Items where Year is 2013

Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | É | Ö
Number of items: 167.

A

Auer Ádám
A felelős társaságirányítás megjelenése a magánjogban (viszonyítási pontok és dogmatikai következtetések).
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Ayadi Viktor
Integrálható sokrészecske rendszerek vizsgálata hamiltoni szimmetria-redukciós módszerrel.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

B

Bacsa Sarolta
Investigations on molecular mechanisms of epithelial cell stress responses.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Bakos Eszter
A kiskorúak védelme a médiában megjelenő káros tartalmakkal szemben az Európai Unió és hazánk szabályozása tükrében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Bakota Tibor
Evaluating the effect of code duplications on software maintainability.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Balogh Klára
CDKN2A gene mutations and genetic interactions in the pathogenesis of melanoma.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Barkóczi Balázs Zoltán
Tianeptine induces GluA1 phosphorylation and subsequent alteration of the firing properties of CA1 neurons.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Barna Dóra
Referenciaértékek származtatása a kísérleti és számításos kémiában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Bata Teodóra
A közepes méretarányú tájökológiai egységek határainak matematikai-statisztikai alapú vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Benkő Mária
Tenzidek zárványkomplex képződésének vizsgálata folyadékfázisban és adszorpciójuk tanulmányozása szilárd/folyadék határfelületen.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Benyhe Balázs
Agrogén hatásra kialakuló felszínformák és folyamatok vizsgálata eltérő geomorfológiai adottságú területeken.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Bereczki Zsolt
Az avarok trepanációs szokásai a Dél-Alföld bioarcheológiai leletanyagának tükrében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Bernáth András
Hamlet, the Ghost and the Model Reader - The Problems of the Reception and a Concept of Shakespeare’s Hamlet.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Berényi Ágnes
Anticancer effects of estrone derivatives and nonsteroidal 17β-hydroxysteroid dehydrogenase type 1 inhibitors.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Bezdán Anikó Judit
A vadászati jog, annak gyakorlása és a vadásztársaságok.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Bálint Erika
Khat (Catha edulis) a contoversial plant: blessing or curse?
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Bíró Csilla
Szemlélődés és misztika Andreas Pannonius Énekek éneke-kommentárjában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Bíró Judit
A növényi NRP fehérjék lehetséges szerepe a hiszton defoszforiláció szabályozásában, és a hőstressz válaszban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Bíró Lóránt
A bakonyi mangánérc-bányászat fúrásainak komplex újraértékelése.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

C

Cseri András
Genomikai és fenomikai megközelítések kombinálása az árpa szárazságtűrésének jellemzésében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Csík Norbert
Vizsgálati módszerek fejlesztése és alkalmazása a neurokardiológiai fluktuációk automatizált feldolgozásában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Czene Anikó
A colicin E7 nukleáz domén, mint egy lehetséges mesterséges metallonukleáz alapja.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Czepán Mátyás
Characterization of basic functions of cultured human gastric myofibroblasts.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Czerjak Milána
Az ember ábrázolása és a művészet és alkotás problémái Gogol "Pétervári elbeszélések" című elbeszélésciklusában = Изображение человека и проблемы искусства и творчества в «Петербургских повестях» Гоголя.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Czövek Dorottya
Bronchial hyperresponsiveness: animal models and clinical aspects.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

D

Dabi Gergely
Post-metamorphic palaeofluid evolution of the Mecsekalja Zone metamorphic complex.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Daróczi Borbála
Evaluation of agents that can modify the radiation response.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Deli Petra Eszter
A munkavállaló általános felelőssége a német és az osztrák modellek jog-összehasonlító keresztmetszetében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Deák Beáta
Investigation of the effects of nociceptin and nocistatin on pregnant uterine contractions in vitro.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Dohány Gabriella
A zenei műveltség és az ének-zene tanulásával kapcsolatos háttérváltozók összefüggéseinek empirikus vizsgálata a középiskolás tanuló körében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Dombi József Dániel
A special class of fuzzy operators and its application in modelling effects and decision problems.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Dudás Gábor
A világvárosok térkapcsolatainak vizsgálata légi közlekedési adatok felhasználásával.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

