Items where Year is 2015

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Y | Á | É
Number of items: 157.

A

Aekbote Lakshman Badri Prashad
Functionalization of polymerized 3D microstructures for biological applications.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Almási Enikő Eszter
A Ditrói Alkáli Masszívum ultramafikus kumulátum kőzeteinek petrogenetikája.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Andó Bálint
Psychometric tests and a complex assessment of the course of alcohol dependence.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Arany Eszter
The role of reactive oxygen species in the vacuum ultraviolet photolysis of four nonsteroidal anti-inflammatory drugs.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Arató Balázs
A közbeszerzési jog jogorvoslati rendszere; speciális közbeszerzési jogviszonyok.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Asztalos Emese
Fotoszintetizáló baktériumok fluoreszcenciájának indukciója és relaxációja.
PhD, University of Szeged.
(2015)

B

Badari Andrea Cecília
Szerves nitrogénvegyületek katalitikus hidrodenitrogénezése (HDN) hordozós nikkel-foszfid katalizátorokon.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Bajnóczi Éva Gabriella
Chemistry of Some Amphoteric Cations (Sn2+; Pb2+; Cr3+) in Hyper-Alkaline Aqueous Solutions.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Balázs Anita
Genetic investigations in chronic pancreatitis and pancreatic cancer.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Bata Péter
Heterogenizált fém-ftalocianin komplexek katalitikus alkalmazásai.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Baán Júlia Aliz
Muscle phenotype of the myostatin mutant Compact mice and myostatin/IGF-I transcript levels in pathological human hearts.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Bede Ádám
A tiszántúli halmok régészeti geológiai és környezettörténeti szempontú vizsgálati lehetőségei.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Berki Gabriella
Cross-border patient mobility: The legal framework of obtaining healthcare abroad within the European Union – a patient's perspective.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Bodzási Balázs
A zálogjog és a biztosított követelés közötti viszony, különös tekintettel a zálogjog nem-járulékos formáira.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Borsodi László
Metaforikus versbeszéd, szerepjáték és ciklusképzés Baka István költészetében. A Tájkép fohásszal mint újrarendezett költői testamentum.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Bozsó Miklós
Taxonómiai és filogenetikai vizsgálatok a palearktikumi Saphonecrus Dalla Torre & Kieffer tölgy gubacs inquilin fajokon (Hymenoptera: Cynipidae, Synergini).
PhD, University of Szeged.
(2015)

Buchholcz Gyula
Development and characterization of modified release oral preparations containing riboflavin.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Bugris Valéria
Dehydration-rehydration induced structural changes in pristine and composite layered double hydroxides.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Bácsmegi Gábor
Geoarcheológiai és környezettörténeti kutatások Karancsság-Alsó-rétek lelőhelyen.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Bálint Anita
Adverse events associated with management of inflammatory bowel diseases: infections and side effects.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Bényi Beáta
Advances in Bijective Combinatorics.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Bóta András
Methods for the description and analysis of processes in real-life networks.
PhD, University of Szeged.
(2015)

C

Corici Claudia
Novel approaches for developing new antiarrythmic agents.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Csankó Krisztián
Stereoselective synthesis and self-assembling capabilities of heterocyclic cinnamic acids.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Csetényi Korinna
The Metafictional Narrativization of the Traumatized Body and Monstrous Femininity in Stephen King's Horror Fiction.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Cziczer István
Pannóniai korú puhatestű faunák a Mórágyi-rögön és délkeleti előterében: rétegtani, környezeti és ősföldrajzi értékelés.
PhD, University of Szeged.
(2015)

D

Derecskei Anita
Szervezeti kreativitás. A szervezeti kreativitás és az azt befolyásoló tényezők a magyar vállalatok körében.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Deák Magdolna
Investigation of immunological alterations influencing the clinical picture of systemic lupus erythematosus.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Dinók Henriett Éva
A gyűlölet-bűncselekményekkel szembeni fellépés jelentősége és lehetőségei. Nemzetközi és hazai jogalkotási, jogalkalmazási és adatgyűjtési kérdések.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Divéki Gabriella
Online algorithms for clustering problems.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Dobos Ildikó
Experimental Modelling of Spinal Anaesthesia in Rats.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Domsik Péter
Advances in the assessment of left atrial function by three-dimensional speckle tracking echocardiography.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Döbör András
Sajtópolitika és politikai sajtó Magyarországon a 18. század végén és a 19. század első felében. Felvilágosodás- és reformkori magyar nyelvű hírlapok a nemzeti identitás, a modernizáció és a polgári átalakulás szolgálatában.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Dömötör Orsolya
Rákellenes gallium- és platinafém komplexek oldatkémiája, kölcsönhatásuk vérszérum-fehérjékkel és DNS-sel.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Dürgő Hajnalka
Gümő-specifikus NCR peptidek azonosítása, vad és mutáns Medicago truncatula gyökérgümők összehasonlító fehérjeanalízise, és az NCR247 lehetséges bakteriális interakciós partnereinek felderítése.
PhD, University of Szeged.
(2015)

