzügyi egyensúlytalanságok fényében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2012) (Unpublished)

H

Halmosi Péter
Önkormányzatok vagyoni és pénzügyi kockázatai Magyarországon.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2007) (Unpublished)

Hlédik Erika
Termékjellemzők és preferenciák - Fogyasztók termékjellemzőkkel kapcsolatos preferenciáinak és a preferenciák stabilitásának vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Horváth Gyula
Az idegen tőke megnövekedett szerepe és feladata a brazil katonai kormányok expanziós gazdaságpolitikájában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

I

Imreh Szabolcs
Vállalkozásfejlesztés, mint a kis- és középvállalkozások hálózatosodásának ösztönzése.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006) (Unpublished)

Imreh-Tóth Mónika
Egyetemek vállalkozásoktatásának lehetséges szerepe a vállalkozóvá válás elősegítésében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

K

Kazár Klára
A márkaközösségek pszichológiai érzetének vizsgálata zenei fesztiválok esetén PLS útelemzés segítségével.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2016) (Unpublished)

Kincsesné Vajda Beáta
Kommunikációs, kapcsolati és egyéni tényezők az egészségügyi szolgáltatások minőségében és kimeneteiben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Kiss Gábor Dávid
Tőkepiaci fertőzés és divergencia meghatározása extrém események segítségével – kelet-közép európai részvény, kötvény és devizapiaci hálózatok példáján.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2012) (Unpublished)

Kosztopulosz Andreász
Az üzleti angyalok szerepe a fiatal, növekedésorientált kisvállalkozások finanszírozásában és fejlesztésében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006) (Unpublished)

Kovács Péter
A multikollinearitás vizsgálata lineáris regressziós modellekben, A Petres-féle Red-mutató vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2008) (Unpublished)

Kovács Zsuzsanna Ilona
Immateriális erőforrások a pénzügyi kimutatásokban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2016) (Unpublished)

Kovács György
Protestantizmus és kapitalizmus: magyar gazdaság- és eszmetörténeti tanulságok.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2010) (Unpublished)

Kováts Ferencz
A nemzetgazdaságtan bölcselete.
Earlier doctoral dissertations, Kolozsvári Tudományegyetem (1872–1881).
(1899) (Unpublished)

Kozma Gábor
Működési kockázatok és kezelési módjuk a közpénzügyi rendszerben, különös tekintettel a helyi önkormányzatok gazdálkodására.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Kuhn János
Az anyagi érdekeltség jellemző vonásai a kereskedelemben az új gazdasági mechanizmus körülményei között.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Kurgyis Ferenc
Kiskunfélegyháza iparának fejlődése 1944-60 között.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1967) (Unpublished)

Kuruczleki Éva
Measuring the effect of financial literacy, alongside enterpreneurial and digital competencies on financial outcomes of MSMEs in the Southern Great Plain of Hungary.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2024)

Kállay László
A tranzakciós költségek: optimum, méretgazdaságosság, egyensúly.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2005) (Unpublished)

Kárpáti József
Közigazgatási kontrolling: új típusú tervezési és értékelési megoldások a közigazgatási szervek és az állam működésében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

L

Lakatos Judit
A foglalkoztatás szintje és szerkezete az uniós csatlakozás tükrében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2000) (Unpublished)

Lippai László Lajos
Az önkontroll szerepe és jelentősége az intertemporális fogyasztói döntésekben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2010) (Unpublished)

Lukovics Miklós
A lokális térségek versenyképességének elemzése.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2007) (Unpublished)

M

Majó Zoltán
e-HRM: az elektronikus emberi erőforrás menedzsment jelenségvilága - the webolution of HR.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2007) (Unpublished)

Martus Bettina Szandra
Munkahelyteremtés vagy növekedés? A munkahelyteremtés nélküli növekedés vizsgálata az OECD országokban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2017) (Unpublished)

Mayer László
Néhány fontosabb zöldségfajta exportjának alakulása Csongrád megyében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1963) (Unpublished)

Megyeri Eszter
A kapcsolati minőség méltányossági dimenziója vállalatközi kontaktusokban. A méltányosság kiskereskedői megítélésének összehasonlító elemzése három közép-európai országban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2012) (Unpublished)

Mihály Nikolett
Hallgatói elégedettség kritériumai a tömegoktatás feltételei között.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2007) (Unpublished)

Mozsár Ferenc
A közjavak magánkereslete.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2004) (Unpublished)