F

Fages Michel
Study of biomechanical behavior of the all ceramic dental crown.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Fekete József
Aromás vegyületek vizsgálata hévizekben és keletkezésük kísérleti modellezése.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Felföldi Szabolcs
Élet a késő ókori, kora középkori Selyemúton. A 3–4. századi Nija a régészeti leletek és az írott források tükrében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Filep Ágnes
Aeroszolok abszorpciós ångströmexponensének és méreteloszlásának mérése – A forrásazonosítás lehetőségének vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Filkor Kata
Genome-wide transcriptome analysis of dendritic cells in a model of acute and persistent infection.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Fiser-Nagy Ágnes
Complex evaluation of the Kiskunhalas-NE fractured metamorphic hydrocarbon reservoir.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Fodor Gábor
Enantiomerelválasztás ciklodextrin alapú királis szelektorokkal.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Fuzik János
Globális agyi ischaemia hatása két különböző patkánytörzs kérgi aktivitására és egy új lehetséges neuroprotektív stratégia tesztelése.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Fábián László
Integrated optical application of bacteriorhodopsin.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Fülöp Dávid
Taxonómiai és filogenetikai vizsgálatok Palearktikus Charipinae (Hymenoptera, Figitidae) fajokon.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

G

Gavallér Henriette
Aortic elasticity alterations in special disorders.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Geisz Andrea
Mutations of the trypsinogen activation peptide in hereditary pancreatitis.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Gellért Levente
Neuroprotekciós lehetőségek kinureninekkel.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Gere Zsolt
Vörösmarty Mihály epikus korszakának irodalom- és recepciótörténeti kontextusai.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Greksa Ferenc
Microvascular reactions of normal and osteoporotic bones in response to surgical interventions.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Gugán Katalin
Aspektus és akcióminőség a Hantiban (Szurguti nyelvjárás).
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Gyurkovits Zita
Short-term neonatal outcomes following various modes of delivery.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Gönczi Márton
Functional role of gap junctions in early and delayed cardioprotection induced by nitric oxide donors and rapid cardiac pacing.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

H

Halmágyi Miklós
Az önazonosság és idegenfelfogás kérdései az első ezredforduló korának válogatott szerzői alapján.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Heiner Zsuzsanna
Bakteriorodopszin és koenzimek femtoszekundumos időfelbontású spektroszkópiai vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Henits László
Szubpixel-alapú osztályozás alkalmazása a városi felszínborítás és területhasználat elemzésében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Herzog Csilla
A médiaműveltség és a médiahasználat vizsgálata 14-18. éves tanulók körében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Hlédik Erika
Termékjellemzők és preferenciák - Fogyasztók termékjellemzőkkel kapcsolatos preferenciáinak és a preferenciák stabilitásának vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Hunya Ákos Gábor
Physiological factors could enhance amyloid-beta toxicity.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

I

Igaz Levente
Háborúzó államok a IX-XIII. századi Ibér-félszigeten és a Kárpát-medencében. Az európai középkori hadtörténet két útjának összevethető elemei.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Illés Imre Áron
A lex Flavia municipalis keltezése és keletkezése.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Iványi Zoltán
17β-Pirazolil és -pirazolinil szteroidok szintézise és szerkezetvizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

J

Juhász Kata
Reverse signaling of tumor necrosis factor. Novel functions of the signaling molecule CKIP-1.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Juhász Szilvia
A C1orf124/Spartan szerepe a DNS-hiba tolerancia útvonalban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Jászay Tamás
Körülírások (Fejezetek a Krétakör Színház történetéből: 1995-2011).
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

