Items where Year is 2012

Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z
Number of items: 150.

A

Ahmed Aimun Abdelgaffar Elhassan
Pharmacological investigations of natural β2-adrenoceptors agonists on rat uterus in vitro and in silico studies.
[Thesis] (Unpublished)

Ajtai Tibor
Légköri aeroszolok abszorpciós spektrumának vizsgálata saját fejlesztésű fotoakusztikus mérőműszerrel.
[Thesis] (Unpublished)

Allow Khomine
Tengervíz part menti vízadóba történő behatolásának csökkentésére szolgáló műszaki beavatkozások értékelése numerikus modellezés segítségével.
[Thesis] (Unpublished)

Ambrus István
A bűncselekményi egység a magyar büntetőjogban.
[Thesis] (Unpublished)

Annaházi Anita
Visceral antinociceptive and proinflammatory effects of proteinase activated receptor-4 and its role in the pathogenesis of ulcerative colitis.
[Thesis] (Unpublished)

Antal Judit
Fit indices for the Rasch model.
[Thesis] (Unpublished)

B

Babarczi Dóra
Magyar jezsuiták Brazíliában a 18. század közepén.
[Thesis] (Unpublished)

Bakos Kitti
Átalakulás és hitelezővédelem az uniós normák és a közép- és kelet-európai tagállamok jogának keresztmetszetében.
[Thesis] (Unpublished)

Balogh Lehel
Légy önmagad! De melyik? Az autenticitás filozófiai ideá(l)ja az egzisztenciális filozófiában és pszichoterápiában.
[Thesis] (Unpublished)

Bebes Attila
Xenobiotikum transzporterek vizsgálata humán keratinocitákban és bőrben.
[Thesis] (Unpublished)

Bencsik Gábor
Vezető polimereken alapuló fotokatalitikus hatású összetett elektródok előállítása, jellemzése és lehetséges alkalmazásai.
[Thesis] (Unpublished)

Benedek Klára
Territoriális Formica fajok fészekkomplexumainak szerveződése és közösségszervező hatása.
[Thesis] (Unpublished)

Borthaiser Nóra
Performing New Cosmos: Environment Matters and Disability Issues in Diesney's Animations between 1990-2010.
[Thesis] (Unpublished)

Báldi Rita
Két molekula sejtszintű kifejeződése patkány agyszövetben: a KCC2, mely közvetett módon, a posztszinaptikus GABA A receptor mediált sejtválaszban játszik szerepet, valamint a δ alegységgel rendelkező GABA A receptor, mely a tónusos áramok kialakításában vesz részt.
[Thesis] (Unpublished)

Békés Enikő
Galeotto Marzio De doctrina promiscua című művének eszmetörténeti vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Bóka János
Tradíció és modernitás a kínai jogrendszerben - különös tekintettel a szerződési jogra.
[Thesis] (Unpublished)

Bölcskei Éva
Optimization of process parameters of coated pellet production.
[Thesis] (Unpublished)

Börzsönyi Ádám
Spektrálisan és térben bontott interferometria vizsgálata és alkalmazásai.
[Thesis] (Unpublished)

C

Csernenszky András
The Chooser-Picker games.
[Thesis] (Unpublished)

Csernetics Árpád
Karotintermelő járomspórás gombák genetikai módosításának lehetőségei.
[Thesis] (Unpublished)

Csupor-Löffler Boglárka
Activity-guided investigation of antiproliferative secondary metabolites of Asteraceae species.
[Thesis] (Unpublished)

Császár Mátyás
Az Európai Unió intézményi jogi aktusai.
[Thesis] (Unpublished)

Csörgő Bálint
Redukált genomú Escherichia coli törzs genetikai stabilitásának növelése az indukálható DNS-polimerázok kiiktatásával.
[Thesis] (Unpublished)

Csütörtöki Renáta
Syntheses and transformations of carbamatoalkylnaphthols prepared via modified Mannich reactions.
[Thesis] (Unpublished)