E

Endrődi Balázs
Szerkezeti tényezők hatása a vezető polimerek termoelektromos tulajdonságaira.
PhD, University of Szeged.
(2015)

F

Fabula Szabolcs
A fogyatékosság mint társadalmi-térbeli viszony földrajzi vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Feigl Gábor
Nehézfém-indukált nitro-oxidatív stressz vizsgálata Brassica fajokban.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Fejes Ildikó
A talaj- és talajvízrendszer komplex környezeti szempontú értékelése városi területen, Szeged példáján.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Fráter Márk
The Restorative Use of Fibre-Reinforced Materials in the Posterior Region.
PhD, University of Szeged.
(2015)

G

G. Tóth Péter
A csanádi székeskáptalan személyi összetétele a késő-középkorban (1354-1526).
PhD, University of Szeged.
(2015)

Gazsi Andrea
Termikus reakciók vizsgálata arany nanorészecskéket tartalmazó katalizátorokon.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Gehér György Pál
Asymptotic behaviour of Hilbert space operators with applications.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Gellérfi Gergő
Allúziós technika és műfaji hatások Iuvenalis szatíráiban.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Gergev Gyurgyinka
Spectrum of neurodevelopmental disabilities in a cohort of children in Hungary.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Gosztonyi Katalin
Hagyomány és reform az 1960-as és ’70-es évek matematikaoktatásában: Magyarország és Franciaország reformjainak összehasonlító elemzése = Tradition et réforme de l'enseignement des mathématiques à l'époque des mathématiques modernes: le cas de la Hongrie et de la France.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Grózer Zsuzsanna Barbara
A bioaktív lipidek és a zsírsav-bioszintézis szerepe a Candida Parapsilosis virulenciájában.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Gácsi Anett Erzsébet
A jogellenesen megszerzett bizonyítékok értékelése a büntetőeljárásban.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Gébert Judit
Helyi gazdaságfejlesztés a képességszemlélet alapján.
PhD, University of Szeged.
(2015)

H

Hafner Zoltán
"Egy kötetre való..." Babits Mihály 1900-1903 között írt verseinek keletkezéstörténete.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Hajdu Anita
A fitokróm B fotoreceptor szerepe a virágzás fotoperiodikus szabályozásában.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Hajnal Ágnes
Involvement of nitric oxide and reactive oxygen species in the early and delayed antiarrhythmic effects of preconditioning.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Halmos Csányi Katalin
Molecular and functional changes in glucokinase expression in the brainstem dorsal vagal complex in a murine model of type 1 diabetes.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Hanyecz István
Lézerrel kezelt szilícium felületek, valamint impulzuslézeres rétegépítéssel előállított amorf szilícium és SixC vékonyrétegek ellipszometriai vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Hegedűs Péter
Advances in Software Product Quality Measurement and its Applications in Software Evolution.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Hernesz Péter
Késő-pleisztocén és holocén ártérfejlődés az Alsó-Tisza mentén.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Hevesi Andrea
A 17. századi unitárius énekeskönyvek gyülekezeti énekanyaga és a 16. századi, 17. század eleji protestáns gyülekezeti énekhagyomány.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Horváth Edit
A szalicilsav előkezelés hatása a sóstressz akklimatizációra különös tekintettel a glutation transzferázok szerepére paradicsom és lúdfű növényekben.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Horváth Janina
Depositional facies analysis in clastic sedimentary environments based on neural network clustering and probabilistic extension. Two case studies from South-Eastern Hungary and Northern Croatia.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Husti Zoltán
Investigations on different aspects of cardiac ventricular repolarization: repolarization reserve and adaptation to heart rate.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Hídvégi Péter
Munkahelyi egészségfejlesztés lehetősége a Vám- és Pénzügyőrség személyi állományának és a rendészeti szakközépiskolák oktatóinak empirikus vizsgálata alapján.
PhD, University of Szeged.
(2015)

