Items where Year is 2015

Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Y | Á | É
Number of items: 159.

A

Aekbote Lakshman Badri Prashad
Functionalization of polymerized 3D microstructures for biological applications.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Almási Enikő Eszter
A Ditrói Alkáli Masszívum ultramafikus kumulátum kőzeteinek petrogenetikája.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Andó Bálint
Psychometric tests and a complex assessment of the course of alcohol dependence.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Arany Eszter
The role of reactive oxygen species in the vacuum ultraviolet photolysis of four nonsteroidal anti-inflammatory drugs.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Arató Balázs
A közbeszerzési jog jogorvoslati rendszere; speciális közbeszerzési jogviszonyok.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Asztalos Emese
Fotoszintetizáló baktériumok fluoreszcenciájának indukciója és relaxációja.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

B

Badari Andrea Cecília
Szerves nitrogénvegyületek katalitikus hidrodenitrogénezése (HDN) hordozós nikkel-foszfid katalizátorokon.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Bajnóczi Éva Gabriella
Chemistry of Some Amphoteric Cations (Sn2+; Pb2+; Cr3+) in Hyper-Alkaline Aqueous Solutions.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Balázs Anita
Genetic investigations in chronic pancreatitis and pancreatic cancer.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Bata Péter
Heterogenizált fém-ftalocianin komplexek katalitikus alkalmazásai.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Baán Júlia Aliz
Muscle phenotype of the myostatin mutant Compact mice and myostatin/IGF-I transcript levels in pathological human hearts.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Bede Ádám
A tiszántúli halmok régészeti geológiai és környezettörténeti szempontú vizsgálati lehetőségei.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Berki Gabriella
Cross-border patient mobility: The legal framework of obtaining healthcare abroad within the European Union – a patient's perspective.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Bodzási Balázs
A zálogjog és a biztosított követelés közötti viszony, különös tekintettel a zálogjog nem-járulékos formáira.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Borsodi László
Metaforikus versbeszéd, szerepjáték és ciklusképzés Baka István költészetében - A Tájkép fohásszal mint újrarendezett költői testamentum.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Bozsó Miklós
Taxonómiai és filogenetikai vizsgálatok a palearktikumi Saphonecrus Dalla Torre & Kieffer tölgy gubacs inquilin fajokon (Hymenoptera: Cynipidae, Synergini).
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Buchholcz Gyula
Development and characterization of modified release oral preparations containing riboflavin.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Bugris Valéria
Dehydration-rehydration induced structural changes in pristine and composite layered double hydroxides.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Bácsmegi Gábor
Geoarcheológiai és környezettörténeti kutatások Karancsság-Alsó-rétek lelőhelyen.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Bálint Anita
Adverse events associated with management of inflammatory bowel diseases: infections and side effects.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Bényi Beáta
Advances in Bijective Combinatorics.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Bóta András
Methods for the description and analysis of processes in real-life networks.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

C

Cheesman Samantha Joy
A Comparative Analysis of Plea Bargaining and the Subsequent Tensions with an Effective and Fair Legal Defence.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Corici Claudia
Novel approaches for developing new antiarrythmic agents.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Csankó Krisztián
Stereoselective synthesis and self-assembling capabilities of heterocyclic cinnamic acids.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Csetényi Korinna
The Metafictional Narrativization of the Traumatized Body and Monstrous Femininity in Stephen King's Horror Fiction.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Cziczer István
Pannóniai korú puhatestű faunák a Mórágyi-rögön és délkeleti előterében: rétegtani, környezeti és ősföldrajzi értékelés.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