D

Dinç Emine
Antisense Oligodeoxynucleotide Technology: A Novel Tool for Gene Silencing in Higher Plants.
[Thesis] (Unpublished)

Divall Csatari Marta
High power laser development in the UV for accelerators and light sources.
[Thesis] (Unpublished)

Dávid Kinga
Még nem, majdnem és már nem humorizmus. Adalékok Luigi Pirandello művészetértelmezéséhez.
[Thesis] (Unpublished)

Dévavári Zoltán
Új partok felé - Kisebbségi kiútkeresés, szellemi és politikai irányzatok a Délvidéken és a Magyar Párt megalakulása (1918-1923).
[Thesis] (Unpublished)

F

Faragó Nóra
Szív, tumor és idegsejtek fókuszált miRNS és mRNS expressziós analízise.
[Thesis] (Unpublished)

Farkas Anikó
A szadati Egyiptom magyar szemmel. Magyar-egyiptomi kapcsolatok 1970-1980.
[Thesis] (Unpublished)

Farkas Pálma Adél
Fekete legenda, hispanoamericanismo és az Egyesült Államok Miguel Primo de Rivera diktatúrája idején (1923-1930).
[Thesis] (Unpublished)

Farkas Csamangó Erika
A kölcsönös megfeleltetés környezetjogi aspektusai.
[Thesis] (Unpublished)

Fejes József Balázs
A célorientációk és az osztálytermi környezet összefüggése matematika tantárgyhoz kötődően 5-8. évfolyamon.
[Thesis] (Unpublished)

Ferencz Csilla-Mária
ATP dependent ion transport in biomembranes.
[Thesis] (Unpublished)

Fülöp András
A polihidroxi-alkánsavak és a hidrogén metabolizmus kapcsolata egy fototróf bíbor kénbaktériumban.
[Thesis] (Unpublished)

G

Gali Himabindu
Role of non-classical polymerases and SUMO PCNA dependent mechanisms in the maintenance of genome stability.
[Thesis] (Unpublished)

Gaál Magdolna
Photodynamic therapy and fluorescence diagnosis of non-melanoma skin cancer.
[Thesis] (Unpublished)

Gecse Krisztina
The Role of Gut Permeability and Serine-Proteases in the Pathomechanism of Irritable Bowel Syndrome and Inflammatory Bowel Diseases.
[Thesis] (Unpublished)

Gombkötő Péter
Processing of dynamic visual information in the caudate nucleus.
[Thesis] (Unpublished)

Gombos Rita
A Drosophila DAAM axon növekedésben betöltött szerepének vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Gyenes Andrea
Effect of gonadal hormones and neurosteroids on injury-induced microglia and astroglia activation.
[Thesis] (Unpublished)

Gábor Tamás
Kína monetáris politikája a globális pénzügyi egyensúlytalanságok fényében.
[Thesis] (Unpublished)

H

Hupuczi Júlia
Egy egyedülálló dél-alföldi löszszelvény malakológiai vizsgálata és a terület felső-würm paleoklimatológiai rekonstrukciója.
[Thesis] (Unpublished)

J

Janacsek Karolina
Age-related Differences in Implicit Sequence Learning and Consolidation across the Human Life Span: Implications for the Functioning of the Fronto-Striatal Circuitry.
[Thesis] (Unpublished)

Jójárt Julianna
Distribution of oxytocin in the spinal cord and its presence in the peripheral nervous system.
[Thesis] (Unpublished)

Jójártné Laczkovich Orsolya
Amorphization of a crystalline active agent with the aim of pharmaceutical technological formulation.
[Thesis] (Unpublished)

K

Karcsúné Kis Gyöngyi
Orexin jelentősége a vízanyagcsere, valamint a vazopresszin kiválasztás szabályozásában.
[Thesis] (Unpublished)