J

Jancsó Zsanett
Az oxidatív stressz és az antioxidáns védelmi rendszer vizsgálata nehézfém kezelést követően pontyban és streptozotocin-indukálta diabéteszes patkány modellben.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Jelencsik-Mátyus Kinga
A szociolingvisztikai stílus: Stratégiák a gyermek-felnőtt diskurzusban.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Juhász László
Further evidence for the role of nitric oxide in the antiarrhythmic effect of ischaemic preconditioning: the effect of peroxynitrite and changes in NOS-dependent NO production.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Jójárt Péter
Lézerimpulzusok vivőhullám-burkoló-fáziscsúszásának mérése lineáris optikai módszerrel.
PhD, University of Szeged.
(2015)

K

Kajdocsi Lovász Gabriella
A török hódoltság kori idegen etnikumok összehasonlító embertani vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Katona Máté
Physiological and pathophysiological investigation of lacrimal and pancreatic ductal epithelial cells.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Kerényi Ádám
A bakteriális kommunikáció vizsgálata ágens alapú modellel.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Kiss Zsolt László
Előkezelések szűrési paraméterekre gyakorolt hatásának vizsgálata olajtartalmú szennyvizek illetve termálvizek membránszűrése során.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Kiss P. Attila
"...ut strenui viri..." A gepidák Kárpát-medencei története.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Knapp Levente
Egy új fokális ischaemiás modell kialakítása és az oxálecetsav hatásainak vizsgálata patkány központi idegrendszerén.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Kocsi Szilvia
Assessing anemia and hypovolemia related altered oxygen balance.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Kocsis Kitti Anita
Az acetil-L-karnitin neuroprotektív hatásának vizsgálata ischemiás modelleken.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Komlósi Boglárka
Az ironikus hozzáállás: A verbális irónia szociokognitív modellje pragmatikai perspektívából.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Kormos Anita
Investigation of the cardioprotective effect of selective NCX inhibition in cellular models.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Korom Annamária
A franciaországi kistérségi együttműködések szerepe a terület- és vidékfejlesztés rendszerében.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Kovács Dóra
Farmakológiailag aktív 17-exo-heterociklusos szteroidok szintézise.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Kovács Levente
A DmUsp5 dezubikvitiláz fiziológiai funkciójának meghatározása Drosophila melanogasterben.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Kozma Gábor
Működési kockázatok és kezelési módjuk a közpénzügyi rendszerben, különös tekintettel a helyi önkormányzatok gazdálkodására.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Kristóf Lilla Alida
Paleoradiológia: Non-invazív módszertani lehetőség a történeti antropológiában.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Kőkuti Zoltán
Szilikonolaj nemlineáris viszkoelasztikus tulajdonságainak mérése és modellezése.
PhD, University of Szeged.
(2015)

L

Lakatos Gergely
Bakteriális partnerek által elősegített foto-fermentatív hidrogéntermelés Chlamydomonas algában.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Lamár Erzsébet
A különbség ereje és a reprezentáció paradoxona. Nietzsche metafizika-kritikája.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Lanczkor Gábor
Templom és szentély. Huszadik századi magyar ekphrasztikus versek és versciklusok az egyes világirodalmi minták tükrében.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Lengyel Zoltán
A sors kritikájáról. Vizsgálódások Walter Benjamin sorsfogalma mentén.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Lénárt Nikolett
Hiperlipidémia okozta neurodegeneratív és vér-agy gát-elváltozások ApoB-100 transzgenikus egerekben.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Lőrinczi Gábor
Szubmediterrán erdei hangyaközösségek (Hymenoptera: Formicidae) tér- és időbeli szerveződése.
PhD, University of Szeged.
(2015)

M

Magyar Andrea
Számítógép alapú adaptív és lineáris tesztek összehasonlító hatékonyságvizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Maráz Róbert
Current issues in breast surgery.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Maróti Ágnes
Proton transfer in bioenergetic proteins.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Maák István Elek
Táplálékforrás, szignál, fertőzésgóc – tetemek szerepe egyes hangyafajoknál (Hymenoptera: Formicidae).
PhD, University of Szeged.
(2015)

