Items where Year is 2015

Up a level
Export as [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Number of items: 159.

Aekbote, Lakshman Badri Prashad
Functionalization of polymerized 3D microstructures for biological applications.
[Thesis] (Unpublished)

Almási, Enikő Eszter
A Ditrói Alkáli Masszívum ultramafikus kumulátum kőzeteinek petrogenetikája.
[Thesis] (Unpublished)

Andó, Bálint
Psychometric tests and a complex assessment of the course of alcohol dependence.
[Thesis] (Unpublished)

Arany, Eszter
The role of reactive oxygen species in the vacuum ultraviolet photolysis of four nonsteroidal anti-inflammatory drugs.
[Thesis] (Unpublished)

Arató, Balázs
A közbeszerzési jog jogorvoslati rendszere; speciális közbeszerzési jogviszonyok.
[Thesis] (Unpublished)

Asztalos, Emese
Fotoszintetizáló baktériumok fluoreszcenciájának indukciója és relaxációja.
[Thesis] (Unpublished)

Badari, Andrea Cecília
Szerves nitrogénvegyületek katalitikus hidrodenitrogénezése (HDN) hordozós nikkel-foszfid katalizátorokon.
[Thesis] (Unpublished)

Bajnóczi, Éva Gabriella
Chemistry of Some Amphoteric Cations (Sn2+; Pb2+; Cr3+) in Hyper-Alkaline Aqueous Solutions.
[Thesis] (Unpublished)

Balázs, Anita
Genetic investigations in chronic pancreatitis and pancreatic cancer.
[Thesis] (Unpublished)

Bata, Péter
Heterogenizált fém-ftalocianin komplexek katalitikus alkalmazásai.
[Thesis] (Unpublished)

Baán, Júlia Aliz
Muscle phenotype of the myostatin mutant Compact mice and myostatin/IGF-I transcript levels in pathological human hearts.
[Thesis] (Unpublished)

Bede, Ádám
A tiszántúli halmok régészeti geológiai és környezettörténeti szempontú vizsgálati lehetőségei.
[Thesis] (Unpublished)

Berki, Gabriella
Cross-border patient mobility: The legal framework of obtaining healthcare abroad within the European Union – a patient's perspective.
[Thesis] (Unpublished)

Bodzási, Balázs
A zálogjog és a biztosított követelés közötti viszony, különös tekintettel a zálogjog nem-járulékos formáira.
[Thesis] (Unpublished)

Borsodi, László
Metaforikus versbeszéd, szerepjáték és ciklusképzés Baka István költészetében - A Tájkép fohásszal mint újrarendezett költői testamentum.
[Thesis] (Unpublished)

Bozsó, Miklós
Taxonómiai és filogenetikai vizsgálatok a palearktikumi Saphonecrus Dalla Torre & Kieffer tölgy gubacs inquilin fajokon (Hymenoptera: Cynipidae, Synergini).
[Thesis] (Unpublished)

Buchholcz, Gyula
Development and characterization of modified release oral preparations containing riboflavin.
[Thesis] (Unpublished)

Bugris, Valéria
Dehydration-rehydration induced structural changes in pristine and composite layered double hydroxides.
[Thesis] (Unpublished)

Bácsmegi , Gábor
Geoarcheológiai és környezettörténeti kutatások Karancsság-Alsó-rétek lelőhelyen.
[Thesis] (Unpublished)

Bálint, Anita
Adverse events associated with management of inflammatory bowel diseases: infections and side effects.
[Thesis] (Unpublished)

Bényi, Beáta
Advances in Bijective Combinatorics.
[Thesis] (Unpublished)

Bóta, András
Methods for the description and analysis of processes in real-life networks.
[Thesis] (Unpublished)

Cheesman, Samantha Joy
A Comparative Analysis of Plea Bargaining and the Subsequent Tensions with an Effective and Fair Legal Defence.
[Thesis] (Unpublished)

Corici, Claudia
Novel approaches for developing new antiarrythmic agents.
[Thesis] (Unpublished)

Csankó, Krisztián
Stereoselective synthesis and self-assembling capabilities of heterocyclic cinnamic acids.
[Thesis] (Unpublished)

Csetényi, Korinna
The Metafictional Narrativization of the Traumatized Body and Monstrous Femininity in Stephen King's Horror Fiction.
[Thesis] (Unpublished)