Kecskés Gabriella
Current diagnostic, pharmaceutic and reconstructive surgical methods in the management of facial nerve palsy.
[Thesis] (Unpublished)

Kelemen András
Dynamic Force Measurements in Preformulation of Solid Dosage Forms.
[Thesis] (Unpublished)

Kelemen Gyöngyi
Individualized treatment of early breast cancer.
[Thesis] (Unpublished)

Kinyó László
Az állampolgári kompetencia egyes összetevőinek és a közösségi tevékenységformák jellemzőinek vizsgálata 7. és 11. évfolyamos tanulók körében.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss Gábor Dávid
Tőkepiaci fertőzés és divergencia meghatározása extrém események segítségével – kelet-közép európai részvény, kötvény és devizapiaci hálózatok példáján.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss Gábor Ferenc
Magyar Királyi Honvédség gyorscsapatai 1938–1941.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss Zoltán
A Pixel-based Discrete Tomographic Technique and Its Applications.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss Éva
Az Acaryochloris marina cianobaktérium kettes fotokémiai rendszerének D1, D2 és citokróm b559 alegységeit, valamint a Hox hidrogenázt kódoló gének kifejeződésének vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Flóra
A közösség kérdésköre és alakulási módozatai a kortárs erdélyi drámában és színházban.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Tamás
Preventive and therapeutic possibilities for inhibition of the inflammatory consequences of experimental colitis.
[Thesis] (Unpublished)

Kádár Zoltán
Technológiakritika a 20. századi antiutópiákban és a kortárs filozófiában a századelőtől a 60-as évekig.
[Thesis] (Unpublished)

Kántor Noémi
Városi közterületek termikus komfortviszonyainak értékelése Szeged példáján különös tekintettel a látogatók szubjektív reakcióira.
[Thesis] (Unpublished)

Kérchy Vera
A de Man-i retorikaelmélet színházelméleti kihívásai a posztmodern önreflexiós színházelméletek és a performanszelméletek ideológiái, egy materiális színházolvasat esélyei.
[Thesis] (Unpublished)

Kórus Péter
Egyszeres és kétszeres szinuszsorok és -integrálok egyenletes konvergenciája.
[Thesis] (Unpublished)

Ködmön Csaba
Evaluation and Use of the Laboratory Methods in Diagnosis and Control of Tuberculosis.
[Thesis] (Unpublished)

Kürti Levente
Innovative pharmaceutical formulations and excipients for nasal delivery of drugs to target the systemic circulation.
[Thesis] (Unpublished)

L

Lengyel Réka
Petrarca, a lélekvezető. A De Remediis Utriusque Fortunae újraértékelése.
[Thesis] (Unpublished)

Linka Beáta
Kataláz aktivitás vizsgálata a Rhizopus oryzae opportunista patogén járomspórás gombában.
[Thesis] (Unpublished)

M

Mallareddy Jayapal Reddy
Design, Synthesis and Pharmacological Evaluation of Novel Endomorphin Analogues with Multiple Structural Modifications.
[Thesis] (Unpublished)

Megyeri Eszter
A kapcsolati minőség méltányossági dimenziója vállalatközi kontaktusokban. A méltányosság kiskereskedői megítélésének összehasonlító elemzése három közép-európai országban.
[Thesis] (Unpublished)

Miklós Péter
Balogh István politikai pályája.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár István
Szabadalmi anyagi jogi problémák és megoldási elképzelések közfinanszírozású kutatóhelyeken.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár Petra Magdolna
Development of Reference Measurement Procedures with LC-MS in Clinical Chemistry.
[Thesis] (Unpublished)

Máder Attila
Számítógéppel segített felfedeztetés-központú matematikaoktatás.
[Thesis] (Unpublished)

Mátrai Zoltán Tamás
Diagnosis and multidisciplinary treatment of sporadical desmoid tumors.
[Thesis] (Unpublished)

