Items where Subject is "05.02.01. Economics, econometrics"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | S | T | U | V | Á
Number of items at this level: 69.

B

Bajmócy Zoltán
A technológiai inkubáció elmélete és alkalmazási lehetőségei hazánk elmaradott térségeiben.
[Thesis] (Unpublished)

Bató Sándor
A munkaerő /munka/-áru és a munka szerinti elosztás problémája az új gazdasági mechanizmusban.
[Thesis] (Unpublished)

Bodnár Gábor
Az endogén fejlődés tényezőinek vizsgálata rurális térségekben PLS-útelemzés segítségével.
[Thesis] (Unpublished)

Bossányi György
Gazdaságpolitika, társadalompolitika és szociálpolitika a szocialista állami vállalatoknál (különös tekintettel a foglalkozási rehabilitációra, a csökkent, vagy megváltozott munkaképességű dolgozókra, valamint a vidéki iparfejlesztésre).
[Thesis] (Unpublished)

Botos József
Nemzetközi versenyképesség elemzés (Tények és adatok a XX. század második feléből).
[Thesis] (Unpublished)

Brunszvik Pál
A haditermelés néhány közgazdasági problémája - A katonai-ipari komplexum.
[Thesis] (Unpublished)

Bárány Ferenc
Az orosházi járás mezőgazdaságának természeti-földrajzi és társadalmi-gazdasági alapjai.
[Thesis] (Unpublished)

C

Csillik Péter
A magyar infrastruktúra (kvázi – közjavak) intézménytörténete 1968-98 között (az EU csatlakozásra várhatóan invariáns intézményi elrendeződések elemzése).
[Thesis] (Unpublished)

Csoma Róbert
Az uniós fejlesztési támogatások abszorpciójának néhány jellegzetessége.
[Thesis] (Unpublished)

Czelleng Ádám
The Macroeconomic Role of Market Liquidity – Microstructure Analysis from a Regulatory Point of View.
[Thesis] (Unpublished)

Czékus Ábel
A tagállami társasági adók és az állami támogatások közötti összefüggések.
[Thesis] (Unpublished)

D

Derecskei Anita
Szervezeti kreativitás - A szervezeti kreativitás és az azt befolyásoló tényezők a magyar vállalatok körében.
[Thesis] (Unpublished)

Dénes Sándor
Népességi kérdésekről.
[Thesis] (Unpublished)

E

Elekes Zoltán
Kölcsönvett képességek – A külföldi tulajdonú vállalatok és az import szerepe a hazai térségek foglalkoztatottságának alakulásában és exportjának diverzifikációjában.
[Thesis] (Unpublished)

F

Fenyővári Zsolt
Az intézmények, a tulajdonjogok és a Pick.
[Thesis] (Unpublished)

G

Gábor Tamás
Kína monetáris politikája a globális pénzügyi egyensúlytalanságok fényében.
[Thesis] (Unpublished)

H

Halmosi Péter
Önkormányzatok vagyoni és pénzügyi kockázatai Magyarországon.
[Thesis] (Unpublished)

Hlédik Erika
Termékjellemzők és preferenciák - Fogyasztók termékjellemzőkkel kapcsolatos preferenciáinak és a preferenciák stabilitásának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Gyula
Az idegen tőke megnövekedett szerepe és feladata a brazil katonai kormányok expanziós gazdaságpolitikájában.
[Thesis] (Unpublished)

I

Imreh Szabolcs
Vállalkozásfejlesztés, mint a kis- és középvállalkozások hálózatosodásának ösztönzése.
[Thesis] (Unpublished)

Imreh-Tóth Mónika
Egyetemek vállalkozásoktatásának lehetséges szerepe a vállalkozóvá válás elősegítésében.
[Thesis] (Unpublished)

K

Kazár Klára
A márkaközösségek pszichológiai érzetének vizsgálata zenei fesztiválok esetén PLS útelemzés segítségével.
[Thesis] (Unpublished)

Kincsesné Vajda Beáta
Kommunikációs, kapcsolati és egyéni tényezők az egészségügyi szolgáltatások minőségében és kimeneteiben.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss Gábor Dávid
Tőkepiaci fertőzés és divergencia meghatározása extrém események segítségével – kelet-közép európai részvény, kötvény és devizapiaci hálózatok példáján.
[Thesis] (Unpublished)

Kosztopulosz Andreász
Az üzleti angyalok szerepe a fiatal, növekedésorientált kisvállalkozások finanszírozásában és fejlesztésében.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Péter
A multikollinearitás vizsgálata lineáris regressziós modellekben, A Petres-féle Red-mutató vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Zsuzsanna Ilona
Immateriális erőforrások a pénzügyi kimutatásokban.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács György
Protestantizmus és kapitalizmus: magyar gazdaság- és eszmetörténeti tanulságok.
[Thesis] (Unpublished)

Kováts Ferencz
A nemzetgazdaságtan bölcselete.
[Thesis] (Unpublished)

Kozma Gábor
Működési kockázatok és kezelési módjuk a közpénzügyi rendszerben, különös tekintettel a helyi önkormányzatok gazdálkodására.
[Thesis] (Unpublished)

Kuhn János
Az anyagi érdekeltség jellemző vonásai a kereskedelemben az új gazdasági mechanizmus körülményei között.
[Thesis] (Unpublished)

Kurgyis Ferenc
Kiskunfélegyháza iparának fejlődése 1944-60 között.
[Thesis] (Unpublished)