Cziczer, István
Pannóniai korú puhatestű faunák a Mórágyi-rögön és délkeleti előterében: rétegtani, környezeti és ősföldrajzi értékelés.
[Thesis] (Unpublished)

Derecskei, Anita
Szervezeti kreativitás - A szervezeti kreativitás és az azt befolyásoló tényezők a magyar vállalatok körében.
[Thesis] (Unpublished)

Deák, Magdolna
Investigation of immunological alterations influencing the clinical picture of systemic lupus erythematosus.
[Thesis] (Unpublished)

Dinók, Henriett Éva
A gyűlölet-bűncselekményekkel szembeni fellépés jelentősége és lehetőségei. Nemzetközi és hazai jogalkotási, jogalkalmazási és adatgyűjtési kérdések.
[Thesis] (Unpublished)

Divéki, Gabriella
Online algorithms for clustering problems.
[Thesis] (Unpublished)

Dobos, Ildikó
Experimental Modelling of Spinal Anaesthesia in Rats.
[Thesis] (Unpublished)

Domsik, Péter
Advances in the assessment of left atrial function by three-dimensional speckle tracking echocardiography.
[Thesis] (Unpublished)

Döbör, András
Sajtópolitika és politikai sajtó Magyarországon a 18. század végén és a 19. század első felében - Felvilágosodás- és reformkori magyar nyelvű hírlapok a nemzeti identitás, a modernizáció és a polgári átalakulás szolgálatában.
[Thesis] (Unpublished)

Dömötör, Orsolya
Rákellenes gallium- és platinafém komplexek oldatkémiája, kölcsönhatásuk vérszérum-fehérjékkel és DNS-sel.
[Thesis] (Unpublished)

Dürgő, Hajnalka
Gümő-specifikus NCR peptidek azonosítása, vad és mutáns Medicago truncatula gyökérgümők összehasonlító fehérjeanalízise, és az NCR247 lehetséges bakteriális interakciós partnereinek felderítése.
[Thesis] (Unpublished)

Endrődi, Balázs
Szerkezeti tényezők hatása a vezető polimerek termoelektromos tulajdonságaira.
[Thesis] (Unpublished)

Fabula, Szabolcs
A fogyatékosság mint társadalmi-térbeli viszony földrajzi vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Feigl, Gábor
Nehézfém-indukált nitro-oxidatív stressz vizsgálata Brassica fajokban.
[Thesis] (Unpublished)

Fejes, Ildikó
A talaj- és talajvízrendszer komplex környezeti szempontú értékelése városi területen, Szeged példáján.
[Thesis] (Unpublished)

Fráter, Márk
The Restorative Use of Fibre-Reinforced Materials in the Posterior Region.
[Thesis] (Unpublished)

Fürjes, Annamária
Szociális biztonsági koordináció az Unióban - különös tekintettel a nyugdíjakra.
[Thesis] (Unpublished)

G. Tóth, Péter
A csanádi székeskáptalan személyi összetétele a késő-középkorban (1354-1526).
[Thesis] (Unpublished)

Gazsi, Andrea
Termikus reakciók vizsgálata arany nanorészecskéket tartalmazó katalizátorokon.
[Thesis] (Unpublished)

Gehér, György Pál
Asymptotic behaviour of Hilbert space operators with applications.
[Thesis] (Unpublished)

Gellérfi, Gergő
Allúziós technika és műfaji hatások Iuvenalis szatíráiban.
[Thesis] (Unpublished)

Gergev, Gyurgyinka
Spectrum of neurodevelopmental disabilities in a cohort of children in Hungary.
[Thesis] (Unpublished)

Gosztonyi, Katalin
Hagyomány és reform az 1960-as és ’70-es évek matematikaoktatásában: Magyarország és Franciaország reformjainak összehasonlító elemzése = Tradition et réforme de l'enseignement des mathématiques à l'époque des mathématiques modernes: le cas de la Hongrie et de la France.
[Thesis] (Unpublished)

Grózer, Zsuzsanna Barbara
A bioaktív lipidek és a zsírsav-bioszintézis szerepe a Candida Parapsilosis virulenciájában.
[Thesis] (Unpublished)