K

Kardos Péter
Topológia-megőrző képműveletek és a vékonyítás új módszerei.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Keserű Imre
Post-suburban transformation in the functional urban region of Budapest in the context of changing commuting patterns.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Khoroshyy Petro
Dynamics of physical processes in proteins studied by kinetic absorption spectroscopy.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Kincsesné Vajda Beáta
Kommunikációs, kapcsolati és egyéni tényezők az egészségügyi szolgáltatások minőségében és kimeneteiben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Kiss Zsuzsanna Éva
Language policies and language ideologies related to miltilingualism: A case study of the Hungarian minority population in Szeklerland.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Kocsubé Sándor
Humán patogén Candida fajok molekuláris kimutatása és jellemzése.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Komlósi Gergely
Humán agykérgi neuronhálózatok működése és szerotonerg szabályozása.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Korbely Anita
Preparation and investigation of polymethacrylate-based matrix systems.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Kovács Krisztina
Tanítókép a dualizmus kori magyar és német neveléstan könyvekben (1867-1914).
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Kovács Krisztina
Táj- és térképzetek Hunyady Sándor prózájában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Kovács Károly
Az anyagcsere szerkezetének hatása a genetikai interakciókra és a genomszerveződésre.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Kovács Mária
Changes in gene expression following cardiac pacing-induced delayed cardioprotection in the canine heart.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Kovács Szilvia
A kunok története a mongol hódításig.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Krizsán Krisztina
Opportunista patogén Cochliobolus izolátumok jellemzése.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Kádár Zalán
Szteránvázas azidok előállítása és réz(I)-katalizált dipoláris cikloaddíciói.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Kárpáti József
Közigazgatási kontrolling: új típusú tervezési és értékelési megoldások a közigazgatási szervek és az állam működésében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Kóbor Jenő
Changing face of migraine during childhood development.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

L

Lehoczki-Krsjak Szabolcs
Tebukonazol és protiokonazol hatóanyagok mennyiségének, transzlokációjának, bomlásának és kalászfuzáriózis elleni hatékonyságának vizsgálata búzában különböző kijuttatási módszereknél.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Lele Enikő
Modulation of airway and lung tissue mechanics by different intrapulmonary resident gases.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Lintner Balázs
Fertility preserving treatments in different prognostic groups of cervical cancer patients.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Lénárt András
Ideológia és propaganda a Franco-diktatúra filmpolitikájában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Lückl János
The predictive value of peri-infarct flow transients in focal brain ischemia.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

M

Majer Petra
Antioxidánsok szerepe a levelek akklimációjában – rövidtávú alkalmazkodás változó megvilágításhoz.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Majzik Zsolt
Investigation of surface reactions by means of scanning probe techniques and electron spectroscopies.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Maroda Mónika
Preparation and investigation of cross-linked hyaluronic acid nanoparticle systems.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Maráz Anikó
New approaches in the treatment of locally advanced non-small cell lung cancer.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Mihály Csilla
Figuren und Figurenkonstellationen im 'Theater des Selbst'. Exemplarische Texterklärungen aus Franz Kafkas mittlerem Erzählwerk.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Molitorisz Anikó
Az olvasási stratégiákról alkotott tanulói meggyőződések vizsgálata 12-18 éves korban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Molnár Eszter
Új kismolekula-alapú módszerek kidolgozása és alkalmazása.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Méhes Tamás
Monista és dualista felfogás a magánjogban, gazdasági társaságok a Ptk-ban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Mészáros Minucsér
Spatial analysis of geohazard on the Fruška Gora mountain.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

N

Nagy Benedek
Az optimális szabadalmak elméletének magatartásgazdaságtani és nemzetközi közgazdasági kiterjesztése.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Nagy Krisztina
Self-assembling macromulecules on surfaces.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Nagy Ágoston
Terminológiakivonatolás francia nyelvű szabadalmi leírásokból szabály alapú és statisztikai módszerek segítségével.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Nagy C. Katalin
A katalán "anar + főnévi igenév" szerkezet grammatikalizációs jelentésváltozásának kezdeti szakaszáról történeti pragmatikai megközelítésben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Nonn Melinda
Selective functionalization of alicyclic β-amino acids by 1,3-dipolar cycloaddition of nitrile oxides.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Nádasdi Péter
A prenominális finit vonatkozó szerkezetek vizsgálata a magyarban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

O

Ohnmacht Magdolna
A progresszív aspektus mint temporális determináns-függvény.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Orcsik Roland
Dominókockák. Domonkos István művészetének ex-Jugoszláv irodalmi kapcsolatformái.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