D

Derecskei Anita
Szervezeti kreativitás - A szervezeti kreativitás és az azt befolyásoló tényezők a magyar vállalatok körében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Deák Magdolna
Investigation of immunological alterations influencing the clinical picture of systemic lupus erythematosus.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Dinók Henriett Éva
A gyűlölet-bűncselekményekkel szembeni fellépés jelentősége és lehetőségei. Nemzetközi és hazai jogalkotási, jogalkalmazási és adatgyűjtési kérdések.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Divéki Gabriella
Online algorithms for clustering problems.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Dobos Ildikó
Experimental Modelling of Spinal Anaesthesia in Rats.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Domsik Péter
Advances in the assessment of left atrial function by three-dimensional speckle tracking echocardiography.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Döbör András
Sajtópolitika és politikai sajtó Magyarországon a 18. század végén és a 19. század első felében - Felvilágosodás- és reformkori magyar nyelvű hírlapok a nemzeti identitás, a modernizáció és a polgári átalakulás szolgálatában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Dömötör Orsolya
Rákellenes gallium- és platinafém komplexek oldatkémiája, kölcsönhatásuk vérszérum-fehérjékkel és DNS-sel.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Dürgő Hajnalka
Gümő-specifikus NCR peptidek azonosítása, vad és mutáns Medicago truncatula gyökérgümők összehasonlító fehérjeanalízise, és az NCR247 lehetséges bakteriális interakciós partnereinek felderítése.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

E

Endrődi Balázs
Szerkezeti tényezők hatása a vezető polimerek termoelektromos tulajdonságaira.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

F

Fabula Szabolcs
A fogyatékosság mint társadalmi-térbeli viszony földrajzi vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Feigl Gábor
Nehézfém-indukált nitro-oxidatív stressz vizsgálata Brassica fajokban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Fejes Ildikó
A talaj- és talajvízrendszer komplex környezeti szempontú értékelése városi területen, Szeged példáján.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Fráter Márk
The Restorative Use of Fibre-Reinforced Materials in the Posterior Region.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Fürjes Annamária
Szociális biztonsági koordináció az Unióban - különös tekintettel a nyugdíjakra.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

G

G. Tóth Péter
A csanádi székeskáptalan személyi összetétele a késő-középkorban (1354-1526).
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Gazsi Andrea
Termikus reakciók vizsgálata arany nanorészecskéket tartalmazó katalizátorokon.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Gehér György Pál
Asymptotic behaviour of Hilbert space operators with applications.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Gellérfi Gergő
Allúziós technika és műfaji hatások Iuvenalis szatíráiban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Gergev Gyurgyinka
Spectrum of neurodevelopmental disabilities in a cohort of children in Hungary.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Gosztonyi Katalin
Hagyomány és reform az 1960-as és ’70-es évek matematikaoktatásában: Magyarország és Franciaország reformjainak összehasonlító elemzése = Tradition et réforme de l'enseignement des mathématiques à l'époque des mathématiques modernes: le cas de la Hongrie et de la France.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Grózer Zsuzsanna Barbara
A bioaktív lipidek és a zsírsav-bioszintézis szerepe a Candida Parapsilosis virulenciájában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Gácsi Anett Erzsébet
A jogellenesen megszerzett bizonyítékok értékelése a büntetőeljárásban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Gébert Judit
Helyi gazdaságfejlesztés a képességszemlélet alapján.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

H

Hafner Zoltán
"Egy kötetre való..." Babits Mihály 1900-1903 között írt verseinek keletkezéstörténete.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Hajdu Anita
A fitokróm B fotoreceptor szerepe a virágzás fotoperiodikus szabályozásában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Hajnal Ágnes
Involvement of nitric oxide and reactive oxygen species in the early and delayed antiarrhythmic effects of preconditioning.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Halmos Csányi Katalin
Molecular and functional changes in glucokinase expression in the brainstem dorsal vagal complex in a murine model of type 1 diabetes.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Hanyecz István
Lézerrel kezelt szilícium felületek, valamint impulzuslézeres rétegépítéssel előállított amorf szilícium és SixC vékonyrétegek ellipszometriai vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Hegedűs Péter
Advances in Software Product Quality Measurement and its Applications in Software Evolution.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Hernesz Péter
Késő-pleisztocén és holocén ártérfejlődés az Alsó-Tisza mentén.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Hevesi Andrea
A 17. századi unitárius énekeskönyvek gyülekezeti énekanyaga és a 16. századi, 17. század eleji protestáns gyülekezeti énekhagyomány.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Horváth Edit
A szalicilsav előkezelés hatása a sóstressz akklimatizációra különös tekintettel a glutation transzferázok szerepére paradicsom és lúdfű növényekben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Horváth Janina
Depositional facies analysis in clastic sedimentary environments based on neural network clustering and probabilistic extension - Two case studies from South-Eastern Hungary and Northern Croatia.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Husti Zoltán
Investigations on different aspects of cardiac ventricular repolarization: repolarization reserve and adaptation to heart rate.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Hídvégi Péter
Munkahelyi egészségfejlesztés lehetősége a Vám- és Pénzügyőrség személyi állományának és a rendészeti szakközépiskolák oktatóinak empirikus vizsgálata alapján.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