Gácsi, Anett Erzsébet
A jogellenesen megszerzett bizonyítékok értékelése a büntetőeljárásban.
[Thesis] (Unpublished)

Gébert, Judit
Helyi gazdaságfejlesztés a képességszemlélet alapján.
[Thesis] (Unpublished)

Hafner, Zoltán
"Egy kötetre való..." Babits Mihály 1900-1903 között írt verseinek keletkezéstörténete.
[Thesis] (Unpublished)

Hajdu, Anita
A fitokróm B fotoreceptor szerepe a virágzás fotoperiodikus szabályozásában.
[Thesis] (Unpublished)

Hajnal, Ágnes
Involvement of nitric oxide and reactive oxygen species in the early and delayed antiarrhythmic effects of preconditioning.
[Thesis] (Unpublished)

Halmos Csányi, Katalin
Molecular and functional changes in glucokinase expression in the brainstem dorsal vagal complex in a murine model of type 1 diabetes.
[Thesis] (Unpublished)

Hanyecz, István
Lézerrel kezelt szilícium felületek, valamint impulzuslézeres rétegépítéssel előállított amorf szilícium és SixC vékonyrétegek ellipszometriai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Hegedűs, Péter
Advances in Software Product Quality Measurement and its Applications in Software Evolution.
[Thesis] (Unpublished)

Hernesz, Péter
Késő-pleisztocén és holocén ártérfejlődés az Alsó-Tisza mentén.
[Thesis] (Unpublished)

Hevesi, Andrea
A 17. századi unitárius énekeskönyvek gyülekezeti énekanyaga és a 16. századi, 17. század eleji protestáns gyülekezeti énekhagyomány.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth, Edit
A szalicilsav előkezelés hatása a sóstressz akklimatizációra különös tekintettel a glutation transzferázok szerepére paradicsom és lúdfű növényekben.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth, Janina
Depositional facies analysis in clastic sedimentary environments based on neural network clustering and probabilistic extension - Two case studies from South-Eastern Hungary and Northern Croatia.
[Thesis] (Unpublished)

Husti, Zoltán
Investigations on different aspects of cardiac ventricular repolarization: repolarization reserve and adaptation to heart rate.
[Thesis] (Unpublished)

Hídvégi, Péter
Munkahelyi egészségfejlesztés lehetősége a Vám- és Pénzügyőrség személyi állományának és a rendészeti szakközépiskolák oktatóinak empirikus vizsgálata alapján.
[Thesis] (Unpublished)

Jancsó, Zsanett
Az oxidatív stressz és az antioxidáns védelmi rendszer vizsgálata nehézfém kezelést követően pontyban és streptozotocin-indukálta diabéteszes patkány modellben.
[Thesis] (Unpublished)

Jelencsik-Mátyus , Kinga
A szociolingvisztikai stílus: Stratégiák a gyermek-felnőtt diskurzusban.
[Thesis] (Unpublished)

Juhász, László
Further evidence for the role of nitric oxide in the antiarrhythmic effect of ischaemic preconditioning: the effect of peroxynitrite and changes in NOS-dependent NO production.
[Thesis] (Unpublished)

Jójárt, Péter
Lézerimpulzusok vivőhullám-burkoló-fáziscsúszásának mérése lineáris optikai módszerrel.
[Thesis] (Unpublished)

Kajdocsi Lovász, Gabriella
A török hódoltság kori idegen etnikumok összehasonlító embertani vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Katona, Máté
Physiological and pathophysiological investigation of lacrimal and pancreatic ductal epithelial cells.
[Thesis] (Unpublished)

Kerényi, Ádám
A bakteriális kommunikáció vizsgálata ágens alapú modellel.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss, Zsolt László
Előkezelések szűrési paraméterekre gyakorolt hatásának vizsgálata olajtartalmú szennyvizek illetve termálvizek membránszűrése során.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss P., Attila
"...ut strenui viri..." A gepidák Kárpát-medencei története.
[Thesis] (Unpublished)

Knapp, Levente
Egy új fokális ischaemiás modell kialakítása és az oxálecetsav hatásainak vizsgálata patkány központi idegrendszerén.
[Thesis] (Unpublished)

Kocsi, Szilvia
Assessing anemia and hypovolemia related altered oxygen balance.
[Thesis] (Unpublished)