P

Paja László
Joint fusions in palaeopathology: diagnosis and epidemiology.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Pallagi Petra
The effects of Na+/H+ exchanger regulatory factor 1 and trypsin on pancreatic ductal bicarbonate secretion.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Petneházi Gábor
Humanista irodalom és politikai publicisztika határán. Kovacsóczy Farkas (1540-1594) politikai beszédei és Erdély kormányzásáról írott dialógusa.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Pintér Zoltán
Antropometriai paraméterek diagnosztikus hatékonysága az elhízás, különös tekintettel a zsigeri zsírfelhalmozódás és bizonyos kardiovaszkuláris rizikótényezők tükrében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Pintér Henriett
A tudás szerveződésének vizsgálata fogalmazásban és grafikus ábrázolásban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Poór Péter
Sóstressz és szalicilsav indukálta élettani folyamatok összehasonlító vizsgálata paradicsomban: akklimatizáció vagy programozott sejthalál.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Páldy Ferencz Sándor
A Drosophila melanogaster kalpainok és a sejtvándorlás.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

R

Rábai Krisztina
Anjou-kori oklevéltár XL. kötet 1356.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

S

Schnúr Andrea
The role of cationic trypsinogen and its mutations in pancreatitis.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Schöll-Barna Gabriella
Kagyló- és csigahéjak stabilizotóp-vizsgálata: Környezet- és klímarekonstrukció a Balaton vízgyűjtőjében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Seltmann Katja C.
Advancement in Hymenoptera Research through Anatomy Ontology Development.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Simon-Szabó Ágnes
Werther-fordítások kulturális átértelmezései 1800 körül fordításelméleti és filológiai megközelítésben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Sipiczki Mónika
Functional Materials - Syntheses, Characterisation and Catalytic Applications.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Sipos László
High-performance liquid chromatographic enantioseparation of unnatural β-amino acids on chiral stationary phases.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Sipos Áron
Plazmonikus struktúrák tervezése, előállítása és alkalmazása.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Sisák Krisztián
Acute Transfusion in Major Trauma: Triggers and the Benefit of a Massive Transfusion Protocol.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Skribek Ákos
Ultrasound biomicroscopy as a diagnostic method of corneal degeneration and inflammation.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Skublics Benedek
Modular and semimodular lattices.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Sliman Omar
Integrated characterization of a lower-nubian hydrocarbon reservoirs, with special emphasize on geostatistical uncertenties.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Sulyok Edvárd
Isolation and Structure Elucidation of Diterpenes from Euphorbia pannonica, E. esula and E. falcata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Sulyok Tamás
Az ügyvédi hivatás alkotmányjogi helyzete.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Szabó M. Ágnes
Vaccination against chlamydial and mycobacterial infections.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Szalai Tamás
Nagy tömegű csillagok végállapotai: szupernóva-robbanásokhoz kötődő porképződés és az LS 5039 gammakettős vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Szilágyi Péter
A Líbiai monarchia a függetlenségtől a nacionalista forradalomig, 1951-1969.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Szolomájer-Csikós Orsolya
Módosított peptidek szintézise.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Sztanó Balázs
Morphometric studies and a complex airway evaluation panel for objective and reliable assesment of laryngo-tracheal stenosis surgery.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Szász András
A veleszületett immunitás szabályozásának vizsgálata in vitro és in vivo rendszerekben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Szél Tamás
Antiarrhythmic properties of novel antianginal drugs in dog and human cardiac preparations.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Szép Angéla
Membránszűrés hatékonyságának javítása kombinált módszerek alkalmazásával ipari szennyvizek tisztítása során.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Szólics Alex
The use of covered stents in the treatment of carotid artery stenosis.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Szőcs Tibor
A nádori intézmény története az Árpád- és Anjou-kor első felében (1000-1342).
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Szűcs Gergő
Protection against ischemia/reperfusion: role of the farnesol and red palm oil.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Sárközy Márta Julianna
Cardiovascular risk and stress adaptation in metabolic diseases.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