J

Jancsó Zsanett
Az oxidatív stressz és az antioxidáns védelmi rendszer vizsgálata nehézfém kezelést követően pontyban és streptozotocin-indukálta diabéteszes patkány modellben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Jelencsik-Mátyus Kinga
A szociolingvisztikai stílus: Stratégiák a gyermek-felnőtt diskurzusban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Juhász László
Further evidence for the role of nitric oxide in the antiarrhythmic effect of ischaemic preconditioning: the effect of peroxynitrite and changes in NOS-dependent NO production.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Jójárt Péter
Lézerimpulzusok vivőhullám-burkoló-fáziscsúszásának mérése lineáris optikai módszerrel.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

K

Kajdocsi Lovász Gabriella
A török hódoltság kori idegen etnikumok összehasonlító embertani vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Katona Máté
Physiological and pathophysiological investigation of lacrimal and pancreatic ductal epithelial cells.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Kerényi Ádám
A bakteriális kommunikáció vizsgálata ágens alapú modellel.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Kiss Zsolt László
Előkezelések szűrési paraméterekre gyakorolt hatásának vizsgálata olajtartalmú szennyvizek illetve termálvizek membránszűrése során.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Kiss P. Attila
"...ut strenui viri..." A gepidák Kárpát-medencei története.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Knapp Levente
Egy új fokális ischaemiás modell kialakítása és az oxálecetsav hatásainak vizsgálata patkány központi idegrendszerén.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Kocsi Szilvia
Assessing anemia and hypovolemia related altered oxygen balance.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Kocsis Kitti Anita
Az acetil-L-karnitin neuroprotektív hatásának vizsgálata ischemiás modelleken.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Komlósi Boglárka
Az ironikus hozzáállás: A verbális irónia szociokognitív modellje pragmatikai perspektívából.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Kormos Anita
Investigation of the cardioprotective effect of selective NCX inhibition in cellular models.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Korom Annamária
A franciaországi kistérségi együttműködések szerepe a terület- és vidékfejlesztés rendszerében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Kovács Dóra
Farmakológiailag aktív 17-exo-heterociklusos szteroidok szintézise.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Kovács Levente
A DmUsp5 dezubikvitiláz fiziológiai funkciójának meghatározása Drosophila melanogasterben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Kozma Gábor
Működési kockázatok és kezelési módjuk a közpénzügyi rendszerben, különös tekintettel a helyi önkormányzatok gazdálkodására.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Kristóf Lilla Alida
Paleoradiológia: Non-invazív módszertani lehetőség a történeti antropológiában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Kőkuti Zoltán
Szilikonolaj nemlineáris viszkoelasztikus tulajdonságainak mérése és modellezése.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

L

Lakatos Gergely
Bakteriális partnerek által elősegített foto-fermentatív hidrogéntermelés Chlamydomonas algában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Lamár Erzsébet
A különbség ereje és a reprezentáció paradoxona - Nietzsche metafizika-kritikája.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Lanczkor Gábor
Templom és szentély - Huszadik századi magyar ekphrasztikus versek és versciklusok az egyes világirodalmi minták tükrében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Lengyel Zoltán
A sors kritikájáról. Vizsgálódások Walter Benjamin sorsfogalma mentén.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Lénárt Nikolett
Hiperlipidémia okozta neurodegeneratív és vér-agy gát-elváltozások ApoB-100 transzgenikus egerekben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Lőrinczi Gábor
Szubmediterrán erdei hangyaközösségek (Hymenoptera: Formicidae) tér- és időbeli szerveződése.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