Meszes Angéla
The prevalence and risk factors of dermatological disorders among neonates in a tertiary neonatal intensive care unit.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Mikulán Rita
Serdülőkorú versenysportolók egészségének és egészségmagatartásának vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Molnár András
Examinations of placental three-dimensional power Doppler indices in pregnancies complicated by diabetes mellitus and intrauterine growth restriction.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Molnár Judit
Characterization of antiproliferative activities of triazolyl-steroid derivatives.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Molnár László
Architecture and Hydraulic Relevance of Brittle Fault Zones in the Metamorphic Basement of the Pannonian Basin.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Molnár Dávid
Dél-dunántúli és kelet-horvátországi lösz-paleotalaj szelvények paleoökológiai rekonstrukciója malakológiai és üledéktani adatok segítségével.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Molnár Zsolt
Környezeti feltételváltozások és biológiai rendszerválaszok.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Mus Nikolett
Interrogative words and content questions in Tundra Nenets.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Mártha Csaba
Crystallinity changes of organic materials in pharmaceutical technology.
PhD, University of Szeged.
(2015)

N

Nagy Csaba István
Szulfid és arzén alapú alternatív anyagcsereutak tanulmányozása a Synechocystis sp. PCC6803 cianobaktériumban.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Nagy István
Detecting Multiword Expressions and Named Entities in Natural Language Texts.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Nagy István
A kecskeméti zsidóság 1919–1944 között különös tekintettel a Horthy-korszakra.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Nagy Valéria
Aszkorbát-függő alternatív elektrontranszport növényekben és az aszkorbát szerepe a Chlamydomonas reinhardtii hidrogéntermelésének szabályozásában.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Nagy Gábor
A HMG-KoA reduktáz funkcionális vizsgálata Mucor circinelloides-ben.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Nah Kyeongah
Malaria dynamics with long latent period in hosts.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Nyári Csaba
Investigation of the risk factors of preterm birth and infant mortality in Hungary – epidemiological and cost-effectiveness analyses.
PhD, University of Szeged.
(2015)

O

Oláh Orsolya
Hydrogen is neuroprotective and preserves neurovascular reactivity following asphyxia in newborn pigs.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Orosz Andrea
Analysis of short-term temporal variability of cardiac ventricular repolarization in subjects with different clinical conditions.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Orosz Szabolcs
Comparison of different proarrhythmia biomarkers in isolated rabbit hearts.
PhD, University of Szeged.
(2015)

P

Pallagi-Kunstár Éva
Investigation of the pathomechanism of diarrhoea-related diseases.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Patyi Márta
Hospital hygienic surveillance studies and their application.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Petrovszki Zita
Development and characterization of chronic animal models of schizophrenia.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Pinczés Tamás
Sportoló serdülők egészségmagatartás-vizsgálata pedagógiai és pszichológiai szempontok alapján.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Pintér-Nagy Katalin
A hunok és az avarok fegyverzete, harcmodora az írott források alapján.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Plachtovics Márk
Examination of Grey Value Accuracy and Improvement of Image Quality in Cone Beam Computed Tomography (CBCT).
PhD, University of Szeged.
(2015)

Polenyák Ivett
Bécs szerepe Munkácsy Mihály életében.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Pongráczné Faragó Eszter
Combined experimental and theoretical investisgation of the reactivity of CH3O2 and C2H5O2 radicals.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Pákozdi Zita
A jogerő tárgyi terjedelme a polgári perben.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Pálföldi Regina
A környezeti terhelések és patomechanizmusok kapcsolata.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Pálóczi János
Cytoprotective approaches to protect myocardium against ischemia/reperfusion injury.
PhD, University of Szeged.
(2015)

R

Rágyanszki Anita
Analytical functional representation of quantum chemical potential energy curves and surfaces.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Róna-Vörös Kisztina
The role of axonal transport and mitochondrial dysfunction in neurodegeneration-focusing on Huntington's disease.
PhD, University of Szeged.
(2015)