T

Takáts Katalin
II-es típusú szupernóvák távolságának meghatározása.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Terecskei Kata
Egy kis GTP-kötő fehérje szerepe a növényi cirkadián óra, stressz-válaszok és a fényfüggő endoreduplikáció szabályozásában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Terzin Viktória
Immunological and diabetological features of chronic pancreatitis.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Tiricz Hilda
Szimbiotikus eredetű, antimikrobiális típusú peptidek hatása Sinorhizobium meliloti baktériumra.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Tobak Zalán
A városi felszín vizsgálata nagy térbeli és spektrális felbontású légifelvételek felhasználásával.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Tóth Erzsébet Melinda
A Hsp27 neuroprotektív szerepének tanulmányozása transzgenikus egerekben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Tóth Ildikó
Méretvariált magnetit nanorészecskék előállítása és felületmódosítása polianionos védőrétegekkel.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Tóth László
Acute management of high-energy pelvic ring injuries.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Tóth Marianna
Jézus - ahogyan Nietzsche látja.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Tóth Mónika
Az MDR1 gén kromatin szerkezetének tanulmányozása gyógyszerérzékeny és gyógyszerrezisztens humán sejtekben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Tóth Zoltán János
A mozgóképes pornográfia műfajkritikai kérdései a hálózati kultúra korában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Tóth Ákos
A meglevés szóismétlései (Tanulmányok Tandori Dezső költészetének "középső" korszakáról).
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Tőkés Tünde
Neuroprotective effects of phosphatidylcholine and L-alpha-glycerylphosphorylcholine in experimental inflammation.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

U

Ungvári Krisztina
Effects of Chemical and Prophylactic Agents Used in Dentistry on Titanium Implant Surfaces.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

V

Vamoş Ecaterina Edith
Analysis of the mechanism by which dADA2 factors contribute to the specificity of dSAGA and dATAC histone acetyltransferase complexes.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Varga Gabriella
Assessment of the anti-inflammatory activity of potentially bioactive compunds by intravital microcirculatory analysis.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Varga László
Information Content of Projections and Reconstruction of Objects in Discrete Tomography.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Varga Tamás
Ortogonális polinomok zérushelyei és Christoffel-függvények.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Varga Zoltán
Functional and molecular effects of hypercholesterolemia on the myocardium: the role of connexin-43 and microRNA-25.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Vass Andrea
Inflammatory activation after experimental cardiac tamponade and the effects of complement C5a inhibition.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Verli Judit
Investigation of the coordinated interplay among β2-adrenergic receptors, phosphodiesterase 4 and the AKAP-PKA in the cAMP dependent relaxation of the late pregnant uterus.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Virágh Eszter Erika
Az importin-α2 paralóg-specifikus szerepe és összehangolt együttműködése az importin-β/Ketel génnel az ecetmuslica korai embrionális fejlődésében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Ványi Róbert
Derivation Tree Based Genetic Programming.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Váradi Szilvia
Az Európai Unió bővítésének jogi aspektusai.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Végh Attila Gergely
Nano-biomechanical investigation of living endothelial cells.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

W

Waro Biru Girma
Roles of voltage-gated Shal/Kv4 ion channels in D.melanogaster life span, motor activity, learning and memory.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Winter Zoltán
Investigation of the transient receptor potential vanilloid 1 (TRPV1) ion channel.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Z

Zsindely Nóra
A dSAGA specifikus hiszton acetiláció génműködés szabályozásban betöltött funkciójának vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Zsámboki János
A Nimród fehérje- és géncsalád szerepe a mikroorganizmusok felismerésében és bekebelezésében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Zölei-Szénási Dániel
Lézeres szórási interferencia kontrasztelemzésen alapuló véráramlásmérő rendszer építése.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Á

Ábrahám Nóra
Kétdimenziós rendezett cink-oxid nanostruktúrák optikai és fluoreszcenciás tulajdonságai.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

É

Érces Dániel
The role of N-methyl-D-aspartate receptors in colon motility disorders.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Ö

Ötvös Sándor Balázs
Exploiting the benefits of continuous-flow processing for the development of novel sustainable catalytic procedures.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

This list was generated on 2024. június 18. 16:28:00 CEST.