M

Magyar Andrea
Számítógép alapú adaptív és lineáris tesztek összehasonlító hatékonyságvizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Marmiroli Lorenzo
Gli intellettuali e la transizione dalla neutralità all'intervento: un confronto tra riviste culturali italiane e austro-ungariche (1914-1915).
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Maráz Róbert
Current issues in breast surgery.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Maróti Ágnes
Proton transfer in bioenergetic proteins.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Maák István Elek
Táplálékforrás, szignál, fertőzésgóc – tetemek szerepe egyes hangyafajoknál (Hymenoptera: Formicidae).
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Meszes Angéla
The prevalence and risk factors of dermatological disorders among neonates in a tertiary neonatal intensive care unit.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Mikulán Rita
Serdülőkorú versenysportolók egészségének és egészségmagatartásának vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Molnár András
Examinations of placental three-dimensional power Doppler indices in pregnancies complicated by diabetes mellitus and intrauterine growth restriction.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Molnár Judit
Characterization of antiproliferative activities of triazolyl-steroid derivatives.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Molnár László
Architecture and Hydraulic Relevance of Brittle Fault Zones in the Metamorphic Basement of the Pannonian Basin.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Molnár Dávid
Dél-dunántúli és kelet-horvátországi lösz-paleotalaj szelvények paleoökológiai rekonstrukciója malakológiai és üledéktani adatok segítségével.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Molnár Zsolt
Környezeti feltételváltozások és biológiai rendszerválaszok.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Mus Nikolett
Interrogative words and content questions in Tundra Nenets.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Mártha Csaba
Crystallinity changes of organic materials in pharmaceutical technology.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

N

Nagy Csaba István
Szulfid és arzén alapú alternatív anyagcsereutak tanulmányozása a Synechocystis sp. PCC6803 cianobaktériumban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Nagy István
Detecting Multiword Expressions and Named Entities in Natural Language Texts.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Nagy István
A kecskeméti zsidóság 1919–1944 között különös tekintettel a Horthy-korszakra.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Nagy Valéria
Aszkorbát-függő alternatív elektrontranszport növényekben és az aszkorbát szerepe a Chlamydomonas reinhardtii hidrogéntermelésének szabályozásában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Nagy Gábor
A HMG-KoA reduktáz funkcionális vizsgálata Mucor circinelloides-ben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Nah Kyeongah
Malaria dynamics with long latent period in hosts.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Nyári Csaba
Investigation of the risk factors of preterm birth and infant mortality in Hungary – epidemiological and cost-effectiveness analyses.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

O

Oláh Orsolya
Hydrogen is neuroprotective and preserves neurovascular reactivity following asphyxia in newborn pigs.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Orosz Andrea
Analysis of short-term temporal variability of cardiac ventricular repolarization in subjects with different clinical conditions.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Orosz Szabolcs
Comparison of different proarrhythmia biomarkers in isolated rabbit hearts.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

P

Pallagi-Kunstár Éva
Investigation of the pathomechanism of diarrhoea-related diseases.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Patyi Márta
Hospital hygienic surveillance studies and their application.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Petrovszki Zita
Development and characterization of chronic animal models of schizophrenia.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Pinczés Tamás
Sportoló serdülők egészségmagatartás-vizsgálata pedagógiai és pszichológiai szempontok alapján.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Pintér-Nagy Katalin
A hunok és az avarok fegyverzete, harcmodora az írott források alapján.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Plachtovics Márk
Examination of Grey Value Accuracy and Improvement of Image Quality in Cone Beam Computed Tomography (CBCT).
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Polenyák Ivett
Bécs szerepe Munkácsy Mihály életében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Pongráczné Faragó Eszter
Combined experimental and theoretical investisgation of the reactivity of CH3O2 and C2H5O2 radicals.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Pákozdi Zita
A jogerő tárgyi terjedelme a polgári perben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Pálföldi Regina
A környezeti terhelések és patomechanizmusok kapcsolata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Pálóczi János
Cytoprotective approaches to protect myocardium against ischemia/reperfusion injury.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

R

Rágyanszki Anita
Analytical functional representation of quantum chemical potential energy curves and surfaces.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Róna-Vörös Kisztina
The role of axonal transport and mitochondrial dysfunction in neurodegeneration-focusing on Huntington's disease.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