Máté Zsuzsanna
General and nervous system effects of the neurotoxic and metal manganese under various circumstances of application.
[Thesis] (Unpublished)

N

Nagy Dóra
Genetic testing of adult-type hypolactasia in present-day and ancient samples.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Ferenc Tamás
New aspects in the pathophysiology of severe aortic valve stenosis.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Gergely
'Ye olde authour': Tolkien's anatomy of tradition in the Silmarillion.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy László
An Investigation of the Phylogeny and Evolutionary Processes of Deliquescent Fruiting Bodies in the Mushroom Family Psathyrellaceae (Agaricales).
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Norbert
Calcium-dependent modulation of the cardiac repolarization.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Judit
Quality of life of head and neck cancer patients after tumor treatment and subsequent maxillofacial rehabilitation.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Olga
Az anafázis promoting komplex (APC/C) katalitikus modulja Drosophila melanogasterben.
[Thesis] (Unpublished)

Nagyéri György
Study of neurogenic involvement in arginine-vasopressin and oxytocin release under basal and environmentally stimulated conditions.
[Thesis] (Unpublished)

Náfrádi Katalin
Régészeti lelőhelyek szenült faanyagának határozása és értékelése a geoarcheológiai kutatásokban.
[Thesis] (Unpublished)

Náfrádiné Töreki Annamária
Psychosocial risk factors and screening options for perinatal psychopathologies.
[Thesis] (Unpublished)

Nédó Erika
The complexities of health status and its influencing factors among people living along the Hungarian-Romanian border.
[Thesis] (Unpublished)

Németh Gábor
Topológia-megőrző vékonyító algoritmusok tervezése és vázközelítések kvantitatív összehasonlítása.
[Thesis] (Unpublished)

O

Owen Michael C
Free Radical-Initiated Unfolding of Peptide Secondary Structure Elements.
[Thesis] (Unpublished)

P

Pallagi Attila
Interaction of calcium with sugar type ligands in solutions related to the Bayer process.
[Thesis] (Unpublished)

Pallos Judit
Inhibition of specific histone deacetylases suppresses pathogenesis in a Drosophila model of Huntington’s disease.
[Thesis] (Unpublished)

Pap Zsolt
Synthesis, morpho-structural characterization and environmental application of titania photocatalysts obtained by rapid crystallization.
[Thesis] (Unpublished)

Pap Balázs
Históriák és énekek.
[Thesis] (Unpublished)

Pintér Klára
A matematikai problémamegoldás és problémaalkotás tanításáról.
[Thesis] (Unpublished)

Pogány Stella Csilla
Az andersoni performance elemei.
[Thesis] (Unpublished)

Pozsonyi Norbert
Zálogjog a szerződési okiratok tükrében (Kauteláris praxis a preklasszikus és a klasszikus korszakban.
[Thesis] (Unpublished)

Páll Dávid Gergely
Löszös alapkőzetű, eltérő genetikájú fosszilis talajok mikromorfológiai meghatározása és értékelése a Kárpát-medencében.
[Thesis] (Unpublished)

Pópity-Tóth Éva
Diffúzív és konvektív instabilitás tanulmányozása autokatalitikus eakciófrontokban.
[Thesis] (Unpublished)

R

Ripco Sipos Elvira
Teaching geometry using computer visualization.
[Thesis] (Unpublished)

Rokszin Alice
Functional cooperation between the caudate nucleus and the posterior thalamus in visual information processing.
[Thesis] (Unpublished)

Ruzsa Zoltán
New diagnostic and interventional methods in invasive cardiology.
[Thesis] (Unpublished)

Révész Éva
Régészeti és történeti adatok a kora Árpád-kori bizánci-bolgár-magyar egyházi kapcsolatokhoz.
[Thesis] (Unpublished)

S

Samu Andrea
A Gömör-Tornai-karszt állóvizeinek vízminőség-értékelése különös tekintettel a tápanyagterhelésre.
[Thesis] (Unpublished)