Kállay László
A tranzakciós költségek: optimum, méretgazdaságosság, egyensúly.
[Thesis] (Unpublished)

Kárpáti József
Közigazgatási kontrolling: új típusú tervezési és értékelési megoldások a közigazgatási szervek és az állam működésében.
[Thesis] (Unpublished)

L

Lakatos Judit
A foglalkoztatás szintje és szerkezete az uniós csatlakozás tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Lippai László Lajos
Az önkontroll szerepe és jelentősége az intertemporális fogyasztói döntésekben.
[Thesis] (Unpublished)

Lukovics Miklós
A lokális térségek versenyképességének elemzése.
[Thesis] (Unpublished)

M

Majó Zoltán
e-HRM: az elektronikus emberi erőforrás menedzsment jelenségvilága - the webolution of HR.
[Thesis] (Unpublished)

Martus Bettina Szandra
Munkahelyteremtés vagy növekedés? A munkahelyteremtés nélküli növekedés vizsgálata az OECD országokban.
[Thesis] (Unpublished)

Mayer László
Néhány fontosabb zöldségfajta exportjának alakulása Csongrád megyében.
[Thesis] (Unpublished)

Megyeri Eszter
A kapcsolati minőség méltányossági dimenziója vállalatközi kontaktusokban. A méltányosság kiskereskedői megítélésének összehasonlító elemzése három közép-európai országban.
[Thesis] (Unpublished)

Mihály Nikolett
Hallgatói elégedettség kritériumai a tömegoktatás feltételei között.
[Thesis] (Unpublished)

Mozsár Ferenc
A közjavak magánkereslete.
[Thesis] (Unpublished)

Mátyás Balázs
Az irányított gazdaság hatása a vállalatra.
[Thesis] (Unpublished)

Móga Tivadar
A társulati adó fejlődésének áttekintése, továbbá az adóköteles jövedelem meghatározása, különös tekintettel az adóalapból le nem vonható tételekre.
[Thesis] (Unpublished)

N

Nagy Benedek
Az optimális szabadalmak elméletének magatartásgazdaságtani és nemzetközi közgazdasági kiterjesztése.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Ágnes
A családi napközi társadalmi-gazdasági jelentősége, munkahelyteremtő szerepe, és mindezek hatása a női foglalkoztatásra.
[Thesis] (Unpublished)

Nagyné Szatmáry Beáta
Japán helye és szerepe a globalizálódó világban.
[Thesis] (Unpublished)

O

Ország Gáborné
A hazai középiskolások pénzügyi kultúrájának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

P

Patik Réka
A klaszteresedés lehetőségei és vizsgálata a kevésbé fejlett régiókban: példák a Dél-Alföldről.
[Thesis] (Unpublished)

Pelle Anita
Az Európai Közösség kartellszabályozásának német gyökerei.
[Thesis] (Unpublished)

Peller Izidor
A munkafelosztás.
[Thesis] (Unpublished)

Prónay Szabolcs
Ragaszkodás és én-alakítás a fiatalok fogyasztásában – A fogyasztói lojalitás és az énkép közötti kapcsolat vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Pukli Péter
A valós gazdasági folyamatok statisztikai mérhetősége, különös tekintettel az EU csatlakozásra.
[Thesis] (Unpublished)

S

Sebesi Judit
Belvízfront a Dél-Alföldön 1940-1942-ben.
[Thesis] (Unpublished)

Somosi Sarolta
Az európai gázpiaci liberalizáció kihívásai és eredményei.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó László
A jóléti állam és a globalizáció.
[Thesis] (Unpublished)

Szakálné Kanó Izabella
Gazdasági tevékenységek térbeli eloszlásának vizsgálata a magyar kistérségek példáján.
[Thesis] (Unpublished)

Sávai Marianna
A visegrádi országok fiskális fenntarthatósága. Az államadósságuk alakulása.
[Thesis] (Unpublished)

T

Tahy István
A kapitalizmus hatása a közlekedés fejlődésére a XIX. században.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth László
Az irigység gazdaságpszichológiai elemzése - Irigység a posztszocialista társadalomban.
[Thesis] (Unpublished)

U

Udvari Beáta
Az Európai Unió nemzetközi fejlesztési politikájának értékelése: a kereskedelempolitikai eszközök adta lehetőségek.
[Thesis] (Unpublished)

Urbánné Mező Júlia Veronika
Az ifjúsági munkanélküliség kihívásai az Európai Unióban.
[Thesis] (Unpublished)

V

Valentinyi Nándor
A vállalati értékelések, leírások és tartalékok kérdése, különös tekintettel a társulati adótörvény által teremtett helyzetre.
[Thesis] (Unpublished)

Varga Bence
A pénzügyi felügyelés kialakulása Magyarországon – Lehetetlenségi trilemmák előfordulása a hazai felügyelettörténetben –.
[Thesis] (Unpublished)

Vas Oszkár
Konvertálás az államadósságoknál.
[Thesis] (Unpublished)

Vas Zsófia Boglárka
Tudásintenzív szektorális innovációs rendszerek a Dél-Alföld régióban.
[Thesis] (Unpublished)

Ván Hajnalka
Környezeti hasznok és kimutatásuk a környezeti vezetői számvitelben.
[Thesis] (Unpublished)

Á

Ács Attila
Likviditás és reálgazdaság kapcsolata az Egyesült Államok példáján.
[Thesis] (Unpublished)

This list was generated on 2023. június 7. 15:35:56 CEST.