S

Schulte Westenberg Michael
Aufgaben und Funktionen der (Zahn-)Ärztekammern in Deutschland und Ungarn – Rechtsvergleich im Spiegel der europarechtlichen Vorgaben.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Schäfer Balázs
Development of fluorescent cholesterol derivatives for the exogenous introduction of proteins to the plasma membrane.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Sinkó József
Leképezési és képrekonstrukciós hibák vizsgálata és korrekciója a nagyfeloldású lokalizációs mikroszkópiában.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Sipos Orsolya
Studying physical and biochemical interactions in bacterial communities using microfabricated devices.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Szabari Margit Veronika
Respiratory mechanics and lung structure in rodent models of emphysema.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Szabó Edit Zsuzsanna
Characterization of AGO-binding silencing suppressors and creating the first artificial RNA silencing suppressor.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Szabó Emese
Vizek szerves szennyezőinek eltávolítására alkalmas adszorpciós és kombinált módszerek kidolgozása és jellemzése.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Szabó Enikő
A mesenchymalis őssejtek funkcionális heterogenitása nem gyulladásos és gyulladásos mikrokörnyezetben.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Szabó Zsolt
Éter típusú üzemanyag-adalékok mikrobiális bontása: a Methylibium sp. T29 jelű, új MTBE-bontó törzs izolálása és jellemzése.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Szakács László
Objective morphometric analysis of different glottis enlarging procedures and clinical validation by imaging, spirometric assessment and phoniatric panel.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Szalai Attila
Asymptotic behaviour of Hilbert space contractions.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Szalay Annamária
A few aspects on the importance of particle size enabling proper tabletting.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Szaszkó-Bogár Viktor
Quantum Transport Phenomena Of Two-Dimensional Mesoscopic Structures.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Szepesi Judit
Prevention of intracellular calcium overload by blocking NCX.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Szili Károly
New aspects and the integration of the first and early second trimester screening to the feto-maternal medicine.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Szőke Bernadett
Az értelmezős szerkezetek vizsgálata a magyar nyelvben.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Sárközi Kitti
Functional neurotoxicity of arsenic and manganese as environmental agents and the possible protective role of natural antioxidants.
PhD, University of Szeged.
(2015)

T

Tari Csilla
Földhőszondás hőszivattyús rendszerek primer oldali hőtranszport folyamatainak vizsgálata numerikus modellezéssel.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Tax Gábor
Studies on the role of the skin microbiome in healthy skin and under pathogenic conditions.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Tátrai Dávid
Légkörkutatási célú fotoakusztikus spektroszkópián alapuló kétcsatornás vízgőzmérő rendszer fejlesztése.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Tóth Adél
Az opportunista humánpatogén Candida parapsilosis élesztőgomba elleni természetes és adaptív immunválasz vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Tóth Csilla
A magyar statikus lokatívuszi kifejezések szemantikai struktúrái.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Tóth Krisztina
Felső tagozatos diákok papír-ceruza és számítógép alapú teszteredményeinek összehasonlító vizsgálata szövegértés, induktív gondolkodás és problémamegoldás terén.
PhD, University of Szeged.
(2015)

V

Varga Edina
Abeta(1-42) enhances neuronal excitability and disrupts synaptic plasticity by altering glutamate-recycling.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Varga Noémi
Gyógyszerhatóanyag hordozó rendszerek szerkezete és a hatóanyag leadás kinetikája.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Varga Viktória
Önszerveződő hibrid nanofilmek felépülése és morfológiai tulajdonságai.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Veres Ágnes
TiO2-based photocatalysts and photo-reactive coatings for water and air cleaning.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Vincze Veronika
Uncertainty Detection in Natural Language Texts.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Virágh Máté
A Neosartorya fischeri antifungális protein (NFAP) heterológ expressziója és hatásmechanizmusának vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Vámos Hanna
Az aesopusi állatmesék romulusi szöveghagyományának szerkezete.
PhD, University of Szeged.
(2015)

W

Walter Fruzsina
Új lehetőség a vér-agy gát megnyitására: a tezmilifen és a rövidláncú alkilglicerolok hatása agyi endotélsejteken.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Y

Yu Ping
Plant RBR proteins are phosphorylated in cell cycle-phase dependent manner and the B” regulatory subunit containing OsPP2A holoenzyme mediates the dephosphorylation of OsRBR1.
PhD, University of Szeged.
(2015)

Á

Ágoston Gergely
Echocardiographic assessment of cardiac and pulmonary manifestations in patients with systemic sclerosis.
PhD, University of Szeged.
(2015)

É

Éva Pósfai
Evaluation of thrombotic complications in essential thrombocythaemia and the most important mutations.
PhD, University of Szeged.
(2015)

This list was generated on 2020. január 25. 10:10:56 CET.