Mátyás Balázs
Az irányított gazdaság hatása a vállalatra.
Earlier doctoral dissertations, Horthy Miklós Tudományegyetem (1940–1944).
(1943) (Unpublished)

Móga Tivadar
A társulati adó fejlődésének áttekintése, továbbá az adóköteles jövedelem meghatározása, különös tekintettel az adóalapból le nem vonható tételekre.
Earlier doctoral dissertations, Horthy Miklós Tudományegyetem (1940–1944).
(1942) (Unpublished)

N

Nagy Benedek
Az optimális szabadalmak elméletének magatartásgazdaságtani és nemzetközi közgazdasági kiterjesztése.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Nagy Ágnes
A családi napközi társadalmi-gazdasági jelentősége, munkahelyteremtő szerepe, és mindezek hatása a női foglalkoztatásra.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Nagyné Szatmáry Beáta
Japán helye és szerepe a globalizálódó világban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2005) (Unpublished)

O

Ország Gáborné
A hazai középiskolások pénzügyi kultúrájának vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2017) (Unpublished)

P

Patik Réka
A klaszteresedés lehetőségei és vizsgálata a kevésbé fejlett régiókban: példák a Dél-Alföldről.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2007) (Unpublished)

Pelle Anita
Az Európai Közösség kartellszabályozásának német gyökerei.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2010) (Unpublished)

Peller Izidor
A munkafelosztás.
Earlier doctoral dissertations, Kolozsvári Tudományegyetem (1872–1881).
(1903) (Unpublished)

Prónay Szabolcs
Ragaszkodás és én-alakítás a fiatalok fogyasztásában – A fogyasztói lojalitás és az énkép közötti kapcsolat vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2011) (Unpublished)

Pukli Péter
A valós gazdasági folyamatok statisztikai mérhetősége, különös tekintettel az EU csatlakozásra.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2001) (Unpublished)

S

Sebesi Judit
Belvízfront a Dél-Alföldön 1940-1942-ben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1975) (Unpublished)

Somosi Sarolta
Az európai gázpiaci liberalizáció kihívásai és eredményei.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2012) (Unpublished)

Szabó László
A jóléti állam és a globalizáció.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2012) (Unpublished)

Szakálné Kanó Izabella
Gazdasági tevékenységek térbeli eloszlásának vizsgálata a magyar kistérségek példáján.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2012) (Unpublished)

Sávai Marianna
A visegrádi országok fiskális fenntarthatósága. Az államadósságuk alakulása.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2019) (Unpublished)

Sódar Károly
A szántóföldi növénytermesztés helyzete a mezőkovácsházi járás termelőszövetkezeti gazdaságaiban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1968) (Unpublished)

T

Tahy István
A kapitalizmus hatása a közlekedés fejlődésére a XIX. században.
Earlier doctoral dissertations, Ferencz József Tudományegyetem (1919–1940).
(1932) (Unpublished)

Tóth László
Az irigység gazdaságpszichológiai elemzése - Irigység a posztszocialista társadalomban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2010) (Unpublished)

U

Udvari Beáta
Az Európai Unió nemzetközi fejlesztési politikájának értékelése: a kereskedelempolitikai eszközök adta lehetőségek.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2012) (Unpublished)

Urbánné Mező Júlia Veronika
Az ifjúsági munkanélküliség kihívásai az Európai Unióban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2017) (Unpublished)

V

Valentinyi Nándor
A vállalati értékelések, leírások és tartalékok kérdése, különös tekintettel a társulati adótörvény által teremtett helyzetre.
Earlier doctoral dissertations, Horthy Miklós Tudományegyetem (1940–1944).
(1943) (Unpublished)

Varga Bence
A pénzügyi felügyelés kialakulása Magyarországon – Lehetetlenségi trilemmák előfordulása a hazai felügyelettörténetben –.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2019) (Unpublished)

Vas Oszkár
Konvertálás az államadósságoknál.
Earlier doctoral dissertations, Kolozsvári Tudományegyetem (1872–1881).
(1900) (Unpublished)

Vas Zsófia Boglárka
Tudásintenzív szektorális innovációs rendszerek a Dél-Alföld régióban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Ván Hajnalka
Környezeti hasznok és kimutatásuk a környezeti vezetői számvitelben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2012) (Unpublished)

Á

Ács Attila
Likviditás és reálgazdaság kapcsolata az Egyesült Államok példáján.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

This list was generated on 2024. május 20. 06:06:44 CEST.