Kocsis, Kitti Anita
Az acetil-L-karnitin neuroprotektív hatásának vizsgálata ischemiás modelleken.
[Thesis] (Unpublished)

Komlósi, Boglárka
Az ironikus hozzáállás: A verbális irónia szociokognitív modellje pragmatikai perspektívából.
[Thesis] (Unpublished)

Kormos, Anita
Investigation of the cardioprotective effect of selective NCX inhibition in cellular models.
[Thesis] (Unpublished)

Korom, Annamária
A franciaországi kistérségi együttműködések szerepe a terület- és vidékfejlesztés rendszerében.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács, Dóra
Farmakológiailag aktív 17-exo-heterociklusos szteroidok szintézise.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács, Levente
A DmUsp5 dezubikvitiláz fiziológiai funkciójának meghatározása Drosophila melanogasterben.
[Thesis] (Unpublished)

Kozma, Gábor
Működési kockázatok és kezelési módjuk a közpénzügyi rendszerben, különös tekintettel a helyi önkormányzatok gazdálkodására.
[Thesis] (Unpublished)

Kristóf, Lilla Alida
Paleoradiológia: Non-invazív módszertani lehetőség a történeti antropológiában.
[Thesis] (Unpublished)

Kőkuti, Zoltán
Szilikonolaj nemlineáris viszkoelasztikus tulajdonságainak mérése és modellezése.
[Thesis] (Unpublished)

Lakatos, Gergely
Bakteriális partnerek által elősegített foto-fermentatív hidrogéntermelés Chlamydomonas algában.
[Thesis] (Unpublished)

Lamár, Erzsébet
A különbség ereje és a reprezentáció paradoxona - Nietzsche metafizika-kritikája.
[Thesis] (Unpublished)

Lanczkor, Gábor
Templom és szentély - Huszadik századi magyar ekphrasztikus versek és versciklusok az egyes világirodalmi minták tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Lengyel, Zoltán
A sors kritikájáról. Vizsgálódások Walter Benjamin sorsfogalma mentén.
[Thesis] (Unpublished)

Lénárt, Nikolett
Hiperlipidémia okozta neurodegeneratív és vér-agy gát-elváltozások ApoB-100 transzgenikus egerekben.
[Thesis] (Unpublished)

Lőrinczi, Gábor
Szubmediterrán erdei hangyaközösségek (Hymenoptera: Formicidae) tér- és időbeli szerveződése.
[Thesis] (Unpublished)

Magyar, Andrea
Számítógép alapú adaptív és lineáris tesztek összehasonlító hatékonyságvizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Marmiroli, Lorenzo
Gli intellettuali e la transizione dalla neutralità all'intervento: un confronto tra riviste culturali italiane e austro-ungariche (1914-1915).
[Thesis] (Unpublished)

Maráz, Róbert
Current issues in breast surgery.
[Thesis] (Unpublished)

Maróti, Ágnes
Proton transfer in bioenergetic proteins.
[Thesis] (Unpublished)

Maák, István Elek
Táplálékforrás, szignál, fertőzésgóc – tetemek szerepe egyes hangyafajoknál (Hymenoptera: Formicidae).
[Thesis] (Unpublished)

Meszes, Angéla
The prevalence and risk factors of dermatological disorders among neonates in a tertiary neonatal intensive care unit.
[Thesis] (Unpublished)

Mikulán, Rita
Serdülőkorú versenysportolók egészségének és egészségmagatartásának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár, András
Examinations of placental three-dimensional power Doppler indices in pregnancies complicated by diabetes mellitus and intrauterine growth restriction.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár, Judit
Characterization of antiproliferative activities of triazolyl-steroid derivatives.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár, László
Architecture and Hydraulic Relevance of Brittle Fault Zones in the Metamorphic Basement of the Pannonian Basin.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár , Dávid
Dél-dunántúli és kelet-horvátországi lösz-paleotalaj szelvények paleoökológiai rekonstrukciója malakológiai és üledéktani adatok segítségével.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár , Zsolt
Környezeti feltételváltozások és biológiai rendszerválaszok.
[Thesis] (Unpublished)

Mus , Nikolett
Interrogative words and content questions in Tundra Nenets.
[Thesis] (Unpublished)