S

Schulte Westenberg Michael
Aufgaben und Funktionen der (Zahn-)Ärztekammern in Deutschland und Ungarn – Rechtsvergleich im Spiegel der europarechtlichen Vorgaben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Schäfer Balázs
Development of fluorescent cholesterol derivatives for the exogenous introduction of proteins to the plasma membrane.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Sinkó József
Leképezési és képrekonstrukciós hibák vizsgálata és korrekciója a nagyfeloldású lokalizációs mikroszkópiában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Sipos Orsolya
Studying physical and biochemical interactions in bacterial communities using microfabricated devices.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Szabari Margit Veronika
Respiratory mechanics and lung structure in rodent models of emphysema.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Szabó Edit Zsuzsanna
Characterization of AGO-binding silencing suppressors and creating the first artificial RNA silencing suppressor.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Szabó Emese
Vizek szerves szennyezőinek eltávolítására alkalmas adszorpciós és kombinált módszerek kidolgozása és jellemzése.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Szabó Enikő
A mesenchymalis őssejtek funkcionális heterogenitása nem gyulladásos és gyulladásos mikrokörnyezetben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Szabó Zsolt
Éter típusú üzemanyag-adalékok mikrobiális bontása: a Methylibium sp. T29 jelű, új MTBE-bontó törzs izolálása és jellemzése.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Szakács László
Objective morphometric analysis of different glottis enlarging procedures and clinical validation by imaging, spirometric assessment and phoniatric panel.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Szalai Attila
Asymptotic behaviour of Hilbert space contractions.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Szalay Annamária
A few aspects on the importance of particle size enabling proper tabletting.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Szaszkó-Bogár Viktor
Quantum Transport Phenomena Of Two-Dimensional Mesoscopic Structures.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Szili Károly
New aspects and the integration of the first and early second trimester screening to the feto-maternal medicine.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Szőke Bernadett
Az értelmezős szerkezetek vizsgálata a magyar nyelvben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Sárközi Kitti
Functional neurotoxicity of arsenic and manganese as environmental agents and the possible protective role of natural antioxidants.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

T

Tari Csilla
Földhőszondás hőszivattyús rendszerek primer oldali hőtranszport folyamatainak vizsgálata numerikus modellezéssel.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Tax Gábor
Studies on the role of the skin microbiome in healthy skin and under pathogenic conditions.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Tátrai Dávid
Légkörkutatási célú fotoakusztikus spektroszkópián alapuló kétcsatornás vízgőzmérő rendszer fejlesztése.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Tóth Adél
Az opportunista humánpatogén Candida parapsilosis élesztőgomba elleni természetes és adaptív immunválasz vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Tóth Csilla
A magyar statikus lokatívuszi kifejezések szemantikai struktúrái.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Tóth Krisztina
Felső tagozatos diákok papír-ceruza és számítógép alapú teszteredményeinek összehasonlító vizsgálata szövegértés, induktív gondolkodás és problémamegoldás terén.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

V

Varga Edina
Abeta(1-42) enhances neuronal excitability and disrupts synaptic plasticity by altering glutamate-recycling.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Varga Noémi
Gyógyszerhatóanyag hordozó rendszerek szerkezete és a hatóanyag leadás kinetikája.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Varga Viktória
Önszerveződő hibrid nanofilmek felépülése és morfológiai tulajdonságai.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Veres Ágnes
TiO2-based photocatalysts and photo-reactive coatings for water and air cleaning.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Vincze Veronika
Uncertainty Detection in Natural Language Texts.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Virágh Máté
A Neosartorya fischeri antifungális protein (NFAP) heterológ expressziója és hatásmechanizmusának vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Vámos Hanna
Az aesopusi állatmesék romulusi szöveghagyományának szerkezete.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

W

Walter Fruzsina
Új lehetőség a vér-agy gát megnyitására: a tezmilifen és a rövidláncú alkilglicerolok hatása agyi endotélsejteken.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Y

Yu Ping
Plant RBR proteins are phosphorylated in cell cycle-phase dependent manner and the B” regulatory subunit containing OsPP2A holoenzyme mediates the dephosphorylation of OsRBR1.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

Á

Ágoston Gergely
Echocardiographic assessment of cardiac and pulmonary manifestations in patients with systemic sclerosis.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

É

Éva Pósfai
Evaluation of thrombotic complications in essential thrombocythaemia and the most important mutations.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2015) (Unpublished)

This list was generated on 2024. június 17. 04:18:13 CEST.