Sebők Dániel
Cink-peroxid és cink-oxid tartalmú hibrid rétegek optikai, szorpciós és szenzorikus tulajdonságai.
[Thesis] (Unpublished)

Serly Julianna
Inhibition of drug resistance in two cancer cell lines(MDR and A2780CIS) in vitro; and the role of selected single nucleotide polymorphisms in cancer.
[Thesis] (Unpublished)

Simon Attila
Exoholdak fedési exobolygók körül.
[Thesis] (Unpublished)

Singh Margit
Matrix metalloproteinases and angiogenetic factors in gestational trophoblastic diseases and normal placenta.
[Thesis] (Unpublished)

Sinka Annamária
Az intertextualitás megjelenési formái és interpretációs lehetőségei Szabó Magda Régimódi történet és A pillanat című regényében.
[Thesis] (Unpublished)

Sinka Róbert
Az infokommunikációs technológia hatása a földrajzi gondolkodásra.
[Thesis] (Unpublished)

Somosi Sarolta
Az európai gázpiaci liberalizáció kihívásai és eredményei.
[Thesis] (Unpublished)

Srankó Dávid Ferenc
Preparation and Structural Characterization of Alkaline Earth−Iron(III) Layered Double Hydroxides and their Acrylate-Intercalated Derivatives.
[Thesis] (Unpublished)

Steinbach Gábor
Differenciál-polarizációs lézerpásztázó mikroszkóp fejlesztése és felhasználása anizotróp biológiai szerkezetek feltárásában.
[Thesis] (Unpublished)

Stájer Anette
Influence of prophylactic agents on the growth of oral bacterial biofilms on titanium surfaces.
[Thesis] (Unpublished)

Szabados-Nacsa Ágnes
Improvement of the solubility and bioavailability of loratadine by pharmaceutical technological mtehods.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Andrea Zsófia
Uncoordinated expression of the main contractile and relaxation proteins in pathological skeletal muscles.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó László
A jóléti állam és a globalizáció.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Nóra
Epidemiology of central nervous system malformations in South-Eastern Hungary.
[Thesis] (Unpublished)

Szakálné Kanó Izabella
Gazdasági tevékenységek térbeli eloszlásának vizsgálata a magyar kistérségek példáján.
[Thesis] (Unpublished)

Szalai Anikó
A fegyveres összeütközések hatása a nemzetközi szerződésekre.
[Thesis] (Unpublished)

Szalay Brigitta
Iron oxide nanoparticles and their toxicological effects: in vivo and in vitro studies.
[Thesis] (Unpublished)

Szebeni Gábor János
A galektin-1 alapvető faktor a csontvelő eredetű mesenchymalis őssejtek tumor fejlődést serkentő hatásában.
[Thesis] (Unpublished)

Szenczi Beáta
Az olvasási motiváció vizsgálata 8–14 éves tanulók körében.
[Thesis] (Unpublished)

Szigeti Csaba
Morphological and phenotypic changes of nociceptive primary afferent neurons following neurotmesis and perineural capsaicin treatment.
[Thesis] (Unpublished)

Szikora Szilárd
Poking microtubules bring about nuclear wriggling to position nuclei.
[Thesis] (Unpublished)

Szilágyiné Sebők Szilvia
A Szőreg-1 telep gázsapkát tartalmazó teleprészének szedimentológiai modellezése.
[Thesis] (Unpublished)

Szolnoky Jenő
Use of arterial grafts in beating heart surgery; vasorelaxing effects of the colloidal Biseko solution and the inodilator drug, levosimendan in isolated radial artery.
[Thesis] (Unpublished)

Székesi Dóra
Emberkép Diderot természetfilozófiájában.
[Thesis] (Unpublished)

Szőllősi Réka
Nehézfémkezelés által kiváltott oxidatív stressz vizsgálata csírázó indiai mustár (Brassica juncea L.) magvakban.
[Thesis] (Unpublished)