Mártha, Csaba
Crystallinity changes of organic materials in pharmaceutical technology.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy, Csaba István
Szulfid és arzén alapú alternatív anyagcsereutak tanulmányozása a Synechocystis sp. PCC6803 cianobaktériumban.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy, István
Detecting Multiword Expressions and Named Entities in Natural Language Texts.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy, István
A kecskeméti zsidóság 1919–1944 között különös tekintettel a Horthy-korszakra.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy, Valéria
Aszkorbát-függő alternatív elektrontranszport növényekben és az aszkorbát szerepe a Chlamydomonas reinhardtii hidrogéntermelésének szabályozásában.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy , Gábor
A HMG-KoA reduktáz funkcionális vizsgálata Mucor circinelloides-ben.
[Thesis] (Unpublished)

Nah, Kyeongah
Malaria dynamics with long latent period in hosts.
[Thesis] (Unpublished)

Nyári, Csaba
Investigation of the risk factors of preterm birth and infant mortality in Hungary – epidemiological and cost-effectiveness analyses.
[Thesis] (Unpublished)

Oláh, Orsolya
Hydrogen is neuroprotective and preserves neurovascular reactivity following asphyxia in newborn pigs.
[Thesis] (Unpublished)

Orosz, Andrea
Analysis of short-term temporal variability of cardiac ventricular repolarization in subjects with different clinical conditions.
[Thesis] (Unpublished)

Orosz, Szabolcs
Comparison of different proarrhythmia biomarkers in isolated rabbit hearts.
[Thesis] (Unpublished)

Pallagi-Kunstár , Éva
Investigation of the pathomechanism of diarrhoea-related diseases.
[Thesis] (Unpublished)

Patyi, Márta
Hospital hygienic surveillance studies and their application.
[Thesis] (Unpublished)

Petrovszki, Zita
Development and characterization of chronic animal models of schizophrenia.
[Thesis] (Unpublished)

Pinczés, Tamás
Sportoló serdülők egészségmagatartás-vizsgálata pedagógiai és pszichológiai szempontok alapján.
[Thesis] (Unpublished)

Pintér-Nagy, Katalin
A hunok és az avarok fegyverzete, harcmodora az írott források alapján.
[Thesis] (Unpublished)

Plachtovics, Márk
Examination of Grey Value Accuracy and Improvement of Image Quality in Cone Beam Computed Tomography (CBCT).
[Thesis] (Unpublished)

Polenyák, Ivett
Bécs szerepe Munkácsy Mihály életében.
[Thesis] (Unpublished)

Pongráczné Faragó , Eszter
Combined experimental and theoretical investisgation of the reactivity of CH3O2 and C2H5O2 radicals.
[Thesis] (Unpublished)

Pákozdi, Zita
A jogerő tárgyi terjedelme a polgári perben.
[Thesis] (Unpublished)

Pálföldi, Regina
A környezeti terhelések és patomechanizmusok kapcsolata.
[Thesis] (Unpublished)

Pálóczi , János
Cytoprotective approaches to protect myocardium against ischemia/reperfusion injury.
[Thesis] (Unpublished)

Rágyanszki , Anita
Analytical functional representation of quantum chemical potential energy curves and surfaces.
[Thesis] (Unpublished)

Róna-Vörös, Kisztina
The role of axonal transport and mitochondrial dysfunction in neurodegeneration-focusing on Huntington's disease.
[Thesis] (Unpublished)

Schulte Westenberg, Michael
Aufgaben und Funktionen der (Zahn-)Ärztekammern in Deutschland und Ungarn – Rechtsvergleich im Spiegel der europarechtlichen Vorgaben.
[Thesis] (Unpublished)

Schäfer, Balázs
Development of fluorescent cholesterol derivatives for the exogenous introduction of proteins to the plasma membrane.
[Thesis] (Unpublished)

Sinkó, József
Leképezési és képrekonstrukciós hibák vizsgálata és korrekciója a nagyfeloldású lokalizációs mikroszkópiában.
[Thesis] (Unpublished)

Sipos, Orsolya
Studying physical and biochemical interactions in bacterial communities using microfabricated devices.
[Thesis] (Unpublished)

Szabari, Margit Veronika
Respiratory mechanics and lung structure in rodent models of emphysema.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó, Edit Zsuzsanna
Characterization of AGO-binding silencing suppressors and creating the first artificial RNA silencing suppressor.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó, Emese
Vizek szerves szennyezőinek eltávolítására alkalmas adszorpciós és kombinált módszerek kidolgozása és jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó, Enikő
A mesenchymalis őssejtek funkcionális heterogenitása nem gyulladásos és gyulladásos mikrokörnyezetben.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó, Zsolt
Éter típusú üzemanyag-adalékok mikrobiális bontása: a Methylibium sp. T29 jelű, új MTBE-bontó törzs izolálása és jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Szakács, László
Objective morphometric analysis of different glottis enlarging procedures and clinical validation by imaging, spirometric assessment and phoniatric panel.
[Thesis] (Unpublished)

Szalai, Attila
Asymptotic behaviour of Hilbert space contractions.
[Thesis] (Unpublished)

Szalay, Annamária
A few aspects on the importance of particle size enabling proper tabletting.
[Thesis] (Unpublished)

Szaszkó-Bogár, Viktor
Quantum Transport Phenomena Of Two-Dimensional Mesoscopic Structures.
[Thesis] (Unpublished)

Szili, Károly
New aspects and the integration of the first and early second trimester screening to the feto-maternal medicine.
[Thesis] (Unpublished)

Szőke, Bernadett
Az értelmezős szerkezetek vizsgálata a magyar nyelvben.
[Thesis] (Unpublished)

Sárközi, Kitti
Functional neurotoxicity of arsenic and manganese as environmental agents and the possible protective role of natural antioxidants.
[Thesis] (Unpublished)

Tari, Csilla
Földhőszondás hőszivattyús rendszerek primer oldali hőtranszport folyamatainak vizsgálata numerikus modellezéssel.
[Thesis] (Unpublished)

Tax, Gábor
Studies on the role of the skin microbiome in healthy skin and under pathogenic conditions.
[Thesis] (Unpublished)

Tátrai, Dávid
Légkörkutatási célú fotoakusztikus spektroszkópián alapuló kétcsatornás vízgőzmérő rendszer fejlesztése.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth, Adél
Az opportunista humánpatogén Candida parapsilosis élesztőgomba elleni természetes és adaptív immunválasz vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth, Csilla
A magyar statikus lokatívuszi kifejezések szemantikai struktúrái.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth, Krisztina
Felső tagozatos diákok papír-ceruza és számítógép alapú teszteredményeinek összehasonlító vizsgálata szövegértés, induktív gondolkodás és problémamegoldás terén.
[Thesis] (Unpublished)

Varga, Edina
Abeta(1-42) enhances neuronal excitability and disrupts synaptic plasticity by altering glutamate-recycling.
[Thesis] (Unpublished)

Varga, Noémi
Gyógyszerhatóanyag hordozó rendszerek szerkezete és a hatóanyag leadás kinetikája.
[Thesis] (Unpublished)

Varga, Viktória
Önszerveződő hibrid nanofilmek felépülése és morfológiai tulajdonságai.
[Thesis] (Unpublished)

Veres, Ágnes
TiO2-based photocatalysts and photo-reactive coatings for water and air cleaning.
[Thesis] (Unpublished)

Vincze, Veronika
Uncertainty Detection in Natural Language Texts.
[Thesis] (Unpublished)

Virágh, Máté
A Neosartorya fischeri antifungális protein (NFAP) heterológ expressziója és hatásmechanizmusának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Vámos, Hanna
Az aesopusi állatmesék romulusi szöveghagyományának szerkezete.
[Thesis] (Unpublished)

Walter, Fruzsina
Új lehetőség a vér-agy gát megnyitására: a tezmilifen és a rövidláncú alkilglicerolok hatása agyi endotélsejteken.
[Thesis] (Unpublished)

Yu, Ping
Plant RBR proteins are phosphorylated in cell cycle-phase dependent manner and the B” regulatory subunit containing OsPP2A holoenzyme mediates the dephosphorylation of OsRBR1.
[Thesis] (Unpublished)

Ágoston, Gergely
Echocardiographic assessment of cardiac and pulmonary manifestations in patients with systemic sclerosis.
[Thesis] (Unpublished)

Éva, Pósfai
Evaluation of thrombotic complications in essential thrombocythaemia and the most important mutations.
[Thesis] (Unpublished)

This list was generated on 2021. december 5. 19:06:41 CET.