Szőri-Dorogházi Emma
A membránkötött Hyn [NiFe] hidrogenáz enzim struktúra-funkció analízise Thiocapsa roseopersicina-ban.
[Thesis] (Unpublished)

Szűcs Gábor
Approximations of empirical processes.
[Thesis] (Unpublished)

Sághy László
Electrical and Mechanical Insights of Human Atrial Fibrillation.
[Thesis] (Unpublished)

Sándor Andrea
A hullámtér-feltöltődés folyamatának vizsgálata a Tisza középső és alsó szakaszán.
[Thesis] (Unpublished)

Sánta Gábor
Domaszék-Börcsök tanya (Halomsíros település) komplex, régészeti, környezetrégészeti és archaeometriai elemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Sápi András
Nanorészecske-szén nanocső nanokompozitok előállítása, jellemzése és katalitikus tulajdonságainak vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Séra-Ferencz Anna
A fokalizáció kísérteties materialitása.
[Thesis] (Unpublished)

T

Takács Szabolcs
Central nervous effect of manganase in rats investigated by repeated simultaneous electrophysiological and behavioral recording.
[Thesis] (Unpublished)

Takó Miklós
Járomspórás gombák béta-glükozidáz enzimeinek vizsgálata: az enzim tisztítása és jellemzése, a kódoló gének molekuláris és funkcionális elemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Tamás Ágnes
Nemzetiségi sztereotípiák - összehasonlító perspektívában.
[Thesis] (Unpublished)

Tolnai József
Crackle sounds and lung recruitment.
[Thesis] (Unpublished)

Tápainé Balla Ágnes
The role of second language English in the process of learning third language German.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Péter Sándor
Egyidejű spektroelektrokémia és in situ vezetésmérési technika magvalósítása és alkalmazása a vezető polimerek redoxi átalakításainak vizsgálatára.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Hajnalka
A Kanizsával szembeni végvidék Gyöngyösi Nagy Ferenc levelezése tükrében 1683 és 1690 között.
[Thesis] (Unpublished)

Tózsa-Rigóné Nagy Judit
A mindennapos testnevelés komplex programja Hódmezővásárhelyen 2005-től 2009-ig: Megvalósulás, hatékonyságvizsgálat, szoftverfejlesztés.
[Thesis] (Unpublished)

U

Udvari Beáta
Az Európai Unió nemzetközi fejlesztési politikájának értékelése: a kereskedelempolitikai eszközök adta lehetőségek.
[Thesis] (Unpublished)

Urbán István
Vertical and horizontal augmentation using guided bone regeneration.
[Thesis] (Unpublished)

V

Venczel Márta
Pharmaceutical development of co-crystals.
[Thesis] (Unpublished)

Vincze Veronika
Semi-Compositional Noun + Verb Constructions: Theoretical Questions and Computational Linguistic Analyses.
[Thesis] (Unpublished)

Vojnits Kinga
Development of alternative methods to animal testing: Human pluripotent stem cell lines as a tool for the detection of prenatal toxicity.
[Thesis] (Unpublished)

Ván Hajnalka
Környezeti hasznok és kimutatásuk a környezeti vezetői számvitelben.
[Thesis] (Unpublished)

Ványolós Attila
Investigation of plants containing unusual ecdysteroids with ring in their side-chain.
[Thesis] (Unpublished)

van Leeuwen Boudewijn
Artificial neural networks and geographic information systems for inland excess water classification.
[Thesis] (Unpublished)

W

Wéber Edit
Investigation of protein–ligand interactions of targets with solvent-exposed binding sites.
[Thesis] (Unpublished)

Z

Zámbóné Kocic Larisa
Protean Vicissitude and Milton’s Paradise Lost.
[Thesis] (Unpublished)

This list was generated on 2023. június 2. 00:50:29 CEST.